ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"

Transcript

1 - - ό ό : Ω ί ό ί ώ.. ά

2 ή ί ός ή ς ύ ί ί ή έ ώ ό. ή ς ά ς ής ό ός ά ς ή έ ός ή ς ί ής ί ς. ό έ ώ - ώ ή ής ή ς- ί ά ά ς ί ς.

3 ά ί ί έ έ ά ύ ή, ό ί ά, ό ό ά έ ά ής ί ύ George Wald

4

5 ή ί έ ς ί ύ ό ς ί ς ά έ ί ή ό (.. ή ί ). ή ί ύ ό ό έ ί ά (.. ός ά Southern).

6 ίς ί ές έ ές έ DNA ές έ RNA ές έ ϊ ώ

7

8

9 ή ί ή ί 1500 ί ό έ ό. ό ό ύ m ώ ά ά ς έ ή ύ ά ό 50 m. Zacharias Janssen Robert Hooke Antony van Leuwenhoek

10 ή ί Theodor Schwann, Matthias Schleiden ώ έ ς ς ής ί ς ά ύ έ ό ά ύ Alfred Donne ύ ώ ά ί ό ό ό Trichomonas vaginalis Carl Zeiss ό ό ή ί ό ό.

11 ή ί ώ ί ό ό ύ 1838 ό lfred Donne. ί ύ ί

12 ή ί ά ή ά ό ί ά ύ ό ό ά nm. ά ά ώ, ά ό ί ό ύ ί, ύ ί, ί ς ά ς.. ά ύ ί ύ ό ύ ώ.

13 ή ί

14 έ ς Wilhelm Roux ί ϊ ά ύ ό ς ά ό ό Ross Harrison ί έ ώ ς ό ί έ. ό έ ώ ά, ϊ ώ ά, ώ, ώ. ί έ ς έ ς ί ς.

15 έ ς έ έ ή ά έ ά in vitro ό ς ό 24 ώ ς. έ ς ύ ά ό έ ύ ά ό ό ώ ί ς ίς. ύ ύ ύ ά ά ώ ς ά.

16 3 3 Fibroblast cells Smooth muscle cells MCF7 breast cancer HeLa cervical cancer cells

17 έ ς ύ ώ ά ά ό έ ί ό. ή ύ ί ί Petri ή ές ά ς

18 έ ς Ό ί έ ς ός ός ή ύ, ύ ώ ό ί ς έ ς ύ έ ύ ό ό ό ό ί ί έ, ί ύ όά. ή ώ ά in vitro ί ό ύ ώ ό. Ά ς ή ς, έ ύ ά ά.

19

20 έ ς ό έ έ ύ ύ ύ ό ά ά ά ή. ή ά ό ώ ς ύς ( ή, ύ ς, ό ) ί ύ ή.

21 έ ς ή ς ύ ς ό ής (contact inhibition of growth) ός ά ά έ ά ή ς. ί ής άς. ές ές ί ές ύ ς ϊ ή έ.

22 έ ς έ ς in vitro ί ί ς ό ό ή ά ή ί. ύ έ ς : ός ά ή ί ός ά ς ός DNA ή έ ή ϊ ώ ά

23 ς ύ ύ έ ή?

24 ός ά ά ό ς ής ά ς ώ ά ί έ ς ς ά ς. ά ί ώ ά ς ές, ές ές ς ό ς. ό ό ς ί ς ής ί ό ς.

25 ά έ ς g έ ής ς ής. ύ ς ό 100 έ ς 60,000 rpm ( ές/ ό) ά έ?

26 ί ά ς- έ ί ά ( ά ώ, ί ώ ί ). 1 έ ί : ή ς, έ ύ 2 έ ί : ό, ώ 3 έ ί : ώ, ύ έ ς ά ί έ ί ί, ύ ύ ή ς ό ς ί ς ύ ά ί, DNA, RNA ϊ ς ή ή.

27 Ω

28 DNA

29 Central dogma of Biology DNA Gene level RNA Gene expression level PROTEIN Functional level

30 Central dogma of Biology DNA Gene level RNA Gene expression level PROTEIN Functional level

31 ό ς ής ϊ ά έ ϊ ς

32 ό ς ής ί ά ς

33 ϊ ά έ ύ ό ό ό ώ DNA: ϊ ό ύ RNA: ϊ ό ύ ή ά ί ί, ί ί ό: ύ ά ό ( ό ή ό ) ές ί ς ί ά ί ς ές ί ς.

34 DNA

35 DNA

36 Hydrogen Bonds H H H H O O H C C C C N N C ί H N H H N C C C C N N H N C ί H O N H C C C N N C ί H H H N C C C C N N H N C ί N H O H

37 DNA: ή έ DNA έ ή ής έ ς. ί ώ ί ό έ ύ ύς ό ά ύ ώ ά.

38 Denaturation - Renaturation Denaturation Renaturation Doublestranded DNA Singlestranded DNA Initial Base pairing Renatured DNA

39 ό DNA ό DNA ό ύ, ά ά ς ά έ ά ί ά ί ά. ά ά ώ ά ά ί, ϊ ς ϊ ά έ ί ύ ά. ϊ ά έ ύ ί ύ ϊ ς. ϊ ά έ έ ύ ό ς ϊ ς. ός ί ή CHCl

40 ό DNA ά ί ϊ ώ ϊ ά έ ή ό. ό ς ές ς ί ς, DNA έ ί ό ά ώ. ή ς ά ς ί ή ό ό ς EDTA, ί ύ ό ά ά έ ά.

41 Polymerase Chain Reaction (PCR) ή ί ά ς ή έ ς ής DNA in vitro. ύ ή ή ώ DNA ά ύ ί. ή ί ά ός ύ ά έ ς ί ό ή : ά DNA (Denaturation) ό ώ (Annealing) ή ώ (Extension)

42 Polymerase Chain Reaction DNA ί - ές (Primers) ύ ς ά ς (dntps) DNA Taq ά ό ά dh 2 O

43 Polymerase Chain Reaction 1. έ ς ί ς ός ί DNA ί ό ά ά ό έ 2. ό ί 2 (Tm). ώ ώ ς ές ί ς 3. ή DNA. ς ά ί ς- ή ς ς ό ί ί ή ς ής DNA Taq ά ς.

44 Temperature Melting 94 o C PCR 0 T i m e

45 Temperature Melting 94 o C PCR 0 T i m e 3 5 Heat 5 3

46 Temperature Melting 94 o C PCR Annealing Primers 50 o C Extension 72 o C Melting 94 o C 0 T i m e

47 Temperature Melting 94 o C PCR Annealing Primers 50 o C Extension 72 o C Melting 94 o C 30x 0 T i m e 3 5 Heat 5 5 Heat 5 5 3

48 Temperature Melting 94 o C PCR Annealing Primers 50 o C Extension 72 o C Melting 94 o C 30x 0 T i m e

49 Temperature Melting 94 o C PCR Annealing Primers 50 o C Extension 72 o C Melting 94 o C 30x T i m e Heat 5 5 Heat 5

50 Temperature Melting 94 o C PCR Annealing Primers 50 o C Extension 72 o C Melting 94 o C 30x T i m e

51 Temperature Melting 94 o C PCR Annealing Primers 50 o C Extension 72 o C Melting 94 o C 30x T i m e Fragments of defined length

52 DNA Between The Primers Doubles With Each Thermal Cycle Number Cycles

53 Polymerase Chain Reaction έ ς PCR ί ά ή ί, έ ό ί ς ός ό ί DNA έ ί. PCR ί ή ά ώ ώ ώ ό. ί ς ί ή ό ά ί ό ό ί έ έ ό ό ( ί έ, ί ί ς, ύ, έ ς ή ή ά ώ ή ύ ). έ ς ή ί ή ς DNA fingerprinting.

54 Polymerase Chain Reaction ή PCR: ά ί, ό ύ. ά ό έ έ ό DNA. Έ ύ ά ές (primers) ύς ς ς ές ές ί ς DNA ή ό. ή PCR: ώς ές ά ς ί ς ύ. ώς ές ά ς ό ύ ς έ.

55 ό έ έ έ ς ί ς ϊό PCR ί ό έ (gel electrophoresis). ό PCR ώ έ gel ό ς. ό ό ί έ ός ύ ύ ς (buffer) ϊό ύ έ gel. DNA ί ά έ ό. ί ύ ώ ς, DNA ί ς ά έ ό.

56 ό έ ό ά DNA ύ ς ά ς ό ύ ά ύ. ς ά ς (bands) ί DNA ς ί ύ ί (ethidium bromide) ς ί ώ ς ς (UV). Έ έ ύ ς ώ ί ϊό έ έ ς. ά ός έ ϊό ς gel, ς έ ύ ς ί ό PCR.

57 ό έ ή ό ς

58 ό έ DNA buffer wells Cathode (negative) Anode (positive)

59 ό έ Gel ό ς ό ς ί UV. ή ί ός gel ό ς.

60 ό έ ή ό ό ς ή ή gel ό ς ές ό ς DNA ύ ί ές. ή ά ή ή ό ής ί ϊό ς b

61 ή ά DNA (DNA fingerprinting) ύ DNA. ώ 1985 ό Sir Alec Jeffreys. ή ή ς ής ί έ ός ά ί DNA ή ά ώ ύ ά έ έ ς ί ύ ό έ. ώ DNA έ ές ί ς ά ( ές ς ό DNA), ί ς ά ώς. ό ς ές

62 έ ς ά DNA (DNA fingerprinting) DNA fingerprinting ί έ ς : ί ό ς ί ά

63 έ ς ά DNA (DNA fingerprinting) 1. ός DNA PCR. 2. έ έ DNA. 3. ά ϊό PCR gel ό ς. 4. ά ά ς ό ς ά ς DNA ί ά έ ός ς. 5. Ό 2 ά ς DNA ά, έ ί ό ί, ί ό ά έ ά. ή ή ί έ ς ό ς ί ύ ύ ό.

64 έ ς ά DNA (DNA fingerprinting) ύ DNA έ ό ς.

65

66 ύ ός ά Southern ή ό Ed Southern to 1975 ή ί ί ί ς ή ί ς έ ς ί ς ά DNA. ή ά DNA ό ή έ ί ύς ές ϊ ώ έ.

67 ύ ός ά Southern DNA έ ό ά ά ή ί ς ή ό ς ά ό ί ό ί ύ ί, ίς ί ή ά. ά ά ά, ό ύ ή ή έ ώ ί. έ ύ ύ ά ί ό.

68

69 ύ ός ά Southern

70 ύ ός ά Southern

71 ύ ός ά Southern

72 ύ ός ά Southern ή ή έ ή ά ή ό ή ό ό ς έ ς b

73 RNA

74 Central dogma of Biology DNA Gene level RNA Gene expression level PROTEIN Functional level

75 Central dogma of Biology DNA Gene level RNA Gene expression level PROTEIN Functional level

76 Real-Time PCR PCR ό ό. ό έ ύ ύ ί ί ς ής έ ς ί. Real-time PCR ά ό έ ά ά ά ύ ς ής ί ς ς ά ς ό ό. ό έ PCR, ί ός ό ς ές έ έ ς ς (probes) έ ί ύ, ώ ί PCR- ϊό ό ό.

77 Real-Time PCR probes έ 5 ά ς ί ί 3 ά ς ά ί ί ά ό ς ώ ς ό ί ές έ ς. probes ύ ί ό DNA ά. ό ί έ probes ί ί. Ό ό ς ( ά ύ έ ά ό DNA ά ) ύ, ί ή ί ί ύ

78 ά ύ ί ό ί ή ή ύ ύ ί ί ός ός ά ή ί ς.

79 Real-Time PCR ή : ί ί ό ό ί ύ ή ό RNA ά ό ά έ ί ς ά ύ ϊό ς ς ί ς, ό ς ό έ. ή : ό ό ς ύ ί ί έ ή ή

80 ύ ός ά Northern ή ή ί ή ς ύ ς ύ ά Southern. ί έ ς ό ς ός ί ύς ύς.

81 ύ ός ά Northern ό RNA. ή ί ή ς ί ς ί ς έ. ό ύ ό ό ή, ί ό ή έ ί ή. Έ ί ί ή ύ ί ί ό ό ί. ός ά ς ί ά ς ό ό ί ί. (Ό ό ό mrna ά ό ύ ός ύ, ό ς ό ς ές ύ, έ ς ό ύ ή ί ς)

82

83 ύ ός Northern

84 ύ ός Northern

85 ί ς cdna Microarrays ό ή ά ί ό. ί ί ί ά έ ύ ί. ύ ς ής έ ς ί ύ ύς έ ύ ή ά. ά έ ώ ώ ώς ς ής ί ς ά ί έ ύ.

86 ί ς cdna ά ί έ ί έ ύ ς ί ς ί ς έ ς ί. Glass slide έ ά ς ί ς ί ή ά έ ά ί ύ.

87 ί ς cdna έ ά ί ς ά ύ έ ί ό ς έ ς ώ ί mrna. ί ί ό έ ά ί.

88 ί ς cdna

89 GREEN represents Control DNA, where cdna derived from control cells is hybridized to the target cdna. RED represents Sample DNA, where cdna derived from target cells hybridized to the target cdna. YELLOW represents a combination of Control and Sample cdna, where both hybridized equally to the target cdna. BLACK represents areas where neither the Control nor Sample cdna hybridized to the target cdna.

90 ί ς cdna : ά ί έ ς ά ί ή ό ό : ό ό ς ί ί ή Ά ώ ώ ά

91 ί ς ώ ί ς ώ ύ έ ς έ ς ύ ό ί ς έ ί ς. ό ύ ς 600 ί ύ ό ίς. έ ί έ ά ό. ώ ή ς ί, ώ ό..

92

93 ί ς cdna Έ ί ί ί ς ή έ ί ς ώ ά ί Έ ς ί ς ό

94 ί ς ώ ί ά ά / ό ή ί ά ό ύ ή ής ύ ί ς ή ς ό ί έ ό ί ό ό ύ.

95 Ϊ

96 Central dogma of Biology DNA Gene level RNA Gene expression level PROTEIN Functional level

97 Central dogma of Biology DNA Gene level RNA Gene expression level PROTEIN Functional level

98 ό SDS- ί ς έ ς ό ϊ ώ. ός ό ί ά ό ς ί ή ά ό ς ά ς. ά ό έ ό ί. έ έ ό ύ ύ έ 1000 ές ϊ ς.

99 ό SDS- ί ς ά ϊ ώ ά έ SDS (sodium dodecyl sulfate). έ ϊ ώ ή έ ή (gel). ί ύ ί ό ή ά ή ή έ. ή ί ά έ ί ϊ ς ή ώ.

100 ό SDS- ί ς

101 ό SDS- ί ς

102 ό SDS- ί ς

103 ύ Western έ ς ύ ς ί ϊ ς έ ό ή έ ό, ά ό ύ ό ό έ ά.

104 ύ Western ά ή ή, ό ς ϊ ς ός ώ ς έ ά ί ς έ ά ί ό ς ή ί ϊ, ώ ς ί ί ί έ ά. ί ό, έ ά έ ϊό ή ό ό.

105 ύ Western H ό SDS- ί ς ά ϊ ώ ί ώ έ ί ί ϊ ς

106 ύ Western

107 ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ός ό ς έ ς έ. ή ί ϊ ς ή ά ς ής ί ς. ί ί ό ς ό ό ό (HIV, salmonella ) ό ς ί ώ.

108 ELISA έ ς ί ό ό ό έ ί έ ά ς ά ς. ός έ ς ύ ά ί έ ί, ί ύ ό ί ύ ή.

109 ELISA

110 ELISA

111 ELISA ύ ί ή ί ώ ή ό. ή ά ό. Ά έ. ά ή έ ς. ά ά ς ύς ά.

112 Western blot vs ELISA ί ί ς ύ ή ς ϊ ς ή ς ϊ ς ό ά ς ς ϊ ς ί ί ς ό ς ϊ ς έ ί ί ά ό ά ά ή έ ς

113 ί ής Flow cytometry έ ή ί ής FACS FACS (fluorescence activated cell sorter) έ ς ά ί ό. ί ής έ έ ώ / ώ ώ ά

114 ής

115 ί ής Charged Plates Single cells sorted into test tubes 488 nm laser - + ύ ί ί ς ές έ έ ό ή ί ώ ά ύ ί ί ύ ό έ έ ό ί ί. έ ός ή ς laser. έ ό ί ί ώς έ ά έ ς ά ς έ ά ά.

116 ί ής : ός ό ώ ώ ά ά ύ ύ (cell cycle analysis) ός ύ ά (apoptosis) ώ ί ώ ό ώ ί ό ό ά

117 ός ύ ς G 2 M G 0 s G 1 C o u n t 0 DNA Analysis G 0 G 1 s G 2 M N 4N DNA content

118 0 75 Counts ά ύ ύ N 4N PI Fluorescence

119 B

120 Application of the nuclear factor- B inhibitor BAY for the treatment of endometriosis: a case study ός ός: έ ς ά ς ύ ά ύ ί ί ς ί ς. έ : ός ά ς ί ό ά ά ί ώ ς έ ώ ί caspase-3, -8-9 ή ς έ ς - ώ ί Bcl-2 Bcl-X L. Nasu et al., (2008), Am.J.Physiol.Endocrinol. Metab.

121 Elevated expression of CYP1A1 and -SYNUCLEIN in human ectopic endometriosis compared with eutopic endometrium ός ός ύ ώ ύ ύς ό ίς ί. έ : ί ά ίς ί Singh et al., (2008), Mol.Hum.Reprod.

122 ύ ά ώ ά ς έ ί ί ό ά ς ά ς ές ές ς ό ς. ές ς ής ί ς ύ ύ ό έ ύ ά ί ς ές 19 ώ. ός ό ς ώ ώ έ ή ή ό ά ά ή έ έ. ώ ή ς

123 Western Blot assay should not be used as a screening test. WB should be viewed as a supplemental test which can be used to confirm positive results obtained from EIA.

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:13953/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13953/2011

Διαβάστε περισσότερα

FISH WELFARE: STRESS EVALUATION USING ALKALINE COMET ASSAY ΕΥΖΩΙΑ ΙΧΘΥΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

FISH WELFARE: STRESS EVALUATION USING ALKALINE COMET ASSAY ΕΥΖΩΙΑ ΙΧΘΥΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ FISH WELFARE: STRESS EVALUATION USING ALKALINE COMET ASSAY Malandrakis E.E., Kavouras M., Kassimatis D., Dadali O., Chatzipli C., Golomazou E., Exadactylos A., Panagiotaki P. Department of Ichthyology

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ SEQUENCING. Sample Requirements

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ SEQUENCING. Sample Requirements ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ SEQUENCING Η εταιρία Macrogen χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την καλύτερη δυνατή παροχή Υπηρεσιών Sequencing. Μέσα από την 10ετη της εμπειρία, συγκέντρωσε

Διαβάστε περισσότερα

DNA πλοειδία, ανάλυση κυτταρικού κύκλου, κυτταρικόςπολλαπλασιασμός. Γεώργιος A. Βαρθολομάτος

DNA πλοειδία, ανάλυση κυτταρικού κύκλου, κυτταρικόςπολλαπλασιασμός. Γεώργιος A. Βαρθολομάτος DNA πλοειδία, ανάλυση κυτταρικού κύκλου, κυτταρικόςπολλαπλασιασμός Γεώργιος A. Βαρθολομάτος Στόχοι της παρουσίασης Εισαγωγή σε μερικές από τις πλέον κοινές χρώσεις των νουκλεϊνικών οξέων Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Ακόμα και μικρός αριθμός επαφών μπορεί να έχει σημαντικό κίνδυνο www.realitytraining.co.za/news.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Εναλλακτικές τεχνικές - δευτερογενής πρόληψη σε HPV test Χριστίνα Κοτταρίδη, Βιολόγος MSc, PhD 20-10-2014 Παγκόσμια γεωγραφική κατανομή της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ - ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό πιά ότι η µετάγγιση αίµατος και παραγώγων σώζει ζωές και βελτιώνει την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ρνιή Σξνθίκσλ Βηνηερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ «Μειέηε RANKL-επαγόκελσλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ ζε γελεηηθά δσηθά πξόηππα θαη λέεο ζεξαπεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Petros Karakitsos MD, PhD. Professor, Director Department of Cytopathology Medical School, University of Athens University General Hospital ATTIKON

Petros Karakitsos MD, PhD. Professor, Director Department of Cytopathology Medical School, University of Athens University General Hospital ATTIKON Petros Karakitsos MD, PhD Professor, Director Department of Cytopathology Medical School, University of Athens University General Hospital ATTIKON Human Papilloma Virus (HPV) Αναδιπλασιασμός των HPV στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713650 2015-04-17

15PROC002713650 2015-04-17 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.17 16:24:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ5Ω46ΨΧ6Τ-7ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969875 e-mail: avanta@upatras.gr http://www.avantarakis.gr ~ΠΑΤΡΑ 2011~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης»

«Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της Οµάδας Μοριακής Παθολογικής Ανατοµικής της Ενότητας «ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Αθήνα, 6/2/2010 «Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης» ρ Α. Πίντζας

Διαβάστε περισσότερα

HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη του πολυμορφισμού Ile 49 Ser του γονιδίου της αντιμυλλεριανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15123/08-11-2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15123/08-11-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 523/08--202 Οµάδα : Χηµικά και αναλώσιµα γενικής χρήσης Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ: 0.400,00 Τόπος προορισµού των ειδών: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η. Θέμα 1. Α. Αντιστοιχίσεις. α 2. β 1, 3, 5. γ 2, 4. δ 2. ε 2, 4

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η. Θέμα 1. Α. Αντιστοιχίσεις. α 2. β 1, 3, 5. γ 2, 4. δ 2. ε 2, 4 ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Θέμα 1 Α. Να γίνει αντιστοίχιση. α. Χρονικά διαχωριζόμενος φθορισμός 1. Διμερή εκκινητών β. Ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο 2. Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών γ. Νεφελομετρία 3. Taqman δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και Εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στην Ιατρική

Προκλήσεις και Εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στην Ιατρική 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης Προκλήσεις και Εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στην Ιατρική Καθ. Στέργιος Λογοθετίδης logot@auth.gr Nanotechnology Lab LTFN Aristotle University of Thessaloniki GR-54124

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Ονομάζεται το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από περιορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ. 25-50 διαιρέσεις για ινοβλάστες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.35 Έκθεση αποτελεσμάτων του γονοτυπικού χαρακτηρισμού των στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ REAL TIME PCR (RT- PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IL-10-EASIA KAP1321. DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

IL-10-EASIA KAP1321. DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium IL-10-EASIA KAP1321 DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium : 110221/1 en Read entire protocol before use. IL-10-EASIA I. INTENDED USE Immunoenzymetric assay

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

ECD-HER2 ορού: ένας χρήσιμος δείκτης στην αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού

ECD-HER2 ορού: ένας χρήσιμος δείκτης στην αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού ECD-HER2 ορού: ένας χρήσιμος δείκτης στην αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού 225 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ECD-HER2 ορού: ένας χρήσιμος δείκτης στην αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση του

Διαβάστε περισσότερα

Abstract. Keywords: Candida species, resistance, susceptibility, antifungal, HIV. Introduction

Abstract. Keywords: Candida species, resistance, susceptibility, antifungal, HIV. Introduction 87 Candidiasis in HIV-positive patients in Greece: Conventional epidemiological data and evaluation of the clinical resistance of Candida species to seven antifungal agents Hini Stavroula 1, Kambouris

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 24 ο Ετήσιο Συνέδριο Ερέτρια Μάϊος 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ABSTRACTS) Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών Πρακτικά, 24 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ερέτρια, 23-26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τμήμα Μικροβιολογίας Υδατογενείς λοιμώξεις: χρήση νερού

Διαβάστε περισσότερα

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease NEONATAL RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF WOMEN S AND CHILDREN S HEALTH Karolinska Institutet Sweden Wnt/PCP signaling in early brain development and disease Panagiotis Papachristou Stockholm 2014 All previously

Διαβάστε περισσότερα

Νανοι ατρικη : Νεο τερεσ Εξελι ξεισ ςτη Δια γνωςη και Θεραπει α τησ Αθηρωμα τωςησ

Νανοι ατρικη : Νεο τερεσ Εξελι ξεισ ςτη Δια γνωςη και Θεραπει α τησ Αθηρωμα τωςησ Νανοι ατρικη : Νεο τερεσ Εξελι ξεισ ςτη Δια γνωςη και Θεραπει α τησ Αθηρωμα τωςησ τζργιος Λογοθετίδης Καθηγητη σ Τμη ματοσ Φυςικη σ, Διευθυντη σ Εργαςτηρι ου Νανοτεχνολογι ασ LTFN Outline Nanotechnology

Διαβάστε περισσότερα