«Ορθολογική. Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ορθολογική. Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία»"

Transcript

1 «Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία» Παπαδουλάκης Βασίλης, Γεωλόγος Π.Ε. Λακωνίας

2 Η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Είναι γνωστή η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και γενικότερα για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη Όλοι χρησιμοποιούμε νερό και όχι μόνο για να πίνουμε. Η κοινωνία χρησιμοποιεί νερό για να δημιουργήσει και να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία διαμέσου δραστηριοτήτων όπως : Αγροτική παραγωγή Κτηνοτροφία Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργεια Βιομηχανία Παραγωγή Ενέργειας Μεταφορές-Τουρισμό Τουρισμό-Αναψυχή

3 Η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αυξήθηκαν 20% μετά το 1990 και οι αρδεύσεις είναι ο κύριος καταναλωτής νερού (πάνω από 85%) Οι αποφάσεις για τις χρήσεις γης και την ανάπτυξη επηρεάζονται άμεσα από τη διαθεσιμότητα νερού και τις διευκολύνσεις στη διάθεση αποβλήτων Η παραγωγή ενέργειας έχει ανάγκη όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού, όπως και η Βιομηχανία και ο τουρισμός Πάνω από όλα όμως το νερό είναι στο κέντρο των φυσικών οικοσυστημάτων και ρυθμιστής του κλίματος. Δεν είναι μόνο «υπηρεσία επισιτισμού», ένα βασικό υλικό. Έχει ρυθμιστικό ρόλο πάνω στο κλίμα και τις καιρικές συνθήκες και δίνει τη δυνατότητα στο πλανήτη να συνεχίσει να λειτουργεί

4 Η κατάσταση των νερών σήμερα Το νερό είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος αλλά όχι ανεξάντλητος Από τα τέλη του περασμένου αιώνα ο πλανήτης βρίσκεται σε μια υδατική κρίση, ποιοτική και ποσοτική Η υπέρμετρη ανθρώπινη ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια υποβάθμιση του περιβάλλοντος Ο άνθρωπος εγκλωβισμένος σε ένα κοινωνικό -οικονομικό σύστημα, το οποίο δεν φαίνεται βιώσιμο, αναπτύσσει αντίξοες συνθήκες για όλα τα έμβια όντα Η ζήτηση όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων και καλής ποιότητας νερού αυξάνεται συνεχώς Την ίδια στιγμή η ρύπανση και οι φυσικές αλλαγές στα υδατικά συστήματα προκαλούν μεγάλες καταστροφές και υποβάθμιση στην ποιότητα και ποσότητα των υδάτων ( λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, ναυσιπλοΐα, αλιεία, εξορυκτική βιομηχανία, χρήση δασών, διευθετήσεις υδατικών συστημάτων, απόβλητα κλπ) Επιτακτική ανάγκη αλλαγής πλεύσης Οδηγία 60/2000 ΕΚ

5 Σκοπός της Οδηγίας 60/2000 ΕΚ Η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων, έτσι ώστε να: α) Να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων β) Να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού δια της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων γ) Να προστατεύσει και να βελτιώσει την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος με την προοδευτική μείωση και παύση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας δ) Να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων ε) Να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες

6 Τι Προβλέπει η Οδηγία Ορίζει ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται Αναγνωρίζει ότι το νερό δεν είναι μόνο για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου αλλά και των αναγκών των οικοσυστημάτων Θεσπίζει κοινή πολιτική για τη διαχείριση των υδάτων σε όλη την Ε.Ε. Καθιερώνει την Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, ως φυσικό πόρο, με βάση τη Λεκάνη Απορροής Ποταμού Θεσπίζει τη χρήση οικονομικών μέτρων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων : Ο Ρυπαίνων πληρώνει Ορίζει τη σύνταξη συγκεκριμένου Προγράμματος Μέτρων ώστε να επιτευχθεί η Καλή Οικολογική κατάσταση των υδάτων σε κάθε λεκάνη απορροής Θεσμοθετεί τη συμμετοχή του κοινού στη διαχείριση του νερού Θεσπίζει την κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης κάθε Λεκάνης Απορροής Ποταμού Θεσπίζει τη δημιουργία Δικτύου Παρακολούθησης ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

7 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής 2000 : Τίθεται σε ισχύ η Οδηγία 2003 : Ενσωμάτωση Ενσωμάτωση της Οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία - Υδατικά διαμερίσματα, Υπηρεσίες 2004 : Χαρακτηρισμός Χαρακτηρισμός λεκανών Απορροής: Πιέσεις, Επιπτώσεις, Οικονομική Ανάλυση 2006 : Εγκατάσταση Εγκατάσταση Δικτύου Παρακολούθησης Ξεκινά η Δημόσια Διαβούλευση 2008 : Παρουσίαση Προσχεδίων Διαχειριστικών Σχεδίων 2009 : Ολοκλήρωση Ολοκλήρωση Διαχειριστικών Σχεδίων και των Προγραμμάτων Μέτρων 2010 : Εισαγωγή Εισαγωγή Οικονομικής Πολιτικής (Ανάκτηση κόστους Υπηρεσιών ύδατος)

8 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων 2015 : Επίτευξη Καλής Οικολογικής κατάστασης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Τέλος πρώτου διαχειριστικού κύκλου. Αρχή δεύτερου σχεδίου διαχείρισης 2021 : Τέλος δεύτερου διαχειριστικού κύκλου : Εφαρμογή 2015 : 2021 :

9 Τι έχει γίνει στην Ελλάδα Έχει ψηφιστεί ο Ν /2003 ( Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 60/2000/ΕΚ ΕΚ) Έχουν προσδιοριστεί τα Υδατικά Διαμερίσματα, οι Περιοχές Λεκάνης Απορροής και έχουν ορισθεί οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Έχει εκδοθεί το Π.Δ.. 51/ (Καθορισμός( μέτρων και διαδικασιών για την Ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων )

10 Τι έχει γίνει στη Λακωνία Η Λακωνία δεν συμμετείχε σε αυτή τη στάση αδράνειας Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας σε συνεργασία με τους Δήμους και Πανεπιστημιακούς και Ερευνητικούς Φορείς, Έλληνες και Ξένους, συμμετείχε στην υλοποίηση διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε συγχρηματοδότηση με την ΕΕ

11 Προγράμματα που Υλοποιήθηκαν PRODIM : Proactive Management of Water Systems to Face Drought and Water Scarcity in Islands and Coastal Areas of the Mediterranean LIFE EnviFriendly : Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στρατηγικός Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ν. Λακωνίας Α Φάση MIRAGE : Mediterranean Intermittent River ManAGEment

12 Σε υδρολογικά έτη με «κανονικό» επίπεδο βροχοπτώσεων, γύρω στο μέσο ετήσιο ύψος βροχής, το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην Λεκάνη απορροής του Ευρώτα είναι θετικό και καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. Αντίθετα στην Ν.Α. Λακωνία, από το Δ.Δ. Γλυκόβρυσης του Δήμου Έλους, μέχρι και την Νεάπολη Βοιών, καθώς και σε παράκτιες περιοχές του Δήμου Γυθείου, το ισοζύγιο είναι αρνητικό με αποτέλεσμα την συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων των περιοχών αυτών λόγω υφαλμύρωσης από τη θαλάσσια διείσδυση. Η χερσόνησος της Μάνης, κυρίως λόγω γεωλογικού υποβάθρου, ουσιαστικά στερείται παντελώς επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής

13 Τάση ετήσιας βροχόπτωσης 1400 y = -8,7051x R 2 = 0, y = -3,8617x R 2 = 0, Σελλασία Έλος Βασαράς y = -3,7892x R 2 = 0,

14 Δείκτης Ξηρασίας Standardized Precipitation Index (SPI) Με τα ύψη βροχής των πρώτων 3 ή 6 μηνών του κάθε υδρολογικού έτους υπολογίζουμε τον Standardized Precipitation Intex (SPI) ο οποίος είναι απ τους περισσότερο διαδεδομένους δείκτες ξηρασίας και μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε πολύ πριν την εκδήλωσή της, από το Χειμώνα ή την Άνοιξη, την επερχόμενη ξηρασία και να λάβουμε έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισής της. Δείκτης Ξηρασίας (SPI) 6 μηνών Σταθμός Σελλασίας 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2, ,50-3, SPI months Sellasia

15 Αποτελέσματα Καρστικού μοντέλου πηγών Βιβαρίου Σελλασίας Στο πολυτεχνείο Κρήτης ( Ν. Νικολαϊδης και συνεργάτες) έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ένα μοντέλο εκφόρτισης καρστικών πηγών. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο στο τέλος της αρδευτικής περιόδου η παροχή της πηγής σχεδόν θα μηδενιστεί.

16 Αποτελέσματα Καρστικού μοντέλου πηγών Σκάλας Karstic Model Results - Skala Springs Flow, m3/s 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1/1/ /3/ /5/ /7/2006 5/10/2008 Karstic Flow (Observed) Karstic Flow (Model) Τα αποτελέσματα του ίδιου καρστικού μοντέλου για τις πηγές Σκάλας δείχνουν ότι οι εκφορτίσεις των πηγών μπορούν να προσομοιωθούν ικανοποιητικά από το μοντέλο και προβλέπεται ότι η παροχή προς το τέλος της αρδευτικής περιόδου θα είναι της τάξης των 0.23 m3/s που είναι το 40% του 2007.

17 Παροχές Μαρτίου ποταμού Ευρώτα Θέση Γέφυρα Βρονταμά Παροχές Ευρώτα - Βρονταμάς (Μάρτιος) Παροχή (m3/h) Mar-90 Mar-91 Mar-92 Mar-93 Mar-94 Mar-95 Mar-96 Mar-97 Mar-98 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Από το διάγραμμα που παρατίθεται προκύπτει ότι το Μάρτιο 2008 η παροχή του Ευρώτα στην παραπάνω θέση (11228,76 m3/h) δεν ξεπερνά το 61,5% του μέσου όρου (18253 m3/h) των προηγούμενων ετών.

18 Βάθος Στάθμης Ηρεμίας Γεώτρησης Σεντενίκου Τ.Ο.Ε.Β. Κονιδίτσας. Γεώτρηση Σεντενίκου ΤΟΕΒ Κονιδίτσας (Σ.Η. Μαϊου) 0 Βάθος Στάθμης (m) May-94 May-95 May-96 May-97 May-98 May-99 May-00 May-01 May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May Από το διάγραμμα του βάθους της στάθμης ηρεμίας Μαϊου στη γεώτρηση Σεντενίκου του ΤΟΕΒ Κονιδίτσας, προκύπτει ότι ο μέσος όρος των προηγούμενων ετών ήταν 11,47μ. Ενώ το Μάρτιο του 2008 είναι 17,2 Την 13/5/08 η Σ.Η. είναι 13,10 μ.

19 ΆΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ Αύξηση διαθέσιμου νερού. 1. Επισκευή δικτύων διάθεσης νερου (μείωση απωλειών). 2. Χρήση γεωτρήσεων. 3. Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων. (2και 3 υπερεκμετάλλευση υπόγειων υδάτων) Μείωση κατανάλωσης. 1. Πληροφόρηση κοινού (φυλλάδια, αφίσες, σποτ τηλεο/κά ραδιο/κά κά, συγκεντρώσεις). 2. Μείωση ή απαγόρευση διαφόρων χρήσεων.. (κήποι( κήποι, αυλές, πλύσιμο αυτοκινήτων, μπάνια, τουαλέτες...) 3. Αλλαγή μεθόδων και συνηθειών άρδευσης. 4. Καλλιεργητικές φροντίδες για μείωση αναγκών νερού. 5. Μείωση ετήσιων υδροβόρων καλλιεργειών. 6. Ορθολογική άρδευση (ελάχιστες αναγκαίες ποσότητες, κυρίως στις ελιές.

20 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ Αύξηση Διαθέσιμου νερού 1. Κατασκευή Φραγμάτων. 2. Τεχνητός Εμπλουτισμός. 3. Μεταφορά νερού. 4. Χρήση υποβαθμισμένων νερών. (αφαλάτωση ανακύκλωση) Μείωση κατανάλωσης 1.Εκσυγχρονισμός ανακατασκευή αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων. 2. Ανακύκλωση νερού. 3. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 4. Γεωπονικές τεχνικές μείωσης της κατανάλωσης. 5. Τιμολογιακή πολιτική.

21 Στόχος του Life-EnviFriendly Στόχος του προγράμματος EnviFriendly ήταν η ανάπτυξη ενός σχεδίου εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ ΕΚ, συνδυάζοντας τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικο-οικονομικούς οικονομικούς παράγοντες, για τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Διχειριστικού Σχεδίου της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Ευρώτα και της παράκτιας ζώνης του

22 Οι Εταίροι Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΙ: ΕΛΟΥΣ, ΘΕΡΑΠΝΩΝ, ΚΡΟΚΕΩΝ, ΜΥΣΤΡΑ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΠΕΛΛΑΝΑΣ, ΣΚΑΛΑΣ, ΦΑΡΙΔΟΣ

23 Δίκτυο παρακολούθησης Αξιοποιήθηκε και επεκτάθηκε το δίκτυο συλλογής μετεωρολογικών, υδρολογικών παραμέτρων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

24 31 Σταθμούς Επιφανειακών Νερών

25 Σταθμοί Υπογείων Νερών: Πηγές (10) Πηγάδια (10) Γεωτρήσεις (13)

26 Προσδιορισμός Υδάτινων Σωμάτων Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα (κύριος ρους) Υπόγεια Υδάτινα Σώματα

27 Πιέσεις Απολήψεις νερού Αμμοληψίες, χαλικοληψίες Τροποποιήσεις στη κοίτη και όχθη Αστικά λύματα, απόβλητα ελαιουργείων και χυμοποιίων και ρίψη απορριμμάτων Αναχώματα Διευθέτηση όχθεων και καναλοποίηση Δέσεις Υποβάθμιση και αποψίλωση παρόχθιας βλάστησης

28 Σημειακές πηγές Ρύπανσης Πιέσεις: Αστικά Λύματα Ελαιουργεία Χυμοποιία Ρυπαντές: Θρεπτικά BOD, COD Οργανικό Φορτίο Φαινόλες

29 Ηρύπανση...

30 Διάχυτες πηγές Ρύπανσης Πιέσεις: Γεωργία Κτηνοτροφία ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ Ρυπαντές: Θρεπτικά BOD, COD Οργανικό Φορτίο Φυτοφάρμακα

31 Δημόσιες Αρδευτικές και Υδρευτικές Γεωτρήσεις, Πηγές και ~3500 Ιδιωτικές Γεωτρήσεις

32 Φορτία Αζώτου & Φωσφόρου

33 Average Concentration of the main pollutants along Evrotas River

34 Impacts to Biological Status - Invertebrates Olive Mill Wastes Λήξη λειτουργίας ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΚΗ

35 Χημική κατάσταση υδάτων Επιφανειακά ύδατα 87% Καλής χημικής κατάστασης (Ευρώτας 85%, Παραπόταμοι: 90%). 87% Υπόγεια Ύδατα Ύδατα (Βαθύς υδροφόρος) 100% Καλής χημικής κατάστασης: (τοτο δέλτα έχει 49% 100 πιθανότητα να υπερβεί τις σταθερές) Εξαιρείται η ΝΑ περιοχή (Γλυκόβρυση)

36 Μέτωπο υφαλμύρωσης

37 Ταξινόμηση οικολογικής κατάστασης (υδρομορφολογικά, χημικά & βενθικά ασπόνδυλα 31,6% των σταθμών

38 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΨΑΡΙΑ Squalius keadicus Pelasgus laconicus Tropidophoxinellus spartiaticus Ευρώτας Ευρώτας Κάτω Ασέα Αλφειού Ευρώτας Ρέματα Μεσσηνίας Salaria fluviatilis Anguilla anguilla Gambusia holbrooki Onchorhynchous mykiss Μεσόγειος Ευρεία Εισαχθέν Εισαχθέν Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Ευρώτα

39 Διαίρεση σε υπολεκάνες

40 Μέσο ετήσιο Ισοζύγιο της λεκάνης απορροής του Ευρώτα.

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προτάσεις - Μέτρα Διατήρηση της οικολογικής παροχής του ποταμού Μείωση της κατανάλωσης μέσω ορθολογικής χρήσης νερού Κλειστά δίκτυα άρδευσης Αλλαγή στη τιμολογιακή πολιτική με βάση την κατανάλωση Υπολογισμός των πραγματικών αναγκών άρδευσης και σύστημα ενημέρωσης αγροτών Χρήση υποβαθμισμένων υδάτων

42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προτάσεις - Μέτρα Προστασία παρόχθιων δασών Προστασία των πηγών χωροταξικά μέτρα Προστασία αμμοθινών και αμμολόφων (όχι χωράφια και μόλους) Μέτρα αντιπλημμ μμυρικής προστασίας Αντιδιαβρωτικά μέτρα στις όχθες του Ευρώτα Συνδυασμός αντιπλημμ μμυρικής προστασίας και λειψυδρίας

43 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προτάσεις - Μέτρα Μείωση ρύπανσης σημειακών πηγών Ελαιουργεία Χυμοποιία Αστικά λύματα αποκεντρωμένα φυσικά συστήματα Μεγάλες Κτηνοτροφικές μονάδες

44 Προτάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων

45

46 Άρδευση με κατσίγαρο

47

48 Υπόγεια Διάθεση Κατσίγαρου

49

50 Αποκατάσταση Παρόχθια Ζώνης - Φυτοεξυγίανση

51 1 Περιοχές πυρήνων βιοποικιλότητας Χαράδρα Κολλινιώτικου 2.Πηγές Βιβαρίου 3.Σκούρα Λευκόχωμα 4.Χαράδρα Βρονταμά

52 Συντονισμένη αντιμετώπιση πλημμυρών και λειψυδρίας

53 Flush Floods.

54 Floods

55 Δημόσια συμμετοχή και ενημέρωση Καθ όλη τη χρονική διάρκεια του LIFE αναπτύχθηκε ένας διαρκής διάλογος με τους δημόσιους φορείς μέσω προβλεπόμενων τακτικών συσκέψεων, άτυπων ενημερωτικών επαφών και δημόσιων εκδηλώσεων, οργανωμένων από κοινού με αυτούς. Σε τοπικό επίπεδο, η συνεργασία και ο διάλογος με τους εκπροσώπους των παραευρώτιων ΟΤΑ και ειδικότερα για θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων με τους αντίστοιχους ΤΟΕΒ, τα διάφορα ΚΠΕ και ΜΚΟ. Σε κεντρικό επίπεδο με τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας και τις Υπηρεσίες της

56 Τα παραπάνω δεν είναι τίποτε άλλο από τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. για τα σχέδια διαχείρισης των Λεκανών απορροής. Επομένως η Λακωνία σήμερα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Ευρώτα Και ταυτόχρονα ένα ισχυρό εργαλείο για την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος στο Νομό και την βιώσιμη ανάπτυξή του Σε αυτό τον τομέα η ΝΑ Λακωνίας είναι σε πρωτοποριακό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα

57

58 MIRAGE (FP7 FP7 / ) Η αναγκαιότητα του MIRAGE Οι συμμετέχοντες στο MIRAGE : ( TUC,PL-LRS, HCMR, CNR-IRSA, ABP, ALTERRA, JRC-IES, CEH, FVB, CSIC, UB, ULEEDS Στο ερευνητικό πρόγραμμα MIRAGE θα συνεχιστεί η ερευνητική δουλειά του Life-EnviFriendly με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των ποταμών διαλείπουσας ροής και μεταξύ άλλων θα μελετηθούν θέματα διάβρωσης εδαφών, οικολογίας των υδάτινων συστημάτων, θα γίνει εξειδίκευση της διαχείρισης και θα καταρτιστούν διαχειριστικά σχέδια σε πιο λεπτομερές επίπεδο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο τεχνικό - επιστημονικό υπόβαθρο για την εφαρμογή της Οδηγίας στο Μεσογειακό χώρο Ο ρόλος των Mirror Basins ( Evrotas Candelaro)

59 Hydrologic Status During Drought April 2007 October 2007

60 Hydrologic Status 2010 (wet year) Permanent Flow Temporary Flow Episodic Flow Number of River Segments River Length, Km % of Total Length

61 Hydrologic Pressure Impact Biological Quality of Fish (summer 2008) 71% of the 24 stations had less than good status

62

63 Hydrologic Monitoring and Modeling Studies Hydrologic Monitoring and Modeling Studies at 3 sub-basins (Rasina, Magoulitsa, Oinountas

64 Hydrologic simulation and Management Scenarios Discharge Evrotas-Vivari mm/d irrigation 1.8 mm/d irrigation no irrigation Measurements Discharge (m3/s) /01/06 01/07/06 01/01/07 01/07/07 01/01/08 01/07/08 01/01/ Discharge Evrotas-Vrodamas 3.6 mm/d irrigation 1.8 mm/d irrigation no irrigation Discharge (m3/s) /01/06 01/07/06 01/01/07 01/07/07 01/01/08 01/07/08 01/01/09

65 Land Use scenarios and Water Consumption

66 Erosion Field ERB Erosion Field Studies at 3 sub-basins (Rasina, Magoulitsa, Oinountas measuring annual deposition rates at 3 reaches) + ERB monitoring program

67 Bank Erosion

68 Bank Erosion

69 Ευχαριστώ

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Πρρόόγγρρααμμμμαα LLIIFFEE Πεερρι ιιββάάλλλλοονν 22000055 - Τεχννολλογί ίες Φιλλι ικές προς ττο Περιβάλλλλονν για Αγροττι ική Αννάπττυξη - _ Π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα