ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 335

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 335 ΚΩΔΙΚΟΣ 4252 ISSN Περιεχόμενα Εγκύκλιος Χριστουγέννων: «Η Εἴσοδος τοῦ Λόγου εἰς τὴν Οἰκουμένην διὰ τῆς Μοναδικῆς Πύλης» Βαπτίσεις Ενηλίκων Σημαντικὴ Διάλεξις τοῦ Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία καὶ τὴν Γεωργία Εκ τῶν Αποφάσεων τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η ἑνότης καὶ ἡ κοινὴ προοπτικὴ τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας Η Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Η μεγάλη ἑορταστικὴ Εκδήλωσις «Εὐχαριστήρια 2006» Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ- Αθηνῶν-Φαναρίου καὶ τὸ ἀντιφατικὸ κίνημα τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Αντι-οικουμενισμοῦ Ιεραποστολικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Αφρικὴ «Εἶπε Γέρων» - Απὸ τὸν Θαυμαστὸ Βίο τοῦ Αγίου Ιακώβου τοῦ Νέου Νέες Ιερὲς Εἰκόνες Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Η Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Τοιχογραφία. Εκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας στὸ Ιερὸ Μετόχιο τοῦ Αγίου Χριστοφόρου Χρυσοβίτσας Θέρμου (1996). Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Εκ τοῦ ἐσωτερικοῦ («ἀβάτου») τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Αρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Αγιοκυπριανίτης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: www. synodinresistance.org Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Γ. Κουκουδάκης, Βουλγαροκτόνου 40, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 336

3 Εγκύκλιος ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς Γενεθλίοις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ Η Εἴσοδος τοῦ Λόγου εἰς τὴν Οἰκουμένην διὰ τῆς Μοναδικῆς Πύλης Ο Κόσμος διὰ τὴν Θεοτόκον καὶ Αὕτη διὰ τὸν Θεάνθρωπον Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἐνανθρωπήσαντι α. Παρῆλθον οἱ «ἀφεγγεῖς τύποι» Ανθρώπου εἰς τὸν Οὐρανόν, διὰ μέσου Χ τῆς «Πύλης τοῦ Οὐρανοῦ» αίρετε καὶ «ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ. ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ» 1! Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά Σκιρτήσατε εὐφροσύνως, δοξολογήσατε ἐγκαρδίως καὶ προσκυνήσατε πανευλαβῶς β. «Η Αγία Τριὰς ὑπερέχαιρε» Χριστὸν τὸν σαρκωθέντα Θεόν, ΟΙ ΑΓΙΟΙ μᾶς διδάσκουν, ὅτι «ἡ σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Αγίῳ Πνεύματι!... Αγία Τριὰς μὲ κάθε δίκαιον ἔχαιρε καὶ Σήμερα, οἱ Ορθόδοξοι Χριστιανοὶ ὑπερέχαιρε πρὸ τοῦ αἰῶνος, προγινώσκουσα βλέπουν τοὺς «ἀφεγγεῖς τύπους» 2 κατὰ τὴν θεαρχικὴν τῶν Προφητειῶν καὶ τὰς «σκιὰς» 2 Αὐτῆς ἰδέαν τὴν Αειπάρθενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης νὰ ἔχουν Μαριάμ» 9. παρέλθη καὶ ἐκπληρωθῆ. Πράγματι, ἡ Αχραντος Κόρη Περὶ τῶν μεγίστων Μυστηρίων εἶχε προορισθῆ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας, «κατὰ τὴν προαιώνιον Αὐτοῦ ὅπως λέγει ὁ Αγιος Απόστολος εὐδοκίαν», δηλαδὴ κατὰ «τὸ Πέτρος, «ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προηγούμενον καὶ κύριον Αὐτοῦ Προφῆται, οἱ περὶ τῆς θέλημα», νὰ γίνῃ ὡσὰν «ἄλλος ἡμᾶς χάριτος προφητεύσαντες» 3 δεύτερος κόσμος, ἀσυγκρίτως ἀλλ ὅμως, τὰ ὑπερφυῆ Μυστήρια αὐτά, καλύτερος ἀπὸ ὅλον τὸν νοητὸν καὶ «εἰς ἅ ἐπιθυμοῦσιν Αγγελοι παρακῦψαι» αἰσθητὸν κόσμον καὶ ἀρκετὸς μόνος νὰ 4 καὶ τὰ ὁποῖα αἰνιγματωδῶς ἐδή- δοξάζῃ αἰωνίως τὸν Ποιητήν, ἐκ τῆς λωναν τὸ Μυστήριον τῆς Ενσάρκου καλλονῆς καὶ ποικιλίας τῶν χαρισμάτων Οἰκονομίας, ἐπραγματοποιήθησαν καὶ του, περισσότερον ἀπὸ ὅλην τοῦ παντὸς ἀπεκαλύφθησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τὴν δημιουργίαν» 9. ἤδη, «παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ Νόμου, τῆς Εξ αὐτοῦ ἕπεται, ὅτι ὁ μὲν νοητὸς καὶ Χάριτος ἐλθούσης» 5. αἰσθητὸς κόσμος «ἔγινε διὰ τὴν Κυρίαν Εἰς τὰς θεοπνεύστους καὶ ἱεροτεύκτους Θεοτόκον», ἡ δὲ Κυρία Θεοτόκος «ἔγινε ἐκείνας Γραφὰς ἐλαλοῦντο πνευματικῶς διὰ τὸν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστόν», καὶ αἰνιγματωδῶς τὰ τῆς Σαρκώσεως ὥστε νὰ τελειωθῇ «ἡ ἀρχαία βουλὴ καὶ ὁ τοῦ Λόγου ἐκ Πνεύματος Αγίου καὶ σκοπὸς ὁ πρῶτος τοῦ Θεοῦ» 9 νὰ «ἀνακεφαλαιωθοῦν Μαρίας τῆς Παρθένου. τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ» 10 Προετυποῦτο ἡ «εἴσοδος τοῦ Πρωτοτόκου καὶ νὰ ἑνωθῇ «ἡ κτίσις μὲ τὸν Κτίστην» 9. εἰς τὴν Οἰκουμένην» 6, διὰ μέσου Η εἴσοδος τοῦ «Ιερέως τοῦ Μεγά- τῆς «κατὰ Ανατολὰς Πύλης τῶν Αγίων» λου» 11, τοῦ Ακτίστου Βασιλέως Χριστοῦ, 7 ἀλλ ἐπίσης καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ εἰς τὸν κτιστὸν κόσμον, ἔπρεπε νὰ γίνη Θ

4 Θ ἀπὸ Βασιλικὴν Πύλην καὶ ἡ θεοπρεπὴς αὐτὴ Πύλη ἦτο ἡ Αχραντος Θεοτόκος: «Η Πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται», εἶπε ὁ Κύριος εἰς τὸν Αγιον Προφήτην Ιεζεκιήλ, «οὐκ ἀνοιχθήσεται καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ισραὴλ εἰσελεύσεται, καὶ ἔσται κεκλεισμένη» 12. Τότε, πρὸ αἰῶνος, «ἔχαιρε καὶ ὑπερέχαιρε» ἡ Αγία Τριὰς διὰ τὴν Αειπάρθενον Θεοτόκον, διότι προέβλεπε τὴν Πύλην αὐτήν, διὰ μέσου τῆς Οποίας ὁ Ακτιστος θὰ εἰσήρχετο εἰς τὴν κτίσιν τώρα, χαίρει καὶ ὑπερχαίρει ὁ χριστώνυμος Λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὑμνῇ καὶ μεγαλύνῃ τὴν Θεόπαιδα Μαριάμ, διότι Αὐτή, ὡς «μεθόριον κτιστῆς καὶ Ακτίστου φύσεως» 13, εἶναι ἡ Πύλη, διὰ μέσου τῆς Οποίας ἡ κτιστὴ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς κοινωνίαν μὲ τὴν Ακτιστον Θεότητα καὶ ὅπως λέγει ὁ Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «οὐδεὶς ἄν ἔλθοι πρὸς Θεόν, εἰ μὴ δι Αὐτῆς τε καὶ τοῦ ἐξ Αὐτῆς τεχθέντος Μεσίτου» 13. Φιλόχριστα καὶ θεοφιλῆ τέκνα γ. Η «Πύλη τῆς Σωτηρίας» ΣΗΜΕΡΑ, ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος, ὁ Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αγιοπολίτης, μᾶς προτρέπει: «Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε» 14! Καὶ ἡ Μητροπάρθενος Δέσποινα μᾶς βοηθεῖ νὰ ὑψωθῶμεν ἀπὸ τὰ γήϊνα, «φρονοῦντες τὰ ὑψηλὰ καὶ μετεωριζόμενοι μὲ τὰ πτερὰ τῆς Πράξεως καὶ τῆς Θεωρίας» 15. Η Αχραντος Κόρη μᾶς ἀναβιβάζει, ὑπενθυμίζουσα τὴν σωτηριολογικὴν ἀλήθειαν, ὅτι Αὕτη εἶναι ἡ «Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ» 16 καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτὴ μᾶς ὠθεῖ εἰς αὐτοκριτικήν, εἰς ὕψωσιν διὰ τῆς ταπεινώσεως. Αρά γε, κρούομεν τὴν Πύλην τῆς Θεοτόκου συνεχῶς καὶ συνεπῶς, διὰ τῶν ἔργων τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἁγνότητος, ἀγωνιζόμενοι διὰ τὴν κάθαρσιν καὶ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν θέωσίν μας; Ζητοῦμεν ἀδιαλείπτως τὴν ἄμαχον προστασίαν Της, κατὰ τὴν ἐπίπονον πορείαν μας ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐμπαθείας εἰς τὸ κατὰ φύσιν τῶν φωτιστικῶν ἀρετῶν καὶ περαιτέρω εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν τῆς ἁγιότητος; Ενθυμούμεθα, ὅτι Αὕτη εἶναι ἡ Διδάσκαλός 17 μας εἰς τὴν Καρδιακὴν Προσευχήν, μέσῳ τῆς ὁποίας εἰσερχόμεθα εἰς τὸ «ταμεῖον» 18 τῆς ψυχῆς μας καὶ ἀνακαλύπτομε τὴν «ἐντὸς ἡμῶν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» 19 ; Ας ὑψωθῶμεν λοιπὸν σήμερα!... Καὶ ἄς παραμένωμεν πάντοτε μετάρσιοι, ἀναλογιζόμενοι τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου: εἶναι ἡ Μοναδικὴ Πύλη, «Ην ὁ Λόγος διώδευσε μόνος» 20, κατὰ τὴν «Εἴσοδον» Αὐτοῦ «εἰς τὴν Οἰκουμένην» 21 εἶναι ἡ «Πύλη τῆς Σωτηρίας» 22, διὰ τὴν Οποίαν «ἔχαιρε καὶ ὑπερέχαιρε» προαιωνίως ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Αγιον Πνεῦμα, ἡ Παναγία Τριάς, εἰς τὴν Οποίαν πρέπει πᾶσα δόξα, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία! Αγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ 2006 Εὐχέτης πρὸς ἐνανθρωπήσαντα Κύριον Ο Μητροπολίτης Ο Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 1) Πρβλ. Α Πέτρ. α 8. / 2) Ι. Δαμασκηνοῦ, Εἰς τὴν Εορτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως Κανών, Ωδὴ Θ, Τροπάριον α. / 3) Α Πέτρ. α 10. / 4) Α Πέτρ. α 12. / 5) Παρακλητική, Ηχος β, Τῷ Σαββάτῳ Εσπέρας, Δοξαστικόν. / 6) Πρβλ. Εβρ. α 6. / 7) Πρβλ. Ιεζ. μδ 1. / 8) Πρβλ. Γενέσ. κη 17. / 9) Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αόρατος Πόλεμος, σελ , 338

5 Βαπτίσεις Ενηλίκων ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἐβαπτίσθη στὴν Ιερὰ Μονή μας ὁ Ιωάννης Machac ἀπὸ τὸ Μπρνὸ τῆς Τσεχίας, 30 ἐτῶν, ἔγγαμος, ἰατρὸς παθολόγος στὸ ἐπάγγελμα, πρώην παπικός, ἑλληνικῆς μάλιστα καταγωγῆς ἐκ μητρός. Εἶχε διατελέσει Κατηχούμενος ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο ἔτος, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸν Ιερέα μας στὴν Τσεχία Αἰδεσιμ. π. Ιερεμία Τσβὰκ καὶ τὸν Ανάδοχό του κ. Γεώργιο Γιάν, ἑλληνομαθῆ, ὑποψήφιο Διδάκτορα Θεολογίας, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίσης βαπτισθῆ στὴν Ιερὰ Μονή μας πρὸ ἐτῶν. ΠΡΟ μηνῶν, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τοῦ Αθανασίου Tsemai, πρώην Ινδουϊστοῦ, στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Αναργύρων στὸ Σύδνεϋ Αὐστραλίας, ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Επίσκοπο Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐλλίας κ. Χρυσόστομο. Απὸ τὶς δραστηριότητες τῆς ἐν Αμερικῇ Εξαρχίας μας Σημαντικὴ Διάλεξις τοῦ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου ΤΗΝ , ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος ἔδωσε μία Διάλεξι περὶ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας στὴν Ανατολικὴ Εὐρώπη, στὸ Κέντρο Επιμορφώσεως Στελεχῶν τοῦ Υπουργείου Εξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. στὴν Οὐάσινγκτων. Προσεκλήθη γιὰ τὴν Διάλεξι αὐτὴ ἀπὸ τὸν φίλο καὶ πρώην συνάδελφό του στὸ Φούλμπραϊτ κ. Ερνεστ Λάχαμ, διπλωμάτη καὶ καθηγητή, μετὰ τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται στὴν παρατιθέμενη φωτογραφία. ὑποσημ., Μέρος Α, Κεφάλαιον μθ, ἐκδ. Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ, Εν Βόλῳ / 10) Εφεσ. α 10. / 11) Εορτῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Σεπτεμβρίου Η, Δοξαστικὸν Αἴνων. / 12) Ιεζ. μδ 2. / 13) Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εργα, Ε.Π.Ε., σελ. 308, Θεσσαλονίκη 1986/ Ομιλία ΝΓ, Εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, 37. / 14) Αγίου Κοσμᾶ, Εἰς τὴν Εορτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως Κανών, Ωδὴ Α, Εἱρμός. / 15) Πρβλ. Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Εορτοδρόμιον, σελ. 67, Βενετία / 16) Πρβλ. Γενέσ. κη 17. / 17) Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Κῆπος Χαρίτων, σελ. 215β, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη / 18) Πρβλ. Ματθ. στ 16. / 19) Πρβλ. Λουκ. ιζ 21. / 20) Αγίου Ιωσὴφ Υμνογράφου, Κανὼν τοῦ Ακαθίστου Υμνου, Ωδὴ Γ, Τροπάριον δ. / 21) Εβρ. α 6. / 22) Χαιρετισμῶν Θεοτόκου, Στάσις Δ, Οἶκος Τ. 339

6 Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις ΤΟ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Εορτὴ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Παρηγοριτίσσης στὶς Κολῶνες Σαλαμῖνος. Τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Αθανάσιος Κανατσούλης. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Βλαστὸ Καλάμου Αττικῆς τὸν περασμένο Αὔγουστο. Ο Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεος Ξυναριανὸς ἐν μέσῳ εὐλαβῶν πιστῶν. ΤΗΝ Κυριακή, ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε ἡ Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης πλησίον τοῦ Πύργου Ηλείας, στὴν ἐπέτειο τῶν ἱερῶν Εγκαινίων Αὐτῆς. Τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ παρεπιδημῶν στὴν Ελλάδα Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος εἰς αὐτὴν ὁ Υπεύθυνος τοῦ Ιεροῦ Προσκυνήματος Αρχιμ. π. Γρηγόριος καὶ ἕτεροι Κληρικοί, παρουσίᾳ πλήθους εὐσεβῶν. Απελπισία - Ελπίδα Παρατηρεῖς ὅτι ὁ διάβολος γιὰ κάθε ἔργο καλὸ ποὺ θέλεις νὰ κάνεις προσπαθεῖ νὰ σπείρει μέσα σου φόβο καὶ ἀπελπισία; Εσὺ ὅμως νὰ μὴν ἀφήνεις τὴν ἐλπίδα Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης

7 ΤΗΝ Κυριακὴ ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Πανήγυρις τοῦ Ιεροῦ Μετοχίου ἐν Ελλάδι τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Σύδνεϋ κ. Χρυσοστόμου, πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου, στὸ Πεταλίδι Μεσσηνίας. Ελειτούργησε ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Μεθώνης κ. Αμβροσίου, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Αρχιμ. π. Γρηγόριος ἀπὸ τὸν Πύργο καὶ οἱ Αγιοκυπριανῖται Ιερομόναχος Μᾶρκος καὶ Ιεροδιάκονος Ιλαρίων, παρέστησαν δὲ ἀρκετοὶ προσκυνηταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Δήμαρχος Πεταλιδίου κ. Κουτσοδημητρόπουλος, καθὼς καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Αστυνομικοῦ Τμήματος Πεταλιδίου. ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Ιερομ. π. Μᾶρκο Αγιοκυπριανίτη στὸ ἑορτάζων νεόδμητο Ιερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Αγίων Γαλακτίωνος καὶ Επιστήμης στὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Οξύλιθο Κύμης Εὐβοίας, ὅπου ἐνασκεῖται θεοφιλῶς ὁ Οσιώτατος Γέρων Δημοσθένης Μοναχός. ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Μετόχιό μας τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Ελεήμονος στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος μὲ τὸν Υπεύθυνο τοῦ Ναοῦ Αρχιμ. π. Γλυκέριο Αγιοκυπριανίτη καὶ τὸν Αἰδεσιμ. π. Βιτάλιο Αλμανίδη ἀπὸ τὴν Κατερίνη

8 Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία καὶ τὴν Γεωργία ΣΤΙΣ ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τρ.ἔ., ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος πραγματοποίησε ἀκόμη μία ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολὴ στὸ ἐξωτερικό, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Ταξίδευσε στὸν Καύκασο, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν νεο-ιδρυθεῖσα Ιερὰ Επισκοπὴ Αλανίας, ἡ ὁποία ἑδρεύει στὸ Τσχίνβαλι τοῦ Κρατιδίου τῆς Νοτίου Οσσετίας, ὡς καὶ τὴν «Ορθόδοξο Επαρχία Γκλντάνι» τῆς Γεωργίας. Εἶχε δὲ ὡς συνοδό του τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Βιτάλιο Αλμανίδη, ὁμογενῆ ἀπὸ τὴν Γεωργία, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀρκετῶν ἤδη ἐτῶν εἶναι Εφημέριος τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Αγίων Πάντων Κατερίνης τῆς ἡμετέρας Ιερᾶς Μητροπόλεως. * * * Α. Ο ΘΕΟΦΙΛ. κ. Αμβρόσιος καὶ ὁ π. Βιτάλιος ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς τὴν Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., καὶ μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως ἀφίχθησαν στὴν Τιφλίδα τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τῆς ἑπομένης, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Βαχτάνγκι Μαριάνι μὲ ἀρκετοὺς πιστούς. Μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀνάπαυσι, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος καὶ ὁ π. Βιτάλιος κατευθύνθησαν ὁδικῶς στὸ Τσχίνβαλι, πρωτεύουσα τῆς Νοτίου Οσσετίας, ὅπου καὶ ἔγιναν δεκτοὶ μὲ ἰδιαίτερη ἐγκαρδιότητα ἀπὸ τὸν τοπικὸ Αρχιερέα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας, Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Αλανίας κ. Γεώργιο, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε μόλις ἐπανακάμψει στὴν ἕδρα του ἀρκετὰ καταβεβλημένος, κατόπιν πολυμήνου δοκιμασίας τῆς ὑγείας του, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐνοσηλεύετο σὲ νοσοκομεῖα τῆς Ρωσίας. Εν συνεχείᾳ, οἱ δύο Επίσκοποι συμμετεῖχαν σὲ εἰδικὴ ἐπετειακὴ Εκδήλωσι στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς πρωτευούσης, μὲ ὁμιλίες καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα, ὅπου καὶ παρίσταντο μέλη τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως καὶ πλῆθος κόσμου. Τὴν Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., πραγματοποιήθηκε συνάντησις μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τοῦ Κρατιδίου κ. Μοροζὼβ καὶ μέλη τῆς Κυβερνήσεως στὸ κυβερνητικὸ κτήριο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας, σὲ ἰδιαίτερα φιλικὴ ἀτμόσφαιρα, συνεζητήθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Αργότερα, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις δύο βρεφῶν, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν τοῦ τοπικοῦ Ιερέως π. Ιακώβου Χεταγκούρωβ. Κατόπιν ἔγινε ἐπίσκεψις στὸν ἀνακαινισμένο Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης στὸ Τσχίνβαλι. Αργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἔγινε ὁ Εσπερινὸς καὶ ὁ Ορθρος στὸν ἑορτάζοντα Ιερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Τὸ πρωῒ τῆς Πέμπτης, ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Επίσκοπο Αλανίας κ. Γεώργιο, συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλ. κ. Αμβροσίου

9 καὶ τῶν Ιερέων π. Αλεξίου Αριστίνωβ, π. Ιακώβου Χεταγκούρωβ καὶ π. Βιταλίου Αλμανίδη, τῇ συμμετοχῇ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, ὡς καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μοροζὼβ μετὰ μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν δύο Χοροί: ἕνας ἀνδρικὸς ἔψαλε στὰ ὀσσετικὰ καὶ ἕνας μικτὸς ἔψαλε στὰ σλαβωνικά. Μετὰ καὶ ἀπὸ νέα συνάντησι μὲ τὴν Κυβέρνησι, γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων καὶ ἐνθυμίων, καὶ διάφορες ἄλλες ἀναγκαῖες ἐπισκέψεις καὶ συναντήσεις, ἀκολούθησε ἐπιστροφὴ ὁδικῶς στὴν Γεωργία. * * * Β. ΕΚΕΙ, τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, ἐκ.ἡμ., ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν πόλι Ρουστάβι, ὅπου κρατεῖται ὁ ἱδρυτὴς καὶ ἡγέτης τῆς «Ορθοδόξου Επαρχίας Γκλντάνι» Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Μκαλαβισβίλι, ἐφ ὅσον ὡς γνωστὸν πρὸ δύο ἐτῶν καταδικάσθηκε σὲ φυλάκισι ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς του ἤ τῆς ὑποστηρίξεώς του σὲ πράξεις βίας κατὰ αἱρέσεων καὶ σεκτῶν ποὺ δροῦν στὴν Γεωργία, σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸ ἐπίσημο σκεπτικὸ τῆς Κυβερνήσεως τῆς χώρας αὐτῆς. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος κατώρθωσε νὰ συναντηθῆ μαζί του καὶ νὰ συζητήση γιὰ ζητήματα τῆς ἐκεῖ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Υπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο, πρῶτα ὁ Θεός, νὰ ἀφεθῆ ἐλεύθερος γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς του, μὲ τὴν ὑποχρέωσι νὰ ἐμφανίζεται ἁπλῶς στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς περιοχῆς του, πρᾶγμα ποὺ εὐχόμεθα νὰ γίνη, ὥστε νὰ ἐπανεύρη ἡ πολύπαθος αὐτὴ Εκκλησιαστικὴ Επαρχία τὸν κανονικό της ρυθμό, ἀφοῦ ἡ ἀπουσία τοῦ π. Βασιλείου εἶναι πρόξενος διαφόρων προβλημάτων καὶ δυσκολιῶν. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἔγινε περιοδεία στὴν περιοχὴ τῆς Τσάλκας, γενέτειρας τοῦ π. Βιταλίου, ὅπου ὑπάρχουν διάσπαρτα πολλὰ ἑλληνικὰ χωριά. Παντοῦ ὅμως ἐπικρατοῦσε εἰκόνα ἐγκαταλείψεως, μὲ ἐλαχίστους πλέον ἕλληνες κατοίκους γεροντικῆς ἡλικίας, ἐφ ὅσον ὁ πληθυσμὸς μετανάστευσε κυρίως στὴν Ελλάδα, πρὸς ἀναζήτησιν προσφοροτέρων συνθηκῶν διαβιώσεως καὶ καλυτέρου μέλλοντος. Στὸ χωριὸ τοῦ π. Βιταλίου, τὸ Γιεντικιλισσέ, ἀπὸ τὶς 400 ἑλληνικὲς οἰκογένειες, ἀπέμειναν μόνον 4! Μὲ δυσκολία ἐντοπίσθηκε ὁ τάφος τῶν γονέων του καὶ διαβάσθηκε μὲ συγκίνησι Τρισάγιο... Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ Παναγίας Πορταϊτίσσης στὸ προάστιο Γκλντάνι τῆς Τιφλίδος, πρωτευούσης τῆς Γεωργίας. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Εφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Βαχντάγκι, τὸν π. Βιτάλιο καὶ τὸν ρῶσο Ιερομόναχο π. Αρσένιο Γιαρκώβ. Παρέστησαν κατ αὐτὴν τουλάχιστον τρεῖς ἑκατοντάδες εὐσεβῶν Ορθοδόξων Γεωργιανῶν. Τὴν ἑπομένη, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος μὲ τὸν π. Βιτάλιο ἐπέστρεψαν καὶ πάλι ἀεροπορικῶς, μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως, στὴν Αθήνα. * * * ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ γιὰ μία καρποφόρο καὶ ἐπιτυχῆ ἐπίσκεψι, Χάριτι Θεοῦ, στοὺς δοκιμαζομένους ἀδελφοὺς τῆς Ορθοδόξου Ενστάσεως στὴν ἱστορικὴ περιοχὴ τοῦ Καυκάσου, μὲ τὴν ὁποία ἐνισχύθηκαν οἱ δεσμοὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἀναπτερώθηκε ὁ ἔνθεος ζῆλος αὐτῶν, πρὸς συνέχισιν τοῦ Μαρτυρίου καὶ τῆς Μαρτυρίας τους

10 Εκ τῶν Αποφάσεων τῆς τακτικῆς ἐτησίου Συνεδριάσεως τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων (ΛΓ / ἐκ.ἡμ.) Τὴν 4ην Οκτωβρίου 2006 ἐκ.ἡμ., ἡμέραν Τρίτην, συνῆλθεν εἰς τὴν τακτικὴν ἐτήσιον Συνεδρίασιν (ΛΓ ) Αὐτῆς ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, παρισταμένων πάντων τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Αρχιερέων Αὐτῆς: ἐξ Ελλάδος (2), Αμερικῆς (2), Αὐστραλίας (1), Ιταλίας (2) καὶ Σουηδίας (1), ἀπουσιάζοντος δὲ λόγῳ ἀσθενείας τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Αλανίας κ. Γεωργίου ἐκ Νοτίου Οσσετίας. Τὴν Ιερὰν Σύνοδον ἀπησχόλησαν, βάσει τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὀκτὼ κυρίως ζητήματα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἑξῆς τέσσαρα κρίνεται σκόπιμον νὰ ἀναφερθοῦν καὶ δημοσιευθοῦν, κατὰ σειρὰν συζητήσεως. Α. Επεσφραγίσθη καὶ συνοδικῶς ἡ ἔκπτωσις καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου καὶ ἐκ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου τοῦ πρώην Επισκόπου Αὐτῆς Θεοφιλεστάτου Λακεδαιμονίας κ. Συμεὼν (Minihofer), Εξάρχου Αὐτῆς εἰς Βιέννην Αὐστρίας. Εἰς τὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου δημοσιεύεται, ἑλληνιστὶ καὶ ἀγγλιστί, ἡ ὑπ ἀριθ. πρωτ. 432/ ἐκ.ἡμ. Επιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Προέδρου, ἡ ὁποία εἶχεν ἀποσταλῆ συνοδικῇ ἀποφάσει καὶ ἐξουσιοδοτήσει, πρὸς τὸν Θεοφιλέστατον κ. Συμεών. Β. Ενεκρίθη παμψηφεὶ σχέδιον κειμένου, ἀποτελούμενον ἀπὸ ἑπτὰ θέσεις ( α-ζ), μὲ τίτλον: «Η Ενότης καὶ ἡ Κοινὴ Προοπτικὴ τῶν Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας». Εἰς τὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συν- όδου (ὡς καὶ εἰς τὰς ἑπομένας σελίδας τοῦ παρόντος τεύχους) δημοσιεύεται, ἑλληνιστὶ-ρουμανιστὶ-ἀγγλιστί, τὸ ἱστορικῆς πράγματι σημασίας κείμενον αὐτό, τὸ ὁποῖον ὀφείλεται κυρίως εἰς τὴν στάσιν τῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Λαῦρον, ἡ Οποία «κινεῖται σταθερῶς πρὸς ἐκκλησιαστικὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ δι αὐτοῦ μὲ ἅπαντας τοὺς Οἰκουμενιστάς, τοιουτοτρόπως δὲ παύει νὰ ἀποτελῇ ἕνα ἐξέχοντα προμαχῶνα, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ...» ( στ). Εἰς τὴν ἐν συνεχείᾳ διαδικασίαν συνυπογραφῆς ὑπὸ τῶν Σεβασμιωτάτων Προέδρων: Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Μητροπολίτου

11 Προστασία Θεοῦ Ρουμανίας κ. Βλασίου καὶ Επισκόπου Τριάδιτσα (Βουλγαρίας) κ. Φωτίου, τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Κοινοῦ Κειμένου, ὀφείλεται ἄλλωστε καὶ ἡ καθυστέρησις τῆς δημοσιεύσεως Αὐτοῦ, ὡς καὶ τῶν λοιπῶν Συνοδικῶν Αποφάσεων. Γ. Απερρίφθη παμψηφεὶ ἡ αἴτησις εἰσδοχῆς εἰς τὴν Ιερὰν Σύνοδον ὡς Αρχιερέως τοῦ φερομένου ὡς Επισκόπου Γενούης ( Ιταλίας) κ. Μάρκου (κατὰ κόσμον Ruggiero Spallone), πρώην μέλους τῆς λεγομένης «Αὐτονόμου Μητροπόλεως Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ Αμερικῆς», ὑπὸ τὸν φερόμενον ὡς Μητροπολίτην Μεδιολάνων κ. Εὐλόγιον. Η ἡμετέρα Ιερὰ Σύνοδος εὐχαρίστως δέχεται τὸν αἰτούμενον εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ορθοδόξου Εκκλησιαστικῆς Κοινότητος Αὐτῆς, βάσει τῶν προβλεπομένων Κανονικῶν Διατάξεων, ἀδυνατεῖ ὅμως νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰς δῆθεν ἐκκλησιαστικὰς πράξεις τοῦ φερομένου ὡς Μεδιολάνων Εὐλογίου, ἐφ ὅσον οὗτος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀναμφισβητήτως δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια ἑνὸς ἐγκύρου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Εἰς τὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου δημοσιεύεται πρόσφατον Κείμενον ἐκ τῆς Γραμματείας Αὐτῆς, ἀποτελούμενον ἀπὸ ἕξ σύντομα κεφάλαια (αστ) μὲ τίτλον: «Η Ορθόδοξος Ενστασις ἔναντι τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ», εἰς τὸ πέμπτον κεφάλαιον τοῦ ὁποίου (ε. Η διαίρεσις τῶν Αντι-οικουμενιστῶν), γίνεται μία κατ ἀρχὴν καταγραφὴ τῶν «κριτηρίων πρὸς διαπίστωσιν τῶν ἐγκύρων ἐκκλησιαστικῶν σωμάτων». Δ. Κατετέθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβροσίου Μνημόνιον ἐπὶ τῶν Δαπανῶν τῆς Εξωτερικῆς Ιεραποστολῆς, διὰ τὸ χρονικὸν διάστημα: Οκτωβρίου Οκτωβρίου 2006, ὁπότε καὶ διετέθησαν τὰ ἑξῆς ποσὰ εἰς εὐρώ, ἀνὰ χώραν Ιεραποστολῆς: Κονγκὸ-Μπραζαβίλ: 2.850, Γεωργία- Οσσετία: 5.020, Ρουμανία: 4.250, Αὐστρία: 1.700, Κένυα: 3.470, Οὐγκάντα: 8.820, Κονγκὸ (πρώην Ζαΐρ): , ἤτοι σύνολον: εὐρώ. Εκ τῆς Γραμματείας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2006 ἐκ.ἡμ. Αγίων Αναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ασίας Κύριε! Εἶσαι ὁ Πλάστης μου. Αν ὄχι Εσύ, τότε ποιός θὰ μὲ προστατεύσει ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους; Ναί, Κύριε, Εσὺ εἶσαι ἡ μόνη μου προστασία. Νὰ μὲ προστατεύεις καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου, γιατὶ εἶμαι ἐχθρὸς τοῦ ἑαυτοῦ μου, τῆς σωτηρίας μου. Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης Βιβλιοπωλεῖον Εκκλησιαστικὰ εἴδη «ΝΕΟΝ ΘΑΒΩΡ» Ορθόδοξα βιβλία - Εκδόσεις - Αγιογραφίες - Εἰκόνες Διατίθενται καὶ ὅλες οἱ ἐκδόσεις καὶ οἱ ὀπτικο-ακουστικὲς παραγωγὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Αττικῆς. Χαλκοκονδύλη 46, τηλ./fax:

12 Η ἑνότης καὶ ἡ κοινὴ προοπτικὴ τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας Εν Φυλῇ Αττικῆς τῇ 2ᾳ Οκτωβρίου 2006 ἐκ.ἡμ. Αγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης α. Οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας, ὑπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Προέδρους αὐτῶν: Μητροπολίτην Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν, Μητροπολίτην Ρουμανίας κ. Βλάσιον καὶ Επίσκοπον Τριάδιτσα κ. Φώτιον, ἐκτιμοῦν ὅτι, κατὰ τὴν παροῦσαν κρίσιμον χρονικὴν στιγμήν, εἶναι ἀναγκαῖον, χάριτι Θεοῦ, νὰ διακηρύξουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτῶν σύμπνοιαν καὶ ἑνότητα, ὡς καὶ τὴν κοινὴν αὐτῶν προοπτικὴν εἰς τὴν ἱερὰν αὐτῶν ἔνστασιν κατὰ τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς κατακρίτου καινοτομίας τοῦ Νέου Ημερολογίου. β. Ως γνωστόν, οἱ Αντι-οικουμενισταὶ ἔχουν διακόψει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1924 τὴν μυστηριακὴν κοινωνίαν μὲ τὰς λεγομένας ἐπισήμους τοπικὰς Εκκλησίας, αἱ ὁποῖαι ἀφ ἑνὸς μὲν ἔχουν υἱοθετήσει ἤ ἀνέχονται τὸ Νέον Ημερολόγιον, ἀφ ἑτέρου δὲ μετέχουν εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν καὶ τὰ διάφορα θεσμικὰ ὄργανα αὐτῆς (Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιῶν, Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Εκκλησιῶν κ.ἄ.), μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σταδιακὴν ἐκκλησιολογικὴν αὐτῶν διάβρωσιν, μέχρι μάλιστα τοῦ σημείου νὰ θεωροῦν πλέον τὰς αἱρετικὰς Κοινότητας (Παπισμόν, Μονοφυσίτας, Αγγλικανισμὸν κ.ἄ.), ὡς ἔγκυρα ἐκκλησιαστικὰ σώματα καὶ ὡς δῆθεν Αδελφὰς Εκκλησίας. γ. Οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου εἶχον ἀνέκαθεν βαθεῖαν τὴν πεποίθησιν διὰ τὸν αἱρετικὸν καὶ συγκρητιστικὸν χαρακτῆρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θεωροῦντες αὐτὸν κυριολεκτικῶς ὡς παναίρεσιν καὶ ὡς τὴν μεγαλυτέραν ἐκκλησιολογικὴν αἵρεσιν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Εκκλησίας. δ. Ενεκα τῆς ἐμμονῆς αὐτῶν εἰς τὴν Ομολογίαν ταύτην, οἱ Αντι-οικουμενισταὶ ἔχουν ὑποστῆ ἀπὸ τοῦ 1924 καὶ ἑξῆς μαρτυρικοὺς διωγμούς, ἀφορήτους πιέσεις, ὡς καὶ ἕνα ἰδιότυπον κοινωνικὸν ἀποκλεισμόν, ἀναδείξαντες, χάριτι Θεοῦ, νέφος Ομολογητῶν τῆς Πίστεως, ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην ἡγεσίαν μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν Μορφῶν ( Αγιωτάτου Μητροπολίτου Γλυκερίου, Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κ.ἄ.). ε. Εἰς τὸ θεάρεστον αὐτὸ ἔργον τῶν Αντι-οικουμενιστῶν, τὸ θεμελιωδῶς ἑνωτικόν, ἐφ ὅσον ἀποβλέπει εἰς τὴν εἰρήνευσιν καὶ ἐπανένωσιν τῶν διῃρημένων Ορθοδόξων διὰ τῆς συνοδικῆς καταδίκης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν ἐπάνοδον εἰς τὸ Πάτριον Ημερολόγιον, εἶχε συμβάλλει κατὰ τὸ παρελθὸν ἀποφασιστικῶς καὶ ἡ Ρωσικὴ Ορθόδοξος Εκκλησία τῆς Διασπορᾶς, ἰδίως ἀπὸ τοῦ Αγιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαρέτου ( ) καὶ ἑξῆς, τόσον μὲ τὴν πατερικὴν στάσιν Αὐτῆς ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅσον καὶ διὰ τῆς κοινωνίας Αὐτῆς μὲ τοὺς Αντι-οικουμενιστὰς Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου

13 στ. Εν τούτοις, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, διερχόμεθα μεγάλην πνευματικὴν δοκιμασίαν ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν, ὅτι ἡ σεβασμία Ορθόδοξος Ρωσικὴ Διασπορὰ κινεῖται σταθερῶς πρὸς ἐκκλησιαστικὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ δι αὐτοῦ μὲ ἅπαντας τοὺς Οἰκουμενιστάς, τοιουτοτρόπως δὲ παύει νὰ ἀποτελῇ ἕνα ἐξέχοντα προμαχῶνα, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοῦτο ἄλλωστε κατέστη γεγονὸς ἀναμφισβήτητον, ἐφ ὅσον ἡ Διασπορὰ κοινωνεῖ πλέον ἐπισήμως μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας (Μάϊος 2006 ἑ.), τοῦ ἀναφανδὸν ἀθετήσαντος τὴν Αντι-οικουμενιστικὴν Παρακαταθήκην τοῦ ἀειμνήστου Ομολογητοῦ Αρχιμανδρίτου π. Ιουστίνου Πόποβιτς, καὶ ποικιλοτρόπως πρωτοστατοῦντος ἤδη εἰς τὰς φιλοπαπικὰς καὶ οἰκουμενιστικὰς ἐξελίξεις. ζ. Εξ αἰτίας τῶν γεγονότων αὐτῶν, τῶν θλιβόντων ἡμᾶς βαθύτατα, οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκην νὰ δηλώσουν ἀπὸ κοινοῦ τὰ ἑξῆς: 1. παραμένουν, χάριτι Θεοῦ, ἡνωμένοι ἀρρήκτως, διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ τῆς κοινῆς αὐτῶν ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας καὶ ἑνωτικῆς προοπτικῆς 2. ἀδυνατοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ρωσικὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς εἰς τὴν πορείαν Αὐτῆς πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστάς 3. ἀπευθύνουν πρὸς Αὐτὴν ὑστάτην ἔκκλησιν ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὅπως ἀναστείλῃ πᾶσαν ἑνωτικὴν διαδικασίαν μὲ τὴν Μόσχαν, καὶ 4. παρακαλοῦν Αὐτὴν νὰ διατηρήσῃ ἀκαινοτόμητον τὴν Αντι-οικουμενιστικὴν Παρακαταθήκην τῶν ἐπιφανῶν καὶ Αγίων Μορφῶν Αὐτῆς, τῶν ἀποτελούντων κοινὸν καύχημα τῶν ἁπανταχοῦ Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου. Ο Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός, Πρόεδρος Ο Μητροπολίτης Ρουμανίας Βλάσιος, Πρόεδρος Ο Επίσκοπος Τριάδιτσα Φώτιος Προσευχὴ μὲ μετάνοια καρδίας Μὲ μετάνοια καρδίας προσευχόμεθα μὲ ἀνιδιοτέλεια, μὲ εἰλικρίνεια καὶ μὲ ἁπλότητα, μὲ ἐλπίδα στὸν Θεό, μὲ πλήρη παράδοσι στὸ θέλημά Του, μὲ πεποίθησι (ἐμπιστοσύνη) στὴν σοφία Του, στὴν καλωσύνη Του καὶ στὴν Παντοδυναμία Του. Γι αὐτό, δὲν πρέπει νὰ βασιζώμεθα στὴν ὁποιαδήποτε βοήθεια τῶν τεχνικῶν μέσων ἤ στὴν ποσότητα τῶν προσευχῶν μας, γιὰ νὰ μὴ περιπέσουμε στὴν πλάνη τοῦ νὰ στηριζώμαστε στὸν ἑαυτό μας ἤ σὲ κάτι τὸ ἐξωτερικό, καὶ ἔτσι ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας μας χάσουμε τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸν Θεό. Ας μὴ ἀναζητοῦμε γιὰ εὐχαριστήσεις καὶ ὁράματα: εἴμεθα ἁμαρτωλοί, ἀνάξιοι γιὰ πνευματικὲς ἀπολαύσεις καὶ ὁράσεις. Επὶ πλέον, εἴμεθα ἀκόμη ἀνίκανοι νὰ δεχθοῦμε τέτοια πράγματα. Αὐτό, τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι μόνον νὰ στρέψουμε τὸν νοῦ μας μὲ προσεκτικὴ προσευχὴ στὸν ἑαυτό μας, ὥστε νὰ διακρίνουμε (ἐντοπίσουμε) τὶς ἐλλείψεις μας. Τότε, σὰν τυφλοί, χωλοὶ καὶ βωβοί, λεπροὶ καὶ δαιμονισμένοι, ἱστάμεθα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας καὶ μὲ πτωχεία πνεύματος κραυγάζουμε εἰς Αὐτόν: Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με! Αγίου Επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

14 Η Εορτὴ κα τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίω ΕΦΕΤΟΣ, Χάριτι Θεοῦ, συμπληρώνονται 45 ἔτη ζωῆς τῆς Ιερᾶς Ανδρώας Κοινοβιακῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, ὀλίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Αθήνα. Ως ἐκ τούτου, τὸ γεγονὸς τῆς λαμπροφόρου Εορτῆς τῶν Προστατῶν Αὐτῆς Αγίων, στὶς 2 Οκτωβρίου, ἀποτελεῖ ὄντως ὁρόσημο εὐφροσύνου δοξολογίας τοῦ Αγίου Θεοῦ, ὁ Οποῖος ἤγειρε τὸ Μοναστήρι γιὰ νὰ τιμῶνται οἱ Αγιοι καὶ νὰ προσφεύγουν οἱ ἄνθρωποι σὰν σὲ Θρόνο ἀφθονοπαρόχου Χάριτος, ὥστε νὰ λαμβάνουν πλούσιο ἔλεος καὶ εὔκαιρη βοήθεια. Καὶ πράγματι, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διαχεόταν πλούσια κατὰ τὴν Ιερὰ Πανήγυρι τῆς Μονῆς καὶ ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Ελλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἦταν ὅπως πάντοτε μεγάλη καὶ ἐντυπωσιακή. Τόσο στὸ κυρίως τμῆμα τῆς Μονῆς, τὸ «ἄβατον», ὅσο καὶ στὸν Προσκυνηματικὸ χῶρο, ὁ ἑορταστικὸς εὐτρεπισμὸς προσκαλοῦσε σὲ προσευχητικὴ ἀναμονὴ γιὰ μία ἄξια ὑποδοχή, ἐν φόβῳ καὶ ἀγάπῃ, τῆς χαριτοβρύτου ἁγιαστικῆς Παρουσίας καὶ Εὐλογίας τῶν θαυμαστῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. * * * ΣΤΙΣ ἑόρτιες Ακολουθίες τοῦ Μεγάλου Εσπερινοῦ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἐκ.ἡμ., καὶ τοῦ Ορθρου καὶ τῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, ἐκ.ἡμ., Κληρικοὶ ἀπὸ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου καὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ ἀπὸ πολλὲς περιοχὲς τῆς πατρίδος μας, ὡς καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἕνωσαν τὶς φωνὲς καὶ τὶς καρδιές τους σὲ κοινωνία δεήσεως καὶ αἰνέσεως τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν τιμωμένων Αγίων, τῶν φοβερῶν αὐτῶν διωκτῶν τοῦ σκότους. Ο σεπτὸς Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, Ιδρυτὴς καὶ Καθηγούμενος τῆς

15 ὶ Πανήγυρις ν Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Μονῆς, ὁ ὁποῖος ἦγε καὶ τὰ ὀνομαστήριά του, προΐστατο χαρίεις καὶ ἀλλοιωμένος ἔκδηλα τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν, σκορπίζων τὴν θεία Εἰρήνη στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἐχάρησαν ὑπερβαλλόντως γιὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα στὴν Πανήγυρι. Επρόκειτο ὄντως γιὰ μία μεγάλη δωρεὰ τῶν Αγίων! * * * ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ καὶ συγκάθεδροι ἦσαν οἱ Πρόεδροι τῶν Αδελφῶν Εκκλησιῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ρουμανίας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, καὶ Βουλγαρίας Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, μετὰ τῶν συνοδιῶν τους. Απὸ τὴν Ρουμανία παρίσταντο καὶ ἕτεροι τέσσερις Αρχιερεῖς, οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Νιὰμτς κ. Δημοσθένης, Μπακάου κ. Γεννάδιος, Μπρασὼβ κ. Θεοδόσιος καὶ Ιλφὼβ κ. Φλαβιανός, τρεῖς Ιερεῖς καὶ ὁμάδα πιστῶν, καὶ ἀπὸ τὴν Βουλγαρία ἕνας Διάκονος καὶ μεγάλη ὁμάδα πιστῶν. Ο σύνδεσμος τῆς τελειότητος, ἡ ἀληθὴς ἀγάπη, ἐδέσποζε μεταξὺ τῶν συναγωνιστῶν καὶ συναθλητῶν τῆς αὐτῆς Πίστεως, τῆς ἁγίας καὶ ἀκαινοτομήτου Ορθοδοξίας, σὲ ἡμέρες πονηρὲς διογκώσεως τῆς οἰκουμενιστικῆς ἀποστασίας, γιὰ τὴν στήριξι, παρηγορία καὶ καταφυγὴ τῶν εὐλαβῶν. Στὸ Εόρτιο αὐτὸ Δεῖπνο τῆς Τραπέζης τοῦ Κυρίου συμμετεῖχαν καὶ ἅπαντες οἱ Αρχιερεῖς τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, πλὴν τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Αλανίας κ. Γεωργίου, λόγῳ ἀσθενείας: Ο Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος, μὲ τὸν Βοηθό του Επίσκοπο Φωτικῆς κ. Αὐξέντιο καὶ τὸν Ηγούμενο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ετνα Καλιφορνίας Αρχιμ. π. Ακάκιο, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας

16 Θ Αὐστραλίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Νόρα κ. Μιχαὴλ μετὰ τοῦ ὑποτακτικοῦ του Αρχιμ. π. Μαριανοῦ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς ἀπὸ τὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας μετὰ τοῦ Ιεροδιακόνου του π. Σιλουανοῦ ἀπὸ τὸ Μιλᾶνο, ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης ἀπὸ τὴν Σουηδία, οἱ Θεοφιλέστατου Βοηθοὶ Επίσκοποι τοῦ Σεβασμ. Προέδρου Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος καὶ Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρικοί, Ιερομόναχοι, Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι. * * * ΟΙ ΧΟΡΟΙ τῶν Ψαλτῶν, διευθυνόμενοι ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς πανηγυριζούσης Μονῆς, ἀπέδωσαν θαυμάσια τὰ μέλη τῶν Ακολουθιῶν, σὲ κατανυκτικὸ καὶ ἱεροπρεπὲς ὕφος, ὁδηγοῦντες τοὺς προσευχομένους σὲ μεταρσίωσι. Παρίστατο καὶ πληθὺς Μοναζουσῶν ἀπὸ τὶς Ιερὲς Γυναικεῖες Μονὲς τῶν Ενισταμένων, μὲ ἀντιπροσωπία μάλιστα καὶ τῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ελισάβετ Μονῆς Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Ετνα Καλιφορνίας, προσδίδουσαι παρθενικὴν χάριν καὶ ὑπενθυμίζουσαι τὴν ἀνάγκη ἐγκαίρου πληρώσεως μὲ «ἔλαιον» τῶν λαμπάδων τῶν ψυχῶν μας, ἐν ὄψει τοῦ Ερχομένου Νυμφίου τῆς Εκκλησίας. Επίσης, παρίσταντο καὶ εὐσεβεῖς πιστοὶ ἀπὸ τὶς Ενορίες καὶ τὰ Μετόχια τῆς ἑορταζούσης Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν μὲ μεγάλο πόθο τὴν εὐκαιρία αὐτὴ τοῦ πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ τους στὰ θεῖα Νάματα τῆς Αγιοκυπριανιτικῆς πανδαισίας. Στὴν ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῶν Αγίων, κατὰ τὴν ὁποία ἐπαιάνιζε πανηγυρικῶς ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ανω Λιοσίων Αττικῆς, σχηματίσθηκε μεγάλη καὶ ἐντυπωσιακὴ πομπή, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν κατὰ τάξιν ὅλοι οἱ ἑορτασταί, σὰν σὲ πορεία μεταβάσεως ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν... * * * ΠΑΡΑ τὴν δυσχέρεια, λόγῳ τῆς διεξαγωγῆς Δημοτικῶν καὶ Νομαρχιακῶν ἐκλογῶν τὴν ἡμέρα αὐτή, παρίσταντο καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν πολιτικῶν Αρχόντων μας. Αναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τοὺς ἑξῆς, χάριν τῆς ἱστορίας: Ο πρώην Υπουργὸς κ. Αθανάσιος Ξαρχᾶς, οἱ Βουλευταὶ Αττικῆς κ.κ. Γεώργιος Βλάχος καὶ Βασίλειος Οἰκονόμου, ὁ Νομάρχης Δυτ. Αττικῆς κ. Αριστείδης Αρκουδάρης μετὰ τοῦ Αντινομάρχου κ. Αγγέλου Λιόση, ὁ Δήμαρχος Ανω Λιοσίων κ. Εὐάγγελος Χριστοφιλάκης, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης μετὰ τοῦ Αντιδημάρχου κ. Σταματίου Αβράμη, τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Αντιπροέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Γεώργιος Λιάκος μετὰ τοῦ Αντιδημάρχου κ. Ιορδάνου Καμενίδη, ὁ Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Αθανάσιος Σπυράκος, ὁ ὑποψήφιος Υπερνομάρχης Αθηνῶν-Πειραιῶς κ. Εὐάγγελος Παπαδόπουλος, ὁ ὑποψήφιος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Βασίλειος Γκόλτσιος, ὁ Αστυνομικὸς Διευθυντὴς τοῦ Αἰγάλεω, ὁ Διοικητὴς τοῦ Αστυνομικοῦ Τμήματος Ανω Λιοσίων καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων. Αξίζει ἐπίσης νὰ σημειωθῆ ἡ σημαντικὴ βοήθεια τῆς Τροχαίας Αττικῆς στὴν ὁμαλὴ διακίνησι τῶν προσκυνητῶν. (Συνέχεια στὴν σελ. 353)

17 Η Ετήσια Μεγάλη Εκδήλωσις τῆς Αδελφότητός μας Τριακοστὴ Επέτειος ( ) «Εὐχαριστήρια 2006» Η κεντρικὴ θέσις τοῦ Γέροντος στὸν ἁγιασμὸ τοῦ Υποτακτικοῦ. Διὰ Πράξεως καὶ Θεωρίας πρὸς τὸ Φῶς τῆς Εσχατολογικῆς Βασιλείας Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! Επραγματοποιήθη καὶ ἐφέτος, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, ὡς καὶ τῶν ἑορταζομένων Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, ἡ μεγάλη ἐτήσια Εκδήλωσίς μας «Εὐχαριστήρια» μὲ πλήρη ἐπιτυχία, πρὸς τιμὴν τοῦ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου μας Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ. Τὴν Κυριακή, 9/ , ἐπὶ δύο ὧρες (7-9 μ.μ.), στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ξενοδοχείου τῶν Αθηνῶν «Νοβοτὲλ» (Πλατεῖα Βάθης), ἦσαν παρόντες ψυχῇ τε καὶ σώματι πνευματικὰ τέκνα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Κυπριανοῦ, Κληρικοί, Μοναχοί, ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ φίλοι τῆς εὐρυτέρας Αγιοκυπριανιτικῆς Οἰκογενείας, ὡς καί τινες ἐκ τῶν Αρχιερέων τῆς Ιερᾶς Συνόδου Ενισταμένων μετὰ τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν, καθ ὅσον οἱ λοιποὶ μετὰ τῶν Ρουμάνων καὶ Βουλγάρων Αρχιερέων εἶχαν ἤδη ἀποχωρήσει γιὰ τὶς ἕδρες τους μετὰ τὴν Πανήγυριν τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. Σημειωθήτω, ὅτι ἡ προσέλευσις τῶν εὐσεβῶν στὰ «Εὐχαριστήρια» ἦταν αἰσθητῶς μεγαλυτέρα τῶν προηγουμένων ἐτῶν, μεταξὺ δὲ τῶν παρισταμένων ἐπισήμων ἦσαν καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς Νομάρχης Ανατ. Αττικῆς κ. Λεωνίδας Κουρῆς μετὰ τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβούλου κ. Νικολάου Καντερέ, καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς ἐπίσης Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης μετὰ τοῦ Αντιπροέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Αναστασίου Αραμπατζίδη. Τὰ «Εὐχαριστήρια 2006», ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, περιελάμβαναν ἕνα πρόγραμμα πλῆρες εὐωδίας Ελληνορθοδόξου, πρὸς οἰκοδομὴν καὶ ἐνίσχυσι πνευματική, τὸ ὁποῖο στὰ πέντε του, ὡς συνήθως, Μέρη (Α -Ε ), παρουσίασε τὰ ἀκόλουθα: Μέρος Α (21 ). Η Εκκλησιαστικὴ Χορωδία τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ἔψαλε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνήθη εἰσαγωγικά, καὶ τὰ ἑξῆς: Στίχους ἐκ τῆς ἀργῆς Δοξολογίας, ἦχος α, Πέτρου Πελοποννησίου (5 ). «Φῶς Ιλαρόν», ἦχος πλ. α, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου (6 ). Εγκώμια Εορταστικὰ ὀκτώ, Προσόμοια, ἦχος γ, «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι», Ακροστιχὶς «Κυπριανῷ» κράτημα-ἐκλογὴ εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον (7, τὰ «Εγκώμια», ποίημα καὶ προσφορὰ τῆς Αδελφότητός μας). Θ

18 Μέρος Β (33 ). Ο Αρχιμ. π. Κυπριανὸς Αγιοκυπριανίτης ὡμίλησε μὲ θέμα: «Η κεντρικὴ θέσις τοῦ Γέροντος στὸν ἁγιασμὸ τοῦ Υποτακτικοῦ» (17 ). Μὲ συντομία καὶ λιτότητα ἀναφέρθηκε στὸν συγκλονιστικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο βιώθηκε στὴν Μοναστικὴ Παράδοσι ἡ ἀναγκαιότης τοῦ Γέροντος, ὡς κεντρικοῦ προσώπου, τόσο στὴν Πρᾶξι, μὲ κέντρο τὴν Υπακοή, ὅσο καὶ στὴν Θεωρία, μὲ κέντρο τὴν Καρδιακὴ Προσευχή. Εκ μέρους τῶν λαϊκῶν πνευματικῶν τέκνων, ὁ λίαν ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς καὶ ὀδοντίατρος κ. Γεώργιος Τεπετζικιώτης ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο «Χαιρετισμὸ Εὐγνωμοσύνης» (4 ) πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη μας, κατὰ τὸν ὁποῖο ὑπενθύμισε, ὅτι τὸ Μοναστήρι μας συμπληρώνει ἐφέτος 45 ἔτη ζωῆς καὶ ἐν τέλει εὐχήθηκε: «εἴθε νὰ ἀξιωθοῦμε σὲ πέντε χρόνια, τὸ 2011, νὰ πανηγυρίσουμε ὅλοι μαζί, μὲ μπροστάρη -ὅπως πάντοτε- τὴν Σεβασμιότητά Σας, τὴν πρώτη πεντηκονταετία (τὸ χρυσοῦν ἰωβηλαῖον) τῆς εὐλογημένης Πηγῆς τοῦ Μοναστηριοῦ μας». Κατόπιν, ὁ Ιερομόναχος π. Κλήμης παρουσίασε τὸ δῶρο τῆς Αδελφότητός μας στὸν τιμώμενο πνευματικό μας Πατέρα, τὸ ὁποῖο γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἦταν μία θαυμάσια καὶ πρωτότυπη Εἰκόνα τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας: «Τὸ Οραμα τοῦ Αγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου», θέμα ποὺ εἶχε ἄμεση σχέσι μὲ τὴν Εόρτια Ομιλία (5 50 ). Μέρος Γ (15 ). Η Χορωδία καὶ Ορχήστρα «Ελληνορθόδοξη Κληρονομιά» ἀπέδωσε τὰ ἑξῆς τραγούδια καὶ ὀργανικοὺς σκοπούς: «Δοξολογία Θεοῦ», ἦχος πλ. α, ἐναρμόνιος, ρυθμὸς τετράσημος, στίχοι καὶ μέλος Γεωργίου Βιολάκη (4 ). «Κατακαϋμένε πλάτανε», ἱστορικὸ τοῦ Μοριᾶ, ἦχος α, ρυθμὸς καλαματιανὸς 7/8 (3 ). Οργανικοὶ σκοποὶ Μακεδονίας (3 12 ). «Τὸ τραγούδι τοῦ βουνοῦ», ποιμενικὸ καλαματιανό, ἦχος πλ. β, ρυθμὸς ἑπτάσημος (3 08 ). Μέρος Δ (44 ). Ο Καθηγητὴς κ. Ονούφριος Σῶχος ἀπήγγειλε ὡραῖα τὴν συνέχεια, μέρος β, τοῦ κατανυκτικοῦ Μοναστηριακοῦ Χρονικοῦ: «Ο Δόκιμος Πατάπιος, τὸ λάδι τοῦ Ηγουμένου καὶ ὁ Αὐγερινὸς τῆς Παναγιᾶς» (23 ). Προεβλήθη ἡ ταινία, παραγωγῆς τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας: «Οδοιπορικὸ στὴν Ορθόδοξη Κένυα, », σχετικὴ μὲ τὴν Ιεραποστολὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων στὴν χώρα αὐτὴ τῆς Αφρικῆς (15 ). Μέρος Ε (10 ). Ο Σεβασμ

19 Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα τῆς Εκδηλώσεως, ἐνῶ σύντομους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, ἐψάλη τὸ Πολυχρόνιον καὶ διενεμήθησαν γλυκύσματα καὶ εὐλογίες. * * * Ηταν ἡ τριακοστὴ ἐπέτειος ( ) τῶν «Εὐχαριστηρίων» μας, τῆς Μεγάλης Εκδηλώσεως τῆς Αδελφότητός μας, ἡ ὁποία διοργανώνεται κατ ἔτος ὡς ἔκφρασι εὐγνωμοσύνης, ὡς ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία ἀναβαπτισμοῦ στὰ νάματα τῆς Ελληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, ἀλλὰ καὶ ὡς Ορθόδοξη Μαρτυρία τῆς οἰκουμενικῆς καὶ ὑπερ-εθνικῆς Αγίας Πίστεώς μας. Τῷ δὲ Θεῷ καὶ Σωτῆρι ἡμῶν δόξα καὶ εὐχαριστία! Πάντοτε νὰ στρέφεσαι στὸν Χριστὸ! Ολα τὰ προβλήματά μου ἐγείρονται στὸν ἀόρατο νοῦ μου καὶ στὴν καρδιά. Γι αὐτὸ ἀκριβῶς χρειάζομαι ἕναν ἀόρατο Σωτῆρα, ὁ Οποῖος νὰ γνωρίζη τὴν καρδιά μου. Αν πειράζεσαι ἀπὸ κάποια ἐνοχλητικὴ φαντασία ἤ ἀπὸ κάποια ἐμπαθῆ κίνησι (ἔχθρα, ὀργή, ζήλεια, μῖσος, λιγοψυχία, φιλαυτία, θέλημα, ἀπαιτήσεις τῶν αἰσθήσεων), σπεῦσε καὶ μὲ τὴν πιὸ ὀδυνηρὴ αὐτογνωσία στρέψου στὸν Χριστό. Αν περιβάλλεσαι σὰν νέφος ἀπὸ σκοτάδι, ἀμφιβολία ἤ ἀπελπισία, ἐπικαλέσου τὸ Ονομά Του μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά. Σ Αὐτὸν θὰ βρῆς γνῶσι, ἐμπιστοσύνη καὶ εἰρήνη. Καὶ ἄν δὲν θέλης νὰ ὑφίστασαι τὴν συνεχῆ ἐνόχλησι τοῦ ἐχθροῦ, νὰ ἐπαναλαβάνης συνεχῶς στὴν καρδιά σου τὴν εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ, «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». Αν ἡ προσευχή μου εἶναι εἰλικρινής, ὁ Κύριος πάντοτε θὰ διώχνη τὸν πειράζοντα, ὁ ὁποῖος γίνεται δυνατὸς μόνον ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς μου παρεκκλίσεως. Ο ἀόρατος ἐχθρὸς λοιπὸν ἔχει τὸν ἀόρατο Θεὸ ἐναντίον του, τὸν Δυνατό, τὸν Παντοδύναμο. Γι αὐτό, πάντοτε νὰ στρέφεσαι στὸν Χριστὸ καὶ νὰ Τὸν σκέπτεσαι συνεχῶς, καὶ τότε θὰ σώζης καὶ τὸν ἑαυτό σου καὶ τοὺς ἄλλους. Αγίου Θεοφάνους τοῦ Εγκλείστου (Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 350) Η Ιερὰ Μονὴ συνεχίζει ἐνισχυμένη τὴν ἐλπιδοφόρα Πορεία της ἐκ θανάτου πρὸς ζωήν, ὡς καὶ τὴν καθημερινὴ σωστικὴ Μαρτυρία καὶ Διακονία της γιὰ τὴν Αλήθεια τῆς Πίστεως, τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἀνθρώπων, τὴν τιμὴ τῶν ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν Αγίων Της Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης καὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ!

20 «Ων τὸ φρόνμημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν» (Μ. Αθανάσιος) Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321) Ενιστάμενοι, σχολιάζουμε... Δύο ἐπίσημες ἐπισκέψεις μὲ πολλαπλὲς σημασίες Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ - Αθηνῶν - Φαναρίου καὶ τὸ ἀντιφατικὸ κίνημα τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Αντι-οικουμενισμοῦ Οἱ δύο τροχοί, ἐπὶ τῶν ὁποίων φέρεται τὸ ἅρμα τοῦ ὀρθοδοξο-παπικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 60, περιεστρέφοντο μέχρι πρό τινος περὶ τὸν ἄξονα Βατικανοῦ - Φαναρίου. Ο συγκρητιστικὸς αὐτὸς ἄξων, ἐκρίθη σκόπιμον ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς νὰ ἀναβαθμισθῆ καὶ ἐνισχυθῆ περισσότερον, νὰ ἀναδειχθῆ δὲ ἐμφαντικώτερον νὰ ἐνισχυθῆ, μὲ τὴν δραστήρια καὶ δυναμικὴ πλέον συμμετοχὴ καὶ τῶν Αθηνῶν στὸν Διαχριστιανικὸ Οἰκουμενισμὸ (ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος ἐπισκέπτεται συνοδικῇ ἀποφάσει τὸ Βατικανό, κατὰ τὴν 14ην Δεκεμβρίου), ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδειχθῆ, μὲ τὴν πολύκροτη μετάβασι τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ στὸ Φανάρι (29-30 Νοεμβρίου). α) Δὲν ἐπιτρέπονται «χαριτολογήματα» ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ σημασίες τῶν δύο αὐτῶν ἐπισκέψεων δὲν ἐπιτρέπουν σὲ καμμίαν ἀπολύτως περίπτωσι οἱοδήποτε «χαριτολόγημα» τοῦ τύπου: «Ρώτησα ἕναν ἀδελφό: - Απὸ ποῦ πηγαίνουν στὸ Βατικανό;... Καὶ πῆρα τὴν ἀπάντηση: - Απ τὴν Αρχιεπισκοπὴ καὶ φυσικὰ μὲ τὴ βούλα τῆς Ιερᾶς Συνόδου!...» 1. Οταν μάλιστα συνειδητοποιηθῆ ἐν προκειμένῳ ἡ πλήρως ἀντι-πατερικὴ στάσις τοῦ συγχρόνου μας ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νὰ συντάξη εἰδικὰ ὑμνολογήματα, προκειμένου νὰ ἐνταχθοῦν στὴν οἰκουμενιστικὴ Ακολουθία ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ στὸ Φανάρι τοῦ «σεπτοῦ Ποιμένος καὶ Προέδρου», «τοῦ Αγιωτάτου Επισκόπου καὶ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου» 2!... Ιστορικὴ παραπομπή: Κατὰ Μάϊον 1964, ὁ ἱερὸς Αθωνας ἐσείετο, 1. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση, «Ο Αρχιεπίσκοπος εἰς τὸ Βατικανόν», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1665/ , σελ Μαρίας Αντωνιάδου, «Τρία νέα τροπάρια θὰ ψαλοῦν στὴ δοξολογία γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Βενεδίκτου ΙΣΤ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναγνώσει τὸ Πάτερ ἡμῶν στὰ ἑλληνικά», ἐφημερ. «Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς», , σελ. Α

21 «τὰ 95% τοὐλάχιστον τῶν Αγιορειτῶν Πατέρων ἀποδοκιμάζουν τὴν φιλοπαπικὴν πολιτικὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου ἔπαυσαν νὰ μνημονεύουν τὴν φήμην» 3. Η ἔντονος προβολὴ ἐκ μέρους τῶν Νεοημερολογιτῶν Αντι-οικουμενιστῶν τῆς πεποιθήσεώς των, ὅτι «ἡ ἡγεσία τῆς Εκκλησίας μας παρασύρει ὅλους μας ἐκτὸς τῆς Εκκλησίας, διὰ νὰ μᾶς ἑνώση μὲ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν Πανθρησκείαν» 4, κανοναρχούντων δυστυχῶς τῶν Αγιορειτῶν (!), δὲν ἀφήνουν περιθώρια γιὰ «χαριτολογήματα». β) «Τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται» ΚΑΤΑ τὴν κρίσιμη αὐτὴν στιγμή, ὁπότε ἡ αἵρεσις τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀναβαθμίζεται καὶ ἀναδεικνύεται ἐνισχυμένη, τὸ δὲ Φανάρι καὶ ἡ Αθήνα ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Ορθοδοξία καὶ τὸν Παπισμὸ ὡς δῆθεν «Αδελφὲς Εκκλησίες», οἱ ὁποῖες ὀφείλουν νὰ «ἐνεργοῦν ἀπὸ κοινοῦ ὡς χριστιανικὲς Εκκλησίες» καὶ νὰ «συνεργάζωνται σὲ ζητήματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀνεξαρτήτως τῶν θεολογικῶν διαφορῶν τους» 5, νὰ ἐπιδιώκουν δέ, ὄχι μόνον «συνύπαρξη», ἀλλὰ καὶ «στενὴ συνεργασία, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν καὶ ὄχι μόνο προβλημάτων τοῦ κόσμου», ὁ ὁποῖος «ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ θρησκευτικὴ σύγκλιση, στὰ ἐπὶ μέρους καὶ ἑνότητα» 6 κατὰ τὴν κρίσιμη λοιπὸν αὐτὴν στιγμή, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὅτι πράγματι: «Κανόνες Πίστεως καὶ ἀκριβείας εἶναι οἱ Αγιοι καὶ αὐτοὺς ἀκολουθοῦμε» 7. Η ἀντορθόδοξος ταυτότης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν ἀμφισβητεῖται πλέον: «τώρα τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται ἐπὶ δεκαετίες ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», τὶς δοξασίες τοῦ ὁποίου «ἐπανειλημμένα διακηρύσσουν πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καὶ θεολόγοι», οἱ ὁποῖοι ἔχουν «υἱοθετήσει τώρα ἄλλο Εὐαγγέλιο» 7. Οἱ Αγιοι Πατέρες, αὐτοὶ οἱ ὄντως Κανόνες Πίστεως, οὔτε χαριτολογοῦσαν, ἀντιμετωπίζοντες τὰς αἱρέσεις, οὔτε ἐξαντλοῦσαν τὸν ἀγῶνα τους στὴν δημοσιογραφία, ἀλλὰ διέκοπταν τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς αἱρετικούς, δηλαδὴ ἐνίσταντο ἀποτειχιζόμενοι καὶ ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἐδιώκοντο!... Η διακήρυξις ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας Αντι-οικουμενιστάς, ὅτι «ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε στὴ γραμμὴ τῶν Αγίων Πατέρων, καὶ αὐτῶν τὴν διδασκαλία προβάλλουμε» 7, ἄν δὲν εἶναι σκοπίμως παραπλανητική, εἶναι ὅμως ὁπωσδήποτε ἐλλιπής, μάλιστα ἄκρως ἐλλιπής. (Συνέχεια στὴν σελ. 358) 3. Εφημερ. «Τύπος Ελληνικὸς - Ορθόδοξος», ἀριθ. 40/Μάϊος 1964, σελ. 1 καὶ Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1663/ , σελ. 1, κύριον ἄρθρον (βλ. καὶ φύλ , ἀπόψεις τοῦ π. Σ. Σαράντου). 5. Εφημερ. «Η Καθημερινή», Κυριακὴ , σελ. 14, Συνέντευξις τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὸν Νῖκο Παπαχρήστου. 6. Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1665/ , σελ. 5, Συνέντευξις τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στὸ Ρωσικὸ Πρακτορεῖο «Νοβόστι». 7. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, «Οἱ ἐχθροὶ τῆς Εκκλησίας», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1665/ , σελ. 1 καὶ

22 Ιεραποστολικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Αφρικὴ Μ ὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἐπραγματοποίησε μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς Ιεραποστολικὲς Κοινότητες τῶν Ορθοδόξων Ενισταμένων στὴν Νότιο Αφρική, μὲ συνοδὸ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ κ. Αναστάσιο Βασιλόπουλο. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς τὴν Παρασκευή, ἐκ.ἡμ., καὶ ἀφίχθη στὸ Γιοχάννεσμπουργκ, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ιερομόναχο π. Ηλία Πάλμο καὶ τὸν ἀδελφὸ Φρουμέντιο, ὑπεύθυνο τοῦ Ορφανοτροφείου τῆς Ιεραποστολῆς. Απὸ ἐκεῖ, κατευθύνθησαν στὴν ἕδρα τῆς Ιεραποστολῆς, στὴν Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ τοῦ Αγίου Πνεύματος πλησίον τῆς Πραιτωρίας, ὅπου συναντήθηκαν μὲ τὸν Γέροντα Αὐτῆς Αρχιμ. π. Ναζάριο καὶ τοὺς δύο πρώτους ἰθαγενεῖς Ιεροσπουδαστάς, προερχομένους ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν ἤδη μαθήματα στὴν Ιερατικὴ Σχολή, ποὺ ἄρχισε νὰ λειτουργῆ στὴν Μονὴ ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ π. Ναζαρίου, γιὰ τὴν προετοιμασία μελλοντικῶν Κληρικῶν τῆς Ιεραποστολῆς μας στὴν Αφρική. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου στὴν Μονή, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβέστατο Παῦλο Vermaak, ἔγγαμο, 49 ἐτῶν, προσήλυτο στὴν Ορθοδοξία. Κατόπιν, ἀκολούθησε ἐπίσκεψις στὸ Ορφανοτροφεῖο τῆς Ιεραποστολῆς στὸ Ατεριτζβιλ, ὅπου ἤδη διαμένουν 13 ὀρφανὰ παιδιὰ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψι τοῦ ἀδελφοῦ Φρουμεντίου καὶ τῆς οἰκογενείας του, καὶ ὅπου ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν οἰκοδόμησι τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ τῶν Αγίων Αρχαγγέλων. Τὸ Ορφανοτροφεῖο συντηρεῖται ἀπὸ τὴν καλλιέργεια ἐκτάσεώς του 55 στρεμμάτων, στὴν ὁποία συμμετέχουν περίοικοι τοῦ πλησίον εὑρισκομένου καταυλισμοῦ ἰθαγενῶν. Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὴν Ελληνικὴ Κοινότητα τῆς Ιεραποστολῆς στὸ Γιοχάννεσμπουργκ. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Εφημέριο Αὐτῆς π. Παναγιώτη Μαρῖνο καὶ τὸν Ιερομ. π. Ηλία. Ο Ναὸς διευρύνθηκε ἐντυπωσιακὰ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, χάρις στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ π. Παναγιώτου, μὲ ἀνέγερσι σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ὡραίου Βαπτιστηρίου νηπίων καὶ ἐνηλίκων

23 Τὴν Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Παῦλο, καὶ Διάκονο τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Ορφανοτροφείου ἀδ. Φρουμέντιο Tuabata, ἔγγαμο, 48 ἐτῶν, προσήλυτο στὴν Ορθοδοξία. Τὴν Τρίτη, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Φρουμέντιο, ὁ ὁποῖος θὰ ὑπηρετήση ὡς Εφημέριος στὸν ἀνεγειρόμενο Ναὸ τῶν Αγίων Αρχαγγέλων. Τὴν ἡμέρα αὐτή, ἀφίχθησαν ἀπὸ τὴν μακρυνὴ πόλι Πὸρτ Ελίζαμπεθ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐκεῖ Κοινότητος ἰθαγενῶν, ἡ ὁποία διαθέτει Ιερὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος καὶ ἡ ὁποία ὑπήχθη πρόσφατα στὴν Ιερὰ Σύνοδό μας μὲ τὸν προβλεπόμενο ὑπὸ τῆς Κανονικῆς Παραδόσεως τῆς Εκκλησίας μας τρόπο, προερχομένη ἀπὸ τοὺς Μονοφυσῖτες Κόπτες τῆς Αἰγύπτου. Επρόκειτο γιὰ τὸν πρώην ἱερέα τῆς Κοινότητος π. Αγγελο Ntamo, ἔγγαμο, 28 ἐτῶν, δραστήριο καὶ ὀργανωτικὸ ἄνθρωπο, ὡς καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ Σίμωνα Ntamo. Τὴν Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., Εορτὴν τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου καὶ τοῦ Ιεροῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν π. Αγγελο στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου. Εν συνεχείᾳ καὶ ἐπὶ τριήμερον, ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ διάφορα ἀξιοθέατα τῆς χώρας αὐτῆς, τῆς διακρινομένης γιὰ τὸ φυσικό της κάλλος. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Μοναστηριακὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Αγγελο στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέρου, τὸν δὲ πατέρα του Σίμωνα, 62 ἐτῶν, στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου. Ακολούθησε συζήτησις μὲ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Κοινότητος τοῦ Πὸρτ Ελίζαμπεθ γιὰ τὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως Ορθοδόξου Ιεραποστολικῆς Μαρτυρίας στὴν περιοχή τους. Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ τελευταία ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου, μὲ συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν καὶ περίπου ἑκατὸ καὶ πλέον πιστῶν διαφόρων ἐθνοτήτων ( Ελλήνων, Κυπρίων, Σέρβων, Ρώσων, Ρουμάνων, ἰθαγενῶν τοπικῶν φυλῶν), κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβέστατο Εὐτύχιο Cilibe, ἔγγαμο, 53 ἐτῶν, γιὰ νὰ ὑπηρετήση καὶ αὐτὸς στὴν Κοινότητα τοῦ Πὸρτ Ελίζαμπεθ, μὲ προοπτικὴ τὴν Θ

24 Θ δραστηριοποίησί του στὴν ἵδρυσι νέας Κοινότητος στὴν περιοχή. Μετὰ τὴν πολυ-εθνικὴ Θεία Λειτουργία, τὸ ὑπέρτατο αὐτὸ Μυστήριο ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων στὴν κοινωνία τοῦ Θεοῦ, παρετέθη ἑόρτια Τράπεζα ἀγάπης, στὴν ὁποίαν παρεκάθησαν 70 περίπου ἄτομα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγιναν Ομιλίες, ἀπευθύνθησαν Χαιρετισμοὶ καὶ παρουσιάσθηκε παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρμοσύνης. Τὸ ἴδιο βράδυ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος μετὰ τοῦ συνοδοῦ του ἀδελφοῦ Αναστασίου, ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ελλάδα, ὅπου καὶ ἔφθασε τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, ἐκ.ἡμ. Η Ιεραποστολὴ τῶν Ενισταμένων στὴν Νότιο Αφρικὴ ἐδέχθη, μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ, μίαν σημαντικὴ ἐνίσχυσι καὶ παρέχει ἐλπιδοφόρες ἐνδείξεις εὐρυτέρας Ιεραποστολικῆς ἀναπτύξεως στὴν χώρα αὐτὴ καὶ γενικώτερα στὴν ἀχανῆ μαύρη Ηπειρο. (Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 355) Οἱ Αγιοι Μάξιμος ὁ Ομολογητὴς καὶ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, στοὺς ὁποίους καὶ παραπέμπουν οἱ Νεοημερολογῖται Αντι-οικουμενισταί, ἐδιώχθησαν ἐξοντωτικά, ὄχι μόνον διότι «δὲν δίστασαν νὰ ποῦν» 7, ἀλλὰ ἀκριβῶς διότι δὲν ἐδίστασαν νὰ ἀποτειχισθοῦν. γ) «Οὐδ ἄν πρὸς ὥραν» ΟΙ ΣΑΦΕΙΣ, σαφέστατες διαπιστώσεις τῶν Νεοημερολογιτῶν Αντι-οικουμενιστῶν, ὅτι οἱ συγκρητιστὲς ποιμένες τους «παρασύρουν» αὐτοὺς «ἐκτὸς τῆς Εκκλησίας» ὅτι «τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται ἐπὶ δεκαετίες» ἀπὸ τοὺς ποιμένας αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν «υἱοθετήσει ἄλλο Εὐαγγέλιο», τονίζουν -μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφασι- τὴν ἀντι-πατερικότητα τοῦ ὄντως ἀντιφατικοῦ κινήματος τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Αντι-οικουμενισμοῦ. Οἱ Νεοημερολογῖται Αντι-οικουμενισταί, κοινωνοῦντες μὲ τοὺς συγκρητιστὰς ποιμένας των, δὲν δύνανται, εἶναι ἀδιανόητον, νὰ διακηρύττουν, ὅτι εἶναι «Σύμφωνοι καὶ Ακόλουθοι Αγίων Πατέρων» 8, διότι οἱ Αγιοι -κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον- «οὐδ ἄν πρὸς ὥραν» (ὄχι «ἐπὶ δεκαετίες»!...) ἐδέχοντο κοινωνίαν καὶ «συνάφειαν» μὲ ἐκείνους τοὺς ποιμένας, τοὺς ὁποίους εὕρισκαν «σκάζοντας (χωλαίνοντας) περὶ τὴν Πίστιν» 9. Εκ τῆς Γραμματείας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 16/29η Νοεμβρίου 2006 Αγίου Αποστόλου Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 8. Ζ Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 196D/Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β, σελ. 823β, Πρᾶξις Ε. 9. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ / Επιστολὴ ΣΞΣΤ, Πέτρῳ Επισκόπῳ Αλεξανδρείας

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας ΕΠΑ.Λ Ροδόπολης Σχολ. Έτος 2006 07 Εκπαιδευτικοί: Κουκουρίκου Στυλιανή Παπαδόπουλος Χιονάς Αυστρία Έκταση: 83.871 km²

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1 Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖ ον - Ecumenical Patriarchate iερα mητροπολισ nεασ zηλαν ΙΑΣ H o ll y A r chd ii ocese o ff N e w Z e a ll a n d Τα νέα µας - Our news Μάρτιος March 2009 Μηνιαία περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;*

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα