Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc."

Transcript

1 Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία

2 ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι; ιορθωτικά Γυαλιά Μεγεθυντικά Τηλεσκόπια Σύνθετο Μικροσκόπιο Σφάλµατα Κατόπτρων και Φακών

3 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας Λεπτός φακός είναι εκείνος που το πάχος του είναι πολύ µικρότερο από την ακτίνα καµπυλότητάς του. Υπάρχουν συγκλίνοντες και (a) αποκλίνοντες (b).

4 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας Εστίαση παράλληλων ακτίνων.

5 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας Απόκλιση δέσµης

6 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας Η ισχύς ενός φακού είναι αντίστροφη της εστιακής απόστασης Ηµονάδαςισχύοςείναιηδιόπτρα, D: 1 D = 1 m -1.

7 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας

8 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας Τιθασυµβείεάνκαλύψουµετο πάνωµισόενόςφακούµεχαρτόνι; Μόνοηφωτεινότηταµειώνεται. Το είδωλο παραµένει αναλλοίωτο

9 33-1 ΛεπτοίΦακοί- ιάδοσηακτίνας Για αποκλίνοντα φακό, το είδωλο είναι όρθιο και εικονικό.

10 33-2 Ηεξίσωσητουλεπτούφακού- Μεγέθυνση Η εξίσωση του λεπτού φακού είναι ανάλογη του κατόπτρου:

11 33-2 Ηεξίσωσητουλεπτούφακού- Μεγέθυνση Ποιαείναι (a) ηθέσηκαι (b) τοµέγεθοςτου ειδώλου ενός φύλου, ύψους 7.6-cm που βρίσκεται 1.00 m απόφακόµεεστιακή απόσταση mm.

12

13

14 33-2 Ηεξίσωσητουλεπτούφακού- Μεγέθυνση Ένα αντικείµενο βρίσκεται 10 cm από συγκλίνοντα φακό µε εστιακή απόσταση 15-cm. Βρείτετηνθέσηκαιτοµέγεθοςτου ειδώλου (a) αναλυτικά και (b) µε διάγραµµα ακτινών.

15

16 33-2 Η εξίσωση του λεπτού φακού-μεγέθυνση Που πρέπει να κάτσει ένα µικροσκοπικό έντοµο ώστε το είδωλό του από ένααποκλίνοντα 25 cm φακό, νασχηµατιστεί 20 cm απότοφακόστην ίδια πλευρά του αντικειµένου;

17 33-3 Συνδυαστικόςφακός Όταν συνδυάσουµε φακούς τότε το είδωλο του ενός αποτελεί αντικείµενουτουάλλου. Η συνολική µεγέθυνση είναι το γινόµενο των µεγεθύνσεων των φακών.

18 33-3 Συνδυαστικόςφακός ύο συγκλίνοντες φακοί, A και B, µε εστιακές αποστάσεις f A = 20.0 cmκαι f B = 25.0 cm, βρίσκονται σε απόσταση 80.0 cm. Εάν το αντικείµενο βρίσκεται 60.0 cm από το πρώτο φακό βρείτε (a) τηνθέσηκαι (b) τηνµεγέθυνσητου τελικού ειδώλου εξ αιτίας του συνδυασµού των φακών.

19

20

21

22 33-3 Συνδυαστικόςφακός Για τον προσδιορισµό της εστιακής απόστασης ενός αποκλίνοντος φακού, χρησιµοποιούµε εάν συγκλίνοντα φακό σε «επαφή» µε έναν αποκλίνοντα. Εάν η εστιακή απόστασητουσυγκλίνονταείναι f C of 16.0 cmπόση είναι η εστιακή απόσταση του αποκλίνοντα εάν ο συνδυαστικός φακός εστιάζει στα 28.5 cm. Υποθέτουµε ότικαιοιδύοφακοίείναιλεπτοίκαιαµελούµετην απόστασηµεταξύτους.

23

24 33-4 ΗεξίσωσητουΦακού Μια χρήσιµη εξίσωση που συνδέει τις ακτίνες καµπυλότητας ενός φακού µε τον δείκτη διάθλασης και την εστιακή απόσταση είναι

25 33-4 ΗεξίσωσητουΦακού Ένας γυάλινοςφακός «κυρτόςµηνίσκος»έχει n = Ηακτίνατηςκυρτήπλευράςείναι 22.4 cm καιτηςκοίλης 46.2 cm. (a) Ποιαείναιηεστιακή απόσταση;(b) Που θα σχηµατιστεί το είδωλο ενός αντικειµένουπουβρίσκεταιστα 2.00 m;

26

27 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Βασικά στοιχεία: Φακός Σκοτεινό κουτί Ίριδα/διάφραγµα Φιλµ ή αισθητήρας

28 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Ηψηφιακές µηχανές χρησιµοποιούν αισθητήρες CCD (charge coupled devises) αντί για φιλµ.

29 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Ρυθµίσεις φωτογραφικών µηχανών: Ταχύτητα της φωτοφράχτη (shutter): ελέγχει το χρόνο στο οποίο εκτίθεται το εσωτερικό της µηχανής στο φως. f-stop: ελέγχει το µέγεθος του διαφράγµατος. Εστίαση: ρυθµίζει την απόσταση του φακού ώστε το είδωλο να σχηµατιστεί πάνω στο φιλµ/αισθητήρα.

30 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Υπάρχει περιορισµός στις αποστάσεις όπου µια φωτογραφική µηχανή µπορεί να εστιάσει.

31 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Πόσο πρέπει να µετακινηθεί ο φακός µιας µηχανής µεεστιακήαπόσταση 50.0-mm, απότηνθέση, προκειµένου να εστιάσει ένα αντικείµενο που βρίσκεταιστα 3.00 m

32 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Προκειµένου να βελτιώσουµε την ικανότητα εστίασης µιας µηχανής, µειώνουµε το διάφραγµα από f σε f/4 και f/8. Προκειµένου να διατηρήσουµε την ίδια φωτεινότητα πόσο πρέπει να γίνει η ταχύτητα του διαφράγµατος;

33 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Μια ψηφιακή µηχανή µε 6-MP (6-megapixel) έχει µέγιστη διακριτικήικανότητα 2000 x 3000 pixels µεαισθητήρα 16-mm x 24-mm. Πόσο «γρήγορος»πρέπειναείναι φακόςγιανα εκµεταλλευτεί αυτή την διακριτική ικανότητα;

34 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Μια µεγεθυµένη φωτογραφία έχει «καλή» ευκρίνεια όταν έχει ανάλυση τουλάχιστον 10 dots/mm. Εάν µια φωτογραφία που τραβήχτηκε µε την µηχανή του παραδείγµατος 33 10, µεγεθυνθεί σε 8 x 10-inch θα είναι ευκρινής; Ποιο το µέγιστο µέγεθος µιας εικόνας 2000 x 3000-pixel ώστε να είναι ευκρινής;

35 33-5 ΦωτογραφικέςΜηχανές Υπάρχουν διάφοροι τύποι φακών Telephoto lens: Φακοί µεγάλης εστιακής απόστασης, µεγάλες εικόνες. Wide-angle lens (µεγεθυντικός): µικρή εστιακή απόσταση, µεγάλες εικόνες. Zoom lens: φακός µεταβλητής εστιακής απόστασης Digital zoom (in digital cameras): Μεγέθυνση pixel µείωσηευκρίνειας.

36 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Το ανθρώπινο µάτι έχει πολλές οµοιότητες µε την φωτογραφική µηχανή.

37 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Η περισσότερη διάθλαση συµβαίνει στον κερατοειδή. Ο φακός κάνει µικρές διορθώσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ευκρίνεια. Figure goes here.

38 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Near point: η πλησιέστερη απόσταση στην οποίατοµάτιµπορείναεστιάσει. Περίπου 25 cm. Far point: η µέγιστη απόσταση στην οποία µπορούµεναδιακρίνουµεαντικείµενα. Nearsightedness (µυωπία): far point is too close. Farsightedness (υπερµετρωπία): near point is too far away.

39 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Η διόρθωση της µυωπία επιτυγχάνεται µε αποκλίνοντες φακούς

40 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Η διόρθωση της υπερµετρωπίας επιτυγχάνεται µε συγκλίνοντες φακούς

41 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Η Sue είναιυπερµέτρωπαςµετο near point στα 100 cm. Τιγυαλιάχρειάζεταιγιανα διαβάζει στα 25 cm; Υποθέτουµε ότι η απόσταση του γυαλιού και του µατιού είναι αµελητέα.

42

43 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Έναµυωπικόµάτιέχει near και far points στα 12 cm και 17 cm, αντίστοιχα. (a) Τι φακός απαιτείται για να βλέπεικαλάµακριά; (b) πόσογίνεταιτώρατο near point; Υποθέστε ότι ο φακός τουγυαλιούβρίσκεται 2.0 cm απότοµάτι.

44

45 33-6 Τοανθρώπινοµάτι Ο λόγος που τα αντικείµενα εµφανίζονται θολά κάτωαπότονερόείναιδιότιηδιάθλασηστην διαχωριστική επιφάνεια αέρα-µατιού είναι διαφορετική από αυτήν του νερού-µατιού. Όταν φοράµε µάσκα βλέπουµε ξανά καθαρά.

46 33-7 ΜεγεθυντικόςΦακός Ο µεγεθυντικός φακός είναι συγκλίνοντας φακός που επιτρέπει την εστίαση αντικειµένων σε κοντύτερες αποστάσεις από το near point. Έτσι τα αντικείµενα φαίνονται µεγαλύτερα και µοιάζουνε ποιο ευκρινή.

47 33-7 ΜεγεθυντικόςΦακός Η ισχύς ενός µεγεθυντικού φακού προσδιορίζεται από την γωνιακή του µεγέθυνση: Όταντοµάτιείναιχαλαρό (N είναιτο near point και f η εστιακή απόσταση): Όταντοµάτιεστιάζειστο near point

48 33-7 Τηλεσκόπια Ένας συγκλίνοντας φακός µε 8-cm εστιακή απόσταση χρησιµοποιείται από ένα χρυσοχόο ( jeweler s loupe, ) για µεγεθυντικό φακό. Βρείτε (a) την µεγέθυνση όταν το µάτι είναι χαλαρό (b) όταντοµάτιεστιάζειστο near point N = 25 cm.

49 33-8 Τηλεσκόπια Ένα διαθλαστικό τηλεσκόπιο αποτελείται από δύο φακούς στις άκρες ενός σωλήνα. Η µεγέθυνση δίδεται από την σχέση

50 33-8 Τηλεσκόπια

51 33-8 Τηλεσκόπια Τα τηλεσκόπια των αστρονόµων πρέπει να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο φως. Έτσι ο αντικειµενικός φακός (ο τελευταίος προς το αντικείµενο) σχεδιάζεται µε την µεγαλύτερη δυνατόν διάµετρο και ακρίβεια.

52 33-8 Τηλεσκόπια Επίγεια τηλεσκόπια χρησιµοποιούνται γιατηνφωτογράφηση (χαρτογράφηση) της γης. Καλό είναι τα είδωλα να είναι όρθια. Υπάρχουνδύοµοντέλα: Galilean και spyglass:

53 33-9 ΣύνθετοΜικροσκόπιο Το σύνθετο µικροσκόπιο µοιάζει µε το τηλεσκόπιο µε τη διαφορά ότι το αντικείµενο βρίσκεται πολύ κοντά στον αντικειµενικό φακό.

54 33-9 ΣύνθετοΜικροσκόπιο Η µεγέθυνση του µικροσκοπίου δίδεται από την σχέση

55 33-9 Σύνθετο Μικροσκόπιο A compound microscope consists of a 10X eyepiece and a 50X objective 17.0 cm apart. Determine (a) the overall magnification, (b) the focal length of each lens, and (c) the position of the object when the final image is in focus with the eye relaxed. Assume a normal eye, so N = 25 cm.

56 33-10 ΣφάλµαταΦακώνκαιΚατόπτρων Σφαιρικό σφάλµα: ακτίνες σε µεγάλη διάµετρο (απόσταση από το κέντρο του φακού) δεν εστιάζουν στην εστία. Λύση: συνδυαστική φακοί και περιορισµός χρήσης µόνο στο κεντρικό κοµµάτι του φακού.

57 33-10 ΣφάλµαταΦακώνκαιΚατόπτρων Παραµόρφωση: µεταβολή της µεγέθυνσης µετηναπόστασηαπότοκέντροτου φακού.

58 33-10 ΣφάλµαταΦακώνκαιΚατόπτρων Σφάλµα Χρώµα (χρωµατική εκτροπή): τα διάφορα χρώµατα έχουν διαφορετική εστιακή απόσταση εξ αιτίας των διαφορετικών δεικτών διάθλασης.

59 33-10 ΣφάλµαταΦακώνκαιΚατόπτρων Λύση: Χρησιµοποιούµε συνδυαστικούς φακούς φτιαγµένους από διαφορετικά υλικά

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...46 7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ...46 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...48

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...46 7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ...46 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.1 Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...2 1.2 ΕΚΤΡΟΠΕΣ...4 1.2.1 Μονοχρωµατικές εκτροπές...4 1.2.1.1 Σφαιρική εκτροπή...4 1.2.1.2 Αστιγµατισµός...5 1.2.1.3 Παραµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΚΩΝ Ο ΦΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ... 58... Επιμέλεια, παρουσίαση: Σταυρίδης Ιορδάνης - editor@dpmag.

ΕΙΔΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΚΩΝ Ο ΦΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ... 58... Επιμέλεια, παρουσίαση: Σταυρίδης Ιορδάνης - editor@dpmag. ... 58... ΕΙΔΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΚΩΝ Ο ΦΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ Επιμέλεια, παρουσίαση: Σταυρίδης Ιορδάνης - editor@dpmag.gr Tα πάντα για την Ψηφιακή Φωτογραφία Canon www.digitalphotos.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εργαστηρίου

Ασκήσεις Εργαστηρίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Ασκήσεις Εργαστηρίου (ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) Ιστορία & Οπτική Οφθαλµικών Φακών ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP

Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP 1. Αρχή λειτουργίας του συνεστιακού µικροσκοπίου Η συνεστιακή µικροσκοπία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φωτισµός και η παρατήρηση είναι περιορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Περιεχόμενα ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Φάνης Έλληνας Περιεχόμενα ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή Οι ιδιαιτερότητες της σπηλαιολογικής φωτογραφίας Η σημασία της ομαδικότητας ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, Μετρήσεις, Προσεγγίσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, Μετρήσεις, Προσεγγίσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, Μετρήσεις, Προσεγγίσεις Η Φύση της Επιστήµης Ενότητες Κεφαλαίου 1 Μοντέλα Θεωρίες και Νόµοι Μετρήσεις και αβεβαιότητα (σφάλµατα); Σηµαντικά ψηφία Μονάδες, Πρότυπα, και το Διεθνές Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ GR ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕIΡI IO ΧΡΗΣΗΣ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σύνδεση της µηχανής σε υπολογιστή και για την εγκατάσταση του παρεχόµενου λογισµικού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα

Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, 12-19 July 2009

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, 12-19 July 2009 Q 40 th Intrnational Physis Olympiad, Mrida, Mxio, 1-19 July 009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ No. 3 ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ? Τα αστέρια είναι σφαίρες από ζεστό αέριο. Τα περισσότερα από αυτά λάμπουν

Διαβάστε περισσότερα