ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4824 Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4824 Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 5671"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4824 Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου Aριθμός 6034 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N. 419(Α)/Κ στα Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν το αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία και οι παράμετροι που σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και Κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού μεταβάλλονται με τον χρόνο, αφού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, και η κυβερνητική πολιτική για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, και επειδή, έκτοτε, από τις 10/11/2006 που χορηγήθηκε η Άδεια Κατασκευής στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, και επειδή δεν υπάρχουν σε ισχύ καθεστώτα στήριξης Αιολικών Πάρκων, και επειδή η ένταξη και συμμετοχή της παραγωγής από ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, και επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς και επειδή οι εν λόγω Κανόνες Αγοράς είναι υπό Τροποποίηση, η ΡΑΕΚ κατά την εξέταση του νέου αιτήματος για παράταση της Άδειας Κατασκευής, λαμβάνοντας, ως οφείλει, υπόψη τα νέα δεδομένα και εξελίξεις της Αγοράς, που ισχύουν σήμερα, εκτιμά ότι η μη έγκριση της αιτούμενης παράτασης είναι η επαχθέστερη για τον διοικούμενο αντιμετώπιση του αιτήματος του, και για να του δοθεί η δυνατότητα πέραν της πιθανότητας να υπάρξει Καθεστώς Στήριξης κατά την επικείμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, να παραστεί και να λάβει μέρος στις δημόσιες ακροάσεις/διαβουλεύσεις του νέου Μοντέλου Αγοράς και των Κανόνων Αγοράς, να αντιληφθεί τις αλλαγές του νέου Μοντέλου Αγοράς και Κανόνων Λειτουργίας της Αγοράς, να επικαιροποιήσει την Επιχειρηματική του πρόταση και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται, και να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου του, αποφάσισε να εγκρίνει παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Stivo Trading Ltd μέχρι τις 9/11/2015 και ταυτόχρονα να καλέσει την εταιρεία Stivo Trading Ltd, στο διάστημα ισχύος της Άδειας Κατασκευής να υποβάλει, έγκαιρα, στη ΡΑΕΚ τα νέα στοιχεία, μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η παράλειψη υποβολής στη ΡΑΕΚ των νέων στοιχείων ή μελετών, της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π. 538/2004. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N. 419(Α)/Κ , ημερομηνίας 10/11/2006. Η απόφαση αυτή για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ , μέχρι τις 9/11/2015 θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2 5672 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Aριθμός 6035 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N. 419(Α)/Κ στα Κλαυδιά Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν το αίτημα της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία και οι παράμετροι που σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και Κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού μεταβάλλονται με τον χρόνο, αφού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, και η κυβερνητική πολιτική για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, και επειδή, έκτοτε, από τις 10/11/2006 που χορηγήθηκε η Άδεια Κατασκευής στην εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, και επειδή δεν υπάρχουν σε ισχύ καθεστώτα στήριξης Αιολικών Πάρκων, και επειδή η ένταξη και συμμετοχή της παραγωγής από ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, και επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς και επειδή οι εν λόγω Κανόνες Αγοράς είναι υπό Τροποποίηση, η ΡΑΕΚ κατά την εξέταση του νέου αιτήματος για παράταση της Άδειας Κατασκευής, λαμβάνοντας, ως οφείλει, υπόψη τα νέα δεδομένα και εξελίξεις της Αγοράς, που ισχύουν σήμερα, εκτίμησε ότι η μη έγκριση της αιτούμενης παράτασης είναι η επαχθέστερη για τον διοικούμενο αντιμετώπιση του αιτήματος του, και για να του δοθεί η δυνατότητα πέραν της πιθανότητας να υπάρξει Καθεστώς Στήριξης κατά την επικείμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, να παραστεί και να λάβει μέρος στις δημόσιες ακροάσεις/διαβουλεύσεις του νέου Μοντέλου Αγοράς και των Κανόνων Αγοράς, να αντιληφθεί τις αλλαγές του νέου Μοντέλου Αγοράς και Κανόνων Λειτουργίας της Αγοράς, να επικαιροποιήσει την Επιχειρηματική του πρόταση και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται, και να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου του, αποφάσισε να εγκρίνει παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd μέχρι τις 9/11/2015 και ταυτόχρονα να καλέσει την εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, στο διάστημα ισχύος της Άδειας Κατασκευής να υποβάλει, έγκαιρα, στη ΡΑΕΚ τα νέα στοιχεία, μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η παράλειψη υποβολής στη ΡΑΕΚ των νέων στοιχείων ή μελετών, της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π. 538/2004. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N. 419(Α)/Κ , ημερομηνίας 10/11/2006. Η απόφαση αυτή για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ , μέχρι τις 9/11/2015 θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Aριθμός 6036 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N. 419(Α)/Κ στα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία και οι παράμετροι που σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και Κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού μεταβάλλονται με τον χρόνο, αφού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, και η κυβερνητική πολιτική για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, και επειδή, έκτοτε, από τις 3/10/2008 που χορηγήθηκε η Άδεια Κατασκευής στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, και επειδή δεν υπάρχουν σε ισχύ καθεστώτα στήριξης Αιολικών Πάρκων, και επειδή η ένταξη και συμμετοχή της παραγωγής από ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, και επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς και επειδή οι εν λόγω Κανόνες Αγοράς είναι υπό Τροποποίηση, η ΡΑΕΚ κατά την εξέταση του νέου αιτήματος για παράταση της Άδειας Κατασκευής, λαμβάνοντας, ως οφείλει, υπόψη τα νέα δεδομένα και εξελίξεις της Αγοράς, που ισχύουν σήμερα, εκτίμησε ότι η μη έγκριση της αιτούμενης παράτασης είναι η επαχθέστερη για τον διοικούμενο αντιμετώπιση του αιτήματος του, και για να του δοθεί η δυνατότητα πέραν της πιθανότητας να υπάρξει Καθεστώς Στήριξης κατά την επικείμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, να παραστεί και να λάβει μέρος στις δημόσιες ακροάσεις/διαβουλεύσεις του νέου Μοντέλου Αγοράς και των Κανόνων Αγοράς, να αντιληφθεί τις αλλαγές του νέου Μοντέλου Αγοράς και Κανόνων Λειτουργίας της Αγοράς, να επικαιροποιήσει την Επιχειρηματική του πρόταση και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται, και να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου του, αποφάσισε να εγκρίνει παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd μέχρι τις 3/10/2015 και ταυτόχρονα να καλέσει την εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, στο διάστημα ισχύος της Άδειας Κατασκευής να υποβάλει, έγκαιρα, στη ΡΑΕΚ τα νέα στοιχεία, μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η παράλειψη υποβολής στη ΡΑΕΚ των νέων στοιχείων ή μελετών, της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π. 538/2004.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N. 419(Α)/Κ , ημερομηνίας 3/10/2008. Η απόφαση αυτή για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ , μέχρι τις 3/10/2015 θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αριθμός 6037 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Κυβερνητικής Γης στο Τσιφλίκι Γεροκηπίας στα Δημοτικά Όρια Γεροσκήπου στην Πάφο Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσιεύει εκδήλωση ενδιαφέροντος για προτάσεις από ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να αναπτύξουν κρατική γη στην περιοχή Τσιφλίκι Γεροκηπιάς στα Δημοτικά όρια Γεροσκήπου, σε μικρή απόσταση από την πόλη της Πάφου και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου, στα πλαίσια σύμβασης αδειοδότησης/μίσθωσης για περίοδο μέχρι 99 ή 125 χρόνια ανάλογα με την ανάπτυξη. Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι στις 8 Μαΐου Αντίγραφο των εγγράφων, της αίτησης υποβολής προτάσεων, θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την υποβολή των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερομένου. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν, από τις 5 Δεκεμβρίου 2014, με την κα Στάλω Αριστείδου, Συντονιστή Έργου, Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ /709/596, φαξ , MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS Request for Proposals for the Development of Government Land at Tsifliki Gerokipias, Geroskipou Municipality, Paphos, Cyprus The Government of the Republic of Cyprus are inviting proposals from interested parties wishing to develop a large plot of Government Land at Tsifliki Gerokipias, Geroskipou Municipality, in close proximity to the town of Paphos and Paphos International Airport, under a land license/lease agreement up to 99 or up to125 years depending on the development. Submissions will be accepted by 8 May For a copy of the Request for Proposals documentation will be available upon request to the address after the submission of the contact details of the interested party For enquiries, interested parties may contact the following person, by 5 December 2014 Mrs Stalo Aristidou, Government Representative, Ministry of Communication and Works, Public Works Department, 165 Strovolos Avenue, 2048 Nicosia Cyprus, Phone: /709/596, Facsimile: , Αριθμός 6038 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 139(Ι)/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γνωστοποιείται η υπ αριθμό 02/2008 αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) που υποβλήθηκε από την Ένωση Παραγωγών Παραδοσιακών Αλλαντικών Πιτσιλιάς ΛΤΔ σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης για εγγραφή της γεωγραφικής ένδειξης. Η ένσταση υποβάλλεται με την καταβολή τέλους στο Τμήμα Γεωργίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Η ένσταση, υποβάλλεται προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, 1412 Λευκωσία, τηλ και πρέπει να στηρίζεται σε έναν τουλάχιστον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο ενιστάμενος δύναται να λάβει από το Τμήμα Γεωργίας οποιαδήποτε πληροφορία μετά από έρευνα στο φάκελο, σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, καθώς επίσης και το πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η γραπτή ένσταση, συνοδευόμενη από πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο Κ.Δ.Π. 372/2013 Παράρτημα 2, Κανονισμός 4. Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική διαδικασία ενστάσεων αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 139(Ι)/2006. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Περιεχόμενο αίτησης)

4 5674 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) 1. Αιτούσα Ομάδα ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ τηλέφωνο: τηλεομοιότυπο: Κυριάκου Απέητου 36, Αγρός Ονομασία Προϊόντος Λουκάνικο Πιτσιλιάς (Loukaniko Pitsilias) Προϊόν Κρέατος Κλάση 1.2 Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 510/ Περιγραφή Προϊόντος 3.1. Συνοπτικός Ορισμός: Το Λουκάνικο Πιτσιλιάς ορίζεται ως μακρόστενο κυλινδρικό τεμάχιο (λουκάνικο) που αποτελείται από κομμάτια άμορφης μάζας (χοιρινός κειμάς) τα οποία έτυχαν απορρόφησης άλατος, ζύμωσης από κρασί, και μπαχαρικών και εφαρμοσμένα εντός σωληνοειδούς μεμβράνης (χοιρινό έντερο) φιμωμένης στα άκρα και ωρίμανσης από καπνό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα αίτηση. Έχει σχήμα μακρόστενο κυλινδρικό, με χρώμα σκούρο γκριζο καφέ προς μαύρο στο εξωτερικό και ανοικτό μωβ στο εσωτερικό. Χαρακτηρίζεται από άρωμα κόκκινου κρασιού, κολιάντρου αρτυσιάς και καπνού, ελαφρώς αλμυρή γεύση και ελαφρώς σφικτή υφή στο μάσημα. Η μέθοδος παρασκευής του Λουκάνικου Πιτσιλιάς εξελίχτηκε από την παράδοση των χωριών της ορεινής περιοχής Πιτσιλιάς η οποία διασώθηκε διαμέσου των αιώνων, μεταφερόμενη από γενιά σε γενιά. Τα φυσικά, χημικά, και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του Λουκανίκου Πιτσιλιάς οφείλονται στη παραδοσιακή τεχνογνωσία της περιοχής, καθώς και στο κρασί που παράγεται από αμπελώνες που βρίσκονται σ αυτήν και που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του προϊόντος Υλικά Παρασκευής / Πρώτες Ύλες: Σημείωση: Οι πρώτες ύλες δεν περιέχουν οποιασδήποτε μορφής πρόσθετα συντηρητικά (π.χ., νιτρικά ή νιτρώδη). Φρέσκος Χοιρινός κειμάς προερχόμενος από υγιή ζώα, των οποίων η σφαγή έγινε υπό τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνθήκες (πλήρη αφαίμαξη και άμεση ψύξη). Κατά την παραλαβή ελέγχεται το χρώμα (χαρακτηριστικό ανοικτό κόκκινο), η οσμή (καλή), η εσωτερική θερμοκρασία (μεταξύ 0 C και 4 C). Χοιρινό έντερο, το οποίο έχει είδη καθαριστεί και διατηρηθεί σε αλάτι σε θερμοκρασιία μικρότερη των 4 C. Κατά την παραλαβή ελέγχεται η καθαρότητα και η οσμή (καλή). Κόκκινο ξηρό κρασί παραγωγής εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης, και από αμπελώνες της ντόπιας ποικιλίας «Μαύρο» στους οποίους είναι δυνατό να υπάρχουν φυτά αμπέλου της ποικιλίας «Μαραθεύτικο» (Βαμβακάδα) οι οποίοι καλλιεργούνται εντός της περιοχής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά 1. Κατά την παραλαβή ελέγχεται το άρωμα (χαρακτηριστικό της ποικιλίας) η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ (μεταξύ 12 και 15 %) και η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα (μικρότερη των 4 gr/lt). Χοντρό αλάτι (θαλασσινό). Κόλιαντρος (Coriandrum sativum) αλεσμένος, αλεσμένη αρτησιά (Cuminum cyminum) και μαύρο αλεσμένο πιπέρι (Piper nigrum). Απαγορεύεται η χρήση πολυφωσφορικών, βελτιωτικών γεύσης και άλλων οποιονδήποτε πρόσθετων Φυσικά Χαρακτηριστικά: Σχήμα: μακρόστενο κυλινδρικό τεμάχιο (λουκάνικο) αποτελούμενο από κομματάκια άμορφης μάζας (χοιρινός κειμάς) εφαρμοσμένα εντός σωληνοειδούς μεβράνης (χοιρινό έντερο) φιμωμένης στα άκρα, Τα λουκάνικα εμφανίζονται είτε σε αλυσιδωτή διάταξη ανά ζεύγη είτε αποκομμένα μόνα τους (Επισυνάπτονται φωτογραφίες) Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά: Χρώμα: Σκούρο γκρίζο- καφέ προς μαύρο στο εξωτερικό και ανοικτό μωβ στο εσωτερικό. Οσμή: Άρωμα καπνού, κόκκινου κρασιού, κολιάντρου και αρτυσιάς. Γεύση: Ελαφρώς αλμυρή, με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά κόκκινου κρασιού, καπνού, κολιάντρου, αρτυσιάς και μαύρου πιπεριού. 1 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης: Η περιοχή Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά αποτελείται από τις περιοχές με υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Αγία Ειρήνη, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι, Ασκάς, Γούρρη, Καμπί, Καννάβια, Κούρδαλι, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λιβάδια, Παλαιχώρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Σπήλια, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φτερικούδι, Οδού, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Θεόδωρος, Αγρίδια, Αγρός, Δύμες, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα, Πελένδρι, Ποταμίτισσα, Συκόπετρα, Χανδριά.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Υφή: Έξωτερικά λεία. Παρατηρείται ελαφρώς σφικτή υφή στο μάσημα 3.5. Χημικά Χαρακτηριστικά Μέθοδος Δειγματοληψίας: Ένα έγκυρο δείγμα αποτελείται από την ανάμιξη τριών τεμαχίων (λουκανίκων), συνολικού ελάχιστου βάρους 250 γραμμαρίων,, παρμένα από τρία διαφορετικά σχοινιά της ιδιας παρτίδας. Για κάθε έγκυρο αποτέλεσμα χημικής σύστασης του προϊόντος μιας μονάδας παραγωγής, διεξάγονται αναλύσεις από εγκεκριμένο εργαστήριο σε έγκυρα δείγματα και ακολούθως υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων. Χημική Σύσταση: Υγρασία: 40-60%, Χλωριούχο Νάτριο: 1.5% - 3%, Μέγιστο Ποσοστό Λίπους 35% Τεμαχισμός, Συσκευασία και Παράδοση στον Καταναλωτή: Τα Λουκάνικα Πιτσιλιάς μπορεί να διατεθούν προς κατανάλωση στις πιο κάτω μορφές, Ολόκληρα, χωρίς καμία προεργασία (στην κατάσταση εξόδου από την παραγωγή). Σε τεμάχια (λουκάνικο, λουκάνικο). Μπορεί να διατεθεί και σε οποιαδήποτε πάχος ή μέγεθος αναλόγως με την προτίμηση του καταναλωτή. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία επιτρέπονται και εκτός της περιοχής γεωγραφικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που διεξάγονται εκτός των μονάδων παραγωγής, εφαρμόζονται οι απαραίτητες διεργασίες και έλεγχοι για αποτροπή αλλοίωσης του προϊόντος, καθώς και για τήρηση των κανόνων συσκευασίας, σήμανσης και ιχνηλασιμότητας. Για διαφύλαξη της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του, το Λουκάνικο Πιτσιλιάς πωλείται σε κατάλληλη, πλαστική, αεροστεγή συσκευασία κενού, φέροντας την πρέπουσα σήμανση. Μπορεί επίσης, να διατεθεί και σε κατάλληλο χάρτινο περιτύλιγμα με την πρέπουσα σήμανση (π.χ. ως αυτοκόλλητο), μόνο από τη μονάδα όπου διεξήχθη η παραγωγή, δεδομένου ότι η παράδοση στον καταναλωτή γίνεται αμέσως μετά την παραγωγή. Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζεται στον καταναλωτή ασυσκεύαστο (προτού τεμαχισθεί και συσκευασθεί για πώληση), είναι πάντοτε ατεμάχιστο (ολόκληρο ή ελλιπές) και συνοδεύεται με την επίσημη σήμανση εφαρμοσμένη σ αυτό (π.χ. τοποθέτηση πλαστικής ετικέτας με τη μέθοδο της αγκύρωσης) Συνθήκες / Διάρκεια Φύλαξης: Για διατήρηση των ποιοτικών και οργανοληπτικών της χαρακτηριστικών, καθώς και για αποφυγή επιμόλυνσης, το Λουκάνικο Πιτσιλιάς φυλάσσεται συσκευασμένο για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, σε θερμοκρασία μεταξύ 0 C και 7 C. 4. Οριοθέτηση Γεωγραφικής Περιοχής Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι το κρασί και η παραδοσιακή τεχνογνωσία της περιοχής. Και οι δύο αυτοί παράγοντες πηγάζουν από το ορεινό κλίμα και την απόκρημνη εδαφική μορφολογία της περιοχής (βλ. Δεσμός Γεωγραφικής Καταγωγής). Ως εκ τούτου η επιλογή της περιοχής οριοθέτησης έγινε βάση του υψομέτρου (εντός ορεινής ζώνης), των διοικητικών ορίων (εντός της Πιτσιλιάς) καθώς και παραγόντων όπως ιστορική παράδοση. Επομένως, η περιοχή Γεωγραφικής Οριοθέτησης αποτελείται από τις περιοχές με υψόμετρο από 700 μέτρα και άνω, και οι οποίες εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων της περιφέρειας Πιτσιλιάς (πλέον των κοινοτήτων Αγία Ειρήνη, Καννάβια, Κούρδαλι, και Σπήλια) 2, των οποίων το οικιστικό κέντρο (κεντρική πλατεία ή εκκλησία) βρίσκεται σε υψόμετρο πέραν των 800 μέτρων, ή απέχει λιγότερο από 200 μέτρα (μετρούμενα οριζοντίως) από την ισοϋψή καμπύλη των 800 μέτρων. Όλα τα υψόμετρα και οι μετρήσεις προσδιορίζονται βάση του Τοπογραφικού Χάρτη της Κύπρου σε κλίμακα 1: Αυτές οι κοινότητες είναι οι εξής: 2 Αυτές οι 5 κοινότητες εντάχθηκαν στην Περιοχή Γεωγραφικής Οριοθέτησης διότι: α) Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους τους, το υψόμετρο, καθώς και το κλήμα συνάδουν με αυτά των υπολοίπων κοινοτήτων που επιλεχθήκαν β) Εντάσσονται στην Περιοχή Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιάς (Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων) γ) Γειτνιάζουν με κοινότητες της Περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης και δ) Έχουν μακρόχρονη παράδοση στην παρασκευή αλλαντικών προϊόντων όπως και οι υπόλοιπες κοινότητες της Περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης 3 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου, Τοπογραφικός Χάρτης της Κύπρου κλίμακα 1: , Σειρά Κ.Χ.Τ.6, Πρώτη Έκδοση 1975, Ενημέρωση: 1991, 1996

6 5676 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Επαρχία Λευκωσίας: Αγία Ειρήνη, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι 4, Ασκάς, Γούρρη, Καννάβια, Κούρδαλι, Λαγουδερά, Λαζανιάς, Λιβάδια Λευκωσίας, Παλαιχώρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαραντί, Σπήλια, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φτερικούδι, Καμπί. Επαρχία Λάρνακας: Οδού Επαρχία Λεμεσού: Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Άγιος Κωνσταντίνος Λεμεσού, Άγιος Παύλος Λεμεσού 5, Αγρίδια, Αγρός, Αμίαντος (κάτω), Αμίαντος (πάνω), Δύμες, Ζωοπηγή,, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα, Πελένδρι, Ποταμίτισσα, Συκόπετρα, Χανδριά. Οπότε, για να διαπιστωθεί αν μια συγκεκριμένη τοποθεσία εμπίπτει εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης, απλά ελέγχεται κατά πόσον πληρεί τα εξής: 1. Εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων μίας εκ των πιο πάνω κοινοτήτων, και 2. Βρίσκεται σε υψόμετρο πέραν των 700 μέτρων. Σημείωση: Το κρασί το οποίο χρησιμοποιείται στην παρασκευή του Λουκάνικου Πιτσιλιάς, προέρχεται από αμπελώνες της περιοχής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά, της οποίας η οριοθέτηση δεν ταυτίζεται με αυτή της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης. Η οριοθέτηση της περιοχής ΟΕΟΠ Πιτσιλιά προσδιορίστηκε κατά την περιγραφή των πρώτων υλών (υποσημείωση 2). Συγκεκριμένα, η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δυο αυτών οριοθετήσεων είναι ότι η περιοχή Γεωγραφικής Οριοθέτησης περιλαμβάνει τις κοινότητες της περιοχής ΟΕΟΠ Πιτσιλιά, πλέον των κοινοτήτων Αμιάντου, Ζωοπηγής, Αγίου Παύλου και Αγίου Κωνσταντίνου. 5. Απόδειξη Καταγωγής Οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Παραγωγών το οποίο θα τηρείται από την αρμόδια αρχή. Οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς τηρούν στοιχεία παραλαβής των πρώτων υλών (προμηθευτής, ποσότητες, ημερομηνίες, στοιχεία λήξεως και αριθμοί παρτίδων) καθώς και όλων των διεργασιών, και χρησιμοποιούν κατάλληλη σήμανση, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, Eπίσης τηρούν στοιχεία όσον αφορά στην πώληση των προϊόντων τους (αποδέκτης, ποσότητες κ.λ.π.). Παράλληλα, οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς προβαίνουν ανά διαστήματα σε χημικές αναλύσεις του κρέατος, του κρασιού, καθώς και του τελικού προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με το παρόν πρότυπο και την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραγωγοί και προμηθευτές του χοιρινού κρέατος (χοιροστάσια, σφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, μεταφορείς) είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα που τηρούνται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, συνάμα και αρμόδιων, για σκοπούς ελέγχου. Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους παραγωγούς και προμηθευτές του κρασιού, για το οποίο επιπρόσθετα διασφαλίζεται η προέλευσή του από αμπελώνες της ποικιλίας «Μαύρο» στους οποίους είναι δυνατό να υπάρχουν φυτά αμπέλου της ποικιλίας «Μαραθεύτικο» (Βαμβακάδα) τα οποία καλλιεργούνται εντός της περιοχής ΟΕΟΠ Πιτσιλιάς. Τέλος, οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι διαθέσιμοι για επίσημο έλεγχο των υποστατικών τους καθώς και των διεργασιών που σχετίζονται με το προϊόν, από εξουσιοδοτημένους κρατικούς λειτουργούς σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 6. Περιγραφή Μεθόδου Παρασκευής Σημείωση: Οι πιο κάτω αναφερόμενες εργασίες διεξάγονται εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης στις εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής. O Χοιρινός κειμάς- αποτελείται από κομμάτια χοιρινού κρέατος (μπορεί να είναι κομμάτια από οποιοδήποτε μέρος του ζώου, εκτός των ζωτικών οργάνων αυτού) από τα οποία έχει αφαιρεθεί το δέρμα, τα κόκκαλα και το περιττό λίπος, σύμφωνα με την εμπειρία των παραγωγών 6. Ακολούθως, κειμαδοποιείται αναμιγνύεται με αλάτι, κόκκινο ξηρό κρασί, και τα μπαχαρικά (αν προσθέτονται σε αυτό το στάδιο) τοποθετείται σε ειδικά σκεύη (κατάλληλα για επαφή με φρέσκα κρέατα,) και αφήνεται σε ασφαλές σκιερό μέρος θερμοκρασίας 0 4 C. Κατά τη διάρκεια της αναμονής του σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει να ανακατεύεται, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα μέχρι να περαστεί στο έντερο αν κριθεί αναγκαίο 7 μπορεί να προστεθεί και κρασί. Παραμένει στο περιβάλλον αυτό για τουλάχιστον τρεις μέρες και μέχρι ο παραγωγός κρίνει ότι είναι έτοιμο. Ακολούθως προσθέτονται τα μπαχαρικά (αν δεν έχουν προστεθεί σε προηγούμενο στάδιο) ανακατεύονται. Το μείγμα γεμίζετε εντός του εντέρου, σχηματίζονται κόμβοι ανά διαστήματα στο γεμισμένο έντερο ( η απόσταση μεταξύ των κόμβων γίνεται αναλόγως της προτίμησης του κατασκευαστή) και συνήθως δένονται ανά ζεύγος σχηματίζοντας αλυσίδα, 4 Εντάχθηκε κατ εξαίρεση, διότι περιβάλλεται κοντά και με γωνία πέραν των 180 από την ισοϋψή καμπύλη των 800m 5 Εντάχθηκε κατ εξαίρεση, διότι περιβάλλεται κοντά και με γωνία πέραν των 180 από την ισοϋψή καμπύλη των 800m 6 Αποτελεί Ειδική Τεχνογνωσία. 8 Αποτελεί ειδική Τεχνογνωσία 7 Αποτελεί ειδική Τεχνογνωσία

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ κατά τη διάρκεια του δεσίματος τρυπιέται το έντερο σε διάφορα σημεία ώστε να φύγει ο αέρας και τα περιττά υγρά 8. Το τεμάχιο περασμένου κρέατος μεταξύ δύο κόμβων αποτελεί ένα λουκάνικο. Τα χοιρινά έντερα καθαρίζονται και διατηρούνται αλατισμένα στο ψυγείο. Προτού χρησιμοποιηθούν πλένονται με νερό ή /και ξύδι. Τα μπαχαρικά μπορούν να προστεθούν με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: κατά την τοποθέτηση του άλατος και του κρασιού, πριν περαστούν στο έντερο (ανακάτεμα). Ακολούθως, τοποθετείται σε καπνιστήριο (κλειστό δωμάτιο με καπνοδόχο) εντός του οποίου ανάβεται καθημερινά φωτιά από φυσικά ξύλα δένδρων όπως Αμυγδαλιάς Prunus dulcis, Αμπέλου Vitis vinifera, Μηλιάς Pyrus malus, Χαρουπιάς Ceratonia siliqua, Σκλήδρου Almus orientalis και Καρυδιάς Juglans regia (εξαιρούνται τα ρητινώδη δέντρα όπως Πεύκα και Κυπαρίσσια), καθώς και Θάμνων όπως Σσιννιά Pistacia lentiscus, Τριμυθιά Pistacia terebinthus, Λατζιά Quercus alnifolia, Ξυσταριά Cistus creticus / Cistus salviifollius, και Περνιά Quercus coccifera, τα οποία βλαστούν και βρίσκονται εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης. Παραμένει εντός καπνιστηρίου για περίοδο δύο εώς πέντε μέρες. Η απόσταση του λουκάνικου από την εστία της φωτιάς καθώς και η διάρκεια της κάπνισης καθορίζεται από τον παρασκευαστή αναλόγως του μεγέθους του, της ισχύος της φωτιάς, της κατασκευής του καπνιστηρίου, καθώς και άλλων παραγόντων, ενώ ποτέ δεν κρεμάζεται κατ ευθείαν πάνω από την φωτιά. Η κάπνιση είναι ήπια, σταδιακή και ψυχρή (μέχρι 38 C θερμοκρασία καπνιστηρίου), και μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής η εξωτερική επιφάνεια του λουκάνικου έχει αποκτήσει χρώμα σκούρο γκρίζο καφέ προς μαύρο στο εξωτερικό. Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας του κάθε σχοινιού από Λουκάνικα εντός του καπνιστηρίου (γίνεται μετακίνηση ή γύρισμα κατά διαστήματα ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο κάπνισης και άλλους παράγοντες, σε σχέση με την απόσταση από την φωτιά), καθώς και η απόφαση για αφαίρεση του κάθε σχοινιού από Λουκάνικα από το καπνιστήριο, διεξάγονται σύμφωνα με την εμπειρία των παραγωγών. 9 Με το πέρας της περιόδου αυτής, το σχοινί από Λουκάνικα μπορεί προαιρετικά να παραμείνει σε ωριμαντήριο (σκιερό αεριζόμενο χώρο θερμοκρασίας δωματίου μεταξύ 20 και 28 C) μέχρι η υγρασία του να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, γεγονός το οποίο καθορίζεται βάση της εμπειρίας των παραγωγών Δεσμός Γεωγραφικής Καταγωγής 7.1. Ιδιαιτερότητα της περιοχής Η επιλογή της χρονικής περιόδου των χοιροσφαγών, ήταν κλιματολογικά προσδιορισμένη. Λόγω του υψομέτρου 11, η θερμοκρασία στην περιοχή των χωριών της Πιτσιλιάς κατά τους μήνες που εκτελείτο η διαδικασία συντήρησης του χοιρινού κρέατος (Ιανουάριος, Φεβρουάριος), ήταν τέτοια (μέση ημερήσια θερμοκρασία μέχρι 6.5 C 12 ) που επέτρεπε την διατήρηση του φρέσκου κρέατος μέχρι να τελειώσει η διαδικασία συντήρησης, η οποία θα το καθιστούσε αυτοσυντηρούμενο και σε θερμότερο περιβάλλον. Υπό άλλες συνθήκες, αυτό θα ήταν αδύνατο. Για το λόγο ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι πιο ψυχροί για οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Πιτσιλιά αποτελείται από χωριά με ταυτόσημο χαρακτήρα και παράδοση στη Κύπρο, τέτοιου είδους τεχνογνωσία, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αναπτυχθεί αλλού. Είναι γνωστό ότι το κλίμα και το έδαφος αποτελούν τους δυο πιο σημαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες, για την ανάπτυξη των αμπελιών αλλά και τον προσδιορισμό του χαρακτήρα του παραγομένου κρασιού 13,14. Το μεσογειακό περιβάλλον της Κύπρου βοηθά τις αμπελοκαλλιέργειες και προσδίδει στο κρασί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω των μακρών ζεστών καλοκαιριών, των ήπιων χειμώνων, καθώς και την απουσία της βροχόπτωσης κατά την ωρίμανση των σταφυλιών 15. Στην Πιτσιλιά όμως τα χαρακτηριστικά ενισχύονται με την ευεργετικότητα του υψόμετρου 16,17, την απότομη μορφολογία του εδάφους 18, καθώς και τα διαβρωμένα ηφαιστιογενή εδάφη με απουσία ανθρακικού ασβεστίου 19. Οίνοι προερχόμενοι από Περιοχές ΟΕΟΠ Πιτσιλιάς έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας και οργανοληπτικού χαρακτήρα τέτοια, που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς τους έναντι των άλλων οίνων 20 και τα οποία κατ 8 Αποτελεί ειδική Τεχνογνωσία 9 Αποτελεί Ειδική Τεχνογνωσία. 10 Αποτελεί Ειδική Τεχνογνωσία. 11 Πίνακας Υψομέτρων Γεωγραφικής Οριοθέτησης, Πηγή: Τοπογραφικός Χάρτης της Κύπρου κλίμακα 1: , Σειρά Κ.Χ.Τ.6, Πρώτη Έκδοση 1975, Ενημέρωση: 1991, Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Climatological Data , Location: Agros 13 Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p. 7, Το βιβλίο του Κυπριακού Κρασιού, Φλωρεντία Κυθραιώτου, 2003, σ Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p. 7, Πίνακας Υψομέτρων Γεωγραφικής Οριοθέτησης 17 Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

8 5678 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 επέκταση μεταφέρονται στο παραγόμενο αλλαντικό. Το γεγονός αυτό αποτελεί όχι μόνο καθοριστικό παράγοντα για τον οργανοληπτικό χαρακτήρα του Λουκάνικου Πιτσιλιάς, αλλά και ισχυρό δεσμό που την συνδέει με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης στην οποία παράγεται. Επιπρόσθετο περιβαλλοντικό δεσμό, αποτελεί το γεγονός ότι τα δέντρα και οι θάμνοι από τα οποία προέρχεται η ξυλεία για την κάπνιση, καλλιεργούνται ή φυτρώνουν εντός της Περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης, με αποτέλεσμα να προσδίδεται στο παραγόμενο προϊόν τα χαρακτηριστικά του ιδιόμορφου περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται Ιδιαιτερότητα του προϊόντος Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω δεσμούς, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά που προσδίδονται από την μέθοδο παραγωγής και την παραδοσιακή, περιβαλλοντικά αναπτυγμένη τεχνογνωσία, του Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι αναμφίβολα ένα προϊόν μοναδικό, ισχυρά συνδεδεμένο με την περιοχή από την οποία γεννήθηκε. Η μέθοδος παρασκευής του Λουκάνικου Πιτσιλιάς που χρησιμοποιείτο ανέκαθεν στην Πιτσιλιά, αποτελείται κατά σειρά από ανάμιξη με αλάτι, κόκκινου ξηρού κρασιού, μπαχαρικών και κάπνιση. 21 Οι σημερινοί παρασκευαστές του Λουκάνικου Πιτσιλιάς στην εν λόγω περιοχή, οι οποίοι υποβάλουν τη παρούσα αίτηση, διατηρούν σε χρήση την μέθοδο αυτή, εφαρμόζοντας την εμπειρία και τις τεχνικές που διασώθηκαν και εξελίχθηκαν διαμέσου των οικογενειών και των προγόνων τους. Ως εκ τούτου, αποκλείουν την προσθήκη συντηρητικών ουσιών, των οποίων η χρήση είναι ενάντια στη λογική της παραδοσιακής μεθόδου 22 η οποία αναπτύχθηκε μέσα από τους αιώνες στην εν λόγω περιοχή, με σκοπό την συντήρηση του κρέατος Αιτιώδης σχέση που συνδέει την γεωγραφική περιοχή με τη συγκεκριμένη ποιότητα ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος Μέχρι ακόμα και τα μέσα του 20ού αιώνα, η εκτροφή χοίρων από τις κυπριακές αγροτικές οικογένειες αποτελούσε απαραίτητη πράξη διαβίωσης 23. Κάθε οικογένεια έκτρεφε στην αυλή ένα με δυο χοίρους ετησίως με σκοπό τη σφαγή τους. Η παροιμιώδης κυπριακή ρήση εν εσσεις σσοιρόν, σσοιρκάν δκιαβάζεις (αν δεν έχεις χοίρο, θα δεις χηρεία), φανερώνει την σπουδαιότητα της οικιακής εκτροφής χοίρου. 24 Στα χωριά της Πιτσιλιάς, η θρησκευτική λειτουργία της «βάπτισης των νερών» η οποία τελείται στις 6 Ιανουαρίου, αποτελούσε ημέρα έναρξης των «σσοιροσφαών» (κατά την κυπριακή διάλεκτο σημαίνει σφαγές χοίρου). Ταυτόχρονα, ξεκινούσε και μια μεγάλη διαδικασία που είχε ως απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση κάθε μέρους του ζώου με την μετατροπή του σε εύγευστο φαγώσιμο («Ζαλατίνα», «Λαρδίν», «Ποσυρτή», «Λούντζα», «Κουτάλες», «Σσοιρομέρκα», «Παστά», «Τιτσιρίδες», «Λουκάνικα», «Σούβλοι») 25,26,27. Για τους κατοίκους της Πιτσιλιάς, η διαδικασία και το γλέντι κατά τη σφαγή και τη συντήρηση του κρέατος του χοίρου είχε τέτοια τελετουργική σημασία, που ονομαζόταν «παριορκά», σε παραλληλισμό με την διαδικασία ταφής ενός ανθρώπου. 28 Μέσα σε όλες τις διαδικασίες συντήρησης, κάθε πράξη είχε ταυτόχρονα ένα έντονο, αμφίρροπο δεσμό με την παράδοση. Η πράξη ανατροφοδοτούσε την παράδοση και αντίστροφα. Κατά βάση όμως, τα κίνητρα ήταν βιολογικά, ενώ η έμπνευση και η τροφοδοσία των μεθόδων που αναπτύχθηκαν δια μέσου των αιώνων πήγαζε από το άμεσο περιβάλλον και τους διαθέσιμους πόρους. Η αναγκαιότητα διατήρησης του κρέατος, σε μια εποχή όπου απουσίαζε η σχετική τεχνολογία (π.χ. ψυγεία), οδήγησε στην εφεύρεση μεθόδων που θα καθιστούσαν δυνατή τη συντήρηση του κρέατος ώστε η κατανάλωση του να γίνεται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι κάτοικοι των χωριών της Πιτσιλιάς ανέπτυξαν την παραδοσιακή τους μέθοδο συντήρησης, ως ένα ολοκληρωμένο συνδυασμό των κυριοτέρων μεθόδων συντήρησης που υπήρχαν, αποτελούμενο κατά σειρά από ανάμιξη με αλάτι, παραμονή εντός κόκκινου ξηρού κρασιού (οξέωση) και κάπνιση. 29, 30 Η τεχνογνωσία αυτή αντικατοπτρίζεται άμεσα στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, δίνοντάς του ελαφρώς αλμυρή γεύση καθώς και άρωμα κόκκινου κρασιού και καπνού. Ο Π. Ξιούτας στο βιβλίο του «Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων» περιγράφει την μέθοδο παρασκευής του Λουκάνικου που ακολουθούταν παραδοσιακά. Σύμφωνα με αυτή, το πρώτο βήμα ήταν το πλύσιμο και αναποδογύρισμα των εντέρων του χοίρου, τα οποία και ξύνονταν με ένα κομμάτι σπασμένου καλαμιού ώστε να παραμείνει μόνο η εξωτερική μεμβράνη. Αφού ξεπλένονταν καλά τοποθετούνταν σε αγγείο όπου σκεπάζονταν με κόκκινο ξηρό κρασί. Ακολούθως ετοιμάζονταν τα τσιρίτζια ή αλλιώς τα τιτσιά τα οποία ήταν το μείγμα με το οποίο θα γεμίζονταν τα έντερα. Τα τσιρίντζια ήταν χοντροκομμένος κιμάς από χοιρινό κρέας με λίγα κομμάτια λίπους μαριναρισμένος σε κόκκινο κρασί και διάφορα μπαχαρικά, κόλιαντρο, ώριμο καρπό σχοίνου, πιπέρι καθώς και κομμάτια κόκκινης καυτής πιπεριάς. Το μείγμα αυτό ζυμωνόταν για 3-8 ημέρες πρωί 21 Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων, Π. Ξιούτας, Λευκωσία 1978, σ Λαογραφική Κύπρος, ετήσιο λαογραφικό περιοδικό, Τεύχος 41, Χρονιά ΚΑ, Ιανουάριος-Δεκέμβριος, «Συντήρηση Κρέατος» δρος Κωνσταντίνου Νεοφύτου, σ Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων, Π. Ξιούτας, Λευκωσία 1978, σ Κυπριακά Ήθη και Έθιμα, Γ. Παπαχαραλάμπους, Λευκωσία, Άλωνα Στα χρόνια των προπάππων μας, Τάκης Π. Χριστοφόρου, 2004, σ Λαογραφική Κύπρος, Τεύχος 34, Χρονιά ΙΔ, Ιανουάριος Δεκέμβριος 1984, σ. 159, «Κτηνοτροφικά Πιτσιλιάς» 27 «Κάτω Αμίαντος ή του Χατζηκτωρή: Πώς ένα χωριό δημιουργείται», Κλείτου Ιωαννίδη Νεοπτόλεμου Χατζηκτωρή», Λευκωσία 1998, σ Κυπριακή λαογραφία των ζωών, Π. Ξιούτας, Λευκωσία, 1978, σ Λαογραφική Κύπρος, ετήσιο λαογραφικό περιοδικό, Τεύχος 41, Χρονιά ΚΑ, Ιανουάριος-Δεκέμβριος, «Συντήρηση Κρέατος» δρος Κωνσταντίνου Νεοφύτου 30 Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων, Π. Ξιούτας, Λευκωσία 1978, σ.155

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ βράδυ μέχρι να ψηθεί το κρέας. Κατά την διάρκεια φρόντιζαν το μείγμα να είναι πάντα καλυμμένο με κρασί, συμπληρώνοντας όσο κρασί χρειαζόταν. Την ημέρα παρασκευής των λουκάνικων γέμιζαν το έντερο με τα τσιρίντζια κάνοντας κόμπους ή αλλιώς δήμματα ανά εκατοστόμετρα δημιουργώντας έτσι μια σειρά από 8-12 λουκάνικα (Πιτσιλιά) τα οποία εξακολουθούσαν να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Ακολούθως τρυπούσαν το κάθε λουκάνικο 3-4 τρύπες με ένα σκλινίτζι 31 και τα κάπνιζαν στην ανακαπνή 32, ή αλλιώς τσιμινιά 33. Η μέθοδος παρασκευής του Λουκάνικου Πιτσιλιάς περιγράφεται επίσης εν συντομία στο βιβλίο «Κάτω Αμίαντος Ή του Χατζηκτωρή Πως ένα χωριό δημιουργείται» 34, καθώς και στο βιβλίο «Άλωνα Στα χρόνια των προπάππων μας» 35, ενώ ο Νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του «Συμβολή στην Ιστορία της Πιτσιλιάς Η Μονή του Μεγάλου Αγρού» 36, αναφέρει το «τσιμιλλί» ως το μικροσκοπικό εργαλείο με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής γέμιζαν τα λουκάνικα. Επίσης, επιπλέον δεσμοί του Λουκάνικου Πιτσιλιάς με την περιφέρεια Πιτσιλιάς συνεπάγονται από αποσπάσματα του περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος» 37, καθώς και από δημοτικά τραγούδια όπως «Το Λουκάνικο του Πίτσιλλου» 38. Στη διάθεσή τους, οι κάτοικοι της Πιτσιλιάς έχουν ακόμα ένα χαρακτηριστικό μέσο, το τοπικό τους κρασί, που προέρχεται από τους πιο ποιοτικούς αμπελώνες της ποικιλίας «Μαύρο» που βρίσκονται στην Κύπρο. Εξ' ού και πρόσφατα η περιοχή Πιτσιλιάς κατοχυρώθηκε ως περιοχή Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά. Η ποικιλία «Μαύρο», θεωρείται γηγενής στην Κύπρο και είναι μια από τις δυο ποικιλίες οι οποίες έχουν προσαρμοστεί πλήρως στο περιβάλλον της Κύπρου 39 (η άλλη ποικιλία είναι το Ξυνιστέρι, η οποία παράγει λευκό κρασί που δεν προσφέρεται για συντήρηση κρέατος). Ως αποτέλεσμα, οι αμπελώνες στην περιοχή Πιτσιλιάς καλλιεργούνται σε άγονα και επικλινή εδάφη χωρίς άρδευση, λιπάνσεις και σχεδόν χωρίς σκονίσματα, συνθήκες που συντείνουν σε χαμηλούς όγκους παραγωγής, πλήρη ωρίμανση και στη δημιουργία υψηλόβαθμων καρπών μικρού μεγέθους και αυξημένου ποσοστού φλούδας - (struggling vine theory). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο οινοποίησης, ο οποίος επιβάλλει παρατεταμένη περίοδο παραμονής με τα στέμφυλα, συμβάλει στην παραγωγή οίνων πλούσιων σε πολυφαινόλες και τανίνες που τα κάνουν πιο υγιή, πιο σταθερά, έχοντας πλούσιο άρωμα και σώμα. (Από όλα τα συστατικά οποιουδήποτε οίνου, οι ουσίες που είναι υπεύθυνες για το άρωμα, τη γεύση και το χρώμα είναι μόνο οι πολυφαινόλες και οι τανίνες. Αυτές οι ουσίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στα κουκούτσια, τα στέμφυλα και την φλούδα.) 4041 Ως ιστορικά μνημεία που μαρτυρούν το γεγονός ότι οι κάτοικοι των χωριών της Πιτσιλιάς παρασκεύαζαν Λουκάνικα, καθώς και άλλα αλλαντικά, είναι οι «τσιμινιές» 42 οι οποίες διασώζονται μέχρι και σήμερα στα χωριά αυτά, και οι οποίες κατασκευάζονταν ειδικά ώστε εκτός από την χρήση τους ως κοινά τζάκια, να επιτρέπουν την κάπνιση των Λουκάνικων και άλλων κρεατικών παρασκευασμάτων Αρμόδια Αρχή Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 9. Φορέας Ελέγχου Τμήμα Γεωργίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Κ Λευκωσία, Κύπρος Με βάση την εθνική νομοθεσία 139(1) 2006 περί της προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων, η Αρμόδια Αρχή διορίζει Επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας οι οποίοι έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή επισήμων ελέγχων για διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 (όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται). Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών καθορίζονται με βάση την πιο πάνω Νομοθεσία. 10. Ειδικοί Κανόνες Επισήμανσης Θα τηρούνται οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμοί του 2002, ως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 31 Κυπριακή λαογραφία των ζωών, Π. Ξιούτας, Λευκωσία, Κυπριακή λαογραφία των ζωών, Π. Ξιούτας, Λευκωσία, Κάτω Αμίαντος ή του Χατζηκτωρή, Κλείτου Ιωαννίδη Νεοπτόλεμου Χατζηκτωρή, Λευκωσία Κάτω Αμίαντος ή του Χατζηκτωρή, Κλείτου Ιωαννίδη Νεοπτόλεμου Χατζηκτωρή, Λευκωσία Άλωνα Στα Χρόνια των προπάππων μας, Τάκης Π. Χριστοφόρου, Συμβολή στην Ιστορία της Πιτσιλιάς Η Μονή του Μεγάλου Αγρού, Νέαρχος Κληρίδης, Λευκωσία Λαογραφική Κύπρος, ετήσιο λαογραφικό περιοδικό, Τεύχος 34, Λευκωσία Τζιπριώτικα Τραούδκια Τα Μιλλωμένα, Ν. Χ. Μαυρίδης, Νέα Σπάρτη (Μεσαορίας) 39 Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p. 56, 61, Wine Appreciation, Dr Richard P. Vine, USA 1997, p Επισυνάπτεται σχετική έκθεση - Η συμβολή του οίνου Πιτσιλιάς ως χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο συστατικό των παραδοσιακών αλλαντικών της πιτσιλιάς, Δρ Ανδρέα Εμμανουήλ 42 Άλωνα Στα χρόνια των προπάππων μας, Τάκης Π. Χριστοφόρου, 2004, σ. 42, Επισυνάπτονται σχετικά στοιχεία

10 5680 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 6039 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 139(Ι)/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γνωστοποιείται η υπ αριθμό 03/2011 αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) που υποβλήθηκε από την Εταιρεία «ΝΙΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΤΔ» σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης για εγγραφή της γεωγραφικής ένδειξης. Η ένσταση υποβάλλεται με την καταβολή τέλους στο Τμήμα Γεωργίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Η ένσταση, υποβάλλεται προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, 1412 Λευκωσία, τηλ και πρέπει να στηρίζεται σε έναν τουλάχιστον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο ενιστάμενος δύναται να λάβει από το Τμήμα Γεωργίας οποιαδήποτε πληροφορία μετά από έρευνα στο φάκελο, σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, καθώς επίσης και το πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η γραπτή ένσταση, συνοδευόμενη από πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο Κ.Δ.Π. 372/2013 Παράρτημα 2, Κανονισμός 4. Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική διαδικασία ενστάσεων αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 139(Ι)/2006. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Περιεχόμενο αίτησης)

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) Προδιαγραφές προϊόντος (άρθρο 7, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012) 1. Όνομα Προϊόντος Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού «Glyko Triantafyllo Agrou» Κλάση 2.4 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας. 2. Περιγραφή του προϊόντος 2.1 Φυσικά χαρακτηριστικά Το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» είναι ένα ομοιογενές, πυκνόρευστο μίγμα ροδοπετάλων, ζάχαρης και νερού το οποίο έχει «δέσει» στη διαδικασία παρασκευής του γλυκού. Το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» σερβίρεται με κουτάλι και μπορεί να καταναλωθεί ως επιδόρπιο γλυκό. 2.2 Χημικά χαρακτηριστικά Υγρασία: 20-24% Τέφρα: % Υδατάνθρακες: 70-85% 2.3 Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Χρώμα: Το χαρακτηριστικό χρώμα του γλυκού ως συμπαγής μάζα (δηλαδή στο μπουκάλι) είναι το βαθύ σκούρο μώβ προς καφέ (βλ Παράρτημα 4, φωτογραφία 1). Το χρώμα διαμορφώνεται σε πιο ανοικτό καφέ / πορτοκαλί όταν το γλυκό απλωθεί (φωτογραφία 2) ενώ ο χρωματισμός μεμονωμένου πετάλου είναι ένας συνδυασμός διάφανου μπεζ με αποχρώσεις του καφέ (φωτογραφία 3). Υφή: Πρόκειται για παχύρρευστο μείγμα με έντονη την ύπαρξη συνεκτικών ροδοπέταλων που προσδίδουν μια τριζάτη υφή Άρωμα: έντονο άρωμα τριαντάφυλλου Γεύση: Γλυκιά, τριαντάφυλλου. 2.4 Συσκευασία, σήμανση και παρουσίαση του προϊόντος Το γλυκό Τριαντάφυλλο συσκευάζεται σε γυάλινα βαζάκια, (για σκοπούς αντοχής σε ψηλές θερμοκρασίες ζεστάματος), χωρίς τον προσδιορισμό συγκεκριμένου ελάχιστου ή μέγιστου βάρους. Χρονική περίοδος κατανάλωσης: Μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία συσκευασίας. Θερμοκρασία αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου κάτω των 25 0 C. Η εμφιάλωση του προϊόντος (πρώτη συσκευασία) πρέπει να γίνεται εντός της γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχής αφού η διαδικασία εμφιάλωσης αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας η οποία συντελείται πριν το τελικό στάδιο της σύμφωνα με το Διάγραμμα Ροής της παραγωγής. Για σκοπούς καλύτερης ιχνηλασιμότητας η σήμανση θα πρέπει επίσης να γίνεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικά περιοχής. 2.5 Πρώτες ύλες Για την παραγωγή του γλυκού χρησιμοποιούνται σε αναλογία βάρους 1:1:1 έως 1:1½:1 τα πιο κάτω υλικά κατ αντιστοιχία, ροδοπέταλα χωρίς το κοτσάνι της ποικιλίας Rosa damascena τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε εκμεταλλεύσεις εντός της γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής ζάχαρη νερό Παράλληλα γίνεται προσθήκη στο τελικό μείγμα χυμού λεμονιού σε αναλογία 1%.

12 5682 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Οριοθέτηση Γεωγραφικής Περιοχής Τόσο η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» όσο και η γεωγραφική περιοχή των καλλιεργειών της πρώτης ύλης τριανταφυλλιά Rosa damascena, οριοθετούνται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγρού. 4. Αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν παράγεται στην γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή 4.1 Σύστημα ελέγχου παραγωγής εντός της οριοθετημένης περιοχής Το Γλυκό Τριαντάφυλλου Αγρού παρασκευάζεται σε μεταποιητικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε εγκεκριμένα υποστατικά εντός της γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής. 4.2 Σύστημα ελέγχου πρώτων υλών Οι πρώτες ύλες (ροδοπέταλα) προέρχονται από τριανταφυλλιές της ποικιλίας Rosa damascena οι οποίες βρίσκονται σε εκμεταλλεύσεις εντός της γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής. Αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα παραλαβής τα οποία τηρούνται από τον παραγωγό «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» και περιλαμβάνουν: όνομα παραγωγού τριαντάφυλλων, στοιχεία τεμαχίου, ημερομηνία παραλαβής τριαντάφυλλων, ημερομηνία συγκομιδής τριαντάφυλλων, παραληφθείσα ποσότητα. Οι παραγωγοί του γλυκού θα πρέπει επίσης να τηρούν τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία, o Στοιχεία αγορών των λοιπών συστατικών δηλαδή, ζάχαρη και χυμό λεμονιού. 4.3 Σύστημα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας Ο κάθε παραγωγός «Γλυκού Τριανταφύλλου Αγρού» θα πρέπει να τηρεί στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν επακριβώς την παραγωγική διαδικασία καθώς και τις πωλήσεις και περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο, Ποσότητα και ημερομηνία παραλαβής ροδοπετάλων και λοιπών πρώτων υλών Κατάσταση πωλήσεων του «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» ανά πελάτη και ημερομηνία πώλησης. 5. Μέθοδος Παραγωγής Η διαδικασία παραγωγής παρουσιάζεται επίσης σχηματικά στο Παράρτημα 1. Για την παραγωγή του γλυκού χρησιμοποιούνται σε αναλογία βάρους 1:1:1 έως 1:1½:1 ροδοπέταλα της ποικιλίας Rosa damascena τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε εκμεταλλεύσεις εντός της γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής ζάχαρη νερό Παράλληλα γίνεται προσθήκη στο τελικό μείγμα χυμού λεμονιού σε αναλογία 1%. Παραλαβή και αποθήκευση (στάδια 1 και 2) Τα τριαντάφυλλα της ποικιλίας Rosa damascena παραλαμβάνονται φρέσκα με τα κοτσάνια τους, με το μέγιστο χρόνο παραλαβής τους στα υποστατικά μεταποίησης να ορίζεται σε τρεις (3) ώρες από τον χρόνο συγκομιδής τους. Στη συνέχεια, (α) ξεκινά αμέσως το στάδιο προετοιμασίας ή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω μεγάλου όγκου παραλαβής) (β) αποθηκεύονται αμέσως σε ψυγεία με θερμοκρασία C και γύρω σε 75% σχετική υγρασία με τη μέγιστη περίοδο αποθήκευσης να ορίζεται σε 24 ώρες. Προετοιμασία (στάδιο 3) Αρχικά αφαιρούνται τα κοτσάνια και τυχόν άλλα στελέχη για να παραμείνουν μόνο τα ροδοπέταλα τα οποία στη συνέχεια κοσκινίζονται για να αφαιρεθεί η γύρη και τέλος πλένονται σε κρύο νερό βρύσης. Μεταφορά στο καζάνι (στάδιο 4) Πρώτο ζέσταμα: Τα ροδοπέταλα βράζονται σε λίγο νερό με ζάχαρη. Η αρχική ποσότητα νερού καθορίζεται από το βαθμό συγκράτησης νερού στα ροδοπέταλα κατά τη διαδικασία πλυσίματος. Κατά το πρώτο ζέσταμα στο καζάνι, τοποθετείται κατάλληλο καπάκι ώστε να δεσμεύονται όλα τα αρώματα στο μείγμα, πρακτική η οποία ενισχύει και διασφαλίζει το ιδιαίτερο άρωμα τριαντάφυλλου στο γλυκό. Αναλογία μείγματος: 10-15% ζάχαρη και 20-30% νερό στη βάση του βάρους των ροδοπέταλων. Χρόνος ζεστάματος: Θερμοκρασία μείγματος: μεγαλύτερη των 95 0 C

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Δεύτερο ζέσταμα: Το μείγμα συνεχίζει να ζεσταίνεται με ανοικτό το καπάκι στο καζάνι αφού πρώτα γίνουν οι ακόλουθες προσθήκες υλικών Προσθήκη σε ποσοστό μεταξύ 85% και 140% ζάχαρης και 70-80% νερό επί του αρχικού βάρους των ροδοπέταλων Προσθήκη 1% χυμό λεμονιού Χρόνος ζεστάματος: Θερμοκρασία μείγματος: μεγαλύτερη των C Κρύωμα, Αποστείρωση βάζων και Εμφιάλωση (στάδια 5-7) Το γλυκό αφήνεται να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25 0 C) και στη συνέχεια συσκευάζεται σε αποστειρωμένα γυάλινα βαζάκια με πώμα, ικανά να αντέχουν σε ψηλές θερμοκρασίες. Το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» συσκευάζεται σε κατάλληλα αποστειρωμένα βαζάκια χωρίς τον προσδιορισμό ελάχιστου ή μέγιστου βάρους. Αφού τα βαζάκια αποστειρωθούν και γίνει η τοποθέτηση του γλυκού στα βαζάκια (εμφιάλωση) αυτά τοποθετούνται σε φούρνο μέχρι η θερμοκρασία στο κέντρο του μείγματος να φθάσει στους C (15-25 ). Συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση (στάδια 8-12) Τα βαζάκια τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (συσκευασία) και αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες δωματίου (σε δροσερό και σκιερό μέρος). Η εμφιάλωση αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και πρέπει να εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικά περιοχής. Κατ επέκταση και για σκοπούς καλύτερης ιχνηλασιμότητας η σήμανση θα πρέπει επίσης να γίνεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικά περιοχής. Ειδικοί κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκριμένο τρόφιμο Τήρηση των περί σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμών ως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί. Πρόσθετα στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ότι το προϊόν παράγεται από την ποικιλία Rosa damascena η οποία καλλιεργείται στη κοινότητα Αγρός. 6. Χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα του προϊόντος Αν και μικρές ποσότητες γλυκού τριαντάφυλλου παρασκευάζονται και από παραγωγούς άλλων περιοχών καθώς και στο εξωτερικό, η μοναδικότητα του συγκεκριμένου γλυκού προσδιορίζεται, (α) με την πρώτη ύλη, δηλαδή τα ροδοπέταλα από την ποικιλία R. damascena η οποία ευδοκιμεί στην περιοχή της κοινότητας Αγρού, (β) το δεσμό που έχει ιστορικά εξελιχθεί μεταξύ της τριανταφυλλιάς της ποικιλίας Rosa damascena και των προϊόντων της στην κοινότητα Αγρού τα τελευταία εκατό και πλέον χρόνια, (γ) με την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αναπτυχθεί στην κοινότητα και ειδικότερα στο μοναδικό μεταποιητή του «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» που έχει ενσωματώσει στην παραγωγική διαδικασία την εμπειρογνωμοσύνη των γυναικών του Αγρού οι οποίες παρασκεύαζαν τα παλαιότερα χρόνια το γλυκό στο σπίτι τους έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την αξιοποίηση των φαρμακευτικών του ιδιοτήτων κατά τις δυσκοιλιότητας. 6.1 Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής για την παραγωγή της τριανταφυλλιάς της ποικιλίας Rosa damascena Ο δεσμός της ποικιλίας Rosa damascena με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Αγρού προκύπτει από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (ορεινό ψυχρό και ξηρό κλίμα) καθώς και από το έδαφος. Ο Αγρός βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρα, ιδανικό για την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από την μεγάλη συγκέντρωση (γύρω στο 70%) καλλιεργειών στη συγκεκριμένη κοινότητα. Επίσης, η κοινότητα βρίσκεται σε ένα φυσικό λεκανοπέδιο, χαρακτηριστικό που επιτρέπει την προστασία των καλλιεργειών από τους βόρειους ανέμους. Οι θερμοκρασίες (επισυνάπτονται ως Παράρτημα 8) κυμαίνονται από -5 C μέχρι 35 C, με σημαντικότερο όμως στοιχείο την σταθερότητα τους κατά τους μήνες όπου ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος στην οριοθετημένη περιοχή. Σημαντικές αυξομειώσεις στις μέσες τιμές των θερμοκρασιών κατά τους μήνες Μάρτιο με Ιούνιο ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς (πχ στα έτη 2003 και 2009 οι μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας οδήγησαν σε μειωμένη παραγωγή τριαντάφυλλου). Ακόμη οι βροχοπτώσεις (επισυνάπτονται) είναι σταθερές και ενδεχόμενο μεταβολών τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανθοφορία και κατ επέκταση την παραγωγή τριαντάφυλλων. Το Μάιο που είναι η εποχή της άνθισης και της συγκομιδής της εν λόγω ποικιλίας τριανταφυλλιάς (Rosa damascena) η βροχή είναι συνήθως περιορισμένη και ως εκ τούτου αποφεύγονται οι μυκητολογικές ασθένειες και καθιστούν τις συνθήκες συγκομιδής ιδανικές. Τέλος, η σύνθεση των πετρωμάτων από γάββρο και διαβάση σε συνδυασμό με το είδος του εδάφους. μέσης σύστασης πλούσιο σε οργανική ουσία, παρέχουν κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια της εν λόγω ποικιλίας τριανταφυλλιάς.

14 5684 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ως επιβεβαίωση της ευρύτερης σύνδεσης της τριανταφυλλιάς της ποικιλίας Rosa damascena με την περιοχή Αγρού σημειώνουμε από στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Γεωργίας (Παράρτημα 7) και που αφορούν το έτος 2010, ότι: από το σύνολο των 78 καλλιεργητών τριανταφυλλιάς Rosa damascena παγκυπρίως, οι 54 (70%) βρίσκονται στην κοινότητα Αγρού, από το σύνολο παγκύπριας παραγωγής Rosa damascena που ανέρχεται σε 129,83 δεκάρια, τα 89 δεκάρια (69%) βρίσκονται στα διοικητικά όρια Αγρού. Ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς της εν λόγω ποικιλίας και η επεξεργασία των ρόδων αποτελεί για την κοινότητα Αγρού σημείο αναφοράς και έχει ταυτιστεί διαχρονικά με μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα που υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για την καλλιέργεια της Rosa damascena στη Κύπρο 1, οι μοναδικές περιοχές για τις οποίες καταγράφονται αναφορές συγκέντρωσης της καλλιέργειας στην Κύπρο είναι στις κοινότητες Μηλικουρίου και Αγρού, δεδομένο που επιβεβαιώνει την ιδιαιτερότητα των δύο αυτών περιοχών. Στις δύο περιοχές, η οργάνωση της καλλιέργειας εντάθηκε μετά το 1940 αλλά σημειώνεται ότι η συγκέντρωση της καλλιέργειας τριανταφυλλιάς της εν λόγω ποικιλίας στην περιοχή Αγρού παρέμεινε σημαντική και σαφώς μεγαλύτερη από την περιοχή Μηλικουρίου μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου, δύναται να εξαχθεί το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με ανθρωπογενή στοιχεία έχουν συμβάλει στη διατήρηση της καλλιέργειας στην περιοχή. Σημειώνεται δε πως καμία γραπτή ή άλλη αναφορά δεν καταγράφει την παραγωγή γλυκού από τα τριαντάφυλλα της Rosa damascena στην περιοχή Μηλικουρίου, αλλά φαίνεται ότι η εν λόγω περιοχή περιορίζεται στην παραγωγή ροδοστάγματος. 6.2 Η ιδιαιτερότητα της ποικιλίας Rosa damascena Όσον αφορά την ποικιλία τριανταφυλλιάς Rosa damascena αξίζει να σημειωθεί ότι επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν ότι από το σύνολο των ειδών τριανταφυλλιάς, μόνο το 20% ταξινομούνται ως αρωματικά, το 50% παρουσιάζουν μόνο άρωμα χαμηλής έντασης και τα υπόλοιπα είδη δεν κατέχουν άρωμα 2 (in Schultz, 2003). Η ποικιλία Rosa damascena ανήκει στο 20% των αρωματικών ειδών και η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορές στα αρώματα της ποικιλίας αυτής έναντι άλλων υβριδίων. Μπορεί άρα να συμπεράνουμε ότι οι αρωματικές ιδιότητες της ποικιλίας Rosa damascena προσδίδουν ιδιαιτερότητα στο «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» εφόσον παρασκευάζεται από πέταλα της εν λόγω ποικιλίας. 6.3 Δεσμός μεταξύ των προϊόντων τριανταφυλλιάς της ποικιλίας Rosa damascena και της κοινότητας Αγρού Ο δεσμός όλων των προϊόντων μεταποίησης τριαντάφυλλου με τον Αγρό βασίζεται στη βεβαιωμένη ύπαρξη για πέραν από 100 χρόνια της ποικιλίας Rosa damascena στη περιοχή. Όπως πρώτος είχε αναφέρει ο Ιωάννης Χατζηπετρής 3, «Η τριανταφυλλιά που καλλιεργείται στον Αγρό, η ροδή η δαμασκηνή, πιστεύεται ότι είναι υβρίδιο (νόθο) που προέκυψε από τη διασταύρωση της ροδής της γαλλικής (r. galica) και της ροδής της κυνορροδής (r. canica). Στην Κύπρο λέγεται και μυρωδάτη ή ορειτική ή του γλυκού. Όπως θα δούμε από τα πέταλα της παρασκευάζεται το γλυκό του τριανταφύλλου ή ροδοζάχαρη». Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει στο βιβλίο του άλλες δύο σημαντικές πληροφορίες για το δεσμό της εν λόγω ποικιλίας τριανταφυλλιάς με τον Αγρό: «Η ιστορία της τριανταφυλλιάς (ροδής της δαμασκηνής) με τα 30 πέταλα (φύλλα) απ όπου τριαντάφυλλα στον Αγρό, είναι πολύ παλιά. Στις αρχές του αιώνα μας υπήρχαν μερικά φυτά αυτής της ροδής στις αυλές των σπιτιών για στολισμό, για ομορφιά, όπως και φρακτικά... Το 1917 δάσκαλος στον Αγρό, στη γενέτειρα του, διορίστηκε ο αείμνηστος Νέαρχος Κληρίδης. Όπως αναφέρει στην έκδοσή του, Η τριανταφυλλιά στον Αγρό και στα γειτονικά του χωριά, βρήκε φυτά της τριανταφυλλιάς αυτής μεταξύ της εκκλησίας της Παναγίας Αγρού (πρώην Μονής του Μεγάλου Αγρού) και του σχολικού κήπου του δημοτικού σχολείου στη δυτική πλευρά». Αν και δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί η προαναφερόμενη έκδοση του Νέαρχου Κληρίδη, η αναφορά και μόνο της σχετικής με την τριανταφυλλιά του Αγρού έκδοσης βεβαιώνει για την ιστορική και πολιτισμική αξία της τριανταφυλλιάς με την κοινότητα. Σχετική επίσης αναφορά για την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς της ποικιλίας Rosa damascena στον Αγρό γίνεται από τον Κ.Ι. Κωνσταντίνου, Περιφερειακού Γεωργικού Λειτουργού του Αγρού, σε άρθρο του στο περιοδικό «Αγρότης» 4. Στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορά στην καλλιέργεια της Ροδής Δαμασκηνής (Rosa damascena) στον Αγρό από το 1918, στους τρόπους καλλιέργειας και στις εποχές κλαδέματος της, καθώς και στον παραδοσιακό τρόπο συγκομιδής των πετάλων, με λεπτομερή αναφορά στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός του εικοσιτετραώρου που πρέπει αυτή να γίνεται ώστε να μην υπάρχει απώλεια του αρώματος. Στο συγκεκριμένο άρθρο δίνεται επίσης ιστορική αναφορά στην εξέλιξη της καλλιέργειας της Ροδής Δαμασκηνής αλλά και σε στατιστικά στοιχεία παραγωγής τόσο φυτών, όσο και ροδοστάγματος στον Αγρό από το 1977 έως το Ο δεσμός του Αγρού με την παραγωγή προϊόντων από τα ρόδα της ποικιλίας R. damascena η οποία ευδοκιμεί στην περιοχή, επιβεβαιώνεται επίσης μέσα από την πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Κάθε χρόνο, γύρω στα μέσα Μαΐου (αναλόγως των 1 Πετρίδης Δημήτριος, Απόσταξη ροδοστάγματος και ροδέλαιου στο Μηλικούρι (Ενατενίσεις τεύχος 5, 2008) 2 Δώρα Χειμωνίδου και άλλοι (2005): Πρόγραμμα μεταφοράς αρώματος από τριανταφυλλιές ποικιλίας Rosa damascena σε υβρίδιο τσαγιού μέσω διασταύρωσης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 3 Ιωάννης Χατζηπετρής (1992): Η τριανταφυλλιά και τα προϊόντα της 4 Κ.Ι. Κωνσταντίνου, Το Ροδόσταγμα και η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς στον Αγρό, Αγρότης 1980

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ καιρικών συνθηκών), την εποχή δηλαδή της συγκομιδής των ρόδων, διοργανώνεται η ετήσια γιορτή τριαντάφυλλου όπου προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα παραγόμενα από τριαντάφυλλα της ποικιλίας Rosa damascena, περιλαμβανομένου και του τοπικού γλυκού (Παράρτημα 2). Επίσης η τριανταφυλλιά αποτελεί σήμα κατατεθέν της κοινότητας Αγρού κάτι που επιβεβαιώνεται από εκδόσεις που αναφέρονται στο χωριό και στις οποίες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα παραγόμενα από τα ροδοπέταλα προϊόντα του Αγρού 5. Το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» το οποίο παρασκευάζεται στον Αγρό είναι ένα από τα προϊόντα του οποίου πρώτη ύλη αποτελούν τα ροδοπέταλα από τριανταφυλλιές της ποικιλίας R. damascena της περιοχής. Ιδιαίτερη είναι και η αναφορά του συγγραφέα Ι. Χατζηπετρή για τη παραγωγή γλυκού τριαντάφυλλου στον Αγρό όπου αναφέρει ότι «μια άλλη οικογένεια φτιάχνει το γλυκό ροδοζάχαρη, που είναι από ροδοπέταλα της ρόδης της δαμασκηνής του Αγρού» 6.4 Ανθρωπογενείς παράγοντες Ιστορικά δεδομένα: Τα παλαιότερα χρόνια οι γυναίκες της κοινότητας παρασκεύαζαν στα σπίτια το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» όχι ως ένα απλό παραδοσιακό γλυκό αλλά ως το γιατρικό ενάντια στην δυσκοιλιότητα (προσωπική συνέντευξη 6 ). Η θεραπευτική αυτή ιδιότητα του γλυκού είναι πλέον ευρέως γνωστή, αναφέρεται δε σε σχετική με το θέμα έκδοση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 7. Μέχρι το 1985 το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» δεν παρασκευαζόταν σε επαγγελματική βάση αλλά μόνο στα σπίτια των κατοίκων, δεδομένο που είναι ιστορικά καταγραμμένο σε προσωπικές συνεντεύξεις των παλαιότερων σε ηλικία κατοίκων του Αγρού 6,8. Στις προσωπικές συνεντεύξεις που λήφθηκαν από Αγρότισσες αναφέρεται πως το γλυκό τριαντάφυλλο παρασκευαζόταν στα σπίτια από την δεκαετία του 1940 αξιοποιώντας την τριανταφυλλιά Rosa damascena η οποία καλλιεργούταν στα όρια της κοινότητας Αγρού. Είναι επίσης αξιοσημείωτη η αναφορά των εν λόγω Αγροτισσών ότι «δεν μπορούσες να φας πολύ γλυκό γιατί ήταν πολύ ευκοίλιο» και άρα πέραν της διαπίστωσης για την ιατρική του ιδιότητα ενάντια στη δυσκοιλιότητα, οι κάτοικοι γνώριζαν και την επιτρεπόμενη δοσολογία. Η παραγωγή «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» σε επαγγελματική βάση άρχισε γύρω στα 1985 από την κυρία Νίκη Αγαθοκλέους ως αποτέλεσμα της εμπειρογνωμοσύνης που απέκτησε από την πεθερά της. Παράλληλα, η πρόσβαση σε σημαντικές εκτάσεις τριανταφυλλιών επέτρεψε την παραγωγή γλυκού σε επαρκείς ποσότητες για να δημιουργηθεί αγορά για το προϊόν τόσο στον Αγρό όσο και στη Λευκωσία. Μέχρι και σήμερα, στην κοινότητα παραμένει ως ο μόνος εγκεκριμένος μεταποιητής «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» αλλά κατά την περίοδο συγκομιδής των ροδοπέταλων, αρκετές οικοκυρές συνεχίζουν να παρασκευάζουν στα σπίτια τους μικρές ποσότητες γλυκού για ίδια κατανάλωση. Τιμολόγια και αναφορές σε ημερολόγια της περιόδου (Παράρτημα 9) επιβεβαιώνουν ότι το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» πουλιόταν στο γνωστό ξενοδοχείο «Ρόδον» του Αγρού, καθώς επίσης και σε μικρά καταστήματα λιανικής στον Αγρό και στη Λευκωσία. Επίσης, μια σειρά δημοσιεύσεων (Παράρτημα 10) επιβεβαιώνουν την φήμη που έχει διαχρονικά αποκτήσει το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» και παράλληλα έχει ταυτιστεί με τα «Γλυκά της Νίκης». Εμπειρογνωμοσύνη: Η επεξεργασία των ρόδων σε συνδυασμό με άλλα ιδιαίτερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διαδικασία παρασκευής του «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού», αποτελούν την εμπειρογνωμοσύνη η οποία έχει διαχρονικά συσσωρευτεί και συντείνει στην διαμόρφωση του έντονου αρώματος αλλά και της συνεκτικότητας των ροδοπέταλων στο γλυκό. Η εμπειρογνωμοσύνη ξενικά από την συγκομιδή των ροδοπέταλων, μια διαδικασία η οποία αποτελεί καθημερινή εργασία κατά την περίοδο συγκομιδής και γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή έτσι που τα ροδοπέταλα να μπορούν να δώσουν το μέγιστο των αρωμάτων τους. Διαπιστώνονται οι εξής ξεχωριστοί παράγοντες οι οποίοι συντείνουν στην διαμόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού», κυρίως ως προς το άρωμα, το χρώμα, τη συνεκτικότητα και τη ψηλή πυκνότητα σε ροδοπέταλα. 1. Η συγκομιδή των τριαντάφυλλων γίνεται μόνο κατά τις δροσερές πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 5 μέχρι και τις 8 το πρωί, όπου τα τριαντάφυλλα δεν είναι ακόμη τελείως ανοιχτά και τα πέταλα διατηρούνται νωπά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής μειώνουν την περιεκτικότητα σε έλαιο των λουλουδιών λόγω της απομάκρυνσης του αιθερίου ελαίου από τα τριχώματα των πετάλων. Της συγκομιδής έπεται η άμεση μεταφορά των ρόδων στην μεταποιητική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας παρασκευής του γλυκού, όσο ακόμα τα πέταλα διατηρούν την υγρασία και τα αρώματά τους. Η δυνατότητα προσωρινής φύλαξης σε ψυγείο γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η δυναμικότητα μεταποίησης των ρόδων είναι περιορισμένη έναντι του όγκου συγκομιδής. Η εγγύτητα των εκμεταλλεύσεων τριανταφυλλιάς Rosa damascena με τον χώρο μεταποίησης αποτελεί άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο αφού περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος μεταφοράς των ροδοπετάλων και άρα διατηρούνται τα ποιοτικά και αρωματικά τους χαρακτηριστικά στο στάδιο της μεταποίησης. 2. Κατά το πρώτο ζέσταμα των ρόδων με το νερό και τη ζάχαρη, στο καζάνι τοποθετείται πώμα, ώστε περιορίζεται το ποσοστό εξάτμισης των αιθερίων ελαίων και να να διασφαλίζεται η μέγιστη απορρόφηση των αρωμάτων από το γλυκό. Αυτό πρέπει να γίνεται καθώς οι πρώτοι ατμοί που δημιουργούνται κατά το ζέσταμα έχουν και τη μεγαλύτερη 5 Κοινότητα Αγρού: O εξοχικός Αγρός 6 Έλλη Αγαθοκλέους, Ροδίτη 11. Αγρός 4860, τηλ Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Παραδοσιακά γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες, σελ11 8 Χριστούλα Πλουτάρχου, Κάτω Γειτονιάς 23, Αγρός τηλ

16 5686 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια (αρώματα( καθότι αυτά έχουν χαμηλότερο σημείο ζέσεως από το νερό και εξατμίζονται πρώτα και πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτά θα συναντήσουν μια κρύα επιφάνεια για να συμπυκνωθούν και να επιστρέψουν και πάλι στο μίγμα για να απορροφηθούν. 3. Η προσεκτική χειρονακτική συγκομιδή καθώς και η πολύ μικρή απόσταση από τον χώρο επεξεργασίας διασφαλίζουν επίσης τη διατήρηση της συνεκτικότητας των ρόδοπετάλων, καθοριστικό στοιχείο για την εξασφάλιση της τριζάτης υφής αυτών στο τελικό προϊόν. 4. Η αναλογία ροδοπέταλων στο μείγμα είναι άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας ώστε να διασφαλίζεται μεγάλη συνεκτικότητα στο μείγμα και κατ επέκταση μεγαλύτερη περιεκτικότητα αρωμάτων. 5. Η σταδιακή (σε δύο δόσεις) προσθήκη ζάχαρης κατά τη διαδικασία παρασκευής του γλυκού (ζέσταμα) συντείνει στο σταδιακό και ομοιόμορφο ψήσιμο των ροδοπέταλων, στοιχείο που παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του χρώματος και της τριζάτης υφής του τελικού προϊόντος. 7. Φορέας ελέγχου Τμήμα Γεωργίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λουκή Ακρίτα 1412, Λευκωσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Ροή παραγωγής γλυκού τριαντάφυλλου 2. Αποδεικτικά στοιχεία διοργάνωσης εκδηλώσεων με θέμα τα ρόδα στον Αγρό 3. Αντίγραφα βιβλιογραφικών αναφορών 4. Φωτογραφικό υλικό 5. Χημική ανάλυση τριανταφυλλιάς Αγρού σε χρωματογράφο 6. Χημική Ανάλυση γλυκού τριαντάφυλλου 7. Τμήμα Γεωργίας, Στοιχεία καλλιεργητών τριανταφυλλιάς rosa damascene στη Κύπρο για το έτος Θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις στον Αγρό 9. Τιμολόγια πωλήσεων και σελίδες ημερολογίου (παλαιότερα διαθέσιμα) 10. Έντυπες δημοσιεύσεις για το γλυκό τριαντάφυλλο Αγρού 11. CD με καταγραφές προσωπικών συνεντεύξεων Movie 1 συνέντευξη με αναφορά αρ. 8 Movie 2 - συνέντευξη με αναφορά αρ. 6 Αριθμός 6040 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 139(Ι)/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γνωστοποιείται η υπ αριθμό 01/2013 αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Κολοκάσι Σωτήρας», «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) που υποβλήθηκε από την Οργάνωση Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Σωτήρας Λτδ σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης για εγγραφή της ονομασίας προέλευσης. Η ένσταση υποβάλλεται με την καταβολή τέλους στο Τμήμα Γεωργίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Η ένσταση, υποβάλλεται προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, 1412 Λευκωσία, τηλ και πρέπει να στηρίζεται σε έναν τουλάχιστον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο ενιστάμενος δύναται να λάβει από το Τμήμα Γεωργίας οποιαδήποτε πληροφορία μετά από έρευνα στο φάκελο, σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, καθώς επίσης και το πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η γραπτή ένσταση, συνοδευόμενη από πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο Κ.Δ.Π. 372/2013 Παράρτημα 2, Κανονισμός 4. Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική διαδικασία ενστάσεων αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 139(Ι)/2006. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Περιεχόμενο αίτησης)

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) «ΚΟΛΟΚΑΣΙ ΣΩΤΗΡΑΣ» και «ΚΟΛΟΚΑΣΙ-ΠΟΥΛΛΕΣ ΣΩΤΗΡΑΣ» Προδιαγραφές προϊόντος (άρθρο 7, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012) 1. Όνομα Προϊόντος «ΚΟΛΟΚΑΣΙ ΣΩΤΗΡΑΣ» / «KOLOKASI SOTIRAS» «ΚΟΛΟΚΑΣΙ-ΠΟΥΛΛΕΣ ΣΩΤΗΡΑΣ» / «KOLOKASI-POULLES SOTIRAS» Κλάση 1.6: Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα 2. Περιγραφή του προϊόντος 2.1 Γενικά Το φυτό που είναι γνωστό στη Κύπρο με την ονομασία Κολοκάσι, ταξινομικά ανήκει στην Οικογένεια Araceae (μονοκοτυλήδονα φυτά) και στο γένος Colocasia. Το γένος περιλαμβάνει το είδος Colocasia esculenta και το οποίο απαντάται σε πολλά μέρη του κόσμου 1, περιλαμβανομένης και της Κύπρου 2,3. Είναι όμως φυτό κυρίως των τροπικών περιοχών και καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό στα νησιά του Ειρηνικού, στις περιοχές της Ασίας και στην Δυτική Αφρική. Αν και τροπικό φυτό, φαίνεται πως τα είδη που έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες της Κύπρου (καθώς επίσης τη Συρία και την Αίγυπτο) αρέσκονται σε ξηρό κλίμα με ψηλές όμως σε αρδευτικές ανάγκες. 1,2 Το κολοκάσι καλλιεργείται στην Κύπρο για τους εδώδιμους κόρμους του, δηλαδή τις μάππες και τις πούλλες, που είναι πλούσιες σε άμυλο, πρωτεΐνες και βιταμίνες. Τόσο η λέξη «μάππες» όσο και η λέξη «πούλλες» αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η λέξη «μάππα» αναφέρεται στο κεντρικό κόρμο, ο οποίος βρίσκεται αμέσως κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και προσδιορίζεται ονομαστικά ως «Κολοκάσι Σωτήρας». Η λέξη «πούλλα» αναφέρεται σε κορμίδια τα οποία αποτελούν τις δευτερεύοντες ή θυγατρικους κόρμους και οι οποίοι αναπτύσσονται προς τα πλάγια 3,11 και προσδιορίζεται ονομαστικά ως «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας». Θα πρέπει να τονιστεί πως το κολοκάσι καλλιεργείται στις Επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών οι οποίες προσομοιάζουν με το απαιτούμενο υποτροπικό κλίμα. Παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες παρουσιάζουν και άλλες παράλιες περιοχές στην Κύπρο αλλά η καλλιέργεια του περιορίζεται, πέραν της οριοθετημένης γεωγραφικά περιοχής, και στην Επαρχία Πάφου, ενδεχομένως λόγω της εμπειρογνωμοσύνης που έχουν αποκτήσει οι καλλιεργητές στις δύο αυτές περιοχές. Με βάση στοιχεία τα οποία παρατίθενται από τα αντίστοιχα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας (Παράρτημα 9), η κατανομή κολοκασιού στις δύο περιοχές ορίζεται ως ο πιο κάτω πίνακας με τα δεδομένα να στοιχειοθετούν ότι η συγκέντρωση στην Επαρχία Αμμοχώστου ξεπερνά το 85% σε παγκύπριο επίπεδο. Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη για σκοπούς σύγκρισης τα πιο πρόσφατα στοιχεία παραγωγής κολοκασιού από την Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2009 και 2010, η ενδεικτική παραγωγή της Επαρχίας Αμμοχώστου ξεπερνά το 90% της παγκύπριας (οι διαχρονικές εκτάσεις παραγωγής κολοκασιού είναι σχετικά αμετάβλητες). Έκταση (δεκάρια) Αρ παραγωγών Παραγωγή (τόνοι) Αμμόχωστος Πάφος Παγκύπρια μ/δ 2048 Στατιστική Υπηρεσία Παγκύπρια 2010 Στατιστική Υπηρεσία 750 μ/δ 2020 Μεγάλο μέρος της καλλιέργειας του κολοκασιού στην Αμμόχωστο παράγεται στην ευρύτερη περιοχή Σωτήρας (πιο συγκεκριμένα σε χωράφια κοκκινογής), και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του το έχουν καταστήσει ευρέως γνωστό ως «Κολοκάσι Σωτήρας» αναφερόμενοι έτσι στη μάππα καθώς επίσης και «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» αναφερόμενοι στις πούλλες (βλέπε τεκμηρίωση οριοθέτησης γεωγραφικής περιοχής). 2.2 Μορφολογικά χαρακτηριστικά Φυσικά χαρακτηριστικά του φυτού Το Κολοκάσι είναι ποώδες φυτό το υπέργειο τμήμα του οποίου φθάνει σε ύψος τα μέτρα. Το ριζικό σύστημα είναι θυσσανώδες (δηλαδή δεν υπάρχει κεντρική ρίζα) και ο κύριος όγκος του συναντάται περίπου μέχρι ένα μέτρο κάτω από το έδαφος. «Τα φύλλα του φυτού (που είναι και το μόνο μέρος του φυτού πάνω από το έδαφος) αποτελούνται από τον μίσχο και το έλασμα. Ο μίσχος έχει σπογγώδη υφή εσωτερικά ενώ το έλασμα του φύλλου είναι γυαλιστερό και παχύ» 3. «Τα μεσογονάτια διαστήματα του κόρμου έχουν δακτυλιοειδές σχήμα, ο δε κόρμος στη διάρκεια της ανάπτυξης του εκπτύσσει θυγατρικούς κόρμους. Οφθαλμοί συναντούνται μόνο στον πρώτο δακτύλιο (δακτύλιος κορυφής) και το μέρος αυτό μπορεί να διαχωριστεί και να χρησιμοποιηθεί σαν πολλαπλασιαστικό υλικό, διότι, το φυτό πολύ σπάνια ανθίζει και ως εκ τούτου δεν παράγει σπόρους» 2.

18 5688 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Χαρακτηριστικά του «Κολοκασιού Σωτήρας» Φυσικά χαρακτηριστικά Σχήμα: Ιδιαίτερο φυσικό χαρακτηριστικό του «Κολοκασιού Σωτήρας» αποτελεί το σχήμα της μάππας η οποία είναι κυλινδρική με τη μεγαλύτερη διάμετρο να βρίσκεται κοντά στη μέση του κόρμου και με ελαφρώς κυκλική έως μυτερή άκρη (βλ φωτογραφίες, Παράρτημα 1Α). Διαστάσεις: Το μήκος του ορίζεται σε μέγιστο τα 30 εκατοστά και ελάχιστο τα 10 εκατοστά ενώ η διάμετρος του ορίζεται ως μέγιστη τα 15 εκατοστά και ως ελάχιστη τα 5 εκατοστά. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Υφή: Ανώμαλη επιφάνεια με ακανόνιστου σχήματος οφθαλμούς ή/ και άλλα πολύ μικρά εξογκώματα. Εξωτερικό Χρώμα: Η μάππα (Κολοκάσι Σωτήρας) έχει ανοικτό χρώμα καφέ, με βαθύτερες αποχρώσεις. Το «πόδι» στη βάση της μάππας, ονομαζόμενο και «μούσουλος» από τους τοπικούς παραγωγούς, χαρακτηρίζεται ως υπόλευκου χρώματος, σχεδόν ίδιο με το εσωτερικό χρώμα. Χρώμα σάρκας: Το χρώμα της σάρκας είναι από υπόλευκο έως ελαφρώς κίτρινο (ωχρό) και δεν αλλοιώνεται ουσιαστικά κατά το μαγείρεμα. Πολύ μικρές κουκκίδες καφέ χρώματος καλύπτουν όλη την επιφάνεια η οποία είναι σχετικά υγρή, αποτέλεσμα της ύπαρξης αλάτων οξαλικού ασβεστίου τα οποία καθιστούν το «Κολοκάσι Σωτήρας» (και γενικά όλα τα είδη κολοκασιού) ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ως νωπό προϊόν. Το κολοκάσι θα πρέπει να ψηθεί ή να βραστεί ώστε να καταστεί κατάλληλο για βρώση. Η επιφάνεια της σάρκας είναι λεία και περιλαμβάνει πολύ μικρούς αμυλόκοκκους. Οσμή: Ουδέτερη έως άοσμη Χαρακτηριστικά για το «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» Φυσικά χαρακτηριστικά Σχήμα: Το «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» έχει σχήμα του οποίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι (α) το κύρτωμα και (β) το μικρότερο και πιο λεπτό μέγεθος της σε σχέση με τη μάππα (γ) το μυτερό άνω μέρος της (βλ φωτογραφίες, Παράρτημα 1Β). Διαστάσεις: Δεν προσδιορίζονται ελάχιστα ή μέγιστα όρια Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Υφή: Ισχύει το ίδιο με την περιγραφή του «Κολοκασιού Σωτήρας» Εξωτερικό Χρώμα: Ισχύει το ίδιο με την περιγραφή του «Κολοκασιού Σωτήρας» Εσωτερικό χρώμα: Ισχύει το ίδιο με την περιγραφή του «Κολοκασιού Σωτήρας» Οσμή: Ισχύει το ίδιο με την περιγραφή του «Κολοκασιού Σωτήρας» 3. Οριοθέτηση Γεωγραφικής Περιοχής Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή αποτελείται από καλλιεργητικά τεμάχια των οποίων το χώμα χαρακτηρίζεται ως κοκκινογής (κοκκινοχώματα) και ευρίσκονται στην Επαρχία Αμμοχώστου επί των διοικητικών ορίων του δήμου Σωτήρας και των κοινοτήτων Αυγόρου, Φρενάρους και Λιοπετριού Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοκκινοχωμάτων έχουν προσδιοριστεί από τον αρμόδιο Κλάδο του Τμήματος Γεωργίας (Παράρτημα 3). Επισημαίνεται πως το «Κολοκάσι Σωτήρας» οφείλει την ονομασία και τη φήμη του στην ομώνυμη περιοχή αφού κατά τις προφορικές συνεντεύξεις (Παράρτημα 4, ονόματα 1,4 και 6) από τα παλαιότερα χρόνια η καλλιέργεια είχε επικεντρωθεί στην συγκεκριμένη κοινότητα. Σταδιακά όμως, η καλλιέργεια επεκτάθηκε σε γειτονικές κοινότητες, πάντοτε όμως σε κοκκινοχώματα και κυρίως από τους ίδιους καλλιεργητές καταγόμενους από τη Σωτήρα. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από πρόσφατο (2013) έγγραφο του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου (Παράρτημα 9) το οποίο αναφέρει πως 139 από 179 (77%) παραγωγούς κολοκασιού στην Επαρχία βρίσκονται στην περιοχή Σωτήρας. Κατά την απογραφή του 1990, η οποία διενεργήθηκε από το ίδιο Επαρχιακό Γραφείο και βρίσκεται στον Φάκελο Κολοκασιού (Παράρτημα 7) η συνολική έκταση στην Σωτήρα ανερχόταν σε 1000 δεκάρια από σύνολο 1300 που βρίσκονταν στην Επαρχία Αμμοχώστου (77%), δεδομένο που επιβεβαιώνει την διαχρονικά ψηλή συγκέντρωση της καλλιέργειας κολοκασιού στη Σωτήρα. 4. Αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν παράγεται στην γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή 4.1 Σύστημα ελέγχου παραγωγής εντός της οριοθετημένης περιοχής Όλοι οι παραγωγοί «Κολοκασιού Σωτήρας» και «Κολοκασιού-Πούλλες Σωτήρας» θα πρέπει να τηρούν μητρώα καλλιεργητικών πρακτικών και φροντίδων ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και να επιβεβαιώνεται η τήρηση των προδιαγραφών σε καλλιεργητικές πρακτικές. Σε περίπτωση διάθεσης του προϊόντος μέσω αναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών /Οργανώσεων Παραγωγών, οι παραγωγοί «Κολοκασιού Σωτήρας» και «Κολοκασιού- πούλλες Σωτήρας» θα πρέπει να είναι γραμμένοι σε μητρώο των προαναφερόμενων φορέων και να δηλώνουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους σε ετήσια βάση αναφέροντας το καλλιεργητικό τεμάχιο και την ημερομηνία φύτευσης. Οι Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών θα πρέπει να τηρούν ξεχωριστή μερίδα για κάθε παραγωγό στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής, η ποσότητα και το

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ καλλιεργητικό τεμάχιο από το οποίο προέρχεται, ξεχωριστά το «Κολοκάσι» και το «Κολοκάσι-Πούλλες» Σωτήρας. Θα πρέπει επίσης να τηρούν ξεχωριστή μερίδα πώλησης για το «Κολοκάσι» και το «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» στην οποία να αναγράφονται, η ημερομηνία πώλησης, ο αγοραστής και η συνολική ποσότητα πώλησης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να μπορούν να συγκεντρώνονται/ ομαδοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης της διακίνησης σε ημερήσια βάση. Σε περίπτωση απ ευθείας διάθεσης στην αγορά, ο παραγωγός θα πρέπει να τηρεί ξεχωριστό λογιστικό αρχείο πώλησης στο οποίο να καταγράφονται κατ ελάχιστο η ημερομηνία πώλησης και η ποσότητα και το καλλιεργητικό τεμάχιο του προϊόντος που διατέθηκε, ξεχωριστά για το «Κολοκάσι Σωτήρας» και το «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας». Το σύνολο της ποσότητας μιας ημερήσιας συγκομιδής θα πρέπει να μπορεί να τύχει συμφιλίωσης (reconciliation) με τον αγοραστή και την ημερομηνία διάθεσης του. Σε περίπτωση διάθεσης του προϊόντος σε ενδιάμεσο συσκευαστή ο οποίος θα αναλάβει την συσκευασία και διάθεση του στην αγορά, ο συσκευαστής θα πρέπει να τηρεί μητρώο αγορών και πωλήσεων στο οποίο να αναγράφονται κατ ελάχιστο η ημερομηνία παραλαβής, ο παραγωγός/προμηθευτής και αντίστοιχα ο αγοραστής και η ποσότητα που αγοράστηκε, συσκευάστηκε και πωλήθηκε. 4.2 Σύστημα ελέγχου πρώτων υλών Δεν ισχύει 5. Μέθοδος Παραγωγής (Καλλιεργητικές πρακτικές) Η καταγραφή των καλλιεργητικών πρακτικών έγινε κατόπιν προφορικών αναφορών από καλλιεργητές του «Κολοκασιού Σωτήρας» και του «Κολοκασιού-Πούλλες Σωτήρας» (Παράρτημα 4, ονόματα 1,2,3,4) καθώς και από τη συγκέντρωση στοιχείων τα οποία καταγράφονται σε άρθρα 2,3,10,11,12. Ετοιμασία πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευση: Η περίοδος φύτευσης δύναται να διαρκέσει από τον Φεβρουάριο (πρώιμη φύτευση) μέχρι τον Απρίλη (όψιμη φύτευση). Το πολλαπλασιαστικό υλικό που επιλέγεται προέρχεται είτε από παλαιότερες εκριζώσεις που έχουν αποθηκευθεί σε σκιερό μέρος είτε από νέες εκριζώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται την ίδια μέρα της εκρίζωσης για δημιουργία της νέας φυτείας Το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτεύεται σε αυλακιές που απέχουν μεταξύ τους 70 με 90 εκ, ενώ επί των αυλακιών τα φυτά απέχουν μεταξύ τους 20 με 45 εκ.. Αφού προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος από πλευράς λίπανσης και κατεργασίας, ακολουθεί η φύτευση με τη χρήση αυλακωτήρα. Καθώς προχωρεί και ανοίγεται το αυλάκι, εργάτες που στέκονται πίσω παίρνουν από το κιβώτιο, που είναι στερεωμένο στον ελκυστήρα, το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο οι παραγωγοί ονομάζουν «φυτό» και το τοποθετούν στο βάθος του αυλακιού. Τα δύο πλάγια του αυλακιού κλείνουν προς τα μέσα και σκεπάζουν το «φυτό» με χώμα, ώστε το χωράφι να ξαναγίνεται επίπεδο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να φυτευτεί όλη η έκταση του χωραφιού. Η φύτευση του πολλαπλασιαστικού υλικού γίνεται σε βάθος 5-10 εκ περίπου (απεικόνιση στον ψηφιακό δίσκο ταινία 1). Άρδευση: Η άρδευση γίνεται με τη χρήση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης σταγόνων χαμηλής παροχής. Λίπανση: Πριν τη φύτευση οι παραγωγοί δύνανται να ενσωματώνουν στο έδαφος κοπριά από πουλερικά ή βασική λίπανση με συνθετικά λιπάσματα ή / και τα δύο με σκοπό τη βελτίωση της δομής του και για να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της φυτείας σε άζωτο. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας συμπληρώνονται οι ανάγκες της φυτείας σε θρεπτικά στοιχεία με λιπάνσεις που γίνονται μέσω του συστήματος άρδευσης. Παράχωμα: Όταν τα φυτά φτάσουν σε ύψος cm, γίνεται το παράχωμα, μηχανικά με ειδικούς αυλακωτήρες, οι οποίοι μαζεύουν χώμα από τις κορυφές των αυλακιών στην βάση, καλύπτοντας έτσι το στέλεχος του φυτού σε ύψος cm, περίπου. Το παράχωμα μπορεί να γίνει και στο χέρι με τη χρήση τσάπας. Το παράχωμα δύναται να γίνει πέραν της μιας φοράς αν κριθεί αναγκαίο, ενώ αμέσως μετά από κάθε παράχωμα ακολουθεί πολύ καλό πότισμα. Φυτοπροστασία: Συνηθίζεται να γίνεται προσθήκη φυτοπροστατευτικών ουσιών κατά τα πρώτα ποτίσματα για καταπολέμηση εχθρών του εδάφους. Ένα από τα θετικά της καλλιέργειας του κολοκασιού είναι ότι, παρά τις υψηλές υδατικές απαιτήσεις, δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με εχθρούς και ασθένειες, γνώρισμα που αποτυπώνεται στην τοπικής έκφραση, «είσαι όπως το κολοκασόφυλλο» και η οποία αναφέρεται σε κάποιον που δεν ενοχλείται από τίποτα ή που δεν τον αγγίζει κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά την καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται με την εφαρμογή ενός καθολικού προφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου, ενώ όσα ζιζάνια βλαστήσουν μετά, καταστρέφονται με το παράχωμα. Τέλος, εάν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στο ενδιάμεσο της καλλιέργειας γίνεται βοτάνισμα με το χέρι. Ωρίμανση, παραμονή στο έδαφος και συγκομιδή: Το «Κολοκάσι Σωτήρας» και «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» είναι έτοιμο για συγκομιδή όταν αρχίσει η φυσική γήρανση των φύλλων (μάρανση και κιτρίνισμα). Χρονικά, η συγκομιδή δύναται να αρχίσει από τον Ιούλιο και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του Μαΐου της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου. Πριν την εκρίζωση κόβεται το υπέργειο μέρος με ειδικά μαχαίρια που εφαρμόζονται στον γεωργικό ελκυστήρα. Έπειτα ανοίγονται οι αυλακιές με ειδικό υνί που φέρνει στην επιφάνεια τις μάππες (και τις πούλλες), από τις οποίες αφαιρείται το χώμα και μέρος του ριζώματος με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου με το οποίο κτυπιούνται ελαφρώς ώστε να πέσει το

20 5690 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 χώμα. Το ώριμο κολοκάσι έχει την ιδιότητα να παραμένει στο έδαφος για αρκετές εβδομάδες μέχρι τη συγκομιδή χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα του. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί συνηθίζουν να εκριζώνουν ημερησίως μόνο όση ποσότητα είναι δυνατό να διατεθεί στην αγορά. Ξύσιμο: Μετά τη συγκομιδή, οι μάππες και οι πούλλες μεταφέρονται στη γεωργική αποθήκη, σε πρόχειρο υποστατικό ή στο συσκευαστήριο του παραγωγού όπου γίνεται το ξύσιμο τους με τη χρήση οικιακού μαχαιριού μέχρι που να αφαιρεθεί όλο το χώμα και του περιδέρματος ώστε η μάππα ή η πούλλα να «ασπρίσει». Συσκευασία και σήμανση: Το «Κολοκάσι Σωτήρας» και το «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» τοποθετείται καθαρισμένο (ξυσμένο) χύμα κυρίως σε πλαστικά ή χάρτινα κιβώτια. Το προϊόν φέρει κατάλληλη σήμανση η οποία κατ ελάχιστο θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του παραγωγού και την ημερομηνία συγκομιδής. Η συσκευασία και η σήμανση δύναται να γίνονται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικά περιοχής. Μέση απόδοση για «Κολοκάσι Σωτήρας» και «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας»: Το ύψος της παραγωγής εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η εποχή της εκρίζωσης, η εποχή της φύτευσης, η πυκνότητα φύτευσης. Κύριος παράγοντας ο οποίος επιδρά στην απόδοση αποτελεί η επιλογή του χρόνου εκρίζωσης. Όταν αυτή γίνεται «νωρίς από το τέλος Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου, τότε η μέση παραγωγή είναι περίπου 2,500 3,500 κιλά / δεκάριο, ενώ όταν γίνεται σταδιακά από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάρτιο τότε η μέση παραγωγή είναι περίπου 4,000 5,000 κιλά / δεκάριο» 2,11. Μέσα από τις προφορικές συνεντεύξεις Παράρτημα 4, ονόματα 1-4), τα στοιχεία του Παραρτήματος 9 αλλά και την υπόλοιπη βιβλιογραφία, καθορίζεται το εύρος των αποδόσεων σε 2, κιλά/ δεκάριο. Πηγή Απόδοση (κιλά/ δεκάριο) Τυπικές Εισροές Εκροές, ΙΓΕ Πίνακες στατιστικών παραγωγής και εξαγωγής κολοκασιού, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου - Μέσος όρος περιόδου (Παράρτημα 11) Επιστολές Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων Αμμοχώστου και Πάφου για εκτάσεις και ποσότητες καλλιεγρειών κολοκασιού (Παράρτημα 9) Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, Η καλλιέργεια του κολοκασιού, Εφημερίδα: Η ΣΩΤΗΡΑ Νοέμβριος 2012 (βιβλιογραφία αρ. 10) Σε καμιά βιβλιογραφική αναφορά δεν έχει εντοπιστεί η αναλογία απόδοσης σε όγκο παραγωγής μεταξύ κολοκασιού και κολοκασιού-πούλλες. Μια σειρά παραγόντων με κυριότερες την πυκνότητα φύτευσης αλλά και το είδος του επιλεγμένου πολλαπλασιαστικού υλικού 11 επηρεάζουν την αναλογία μεταξύ των δύο προϊόντων. Όμως, μέσα από προφορικές αναφορές των παραγωγών η αναλογία κυμαίνεται μεταξύ 25-35%, ποσοστό που αναφέρεται στον όγκο παραγωγής σε «Κολοκάσι Πούλλες Σωτήρας» έναντι της συνολικής παραγωγής. 6. Χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα του προϊόντος Οι χαρακτηριστικές διαφορές του «Κολοκασιού Σωτήρας» από κολοκάσι που παράγεται αλλού στην Κύπρο είναι εμφανή σε συγκριτικές απεικονίσεις (φωτογραφίες στο Παράρτημα 2) και επιβεβαιώνονται παραστατικά σε σκίτσο που παρουσιάζεται στην μελέτη του Δρ. Γ. Μηνά 4 όπου γίνεται σύγκριση των σχημάτων μεταξύ του «Κολοκασιού Σωτήρας» και «Κολοκασιού-Πούλλες Σωτήρας» και κολοκασιού προερχόμενο από την περιοχή Πάφου. Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά σε παλαιότερη μελέτη 5, έγγραφο της οποίας δεν έχει εντοπιστεί, στην οποία τονίζονται οι χαρακτηριστικές διαφορές των σχημάτων ανάμεσα σε κολοκάσια από τις δύο κύριες παραγωγικές περιοχές, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε ανθρωπογενείς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ( suggested that these phenotypic differences may have resulted from cultural/ environmental conditions rather than genetic differences ). Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες και την προαναφερόμενη σχηματική αποτύπωση, τα τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «Κολοκασιού Σωτήρας» είναι (α) το στενόμακρο, κυλινδρικό σχήμα της μάππας (β) η ομοιόμορφη επιφάνεια του κόρμου με πολύ μικρά έως καθόλου εξογκώματα και (γ) το άσπρισμα της επιδερμίδας. Το κυλινδρικό σχήμα οφείλεται σε ένα συνδυασμό καλλιεργητικών πρακτικών και εδαφολογικών συνθηκών ως εξηγείται αναλυτικά πιο κάτω. Το «άσπρισμα» αναφέρεται στην απομάκρυνση του χώματος και μέρους του περιδέρματος και οφείλεται στην εργασία ξυσίματος του κόρμου με μαχαίρι και έχει ως συνεπακόλουθο την αποτύπωση χαραγμάτων στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται και στο «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» όπου το σχήμα είναι κατά κύριο λόγο πιο λεπτό και μακρύ με ελαφρύ κύρτωμα ενώ ξεχωρίζει και από το χαρακτηριστικό άσπρισμα. Η ιδιαιτερότητα του προϊόντος προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω και αναλύονται στις επόμενες ενότητες: 1. Στο χαρακτηριστικό μικροκλίμα της γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής που ευνοεί την καλλιέργεια του «Κολοκασιού Σωτήρας» και «Κολοκασιού-Πούλλες Σωτήρας», 2. Στο κοκκινόχωμα της οριοθετημένης περιοχής όπου επικεντρώνεται η καλλιέργεια και το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 3. Στην εμπειρογνωμοσύνη των παραγωγών οι οποίοι διαμέσου των χρόνων ανέπτυξαν ιδιαίτερες καλλιεργητικές και μετασυλλεκτικές πρακτικές οι οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος,

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

6993 Κ.Δ.Π. 706/2004

6993 Κ.Δ.Π. 706/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 Κ.Δ.Π. 706/2004 Αριθμός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει -του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συμβουλίου - Αμπελοοινικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Χαράλαμπος Μουλκιώτης Προϊστάμενος Τμήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Γεωργίας και Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Στην Ελλάδα άρχισε η

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης»

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης» των σπουδαστριών του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών - ΤΕΙ Αθήνας, Εργαστήριο Σχεδιασμού Συσκευασίας Αναστασάκη Ερωφίλης & Αχλαδιανάκη Δήμητρας Η δημιουργία του λογοτύπου του συνεταιρισμού, Ξαθέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα Πατάτες Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πέραν των επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), οι στομαχικές

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 273/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» (Τροποποιημένος)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» (Τροποποιημένος) Ημερομηνία παραλαβής : Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» (Τροποποιημένος) Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2981,16.6.95 718 Κ.Δ JI. 167/95 Αριθμός 167 Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Εικοστή Δεύτερη Σειρά) Κανονισμοί του 1995 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Σπιτικά ποτά Αλκοολούχα (ηδύποτα) Ζαχαρούχοι συμπυκνωμένοι χυμοί Ηδύποτα Παρασκευάζονται με την προσθήκη ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας O ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας Κύπρος Κυπριανίδης Μέλος ΡΑΕΚ Λεμεσός, 9 Μαρτίου 2006 1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία.

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΥΜΗΣ Ζύμη για γεμιστό πιτάκι 1,5 kg αλεύρι 15 g αλάτι 250 g βούτυρο ή λίπος 3/8 l νερό Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της σοκολάτας ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η χρήση της σοκολάτας ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Η χρήση της σοκολάτας ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ 1. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Όλες οι σοκολάτες γενικά είναι πολύ ευαίσθητες

Διαβάστε περισσότερα

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>>

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>> Ασφάλεια τροφίμων- Σήμανση / ετικέτες- μέλλον Ομάδα : Λεμονίδας και οι 4 Γαλατάς Βασίλης Καπούλα Βικτορία Μελετίδου Φωτεινή Μωυσίδου Στέλα Παπαστεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1603 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Κιθαιρώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. www.greendot.com.cy T: 7000 0090 Τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί ΜΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μιλή. Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας

Ελένη Μιλή. Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας Ελένη Μιλή Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας To ελαιόδεντρο Η ελιά και τα προϊόντα της στην Κύπρο Olea europea, Oleaceae Αειθαλές, υποτροπικό. Σχήμα και μέγεθος σε δέντρο ή θάμνο Υπεραιωνόβιο Ριζικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Τα τοπικά κρασιά από τους αμπελώνες της Πάρου, της οικογένειας Μωραϊτη, παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Παπαβασιλείου Χρήστος Υπεύθυνος ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων Τρίκαλα21-6-2014

Παπαβασιλείου Χρήστος Υπεύθυνος ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων Τρίκαλα21-6-2014 Παπαβασιλείου Χρήστος Υπεύθυνος ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων Τρίκαλα21-6-2014 Το περιβαλλοντικό και το οικονομικό κόστος των απορριπτικών και των καθαριστικών είναι αδικαιολόγητα μεγάλο. Τα απολυμαντικά-καθαριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Ιστορικά στοιχεία για τα σύκα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Καλλιέργεια 2.2 Κλίμακα και έδαφος 2.3 Πολλαπλασιασμός 2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Ιστορικά στοιχεία για τα σύκα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Καλλιέργεια 2.2 Κλίμακα και έδαφος 2.3 Πολλαπλασιασμός 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Ιστορικά στοιχεία για τα σύκα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Καλλιέργεια 2.2 Κλίμακα και έδαφος 2.3 Πολλαπλασιασμός 2.4 Κλάδεμα συκιάς 2.5 Άνθηση Γονιμοποίηση 2.6 Εχθροί συκιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαΐου 5 Μαΐου 2015 Α.Π. : 2457 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα