ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 21

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 336 ΚΩΔΙΚΟΣ 4252 ISSN Περιεχόμενα «Παγκόσμιος καὶ ὑπερκόσμιος Πανήγυρις»: Εόρτιον Μήνυμα ἐπὶ τοῖς Αγίοις Θεοφανίοις... 1 Απὸ τὴν Ζωὴν τῆς Εκκλησίας μας (Βαπτίσεις, Εορτές, Χειροτονίες, Χειροθεσίες)... 2 Υπαγωγὴ Κληρικῶν καὶ Ιερῶν Μονῶν ἀπὸ τὴν Αγγλία στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων... 5 Αγια Θεοφάνια Συνεστίασις γιὰ τὴν Ορθόδοξο Ιεραποστολὴ Η συγκρητιστικὴ ἀδελφοποίησις Βατικανοῦ- Αθηνῶν-Φαναρίου καὶ ἡ ἀντι-πατερικὴ στάσις τοῦ Αγίου Ορους «Εἶπε Γέρων» - Η ἀλαζονεία καὶ ἡ ὑψηλοφροσύνη ἐπισύρουν τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ Ενδιαδφέρουσα ἔκδοσις στὴν ἀγγλικὴ Εξώφυλλο: Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Φορητὴ Εἰκόνα, διὰ χειρὸς κ. Φιλίππου Μαρκοπούλου Αγιογράφου, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Αρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Αγιοκυπριανίτης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: www. synodinresistance.org Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Γ. Κουκουδάκης, Ζωοδόχου Πηγῆς 91-93, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 22

3 Εόρτιον Μήνυμα ἐπὶ τοῖς Αγίοις Θεοφανίοις καὶ τῇ Βαπτίσει τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Παγκόσμιος καὶ ὑπερκόσμιος Πανήγυρις* Φιλόχριστοι καὶ θεοφιλεῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Φωτόμορφα τέκνα τῆς Φωτοφόρου Ορθοδοξίας μας Πανήγυρις παγκόσμιος, καὶ πάλιν σήμερον! «Τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ» 1! Πᾶσα ἡ κτίσις χορεύει μυστικῶς, διότι ἀποκαλύπτεται καὶ διακηρύσσεται ἡ «Αρχαία Βουλὴ» 2 τοῦ Θεοῦ, ἡ «Εὐδοκία» 3 τοῦ Φιλανθρώπου Πατρός. Τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, τὰ πάντα «ἀνακεφαλαιώνονται» 4, καὶ συνενώνονται εἰς μίαν ἁρμονικὴν ἑνότητα, ἐν τῷ Θεανδρικῷ Προσώπῳ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν συνεργίαν τοῦ Αγίου Πνεύματος. Μετέχοντες εἰς τὴν παγκόσμιον καὶ ὑπερκόσμιον αὐτὴν Πανήγυριν, προσκυνοῦμεν εὐγνωμόνως καὶ τὴν Αχραντον Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τὴν «Πύλην τοῦ Οὐρανοῦ» 5 διὰ μέσου Αὐτῆς, «πάντα τὰ καλὰ» 6 εἰς τὸν κόσμον: «ὁ Θεὸς ἐν ἀνθρώποις, τὸ Φῶς ἐν Ιορδάνῃ» 6 καὶ ἡμεῖς ἅπαντες ἐν τῷ Φωτὶ τῆς Αγίας Τριάδος! * * * Φιλέορτον τῶν Ορθοδόξων σύστημα Χαίρει καὶ ὑπερχαίρει ἡ Αγία Τριάς, διὰ τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς θείας Ενανθρωπήσεως, τὸ ὁποῖον διατρανώνεται ἀποκαλυπτικῶς καὶ μεγαλοφώνως ἐν τοῖς ῥείθροις τοῦ Ιορδάνου σήμερον. Αγάλλονται καὶ ὑπεραγάλλονται σήμερον Αγγελοι καὶ ἄνθρωποι καὶ ὅλη ἡ Δημιουργία, διότι εἰς τὸν βαπτιζόμενον καὶ μαρτυρούμενον Θεάνθρωπον βλέπουν τὴν τελείωσιν καὶ τὴν θέωσιν καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν μακαριότητα αὐτῶν 7. Η δὲ Ιερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, εὔχεται ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει, νὰ φωτισθῇ ὁ κόσμος «φωτισμὸν γνώσεως καὶ εὐσεβείας διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Αγίου Πνεύματος» 8, καὶ νὰ ἀναβαπτισθῇ εἰς τὰ φωτοπάροχα Μυστήρια τῆς Αγίας Εκκλησίας, καὶ νὰ ἀνακαινισθῇ διὰ τῆς μετοχῆς αὐτοῦ εἰς τὴν ζωὴν τῆς Αγίας Τριάδος, ὥστε «ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Αγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Αγίου Πνεύματος» 9, νὰ ἐκχέωνται συνεχῶς καὶ ἀφθόνως εἰς τὸ εὐσεβὲς Γένος μας καὶ εἰς ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα. Αμήν! (*) Εξεφωνήθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ κατὰ τὸν λαμπρὸν ἑορτασμὸν τῶν Αγίων Θεοφανίων εἰς Ωρωπὸν Αττικῆς τὴν ἐκ.ἡμ. 1) Μεγάλου Αγιασμοῦ, Πρόλογος. / 2) Πρβλ. Ησαΐου κε 1. / 3) Πρβλ. Ματθ. γ 17, ιβ 18, ιζ 5 Β Πέτρ. α 17. / 4) Πρβλ. Εφεσ. α 10. / 5) Πρβλ. Γενέσ. κη 17 Ιεζ. μδ 1. / 6) Πρβλ. Μηναίου, Ιανουάριος Δ, Εσπερινός, Εἰς τὸν Στίχον. / 7) Πρβλ. Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Εἰς τὸ Β Πέτρ. α 17. / 8) Μεγάλου Αγιασμοῦ, Εἰρηνικά. / 9) Πρβλ. Β Κορινθ. ιγ

4 Απὸ τὴν Ζωὴν τῆς Εκκλησίας μας Βαπτίσεις ἐνηλίκων στὸ Κονγκὸ-Μπραζαβὶλ ΤΗΝ , ἐτελέσθησαν στὸν ποταμὸ Κονγκὸ οἱ Βαπτίσεις ἐννέα ἐνηλίκων Κατηχουμένων τῆς Ιεραποστολῆς μας στὸ Κονγκὸ-Μπραζαβίλ. Τὶς Βαπτίσεις ἐτέλεσαν σύμφωνα μὲ τὴν Τάξιν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας μας οἱ ὑπεύθυνοι Ιερεῖς τῆς Ιεραποστολῆς μας π. Εμμανουὴλ Μαμπιάλα καὶ π. Ιωάννης Μπακαρίλα, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς Διακόνους Λουκᾶ καὶ Γεώργιο. Εν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω Κληρικοὺς στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στὴν πρωτεύουσα Μπράζα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ Νεοφώτιστοι συμμετεῖχαν τῶν θείων καὶ ἀχράντων Μυστηρίων. Εἴθε νὰ παραμείνουν μέχρι τέλους Φωτόμορφα τέκνα τῆς Εκκλησίας, διαφυλάσσοντες τὴν καθαρότητα τοῦ χιτῶνος τῆς ψυχῆς των ἄσπιλη καὶ ἀδιάφθορη! 2 2

5 Χριστούγεννα στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας ΚΑΤΑ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Εορτῆς τῶν Χριστουγέννων, σημειώθηκε ἰδιαίτερα μεγάλη συρροὴ πιστῶν στὸν Ιερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Αγίων Μαρτύρων καὶ Ομολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας. Στὴν Θ. Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ οἰκεῖος Ιεράρχης Σεβασμ. Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανός, μαζὶ καὶ μὲ ἄλλους Κληρικούς, προσῆλθαν τόσοι πολλοὶ Ορθόδοξοι πιστοὶ διαφόρων ἐθνοτήτων ( Ελληνες, Ρουμᾶνοι, Οὐκρανοί, Ρῶσοι, Αλβανοὶ κλπ.), ὥστε λόγῳ τοῦ ἀδιαχωρήτου κατέκλυσαν τόσο τὴν Ενοριακὴ Αἴθουσα, ὅσο καὶ τὴν ὁδὸ πρὸ τοῦ Ναοῦ! Κατὰ τὴν διάρκεια δὲ τῆς ἑόρτιας αὐτῆς Μυσταγωγίας, ἐχειροθετήθη Αρχιδιάκονος ὁ ἀκούραστος καὶ δραστήριος Ιεροδιάκονος Σιλουανὸς Ρίτσι, 65 ἐτῶν (!), ἀπὸ τὸ Μιλᾶνο, διωρισθεὶς ταυτοχρόνως καὶ ὡς βοηθὸς στὸ διοικητικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Επισκοπῆς, συμφώνως πρὸς τὴν ἀρχαία Τάξι τῆς Εκκλησίας. Σουηδία: Εορτὴ Αγίου Νικολάου ΤΗΝ ἐκ. ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ π. Ανδρέου Οκερστρομ στὸ ἑορτάζον Ιερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Αγίου Νικολάου, στὴν Ιερὰ Μονὴ τῆς Αγίας Φιλοθέης τῆς Αθηναίας στὴν Βίλμπεργκα τῆς Σουηδίας, ὅπου ἐφησυχάζει ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Φιλοθέη. Σουηδία: Χειροτονία Διακόνου ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, ἐχειροτόνησε εἰς Διάκονο τὸν Υποδιάκονο Στέφανο Jaerpenberg, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Αγίου Βασιλείου στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης στὸ Βάμπεργκ τῆς Στοκχόλμης. Ο νέος Διάκονος εἶναι σουηδικῆς καταγωγῆς, γεννήθηκε τὸ 1964, βαπτίσθηκε στὴν Ορθόδοξη Ιεραποστολή μας στὴν Σουηδία τὸ 1988, εἶναι ἔκτοτε πνευματικὸ τέκνο τοῦ Θεοφιλ. κ. Ιωάννου, νυμφεύθηκε μὲ Ορθόδοξη Οὐκρανίδα τὸ 2003 καὶ θὰ διακονῆ στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης. Ο εὐλαβέστατος Διάκονος Στέφανος συμμετεῖχε, μαζὶ μὲ τὸν Θεοφιλ. κ. Ιωάννη καὶ ἄλλους πιστοὺς ἐκ Σουηδίας, στὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ τῶν Αγίων Θεοφανίων τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας στὸν Ωρωπὸ Αττικῆς. 3 3

6 Χειροτονίες Πρεσβυτέρου καὶ Διακόνου Τ ΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἐκ.ἡμ., ἡ Αδελφότης τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς εἶχε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ ζήση στιγμὲς ἰδιαιτέρας πνευματικῆς ἐξάρσεως καὶ ἐν Χριστῷ χαρᾶς: δύο ἐνάρετα μέλη Της ἀξιώθηκαν τῆς Χειροτονίας τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ τοῦ Διακόνου, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν Αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Μὲ τὴν ἐντολὴ καὶ εὐλογία τοῦ συμπαρόντος καὶ συνευχομένου Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Καθηγουμένου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ μὲν Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν μέχρι τώρα δεύτερο Ιεροδιάκονο τῆς Μονῆς π. Ιλαρίωνα, κατὰ κόσμον Σπυρίδωνα Γιατρᾶ, 34 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος μονάζει εἰς Αὐτὴν ἀπὸ πενταετίας καὶ εἶχε δεχθῆ τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς Ιερωσύνης ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Κυπριανὸ κατὰ τὴν ἐκ.ἡμ., ὁ δὲ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν νεόκουρο Μοναχὸ Κάλλιστο, κατὰ κόσμον Κωνσταντῖνο Νταλαγεῶργο, 36 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος προσῆλθε στὴν Μονὴ τὸν Ιούλιο τοῦ 2005, διῆλθε εὐδοκίμως τὸ στάδιο τῆς Μοναχικῆς δοκιμασίας του καὶ ἐκάρη Ρασοφόρος Μοναχὸς κατὰ τὴν ἐκ.ἡμ. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε καὶ ὁ ἐκ Πιστόϊας Σεβασμ. Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανός, Εξαρχος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων στὴν Ιταλία, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐκήρυξε ἐμπνευσμένως ἐπὶ τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν, τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε στὴν πνευματικὴ αὐτὴ εὐφροσύνη τῆς Αδελφότητος, διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ ἐγκαρδίου καὶ ἠχηροῦ «Αξιοι!». Η τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα Πανσθενουργὸς Θεία Χάρις τοῦ Αγίου Πνεύματος, εἴθε νὰ ἐνισχύη τοὺς χειροτονηθέντας Αδελφοὺς π. Ιλαρίωνα Ιερομόναχο καὶ π. Κάλλιστο Ιεροδιάκονο στὰ νέα ἱερὰ καὶ ὑψηλὰ καθήκοντά τους, ὥστε νὰ ἐπιτελοῦν αὐτὰ ἀκατακρίτως, μὲ Εκκλησιαστικὸ καὶ Μοναχικὸ φρόνημα ὑπακοῆς, ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦν τῆς οὐρανίου ἀντιμισθίας παρὰ τοῦ Ελεήμονος καὶ Δικαίου Κριτοῦ τῶν ἁπάντων Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. 4 4

7 Υπαγωγὴ Κληρικῶν καὶ Ιερῶν Μονῶν ἀπὸ τὴν Αγγλία στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., διὰ καταθέσεως σχετικῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Κυπριανό, ἔγινε ἀποδεκτὴ ἡ Αἴτησις ὑπαγωγῆς στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Αλεξίου Pobjoy καὶ τῆς Αδελφότητος τῆς Ιερᾶς Ανδρώας Μονῆς τοῦ Αγίου Βασιλομάρτυρος Εδουάρδου στὸ Brookwood τῆς Αγγλίας. Μαζὶ μὲ τὸν π. Αλέξιο ἔγιναν δεκτοὶ καὶ ὅσοι εὑρίσκονται ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησί του, ἤτοι ὁ Ιερεὺς π. Στέφανος Fretwell, ὁ Ιεροδιάκονος Σάββας, ἡ Ιερὰ Γυναικεία Ρωσικὴ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδῖνο, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Βικεντία, ὡς καὶ ἡ Ιεραποστολικὴ Κοινότης τοῦ Αγίου Βονιφατίου στὴν νῆσο Wight. Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Αλέξιος προσ- ῆλθε στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης στὴν Φυλὴ κατὰ τὴν ἑβδομάδα μετὰ τὰ Χριστούγεννα, προκειμένου νὰ παραλάβη τὸ ἐπίσημο ἔγγραφο τῆς ὑπαγωγῆς του, ὡς καὶ Ιερὰ Αντιμήνσια καὶ Αγιο Μύρο. Ο π. Αλέξιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ προέρχονται ἀπὸ τὴν πρώην Αδελφὴ Εκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἡ ὁποία ὡς γνωστόν, ἐγκαταλείψασα πλήρως τὴν ἀπὸ δεκαετιῶν Ομολογιακὴ στάσι της, ἔχει ἤδη ἀποφασίσει ἐπισήμως τὴν ἕνωσί της, κατὰ τὸν ἐρχόμενο Μάϊο, μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Τὸ γεγονὸς τῆς ὑπαγωγῆς τοῦ π. Αλεξίου στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων, προεκάλεσε «θόρυβον», ὁ ὁποῖος ἀνάγκασε αὐτὸν νὰ κυκλοφορήση μίαν «Δήλωσιν» (2/ ), τὴν ὁποίαν δημοσιεύουμε αὐτούσια ἐν μεταφράσει ἐκ τῆς ἀγγλικῆς, πρὸς διασάφησιν τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ διαβήματος: ΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ, οἱ ὁποῖοι ἐκφεύγουν τῆς κατανοήσεώς μας, τὰ νέα περὶ τῆς ὑπαγωγῆς τῆς Αδελφότητός μας ὑπὸ τὸ ὠμοφόριον τοῦ Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Ελλάδος, διεδόθησαν καὶ διάφορες γνῶμες ἔχουν ἤδη κυκλοφορήσει εὐρέως στὸ παγκόσμιο διαδίκτυο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, νομίζουμε ὅτι πρέπει νὰ προβοῦμε σὲ μία σύντομη ἐνημερωτικὴ δήλωσι. Στὴν πραγματικότητα, τρεῖς Κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν στὴν Ρωσικὴ Ορθόδοξη Εκκλησία τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ), ἔχουν ὑπαχθῆ στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων: 5 5 α) Η Γυναικεία Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ Λονδῖνο, ἡ ὁποία ἐθεμελιώθη ὑπὸ τοῦ Αγίου Ιωάννου τῆς Σαγγάης τὸ 1954 καὶ μέχρι τοῦ 1999 ἦτο ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης Ελισάβετ ( Αμπένοβας) β) Η Αδελφότης τοῦ Αγίου Εδουάρδου, ἡ ὁποία ἐθεμελιώθη τὸ 1984 μὲ τὴν εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νέας Υόρκης καὶ Ανατολικῆς Αμερικῆς Φιλαρέτου, τότε Πρωθιεράρχου τῆς ΡΟΕΔ γ) Η ἀρτισύστατος Ιεραποστολικὴ Κοινότης τοῦ Αγίου Βονιφατίου στὸ Ρύντ, στὴν νῆσο τοῦ Wight. Θ

8 Οἱ λόγοι, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ἐγκαταλείψαμε τὴν Εκκλησία τῆς Διασπορᾶς συνωψίσθηκαν σὲ μία ἐπιστολή, τὴν ὁποίαν ἔγραψα τὴν 13η Δεκεμβρίου (ν.ἡ.) τοῦ ἀπελθόντος ἔτους: «Ενσυνειδήτως, τὰ μέλη τῆς Αδελφότητος ἀδυνατοῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν παροῦσα προσέγγισι (Διασπορᾶς-Μόσχας). Τὸ θέμα τοῦ Σεργιανισμοῦ δὲν φαίνεται νὰ ἔχη ἀντιμετωπισθῆ ἱκανοποιητικά, ἡ δὲ ἀνάμειξις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στὸν Οἰκουμενισμὸ φαίνεται αὐξανομένη, ἄν καὶ ἔχουν προβῆ σὲ κάποιες παραχωρήσεις [ὀρθοδόξου ὁμολογίας] στὰ χαρτιά. Πλέον θεμελιωδῶς, ἡ ἀποδοχή μας αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς προσεγγίσεως ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἡμᾶς νὰ ἀποδεχθοῦμε, ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο εἶναι, καὶ ἦταν γιὰ δεκαετίες, ἡ Μήτηρ Εκκλησία τῆς Ρωσίας, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔχουμε διδαχθῆ. Δύναται βεβαίως νὰ ἰσχυρισθῆ κάποιος ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας εἶναι ἡ de facto Εκκλησία στὴν Ρωσία, ὅτι εἶναι θεμελιωμένη, ἀκόμη ὅτι εὑρίσκεται σὲ ἄνθησι ἐν τούτοις, γιὰ πολλοὺς λόγους, ἡ κανονικὴ βάσις αὐτῆς δὲν εἶναι τόσο σταθερὰ ὅπως ἦταν αὐτὴ τῆς ΡΟΕΔ μέχρι προσφάτως, ὁπότε ἡ τελευταία ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτρέψη αὐτὴ (δηλ. ἡ κανονική της βάσις) νὰ ἀμφισβητηθῆ». Εχοντες σκεφθῆ καὶ προσευχηθῆ σχετικὰ μὲ τὸ δίλημμά μας καὶ γράψει στοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Αρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ, δίχως νὰ λάβουμε οὐσιαστικὲς ἀπαντήσεις, ἀρχίσαμε ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας νὰ ἀλληλογραφοῦμε μὲ τὸν Επίσκοπο Μεθώνης κ. Αμβρόσιο τῆς Συνόδου τῆς Φυλῆς. Τὴν 23η Δεκεμβρίου/5η Ιανουαρίου, ἔγραψα στὸν Αρχιεπίσκοπο (Βερολίνου καὶ Γερμανίας) κ. Μᾶρκο, ἐκζητῶν Απολυτήριο Γράμμα πρὸς ἕνωσίν μου μὲ τὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων. Ο Σεβασμιώτατος ἀπήντησε τὴν 9η Ιανουαρίου, ὅτι δὲν ἠδύνατο νὰ ἐκδώση ἕνα τέτοιο γράμμα, λέγων: «ἀδυνατῶ νὰ ἐκδώσω τέτοιο Απολυτήριο Γράμμα, διὰ Θ 6 τοῦ ὁποίου νὰ συμφωνῶ ὅτι τοποθετεῖσθε ἐκτὸς τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας». Εφ ὅσον ὅμως ἡ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων ἦταν ἐπὶ πολλὰ ἔτη μία Αδελφὴ Εκκλησία τῆς ΡΟΕΔ, δὲν ὑπάρχει δὲ μαρτυρία ὅτι Αὐτὴ ἄλλαξε τὴν ὁμολογιακή της πορεία, ἡ ἀπάντησις αὐτὴ φάνηκε σὲ μᾶς ὅτι ἔπασχε ἀπὸ ἔλλειψι θεμελιώσεως καὶ πνευματικῆς σοβαρότητος. Η Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας. Τὴν 28η Δεκεμβρίου/10η Ιανουαρίου, ἡ Γερόντισσα Βικεντία καὶ ἡ Αδελφότητά της, ὁ π. Στέφανος Fretwell καὶ ἐγὼ ἐγίναμε δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κυπριανὸ στὴν πνευματικὴ καὶ ἀρχιερατική του φροντίδα. Εγραψα στὸν Αρχιεπίσκοπο Μᾶρκο, ἐξηγῶν εἰς αὐτὸν γιατὶ ἐν πλήρει συνειδήσει ἀναγκασθήκαμε νὰ προβοῦμε στὴν κίνησι αὐτή. «Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολὺ γιὰ τὴν ἐπιστολή σας τῆς 27ης Δεκεμβρίου 2006/9ης Ιανουαρίου Εκτιμοῦμε τὸ ὅτι δὲν δύνασθε νὰ παράσχετε στὶς Κοινότητές μας εὐλογία, προκειμένου νὰ ἀναζητήσωμε προστασία ὑπὸ τὸ ὠμοφόριον τοῦ Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, ἀλλὰ σᾶς εὐχαριστοῦμε διότι, τοὐλάχιστον, μᾶς ἀφήνετε τὴν θύρα ἀνοικτὴ νὰ ἐξέλθωμε, καὶ δὲν μᾶς ἀπαγορεύετε νὰ πράξωμε τοῦτο. Προσωπικά, δὲν κατανοῶ τὴν ἔνστασί σας, ὅτι τοποθετούμενοι ὑπὸ τὴν Σύνοδο τῶν Ενισταμένων θὰ τοποθετήσωμε ἑαυτοὺς ἐκτὸς Εκκλησίας. Ενας ἀπὸ 6

9 τοὺς ἀποφασιστικοὺς παράγοντες γιὰ νὰ προβοῦμε εἰς αὐτὸ ἦταν, ὅτι μέχρι προσφάτως αὐτοὶ ἀποτελοῦσαν Αδελφὴ Εκκλησία τῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Επισκόπων τῆς ΡΟΕΔ, ἐκδώσασα τὰ Πρακτικὰ τῆς Συνεδρίας τῆς 28ης Ιουνίου/11ης Ιουλίου 1994, ἐδήλωνε εἰς αὐτὰ ὅτι ἡ Σύνοδος τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ διακρατεῖ ἐξ ὁλοκλήρου τὶς ἴδιες ἐκκλησιολογικὲς καὶ δογματικὲς ἀρχὲς ὡς τῆς ἡμετέρας Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, καὶ ὅτι σεῖς ὁ ἴδιος ἐπαινέσατε τὴν μαρτυρία τῆς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ὅταν μᾶς ἐπισκεφθήκατε, ὀλίγον μετὰ τὴν ἐπίσκεψί σας στὴν Φυλή, κατὰ τὶς προσπάθειές σας νὰ ἐπιλύσετε τὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα προέκυψαν ὅταν ἡ Σκήτη τοῦ Προφήτου Ηλία στὸν Αθωνα ἡρπάγη ἀπὸ ἐμᾶς... Θὰ ἤθελα καὶ πάλι νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν φροντίδα σας κατὰ τὸ παρελθόν, καὶ νὰ ἐκφράσω τὸν πόνο μας, ὅτι ἐν πλήρει συνειδήσει ἀδυνατοῦμε νὰ ἀκολουθήσωμε τὴν Σεβασμιότητά σας καὶ αὐτοὺς μαζὶ μὲ σᾶς στὴν ἕνωσι μὲ τὴν παροῦσα διοίκησι τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Δὲν αἰσθανόμεθα κάποια θριαμβευτικότητα γιὰ τὴν κίνησι αὐτή, παρὰ μία θλῖψι ὅτι ἡ Εκκλησία, τὴν ὁποίαν προσπαθήσαμε πιστῶς νὰ ὑπηρετήσωμε ἐπὶ ἔτη, ἄλλαξε τὴν πορεία της τόσο, ὥστε ἀδυνατοῦμε νὰ τὴν ἀναγνωρίζωμε». Ελπίζω, ὅτι αὐτὴ ἡ Δήλωσις νὰ σᾶς βοηθήση νὰ κατανοήσετε τὴν κατάστασί μας καὶ τοὺς λόγους τοῦ διαβήματός μας. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προτρέψωμε τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς ἀκολουθήσουν, ἄν νομίζουν ὅτι ἡ παροῦσα ἐπιλογή μας εἶναι λανθασμένη, οὔτε ἐπιθυμοῦμε νὰ εἰσ- έλθωμε σὲ πολεμικὴ μὲ κανέναν, ἀλλὰ ἐλπίζομε καὶ προσευχόμεθα ὅτι, παρὰ τὴν ἀνάξια διακονία μας, ὁ Καλὸς Ποιμὴν θὰ ἐξακολουθήση νὰ τρέφη τὸ Ποίμνιο καὶ νὰ φροντίζη γι αὐτό, τὸ ὁποῖο ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς, καὶ γιὰ ὅσους μᾶς ἀκολουθοῦν. Εν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος καὶ Εὐεργέτου ἡμῶν, ὁ ἁμαρτωλὸς μοναχὸς καὶ ἀνάξιος πρεσβύτερος, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος. *** Ο Αρχιμ. π. Αλέξιος, ἀγγλικῆς καταγωγῆς, γεννήθηκε στὴν Αγγλία τὸ Μετὰ τὶς ἀνώτερες σπουδές του, ἐργάσθηκε σὲ διάφορες θέσεις. Εγινε Ορθόδοξος στὸ Λονδῖνο τὸ 1967 στὴν Ρωσικὴ Εκκλησία τῆς Διασπορᾶς. Τὸ ἑπόμενο ἔτος ἔγινε Δόκιμος Μοναχὸς ἀπὸ τὸν Αρχιεπίσκοπο Ρίτσμοντ καὶ Βρετανίας Νικόδημο. Τὸ 1970 μετέβη στὶς Η.Π.Α. γιὰ νὰ σπουδάση στὸ Θεολογικὸ Σεμινάριο τῆς Μονῆς τῆς Αγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας Υόρκης. Τὸ 1971 εἰσήχθη στὴν Ιερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Βοστώνη, ὅπου καὶ ἐκάρη Μοναχὸς κατὰ τὸ Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ 1975 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1976 ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φιλάρετο, Πρωθιεράρχη τῆς ΡΟΕΔ, καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Αρχιμανδρίτου ἀπὸ τὸν ἴδιο ἁγιώτατο Μητροπολίτη. Απὸ τὸ 1982 προΐσταται τῆς Αδελφότητος τοῦ Αγίου Εδουάρδου στὴν Αγγλία καὶ ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἀγγλόφωνες Κοινότητες τῆς ΡΟΕΔ στὴν Αγγλία. Εκδίδει ἀπὸ πολλὰ ἔτη τὸ οἰκοδομητικὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Ο Ποιμήν» (The Shepherd). Διακρίνεται δὲ γιὰ τὴν πνευματική του κατάρτισι, τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ τὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο. Ο Θεὸς νὰ στερεώνη αὐτὸν καὶ ὅσους ὑπάγονται στὴν πνευματική του καθοδήγησι στὴν Ορθόδοξη Ομολογία καὶ Ζωή! 7 7

10 Αγια Θε ΜΕ τὴν Χάρι τῆς Αγίας Τριάδος, τὴν Παρασκευ Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερο ἱεροπρέπεια τὰ Αγια Θεοφάνια στὸν Ωρωπὸ Αττι Η Ιερὰ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Αγιασμοῦ στὴν Ιερᾶς Συνόδου, τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ωρωπο Εόρτιο Μήνυμα. Συμμετεῖχε, ὅπως πάντοτε, μεγάλο πλῆθος εὐσε Πατρίδος μας, ἐνῶ Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀπὸ τὶς Η.Π.Α προσέδωσαν διορθόδοξο χαρακτῆρα στὴν μεγάλη Στὸν περίλαμπρο ἑορτασμὸ ἔλαβαν μέρος ἑπτὰ ἀπὸ τὴν Ρουμανία οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι τῆς τῆς χώρας αὐτῆς Σουτσεάβας κ. Σωφρόνιος, Μποτο ἀπὸ τὴν μακρυνὴ Αὐστραλία ὁ Σεβασμ. Επίσκοπο ἀπὸ τὴν χώρα μας οἱ Βοηθοὶ Επίσκοποι Χριστιαν ἀπὸ τὴν Στοκχόλμη τῆς Σουηδίας ὁ Θεοφιλ. Επί καθὼς καὶ ὁ Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ακάκι Επίσης, συμμετεῖχαν Κληρικοὶ ἀπὸ τὶς Ενορίες κ Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν. Στὴν καθιερωμένη, καὶ ὅπως πάντοτε ἐντυπωσια Ξένης ὥς τὴν νέα προβλῆτα τοῦ Ωρωποῦ καὶ κα παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, λάβαρα καὶ σημαῖες, καθ Στὴν ἐξέδρα τοῦ Αγιασμοῦ ἔλαβαν τιμητικὴ θέ Βουλευταὶ Αττικῆς κ.κ. Αθανάσιος Μπούρας καὶ Γ Λεωνίδας Κουρῆς, οἱ πολιτευταὶ περιφερείας Αττικῆς οἱ Αντινομάρχαι Ανατ. Αττικῆς κ. Χάρης Δαμάσκος Ωρωπίων κ. Γεώργιος Γαβριὴλ καὶ Φυλῆς κ. Δημή Σταμάτιος Αβράμης, ὁ Αντιπρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Συκαμίνου κ. Θωμᾶς Ρ Διοικητὴς τοῦ Αστυνομικοῦ Τμήματος Ανω Λιοσίων τοπικῶν φορέων. 8 8

11 οφάνια 2007 ή, ἐκ.ἡμ., ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, τῆς λογίου, ἑώρτασε μὲ τὴν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ κῆς. προβλῆτα τοῦ Ωρωποῦ, ἐτελέσθη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς ῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε καὶ σύντομο βῶν ἀπὸ τὴν Αθήνα, τὴν Αττικὴ καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς., τὴν Ρουμανία, τὴν Σουηδία, τὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Γαλλία, αὐτὴ Εορτή. κόμη Αρχιερεῖς: Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου σάνι κ. Ιωσὴφ καὶ Πλοεστίου κ. Αντώνιος, ς Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσόστομος, ουπόλεως κ. Χρυσόστομος καὶ Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, σκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης, ος, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Εξαρχίας τῆς Αμερικῆς. αὶ τὶς Ιερὲς Μονὲς τῆς Ιερᾶς Συνόδου καὶ μεγάλος ἀριθμὸς κή, λιτανευτικὴ πομπὴ ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Οσίας τὰ τὴν ἐπάνοδο, προηγοῦντο δεκάδες νέοι καὶ νέες μὲ ὼς ἐπίσης καὶ ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ανω Λιοσίων. σι πολλοὶ ἐπίσημοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καί: οἱ εώργιος Βλάχος, ὁ Νομάρχης Ανατ. Αττικῆς κ. κ. Κωνσταντίνα Τριλίκη καὶ κ. Ιωάννης Κασσαβός, καὶ Δυτ. Αττικῆς κ. Αγγελος Λιόσης, οἱ Δήμαρχοι τριος Μπουραΐμης, ὁ Αντιδήμαρχος Φυλῆς κ. Συμβουλίου Φυλῆς κ. Αναστάσιος Αραμπατζίδης, ούσσης μετὰ τοῦ Αντιπροέδρου κ. Καλαϊτζίδη, ὁ κ. Εμμανουὴλ Δασκαλάκης, καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι 9 9

12 Συνεστίασις γιὰ τὴν Ορθόδοξο Ιεραποστολὴ ΜΕ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν Κυριακή, 15/ , στὴν μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ξενοδοχείου τῶν Αθηνῶν Νοβοτέλ, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ὅπως πάντοτε ἐπιτυχία ἡ καθιερωμένη κατ ἔτος ἑόρτια Συνεστίασις γιὰ τοὺς φίλους καὶ συμπαραστάτας τοῦ ἐκτεταμένου ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό. Τὴν διοργάνωσι καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῆς Συνεστιάσεως, ἡ ὁποία ἀποβλέπει μὲν κυρίως στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι τῆς Ορθοδόξου Ιεραποστολῆς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως καὶ μίαν λαμπρὰ ἑλληνορθόδοξο ἐκδήλωσι καὶ μαρτυρία, εἶχε καὶ πάλιν ὁ Σύλλογος τῶν Αθηνῶν «Αγιος Κυπριανός», ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν Αδελφότητα τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. Τὸ πρόγραμμα, κατὰ βάσιν πνευματικό, ἀλλὰ καὶ ψυχαγωγικὸ/καλλιτεχνικό, περιελάμβανε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, Δημοτικὰ Παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ ὀργανικοὺς σκοποὺς ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς πατρίδος μας, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ελληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» καὶ ὀρχήστρα παραδοσιακῶν ὀργάνων μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ δεξιοτέχνη τοῦ κλαρίνου κ. Ν. Φιλιππίδη καὶ τῶν συνεργατῶν του, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσίασαν τὸ μεγάλο πλῆθος τῶν παρευρισκομένων. Ιδιαιτέρως ἐντυπωσιακὴ ἦταν καὶ ἡ παρουσία μὲ τὴν κρητικὴ λύρα του τοῦ κ. Οθωνος Μπικάκη. Διεξήχθη λαχειοφόρος ἀγορὰ μὲ πλούσια δῶρα. Στὴν ἐπιτυχῆ Συνεστίασι, στὴν ὁποίαν ὑπῆρξε μία ὄντως πρωτοφανὴς κοσμοσυρροή, παρέστησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Βοηθοί του Επίσκοποι Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος καὶ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, Κληρικοὶ τῆς Ιερᾶς Συνόδου καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Δήμαρχος Αχαρνῶν κ. Παναγιώτης Φωτιάδης, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, ὁ Αντινομάρχης Ανατ. Αττικῆς κ. Νικόλαος Καντερές, ὁ Νομαρχιακὸς Σύμβουλος Δυτ. Αττικῆς κ. Σάββας Σάββας, ἡ Επιλαχοῦσα Βουλευτὴς Περιφερείας Αττικῆς κυρία Κωνσταντίνα Τριλίκη, ὁ Αντιπρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Φυλῆς κ. Αναστάσιος Αραμπατζίδης κ. ἄ. Αποφθέγματα Γέροντος Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτη * Θέλεις νὰ ἐκδικηθῆς αὐτὸν ποὺ σὲ ἔβλαψε; Εὐεργέτησέ τον! * Μὴ ἀπογοητεύεσαι, ὅσο κι ἄν σὲ πολεμοῦν τὰ πάθη σου καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ λογισμοί. Βάζε συνεχῶς καινούργια ἀρχή! Λέγε: «Ζῇ Κύριος, γι αὐτὸ καὶ δὲν ἀπελπίζομαι»

13 «Ων τὸ φρόνμημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν» (Μ. Αθανάσιος) Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321) Η ἀναγνώρισις τοῦ αἱρετικοῦ Παπισμοῦ συνιστᾶ διαστροφὴ τῆς Ορθοδόξου Αγιοπατερικῆς Παραδόσεως Η θεολογικὴ διάστασις τῶν δύο ἐπισήμων ἐπισκέψεων καὶ ἡ ἀνάδυσις τῆς «Εκκολαπτομένης Νέας Εκκλησίας» Η συγκρητιστικὴ ἀδελφοποίησις Βατικανοῦ- Αθηνῶν-Φαναρίου καὶ ἡ ἀντι-πατερικὴ στάσις τοῦ Αγίου Ορους α. Τὸ συγκρητιστικὸ πλαίσιο ΟΙ ΔΥΟ ἐπίσημες ἐπισκέψεις καὶ συναντήσεις τοῦ παρελθόντος διμήνου (29-30 Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου), ἤτοι τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ στὸ Φανάρι καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στὸ Βατικανό, ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία στοὺς Ορθοδόξους Αντιοικουμενιστὰς ὅλου τοῦ φάσματος νὰ διαπιστώσουν ἐπὶ τέλους, βαθύτερα τώρα, τὸν τρόπο δράσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τῆς προωθήσεως τοῦ Συγκρητισμοῦ. «Εν ὀνόματι τῆς οἰκουμενιστικῆς ἑνότητος καὶ ἀγάπης, καταπατοῦνται κατάφωρα καὶ ἀσύστολα θεσμοὶ αἰώνων. Παραθεωρεῖται ὡς ξεπερασμένο καὶ ἀναχρονιστικὸ τὸ ἱερὸ Πηδάλιο τῆς Εκκλησίας, διαγράφονται ἱεροὶ Κανόνες, ἀθετεῖται ἡ εὐαγγελικὴ γραμμή, τὴν ὁποία μὲ ἀκρίβεια καὶ φόβο Θεοῦ ἀκολούθησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ μετάθεσις ὁρίων, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνοι ἔθεσαν καὶ ὑπερασπίσθηκαν μὲ θυσίες, δάκρυ καὶ αἷμα» 1. Ομολογεῖται ἀπὸ λίαν ἐπίσημα χείλη καὶ μὲ παρρησία πλέον, ὅτι ὁ αἱρετικὸς Οἰκουμενισμὸς προωθεῖ ἕνα μοντέλο, τὸ ὁποῖο «ἀνασταίνει τὸν σαρωτικὰ ἀπέλπιδα Συγκρητισμό αὐτὸς θὰ ἀποτελεῖ τὴν βάση τῆς προσχεδιασμένης καὶ ἤδη ἐκκολαπτομένης νέας ἐκκλησίας» 1. Τὰ πρόσφατα γεγονότα τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Βατικανοῦ ἐξετυλίχθησαν ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ συγκρητιστικοῦ πλαισίου, τὸ ὁποῖο -ὑπενθυμίζομε- ἔχει θεσμοποιηθῆ κατόπιν πανορθοδόξου συναινέσεως ὑπὸ τῶν λεγομένων ἐπισήμων Δικαιοδοσιῶν ἡ Α Πανορθόδοξος Διάσκεψις τῆς Ρόδου (1961) εἶχε ἀποφασίσει, ὡς γνωστόν, «τὴν ἐν τῷ πνεύματι τῆς Πατριαρχικῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920 παρουσίαν καὶ συμμετοχὴν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῇ Οἰκουμενικῇ Κινήσει» 2. Θ 1. Στεργίου Ν. Σάκκου ( Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), «Ενωσις ἤ Υποταγή; - Διὰ μίαν νέαν Εκκλησίαν», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1673/ , σελ. 3 καὶ Βασιλείου Θ. Σταυρίδου - Εὐαγγελίας Α. Βαρέλλα, Ιστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, σελ , Θεσσαλονίκη 1996.

14 Θ Δικαίως λοιπὸν ἐχαρακτηρίσθησαν τὰ διαδραματισθέντα στὸ Φανάρι καὶ τὸ Βατικανὸ ὡς «σοβαρές, ἀθέμιτες καὶ ἀνήκουστες παραβάσεις» 1, οἱ ὁποῖες «ἀπάδουν πρὸς τὴν Παράδοση τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας» καὶ «ἐμβάλλουν σὲ ἀγωνία καὶ προβληματισμό, πληγώνουν καὶ σκανδαλίζουν τὸν πιστὸ λαό» 1. Καὶ ὀρθότατα ἐπισημαίνεται, ὅτι ὁ σκανδαλισμὸς αὐτὸς εἶναι «μεγαλύτερος καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος» ἀπὸ κάθε ἄλλον σκανδαλισμό, διότι «ἐδῶ ἔχουμε ἄμβλυνση τοῦ ὀρθοδόξου αἰσθητηρίου τῶν πιστῶν, ποὺ δὲν θεραπεύεται εὔκολα» 3. Στὰ ὅρια τῆς «Εκκολαπτομένης Νέας Εκκλησίας» ἔχει υἱοθετηθῆ «ἡ χειρότερη ἐκκλησιολογικὴ πλάνη καὶ αἵρεση»: «οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν δογμάτων εἶναι ἀδελφοί, ἔχουν ἀγαστὲς σχέσεις συνεργασίας καὶ συναλληλίας μεταξύ τους» 4. β. «Ενίκησεν ὁ διάβολος, ἡ πλάνη καὶ ἡ αἵρεσις» ΘΑ ΗΤΑΝ λοιπὸν ὀλέθριο λάθος νὰ θεωρηθοῦν τὰ διαμειφθέντα καὶ διαπραχθέντα στὸ Φανάρι καὶ τὸ Βατικανὸ μόνον ὡς «παραβάσεις», ἔστω καὶ ὑπερβολικὰ σοβαρές τὸ πλέον σοβαρὸν καὶ ὄντως τραγικὸν εἶναι, ὅτι μέσῳ αὐτῶν ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ κ. Χριστόδουλος μὲ ἐξαιρετικὴ ἐνάργεια καὶ ἐπισημότητα ἀνέδειξαν τὴν μὴ ὀρθόδοξηπατερικὴ αὐτοσυνειδησία τους, ἀνεγνώρισαν de facto τὸν Παπισμὸ ὡς Εκκλησία καὶ εἰσῆλθαν ἔτι βαθύτερα στὴν αἵρεσι. Λίαν εὐστόχως καὶ μὲ πατερικὴ εὐθυκρισία ὑπεδείχθη ἐγκυρότατα στὸν πατρι- άρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὅτι ἡ στάσις του ἔναντι τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ ἀποτελεῖ «ἔγκλημα», «ἐμπλοκὴ στὴν αἵρεση», «εἴσοδο στὴν αἵρεση»: «Ανταλλάξατε, Παναγιώτατε, τὴν ἀλήθεια τοῦ μαρτυρίου τῆς Ορθοδοξίας μὲ τὸν στηρικτικὸ τοῦ [ἐγκοσμίου οἰκουμενικοῦ] ἀξιώματός σας παπικὸ ἀσπασμό! Προτιμήσατε τὴν πανηγυρική σας εἴσοδο στὴν αἵρεση... Σᾶς διέφυγε, δυστυχῶς, ἀπὸ τὸ πνεῦμά σας, ἡ ἀλήθεια τῆς Ορθοδοξίας! Κερδήσατε τὴν κακοδοξία τῆς αἱρέσεως!» 5. Πράγματι, ὑπερβαίνει καὶ τὰ ὅρια τοῦ τραγικοῦ, ἡ διαπίστωσις ὅτι «εἰς τὴν καρδίαν τῆς Ορθοδοξίας, εἰς τὸ Φανάρι, μὲ τὰς συμπροσευχὰς καὶ τὸ συγκεκαλυμμένον συλλείτουργον ἐνίκησεν ὁ διάβολος, ἡ πλάνη καὶ ἡ αἵρεσις, ἡττήθησαν δὲ ἡ ἀλήθεια τῆς Ορθοδοξίας, τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, τὸ Φῶς τῆς Ορθοδοξίας, τὸ ὁποῖον ἔγινεν ἕνα μὲ τὸ σκότος καὶ τὴν πλάνην ἡττήθησαν οἱ Πατέρες τῆς Εκκλησίας καὶ οἱ Ιεροὶ Κανόνες, ποὺ μᾶς ἄφησαν ὡς παρακαταθήκην» Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση, «Η ἄμβλυνσις τοῦ ὀρθοδόξου αἰσθητηρίου τῶν πιστῶν», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1672/ , σελ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση (Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), «Οὔτε Αἵρεσις οὔτε Σχίσμα ὁ Παπισμὸς-Πλέον τολμηροὶ οἱ νέοι Λατινόφρονες», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1664/ , σελ Ιωάννου Κορναράκη ( Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν), «Ανοικτὴ Επιστολὴ πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1673/ , σελ Γεωργίου Ζερβοῦ, «Καλοῦμεν τὸν Αρχιεπίσκοπον νὰ ἐνθυμηθῇ τὸν Δημητριάδος», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1669/ , σελ

15 Μέσῳ τῶν «συναντήσεων» αὐτῶν, ἐντὸς τοῦ κοινῶς ἀποδεκτοῦ συγκρητιστικοῦ πλαισίου, ὅπως παρατηρεῖται λίαν ἐγκύρως, «ἀναγνωρίζεται ἀπὸ κορυφαίους ἐκπροσώπους τῆς Ορθοδοξίας ὁ Πάπας ὡς ἐπίσκοπος τῆς Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὁπότε ἀναγνωρίζεται σιωπηρὰ καὶ τὸ Βατικανὸ ὡς Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐθεντικὸς δηλαδὴ Χριστιανισμός» 7. Κατὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο λοιπὸν κ. Χριστόδουλο, μὲ ὅσα εἶπε-διεκήρυξε στὴν «συνάντησί» του μὲ τὸν Πάπα, «ἡ σημερινὴ Εκκλησία τῆς Ρώμης εἶναι Εκκλησία τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ὁποία ταυτίζεται χωρὶς κανένα δισταγμὸ καὶ ἡ Εκκλησία τῆς Ελλάδος» γ. «Εχθροὶ Θεοῦ», «ἀλλότριοι Θεοῦ» ΕΥΛΟΓΩΣ θὰ ἀνέμενε ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν τόσο ἐπίσημη πλέον ἀδελφοποίησι Βατικανοῦ- Αθηνῶν- Φαναρίου, μίαν ὁδηγητικὴ φωνὴ ἐξ Αγίου Ορους, καθ ἥν στιγμὴν ἡ παναίρεσις τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ προάγεται, κορυφοῦται καὶ ὀρχεῖται, οἱ δὲ φερόμενοι ὡς ὀρθόδοξοι ποιμένες προσχωροῦν «ἀγαλλομένῳ ποδὶ» στὴν «Εκκολαπτομένη Νέα Εκκλησία». Εν τούτοις, ἡ «Ακρόπολις τῆς Ορθοδοξίας» δυστυχῶς δὲν ἐσείσθη «Πολὺ σιωπηλὸ τὸ Αγιον Ορος!» ἐπὶ Αθηναγόρου «τὸ Αγιον Ορος τηροῦσε γενναία στάση καὶ πολλὰ Μοναστήρια δὲν τὸν μνημόνευαν ὑπῆρχαν καὶ πολλοὶ Αγιορεῖτες, ποὺ ἔγραφαν πύρινα ἄρθρα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τότε, ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχε ἔλθει ἡ ἄνοιξη στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας μὲ τὸ πλῆθος τῶν λογίων καὶ θεολόγων Μοναχῶν. Τώρα;...» 8. Η Ανακοίνωσις (17/ ) τῆς Ιερᾶς Κοινότητος, ἡ ὁποία εἶδε τελικὰ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ἐχαρακτηρίσθη λίαν ἐπιτυχῶς «ἄχρωμη, ἄοσμη καὶ ἄγευστη γιὰ τὴν περίσταση! Ισως νὰ τὴν κατασκεύασε κάποιος τεχνοκράτης Μοναχός!» 9, σὲ καμμία δὲ περίπτωσι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται ὡς δῆθεν «ἱστορικὴ» 10 καὶ ὡς «πλουτισμὸς ὀρθοδόξου θεολογίας» 11!... Αν εἶναι δυνατόν!... Οταν οἱ ποιμένες «εἰσέρχωνται στὴν αἵρεση» καὶ «εἰς τὴν γραμμὴν τῆς ἀποστασίας» 6 ὅταν «ταυτίζωνται μὲ τὴν αἵρεση» ὅταν ἔχωμε «πτώση τῆς κεφαλῆς τῆς Ορθοδοξίας στὰ χέρια τοῦ Ρωμαίου Ποντίφικα» 12 ὅταν χαρακτηρίζεται, ὡς καὶ πράγματι εἶναι, ὡς «ἔγκλημα» ἡ «παράδοση τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν ἀγκαλιὰ καὶ στὴν προστασία τοῦ Πάπα!» 12 ὅταν εἶναι Θ 7. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ (Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν), «Εὰν ἡμεῖς σιωπήσωμεν, οἱ λίθοι κεκράξονται», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1672/ , σελ. 1 καὶ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση, «Ωρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1671/ , σελ. 1 καὶ Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, «Ο Βασιλιᾶς εἶναι γυμνός!», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1673/ , σελ. 3 καὶ Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1672/ , σελ. 3 καὶ 4 (τὸ πλῆρες κείμενον τῆς Ανακοινώσεως, 17/ ). 11. Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1673/ , σελ. 2, «Γεγονότα καὶ Σχόλια». 12. Ιωάννου Κορναράκη ( Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν), «Αγιον Ορος - Διχασμὸς ἐν ὄψει;», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1674/ , σελ. 1 καὶ 5.

16 Θ ἀναμφισβήτητον, ὅτι «ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ Πατριάρχου στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ παραχωρήσεις στοὺς αἱρετικοὺς» «ἀκυρώνουν τὴν μοναδικότητα τῆς Ορθοδοξίας» 12 τότε τὸ Αγιον Ορος θὰ ἔπρεπε «νὰ καταγγείλῃ τὴν προδοσίαν καὶ τὴν νέαν ἰδιόρρυθμον Φερράραν» 6 αὐτὸ θὰ «ἔπρεπε ἤδη νὰ εἶχε σταματήσει τὴν μνημόνευσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου» 6 θὰ ἔπρεπε αὐτὸ νὰ καλέση Κλῆρον καὶ Μονὰς «νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνον τῶν συγχρόνων ἐφιαλτῶν τῆς Ορθοδοξίας» 6 θὰ ἔπρεπε αὐτὸ νὰ ἐξαγγείλη «τὸ μόνο, ποὺ θὰ εὐφράνει τοὺς Ορθοδόξους καὶ θὰ καταισχύνει τοὺς κακοδόξους»: «τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατρι- άρχου καὶ τῶν ἁπανταχοῦ συμφωνούντων ἤ σιωπούντων ἐπισκόπων» 13. Τὸ τί εἶναι ἡ παναίρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὅτι δὲν συμφωνοῦν οἱ Αγιορεῖται μὲ τὴν συγκρητιστικὴ προοπτικὴ τοῦ Φαναρίου μᾶς εἶναι ἤδη γνωστά τὸ ἀναμενόμενο πλέον ἀπὸ τὸν Ιερὸν Αθωνα «εἶναι τὸ διὰ ταῦτα καὶ αὐτὸ ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπὸ τὴν Ανακοίνωση τῆς Ιερᾶς Κοινότητος» 9. Πρὸς μεγάλην δὲ θλῖψιν τῶν εὐσεβῶν, δὲν ἀπουσιάζει μόνον τὸ πολυ-αναμενόμενον «διὰ ταῦτα», ἀλλ ἡ Ανακοίνωσις τῆς Ιερᾶς Κοινότητος ἀποδεικνύεται ἀναφανδὸν ὡς ἀντι-πατερικὴ καὶ ἐν ταὐτῷ σχιζοφρενική, ὅταν «οἱ ἡγούμενοι τῶν εἴκοσι Ιερῶν Μονῶν τοῦ Αγίου Ορους παρηγοροῦν τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν καθησυχάζουν» 12 : «Τιμῶμεν καὶ εὐλαβούμεθα τὸν Παν- αγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καὶ χαιρόμεθα γιὰ ὅσα θεοφιλῶς καὶ μὲ πολλοὺς κόπους ἐργάζεται ὑπὲρ τῆς Εκκλησίας» 10. ὅταν οἱ Αντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τοῦ Αγίου Ορους θεωροῦν τὴν «παράδοση τοῦ Πατριάρχου στὴν Παπικὴ αἵρεση» 12 καὶ «ὅσα, καταλυτικὰ τῆς Ορθοδόξου Πίστεως καὶ Διδασκαλίας, συντελέσθηκαν καὶ συνέβησαν στὸ κέντρο τῆς Ορθοδοξίας» 12, ὡς «ἐθιμοτυπικὲς ἐπισκέψεις» 10 καὶ «φιλόφρονες ἐκδηλώσεις» 10, δηλαδὴ ὡς «ἁπλὸ πρόβλημα ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας σὲ λεπτομέρειες ἀσήμαντες τῆς ζωῆς τῆς Εκκλησίας» 12! Ας μὴ βαυκαλίζωνται οἱ φιλο-αγιορεῖτες: μόνον τότε τὸ Αγιον Ορος θὰ ἐπανεύρη τὴν πρὸ πολλοῦ ἀπολεσθεῖσαν ἀξιοπιστίαν του: ὅταν, ἑπόμενον τοῖς Αγίοις Πατράσι, κατονομάση-προσωποποιήση τοὺς Οἰκουμενιστάς, τοὺς γνωστοὺς καὶ συγκεκριμένους φορεῖς καὶ ἐνσαρκωτὰς τῆς αἱρέσεως ὅταν χαρακτηρίση αὐτοὺς ὡς «ἐχθροὺς Θεοῦ» καὶ ὡς «ἀλλοτρίους Θεοῦ» 14 ὅταν διακόψη τὴν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τῶν «συγχρόνων ἐφιαλτῶν τῆς Ορθοδοξίας». Μέχρι τότε, θὰ εὑρίσκεται, ὡς καὶ ὅσοι ἀκολουθοῦν τὴν ἀντι-πατερικὴ στάσιν του, εἰς κοινωνίαν «ἐν γνώσει» 15 μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς καὶ ἑπομένως ὑπὸ τὰς ἀρὰς τῆς Ζ Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Εκ τῆς Γραμματείας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 13/26η Ιανουαρίου 2007 Οσίου Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου 13. «Ζητοῦν μὲ Ανοικτὴν Επιστολὴν πρὸς τὴν Ιερὰν Κοινότητα τοῦ Αγίου Ορους Μοναχοὶ τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1671/ , σελ. 1 καὶ 5 ἐφημερ. «Στῦλος Ορθοδοξίας», ἀριθ. 74/Δεκέμβριος 2006, σελ (τὸ πλῆρες κείμενον τῆς Ανοικτῆς Επιστολῆς). 14. Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ. 99, στλ. 1033D καὶ 1049Α. 15. Ζ Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 128Ε καὶ στλ. 201D Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β, σελ. 906β (Συνοδικὸν Ορθοδοξίας)

17 Ενισχύσατε τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ νέου Ιεροῦ Ναοῦ τῶν Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης!... Υπόλοιπο χρέους μαρμαροστρώσεως: Προϋπολογισμὸς νέων ἐργασιῶν ξυλόγλυπτο Τέμπλο: Τοιχογραφίες γιὰ τὴν κόγχη τοῦ Ιεροῦ Βήματος: Αγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας: Αγιος Γρηγόριος Θεολόγος: Αγιος Βασίλειος ὁ Μέγας: Κοινωνία Αγίων Αποστόλων παρὰ τοῦ Κυρίου («Πίετε ἐξ αὐτοῦ...»): Εμβάσματα ἀποστέλλονται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴν διεύθυνσι: Ιερὰ Μονὴ Αγίου Κυπριανοῦ, Τ.Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ , ΕΛΛΑΣ ἤ κατατίθενται στοὺς ἑξῆς ἀριθμοὺς λογαριασμῶν μας στὶς Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ: , ALPHA: , ΑΓΡΟΤΙΚΗ: , EUROBANK: , καὶ MILLENNIUM:

18 «Εἶπε Γέρων» - Παλαιὲς καὶ Σύγχρονες Οἰκοδομητικὲς Διηγήσεις καὶ Διδασκαλίες Η ἀλαζονεία καὶ ἡ ὑψηλοφροσύνη ἐπισύρουν τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ* Απὸ τὸν Βίον τοῦ Οσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου (Μνήμη: 8 Α ) ΕΙΣ τὸ Κοινόβιον εἶχον συνήθειαν οἱ Πατέρες νὰ κόπτωσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὰ χαμόκλαδα διὰ τὸ πῦρ, καὶ ἔκοπτον εἰς μίαν φορὰν ὅσα ἐχρειάζοντο δι ὅλον τὸ ἔτος, προσεκάλουν δὲ καὶ τοὺς Κελλιώτας καὶ ἄλλους τυχόντας ξένους διὰ νὰ βοηθήσωσιν ὅ,τι ἠδύναντο. Μίαν λοιπὸν τῶν ἡμερῶν μετὰ τὸ κόψιμον ἐκάθισαν περὶ τὴν τετάρτην ὥραν νὰ φάγωσιν, ἐκάθισε δὲ καὶ ὁ Οσιος Γέρων εἰς μίαν τῶν τραπεζῶν. Εἷς δὲ ἐκ τῶν Αδελφῶν συμπεριφερόμενος μὲ ἀταξίαν, ἤρχισε νὰ λέγῃ ἀστεϊσμοὺς καὶ νὰ κάμνῃ σχήματα περιπαικτικὰ εἰς τοὺς συγκαθημένους Αδελφοὺς καὶ νὰ ἁρπάζῃ τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης. Ο Γέρων ἀφοῦ ἔκαμεν ὑπομονὴν μίαν καὶ δύο φοράς, ὡς εἶδεν ὅμως τὸν Αδελφὸν ὅτι πειράζεται δυνατὰ ἀπὸ τὸν διάβολον, ἥπλωσε πρὸς αὐτὸν καὶ βλέπων αὐτὸν κατὰ πρόσωπον, λέγει πρὸς αὐτὸν μὲ σοβαρὰν φωνήν: Μοναχοὶ εἴμεθα, Αββᾶ ὑπερηφανεύεσαι, τέκνον, καὶ ἀλαζονεύεσαι μὲ αὐθάδειαν, χωρὶς νὰ συλλογίζησαι ὅτι ὁ Μοναχὸς εἶναι ὅλος εὐλάβεια εἰς πάντα καὶ ὀφείλει νὰ εἶναι ὅλος ὀφθαλμὸς ὡς τὰ Χερουβίμ, χωρὶς νὰ ὑψηλοφρονῇ παντάπασι. Μὰ τὸ λέγω σοι, τέκνον, τὸ μυρμήκιν ἀνεβαίνει καὶ τρώγει σε καὶ ταπεινώνει τὴν ἀλαζονείαν σου (αὐτὸς ἦτο ὁ λόγος τοῦ Γέροντος ἀντὶ ὅρκου διότι οὐδέποτε ὤμοσεν, ἀλλὰ τὴν λέξιν ταύτην μετεχειρίζετο, μὰ τὸ λέγω σοι). Ο δὲ Αδελφὸς ἀφοῦ ἐπερίπαιξε καὶ τὸν Γέροντα, ἔκαμνεν εἰς αὐτὸν σχήματα περιγελαστικά, λέγων: Ναί, γέρον, τὸ μυρμήκιν ἀνεβαίνει καὶ τρώγει με. Οταν ἐσηκώθησαν ἀπὸ τὸ φαγητόν, ἕκαστος ὅπου εὕρισκε μικρὰν σκιὰν ἀνεπαύετο ὀλίγον, ἕως ὅτου περάσῃ ὁ πολὺς καύσων τοῦ ἡλίου. Ο Αδελφὸς λοιπὸν οὗτος ἀνεπαύθη εἰς τὴν σκιὰν πέτρας τινὸς καὶ ἐκοιμήθη βαρέως, διότι ἔπιε πολὺν οἶνον, μᾶλλον δὲ καὶ διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ Γέροντος. Ως συμβαίνει συνήθως εἰς τοὺς κόπτοντας ξύλα, εἶχε πληγωθῆ ὀλίγον ὑπὸ κλάδου θάμνου εἰς τὸ γόνατον καὶ ἐξῆλθε σταγὼν αἵματος. Πλησίον τῆς πέτρας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκοιμήθη, ὑπῆρχε φωλεὰ μυρμήκων, οἱ ὁποῖοι ἐμυρίσθησαν τὸ αἷμα τῆς πληγῆς καὶ συναχθέντες, τοσοῦτον ἔφαγον αὐτὴν γύρωθεν καὶ ἐγύμνωσαν τὴν σάρκα, ὥστε ἔγινε τραῦμα σχεδὸν μιᾶς παλάμης. Ο δὲ Αδελφός, ἀφοῦ ἐξύπνησε καὶ ἠσθάνθη τὸν πόνον τοῦ ποδός, ἔτριψεν αὐτὸν μὲ τὴν χεῖρα ὅταν εἶδε δὲ τὴν ὀργὴν ἐκείνην, ἕως δύο φούκτας μυρμήκων γύρωθεν τοῦ ποδὸς αὐτοῦ καὶ τὴν μεγάλην πληγήν, ἤρχισε νὰ φωνάζῃ τὸ Κύριε, ἐλέησον! Συναχθέντες οἱ Αδελφοὶ ἠρώτων αὐτὸν τὴν αἰτίαν τῶν φωνῶν, ὁ δὲ ἀφοῦ ἔδειξε τὸν πόδα αὐτοῦ, εἶπε Τοῦτο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Γέροντος. Τοῦτο ἰδόντες πάντες ἐξεπλήττοντο, ὁ δὲ Αδελφὸς ἐσηκώθη καὶ ἦλθε τρέχων καὶ ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας τοῦ Γέροντος, ζητῶν συγχώρησιν διὰ τὸ σφάλμα του καὶ εὐχὴν θεραπείας. (*) Θαυμάσιος Βίος καὶ Διδασκαλία τοῦ Οσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ Κυπρίου, ὑπὸ Παύλου Μοναχοῦ Χοζεβίτου, 15, σελ , ἔκδοσις τρίτη, Ιερουσαλήμ, τύποις Ιεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, ἄ.χ

19 Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐπίκαιρος ἔκδοσις Γραμματείας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Ο Υπερβάλλων Ζῆλος τῶν Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν κατὰ τοῦ Εκπεσμένου Αντι-οικουμενισμοῦ ἤ: περὶ Αντι-παλαιοημερολογιτικοῦ Αὐτισμοῦ Σύντομος Κριτικὴ Αναφορὰ σὲ πέντε ἀτυχῆ κείμενα τῶν π. Γ. Καλπούζου, π. Β. Μπακογιάννη, Δ. Κόκκορη, Α. Κορακίδου καὶ «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ τοῦ «Κέντρου Παραδοσιακῶν Ορθοδόξων Σπουδῶν» (Center for Traditionalist Orthodox Studies) τῆς Ετνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π. Αμερικῆς ἐκυκλοφόρησαν σὲ ἀγγλικὴ μετάφρασι ἕνα μεῖζον ἀντι-οικουμενιστικὸ κείμενο τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον κείμενο αὐτὸ εἶχε παρουσιασθῆ -καὶ ὑπάρχει εἰσέτι- στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων κατὰ τὸν Ιούλιο τοῦ 2005, σπονδυλούμενο σὲ Κεφάλαια Α -ΣΤ καὶ 26, τεκμηριωμένο μὲ παραπομπὲς 99 καὶ ἐκτεινόμενο σὲ σελίδες 50. Η ἐργασία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς «τὸ πρῶτο θῦμα τοῦ ἀντι-παλαιοημερολογιτικοῦ φανατισμοῦ τῆς καινοτομίας τοῦ 1924»: τὴν Ομολογήτρια Αἰκατερίνα Ρούττη ( ), ἡ ὁποία ὑπέκυψε στὰ κτυπήματα τῶν ὑποκοπάνων τῶν χωροφυλάκων, τῇ ὑποδείξει τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Καινοτομίας Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Διὰ μέσου τῶν σελίδων τοῦ ἀντιρρητικοῦ αὐτοῦ κειμένου, μὲ τρόπο νηφάλιο καὶ ἀπόλυτα τεκμηριωμένο, ἀναδεικνύεται ἡ «οἰκουμενιστικὴ διάστασις» τῆς Ημερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ 1924, ἐφ ὅσον οἱ πρωτεργάτες αὐτῆς ἐνεργοῦσαν μὲ τὴν αἴσθησι, ὅτι ἀποτελοῦσαν «τὰ μέλη τῆς παγχριστιανικῆς ἀδελφότητος» καὶ θεωροῦσαν τὸ Νέο Ημερολόγιο ὡς «ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ». Τὰ κρινόμενα ἀντι-παλαιοημερολογιτικὰ κείμενα εἶναι ἀντιπροσωπευτικὰ μιᾶς παρα-θεολογικῆς νοοτροπίας, ἐγκαινιασθείσης δυναμικὰ κατὰ τὸ ἔτος 1981 μὲ τὸ γνωστὸ βιβλίο τοῦ π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου ( 1989): «Τὰ Δύο Ακρα: Οἰκουμενισμὸς καὶ Ζηλωτισμός», τὸ ὁποῖο ἔκτοτε χρησιμοποιεῖται ὡς ἀντι-παλαιοημερολογιτικὸν ἐφαλτήριον καὶ ὡς ἐργαλεῖον χειραγωγήσεως καὶ ἐφησυχασμοῦ τῶν ἀγωνιώντων γιὰ τὴν καλπάζουσα ἐκτροπὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Η ἐργασία αὐτὴ ἀποβλέπει κυρίως στὴν ἐπισήμανσι ἑνὸς λίαν παραδόξου φαινομένου, τὸ ὁποῖο θυμίζει αὐτιστικὴ συμπεριφορά τὸ φαινόμενο αὐτό, ὁ ἀντιπαλαιοημερολογιτικὸς αὐτισμός, διακρίνεται γιὰ τὸ ἔκδηλο ἀντι-ζηλωτικὸ ἄγχος, ἀλλὰ καὶ τὴν ταυτόχρονη ἀδιαφορία ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν σωτηριολογικῶν ἐπιπτώσεών του. Εν κατακλεῖδι: «Απὸ τοῦ 1924 καὶ ἑξῆς, ἡ στάσις ἔναντι τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀποτελεῖ ἀναντίρρητα τὸ κριτήριον καὶ τὴν λυδίαν λίθον τῆς ὀρθοδοξίας ἑκάστου» (Κεφάλ. ΣΤ, β2). Τὸ κείμενο, ἑλληνικὸ καὶ ἀγγλικό, ἀποστέλλεται ἀπὸ ἡμᾶς δωρεάν, σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν μίαν ἀξιόπιστη ἐνημέρωσι ἐπὶ τῶν σοβαρῶν θεμάτων Ημερολογιακοῦ- Οἰκουμενισμοῦ. ( Ι. Μονὴ Αγ. Κυπριανοῦ, Τ.Θ , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ , Fax: , 17

20 18

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς 2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Πέμπτη, 2α Νοεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν ἰδιαίτερη προστασία τῆς

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν ἰδιαίτερη προστασία τῆς «ΙΕ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως» Η Ορθοδοξία ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων Η Καταδίκη τῆς Αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ ὑπὸ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν ἰδιαίτερη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Χρονικὸν Εκλογῆς ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, κατὰ τὴν αὐτὴν ΛΔ ἐτήσιο τακτικὴ Συνεδρίασί Της, τὴν Τετάρτη 4.10.2007 ἐκ.ἡμ., στὴν Ιερὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος Καισαριανής: Εκεί που βρήκε τόπο ο ξεριζωμένος Έλληνας

Άγιος Νικόλαος Καισαριανής: Εκεί που βρήκε τόπο ο ξεριζωμένος Έλληνας 05/02/2019 Άγιος Νικόλαος Καισαριανής: Εκεί που βρήκε τόπο ο ξεριζωμένος Έλληνας / Ενορίες Η Ἐνορία τοῦ Αγίου Νικολάου Καισαριανῆς εἶναι ἡ πρώτη Ἐνορία πού δημιουργήθηκε τό 1924 γιά νά καλύψει τίς θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσησ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Στὴν καθ ἡμᾶς Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μόρφου τιμᾶται ἰδιαίτερα ὁ ὅσιος Σωζόμενος. Ἐπίκεντρο τῆς ἐδῶ τιμῆς του εἶναι ἡ ἁγιοτόκος κοινότητα τῆς Γαλάτας, ὅπου εὑρίσκεται κατάγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δόξᾳ τῷ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Αγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς. «Εὐχαριστήρια 2007» Η ἐν Χριστῷ Παρθενία, ὡς τρόπος ζωῆς στὸν σύγχρονο κόσμο

Δόξᾳ τῷ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Αγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς. «Εὐχαριστήρια 2007» Η ἐν Χριστῷ Παρθενία, ὡς τρόπος ζωῆς στὸν σύγχρονο κόσμο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Λαμπρὰ καὶ ἐφέτος ἡ ΛΑ Ετήσια Μεγάλη Εκδήλωσις τῆς Αδελφότητός μας «Εὐχαριστήρια 2007» Η ἐν Χριστῷ Παρθενία, ὡς τρόπος ζωῆς στὸν

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 84 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11 ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». (Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2017 ἀριθμ. πρωτ. : 877 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς Θεοσώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Κουρὲς Μοναχῶν στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὡς καὶ τὸ Γ Σάββατο, 16.3.2008 ἐκ.ἡμ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 223 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΖ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα