Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου"

Transcript

1 Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Πλέον, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι κυμαινόμενες ενώ υπάρχει και πλήρη κίνηση στα κεφάλαια. Αναλύεται το υπόδειγμα Mundell-Fleming καθώς και οι επιπτώσεις τόσο της νομισματικής όσο και της δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης, παρουσιάζονται αλγεβρικά οι επιπτώσεις των παραπάνω πολιτικών. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις στην ισορροπία από διαταραχές στη ζήτηση, από μεταβολές του διεθνούς επιτοκίου, καθώς και από μεταβολές του επιπέδου τιμών. Τέλος, αναλύεται η περίπτωση της ατελούς κίνησης κεφαλαίων στο υπόδειγμα Mundell-Fleming. 8.2 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την οικονομία σε καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε ένα τέτοιο καθεστώς, η συναλλαγματική ισοτιμία μιας χώρας προσδιορίζεται ελεύθερα στην αγορά συναλλάγματος, χωρίς 131

2 την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας. Όμως, η ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος ισοδυναμεί με ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών. Όπως έχουμε δει, το ισοζύγιο πληρωμών είναι οι καθαρές εξαγωγές και οι καθαρές εισροές κεφαλαίου. Ας υποθέσουμε ότι η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών προκύπτει από αρνητικές καθαρές εξαγωγές (ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών) και θετικές καθαρές εισροές κεφαλαίου (πλεονασματικό ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων). Στην αγορά συναλλάγματος, οι αρνητικές καθαρές εξαγωγές μεταφράζονται σε ζήτηση συναλλάγματος (μετατροπή του εγχώριου νομίσματος σε ξένο για να αγοραστούν ξένα αγαθά και υπηρεσίες) και οι θετικές εισροές κεφαλαίου σε προσφορά συναλλάγματος (οι ξένοι μετατρέπουν το συνάλλαγμα σε εγχώριο νόμισμα προκειμένου να αγοράσουν εγχώρια περιουσιακά στοιχεία). Δηλαδή, όταν το ισοζύγιο πληρωμών είναι σε ισορροπία, τότε και η αγορά συναλλάγματος είναι σε ισορροπία. Όταν το ισοζύγιο πληρωμών είναι ελλειμματικό υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση συναλλάγματος που αυξάνει τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή προκαλεί υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Από την άλλη, πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών ισοδυναμεί με υπερβάλλουσα προσφορά συναλλάγματος που μειώνει τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή προκαλεί ανατίμηση του νομίσματος. Επομένως, στο καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών, κάθε ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών προκαλεί μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μέχρι την εξισορρόπησή του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αφού η Κεντρική Τράπεζα δεν παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος, δεν επηρεάζονται τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα ούτε και η προσφορά χρήματος. 8.3 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Θα εξετάσουμε το υπόδειγμα Mundell-Fleming, το οποίο βασίζεται στις θεωρητικές εργασίες των Mundell (1963, 1968), Fleming (1962) και Sohmen (1967), για μια μικρή ανοικτή οικονομία (δηλαδή μια οικονομία που δεν επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και τα διεθνή επιτόκια, αλλά τα λαμβάνει ως δεδομένα). Το συγκεκριμένο υπόδειγμα υποθέτει: (α) σταθερές τιμές, (β) πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, και (γ) στατικές προσδοκίες, δηλαδή St+1 e = S t. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming συνδέει την εγχώρια με τη διεθνή οικονομία μέσω της σχετικής τιμής των εισαγόμενων αγαθών και μέσω των επιτοκίων. 132

3 Η πρώτη βασική σχέση είναι το εισόδημα ισορροπίας στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η ισότητα του εισοδήματος με το άθροισμα της εγχώριας δαπάνης και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: Y = A + CA όπου η εγχώρια δαπάνη είναι A = C + I + G = C + ay + Ī βi + Ḡ = Ā + ay βi και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών CA = CA(Q, Y ) = CA my + γq όπου η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δίνεται από τη σχέση Q = SP P Από τα παραπάνω προκύπτει το εισόδημα ισορροπίας σαν συνάρτηση του επιτοκίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή η καμπύλη IS. SP Y = Ā + ay βi + CA my + γ P Y = 1 SP (Ā βi + CA + γ s + m P ) (8.1) Όπως γνωρίζουμε, η καμπύλη IS απεικονίζεται στους άξονες εισοδήματος και επιτοκίου. Μια μεταβολή του επιτοκίου ισοδυναμεί με μετακίνηση κατά μήκος της καμπύλης IS ενώ μια μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας (ή των άλλων παραμέτρων) αντιστοιχεί σε μετατόπιση της καμπύλης. Συγκεκριμένα, μια αύξηση της ισοτιμίας (υποτίμηση) μετατοπίζει την IS προς τα δεξιά ενώ μια μείωση της ισοτιμίας (ανατίμηση) τη μετατοπίζει προς τα αριστερά. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η καμπύλη IS στην περίπτωση των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, διαφέρει από αυτή στην περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές 133

4 ισοτιμίες η θέση της καμπύλης IS επηρεάζεται από τις συνεχείς μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες η θέση της προσδιορίζεται από τις εσωτερικές συνθήκες της οικονομίας. Όμως, για να δούμε πιο αναλυτικά το ρόλο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η ίδια σχέση μπορεί να απεικονιστεί και στους άξονες συναλλαγματικής ισοτιμίας και εισοδήματος. Σχεδιάζουμε δηλαδή το εισόδημα ισορροπίας που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, υποθέτοντας πως οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν σταθερές. Θα ονομάσουμε αυτή την καμπύλη Y Y, η οποία προφανώς έχει θετική κλίση αφού παραγωγίζοντας τη σχέση (8.1) παραπάνω παίρνουμε dy ds = γ P s + m P > 0 Δηλαδή μια αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας (υποτίμηση) προκαλεί αύξηση των εξαγωγών, μείωση των εισαγωγών και βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, πράγμα που οδηγεί σε υψηλότερο εισόδημα ισορροπίας. Οι καμπύλες IS και Y Y έχουν σχεδιαστεί στο διάγραμμα 8.1. Η αρχική καμπύλη IS(S 1 ) έχει σχεδιαστεί για συναλλαγματική ισοτιμία S 1 και βλέπουμε ότι αν το επιτόκιο είναι i 1 θα οδηγήσει σε εισόδημα Y 1. Αυτός ο συνδυασμός E 1 έχει μεταφερθεί στο κάτω διάγραμμα στους άξονες εισοδήματος και συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αν το νόμισμα υποτιμηθεί, η συναλλαγματική ισοτιμία θα αυξηθεί από S 1 σε S 2 οδηγώντας την καμπύλη IS σε μετατόπιση προς τα δεξιά στη θέση IS(S 2 ). Με δεδομένο το επιτόκιο στο i 1 το εισόδημα ισορροπίας θα αυξηθεί σε Y 2 όπως μας δείχνει το σημείο E 2. Αυτό το σημείο μεταφέρεται στο κάτω διάγραμμα συνδυάζοντας το νέο επίπεδο εισοδήματος με τη νέα συναλλαγματική ισοτιμία S 2. Βρίσκοντας πολλά τέτοια σημεία σχεδιάζουμε την καμπύλη Y Y. Φυσικά, μεταβολές του επιτοκίου ή των εξωγενών μεταβλητών όπως η αυτόνομη δαπάνη θα προκαλέσουν μετατόπιση της καμπύλης Y Y. Μια αύξηση του επιτοκίου για παράδειγμα θα προκαλέσει μείωση των επενδύσεων και του εισοδήματος ισορροπίας για κάθε δεδομένη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή ολόκληρη η καμπύλη Y Y θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά. Αντίστοιχα, μια αύξηση των δημόσιων δαπανών θα αυξήσει την αυτόνομη δαπάνη και το εισόδημα ισορροπίας για κάθε δεδομένη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή θα προκαλέσει μετατόπιση της 134

5 Y Y προς τα δεξιά. 135

6 i IS(S 2 ) IS(S 1 ) i 1 E 1 E 2 S Y 1 Y 2 Y Y Y S 2 E 2 S 1 E 1 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 8.1: Υποτίμηση στις καμπύλες IS και Y Y 136

7 Η δεύτερη βασική σχέση είναι η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά χρήματος, η οποία προκύπτει από την ισότητα προσφοράς και ζήτησης χρήματος: M S P = L(Y, i) = ky li Που προσδιορίζει το εισόδημα ισορροπίας ως: Y = 1 k (M S P + li) (8.2) Πρόκειται για τη γνωστή καμπύλη LM που καθορίζει το επιτόκιο ισορροπίας σαν συνάρτηση του εισοδήματος, των παραμέτρων της ζήτησης χρήματος k, l, του επιπέδου τιμών και της προσφοράς χρήματος και σχεδιάζεται στους άξονες εισοδήματος και επιτοκίου. Όπως και πριν, μπορούμε να απεικονίσουμε αυτή τη σχέση στους άξονες συναλλαγματικής ισοτιμίας και εισοδήματος. Εφόσον το εισόδημα ισορροπίας της αγοράς χρήματος δεν επηρεάζεται από τη συναλλαγματική ισοτιμία, οποιαδήποτε μεταβολή της θα αφήσει το εισόδημα ισορροπίας αμετάβλητο. Συνεπώς, η καμπύλη που απεικονίζει συνδυασμούς συναλλαγματικής ισοτιμίας και εισοδήματος ισορροπίας στην αγορά χρήματος θα είναι κάθετη. Ονομάζουμε αυτή την καμπύλη LL. Το διάγραμμα 8.2 απεικονίζει τις καμπύλες LM και LL. Ξεκινάμε από το πάνω διάγραμμα όπου βλέπουμε μια αρχική καμπύλη LM 1. Αν το επιτόκιο είναι i 1 τότε το εισόδημα ισορροπίας της αγοράς χρήματος είναι Y 1, όπως φαίνεται από το σημείο E 1. Αν μεταβληθεί η συναλλαγματική ισοτιμία, για παράδειγμα αυξηθεί από S 1 σε S 2 η καμπύλη LM και το σημείο ισορροπίας θα μείνουν αμετάβλητα. Αυτό φαίνεται στο κάτω διάγραμμα όπου έχει σχεδιαστεί η κάθετη καμπύλη LL 1 που μας δείχνει ότι τόσο για ισοτιμία S 1 όσο και για ισοτιμία S 2 το εισόδημα ισορροπίας της αγοράς χρήματος παραμένει Y 1. Δηλαδή, με δεδομένη την προσφορά χρήματος (και τις υπόλοιπες μεταβλητές), υπάρχει ένα μοναδικό επίπεδο εισοδήματος που εξισώνει τη ζήτηση χρήματος με αυτή την προσφορά και το εισόδημα αυτό δεν εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία. Για να μεταβληθεί αυτό το εισόδημα ισορροπίας θα πρέπει να μεταβληθεί και η προσφορά χρήματος. Αυτό απεικονίζεται στο διάγραμμα 8.2 με μετατόπιση της 137

8 καμπύλης LM στη θέση LM 2 που ισοδυναμεί με αύξηση της προσφοράς χρήματος από την Κεντρική τράπεζα, δηλαδή νομισματική επέκταση. Όπως βλέπουμε, για το ίδιο επιτόκιο i 1, το εισόδημα ισορροπίας της αγοράς χρήματος αυξάνεται σε Y 2 όπως δείχνει το σημείο E 2. Το εισόδημα αυτό είναι και πάλι ανεξάρτητο από τη συναλλαγματική ισοτιμία και αυτό φαίνεται από τη νέα κάθετη καμπύλη LL 2 στο κάτω διάγραμμα. 138

9 i LM 1 LM 2 i 1 E 1 E 2 S Y 1 Y 2 Y LL 1 LL 2 S 2 E 1 E 2 S 1 E 1 E 2 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 8.2: Νομισματική επέκταση στις καμπύλες LM και LL 139

10 Η τρίτη βασική σχέση αφορά την ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών, που είναι ουσιαστικά η ισότητα μεταξύ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίων: BP = CA + KA = CA(Q, Y ) + KA(i) = 0 όπου, όπως και παραπάνω, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι CA(Q, Y ) = CA my + γq και το ισοζύγιο κεφαλαίων KA(i) = KA + z(i i ) Κατά συνέπεια: CA my + γq + KA + z(i i ) = 0 Λύνοντας ως προς το επιτόκιο, προκύπτει: i = i 1 [CA + γq my + KA] (8.3) z Από την τελευταία σχέση φαίνεται η περίπτωση της πλήρους κινητικότητας κεφαλαίου z που εξισώνει το εγχώριο επιτόκιο με το διεθνές, δηλαδή: i = i όπου αντιστοιχεί σε οριζόντια καμπύλη. αντικαθιστώντας το Q = SP /P, προκύπτει: Λύνοντας ως προς το εισόδημα και Y = 1 SP [CA + γ m P + KA + z(i i )] (8.4) Αυτή είναι πάλι η καμπύλη BP που μας δείχνει το εισόδημα ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών σαν συνάρτηση του επιτοκίου και των υπόλοιπων μεταβλητών. Μπορούμε να απεικονίσουμε αυτή τη σχέση στους άξονες εισοδήματος και συναλλαγματικής ισοτιμίας όπως κάναμε και παραπάνω. Αυτή είναι η καμπύλη BB 140

11 που μας δείχνει το εισόδημα ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών σαν συνάρτηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Παραγωγίζοντας την (8.4) ως προς τη συναλλαγματική ισοτιμία παίρνουμε : dy ds = γ P m P > 0 όπου φαίνεται η θετική σχέση μεταξύ εισοδήματος και συναλλαγματικής ισοτιμίας. Με δεδομένο το επιτόκιο, μια αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας (υποτίμηση) βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών δημιουργώντας πλεόνασμα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα ώστε να αυξηθούν οι εισαγωγές, να μειωθεί το πλεόνασμα και να επιστρέψουμε στην ισορροπία. Αυτά φαίνονται στο διάγραμμα 8.3 όπου στο πάνω μέρος έχει σχεδιαστεί η γνωστή καμπύλη BP με ατελή κινητικότητα κεφαλαίου και στο κάτω μέρος η καμπύλη BB. Στο πάνω μέρος βλέπουμε μια αρχική BP που έχει σχεδιαστεί για συναλλαγματική ισοτιμία S 1 και μας δείχνει στο σημείο E 1 ότι αν το επιτόκιο είναι i 1 το εισόδημα που εξισορροπεί το ισοζύγιο πληρωμών είναι Y 1. Μια υποτίμηση του νομίσματος που αυξάνει τη συναλλαγματική ισοτιμία σε S 2 θα μετατοπίσει την καμπύλη BP προς τα δεξιά στη θέση BP (S 2 ) αυξάνοντας και το εισόδημα ισορροπίας σε Y 2 για δεδομένο επιτόκιο. Μεταφέροντας αυτή την επίπτωση στο κάτω μέρος του διαγράμματος βλέπουμε ότι η καμπύλη BB θα έχει θετική κλίση. 141

12 i BP (S 1 ) BP (S 2 ) i 1 E 1 E 2 Y 1 Y 2 Y S BB S 2 E 2 S 1 E 1 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 8.3: Υποτίμηση στις καμπύλες BP και BB με ατελή κινητικότητα κεφαλαίου 142

13 8.4 Νομισματική πολιτική Όπως αναλύθηκε παραπάνω, οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες αποδεσμεύσουν τη νομισματική πολιτική από τον έλεγχο της ισοτιμίας. Έτσι, μια νομισματική επέκταση θα μετατοπίσει δεξιά την καμπύλη LM αυξάνοντας το εισόδημα και μειώνοντας το επιτόκιο στο νέο σημείο εσωτερικής ισορροπίας. Ωστόσο, το χαμηλότερο επιτόκιο μειώνει τις καθαρές εισροές κεφαλαίου και το υψηλότερο εισόδημα μειώνει τις καθαρές εξαγωγές, οδηγώντας σε έλλειμμα το ισοζύγιο πληρωμών. Αυτό σημαίνει υπερβάλλουσα ζήτηση συναλλάγματος που προκαλεί αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή υποτίμηση του νομίσματος. Όμως, λόγω της υποτίμησης θα υπάρξει υποκατάσταση των εισαγόμενων με εγχωρίως παραγόμενα αγαθά και αύξηση των εξαγωγών, με αποτέλεσμα η καμπύλη IS να μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Η αύξηση του εισοδήματος θα οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης χρήματος, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το εγχώριο επιτόκιο. Η διαδικασία μεταβολής του εισοδήματος και της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα συνεχιστεί όσο i < i. Στο νέο σημείο εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας το εισόδημα έχει αυξηθεί, το επιτόκιο έχει μείνει σταθερό και το νόμισμα έχει υποτιμηθεί. Στο κάτω διάγραμμα, βλέπουμε τις ίδιες επιπτώσεις με τις καμπύλες Y Y και LL. Καταρχήν, η νομισματική επέκταση θα μετατοπίσει την καμπύλη LL προς τα δεξιά. Με σταθερή την καμπύλη Y Y το σημείο ισορροπίας θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, στο E 2 που αντιστοιχεί σε υψηλότερο εισόδημα και υψηλότερη ισοτιμία (υποτιμημένο νόμισμα). Στη νέα βραχυχρόνια εσωτερική ισορροπία να αντιστοιχεί πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και έλλειμμα στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων, τα οποία εκφράζονται με μετατόπιση της καμπύλης προς τα πάνω. 143

14 i LM 1 LM 2 i 1 E 1 E 2 BP IS 2 IS 1 Y 1 Y 2 Y S LL 1 LL 2 Y Y S 2 E 2 S 1 E 1 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 8.4: Νομισματική επέκταση με κυμαινόμενες ισοτιμίες 144

15 8.5 Δημοσιονομική πολιτική Μια δημοσιονομική επέκταση αυξάνει τη συνολική δαπάνη για κάθε δεδομένο επίπεδο επιτοκίου, μετατοπίζοντας έτσι την καμπύλη IS προς τα δεξιά. Στο νέο σημείο εσωτερικής ισορροπίας το εισόδημα και το επιτόκιο είναι υψηλότερα και το ισοζύγιο πληρωμών παρουσιάζει πλεόνασμα. Το πλεόνασμα αντιστοιχεί σε υπερβάλλουσα προσφορά συναλλάγματος, με αποτέλεσμα τη μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή την ανατίμηση του νομίσματος. Λόγω της ανατίμησης θα μειωθεί η ζήτηση για εγχώρια αγαθά (μείωση των καθαρών εξαγωγών), με αποτέλεσμα η καμπύλη IS να αρχίσει να μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Η διαδικασία μετακίνησης της IS θα συνεχιστεί όσο i > i. Τελικά, η ισορροπία της οικονομίας θα επιστρέψει στο αρχικό της σημείο. Στο κάτω διάγραμμα, η δημοσιονομική επέκταση θα μετατοπίσει την καμπύλη προς τα δεξιά, γεγονός που σημαίνει ότι στην αρχική συναλλαγματική ισοτιμία αντιστοιχεί ένα υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος. Το αυξημένο αυτό εισόδημα θα αυξήσει τη ζήτηση χρήματος και, με δεδομένη την προσφορά χρήματος, θα αυξήσει το εγχώριο επιτόκιο. Λόγω της εισροής κεφαλαίων που θα προκύψει, θα ανατιμηθεί το εγχώριο νόμισμα με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τη μείωση του εισοδήματος. 145

16 i LM 1 i 1 E 1 BP IS 2 IS 1 Y 1 Y S LL 1 Y Y 1 Y Y 2 S 1 E 1 S 2 E 2 Y 1 Y Διάγραμμα 8.5: Δημοσιονομική επέκταση με κυμαινόμενες ισοτιμίες 146

17 8.6 Η αλγεβρική λύση με τη μέθοδο Cramer Αλγεβρικά, οι επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής στο εισόδημα και τη συναλλαγματική ισοτιμία εκφράζονται από τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές και προκύπτουν με τη χρήση ολικού διαφορικού: dy = A Y dy + A i di + CA Y dy + CA S ds + dg dm = L Y dy + L i di dbp = CA Y dy + CA S ds + KA i di = 0 Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να γραφτούν με τη μορφή μητρών ως εξής: 1 A Y CA Y A i CA S dy dg L Y L i 0 di = dm CA Y KA i CA S ds Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Cramer και θέτοντας dg = 0, προκύπτει ότι: dy dm = CA S (A i KA i ) CA S [(1 A Y CA Y )L i + A i L Y KA i L Y + CA Y L i ] ds dm = (1 A Y CA Y )KA i CA Y A i CA S [(1 A Y CA Y )L i + A i L Y KA i L Y + CA Y L i ] Λόγω του ότι KA i καθώς βρισκόμαστε σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, προκύπτει ότι dy dm BP =0 = 1 ds L Y > 0 και dm BP =0 = > 0 Συμπερασματικά λοιπόν, σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων 1 A Y CA Y L Y CA S συναλλαγματικών ισοτιμιών με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική (σε πλήρη αντίθεση με την περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών). Αλγεβρικά, οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στο εισόδημα και τη συναλλαγματική ισοτιμία εκφράζονται από τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές και προκύπτουν με τη χρήση ολικού διαφορικού. Χρησιμοποιώντας όπως και παραπάνω τη μέθοδο Cramer, αλλά θέτοντας αυτή τη φορά dm = 0, προκύπτει ότι dy ds dg = 0 και dg BP =0 = 1 CA S < 0. Συμπερασματικά λοιπόν, σε BP =

18 καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική (σε πλήρη αντίθεση με την περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών). 8.7 Διαταραχές της ζήτησης Εκτός από τις επιδράσεις της εγχώριας μακροοικονομικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος Mundell-Fleming, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδράσεις των εξωτερικών διαταραχών στην οικονομία. Μια διαταραχή στην εξωτερική ζήτηση, όπως μια αύξηση των εξαγωγών λόγω αυξημένου εισοδήματος στο εξωτερικό, αυξάνει τη συνολική δαπάνη για κάθε επίπεδο επιτοκίου, δηλαδή μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά. Αυτό σημαίνει πως το ισοζύγιο πληρωμών παρουσιάζει πλεόνασμα, πράγμα που οδηγεί σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος, μείωση των καθαρών εξαγωγών και σταδιακή μετατόπιση της καμπύλης IS προς τα αριστερά. Η διαδικασία μετακίνησης της IS θα συνεχιστεί μέχρι η αρχική αύξηση των εξαγωγών να αντισταθμιστεί από την επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω της ανατίμησης, δηλαδή μέχρι η καμπύλη IS επιστρέψει στην αρχική της θέση. Οπότε, το εισόδημα ισορροπίας θα παραμείνει αμετάβλητο. Συμπερασματικά, σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, οι διαταραχές στην εξωτερική ζήτηση δεν επηρεάζουν το εισόδημα ισορροπίας Μεταβολή του διεθνούς επιτοκίου Τα διεθνή επιτόκια καθορίζονται στην παγκόσμια αγορά, κυρίως από τη νομισματική πολιτική των μεγάλων οικονομιών. Μια αύξηση του διεθνούς επιτοκίου σημαίνει ότι το εγχώριο επιτόκιο γίνεται τώρα χαμηλότερο από το διεθνές προκαλώντας εκροή κεφαλαίων από την εγχώρια οικονομία. Ως συνέπεια, θα υπάρχουν εκροές κεφαλαίων, αύξηση του εγχώριου επιτοκίου και υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Οπότε, θα έχουμε δύο αντίθετα αποτελέσματα στο εισόδημα: (α) μείωση του εισοδήματος λόγω μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων από την αύξηση του επιτοκίου, και (β) αύξηση του εισοδήματος λόγω αύξησης των καθαρών εξαγωγών από την υποτίμηση. Το δεύτερο αποτέλεσμα παριστάνεται με μετατόπιση της IS προς τα δεξιά ενώ το 148

19 πρώτο αποτέλεσμα με κίνηση κατά μήκος της καμπύλης. Με δεδομένη την προσφορά χρήματος και τη θέση της LM, το αποτέλεσμα στο εισόδημα θα είναι θετικό, αφού πρέπει να αυξηθεί για να ισορροπήσει η αγορά χρήματος με υψηλότερο επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι η καμπύλη IS θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα η νέα ισορροπία να αντιστοιχεί σε υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος. Οπότε, σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, οι διαταραχές στο διεθνές επιτόκιο θα επηρεάσουν το εισόδημα ισορροπίας Μεταβολές του επιπέδου τιμών Η ανάλυση που προηγήθηκε υποθέτει σταθερό το επίπεδο τιμών. Ωστόσο, οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταβάλλουν τις τιμές των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και κατά συνέπεια επηρεάζουν το γενικό επίπεδο τιμών. Το γενικό επίπεδο τιμών σε μια ανοικτή οικονομία μπορεί να εκφραστεί ως ο σταθμικός μέσος των τιμών των εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων αγαθών. Συμβολίζουμε το επίπεδο τιμών των μη εμπορεύσιμων αγαθών με P N και των εμπορεύσιμων αγαθών με P T. Εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων, τότε η τιμή των εμπορεύσιμων αγαθών είναι ίση με τη διεθνή τους τιμή επί τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή P T = SPT. Αν, τέλος, το ποσοστό των εμπορεύσιμων αγαθών στη συνολική δαπάνη είναι a τότε το γενικό επίπεδο τιμών είναι: P = asp T + (1 a)p N Είναι προφανές ότι οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταβάλλουν το γενικό επίπεδο τιμών προς την ίδια κατεύθυνση. Μια αύξηση της ισοτιμίας (υποτίμηση) προκαλεί αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών, ενώ μια μείωση της ισοτιμίας (ανατίμηση) προκαλεί μείωση του γενικού επιπέδου τιμών. Όμως, οι μεταβολές του γενικού επιπέδου τιμών μεταβάλλουν και την πραγματική προσφορά χρήματος, η οποία δίνεται από το λόγο M S /P. Δηλαδή, αν ληφθεί υπόψη η μεταβολή των τιμών, η προσφορά χρήματος δεν είναι εντελώς ανεξάρτητη, όπως υποθέσαμε αρχικά. Συγκεκριμένα, η αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών μειώνει την πραγματική προσφορά χρήματος και μετατοπίζει την καμπύλη LM προς τα αριστερά, 149

20 i Αύξηση i, μετατόπιση ΒΡ πάνω και έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, στο αρχικό επίπεδο επιτοκίου i 1 = i. LM 2 LM 1 E 3 i 2 = i BP 2 E 2 i 1 = i E 1 IS 2 BP 1 Σταθερές ισοτιμίες: μείωση συναλλαγματικών διαθεσίμων και προσφοράς χρήματος, IS 1 Κυμαινόμενες ισοτιμίες: υποτίμηση εγχώριου μετατόπιση LM αριστερά νομίσματος, μετατόπιση και μείωση εισοδήματος IS δεξιά και αύξηση στο Y 3. Y 3 Y 1 Y 2 εισοδήματος στο Y 2. Y Διάγραμμα 8.6: Αύξηση διεθνούς επιτοκίου με κυμαινόμενη και σταθερή ισοτιμία και πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων 150

21 ενώ η μείωση του γενικού επιπέδου τιμών μετατοπίζει την καμπύλη LM προς τα δεξιά. Ουσιαστικά, τα παραπάνω σημαίνουν ότι στην ισορροπία του συστήματος IS LM BP θα αντιστοιχεί ένα διαφορετικό επίπεδο εισοδήματος σε κάθε διαφορετικό γενικό επίπεδο τιμών. Με βάση τα παραπάνω, μπορούν να επανεξεταστούν οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής. Είδαμε παραπάνω ότι μια δημοσιονομική επέκταση θα μετατοπίσει την IS δεξιά αυξάνοντας το εισόδημα και το επιτόκιο, προκαλώντας πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών και ανατίμηση του νομίσματος, με αποτέλεσμα η καμπύλη IS να επιστρέψει στην αρχική της θέση. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την επίπτωση της ανατίμησης στις τιμές, προκύπτει μείωση του γενικού επιπέδου τιμών και κατά συνέπεια, αύξηση της πραγματικής προσφοράς χρήματος και μετατόπιση της καμπύλης LM προς τα δεξιά. Δηλαδή, το τελικό σημείο ισορροπίας δεν θα είναι ίδιο με το αρχικό αλλά σε υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος. Συμπερασματικά, αν αρθεί η υπόθεση της σταθερότητας των τιμών, η δημοσιονομική πολιτική είναι αποτελεσματική σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών. Με το ίδιο σκεπτικό, η μεταβολή των τιμών περιορίζει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, αφού η υποτίμηση που ακολουθεί μια νομισματική επέκταση θα αυξήσει τις τιμές, συγκρατώντας έτσι την αύξηση της πραγματικής προσφοράς χρήματος. Δηλαδή, η καμπύλη LM θα μετακινηθεί προς τα αριστερά. 151

22 i 1. Δημοσιονομική επέκταση, μετατόπιση IS δεξιά αύξηση εισοδήματος και επιτοκίου, πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών και ανατίμηση εγχωρίου νομίσματος. LM 1 LM 2 i = i E 1 E 2 BP 2. Μείωση επιπέδου IS 1 IS 3 IS 2 τιμών, αύξηση πραγματικής προσφοράς χρήματος και μετατόπιση LM δεξιά. Y 1 Y 2 3. Μερική επιστροφή της IS και τελικά αύξηση εισοδήματος στο Y 2. Y Διάγραμμα 8.7: Δημοσιονομική επέκταση με μεταβολή των τιμών 152

23 8.10 Ατελής κίνηση κεφαλαίων στο υπόδειγμα Mundell- Fleming Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η ατελής κινητικότητα κεφαλαίου μεταφράζεται σε μια καμπύλη BP με θετική κλίση. Μια αύξηση του εισοδήματος προκαλεί έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να απαιτείται αύξηση του εγχώριου επιτοκίου προκειμένου να εισρεύσουν περισσότερα κεφάλαια για να το αντισταθμίσουν. Επίσης, η κλίση της καμπύλης BP εξαρτάται από την ευαισθησία της κίνησης κεφαλαίων στις μεταβολές του επιτοκίου και από την οριακή ροπή για εισαγωγές. Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κίνησης κεφαλαίων από την οριακή ροπή για εισαγωγές, τόσο μικρότερη θα είναι η κλίση της καμπύλης BP, και το αντίστροφο. Στο παρακάτω διάγραμμα, η καμπύλη BP έχει μικρότερη κλίση από την καμπύλη LM. Αυτό σημαίνει ότι η ευαισθησία της κίνησης κεφαλαίων στις μεταβολές του επιτοκίου είναι μεγαλύτερη από την ευαισθησία της ζήτησης χρήματος στις μεταβολές του επιτοκίου. Τέλος, οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας προκαλούν μετατόπιση της καμπύλης BP. Μια υποτίμηση του νομίσματος σημαίνει ότι στο ίδιο εισόδημα θα έχουμε περισσότερες καθαρές εξαγωγές, δηλαδή μικρότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ή μεγαλύτερο πλεόνασμα), γεγονός που συνεπάγεται μικρότερη εισροή (ή μεγαλύτερη εκροή) κεφαλαίων, δηλαδή χαμηλότερο επιτόκιο. Επομένως η υποτίμηση μετατοπίζει την καμπύλη BP προς τα κάτω και δεξιά. Αντίστροφα, μια ανατίμηση σημαίνει λιγότερες καθαρές εξαγωγές σε κάθε εισόδημα, άρα ανάγκη να εισρεύσουν περισσότερα κεφάλαια, γεγονός που απαιτεί υψηλότερο επιτόκιο. Δηλαδή, η ανατίμηση μετατοπίζει την καμπύλη BP προς τα πάνω και αριστερά. Μπορούμε τώρα να εξετάσουμε την οικονομική πολιτική σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων. Μια νομισματική επέκταση ισοδυναμεί με μετατόπιση της καμπύλης LM προς τα δεξιά, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση του εισοδήματος και μείωση του επιτοκίου, δηλαδή έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Το έλλειμμα αυτό εκδηλώνεται ως υπερβάλλουσα ζήτηση συναλλάγματος. Ως συνέπεια, το εγχώριο νόμισμα θα υποτιμηθεί με αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών εξαγωγών. Αυτό (α) μετατοπίζει την καμπύλη BP προς τα κάτω λόγω βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και (β) μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης. Η μεταβολή 153

24 i Νομισματική επέκταση με κυμαινόμενες ισοτιμίες και ατελή κίνηση κεφαλαίων: σημείο εσωτερικής ισορροπίας με έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, υποτίμηση εγχωρίου νομίσματος, μετατόπιση IS δεξιά και μετατόπιση ΒΡ κάτω και δεξιά, αύξηση εισοδήματος στο Y 2. LM 1 BP 1 LM 2 i 1 E 1 BP 2 i 2 E 2 IS 1 IS 2 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 8.8: Νομισματική επέκταση με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία, στην οποία αντιστοιχεί υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος από το αρχικό, και χαμηλότερο επιτόκιο. Το αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής εξαρτάται από τις κλίσεις των καμπυλών IS, LM και κυρίως από την κλίση της καμπύλης BP. Όσο μικρότερη είναι η κλίση της καμπύλης BP, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η νομισματική πολιτική. Στην ακραία περίπτωση που η κλίση της καμπύλη BP είναι οριζόντια, η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική (όπως στην περίπτωση της πλήρους κινητικότητας κεφαλαίου που είδαμε στα προηγούμενα). Μια δημοσιονομική επέκταση θα μετατοπίσει την καμπύλη IS προς τα δεξιά, 154

25 αυξάνοντας το εισόδημα και το επιτόκιο. Αν η καμπύλη BP είναι πιο οριζόντια από την καμπύλη LM θα υπάρχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών, η οποία εκδηλώνεται ως υπερβάλλουσα προσφορά συναλλάγματος. Αυτή η υπερβάλλουσα προσφορά συναλλάγματος θα οδηγήσει σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος και μείωση των καθαρών εξαγωγών. Αυτό (α) μετατοπίζει την καμπύλη BP προς τα πάνω, και (β) μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα αριστερά λόγω μείωσης της συνολικής ζήτησης. Τελικά, η οικονομία θα ισορροπήσει σε σημείο που αντιστοιχεί μεγαλύτερο εισόδημα ισορροπίας από το αρχικό, και υψηλότερο επιτόκιο. Ουσιαστικά, η αύξηση των δημοσίων δαπανών εξουδετερώνεται εν μέρει από τη μείωση της συνολικής ζήτησης λόγω της ανατίμησης του εγχώριου νομίσματος. Συμπερασματικά, σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με ατελή κίνηση κεφαλαίων, τόσο η νομισματική όσο και η δημοσιονομική πολιτική είναι εν μέρει αποτελεσματικές. Υποσημειώσεις 1 Σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, αντίθετα, οι διαταραχές στην εξωτερική ζήτηση μεταβιβάζονται στην εγχώρια οικονομία μέσω της κίνησης κεφαλαίων, η οποία επηρεάζει την προσφορά χρήματος. 2 Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίπτωση της αύξησης του διεθνούς επιτοκίου είναι αντίθετη από την περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπου το έλλειμμα θα προκαλέσει μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, μείωση της προσφοράς χρήματος, μετατόπιση της καμπύλης LM προς τα αριστερά και τελικά, μείωση του εισοδήματος ισορροπίας. 155

26 i Δημοσιονομική επέκταση με κυμαινόμενες ισοτιμίες και ατελή κίνηση κεφαλαίων: σημείο εσωτερικής ισορροπίας με πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών, ανατίμηση εγχωρίου νομίσματος, μετατόπιση IS αριστερά και μετατόπιση ΒΡ πάνω και αριστερά, αύξηση εισοδήματος στο Y 2. LM BP 2 i 2 E 2 BP 1 i 1 E 1 IS 1 IS 3 IS 2 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 8.9: Δημοσιονομική επέκταση με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων 156

27 Επεξήγηση Συμβόλων και Ακρωνύμια Y : Εισόδημα a: Οριακή Ροπή για Κατανάλωση s = 1 a: Οριακή Ροπή για Αποταμίευση A: Εγχώρια Δαπάνη m: Οριακή Ροπή για Εισαγωγές CA: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών S: Τρέχουσα Συναλλαγματική Ισοτιμία P = SP : Εγχώριο Επίπεδο Τιμών P : Ξένο Επίπεδο Τιμών Q = SP /P : Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία M s : Προσφορά Χρήματος M D : Ζήτηση Χρήματος i: Εγχώριο Επιτόκιο i : Ξένο Επιτόκιο KA: Ισοζύγιο Κεφαλαίου KA: Αυτόνομο Μέρος Ισοζυγίου Κεφαλαίου z: Βαθμός Κινητικότητας Κεφαλαίου P T : Τιμή Διεθνώς Εμπορεύσιμων Αγαθών P N : Τιμή Διεθνώς Μη Εμπορεύσιμων Αγαθών Ευρετήριο Αντιστοίχισης Επιστημονικών Όρων Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών: Goods and Services Market Αγορά Χρήματος: Money Market Αυτόνομο Μέρος Ισοζυγίου Κεφαλαίου: Autonomous Capital Account Βαθμός Κινητικότητας Κεφαλαίου: Degree of Capital Mobility Δημόσιες Δαπάνες: Public Expenditure Δημοσιονομική Πολιτική: Fiscal Policy Εγχώρια Δαπάνη: Domestic Spending Εγχώριο Επίπεδο Τιμών: Domestic Price Level 157

28 Εγχώριο Επιτόκιο: Domestic Interest Rate Εισαγωγές: Imports Εισόδημα: Income Εισροή Κεφαλαίου: Capital Inflow Εκροή Κεφαλαίου: Capital Outflow Έλλειμμα: Deficit Εξαγωγές: Exports Εξωτερική Ισορροπία: External Equilibrium Εξωτερικός Τομέας: External Sector Εσωτερική Ισορροπία: Internal Equilibrium Εσωτερικός Τομέας: Internal Sector Ζήτηση Χρήματος: Money Demand Ισοζύγιο Κεφαλαίου: Capital Account Balance Ισοζύγιο Πληρωμών: Balance of Payments Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Current Account Balance Ισορροπία: Equilibrium Καμπύλη BP: BP Curve Καμπύλη IS: IS Curve Καμπύλη LM: LM Curve Κλίση: Slope Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Flexible Exchange Rates Μικρή Ανοικτή Οικονομία: Small Open Economy Νομισματική Πολιτική: Monetary Policy Ξένο Επίπεδο Τιμών: Foreign Price Level Ξένο Επιτόκιο: Foreign Interest Rate Οριακή Ροπή για Αποταμίευση: Marginal Propensity to Save Οριακή Ροπή για Εισαγωγές: Marginal Propensity to Import Οριακή Ροπή για Κατανάλωση: Marginal Propensity to Consume Πλεόνασμα: Surplus Πλήρης Κίνηση Κεφαλαίων: Perfect Capital Mobility Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία: Real Exchange Rate Προσφορά Χρήματος: Money Supply Συναλλαγματική Πολιτική: Exchange Rate Policy 158

29 Συνάρτηση Επένδυσης: Investment Function Συνάρτηση Κατανάλωσης: Consumption Function Τιμή Διεθνώς Εμπορεύσιμων Αγαθών: Price of Tradable Goods Τιμή Διεθνώς Μη Εμπορεύσιμων Αγαθών: Price of Non-Tradable Goods Τρέχουσα Συναλλαγματική Ισοτιμία: Spot Exchange Rate Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Fleming, R. (1962), Domestic Financial Policies under Fixed and Floating Exchange Rates, IMF Staff Papers, 9, σελ Mundell, R.A. (1963), Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29(4), σελ Mundell, R.A. (1968), International Economics, Mcmillan, USA. 4. Sohmen, E. (1967), Fiscal and Monetary Policies under Alternative Exchangerate Systems, Quarterly Journal of Economics, 81(3), σελ

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες Κεφάλαιο 4 Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες 4. Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί άμεση συνέχεια του προηγούμενου. Αναλύεται η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών με έμφαση στην εισοδηματική προσέγγιση λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα 20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Μακροοικονομική Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Εισαγωγή Το υπόδειγμα Mundell-Fleming είναι ένα μοντέλο IS-LM που αναπτύχθηκε για την περίπτωση μιας ανοιχτής οικονομίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Η νοµισµατική προσέγγιση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της διεθνούς µακροοικονοµικής. Βάση της είναι το λεγόµενο νοµισµατικό υπόδειγµα, το οποίο προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εισαγωγή. 1.2 Ορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας

1.1 Εισαγωγή. 1.2 Ορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας Κεφάλαιο 1: Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Εισαγωγή Η αγορά συναλλάγματος (foreign exchange market) είναι ο τόπος ανταλλαγής νομισμάτων και στα πλαίσια αυτής συμμετέχουν εμπορικές τράπεζες, ιδιώτες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγματος. Αγορά συναλλάγματος

Αγορά συναλλάγματος. Αγορά συναλλάγματος Αγορά συναλλάγματος Κεντρικές τράπεζες Άτομα και επιχειρήσεις Τράπεζες Μεσίτες συναλλάγματος (brokers) Αγορά συναλλάγματος - Αποκεντρωμένη αγορά (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Φραγκφούρτη, Ζυρίχη, Σιγκαπούρη, Τόκιο,

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Σταθεροποιητική πολιτική Πολιτική για τη σταθεροποίηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. έτος: 2013-2014 Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5 Τόμος Α -

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία Mάθημα 6 : To ισοζύγιο πληρωμών Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει το 1. Εμπορικό ισοζύγιο 2. Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 3. Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 3: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις μήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις Ενότητα: Α.Ξ.Ε. και ανταγωνιστικότητα Διδάσκων: Δημήτρης Γιακούλας Ορισμός ανταγωνιστικότητας Σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8 Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ III ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS Μακροοικονομική Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS 1 Η Νεοκλασική Σύνθεση Σε αυτή την διάλεξη θα αναπτύξουμε το πρώτο μέρος του IS-LM υποδείγματος To IS-LM υπόδειγμα προσπαθεί να εξηγήσει πως λειτουργεί η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ O Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ MUNDELL ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ MUNDELL ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ MUNDELL ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Τοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ, University of York England Ι. Ό MUNDELL τοποθέτησε την αρχή της 'Αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

όπου α (β) = η αναλογία των μη εμπορεύσιμων αγαθών στο συνολικό εγχώριο (ξένο) δείκτη τιμών.

όπου α (β) = η αναλογία των μη εμπορεύσιμων αγαθών στο συνολικό εγχώριο (ξένο) δείκτη τιμών. Κεφάαιο 6 ο : Προσδιορισμός πραγματικής ισοτιμίας Εισαγωγή Η ανάυση στα προηγούμενα κεφάαια αναφερόταν στους προσδιοριστικούς παράγοντες της ονομαστικής συνααγματικής ισοτιμίας. Στο παρόν κεφάαιο θα ασχοηθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

19 Η αγορά συναλλάγματος

19 Η αγορά συναλλάγματος 19 Η αγορά συναλλάγματος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον προσδιορίζεται η τιμή των ξένων νομισμάτων στην εγχώρια αγορά. Εξετάζει τη ζήτηση συναλλάγματος, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά περιεχόμενα

Αναλυτικά περιεχόμενα Αναλυτικά περιεχόμενα Μέρος Α : Βασικές έννοιες Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 3 1.1 Εισαγωγή 3 1.2 Η κρίση που άλλαξε τον κόσμο 5 1.3 Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 14 Μεγάλος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή!! Εάν αυξηθεί το C, I, G η γραμμή της δαπάνης μετατοπίζεται προς τα πάνω και αυξάνεται το εισόδημα ισορροπίας από Y 1 σε Υ 2.

Προσοχή!! Εάν αυξηθεί το C, I, G η γραμμή της δαπάνης μετατοπίζεται προς τα πάνω και αυξάνεται το εισόδημα ισορροπίας από Y 1 σε Υ 2. ΔΕΟ34 - Σχήματα Μάκρο : Mέρος 1 Σχήματα Ισορροπίας Αγοράς Προϊόντος Συνθήκη ισορροπίας Y= C+I+G+X-M Σχήμα 1:Κεϋνσιανός Σταυρός C+I+G (Δαπάνη) C, I B C+I+G C+I+G A 45 o Γ Y1 Y2 Y (Εισόδημα) Α: Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα