Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό υπόδειγμα για δύο χώρες, ενώ εξετάζονται οι επιπτώσεις από μια νομισματική επέκταση και από μια υποτίμηση του νομίσματος. 5.2 Εισαγωγή Το νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Dornbusch (1973), αντιμετωπίζει το ισοζύγιο πληρωμών σαν νομισματικό φαινόμενο, θεωρεί δηλαδή ότι το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του ισοζυγίου αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στην αγορά χρήματος. Το πρώτο που θα αναλυθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ανισορροπίες του ισοζυγίου πληρωμών επηρεάζουν την προσφορά χρήματος μέσω της μεταβολής των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, έχουμε ήδη πει πως αν μια χώρα επιθυμεί να διατηρήσει σταθερή τη συναλλαγματική της ισοτιμία, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος μειώνοντας (αυξάνοντας) τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα αν υπάρχει έλλειμμα 71

2 (πλεόνασμα) στο ισοζύγιο. Όπως θα δούμε, αυτές οι αυξομειώσεις των συναλλαγματικών διαθεσίμων μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος στην οικονομία. Συνεπώς, η προσφορά χρήματος παύει να είναι εξωγενής μεταβλητή (δηλαδή κάτι που καθορίζεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες μεταβλητές) και γίνεται ενδογενής. Το δεύτερο που θα δούμε είναι μια διαφορετική υπόθεση οικονομικής συμπεριφοράς των ατόμων. Ειδικότερα, θα υποθέσουμε πως αυτό που ενδιαφέρει τα άτομα είναι το απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που διακρατούν. Όταν θέλουν να διακρατούν περισσότερο πλούτο από αυτόν που έχουν (δηλαδή όταν το επιθυμητό απόθεμα πλούτου είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό) τότε θα αρχίσουν να συσσωρεύουν (αποθησαυρίζουν) πλούτο μειώνοντας τις δαπάνες τους. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το επιθυμητό απόθεμα πλούτου είναι μικρότερο από το πραγματικό, τότε θα ξοδέψουν μέρος του πλούτου τους (αντιθησαυρίζουν) αυξάνοντας τις δαπάνες τους. Η διαφορά από το κεϋνσιανό υπόδειγμα που εξετάσαμε στην προηγούμενη ενότητα είναι πως η μεταβλητή που αποφασίζουν τα άτομα είναι μια μεταβλητή αποθέματος (πλούτος) και όχι μια μεταβλητή ροής (δαπάνη). 5.3 Η προσφορά χρήματος Σε μια κλειστή οικονομία η προσφορά χρήματος καθορίζεται εξωγενώς από την Κεντρική Τράπεζα. Σε μια ανοιχτή οικονομία όμως, η προσφορά χρήματος γίνεται ενδογενής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συναλλαγματικά διαθέσιμα αποτελούν μέρος της προσφοράς χρήματος. Συνεπώς οι αυξομειώσεις τους λόγω πλεονάσματος ή ελλείμματος του ισοζυγίου μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος. Συγκεκριμένα, η ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί, δηλαδή η νομισματική βάση, αποτελείται από τη νομισματική κυκλοφορία (κέρματα και τραπεζογραμμάτια) CC και τα ρευστά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών (δηλαδή τις καταθέσεις τους στην Κεντρική Τράπεζα) RE. Τα δύο αυτά στοιχεία καταγράφονται σαν παθητικό (υποχρεώσεις) στον ισολογισμό της Κεντρικής Τράπεζας. Όμως, από λογιστική άποψη, το παθητικό πρέπει να ισούται με το ενεργητικό (απαιτήσεις) το οποίο αποτελείται από τις εγχώριες πιστώσεις προς το κράτος και τις εμπορικές τράπεζες D και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα F R. Συνεπώς, D + F R = CC + RE 72

3 Οπότε, ένα μέρος της νομισματικής βάσης (εγχώριες πιστώσεις) βρίσκεται στον άμεσο έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας κι ένα άλλο μέρος (συναλλαγματικά διαθέσιμα) εξαρτάται από την κατάσταση του ισοζυγίου που εκφράζει τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, δηλαδή την οικονομική δραστηριότητα, τη σχέση μεταξύ εγχώριων και ξένων τιμών κλπ. Από την πλευρά λοιπόν των απαιτήσεων, η προσφορά χρήματος περιλαμβάνει και ένα ενδογενές μέρος και δίνεται από M S = D + F R (5.1) Είναι προφανές από την παραπάνω σχέση ότι η μεταβολή της προσφοράς χρήματος είναι M S = D + F R (5.2) Η σχέση αυτή διακρίνει το εξωγενές από το ενδογενές μέρος των μεταβολών της προσφοράς χρήματος. Όσον αφορά το πρώτο, η Kεντρική Tράπεζα μπορεί να μεταβάλλει τις πιστώσεις προχωρώντας σε πράξεις ανοιχτής αγοράς, δηλαδή σε αγοραπωλησίες ομολόγων του δημοσίου και των εμπορικών τραπεζών. Όταν αγοράζει ομόλογα αυξάνει τις πιστώσεις και την προσφορά χρήματος ενώ όταν τα πουλάει (ή τα εξοφλείται) μειώνει τις πιστώσεις και την προσφορά χρήματος. Από την άλλη μεριά, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα εξαρτώνται από το ισοζύγιο. Όπως έχουμε δει, ένα ελλειμματικό ισοζύγιο προκαλεί υπερβάλλουσα ζήτηση συναλλάγματος και άρα πίεση για αύξηση της ισοτιμίας δηλαδή υποτίμηση του νομίσματος. Η ισοτιμία μπορεί να διατηρηθεί σταθερή μόνο με μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων ( F R < 0). Τα αντίστροφα ισχύουν σε περίπτωση πλεονάσματος του ισοζυγίου όπου υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά συναλλάγματος, πίεση για μείωση της ισοτιμίας και η διατήρησή της απαιτεί την αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων ( F R > 0). Δηλαδή, με δεδομένες τις πιστώσεις της Κεντρικής Τράπεζας, ένα ελλειμματικό ισοζύγιο προκαλεί μείωση της προσφοράς χρήματος ενώ το πλεονασματικό ισοζύγιο αύξηση της προσφοράς χρήματος. Όμως, οι εγχώριες πιστώσεις δεν είναι απαραίτητο να μείνουν σταθερές. Η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να παρεμβαίνει μέσω μεταβολής των εγχώριων πιστώσεων ώστε να αντισταθμίσει (sterilise) την επίπτωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων στην εγχώρια προσφορά χρήματος. Η πολιτική αντιστάθμισης μπορεί να παρασταθεί 73

4 με τη σχέση D = x β F R (5.3) όπου 0 β 1 είναι ο συντελεστής αντιστάθμισης. Δηλαδή, η μεταβολή της εγχώριας προσφοράς χρήματος είναι ίση με ένα αυτόνομο μέρος, x, κι ένα μέρος β που εξαρτάται από τη μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων ( F R) που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του ισοζυγίου. Στην περίπτωση που β = 1 υπάρχει πλήρης αντιστάθμιση, δηλαδή η αύξηση (μείωση) των συναλλαγματικών διαθεσίμων αντισταθμίζεται πλήρως με μείωση (αύξηση) των εγχώριων πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα. Αν β = 0 δεν υπάρχει καμία αντιστάθμιση, ενώ αν 0 < β < 1 υπάρχει μερική αντιστάθμιση της εισροής ή εκροής συναλλαγματικών διαθεσίμων από την Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά, η άσκηση πολιτικής αντιστάθμισης σε συνθήκες ελλειμματικού ισοζυγίου για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν δηλαδή η ανισορροπία στο ισοζύγιο είναι μονιμότερη) είναι σχεδόν ανέφικτη, καθώς προϋποθέτει ότι η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει πολύ μεγάλο απόθεμα σε συναλλαγματικά διαθέσιμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρχει συνεχής εκροή συναλλαγματικών διαθεσίμων καθώς το έλλειμμα θα παραμένει, με αποτέλεσμα η Κεντρική Τράπεζα να σταματήσει αναγκαστικά την πολιτική αντιστάθμισης και είτε να αφήσει την προσφορά χρήματος να μειωθεί, είτε το νόμισμα να υποτιμηθεί. Παρατηρείστε ότι στην περίπτωση που x = β = 0 τότε D = 0 και η μεταβολή της προσφοράς χρήματος ισούται με τη μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Αυτά τα συναλλαγματικά διαθέσιμα όμως μεταβάλλονται ακριβώς για να εξισορροπήσουν την αγορά συναλλάγματος που βγαίνει εκτός ισορροπίας εξαιτίας της ύπαρξης ελλείμματος ή πλεονάσματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Για την ακρίβεια, η υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά συναλλάγματος θα ισούται με την αξία του ελλείμματος ή πλεονάσματος του ισοζυγίου. Συνεπώς, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξισορροπήσει η αγορά συναλλάγματος θα είναι ίσα με το έλλειμμα ή πλεόνασμα του ισοζυγίου. Συνεπώς, η μεταβολή της προσφοράς χρήματος θα ισούται με τη μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων η οποία με τη σειρά της ισούται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: M S = F R = CA (5.4) 74

5 Η αγορά χρήματος Για να καταλήξουμε στην ισορροπία της αγοράς χρήματος χρειαζόμαστε και μια συνάρτηση ζήτησης χρήματος. Υποθέτουμε ότι η ποσότητα μετρητών που θέλουν να διακρατούν τα άτομα εξαρτάται από τις τιμές, το εισόδημα και το ονομαστικό επιτόκιο: M D = P L(Y, i) (5.5) Η συγκεκριμένη συνάρτηση είναι ομογενής πρώτου βαθμού ως προς τις τιμές (αν διπλασιαστούν οι τιμές θα διπλασιαστεί η ονομαστική ζήτηση χρήματος, ώστε η πραγματική ζήτηση χρήματος M D /P = L(Y, i) να παραμείνει σταθερή). Επίσης, L(Y, i)/ Y > 0 (υψηλότερο εισόδημα σημαίνει ότι γίνονται περισσότερες συναλλαγές και χρειάζονται περισσότερα μετρητά) και L(Y, i)/ i < 0 (το επιτόκιο αντιπροσωπεύει το κόστος ευκαιρίας στη διακράτηση χρήματος και όταν αυξάνεται τα άτομα θα αποφεύγουν να κρατούν μετρητά). Με βάση τα παραπάνω, η ισορροπία στην αγορά χρήματος θα είναι: M D = M S M D = D + F R F R = M D D και σε όρους μεταβολών θα έχουμε: F R = M D D (5.6) Δηλαδή, για να διατηρείται η ισορροπία στην αγορά χρήματος, η μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων πρέπει να ισούται πάντα με τη διαφορά μεταξύ των μεταβολών της ζήτησης χρήματος και των εγχώριων πιστώσεων. Στην περίπτωση που M D = D, δηλαδή η μεταβολή των εγχώριων πιστώσεων ισούται με τη μεταβολή της ζήτησης χρήματος, η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία και το F R δεν μεταβάλλεται. Στην περίπτωση που M D < D δηλαδή οι εγχώριες πιστώσεις αυξάνονται περισσότερο από τη ζήτηση χρήματος, τότε υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος που πρέπει να αντισταθμιστεί από τη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων δηλαδή F R < 0. Αν αντίθετα, M D > D δηλαδή η εγχώρια προσφορά χρήματος αυξάνεται λιγότερο από τις εγχώριες πιστώσεις, δημιουργείται υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος που αντισταθμίζεται από την αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων δηλαδή F R > 0 75

6 Συνεπώς, οι ανισορροπίες στην αγορά χρήματος προκαλούν μεταβολές των συναλλαγματικών διαθεσίμων οι οποίες με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Με άλλα λόγια, η ανισορροπία στο ισοζύγιο είναι συνέπεια της ανισορροπίας στην εγχώρια αγορά χρήματος. Η σύνδεση της αγοράς χρήματος με το ισοζύγιο είναι το αντικείμενο του νομισματικού υποδείγματος που θα παρουσιάσουμε. 5.4 Ισορροπία στο νομισματικό υπόδειγμα Όπως γνωρίζουμε από τις προηγούμενες ενότητες, το ισοζύγιο πρέπει να ικανοποιεί πάντα τη λογιστική ταυτότητα Y = A + CA CA = Y A δηλαδή να ισούται με τη διαφορά του εγχώριου εισοδήματος από την εγχώρια δαπάνη. Στα υποδείγματα που έχουμε εξετάσει, η δαπάνη καθορίζονταν σαν συνάρτηση του εισοδήματος σύμφωνα με τη σχέση (A = Ā + ay ). Η βασική υπόθεση του νομισματικού υποδείγματος είναι πως η δαπάνη δεν καθορίζεται άμεσα σαν συνάρτηση του εισοδήματος αλλά έμμεσα σαν αποτέλεσμα της συσσώρευσης περιουσιακών στοιχείων (αποθησαυρισμός - hoarding). Συγκεκριμένα, τα άτομα δεν επιλέγουν πόσο θα δαπανήσουν αλλά πόσο θα αποθησαυρίσουν, δηλαδή την ποσότητα περιουσιακών στοιχείων που διακρατούν. Αν τα άτομα επιθυμούν να αυξήσουν το επίπεδο του πλούτου που διακρατούν, τότε θα έχουν θετικό αποθησαυρισμό και αν θέλουν να μειώσουν τον πλούτο που διακρατούν θα έχουν αρνητικό αποθησαυρισμό (αντιθησαυρισμό). Άρα ο αποθησαυρισμός διαμορφώνεται προσαρμόζοντας το υπάρχον απόθεμα περιουσιακών στοιχείων στο επιθυμητό επίπεδο. Θα ορίσουμε λοιπόν σαν αποθησαυρισμό το μέρος του εισοδήματος που δεν δαπανάται, δηλαδή H = Y A Και αν υποθέσουμε ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι το χρήμα, τότε το επιθυμητό επίπεδο πλούτου εκφράζεται με τη ζήτηση χρήματος ενώ το υπάρχον 76

7 επίπεδο πλούτου με την προσφορά χρήματος. Συνεπώς ο αποθησαυρισμός είναι: H = a(m D M S ) (5.7) δηλαδή ένα σταθερό ποσοστό (0 < a < 1) της διαφοράς μεταξύ ζήτησης και προσφοράς χρήματος (επιθυμητού και υπαρκτού πλούτου). Υποθέτουμε δηλαδή ότι η προσαρμογή γίνεται σταδιακά και το a δείχνει την ταχύτητα αυτής της προσαρμογής. Όπως είπαμε όμως, η διαφορά μεταξύ δαπάνης και εισοδήματος ισούται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών CA σύμφωνα με τη σχέση CA = Y A Συνεπώς, ο αποθησαυρισμός ισούται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: H = CA Όπως είδαμε όμως παραπάνω στη σχέση (5.4), αν δεν υπάρχει αντιστάθμιση της προσφοράς χρήματος το ισοζύγιο ισούται με τη μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων CA = F R = M S Οπότε: a(m D M S ) = M S (5.8) Η σχέση (5.8) δείχνει τη διαδικασία προσέγγισης της ισορροπίας μέσω ενδογενούς προσαρμογής της προσφοράς χρήματος. Αν η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία, τότε δεν υπάρχει ούτε θετικός ούτε αρνητικός αποθησαυρισμός, δηλαδή ο πλούτος που διακρατούν τα άτομα είναι στο επιθυμητό επίπεδο, το ισοζύγιο είναι σε ισορροπία και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα όπως και η προσφορά χρήματος σταθερά. Η υπερβάλλουσσα προσφορά χρήματος σημαίνει πως κυκλοφορεί περισσότερο χρήμα από όσο θέλουν να διακρατούν τα άτομα. Αυτό θα προκαλέσει αύξηση των δαπανών (αρνητικό αποθησαυρισμό, αντιθησαυρισμό) και με δεδομένο το εισόδημα, θα προκαλέσει έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Ως αποτέλεσμα, θα μειωθούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και η προσφορά χρήματος μέχρι να αποκατασταθεί 77

8 η ισορροπία. Αντίθετα, η υπερβάλλουσσα ζήτηση χρήματος σημαίνει πως τα άτομα θέλουν να διακραττούν περισσότερο χρήμα από όσο κυκλοφορεί. Αυτό θα προκαλέσει μείωση των δαπανών (θετικό αποθησαυρισμό) και με δεδομένο το εισόδημα, θα προκαλέσει πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Ως αποτέλεσμα, θα αυξηθούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και η προσφορά χρήματος μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Το κεντρικό σκεπτικό του νομισματικού υποδείγματος είναι πως μια ανισορροπία στην αγορά χρήματος προκαλεί μεταβολές στην εγχώρια δαπάνη πάνω και κάτω από το εισόδημα, επηρεάζοντας τελικά το ισοζύγιο πληρωμών, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και την προσφορά χρήματος. 5.5 Το νομισματικό υπόδειγμα δυο χωρών Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο οικονομίες (εγχώρια και ξένη), στις οποίες υπάρχουν μόνο αγαθά και χρήμα, το οποίο αποτελεί το μόνο περιουσιακό στοιχείο. (οι μεταβλητές της ξένης οικονομίας θα συμβολίζονται με *). Όπως είπαμε, η ζήτηση χρήματος της εγχώριας οικονομίας είναι: M D = P L(Y, i) Γνωρίζουμε ωστόσο, ότι με δεδομένη τη συναλλαγματική ισοτιμία το εγχώριο ονομαστικό επιτόκιο θα καθορίζεται από την ισοδυναμία επιτοκίων. Συνεπώς, θα είναι και αυτό σταθερό. Υποθέτοντας ακόμα ότι το πραγματικό εισόδημα είναι στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, δηλαδή Y = Ȳ, η ζήτηση χρήματος είναι ένα σταθερό ποσοστό του ονομαστικού εισοδήματος M D = kp Ȳ (5.9) Συνδυάζοντας τις σχέσεις (5.7) και (5.9) προκύπτει: H = a(kp Ȳ M S) (5.10) 78

9 Υποθέτοντας ότι οι παράμετροι a, k είναι ίδιες και για την ξένη οικονομία θα ισχύει H = a(kp Ȳ M S) (5.11) Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχει ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων, δηλαδή το ίδιο αγαθό έχει την ίδια τιμή σε κάθε χώρα (με άλλα λόγια η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ισούται με τη μονάδα): P = SP P = P S (5.12) Οπότε, αντικαθιστώντας στην (5.11) προκύπτει ο αποθησαυρισμός της ξένης οικονομίας σε εγχώριο νόμισμα: SH = a(kp Ȳ SM S) (5.13) Εφόσον το έλλειμμα της μιας οικονομίας είναι το πλεόνασμα της άλλης, θα ισχύει ότι: CA = H = SH και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (5.10) και (5.13), προκύπτει ότι: a(kp Ȳ M S) = a(kp Ȳ SM S) (5.14) Το νομισματικό υπόδειγμα του ισοζυγίου δύο χωρών παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.1. Στον κάθετο άξονα βρίσκεται το εγχώριο επίπεδο τιμών, ενώ στον οριζόντιο άξονα ο αποθησαυρισμός για τις δύο οικονομίες. Η καμπύλη H έχει θετική κλίση αφού από τη σχέση (5.10) βλέπουμε ότι μια αύξηση του εγχώριου επιπέδου τιμών θα αυξήσει τη ζήτηση χρήματος και τον εγχώριο αποθησαυρισμό. Με την ίδια λογική η καμπύλη SH του αντιθησαυρισμού της ξένης χώρας έχει αρνητική κλίση. Η παγκόσμια ισορροπία είναι στο σημείο E, όπου το παγκόσμιο εισόδημα ισούται με την παγκόσμια δαπάνη, ή αλλιώς ο εγχώριος αποθησαυρισμός θα ισούται με τον ξένο αποθησαυρισμό. Η παγκόσμια τιμή ισορροπίας εκφρασμένη σε εγχώριο νόμισμα θα είναι P 0 στο σημείο E 0 Αλγεβρικά, αυτή η τιμή ισορροπίας δίνεται λύνοντας τη σχέση (5.14) ως προς P 79

10 P (SP ) H H P 0 E 0 SH SH H(SH ) 0 H( SH ) Διάγραμμα 5.1: Ισορροπία στο Νομισματικό υπόδειγμα και είναι P = M S + SM S k(ȳ + Y ) Το σημείο E 0 δεν είναι σημείο πλήρους ισορροπίας, καθώς συνδέεται με πλεόνασμα στο εγχώριο ισοζύγιο και έλλειμμα στο ξένο ισοζύγιο. Το πλεόνασμα αυτό θα προκαλέσει αύξηση της εγχώριας προσφοράς χρήματος και μείωση του εγχώριου αποθησαυρισμού, δηλαδή μετατόπιση της καμπύλης H προς τα πάνω και αριστερά. Ταυτόχρονα, το έλλειμμα του ξένου ισοζυγίου θα προκαλέσει μείωση της ξένης προσφοράς χρήματος και αύξηση του ξένου αποθησαυρισμού (μείωση αντιθησαυρισμού) και μετατόπιση της καμπύλης SH προς τα κάτω και αριστερά. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να μηδενιστεί ο αποθησαυρισμός και στις δύο χώρες και να αποκατασταθεί η ισορροπία και στα δύο ισοζύγια. 80

11 Επιπτώσεις νομισματικής επέκτασης Οι επιπτώσεις των μεταβολών της προσφοράς χρήματος είναι διαφορετικές από την περίπτωση της κλειστής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ενώ σε μια κλειστή οικονομία οι μεταβολές της προσφοράς χρήματος επηρεάζουν μακροχρόνια το επίπεδο τιμών, σε μια ανοιχτή οικονομία, με δεδομένη την ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (P = SP ) επηρεάζουν το διεθνές επίπεδο τιμών. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτή η αλληλεξάρτηση προϋποθέτει ότι και οι δύο οικονομίες είναι περίπου ίδιου μεγέθους. Αν η εγχώρια οικονομία είναι μικρή σε σχέση με την ξένη, τότε ο ξένος αντιθησαυρισμός είναι μια οριζόντια γραμμή κι έτσι δεν επηρεάζεται η παγκόσμια προσφορά χρήματος και οι τιμές. Από τη σχέση (5.14) μπορούμε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις μιας νομισματικής επέκτασης. Στο διάγραμμα 5.2 υποθέτουμε ότι αρχικά τα ισοζύγια πληρωμών και των δύο οικονομιών είναι σε ισορροπία στην τιμή P 0. Μια νομισματική επέκταση στην εγχώρια οικονομία, όπως η αύξηση των εγχώριων πιστώσεων, θα προκαλέσει βραχυχρόνια υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος, αύξηση της δαπάνης, και άρα έλλειμμα στο ισοζύγιο της εγχώριας οικονομίας και πλεόνασμα στο ισοζύγιο της ξένης οικονομίας. Στο διάγραμμα 5.2, τα παραπάνω εκφράζονται από μια μετατόπιση της καμπύλης H 0 προς τα αριστερά, στη θέση H 1 και βραχυχρόνια ισορροπία στο σημείο E 1. Μακροχρόνια, και με την προϋπόθεση ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθεί πολιτική αντιστάθμισης (δηλαδή δεν αντισταθμίζει τη μείωση του F R με αύξηση του D), το έλλειμμα θα προκαλέσει μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και της προσφοράς χρήματος στην εγχώρια οικονομία και αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και της προσφοράς χρήματος στην ξένη οικονομία μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία στο ισοζύγιο. Στο διάγραμμα 5.2, οι καμπύλες H 1 και SH0 μετατοπίζονται προς τα δεξιά, στις θέσεις H 2 και SH2 και παριστάνονται με γκρίζο χρώμα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εγχώρια νομισματική επέκταση θα αυξήσει το εγχώριο επίπεδο τιμών μόνο στην έκταση που αυξάνεται το παγκόσμιο επίπεδο τιμών. Αν η εγχώρια οικονομία είναι μικρή, η καμπύλη SH θα είναι σχεδόν οριζόντια στο ύψος του παγκόσμιου επιπέδου τιμών, με αποτέλεσμα η εγχώρια νομισματική επέκταση να επηρεάζει ελάχιστα ή καθόλου το παγκόσμιο επίπεδο τιμών και κατά συνέπεια και το εγχώριο επίπεδο τιμών. 81

12 P (SP ) H 1 H 2 H 0 E 1 P 1 P 0 SH 2 SH 0 H(SH ) 0 H( SH ) Διάγραμμα 5.2: Εγχώρια νομισματική επέκταση Επιπτώσεις υποτίμησης Πάλι από τη σχέση (5.14) μπορούμε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις μιας υποτίμησης του εγχωρίου νομίσματος έναντι του ξένου στο διάγραμμα 5.3. Υποθέστε πως η αρχική ισοτιμία είναι S 1 και αυξάνεται σε S 2. Αν τα ισοζύγια πληρωμών και των δύο οικονομιών είναι αρχικά σε ισορροπία στο επίπεδο τιμών P 0, μια υποτίμηση θα προκαλέσει βραχυχρόνια μείωση του αποθησαυρισμού (αύξηση αντιθησαυρισμού) της ξένης οικονομίας σε όρους εγχώριου νομίσματος. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση της ζήτησης χρήματος και με σταθερή την ποσότητα χρήματος θα προκαλέσει υπερβάλλουσσα προσφορά χρήματος, αύξηση της δαπάνης και έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών της ξένης οικονομίας και πλεόνασμα στο ισοζύγιο της εγχώριας οικονομίας. Στο διάγραμμα 5.3, τα παραπάνω εκφράζονται από μια μετατόπιση της καμπύλης S 1 H0 προς τα δεξιά, στη θέση S 2H0 και βραχυχρόνια ισορροπία στο σημείο E 1. Μακροχρόνια, και με την προϋπόθεση ότι καμία Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθεί πολιτική αντιστάθμισης, θα υπάρξει μείωση της προσφοράς χρήματος στην 82

13 ξένη οικονομία και αύξηση της προσφοράς χρήματος στην εγχώρια οικονομία μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Στο διάγραμμα 5.3, οι καμπύλες H 0 και S 2 H μετατοπίζονται προς τα αριστερά, στις θέσεις H 1 και S 2 H1 και παριστάνονται με γκρίζο χρώμα. P (SP ) H 1 H 0 P 1 E 1 P 0 S 2 H 0 S 2 H 1 S 1 H 0 H(SH ) 0 H( SH ) Διάγραμμα 5.3: Υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος Συμπερασματικά λοιπόν, μια υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος έναντι του ξένου βελτιώνει το ισοζύγιο μόνο βραχυχρόνια, ενώ μακροχρόνια θα οδηγήσει μόνο σε αύξηση του επιπέδου τιμών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βελτίωση του ισοζυγίου λόγω μιας υποτίμησης οφείλεται στις μεταβολές στο επίπεδο τιμών και τη ζήτηση χρήματος και όχι στις μεταβολές στις σχετικές τιμές, όπως στη θεωρία των ελαστικοτήτων. 83

14 Συνοψίζοντας, από την ανάλυση της νομισματικής προσέγγισης προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα πολιτικής, αλλά και οι ακόλουθες κριτικές 1 1. Αν το έλλειμμα στο ισοζύγιο οφείλεται στο ότι η αύξηση των εγχώριων πιστώσεων υπερβαίνει την αύξηση της ζήτησης χρήματος ( D > M D ), τότε μπορεί να εξαλειφθεί με μείωση του αυτόνομου μέρους της προσφοράς χρήματος από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας. 2. Το ίδιο έλλειμμα στο ισοζύγιο μπορεί να αντιμετωπιστεί εναλλακτικά με υποτίμηση που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης χρήματος (ενώ η νομισματική πολιτική θα μειώσει την προσφορά χρήματος). Όμως, η νομισματική πολιτική μπορεί να εφαρμόζεται συνέχεια και να αλλάζει με τις οικονομικές συνθήκες, ενώ η υποτίμηση μπορεί να γίνει μία φορά με βραχυχρόνια μόνο επίδραση. 3. Στο νομισματικό υπόδειγμα, μια αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει τη ζήτηση χρήματος, οδηγώντας σε βελτίωση του ισοζυγίου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Κεϋνσιανή προσέγγιση, όπου μια αύξηση του εισοδήματος θα επιδεινώσει το ισοζύγιο λόγω αύξησης της ζήτησης για εισαγωγές. Όμως, η Κεϋνσιανή προσέγγιση δεν αναφέρεται συνολικά στο ισοζύγιο πληρωμών, αλλά μόνο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι δύο προσεγγίσεις συμβιβάζονται μέσω της κίνησης κεφαλαίων: αν η αύξηση του εισοδήματος συνοδευτεί από εισροή κεφαλαίων που υπερκαλύπτει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τότε το ισοζύγιο πληρωμών θα παρουσιάσει πλεόνασμα. 4. Οι υποθέσεις ότι η συνάρτηση ζήτησης χρήματος είναι σταθερή και το προϊόν είναι πάντα στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης (Y = Ȳ ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η νομισματική προσέγγιση ουσιαστικά αναφέρεται στη μακροχρόνια ισορροπία και στο πως αυτή επιτυγχάνεται μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού χωρίς κρατική παρέμβαση (προσαρμογή προσφοράς στη ζήτηση χρήματος). Αν όμως, μεταβληθεί η ζήτηση χρήματος βραχυχρόνια ή αν Y Ȳ, τότε δεν είναι δυνατή η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μόνο από τις μεταβολές στην προσφορά. 5. H νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου μπορεί να οδηγήσει σε λάθος πολιτικές. Αν μειωθεί η εξωτερική ζήτηση για τα εγχώρια προϊόντα, θα 84

15 δημιουργηθεί έλλειμμα στο ισοζύγιο. Όπως θα δούμε παρακάτω, ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αν υπάρχει ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων. Με βάση τη νομισματική προσέγγιση, ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο εκφράζει υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος και αντιμετωπίζεται με μείωση των εγχώριων πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα. Όμως, μια τέτοια πολιτική πιθανότατα θα οδηγήσει σε ύφεση και ανεργία στην οικονομία. Δηλαδή, η νομισματική προσέγγιση έχει περισσότερο εφαρμογή σε περιπτώσεις που τα προβλήματα της οικονομίας οφείλονται πράγματι σε διαταραχές της αγοράς χρήματος. Υποσημειώσεις 1 Ο Paul Krugman γράφει για το νομισματικό υπόδειγμα: Oh, and treating the monetary approach to the balance of payments as the epitome of modern macroeconomics is just hilarious. That was the new thing when I was an undergraduate econ major; to the extent that it was any use at all, its usefulness was restricted to countries with independent currencies but fixed exchange rates. It has been pretty much irrelevant since the collapse of Bretton Woods and is almost completely forgotten among serious international economists Επεξήγηση Συμβόλων και Ακρωνύμια CC: Χαρτονομίσματα σε Κυκλοφορία RE: Ρευστά Διαθέσιμα D: Εγχώριες Πιστώσεις F R: Συναλλαγματικά Διαθέσιμα M s = D + F R: Προσφορά Χρήματος CA: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών M D : Ζήτηση Χρήματος P : Εγχώριο Επίπεδο Τιμών i: Εγχώριο Επιτόκιο Y : Εισόδημα A: Εγχώρια Δαπάνη H: Αποθησαυρισμός P = SP : Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων 85

16 Ȳ : Εισόδημα Πλήρους Απασχόλησης Ευρετήριο Αντιστοίχισης Επιστημονικών Όρων Αγορά Χρήματος: Money Market Αντιστάθμιση: Sterilisation Αποθησαυρισμός: Hoarding Εγχώρια Δαπάνη: Domestic Spending Εγχώριες Πιστώσεις: Domestic Credit Εγχώριο Επίπεδο Τιμών: Domestic Price Level Εγχώριο Επιτόκιο: Domestic Interest Rate Εισόδημα: Income Έλλειμμα: Δeficit Ζήτηση Χρήματος: Money Demand Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων: Purchasing Power Parity Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Current Account Balance Κεντρική Τράπεζα: Central Bank Νομισματική Βάση: Monetary Base Νομισματική Επέκταση: Monetary Expansion Νομισματική Προσέγγιση: Monetary Approach Πλεόνασμα: Surplus Προϊόν Πλήρους Απασχόληση: Full-employment Output Προσφορά Χρήματος: Money Supply Ρευστά Διαθέσιμα: Liquid Reserves Συναλλαγματικά Διαθέσιμα: Foreign Reserves Υποτίμηση: Depreciation Χαρτονομίσματα σε Κυκλοφορία: Notes in Circulation Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Dornbusch, R. (1973) Devaluation, Money and Non-traded Goods, American Economic Revew, 63(5), σελ

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 1. Οι παρεμβάσεις της ΚΤ στην αγορά συναλλάγματος και η προσφορά χρήματος 2. Πως η ΚΤ καθορίζει την συναλλαγματική ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες 1 Ο Ισολογισµός της Κεντρικής Τράπεζας και η Προσφορά Χρήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ο κόσμος συνεχίζει να είναι μία κλειστή οικονομία, αλλά οι περιφέρειές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο 14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο τιμών Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό με τον οποίον προσδιορίζεται το γενικό επίπεδο των τιμών. Για τον σκοπό αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα