ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4824 Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4824 Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 5671"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4824 Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου Aριθμός 6034 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N. 419(Α)/Κ στα Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν το αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία και οι παράμετροι που σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και Κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού μεταβάλλονται με τον χρόνο, αφού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, και η κυβερνητική πολιτική για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, και επειδή, έκτοτε, από τις 10/11/2006 που χορηγήθηκε η Άδεια Κατασκευής στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, και επειδή δεν υπάρχουν σε ισχύ καθεστώτα στήριξης Αιολικών Πάρκων, και επειδή η ένταξη και συμμετοχή της παραγωγής από ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, και επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς και επειδή οι εν λόγω Κανόνες Αγοράς είναι υπό Τροποποίηση, η ΡΑΕΚ κατά την εξέταση του νέου αιτήματος για παράταση της Άδειας Κατασκευής, λαμβάνοντας, ως οφείλει, υπόψη τα νέα δεδομένα και εξελίξεις της Αγοράς, που ισχύουν σήμερα, εκτιμά ότι η μη έγκριση της αιτούμενης παράτασης είναι η επαχθέστερη για τον διοικούμενο αντιμετώπιση του αιτήματος του, και για να του δοθεί η δυνατότητα πέραν της πιθανότητας να υπάρξει Καθεστώς Στήριξης κατά την επικείμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, να παραστεί και να λάβει μέρος στις δημόσιες ακροάσεις/διαβουλεύσεις του νέου Μοντέλου Αγοράς και των Κανόνων Αγοράς, να αντιληφθεί τις αλλαγές του νέου Μοντέλου Αγοράς και Κανόνων Λειτουργίας της Αγοράς, να επικαιροποιήσει την Επιχειρηματική του πρόταση και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται, και να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου του, αποφάσισε να εγκρίνει παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Stivo Trading Ltd μέχρι τις 9/11/2015 και ταυτόχρονα να καλέσει την εταιρεία Stivo Trading Ltd, στο διάστημα ισχύος της Άδειας Κατασκευής να υποβάλει, έγκαιρα, στη ΡΑΕΚ τα νέα στοιχεία, μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η παράλειψη υποβολής στη ΡΑΕΚ των νέων στοιχείων ή μελετών, της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π. 538/2004. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N. 419(Α)/Κ , ημερομηνίας 10/11/2006. Η απόφαση αυτή για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ , μέχρι τις 9/11/2015 θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2 5672 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Aριθμός 6035 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N. 419(Α)/Κ στα Κλαυδιά Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν το αίτημα της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία και οι παράμετροι που σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και Κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού μεταβάλλονται με τον χρόνο, αφού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, και η κυβερνητική πολιτική για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, και επειδή, έκτοτε, από τις 10/11/2006 που χορηγήθηκε η Άδεια Κατασκευής στην εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, και επειδή δεν υπάρχουν σε ισχύ καθεστώτα στήριξης Αιολικών Πάρκων, και επειδή η ένταξη και συμμετοχή της παραγωγής από ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, και επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς και επειδή οι εν λόγω Κανόνες Αγοράς είναι υπό Τροποποίηση, η ΡΑΕΚ κατά την εξέταση του νέου αιτήματος για παράταση της Άδειας Κατασκευής, λαμβάνοντας, ως οφείλει, υπόψη τα νέα δεδομένα και εξελίξεις της Αγοράς, που ισχύουν σήμερα, εκτίμησε ότι η μη έγκριση της αιτούμενης παράτασης είναι η επαχθέστερη για τον διοικούμενο αντιμετώπιση του αιτήματος του, και για να του δοθεί η δυνατότητα πέραν της πιθανότητας να υπάρξει Καθεστώς Στήριξης κατά την επικείμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, να παραστεί και να λάβει μέρος στις δημόσιες ακροάσεις/διαβουλεύσεις του νέου Μοντέλου Αγοράς και των Κανόνων Αγοράς, να αντιληφθεί τις αλλαγές του νέου Μοντέλου Αγοράς και Κανόνων Λειτουργίας της Αγοράς, να επικαιροποιήσει την Επιχειρηματική του πρόταση και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται, και να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου του, αποφάσισε να εγκρίνει παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd μέχρι τις 9/11/2015 και ταυτόχρονα να καλέσει την εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, στο διάστημα ισχύος της Άδειας Κατασκευής να υποβάλει, έγκαιρα, στη ΡΑΕΚ τα νέα στοιχεία, μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η παράλειψη υποβολής στη ΡΑΕΚ των νέων στοιχείων ή μελετών, της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π. 538/2004. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N. 419(Α)/Κ , ημερομηνίας 10/11/2006. Η απόφαση αυτή για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ , μέχρι τις 9/11/2015 θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Aριθμός 6036 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N. 419(Α)/Κ στα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία και οι παράμετροι που σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και Κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού μεταβάλλονται με τον χρόνο, αφού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, και η κυβερνητική πολιτική για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, και επειδή, έκτοτε, από τις 3/10/2008 που χορηγήθηκε η Άδεια Κατασκευής στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, και επειδή δεν υπάρχουν σε ισχύ καθεστώτα στήριξης Αιολικών Πάρκων, και επειδή η ένταξη και συμμετοχή της παραγωγής από ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, και επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς και επειδή οι εν λόγω Κανόνες Αγοράς είναι υπό Τροποποίηση, η ΡΑΕΚ κατά την εξέταση του νέου αιτήματος για παράταση της Άδειας Κατασκευής, λαμβάνοντας, ως οφείλει, υπόψη τα νέα δεδομένα και εξελίξεις της Αγοράς, που ισχύουν σήμερα, εκτίμησε ότι η μη έγκριση της αιτούμενης παράτασης είναι η επαχθέστερη για τον διοικούμενο αντιμετώπιση του αιτήματος του, και για να του δοθεί η δυνατότητα πέραν της πιθανότητας να υπάρξει Καθεστώς Στήριξης κατά την επικείμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, να παραστεί και να λάβει μέρος στις δημόσιες ακροάσεις/διαβουλεύσεις του νέου Μοντέλου Αγοράς και των Κανόνων Αγοράς, να αντιληφθεί τις αλλαγές του νέου Μοντέλου Αγοράς και Κανόνων Λειτουργίας της Αγοράς, να επικαιροποιήσει την Επιχειρηματική του πρόταση και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται, και να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου του, αποφάσισε να εγκρίνει παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd μέχρι τις 3/10/2015 και ταυτόχρονα να καλέσει την εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, στο διάστημα ισχύος της Άδειας Κατασκευής να υποβάλει, έγκαιρα, στη ΡΑΕΚ τα νέα στοιχεία, μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η παράλειψη υποβολής στη ΡΑΕΚ των νέων στοιχείων ή μελετών, της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π. 538/2004.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N. 419(Α)/Κ , ημερομηνίας 3/10/2008. Η απόφαση αυτή για παράταση της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ , μέχρι τις 3/10/2015 θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αριθμός 6037 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Κυβερνητικής Γης στο Τσιφλίκι Γεροκηπίας στα Δημοτικά Όρια Γεροσκήπου στην Πάφο Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσιεύει εκδήλωση ενδιαφέροντος για προτάσεις από ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να αναπτύξουν κρατική γη στην περιοχή Τσιφλίκι Γεροκηπιάς στα Δημοτικά όρια Γεροσκήπου, σε μικρή απόσταση από την πόλη της Πάφου και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου, στα πλαίσια σύμβασης αδειοδότησης/μίσθωσης για περίοδο μέχρι 99 ή 125 χρόνια ανάλογα με την ανάπτυξη. Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι στις 8 Μαΐου Αντίγραφο των εγγράφων, της αίτησης υποβολής προτάσεων, θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την υποβολή των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερομένου. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν, από τις 5 Δεκεμβρίου 2014, με την κα Στάλω Αριστείδου, Συντονιστή Έργου, Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ /709/596, φαξ , MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS Request for Proposals for the Development of Government Land at Tsifliki Gerokipias, Geroskipou Municipality, Paphos, Cyprus The Government of the Republic of Cyprus are inviting proposals from interested parties wishing to develop a large plot of Government Land at Tsifliki Gerokipias, Geroskipou Municipality, in close proximity to the town of Paphos and Paphos International Airport, under a land license/lease agreement up to 99 or up to125 years depending on the development. Submissions will be accepted by 8 May For a copy of the Request for Proposals documentation will be available upon request to the address after the submission of the contact details of the interested party For enquiries, interested parties may contact the following person, by 5 December 2014 Mrs Stalo Aristidou, Government Representative, Ministry of Communication and Works, Public Works Department, 165 Strovolos Avenue, 2048 Nicosia Cyprus, Phone: /709/596, Facsimile: , Αριθμός 6038 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 139(Ι)/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γνωστοποιείται η υπ αριθμό 02/2008 αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) που υποβλήθηκε από την Ένωση Παραγωγών Παραδοσιακών Αλλαντικών Πιτσιλιάς ΛΤΔ σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης για εγγραφή της γεωγραφικής ένδειξης. Η ένσταση υποβάλλεται με την καταβολή τέλους στο Τμήμα Γεωργίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Η ένσταση, υποβάλλεται προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, 1412 Λευκωσία, τηλ και πρέπει να στηρίζεται σε έναν τουλάχιστον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο ενιστάμενος δύναται να λάβει από το Τμήμα Γεωργίας οποιαδήποτε πληροφορία μετά από έρευνα στο φάκελο, σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, καθώς επίσης και το πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η γραπτή ένσταση, συνοδευόμενη από πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο Κ.Δ.Π. 372/2013 Παράρτημα 2, Κανονισμός 4. Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική διαδικασία ενστάσεων αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 139(Ι)/2006. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Περιεχόμενο αίτησης)

4 5674 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) 1. Αιτούσα Ομάδα ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ τηλέφωνο: τηλεομοιότυπο: Κυριάκου Απέητου 36, Αγρός Ονομασία Προϊόντος Λουκάνικο Πιτσιλιάς (Loukaniko Pitsilias) Προϊόν Κρέατος Κλάση 1.2 Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 510/ Περιγραφή Προϊόντος 3.1. Συνοπτικός Ορισμός: Το Λουκάνικο Πιτσιλιάς ορίζεται ως μακρόστενο κυλινδρικό τεμάχιο (λουκάνικο) που αποτελείται από κομμάτια άμορφης μάζας (χοιρινός κειμάς) τα οποία έτυχαν απορρόφησης άλατος, ζύμωσης από κρασί, και μπαχαρικών και εφαρμοσμένα εντός σωληνοειδούς μεμβράνης (χοιρινό έντερο) φιμωμένης στα άκρα και ωρίμανσης από καπνό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα αίτηση. Έχει σχήμα μακρόστενο κυλινδρικό, με χρώμα σκούρο γκριζο καφέ προς μαύρο στο εξωτερικό και ανοικτό μωβ στο εσωτερικό. Χαρακτηρίζεται από άρωμα κόκκινου κρασιού, κολιάντρου αρτυσιάς και καπνού, ελαφρώς αλμυρή γεύση και ελαφρώς σφικτή υφή στο μάσημα. Η μέθοδος παρασκευής του Λουκάνικου Πιτσιλιάς εξελίχτηκε από την παράδοση των χωριών της ορεινής περιοχής Πιτσιλιάς η οποία διασώθηκε διαμέσου των αιώνων, μεταφερόμενη από γενιά σε γενιά. Τα φυσικά, χημικά, και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του Λουκανίκου Πιτσιλιάς οφείλονται στη παραδοσιακή τεχνογνωσία της περιοχής, καθώς και στο κρασί που παράγεται από αμπελώνες που βρίσκονται σ αυτήν και που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του προϊόντος Υλικά Παρασκευής / Πρώτες Ύλες: Σημείωση: Οι πρώτες ύλες δεν περιέχουν οποιασδήποτε μορφής πρόσθετα συντηρητικά (π.χ., νιτρικά ή νιτρώδη). Φρέσκος Χοιρινός κειμάς προερχόμενος από υγιή ζώα, των οποίων η σφαγή έγινε υπό τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνθήκες (πλήρη αφαίμαξη και άμεση ψύξη). Κατά την παραλαβή ελέγχεται το χρώμα (χαρακτηριστικό ανοικτό κόκκινο), η οσμή (καλή), η εσωτερική θερμοκρασία (μεταξύ 0 C και 4 C). Χοιρινό έντερο, το οποίο έχει είδη καθαριστεί και διατηρηθεί σε αλάτι σε θερμοκρασιία μικρότερη των 4 C. Κατά την παραλαβή ελέγχεται η καθαρότητα και η οσμή (καλή). Κόκκινο ξηρό κρασί παραγωγής εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης, και από αμπελώνες της ντόπιας ποικιλίας «Μαύρο» στους οποίους είναι δυνατό να υπάρχουν φυτά αμπέλου της ποικιλίας «Μαραθεύτικο» (Βαμβακάδα) οι οποίοι καλλιεργούνται εντός της περιοχής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά 1. Κατά την παραλαβή ελέγχεται το άρωμα (χαρακτηριστικό της ποικιλίας) η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ (μεταξύ 12 και 15 %) και η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα (μικρότερη των 4 gr/lt). Χοντρό αλάτι (θαλασσινό). Κόλιαντρος (Coriandrum sativum) αλεσμένος, αλεσμένη αρτησιά (Cuminum cyminum) και μαύρο αλεσμένο πιπέρι (Piper nigrum). Απαγορεύεται η χρήση πολυφωσφορικών, βελτιωτικών γεύσης και άλλων οποιονδήποτε πρόσθετων Φυσικά Χαρακτηριστικά: Σχήμα: μακρόστενο κυλινδρικό τεμάχιο (λουκάνικο) αποτελούμενο από κομματάκια άμορφης μάζας (χοιρινός κειμάς) εφαρμοσμένα εντός σωληνοειδούς μεβράνης (χοιρινό έντερο) φιμωμένης στα άκρα, Τα λουκάνικα εμφανίζονται είτε σε αλυσιδωτή διάταξη ανά ζεύγη είτε αποκομμένα μόνα τους (Επισυνάπτονται φωτογραφίες) Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά: Χρώμα: Σκούρο γκρίζο- καφέ προς μαύρο στο εξωτερικό και ανοικτό μωβ στο εσωτερικό. Οσμή: Άρωμα καπνού, κόκκινου κρασιού, κολιάντρου και αρτυσιάς. Γεύση: Ελαφρώς αλμυρή, με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά κόκκινου κρασιού, καπνού, κολιάντρου, αρτυσιάς και μαύρου πιπεριού. 1 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης: Η περιοχή Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά αποτελείται από τις περιοχές με υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Αγία Ειρήνη, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι, Ασκάς, Γούρρη, Καμπί, Καννάβια, Κούρδαλι, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λιβάδια, Παλαιχώρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Σπήλια, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φτερικούδι, Οδού, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Θεόδωρος, Αγρίδια, Αγρός, Δύμες, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα, Πελένδρι, Ποταμίτισσα, Συκόπετρα, Χανδριά.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Υφή: Έξωτερικά λεία. Παρατηρείται ελαφρώς σφικτή υφή στο μάσημα 3.5. Χημικά Χαρακτηριστικά Μέθοδος Δειγματοληψίας: Ένα έγκυρο δείγμα αποτελείται από την ανάμιξη τριών τεμαχίων (λουκανίκων), συνολικού ελάχιστου βάρους 250 γραμμαρίων,, παρμένα από τρία διαφορετικά σχοινιά της ιδιας παρτίδας. Για κάθε έγκυρο αποτέλεσμα χημικής σύστασης του προϊόντος μιας μονάδας παραγωγής, διεξάγονται αναλύσεις από εγκεκριμένο εργαστήριο σε έγκυρα δείγματα και ακολούθως υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων. Χημική Σύσταση: Υγρασία: 40-60%, Χλωριούχο Νάτριο: 1.5% - 3%, Μέγιστο Ποσοστό Λίπους 35% Τεμαχισμός, Συσκευασία και Παράδοση στον Καταναλωτή: Τα Λουκάνικα Πιτσιλιάς μπορεί να διατεθούν προς κατανάλωση στις πιο κάτω μορφές, Ολόκληρα, χωρίς καμία προεργασία (στην κατάσταση εξόδου από την παραγωγή). Σε τεμάχια (λουκάνικο, λουκάνικο). Μπορεί να διατεθεί και σε οποιαδήποτε πάχος ή μέγεθος αναλόγως με την προτίμηση του καταναλωτή. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία επιτρέπονται και εκτός της περιοχής γεωγραφικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που διεξάγονται εκτός των μονάδων παραγωγής, εφαρμόζονται οι απαραίτητες διεργασίες και έλεγχοι για αποτροπή αλλοίωσης του προϊόντος, καθώς και για τήρηση των κανόνων συσκευασίας, σήμανσης και ιχνηλασιμότητας. Για διαφύλαξη της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του, το Λουκάνικο Πιτσιλιάς πωλείται σε κατάλληλη, πλαστική, αεροστεγή συσκευασία κενού, φέροντας την πρέπουσα σήμανση. Μπορεί επίσης, να διατεθεί και σε κατάλληλο χάρτινο περιτύλιγμα με την πρέπουσα σήμανση (π.χ. ως αυτοκόλλητο), μόνο από τη μονάδα όπου διεξήχθη η παραγωγή, δεδομένου ότι η παράδοση στον καταναλωτή γίνεται αμέσως μετά την παραγωγή. Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζεται στον καταναλωτή ασυσκεύαστο (προτού τεμαχισθεί και συσκευασθεί για πώληση), είναι πάντοτε ατεμάχιστο (ολόκληρο ή ελλιπές) και συνοδεύεται με την επίσημη σήμανση εφαρμοσμένη σ αυτό (π.χ. τοποθέτηση πλαστικής ετικέτας με τη μέθοδο της αγκύρωσης) Συνθήκες / Διάρκεια Φύλαξης: Για διατήρηση των ποιοτικών και οργανοληπτικών της χαρακτηριστικών, καθώς και για αποφυγή επιμόλυνσης, το Λουκάνικο Πιτσιλιάς φυλάσσεται συσκευασμένο για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, σε θερμοκρασία μεταξύ 0 C και 7 C. 4. Οριοθέτηση Γεωγραφικής Περιοχής Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι το κρασί και η παραδοσιακή τεχνογνωσία της περιοχής. Και οι δύο αυτοί παράγοντες πηγάζουν από το ορεινό κλίμα και την απόκρημνη εδαφική μορφολογία της περιοχής (βλ. Δεσμός Γεωγραφικής Καταγωγής). Ως εκ τούτου η επιλογή της περιοχής οριοθέτησης έγινε βάση του υψομέτρου (εντός ορεινής ζώνης), των διοικητικών ορίων (εντός της Πιτσιλιάς) καθώς και παραγόντων όπως ιστορική παράδοση. Επομένως, η περιοχή Γεωγραφικής Οριοθέτησης αποτελείται από τις περιοχές με υψόμετρο από 700 μέτρα και άνω, και οι οποίες εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων της περιφέρειας Πιτσιλιάς (πλέον των κοινοτήτων Αγία Ειρήνη, Καννάβια, Κούρδαλι, και Σπήλια) 2, των οποίων το οικιστικό κέντρο (κεντρική πλατεία ή εκκλησία) βρίσκεται σε υψόμετρο πέραν των 800 μέτρων, ή απέχει λιγότερο από 200 μέτρα (μετρούμενα οριζοντίως) από την ισοϋψή καμπύλη των 800 μέτρων. Όλα τα υψόμετρα και οι μετρήσεις προσδιορίζονται βάση του Τοπογραφικού Χάρτη της Κύπρου σε κλίμακα 1: Αυτές οι κοινότητες είναι οι εξής: 2 Αυτές οι 5 κοινότητες εντάχθηκαν στην Περιοχή Γεωγραφικής Οριοθέτησης διότι: α) Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους τους, το υψόμετρο, καθώς και το κλήμα συνάδουν με αυτά των υπολοίπων κοινοτήτων που επιλεχθήκαν β) Εντάσσονται στην Περιοχή Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιάς (Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων) γ) Γειτνιάζουν με κοινότητες της Περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης και δ) Έχουν μακρόχρονη παράδοση στην παρασκευή αλλαντικών προϊόντων όπως και οι υπόλοιπες κοινότητες της Περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης 3 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου, Τοπογραφικός Χάρτης της Κύπρου κλίμακα 1: , Σειρά Κ.Χ.Τ.6, Πρώτη Έκδοση 1975, Ενημέρωση: 1991, 1996

6 5676 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Επαρχία Λευκωσίας: Αγία Ειρήνη, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι 4, Ασκάς, Γούρρη, Καννάβια, Κούρδαλι, Λαγουδερά, Λαζανιάς, Λιβάδια Λευκωσίας, Παλαιχώρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαραντί, Σπήλια, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φτερικούδι, Καμπί. Επαρχία Λάρνακας: Οδού Επαρχία Λεμεσού: Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Άγιος Κωνσταντίνος Λεμεσού, Άγιος Παύλος Λεμεσού 5, Αγρίδια, Αγρός, Αμίαντος (κάτω), Αμίαντος (πάνω), Δύμες, Ζωοπηγή,, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα, Πελένδρι, Ποταμίτισσα, Συκόπετρα, Χανδριά. Οπότε, για να διαπιστωθεί αν μια συγκεκριμένη τοποθεσία εμπίπτει εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης, απλά ελέγχεται κατά πόσον πληρεί τα εξής: 1. Εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων μίας εκ των πιο πάνω κοινοτήτων, και 2. Βρίσκεται σε υψόμετρο πέραν των 700 μέτρων. Σημείωση: Το κρασί το οποίο χρησιμοποιείται στην παρασκευή του Λουκάνικου Πιτσιλιάς, προέρχεται από αμπελώνες της περιοχής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης Πιτσιλιά, της οποίας η οριοθέτηση δεν ταυτίζεται με αυτή της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης. Η οριοθέτηση της περιοχής ΟΕΟΠ Πιτσιλιά προσδιορίστηκε κατά την περιγραφή των πρώτων υλών (υποσημείωση 2). Συγκεκριμένα, η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δυο αυτών οριοθετήσεων είναι ότι η περιοχή Γεωγραφικής Οριοθέτησης περιλαμβάνει τις κοινότητες της περιοχής ΟΕΟΠ Πιτσιλιά, πλέον των κοινοτήτων Αμιάντου, Ζωοπηγής, Αγίου Παύλου και Αγίου Κωνσταντίνου. 5. Απόδειξη Καταγωγής Οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Παραγωγών το οποίο θα τηρείται από την αρμόδια αρχή. Οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς τηρούν στοιχεία παραλαβής των πρώτων υλών (προμηθευτής, ποσότητες, ημερομηνίες, στοιχεία λήξεως και αριθμοί παρτίδων) καθώς και όλων των διεργασιών, και χρησιμοποιούν κατάλληλη σήμανση, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, Eπίσης τηρούν στοιχεία όσον αφορά στην πώληση των προϊόντων τους (αποδέκτης, ποσότητες κ.λ.π.). Παράλληλα, οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς προβαίνουν ανά διαστήματα σε χημικές αναλύσεις του κρέατος, του κρασιού, καθώς και του τελικού προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με το παρόν πρότυπο και την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραγωγοί και προμηθευτές του χοιρινού κρέατος (χοιροστάσια, σφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, μεταφορείς) είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα που τηρούνται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, συνάμα και αρμόδιων, για σκοπούς ελέγχου. Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους παραγωγούς και προμηθευτές του κρασιού, για το οποίο επιπρόσθετα διασφαλίζεται η προέλευσή του από αμπελώνες της ποικιλίας «Μαύρο» στους οποίους είναι δυνατό να υπάρχουν φυτά αμπέλου της ποικιλίας «Μαραθεύτικο» (Βαμβακάδα) τα οποία καλλιεργούνται εντός της περιοχής ΟΕΟΠ Πιτσιλιάς. Τέλος, οι παραγωγοί Λουκάνικου Πιτσιλιάς είναι διαθέσιμοι για επίσημο έλεγχο των υποστατικών τους καθώς και των διεργασιών που σχετίζονται με το προϊόν, από εξουσιοδοτημένους κρατικούς λειτουργούς σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 6. Περιγραφή Μεθόδου Παρασκευής Σημείωση: Οι πιο κάτω αναφερόμενες εργασίες διεξάγονται εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης στις εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής. O Χοιρινός κειμάς- αποτελείται από κομμάτια χοιρινού κρέατος (μπορεί να είναι κομμάτια από οποιοδήποτε μέρος του ζώου, εκτός των ζωτικών οργάνων αυτού) από τα οποία έχει αφαιρεθεί το δέρμα, τα κόκκαλα και το περιττό λίπος, σύμφωνα με την εμπειρία των παραγωγών 6. Ακολούθως, κειμαδοποιείται αναμιγνύεται με αλάτι, κόκκινο ξηρό κρασί, και τα μπαχαρικά (αν προσθέτονται σε αυτό το στάδιο) τοποθετείται σε ειδικά σκεύη (κατάλληλα για επαφή με φρέσκα κρέατα,) και αφήνεται σε ασφαλές σκιερό μέρος θερμοκρασίας 0 4 C. Κατά τη διάρκεια της αναμονής του σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει να ανακατεύεται, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα μέχρι να περαστεί στο έντερο αν κριθεί αναγκαίο 7 μπορεί να προστεθεί και κρασί. Παραμένει στο περιβάλλον αυτό για τουλάχιστον τρεις μέρες και μέχρι ο παραγωγός κρίνει ότι είναι έτοιμο. Ακολούθως προσθέτονται τα μπαχαρικά (αν δεν έχουν προστεθεί σε προηγούμενο στάδιο) ανακατεύονται. Το μείγμα γεμίζετε εντός του εντέρου, σχηματίζονται κόμβοι ανά διαστήματα στο γεμισμένο έντερο ( η απόσταση μεταξύ των κόμβων γίνεται αναλόγως της προτίμησης του κατασκευαστή) και συνήθως δένονται ανά ζεύγος σχηματίζοντας αλυσίδα, 4 Εντάχθηκε κατ εξαίρεση, διότι περιβάλλεται κοντά και με γωνία πέραν των 180 από την ισοϋψή καμπύλη των 800m 5 Εντάχθηκε κατ εξαίρεση, διότι περιβάλλεται κοντά και με γωνία πέραν των 180 από την ισοϋψή καμπύλη των 800m 6 Αποτελεί Ειδική Τεχνογνωσία. 8 Αποτελεί ειδική Τεχνογνωσία 7 Αποτελεί ειδική Τεχνογνωσία

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ κατά τη διάρκεια του δεσίματος τρυπιέται το έντερο σε διάφορα σημεία ώστε να φύγει ο αέρας και τα περιττά υγρά 8. Το τεμάχιο περασμένου κρέατος μεταξύ δύο κόμβων αποτελεί ένα λουκάνικο. Τα χοιρινά έντερα καθαρίζονται και διατηρούνται αλατισμένα στο ψυγείο. Προτού χρησιμοποιηθούν πλένονται με νερό ή /και ξύδι. Τα μπαχαρικά μπορούν να προστεθούν με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: κατά την τοποθέτηση του άλατος και του κρασιού, πριν περαστούν στο έντερο (ανακάτεμα). Ακολούθως, τοποθετείται σε καπνιστήριο (κλειστό δωμάτιο με καπνοδόχο) εντός του οποίου ανάβεται καθημερινά φωτιά από φυσικά ξύλα δένδρων όπως Αμυγδαλιάς Prunus dulcis, Αμπέλου Vitis vinifera, Μηλιάς Pyrus malus, Χαρουπιάς Ceratonia siliqua, Σκλήδρου Almus orientalis και Καρυδιάς Juglans regia (εξαιρούνται τα ρητινώδη δέντρα όπως Πεύκα και Κυπαρίσσια), καθώς και Θάμνων όπως Σσιννιά Pistacia lentiscus, Τριμυθιά Pistacia terebinthus, Λατζιά Quercus alnifolia, Ξυσταριά Cistus creticus / Cistus salviifollius, και Περνιά Quercus coccifera, τα οποία βλαστούν και βρίσκονται εντός της περιοχής Γεωγραφικής Οριοθέτησης. Παραμένει εντός καπνιστηρίου για περίοδο δύο εώς πέντε μέρες. Η απόσταση του λουκάνικου από την εστία της φωτιάς καθώς και η διάρκεια της κάπνισης καθορίζεται από τον παρασκευαστή αναλόγως του μεγέθους του, της ισχύος της φωτιάς, της κατασκευής του καπνιστηρίου, καθώς και άλλων παραγόντων, ενώ ποτέ δεν κρεμάζεται κατ ευθείαν πάνω από την φωτιά. Η κάπνιση είναι ήπια, σταδιακή και ψυχρή (μέχρι 38 C θερμοκρασία καπνιστηρίου), και μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής η εξωτερική επιφάνεια του λουκάνικου έχει αποκτήσει χρώμα σκούρο γκρίζο καφέ προς μαύρο στο εξωτερικό. Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας του κάθε σχοινιού από Λουκάνικα εντός του καπνιστηρίου (γίνεται μετακίνηση ή γύρισμα κατά διαστήματα ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο κάπνισης και άλλους παράγοντες, σε σχέση με την απόσταση από την φωτιά), καθώς και η απόφαση για αφαίρεση του κάθε σχοινιού από Λουκάνικα από το καπνιστήριο, διεξάγονται σύμφωνα με την εμπειρία των παραγωγών. 9 Με το πέρας της περιόδου αυτής, το σχοινί από Λουκάνικα μπορεί προαιρετικά να παραμείνει σε ωριμαντήριο (σκιερό αεριζόμενο χώρο θερμοκρασίας δωματίου μεταξύ 20 και 28 C) μέχρι η υγρασία του να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, γεγονός το οποίο καθορίζεται βάση της εμπειρίας των παραγωγών Δεσμός Γεωγραφικής Καταγωγής 7.1. Ιδιαιτερότητα της περιοχής Η επιλογή της χρονικής περιόδου των χοιροσφαγών, ήταν κλιματολογικά προσδιορισμένη. Λόγω του υψομέτρου 11, η θερμοκρασία στην περιοχή των χωριών της Πιτσιλιάς κατά τους μήνες που εκτελείτο η διαδικασία συντήρησης του χοιρινού κρέατος (Ιανουάριος, Φεβρουάριος), ήταν τέτοια (μέση ημερήσια θερμοκρασία μέχρι 6.5 C 12 ) που επέτρεπε την διατήρηση του φρέσκου κρέατος μέχρι να τελειώσει η διαδικασία συντήρησης, η οποία θα το καθιστούσε αυτοσυντηρούμενο και σε θερμότερο περιβάλλον. Υπό άλλες συνθήκες, αυτό θα ήταν αδύνατο. Για το λόγο ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι πιο ψυχροί για οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Πιτσιλιά αποτελείται από χωριά με ταυτόσημο χαρακτήρα και παράδοση στη Κύπρο, τέτοιου είδους τεχνογνωσία, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αναπτυχθεί αλλού. Είναι γνωστό ότι το κλίμα και το έδαφος αποτελούν τους δυο πιο σημαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες, για την ανάπτυξη των αμπελιών αλλά και τον προσδιορισμό του χαρακτήρα του παραγομένου κρασιού 13,14. Το μεσογειακό περιβάλλον της Κύπρου βοηθά τις αμπελοκαλλιέργειες και προσδίδει στο κρασί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω των μακρών ζεστών καλοκαιριών, των ήπιων χειμώνων, καθώς και την απουσία της βροχόπτωσης κατά την ωρίμανση των σταφυλιών 15. Στην Πιτσιλιά όμως τα χαρακτηριστικά ενισχύονται με την ευεργετικότητα του υψόμετρου 16,17, την απότομη μορφολογία του εδάφους 18, καθώς και τα διαβρωμένα ηφαιστιογενή εδάφη με απουσία ανθρακικού ασβεστίου 19. Οίνοι προερχόμενοι από Περιοχές ΟΕΟΠ Πιτσιλιάς έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας και οργανοληπτικού χαρακτήρα τέτοια, που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς τους έναντι των άλλων οίνων 20 και τα οποία κατ 8 Αποτελεί ειδική Τεχνογνωσία 9 Αποτελεί Ειδική Τεχνογνωσία. 10 Αποτελεί Ειδική Τεχνογνωσία. 11 Πίνακας Υψομέτρων Γεωγραφικής Οριοθέτησης, Πηγή: Τοπογραφικός Χάρτης της Κύπρου κλίμακα 1: , Σειρά Κ.Χ.Τ.6, Πρώτη Έκδοση 1975, Ενημέρωση: 1991, Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Climatological Data , Location: Agros 13 Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p. 7, Το βιβλίο του Κυπριακού Κρασιού, Φλωρεντία Κυθραιώτου, 2003, σ Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p. 7, Πίνακας Υψομέτρων Γεωγραφικής Οριοθέτησης 17 Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p Vines and Wines of Cyprus 4000 years of Tradition, Vine Products Commission, Cyprus 1993, p Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειας. χρόνια Διατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χρόνιαδιατροφικής. Ασφάλειας. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠO TO 1957

Ασφάλειας. χρόνια Διατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χρόνιαδιατροφικής. Ασφάλειας. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠO TO 1957 50 ND-76-06-551-EL-C 50 χρόνιαδιατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια Διατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνιαδιατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠO TO 1957 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα