ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ"

Transcript

1 Αγγελική Φωτοπούλου, Μαριάννα Μίνη ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Abstract The subject of this paper is the creation and the organisation of an electronic syntactic lexicon, which includes the di-transitive verbs (Tzartzanos, 1946) of Modern Greek. We will focus on their syntactic and semantic properties, which allow for a comprehensive classification of the whole material. The theoretical framework of this research is the lexicon grammar (lexique-grammaire) and, more specifically, the works of A.Guillet C.Leclère (1992) on transitive motion verbs. These verbs have been characterised as transfer verbs (Fotopoulou, 2000 & 2001b), since they show, at the semantics level, the transfer between two animate participants (the subject O0 and the second/prepositional complement σε/από Ο2, which can be alternated with the genitive case and, in most cases, it becomes a clitic). This transfer concerns something concrete, mostly an object (first complement nominal phrase O1): Χάρισα (της Μαρίας + στη Μαρία) ένα βραχιόλι = της χάρισα της Μαρίας ένα βραχιόλι This lexicon was exploited by a web application, which consists the second part of the paper. 0. Εισαγωγή Το αντικείμενο της μελέτης μας είναι η οργάνωση ενός ηλεκτρονικού συντακτικού λεξικού που περιλαμβάνει ρήματα «συναλλαγής» της νέας ελληνικής. Τα ρήματα αυτά περιλαμβάνουν α) τα ρήματα τα οποία κατά τον Τζάρτζανο (1946, σελ. 122) αποτελούν την κατηγορία των δίπτωτων ρημάτων με γενική (δοτική) του εμμέσου αντικειμένου και αιτιατική του αμέσου αντικειμένου (την κατηγορία που περιλαμβάνει το ρήμα δίνω και όσα έχουν συγγενή με το ρήμα αυτό σημασία) και β)

2 τα ρήματα που συντάσσονται με τη γενική ως αφαιρετική (Τζάρτζανος, op.cit.). Να σημειώσουμε εδώ παραμένοντας στον Τζάρτζανο (1946) ότι στην πρώτη περίπτωση η γενική (ως) δοτική δείχνει το πρόσωπο στο οποίο αποβλέπει η ενέργεια του υποκειμένου και απαντά στην ερώτηση «σε ποιον;» (έδωσα του Νίκου το βιβλίο = στον Νίκο), ενώ στην δεύτερη η γενική (ως) αφαιρετική δείχνει το πρόσωπο από το οποίο προέρχεται ή απομακρύνεται κάτι και απαντά στην ερώτηση «από ποιον;» (άρπαξα του Νίκου το βιβλίο = από τον Νίκο). Πρόκειται για τα ρήματα που για τα γαλλικά χαρακτηρίζονται ως verbes datifs (Guillet και Leclère 1992), και που, για τα νέα ελληνικά, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «δίπτωτα ρήματα συναλλαγής» (Φωτοπούλου 2000 & 2001b). Τα σημασιολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά αυτών των ρημάτων, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα (1) και (2) που ακολουθούν, είναι: Δύο συμπληρώματα, εκ των οποίων το ένα είναι προθετικό Το μη προθετικό συμπλήρωμα είναι πάντα συγκεκριμένο και κατά κανόνα άψυχο Το προθετικό συμπλήρωμα είναι κατά κανόνα έμψυχο Το προθετικό συμπλήρωμα εναλλάσσεται συχνά με γενική (γενική δοτική/αφαιρετική) Το προθετικό συμπλήρωμα ή η ΟΦ σε γενική κλιτικοποιείται (1) Έδωσα στον Νίκο το βιβλίο Έδωσα του Νίκου το βιβλίο (εναλλαγή του προθετικού με γενική - δοτική) Του έδωσα το βιβλίο (κλιτικοποίηση του προθετικού) (2) Έκλεψα από τον Νίκο ένα βιβλίο Έκλεψα του Νίκου ένα βιβλίο Του έκλεψα ένα βιβλίο Ως προς τη λεξικογραφική του οργάνωση, το λεξικό στηρίζεται στις αρχές του «λεξικού γραμματική» (lexique grammaire), όπως αυτές διατυπώθηκαν καταρχήν από τον M. Gross και τους συνεργάτες του στο LADL (Laboratoire d Automatique Documentaire et Linguistique). Τα λήμματα στο λεξικό γραμματική αποτελούν οι απλές, βασικές προτάσεις. Άλλωστε, η βασική πρόταση (υποκείμενο ρήμα συμπλήρωμα) αποτελεί και την κύρια συντακτική μονάδα στην οποία «προσκολλάται» η γραμματική πληροφορία (Gross, 1975). Αλλά και για τον Harris (1970), η μικρότερη μονάδα στο λόγο είναι η πρόταση και όχι η λέξη ή το μόρφημα. Το λεξικό γραμματική των ρημάτων (αλλά και των επιθέτων, των ουσιαστικών και των επιρρημάτων) είναι δομημένο υπό τη μορφή πινάκων ιδιοτήτων, πρόκειται δηλαδή για ένα συντακτικό λεξικό. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ρήματα, που μας απασχολούν εδώ, η οργάνωση των πινάκων ακολουθεί την εξής λογική: κάθε ρήμα έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο από ορίσματα (υποκείμενο και συμπληρώματα), στο βαθμό που συχνά αυτό το σύνολο είναι μοναδικό. Οι συντακτικές ιδιότητες κάθε ρήματος, ουσιαστικά της βασικής/στοιχειώδους πρότασης που ορίζεται από κάθε ρήμα, περιγράφονται συστηματικά. Αυτή η συστηματική περιγραφή συνίσταται σε πίνακες, των οποίων οι οριζόντιες σειρές αντιστοιχούν σε ρήματα και οι στήλες είναι τύποι/φόρμες

3 προτάσεων με τις οποίες τα ρήματα είτε συντάσσονται είτε όχι. Όταν το ρήμα στην οριζόντια σειρά συντάσσεται με τη δομή που δίνεται σε κάθε στήλη, τότε εισάγεται το «+» (συν), ενώ στην αντίθετη περίπτωση το «-» (πλην). Το ίδιο το λεξικό γραμματική αποσκοπεί ούτως ή άλλως στην εύκολη χρησιμοποίηση των δεδομένων του από τον υπολογιστή. Το λεξικό γραμματική μπορεί να είναι υπολογιστικό λεξικό, δηλαδή λεξικό που να αποτελεί την αφετηρία και τη βάση για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και συγκεκριμένα να βρίσκει εφαρμογή σε τεχνικές συντακτικής αναγνώρισης (shallow and deep parsing), στην ανάκτηση πληροφορίας, τη μηχανική μετάφραση, την κατανόηση και παραγωγή φυσικής γλώσσας. Στην παρούσα μελέτη, το υπολογιστικό λεξικό γραμματική χρησίμευσε στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού διαδικτυακού λεξικού που μπορεί να αξιοποιηθεί από λεξικογράφους, γλωσσολόγους, αλλά βεβαίως και από εκπαιδευτικούς. Πηγές για την οργάνωση του λεξικού μας αποτέλεσαν ο Εθνικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ: του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, το λεξικό Μπαμπινιώτη και το λεξικό Τριανταφυλλίδη. 1. Προσδιορίζοντας τα ρήματα συναλλαγής Τα ρήματα συναλλαγής με τα οποία ασχοληθήκαμε παρουσιάζουν την ακόλουθη συντακτική δομή: Ο0 Ρ Ο1 Ο2 1 (σε, από/ γ-δ) Πολλά είναι τα ρήματα που παρουσιάζουν την παραπάνω συντακτική δομή των δύο συμπληρωμάτων, ωστόσο τα ρήματα που εδώ μας ενδιαφέρουν είναι αυτά που προσδιορίζουν λεξικά την κατηγορία των ρημάτων συναλλαγής (Φωτοπούλου, 2001b). Σημασιολογικά, τα ρήματα αυτά ενέχουν μια διαδικασία, κατά την οποία το Ο1 συναλλάσσεται, πιο συγκεκριμένα, μεταβιβάζεται από το Ο0 στο Ο2. Αυτή η μεταβίβαση μπορεί είτε να λειτουργεί χαριστικά για το Ο2, το οποίο προσδιορίζεται από την πρόθεση σε και, επομένως, η πρόταση παρουσιάζει τη δομή: Ο0 Ρ Ο1 Ο2 (σε/ γ-δ) =: (3) ο Νίκος προσφέρει (στην Έλενα +της Έλενας) μια ανθοδέσμη. ο Νίκος της προσφέρει μια ανθοδέσμη # της Έλενας είτε να λειτουργεί αντιχαριστικά, στερητικά για το Ο2, το οποίο σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται από την πρόθεση από και η δομή της πρότασης αντίστοιχα θα είναι: Ο0 Ρ Ο1 Ο2 (από/ γ-δ ) =: (4) ο Νίκος αρπάζει (από την Έλενα +?της Έλενας) την μπάλα ο Νίκος της αρπάζει την μπάλα #της Έλενας 1 Ο0: υποκείμενο, Ρ: ρήμα, Ο1: ονοματική φράση 1ο συμπλήρωμα, Ο2: ονοματική φράση 2ο συμπλήρωμα, γ-δ: γενική - δοτική

4 1.1 Διάκριση μεταξύ λεξικών μη λεξικών (εκτενών) δοτικών Οι Guillet & Leclère (1992) για τα γαλλικά και η Φωτοπούλου (2001b) για τα ελληνικά διακρίνουν δύο περιπτώσεις «δοτικών»: τις «λεξικοποιημένες δοτικές» (datifs lexicaux) που αναφέρονται στα παραδείγματα (5) και (6) και τις «εκτενείς δοτικές» (datifs étendus) που αναφέρονται στις περιπτώσεις (7) και (8). Συνοπτικά: Στα παραδείγματα (5) και (6) (5) ο Νίκος προσφέρει (στην Έλενα+της Έλενας) μια ανθοδέσμη ο Νίκος της προσφέρει μια ανθοδέσμη # της Έλενας (6) ο Νίκος αρπάζει( από την Έλενα +?της Έλενας) την μπάλα ο Νίκος της αρπάζει την μπάλα #της Έλενας η έννοια της συναλλαγής σημασιολογικά είναι προφανής και ξεκάθαρη. Το ρήμα εμπλέκει υποχρεωτικά, λεξικά το συμπλήρωμα Ο2. Τα Ο2 στα παραδείγματα (5) και (6) αποκαλούνται «λεξικοποιημένες δοτικές» (datifs lexicaux). Αντίθετα, στα παραδείγματα (7) και (8) : (7) ο Νίκος έφτιαξε (στην Έλενα + της Έλενας) μια σούπα ο Νίκος της έφτιαξε μια σούπα #της Έλενας (8) ο Νίκος διέλυσε (?στην Έλενα +της Έλενας) ένα παιχνίδι o Νίκος της διέλυσε ένα παιχνίδι #της Έλενας η σημασία των συγκεκριμένων ρημάτων δεν ενέχει, δεν εμπλέκει λεξικά το Ο2, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να φτιάξει μια σούπα χωρίς να την προορίζει αποκλειστικά για κάποιον ή να διαλύσει ένα παιχνίδι χωρίς πάλι αυτό να ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον. Έτσι λοιπόν στα ρήματα συναλλαγής δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των (7) και (8), δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ρήματα που επιδέχονται «εκτενείς» δοτικές. Περισσότερα για τα τεστ διάκρισης των δύο δοτικών στα προαναφερθέντα άρθρα (Guillet & Leclère, 1992; Φωτοπούλου 2000 & 2001b). 1.2 Διάκριση μεταξύ ρημάτων συναλλαγής και ρημάτων επικοινωνίας Στα ρήματα συναλλαγής αυτής της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης τα λεκτικά ρήματα ή τα ρήματα επικοινωνίας. (9) Ο Νίκος είπε στη Μαρία (της Μαρίας) ένα μυστικό Της είπε ένα μυστικό #της Μαρίας Εδώ, αν και υπάρχει συναλλαγή μεταξύ του Νίκου και της Μαρίας και αν και οι συντακτικές ιδιότητες συμπίπτουν με αυτές των ρημάτων συναλλαγής, όπως ορίστηκαν παραπάνω, τα ρήματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία που εξετάζουμε για δύο βασικούς λόγους: α) συντάσσονται και με συμπληρωματική πρόταση (βλ. (10)) και β) αυτό που συναλλάσσεται (Ο1) δεν είναι συγκεκριμένο. (10) Ο Νίκος είπε στη Μαρία (της Μαρίας) ότι θα την περιμένει Ο Νίκος της είπε ότι θα την περιμένει

5 1.3 Διάκριση μεταξύ ρημάτων συναλλαγής και ρηματικών δομών με επιβοηθητικά ρήματα Δεν συμπεριλαμβάνονται στα ρήματα συναλλαγής τα επιβοηθητικά ρήματα, δηλαδή ρήματα που μπορούν να αναχθούν σε ένα ρήμα (συνήθως κάνω, δίνω κλπ) που ακολουθείται από ρηματικό ουσιαστικό. Έτσι, αν και φαινομενικά στο παράδειγμα (11β) το έδωσε ένα χαστούκι ακολουθεί το συντακτικό πρότυπο, όπως το ορίσαμε για τα ρήματα συναλλαγής, η συγκεκριμένη ιδιότητα αναγωγής (11β) το αποκλείει από τα ρήματα που εξετάζουμε (Guillet & Leclère, 1992; Φωτοπούλου, 2001b, Laporte, 2003). (11α) Η Έλενα χαστούκισε τον Νίκο. (11β) Η Έλενα έδωσε ένα χαστούκι στον Νίκο Μέχρι εδώ έχουμε περιγράψει σε αδρές γραμμές τα όρια της κατηγορίας των ρημάτων συναλλαγής. Στη συνέχεια, μέσα από συγκεκριμένα ρήματα που συμπεριλαμβάνονται στο λεξικό γραμματική που δημιουργήσαμε, τα όρια αυτά θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα αιτιολογηθούν με βάση πάντα παραδείγματα που αναδεικνύουν τη χρήση τους και τεκμηριώνουν την καταχώρισή τους στον εν λόγω πίνακα. 2. Έλεγχος ιδιοτήτων των ρημάτων συναλλαγής έμψ. άψ. περ. μέρ. σώμ. ουσ. + ποσό ποσό έγγ. υπ. πληθ πρόθ. από/σε προθ. ΟΦ = ΟΦ γ-δ Ο0 Ο1 Ο2 Ο παραπάνω πίνακας δείχνει σχηματικά ποιες ιδιότητες των συμπληρωμάτων Ο0, Ο1 και Ο2 ελέγξαμε. Δίνεται στη συνέχεια η επεξήγηση των συντομογραφιών: Ο0: υποκείμενο, έμψ.: έμψυχο, άψ.: άψυχο Ο1: 1ο συμπλήρωμα, έμψ.: έμψυχο, άψ.: άψυχο, περ.: περιληπτικό ουσιαστικό, μερ.σωμ.: μέρος του σώματος, ουσ.+ποσό: ουσιαστικό + ποσό (π.χ. επίδομα 500 ευρώ), ποσό: ποσό (αριθμητικά, π.χ. 500 ευρώ), έγγ.: έγγραφο (π.χ. επιστολή) Ο2: 2ο συμπλήρωμα, έμψ.: έμψυχο, άψ.: άψυχο, περ.: περιληπτικό ουσιαστικό, υπ. πληθ.: υποχρεωτικά πληθυντικός (το Ο2 υποχρεωτικά στον πληθυντικό αριθμό), προθ. από: πρόθεση από (το Ο2 είναι εμπρόθετο με την πρόθεση από)/ προθ. σε: πρόθεση σε (το Ο2 είναι εμπρόθετο με την πρόθεση σε), προθ. ΟΦ = ΟΦ γεν.: προθετική Ονοματική Φράση = Ονοματική Φράση σε γενική (ή γενική δοτική) (π.χ. στον Νίκο = του Νίκου), κλιτ..: κλιτικοποίηση (το Ο2 μπορεί να κλιτικοποιηθεί, π.χ. έδωσα στον Νίκο...= του έδωσα) κλιτ.

6 2.1 Συμπεράσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο Το Ο0 είναι πάντα έμψυχο εξάλλου η ίδια η φύση της συναλλαγής απαιτεί κάτι τέτοιο ενώ για το Ο1 τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά των ιδιοτήτων κατανομής του ρήματος δίνω: (12) Ο Νίκος έδωσε (την εταιρεία + το νεφρό του + μια επιταγή την αίτηση) στον αδερφό του (13) Ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Καφέ στον Ολυμπιακό (Ο1: έμψυχο) Το Ο2 είναι εξ ορισμού έμψυχο και, ως εκ τούτου, η πλειονότητα των ρημάτων συναλλαγής δέχεται ως δεύτερο συμπλήρωμα και περιληπτικό ουσιαστικό (14). Επίσης, συγκεκριμένα ρήματα - ανακατανέμω, διαμοιράζω, διανέμω, κατανέμω, μοιράζω δέχονται Ο2 υποχρεωτικά στον πληθυντικό αριθμό (15). (14) Εξαγόρασαν μετοχές ευρώ από την Societé Générale (15) Διαμοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς Σε σχέση, πάντα, με το Ο2 ελέγξαμε τη δυνατότητα αντικατάστασης της προθετικής φράσης που επέχει θέση Ο2 (Προθ. ΟΦ) από την ονοματική φράση σε γενική (ΟΦ γενική), τη γ-δ. Ας εξετάσουμε το ακόλουθο παράδειγμα: (16) Χάρισα το βιβλίο(στον Νίκο + του Νίκου). Στην πρόταση αυτή, η γενική του Νίκου είναι αμφίσημη. Ενδέχεται δηλαδή να έστειλα το βιβλίου του Νίκου, που ανήκει στον Νίκο, σε κάποιον άλλον και οπότε να πρόκειται για γενική κτητική ή να έστειλα το βιβλίο στον Νίκο και επομένως να πρόκειται για τη γ δ. Στη συγκεκριμένη αμφισημία εξάλλου οφείλεται και η μη συχνή χρήση της απλής ονοματικής φράσης σε γενική στη θέση του Ο2 (ή του έμμεσου αντικειμένου), όπως σημειώνουν οι Holton κ.ά (1999). Όπως προέκυψε από το λεξικό- γραμματική που δημιουργήσαμε, η ιδιότητα ανάλυσης του Ο2 προθετικού συμπληρώματος σε ΟΦ σε γενική εφαρμόζεται κυρίως στις δομές με την πρόθεση σε, και πάλι όχι πολύ συχνά, και σπανιότερα στις δομές με την πρόθεση από. Συγκεκριμένα, ρήματα που συντάσσονται με την πρόθεση από και που μπορούν να δεχτούν μια τέτοια δομή είναι τα ακόλουθα: αποσπώ, αρπάζω, αφαιρώ, βουτάω, δανείζομαι, ζητώ, κλέβω, παρακρατώ, σουφρώνω, τρώω. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό και καταδεικνύει παράλληλα το θέμα της αμφισημίας: (17) Έκλεψαν (της Μαρίας + από την Μαρία) το ποδήλατο. Στη Φωτοπούλου (2000) επισημαίνονται τρία στοιχεία που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ γενικής δοτικής και γενικής κτητικής, στο πλαίσιο πάντα αυτών των δομών: α) η θέση της γενικής, β) η κατανομή των προσδιοριστών του Ο1 και γ) η κατανομή του Ο1 και Ο2. Χωρίς να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες αυτής της ανάλυσης δίνουμε τα γενικά συμπεράσματα: φαίνεται ότι η γενική είναι δοτική, αίρεται δηλαδή η αμφισημία (μιλάμε πάντα για τα ρήματα συναλλαγής) όταν εναλλάσσεται, κυρίως, με το σε Ο2 (όχι δηλαδή με το απόο2) και όταν μπαίνει μετά το ρήμα

7 (18) Έκλεψαν/ Χάρισαν της Μαρίας το ποδήλατο. (19) Έκλεψαν/ Χάρισαν το ποδήλατο της Μαρίας. όταν οι προσδιοριστές του Ο1 δεν είναι οριστικοί ώστε να προσδίδουν στην γενική την κτητική της λειτουργία: (20) Έκλεψαν/χάρισαν της Μαρίας το ποδήλατο. (21) Έκλεψαν/χάρισαν της Μαρίας ένα ποδήλατο. και όταν η κατανομή του Ο1 δηλώνει είτε ποσό είτε μέρος του σώματος υποχρεωτικά συνδεόμενο με το υποκείμενο : (22) Έδωσα του Νίκου το χέρι μου και ξεκινήσαμε. (23) Έκλεψαν της Μαρίας 100 ευρώ. Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι δυνατή η ανάλυση σε ΟΦ γενική τίθενται, εκτός των γραμματικοσυντακτικών περιορισμών (24), και πραγματολογικοί (25): (24) Άφησε τα σπίτια της (στα παιδιά της + των παιδιών της + στην οικογένειά της +*της οικογένειας της) (25) Ήταν ένα έγγραφο του ναυτικού που έδωσε ο Ερμπακάν (στον πρόεδρο Ντεμιρέλ + *του προέδρου Ντεμιρέλ) Η χρήση της γ-δ προϋποθέτει σχέση οικειότητας μεταξύ του υποκειμένου και του Ο2, γι αυτό και η χρήση της στο «επίσημο» περιβάλλον του παραδείγματος (25) είναι σαφώς άκομψη (Μαρκαντωνάτου, 1994). Γενικά, η ανάλυση σε γ δ είναι ευκολότερη όταν το Ο2 είναι κύριο όνομα, πράγμα που αυτομάτως αποκλείει και τη χρήση πληθυντικού/περιληπτικού ουσιαστικού, αλλά και υποδηλώνει, σε κάποιο βαθμό, την οικεία σχέση. Τέλος, σχετικά με την ιδιότητα του δεύτερου συμπληρώματος (Ο2) να κλιτικοποιείται, η γενική παρατήρηση είναι ότι στις ρηματικές δομές με την πρόθεση από η κλιτικοποίηση δεν είναι τόσο συχνή. Στις ρηματικές δομές με την πρόθεση σε, η κλιτικοποίηση είναι σχεδόν πάντα επιτρεπτή με μόνες εξαιρέσεις τα ρήματα δίνω (με τη σημασία του καταδίδω) και το ίδιο το καταδίδω: (26) Δεν ξέρω ποιος τον έδωσε στην αστυνομία/ στον Νίκο Δεν ξέρω ποιος *της/?*του τον έδωσε (27) Στη συνέχεια ο Βαν Ράιν κατέδωσε τον Ντικμέν στην αστυνομία!/ στον Νίκο Στη συνέχεια ο Βαν Ράιν της/?*του τον κατέδωσε Στα παραδείγματα (26) και (27) το εναλλακτικό Ο2 στον Νίκο έχει προστεθεί, καθώς ούτως ή άλλως η κλιτικοποίηση οποιουδήποτε περιληπτικού ουσιαστικού αν δεν είναι αδύνατη, τουλάχιστον ξενίζει. Ενδεικτικά: (28α) Οφείλει στον Νίκο περίπου μισό εκατομμύριο = του οφείλει περίπου μισό εκατομμύριο (28β) Οφείλει στην τράπεζα ευρώ = *της οφείλει ευρώ Όπως και στην περίπτωση της ανάλυσης του Ο2 σε γενική, η κλιτικοποίηση εφαρμόζεται καλύτερα στις περιπτώσεις όπου το Ο2 είναι κύριο όνομα, καθώς

8 πολλές φορές υπονοείται μια σχέση, αν όχι οικειότητας μεταξύ Ο0 και Ο2, οπωσδήποτε όμως σχέση που εμπλέκει πρόσωπα. Γι αυτό και η συγκεκριμένη «διαπροσωπική» σχέση δεν επιτρέπει την κλιτικοποίηση ενός περιληπτικού ουσιαστικού που αυτομάτως αποκλείει αυτό το είδος σχέσης. Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ορισμένα ρήματα προφορικού λόγου χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον με το Ο2 κλιτικοποιημένο, καθώς οι αντίστοιχες δομές με το προθετικό συμπλήρωμα μάλλον χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις, όπου επιδιώκεται να δοθεί έμφαση: (29α) Μου πάσαρε ένα παλιό αυτοκίνητο. (29β)?Πάσαρε ένα παλιό αυτοκίνητο σε μένα. (30α) Της βούτηξαν το πορτοφόλι στο μετρό. (30β)?Βούτηξαν από τη Μαρία το πορτοφόλι στο μετρό. Γενικά, οι αναλυμένες δομές χρησιμοποιούνται άνετα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται έμφαση, αλλά και ταυτόχρονα απαιτείται διάκριση του Ο2 από άλλα πιθανά Ο2, π.χ.: (31) Βούτηξαν από μένα 200 ευρώ και από την Μαρία 300 περίπου. (32) Πάσαρε ένα παλιό Ρενό σε μένα και στην αδελφή μου ένα παλιό Σιτροέν. 3. Σημασιολογικά & συντακτικά προσδιορισμένες ομάδες μέσα στα ρήματα συναλλαγής 3.1 Τα ρήματα χρηματικής συναλλαγής Αρκετά από τα ρήματα που εξετάσαμε είναι αμιγώς ρήματα «χρηματικής συναλλαγής», δηλαδή ρήματα των οποίων το Ο1 είναι αποκλειστικά ποσό ή ουσ.+ποσό. Βεβαίως, πολλά ακόμα ρήματα μπορούν να έχουν και τέτοια κατανομή, δηλαδή το Ο1 μπορεί να είναι ποσό ή ουσ.+ποσό, αλλά όχι μόνο αυτό. Για παράδειγμα: (33α) Δάνεισα 200 ευρώ στη Μαρία & (33β) Δάνεισα ένα βιβλίο στη Μαρία Ενδεικτικά παραδείγματα για την αμιγώς χρηματική χρήση που αναφέραμε είναι τα ακόλουθα: (34) Εξαγόρασαν μετοχές ευρώ από την SG (35) Εξόφλησε χρέος ευρώ στην τράπεζα (36) Θα σου προκαταβάλλω τα ευρώ και τα υπόλοιπα με δόσεις Φυσικά, εννοείται ότι όταν πρόκειται για ρήματα χρηματικής συναλλαγής μας ενδιαφέρει μόνο η «χρηματική» χρήση πάντα στο πλαίσιο της συναλλαγής και με τα συντακτικά κριτήρια που έχουμε ορίσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μεταφορική χρήση «καταχράστηκε της εμπιστοσύνης του» ή η χρήση με αφηρημένο Ο2, π.χ. «του χρέωσε την αποτυχία» ασφαλώς και δεν μας απασχολούν στην ομαδοποίηση των ρημάτων αυτών που ακολουθεί: αντικαταβάλλω, απομυζώ, αποφέρω, βγάζω, εισπράττω, εξαγοράζω, εξοφλώ, καταβάλλω, καταχρώμαι, μετρώ, παρακρατώ, πληρώνω, προεξοφλώ, προκαταβάλλω, σκάω, υπεξαιρώ, χορηγώ, χρεώνω.

9 3.2 Κατηγορίες ρημάτων σημασιολογικά προσδιορισμένες από το Ο Ο1: έγγραφο Ορίζοντας τις προδιαγραφές/κριτήρια για την καταχώριση ενός ρήματος στον πίνακα των ρημάτων συναλλαγής, επισημάναμε ότι το Ο1 είναι μη προθετικό συμπλήρωμα, πάντα συγκεκριμένο (concret) και κατά κανόνα επέχει θέση αψύχου. Θα λέγαμε ότι τα ρήματα που κωδικοποιούνται θετικά στη στήλη Ο1: έγγραφο αποτελούν μια κατηγορία των οποίων το Ο1 μπορεί να μην είναι μόνο συγκεκριμένο αλλά να έχει και χρήση κατηγορική, χρήση που θα απέκλειε το συγκεκριμένο ρήμα από τον πίνακά μας. Ας εξηγήσουμε αυτού του είδους τον διαχωρισμό μέσα από τα επόμενα παραδείγματα: (37) Δίνω το βιβλίο στη Μαρία (38) Δίνω την ανακοίνωση στη Μαρία (39) Δίνω θάρρος στη Μαρία Η δομή της πρότασης (37) είναι βεβαίως αποδεκτή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και κατατάσσει το ρήμα στον πίνακα με τα ρήματα συναλλαγής. Η δομή της πρότασης (39) δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα, καθώς «το θάρρος» είναι σαφώς ένα κατηγορικό ουσιαστικό, που καθιστά το δίνω σε αυτή την περίπτωση επιβοηθητικό ρήμα (verbe support). Ωστόσο, η «ανακοίνωση» της πρότασης (38) είναι ένα ρηματικό ουσιαστικό, δηλαδή ουσιαστικό που συμπυκνώνει την ενέργεια του ρήματος από το οποίο προέρχεται και το οποίο δεν εκλαμβάνεται εδώ ως αφηρημένο, αλλά αντιθέτως ως το συγκεκριμένο «χαρτί» το οποίο δίνεται, μεταφέρεται σε κάποιον. Και αυτό ακριβώς που δίνεται είναι κάτι το συγκεκριμένο, ένα χαρτί, το περιεχόμενο του οποίου συνιστά μια ανακοίνωση. Ας δούμε, μέσα από τα ακόλουθα παραδείγματα του ΕΘΕΓ, κάποια ρήματα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία: (40) Η ημερήσια διάταξη διενεμήθη στους βουλευτές. (41) Του επέστρεψε τελικά την αίτηση συμπληρωμένη. (42) Παρέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στον πρόξενο. Να σημειωθεί ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλάβαμε τα ρήματα χρηματικής συναλλαγής και συγκεκριμένα αυτά που δέχονται ως Ο1 ένα προσδιοριστικό του ποσού (που κανονικά ακολουθεί και) το οποίο απαλείφεται όταν εννοείται, όπως, για παράδειγμα: (43) Εισέπραξε την επιταγή (των 1000 ευρώ) Σαφώς, για τη συγκεκριμένη υποκατηγορία χρειάζεται μεγαλύτερη και εμβριθέστερη ανάλυση, η οποία μπορεί να αφορά γενικότερα τα κατηγορικά ουσιαστικά Ο1: έμψυχο Η συναλλαγή στο ποδόσφαιρο Η ειδική αυτή κατηγορία περιλαμβάνει ρήματα των οποίων το Ο1 είναι έμψυχο και λειτουργεί ως αντικείμενο αγοραπωλησίας/συναλλαγής. Πρόκειται για μια συναλλαγή, η οποία πραγματοποιείται συνήθως στο πλαίσιο του αθλητισμού, και

10 όπως διαπιστώθηκε από την αναζήτησή μας στον ΕΘΕΓ, κυρίως στο χώρο του ποδοσφαίρου. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη σημασιολογική ομάδα: (44) Η Ζαλγκίρις ίσως κλέψει τον Νταϊνέκο από την ΤΣΣΚΑ (45) Η Φιορεντίνα ξεπούλησε τον Μπάτζιο στη Γιουβέντους (46) Η Γιουβέντους παραχώρησε τον Ζιντάν στη Ρεάλ (47) Η Μάντσεστερ πούλησε τον Μπέκαμ στη Ρεάλ 4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή Το ηλεκτρονικό λεξικό που παρουσιάζουμε είναι μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση των ρημάτων και τη συγκριτική τους επεξεργασία μέσα από πιο σύνθετες διαδικασίες αναζήτησης. Ακόμα, καθιστά σαφές και ευανάγνωστο το σύνολο των ιδιοτήτων κάθε ρήματος. Επιλέγοντας ο χρήστης να δει τις ιδιότητες κάποιου ρήματος, για παράδειγμα του ρήματος πληρώνω, θα έχει μπροστά του το τμήμα του πίνακα του λεξικού γραμματική που αφορά το εν λόγω ρήμα: Εικόνα 1: ο πίνακας ενός συγκεκριμένου ρήματος Τα Ο0, Ο1 και Ο2, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, είναι σαφώς καθορισμένα και διαχωρισμένα το ένα από το άλλο, ακριβώς για να καθιστούν εύληπτη τη δομή του ρήματος και σαφές το σύνολο των ιδιοτήτων του. Κάτω από τη συντακτική δομή ακολουθεί το παράδειγμα (πολλές φορές δίνονται περισσότερα από ένα παραδείγματα) και στη συνέχεια το παράδειγμα που αναφέρεται στην ιδιότητα ουσ. + ποσό, εφόσον, βέβαια, υπάρχει. Για παράδειγμα στην ακόλουθη οθόνη (εικόνα 2) ο χρήστης έχει επιλέξει να δει ποια ρήματα κωδικοποιούνται θετικά στην ιδιότητα Ο1: «μέρος του σώματος» και

11 ταυτόχρονα συντάσσονται με την πρόθεση από (Ο2: πρόθ. από). Όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες δεν έχει επιλέξει να τις χαρακτηρίσει. Το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης δίνεται στην εικόνα 3. Η αναζήτηση τού απέφερε τα ρήματα: αφαιρώ, βγάζω και παίρνω. Εικόνα 2: επιλέγοντας τις ιδιότητες Εικόνα 3: το αποτέλεσμα της αναζήτησης

12 5. Συμπεράσματα Το λεξικό γραμματική που δημιουργήσαμε για την παρούσα έρευνα περιλαμβάνει 93 ρήματα που χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες βάσει των προθέσεων από και σε. Σημασιολογικά, τα 59 που συντάσσονται με την πρόθεση από δηλώνουν «παίρνω, αφαιρώ κάτι από κάποιον», ενώ τα 34 που συντάσσονται με την πρόθεση σε δηλώνουν «δίνω, προσφέρω κάτι σε κάποιον». Στο σύνολο των ρημάτων που εξετάσαμε διακρίναμε τρεις ομάδες σημασιολογικά και συντακτικά προσδιορισμένες: α) χρηματικής συναλλαγής, β) Ο1: έγγραφο, γ) Ο1: έμψυχο (η συναλλαγή στο ποδόσφαιρο) Το λεξικό γραμματική που δημιουργήσαμε και που αξιοποιήθηκε ως ηλεκτρονικό λεξικό, συνιστά χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για ειδικούς και μη, όσους ενδιαφέρονται δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε συντακτική πληροφορία, αλλά και σημασιολογική βεβαίως, μέσα από τα παραδείγματα και την επιμέρους ομαδοποίηση των ρημάτων που ανήκουν στην ευρύτερη, υπό εξέταση, κατηγορία. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάσαμε την οργάνωση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ρημάτων με βάση το λεξικό γραμματική και την αξιοποίηση του ως ηλεκτρονικού διαδικτυακού λεξικού. Επιδίωξή μας είναι η οργάνωση και άλλων ρηματικών κατηγοριών αρχικά και η αντίστοιχη επέκταση της διαδικτυακής εφαρμογής, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια, όσο το δυνατόν, καλύτερη «χαρτογράφηση» του χώρου και επομένως να μπορούμε να προβούμε άνετα σε συγκρίσεις συντακτικών ιδιοτήτων και σε συμπεράσματα χρήσιμα για τη λεξικογραφική και γλωσσολογική, υπολογιστικά και μη, έρευνα. Βιβλιογραφία Μαρκαντωνάτου, Σ "Δίπτωτα ρήματα: μια λεξική-σημασιολογική προσέγγιση". Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Τζάρτζανος, Α Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής), β έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΑΦΟΙ Κυριακίδη, ανατύπωση Φωτοπούλου, A. 2001b. «Προσδιορίζοντας μία κατηγορία δίπτωτων ρημάτων συναλλαγής (datifs): "λεξικοποιημένη" και "εκτενής" δοτική». Πρακτικά της 21ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Φωτοπούλου, Α «Δίπτωτα ρήματα «συναλλαγής» (datifs) της νέας ελληνικής: ο ρόλος της γενικής». Στο C. Clairis (Ed.) Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική (σσ ). Université René Descartes: Laboratoire Théorie et Description Linguistique, L Harmattan. Anagnostopoulou, Ε Τhe syntax of ditransitives. Evidences from clitics. Mouton de Gruyter. Grimshaw, J Argument Structure. Cambridge, MA, MIT Press. Gross, Μ Méthodes en syntaxe, Paris, Hermann.

13 Guillet, A. & Leclère, C La structure des phrases simples en francais. Constructions transitives locatives. Genève Paris: DROZ Harris, Ζ The elementary transformations, Papers in Structural and Transformational Linguistics, Dordrecht, D. Reidel. Holton, D., Mackridge, P., Φιλιππάκη Warburton Ε Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Kyriacopoulou, T., Yannakopoulou, A, 2003 Vers la constitution du lexiquegrammaire des verbes en grec moderne. Lingvisticae Investigationes. 26:2. Amsterdam. John Benjamins Laporte E Le lexique - grammaire. Equipe Informatique Linguistique.[online] Διαθέσιμο: [Accessed 05 Sep 2003] Mackridge, P. (1990). Η Νεοελληνική Γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Levin, Β English Verb Classes and Alternations. Chicago: University of Chicago Press. Véronis, J. (2000). «Sense tagging: Don't look for the meaning but for the use» Computational Lexicography and Multimedia Dictionaries (COMLEX'2000) (pp. 1-9). Kato Achaia (Greece). Λέξεις κλειδιά: ρήματα συναλλαγής, εκτενής και λεξικοποιημένη δοτική, διαδικτυακή εφαρμογή, ηλεκτρονικό λεξικό. Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε θερμά τον προγραμματιστή αναλυτή κ. Νίκο Μπατσιούλα για την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής.

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής Κυριακή Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Ι. Η ανεπάρκεια των επίπεδων δομών. Η δομή της ΟΦ. Συμπληρώματα vs. Προσδιορισμοί ήτροποποιητές ΙΙ. Η δομή της ΡΦ, ΕΦ, ΠρΦ ΙΙΙ. Οι Αρχές της Θεωρίας του Χ' Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ Στόχοι της εργασίας Εντρύφηση στις βασικές αρχές της Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) Ρήμα: Είναι η λέξη της πρότασης που φανερώνει ότι κάποιος ή κάτι ενεργεί, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα

Αντικείμενο Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα Αντικείμενο Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα Χρήσιμα στοιχεία θεωρίας Ο μαθητής για να κατανοήσει τις παρακάτω δραστηριότητες και να απαντήσει πρέπει να γνωρίζει ότι: 1) Αντικείμενο ονομάζεται το πρόσωπο ή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συστατικότητα και εξαρτήσεις (συνέχεια). Το σθένος, επιλογή (το Λεξικό)

Β. Συστατικότητα και εξαρτήσεις (συνέχεια). Το σθένος, επιλογή (το Λεξικό) Β. Συστατικότητα και εξαρτήσεις (συνέχεια). Το σθένος, επιλογή (το Λεξικό) Λεξικό: ο νοητικός κατάλογος με τις πληροφορίες για τις λέξεις μιας γλώσσας (λήμματα). Πληροφορίες: α) φωνητικές και φωνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα;

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα; Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Καθημερινή ζωή συνήθειες Θα ακούσετε (2) φορές έναν διάλογο μεταξύ ενός δημοσιογράφου που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Από τη λέξη στη φράση: φραστική δομή

Κεφάλαιο 3. Από τη λέξη στη φράση: φραστική δομή Κεφάλαιο 3 Από τη λέξη στη φράση: φραστική δομή Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την παραγωγή της φραστικής δομής. Έχοντας αναγνωρίσει ότι μια φράση αποτελείται από συστατικά, τα οποία καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (ΕΚΠ) δύο αριθμών, με την γλώσσα προγραμματισμού Logo Κογχυλάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ) WORD SENSE DISAMBIGUATION

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ) WORD SENSE DISAMBIGUATION ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ) WORD SENSE DISAMBIGUATION Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των σημασιολογικών χαρακτηριστικών στη μετάφραση: η περίπτωση των απλών λεξικών μονάδων Ελένη Κογκιτσίδου* Βασιλική Φούφη**

Η συμβολή των σημασιολογικών χαρακτηριστικών στη μετάφραση: η περίπτωση των απλών λεξικών μονάδων Ελένη Κογκιτσίδου* Βασιλική Φούφη** 131 Η συμβολή των σημασιολογικών χαρακτηριστικών στη μετάφραση: η περίπτωση των απλών λεξικών μονάδων Ελένη Κογκιτσίδου* Βασιλική Φούφη** This study lies in the field of Computational Linguistics and is

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ονοµατικά σύνολα της Νέας Ελληνικής: Εξάλειψη µορφολογικών αµφισηµιών

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Β. Μουμτζάκης, οι δημοσιεύσεις και το έργο του ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ

Α. Β. Μουμτζάκης, οι δημοσιεύσεις και το έργο του ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ Η εισήγηση περιλαμβάνει μερικές γενικές σκέψεις για το μάθημα και μερικές ειδικότερες για κάθε μέρος των ενοτήτων του βιβλίου. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες Κεφάλαιο 2 Συντακτικές κατηγορίες Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τα βασικά μέρη της πρότασης, δηλαδή το υποκείμενο και το κατηγόρημα, και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συντακτικές κατηγορίες, αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: Passive Voice Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6ο: Παρόν και μέλλον της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας

Κεφάλαιο 6ο: Παρόν και μέλλον της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Κεφάλαιο 6ο: Παρόν και μέλλον της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Σύνοψη Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο του βιβλίου, αρχικά θα ανακαλέσουμε συνοπτικά το υλικό των προηγούμενων κεφαλαίων και θα δούμε τις συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 631/ επίκαιρη ερώτηση του. Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη

Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 631/ επίκαιρη ερώτηση του. Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 631/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τα μέλη του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαθεσιακά επιρρήματα: Επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής

Τα διαθεσιακά επιρρήματα: Επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής Τα διαθεσιακά επιρρήματα: Επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής Φρύνη Κακογιάννη Ντοά Πανεπιστήμιο Κύπρου frynidoa@ucy.ac.cy Abstract This paper deals with Greek attitudinal

Διαβάστε περισσότερα

Holton, D., P. Mackridge & E. Φιλιππάκη-Warburton. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας.

Holton, D., P. Mackridge & E. Φιλιππάκη-Warburton. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. [Γραμματικές της νέας Ελληνικής] Holton, D., P. Mackridge & E. Φιλιππάκη-Warburton. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Γιάννης Βελούδης Holton, David, Peter Mackridge, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. Γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ Δ ι δ ά κ τ ω ρ υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς Ημερομηνία γέννησης: 4 Δεκεμβρίου 1982 Διεύθυνση κατοικίας: Βρυούλων 1-Δ, Τ.Κ. 551 32, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 6: Ανάλυση Περιεχομένου Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å 1 9 8 0 þÿ ¼ à ½ ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Εργασία 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: Τσελίγκα Αρετή, 1312009161, Στ εξάμηνο, κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π 1 το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (i) Μονόπτωτα ρήματα (ii) Δίπτωτα ρήματα ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ mavrathan@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2012: Μεταπτυχιακές Σπουδές Β Κύκλου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στις Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Οι [-Ρ] κατηγορίες (ο, Προθ) εμφανίζονται στη δομή «είναι [-Ρ] που...»: Είναι ο Γιάννης που λείπει Στη βιβλιοθήκη ήταν που κλειδώθηκε

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Οι [-Ρ] κατηγορίες (ο, Προθ) εμφανίζονται στη δομή «είναι [-Ρ] που...»: Είναι ο Γιάννης που λείπει Στη βιβλιοθήκη ήταν που κλειδώθηκε 1 ΓΛΩ 372: ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ Λεξικό: ο νοητικός κατάλογος με τις πληροφορίες για τις λέξεις μιας γλώσσας (λήμματα). Πληροφορίες: α) φωνητικές και φωνολογικές (πώς προφέρονται), β) σημασιολογικές (ποια είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ανθή Κυριακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 1. Διορθωτής Λέξεων Αντικείμενο Στόχος Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διορθωτή λέξεων βασισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ. 32-37 και Βιβλίο Γραμματικής σελ. 146-148 Tι πρέπει να γνωρίζω: Oνοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (σελ. 32-34) Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΕ19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αλγόριθμοι 3. Αλγόριθμοι 2 3. Αλγόριθμοι 3.1 Η έννοια του αλγορίθμου 3.2 Χαρακτηριστικά αλγορίθμου 3.3 Ανάλυση αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα