ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 335

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 335 ΚΩΔΙΚΟΣ 4252 ISSN Περιεχόμενα Εγκύκλιος Χριστουγέννων: «Η Εἴσοδος τοῦ Λόγου εἰς τὴν Οἰκουμένην διὰ τῆς Μοναδικῆς Πύλης» Βαπτίσεις Ενηλίκων Σημαντικὴ Διάλεξις τοῦ Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία καὶ τὴν Γεωργία Εκ τῶν Αποφάσεων τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η ἑνότης καὶ ἡ κοινὴ προοπτικὴ τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας Η Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Η μεγάλη ἑορταστικὴ Εκδήλωσις «Εὐχαριστήρια 2006» Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ- Αθηνῶν-Φαναρίου καὶ τὸ ἀντιφατικὸ κίνημα τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Αντι-οικουμενισμοῦ Ιεραποστολικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Αφρικὴ «Εἶπε Γέρων» - Απὸ τὸν Θαυμαστὸ Βίο τοῦ Αγίου Ιακώβου τοῦ Νέου Νέες Ιερὲς Εἰκόνες Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Η Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Τοιχογραφία. Εκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας στὸ Ιερὸ Μετόχιο τοῦ Αγίου Χριστοφόρου Χρυσοβίτσας Θέρμου (1996). Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Εκ τοῦ ἐσωτερικοῦ («ἀβάτου») τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Αρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Αγιοκυπριανίτης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: www. synodinresistance.org Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Γ. Κουκουδάκης, Βουλγαροκτόνου 40, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 336

3 Εγκύκλιος ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς Γενεθλίοις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ Η Εἴσοδος τοῦ Λόγου εἰς τὴν Οἰκουμένην διὰ τῆς Μοναδικῆς Πύλης Ο Κόσμος διὰ τὴν Θεοτόκον καὶ Αὕτη διὰ τὸν Θεάνθρωπον Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἐνανθρωπήσαντι α. Παρῆλθον οἱ «ἀφεγγεῖς τύποι» Ανθρώπου εἰς τὸν Οὐρανόν, διὰ μέσου Χ τῆς «Πύλης τοῦ Οὐρανοῦ» αίρετε καὶ «ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ. ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ» 1! Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά Σκιρτήσατε εὐφροσύνως, δοξολογήσατε ἐγκαρδίως καὶ προσκυνήσατε πανευλαβῶς β. «Η Αγία Τριὰς ὑπερέχαιρε» Χριστὸν τὸν σαρκωθέντα Θεόν, ΟΙ ΑΓΙΟΙ μᾶς διδάσκουν, ὅτι «ἡ σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Αγίῳ Πνεύματι!... Αγία Τριὰς μὲ κάθε δίκαιον ἔχαιρε καὶ Σήμερα, οἱ Ορθόδοξοι Χριστιανοὶ ὑπερέχαιρε πρὸ τοῦ αἰῶνος, προγινώσκουσα βλέπουν τοὺς «ἀφεγγεῖς τύπους» 2 κατὰ τὴν θεαρχικὴν τῶν Προφητειῶν καὶ τὰς «σκιὰς» 2 Αὐτῆς ἰδέαν τὴν Αειπάρθενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης νὰ ἔχουν Μαριάμ» 9. παρέλθη καὶ ἐκπληρωθῆ. Πράγματι, ἡ Αχραντος Κόρη Περὶ τῶν μεγίστων Μυστηρίων εἶχε προορισθῆ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας, «κατὰ τὴν προαιώνιον Αὐτοῦ ὅπως λέγει ὁ Αγιος Απόστολος εὐδοκίαν», δηλαδὴ κατὰ «τὸ Πέτρος, «ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προηγούμενον καὶ κύριον Αὐτοῦ Προφῆται, οἱ περὶ τῆς θέλημα», νὰ γίνῃ ὡσὰν «ἄλλος ἡμᾶς χάριτος προφητεύσαντες» 3 δεύτερος κόσμος, ἀσυγκρίτως ἀλλ ὅμως, τὰ ὑπερφυῆ Μυστήρια αὐτά, καλύτερος ἀπὸ ὅλον τὸν νοητὸν καὶ «εἰς ἅ ἐπιθυμοῦσιν Αγγελοι παρακῦψαι» αἰσθητὸν κόσμον καὶ ἀρκετὸς μόνος νὰ 4 καὶ τὰ ὁποῖα αἰνιγματωδῶς ἐδή- δοξάζῃ αἰωνίως τὸν Ποιητήν, ἐκ τῆς λωναν τὸ Μυστήριον τῆς Ενσάρκου καλλονῆς καὶ ποικιλίας τῶν χαρισμάτων Οἰκονομίας, ἐπραγματοποιήθησαν καὶ του, περισσότερον ἀπὸ ὅλην τοῦ παντὸς ἀπεκαλύφθησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τὴν δημιουργίαν» 9. ἤδη, «παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ Νόμου, τῆς Εξ αὐτοῦ ἕπεται, ὅτι ὁ μὲν νοητὸς καὶ Χάριτος ἐλθούσης» 5. αἰσθητὸς κόσμος «ἔγινε διὰ τὴν Κυρίαν Εἰς τὰς θεοπνεύστους καὶ ἱεροτεύκτους Θεοτόκον», ἡ δὲ Κυρία Θεοτόκος «ἔγινε ἐκείνας Γραφὰς ἐλαλοῦντο πνευματικῶς διὰ τὸν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστόν», καὶ αἰνιγματωδῶς τὰ τῆς Σαρκώσεως ὥστε νὰ τελειωθῇ «ἡ ἀρχαία βουλὴ καὶ ὁ τοῦ Λόγου ἐκ Πνεύματος Αγίου καὶ σκοπὸς ὁ πρῶτος τοῦ Θεοῦ» 9 νὰ «ἀνακεφαλαιωθοῦν Μαρίας τῆς Παρθένου. τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ» 10 Προετυποῦτο ἡ «εἴσοδος τοῦ Πρωτοτόκου καὶ νὰ ἑνωθῇ «ἡ κτίσις μὲ τὸν Κτίστην» 9. εἰς τὴν Οἰκουμένην» 6, διὰ μέσου Η εἴσοδος τοῦ «Ιερέως τοῦ Μεγά- τῆς «κατὰ Ανατολὰς Πύλης τῶν Αγίων» λου» 11, τοῦ Ακτίστου Βασιλέως Χριστοῦ, 7 ἀλλ ἐπίσης καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ εἰς τὸν κτιστὸν κόσμον, ἔπρεπε νὰ γίνη Θ

4 Θ ἀπὸ Βασιλικὴν Πύλην καὶ ἡ θεοπρεπὴς αὐτὴ Πύλη ἦτο ἡ Αχραντος Θεοτόκος: «Η Πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται», εἶπε ὁ Κύριος εἰς τὸν Αγιον Προφήτην Ιεζεκιήλ, «οὐκ ἀνοιχθήσεται καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ισραὴλ εἰσελεύσεται, καὶ ἔσται κεκλεισμένη» 12. Τότε, πρὸ αἰῶνος, «ἔχαιρε καὶ ὑπερέχαιρε» ἡ Αγία Τριὰς διὰ τὴν Αειπάρθενον Θεοτόκον, διότι προέβλεπε τὴν Πύλην αὐτήν, διὰ μέσου τῆς Οποίας ὁ Ακτιστος θὰ εἰσήρχετο εἰς τὴν κτίσιν τώρα, χαίρει καὶ ὑπερχαίρει ὁ χριστώνυμος Λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὑμνῇ καὶ μεγαλύνῃ τὴν Θεόπαιδα Μαριάμ, διότι Αὐτή, ὡς «μεθόριον κτιστῆς καὶ Ακτίστου φύσεως» 13, εἶναι ἡ Πύλη, διὰ μέσου τῆς Οποίας ἡ κτιστὴ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς κοινωνίαν μὲ τὴν Ακτιστον Θεότητα καὶ ὅπως λέγει ὁ Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «οὐδεὶς ἄν ἔλθοι πρὸς Θεόν, εἰ μὴ δι Αὐτῆς τε καὶ τοῦ ἐξ Αὐτῆς τεχθέντος Μεσίτου» 13. Φιλόχριστα καὶ θεοφιλῆ τέκνα γ. Η «Πύλη τῆς Σωτηρίας» ΣΗΜΕΡΑ, ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος, ὁ Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αγιοπολίτης, μᾶς προτρέπει: «Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε» 14! Καὶ ἡ Μητροπάρθενος Δέσποινα μᾶς βοηθεῖ νὰ ὑψωθῶμεν ἀπὸ τὰ γήϊνα, «φρονοῦντες τὰ ὑψηλὰ καὶ μετεωριζόμενοι μὲ τὰ πτερὰ τῆς Πράξεως καὶ τῆς Θεωρίας» 15. Η Αχραντος Κόρη μᾶς ἀναβιβάζει, ὑπενθυμίζουσα τὴν σωτηριολογικὴν ἀλήθειαν, ὅτι Αὕτη εἶναι ἡ «Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ» 16 καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτὴ μᾶς ὠθεῖ εἰς αὐτοκριτικήν, εἰς ὕψωσιν διὰ τῆς ταπεινώσεως. Αρά γε, κρούομεν τὴν Πύλην τῆς Θεοτόκου συνεχῶς καὶ συνεπῶς, διὰ τῶν ἔργων τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἁγνότητος, ἀγωνιζόμενοι διὰ τὴν κάθαρσιν καὶ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν θέωσίν μας; Ζητοῦμεν ἀδιαλείπτως τὴν ἄμαχον προστασίαν Της, κατὰ τὴν ἐπίπονον πορείαν μας ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐμπαθείας εἰς τὸ κατὰ φύσιν τῶν φωτιστικῶν ἀρετῶν καὶ περαιτέρω εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν τῆς ἁγιότητος; Ενθυμούμεθα, ὅτι Αὕτη εἶναι ἡ Διδάσκαλός 17 μας εἰς τὴν Καρδιακὴν Προσευχήν, μέσῳ τῆς ὁποίας εἰσερχόμεθα εἰς τὸ «ταμεῖον» 18 τῆς ψυχῆς μας καὶ ἀνακαλύπτομε τὴν «ἐντὸς ἡμῶν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» 19 ; Ας ὑψωθῶμεν λοιπὸν σήμερα!... Καὶ ἄς παραμένωμεν πάντοτε μετάρσιοι, ἀναλογιζόμενοι τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου: εἶναι ἡ Μοναδικὴ Πύλη, «Ην ὁ Λόγος διώδευσε μόνος» 20, κατὰ τὴν «Εἴσοδον» Αὐτοῦ «εἰς τὴν Οἰκουμένην» 21 εἶναι ἡ «Πύλη τῆς Σωτηρίας» 22, διὰ τὴν Οποίαν «ἔχαιρε καὶ ὑπερέχαιρε» προαιωνίως ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Αγιον Πνεῦμα, ἡ Παναγία Τριάς, εἰς τὴν Οποίαν πρέπει πᾶσα δόξα, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία! Αγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ 2006 Εὐχέτης πρὸς ἐνανθρωπήσαντα Κύριον Ο Μητροπολίτης Ο Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 1) Πρβλ. Α Πέτρ. α 8. / 2) Ι. Δαμασκηνοῦ, Εἰς τὴν Εορτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως Κανών, Ωδὴ Θ, Τροπάριον α. / 3) Α Πέτρ. α 10. / 4) Α Πέτρ. α 12. / 5) Παρακλητική, Ηχος β, Τῷ Σαββάτῳ Εσπέρας, Δοξαστικόν. / 6) Πρβλ. Εβρ. α 6. / 7) Πρβλ. Ιεζ. μδ 1. / 8) Πρβλ. Γενέσ. κη 17. / 9) Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αόρατος Πόλεμος, σελ , 338

5 Βαπτίσεις Ενηλίκων ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἐβαπτίσθη στὴν Ιερὰ Μονή μας ὁ Ιωάννης Machac ἀπὸ τὸ Μπρνὸ τῆς Τσεχίας, 30 ἐτῶν, ἔγγαμος, ἰατρὸς παθολόγος στὸ ἐπάγγελμα, πρώην παπικός, ἑλληνικῆς μάλιστα καταγωγῆς ἐκ μητρός. Εἶχε διατελέσει Κατηχούμενος ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο ἔτος, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸν Ιερέα μας στὴν Τσεχία Αἰδεσιμ. π. Ιερεμία Τσβὰκ καὶ τὸν Ανάδοχό του κ. Γεώργιο Γιάν, ἑλληνομαθῆ, ὑποψήφιο Διδάκτορα Θεολογίας, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίσης βαπτισθῆ στὴν Ιερὰ Μονή μας πρὸ ἐτῶν. ΠΡΟ μηνῶν, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τοῦ Αθανασίου Tsemai, πρώην Ινδουϊστοῦ, στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Αναργύρων στὸ Σύδνεϋ Αὐστραλίας, ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Επίσκοπο Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐλλίας κ. Χρυσόστομο. Απὸ τὶς δραστηριότητες τῆς ἐν Αμερικῇ Εξαρχίας μας Σημαντικὴ Διάλεξις τοῦ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου ΤΗΝ , ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος ἔδωσε μία Διάλεξι περὶ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας στὴν Ανατολικὴ Εὐρώπη, στὸ Κέντρο Επιμορφώσεως Στελεχῶν τοῦ Υπουργείου Εξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. στὴν Οὐάσινγκτων. Προσεκλήθη γιὰ τὴν Διάλεξι αὐτὴ ἀπὸ τὸν φίλο καὶ πρώην συνάδελφό του στὸ Φούλμπραϊτ κ. Ερνεστ Λάχαμ, διπλωμάτη καὶ καθηγητή, μετὰ τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται στὴν παρατιθέμενη φωτογραφία. ὑποσημ., Μέρος Α, Κεφάλαιον μθ, ἐκδ. Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ, Εν Βόλῳ / 10) Εφεσ. α 10. / 11) Εορτῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Σεπτεμβρίου Η, Δοξαστικὸν Αἴνων. / 12) Ιεζ. μδ 2. / 13) Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εργα, Ε.Π.Ε., σελ. 308, Θεσσαλονίκη 1986/ Ομιλία ΝΓ, Εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, 37. / 14) Αγίου Κοσμᾶ, Εἰς τὴν Εορτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως Κανών, Ωδὴ Α, Εἱρμός. / 15) Πρβλ. Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Εορτοδρόμιον, σελ. 67, Βενετία / 16) Πρβλ. Γενέσ. κη 17. / 17) Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Κῆπος Χαρίτων, σελ. 215β, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη / 18) Πρβλ. Ματθ. στ 16. / 19) Πρβλ. Λουκ. ιζ 21. / 20) Αγίου Ιωσὴφ Υμνογράφου, Κανὼν τοῦ Ακαθίστου Υμνου, Ωδὴ Γ, Τροπάριον δ. / 21) Εβρ. α 6. / 22) Χαιρετισμῶν Θεοτόκου, Στάσις Δ, Οἶκος Τ. 339

6 Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις ΤΟ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Εορτὴ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Παρηγοριτίσσης στὶς Κολῶνες Σαλαμῖνος. Τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Αθανάσιος Κανατσούλης. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Βλαστὸ Καλάμου Αττικῆς τὸν περασμένο Αὔγουστο. Ο Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεος Ξυναριανὸς ἐν μέσῳ εὐλαβῶν πιστῶν. ΤΗΝ Κυριακή, ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε ἡ Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης πλησίον τοῦ Πύργου Ηλείας, στὴν ἐπέτειο τῶν ἱερῶν Εγκαινίων Αὐτῆς. Τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ παρεπιδημῶν στὴν Ελλάδα Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος εἰς αὐτὴν ὁ Υπεύθυνος τοῦ Ιεροῦ Προσκυνήματος Αρχιμ. π. Γρηγόριος καὶ ἕτεροι Κληρικοί, παρουσίᾳ πλήθους εὐσεβῶν. Απελπισία - Ελπίδα Παρατηρεῖς ὅτι ὁ διάβολος γιὰ κάθε ἔργο καλὸ ποὺ θέλεις νὰ κάνεις προσπαθεῖ νὰ σπείρει μέσα σου φόβο καὶ ἀπελπισία; Εσὺ ὅμως νὰ μὴν ἀφήνεις τὴν ἐλπίδα Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης

7 ΤΗΝ Κυριακὴ ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Πανήγυρις τοῦ Ιεροῦ Μετοχίου ἐν Ελλάδι τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Σύδνεϋ κ. Χρυσοστόμου, πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου, στὸ Πεταλίδι Μεσσηνίας. Ελειτούργησε ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Μεθώνης κ. Αμβροσίου, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Αρχιμ. π. Γρηγόριος ἀπὸ τὸν Πύργο καὶ οἱ Αγιοκυπριανῖται Ιερομόναχος Μᾶρκος καὶ Ιεροδιάκονος Ιλαρίων, παρέστησαν δὲ ἀρκετοὶ προσκυνηταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Δήμαρχος Πεταλιδίου κ. Κουτσοδημητρόπουλος, καθὼς καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Αστυνομικοῦ Τμήματος Πεταλιδίου. ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Ιερομ. π. Μᾶρκο Αγιοκυπριανίτη στὸ ἑορτάζων νεόδμητο Ιερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Αγίων Γαλακτίωνος καὶ Επιστήμης στὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Οξύλιθο Κύμης Εὐβοίας, ὅπου ἐνασκεῖται θεοφιλῶς ὁ Οσιώτατος Γέρων Δημοσθένης Μοναχός. ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Μετόχιό μας τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Ελεήμονος στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος μὲ τὸν Υπεύθυνο τοῦ Ναοῦ Αρχιμ. π. Γλυκέριο Αγιοκυπριανίτη καὶ τὸν Αἰδεσιμ. π. Βιτάλιο Αλμανίδη ἀπὸ τὴν Κατερίνη

8 Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία καὶ τὴν Γεωργία ΣΤΙΣ ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τρ.ἔ., ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος πραγματοποίησε ἀκόμη μία ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολὴ στὸ ἐξωτερικό, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Ταξίδευσε στὸν Καύκασο, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν νεο-ιδρυθεῖσα Ιερὰ Επισκοπὴ Αλανίας, ἡ ὁποία ἑδρεύει στὸ Τσχίνβαλι τοῦ Κρατιδίου τῆς Νοτίου Οσσετίας, ὡς καὶ τὴν «Ορθόδοξο Επαρχία Γκλντάνι» τῆς Γεωργίας. Εἶχε δὲ ὡς συνοδό του τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Βιτάλιο Αλμανίδη, ὁμογενῆ ἀπὸ τὴν Γεωργία, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀρκετῶν ἤδη ἐτῶν εἶναι Εφημέριος τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Αγίων Πάντων Κατερίνης τῆς ἡμετέρας Ιερᾶς Μητροπόλεως. * * * Α. Ο ΘΕΟΦΙΛ. κ. Αμβρόσιος καὶ ὁ π. Βιτάλιος ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς τὴν Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., καὶ μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως ἀφίχθησαν στὴν Τιφλίδα τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τῆς ἑπομένης, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Βαχτάνγκι Μαριάνι μὲ ἀρκετοὺς πιστούς. Μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀνάπαυσι, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος καὶ ὁ π. Βιτάλιος κατευθύνθησαν ὁδικῶς στὸ Τσχίνβαλι, πρωτεύουσα τῆς Νοτίου Οσσετίας, ὅπου καὶ ἔγιναν δεκτοὶ μὲ ἰδιαίτερη ἐγκαρδιότητα ἀπὸ τὸν τοπικὸ Αρχιερέα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας, Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Αλανίας κ. Γεώργιο, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε μόλις ἐπανακάμψει στὴν ἕδρα του ἀρκετὰ καταβεβλημένος, κατόπιν πολυμήνου δοκιμασίας τῆς ὑγείας του, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐνοσηλεύετο σὲ νοσοκομεῖα τῆς Ρωσίας. Εν συνεχείᾳ, οἱ δύο Επίσκοποι συμμετεῖχαν σὲ εἰδικὴ ἐπετειακὴ Εκδήλωσι στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς πρωτευούσης, μὲ ὁμιλίες καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα, ὅπου καὶ παρίσταντο μέλη τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως καὶ πλῆθος κόσμου. Τὴν Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., πραγματοποιήθηκε συνάντησις μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τοῦ Κρατιδίου κ. Μοροζὼβ καὶ μέλη τῆς Κυβερνήσεως στὸ κυβερνητικὸ κτήριο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας, σὲ ἰδιαίτερα φιλικὴ ἀτμόσφαιρα, συνεζητήθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Αργότερα, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις δύο βρεφῶν, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν τοῦ τοπικοῦ Ιερέως π. Ιακώβου Χεταγκούρωβ. Κατόπιν ἔγινε ἐπίσκεψις στὸν ἀνακαινισμένο Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης στὸ Τσχίνβαλι. Αργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἔγινε ὁ Εσπερινὸς καὶ ὁ Ορθρος στὸν ἑορτάζοντα Ιερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Τὸ πρωῒ τῆς Πέμπτης, ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Επίσκοπο Αλανίας κ. Γεώργιο, συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλ. κ. Αμβροσίου

9 καὶ τῶν Ιερέων π. Αλεξίου Αριστίνωβ, π. Ιακώβου Χεταγκούρωβ καὶ π. Βιταλίου Αλμανίδη, τῇ συμμετοχῇ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, ὡς καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μοροζὼβ μετὰ μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν δύο Χοροί: ἕνας ἀνδρικὸς ἔψαλε στὰ ὀσσετικὰ καὶ ἕνας μικτὸς ἔψαλε στὰ σλαβωνικά. Μετὰ καὶ ἀπὸ νέα συνάντησι μὲ τὴν Κυβέρνησι, γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων καὶ ἐνθυμίων, καὶ διάφορες ἄλλες ἀναγκαῖες ἐπισκέψεις καὶ συναντήσεις, ἀκολούθησε ἐπιστροφὴ ὁδικῶς στὴν Γεωργία. * * * Β. ΕΚΕΙ, τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, ἐκ.ἡμ., ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν πόλι Ρουστάβι, ὅπου κρατεῖται ὁ ἱδρυτὴς καὶ ἡγέτης τῆς «Ορθοδόξου Επαρχίας Γκλντάνι» Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Μκαλαβισβίλι, ἐφ ὅσον ὡς γνωστὸν πρὸ δύο ἐτῶν καταδικάσθηκε σὲ φυλάκισι ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς του ἤ τῆς ὑποστηρίξεώς του σὲ πράξεις βίας κατὰ αἱρέσεων καὶ σεκτῶν ποὺ δροῦν στὴν Γεωργία, σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸ ἐπίσημο σκεπτικὸ τῆς Κυβερνήσεως τῆς χώρας αὐτῆς. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος κατώρθωσε νὰ συναντηθῆ μαζί του καὶ νὰ συζητήση γιὰ ζητήματα τῆς ἐκεῖ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Υπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο, πρῶτα ὁ Θεός, νὰ ἀφεθῆ ἐλεύθερος γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς του, μὲ τὴν ὑποχρέωσι νὰ ἐμφανίζεται ἁπλῶς στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς περιοχῆς του, πρᾶγμα ποὺ εὐχόμεθα νὰ γίνη, ὥστε νὰ ἐπανεύρη ἡ πολύπαθος αὐτὴ Εκκλησιαστικὴ Επαρχία τὸν κανονικό της ρυθμό, ἀφοῦ ἡ ἀπουσία τοῦ π. Βασιλείου εἶναι πρόξενος διαφόρων προβλημάτων καὶ δυσκολιῶν. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἔγινε περιοδεία στὴν περιοχὴ τῆς Τσάλκας, γενέτειρας τοῦ π. Βιταλίου, ὅπου ὑπάρχουν διάσπαρτα πολλὰ ἑλληνικὰ χωριά. Παντοῦ ὅμως ἐπικρατοῦσε εἰκόνα ἐγκαταλείψεως, μὲ ἐλαχίστους πλέον ἕλληνες κατοίκους γεροντικῆς ἡλικίας, ἐφ ὅσον ὁ πληθυσμὸς μετανάστευσε κυρίως στὴν Ελλάδα, πρὸς ἀναζήτησιν προσφοροτέρων συνθηκῶν διαβιώσεως καὶ καλυτέρου μέλλοντος. Στὸ χωριὸ τοῦ π. Βιταλίου, τὸ Γιεντικιλισσέ, ἀπὸ τὶς 400 ἑλληνικὲς οἰκογένειες, ἀπέμειναν μόνον 4! Μὲ δυσκολία ἐντοπίσθηκε ὁ τάφος τῶν γονέων του καὶ διαβάσθηκε μὲ συγκίνησι Τρισάγιο... Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ Παναγίας Πορταϊτίσσης στὸ προάστιο Γκλντάνι τῆς Τιφλίδος, πρωτευούσης τῆς Γεωργίας. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Εφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Βαχντάγκι, τὸν π. Βιτάλιο καὶ τὸν ρῶσο Ιερομόναχο π. Αρσένιο Γιαρκώβ. Παρέστησαν κατ αὐτὴν τουλάχιστον τρεῖς ἑκατοντάδες εὐσεβῶν Ορθοδόξων Γεωργιανῶν. Τὴν ἑπομένη, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος μὲ τὸν π. Βιτάλιο ἐπέστρεψαν καὶ πάλι ἀεροπορικῶς, μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως, στὴν Αθήνα. * * * ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ γιὰ μία καρποφόρο καὶ ἐπιτυχῆ ἐπίσκεψι, Χάριτι Θεοῦ, στοὺς δοκιμαζομένους ἀδελφοὺς τῆς Ορθοδόξου Ενστάσεως στὴν ἱστορικὴ περιοχὴ τοῦ Καυκάσου, μὲ τὴν ὁποία ἐνισχύθηκαν οἱ δεσμοὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἀναπτερώθηκε ὁ ἔνθεος ζῆλος αὐτῶν, πρὸς συνέχισιν τοῦ Μαρτυρίου καὶ τῆς Μαρτυρίας τους

10 Εκ τῶν Αποφάσεων τῆς τακτικῆς ἐτησίου Συνεδριάσεως τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων (ΛΓ / ἐκ.ἡμ.) Τὴν 4ην Οκτωβρίου 2006 ἐκ.ἡμ., ἡμέραν Τρίτην, συνῆλθεν εἰς τὴν τακτικὴν ἐτήσιον Συνεδρίασιν (ΛΓ ) Αὐτῆς ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, παρισταμένων πάντων τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Αρχιερέων Αὐτῆς: ἐξ Ελλάδος (2), Αμερικῆς (2), Αὐστραλίας (1), Ιταλίας (2) καὶ Σουηδίας (1), ἀπουσιάζοντος δὲ λόγῳ ἀσθενείας τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Αλανίας κ. Γεωργίου ἐκ Νοτίου Οσσετίας. Τὴν Ιερὰν Σύνοδον ἀπησχόλησαν, βάσει τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὀκτὼ κυρίως ζητήματα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἑξῆς τέσσαρα κρίνεται σκόπιμον νὰ ἀναφερθοῦν καὶ δημοσιευθοῦν, κατὰ σειρὰν συζητήσεως. Α. Επεσφραγίσθη καὶ συνοδικῶς ἡ ἔκπτωσις καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου καὶ ἐκ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου τοῦ πρώην Επισκόπου Αὐτῆς Θεοφιλεστάτου Λακεδαιμονίας κ. Συμεὼν (Minihofer), Εξάρχου Αὐτῆς εἰς Βιέννην Αὐστρίας. Εἰς τὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου δημοσιεύεται, ἑλληνιστὶ καὶ ἀγγλιστί, ἡ ὑπ ἀριθ. πρωτ. 432/ ἐκ.ἡμ. Επιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Προέδρου, ἡ ὁποία εἶχεν ἀποσταλῆ συνοδικῇ ἀποφάσει καὶ ἐξουσιοδοτήσει, πρὸς τὸν Θεοφιλέστατον κ. Συμεών. Β. Ενεκρίθη παμψηφεὶ σχέδιον κειμένου, ἀποτελούμενον ἀπὸ ἑπτὰ θέσεις ( α-ζ), μὲ τίτλον: «Η Ενότης καὶ ἡ Κοινὴ Προοπτικὴ τῶν Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας». Εἰς τὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συν- όδου (ὡς καὶ εἰς τὰς ἑπομένας σελίδας τοῦ παρόντος τεύχους) δημοσιεύεται, ἑλληνιστὶ-ρουμανιστὶ-ἀγγλιστί, τὸ ἱστορικῆς πράγματι σημασίας κείμενον αὐτό, τὸ ὁποῖον ὀφείλεται κυρίως εἰς τὴν στάσιν τῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Λαῦρον, ἡ Οποία «κινεῖται σταθερῶς πρὸς ἐκκλησιαστικὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ δι αὐτοῦ μὲ ἅπαντας τοὺς Οἰκουμενιστάς, τοιουτοτρόπως δὲ παύει νὰ ἀποτελῇ ἕνα ἐξέχοντα προμαχῶνα, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ...» ( στ). Εἰς τὴν ἐν συνεχείᾳ διαδικασίαν συνυπογραφῆς ὑπὸ τῶν Σεβασμιωτάτων Προέδρων: Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Μητροπολίτου

11 Προστασία Θεοῦ Ρουμανίας κ. Βλασίου καὶ Επισκόπου Τριάδιτσα (Βουλγαρίας) κ. Φωτίου, τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Κοινοῦ Κειμένου, ὀφείλεται ἄλλωστε καὶ ἡ καθυστέρησις τῆς δημοσιεύσεως Αὐτοῦ, ὡς καὶ τῶν λοιπῶν Συνοδικῶν Αποφάσεων. Γ. Απερρίφθη παμψηφεὶ ἡ αἴτησις εἰσδοχῆς εἰς τὴν Ιερὰν Σύνοδον ὡς Αρχιερέως τοῦ φερομένου ὡς Επισκόπου Γενούης ( Ιταλίας) κ. Μάρκου (κατὰ κόσμον Ruggiero Spallone), πρώην μέλους τῆς λεγομένης «Αὐτονόμου Μητροπόλεως Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ Αμερικῆς», ὑπὸ τὸν φερόμενον ὡς Μητροπολίτην Μεδιολάνων κ. Εὐλόγιον. Η ἡμετέρα Ιερὰ Σύνοδος εὐχαρίστως δέχεται τὸν αἰτούμενον εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ορθοδόξου Εκκλησιαστικῆς Κοινότητος Αὐτῆς, βάσει τῶν προβλεπομένων Κανονικῶν Διατάξεων, ἀδυνατεῖ ὅμως νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰς δῆθεν ἐκκλησιαστικὰς πράξεις τοῦ φερομένου ὡς Μεδιολάνων Εὐλογίου, ἐφ ὅσον οὗτος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀναμφισβητήτως δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια ἑνὸς ἐγκύρου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Εἰς τὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου δημοσιεύεται πρόσφατον Κείμενον ἐκ τῆς Γραμματείας Αὐτῆς, ἀποτελούμενον ἀπὸ ἕξ σύντομα κεφάλαια (αστ) μὲ τίτλον: «Η Ορθόδοξος Ενστασις ἔναντι τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ», εἰς τὸ πέμπτον κεφάλαιον τοῦ ὁποίου (ε. Η διαίρεσις τῶν Αντι-οικουμενιστῶν), γίνεται μία κατ ἀρχὴν καταγραφὴ τῶν «κριτηρίων πρὸς διαπίστωσιν τῶν ἐγκύρων ἐκκλησιαστικῶν σωμάτων». Δ. Κατετέθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβροσίου Μνημόνιον ἐπὶ τῶν Δαπανῶν τῆς Εξωτερικῆς Ιεραποστολῆς, διὰ τὸ χρονικὸν διάστημα: Οκτωβρίου Οκτωβρίου 2006, ὁπότε καὶ διετέθησαν τὰ ἑξῆς ποσὰ εἰς εὐρώ, ἀνὰ χώραν Ιεραποστολῆς: Κονγκὸ-Μπραζαβίλ: 2.850, Γεωργία- Οσσετία: 5.020, Ρουμανία: 4.250, Αὐστρία: 1.700, Κένυα: 3.470, Οὐγκάντα: 8.820, Κονγκὸ (πρώην Ζαΐρ): , ἤτοι σύνολον: εὐρώ. Εκ τῆς Γραμματείας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2006 ἐκ.ἡμ. Αγίων Αναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ασίας Κύριε! Εἶσαι ὁ Πλάστης μου. Αν ὄχι Εσύ, τότε ποιός θὰ μὲ προστατεύσει ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους; Ναί, Κύριε, Εσὺ εἶσαι ἡ μόνη μου προστασία. Νὰ μὲ προστατεύεις καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου, γιατὶ εἶμαι ἐχθρὸς τοῦ ἑαυτοῦ μου, τῆς σωτηρίας μου. Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης Βιβλιοπωλεῖον Εκκλησιαστικὰ εἴδη «ΝΕΟΝ ΘΑΒΩΡ» Ορθόδοξα βιβλία - Εκδόσεις - Αγιογραφίες - Εἰκόνες Διατίθενται καὶ ὅλες οἱ ἐκδόσεις καὶ οἱ ὀπτικο-ακουστικὲς παραγωγὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Αττικῆς. Χαλκοκονδύλη 46, τηλ./fax:

12 Η ἑνότης καὶ ἡ κοινὴ προοπτικὴ τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας Εν Φυλῇ Αττικῆς τῇ 2ᾳ Οκτωβρίου 2006 ἐκ.ἡμ. Αγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης α. Οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας, ὑπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Προέδρους αὐτῶν: Μητροπολίτην Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν, Μητροπολίτην Ρουμανίας κ. Βλάσιον καὶ Επίσκοπον Τριάδιτσα κ. Φώτιον, ἐκτιμοῦν ὅτι, κατὰ τὴν παροῦσαν κρίσιμον χρονικὴν στιγμήν, εἶναι ἀναγκαῖον, χάριτι Θεοῦ, νὰ διακηρύξουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτῶν σύμπνοιαν καὶ ἑνότητα, ὡς καὶ τὴν κοινὴν αὐτῶν προοπτικὴν εἰς τὴν ἱερὰν αὐτῶν ἔνστασιν κατὰ τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς κατακρίτου καινοτομίας τοῦ Νέου Ημερολογίου. β. Ως γνωστόν, οἱ Αντι-οικουμενισταὶ ἔχουν διακόψει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1924 τὴν μυστηριακὴν κοινωνίαν μὲ τὰς λεγομένας ἐπισήμους τοπικὰς Εκκλησίας, αἱ ὁποῖαι ἀφ ἑνὸς μὲν ἔχουν υἱοθετήσει ἤ ἀνέχονται τὸ Νέον Ημερολόγιον, ἀφ ἑτέρου δὲ μετέχουν εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν καὶ τὰ διάφορα θεσμικὰ ὄργανα αὐτῆς (Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιῶν, Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Εκκλησιῶν κ.ἄ.), μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σταδιακὴν ἐκκλησιολογικὴν αὐτῶν διάβρωσιν, μέχρι μάλιστα τοῦ σημείου νὰ θεωροῦν πλέον τὰς αἱρετικὰς Κοινότητας (Παπισμόν, Μονοφυσίτας, Αγγλικανισμὸν κ.ἄ.), ὡς ἔγκυρα ἐκκλησιαστικὰ σώματα καὶ ὡς δῆθεν Αδελφὰς Εκκλησίας. γ. Οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου εἶχον ἀνέκαθεν βαθεῖαν τὴν πεποίθησιν διὰ τὸν αἱρετικὸν καὶ συγκρητιστικὸν χαρακτῆρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θεωροῦντες αὐτὸν κυριολεκτικῶς ὡς παναίρεσιν καὶ ὡς τὴν μεγαλυτέραν ἐκκλησιολογικὴν αἵρεσιν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Εκκλησίας. δ. Ενεκα τῆς ἐμμονῆς αὐτῶν εἰς τὴν Ομολογίαν ταύτην, οἱ Αντι-οικουμενισταὶ ἔχουν ὑποστῆ ἀπὸ τοῦ 1924 καὶ ἑξῆς μαρτυρικοὺς διωγμούς, ἀφορήτους πιέσεις, ὡς καὶ ἕνα ἰδιότυπον κοινωνικὸν ἀποκλεισμόν, ἀναδείξαντες, χάριτι Θεοῦ, νέφος Ομολογητῶν τῆς Πίστεως, ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην ἡγεσίαν μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν Μορφῶν ( Αγιωτάτου Μητροπολίτου Γλυκερίου, Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κ.ἄ.). ε. Εἰς τὸ θεάρεστον αὐτὸ ἔργον τῶν Αντι-οικουμενιστῶν, τὸ θεμελιωδῶς ἑνωτικόν, ἐφ ὅσον ἀποβλέπει εἰς τὴν εἰρήνευσιν καὶ ἐπανένωσιν τῶν διῃρημένων Ορθοδόξων διὰ τῆς συνοδικῆς καταδίκης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν ἐπάνοδον εἰς τὸ Πάτριον Ημερολόγιον, εἶχε συμβάλλει κατὰ τὸ παρελθὸν ἀποφασιστικῶς καὶ ἡ Ρωσικὴ Ορθόδοξος Εκκλησία τῆς Διασπορᾶς, ἰδίως ἀπὸ τοῦ Αγιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαρέτου ( ) καὶ ἑξῆς, τόσον μὲ τὴν πατερικὴν στάσιν Αὐτῆς ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅσον καὶ διὰ τῆς κοινωνίας Αὐτῆς μὲ τοὺς Αντι-οικουμενιστὰς Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου

13 στ. Εν τούτοις, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, διερχόμεθα μεγάλην πνευματικὴν δοκιμασίαν ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν, ὅτι ἡ σεβασμία Ορθόδοξος Ρωσικὴ Διασπορὰ κινεῖται σταθερῶς πρὸς ἐκκλησιαστικὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ δι αὐτοῦ μὲ ἅπαντας τοὺς Οἰκουμενιστάς, τοιουτοτρόπως δὲ παύει νὰ ἀποτελῇ ἕνα ἐξέχοντα προμαχῶνα, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοῦτο ἄλλωστε κατέστη γεγονὸς ἀναμφισβήτητον, ἐφ ὅσον ἡ Διασπορὰ κοινωνεῖ πλέον ἐπισήμως μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας (Μάϊος 2006 ἑ.), τοῦ ἀναφανδὸν ἀθετήσαντος τὴν Αντι-οικουμενιστικὴν Παρακαταθήκην τοῦ ἀειμνήστου Ομολογητοῦ Αρχιμανδρίτου π. Ιουστίνου Πόποβιτς, καὶ ποικιλοτρόπως πρωτοστατοῦντος ἤδη εἰς τὰς φιλοπαπικὰς καὶ οἰκουμενιστικὰς ἐξελίξεις. ζ. Εξ αἰτίας τῶν γεγονότων αὐτῶν, τῶν θλιβόντων ἡμᾶς βαθύτατα, οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ Ελλάδος, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκην νὰ δηλώσουν ἀπὸ κοινοῦ τὰ ἑξῆς: 1. παραμένουν, χάριτι Θεοῦ, ἡνωμένοι ἀρρήκτως, διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ τῆς κοινῆς αὐτῶν ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας καὶ ἑνωτικῆς προοπτικῆς 2. ἀδυνατοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ρωσικὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς εἰς τὴν πορείαν Αὐτῆς πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστάς 3. ἀπευθύνουν πρὸς Αὐτὴν ὑστάτην ἔκκλησιν ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὅπως ἀναστείλῃ πᾶσαν ἑνωτικὴν διαδικασίαν μὲ τὴν Μόσχαν, καὶ 4. παρακαλοῦν Αὐτὴν νὰ διατηρήσῃ ἀκαινοτόμητον τὴν Αντι-οικουμενιστικὴν Παρακαταθήκην τῶν ἐπιφανῶν καὶ Αγίων Μορφῶν Αὐτῆς, τῶν ἀποτελούντων κοινὸν καύχημα τῶν ἁπανταχοῦ Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου. Ο Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός, Πρόεδρος Ο Μητροπολίτης Ρουμανίας Βλάσιος, Πρόεδρος Ο Επίσκοπος Τριάδιτσα Φώτιος Προσευχὴ μὲ μετάνοια καρδίας Μὲ μετάνοια καρδίας προσευχόμεθα μὲ ἀνιδιοτέλεια, μὲ εἰλικρίνεια καὶ μὲ ἁπλότητα, μὲ ἐλπίδα στὸν Θεό, μὲ πλήρη παράδοσι στὸ θέλημά Του, μὲ πεποίθησι (ἐμπιστοσύνη) στὴν σοφία Του, στὴν καλωσύνη Του καὶ στὴν Παντοδυναμία Του. Γι αὐτό, δὲν πρέπει νὰ βασιζώμεθα στὴν ὁποιαδήποτε βοήθεια τῶν τεχνικῶν μέσων ἤ στὴν ποσότητα τῶν προσευχῶν μας, γιὰ νὰ μὴ περιπέσουμε στὴν πλάνη τοῦ νὰ στηριζώμαστε στὸν ἑαυτό μας ἤ σὲ κάτι τὸ ἐξωτερικό, καὶ ἔτσι ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας μας χάσουμε τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸν Θεό. Ας μὴ ἀναζητοῦμε γιὰ εὐχαριστήσεις καὶ ὁράματα: εἴμεθα ἁμαρτωλοί, ἀνάξιοι γιὰ πνευματικὲς ἀπολαύσεις καὶ ὁράσεις. Επὶ πλέον, εἴμεθα ἀκόμη ἀνίκανοι νὰ δεχθοῦμε τέτοια πράγματα. Αὐτό, τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι μόνον νὰ στρέψουμε τὸν νοῦ μας μὲ προσεκτικὴ προσευχὴ στὸν ἑαυτό μας, ὥστε νὰ διακρίνουμε (ἐντοπίσουμε) τὶς ἐλλείψεις μας. Τότε, σὰν τυφλοί, χωλοὶ καὶ βωβοί, λεπροὶ καὶ δαιμονισμένοι, ἱστάμεθα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας καὶ μὲ πτωχεία πνεύματος κραυγάζουμε εἰς Αὐτόν: Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με! Αγίου Επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

14 Η Εορτὴ κα τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίω ΕΦΕΤΟΣ, Χάριτι Θεοῦ, συμπληρώνονται 45 ἔτη ζωῆς τῆς Ιερᾶς Ανδρώας Κοινοβιακῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, ὀλίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Αθήνα. Ως ἐκ τούτου, τὸ γεγονὸς τῆς λαμπροφόρου Εορτῆς τῶν Προστατῶν Αὐτῆς Αγίων, στὶς 2 Οκτωβρίου, ἀποτελεῖ ὄντως ὁρόσημο εὐφροσύνου δοξολογίας τοῦ Αγίου Θεοῦ, ὁ Οποῖος ἤγειρε τὸ Μοναστήρι γιὰ νὰ τιμῶνται οἱ Αγιοι καὶ νὰ προσφεύγουν οἱ ἄνθρωποι σὰν σὲ Θρόνο ἀφθονοπαρόχου Χάριτος, ὥστε νὰ λαμβάνουν πλούσιο ἔλεος καὶ εὔκαιρη βοήθεια. Καὶ πράγματι, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διαχεόταν πλούσια κατὰ τὴν Ιερὰ Πανήγυρι τῆς Μονῆς καὶ ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Ελλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἦταν ὅπως πάντοτε μεγάλη καὶ ἐντυπωσιακή. Τόσο στὸ κυρίως τμῆμα τῆς Μονῆς, τὸ «ἄβατον», ὅσο καὶ στὸν Προσκυνηματικὸ χῶρο, ὁ ἑορταστικὸς εὐτρεπισμὸς προσκαλοῦσε σὲ προσευχητικὴ ἀναμονὴ γιὰ μία ἄξια ὑποδοχή, ἐν φόβῳ καὶ ἀγάπῃ, τῆς χαριτοβρύτου ἁγιαστικῆς Παρουσίας καὶ Εὐλογίας τῶν θαυμαστῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. * * * ΣΤΙΣ ἑόρτιες Ακολουθίες τοῦ Μεγάλου Εσπερινοῦ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἐκ.ἡμ., καὶ τοῦ Ορθρου καὶ τῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, ἐκ.ἡμ., Κληρικοὶ ἀπὸ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου καὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ ἀπὸ πολλὲς περιοχὲς τῆς πατρίδος μας, ὡς καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἕνωσαν τὶς φωνὲς καὶ τὶς καρδιές τους σὲ κοινωνία δεήσεως καὶ αἰνέσεως τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν τιμωμένων Αγίων, τῶν φοβερῶν αὐτῶν διωκτῶν τοῦ σκότους. Ο σεπτὸς Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, Ιδρυτὴς καὶ Καθηγούμενος τῆς

15 ὶ Πανήγυρις ν Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Μονῆς, ὁ ὁποῖος ἦγε καὶ τὰ ὀνομαστήριά του, προΐστατο χαρίεις καὶ ἀλλοιωμένος ἔκδηλα τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν, σκορπίζων τὴν θεία Εἰρήνη στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἐχάρησαν ὑπερβαλλόντως γιὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα στὴν Πανήγυρι. Επρόκειτο ὄντως γιὰ μία μεγάλη δωρεὰ τῶν Αγίων! * * * ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ καὶ συγκάθεδροι ἦσαν οἱ Πρόεδροι τῶν Αδελφῶν Εκκλησιῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ρουμανίας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, καὶ Βουλγαρίας Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, μετὰ τῶν συνοδιῶν τους. Απὸ τὴν Ρουμανία παρίσταντο καὶ ἕτεροι τέσσερις Αρχιερεῖς, οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Νιὰμτς κ. Δημοσθένης, Μπακάου κ. Γεννάδιος, Μπρασὼβ κ. Θεοδόσιος καὶ Ιλφὼβ κ. Φλαβιανός, τρεῖς Ιερεῖς καὶ ὁμάδα πιστῶν, καὶ ἀπὸ τὴν Βουλγαρία ἕνας Διάκονος καὶ μεγάλη ὁμάδα πιστῶν. Ο σύνδεσμος τῆς τελειότητος, ἡ ἀληθὴς ἀγάπη, ἐδέσποζε μεταξὺ τῶν συναγωνιστῶν καὶ συναθλητῶν τῆς αὐτῆς Πίστεως, τῆς ἁγίας καὶ ἀκαινοτομήτου Ορθοδοξίας, σὲ ἡμέρες πονηρὲς διογκώσεως τῆς οἰκουμενιστικῆς ἀποστασίας, γιὰ τὴν στήριξι, παρηγορία καὶ καταφυγὴ τῶν εὐλαβῶν. Στὸ Εόρτιο αὐτὸ Δεῖπνο τῆς Τραπέζης τοῦ Κυρίου συμμετεῖχαν καὶ ἅπαντες οἱ Αρχιερεῖς τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, πλὴν τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Αλανίας κ. Γεωργίου, λόγῳ ἀσθενείας: Ο Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος, μὲ τὸν Βοηθό του Επίσκοπο Φωτικῆς κ. Αὐξέντιο καὶ τὸν Ηγούμενο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ετνα Καλιφορνίας Αρχιμ. π. Ακάκιο, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας

16 Θ Αὐστραλίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Νόρα κ. Μιχαὴλ μετὰ τοῦ ὑποτακτικοῦ του Αρχιμ. π. Μαριανοῦ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς ἀπὸ τὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας μετὰ τοῦ Ιεροδιακόνου του π. Σιλουανοῦ ἀπὸ τὸ Μιλᾶνο, ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης ἀπὸ τὴν Σουηδία, οἱ Θεοφιλέστατου Βοηθοὶ Επίσκοποι τοῦ Σεβασμ. Προέδρου Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος καὶ Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρικοί, Ιερομόναχοι, Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι. * * * ΟΙ ΧΟΡΟΙ τῶν Ψαλτῶν, διευθυνόμενοι ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς πανηγυριζούσης Μονῆς, ἀπέδωσαν θαυμάσια τὰ μέλη τῶν Ακολουθιῶν, σὲ κατανυκτικὸ καὶ ἱεροπρεπὲς ὕφος, ὁδηγοῦντες τοὺς προσευχομένους σὲ μεταρσίωσι. Παρίστατο καὶ πληθὺς Μοναζουσῶν ἀπὸ τὶς Ιερὲς Γυναικεῖες Μονὲς τῶν Ενισταμένων, μὲ ἀντιπροσωπία μάλιστα καὶ τῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ελισάβετ Μονῆς Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Ετνα Καλιφορνίας, προσδίδουσαι παρθενικὴν χάριν καὶ ὑπενθυμίζουσαι τὴν ἀνάγκη ἐγκαίρου πληρώσεως μὲ «ἔλαιον» τῶν λαμπάδων τῶν ψυχῶν μας, ἐν ὄψει τοῦ Ερχομένου Νυμφίου τῆς Εκκλησίας. Επίσης, παρίσταντο καὶ εὐσεβεῖς πιστοὶ ἀπὸ τὶς Ενορίες καὶ τὰ Μετόχια τῆς ἑορταζούσης Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν μὲ μεγάλο πόθο τὴν εὐκαιρία αὐτὴ τοῦ πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ τους στὰ θεῖα Νάματα τῆς Αγιοκυπριανιτικῆς πανδαισίας. Στὴν ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῶν Αγίων, κατὰ τὴν ὁποία ἐπαιάνιζε πανηγυρικῶς ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ανω Λιοσίων Αττικῆς, σχηματίσθηκε μεγάλη καὶ ἐντυπωσιακὴ πομπή, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν κατὰ τάξιν ὅλοι οἱ ἑορτασταί, σὰν σὲ πορεία μεταβάσεως ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν... * * * ΠΑΡΑ τὴν δυσχέρεια, λόγῳ τῆς διεξαγωγῆς Δημοτικῶν καὶ Νομαρχιακῶν ἐκλογῶν τὴν ἡμέρα αὐτή, παρίσταντο καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν πολιτικῶν Αρχόντων μας. Αναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τοὺς ἑξῆς, χάριν τῆς ἱστορίας: Ο πρώην Υπουργὸς κ. Αθανάσιος Ξαρχᾶς, οἱ Βουλευταὶ Αττικῆς κ.κ. Γεώργιος Βλάχος καὶ Βασίλειος Οἰκονόμου, ὁ Νομάρχης Δυτ. Αττικῆς κ. Αριστείδης Αρκουδάρης μετὰ τοῦ Αντινομάρχου κ. Αγγέλου Λιόση, ὁ Δήμαρχος Ανω Λιοσίων κ. Εὐάγγελος Χριστοφιλάκης, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης μετὰ τοῦ Αντιδημάρχου κ. Σταματίου Αβράμη, τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Αντιπροέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Γεώργιος Λιάκος μετὰ τοῦ Αντιδημάρχου κ. Ιορδάνου Καμενίδη, ὁ Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Αθανάσιος Σπυράκος, ὁ ὑποψήφιος Υπερνομάρχης Αθηνῶν-Πειραιῶς κ. Εὐάγγελος Παπαδόπουλος, ὁ ὑποψήφιος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Βασίλειος Γκόλτσιος, ὁ Αστυνομικὸς Διευθυντὴς τοῦ Αἰγάλεω, ὁ Διοικητὴς τοῦ Αστυνομικοῦ Τμήματος Ανω Λιοσίων καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων. Αξίζει ἐπίσης νὰ σημειωθῆ ἡ σημαντικὴ βοήθεια τῆς Τροχαίας Αττικῆς στὴν ὁμαλὴ διακίνησι τῶν προσκυνητῶν. (Συνέχεια στὴν σελ. 353)

17 Η Ετήσια Μεγάλη Εκδήλωσις τῆς Αδελφότητός μας Τριακοστὴ Επέτειος ( ) «Εὐχαριστήρια 2006» Η κεντρικὴ θέσις τοῦ Γέροντος στὸν ἁγιασμὸ τοῦ Υποτακτικοῦ. Διὰ Πράξεως καὶ Θεωρίας πρὸς τὸ Φῶς τῆς Εσχατολογικῆς Βασιλείας Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! Επραγματοποιήθη καὶ ἐφέτος, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, ὡς καὶ τῶν ἑορταζομένων Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, ἡ μεγάλη ἐτήσια Εκδήλωσίς μας «Εὐχαριστήρια» μὲ πλήρη ἐπιτυχία, πρὸς τιμὴν τοῦ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου μας Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ. Τὴν Κυριακή, 9/ , ἐπὶ δύο ὧρες (7-9 μ.μ.), στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ξενοδοχείου τῶν Αθηνῶν «Νοβοτὲλ» (Πλατεῖα Βάθης), ἦσαν παρόντες ψυχῇ τε καὶ σώματι πνευματικὰ τέκνα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Κυπριανοῦ, Κληρικοί, Μοναχοί, ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ φίλοι τῆς εὐρυτέρας Αγιοκυπριανιτικῆς Οἰκογενείας, ὡς καί τινες ἐκ τῶν Αρχιερέων τῆς Ιερᾶς Συνόδου Ενισταμένων μετὰ τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν, καθ ὅσον οἱ λοιποὶ μετὰ τῶν Ρουμάνων καὶ Βουλγάρων Αρχιερέων εἶχαν ἤδη ἀποχωρήσει γιὰ τὶς ἕδρες τους μετὰ τὴν Πανήγυριν τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. Σημειωθήτω, ὅτι ἡ προσέλευσις τῶν εὐσεβῶν στὰ «Εὐχαριστήρια» ἦταν αἰσθητῶς μεγαλυτέρα τῶν προηγουμένων ἐτῶν, μεταξὺ δὲ τῶν παρισταμένων ἐπισήμων ἦσαν καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς Νομάρχης Ανατ. Αττικῆς κ. Λεωνίδας Κουρῆς μετὰ τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβούλου κ. Νικολάου Καντερέ, καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς ἐπίσης Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης μετὰ τοῦ Αντιπροέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Αναστασίου Αραμπατζίδη. Τὰ «Εὐχαριστήρια 2006», ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, περιελάμβαναν ἕνα πρόγραμμα πλῆρες εὐωδίας Ελληνορθοδόξου, πρὸς οἰκοδομὴν καὶ ἐνίσχυσι πνευματική, τὸ ὁποῖο στὰ πέντε του, ὡς συνήθως, Μέρη (Α -Ε ), παρουσίασε τὰ ἀκόλουθα: Μέρος Α (21 ). Η Εκκλησιαστικὴ Χορωδία τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ἔψαλε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνήθη εἰσαγωγικά, καὶ τὰ ἑξῆς: Στίχους ἐκ τῆς ἀργῆς Δοξολογίας, ἦχος α, Πέτρου Πελοποννησίου (5 ). «Φῶς Ιλαρόν», ἦχος πλ. α, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου (6 ). Εγκώμια Εορταστικὰ ὀκτώ, Προσόμοια, ἦχος γ, «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι», Ακροστιχὶς «Κυπριανῷ» κράτημα-ἐκλογὴ εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον (7, τὰ «Εγκώμια», ποίημα καὶ προσφορὰ τῆς Αδελφότητός μας). Θ

18 Μέρος Β (33 ). Ο Αρχιμ. π. Κυπριανὸς Αγιοκυπριανίτης ὡμίλησε μὲ θέμα: «Η κεντρικὴ θέσις τοῦ Γέροντος στὸν ἁγιασμὸ τοῦ Υποτακτικοῦ» (17 ). Μὲ συντομία καὶ λιτότητα ἀναφέρθηκε στὸν συγκλονιστικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο βιώθηκε στὴν Μοναστικὴ Παράδοσι ἡ ἀναγκαιότης τοῦ Γέροντος, ὡς κεντρικοῦ προσώπου, τόσο στὴν Πρᾶξι, μὲ κέντρο τὴν Υπακοή, ὅσο καὶ στὴν Θεωρία, μὲ κέντρο τὴν Καρδιακὴ Προσευχή. Εκ μέρους τῶν λαϊκῶν πνευματικῶν τέκνων, ὁ λίαν ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς καὶ ὀδοντίατρος κ. Γεώργιος Τεπετζικιώτης ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο «Χαιρετισμὸ Εὐγνωμοσύνης» (4 ) πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη μας, κατὰ τὸν ὁποῖο ὑπενθύμισε, ὅτι τὸ Μοναστήρι μας συμπληρώνει ἐφέτος 45 ἔτη ζωῆς καὶ ἐν τέλει εὐχήθηκε: «εἴθε νὰ ἀξιωθοῦμε σὲ πέντε χρόνια, τὸ 2011, νὰ πανηγυρίσουμε ὅλοι μαζί, μὲ μπροστάρη -ὅπως πάντοτε- τὴν Σεβασμιότητά Σας, τὴν πρώτη πεντηκονταετία (τὸ χρυσοῦν ἰωβηλαῖον) τῆς εὐλογημένης Πηγῆς τοῦ Μοναστηριοῦ μας». Κατόπιν, ὁ Ιερομόναχος π. Κλήμης παρουσίασε τὸ δῶρο τῆς Αδελφότητός μας στὸν τιμώμενο πνευματικό μας Πατέρα, τὸ ὁποῖο γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἦταν μία θαυμάσια καὶ πρωτότυπη Εἰκόνα τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας: «Τὸ Οραμα τοῦ Αγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου», θέμα ποὺ εἶχε ἄμεση σχέσι μὲ τὴν Εόρτια Ομιλία (5 50 ). Μέρος Γ (15 ). Η Χορωδία καὶ Ορχήστρα «Ελληνορθόδοξη Κληρονομιά» ἀπέδωσε τὰ ἑξῆς τραγούδια καὶ ὀργανικοὺς σκοπούς: «Δοξολογία Θεοῦ», ἦχος πλ. α, ἐναρμόνιος, ρυθμὸς τετράσημος, στίχοι καὶ μέλος Γεωργίου Βιολάκη (4 ). «Κατακαϋμένε πλάτανε», ἱστορικὸ τοῦ Μοριᾶ, ἦχος α, ρυθμὸς καλαματιανὸς 7/8 (3 ). Οργανικοὶ σκοποὶ Μακεδονίας (3 12 ). «Τὸ τραγούδι τοῦ βουνοῦ», ποιμενικὸ καλαματιανό, ἦχος πλ. β, ρυθμὸς ἑπτάσημος (3 08 ). Μέρος Δ (44 ). Ο Καθηγητὴς κ. Ονούφριος Σῶχος ἀπήγγειλε ὡραῖα τὴν συνέχεια, μέρος β, τοῦ κατανυκτικοῦ Μοναστηριακοῦ Χρονικοῦ: «Ο Δόκιμος Πατάπιος, τὸ λάδι τοῦ Ηγουμένου καὶ ὁ Αὐγερινὸς τῆς Παναγιᾶς» (23 ). Προεβλήθη ἡ ταινία, παραγωγῆς τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας: «Οδοιπορικὸ στὴν Ορθόδοξη Κένυα, », σχετικὴ μὲ τὴν Ιεραποστολὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων στὴν χώρα αὐτὴ τῆς Αφρικῆς (15 ). Μέρος Ε (10 ). Ο Σεβασμ

19 Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα τῆς Εκδηλώσεως, ἐνῶ σύντομους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, ἐψάλη τὸ Πολυχρόνιον καὶ διενεμήθησαν γλυκύσματα καὶ εὐλογίες. * * * Ηταν ἡ τριακοστὴ ἐπέτειος ( ) τῶν «Εὐχαριστηρίων» μας, τῆς Μεγάλης Εκδηλώσεως τῆς Αδελφότητός μας, ἡ ὁποία διοργανώνεται κατ ἔτος ὡς ἔκφρασι εὐγνωμοσύνης, ὡς ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία ἀναβαπτισμοῦ στὰ νάματα τῆς Ελληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, ἀλλὰ καὶ ὡς Ορθόδοξη Μαρτυρία τῆς οἰκουμενικῆς καὶ ὑπερ-εθνικῆς Αγίας Πίστεώς μας. Τῷ δὲ Θεῷ καὶ Σωτῆρι ἡμῶν δόξα καὶ εὐχαριστία! Πάντοτε νὰ στρέφεσαι στὸν Χριστὸ! Ολα τὰ προβλήματά μου ἐγείρονται στὸν ἀόρατο νοῦ μου καὶ στὴν καρδιά. Γι αὐτὸ ἀκριβῶς χρειάζομαι ἕναν ἀόρατο Σωτῆρα, ὁ Οποῖος νὰ γνωρίζη τὴν καρδιά μου. Αν πειράζεσαι ἀπὸ κάποια ἐνοχλητικὴ φαντασία ἤ ἀπὸ κάποια ἐμπαθῆ κίνησι (ἔχθρα, ὀργή, ζήλεια, μῖσος, λιγοψυχία, φιλαυτία, θέλημα, ἀπαιτήσεις τῶν αἰσθήσεων), σπεῦσε καὶ μὲ τὴν πιὸ ὀδυνηρὴ αὐτογνωσία στρέψου στὸν Χριστό. Αν περιβάλλεσαι σὰν νέφος ἀπὸ σκοτάδι, ἀμφιβολία ἤ ἀπελπισία, ἐπικαλέσου τὸ Ονομά Του μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά. Σ Αὐτὸν θὰ βρῆς γνῶσι, ἐμπιστοσύνη καὶ εἰρήνη. Καὶ ἄν δὲν θέλης νὰ ὑφίστασαι τὴν συνεχῆ ἐνόχλησι τοῦ ἐχθροῦ, νὰ ἐπαναλαβάνης συνεχῶς στὴν καρδιά σου τὴν εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ, «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». Αν ἡ προσευχή μου εἶναι εἰλικρινής, ὁ Κύριος πάντοτε θὰ διώχνη τὸν πειράζοντα, ὁ ὁποῖος γίνεται δυνατὸς μόνον ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς μου παρεκκλίσεως. Ο ἀόρατος ἐχθρὸς λοιπὸν ἔχει τὸν ἀόρατο Θεὸ ἐναντίον του, τὸν Δυνατό, τὸν Παντοδύναμο. Γι αὐτό, πάντοτε νὰ στρέφεσαι στὸν Χριστὸ καὶ νὰ Τὸν σκέπτεσαι συνεχῶς, καὶ τότε θὰ σώζης καὶ τὸν ἑαυτό σου καὶ τοὺς ἄλλους. Αγίου Θεοφάνους τοῦ Εγκλείστου (Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 350) Η Ιερὰ Μονὴ συνεχίζει ἐνισχυμένη τὴν ἐλπιδοφόρα Πορεία της ἐκ θανάτου πρὸς ζωήν, ὡς καὶ τὴν καθημερινὴ σωστικὴ Μαρτυρία καὶ Διακονία της γιὰ τὴν Αλήθεια τῆς Πίστεως, τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἀνθρώπων, τὴν τιμὴ τῶν ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν Αγίων Της Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης καὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ!

20 «Ων τὸ φρόνμημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν» (Μ. Αθανάσιος) Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321) Ενιστάμενοι, σχολιάζουμε... Δύο ἐπίσημες ἐπισκέψεις μὲ πολλαπλὲς σημασίες Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ - Αθηνῶν - Φαναρίου καὶ τὸ ἀντιφατικὸ κίνημα τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Αντι-οικουμενισμοῦ Οἱ δύο τροχοί, ἐπὶ τῶν ὁποίων φέρεται τὸ ἅρμα τοῦ ὀρθοδοξο-παπικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 60, περιεστρέφοντο μέχρι πρό τινος περὶ τὸν ἄξονα Βατικανοῦ - Φαναρίου. Ο συγκρητιστικὸς αὐτὸς ἄξων, ἐκρίθη σκόπιμον ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς νὰ ἀναβαθμισθῆ καὶ ἐνισχυθῆ περισσότερον, νὰ ἀναδειχθῆ δὲ ἐμφαντικώτερον νὰ ἐνισχυθῆ, μὲ τὴν δραστήρια καὶ δυναμικὴ πλέον συμμετοχὴ καὶ τῶν Αθηνῶν στὸν Διαχριστιανικὸ Οἰκουμενισμὸ (ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος ἐπισκέπτεται συνοδικῇ ἀποφάσει τὸ Βατικανό, κατὰ τὴν 14ην Δεκεμβρίου), ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδειχθῆ, μὲ τὴν πολύκροτη μετάβασι τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ στὸ Φανάρι (29-30 Νοεμβρίου). α) Δὲν ἐπιτρέπονται «χαριτολογήματα» ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ σημασίες τῶν δύο αὐτῶν ἐπισκέψεων δὲν ἐπιτρέπουν σὲ καμμίαν ἀπολύτως περίπτωσι οἱοδήποτε «χαριτολόγημα» τοῦ τύπου: «Ρώτησα ἕναν ἀδελφό: - Απὸ ποῦ πηγαίνουν στὸ Βατικανό;... Καὶ πῆρα τὴν ἀπάντηση: - Απ τὴν Αρχιεπισκοπὴ καὶ φυσικὰ μὲ τὴ βούλα τῆς Ιερᾶς Συνόδου!...» 1. Οταν μάλιστα συνειδητοποιηθῆ ἐν προκειμένῳ ἡ πλήρως ἀντι-πατερικὴ στάσις τοῦ συγχρόνου μας ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νὰ συντάξη εἰδικὰ ὑμνολογήματα, προκειμένου νὰ ἐνταχθοῦν στὴν οἰκουμενιστικὴ Ακολουθία ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ στὸ Φανάρι τοῦ «σεπτοῦ Ποιμένος καὶ Προέδρου», «τοῦ Αγιωτάτου Επισκόπου καὶ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου» 2!... Ιστορικὴ παραπομπή: Κατὰ Μάϊον 1964, ὁ ἱερὸς Αθωνας ἐσείετο, 1. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση, «Ο Αρχιεπίσκοπος εἰς τὸ Βατικανόν», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1665/ , σελ Μαρίας Αντωνιάδου, «Τρία νέα τροπάρια θὰ ψαλοῦν στὴ δοξολογία γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Βενεδίκτου ΙΣΤ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναγνώσει τὸ Πάτερ ἡμῶν στὰ ἑλληνικά», ἐφημερ. «Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς», , σελ. Α

21 «τὰ 95% τοὐλάχιστον τῶν Αγιορειτῶν Πατέρων ἀποδοκιμάζουν τὴν φιλοπαπικὴν πολιτικὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου ἔπαυσαν νὰ μνημονεύουν τὴν φήμην» 3. Η ἔντονος προβολὴ ἐκ μέρους τῶν Νεοημερολογιτῶν Αντι-οικουμενιστῶν τῆς πεποιθήσεώς των, ὅτι «ἡ ἡγεσία τῆς Εκκλησίας μας παρασύρει ὅλους μας ἐκτὸς τῆς Εκκλησίας, διὰ νὰ μᾶς ἑνώση μὲ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν Πανθρησκείαν» 4, κανοναρχούντων δυστυχῶς τῶν Αγιορειτῶν (!), δὲν ἀφήνουν περιθώρια γιὰ «χαριτολογήματα». β) «Τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται» ΚΑΤΑ τὴν κρίσιμη αὐτὴν στιγμή, ὁπότε ἡ αἵρεσις τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀναβαθμίζεται καὶ ἀναδεικνύεται ἐνισχυμένη, τὸ δὲ Φανάρι καὶ ἡ Αθήνα ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Ορθοδοξία καὶ τὸν Παπισμὸ ὡς δῆθεν «Αδελφὲς Εκκλησίες», οἱ ὁποῖες ὀφείλουν νὰ «ἐνεργοῦν ἀπὸ κοινοῦ ὡς χριστιανικὲς Εκκλησίες» καὶ νὰ «συνεργάζωνται σὲ ζητήματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀνεξαρτήτως τῶν θεολογικῶν διαφορῶν τους» 5, νὰ ἐπιδιώκουν δέ, ὄχι μόνον «συνύπαρξη», ἀλλὰ καὶ «στενὴ συνεργασία, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν καὶ ὄχι μόνο προβλημάτων τοῦ κόσμου», ὁ ὁποῖος «ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ θρησκευτικὴ σύγκλιση, στὰ ἐπὶ μέρους καὶ ἑνότητα» 6 κατὰ τὴν κρίσιμη λοιπὸν αὐτὴν στιγμή, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὅτι πράγματι: «Κανόνες Πίστεως καὶ ἀκριβείας εἶναι οἱ Αγιοι καὶ αὐτοὺς ἀκολουθοῦμε» 7. Η ἀντορθόδοξος ταυτότης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν ἀμφισβητεῖται πλέον: «τώρα τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται ἐπὶ δεκαετίες ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», τὶς δοξασίες τοῦ ὁποίου «ἐπανειλημμένα διακηρύσσουν πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καὶ θεολόγοι», οἱ ὁποῖοι ἔχουν «υἱοθετήσει τώρα ἄλλο Εὐαγγέλιο» 7. Οἱ Αγιοι Πατέρες, αὐτοὶ οἱ ὄντως Κανόνες Πίστεως, οὔτε χαριτολογοῦσαν, ἀντιμετωπίζοντες τὰς αἱρέσεις, οὔτε ἐξαντλοῦσαν τὸν ἀγῶνα τους στὴν δημοσιογραφία, ἀλλὰ διέκοπταν τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς αἱρετικούς, δηλαδὴ ἐνίσταντο ἀποτειχιζόμενοι καὶ ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἐδιώκοντο!... Η διακήρυξις ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας Αντι-οικουμενιστάς, ὅτι «ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε στὴ γραμμὴ τῶν Αγίων Πατέρων, καὶ αὐτῶν τὴν διδασκαλία προβάλλουμε» 7, ἄν δὲν εἶναι σκοπίμως παραπλανητική, εἶναι ὅμως ὁπωσδήποτε ἐλλιπής, μάλιστα ἄκρως ἐλλιπής. (Συνέχεια στὴν σελ. 358) 3. Εφημερ. «Τύπος Ελληνικὸς - Ορθόδοξος», ἀριθ. 40/Μάϊος 1964, σελ. 1 καὶ Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1663/ , σελ. 1, κύριον ἄρθρον (βλ. καὶ φύλ , ἀπόψεις τοῦ π. Σ. Σαράντου). 5. Εφημερ. «Η Καθημερινή», Κυριακὴ , σελ. 14, Συνέντευξις τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὸν Νῖκο Παπαχρήστου. 6. Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1665/ , σελ. 5, Συνέντευξις τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στὸ Ρωσικὸ Πρακτορεῖο «Νοβόστι». 7. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, «Οἱ ἐχθροὶ τῆς Εκκλησίας», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1665/ , σελ. 1 καὶ

22 Ιεραποστολικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Αφρικὴ Μ ὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἐπραγματοποίησε μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς Ιεραποστολικὲς Κοινότητες τῶν Ορθοδόξων Ενισταμένων στὴν Νότιο Αφρική, μὲ συνοδὸ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ κ. Αναστάσιο Βασιλόπουλο. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς τὴν Παρασκευή, ἐκ.ἡμ., καὶ ἀφίχθη στὸ Γιοχάννεσμπουργκ, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ιερομόναχο π. Ηλία Πάλμο καὶ τὸν ἀδελφὸ Φρουμέντιο, ὑπεύθυνο τοῦ Ορφανοτροφείου τῆς Ιεραποστολῆς. Απὸ ἐκεῖ, κατευθύνθησαν στὴν ἕδρα τῆς Ιεραποστολῆς, στὴν Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ τοῦ Αγίου Πνεύματος πλησίον τῆς Πραιτωρίας, ὅπου συναντήθηκαν μὲ τὸν Γέροντα Αὐτῆς Αρχιμ. π. Ναζάριο καὶ τοὺς δύο πρώτους ἰθαγενεῖς Ιεροσπουδαστάς, προερχομένους ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν ἤδη μαθήματα στὴν Ιερατικὴ Σχολή, ποὺ ἄρχισε νὰ λειτουργῆ στὴν Μονὴ ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ π. Ναζαρίου, γιὰ τὴν προετοιμασία μελλοντικῶν Κληρικῶν τῆς Ιεραποστολῆς μας στὴν Αφρική. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου στὴν Μονή, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβέστατο Παῦλο Vermaak, ἔγγαμο, 49 ἐτῶν, προσήλυτο στὴν Ορθοδοξία. Κατόπιν, ἀκολούθησε ἐπίσκεψις στὸ Ορφανοτροφεῖο τῆς Ιεραποστολῆς στὸ Ατεριτζβιλ, ὅπου ἤδη διαμένουν 13 ὀρφανὰ παιδιὰ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψι τοῦ ἀδελφοῦ Φρουμεντίου καὶ τῆς οἰκογενείας του, καὶ ὅπου ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν οἰκοδόμησι τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ τῶν Αγίων Αρχαγγέλων. Τὸ Ορφανοτροφεῖο συντηρεῖται ἀπὸ τὴν καλλιέργεια ἐκτάσεώς του 55 στρεμμάτων, στὴν ὁποία συμμετέχουν περίοικοι τοῦ πλησίον εὑρισκομένου καταυλισμοῦ ἰθαγενῶν. Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὴν Ελληνικὴ Κοινότητα τῆς Ιεραποστολῆς στὸ Γιοχάννεσμπουργκ. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Εφημέριο Αὐτῆς π. Παναγιώτη Μαρῖνο καὶ τὸν Ιερομ. π. Ηλία. Ο Ναὸς διευρύνθηκε ἐντυπωσιακὰ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, χάρις στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ π. Παναγιώτου, μὲ ἀνέγερσι σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ὡραίου Βαπτιστηρίου νηπίων καὶ ἐνηλίκων

23 Τὴν Δευτέρα, ἐκ.ἡμ., κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Παῦλο, καὶ Διάκονο τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Ορφανοτροφείου ἀδ. Φρουμέντιο Tuabata, ἔγγαμο, 48 ἐτῶν, προσήλυτο στὴν Ορθοδοξία. Τὴν Τρίτη, ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Φρουμέντιο, ὁ ὁποῖος θὰ ὑπηρετήση ὡς Εφημέριος στὸν ἀνεγειρόμενο Ναὸ τῶν Αγίων Αρχαγγέλων. Τὴν ἡμέρα αὐτή, ἀφίχθησαν ἀπὸ τὴν μακρυνὴ πόλι Πὸρτ Ελίζαμπεθ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐκεῖ Κοινότητος ἰθαγενῶν, ἡ ὁποία διαθέτει Ιερὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος καὶ ἡ ὁποία ὑπήχθη πρόσφατα στὴν Ιερὰ Σύνοδό μας μὲ τὸν προβλεπόμενο ὑπὸ τῆς Κανονικῆς Παραδόσεως τῆς Εκκλησίας μας τρόπο, προερχομένη ἀπὸ τοὺς Μονοφυσῖτες Κόπτες τῆς Αἰγύπτου. Επρόκειτο γιὰ τὸν πρώην ἱερέα τῆς Κοινότητος π. Αγγελο Ntamo, ἔγγαμο, 28 ἐτῶν, δραστήριο καὶ ὀργανωτικὸ ἄνθρωπο, ὡς καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ Σίμωνα Ntamo. Τὴν Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., Εορτὴν τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου καὶ τοῦ Ιεροῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν π. Αγγελο στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου. Εν συνεχείᾳ καὶ ἐπὶ τριήμερον, ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ διάφορα ἀξιοθέατα τῆς χώρας αὐτῆς, τῆς διακρινομένης γιὰ τὸ φυσικό της κάλλος. Τὸ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Μοναστηριακὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Αγγελο στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέρου, τὸν δὲ πατέρα του Σίμωνα, 62 ἐτῶν, στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου. Ακολούθησε συζήτησις μὲ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Κοινότητος τοῦ Πὸρτ Ελίζαμπεθ γιὰ τὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως Ορθοδόξου Ιεραποστολικῆς Μαρτυρίας στὴν περιοχή τους. Τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ τελευταία ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου, μὲ συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν καὶ περίπου ἑκατὸ καὶ πλέον πιστῶν διαφόρων ἐθνοτήτων ( Ελλήνων, Κυπρίων, Σέρβων, Ρώσων, Ρουμάνων, ἰθαγενῶν τοπικῶν φυλῶν), κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβέστατο Εὐτύχιο Cilibe, ἔγγαμο, 53 ἐτῶν, γιὰ νὰ ὑπηρετήση καὶ αὐτὸς στὴν Κοινότητα τοῦ Πὸρτ Ελίζαμπεθ, μὲ προοπτικὴ τὴν Θ

24 Θ δραστηριοποίησί του στὴν ἵδρυσι νέας Κοινότητος στὴν περιοχή. Μετὰ τὴν πολυ-εθνικὴ Θεία Λειτουργία, τὸ ὑπέρτατο αὐτὸ Μυστήριο ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων στὴν κοινωνία τοῦ Θεοῦ, παρετέθη ἑόρτια Τράπεζα ἀγάπης, στὴν ὁποίαν παρεκάθησαν 70 περίπου ἄτομα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγιναν Ομιλίες, ἀπευθύνθησαν Χαιρετισμοὶ καὶ παρουσιάσθηκε παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρμοσύνης. Τὸ ἴδιο βράδυ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος μετὰ τοῦ συνοδοῦ του ἀδελφοῦ Αναστασίου, ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ελλάδα, ὅπου καὶ ἔφθασε τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, ἐκ.ἡμ. Η Ιεραποστολὴ τῶν Ενισταμένων στὴν Νότιο Αφρικὴ ἐδέχθη, μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ, μίαν σημαντικὴ ἐνίσχυσι καὶ παρέχει ἐλπιδοφόρες ἐνδείξεις εὐρυτέρας Ιεραποστολικῆς ἀναπτύξεως στὴν χώρα αὐτὴ καὶ γενικώτερα στὴν ἀχανῆ μαύρη Ηπειρο. (Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 355) Οἱ Αγιοι Μάξιμος ὁ Ομολογητὴς καὶ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, στοὺς ὁποίους καὶ παραπέμπουν οἱ Νεοημερολογῖται Αντι-οικουμενισταί, ἐδιώχθησαν ἐξοντωτικά, ὄχι μόνον διότι «δὲν δίστασαν νὰ ποῦν» 7, ἀλλὰ ἀκριβῶς διότι δὲν ἐδίστασαν νὰ ἀποτειχισθοῦν. γ) «Οὐδ ἄν πρὸς ὥραν» ΟΙ ΣΑΦΕΙΣ, σαφέστατες διαπιστώσεις τῶν Νεοημερολογιτῶν Αντι-οικουμενιστῶν, ὅτι οἱ συγκρητιστὲς ποιμένες τους «παρασύρουν» αὐτοὺς «ἐκτὸς τῆς Εκκλησίας» ὅτι «τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται ἐπὶ δεκαετίες» ἀπὸ τοὺς ποιμένας αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν «υἱοθετήσει ἄλλο Εὐαγγέλιο», τονίζουν -μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφασι- τὴν ἀντι-πατερικότητα τοῦ ὄντως ἀντιφατικοῦ κινήματος τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Αντι-οικουμενισμοῦ. Οἱ Νεοημερολογῖται Αντι-οικουμενισταί, κοινωνοῦντες μὲ τοὺς συγκρητιστὰς ποιμένας των, δὲν δύνανται, εἶναι ἀδιανόητον, νὰ διακηρύττουν, ὅτι εἶναι «Σύμφωνοι καὶ Ακόλουθοι Αγίων Πατέρων» 8, διότι οἱ Αγιοι -κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον- «οὐδ ἄν πρὸς ὥραν» (ὄχι «ἐπὶ δεκαετίες»!...) ἐδέχοντο κοινωνίαν καὶ «συνάφειαν» μὲ ἐκείνους τοὺς ποιμένας, τοὺς ὁποίους εὕρισκαν «σκάζοντας (χωλαίνοντας) περὶ τὴν Πίστιν» 9. Εκ τῆς Γραμματείας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 16/29η Νοεμβρίου 2006 Αγίου Αποστόλου Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 8. Ζ Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 196D/Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β, σελ. 823β, Πρᾶξις Ε. 9. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ / Επιστολὴ ΣΞΣΤ, Πέτρῳ Επισκόπῳ Αλεξανδρείας

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Πέμπτη, 2α Νοεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 3 ΜΕΡΟΣ Α 5 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Β 14 Κυριακοδρόμιον. 16 Μηνολόγιον/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Χρονικὸν Εκλογῆς ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, κατὰ τὴν αὐτὴν ΛΔ ἐτήσιο τακτικὴ Συνεδρίασί Της, τὴν Τετάρτη 4.10.2007 ἐκ.ἡμ., στὴν Ιερὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε,

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου καὶ Πνευματικὸ Τέκνο 1 Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Βʹ, 2/15.11.2012 Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Πνευματικὸ Τέκνο: Αγάπη καὶ Ελευθερία ἢ Εξουσία καὶ Εξάρτησις; Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Αδελφοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Ζʹ ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ, συνεχίζουμε τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων μας ἐπὶ τοῦ σοβαρωτάτου θέματος τῶν Αγίων Ρώσων Νεομαρτύρων μὲ δύο ἐπιστολές. Η πρώτη ἐπιστολὴ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα