Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας"

Transcript

1 Μεταπτυχιακή Εργασία : Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας Xρήστος Ζερβός Επιβλέπουσα: Σοφία Παναγοπούλου Ηράκλειο 2008

2 Μεταπτυχιακή Εργασία: Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας Xρήστος Ζερβός Eπιβλέπουσα: Σοφία Παναγοπούλου Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στις 1/12/2008 στην Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1. Δρ. Σοφία Παναγοπούλου 2. Μιλτιάδη Τσιλιμπάρη, Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας 3. Ιωάννη Παλλήκαρη, Καθηγητή Οφθαλμολογίας 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και σύγκριση των σφαλμάτων υψηλής τάξης του συνολικού οπτικού συστήματος αλλά και των επιμέρους διαθλαστικών του επιφανειών ανάμεσα σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας, όπως επίσης και η σύγκριση της ευαισθησίας αντίθεσης τους (CSF). Αρχικά αξιολογήθηκε η οπτική οξύτητα 48 ατόμων ηλικίας από 18 έως 31 ετών και 35 ατόμων ηλικίας από 47 έως 58 ετών. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες είχαν διόφθαλμα οπτική οξύτητα > 10/10 και μονόφθαλμα > 9/10. Οι συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης μετρήθηκαν σε διάμετρο κόρης 6mm μετά από ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου, με τον αναλυτή μετώπου κύματος COAS και οι κερατοειδικές εκτροπές με την τοπογραφία κερατοειδούς Τopolyzer (Wavelight), ενώ έμμεσα υπολογίστηκε και η συνεισφορά του κρυσταλλοειδή φακού στα συνολικά σφάλματα. Παρατηρήθηκε αύξηση των ολικών εκτροπών υψηλής τάξης στους πρεσβύωπες με σημαντικότερη αύξηση στην σφαιρική εκτροπή καθώς και στα RMS σφάλματα 4ης τάξης. Δεν φάνηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στα RMS σφάλματα τρίτης τάξης και το coma.οι ολικές και οι 4ης τάξης RMS κερατοειδικές εκτροπές ήταν και αυτές υψηλότερες στους πρεσβύωπες σε αντίθεση με τα σφάλματα 3ης τάξης. Οι ολικές εσωτερικές εκτροπές υψηλής τάξης, που οφείλονται στον κρυσταλλοειδή φακό και την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή, δεν βρέθηκε να διαφέρουν μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων όπως επίσης και οι RMS τιμές 3ης και 4ης τάξης. Όμως η σφαιρική εκτροπή, το tetrafoil (και στους 2 άξονες) και το trefoil (x άξονα) παρουσίασαν στατιστικά υψηλότερες τιμές στους πρεσβύωπες. Η μέτρηση της ευαισθησίας αντίθεσης, που πραγματοποιήθηκε με το Functional Vision Analyzer, σε φωτοπικές και μεσοπικές συνθήκες, σε 29 νεαρούς και 30 πρεσβύωπες, έδειξε ότι μειώνεται σημαντικά στους πρεσβύωπες ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση της ευαισθησίας αντίθεσης, όπως προέκυψε από το εμβαδόν που περικλείεται κάτω από την καμπύλη κάθε εξεταζομένου, με το ολικό RMS υψηλής τάξης και το RMS 3 ης τάξης. 3

4 Αντίθετα η σφαιρική εκτροπή και το RMS 4 ης τάξης φαίνεται να μειώνει σημαντικά την ευαισθησία αντίθεσης των εξεταζομένων. Από την παρούσα εργασία προέκυψε ότι το οπτικό σύστημα του οφθαλμού λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός αντιστάθμισης των ολικών του σφαλμάτων από τις επιμέρους διαθλαστικές του επιφάνειες. Πιθανοί παράγοντες που καθορίζουν τον μηχανισμό αυτό θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε μελλοντικές έρευνες. ABSTRACT Τhe objective was to investigate the distribution and the correlation of the overall, the corneal and the internal higher-order aberrations between two emmetropic groups of young and presbyopic subjects as well as to compare their contrast sensitivity scores. At first, we tested the visual acuity of 48 subjects aged between 18 and 31 years and 35 subjects aged between 47 and 58 years. The binocular UVA in both groups was >10/10 and >9/10 for each eye. The total higher-order aberrations were determined using a COAS Hartmann-Shack analyzer and the corneal aberrations were measured by the topographic system Topolyzer (Wavelight, Germany) for a 6mm pupil while all eyes were cyclopleged. The relative contribution of the internal optics (posterior surface of the cornea and lens) to overall aberrations were measured indirectly. We found increased values of total HO RMS in the group of presbyopes with more prominent increase the spherical aberration and the 4 th order RMS. We did not find significant differences between the two groups in 3 rd order RMS and coma. From the analysis of corneal higer aberrations we found significant increase of the total and 4 th order RMS, but not for 3 rd order RMS. We also, did not find significant difference among the two groups in the total internal HO RMS, as well as in the 3 rd and 4 th internal RMS with the exception of spherical aberration, tetrafoil (both axes) and trefoil (x axis) which seem to be larger in the presbyopes. 4

5 The measurement of the contrast sensitivity function οf 29 young and presbyopic subjects, was performed using Functional Vision analyzer, under photopic and mesopic conditions and showed that older subjects had reduced contrast sensitivity when compared with their younger counterparts. For all the subjects, the area under the log contrast sensitivity function (AULCSF) was not associated significantly with the total HO RMS and the 3 rd order RMS, but there was a significant negative correlation with 4 th order RMS and spherical aberration. The present study revealed that the optical system of the human eye behave as an auto-compensating mechanism because there is a balance between corneal and internal aberrations that results in smaller ocular aberrations. Further studies on the probable paths leading to that compensation and ontogenetic changes in aberration structure should provide further insights. 5

6 Ευχαριστίες Ευχαριστώ πολύ την επιβλέπουσα μου κ. Παναγοπούλου Σοφία για την βοήθεια, την καθοδήγηση και τις συμβουλές της όλους αυτούς τους μήνες που διήρκησε η παρούσα εργασία. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους δέχθηκαν να υποβληθούν σε μία σειρά οφθαλμολογικών εξετάσεων στα πλαίσια της έρευνας αυτής, στην πλειοψηφία τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμφοιτητές μου. Ευχαριστώ επίσης και τους εργαζόμενους στα εξεταστήρια του ΒΕΜΜΟ για την συνεργασία και την βοήθεια που μου προσέφεραν εκεί. 6

7 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ Εισαγωγή Βασικά Ανατομικά και Φυσιολογικά Στοιχεία Οπτικές ιδιότητες του οφθαλμού Aσφαιρικότητα κερατοειδή Σφάλματα στον Ανθρώπινο Οφθαλμό Σφάλματα χαμηλής τάξης Σφάλματα υψηλής τάξης Τοπογραφία κερατοειδή Εκτροπομετρία Αρχή λειτουργίας του WASCA Πολυώνυμα Zernike Ποσοτικός χαρακτηρισμός οξύτητας ειδώλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : H ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συμμετέχοντες Διαδικασία καταγραφής μετρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύγκριση μεταξύ αριστερού και δεξιού οφθαλμού Η κατανομή των εκτροπών υψηλής τάξης Σύγκριση ΗΟ RMS τιμών Σφαιρική εκτροπή και οπτικό σύστημα Coma και οπτικό σύστημα Trefoil και οπτικό σύστημα Tetrafoil και οπτικό σύστημα Σύγκριση συντελεστή αντιστάθμισης (CF) Aξιολόγηση της CSF των δύο ομάδων Συσχέτιση CSF και εκτροπών υψηλής τάξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Οι εκτροπές υψηλής τάξης Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης Περιορισμοί Μελοντική εργασία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ Εισαγωγή Μέσω της αίσθησης της όρασης ο άνθρωπος αναγνωρίζει αντικείμενα στο γύρω χώρο του. Αυτό γίνεται με την αλληλεπίδραση του αισθητηρίου οργάνου, του οφθαλμού με το φως. Ο ανθρώπινος οφθαλμός σε συνεργασία με τα διάφορα στάδια επεξεργασίας στο ανθρώπινο σύστημα όρασης, αποτελεί ακόμα και σήμερα τον τελειότερο μηχανισμό συλλογής και ανακατασκευής των εικόνων. Το μάτι είναι το όργανο το οποίο ανιχνεύει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με μήκη κύματος που ανήκουν στην ορατή περιοχή του φάσματος του φωτός. Στη συνέχεια το συλλεγόμενο φως μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία μεταδίδονται στον εγκέφαλο, ο οποίος κατόπιν τα μεταφράζει σε οπτικές εικόνες. Σχ.1.1 : To ανθρώπινο οπτικό σύστημα Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα η διαδικασία της λήψης των εικόνων απαιτεί τη συνεργασία πολλών δομών και συστατικών μέσα και γύρω από τον οφθαλμικό βολβό. Πιθανή δυσλειτουργία κάποιου από τα όργανα που 8

9 συμμετέχουν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή ακόμη και την απώλεια της αίσθησης της όρασης. 1.1 Βασικά Ανατομικά και Φυσιολογικά Στοιχεία Σχ.1.2 : O ανθρώπινος οφθαλμός Στο σχήμα 1.2 διακρίνουμε μερικά από τα βασικά μέρη του οφθαλμού. Εξωτερικά ο οφθαλμός περιβάλλεται από τρεις χιτώνες, από έξω προς τα μέσα : τον ινώδη, τον αγγειώδη και τον αμφιβληστροειδή χιτώνα (retina). Ο εξωτερικός ινώδης χιτώνας αποτελείται από τον αδιαφανή σκληρό χιτώνα (sclera, sclerotica dura) που προστατεύει μηχανικά τον οφθαλμό και είναι αρκετά ισχυρός ώστε να διατηρεί και το σχήμα του, και τον διαφανή κερατοειδή (cornea) ο οποίος επιτρέπει την είσοδο του φωτός στο βολβό και αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της διαθλαστικής δράσης του οφθαλμού. Ο μεσαίος αγγειώδης χιτώνας αποτελείται από την ίριδα (iris), το ακτινωτό σώμα (ciliary body) και το χοριοειδή χιτώνα (choroid). Ο χοριοειδής χιτώνας περιέχει αγγεία που φροντίζουν για τη θρέψη του υποκείμενου αμφιβληστροειδή. Η ίριδα είναι το χρωματιστό μέρος του ματιού, το χρώμα των ματιών οφείλεται στις αντίστοιχες χρωστικές που περιέχουν τα κύτταρα της, βρίσκεται μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό (eyelens), σαν διάφραγμα, με μία στρογγυλή οπή στο κέντρο, την κόρη του οφθαλμού (pupil) η οποία φαίνεται μαύρη γιατί το εισερχόμενο φως απορροφάται από το 9

10 μελαγχρωστικό επιθήλιο.. H ίριδα έχει μύες με την βοήθεια των οποίων μεταβάλλεται το εύρος της κόρης ανάλογα με την ένταση του φωτός, με αυτό τον τρόπο καθορίζει το βάθος πεδίου, καθώς και το μέγεθος των διαθλαστικών εκτροπών επηρεάζοντας το εύρος του κύκλου ελάχιστης σύγχυσης (circle of least confusion). To ακτινωτό σώμα συνδέει το χοριοειδή με την ίριδα, διαθέτει τις ακτινοειδείς προβολές (zonules) και τον ακτινωτό μυ (ciliary muscle) ο οποίος συγκρατεί το φακό στη θέση του και συντελεί στη λειτουργία της προσαρμογής. Ο πρόσθιος θάλαμος είναι γεμάτος με το υδατοειδές υγρό (aqueous humor) το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η σύσταση του είναι παρόμοια με αυτή του πλάσματος του αίματος, με λίγο διαφορετική αναλογία συστατικών. Ο οπίσθιος πόλος ορίζεται από την εσωτερική επιφάνεια του κρυσταλλοειδή φακού, το ακτινωτό σώμα, τις ίνες του Zinn και τον αμφιβληστροειδή, και είναι γεμάτος με το υαλοειδές (vitreous humor), ένα παχύρευστο υγρό με ελαστικές ιδιότητες. Η ανίχνευση του φωτός γίνεται στον αμφιβληστροειδή από τους φωτoυποδοχείς, νευρικές απολήξεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος του βολβού, και συγκεκριμένα στην ωχρά κηλίδα (macula) και συνδέονται με το οπτικό νεύρο, την οδό μετάδοσης του οπτικού σήματος προς τον εγκέφαλο. Οι φωτοαισθητήρες αυτοί είναι δύο ειδών, τα κωνία και τα ραβδία. Τα κωνία ευαισθητοποιούνται σε φωτοπικές και μεσοπικές συνθήκες, είναι περίπου 5 εκατομμύρια και είναι συγκεντρωμένα στο κεντρικό μέρος της ωχράς κηλίδας, το βοθρίο (fovea). Τα ραβδία λειτουργούν με χαμηλό φωτισμό (σκοτοπικές συνθήκες), είναι πολύ περισσότερα, περίπου 120 εκατομμύρια, και βρίσκονται συγκεντρωμένα κυρίως στην περιφέρεια της ωχράς κηλίδας. 1.2 Οπτικές ιδιότητες του οφθαλμού Ο οφθαλμός από άποψη οπτικής [1,2] μπορεί να θεωρηθεί, κατά κάποιο τρόπο, ισοδύναμος με μία φωτογραφική μηχανή γιατί διαθέτει «σύστημα φακών» με συνολική οπτική ισχύ περίπου 60 D σε κατάσταση «ηρεμίας» (προκύπτει από τη σχέση P eye = P cornea + P lens d*p cornea *P lens /n όπου d η απόσταση μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή και της πρόσθιας 10

11 επιφάνειας του φακού και n ο δείκτης διάθλασης του υδατοειδούς υγρού) και τον αμφιβληστροειδή ο οποίος αντιστοιχεί στο κλασικό φιλμ ή σε ψηφιακούς ανιχνευτές εικόνας. Το είδωλο στον αμφιβληστροειδή σχηματίζεται από τη συνδυασμένη διαθλαστική δράση όλων των διαθλαστικών επιφανειών του οφθαλμού που είναι οι παρακάτω : η επιφάνεια επαφής του αέρα με την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή. η επιφάνεια επαφής της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή με το υδατοειδές υγρό. η επιφάνεια επαφής του υδατοειδούς υγρού με την πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού. η επιφάνεια επαφής μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας του φακού και του υαλοειδούς υγρού. Σχ.1.3 : Aπλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση κερατοειδή Αυτές οι επιφάνειες αποτελούν το οπτικό σύστημα του οφθαλμού. Το κύριο διαθλαστικό έργο, περίπου τα 2/3, παρέχεται από την εξωτερική (πρόσθια) επιφάνεια του κερατοειδή μιας και «συνορεύει» με τον αέρα, ένα μέσο με το οποίο έχει σημαντική διαφορά στο δείκτη διάθλασης (n αερα =1 και n κερατ 1.375). Αντίθετα η εσωτερική επιφάνεια «συνορεύει» με το υδατοειδές υγρό που έχει δείκτη διάθλασης n 1.34 και έτσι η ισχύς που παρέχει αυτό το «δίοπτρο» είναι ελάχιστη ( P = (n -n)/r όπου R η ακτίνα καμπυλότητας). Καθώς ο κερατοειδής είναι η κύρια διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού είναι ταυτόχρονα και η κύρια πηγή διαθλαστικών εκτροπών, τόσο χαμηλής 11

12 όσο και υψηλής τάξης. Όπως θα δούμε παρακάτω, η μελέτη του σχήματος του κερατοειδή μέσω της τοπογραφίας και η σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου καταγραφής σφαλμάτων (wavefront aberrations) μας παρέχει μία σειρά από πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα της όρασης του εξεταζόμενου σε όλες τις συνθήκες φωτός. Ρόλο στη διαθλαστική λειτουργία παίζει και ο κρυσταλλοειδής φακός όπου οι αλλαγές στις καμπυλότητες των επιφανειών του μεταβάλλουν την ισχύ, ενώ οι οπτικές ιδιότητες όλου του οπτικού συστήματος επηρεάζονται και από τη διάμετρο της κόρης Aσφαιρικότητα κερατοειδή Το πόσο απέχει μία επιφάνεια από το να είναι σφαιρική εκφράζεται από μία αδιάστατη παράμετρο που λέγεται εκκεντρότητα e (eccentricity) και δίνεται από τη σχέση : 2 b e = 1 k 2 a όπου α το μήκος του μεγάλου ημιάξονα και b το μήκος του μικρού ημιάξονα. Στην έλλειψη ο παράγοντας k έχει τιμή +1, στην παραβολή είναι μηδέν και στην υπερβολή -1. Σχ.1.4 : Συσχέτιση κερατοειδή με την ασφαιρικότητα Q και τον παράγοντα σχήματος p(shape factor = 1-Q). H ασφαιρικότητα ορίζεται από τη σχέση : b 2 2 Q = e = k 1 a 2 12

13 Γνωρίζουμε από μετρήσεις τοπογραφίας ότι η επιφάνεια του κερατοειδή δεν είναι ιδανικά σφαιρική. Ακόμη και ένας φυσιολογικός κερατοειδής παρουσιάζει μια ασφαιρικότητα, και όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν διαφορετικές τιμές ασφαιρικότητας για διάφορες ομόκεντρες ζώνες στον ίδιο κερατοειδή, ακόμα και διαφορετικές τιμές στους δύο κύριους διαθλαστικούς μεσημβρινούς. Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές αυτές αυξάνει όσο πιο ασύμμετρη είναι η επιφάνεια του κερατοειδή. Σχ.1.5 : Τοπογραφικές ζώνες της κερατοειδικής επιφάνειας Περιφερειακά η εξωτερική επιφάνεια είναι λιγότερο καμπύλη με μέση ακτίνα καμπυλότητας 11.7 mm. Ο φυσιολογικός κερατοειδής δηλαδή έχει μεγαλύτερη καμπυλότητα κεντρικά, είναι πιο πλατύς στην περιφέρεια, με μέση τιμή ασφαιρικότητας Q = Kάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πίσω επιφάνεια αλλά σε αρκετά μικρότερο βαθμό. Η κωνική τομή που ανταποκρίνεται στην παραπάνω περιγραφή είναι η προμήκης (prolate). Πεπλατυσμένοι (oblate) κερατοειδείς με αυξημένη καμπυλότητα περιφερειακά (Q από 0 έως +0.5) εμφανίζονται συνήθως μετά από μυωπική φωτοδιαθλαστική χειρουργική. Η ασφαιρικότητα του κερατοειδή συμβάλλει στη μείωση της σφαιρικής εκτροπής και στο σχηματισμό μίας ομαλής και όχι απότομης ένωσης του κερατοειδή με το βολβό. 13

14 1.3 Σφάλματα στον Ανθρώπινο Οφθαλμό Σφάλματα Χαμηλής Τάξης Τα σφάλματα στον οφθαλμό προκαλούνται από διαταραχές στις οπτικές επιφάνειες όπως ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός. Η μυωπία είναι εκείνη η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ακτίνες φωτός, παράλληλες προς τον οπτικό άξονα του οφθαλμού μετά τη διάθλαση τους εστιάζονται πριν τον αμφιβληστροειδή και οφείλεται είτε στην αυξημένη διαθλαστική ισχύ του κερατοειδή είτε στο ότι το αξονικό μήκος του βολβού είναι μεγαλύτερο του φυσιολογικού. Σχ.1.6 : Στη μυωπία οι ακτίνες φωτός εστιάζουν πριν τον αμφιβληστροειδή. Στην υπερμετρωπία αντίθετα, όταν ο οφθαλμός βρίσκεται σε ηρεμία (χαλάρωση προσαρμογής) δέσμη παράλληλων ακτίνων εστιάζουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή και οφείλεται είτε στο μικρό αξονικό μήκος του βολβού, είτε στη μειωμένη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδή. Σχ.1.7 : Στην υπερμετρωπία οι ακτίνες φωτός εστιάζουν πίσω απο τον αμφιβληστροειδή. Ο αστιγματισμός οφείλεται στη διαφορετική καμπυλότητα των μεσημβρινών του κερατοειδή. Έτσι ένα ιδανικά επίπεδο μέτωπο κύματος εστιάζεται όχι σε 14

15 ένα σημείο αλλά σε δύο κύριες εστιακές γραμμές, την τοξοτική και την εφαπτομενική εστία σχηματίζοντας το κωνοειδές του Sturm. Ανάμεσα στις εστιακές γραμμές βρίσκεται ο κύκλος της ελάχιστης σύγχυσης. Σχ.1.8: To κωνοειδές του Sturm Σφάλματα Υψηλής Τάξης Ακόμα και σε ένα εμμετρωπικό οφθαλμό δεν αποκλείεται η ύπαρξη σφαλμάτων. Αν και απουσιάζουν τα σφάλματα χαμηλής τάξης υπάρχουν εκτροπές ανώτερης τάξης που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της ποιότητας του αμφιβληστροειδικού ειδώλου [3]. Ένα πολύ συνηθισμένο τέτοιο σφάλμα είναι η σφαιρική εκτροπή και οφείλεται κυρίως στις περιφερειακές ακτίνες. Γι αυτό η σφαιρική εκτροπή είναι σχεδόν ασήμαντη για διαμέτρους κόρης 2-3 mm, ενώ οι επιδράσεις της είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μεγάλες διαμέτρους κόρης. Σχ.1.9 : Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής και Airy-disc. Για τις περιφερικές ακτίνες δεν ισχύει η παραξονική προσέγγιση (n 1 θ i = n 2 θ r ). 15

16 Άλλο ένα επίσης πολύ σημαντικό σφάλμα θεωρείται και το coma που είναι συνέπεια των διαφορετικών γωνιών που σχηματίζουν ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο εκτός του οπτικού άξονα με αποτέλεσμα να μην εστιάζονται στην ίδια θέση. Σχ : To σφάλμα κόμης. Γενικότερα, τα σφάλματα στο οπτικό σύστημα του οφθαλμού μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα και σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά, πολλές φορές όμως αντισταθμίζονται μεταξύ τους όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον κερατοειδή χιτώνα και τον κρυσταλλοειδή φακό όπου η θετική σφαιρική εκτροπή που εισάγει ο κερατοειδής αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αρνητική σφαιρική εκτροπή του φακού. 1.4 Τοπογραφία Κερατοειδή Ο κερατοειδής είναι το πιο σημαντικό διαθλαστικό στοιχείο του οφθαλμού, καθώς η διαφορά μεταξύ των τιμών στους δείκτες διάθλασης αέρα-κερατοειδή συμβάλλει ώστε η διαχωριστική αυτή επιφάνεια να είναι υπεύθυνη για τα 2/3 της διαθλαστικής ισχύς ενός φυσιολογικού οφθαλμού. Το σχήμα του λοιπόν και η εκτίμηση του είδους και της έκτασης των εκτροπών χαμηλής και υψηλής τάξης στην επιφάνεια του έχει μεγάλη σημασία και μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες. 16

17 Η μεγάλη πλειοψηφία των τοπογραφικών συσκευών βασίζεται στην τοπογραφία Placido disk και στηρίζεται στις ανακλαστικές ιδιότητες της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας [2,4]. Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κυρτό κάτοπτρο και από τη μεγέθυνση του ειδώλου που σχηματίζεται μπορούμε να υπολογίσουμε την ακτίνα καμπυλότητας της «κατοπτρικής» επιφάνειας. Σχ.1.11 : Οι τοπογραφικές συσκευές διαθέτουν εναλλασσόμενους μαύρους και λευκούς δακτυλίους η ανάκλαση των οποίων πάνω στον κερατοειδή μας δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια του. Τα πρωτογενή δεδομένα δεν είναι άλλα από μία ψηφιακή καταγραφή των ανακλάσεων-ειδώλων των ομόκεντρων δακτυλίων placido. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η κατανομή της τιμής της ακτίνας καμπυλότητας της κερατοειδικής επιφάνειας, ο τοπογραφικός χάρτης, με εποπτικό τρόπο με μορφή για παράδειγμα περιγραμμάτων ισουψών ή χρωματικών ζωνών. Σχ α) πρωτογενή δεδομένα φυσιολογικού κερατοειδή και β) τοπογραφικός χάρτης αστιγματικού, σύμφωνα με τον κανόνα, κερατοειδή. 17

18 Η ακτίνα καμπυλότητας R μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση R 2*M*s, όπου Μ η μεγέθυνση και s η απόσταση του αντικειμένου (δακτυλίου) από την κορυφή του κερατοειδή. Μπορούμε ακόμη να υπολογίσουμε την διαθλαστική ισχύ P του κερατοειδή σύμφωνα με τη σχέση : P = (n cornea -n air ) / R cornea Σχ : Aπό οπτικής πλευράς ο κερατοειδής είναι παρόμοιος με ένα κυρτό κάτοπτρο. Ο δείκτης διάθλασης του αέρα είναι η μονάδα αλλά όσον αφορά το δείκτη διάθλασης του κερατοειδή θεωρούμε ότι έχει την τιμή (Standard Keratometric Index-SKI) που είναι ένας συνδυασμός δεικτών διάθλασης της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του. Έτσι προκύπτει ότι : P = (SKI-1) / R cornea = ( ) / R cornea (mm) = / R cornea (mm) Οι σημερινοί Placido disc τοπογράφοι μπορούν να υπολογίσουν και τον υψομετρικό χάρτη (altimetric map) του κερατοειδή. Με βάση τις καμπυλομετρικές ενδείξεις επιλέγεται μία σφαιρική επιφάνεια βέλτιστης εφαρμογής (best fit), μία σφαίρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη πραγματική κερατοειδική επιφάνεια. Με τη βοήθεια της επιφάνειας αυτής καθώς και των καμπυλομετρικών ενδείξεων υπολογίζεται το πόσο απέχει κάθε σημείο του κερατοειδή από την υποθετική αυτή επιφάνεια και σχηματίζεται ο υψομετρικός χάρτης. 18

19 Σχ : Ανακλάσεις από : a) φυσιολογικό κερατοειδή και b) αστιγματικό κερατοειδή. 1.5 Eκτροπομετρία Το κύμα, μία διαταραχή που επαναλαμβάνεται καθώς διαδίδεται, χαρακτηρίζεται από τη φάση, που είναι το εσωτερικό ρολόι της διαταραχής. Για να δούμε εποπτικά ένα κύμα χρησιμοποιούμε τα μέτωπα κύματος (wavefronts). Το μέτωπο κύματος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τα οποία την ίδια χρονική στιγμή έχουν την ίδια φάση, ισχύει δηλαδή Φ(x,t) = ωt kx + φ = σταθ. όπου k = 2pi/λ, είναι το κυματοδιάνυσμα πάντα κάθετο στα κυματικά μέτωπα. Οι διατάξεις τοπογράφησης σφαλμάτων, τα εκτροπόμετρα (abberrometers) επιτρέπουν τη λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση του μετώπου κύματος που διέρχεται μέσα από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού και στη συνέχεια το αποδομούν στις επιμέρους διαταραχές από τις οποίες αποτελείται. Oι πιο βασικές εκτροπομετρικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι Shack-Hartmann, Tscherning και Retinal ray tracing. Παρακάτω αναλύουμε την αρχή λειτουργίας του εκτροπομέτρου WASCA που χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε τις μετρήσεις μας. 19

20 1.5.1 Aρχή λειτουργίας του WASCA Ο αναλυτής μετώπου κύματος COAS χρησιμοποιεί την αρχή των Shack- Hartmann [5]. Ο αισθητήρας Shack-Hartmann αποτελείται από ένα πλέγμα μικροφακών το οποίο μπορεί να διαθέτει από 25 έως και 4000 φακούς και ένα CCD αισθητήρα για την καταγραφή των ειδώλων. Oι μικροφακοί έχουν εστιακή απόσταση από 0.1 mm έως και 200 mm περίπου και μέγεθος από 100 μm μέχρι και 2.5 mm. Σχ : O αναλυτής WASCA (αριστερά) και η εικόνα της εξωτερικής επιφάνειας της ίριδας (δεξιά). Χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση του οφθαλμού με τον άξονα του οργάνου. Προβάλλεται στον οφθαλμό, από το κέντρο της κόρης εισόδου, μία ακτίνα φωτός (εύρους 1mm περιπου) που προέρχεται από μία δίοδο υψηλής λαμπρότητας 1 (Super Luminence Diode). H δέσμη κατευθύνεται και εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή ο οποίος προκαλεί διάχυση της. Το σημείο που ανακλάται από τον αμφιβληστροειδή αντιστοιχεί στην πηγή. Ένα ποσοστό του διαχεόμενου φωτός εξέρχεται από τον οφθαλμό και μπορεί να συλλεχθεί από τον αισθητήρα 2. Το φως από την πηγή αυτή διαπερνά προς τα έξω όλα τα διαθλαστικά μέρη του οφθαλμού, φέροντας με αυτό τον τρόπο στην επιφάνεια κάθε διαθλαστική απόκλιση του. 1 Laser Class 1. To μήκος κύματος της SLD είναι 840 nm (κοντινό υπέρυθρο). Η ένδειξη Laser 1 Class υποδεικνύει πως ο ασφαλής χρόνος έκθεσης για ένα laser αντίστοιχης ισχύος και διαμέτρου δέσμης είναι 10 min. Ο χρόνος έκθεσης για το COAS είναι 250 ms περίπου, ισχύος 50 μwatt. 2 Η συλλογή των δεδομένων διαρκεί 1-13 ms και διασφαλίζει με αυτό τον τρόπο ότι οι κινήσεις του οφθαλμού δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης. 20

21 H εξερχόμενη δέσμη συναντά το διατεταγμένο πλέγμα των μικροφακών οι οποίοι εστιάζουν τα αντίστοιχα σημεία του εξερχόμενου μετώπου κύματος από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού. Από ένα εμμετρωπικό οφθαλμό περιμένουμε το εξερχόμενο μέτωπο κύματος να είναι ιδανικά επίπεδο και τα σημεία εστίασης πλήρως διατεταγμένα πάνω στο καρτεσιανό πλέγμα. Σχ.1.16 : Αρχή λειτουργίας εκτροπομέτρου Shack-Hartmann Σχ : a) καταγραφή πλέγματος ιδανικά επίπεδου μετώπου κύματος και b) το πλέγμα όπως καταγράφεται από έναν πραγματικό μέτωπο κύματος. Σχ : To spot pattern που σχηματίζεται από τη διάταξη των μικροφακών (raw data) βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέτωπο κύματος. 21

22 22 Σχ : To εξερχόμενο μέτωπο κύματος. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς x ή y τότε το τμήμα εκείνο του μετώπου εστιάζει σε άλλο σημείο που δεν συμπίπτει με κάποιο από τα σημεία του πλέγματος αναφοράς. Με αυτά τα δειγματοληπτικά δεδομένα είναι δυνατό να ανακατασκευαστεί ολόκληρο το εξερχόμενο μέτωπο κύματος. Η τοπική κλίση του μετώπου κύματος [6] υπολογίζεται από τις σχέσεις : f y x x x y x W ), ( ), ( Δ =, και f y x y y y x W ), ( ), ( Δ = Όπου : = j j j y x W Z W ), ( και j W ο συντελεστής Zernike (βλ. παρ.1.6) του κάθε όρου. Οπότε αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις έχουμε : = j j j x y x Z W x y x W ), ( ), (, και = j j j y y x Z W y y x W ), ( ), ( = Δ f y x x ), ( j j j x y x Z W ), (, και = Δ j j j y y x Z W f y x y ), ( ), ( Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές j W που εκφράζουν και την βαρύτητα του κάθε όρου (RMS) εφαρμόζουμε στις παραπάνω εξισώσεις τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

23 Δx ( x, y) Έστω : = b(x,y) και f Δy ( x, y) = c(x,y) f Z j (, y) Z j (, y) = g j (x,y) και x x x y = h j (x,y) Oι παραπάνω εξισώσεις σε μορφή πίνακα γράφονται : ή Β = α ω Από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (και λαμβάνοντας υπ όψιν την ορθογωνιότητα των πολυωνύμων βάσει των οποίων αναλύεται το μέτωπο κύματος) έχουμε : ω LS = (α τ α) -1 α τ β όπου α Τ είναι ο ανάστροφος του α (transpose matrix). Καθώς οι μικροφακοί βρίσκονται σε επαφή, το μέγεθος τους είναι ταυτόχρονα και το βήμα (pitch) του αισθητήρα. To πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν επηρεάζεται από τη γεωμετρία των φακών, δηλαδή το πλέγμα των σημείων εξαρτάται μόνο από το μέτωπο κύματος στο οποίο γίνεται δειγματοληψία. Το δυναμικό εύρος του αισθητήρα (dynamic range) είναι η μέγιστη εκτροπή ή μέγιστη τοπική κλίση του μετώπου κύματος που μπορεί να μετρήσει εξαρτάται από το μέγεθος των μικροφακών και από την εστιακή απόσταση του αισθητήρα σύμφωνα με τη σχέση : dynamic range =1/2 * pitch* 1/ focal length of microlenses 23

24 Για μια μεγάλη δυναμική περιοχή αισθητήρα οι μικροφακοί πρέπει να έχουν μεγάλη διάμετρο και μικρή εστιακή απόσταση. Όμως η ευαισθησία του αισθητήρα, δηλαδή η ελάχιστη εκτροπή ή η ελάχιστη τοπική κλίση του μετώπου κύματος που μπορεί να μετρήσει, εξαρτάται από την εστιακή απόσταση των μικροφακών αντιστρόφως ανάλογη- και είναι ανάλογη με την ελάχιστη εκτροπή, τη μικρότερη μετακίνηση του σημείου που μπορεί να εντοπίσει ο αισθητήρας. Με μικρότερη εστιακή απόσταση μειώνουμε την ευαισθησία και αυξάνουμε τη δυναμική περιοχή και το αντίστροφο. Χρησιμοποιώντας περισσότερους και μικρότερους μικροφακούς το μέτωπο κύματος υπόκειται σε πιο λεπτομερή δειγματοληψία, όμως μειώνεται το δυναμικό εύρος. Έτσι όταν οι εκτροπές του οφθαλμού ξεπεράσουν το όριο της δυναμικής περιοχής εμφανίζεται το φαινόμενο crossover. Αν η κλίση του μετώπου κύματος είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό εύρος το είδωλο ενός σημείου εμφανίζεται σε σημείο που αντιστοιχεί σε άλλο μικροφακό και το λογισμικό θα θεωρήσει ότι το είδωλο προέρχεται από τον άλλο μικροφακό καταλήγοντας σε λανθασμένα δεδομένα [7]. 1.6 Πολυώνυμα Zernike Στην αξιολόγηση της ποιότητας της όρασης και της μελέτης των σφαλμάτων ενός οφθαλμού συμβάλλει ιδιαίτερα ένα πολύ χρήσιμο μαθηματικό εργαλείο, τα πολυώνυμα Zernike [8]. Τα πολυώνυμα αυτά εκφράζονται σε πολικές συντεταγμένες με μία ακτινική συνάρτηση F(ρ) και μια αζιμουθιακή G(θ) και μπορούν να εκφραστούν ως Z n,f = F n,f (ρ) * G f (θ), όπου n (order) και f (frequency) o ακτινικός και ο γωνιακός δείκτης αντίστοιχα. Ο ακτινικός (κύριος) δείκτης παίρνει όλες τις θετικές ακέραιες τιμές, δηλαδή τα πολυώνυμα αυτά είναι θεωρητικά απεριόριστα. Ο γωνιακός (δευτερεύων) δείκτης είναι πάντα άρτιος για άρτιο και πάντα περιττός για περιττό κύριο δείκτη και ισχύει f n. Mερικές ιδιότητες των πολυωνύμων Zernike είναι οι παρακάτω : 24

25 H ακτινική συνάρτηση F(ρ) είναι ένα πολυώνυμο n βαθμού και ανάλογα με το αν είναι ο ακέραιος n άρτιος ή περιττός είναι αντίστοιχα η συνάρτηση άρτια ή περιττή. Υπάρχουν n+1 πολυώνυμα n τάξης και αποτελούν ειδικές περιπτώσεις των πολυωνύμων Jacobi : F n, f ( ρ ) ( 1) ( n s)! f s)/ 2]! s![( n s ( n f ) / 2 n 2s = ρ s= 0 s![( n+ f s)/ 2] Tα πολυώνυμα είναι ορθογώνια, και άρα ανεξάρτητα, μεταξύ τους στο εσωτερικό ενός μοναδιαίου κύκλου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μπορεί να υπολογιστεί, για παράδειγμα, η αφεστίαση (defocus) ή οποιοσδήποτε άλλος ρυθμός (mode) χωρίς να επηρεάζεται από την παρουσία των υπολοίπων, τότε ισχύει για 0<ρ<1 : ' Fn, f ( ρ ) F ' ' ( ρ) ρ dρ = delta( n, n ) n, f 2( n + 1) Όπου delta (n,n ) η συνάρτηση Kronecker. To ολοκλήρωμα έχει τιμή μηδέν, εκτός αν συμπίπτουν οι κύριοι δείκτες n και n. Σχ.1.20 : Κάθε σημείο στο επίπεδο της κόρης μπορεί να εκφραστεί σε πολικές συντεταγμένες (r,θ). Κάθε mode έχει μηδενική μέση τιμή, εκτός από τον ρυθμό μηδενικής τάξης. 25

26 1 f ( C n 2 Η διακύμανση (Variance = ( Z( x, y) Z ) = # point s ) 2 ) είναι ίση με τη μονάδα. Mε αυτό το τρόπο εξετάζονται τα πολυώνυμα σε μία κοινή βάση και αυτό βοηθά στην εύκολη σύγκριση μεταξύ τους : Mean ( f ) = 0, n > 0, f Z n Variance ( f ) = 1, n, f Z n Η αζιμουθιακή συνάρτηση G f (θ) είναι τριγωνομετρική, f τάξης. Έχει περιστροφική συμμετρία, είναι συνεχής και επαναλαμβάνεται κάθε Τ=2π/f rad. Ο ακέραιος f (multipolar parameter) εκφράζει το βαθμό εξάρτησης του πολυωνύμου από τη γωνία. Αν η τιμή του f είναι μηδέν, κάτι που εμφανίζεται μόνο σε άρτια n η συνάρτηση (το σφάλμα) έχει περιστροφική συμμετρία ως προς τον οπτικό άξονα, κάτι που συναντάμε στο defocus και στην σφαιρική εκτροπή. Σχ : Aπεικόνιση των πολυωνύμων Zernike σε μορφή πυραμίδας. 26

27 Σε ένα σύστημα Shack-Hartmann η τοπική κλίση του μετώπου κύματος υπολογίζεται από την μετατόπιση των σημειακών ειδώλων στους άξονες x και y. Έπειτα οι τιμές αυτές αποδίδονται στο σύστημα των πολυωνύμων Zernike με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (least squares). Η μέθοδος είναι δειγματοληπτική και αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερους όρους χρησιμοποιήσουμε, τόσο πιο ακριβής είναι η ανακατασκευή του μετώπου κύματος. 1.7 Ποσοτικός χαρακτηρισμός οξύτητας ειδώλου Mία παράμετρος που εκφράζει το μέγεθος ενός σφάλματος και αναφέρεται στην απόκλιση ενός οπτικού συστήματος από το ιδανικό (σε μm) είναι το RMS [9]. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του RMS τόσο περισσότερα είναι τα σφάλματα του οπτικού συστήματος. RMS 2 ( W ( x, y) W ) dxdy = = ( C dxdy n, f f 2 n ) = Variance όπου C n, f οι συντελεστές των πολυώνυμων Zernike Z n, f μέτωπο κύματος μπορεί να γραφεί ως : W ( ρ, θ ) = n, f, θεωρώντας ότι το C n Z Άλλη μετρική που χρησιμοποιείται επίσης είναι και η συνάρτηση διασποράς σημείου PSF που μας δίνει μία άμεση εικόνα στο πώς κατανέμεται στον αμφιβληστροειδή ένα σημειακό είδωλο που προέρχεται από ένα σημειακό αντικείμενο. Μαθηματικά εκφράζεται μέσω του μετασχηματισμού Fourier (FT) της συνάρτησης του πεδίου εισόδου (pupil function) : PSF( x, y ) = FT{ P( x, y) e i i, f n, f 2π i W ( x, y) λ } Επίσης χρησιμοποιείται και η συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF) που εκφράζει την ικανότητα του οπτικού συστήματος να μεταφέρει την αντίθεση (contrast) από ένα αντικείμενο στο είδωλο του. 27

28 Η ΜΤF είναι το πραγματικό μέρος του μετασχηματισμού Fourier της PSF : MTF f, f ) = Amplitude[ FT{ PSF( x, y )}] ( x y i i H συνάρτηση διαμόρφωσης φάσης (PTF) είναι το φανταστικό μέρος του μετασχηματισμού Fourier της PSF: PTF f, f ) = Phase[ FT{ PSF( x, y )}] ( x y i i Με βάση λοιπόν τον εκτροπομετρικό χάρτη ο σχηματισμός του ειδώλου προκύπτει από τη συνέλιξη (convolution) του αντικειμένου με την PSF : g( x, y) = g( x, y) = f ( x, y ) h( x, y; x, y ) f ( x, y ) h( x x, y y ) dx dy Σχ : Οι συναρτήσεις PSF για τα πολυώνυμα Zernike σε μορφή πυραμίδας. 28

29 Σχ : Οι συναρτήσεις MTF για τα πολυώνυμα Zernike σε μορφή πυραμίδας. Όταν θέλουμε να εξετάσουμε την λειτουργική όραση, το πόσο καλά δηλαδή αποδίδει ο οφθαλμός σε διάφορες συνθήκες που διαφέρουν ως προς το επίπεδο φωτισμού και την αντίθεση των λεπτομερειών είναι επιτακτική η χρήση μίας εξειδικευμένης δοκιμασίας που βασίζεται στη συνάρτηση αντίληψης αντίθεσης (Contrast Sensitivity Function), στην ικανότητα δηλαδή του οφθαλμού να διακρίνει πολύ μικρού βαθμού φωτεινές αντιθέσεις. H εξέταση αυτή μπορεί να εξομοιώσει με λογική ακρίβεια την όραση σε μεσοπικές συνθήκες φωτός, όπου λόγω του χαμηλού φωτισμού διαστέλλεται η κόρη και αυξάνονται οι εκτροπές υψηλής τάξης, ενώ μπορεί να προσομοιώσει και την φωτοπική όραση όπου τα παρατηρούμενα αντικείμενα έχουν χαμηλή αντίθεση. Για την αξιολόγηση της CSF, που είναι το ψυχοφυσικό ανάλογο της MTF, χρησιμοποιούνται ερεθίσματα (grating) με κάποια περιοδική (ημιτονοειδή) διαμόρφωση, λόγω της παρατήρησης [38] ότι η νευρική χωρική επεξεργασία γίνεται από συγκεκριμένα νευρωνικά κανάλια (neural channels) στην οπτική 29

30 οδό και τον ινιακό φλοιό που αποκρίνονται σε αντικείμενα διαφορετικών χωρικών συχνοτήτων και περιέχει μετρήσεις ουδούς για grating μιας σειράς χωρικών συχνοτήτων που κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 18 c/deg (στην παρούσα εργασία) και διαφορετικών προσανατολισμών. Όσο πιο υψηλές είναι οι συχνότητες τόσο πιο «λεπτά» είναι τα χαρακτηριστικά του ερεθίσματος. Σχ : H CSF για επτά ηλικιακές ομάδες (από Schieber, 1992) 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ Η στατιστική συμπεριφορά των εκτροπών υψηλής τάξης σε φυσιολογικούς διορθωμένους και μη διορθωμένους οφθαλμούς έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές [15-17] χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα που περιγράφουν την κατανομή τους. Μελέτη των Thibos, Bradley και Χοng [18], που έγινε σε δείγμα 200 διορθωμένων φυσιολογικών οφθαλμών ηλικίας ετών, για διάμετρο κόρης 6mm και στους οποίους έγινε ενστάλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου και βασίστηκε στον αισθητήρα Shack-Hartmann, έδειξε πως εκτός από την σφαιρική εκτροπή, οι υπόλοιπες εκτροπές υψηλής τάξης κατανέμονται συμμετρικά γύρω από τον μέσο όρο που είναι περίπου μηδέν και οι συντελεστές Zernike μπορούν να περιγραφούν σαν τυχαίες γκαουσιανές μεταβλητές λόγω της μορφής της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας (σχ. 2.3). Προηγούμενες έρευνες έδειξαν επίσης πως οι συντελεστές Zernike αριστερών και δεξιών οφθαλμών σχετίζονται μεταξύ τους στατιστικά μιας και υπάρχει μία τάση συμμετρίας ανάμεσα τους (Porter et al., 2001; Thibos et al., 2002). Σχ. 2.1 : Iστογράμματα συχνότητας συντελεστών Zernike σε φυσιολογικούς οφθαλμούς με διάμετρο κόρης 6 mm [18]. 31

32 Επίσης οι τιμές των συντελεστών μειώνονται όσο αυξάνεται η τάξη (mode) της εκτροπής, ενώ η μέση διακύμανση του μετώπου κύματος (average wavefront variance) μειώνεται εκθετικά με τον ακτινικό όρο (Thibos et al., 2002). Έρευνα [22] που αφορούσε επεξεργασία δεδομένων από 10 διαφορετικά εργαστήρια σε δείγμα 2560 οφθαλμών με πολύ μεγαλύτερο εύρος ηλικίας, διαθλαστικών σφαλμάτων, συνθηκών εξέτασης, εθνικοτήτων και με διαφορετικές συσκευές, που όλες όμως χρησιμοποιούσαν τον αισθητήρα Shack-Hartmann, έδειξε γενικά να συμφωνεί με τις παραπάνω μελέτες αλλά επιπρόσθετα η κάθετη κόμη C φάνηκε να έχει σημαντική συμβολή ( μm), μαζί με τη σφαιρική εκτροπή C 3 3 ( C 0 C (0.13μm) και το κατακόρυφο trefoil 4 (-0.11μm) για διάμετρο κόρης 6mm, ενώ όλες οι εκτροπές τρίτης τάξης C3, C3,, C 3 3 ) είχαν μέση τιμή συντελεστών που διέφεραν σημαντικά από το μηδέν. Η μέση ολική τιμή του ΗΟ RMS error για διάμετρο κόρης 6mm βρέθηκε 0.33 μm. Σχ. 2.2 : Κατανομή συντελεστών Zernike για δεξιό οφθαλμό από δεδομένα διαφόρων εργαστηρίων για διάμετρο κόρης 5mm [22]. 32

33 Σχ. 2.3 : H κατανομή του συντελεστή διάμετρο κόρης 5mm [22]. 0 C 4 σαν συνάρτηση της ηλικίας για To παραπάνω γράφημα δείχνει την κατανομή του συντελεστή 0 C με την 4 ηλικία για 2552 οφθαλμούς (αριστερούς και δεξιούς) σε διάμετρο κόρης 5mm όπου και είναι φανερή μία σταδιακή αύξηση της σφαιρικής εκτροπής με την ηλικία. Παρ όλα αυτά υπάρχει αρκετά μεγάλη διακύμανση για κάθε ηλικιακή ομάδα, κάτι που πιθανόν σημαίνει πως παράγοντες διαφορετικοί της ηλικίας έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο συντελεστή 0 C 4. Όσον αφορά τη συσχέτιση ανάμεσα στις εκτροπές που εισάγει συνολικά το οπτικό σύστημα του οφθαλμού - αλλά και τα επιμέρους τμήματα του (αναφερόμαστε κυρίως στον κερατοειδή και τον κρυσταλλοειδή φακό) - με την ηλικία έχουν γίνει διάφορες μελέτες. Οι Αmano et al. [23] σε έρευνα στην οποία εξετάστηκαν 75 οφθαλμοί ηλικίας από 18 έως 69 ετών σε διάμετρο κόρης 6mm με αισθητήρα Shack-Hartmann, και σφαιρικό ισοδύναμο +3.5 έως D, έδειξαν πως η κόμη αυξάνεται με την ηλικία, είτε αυτή προέρχεται μεμονωμένα από τον κερατοειδή (σχ. 2.6), είτε συνολικά από τα οπτικά του οφθαλμού, κάτι το οποίο έχει βρεθεί και από προηγούμενες μελέτες [24-27] 33

34 Σχ. 2.4 : Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού (r=.307, p = ) και ολικού coma (r =.334, p = ) με την ηλικία. Και στις 2 περιπτώσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση [23]. Eπίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και ολικού coma στους ίδιους οφθαλμούς με τιμές ίδιας τάξης μεγέθους (σχ. 2.7). Σχ. 2.5 : Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και ολικού coma RMS [23] (r=.468, p<.0001) Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα πως, πολύ πιθανόν, η αύξηση του ολικού coma με την ηλικία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κερατοειδικού coma. Αντίθετα, η σφαιρική εκτροπή που εισάγεται από τον κερατοειδή δε φάνηκε να μεταβάλλεται με την ηλικία ενώ συνολικά το οπτικό σύστημα συνεισφέρει στην αύξηση της (σχ. 2.9). 34

35 Σχ. 2.6 : Συσχέτιση μεταξύ RMS σφαιρικής εκτροπής προερχόμενης από τον κερατοειδή και από το ολικό οπτικό σύστημα με την ηλικία. Σχ. 2.7 : Συσχέτιση μεταξύ σφαιρικής εκτροπής ( C ) προερχόμενης από τον κερατοειδή και από το ολικό οπτικό σύστημα με την ηλικία. 0 4 Αυτό φαίνεται να συμφωνεί και με άλλες εργασίες [20,24,26-28], σε αντίθεση με έρευνα του Guirao [25] που αναφέρει πως η σφαιρική εκτροπή που οφείλεται στον κερατοειδή ήταν σημαντικά υψηλότερη σε μεσήλικες (40-50 ετών) και ηλικιωμένους (60-70 ετών) απ ότι σε άτομα νεαρότερης ηλικίας (20-30 ετών). Οι διαφορές αυτές πιθανόν εξηγούνται λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο Guirao επέλεξε να εξετάσει εμμετρωπικούς οφθαλμούς σε τρεις ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες. Γενικά πιστεύεται πως οι θετικές τιμές της κερατοειδικής σφαιρικής εκτροπής εξουδετερώνονται από τον κρυσταλλοειδή φακό κατά τη διάρκεια της νεότητας και η αύξηση της σφαιρικής εκτροπής που οφείλεται στο ολικό οπτικό σύστημα με την ηλικία τείνει προς θετικές τιμές επειδή μεταβάλλονται οι εκτροπές του φακού που οφείλονται στις ηλικιακές αλλαγές της ακτίνας καμπυλότητας της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του [29,30] και στην κατανομή του δείκτη διάθλασης [31]. 35

36 Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ διαθλαστικού σφάλματος και εκτροπών υψηλής τάξης διάφορες εργασίες έχουν δώσει διφορούμενα αποτελέσματα. Ο Paquin et al [32] βρήκαν πως η υψηλή μυωπία συνοδεύεται συνήθως από coma και ο He et al [33] ότι οι μυωπικοί οφθαλμοί κατά μέσο όρο έχουν ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές εκτροπών 4 ης και υψηλότερης τάξης. Αντίθετα ο Cheng et al [34] δε βρήκε καμία συσχέτιση μεταξύ διαθλαστικού σφάλματος και εκτροπών υψηλής τάξης ενώ στους ασθενείς αυτής της μελέτης το σφαίρωμα κυμαίνονταν από έως +3.5 D Όσον αφορά τώρα τις εσωτερικές εκτροπές (WA internal = WA eye WA cornea ), οι Wang και Santaella [35] που εξέτασαν 114 οφθαλμούς (χωρίς κυκλοπληγία) με σφαιρικό ισοδύναμο ± 2.51D (προέκυψε από το WaveScan που χρησιμοποιεί τον αισθητήρα Shack-Hartmann με εύρος έως +3.47D), ηλικίας 20 έως 69 ετών σε διάμετρο κόρης 6mm, βρήκαν πως όλοι οι συντελεστές Zernike 3 ης τάξης έχουν θετικές μέσες τιμές με μεγάλο όμως εύρος (από έως μm). H μέση τιμή για το συντελεστή 0 C4 ήταν ± μm (εύρος έως μm). Tο 95.1% των οφθαλμών είχαν αρνητικές τιμές. Aκόμη, η ολική μέση RMS τιμή ήταν ± μm. Η συνεισφορά κάθε τάξης στις συνολικές εκτροπές ήταν 35.0% για την 3 η τάξη, 34.9% για την 4 η, 16.4% για την 5 η και 13.7% για την 6 η. Η μέση RMS τιμή για την σφαιρική εκτροπή ( ( C + C ) ήταν ) ( ) 4 6 ± μm και για το coma ( ( C C ) ( C ) ( C ) ( ) ) ± μm. Στην ίδια εργασία επίσης έγινε συσχέτιση μεταξύ αριστερών και δεξιών οφθαλμών σε 30 ασθενείς και έδειξε πως οι ολικές εκτροπές υψηλής τάξης και η σφαιρική εκτροπή (SA) που προέρχονται από τα εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού σχετίζονται μεταξύ των δύο οφθαλμών (σχ. 2.10). Ισχυρότερη συσχέτιση βρέθηκε στους συντελεστές r= 0.728) και μικρότερη συσχέτιση στο κάθετο coma. 0 C και 4 0 C (r = και 6 36

37 Σχ. 2.8 : Οι ολικές εσωτερικές εκτροπές και η SA δεξιού VS αριστερού οφθαλμού. Όσον αφορά τη σχέση εσωτερικών εκτροπών και ηλικίας εξετάστηκαν 91 οφθαλμοί και δεν φάνηκε να υπάρχει καμία μεταβολή με την αύξηση της ηλικίας. Εξαίρεση αποτελεί ο αρνητικός συντελεστής αύξηση της ηλικίας μετά την ηλικία των 50 ετών (σχ. 2.11). 0 C που αυξάνεται με την 4 Σχ. 2.9 : Οι ολικές εκτροπές που οφείλονται στα εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού (αριστερά) και η σφαιρική εκτροπή (δεξιά) σαν συνάρτηση της ηλικίας. Για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο τα εσωτερικά οπτικά αντισταθμίζουν τις εκτροπές που προέρχονται από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής [36] CF = 1 W eye / Wcornea (compensator factor). CF>0, τα εσωτερικά οπτικά εξουδετερώνουν τις κερατοειδικές εκτροπές. 37

38 CF = 0, δεν υπάρχει καμία εξισσορόπηση CF<0, οι εσωτερικές επιφάνειες προσθέτουν εκτροπές στις κερατοειδικές. Έτσι λοιπόν, βρέθηκε πως οι ολικές εσωτερικές εκτροπές υψηλής τάξης και η SA ( C και C 6 ) έχουν θετικές μέσες τιμές συντελεστή CF (0.29 ± 0.20 και 0.44 ± 0.33) που διέφεραν σημαντικά από το μηδέν, κάτι που υποδεικνύει πως οι εσωτερικές επιφάνειες εξουδετερώνουν τις εκτροπές που οφείλονται στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή. Το coma είχε μέση τιμή συντελεστή CF 0.11 ± 0.58 που δε διέφερε σημαντικά από το μηδέν. Τέλος, οι τιμές του συντελεστή CF για τις ολικές εσωτερικές εκτροπές φαίνεται να μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας (σχ. 2.12), αν και καμία σημαντική αλλαγή δεν παρατηρήθηκε για την SA και το coma. Σχ : O συντελεστής CF σαν συνάρτηση της ηλικίας για τις εσωτερικές εκτροπές (αριστερά) και το συντελεστή 0 C 4 (δεξιά). Από όλους τους 22 συντελεστές Zernike μόνο ο συντελεστής 0 C 4 φάνηκε να έχει σημαντική αρνητική συσχέτιση με την ηλικία, κάτι που υποδηλώνει πως η αύξηση της ηλικίας είναι σημαντικός παράγοντας μείωσης της αντιστάθμισης μεταξύ εσωτερικών και κερατοειδικών εκτροπών. Εργασία [28] του Artal όμως, για την οποία εξετάστηκαν 17 οφθαλμοί με ηλικιακό εύρος από 26 έως 69 ετών, βρήκε διαφορετικά αποτελέσματα. Αναφέρει ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του συντελεστή CF για τις ολικές εσωτερικές εκτροπές σε σχέση με την ηλικία, με θετικό συντελεστή στους περισσότερους νεαρούς οφθαλμούς και αρνητικό σε μεσήλικες ή ηλικιωμένους. 38

39 Υπάρχουν διαφορές όμως όσον αφορά τη μεθοδολογία των δύο μελετών. Στους οφθαλμούς που μετρήθηκαν από τον Artal το εύρος του διαθλαστικού σφάλματος ήταν μικρό (σφαιρικό ισοδύναμο ± 2D και αστιγματισμός <1.5D) και είχε προηγηθεί κυκλοπληγία σε αντίθεση με την μελέτη των Wang και Santaella που είχε εύρος 13 D διαθλαστικού σφάλματος και χωρίς να έχει προηγηθεί ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου. 39

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Συμμετέχοντες Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 48 εξεταζόμενοι ηλικίας από 18 έως 31 ετών, στην πλειοψηφία τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μέσο όρο ηλικίας τα 24,3 έτη και τυπική απόκλιση ±2,9 έτη. Το διαθλαστικό τους εύρος κυμαίνονταν από -0,5D έως 1,5D με μέση τιμή σφαιρώματος 0,57D, σφαιρικό ισοδύναμο διάθλασης 0,42D και αστιγματισμό < -1D. Στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα συμμετείχαν 35 πρεσβύωπες ηλικίας 47 έως 58 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 52,1 έτη και τυπική απόκλιση ±3,3 έτη. Το διαθλαστικό τους εύρος κυμαίνονταν από -0,5D έως 1D με μέση τιμή σφαιρώματος 0,46D, σφαιρικό ισοδύναμο διάθλασης 0,37D και αστιγματισμό < -0,5D. Κανείς από τους παραπάνω εξεταζόμενους δεν είχε ιστορικό οφθαλμολογικών παθήσεων ή οφθαλμολογικής επέμβασης. 3.2 Διαδικασία καταγραφής των μετρήσεων Η εξέταση των συμμετεχόντων περιελάμβανε αρχικά την μέτρηση της οπτικής οξύτητας (UVA) με πίνακες που αποτελούνται από σειρές συμβόλων (οπτότυπα κατά Snellen) που βαθμιαία ελαττώνονται σε μέγεθος. Ελέγχθηκαν και οι δύο οφθαλμοί και βρέθηκε ότι όλοι οι εξεταζόμενοι είχαν οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 1,0 (10/10) διόφθαλμα και πάνω από 0,9 (9/10) μονόφθαλμα. Στη συνέχεια ακολουθούσε η ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου (κυκλοπεντολάτη) που έχει σαν αποτέλεσμα την παράλυση του ακτινωτού μυός και την μυδρίαση της κόρης, ώστε να μπορέσουν να μετρηθούν οι εκτροπές υψηλής τάξης σε διάμετρο κόρης 6mm και να αποφύγουμε φαινόμενα προσαρμογής [39] που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω της 40

41 αίσθησης της εγγύτητας της συσκευής που έχει ο εξεταζόμενος (ακόμη και αν ο στόχος προσήλωσης του οργάνου προβάλλεται από το οπτικό άπειρο). Οι ολικές εκτροπές υψηλής τάξης μετρήθηκαν σε σκοτεινό χώρο, μισή ώρα μετά την ενστάλλαξη του κυκλοπληγικού φαρμάκου, με τον αναλυτή μετώπου κύματος COAS (Complete Ophthalmic Analysis System, Wavefront Sciences, USA) που χρησιμοποιεί την τεχνική Shack-Hartmann. Ο εξεταζόμενος προσηλώνει σε ένα κόκκινο στόχο, ευθυγραμμίζεται ο άξονας του οργάνου με το κέντρο της κόρης και γίνεται η μέτρηση που μας δίνει τον ολικό χάρτη μετώπου κύματος και τον χάρτη των εκτροπών υψηλής τάξης (Σχ. 3.1). Σχ. 3.1 : Διαδικασία καταγραφής των μετρήσεων των εκτροπών υψηλής τάξης. Στη συνέχεια μετρήθηκαν οι εκτροπές υψηλής τάξης της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή με τον τοπογράφο Τopolyzer (Wavelight Laser Technologie AG). Aπό τον υψομετρικό χάρτη (elevation data) υπολογίστηκαν οι συντελεστές Zernike με βάση μία ελλειψοειδή επιφάνεια (Ε=0,75) βέλτιστης προσαρμογής (best fit) στην μετρούμενη κερατοειδική επιφάνεια και για διάμετρο κόρης 6mm. Oι εκτροπές υψηλής τάξης του κρυσταλλοειδή φακού (και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή) μετρήθηκαν έμμεσα από αφαίρεση των κερατοειδικών σφαλμάτων από τα δεδομένα του COAS (Σχ. 3.2). 41

42 Σχ. 3.2 : Σχηματικό διάγραμμα του έμμεσου υπολογισμού των εκτροπών του φακού από τα δεδομένα της τοπογραφίας και του COAS. Σε άλλη χρονική στιγμή, μετρήθηκε η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης (CSF) σε 29 νέους και 30 πρεσβύωπες, με το Functional Vision Analyzer (Stereo Optical Co., VSRC). Xρησιμοποιήθηκαν ημιτονοειδή grating για 5 χωρικές συχνότητες: 1.5,3,6,12 και 18c/deg σε τέσσερις συνθήκες : φωτοπικές (85 Cd/M2), φωτοπικές με εισαγωγή glare (10 Lux), μεσοπικές ( 3 Cd/M2) και μεσοπικές με εισαγωγή glare (1 Lux). Σχ. 3.3 : Το Functional Vision Analyzer που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ευαισθησίας αντίθεσης των εξεταζόμενων. Σε κάθε εξεταζόμενο ζητήθηκε να αναγνωρίσει μία στήλη, για κάθε χωρική συχνότητα, αποτελούμενη από 9 grating ( ερεθίσματα με περιοδική ημιτονοειδή διαμόρφωση από εναλλασόμενες σκοτεινές και φωτεινές ράβδους) τριών διαφορετικών προσανατολισμών και contrast (Σχ. 3.3). 42

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Σύγκριση μεταξύ αριστερού και δεξιού οφθαλμού Η σύγκριση μεταξύ δεξιών και αριστερών οφθαλμών (Σχ. 4.1 και 4.2) για κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά, όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα, έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόλυτες τιμές των συντελεστών Zernike. Σχ. 4.1 : Oι μέσες απόλυτες τιμές των συντελεστών Zernike για τους νέους (το μπλε αναφέρεται στους δεξιούς και το πράσινο στους αριστερούς οφθαλμούς) ενώ φαίνεται και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 43

44 Σχ. 4.2 : Oι μέσες απόλυτες τιμές των συντελεστών Zernike για τους πρεσβύωπες (το μπλε αναφέρεται στους δεξιούς και το πράσινο στους αριστερούς οφθαλμούς) ενώ φαίνεται και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. Πίνακας 4.3 : Περιλαμβάνει τους μέσους όρους και την τιμή p για κάθε τιμή συντελεστή Ζernike στις δύο ομάδες. 44

45 4.2 Η κατανομή των εκτροπών υψηλής τάξης Όλες οι επόμενες αναλύσεις αναφέρονται στους δεξιούς οφθαλμούς. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι μέσες τιμές των συντελεστών Zernike για το ολικό οπτικό σύστημα του οφθαλμού και η σύγκριση μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων. Όριο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε η τιμή p 0,05 και φαίνεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. Σχ. 4.4 : Σύγκριση των μέσων τιμών των συντελεστών Ζernike ανάμεσα στις δύο ομάδες. mode young old P value Z(3,-3) -0,029±0,14-0,086±0,14 0,057 Z(3,-1) -0,069±0,20-0,089±0,25 0,692 Z(3,1) 0,015±0,14-0,029±0,12 0,137 Z(3,3) -0,021±0,10-0,009±0,11 0,591 Z(4,-4) 0,017±0,04 0,049±0,04 <0,001 Z(4,-2) 0,010±0,034-0,012±0,04 0,012 Z(4,0) 0,097±0,11 0,196±0,11 <0,001 Z(4,2) -0,010±0,07-0,022±0,06 0,420 Z(4,4) 0,020±0,05 0,035±0,05 0,140 45

46 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων υπάρχουν στην σφαιρική εκτροπή [Ζ(4,0)] που παρουσιάζει σχεδόν διπλάσια τιμή στους πρεσβύωπες, στον αστιγματισμό 2 ης τάξης [Ζ(4,-2)] που έχει την ίδια απόλυτη τιμή αλλά διαφέρει ως προς το πρόσημο και το tetrafoil [Ζ(4,-4)] (y άξονα) που είναι, περίπου, τρεις φορές υψηλότερο στους πρεσβύωπες. Για τον υπολογισμό του RMS κάθε τάξης ξεχωριστά χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω σχέσεις : Οrder (RMS) young old 2 (μm) 0,84±0,47 1,15 ±0,95 3rd (μm) 0,28 ±0,14 0,32 ±0,14 4th (μm) 0,16 ±0,07 0,23 ±0,09 Σχ. 4.5 : Σύγκριση RMS τιμών μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως διαπιστώνουμε και από τον παραπάνω πίνακα τα σφάλματα χαμηλής τάξης (αστιγματισμός, αφεστίαση) έχουν την μεγαλύτερη 46

47 συμμετοχή στο συνολικό μέτωπο κύματος ενώ οι RMS εκτροπές 3ης τάξης (coma, trefoil) φαίνεται να συνεισφέρουν περισσότερο από τις εκτροπές 4ης τάξης (σφαιρική εκτροπή, tetrafoil). Στατιστικά σημαντική διαφορά όμως ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται να υπάρχει μόνο στην RMS τιμή της 4ης τάξης. 4.3 Σύγκριση ΗΟ RMS τιμών Ενώ πριν συγκρίναμε ξεχωριστά τα σφάλματα κάθε τάξης από το ολικό οπτικό σύστημα του οφθαλμού, το παρακάτω διάγραμμα και ο πίνακας αναφέρονται στο ολικό RMS υψηλής τάξης από το συνολικό οπτικό σύστημα και τις επιμέρους διαθλαστικές του επιφάνειες. ΗΟ RMS (μm) young old Total 0,33±0,13 0,41±0,14 Cornea 0,36±0,06 0,40±0,09 lens 0,43±0,17 0,48±0,16 Σχ. 4.6 : To oλικό RMS κάθε ομάδας όπως προέκυψε από το ολικό οπτικό σύστημα και τις διαθλαστικές του επιφάνειες. 47

48 Παρατηρούμε ότι οι πρεσβύωπες παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένες τιμές στο ΗΟ RMS του ολικού οπτικού συστήματος και του κερατοειδή σε αντίθεση με το RMS που προέκυψε από τα εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού. Όσον αφορά τα επιμέρους διαθλαστικά μέρη του οφθαλμού, βρέθηκε ότι από τις RMS τιμές των οπτικών επιφανειών στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει μόνο στα σφάλματα 4ης τάξης του κερατοειδή. RMS (μm) Young Old P value 3rd order (corneal) 0,25 ± 0,08 0,27 ± 0,10 0,281 4th order (corneal) 0,25 ± 0,07 0,30 ± 0,07 0,004 3rd order (internal) 0,36 ± 0,18 0,42 ± 0,17 0,136 4th order (internal) 0,21 ± 0,07 0,22 ± 0,07 0,585 Σχ. 4.7 : To ΗΟ RMS του κερατοειδή και του φακού για κάθε τάξη. 48

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό University o Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό Φακοί για Απεικόνιση Δημιουργία εικόνας με ένα φακό Ιδανικός (Ideal) λεπτός (thin) φακός 1 1 1 = +

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών 8. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Οπτική τράπεζα.. Πέτασμα. 3. Συγκεντρωτικός φακός. 4. Φωτεινή πηγή. 5. Διάφραγμα με δακτύλιο και οπή. 6. Φίλτρο κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.pmoira.weebly.com ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Χ. Καλογερόπουλος 1, Λ. Ραζής 2, Δ. Καλογερόπουλος 1 Περίληψη Στο παρόν άρθρο ενημέρωσης επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ Θεόδωρος Μουσαφειρόπουλος Οπτομέτρης Workshop 5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο Αστιγματισμός είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα, μια διαθλαστική ανωμαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα)

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Περίληψη ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Visual Science Lab Αξιολόγηση οπτικής συµπεριφοράς Οπτική οξύτητα Ελάχιστη γωνία α ευκρίνειας περιοριστικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ

ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα 1. Εισαγωγή Ψυχοφυσική της Όρασης (Visual Psychophysics) Η αίσθηση της όρασης αποτελεί ένα αµάλγαµα µιας οµάδας διαφορετικών ικανοτήτων, που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη

8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη Οπτική και Υπερόραση 8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη Μετρώντας Καμπύλες και Μέτωπα Κύματος Όπως είδαμε, ο κερατοειδής χιτώνας είναι το πιο σημαντικό διαθλαστικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» TΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική Κ.- Α. Θ. Θωμά Οπτική Θεωρίες για τη φύση του φωτός Η ανάγκη διατύπωσης διαφορετικών θεωριών προέρχεται από την παρατήρηση ότι το φώς άλλες φορές συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και άλλοτε σαν κύμα, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1 ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Το φως είναι ένα σύνθετο κύμα. Με εξαίρεση την ακτινοβολία LASER, τα κύματα φωτός δεν είναι επίπεδα κύματα. Κάθε κύμα φωτός είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο οποίο τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει λεπτομέρειες της τάξης των 50-200 μm. Ο άνθρωπος με τις πρωτοποριακές εφευρέσεις των Malpighi, Hooke, Van Leeuwenhook

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφία Κερατοειδούς & Διαθλαστική Χειρουργική. Θωμάς Ε. Ορφανίδης

Τοπογραφία Κερατοειδούς & Διαθλαστική Χειρουργική. Θωμάς Ε. Ορφανίδης Τοπογραφία Κερατοειδούς & Διαθλαστική Χειρουργική Θωμάς Ε. Ορφανίδης Ο οπτικός ρόλος του κερατοειδούς Ο κερατοειδής είναι το σημαντικότερο οπτικό μέσο του οφθαλμού Το φως πάνω του ανακλάται, διαθλάται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΈΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΩΝ ΕΝ ΟΦΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957 Polyak 1957 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/01/2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Hubel & Weisel ήδη από το 1959 πειραµατιζόµενοι σε γάτες έδειξαν ότι πολλοί από τούς νευρώνες του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού V1 αποκρίνονται διαφορετικά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο Ρόλος συστήματος αισθητηρίων οργάνων Το σύστημα αισθητηρίων οργάνων επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κερατόκωνος www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι o κερατόκωνος; Ο κερατόκωνος είναι μια οφθαλμική απρόβλεπτη και ποικιλόμορφη κατάσταση στην οποία η φυσιολογική δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Επαλληλία κυμάτων Διαφορά φάσης Δφ=0 Ενίσχυση Δφ=180 Απόσβεση Κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Ξεφυλλίζοντας τα σχολικά βιβλία της Α και Β Λυκείου θα συναντήσουμε τις παρακάτω 10 "βασικές" συναρτήσεις των οποίων τη γραφική παράσταση πρέπει να γνωρίζουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3-2016 1 Σκοπός Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής χειρίζεται βασικά οπτικά όργανα όπως είναι οι λεπτοί φακοί. Στο πρώτο μέρος υπολογίζεται η εστιακή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

OΠΤIKH. Επειδή είναι πάντα υ<c (

OΠΤIKH. Επειδή είναι πάντα υ<c ( OΠΤIKH Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι πάντα ίδια αλλά αλλάζει όταν το φως από ένα μέσο περνά σε κάποιο άλλο. Αν c είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και υ η ταχύτητά του σε ένα άλλο υλικό τότε, ορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD Ιωάννης Παλλήκαρης, MD, PhD Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα