ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 191

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 345 ΚΩΔΙΚΟΣ 4252 Περιεχόμενα ISSN Ο Σκοπὸς τῆς Χριστιανικῆς Ζωῆς εἶναι ἡ Απόκτησις τοῦ Αγίου Πνεύματος Ιερὰ Αποδημία στὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Αγίας Γῆς Οἱ Αγιοι τῆς Μονῆς μας Θαυματουργοῦν Σημαντικὴ Διάλεξις γιὰ τὴν Οἰκογένεια στὸν Δῆμο Φυλῆς Επίσκεψις Αγάπης στὴν Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιῶς Επίσκεψις στὴν Ωκεανία Θυρανοίξια τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα Ιεραποστολικὴ μέριμνα γιὰ τὴν Αφρικὴ Η Πανήγυρις τῆς Αγίας Τριάδος στὸ Μοναστήρι τῶν Αφιδνῶν Ποιμαντικὲς Επισκέψεις τοῦ Θεοφιλ. Αναπληρωτοῦ Προέδρου Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις Εξαρχία Ενισταμένων Αμερικῆς Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία Η Εορτὴ τῶν Αγίων Αναργύρων στὴν Ελευσῖνα Επίσκεψις Αγάπης στὶς Φυλακὲς Τύρινθας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Αν. Μακεδονία «Εἶπε Γέρων» - Η μεγάλη ταπείνωσις τοῦ Αγίου Νήφωνος Συνοδικὸν Περιοδικὸν «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία» Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Ο Αγιος Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων. Τοιχογραφία ἐκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Εργα στὸν τροῦλλο τοῦ νέου Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ μας. ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Επίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: www. synodinresistance.org Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Κουκουδάκης, Ζωοδόχου Πηγῆς 91, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 192

3 Επὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ (19 Ζ ) Ο Σκοπὸς τῆς Χριστιανικῆς Ζωῆς εἶναι ἡ Απόκτησις τοῦ Αγίου Πνεύματος* ΕΠΙ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, ἴσως δὲν θὰ ἦταν κουραστικὸ νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ δύο λόγια μόνο στὸ κεντρικὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπει ὁ βίος καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συγχρόνου Αγίου μας, ποὺ εἶναι ἐκ τῶν τριῶν κορυφαίων Αγίων τῆς ρωσικῆς εὐσεβείας. Ο πρῶτος, εἶναι ὁ Αγιος Θεοδόσιος τοῦ Κιέβου ὁ δεύτερος, ὁ Αγιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ καὶ ὁ τρίτος, ὁ Αγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ. Τρεῖς κορυφαῖοι Αγιοι. Αγιοι τοῦ Φωτός. Αγιοι τῆς Χάριτος τοῦ Αγίου Πνεύματος, καὶ ἰδίως ὁ Αγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ. Οπως γνωρίζουμε, ἐδίδαξε -καὶ ὄχι μόνο ἐδίδαξε, ἀλλὰ πρωτίστως ἐβίωσε- τὸ μεγάλο αὐτὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο εἶναι πάντοτε ζωντανὸ καὶ ἐπίκαιρο στὴν Εκκλησία μας, καὶ γενικὰ στὸ κόσμο, ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτησις τοῦ Αγίου Πνεύματος... Μέσα σ αὐτὴν τὴν τόσο σημαντικὴ φράσι τοῦ Αγίου, πρέπει νὰ ἐπανατοποθετήσουμε ὅλες μας τὶς σκέψεις, ὅλους μας τοὺς λόγους καὶ ὅλες μας τὶς πράξεις καὶ νὰ βιώνουμε πολὺ ἔντονα τὴν γνωστὴ προσευχὴ τῆς Εκκλησίας πρὸς τὸν Παράκλητο. Δὲν εἶναι προσευχὴ ἀτομική. Δὲν εἶναι ἐφεύρεσις κάποιου. Εἶναι εὐχὴ τῆς Εκκλησίας Λέγουμε καθημερινῶς -καὶ ὄχι μιὰ φορά, ἀλλὰ πολλὲς φορές- «Βασιλεῦ Οὐράνιε... ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν». Δὲν γνωρίζω κατὰ πόσον ἐμβαθύνουμε σ αὐτὴ τὴν προσευχὴ καὶ ἄν κατανοοῦμε τί σημαίνει τὸ «ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν». Εδῶ ἀκριβῶς κρύπτεται ὅλο τὸ νόημα τῆς φράσεως τοῦ Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ. Οταν λέγουμε: «Θεῖε Παράκλητε, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν», ἐὰν ἀνοίξουμε τὰ ὦτα τῆς ψυχῆς μας, θὰ ἀκούσωμε τὸ Αγιον Πνεῦμα νὰ μᾶς ἀπαντᾶ: «Θὰ ἔλθω νὰ σκηνώσω μέσα σου, ἐὰν καθαρίσης πρῶτα τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ σκηνώσω μέσα σου». «Ελθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω, ἐὰν δὲν καταρρίψης τὸ τεῖχος τῆς ὑπερηφανείας σου καὶ τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς αὐταρκείας, τῆς αὐτοϊκανοποιήσεως, τοῦ αὐτοεπαίνου, τῆς φιλαρεσκείας, τῆς ἀνθρωπαρεσκείας, τῆς αὐταρεσκείας καὶ ὅλα τὰ εἴδη καὶ τὶς μορφὲς καὶ τὶς ἐκφάνσεις τοῦ τερατώδους αὐτοῦ πάθους τῆς ὑπερηφανείας, ἀπ τὸ ὁποῖο, λίγο-πολύ, ὅλοι πάσχουμε. «Θεῖε Παράκλητε, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω νὰ σκηνώσω ἐν ὑμῖν, μέσα σας, ἐὰν δὲν ρίξετε τὸ τεῖχος, τὸ ὁποῖο σᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Αδελφό σας διότι δὲν ἔχετε ἀγάπη γιὰ τὸν Αδελφό Θ

4 Θ σας... ὄχι μὲ λόγια μόνο, ἀλλὰ πρωτίστως μὲ πράξεις, ὅπως καὶ μὲ αἰσθήματα ἀγάπης. «Ελθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω, ἐὰν δὲν ἀνοίξης τὴν καρδιά σου καὶ δὲν περιλάβης μέσα σ αὐτὴν ὄχι μόνο τοὺς γνωστούς σου, τοὺς ἀγαπητούς σου, τοὺς οἰκείους σου, ἀλλὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ζῶντας καὶ κεκοιμημένους, ἐχθροὺς καὶ φίλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, πιστοὺς καὶ ἀπίστους, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους. «Παράκλητε, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω μέσα στὴν καρδιά σου νὰ σκηνώσω, ἐὰν δὲν κάνης τὸ ἅλμα καὶ τὴν μεγάλη θυσία νὰ σταυρωθῆς ἐσὺ χάριν τοῦ Αδελφοῦ σου, ὅπως σταυρώθηκε Εκεῖνος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ σένα. «Ελθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω νὰ σκηνώσω μέσα σου, ἐὰν δὲν πάρης τὶς ἁμαρτίες τοῦ Αδελφοῦ σου ἐσὺ ὁ ἴδιος, χωρὶς ποτὲ νὰ τὸν κρίνης ἤ νὰ τὸν κατακρίνης, καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νὰ ἀναλάβης ἐσὺ τὴν εὐθύνη τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Αδελφοῦ σου καὶ νὰ μετανοῆς γι αὐτὸν καὶ χάριν αὐτοῦ καὶ χάριν τοῦ Χριστοῦ, ὅπως Εκεῖνος σταυρώθηκε χάριν σοῦ. «Θεῖε Παράκλητε, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω νὰ σκηνώσω σὲ σᾶς, μέσα στὴν καρδιά σας, ἐὰν δὲν ἀποκτήσετε ἁγνὴ καρδιά, καθαρὴ καρδιά, ὄχι μόνο ἀπὸ διάφορες σαρκικὲς κινήσεις ἤ αἰσθήματα ἤ λογισμούς, ἀλλὰ ἄν ἡ καρδιά σας δὲν ἐξαγνισθῆ σὲ τέτοιο εὖρος, σὲ τόση λεπτομέρεια καὶ ἀκρίβεια, ὥστε μέσα σ αὐτὴν νὰ κατοικήση ὁ μόνος Αγνός, ὁ μόνος Παρθένος, ὁ Νυμφίος σας Χριστός. «Θεῖε Παράκλητε, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐκ ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω νὰ σκηνώσω μέσα σας, ἐὰν δὲν ἀποκτήσετε -ἰδίως οἱ Μοναχοίταπείνωσι, ἀγάπη καὶ ἁγνότητα, ὑπακοὴ ἀδιάκριτη στὸν Γέροντά σας ἤ στὴν Γερόντισσά σας, θυσιαστικὴ ἀγάπη γιὰ τὸν ἀδελφό σας καὶ ἀποφασιστικὸ καὶ γενναῖο φρόνημα, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀποκλείετε νὰ εἰσέρχεται στὴν καρδιά σας καὶ ὁ παραμικρὸς ρύπος, ἀκόμα καὶ ἕνας παραρριπισμὸς λογισμοῦ, ὁ ὁποῖος στρέφεται ἐναντίον τοῦ Αδελφοῦ σας, διότι ἡ ἁγνότης δὲν εἶναι μία κατάστασις τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀπηλλαγμένη μόνο ἀπὸ τὴν σαρκικότητα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε εἶδος πάθους, τὸ ὁποῖο μολύνει τὴν ψυχή σας καὶ τὴν καθιστᾶ τόπον, ὅπου δὲν δύναμαι νὰ εἰσέλθω καὶ νὰ σᾶς δώσω τὴν Χάρι μου. «Θεῖε Παράκλητε, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»! Δὲν θὰ ἔλθω νὰ σκηνώσω μέσα σας, μέχρις ὅτου πάρετε τὴν ἀπόφασι νὰ μεθύσετε τὴν πνευματικὴ μέθη τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Νυμφίο Χριστό, τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Αγιο Πνεῦμα. Μία μέθη, ἡ ὁποία εἶναι νηφάλια μέθη, δὲν δημιουργεῖ σύγχυσι, δὲν προκαλεῖ ταραχή, δὲν ἔχει τίποτε τὸ σαρκικό, ἀλλὰ εἶναι μία μέθη, ἡ ὁποία ἀναφλέγει τὴν ὕπαρξι καὶ τὴν καθιστᾶ θρόνο πυρίμορφο τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος. Αμήν!... (*) Απόσπασμα Ομιλίας τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ στὴν Αδελφότητα τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, κατὰ τὴν χειμερινὴ ἑορτὴ τοῦ Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ τὴν ἐκ.ἡμ

5 Ιερὰ Αποδημία στὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Αγίας Γῆς (11-18 Μαΐου 2008 ἐκ.ἡμ.) ΩΣ μεγάλη εὐλογία τῆς θείας Εὐσπλαγχνίας δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ τὸ Προσκύνημα στὴν Αγία Γῆ, τὸ ὁποῖο ἐπραγματοποιήθη στὰ μέσα τοῦ Μαΐου τρ.ἔ. Ομάδα 40 προσκυνητῶν, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο Ωρεῶν κ. Κυπριανό, Αναπληρωτὴ Πρόεδρο, περιελάμβανε δὲ τὸν Πανοσ. Αρχιμ. π. Γρηγόριο Αγιοκυπριανίτη ἀπὸ τὸν Πύργο Ηλείας, ὀργανωτὴ καὶ ὑπεύθυνο τοῦ Προσκυνήματος, τὸν Κενυάτη Ιερομόναχο π. Θεοφάνη Αγιοκυπριανίτη, τὴν Ηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ ὀκτὼ ἀκόμη Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν, ὡς καὶ πιστοὺς ἀπὸ τὴν Αθήνα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Πάτρα, Πύργο καὶ Ηγουμενίτσα, ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὸ Κάϊρο τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τοῦ Σαββάτου, 11/ Απὸ ἐκεῖ, μέσῳ τῆς ἀρχαίας Φαράν, ὅπου ἐπισκέφθηκαν τὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Προφήτου Μωϋσέως, ἀφίχθησαν στὴν περίφημη Μονὴ τῆς Αγίας Αἰκατερίνης στοὺς πρόποδες τοῦ Ορους Σινᾶ. Στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ Μονὴ προσεκύνησαν τὴν Τιμία Κάρα καὶ τὴν ἄφθορο ἱερὰ Χεῖρα τῆς Πανσόφου Μεγαλομάρτυρος, ὡς ἐπίσης τὴν Αγία Βάτο καὶ τὸ ὀστεοφυλάκιο. Μετὰ τὰ μεσάνυκτα, τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 12/ , ἄρχισε ἡ ἄνοδος στὴν Κορυφὴ τοῦ Μωϋσέως (2.244 μ.), ὅπου ἔφθασαν τὰ ξημερώματα, καὶ κατόπιν προσευχῆς, οἱ προσκυνηταὶ ἐκοινώνησαν ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸ τὰ εἰδικῶς πρὸς τοῦτο μεταφερθέντα ἐξ Ελλάδος Αγια Μυστήρια. Στὴν Μονὴ τοῦ Σινᾶ, κατὰ τὴν ἐπιστροφή τους, οἱ προσκυνηταὶ ἐθαύμασαν τὸ περίφημο Μουσεῖο Αὐτῆς. Τὴν Δευτέρα, 13/ , οἱ προσκυνηταί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἤδη ἀφιχθῆ στὸ Ισραήλ, προσεκύνησαν στὴν Αγία Πόλι Ιερουσαλὴμ τὸν Πανάγιο Ναὸ τῆς Αναστάσεως μὲ ὅλα ὅσα συμπεριλαμβάνει (μυροβόλο Λίθο τῆς Αποκαθηλώσεως, Φρικτὸ Γολγοθᾶ, Παρεκκλήσια, χῶρο εὑρέσεως Τ. Σταυροῦ, Πανάγιο Θ

6 Θ Τάφο), καὶ ἐπίσης ἐβάδισαν τὴν Οδὸ τοῦ Σταυροῦ ἤ Μαρτυρίου. Επίσης, προσεκύνησαν στὸν Οἶκο τῶν Θεοπατόρων Ιωακεὶμ καὶ Αννης, ὅπου ἐγεννήθη ἡ Αχραντος Θεοτόκος. Εν συνεχείᾳ, ἐκτὸς τῶν τειχῶν ἀνατολικά, ἔγινε προσκύνημα στὸν Ναὸ καὶ στὸν τόπο Μαρτυρίου τοῦ Αγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος, ἐπίσης δὲ στὸν πλησίον εὑρισκόμενο χαριτόβρυτο Τάφο τῆς Παναγίας μας στὴν Γεθσημανῆ, ὅπου δεσπόζει ἡ περίφημη θαυματουργὴ καὶ ἀχειροποίητη Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης. Επίσης, ἔγινε προσκύνημα στὸν τόπο τῆς Τελευταίας Προσευχῆς καὶ τῆς Αγωνίας τοῦ Χριστοῦ μας καὶ στὸν Κῆπο τῆς Προδοσίας καὶ τῆς Συλλήψεως. Στὸν Λόφο τῆς Αγίας Σιών, ἐκτὸς τῶν τειχῶν νοτιοδυτικὰ τῆς παλαιᾶς Πόλεως, οἱ προσκυνηταὶ προσεκύνησαν τὸν Τάφο τοῦ Προφητάνακτος Δαβὶδ καὶ τὸ Υπερῶο, ὅπου ἐτελέσθη ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ἡ Ψηλάφησις τοῦ Θωμᾶ, ἡ Αγία Πεντηκοστῆ κ.ἄ., καὶ στὸν Οἶκο τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου ἐφιλοξενήθη ἡ Παναγία μας μέχρι τῆς Κοιμήσεώς Της. Τὴν Τρίτη, 14/ , ἔγινε προσκύνημα στὴν Μονὴ τοῦ Αγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (Σπήλαιο τριῶν Μάγων, ἱεροὶ Τάφοι πολλῶν Αγίων), στὴν περίφημη Λαύρα τοῦ Οσίου Σάββα τοῦ Ηγιασμένου μὲ τὸ ἄφθαρτο ἱερὸ Σκήνωμά Του, στὸ χωριὸ τῶν Ποιμένων, στὴν Αγία Πόλι τῆς Βηθλεέμ, ὅπου καὶ τὸ Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας κάτω ἀπὸ τὸ Ιερὸ Βῆμα τῆς ἀρχαίας Βασιλικῆς, στὴν Μονὴ τοῦ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου στὴν συνοικία Καταμόνας, δυτικὰ τῆς Ιερουσαλήμ, στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ στὴν Αγία Ανάληψι στὸ Ορος τῶν Ελαιῶν. Τὴν Τετάρτη, 15/ , οἱ προσκυνηταὶ μετέβησαν στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Σαρανταρίου Ορους, τοῦ γνωστοῦ καὶ ὡς Ορους τῶν Πειρασμῶν, δυτικὰ τῆς Ιεριχοῦς, στὴν Μονὴ τοῦ Αγίου Προφήτου Ελισαίου στὴν Ιεριχώ, ὅπου ἡ Συκομορέα τοῦ Ζακχαίου, στὴν Μονὴ τοῦ Οσίου Γερασίμου τοῦ Ιορδανίτου, ἕναν ἐπίγειο παράδεισο μέσα στὴν ἔρημο ἀνατολικὰ τῆς Ιεριχοῦς, στὴν Μονὴ τῶν Αγίων Μάρθας καὶ Μαρίας στὴν Βηθανία, ὅπου ἐτελέσθη Τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Θεοδοσίου ( 1991), καὶ στὸν Τάφο τοῦ Αγίου Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου. Τὴν Πέμπτη, 16/ , οἱ προσκυνηταὶ ἔλαβαν τὸ καθιερωμένο Βάπτισμα στὰ ὕδατα τοῦ Ιορδάνου ποταμοῦ, καὶ ἐν συνεχείᾳ προσεκύνησαν στὸν Ναὸ τῶν Αγίων ΙΒ Αποστόλων στὴν Τιβεριάδα, στὴν δυτικὴ ὄχθη τῆς Λίμνης, ἐπίσης δὲ στὴν Καπερναοὺμ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, στὸ Ορος Θαβώρ, στὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ στὴν Ναζαρέτ. Τὴν Παρακευή, 17/ , πραγματοποιήθηκε προσκύνημα στὴν Σαμάρεια, στὸ ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Φρέατος τοῦ Ιακώβ, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὸ ὑπόγειο τοῦ νεοπαγοῦς, παμμεγέθους καὶ περικαλλοῦς Ναοῦ, ὅπου καὶ θ

7 Οἱ Αγιοι τῆς Μονῆς μας Θαυματουργοῦν Θεοφιλέστατε π. Κυπριανέ, προσκυνῶ μὲ εὐλάβεια ΘΑ ἤθελα μὲ σεβασμὸ νὰ σᾶς γράψω ἕνα ἀπὸ τὰ Θαύματα ποὺ μᾶς ἔκαναν οἱ Αγιοί μας. Η μητέρα μου ἔχει πρόβλημα ὀστεοπόρωσης βαρειᾶς μορφῆς καὶ παραμορφωτικὴ ἀρθρίτιδα. Τὸ Σάββατο, 5 Απριλίου 2008, γύρω στὶς 2 μ.μ., παρέλυσε ἀπὸ τὰ γόνατα καὶ κάτω. Προσπαθοῦσα μὲ μία κυρία νὰ τὴν σηκώσω ὄρθια, γιατὶ εἶχε πέσει στὸ πάτωμα. Δυστυχῶς, ἦταν ἀδύνατο νὰ περπατήσει. Φωνάξαμε τὸν γιατρό της, ποὺ ὅταν ἦρθε, μᾶς εἶπε: «Δυστυχῶς, ἔγινε αὐτὸ ποὺ φοβόμουν. Παράλυση...»!... Εχασα τὸν κόσμο!... Καθὼς τὴν ξαπλώσαμε στὸ κρεβάτι, φωτίστηκα! Ενα πνευματικοπαίδι σας μοῦ εἶχε δώσει δύο φυλαχτὰ σὲ σχῆμα καρδιᾶς, λέγοντάς μου ὅτι ἔχουν δύναμι ἀπὸ τοὺς Αγίους μας. Γρήγορα, τὰ ἔβαλα κάτω ἀπὸ τὸ στρῶμα τῆς μητέρας μου καὶ ὤ τοῦ Θαύματος! Η μητέρα μου σηκώθηκε ὄρθια καὶ περπάτησε πάλι!... Οἱ Αγιοί μας εἶναι ὁλοζώντανοι σὲ ὅποιον τοὺς ἐπικαλεῖται μὲ πίστι καὶ ἀγάπη. Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ σᾶς, ποὺ μὲ τὴν καλωσύνη σας καὶ τὴν ἀγάπη σας, παρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε γιὰ ὅλους τοὺς πονεμένους ποὺ ἔρχονται κοντά σας. ἐμαρτύρησε τὸ 1979 ὁ ἐνάρετος Αρχιμ. π. Φιλούμενος ὁ Κύπριος. Αργότερα, ἔγινε ἐπιστροφὴ καὶ πάλι στὴν Ιερουσαλήμ, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῶν προσκυνηματικῶν ἐπισκέψεων: Ναὸς Αναστάσεως, Παρεκκλήσια Αγίου Ιακώβου Αδελφοθέου, Αγίων Μυροφόρων, Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Μονὴ τῆς Σεϊδάναγιας/ Αγίας Δεσποίνης, κατέληξαν δὲ οἱ προσκυνηταὶ καὶ πάλι στὸν Τάφο τῆς Παναγίας μας... Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο πρὸς ἐπιστροφὴν στὴν Ελλάδα, ἔγινε προσκύνημα στὸν Ναὸ καὶ τὸν Τάφο τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στὴν Λύδδα, γενέτειρα τοῦ Αγίου. Η ἄφιξις τῶν προσκυνητῶν στὴν πατρίδα μας ἔγινε τὶς πρωϊνὲς ὧρες τοῦ Σαββάτου, 18/ Ολοι οἱ προσκυνηταὶ ἔχουν τὴν αἴθησι μέχρι σήμερα ὅτι ἡ Εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ τοὺς παρέσχε πλούσια πνευματικὰ ἐφόδια καὶ τοὺς ἀξίωσε νὰ ἀντλήσουν ὄντως Ζωὴν καὶ Αφθαρσίαν ἀπὸ τοὺς Θεοβαδίστους Τόπους, ὥστε ἡ καρδιά τους κυριολεκτικὰ νὰ ἔχη παραμείνει ἐκεῖ! Μὲ ἀπεριόριστο σεβασμό, Ρ. Α.

8 Σημαντικὴ Διάλεξις γιὰ τὴν Οἰκογένεια στὸν Δῆμο Φυλῆς Μ ὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 19.5/ , δόθηκε μία σημαντικὴ Διάλεξις στὸ Δημαρχεῖο Φυλῆς ἀπὸ τὴν προσκεκλημένη Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνοῦ, θεολόγο-φιλόλογο, μὲ θέμα: «Οἰκογένεια: Αγαπητικὴ Συνάντηση Προσώπων». Η ἐπίκαιρη αὐτὴ Διάλεξις συνδιωργανώθηκε ἀπὸ τὸν Σύλλογο Γυναικῶν Δήμου Φυλῆς καὶ ἀπὸ τὸν Φιλανθρωπικὸ Σύλλογο Γυναικῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας «Αγιος Φιλάρετος ὁ Ελεήμων». Η Αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου ἦταν κατάμεστη κυρίως ἀπὸ γυναῖκες. Παρέστησαν μεταξὺ ἄλλων ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρε- ῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ οἱ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι κ. Βασίλειος Γκόλτσιος καὶ κ. Βασίλειος Τσούτσουρας. Στὸ Προεδρεῖο ἦταν ἡ Ομιλήτρια κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ, ἡ κυρία Ιωάννα Τσεβᾶ, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Δήμου Φυλῆς, ἡ κυρία Εἰρήνη Αρχοντούλη, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Αγιος Φιλάρετος», ἡ ὁποία μὲ μία ἐμπεριστατωμένη Εἰσήγησι παρουσίασε τὴν Ομιλήτρια, ἡ κυρία Ιωάννα Σπυρίδωνος-Πίνη, Δημοτικὸς Σύμβουλος, Πρόεδρος Παιδικοῦ Σταθμοῦ Φυλῆς καὶ Υπεύθυνη Γραφείου Κοινωνικῆς Αλληλεγγύης, καὶ ὁ κ. Αναστάσιος Αραμπατζίδης, Δημοτικὸς Σύμβουλος. Η Ομιλήτρια μὲ πολλὴ γλαφυρότητα ἀνέπτυξε τὸ θέμα της σὲ τέσσερις ἑνότητες: α) «Σχέσεις μεταξὺ τῶν συζύγων», β) «Σχέσεις γονέων-παιδιῶν», γ) «Συνάντηση τριῶν γενεῶν», δ) «Συνάντηση μὲ τοὺς ἄλλους». Τονίσθηκε ὅτι ἡ βάσις τῶν ὑγιῶν σχέσεων μέσα στὴν οἰκογένεια θεμελιώνεται σὲ ἀξίες καὶ θεσμοὺς ποὺ ἔφερε μὲ τὴν Ενανθρώπησί Του ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο καὶ οἱ ὁποῖες βιώθηκαν στὴν Ελληνορθόδοξη Παράδοσί μας. Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Ομιλίας δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας. Οἱ ὀρθὲς καὶ προσεγμένες θέσεις τῆς Ομιλήτριας ἔγιναν δεκτὲς μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸ πυκνὸ ἀκροατήριο. Μετὰ τὴν Διάλεξι, ἐνδιαφέροντα σχόλια καὶ εὔστοχες τοποθετήσεις ἔγιναν ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν κ. Βασίλειο Γαϊτάνη, δόθηκαν δὲ ὑποσχέσεις ὅτι ἡ γόνιμη συνεργασία τῶν δύο Συλλόγων θὰ συνεχισθῆ μὲ πρόγραμμα Διαλέξεων, τὸ ὁποῖο θὰ ἰσχύση ἀπὸ τὸ ἐρχόμενο Φθινόπωρο

9 Επίσκεψις Αγάπης στὴν Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιῶς ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 19.5/ , ἀρκετὰ μέλη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ορθοδόξων Γυναικῶν «Αγιος Φιλάρετος ὁ Ελεήμων», μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωρεῶν κ. Κυπριανό, Αναπληρωτὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ συμμετοχὴ 20 καὶ πλέον παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ενορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κολωνοῦ Αθηνῶν καὶ τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς, πραγματοποίησαν ἐπίσκεψι ἀγάπης στὴν Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιῶς (Κέντρο Ανηλίκων «Ο Καλὸς Ποιμήν»). Εκεῖ, συνάντησαν τὴν ὑπεύθυνη τῆς Εταιρείας κυρία Χαραμῆ, ἡ ὁποία μὲ τὶς συνεργάτριές της δαπανᾶται θυσιαστικά, ὥστε ἀνήλικα παιδιὰ προερχόμενα κυρίως ἀπὸ παραβατικὲς οἰκογένειες, νὰ αἰσθάνωνται σὰν μία οἰκογένεια καὶ ὄχι ἱδρυματοποιημένα. Στὴν Εταιρεία φιλοξενοῦνται συνολικὰ 24 παιδιά, δημοτικοῦ-γυμνασίου, σὲ θαυμάσιες ἐγκαταστάσεις μὲ ὡραῖες αἴθουσες, κοιτῶνες, γήπεδα κλπ. Τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν παρουσίασαν μικρὸ ἑόρτιο πρόγραμμα μὲ τραγουδάκια χριστιανικά. Ο Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἀγάπης, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ γίνουμε παιδιὰ γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ὑποσχέθηκε, ὅτι ὅποτε πηγαίνουμε στοὺς Αγίους Τόπους, θὰ παίρνουμε μαζί μας μερικὰ παιδιὰ τοῦ Ιδρύματος δωρεάν. Τὰ παιδιὰ τῆς Εταιρείας παρουσίασαν δικό τους πρόγραμμα μὲ ἀπαγγελίες καὶ εὐφυεῖς διαλόγους μὲ οἰκολογικὴ μάλιστα εὐαισθησία. Κατόπιν ἑνώθηκαν ὅλα τὰ παιδιὰ μαζί, φωτογραφήθηκαν, ξεναγήθηκαν, ἔπαιξαν ποδόσφαιρο καὶ μπάσκετ κλπ. Τέλος, ἔγινε στὰ παιδιὰ τῆς Εταιρείας διανομὴ δώρων καὶ δόθηκαν χρηματικὰ «βραβεῖα», μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς καὶ ἀδελφοσύνης

10 Επίσκεψις στὴν Ωκεανία Μ ὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως καὶ συνοδικῆς ἐγκρίσεως, στὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Νέα Ζηλανδία. Αφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Μελβούρνη, ἀφοῦ ἐστάθμευσε ἐπ ὀλίγον στὴν Συνγκαπούρη, τὴν Πέμπτη, ἐκ.ἡμ., ὅπου ἐφιλοξενήθη στὴν οἰκία τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ π. Στυλιανοῦ στὸν Ιερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, παρουσίᾳ τουλάχιστον 200 πιστῶν, ἑλλήνων ὁμογενῶν κατὰ βάσιν. Εν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης εἶχε συναντήσεις γιὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα μὲ τὸν Ιερομ. π. Ιωάννη Σμέλιτς τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καὶ ἄλλους παράγοντες. Τὴν ἑπομένη, Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλέστατος ταξίδευσε ἀεροπορικῶς στὸ Οκλαντ τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὅπου ἀνέμενε αὐτὸν ὁ Αἰδεσιμ. π. Παῦλος Βέρμακ, Κληρικός μας ὁ ὁποῖος ἐγκαταστάθηκε πρόσφατα στὴν χώρα αὐτή, μετὰ τὴν ἐξέλιξι τῶν πραγμάτων στὴν Ιεραποστολὴ τῆς Νοτίου Αφρικῆς. Στὴν Νέα Ζηλανδία ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐπισκέφθηκε διάφορα ἀξιοθέατα καὶ συναντήθηκε μὲ Κληρικοὺς τοῦ τμήματος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς τοῦ ἑνωθέντος μετὰ τῆς Μόσχας. Επίσης, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήση, ἐξομολογήση κλπ. τοὺς ὀλίγους πιστούς μας στὴν νησιωτικὴ αὐτὴ χώρα. Τὴν Πέμπτη τῆς Αναλήψεως, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλέστατος ἐλειτούργησε σὲ μικρὸ ξύλινο Ναό, τὸν ὁποῖον ἀνήγειρε ἕνας ἐκ τῶν πιστῶν σὲ ἰδιόκτητο χῶρο. Εν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ταξίδευσε καὶ πάλι ἀεροπορικῶς γιὰ τὸ Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, ὅπου τὸν ὑποδέχθηκε ὁ σερβικῆς καταγωγῆς Κληρικός μας Πρωθιερεὺς π. Δράγαν Σαράσεβιτς καὶ κατέλυσε στὸ οἴκημα τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ τῶν Αγίων Αναργύρων

11 Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης συνήντησε τὸν ἐπίσης ἐπισκεπτόμενο τὸ Σύδνεϋ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες σεβασμ. ἀρχιεπίσκοπο Ομσκ καὶ Σιβηρίας κ. Τύχωνα τῆς λεγομένης «Ρωσικῆς Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας», καὶ παρουσίᾳ δύο ἱερέων του συνεζήτησε μαζί του διάφορα ἐκκλησιαστικὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τοὺς Γάμους τῆς θυγατρὸς τοῦ π. Δράγαν Σαράσεβιτς μετὰ νέου σερβικῆς ἐπίσης καταγωγῆς, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους προσκεκλημένων. Τὴν Κυριακὴ τῶν Αγίων Πατέρων τῆς Αγίας Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν π. Δράγαν Σαράσεβιτς καὶ τὸν ἐκ Μελβούρνης π. Στυλιανὸ Παπαδόπουλο στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Αναργύρων, παρισταμένων ἀρκετῶν εὐσεβῶν. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, εὐλογήθηκαν οἱ Γάμοι νέου τῆς Ενορίας μετὰ Αὐστραλίδος, ἡ ὁποία εἶχε βαπτισθῆ ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ ἐνωρίτερα. Επίσης, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης εἶχε συναντήσεις μὲ διαφόρους παράγοντες γιὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα. Τὴν Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος μὲ τοὺς Ιερεῖς μας π. Δράγαν καὶ π. Στυλιανὸ μετέβησαν ὁδικῶς στὴν πρωτεύουσα τῆς Αὐστραλίας Κανμπέρρα, ὅπου ἐπισκέφθηκαν τὸν σερβικὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ο εὐρύχωρος αὐτὸς Ναός, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὸ κέντρο τῆς πόλεως, πλησίον τῆς Βουλῆς, διαθέτει ἐπίσης οἰκία Ιερέως, Σχολεῖο, μεγάλη Ενοριακὴ Αἴθουσα κλπ. Εκεῖ, πραγματοποιήθηκε φιλικὴ συνάντησις μὲ τὸ Εκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ συζήτησις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ προβλημάτων. Εν συνεχείᾳ, ἔγινε ἐπίσκεψις καὶ στὴν σερβικὴ Μονὴ τοῦ Αγίου Σάββα σὲ Προάστειο τῆς Κανμπέρρας, ἡ ὁποία ἐντυπωσιάζει μὲ τὸν εὐμεγέθη ὡραῖο Ναό της. Τέλος δέ, τὴν Τρίτη, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὸ Σύδνεϋ γιὰ τὴν Ελλάδα, μέσῳ καὶ πάλι Σινγκαπούρης. Επρόκειτο γιὰ μεγάλη καὶ κοπιαστικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολή, ἀναγκαία καὶ σημαντική, στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῶν Ορθοδόξων Ενισταμένων γιὰ τοὺς πιστοὺς τῆς Ωκεανίας, καὶ γιὰ παροχὴ βοηθείας καὶ μαρτυρίας ἐν ταπεινώσει καὶ ἀγάπῃ. Δόξα Σοι ὁ Θεός! Κάλαμος Αττικῆς ΤΟ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, στὸν Ιερὸ Μετοχιακὸ Ναό μας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Βλαστὸ Καλάμου Αττικῆς, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης

12 Θυρανοίξια τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα Τ ὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., μετὰ τὸ πέρας τοῦ Εσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῶν Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Αγίας Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐτελέσθη ὁ Αγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Παρεκκλησίου τοῦ ἀνεγειρομένου Ιεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Γιάτρισσας στὴν θέσι Λιόφυτα, ὄπισθεν τοῦ ἐργοστασίου Καρέλια, στὸ Ασπρόχωμα, Προάστειο τῆς ὡραίας πόλεως τῶν Καλαμῶν (Καλαμάτας). Τὸ Παρεκκλήσιο διαμορφώθηκε στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ περιστόου τοῦ ἀνεγειρομένου Ναοῦ, προκειμένου νὰ καλύψη τὶς ἄμεσες λειτουργικὲς ἀνάγκες αὐτοῦ, ἕως τῆς ἀποπερατώσεώς του. Ο Ναὸς καὶ ἕτερα κτήρια πλησίον του (αἴθουσα, δωμάτια, βοηθητικοὶ χῶροι), εὑρίσκονται σὲ οἰκόπεδο, τὸ ὁποῖο ἐδώρησε ὁ Μεσσήνιος Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσόστομος στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Ο Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος, τοῦ ὁποίου ἡ μετὰ νεανικοῦ ζήλου φιλοπονία, ἐπιστασία καὶ προσφορὰ ὡδήγησαν τὸ ὅλο ἔργο στὸ σημεῖο ποὺ εὑρίσκεται, πρόκειται νὰ συνεχίση τὶς προσπάθειές του, ὥστε, σὺν Θεῷ, νὰ ὁλοκληρώση τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ ὅλου συγκροτήματος. Στὴν Ακολουθία τοῦ Αναστασίμου Εσπερινοῦ συγχοροστάτησαν ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἔλαβαν μέρος οἱ Ιερεῖς μας Ιερομ. π. Μᾶρκος Αγιοκυπριανίτης καὶ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, παρίσταντο δὲ ἀρκετοὶ προσκυνηταί. Τὸν Αγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης καὶ τὴν εἰδικὴ εὐχὴ τῶν Θυρανοιξίων ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος. Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου καὶ οἱ δύο Ιερεῖς ἐφιλοξενήθησαν στὴν Ιερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου Πεταλιδίου Μεσσηνίας, μόνιμο πλέον διαμονὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. κ. Χρυσοστόμου. Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Ακολουθία τοῦ Ορθρου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πρώτη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ νεόδμητο ὡραῖο Παρεκκλήσιο. Ελειτούργησε ὁ Σεβασμ. Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ τῶν δύο Ιερέων π. Μάρκου καὶ π. Γεωργίου, προσῆλθε δὲ εἰς αὐτὴν μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν τῆς περιοχῆς. Θεῖο Κήρυγμα, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἐξεφώνησε -κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασμ. κ. Χρυσοστόμου- ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν πνευματι

13 κὴ ἀξία τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, στὴν ὀρθὴ στάσι μας ἐντὸς αὐτοῦ καὶ στὴν θεάρεστη συμμετοχή μας στὴν θεία Λατρεία, ὡς καὶ στὸ ἔργο τῶν Κληρικῶν τῆς Εκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἔγκειται στὴν προφύλαξι τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς ὄντως πειρασμούς, δηλ. ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν ἔγερσι τῶν πιπτόντων διὰ τῆς μετανοίας ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στὰ γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς μετανοίας καὶ ἐν γένει τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καὶ ἐτόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς διαφυλάξεως τῆς Ορθοδοξίας ἀπὸ τοὺς «βαρεῖς λύκους» τῶν αἱρετικῶν καὶ τοὺς «λαλοῦντας διεστραμμένα» ἐκ τῶν ψευδοποιμένων, ὥστε ἡ Ορθοπραξία μας νὰ ἔχη θεμέλιο καὶ ἀντίκρυσμα τέλος δέ, ἐξήγησε τὴν αἰτία τῆς ὑφισταμένης διαστάσεως μεταξὺ τῶν Ακαινοτομήτων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου καὶ τῶν Καινοτόμων τοῦ Νέου, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ ἀναθάρρησιν τῆς μειοψηφίας τῶν ὀρθοφρονούντων, καλέσας τοὺς πρώτους νὰ διατηρήσουν πάσῃ θυσίᾳ τὴν πίστι ἀσάλευτο καὶ τὴν ἐλπίδα ἄσβεστο. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, κατὰ τὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ προετοιμασμένοι στὰ Αγια Μυστήρια, ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος διὰ συγκινητικῆς προσλαλιᾶς εὐχαρίστησε δεόντως τοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς στὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς καὶ ἀνέγνωσε κατάλογο δωρητῶν. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, παρετέθησαν κεράσματα στοὺς παρευρεθέντας προσκυνητὰς στὴν νεόδμητη Αἴθουσα τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ. Ιεραποστολικὴ μέριμνα γιὰ τὴν Αφρικὴ Δ ύο ἀλλοδαποὶ Αδελφοὶ τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς ἀνεχώρησαν ὁριστικὰ γιὰ τὶς πατρίδες τους πρόσφατα, προκειμένου νὰ μεταφυτεύσουν τὸν Ορθόδοξο Μοναχισμὸ στὶς χῶρες τους καὶ νὰ ἐργασθοῦν ἱεραποστολικὰ γιὰ τὴν διάδοσι τῆς γνησίας Ορθοδοξίας στὴν Αφρική. Πρόκειται γιὰ τὸν Ιερομόναχο π. Μᾶρκο Κασέγυα ἀπὸ τὸ Κονγκὸ (πρώην Ζαΐρ) καὶ τὸν Ιερομόναχο π. Θεοφάνη Μουτούρη ἀπὸ τὴν Κένυα. Ο π. Μᾶρκος παρέμεινε στὴν Μονὴ τοῦ Αγίου Κυπριανοῦ ἐπὶ 18 περίπου χρόνια καὶ ἔλαβε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα πνευματικὰ ἐφόδια γιὰ τὴν ἀποστολή του, καθὼς ἐπίσης καὶ μεγάλη ὑλικὴ βοήθεια γιὰ τὴν κάλυψι τῶν ἀναριθμήτων ἀναγκῶν τῶν συμπατριωτῶν του. Τὸ ὑλικὸ τῆς βοήθειας αὐτῆς συγκεντρώθηκε σὲ μεγάλο ἐμπορευματοκιβώτιο (κοντέϊνερ), τὸ ὁποῖο ἐστάλη μέσῳ θαλάσσης στὸ Κονγκό. Ο π. Θεοφάνης παρέμεινε στὴν Μονὴ τοῦ Αγίου Κυπριανοῦ ἐπὶ ὀκταετία καὶ καταρτίσθηκε κατάλληλα, ὥστε νὰ προβῆ στὴν ἵδρυσι ἀνδρώας Μονῆς στὴν πατρίδα του Κένυα, ὅπου τὸν ἀναμένουν οἱ πρῶτοι ὑποψήφιοι

14 Η Πανήγυρις τῆς Αγίας Τριάδος στὸ Μοναστήρι τῶν Αφιδνῶν ΤΗΝ Δευτέρα τοῦ Αγίου Πνεύματος, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε μὲ ἐξαιρετικὴ λειτουργικὴ λαμπρότητα ὁ προσκυνηματικὸς Ιερὸς Ναὸς τῆς Αγίας Τριάδος στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων, στὶς Αφίδνες Αττικῆς. Στὴν πολυ-αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, συμμετεῖχαν δὲ ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Νόρα κ. Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, δέκα Ιερεῖς ( Αρχιμ. π. Αθανάσιος, π. Γρηγόριος, π. Μαριανός, Ιερομ. π. Διονύσιος καὶ π. Μᾶρκος, Αἰδεσιμ. π. Αγγελος, π. Κωνσταντῖνος, π. Αντώνιος, π. Κωνσταντῖνος καὶ π. Γεώργιος), ὁ Ιεροδιάκονος Παχώμιος καὶ δύο Υποδιάκονοι. Αν καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ ἀσθενοῦντος Γέροντος καὶ Πατρὸς τῆς Μονῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Πανήγυρι αὐτή, ἦταν πολὺ αἰσθητή, ἐν τούτοις ἡ ἐν Πνεύματι παρουσία αὐτοῦ, σκέπη καὶ εὐλογία, ἦταν κάτι τὸ ἀπερίγραπτο. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανὸς ἀνεφέρθη ἐκτενῶς πως στὴν δογματικὴ διδασκαλία γιὰ τὸ θεῖο Πρόσωπο τοῦ Αγίου Πνεύματος, ὡς καὶ σὲ σύγχρονα παραδείγματα ἐμπειρίας τῶν Ενεργειῶν τοῦ θείου Παρακλήτου στὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Μετὰ τὴν περιφορὰ τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν τέλεσι τῆς Αρτοκλασίας, παρετέθη ὑπαίθρια τράπεζα στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς, συναθροισμένους γύρω ἀπὸ τοὺς Ποιμένες τους. Παιδιὰ-Μέλη τῆς Χορωδίας «Ελληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» ἀπέδωσαν ὡραία παραδοσιακὰ τραγούδια, μὲ τὴν διακριτικὴ συνοδία παραδοσιακῶν ὀργάνων. Τὴν Εορτὴ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, ὁ Δημοτικὸς Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Αραμπατζίδης, ἡ Επιλαχοῦσα Βουλευτὴς Αττικῆς κ. Κωνσταντῖνα Τριλίκη, ὁ πρώην Δήμαρχος Αχαρνῶν κ. Σωτ. Ντοῦρος κ.ἄ

15 Ποιμαντικὲς Επισκέψεις τοῦ Θεοφιλεστάτου Αναπληρωτοῦ Προέδρου Αγρίνιο ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Αγίων Πάντων, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε τὸ ὁμώνυμο Ιερὸ Μετόχιό μας στὰ Σφυρέϊκα Αγρινίου. Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μετὰ τοῦ Πανοσ. Αρχιμ. π. Αθανασίου Αγιοκυπριανίτου, ὑπευθύνου τοῦ Ιεροῦ Προσκυνήματος, τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γρηγορίου Αγιοκυπριανίτου ἐκ Πύργου Ηλείας, τοῦ Αἰδεσιμ. π. Αγγέλου Μουρλᾶ, ὁ ὁποῖος προσῆλθε μὲ μέρος τοῦ Ποιμνίου ἐκ τῆς Ενορίας Πατρῶν, καὶ τοῦ Ιεροδιακόνου Παχωμίου Αγιοκυπριανίτου. Παρέστη συμπροσευχόμενο μέγα πλῆθος εὐλαβῶν, παρετέθη δὲ πλούσια τράπεζα ἀγάπης ἰδίως γιὰ τοὺς προσελθόντας ἀπὸ ἄλλες περιοχές. Πύργος Ηλείας ΤΗΝ Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, ἐλειτούργησε στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, πλησίον τοῦ Πύργου Ηλείας, μετὰ τοῦ ὑπευθύνου Αὐτῆς Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γρηγορίου Αγιοκυπριανίτου. Παρέστησαν πολλοὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, μέρος τῶν ὁποίων εἶχε προσέλθει μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Αρχιερέως ἐξ Αθηνῶν καὶ ἄλλων περιοχῶν, διότι ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ συνεδυάσθη καὶ μὲ τὴν Συνεδρίασιν Η τῶν Μελῶν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Αγιος Φιλάρετος ὁ Ελεήμων», ἐπικράτησε δὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς, εἰρήνης καὶ ἀδελφοσύνης, ἡ ὁποία ἐνίσχυσε μεγάλως τοὺς ἐντοπίους ἀδελφούς μας. Αὐλίδα Εὐβοίας ΤΟ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Μετοχιακὸ Ναΰδριό μας στὴν Αὐλίδα Εὐβοίας, στὴν οἰκία τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Εὐσταθίου Σιμερτζιάδη. Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρε- ῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Αθανασίου Κανατσούλη, συμπροσευχομένων ἀρκετῶν προσκυνητῶν

16 Πάτρα Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Αναλήψεως, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ Ιερὸς Μετοχιακὸς Ναός μας τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Ανθούπολι Πατρῶν. Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος προΐστατο καὶ στὸν Μέγα Εσπερινὸ τῆς παραμονῆς, μετὰ τοῦ Εφημερίου Αἰδεσιμ. π. Αγγέλου Μουρλᾶ, τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γρηγορίου Αγιοκυπριανίτου ἀπὸ τὸν Πύργο Ηλείας καὶ τοῦ Ιεροδιακόνου π. Ιωσὴφ Αγιοκυπριανίτου. Συμμετεῖχε συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Πανοσ. Αρχιμ. π. Αθανάσιος Αγιοκυπριανίτης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη λειτουργήσει τὰ μεσάνυκτα στὸ Μετόχιο τῶν Αγίων Πάντων Αγρινίου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Αναλήψεως πέριξ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ καὶ τελέσθηκε Αρτοκλασία στὸν εὐρύχωρο αὔλειο χῶρο πρὸ τῆς Ενοριακῆς Αἰθούσης. Τροιζήνα ΕΠΙ τῇ μνήμῃ τοῦ μεγάλου Αγίου Ανδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (28 Ε ), ἐτελέσθη ἑόρτιος Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ιερὸ Ναὸ στὴν Τροιζῆνα, σὲ οἰκογενειακὸ κτῆμα τοῦ πολυτέκνου ἀδελφοῦ κ. Δημητρίου Πάνου ἐκ Πόρου. Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Οσιολ. Ιερομ. π. Διονύσιος Αγιοκυπριανίτης καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς πανηγυρισταί. Πτολεμαΐδα ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Αγίων Πάντων, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε καὶ ὁ Ιερὸς Ναὸς τῶν Αγίων Πάντων Πτολεμαΐδος, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γλυκερίου Αγιοκυπριανίτου. Εψαλε πολὺ ὡραία καὶ ἐντυπωσιακὰ Χορὸς Ιεροψαλτῶν, ἀποτελούμενος ἀπὸ ὁμάδα νέων τῆς περιοχῆς καὶ ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὴν Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πανηγυριστῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν λιτανευτικὴ πομπὴ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος σὲ ὁδοὺς τῆς πόλεως περὶ τὸν Ιερὸν Ναόν

17 Στὸν ἑορτάζοντα Ιερὸ Ναός μας τῶν Αγίων Πάντων Κατερίνης, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος μετὰ τοῦ Εφημερίου Αἰδεσιμ. π. Βιταλίου Αλμανίδη. Περιοχὴ Οξυλίθου Εὐβοίας ΤΗΝ Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Μετόχιό μας τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν παραθαλάσσια περιοχὴ Οξυλίθου, πλησίον τῆς Κύμης Εὐβοίας. Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Αγγέλου Μουρλᾶ καὶ τοῦ Ιεροδιακόνου Παχωμίου Αγιοκυπριανίτου, συμπροσευχομένων ἀρκετῶν πιστῶν. Τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ὁ Οσιώτατος Μοναχὸς Γ. Δημοσθένης Αγιοκυπριανίτης, ὑπεύθυνος τοῦ Ιεροῦ Ησυχαστηρίου. Κύμινα Θεσσαλονίκης ΤΗΝ Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ιερὸς Μετοχιακὸς Ναός μας τῶν Αγίων ΙΒ Αποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Εφημερίου Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γλυκερίου Αγιοκυπριανίτου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Βιταλίου Αλμανίδη, Εφημερίου Κατερίνης. Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς εὐλαβῶν πανηγυριστῶν ἀπὸ τὴν περιοχή, ὡς καὶ ἀπὸ τὴν λοιπὴ Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα, Σέρρες κλπ.), πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὰ Αγια Μυστήρια. Κρύα Βρύση Καλαμπάκας ΤΗΝ Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τῆς Αγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς, στὴν Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, ὅπου ἐγκαταβιοῖ ἡ Οσιωτάτη Μοναχὴ Μαγδαληνή. Ελειτούργησε ὁ Πανοσ. Αρχιμ. π. Αθανάσιος Αγιοκυπριανίτης, ὁ ὁποῖος εἶχε σπεύσει προθύμως γιὰ τὴν Πανήγυρι, μετὰ συνοδίας εὐλαβῶν, ἐξ Αγρινίου, καὶ ἔψαλαν Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν

18 Ποιμαντικὲς Επισκέψεις - Εορτὲς Ναῶν στὴν Εξαρχία τῶν Ενισταμένων Αμερικῆς ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Αναλήψεως, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ὁ Ιερὸς Ναὸς τῆς Κοινότητος τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Ρότσεστερ τῆς Νέας Υόρκης τῶν Η.Π.Α., ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν Εξαρχία τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ἐν Αμερικῇ. Ελειτούργησε ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Οττάβας καὶ Βορείου Αμερικῆς (νέος τίτλος) κ. Ανδρονίκου τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (Προσωρινὴ Υπερτάτη Εκκλησιαστικὴ Διοίκησις), τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου, τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Ακακίου, Ηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ετνα Καλιφορνίας, τοῦ Εφημερίου Αἰδεσιμ. π. Νικολάου Τσερνιάβσκυ καὶ τοῦ Πρωτοδιακόνου τοῦ Σεβασμ. κ. Ανδρονίκου Ιὼβ Τσεμερώβ. Η ὡραία Χορωδία τοῦ Ναοῦ ἔψαλε στὰ σλαβονικά, ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικά. Παρέστησαν μὲ εὐλάβεια περὶ τὰ ἑξήκοντα μέλη τῆς ἀναπτυσσομένης αὐτῆς Κοινότητος, ἡ ὁποία ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμ. κ. Χρυσόστομο γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ λειτουργία της. ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Αγίων Πατέρων τῆς Αγίας Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐκ.ἡμ., ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου καὶ τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ακακίου ἐλειτούργησαν στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Νεοφανῶν Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ, ἔλαβε δὲ μέρος καὶ ὁ Εφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Ιωάννης Γιουνάν. Επρόκειτο γιὰ τὴν πρώτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι Αρχιερέων μας στὸν Ναὸ μετὰ τὴν προσχώρησί του στὴν Εξαρχία τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας ἐν Αμερικῇ πρὸ ὀλίγων μηνῶν. Παρέστησαν τρεῖς περίπου δεκάδες πιστῶν ἑλληνικῆς κυρίως καταγωγῆς, ἐνῶ ἄλλοι τόσοι ἐκ τῶν ἐνοριτῶν εἶχαν ἤδη ταξιδεύσει στὴν Ελλάδα γιὰ τὶς θερινές τους διακοπές. Οἱ Αρχιερεῖς εἶχαν συνάντησι μὲ τὸν Εφημέριο τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ Εκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ συνεργάσθηκαν γιὰ τὴν διευθέτησι διαφόρων θεμάτων τῆς Ενορίας. Τὸ βράδυ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, παρετέθη τράπεζα ἀγάπης σὲ ἑλληνικὸ ἐστιατόριο τοῦ Τορόντο

19 Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία Κ ΑΤΟΠΙΝ παρακλήσεως τοῦ «μικροῦ ποιμνίου» μας καὶ λήψεως σχετικῆς Συνοδικῆς Αποφάσεως, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης πραγματοποίησε, Χάριτι Θεοῦ, ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς Κοινότητες τῶν Ορθοδόξων Ενισταμένων στὴν Τσεχία καὶ τὴν Σλοβακία τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ. Ταξίδευσαν μαζί του ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, Ιερέας μας τσεχικῆς καταγωγῆς διαμένων στὴν Ελλάδα, ὑποψήφιος Διδάκτορας Θεολογίας, ὁ ὁποῖος τελοῦσε χρέη μεταφραστοῦ, ὁ ἀδ. Χρῆστος Παπαδόπουλος, Φιλόλογος - Ιεροψάλτης, κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Επισκόπου, καὶ ὁ ἀδ. Χρῖστος Γιατράκος, ὡς Υποδιάκονος. Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης μετὰ τῶν συνοδῶν του ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, ἐνωρὶς τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, ἐκ.ἡμ., ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Οσιολ. Ιερομόναχος Δρ π. Γοράσδος Βόπατρνυ μέ τινας πιστούς, καὶ τὸν ἀδ. Βορισλάβο Ρούντιτς, σερβικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος προσέφερε πλουσιοπάροχη φιλοξενία στοὺς ἐξ Ελλάδος στὴν οἰκία του στὴν Πράγα. Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Καθηγητὴς π. Γοράσδος, Υπεύθυνος τῆς Εδρας Ορθοδόξου Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καρόλου στὴν Πράγα, ξενάγησε τὸν Θεοφιλ. κ. Κλήμη στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Κλήμεντος Ρώμης στὸ Λέβυ Χράντετς, πλησίον τῆς πρωτευούσης. Αργότερα, ἔγινε ἐπίσκεψις σὲ διαμέρισμα στὴν περιοχὴ τῆς νέας Πράγας, ἐντὸς τοῦ ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ἡ Ενορία τῆς Αγίας Τριάδος στὸ Οξναρντ Καλιφορνίας. Ελειτούργησε ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου, τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ακακίου, τοῦ Εφημερίου Αἰδεσιμ. π. Ιακώβου Θόρντον, τοῦ προσφάτως προσχωρήσαντος στὴν Εξαρχία τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας ἐν Αμερικῇ Πρωτοδιακόνου Γεωργίου Σκβὸρ καὶ τοῦ Ιεροδιακόνου Νεκταρίου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ετνα Καλιφορνίας. Εψαλε ὡραῖα ἡ Χορωδία Μοναζουσῶν τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Ετνα Καλιφορνίας (σλαβονικά, ἑλληνικά, ἀγγλικά, ρουμανικά). Ο Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε σύντομη ἐπίκαιρη ὁμιλία, προέβη στὴν χειροθεσία εἰς Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Εφημερίου Δρ π. Ιακώβου Θόρντον, γιὰ τὴν πολυετῆ ὑποδειγματική του διακονία στὴν Εκκλησία. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἑκατὸ τοὐλάχιστον Ενορῖτες τοῦ ὡραίου καὶ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ιεροῦ Ναοῦ τῆς ἐν Αμερικῇ Εξαρχίας μας

20 ὁποίου ὑπάρχει μικρὸ Παρεκκλήσιο τῆς ἐν Πράγᾳ Κοινότητός μας, ἀφιερωμένο ἐπίσης στὸν Αγιο Κλήμεντα Ρώμης, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου. Στὸ Παρεκκλήσιο λειτουργεῖ ὁ Οσιολ. π. Γοράσδος. Στὴν οἰκία αὐτὴ παρετέθη τράπεζα ἀγάπης καὶ διεξήχθη ἐνημερωτικὴ καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησις. Τὴν Τρίτη, ἐκ.ἡμ., ὁ π. Γοράσδος ξενάγησε τὴν ἀποστολὴ ἐξ Ελλάδος στὸ Κάστρο τῆς ὡραίας Πράγας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γεωγραφικῶς τὴν «καρδιὰ» ὄντως τῆς Εὐρώπης! Εκεῖ οἱ ἐπισκέπτες εἶδαν τὰ ὑπολείματα τοῦ δευτέρου Ναοῦ τῆς Βοημίας (9ου αἰ.) πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας, προσεκύνησαν σὲ παλαιὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Γεωργίου τὸν Τάφο τῆς Αγίας Λουντμίλλας ( 921), ἐθνικῆς Αγίας τῶν Τσέχων καὶ ἐπίσης προσεκύνησαν στὸν περίφημο Ναὸ τοῦ Αγίου Βίτου τὸν Τάφο τοῦ ἐθνικοῦ Αγίου καὶ Προστάτου τῶν Τσέχων Αγίου Βασιλέως Βακλάβου ( 935), ἐν γένει δὲ ἐθαύμασαν τὰ περίφημα ἀνακτορικὰ κτίσματα, καθώς, ἐν συνεχείᾳ, καὶ τὴν πανέμορφη παλαιὰ Πράγα. Επίσης, ἐπισκέφθηκαν καὶ τὸν ὀρθόδοξο Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὴν Πράγα, ὅπου προσεκύνησαν καὶ ἐνημερώθηκαν σχετικῶς περὶ τῆς παλαιοτέρας καὶ προσφάτου ἐνδιαφέρουσας ἱστορίας του. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης καὶ οἱ συνοδοί του ἀφίχθησαν ὁδικῶς στὸ χωριὸ Γιεζντόβιτσε, σὲ μία θαυμάσια παραλήμνια περιοχή, δύο καὶ πλέον ὧρες νοτιοανατολικὰ τῆς πρωτευούσης. Εκεῖ ἀνηγέρθη ὁ νέος Ναός μας τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, Αρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο τοῦ Θαυματουργοῦ, ἀπὸ τὸν δραστήριο Εφημέριο Αἰδεσιμ. π. Ιερεμία Τσβάκ. Ο Ναὸς εὑρίσκεται ἐνώπιον λίμνης, παραπλεύρως τῆς οἰκίας τοῦ π. Ιερεμίου, ἐγγάμου Ιερέως μας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη πέντε χαριτωμένα παιδάκια. Μετὰ τὶς ἀπαιτούμενες ἑτοιμασίες, ἐτελέσθη ὁ ἑόρτιος Εσπερινὸς τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, χοροστατοῦντος τοῦ Επισκόπου κ. Κλήμεντος, στὰ τσεχικά, σλαβονικὰ καὶ ἑλληνικά, καὶ στὸ τέλος αὐτοῦ ἐτελέσθη ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Αρχιερέως ὁ εἰδικὸς Αγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ιεροῦ Ναοῦ. Ελαβαν μέρος οἱ Ιερεῖς π. Ιερεμίας, π. Γοράσδος καὶ π. Γεώργιος καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ Ορθόδοξοι πιστοί, ὡς καὶ περίοικοι, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν ἀπὸ τὸν Πρόναο μὲ ἔκδηλο ἐνδιαφέρον τὰ τελούμενα ἐντὸς αὐτοῦ. Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐξεφώνησε κατάλληλη Ομιλία γιὰ τὴν περίστασι. Τὴν Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., μνήμη τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, ἐτελέσθη ἡ πρώτη ἑορτὴ καὶ πανήγυρις τοῦ νεοδμήτου Ιεροῦ Ναοῦ στὸ Γιεζντόβιτσε. Ο Ορθρος τοῦ Αγίου ἐψάλη στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν σχετικὴ Ακολουθία ἐκδόσεως τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας,

21 ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐχειροθέτησε Αναγνώστη τὸν εὐλαβέστατο ἀδελφὸ Ιωάννη Μάχατς, ἔγγαμο, πατέρα δύο τέκνων, Ιατρὸ Παθολόγο, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιὰ τὸν ζῆλο του καὶ τὴν ἀγάπη του στὴν Εκκλησία. Στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος οἱ τρεῖς Ιερεῖς μας π. Ιερεμίας, π. Γοράσδος καὶ π. Γεώργιος καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ Ορθόδοξοι, ἐκφωνήθηκε δὲ ὑπὸ τοῦ Επισκόπου σχετικὴ ἑόρτιος Ομιλία. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, μετὰ τὴν Ακολουθία τοῦ Εσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε πολύωρη Σύναξις στὴν οἰκία τοῦ π. Ιερεμίου. Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπαντήση διεξοδικῶς σὲ ἐρωτήματα τῶν πιστῶν ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν καὶ πνευματικῶν θεμάτων. Τὴν Πέμπτη, ἐκ.ἡμ., ἡ ἐξ Ελλάδος ἀποστολὴ ταξίδευσε ὁδικῶς στὴν Σλοβακία, καὶ ἀφοῦ διῆλθε ἀπὸ τὶς μεγάλες πόλεις Πρέσωβ καὶ Κόσιτσε τῆς Αν. Σλοβακίας, ἀφίχθη ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα στὸ χωριὸ Μιχαλάνυ, στὸ νοτιο-ανατολικὸ ἄκρο τῆς χώρας αὐτῆς, στὰ σύνορα μὲ τὴν Οὑγγαρία καὶ πολὺ πλησίον τῆς Οὐκρανίας (περιοχὴ Καρπαθορωσίας). Στὴν περιοχὴ αὐτὴ εἶναι ἔντονη ἡ παρουσία τῶν παπικῶν, οὐνιτῶν καὶ καλβινιστῶν καὶ συνήθως σὲ κάθε χωριὸ ὑπάρχουν τρεῖς ναοί, ἀνήκοντες ἀντιστοίχως στὸν κάθε ἕνα ἐξ αὐτῶν! Εκεῖ, ὁ Θεοφιλέστατος ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμ. π. Βλαδίμηρο Μοχορίτα, ἔγγαμο Ιερέα μας, πρώην Δημοσιογράφο, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ πρὸς στιγμὴν Παρεκκλήσιο ἐντὸς τῆς οἰκίας του πρὸς τιμὴν τῆς Αγίας Ξένης τῆς Ρωσίδος. Τὴν Παρασκευή, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Αγίας Ξένης καὶ ἑωρτάσθη εἰδικῶς ὁ Αγιος Ηγεμὼν Ροστισλάβος ( 870), ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε στὴν Μοραβία τοὺς Αγίους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο καὶ γιὰ τὴν σταθερότητά του στὴν Ορθοδοξία τῆς Πίστεως ἐδιώχθη ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ ἐτελειώθη μαρτυρικῶς, ἡ δὲ παρουσία τοῦ Αγίου στὸ Μυστήριο ἦταν αἰσθητὴ καὶ ἔντονη! Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μὲ τὸν π. Βλαδίμηρο καὶ τὸν π. Γεώργιο, παρουσίᾳ ὀλίγων πιστῶν Ορθοδόξων, καὶ ἐξεφώνησε ἑόρτια ἐνισχυτικὴ Ομιλία. Ακολούθησε πνευματικὴ συζήτησις καὶ τράπεζα ἀγάπης. Εν συνεχείᾳ, ὁ π. Βλαδίμηρος ἐπέδειξε στὸν Επίσκοπο πιθανὲς περιοχὲς ἀνεγέρσεως Ναοῦ καὶ κατόπιν συζητήσεως ἐδόθησαν οἱ κατάλληλες ὁδηγίες γιὰ τὴν πραγμάτωσι τοῦ εὐλογημένου καὶ ἄκρως ἀναγκαίου αὐτοῦ ἔργου. Τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου, ἐκ.ἡμ., οἱ ἐξ Ελλάδος ἐπισκέπται ἀνεχώρησαν ὁδικῶς καὶ ἐπέστρεψαν στὴν Τσεχία, αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως μέσῳ Οὑγγαρίας (Βουδαπέστης), διότι τὸ ὁδικὸ δίκτυο εἶναι καλύτερο καὶ τὸ ταξίδι ἐμφανῶς συντομώτερο! Διερχόμενοι δὲ τὴν Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα τῆς Σλοβακίας, εἶχαν τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἐντὸς Παρεκκλησίου, στὸν παπικὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Αγίου Μαρτίνου, τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Ελεήμονος Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, τὸ ὁποῖο λόγῳ ἱστορικῶν περιπετειῶν κατέληξε πρὸ αἰώνων στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη (Κύπρος, Κωνσταντινούπολις, Βενετία, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα)!... Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἡ ἐξ Ελλάδος ἀποστολὴ ἔφθασε αἰσίως καὶ πάλι στὸ

22 Θ Γιεζντόβιτσε τῆς Τσεχίας, μέσῳ τῆς μεγαλουπόλεως τοῦ Μπρνό, ὅπου καὶ πραγματοποιήθηκε μία Σύναξις τοῦ Επισκόπου μὲ τοὺς Κληρικοὺς σχετικὰ μὲ ποιμαντικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα. Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ Ομιλίας ἐτελέσθη στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, πρὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐψάλησαν καὶ ὕμνοι ἐκ τῆς ἑλληνικῆς Ακολουθίας πρὸς τιμὴν τῶν μετὰ τὴν Αλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Αγίων Νεομαρτύρων (Γ Ματθαίου). Τὴν Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη καὶ πάλι ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Γιεζντόβιτσε. Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μὲ τοὺς τρεῖς Ιερεῖς π. Ιερεμία, π. Γοράσδο καὶ π. Γεώργιο καὶ στὴν Ομιλία του ἀνεφέρθη στὰ πνευματικὰ θέματα τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Προσευχῆς. Τὸ ἀπόγευμα, οἱ ἐξ Ελλάδος ἐπισκέπται ἀνεχώρησαν ὁδικῶς γιὰ τὴν Πράγα, ἀφοῦ διῆλθαν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Αγίου Προκοπίου τῆς Σάζαβα ( 1053), ἑνὸς μεγάλου τοπικοῦ Ορθοδόξου Οσίου, Ερημίτου, Θαυματουργοῦ καὶ Ιδρυτοῦ Μονῆς, πρὸ τῆς ὁριστικῆς ἐπικρατήσεως τοῦ λατινισμοῦ, ὅπου καὶ διασώζεται τεμάχιο ἐκ τοῦ ἱ. Λειψάνου του. Τὸ πρωῒ τῆς Τρίτης, ἐκ.ἡμ., πραγματοποιήθηκε προσκύνημα δυτικὰ τῆς Πράγας, στὸν χῶρο ἀσκήσεως ἑνὸς ἀκόμη γνωστοῦ μεγάλου τοπικοῦ Αγίου, τοῦ Οσίου Ιβὰν ( Ιωάννου) τοῦ Τσέχου ( 889), τοῦ Σπηλαιώτου (ὑπὸ τὸν βράχον ἐπωνομαζομένου). Τὰ μεσάνυκτα τῆς Τρίτης, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης καὶ οἱ συνοδοί του ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν Πράγα, κατάφορτοι ἀπὸ ἱερὲς ἀναμνήσεις, συγκινήσεις καὶ ἐμπειρίες, ἀλλὰ καὶ νοσταλγία, καὶ ἀφίχθησαν στὴν Αθήνα τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τῆς Τετάρτης, ἐκ.ἡμ. Πληρέστερο Χρονικὸ δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας. Βαπτίσεις Αλλοδαπῶν Τ ΗΝ Τρίτη, 2/ , ἔλαβαν τὸ Ορθόδοξο ἅγιο Βάπτισμα ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο Μεθώνης κ. Αμβρόσιο στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς τέσσερις ἀλλοδαποὶ ἀδελφοί μας. Πρόκειται γιὰ τρεῖς Πακιστανοὺς καὶ ἕναν Ινδὸ ἀπὸ τοὺς μετανάστες, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στὴν χώρα μας τὰ τελευταῖα χρόνια, γιὰ τὴν ἀναζήτησι ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος στὴν δύσκολη ζωή τους. Οἱ τρεῖς Πακιστανοί, ἡλικίας 26, 23 καὶ 20 ἐτῶν ἀντίστοιχα, ἔλαβαν τὰ ὀνόματα Χρῖστος, Σολομὼν καὶ Δαβίδ, καὶ ὁ Ινδός, ἡλικίας 30 ἐτῶν, ὠνομάσθηκε Γεώργιος. Ολοι τους εἶναι πρώην Παπικοὶ καὶ ἀσπάσθηκαν συνειδητὰ καὶ ἑκούσια τὴν Ορθοδοξία, ἀφοῦ προηγουμένως κατηχήθηκαν ὑπεύθυνα γιὰ ἀρκετὸ διάστημα χρόνου

23 Η Εορτὴ τῶν Αγίων Αναργύρων στὴν Ελευσῖνα Αττικῆς ΤΗΝ Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ Ιερὸς Ναὸς τῶν Αγίων Αναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Ρώμης στὴν Ελευσῖνα τῆς Αττικῆς. Ο Ιερὸς αὐτὸς Ναός, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται ἀπὸ δεκαετιῶν, ὑπήχθη προσφάτως στὴν πνευματικὴ Δικαιοδοσία τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς τῶν Ορθοδόξων Ενισταμένων καὶ ἤδη βιώνει μία πνευματικὴ ἄνοιξι, χάρις στὴν μέριμνα τῆς νέας Εκκλησιαστικῆς Αρχῆς του, στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ νέου Εφημερίου Αἰδεσιμ. π. Αθανασίου Κανατσούλη καὶ στὴν φιλότιμη καὶ καλοπροαίρετη συμβολὴ τῆς Εκκλησιαστικῆς Επιτροπῆς καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ἐκ.ἡμ., ἐψάλη ὁ Μέγας Εσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Μεθώνης κ. Αμβροσίου, καὶ ἔγινε Λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῶν Αγίων Αναργύρων σὲ ὁδοὺς τῆς πόλεως, τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους εὐσεβῶν. Ελαβαν μέρος οἱ Ιερεῖς μας π. Αθανάσιος Κανατσούλης ( Εφημέριος), π. Αγγελος Μουρλᾶς καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὡς καὶ ὁ Ιεροδιάκονος Παχώμιος Αγιοκυπριανίτης. Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, ἐκ. ἡμ., ἡ ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο Ωρεῶν κ. Κυπριανό, Αναπληρωτὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο συνελειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία, οἱ Ιερεῖς π. Αθανάσιος Κανατσούλης, π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὁ Ιεροδιάκονος Παχώμιος Αγιοκυπριανίτης καὶ Υποδιάκονοι, συμπροσευχομένων ἀρκετῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν. Επίσης, παρίστατο συμπροσευχόμενος στὸ Ιερὸ Βῆμα καὶ ὁ ἐπὶ τρεῖς ὁλόκληρες δεκαετίες διατελέσας Εφημέριος τοῦ Ναοῦ σεβαστὸς Αρχιμ. π. Θεόκλητος Σταύρου

24 Επίσκεψις Αγάπης στὶς Φυλακὲς Τύρινθας ΤΗΝ Κυριακή, 16/ , ὁμάδα πενήντα καὶ πλέον προσώπων ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Μονὴ τοῦ Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, γιὰ νὰ ἐπισκεφθῆ αὐτὴ τὴν φορὰ τὶς Φυλακὲς τῆς Τύρινθας Ναυπλίου. Ηγεῖτο ὁ Αναπληρωτὴς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, καὶ ἡ ὁμάδα περιλάμβανε 45 λαϊκούς, μέλη καὶ φίλους τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Αγιος Φιλάρετος ὁ Ελεήμων», καθὼς καὶ Αδελφοὺς τῆς Μονῆς τοῦ Αγίου Κυπριανοῦ καὶ Μοναχὲς ἀπὸ διάφορες Μονές μας τῆς Αττικῆς. Τὴν ὁμάδα ὑποδέχθηκε ὁ Διευθυντὴς τῶν Φυλακῶν, ὁ Κοινωνικὸς Λειτουργὸς καὶ ὁ Αρχιφύλακας μὲ τοὺς συνεργάτες τους. Στὴν Αἴθουσα Εκδηλώσεων τῶν Φυλακῶν ἔγινε μία συγκινητικὴ συνάντησις μὲ 200 περίπου Αδελφούς μας Κρατουμένους. Ο Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς τοὺς προσεφώνησε μὲ λόγια ἀγάπης καὶ παρηγορίας, τοὺς ἐζήτησε συγγνώμην ἐκ μέρους ὅλων, διότι λόγῳ καὶ τῶν ἰδικῶν μας ἁμαρτιῶν αὐτοὶ εἶναι φυλακισμένοι, καὶ ἔδωσε προσωπικὰ στὸν κάθε ἕναν τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφικὸ ἀσπασμό. Επίσης, διενεμήθησαν στοὺς Κρατουμένους διάφορες εὐλογίες καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ἐνῶ ὅλοι τους ἀσπάζονταν μὲ ἔκδηλη συγκίνησι τὴν μεγάλη Εἰκόνα τοῦ Φυλακισμένου Χριστοῦ, ἡ ὁποία τελικὰ δωρήθηκε στὸν Ναὸ τῶν Φυλακῶν, ὥστε νὰ τοὺς ὑπενθυμίζει ὅτι δὲν εἶναι μόνοι τους στὰ κελλιὰ τῆς δοκιμασίας τους. Ο Θεοφιλ. Αναπληρωτὴς Πρόεδρος κ. Κυπριανὸς στὴν Απόλυσι καὶ πρὸ τοῦ «Δι εὐχῶν» ἀπηύθυνε πνευματικὲς νουθεσίες καὶ ἐδώρησε μία ἱερὰ Εἰκόνα τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης στὸν Ιερὸ Ναό, τὴν ὁποίαν ἐπέδωσε στὸν Πρόεδρο τῆς Εκκλησιαστικῆς Επιτροπῆς κ. Εὐάγγελο Βλάχο, ὡς δεῖγμα τιμῆς καὶ ἑνότητος καὶ ὡς ἐπισφράγισμα τῆς πνευματικῆς μας «ἀδελφοποιήσεως». Εὐχήθηκε δὲ οἱ πνευματικές μας σχέσεις νὰ εἶναι ὁμαλὲς καὶ ἀδιατάρακτες πρὸς ὄφελος ἀμφοτέρων. Ακολούθησε μικρὰ δεξίωσις καὶ ἐν συνεχείᾳ πλουσία τράπεζα ἀγάπης στὴν εὐρύχωρη Αἴθουσα τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ Αρχιερεῖς ἀνεφέρθησαν σὲ οἰκοδομητικὰ γεγονότα μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς, εἰρήνης καὶ συγκινήσεως

25 Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Αν. Μακεδονία ΤΗΝ Παρασκευή, ἐκ.ἡμ., ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε στὴν ἑορτάζουσα νεόδμητη Ιερὰ Μονὴ τοῦ Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὸν Ελαιῶνα Σερρῶν, στὴν ὁποία ἐγκαταβιοῖ κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο ἡ τετραμελὴς Αδελφότης τῆς Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς τοῦ Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας Πετρουπόλεως Αττικῆς, ὑπὸ τὴν σεβαστὴ Γερόντισσα Αναστασία Μοναχή. Στὴν Ιερὰ Πανήγυρι ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γλυκέριος Αγιοκυπριανίτης, ὁ Αἰδεσιμ. π. Βιτάλιος Αλμανίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, συνοδὸς τοῦ Επισκόπου, τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Βουλευτοῦ Σερρῶν κ. Ηλία Πολατίδη. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., τοῦ Αγίου Προφήτου Ηλιού, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Γεωργίου Γιὰν στὸ Ιερὸ Ναΰδριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Αγίων Προκοπίου καὶ Παντελεήμονος στὴν Καρπερὴ Σερρῶν, σὲ ἰδιόκτητο χῶρο τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Γεωργίου Δημόκα, παρέστησαν δὲ συμπροσευχόμενοι ἀρκετοὶ εὐσεβεῖς. Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε στὸ Ιερὸ Ναΰδριο τοῦ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στὴν οἰκία τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Σάββα Ιακωβίδη, στὴν πόλι τῆς Δράμας, γενέτειρας τοῦ Επισκόπου. Ελαβε μέρος ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιὰν καὶ παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς εὐσεβῶν. Γιεζντόβιτσε Τσεχίας Μιχαλάνυ Σλοβακίας

26 «Εἶπε Γέρων» - Παλαιὲς καὶ Σύγχρονες Οἰκοδομητικὲς Διηγήσεις καὶ Διδασκαλίες Η μεγάλη ταπείνωσις τοῦ Αγίου Νήφωνος* ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν 500 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Κοιμήσεώς του ( ) ΑΛΛΑ ποῖος νοῦς, ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ, εἶναι ἱκανός, λέγει ὁ ἱστορήσας καὶ γράψας τὸν βίον τοῦ Αγίου ὁ τότε πρῶτος τοῦ Ορους κὺρ Γαβριήλ, νὰ διηγηθῇ καταλεπτῶς τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς κόπους, οὓς ἐτέλει ἀφ οὗ ἦλθε τὸ δεύτερον εἰς τὸ Μοναστήριον; τίς νὰ παραστήσῃ τὰς ὑπερφυεῖς αὐτοῦ ἀρετάς, τὴν ἀένναον προσευχήν, τὴν ὑπερφυᾶ ταπείνωσιν, ὁποὺ ἔδειξεν ὁ μακάριος, ὅστις καὶ μὲ ὅλον ὁποὺ ἦτον γηραλέος καὶ ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ τὰς ἐξορίας καταδαμασμένος, πάλιν ἐβοήθει εἰς ὅλους; Τοὺς ἐν ἀσθενείᾳ καὶ κόπῳ ἐπαραμύθει τοὺς θλιβομένους ἐπαρηγόρει. Εξόχως, τὰς παραδόσεις καὶ κανόνας τῶν θείων Πατέρων ἐδίδασκε πάντοτε νὰ φυλάττουσιν, ὥστε ὁποὺ ἐξεπλήττετο πᾶσα ἡ Αδελφότης εἰς τοὺς ἀγῶνας αὐτοῦ καὶ ἔνθεα κατορθώματα. Πολλὰς οἰκοδομὰς ἀνήγειρεν ἐκ βάθρων εἰς τὸ τοῦ Διονυσίου ψυχωφελὲς Μοναστήριον ὁ τρισμακάριος οὗτος καὶ ἀοίδιμος Πατριάρχης καὶ ὑπηρέτα εἰς ὅλα τὰ χρειαζόμενα ὡς ἕνας τῶν εὐτελεστέρων Μοναχῶν. Εἶδα ὀφθαλμοφανῶς, λέγει ἐκεῖνος ὁποὺ ἔγραψε τὸν παρόντα βίον τοῦ Αγίου, διότι πολλάκις ἔμεινα εἰς αὐτὸ τὸ ἱερὸν Μοναστήριον, διὰ νὰ λαμβάνω ψυχωφελῆ καὶ χρυσόρειθρα νάματα τῆς διδασκαλίας ἀπὸ τὸ πάγχρυσον στόμα τοῦ Οσίου, τὰ ὁποῖα ἦτον βέβαια εἰς τὴν καρδίαν μου ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Εβλεπα, λέγει, αὐτὸν τὸν μακάριον πολλὲς φορὲς εἰς τὸν κῆπον μὲ τοὺς κηπουροὺς νὰ σκάπτῃ, εἰς τὸν μύλον νὰ βοηθᾷ, εἰς τὸν ἀρσανᾶν μόνος του νὰ καταβαίνῃ διὰ τὰς χρείας τῶν καραβίων καὶ νὰ συγκοπιᾷ μὲ ὅλους τοὺς διακονητὰς ὁ τρισόλβιος, μόνον διὰ νὰ μὴ γογγύζουν καὶ χάνουν τὸν μισθὸν τοῦ κόπου των. Αλλὰ μὲ ὅλα ταῦτα δὲν ἔλιπεν ὁ πειράζων νὰ πολεμῇ τὸν ἀοίδιμον, διότι εὑρίσκοντας μερικοὺς ἀπὸ τοὺς Αδελφοὺς τῆς Μονῆς ἐλαφροὺς εἰς τὴν γνῶσιν καὶ σκεύη πονηρὰ καὶ ὄργανα ἐδικά του, ἔσπειρε τὴν κακίαν του εἰς αὐτούς. Οθεν ἄρχισαν νὰ κατηγοροῦν τὸν Αγιον καὶ νὰ τὸν λοιδοροῦν καὶ νὰ τὸν ἐμπαίζουν, ὀνομάζοντες αὐτὸν ὑποκριτὴν καὶ φλύαρον. Ο δὲ πάνσοφος γνωρίζοντας ἀπὸ τὴν πολλὴν πεῖραν, ὁποὺ εἶχεν εἰς τὰ τοιαῦτα, τὰς ἐνέδρας τοῦ σατανᾶ, ἐδέετο τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ Βαπτιστοῦ νὰ τὸν δυναμώνῃ νὰ ὑποφέρῃ μέχρι τέλους τὸν τοιοῦτον ἀγῶνα καὶ νὰ ἀναλύσῃ πρὸς τὸν ποθούμενον Χριστὸν ἄμεμπτος. Εδέετο δὲ μετὰ θερμῶν δακρύων καὶ περὶ τῶν συκοφαντῶν ἐκείνων Μοναχῶν, νὰ μὴ τοὺς παιδεύσῃ ὁ Κύριος, ἀλλὰ νὰ τοὺς σώσῃ ὡς Ελεήμων καὶ Φιλάνθρωπος. Τόσην δὲ ἄκραν ὑπομονήν, σκληραγωγίαν καὶ πτωχίαν ἑκούσιον ἔδειξεν ὁ ἀείμνηστος εἰς τὸ τέλος του, ὁποὺ παντελῶς δὲν ἐλογίαζε διὰ τὸ οὐδὲν τὸ ἀξίωμα τὸ ἀρχιερατικὸν ὁποὺ εἶχεν, οὔτε πὼς ἐστάθη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἐνόμιζεν ὡς σκιὰς καὶ ὀνείρατα. (*) Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Αγίου Νήφωνος, Ανέκδοτος παράφρασις νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδομένη καὶ εἰς ῥουμανικὴν γλῶσσαν μεταφραζομένη ὑπὸ Βασιλείου Γκραίκου, σελ. 110, 112, Βουκουρέστι

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας ΕΠΑ.Λ Ροδόπολης Σχολ. Έτος 2006 07 Εκπαιδευτικοί: Κουκουρίκου Στυλιανή Παπαδόπουλος Χιονάς Αυστρία Έκταση: 83.871 km²

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1 Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖ ον - Ecumenical Patriarchate iερα mητροπολισ nεασ zηλαν ΙΑΣ H o ll y A r chd ii ocese o ff N e w Z e a ll a n d Τα νέα µας - Our news Μάρτιος March 2009 Μηνιαία περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ὁρισµός. Ὁ ὅρος Λειτουργικὴ σχηµατίσθηκε ἀπὸ τὴν λέξη λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἀ. Ἀστεριάδης. Ἅγιος Δημήτριος στὸ Στάδιο (Τεγέα).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα