DNA πλοειδία, ανάλυση κυτταρικού κύκλου, κυτταρικόςπολλαπλασιασμός. Γεώργιος A. Βαρθολομάτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DNA πλοειδία, ανάλυση κυτταρικού κύκλου, κυτταρικόςπολλαπλασιασμός. Γεώργιος A. Βαρθολομάτος"

Transcript

1 DNA πλοειδία, ανάλυση κυτταρικού κύκλου, κυτταρικόςπολλαπλασιασμός Γεώργιος A. Βαρθολομάτος

2 Στόχοι της παρουσίασης Εισαγωγή σε μερικές από τις πλέον κοινές χρώσεις των νουκλεϊνικών οξέων Πραγματοποίηση διαγνωστικών και ερευνητικών πρωτοκόλλων για ανάλυση κυτταρικού κύκλου με κυτταρομετρία ροής Τα πλέον κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την ανάλυση του κυτταρικού κύκλου Σωστά πρωτόκολλο κυτταρικού κύκλου

3 Πλεονεκτήματα της ανάλυσης του DNA με κυτταρομετρία ροής Μπορεί να γίνει μονιμοποίηση με αιθανόλη και με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει στα κύτταρα που έχουν συλλεχθεί σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, να αναλυθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, ταυτοχρόνως Πολλά επιφανειακά αντιγόνα είναι ανθεκτικά στην μονιμοποίηση με αιθανόλη, έτσι ώστε η ανάλυση του DNA μπορεί να συνδυαστεί με τις συνήθεις τεχνικές ανοσοφθορισμού για χαρακτηριστικά κυτταρικών υποπληθυσμών Εναλλακτικά, το περιεχόμενο κυτταρικό RNA χαρακτηρίζει κυτταρικούς φαινοτύπους που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση, την ηρεμία και το κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Μελέτη του κυτταρικού κύκλου από τομές παραφίνης ιστών επιτρέποντας έτσι αναδρομικές μελέτες.

4 Γενικό Πλαίσιο Μέρος I Χρώσεις Νουκλεϊνικών οξέων Μέρος ΙΙ Οι περισσότερες κοινές εφαρμογές της ανάλυσης των νουκλεϊκών οξέων Μέρος III Η ανάλυση του κυτταρικού κύκλου με PI

5 Πώς ξέρεις τι χρώση να χρησιμοποιήσεις; Χαρακτηριστικά των χρωστικών 1) Φασματοσκοπικές ιδιότητες -Διέγερση της χρωστικής. Έχετε πρόσβαση στην απαιτούμενη λέιζερ; UV; 488; 633; 2) Χημικές ιδιότητες 3) Χαρακτηριστικά δέσμευσης. Χρώσεις με εξειδίκευση ζευγών βάσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των μεγεθών του γονιδιώματος των διαφορετικών ειδών. Επίσης, νωρίς στη σύνθεση του DNA είναι περιοχές πλούσιες σε - ΑΤ- οι οποίες αντιγράφονται πρώτα από τις πλούσιες CG-περιοχές, κατά την S φάση. Ως εκ τούτου διαφορετικές χρώσεις DNA θα δώσουν διαφορετικά προφίλ του κυτταρικού κύκλου

6 Απαιτήσεις για μία χρώση ώστε να είναι χρήσιμη για τον ποσοτικό προσδιορισμό του DNA και του RNA ανά κύτταρο Η χρώση πρέπει να είναι ειδική για τα νουκλεϊκά οξέα και για τίποτε άλλο. Οι χρώσεις πρέπει να εμφανίζουν ένα λογικό βαθμό ειδικότητας (εκλεκτικότητας) για το DNA ή το RNA. Μετά τη χρώση, η εκπομπή της χρωστικής ουσίας θα πρέπει να είναι σε στοιχειομετρία με το περιεχόμενο DNA ή RNA του κυττάρου. Ιδανικά, μια χρώση του νουκλεϊκού οξέος πρέπει να εμφανίζει έντονη αύξηση του φθορισμού κατά τη σύνδεση με το νουκλεϊκό οξύ στόχο της.

7 Οι Χρωστικές των Νουκλεϊνικών οξέων εμπίπτουν σε δύο βασικές κατηγορίες Χρωστικές σύνδεσης σε ζεύγη Βάσεων DAPI (4,6-diamidino-2- phenylindole) Hoechst Hoechst Χρωμομυκίνη Μιθραμυκινη Χρωστικές παρεμβαλλόμενες (Intercalating) 7-AAD PI Ethidium bromide Acridine Orange Pyronin Y Και πολλές άλλες!!

8 Δέσμευση στη μικρή (ελάσσονα) αύλακα του DNA Αυτές οι χρωστικές συνδέονται αποκλειστικά με την ελάσσονα αύλακα της διπλής έλικας του DNA. Αυτές οι χρωστικές δίνουν εκλεκτικότητα για το DNA μόνο. Χρωστικές Hoechst Permeant Διαπερνά τα ζωντανά κύτταρα, δεσμεύεται στην ελάσσονα αύλακα σε τμήματα τουλάχιστον τριών ζευγών βάσεων ΑΤ πλαισιωμένα από ένα ζεύγος βάσεων GC Impermeant δεν διαπερνά, δεσμεύεται στην ελάσσονα αύλακα σε τμήματα τουλάχιστον τριών ζευγών βάσεων ΑΤ πλαισιωμένα από ένα ζεύγος βάσεων GC. DAPI UV excited: Hoechst 33342, Hoechst 33258, DAPI

9 Χρωστικές που παρεμβάλλονται (Intercalating) Αυτές οι χρωστικές που παρεμβάλλονται μεταξύ των βάσεων του DNA και του RNA σχηματίζουν χηλικά σύμπλοκα - PI (Propidium iodide), δεν παρουσιάζει εκλεκτικότητα στα ζεύγη των βάσεων, διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη -EtBr (Ethidium bromide), καμία εκλεκτικότητα ζευγών βάσης, διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη - 7-AAD (7-Aminoactinomycin D), μικρή εκλεκτικότητα σε GC, διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη - Χρωστικές Διμερών της κυανινικής (Dimeric cyanine)

10

11 Χρωστικές που παρεμβάλλονται (Intercalating) Παρεμβαλλόμενες χρωστικές που εκφράζουν διαφορετικά φάσματα εκπομπής ανάλογα με το αν δεσμεύονται με το DNA ή το RNA - Οι ακριδίνες η δέσμευση σε ds νουκλεϊνικού οξέως οδηγεί σε εκπομπή στα 530nm, ενώ σε ss νουκλεϊκό οξύ προκαλεί εκπομπή στα 640nm -Pyronin Υ Δεν παρουσιάζει εκλεκτικότητα (ειδικότητα) σε ζεύγος βάσεων

12 Η πολυπλοκότητα των δεσμευτικών τρόπων στις χρωστικές απαιτεί προσεκτικό έλεγχο των συνθηκών χρώσης Για τον προσδιορισμό του βέλτιστου χρόνου χρώσης λαμβάνουνε υπ όψιν την ποσότητα των κυττάρων και τη συγκέντρωση της χρωστικής. Στη συνέχεια, αναλύουμε με κυτταρομετρία ροής. Όταν η κορυφή του ιστογράμματος δεν μετακινείται, αυτός ο χρόνος είναι ο προτιμώμενος (προτεινόμενος) της χρώσης αυτής. Χρώση Πυρήνων με PI Επώαση επιπλέον 10 min στους 37oC Ανεπαρκής χρώση Σωστή χρώση

13 Συμπερασματικά Για οποιαδήποτε δεδομένη εφαρμογή, υπάρχει ένας αριθμός χρωστικών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εξοικειωθείτε με τις χημικές ιδιότητες, τα φάσματα απορρόφησης και εκπομπής, και την δεσμευτική ιδιότητα της χρωστικής πριν τη χρησιμοποιείστε.

14 Ποια είναι η σωστή μέθοδος ανίχνευσης νουκλεϊνικών οξέων για εσένα? Περιεχόμενο DNA Υποπληθυσμός κυττάρων Απόπτωση Κινητική της διαφοροποίησης Η ανάλυση του κυτταρικού κύκλου

15 Καθορισμός του περιεχομένου του DNA Η χρωστική δεσμεύεται στο DNA με κατάλληλο πρότυπο αναφοράς -PI, DAPI, EtBr με πέστροφα ή κοτόπουλο RBC s Μετρήστε το Peak CRBC MFI=225 CRBC=10pgms 2C Sample MFI= 30 4C Sample MFI=60 8C Sample MFI= /30=10pgms/Xpgms X=1.34pgms

16 Προσδιορισμός της πλοειδίας των κυττάρων PI, DAPI, EtBr με κατάλληλο πρότυπο αναφοράς Aneuploid tumor cell nuclei CRBS s Trout erythrocytes Diploid normal nuclei

17 Έλεγχος πλοειδίας Έλεγχος διπλοειδικός μόνο Έλεγχος διπλοειδικός που αναμιγνύεται με το δείγμα ιστού ΥΠΕΡΠΛΟΕΙΔΙΑ ΥΠΟΠΛΟΕΙΔΙΑ Το δείγμα ιστού μόνο

18 Ανάλυση DNA ως δείκτης της απόπτωσης Apoptotic cells G0,G1 S G2,M PI (DNA Content) Εκτός από την ανάλυση του DNA, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει επίσης αποπτωτικά κύτταρα

19 M (Mitosis) Nuclear membrane disappeas; homoloques of each chromosome pair pulled to opposite polls of cell; at end of mitosis the cell membrane pinches off to form 2 daughter cells and completes cytokinesis Κυτταρικός κύκλος G0(noncycling, Quiesnent cells) G1(Gap1) specific regions of the genome become accessible to RNA polymerases. RNA and protein synthesis resume at a rapid rate. G2 (Gap 2) Chromosome condensation occurs Apoptosis S-phase(DNA synthesis) High rate of synthesis of ATrich DNA early in S-phases, high rate of synthesis of GC rich DNA late in S-phase Necrosis due t cell injury can occur at any cell cycle stage

20 Τι μας λέει ο κυτταρικός κύκλος Η μέτρηση του κυτταρικού περιεχομένου σε DNA μπορεί να μας δώσει μια εκτίμηση της κάθε φάσης του κυτταρικού κύκλου Επίσης, είναι μια μέτρηση των χαρακτηριστικών ανάπτυξης, μιας κυτταρικής καλλιέργειας ή ενός ιστού υπό κανονικές συνθήκες ή συνθήκες στρες

21 Χρήσιμες πληροφορίες Η S φάση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θεωρείται ότι αντανακλά την πολλαπλασιαστική δραστηριότητα της νεοπλασία Ο δείκτης πολλαπλασιασμού υπολογίζεται από το ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση και την μίτωση G2/M επί του συνόλου του κυτταρικού πληθυσμού Το κλάσμα της S φάσης (S-Phase Fraction SPF) είναι το ποσοστό των κυττάρων που βρίσκουμε μόνο στην S φάση Η πλοειδία ή η περιεκτικότητα των κυττάρων σε DNA στηρίζεται στις διαφορές που υπάρχουν στο ποσό του DNA μεταξύ φυσιολογικών και νεοπλασματικών κυττάρων

22 Χρήσιμες πληροφορίες Το πυρηνικό DNA που προσδιορίζεται με κυτταρομετρία ροής εκφράζεται συνήθως ως δείκτης DNA (DNA-Index, ID),ο οποίος εκφράζει το λόγο της ποσότητας του DNA του νεοπλασματικού πληθυσμού στη φάση G0/G1 προς την ποσότητα του DNA του φυσιολογικού πληθυσμού στην ίδια φάση Πίνακας Συσχέτιση του δείκτη ID και της ανευπλοειδίας Δείκτης DNA (ID) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 1.00 Διπλοειδικός (2n) Απλοειδικός (1n) Τετραπλοειδικός 92 (4n) <1.00 Υποπλοειδικός <46 >1.00 Υπερπλοειδικός >46 Όχι 0.5, 1.0, ή 2.0 Ανευπλοειδικός Απόκλιση από το ακριβές πολλαπλάσιο του απλοειδικού Οι διαταραχές της πλοειδίας ανιχνεύονται με την κυτταρομετρία μόνο όταν το ποσό του DNA υπερβεί ένα όριο και αυτό για πολλούς είναι ο αριθμός +/- τρία τουλάχιστον χρωμοσώματα (από 46 σε 43 ή 49 χρωμοσώματα)

23 Διαχωρίζοντας διάφορα στάδια του κυτταρικού κύκλου Διαφορετική χρώση του DNA και RNA Πορτοκαλί ακριδίνης (σε ds εκπέμπει στο πράσινο, σε ss εκπέμπει στο κόκκινο. -Προηγείται σύντομη μονιμοποίηση των κυττάρων με φορμαλδεΰδη -ακολουθεί μερική in vitro μετουσίωση του DNA με σύντομη έκθεση σε οξύ και επώαση με ΑΟ σε χαμηλό ph. -H ευαισθησία του DNA στην in situ μετουσίωση είναι μεγαλύτερη στη συμπυκνωμένη χρωματίνη των κυττάρων στη μίτωση σε σχέση με αυτή στη μεσόφαση (κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα αποπτωτικά κύτταρα), δεν μπορεί να διακρίνει τα αποπτωτικά από τα μιτωτικά κύτταρα. Πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις που η παρουσία αποικοδομημένου DNA στα νουκλεοσώματα δεν είναι φανερή. Διάφορα πρωτόκολλα κυτταρομετρίας BrdU ενσωμάτωση (η bromodeoxyuridini είναι ανάλογο της θυμίνης, η οποία ενσωματώνεται στο DNA των κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση) ανάλυση κυκλίνης

24 Acridine Orange Διαχωρίζει την G0 από την G1 DNA Content

25 Μιτωτικά κύτταρα-ιστόνη Η3-P Αντιδρούν με κύτταρα από την πρόφαση στην τελόφαση, και ασθενέστερα στη μεσόφαση

26 Ανάλυση κυκλινών Βασισμένη στο κυτταρικό κύκλο Ανάλογα με την έκφραση των πρωτεϊνών των κυκλινών Οι κυκλίνες είναι μία τάξη προϊόντων γονιδίων που ελέγχουν τη μετάβαση των κυττάρων από μια φάση του κυτταρικού κύκλου σε άλλη. Σε φυσιολογικά κύτταρα αυτά τα σημεία ελέγχου είναι προβλέψιμη. Σε διαταρασσόμενα ή καρκινικά κύτταρα έχουν αλλάξει οι σχέσεις αυτές, συχνά οδηγούν σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη Cyclin Cell cycle phase cdk Protein Localization A S and G2/M cdc2/cdk1,cdk2 Nucleus B1 G2/M cdc2/cdk1 cytoplasm B2 G2/M cdc2/cdk1 cytoplasm B3 G2/M cdc2/cdk1,cdk2 Nucleus D1 G1 dk4/cdk6/cdk2 Nucleus D2 G1 ND Nucleus D3 G1 cdk4/cdk6 Nucleus E G1/S ND Nucleus H All phases CDK7 ND

27 Η έκφραση των διαφόρων κυκλινών στον κυτταρικό κύκλο B1 D(1,2,3) A E Καρκινικά κύτταρα εμφανίζουν μη φυσιολογική ή ακατάλληλη (inappropriate) ανάρμοστη έκφραση αυτών των κυκλινών σε αυτά τα σημεία στον κυτταρικό κύκλο

28 Ενσωμάτωση-BrdU Λόγω της ανάγκης για δίκλωνο DNA για τη χρώση, και την ανάγκη για μετουσιωμένο DNA ώστε να γίνει η δέσμευση και η ανίχνευση του BrdU, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ειδικές κατευθυντήριες γραμμές προετοιμασίας του δείγματος περισσότερο εμπειρικά για κάθε τύπο κυττάρου.

29 Συμπερασματικά.. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με τη κυτταρομετρία ροής υπάρχουν πολλές δυνατότητες που σχετίζονται με την ανάλυση των νουκλεϊνικών οξέων. Βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος που επιλέξατε είναι η καλύτερη για το πείραμά σας. Δηλαδή. Θα λάβετε τα πιο σημαντικά δεδομένα που είναι δυνατόν;

30 Μέρος III Η ανάλυση του κυτταρικού κύκλου με PI

31 Ποιοτικός έλεγχος για την ανάλυση νουκλεϊκών οξέων Έλεγχοι -Περιορίστε τα cv s -Σε περίπτωση που σχηματίζουν ζεύγη και τρίδυμα (εκτός) -Πρέπει να είναι μεγάλο όσο το δυνατόν -Πρέπει να περιέχουν αληθή κύτταρα του κύκλου Διαδικασία χρώσης πρέπει να εκτελείται αυστηρά Υπολείμματα χρωστικής σε σωλήνες μπορεί να παραποιήσουν τα δεδομένα Ανάλυση Δεδομένων

32 Επίδραση του CV στο κυτταρικό κύκλο CV=2 Το επιθυμητό CV=5 Το μεγαλύτερο επιτρεπτό άνω όριο CV s για την καλή ανάλυση του κυτταρικού κύκλου CV=8 Μόνο για ειδικές περιπτώσεις κυττάρων CV=15 Μην προσπαθήσετε άλλο

33 Η προετοιμασία των δειγμάτων Υπάρχουν προγράμματα μοντελοποίησης που αφαιρούν τα συντρίμμια, λαμβάνονται όμως καλύτερα αποτελέσματα όταν αφαιρούνται τα νεκρά κύτταρα με φυγοκέντρηση σε Ficoll / Histopaq Όλα τα αντιδραστήρια να είναι free DNase δηλ. να τα έχουμε βράσει για 15 λεπτά τουλάχιστον.

34 Η ανάλυση του κυτταρικού κύκλου με PI Πρωτόκολλο Προετοιμασία των δειγμάτων Διάκριση των Doublet Ανάλυση των δεδομένων

35 Η ανάλυση κυτταρικού κύκλου με PI Πλένονται τα κύτταρα 2X σε PBS για να απαλλαγούμε από τις πρωτεΐνες του ορού. Επανεωρείται το ίζημα σε PBS (έως 3 ^ 6 κύτταρα σε 1,2 mls) Βεβαιωθείτε ότι το PBS είναι ελεύθερο από Ca και Mg. Η παρουσία των Ca και Mg στο PBS προκαλεί συγκόλληση των κυττάρων. Προσθέστε 3,0 ml 95% αιθανόλης στάγδην υπό στροβιλισμό (vortexing). Η μονιμοποίηση σε αυτό το τελικό διάλυμα αιθανόλης 70% για τουλάχιστον 30 λεπτά. Τα κύτταρα μπορούν να παραμείνουν σε αυτό το διάλυμα για μέχρι μία εβδομάδα. Πλύση των κυττάρων 2X σε PBS σε συνολικό όγκο 15ml. Φυγοκέντρηση στις rpm για 10 min. Το ίζημα των κυττάρων εκτός της αιθανόλης είναι πιο δύσκολο να επανεωρηθεί και απαιτείται μεγαλύτερη περιστροφή. Εάν δεν γίνει αυτό, αυτό το βήμα μπορεί να ευθύνεται για μια δραματική απώλεια των κυττάρων. Επαναιωρούμε το ίζημα σε 4,5 ml PBS. Προσθέστε 0,5 ml RNase από διάλυμα αποθέματος. Επωάζουμε για 30 λεπτά στους 37C. Πλύνετε 2X σε PBS Καταμέτρηση των κυττάρων Επαναιωρήσετε σε 0,5 έως 2,0 ml διαλύματος χρώσης ΡΙ (τελική συγκέντρωση 1Χ106 κύτταρα / ml) & επωάστε για 30 λεπτά στους 4C ή σε πάγο. Αναλύστε

36 Περίληψη για την διάκριση των Doublet Ο ορισμός της doublet (για αυτή τηνπαρουσιαση) ορίζεται ως δύο G0 /G1 κύτταρα κολλημένα μαζί, καθώς διασχίζουν το λέιζερ Ο κυτταρομετρητής επεξεργάζεται τον παλμό ως ένα συμβάν, γιατί ο παλμός ο οποίος παράγεται ποτέ δεν πέφτει κάτω από ένα ορισμένο όριο (a set threshold level). Έτσι δύο G0/G1 κύτταρα θα έχουν ένα παρόμοιο ύψος παλμού σαν ενός στην G2 /M φάση. Αυτό οδηγεί σε μια εσφαλμένη υπερεκτίμηση των κυττάρων που είναι στη G2/M. Αν και ένα G2+Μ κύτταρο έχει διπλάσιο όγκο ενός G0/G1 φάσης κύτταρο, η διάμετρος του αυξάνει μόνο κατά ~ 26%. Από την άλλη πλευρά, η συνδυασμένη διάμετρος ενός G0/G1 doublet είναι διπλάσιο ενός μονήρους γεγονότος G0/G1, υπό την προϋπόθεση ότι η υδροδυναμική εστίαση ευθυγραμμίζει τα κύτταρα στην κατεύθυνση της ροής. Συνεπώς, η αναλογία πλάτους προς επιφάνεια (width to area), η οποία είναι μια μέτρηση συνολικού φθορισμού, και το μήκος του χρόνου που παίρνει το κύτταρο για να διασχίσει την ακτίνα λέιζερ, παρουσιάζουν αυξήσεις σε δυσανάλογη τιμή σε μια doublet από ένα πραγματικό κύτταρο στη φάση G2. Επομένως, η ανάλυση του παλμού πλάτους (pulse width) καθιστά δυνατόν να βρούμε τα doublets.

37 Η τάση παλμού Όταν ένα κύτταρο περνά μπροστά από το λέιζερ, όλο και περισσότερο φως φθορισμού εκπέμπεται έως ότου το κύτταρο είναι στο κέντρο του λέιζερ (maxim) Καθώς το κύτταρο αφήνει το λέιζερ, και λιγότερο φθορίζον φως εκπέμπεται Και με δεδομένο, ότι εκπέμπονται φωτόνια τα οποία μετατρέπονται σε φωτοηλεκτρονία στο ΡΜΤ, αυτό δημιουργεί ένα παλμό τάσης

38 Ο παλμός Above threshold Time

39 Voltage Intensity Η μέτρηση του παλμού Pulse Area Pulse Height Pulse Width= time of flight Time

40 Μέτρηση του παλμού Doublet Time Threshold

41 Single Go pulse Single G2 pulse Doublet pulse Width of pulse VS Width of pulse VS Width of pulse Width=W Width=W+(W*.26) Width~2W Τι δείχνουν αυτοί οι παλμοί? 1. Το πλάτος ενός μονού Go και G2 είναι σχεδόν το ίδιο 2.Το ύψος του G2 και της doublet είναι περίπου η ίδια 3. Αν δούμε μόνο στο ύψος παλμού, το κύτταρο G2 δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από το doublet.

42 Συμπερασματικά.. Όσο καλύτερη είναι η προετοιμασία του δείγματος τόσο πιο σημαντικά στοιχεία θα βρείτε Οι περισσότερες κοινές πηγές των σφαλμάτων που σχετίζονται με την ανάλυση του κυτταρικού κύκλου είναι? -DNase στα διαλύματα -Δεν προστίθεται η αιθανόλη στάγδην κατά το στροβιλισμό -Μήπως δεν προσθέτουμε Rnase?? - Απώλεια των κυττάρων κατά τη διάρκεια των βημάτων πλύσεως, ειδικά όταν τα γυρίζουμε προς τα έξω με το διάλυμα της μονιμοποίησης με την αιθανόλη -τα χάνουμε. Οι διακρίσεις των Doublet είναι πολύ σημαντική για την εξάλειψη ψευδών G2/Μ κυττάρων.

43 FL-2A Instrument setup FSC FL-2W No RNase M1 M2 M3 FL-2A FL-2A

44 Cell quest Modfit WinList WinCycle Flowjo Data analysis Οι κυτταρομετρητές είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα υπολογιστικά προγράμματα ώστε να δίδονται όλες οι πληροφορίες ως αναφορά τα ποσοστά των φάσεων του κυτταρικού κύκλου και του φυσιολογικού και του ανευπλοειδικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα δίδονται επί της εκατό των κυττάρων στις φάσεις G0/G1, S, G2/M.

45 Cellquest vs Modfit M1=G0-G1 M2=S M3=G2-M

46

47

48 DNA QC Particles (Becton Dickinson Catalog No [ ]) Figure 1. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs): FL2- Width versus FL2-Area dot plot showing a singlet gate, which excludes aggregates. PBMCs may be mixed with tumor samples as an internal control.

49 Figure 2. FL2-A DNA histogram of PBMCs, which has been gated to exclude aggregates.

50 Figure 3. Breast tumor tissue: FL2-Width versus FL2-Area dot plot showing a singlet gate, which excludes aggregates.

51 Figure 4. FL2-A DNA histogram of breast tumor tissue, prepared by in vitro FNA, which has been gated to exclude aggregates.

52

53

54

55

56 BMC Cancer 2011, 11:255

57 Fig. 2. p53-mediated G1 cell cycle arrest is reversible. Cells were detached from substratum by trypsinization and used for propidium iodide staining. DNA content of rat (A) and human (B) cells expressing conditional p53 mutants was measured by flow cytometry on the Becton Dickinson FACScan.

58

59 pone g001: VRK1 levels in different growth conditions of human fibroblasts.(a). Flow cytometry profile of WS1 cell cycle in nonsynchronized (left) and serum starved cells (right). (B). Nuclear localization of VRK1 and morphology of WS1 cells in non-synchronized and starved WS1 cells. Endogenous VRK1 protein was detected with a specific polyclonal antibody (VE1) in the cell nuclei. The size bar represents 50 µm. (C). Level of VRK1 endogenous protein determined in an immunoblot. (D). Change in VRK1 gene expression by qrt-pcr upon withdrawal or addition of serum to the cell culture. These experiments were independently performed three times. Human VRK1 Is an Early Response Gene and Its Loss Causes a Block in Cell Cycle Progression Valbuena A, López-Sánchez I, Lazo PA - PLoS ONE (2008) Bottom Line: The elimination of VRK1 by sirna results in a G1 block in cell division, and in loss of phosphorylated-rb, cyclin D1, and other proliferation markers.elimination of VRK1 by sirna induces a reduction of cell proliferation.vrk1 colocalizes with p63 in proliferating areas of squamous epithelium, and identifies a subpopulation in the basal layer.vrk1 is an immediate early response gene required for entry in G1, and due to its implication in normal cell proliferation and division, might be a new target for development of inhibitors of cellular proliferation.

60 J Cancer 2011; 2: doi: /jca.2.36 Acridine orange and ethidium bromide staining: Cells were seeded in 96-well plates at 3,000 cells per well and incubated at 37 o C with 5% CO 2. NPCD at a final concentration of 2 or 4 µm was added 24 hours later in multiple repetitions (5 wells per dose); plates were incubated for an additional 24 or 48 hours. Prior to cell staining, the medium was discarded. The cells were washed with phosphate-buffered saline (PBS) first and then incubated with 10 µl PBS containing 10 µg/ml of Ethidium Bromide (EB) and 3 µg/ml of Acridine orange (AO). The cells stained by EB and AO were immediately visualized under the Leica DM IRB inverted fluorescence microscope (Leica Microsystems Inc. Bannockburn, IL). Multiple photos were taken at randomly-selected areas of the well to ensure that the data obtained are representative. Photographs were processed using Image ProPlus 6.0 ultimate image analysis software (Media Cybernetics, Inc. Bethesda, MD). Cell cycle analysis: Cells were cultured in 6-cm culture dishes until they reached 70~80% confluence. NPCD was given at an indicated concentration with DMSO as non-treated control; the cells were harvested 36 or 48 hours later. At the cessation of the treatment, both floating and adherent cells were collected, combined, washed with cold PBS, and then fixed overnight with 70% ethanol in PBS at -20 o C. The cells were then washed with PBS again and incubated in the dark with in a PBS solution containing 20µg/ml propidium iodide (PI) and 200µg/ml RNase for 30 minutes at room temperature. The cells at different stages of the cell cycle were detected with a Becton Dickinson FACS Calibur flow cytometer (BD Biosciences, San Jose, CA). Intact cells were gated in the FSC/SSC plot to exclude small debris. The population of cells at different stages of the cell cycle was quantified using ModFit LT software (Verity Software House, Inc., Topsham, ME). NPCD induced death of MCF7, MB231 and MCF15 cells. A): Acridine orange/ethidium bromide staining shows viable cells in green fluorescence and dead cells in red-orange fluorescence. B, C and D): Necrotic (upper-left quadrant), early apoptotic (bottom-right quadrant) and both late apoptotic and necrotic (upper-right quadrant) fractions of MCF7 (B), MB231 (C) and MCF15 (D) cells 36 or 48 hours after treatment with 5 µm NPCD.

61 Fertility and Sterility Volume 95, Issue 1, January 2011, Pages Using semen flow cytometry to evaluate association of ploidy status and chromatin condensation of spermatozoa with conventional semen parameters: Clinical application in intrauterine insemination Leandros Lazaros, Ph.D. a, Apostolos Kaponis, M.D. a, Georgios Vartholomatos, Ph.D.b, Elissavet Hatzi, Ph.D. a, Stefania Botsari, M.D. a, Nikolaos Plachouras, M.D. a, Georgios Makrydimas, M.D. a, Konstantinos Zikopoulos, M.D. a, Nikolaos Sofikitis, M.D. c, Ioannis Georgiou, Ph.D. a Figure 2. Scattergrams of acridine orange stained spermatozoa analyzed by flow cytometry, showing (A) a semen sample containing an increased percentage of spermatozoa in red population zones and (B) a normal reference semen pool. To define the nuclear abnormalities and to estimate the percentage of mature spermatozoa in every semen sample, the data were examined using two-dimensional scattergrams plotting red versus green fluorescence. The FL1-H axis represented the green fluorescence, the FL2-H axis the red fluorescence.

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - - ό ό : Ω ί ό ί ώ.. ά ή ί ός ή ς ύ ί ί ή έ ώ ό. ή ς ά ς ής ό ός ά ς ή έ ός ή ς ί ής ί ς. ό έ ώ - ώ ή ής ή ς- ί ά ά ς ί ς. ά ί ί έ έ ά ύ ή, ό ί ά, ό ό ά έ ά ής ί ύ George Wald ή ί έ ς ί ύ ό ς ί ς ά έ

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα σπάνιων γεγονότων και ανεπαρκών δεδομένων. Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Πειράματα σπάνιων γεγονότων και ανεπαρκών δεδομένων. Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» Πειράματα σπάνιων γεγονότων και ανεπαρκών δεδομένων Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» Μικρή ποσότητα δείγματος (ανεπαρκή δεδομένα) Μικρή ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Σπυριδούλα Βασιλείου Βιολόγος, PhD Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν.Α. Κυτταρομετρία Ροής (ΚΡ): απαραίτητο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά Απεικόνιση των κυτταρικών πληθυσμών με βάση: το μέγεθος την κοκκίωση το φθορισμό ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Υδροδυναμική ροή Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

Compensation (Αντιστάθμιση Φθορισμών) και Ψηφιακή Τεχνολογία. Μαρία Γεωργίου Χημικός, PhD Leriva Diagnostics

Compensation (Αντιστάθμιση Φθορισμών) και Ψηφιακή Τεχνολογία. Μαρία Γεωργίου Χημικός, PhD Leriva Diagnostics Compensation (Αντιστάθμιση Φθορισμών) και Ψηφιακή Τεχνολογία Μαρία Γεωργίου Χημικός, PhD Leriva Diagnostics Block Διάγραμμα Κυτταρομετρητή Sample Dynamic Range Determinant PMT Amp Peak Laser Optics Resolution

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα προβλήματα αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται στον υπολογισμό : 1. νουκλεοτιδίων ή αζωτούχων βάσεων ή πεντοζών ή φωσφορικών ομάδων 2. φωσφοδιεστερικών δεσμών ή μορίων

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι FLOW CYTOMETRY UNIT Operational Scientist: Dr. Sofia Grammenoudi grammenoudi@fleming.gr Scientist in Charge: Dr. D.L. Kontoyiannis ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων

3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων 3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων 3.1 Ποσότητα DNA Τα µεγέθη των γενωµάτων των φυτικών ειδών µελετώνται τα τελευταία 50 χρόνια και τα δεδοµένα είναι καταγεγραµµένα σε βάσεις δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. FSH:ΜΒ 33000,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 3 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 3 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 3 ο Τεχνικές Μικροσκοπίας Φθορισμού Κλασσικές τεχνικές» Wide-field fluorescence microscopy (Μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου)» Confocal laser scanning microscopy, CLSM (Συνεστιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κυτταρικός Κύκλος. The Cell Cycle

Ο Κυτταρικός Κύκλος. The Cell Cycle Ο Κυτταρικός Κύκλος The Cell Cycle H ζωή του κυττάρου Θυγατρικά Κύτταρα Γήρανση (Senescence) Κυτταρικός Κύκλος Αντιγραφή του DNA και Κυτταρική αύξηση Κυτταρική ιαίρεση Κυτταρικός θάνατος Οι φάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Φασματικού Διαχωρισμού στην Διάκριση Διαφορετικών Τύπων Εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπίγγος Γεώργιος

Αξιολόγηση των Φασματικού Διαχωρισμού στην Διάκριση Διαφορετικών Τύπων Εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπίγγος Γεώργιος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Αξιολόγηση των Φασματικού Διαχωρισμού στην Διάκριση Διαφορετικών Τύπων Εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο ανοσοφθορισµός είναι η µέθοδος κατά την οποία χρησιµοποιούνται φθορίζοντα αντισώµατα για την ανίχνευση και εντόπιση αντιγόνου ή αντισώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΤΚΛΟΣ. abee/biobk/biobookmeiosis.html. pdf

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΤΚΛΟΣ.  abee/biobk/biobookmeiosis.html. pdf ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΤΚΛΟΣ http://www2.estrellamountain.edu/faculty/far abee/biobk/biobookmeiosis.html pdf https://www.youtube.com/watch?v=wy3n5nczbhq http://www.youtube.com/watch?v=lf9rcqifx34&feature=related

Διαβάστε περισσότερα

DNA MICROARRAYS. Σελίδα 1 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Τ. Θηραίου

DNA MICROARRAYS. Σελίδα 1 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Τ. Θηραίου DNA MICROARRAYS Σελίδα 1 Μελέτη του γονιδιώματος Ποια είναι τα γονίδια και που βρίσκονται; Ποιοι μηχανισμοί ρυθμίζουν την έκφραση κάθε γονιδίου; Σε τι επίπεδα εκφράζονται τα γονίδια υπό διαφορετικές συνθήκες;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 7: Κλασσικές & Σύγχρονες (Ταχείες) Μέθοδοι Μέτρησης Μικροβιακού Φορτίου (3/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές Ενότητα Ροή γενετικής πληροφορίας Φύλλο εργασίας 2 Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από φυτικά κύτταρα Βιολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Τα νουκλεϊκά οξέα, όπως και οι πρωτεΐνες, είναι μακρομοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) GENEKOR MEDICAL SA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) Η διαδικασία απομόνωσης του DNA από καρκινικό ιστό σε κύβο παραφίνης περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Θ. Σουρλίγκα Εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών

ρ. Θ. Σουρλίγκα Εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών Ιστονικές Ποικιλοµορφίες και Μεταφραστικές Τροποποιήσεις των ιστονών: Βασικοί Παράγοντες για την Στερεοδιαµόρφωση της Χρωµατίνης κατά την Γήρανση και Απόπτωση ρ. Θ. Σουρλίγκα Εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ In vitro και in vivo φαρμακοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Κυτταρομετρία Ροής

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Κυτταρομετρία Ροής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Κυτταρομετρία Ροής Έλενα Κουιμτζόγλου Τμήμα Βιολογίας http://www.exetasis.gr/kittarometritis Κυτταρομετρία ροής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA ο λόγος Α / C είναι 1/ 4. Το μήκος του είναι 20.000 ζεύγη βάσεων. Ποια η εκατοστιαία σύσταση και ποιος ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (HPLC) ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Επίπεδη, μήκους 3-25 cm και διαμέτρου 0,5-5 mm. Μικροπορώδη σωματίδια πηκτής διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΕΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλης, PhD Λάρισα, 2012 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Αποτελεί την πιο κοινή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμπλοκες Ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή. Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Διάλεξη 9η Κεφ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΛΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ αναπαραγωγή αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη επιδιόρθωση ιστών Κυτταρική οργάνωση του γενετικού υλικού Γονιδίωµα: Το σύνολο του γενετικού υλικού (DNA) ενός κυττάρου Στα προκαρυωτικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικών Καταςκευών ΠΜΣ Ενεργειακά Συςτήματα και Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ Διδακτορική διατριβή Καιιηέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΙ ΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-FNA ΙΣΤΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» QFCM Quantitative fluorescence cytometry Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού ή Ποσοτική Κυτταρομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή 1 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή Εργασίες = 10% Αξιολόγηση Σταύρος Ιεζεκιήλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών iezekiel@ucy.ac.cy Green Park 111 Ενδιάμεση εξέταση = 30% Τελική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού (Fluorescence Microscopy)

Μικροσκοπία Φθορισμού (Fluorescence Microscopy) Μικροσκοπία Φθορισμού (Fluorescence Microscopy) Τεχνικές δημιουργίας αντίθεσης υπενθύμιση Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy) Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield) Μικροσκοπία αντίθεσης

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου Ενότητα 1.1: Χημεία της ζωής Ενότητα 2.1: Μακρομόρια Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: 1. Για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός Ο φυσιολογικός μυελός των οστών Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" μυελός των οστών πολύπλοκος όλες οι κυτταρικές σειρές από αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση αχλαδιών σε νερό. υπό την παρουσία σπόρων σιναπιού (Sinapis arvensis).»

«Συντήρηση αχλαδιών σε νερό. υπό την παρουσία σπόρων σιναπιού (Sinapis arvensis).» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗ Π. ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής (Α.Π.Θ.) «Συντήρηση αχλαδιών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΕΜΑ 2 Ο Α) Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 5.1 ΈΝΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΔΗ ΒΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΡΜΟ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 5.2 ΈΝΑ ΖΕΥΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ImPath HER2 FISH. Στοιχεία προϊόντος Αρ. Κατ. Περιγραφή 47862 ImPath HER2 FISH. 42 life sciences GmbH & Co. KG Fischkai 1 27572 Bremerhaven Γερμανία

ImPath HER2 FISH. Στοιχεία προϊόντος Αρ. Κατ. Περιγραφή 47862 ImPath HER2 FISH. 42 life sciences GmbH & Co. KG Fischkai 1 27572 Bremerhaven Γερμανία Στοιχεία προϊόντος Αρ. Κατ. Περιγραφή 47862 ImPath HER2 FISH Προβλεπόμενη χρήση Το ImPath HER2 FISH (αρ. κατ. 47862) προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το Κιτ Ανίχνευσης ImPath ISH (αρ. κατ. 44996)

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα