ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ Α: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ Α: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Εισαγωγή... σελ.1 Εφαρμογή του προτύπου ΙS σελ.3 Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου ΙS σελ.7 Μειονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου ΙS σελ. 10 Εκδόσεις του προτύπου ΙSΟ σελ. 12 Απαιτήσεις του προτύπου ΙSΟ σελ.16 Έγγραφα του προτύπου ΙSΟ σελ.22 ΤΜΗΜΑ Β: Εγχειρίδιο Ποιότητας εικονικής εταιρείας Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας... σελ Διαδικασίες... σελ Αρμοδιότητες & περιγραφές θέσεων εργασίας... σελ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ευρετήριο χρησιμοποιούμενων όρων... σελ.1-3 Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ σελ.1-45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όπως είναι γνωστό ένας σπουδαίος παράγοντας απόδοσης μιας επιχείρησης είναι η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Σήμερα υπάρχει διεθνώς μια τάση αυξανομένων απαιτήσεων ποιότητας, έτσι ώστε η συνεχής βελτίωση της ποιότητας να έχει γίνει απαραίτητος παράγοντας επιβίωσης των επιχειρήσεων. Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε την ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας και των αντιστοίχων προτύπων, τα επικρατέστερα των οποίων είναι σήμερα τα πρότυπα της σειράς Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την αναλυτική και σαφή παρουσίαση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο Για το σκοπό αυτό παρατίθενται λεπτομερώς οι απαιτήσεις του προτύπου, καθώς και στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή του στις επιχειρήσεις. Εν συνεχεία δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας, για μια εικονική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής μηχανολογικών εξαρτημάτων. Χρησιμοποιούμενη ορολογία: Ποιότητα, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας, Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Συμμόρφωση, Ποιοτικός Έλεγχος, Ιχνηλασιμότητα, Αναγνωρισιμότητα, Διακρίβωση, Διορθωτική Ενέργεια, Επιθεώρηση, Στατιστικές Τεχνικές.

4 TMHMA Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την παρουσίαση του προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΙSΟ Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην σαφή και περιεκτική παράθεση των απαιτήσεων του προτύπου, καθώς και στην συνοπτική αναφορά των εγγράφων που στοιχειοθετούν την κατάρτιση ενός κατάλληλου και επαρκούς συστήματος διασφάλισης ποιότητας, κατά ΙSΟ 9000, για εταιρίες. Σε δεύτερο επίπεδο καταρτίζεται ένα πλήρες εγχειρίδιο ποιότητας, σε ικανοποιητικό βαθμό προσέγγισης των υπαρκτών συνθηκών της επιχειρηματικής πραγματικότητας, για μία εταιρία που δραστηριοποιείται στην παράγωγη μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει επαρκώς τις απαιτήσεις του προτύπου, αλλά και την εφαρμογή αυτού. Η απαίτηση για την κατάρτιση του προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΙSΟ 9000, ουσιαστικά επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου, στην βιομηχανία αμυντικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ελαττωματικού εξοπλισμού και το κόστος επιδιόρθωσης, οδήγησαν στην επικέντρωση των υπευθύνων στην παραγωγική διαδικασία και στη δημιουργία καθορισμένων προτύπων για τη διαχείριση της ποιότητας, τα οποία υποχρεούνταν να ακολουθήσουν οι κατασκευαστές εξοπλισμού. Με την πάροδο των ετών και την καθιέρωση της στρατηγικής αυτής από τους αγοραστές, η κατάρτιση προτύπων ποιότητας, στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα επιβλήθηκε στο σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου. Αποτέλεσμα των προηγουμένων ήταν η έκδοση ενιαίων προτύπων διασφάλισης ποιότητας, κυρίως σε εθνικό επίπεδο (π.χ. το αγγλικό πρότυπο Β3 5750, το γερμανικό πρότυπο ΟΙΝ 7168, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 29000). Βέβαια, η παγκοσμιοποίηση και η ενοποίηση των αγορών σε διεθνές επίπεδο επέβαλλε την έκδοση και την εφαρμογή ενός ενιαίου -διεθνώς- προτύπου διασφάλισης ποιότητας, δηλαδή την έκδοση του προτύπου ISΟ 9000 (Α έκδοση 1994). Εν κατακλείδι, το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΙSΟ 9000, προέκυψε από τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και του καταναλωτικού κοινού, για την ενιαία αντιμετώπιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και

6 της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται για την κατασκευή αυτών. Συνεπώς, το προαναφερθέν πρότυπο εφαρμόζεται από το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα του τομέα δραστηριότητας και του μεγέθους αυτών.

7

8

9

10

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ι3Ρ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

12

13 οποία δύναται να αποδείξει πως ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη παραγωγική διαδικασία και ο απαιτούμενος έλεγχος. Τέλος πρέπει να αναφερθούν τα διαφημιστικά οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά IS Συγκεκριμένα αποτελεί πάγια τακτική η προβολή του πιστοποιητικού ISOΟ 9000, για λόγους προβολής της εταιρίας, αφού αυτό ταυτίζεται με την παραγωγή ποιοτικά άρτιων προϊόντων και την εφαρμογή σωστής επιχειρηματικής πολιτικής.

14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

15

16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ 1S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Το πρότυπο ΙSΟ 9000 αποτελείται από μια σειρά εκδόσεων, που περιλαμβάνει δύο τύπους (πρότυπα οδηγίες), οι οποίες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Σειρά προτύπων ΙSΟ Οδηγίες επιλογής και χρήσης του ΙSΟ Οδηγίες για την εφαρμογή του ΙSΟ Οδηγίες για την εφαρμογή του ΙSΟ 9000 στην ανάπτυξη, προμήθεια και διαχείριση λογισμικού Οδηγίες διαχείρισης προγράμματος εξαρτοποίησης 9001 Πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση 9002 Πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση 9003 Πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας στην τελική επιθεώρηση και δοκιμή Οδηγίες για τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας

17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οδηγίες για υπηρεσίες Οδηγίες για κατεργασμένα υλικά Οδηγίες για βελτίωση ποιότητας Οδηγίες για συστήματα ποιότητας Οδηγίες για διαχείριση προγραμμάτων επιθεώρησης Οδηγίες για διαμόρφωση διαχείρισης

18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι απαιτήσεις των προτύπων ΙSΟ 9000: ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Αναφορά Απαίτηση ' Ευθύνη της διοίκησης * * * 4.2 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας * * * 4.3 Ανασκόπηση συμβάσεων * * 4.4 Έλεγχος σχεδιασμού * 4.5 Έλεγχος εγγράφων * * * 4.6 Έλεγχος προμηθειών * * 4.7 Υλικά προμηθευόμενα από πελάτη * * 4.8 Αναγνώριση προϊόντων και ιχνηλασιμότητα * * * 4.9 Έλεγχος διεργασιών * * 4.10 Έλεγχος και δοκιμές * * *

19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.11 Όργανα ελέγχου, μετρήσεων και δοκιμών * * 4.12 Κατάσταση ελέγχου και δοκιμών * * * 4.13 Έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων * * * 4.14 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες * * 4.15 Διακίνηση, αποθήκευση, διατήρηση, συσκευασία και παράδοση * * * 4.16 Αρχεία ποιότητας * * * 4.17 Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας * * 4.18 Εκπαίδευση προσωπικού * * * 4.19 Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση * * 4.20 Στατιστικές τεχνικές * * *

20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η απαίτηση επιβάλλει την έγγραφη κατάρτιση πολιτικής ποιότητας από την εταιρία και συγκεκριμένα πρέπει να γίνεται αναφορά στη δέσμευση της εταιρίας για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η πολιτική ποιότητας επιβάλλεται να είναι ένα κείμενο συνοπτικό, σαφές και κατανοητό από το σύνολο των εργαζομένων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η απαίτηση αφορά την αναγκαιότητα για ένα σύστημα επίσημο και καταγεγραμμένο. Στα πλαίσια του συστήματος πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας και οι απαιτήσεις των πελατών που πρέπει να ικανοποιούνται, σε πρακτικό επίπεδο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η απαίτηση καλύπτει κάθε τύπο σύμβασης. Κατά κύριο λόγο αναφέρεται στην σύναψη αλλά και αναθεώρηση των συμβάσεων της εταιρίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σαφής καθορισμός των απαιτήσεων του πελάτη. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στην αναθεώρηση των συμβάσεων, σε περίπτωση διαφοροποιήσεων που πρόκειται να προκύψουν στις απαιτήσεις των αγοραστών, μετά τη σύναψη της σύμβασης. Με την καταγραφή των όρων των συμβάσεων αποφεύγονται παρανοήσεις, που μπορεί επέρχονται κατά τη σύναψη ρητών συμβάσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η απαίτηση συμπεριλαμβάνεται μόνο στο πρότυπο ΙSΟ 9001 και αφορά κατά κύριο λόγο εταιρίες, οι οποίες αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη μελέτη συγκεκριμένων έργων, κατόπιν απαίτησης του πελάτη. Δηλαδή σε περιπτώσεις μαζικής παραγωγής, που τα προϊόντα παράγονται μεν βάση σχεδίων, αλλά σε σειρά παραγωγής μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν απαιτείται ο έλεγχος του σχεδιασμού. Η απαίτηση αυτή αναλύεται σε

21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ι3Ρ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ προγραμματισμό του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, σε οργανωτικές και τεχνικές αναφορές, στα δεδομένα σχεδίασης (στοιχεία από την επαφή με τον πελάτη), στα σχεδιαστικά αποτελέσματα, στις αναθεωρήσεις και αλλαγές των σχεδίων και στην αξιολόγηση των σχεδίων ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η απαίτηση αυτή καθορίζει την αναγκαιότητα για την τήρηση ενιαίων εγγράφων και διαδικασιών του συστήματος. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται ο έλεγχος των αναθεωρήσεων του συστήματος και των εγγράφων, που συνοδεύουν αυτό, ώστε να διασφαλίζεται πως σε όλα τα τμήματα της εταιρίας συμπληρώνονται και αρχειοθετούνται έγγραφα της αυτής έκδοσης. Παράλληλα στην αντίστοιχη διαδικασία ορίζεται ο τρόπος διανομής του εγχειριδίου ποιότητας εκτός εταιρίας, καθώς και τα ελεγχόμενα μέσα του συστήματος ποιότητας (π.χ. χρησιμοποιούμενες σφραγίδες) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η απαίτηση αφορά τον έλεγχο των προμηθευόμενων α' υλών από την εταιρία, και συγκεκριμένα τον καθορισμό με ακρίβεια των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της καταλληλότητας των α' υλών για την κατασκευή ποιοτικά αποδεκτών προϊόντων από την επιχείρηση. Στα πλαίσια της παρούσας απαίτησης, καταρτίζονται έντυπα αξιολόγησης των προμηθευτών της εταιρίας, με σκοπό το διαρκή έλεγχο των προμηθευτών αλλά και τη διαμόρφωση μιας λίστας κύριων προμηθευτών της ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Η απαίτηση αυτή βρίσκει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που η εταιρία προμηθεύεται α' ύλες ή υποπροϊόντα από τον ίδιο τον πελάτη. Για τα υποπροϊόντα αυτά πρέπει να εφαρμόζεται μια διαδικασία ελέγχου, αλλά και καθορισμού της εισαγωγής τους σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

22 ΤΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 6.8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Η απαίτηση επιβάλλει τη δυνατότητα από την εταιρία να αναγνωρίσει τα παραγόμενα προϊόντα και συγκεκριμένα την παρτίδα παραγωγής στην οποία ανήκουν, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους, τα μηχανήματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες κατεργασίες κ.λπ. Αντίστοιχα με τον όρο ιχνηλασιμότητα καθορίζεται ο εντοπισμός ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας της εταιρίας να είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός της φάσης παραγωγής, όπου πραγματοποιήθηκε το σφάλμα ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Η απαίτηση αυτή ουσιαστικά καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών που ακολουθούνται από την επιχείρηση. Συγκεκριμένα προβλέπεται η λεπτομερής καταγραφή του συνόλου των διεργασιών που πραγματοποιούνται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτές τηρούνται με ακρίβεια. Επιπρόσθετα καταρτίζονται έντυπα για τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και για τον περιοδικό έλεγχο, στον οποίο πρέπει να υπόκεινται, με σκοπό την εξακρίβωση της σωστής συντήρησης και λειτουργίας τους ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ Η απαίτηση αφορά τους εφαρμοζόμενους ελέγχους και τις δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, καθορίζονται τα στάδια παραγωγής στα οποία εφαρμόζεται ποιοτικός έλεγχος, ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και το πλήθος των τεμαχίων προς έλεγχο, ανά παρτίδα. Η συγκεκριμένη απαίτηση διαφοροποιείται σημαντικά ανά επιχείρηση, καθώς το είδος και η συχνότητα των ελέγχων εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος του παραγόμενου προϊόντος.

23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ Η απαίτηση προβλέπει την καταγραφή του συνόλου των οργάνων ελέγχου, μετρήσεων και δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. Τα όργανα αυτά πρέπει να διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από αναγνωρισμένους φορείς, ώστε να παρέχουν μετρήσεις ακριβείας και κρίνεται απαραίτητη και η τήρηση αντίστοιχου αρχείου. Επιπλέον πρέπει να καθορίζεται η θέση εργασίας, στην οποία βρίσκονται και σε περίπτωση μετακίνησης τους να συνοδεύονται από αντίστοιχο έντυπο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ Η απαίτηση εφαρμόζεται στην περίπτωση που πραγματοποιούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι ποιότητας σε διάφορες φάσης παραγωγής των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει κάθε προϊόν να φέρει ένδειξη του τελευταίου ελέγχου, στον οποίο υποβλήθηκε. διαδικασίας για τη διάθεση των μη συμμορφούμενων προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας της εταιρίας. Για την ακρίβεια, καθορίζονται τα κριτήρια αποδοχής των προϊόντων, καθώς και τα κριτήρια που καθιστούν ένα ελαττωματικό προϊόν επιδιορθώσιμο. Για τα παραγόμενα τεμάχια που χαρακτηρίζονται σκάρτα πρέπει να ακολουθηθεί από την εταιρία μια διαδικασία διάθεσης τους ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕ! ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η συγκεκριμένη απαίτηση συμβάλλει στην προσαρμοστικότητα του συστήματος στα εκάστοτε δεδομένα, αλλά και στη διατήρηση της άρτιας εφαρμογής του. Προβλέπει την πραγματοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, που προκύπτουν είτε από προτάσεις των εργαζομένων και στελεχών της επιχείρησης, είτε από παρατηρούμενες δυσλειτουργίες του συστήματος.

24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η απαίτηση αυτή καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν, μετά την παραγωγή του προϊόντος, ώστε να παραδοθεί στον πελάτη χωρίς να υποστεί φθορές. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης των τελικών προϊόντων (π.χ. οργάνωση αποθηκευτικού χώρου, τήρηση κανόνων για τη μεταφορά κ.λπ.) αλλά και οι προβλεπόμενες από την εταιρία τηρούμενες αρχές για τη συσκευασία των προϊόντων ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η απαίτηση αφορά τη διατήρηση των αρχείων ποιότητας, που περιλαμβάνουν φύλλα μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τον τελικό έλεγχο, αρχεία διακρίβωσης των μετρητικών οργάνων, επιπλέον πρότυπα - συμφωνά με τα οποία συμμορφώνονται τα τελικά προϊόντα- κοκ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η απαίτηση επιβάλλει τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή την επιθεώρηση όλων των τμημάτων της επιχείρησης, που πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας, πλην του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο επιθεωρείται από εξωτερικό φορέα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με το εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πραγματοποιούνται διορθωτικές ενέργειες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η απαίτηση προβλέπει την εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας, το οποίο συμμετέχει στον ποιοτικό έλεγχο (π.χ. υπεύθυνους τμημάτων) από αναγνωρισμένο φορέα στην εφαρμογή του προτύπου Ι , και κατόπιν την εκπαίδευση των εργαζομένων γενικότερα από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

25 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η απαίτηση αυτή αφορά τις εταιρίες που παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση (service) και στα πλαίσια αυτής καθορίζονται λεπτομερώς οι προβλεπόμενοι όροι και τα κριτήρια ποιότητας για αυτή την παροχή. Μία επιπλέον παράμετρος της απαίτησης αυτής είναι η χάραξη στρατηγικής από την εκάστοτε εταιρία για τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η απαίτηση προβλέπει την εφαρμογή στατιστικών τεχνικών για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, με βάση δεδομένα μετρήσεων που λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά παρτίδα ή με τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τμήματα ενός συστήματος ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ Όπως φαίνεται το διάγραμμα έχει μορφή πυραμίδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ανώτερα στρώματα αποτελούν έγγραφα γενικής φύσης, ενώ τα κατώτερα στρώματα έγγραφα ποιο εξειδικευμένα και πλέον χρησιμοποιούμενα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1

27 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

28 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας Αύξων Αριθμός Αντιγράφου: 1 Υπογραφή Κατόχου: Υπογραφή Γενικού Διευθυντή:

29 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 2 από 49 Πίνακας Αναθεωρήσεων α/α Αιτιολογία Αναθεώρησης Αλλαγές Πίνακας Διανομής Αναθεωρήσεων α/α Αντιγράφου Κάτοχος Αντιγράφου Υπογραφή Παραλαβής! 8 1 Γενικός Διευθυντής 2 Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας 3 Εμπορικός Διευθυντής 4 Τεχνικός Διευθυντής 5 Διευθυντής Προμηθειών 6 Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου 7 Εργοδηγός τμήματος τόρνων 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

30 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 3 από 49 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αντικείμενο του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Δ.Π) Πεδίο Εφαρμογής του Ε.Δ.Π ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΔΠ Παραπομπές σε πρότυπα και διαδικασίες ποιότητας Έκδοση και Αναθεωρήσεις Διανομή του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Δ.Π) ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ Κ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όροι και Ορισμοί Συντομογραφίες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ευθύνη της Διοίκησης Πολιτική Ποιότητας τ?/ς Εταιρείας Οργάνωση Ευθύνη και δικαιοδοσία Μέσα επαλήθευσης και προσωπικό Εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανασκάβω του Σ.Δ.Π. από την διοίκηση Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Σκοπός Τεκμηρίωση του Συστήματος Διασφάλιση]ς Ποιότητας Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης ποιότητας Ανασκόπηση Συμβάσεων Σκοπός Λήψη παραγγελίας Έλεγχος Σχεδιασμού Σκοπός Διαδικασία Έλεγχος εγγράφων Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

31 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 4 από Σκοπός Έγγραφα Έκδοση και έγκριση εγγράφων Τροποποίηση] εγγράφων...: Έλεγχος Προμηθειών Σκοπός Αξιολόγηση Προμηθευτών Προδιαγραφές και δεδομένα προμηθειών Επαλήθευση των προμηθευόμενων υλικών Υλικά προμηθευόμενα από τον πελάτη Σκοπός Διαδικασία Αναγνώριση Προϊόντων και Ιχνηλασιμότητα Σκοπός....: Διαδικασία Έλεγχος διεργασιών Σκοπός Έλεγχος διεργασιών και Έγγραφα Ειδικές διεργασίες Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Έλεγχος και Δοκιμές Σκοπός Έλεγχος κατά την παραλαβή Έλεγχος κατά την παραγωγή Τελικοί έλεγχοι και δοκιμές... ' Αρχεία ελέγχου και δοκιμών Όργανα ελέγχου, μετρήσεων και δοκιμών Σκοπός Διαδικασία... ; Κατάσταση Ελέγχου και Δοκιμών Σκοπός Διαδικασία Έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

32 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 5 από Σκοπός Επανεξέταση μη συμμορφούμενου προϊόντος και διάθεση Διορθωτικές και Προληπτικές ενέργειες Σκοπός Διαδικασία Διακίνηση, αποθήκευση, διατήρηση, συσκευασία και παράδοση Σκοπός Διακίνηση Αποθήκευση και διατήρηση Συσκευασία και Παράδοση Αρχεία ποιότητας Σκοπός Διαδικασία Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας Σκοπός Διαδικασία Εκπαίδευση προσωπικού Σκοπός...., Διαδικασία Εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση Σκοπός Διαδικασία Στατιστικές τεχνικές Σκοπός Διαδικασία Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

33 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 6 από 49 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Αντικείμενο του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Δ.Π) Το εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας περιγράφει το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείας "ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε." και καθορίζει με σαφήνεια όλες τις διαδικασίες προμηθειών, παραγωγής, αποθήκευσης και αποστολής των προϊόντων της, με αποκλειστικό στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ποιότητας στις ανταγωνιστικότερες τιμές πώλησης της Αγοράς, καθώς και στην οργάνωση και στο συντονισμό των διαφόρων διευθύνσεων προς αποφυγή αλληλοκαλύψεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το παρόν εγχειρίδιο ποιότητας καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και ΕΛΟΤ ΕΝ για Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι δομημένο έτσι ώστε να περιγράφει το Σ.Δ.Π. της Εταιρίας ακολουθώντας την ίδια θεματολογική σειρά με αυτή που περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο / Πεδίο Εφαρμογής του Ε.Δ.Π. Το Ε.Δ.Π. είναι το ανώτερο πεδίο τεκμηρίωσης της Εταιρείας για όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ποιότητα και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων που παράγει. Το Ε.Δ.Π. ισχύει για όλες τις θέσεις εργασίας, τα τμήματα και τα επίπεδα όπως καθορίζονται από το οργανόγραμμα της εταιρίας και είναι απολύτως δεσμευτικό για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες της εταιρίας. Ο Αρμόδιος Δ/ντης Ο Δ/ντης Δ.Π. Ο Γενικός Δ/ντης

34 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 7 από ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΔΠ 2.1. Παραπομπές σε πρότυπα και διαδικασίες ποιότητας Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται σε μορφή καταλόγου όλα τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του εγχειριδίου αυτού, καθώς και όλες οι εσωτερικές διαδικασίες και τα έντυπα και οδηγίες εργασίας της Εταιρείας που αναπτύχθηκαν με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τα πρότυπα αυτά. Διεθνή Πρότυπα ΡΙΝ7168Μ Πίνακας ανοχών κατεργασίας ΙSΟ 1302: 1978 Πίνακας τραχύτητας επιφανειών και αντιστοιχία με παλαιά πρότυπα. ΙSΟ : 1994 Quality Management and Quality Assurance Standards - Guidelines for Selection and Use ΙSΟ : 1994 Quality Management and Quality Assurance Standards - Generic Guidelines for the application ΙSΟ 9002: 1994 of ISO 9001, 9002 & 9003 Quality Systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing ΙSΟ : 1990 ΙSΟ : 1991 ΙSΟ : 1991 Κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας - Μέρος 1: Επιθεώρηση Κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας - Μέρος 2: Κριτήρια καταλληλότητας για επιθεωρητές Σ.Π. Κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας - Μέρος 3: Διαχείριση προγραμμάτων επιθεώρησης. Ο Αρμόδιος Δ/ντης Ο Δ/ντης Δ.Π. Ο Γενικός Δ/ντης

35 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 8 από 49 Διαδικασίες ΕΠί-ΔΟΙ-01 ΕΚ-Δ02-01 ΕΙΚ-Δ03-01 ΕΙΚ-Δ04-01 ΕΙΚ-Δ05-01 ΕΙΚ-Δ06-01 ΕΙΚ-Δ06-02 ΕΙΚ-Δ06-03 ΕΙΚ-Δ07-01 ΕΙΚ-Δ08-01 ΕΙΚ-Δ09-01 ΕΙΚ-Δ09-02 ΕΙΚ-Δ09-03 ΕΙΚ-Δ10-01 ΕΙΚ-Δ10-02 ΕΙΚ-Δ10-03 ΕΙΚ-Δ11-01 ΕΙΚ-Δ ΕΙΚ-Δ13-01 ΕΙΚ-Δ14-01 ΕΙΚ-Δ15-01 ΕΙΚ-Δ15-02 ΕΙΚ-Δ15-03 ΕΙΚ-Δ16-01 ΕΙΚ-Δ17-01 ΕΙΚ-Δ18-01 ΕΙΚ-Δ19-01 ΕΙΚ-Δ20-01 Κατάλογος και σύμβολα εξουσιοδοτημένου προσωπικού Προδιαγραφές προϊόντων και διαμόρφωση κριτηρίων απόρριψης/αποδοχής. Διαδικασία ανασκόπησης συμβάσεων. Διαδικασία ελέγχου σχεδίασης Διαδικασία έκδοσης και έγκρισης εγγράφων Διαδικασία Επιλογής και Αξιολόγησης Προμηθευτών Διαδικασία Τεκμηρίωσης Προμηθειών Διαδικασία Επαλήθευσης προμηθευόμενων Α' υλών και βοηθητικών υλικών. Διαδικασία για τα Υλικά που Προμηθεύει ο πελάτης Διαδικασία αναγνώρισης προϊόντος και ιχνηλασιμότητα Διαδικασία Ελέγχου Διεργασιών. Διαδικασία Ελέγχου συγκολλήσεων Διαδικασία συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού Διαδικασία ελέγχου και δοκιμών στα προμηθευόμενα υλικά. Διαδικασία ελέγχου και δοκιμών στα στάδια της παραγωγής. Διαδικασία ελέγχου και δοκιμών στα τελικά προϊόντα. Διαδικασία ελέγχου των οργάνων μετρήσεων και δοκιμών. Διαδικασία κατάστασης ελέγχου και δοκιμών. Διαδικασία για τον έλεγχο των μη συμμορφούμενων υλικών. Διαδικασία για τις διορθωτικές ενέργειες. Διαδικασία για την διακίνηση των προϊόντων. Διαδικασία για την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων. Διαδικασία για την συσκευασία και αποστολή των προϊόντων. Διαδικασία για την τήρηση των αρχείων ποιότητας. Διαδικασία για τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας. Διαδικασία για την εκπαίδευση του προσωπικού. Διαδικασία για την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση. Διαδικασία για τις στατιστικές τεχνικές. 0 Αρμόδιος Δ/ντης Ο Δ/ντης Δ.Π. Ο Γενικός Δ/ντης

36 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 9 από 49 Φύλλα Εντύπων και Οδηγίες Εργασίας ΕΕΚ-Φ02-01 ΕΙΚ-Φ03-01 ΕΙΚ-Φ03-02 ΕΙΚ-Φ05-01 ΕΙΚ-Φ05-02 ΕΙΚ-Φ06-01 ΕΙΚ-Φ06-02 ΕΙΚ-Φ06-03 ΕΙΚ-Φ06-04 ΕΙΚ-Φ06-05 ΕΙΚ-Φ09-01 ΕΙΚ-Φ09-02 ΕΙΚ-Φ09-03 ΕΙΚ-Φ09-04 ΕΙΚ-Φ09-05 ΕΙΚ-Φ09-06 ΕΙΚ-Φ09-07 ΕΙΚ-Φ10-01 ΕΙΚ-Φ11-01 ΕΙΚ-Φ11-02 ΕΙΚ-Φ12-01 ΕΙΚ-Φ14-01 ΕΙΚ-Φ17-01 ΕΙΚ-Φ ΕΙΚ-Φ ΕΙΚ-Φ ΕΙΚ-Φ Ανοχές Κατεργασίας κατά DIN 7168Μ Προσφορά/Ανασκόπηση Σύμβασης. Σύμβαση Ανάθεσης Κατασκευής Προϊόντων. Κατάλογος Εκδόσεων Διαδικασιών Κατάλογος Εκδόσεων Φύλλων Εντύπων και Οδηγιών Εργασίας Εντολή Προμήθειας Πρώτων Υλών/Δελτίο Παραλαβής Κατάλογος Εγκεκριμένων Προμηθευτών Δελτίο Αξιολόγησης Προμηθευτών Εντολή Προμήθειας Βοηθητικών Υλικών Επιθεώρηση παραγγελίας στο χώρο του προμηθευτή Εντολή Παραγωγής. Ημερήσιο Δελτίο Παραγωγής Εργαζομένων Οδηγίες για την κατεργασία αντικειμένων Οδηγίες για την ασφάλεια των χειριστών των μηχανημάτων. Ανάλυση φάσης κατεργασίας Λίστα εργαλείων Δελτία συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού Οδηγία για τον τελικό ποιοτικό έλεγχο. Καρτέλες Οργάνων Ποιοτικού Ελέγχου Οδηγίες για την διακρίβωση των οργάνων Ποιοτικού Ελέγχου Δελτίο μη συμμορφούμενων προϊόντων. Αίτηση Διορθωτικής Ενέργειας. Προγραμματισμός εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας Αναφορές μη συμμόρφωσης Ερωτηματολόγιο για τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας Εκπαιδευτικά προγράμματα Δελτίο μη συμμορφούμενου προϊόντος πελάτη. Ο Αρμόδιος Δ/ντης Ο Δ/ντης Δ.Π. Ο Γενικός Δ/ντης

37 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 10 από Έκδοση και Αναθεωρήσεις Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας μελετήθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ποιότητας, το οποίο εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας να υπογράψει για λογαριασμό του. Το Ε.Δ.Π. επανεξετάζεται και ενημερώνεται ή τροποποιείται, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από το Συμβούλιο Ποιότητας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας. Δικαίωμα υποβολής πρότασης για την αναθεώρηση άρθρων του Εγχειριδίου Ποιότητας έχουν όλα τα μέλη του προσωπικού της εταιρίας. Οι προτάσεις αναθεώρησης υποβάλλονται αρχικά στον αρμόδιο Διευθυντή της κάθε διαδικασίας, με σκοπό την εξέταση των αλλαγών που θα επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας. Ο αρμόδιος Διευθυντής αποφασίζει εάν η αλλαγή είναι προς όφελος της καλής λειτουργίας και την προωθεί στον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας στην περίπτωση που κρίνει ότι βοηθά. Ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας εκτιμά εάν οι προτάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSΟ 9002 και προτείνει στο Συμβούλιο Ποιότητας τις ανάλογες τροποποιήσεις. Η τελική έγκριση των προτάσεων αναθεώρησης γίνεται από το Συμβούλιο Ποιότητας. Όταν κάποια πρόταση αναθεώρησης γίνει αποδεκτή, ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας αναλαμβάνει την σχετική τροποποίηση στο Ε.Δ.Π. και την ενημέρωση του πίνακα των αναθεωρήσεων της σελίδας 2 του παρόντος εγχειριδίου. Η τροποποίηση γίνεται με αντικατάσταση των αντιστοίχων σελίδων του Ε.Δ.Π. από τους κατόχους των ελεγχόμενων και αριθμημένων εγχειριδίων Διασφάλισης Ποιότητας με ευθύνη του Δ.Δ.Π. Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας επανεκδίδεται ολοκληρωτικά το πολύ μετά από δέκα αναθεωρήσεις και να αλλάζει ο αριθμός έκδοσης. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

38 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 11 από Διανομή του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Δ.Π) Όλα τα αντίγραφα του Εγχειριδίου Δ.Π είναι αριθμημένα και εγκεκριμένα από τον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας και το Συμβούλιο Ποιότητας, και υπογράφονται για λογαριασμό του Συμβουλίου από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, μέσω της εξουσιοδότησης που του έχει δοθεί. Ο Δ.Δ.Π. είναι υπεύθυνος για την έκδοση και διανομή των αντιγράφων του Εγχειριδίου Δ.Π. καθώς και για την τήρηση του καταλόγου εξουσιοδοτημένων κατόχων, ο οποίος φαίνεται στην σελίδα 2 του παρόντος εγχειριδίου. Η διάθεση του Εγχειριδίου Δ.Π. σε τρίτο άτομο εκτός εταιρίας, μπορεί να γίνει μόνο μετά από την ρητή έγκριση του Προέδρου του Συμβουλίου Ποιότητας και αφορά το αντίγραφο με αύξων αριθμό 8. Σε περίπτωση αναθεωρήσεως, ο Δ.Δ.Π. έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των αντιστοίχων κατόχων των αντιγράφων του εγχειριδίου, εκτός του αντιγράφου με αύξων αριθμό 8, το οποίο βρίσκεται εκτός εταιρείας. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

39 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 12 από ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ κ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Οροι και Ορισμοί Στο παρόν εγχειρίδιο Ποιότητας χρησιμοποιούνται όροι που η Ελληνική γλώσσα επιτρέπει την ποικιλότροπη ερμηνεία τους. Προς άρση κάθε αμφισβήτησης ως προς την ερμηνεία τους, παρατίθενται οι ορισμοί των πλέον σημαντικών και των συχνότερα χρησιμοποιουμένων όρων Συντομογραφίες Δ.Π Διασφάλιση Ποιότητας Σ.Δ.Π Ε.Δ.Π Ε.Δ.Δ.Π Παρ. Δ/ντής Δ.Δ.Π Ε.Δ. Τ.Δ. Δ.Π. Ε.Π. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιο. Παράγραφος Διευθυντής Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητος Εμπορικός Διευθυντής Τεχνικός Διευθυντής Διευθυντής Προμηθειών Εντολή Παραγωγής 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π.. 0 Γενικός Δ/ντης

40 ΕΙΚΟΝΙΚΉ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 13 από ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Ευθύνη της Διοίκησης Η εταιρεία ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τις μηχανουργικές κατεργασίες ακριβείας, δηλαδή την κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής ακριβείας, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που αναλαμβάνονται από την εταιρία, υπάρχει εξοπλισμός και μηχανήματα προηγμένης ηλεκτρονικής τεχνολογίας (ΟΝΟ). Ενδεικτικά αναφέρεται ο σπουδαιότερος εξοπλισμός της εταιρείας σε μηχανήματα: 5 CNC Κέντρα Κατεργασίας 3 CNC Τόρνοι 1 CNC Φρέζα 10 Τόρνοι 4 Φρέζες 3 Boring Machines 3 Πλάνες 3 Δράπανα 4 Μηχανές Λειάνσεως (Ρεκτιφιέ) Το προσωπικό της αποτελείται από 30 άτομα. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι έμπειροι μηχανοτεχνίτες και εργοδηγοί, ενώ στη Διοίκηση μετέχουν άτομα πανεπιστημιακής κατάρτισης. Τα προϊόντα τα οποία παράγονται από την ΕΙΚΟΝΙΚΗ απευθύνονται κυρίως στις Ελληνικές Βιομηχανικές και Κατασκευαστικές εταιρείες και συνήθως αποτελούν μέρη είτε του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προϊόντων, είτε μεταλλικών κατασκευών που ενσωματώνονται σε διάφορα έργα. Επίσης ένα μέρος του κύκλου των εργασιών της αποτελούν οι υπεργολαβίες που αναλαμβάνονται για λογαριασμό ομοειδών εταιρειών, οι οποίες δεν διαθέτουν τα μηχανήματα ή το χρόνο για την κατασκευή των παραγγελιών που τους αναθέτουν. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

41 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: I ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 1 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 14 από 49 Οι πελάτες της ΕΙΚΟΝΙΚΗ μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Βιομηχανικοί πελάτες ' Πελάτες υψηλής τεχνολογίας Στη συνέχεια παρατίθεται το επίσημο οργανόγραμμα της εταιρείας. Ημερομηνία Ημερομηνία ι Ημερομηνία 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

42 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 1 5 από 49 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

43 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 16 από Πολιτική Ποιότητα της Εταιρείας Η Εταιρεία ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. είναι προσανατολισμένη στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας τόσο στα προϊόντα που παράγει και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, όσο και στο κλίμα συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εργαζομένων της επιχείρησης. Ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία για την ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί αυτό που ακολουθεί πιστά το σχέδιο ή τη γραπτή οδηγία ή το δείγμα που έχει δοθεί από τον πελάτη, μπορεί να παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με αυτόν και κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Η Εταιρεία αναγνωρίζει, προάγει και ανταμείβει τα μέλη της που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των υψηλών στόχων ποιότητας που η ίδια θέτει Οργάνωση Ανώτατο Όργανο αρμόδιο για την χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρείας είναι το Συμβούλιο Ποιότητας, του οποίου μέλη είναι: Ο Γενικός Διευθυντής, ως Πρόεδρος Ο Τεχνικός Διευθυντής, ως Αντιπρόεδρος Ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, ως Γραμματέας Ο Διευθυντής Προμηθειών Ο Εμπορικός Διευθυντής Κατά περίπτωση όσοι κριθούν απαραίτητοι από τον Πρόεδρο του Σ.Π. (π.χ. ο εργοδηγός ενός τμήματος). Το Συμβούλιο Ποιότητας συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αξιολογεί και αποφασίζει για τα δεδομένα/ευρήματα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Σ.Δ.Π. της Εταιρείας πρέπει να εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ποιότητας. Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ποιότητας, αρχειοθετούνται με ευθύνη του γραμματέα του. Άμεση ευθύνη για την εφαρμογή του Σ.Δ.Π. στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας έχουν οι αντίστοιχοι Διευθυντές. Η δόμηση της οργάνωσης φαίνεται στο επίσημο οργανόγραμμα της εταιρείας. Περιγραφές των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών που σχετίζονται με κάθε θέση του οργανογράμματος υπάρχουν καταγεγραμμένες στο παρόν Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας και στις Διαδικασίες του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ευθύνη και δικαιοδοσία 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

44 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 16 από 49 Η Διοικητική ευθύνη για την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής Ποιότητας στην Εταιρεία ανήκει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιότητας. Το Συμβούλιο Ποιότητας έχει καθορίσει σαφώς και έχει περίγραψε* τις θέσεις εργασίας, τις ευθύνες και τις εξουσίες του προσωπικού καθώς και τις λειτουργίες που είναι ζωτικές στην επίτευξη της καθορισμένης Ποιότητας Μέσα επαλήθευσης και προσωπικό Το Συμβούλιο Ποιότητας έχει την ευθύνη για την διαχείριση, την λειτουργία αλλά και την επαλήθευση/επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π. Έτσι, τα μέλη του είναι υπεύθυνα τόσο για την σχεδίαση των ειδικών εκείνων διαδικασιών και ενεργειών που έχουν σκοπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Συστήματος, όσο και για την τοποθέτηση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. Η εξουσία του προσωπικού που επιβλέπει κάποιες διαδικασίες ή επιθεωρεί τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών (Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, Εργοδηγοί και Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου), καθώς και η ευθύνη τους ως προς τις αποκλίσεις είναι προσδιορισμένες στις αντίστοιχες Διαδικασίες του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Το Συμβούλιο Ποιότητας οργανώνει και εγκρίνει το Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας της εταιρίας μετά από εισήγηση του Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο αποτελεί τον δείκτη της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π. και εκτελείται περιοδικά υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του. Η διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων γίνεται από άτομα που δεν έχουν άμεση ευθύνη ή σχέση με τον τομέα που ελέγχεται. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

45 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΧΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 1 8 από Εκπρόσωπος της Διοίκησης Η Διοίκηση της εταιρίας ορίζει ως εκπρόσωπο της για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες που χουν σχέση με το Σ.Δ.Π. τον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας. Ανεξάρτητα από άλλες υπευθυνότητες και δραστηριότητες μέσα στην εταιρία, ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας εξουσιοδοτείται να: 1; Έχει άμεση πρόσβαση και να ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας για κάθε ζήτημα σχετικό με το Σ. Δ.Π. 2. Είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των προβλημάτων ποιότητας και εισηγείται στον Τεχνικό Διευθυντή ή και στον Γενικό Διευθυντή την αναστολή των διαδικασιών, όταν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ποιότητας. -3. Εισηγείται στο Συμβούλιο Ποιότητας το πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας. -4. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση Αρχείων Ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους. 5. Ετοιμάζει και παρουσιάζει τον ετήσιο απολογισμό του Σ.Δ.Π. στο Συμβούλιο Ποιότητας της εταιρίας. 6. Διαχειρίζεται τις όποιες προτάσεις τροποποίησης του Ε.Δ.Π. καθώς και των Διαδικασιών του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και των Οδηγιών Εργασίας. 7. Είναι υπεύθυνος για τις επαφές με τις αρχές πιστοποίησης. 8. Ενημερώνει το προσωπικό για κάθε θέμα που σχετίζεται με το Σ.Δ.Π. 9. Εισηγείται στο Συμβούλιο Ποιότητας το πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέματα ποιότητας για τους εργαζομένους όλων των Δ/νσεων της εταιρίας και γενικώς επιμελείται την εκπαίδευση τους σε θέματα σχετικά με την ποιότητα και το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 1Ο.Επιμελείται την έκδοση και διανομή του εγχειριδίου Δ.Π, των Διαδικασιών του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και των εντύπων σε όλο το προσωπικό. 11.Διατηρεί επαφές με όποια Δ/νση απαιτεί πιστοποίηση του Συστήματος ή πρόσβαση στην διεξαγωγή ελέγχων. 12.Παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα τεκταινόμενα στον χώρο της Διασφάλισης και του Ελέγχου Ποιότητας. Επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες μπορούν να ανατεθούν στον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας μόνο με απόφαση του Γενικού Διευθυντή αρκεί αυτά να μην βρίσκονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από Ανασκόπηση του Σ.Δ.Π. από την Διοίκηση την θέση του. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

46 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΧΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 19 από 49 Ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας συντάσσει και παρουσιάζει τον απολογισμό του Συστήματος διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση για την καθορισμένη ανασκόπηση του από τη Διοίκηση και το Συμβούλιο Ποιότητας. Ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει γραπτή έκθεση, παρουσιάζεται στο Συμβούλιο Ποιότητας της εταιρίας και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι: 1. Γενική ανασκόπηση του Σ.Δ.Π. ~. Τα αποτελέσματα των προγραμματισμένων περιοδικών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας. 3. Τα αποτελέσματα των εξωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. 4. Τα αποτελέσματα των τυχόν έκτακτων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 5. Αλλαγές που εισήχθησαν στο Σ.Δ.Π. και επιπτώσεις τους. 6. Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για μεταβολές στην ποιότητα, εξάλειψη ή εμφάνιση νέων προβλημάτων. 7. Προγραμματισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την εξάλειψη των προβλημάτων που εντόπισε ο έλεγχος. 8. Προγραμματισμό της εκπαίδευσης του προσωπικού. 9. Εκτίμηση του Κόστους Ποιότητας. Το Συμβούλιο Ποιότητας εγκρίνει, ζητά διορθώσεις και πρόσθετα στοιχεία ή απορρίπτει τον απολογισμό. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως καθαρογράφονται και αρχειοθετούνται από τον Δ.Δ.Π. ως γραμματέα του Συμβουλίου Ποιότητας. Σχετική Διαδικασία: ΕΙΚ-ΔΟ1-01, Κατάλογος και σύμβολα εξουσιοδοτημένου προσωπικού 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

47 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 20 από Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Σκοπός Σκοπός είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας, τεκμηριώνεται και εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙSΟ Τεκμηρίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Για την διασφάλιση και τον έλεγχο των πληροφοριών του Σ.Δ.Π. της Εταιρείας χρησιμοποιείται η κλασσική ιεραρχία αλληλοσυνδεδεμένων εντύπων. Τα έντυπα που υποστηρίζουν το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας ταξινομούνται σε τρία επίπεδα. Πρώτο Επίπεδο: Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας, που περιγράφει την γενική πολιτική ποιότητας, το Σ.Δ.Π., την οργάνωση καθώς και τα μέσα για την λειτουργία και τον έλεγχο του Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΙSΟ Περιέχει πληροφορίες για εκείνους που θέλουν μια συνολική παρουσίαση του ΣΔΠ, όπως πελάτες και Αρχές Πιστοποίησης. Δεύτερο Επίπεδο: Διαδικασίες Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΣΔΠ σύμφωνα με το ΙSΟ Οι διαδικασίες περιγράφουν λεπτομερώς το τι απαιτείται προκειμένου να ελέγχονται ικανοποιητικά οι σχετικές δραστηριότητες. Περιγράφουν το ποιος είναι υπεύθυνος, τι κάνει, πως το κάνει, καθώς και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Τρίτο Επίπεδο: Έγγραφα, έντυπα και αναλυτικές οδηγίες εργασίας για κάθε θέση εργασίας της εταιρίας, που έχει άμεσα ή έμμεσα σχέση με την ποιότητα. Ο Αρμόδιος Δ/ντης Ο Δ/ντης Δ.Π. Ο Γενικός Δ/ντης

48 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 21 από Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ό Δ/ντής Διασφάλισης Ποιότητας είναι γνώστης όλων των διαδικασιών και εξασφαλίζει ότι αυτές εντάσσονται σε κάποιο από τα επίπεδα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Οι διαδικασίες του δευτέρου επιπέδου έχουν κωδικοποιηθεί ως: ΕΙΚ-ΔΧΧ-ΧΧ, όπου χχ-χχ είναι αύξουσα αρίθμηση έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τη δόμηση του προτύπου ΙSΟ η Οι διαδικασίες του τρίτου επιπέδου έχουν κωδικοποιηθεί ως: ΈΚ-ΦΧΧ-ΧΧ, όπου χχ-χχ είναι αύξουσα αρίθμηση έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τη δόμηση του προτύπου ΙSΟ Ί' Η Η Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας είναι υπεύθυνη για την διανομή, έλεγχο και αναπροσαρμογή όλων :ων διαδικασιών. Επίσης η Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας και για την εισαγωγή διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις που αποκαλύπτονται αδυναμίες. Οι αναλυτικές οδηγίες εργασίας υπάρχουν απαραιτήτως σε όλα τα τμήματα. Μεταξύ άλλων για την κάλυψη των απαιτήσεων του Σ.Δ.Π. λαμβάνεται μέριμνα από τον Τεχνικό Δ/ντή και για τις παρακάτω δραστηριότητες: 1. Αναγνώριση και προμήθεια κατάλληλων μέσων παραγωγής, κατάλληλου εξοπλισμού ελέγχων, και απόκτηση των απαραίτητων τεχνικών εξειδικεύσεων που μπορεί να χρειαστούν για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ποιότητα. 2. Επιστημονική ενημέρωση και δυνατότητα εκσυγχρονισμού/αλλαγής του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας των μεθόδων ελέγχου, συμπεριλαμβανόμενης και της ανάπτυξης νέων μεθόδων. 3. Έγκαιρος προσδιορισμός κάθε νέας απαίτησης μέτρησης που υπερβαίνει τις σημερινές δυνατότητες. 4. Διευκρίνιση των κριτηρίων αποδοχής των προϊόντων για όλα τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις. Ο Αρμόδιος Δ/ντης Ο Δ/ντης Δ.Π. Ο Γενικός Δ/ντης

49 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 22 από Συμβατότητα της διαδικασίας παραγωγής και των διαδικασιών επιθεώρησης και ελέγχων. %. Τακτική και Προληπτική Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. Πέρα από τον Τεχνικό Διευθυντή, η γνώση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων από τους εργαζόμενους της Εταιρείας απαιτεί μία συνεχή προσπάθεια, η οποία πραγματοποιείται από τη Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας και επιτυγχάνεται μέσω σεμιναρίων και γραπτών επεξηγηματικών οδηγιών. Όταν διαδικασίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία της Εταιρείας καταργούνται ή τροποποιούνται αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και στα αντίστοιχα επίπεδα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η διοίκηση της εταιρείας και οι αρμόδιοι Δ/ντές είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη ενημέρωση του Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα ήθελαν να γίνουν. Ουδεμία αλλαγή λειτουργίας μπορεί να γίνει πριν μελετηθούν οι επιπτώσεις της στο Σ.Δ.Π. και η όλη διαδικασία πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες της παραγράφου 2.2. του παρόντος Ε.Δ.Π. Σχετική Διαδικασία: ΕΙΚ-Δ02-01, Προδιαγραφές Προϊόντων και διαμόρφωση κριτηρίων απόρριψης/αποδοχής 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

50 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 23 από Ανασκόπηση Συμβάσεων Σκοπός Σκοπός είναι να περιγραφεί η διαδικασία με την οποία εξασφαλίζει ότι μια σύμβαση/παραγγελία, προφορική ή γραπτή τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: Β! 1. Οι απαιτήσεις των πελατών είναι επαρκώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες. 2. Κάθε διαφοροποίηση της σύμβασης ή της παραγγελίας από την αρχική αίτηση αντιμετωπίζεται κατάλληλα και μεταφέρεται δεόντως στις εκτελεστικές λειτουργίες της εταιρείας. 3. Οι απαιτήσεις της σύμβασης μπορούν να ικανοποιηθούν από την εταιρεία. 4. Τα αρχεία ανασκοπήσεων των συμβάσεων/παραγγελιών τηρούνται, ρ-. Τα παράπονα - διαμαρτυρίες πελατών αντιμετωπίζονται Λήψη παραγγελίας ΟΙ παραγγελίες για την κατασκευή προϊόντων μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Συμβάσεις Ανάθεσης Κατασκευής Προϊόντων για λογαριασμό μεγάλων πελατών της εταιρείας, τις οποίες υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής και αφορούν στην κατασκευή προϊόντων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δελτία Παραγγελίας, Βιβλία παραγγελιών, καθώς και τηλεφωνικές παραγγελίες, που όμως αποτυπώνονται σε έντυπα, αποτελούν μέρος του Τεκμηριωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας. Αρμόδιος για την λήψη παραγγελίας στην περίπτωση που υπάρχει Σύμβαση Ανάθεσης Κατασκευής Προϊόντων είναι: Ο Εμπορικός Διευθυντής Ο Τεχνικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Ο Διευθυντής Προμηθειών και η παραγγελία προωθείται αμέσως στην παραγωγή, διότι η ανασκόπηση της έχει γίνει πριν από το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

51 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 24 από 49 Αρμόδιος για τη λήψη Δελτίων Παραγγελίας, βιβλία παραγγελιών, καθώς και τηλεφωνικών παραγγελιών που όμως αποτυπώνονται σε έντυπα, είναι ο Εμπορικός Διευθυντής, ο οποίος και συμπληρώνει τα αντίστοιχα έντυπα. Για κάθε παραγγελία αναλύονται τα απαιτούμενα μέσα για την εκπλήρωση της. Η ανάλυση περιλαμβάνει: I Σχέδιο της παραγγελίας Απαιτούμενες α 1 ύλες Εξέταση αναγκών σε εργαζόμενους και μηχανές Οικονομικά στοιχεία Ικανότητα τεχνικής συμμόρφωσης. Οικονομικά μέσα για την εκτέλεση της παραγγελίας και Διαδικασίες για την σωστή εκτέλεση της παραγγελίας Τα βασικά σημεία κάθε Σύμβασης Ανάθεσης Κατασκευής Προϊόντων ή Προσφοράς/Ανασκόπησης Σύμβασης που έχουν σχέση με την ποιότητα είναι διαθέσιμα στον Ε.Δ. και στον Δ.Δ.Π. Σε περίπτωση που φανεί ότι υπάρχει αδυναμία εκπλήρωσης της αρχικής αίτησης, ο Εμπορικός Δ/ντής αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με το συμβαλλόμενο πελάτη το συντομότερο δυνατό και αναλύει τους λόγους αδυναμίας εκπλήρωσης της παραγγελίας και συζητάει τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Ουδεμία παραγγελία προωθείται στην παραγωγή πριν την επίλυση όλων των διαφορών με την αρχική αίτηση του πελάτη. Αρμόδιος για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι ο Εμπορικός Διευθυντής. Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται και διατηρούνται στη Εμπορική Δ/νση της εταιρίας. Επίσης ο Εμπορικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να αποστείλει ειδικό δελτίο μη συμμορφούμενων προϊόντων σε κάθε ένα πελάτη της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 4.19 του παρόντος εγχειριδίου. Σχετική Διαδικασία: ΕΙΚ-Δ03-01, Διαδικασία ανασκόπησης συμβάσεων. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

52 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 25 από Έλεγχος Σχεδιασμού Σκοπός Σκοπός είναι η καθιέρωση και η τήρηση τεκμηριωμένων διαδικασιών για τον προγραμματισμό, έλεγχο και την επαλήθευση του σχεδιασμού των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι προδιαγραμμένες απαιτήσεις Διαδικασία Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται διότι τα παραγόμενα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές των πελατών που τα παραγγέλνουν. 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

53 ΕΙΚΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0 Α/Α Αντιγράφου: 8 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας ΣΕΛΙΔΑ: 26 από Έλεγχος εγγράφων Σκοπός Σκοπός είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο, τα έγγραφα που σχετίζονται με το Σ.Δ.Π. ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο ενημερωμένα επίσημα έγγραφα και κάθε στοιχείο πληροφορίας, αναφορικά με το Σ.Δ.Π. είναι διαθέσιμα προς χρήση. Ο έλεγχος αυτός θα επιβεβαιώνει ότι: Οι ισχύουσες εκδόσεις των κατάλληλων εγγράφων είναι διαθέσιμες σε όλες τις θέσεις, όπου εκτελούνται εργασίες που είναι κρίσιμες για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας. Τα έντυπα των εγγράφων, τα οποία έχουν πάψει να ισχύουν, απομακρύνονται έγκαιρα από όλα τα σημεία της διανομής ή της χρήσης τους. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση για: Επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας προϊόντων Αποτελεσματική Έγγραφα λειτουργία του Σ.Δ.Π. Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας περιλαμβάνουν: Σύμβαση Ανάθεσης Κατασκευής Προϊόντων Ανασκόπηση Παραγγελίας Εντολή Παραγωγής Σχέδια προϊόντων Εντολές Προμήθειας Πρώτων και βοηθητικών Υλών Δελτίο μη συμμορφούμενων προϊόντων Ημερήσιο Δελτίο Παραγωγής Εργαζομένων Αρχείο οργάνων ποιοτικού ελέγχου Αρχείο προληπτικής και τακτικής Συντήρησης Μηχανών Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Η αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Δ.Π. της εταιρίας τεκμηριώνεται από τα κάτωθι: 0 Αρμόδιος Δ/ντης 0 Δ/ντης Δ.Π. 0 Γενικός Δ/ντης

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Η νέα αναθεώρηση του Προτύπου ISO 9001:2015 είναι εδώ και φέρνει αρκετές αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 9001:2000 Εισηγητής Καθ. Βασίλειος Δ.Τουρασής Σπουδαστής Κυριάκος Εμμ. Πασχαλίδης ΚΑΒΑΛΑ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ o Γιαρένη Ιωάννα, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων o Αλετρά Βασιλική, ΔΠ Γραφείου Διεθνών Σχέσεων o Παππά Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΥΡΟΥΜΗ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα