ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 247

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 347 ΚΩΔΙΚΟΣ 4252 Περιεχόμενα ISSN Εγκύκλιος Χριστουγέννων: «Τὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ» Εορτὴ Μονῆς Αγίου Γερασίμου Πετρουπόλεως Αττικῆς Η Εορτὴ τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πανήγυρις Ιερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοεργοεπηκόου Πεταλιδίου Μεσσηνίας Η Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Η τακτικὴ ἐτήσιος Συνεδρίασις τῆς Ιεραρχίας τῆς Ι. Συνόδου τῶν Ενισταμένων «Εὐχαριστήρια 2008» Οἱ Αγιοι τῆς Μονῆς μας Κυπριανὸς καὶ Ιουστῖνα Θαυματουργοῦν Επίσκεψις Αγάπης στὶς Φυλακὲς Βόλου Αγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος Η Συμμετοχὴ τῆς Ι. Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Εὐγνώμων Αναφορὰ ἐπὶ τῇ Διακηρύξει τῆς Αγιότητος τοῦ Μητρ. Φιλαρέτου Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Αγγέλων καὶ Κουρὰ Μοναχῆς Θαυμαστὸ Περιστατικὸ ἀπὸ τὸν Βίον τοῦ Αγ. Ιωάννου τοῦ Ελεήμονος Η Ι. Πανήγυρις Οσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Η Ι. Πανήγυρις τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Ελεήμονος στὴν Θεσσαλονίκη Ενοριακὴ Σύναξις στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου καὶ Χειροτονία Διακόνου Επίσκεψις Αγάπης στὶς Φυλακὲς Αμφισσας Βάπτισις ἑτεροδόξου γυναικὸς «Εἶπε Γέρων» - Περὶ Εγκρατείας, Αγίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2009: Εγκόλπιον Ημεροδείκτης Τοίχου Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Ο Αγιος Σπυρίδων Τριμυθοῦντος ὁ Θαυματουργός. Εκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Επίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: www. synodinresistance.org Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Κουκουδάκης, Ζωοδόχου Πηγῆς 91, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 248

3 Εγκύκλιος ἐπὶ τῇ Εορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ Τὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου, τέκνα φωτόμορφα τῆς Εκκλησίας Τὴν στιγμὴ αὐτή, κατὰ τὴν ὁποία συμπυκνώνεται μέσα στὸν λειτουργικὸ χρόνο τῆς Ορθοδόξου Λατρείας ὅλο τὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας μας, ἔχομε τὴν μεγίστη εὐλογία νὰ μετέχωμε στὴν Αγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, στὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καὶ στὴν Εἰρήνη τοῦ Αγίου Πνεύματος. Η ἄφραστος αὐτὴ Δωρεά, νὰ βιώνωμε δηλαδὴ μὲ ὅλη μας τὴν ὕπαρξι τὴν κοινωνία μὲ τὸν Ακτιστο Τριαδικὸ Θεό, γίνεται περισσότερο συγκλονιστικὴ τὴν μεγάλη αὐτὴ Ημέρα τῆς Ενανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν Αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρός, πλήρης Χάριτος καὶ Αληθείας» 1. Στὸ Θεανδρικὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ ἀναπαύθηκε πλέον ἡ ταραγμένη καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ο Φιλάνθρωπος Θεὸς ἔχει ἀποθέσει στὸ ἐσώτατο εἶναι τοῦ ἀνθρώπου τὸν ἱερὸ καὶ ἄμωμο πόθο τῆς κοινωνίας στὴν ἄκτιστη Θεία Ζωή. Ο ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ἔχασε μὲ τὴν πολυώνυμη ἁμαρτία τὸν σωτήριο αὐτὸ προσανατολισμό του καὶ ἔστρεψε τοὺς πόθους του στὴν καλλιέργεια τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ του, δὲν ἡσυχάζει, δὲν ἱκανοποιεῖται πλήρως καὶ σταθερῶς μὲ τίποτε κτιστό, ἐφ ὅσον σὲ ὅλα κρύβεται Η Δικαιοσύνη ὡς Εὐσπλαγχνία ἡ ἀπογοήτευσις καὶ ὁ πνευματικὸς θάνατος. «Γιὰ Σένα μᾶς ἔπλασες, Κύριε», ἀναφωνεῖ ὁ Ιερὸς Αὐγουστῖνος, «καὶ μόνο σὲ Σένα θὰ βρῆ ἡ καρδιά μας εἰρήνη». * * * Αδελφοί μου Φιλόχριστοι Ας γίνωμε σήμερα καὶ πάντοτε «κήρυκες τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ» 2!... Ο ἄνθρωπος εἶπε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ λέγη «ὄχι» στὸν Θεό, ὁ Θεὸς ὅμως δὲν ἦταν δυνατὸν ποτὲ νὰ πῆ «ὄχι» στὸν ἄνθρωπο. Τὸ μεγάλο «ναὶ» τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ ἦταν καὶ εἶναι ἡ Ενανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ Του. Μετὰ τὴν Σάρκωσί Του, ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ Επαίτης τῆς Αγάπης μας στὴν θύρα τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἀναμένει τὸ ἰδικό μας «ναί», γιὰ νὰ εἰσέλθη καὶ νὰ δειπνήση μαζί μας: «Ιδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ ἐμοῦ» 3. Αὐτὸς ὁ θεϊκὸς Επαίτης, ὁ Ζητιάνος τῆς Αγάπης μας, ὁ τόσο παραγνωρισμένος ἀκόμη καὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ τόσο γνωστὸς μέσα στὴν Εὐσπλαγχνία Του, δὲν ἀπαιτεῖ ἀπὸ μᾶς μία τυφλὴ ὑπακοὴ γεμάτη φόβο. Μόνο ἀναμένει, μὲ πατρικὴ τρυφερότητα, νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν στοργικὴ κλῆσι Του, νὰ «ἀνοίξωμε τὴν θύρα», νὰ Θ

4 Θ ἀποδεχθοῦμε τὴν Αγάπη Του, νὰ ἐξέλθωμε ἀπὸ τὴν κόλασι τῆς φιλαυτίας μας, δηλαδὴ τῆς αὐτο-αγάπης μας, καὶ νὰ συναντηθοῦμε μὲ Εκεῖνον, τὸν Μόνον Εὔσπλαγχνον, στὴν ἱερὰ καὶ ἄδυτο Εορτὴ τῆς Συναντήσεως, στὴν ἐπανασυμφιλίωσι καὶ ἐπανασύνδεσι, σὲ μία προσωπικὴ σχέσι καὶ κοινωνία, ἡ ὁποία παραπέμπει στοὺς Γάμους τοῦ Αρνίου 4, στὸ Δεῖπνον τῆς Βασιλείας 5. Μᾶς ὑπενθυμίζει συνεχῶς, μέσῳ τῆς Εορτῆς τῆς Γεννήσεώς Του, ὅτι «ἀγάπησιν αἰώνιον ἠγάπησα ὑμᾶς, διὰ τοῦτο εἵλκυσα ὑμᾶς εἰς οἰκτείρημα» 6 μὲ αἰώνια ἀγάπη σᾶς ἔχω ἀγαπήσει, γι αὐτὸ σᾶς εἵλκυσα πρὸς ἐμένα μὲ τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαγχνία μου!... * * * Χριστώνυμοι ἀδελφοί μου Ας ἐμβαθύνωμε καὶ σήμερα καὶ πάντοτε στὸ μέγα Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ. Βοηθός μας καὶ μυητής μας στὴν μυσταγωγία αὐτὴ εἶναι Εκείνη, ἡ Οποία εἶπε τὸ μεγάλο «ναὶ» στὸν εὔσπλαγχνο Επαίτη τῆς Αγάπης μας: ἡ Αχραντος Θεοτόκος... Η Θεοτόκος ἄνοιξε τὴν ὕπαρξί Της στὸν Θεὸ καὶ ἐγεφύρωσε τὰ διεστῶτα, τὸ Ακτιστο καὶ τὸ Κτιστό: «Χαῖρε γέφυρα ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν» 7, προσευχόμεθα καθημερινῶς πρὸς τὴν Υπερευλογημένη Μητέρα μας. Στὴν Σάρκωσι τοῦ Λόγου ὁ Κριτὴς ἀποσύρεται καὶ ἐμφανίζεται ὁ γεμᾶτος τρυφερότητα Φίλος, ὁ Οποῖος μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν Δικαιοσύνη Του ὡς Εὐσπλαγχνία, ὡς θαυμαστὴ λεπτότητα, μὲ τὴν ὁποία φροντίζει γιὰ τὴν Εἰκόνα Του, τὸν ἄνθρωπο. Ο Θεὸς Πατέρας, μὲ τὴν Ενανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ Του, ἀποδεικνύεται Δίκαιος μὲ τὴν ἔννοια ὄχι τὴν νομικὴ (δικαστικὴ δικαιοσύνη, ἄσκησι κρίσεως), ἀλλὰ τῆς εὐσπλαγχνικῆς πιστότητός Του στὴν Διαθήκη Του, στὴν θεία θέλησι νὰ σώση καὶ ἀνακαινίση τὸν ἄνθρωπο. Στὴν Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ στὴν θεία Χάρι/Δωρεά, στὴν Εὐσπλαγχνία Του, καλούμεθα ὅλοι νὰ πιστεύσωμε καὶ νὰ Τὴν ἀποδεχθοῦμε, μὲ υἱϊκὴ εὐγνωμοσύνη καὶ ἀγάπη, διότι «τέλος Νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι» 8. Ο Χριστός μας κατήργησε τὴν ἰσχὺ τῶν Νομικῶν Διατάξεων, ἡ δικαίωσις καὶ σωτηρία δὲν ἐξαρτᾶται πλέον ἀπὸ τὴν τήρησι Αὐτῶν ὡς ἀνταπόδοσις, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μετοχή μας στὴν Ενσαρκη Εὐσπλαγχνία, ἡ ὁποία ἕνωσε τὸ Κτιστὸ καὶ τὸ Ακτιστο, τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ανθρωπο, μέσα στὴν Εὔσπλαγχνη Αγκάλη Του ἐπὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μετέχοντες στὸ Δεῖπνον τῆς Βασιλείας 5, γινόμεθα σύσσωμοι καὶ σύναιμοι τοῦ Χριστοῦ μας λαμβάνοντες ὡς τροφὴ τὴν Σάρκα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Σωτῆρος μας, εἰσερχόμεθα εἰς Γάμου Κοινωνίαν μαζί Του βιώνοντες τὴν ὑπερφυσικὴ ἐμπειρία τῆς Κοινωνίας μας μὲ τὸν Θεάνθρωπο, συνειδητοποιοῦμε, ὅτι ὁ Θεὸς γίνεται περισσότερο οἰκεῖος μὲ μᾶς, παρ ὅτι εἴμεθα ἐμεῖς μὲ τὸν ἑαυτό μας!... Καὶ τότε, κατανοοῦμε τὴν θεόπνευστη πατερικὴ προτροπή: «Ιδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ ποὺ σοῦ δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ βαραίνη στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὥς τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ νοιώσης ἐντός σου τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο» 9. * * * Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου Λέγει ὁ Κύριός μας: «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ

5 Εορτὴ Μονῆς Αγίου Γερασίμου Πετρουπόλεως Αττικῆς ΤΗΝ Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ἡ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας στὴν Πετρούπολι Αττικῆς (ὁδὸς Κανάρη), τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Αναστασία Μοναχή. Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία, μετὰ τῶν Ιερομονάχων π. Ιλαρίωνος Αγιοκυπριανίτου καὶ τοῦ ἄρτι προσχωρήσαντος στὴν Ιερὰ Σύνοδό μας ἐξ ἄλλης δικαιοδοσίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ελλάδι π. Νείλου Μιχαλάκη. Εψαλαν Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, οἱ ὁποῖες εἶχαν προσέλθει μετὰ τῆς Οσιωτάτης Καθηγουμένης Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς. Συμμετεῖχαν δὲ ἀρκετοὶ προσκυνηταὶ στὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ ἱερὰ Πανήγυρι. η ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» 10. Τὸ μέγα αὐτὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ ἄς ἀποτελῆ συνεχὲς ἀδολέσχημα καὶ ἐντρύφημα τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἄς προσπαθοῦμε, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ εὐχαῖς τοῦ πολυσεβάστου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, νὰ ἐνσαρκώνωμε τὴν Εὐσπλαγχνία αὐτὴ στὴν προσωπική μας ζωή, γενόμενοι ἔργῳ καὶ λόγῳ «κήρυκες τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ» 2, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος. Αμήν! Αγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ 2008 Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας Ο Επίσκοπος Ο Ωρεῶν Κυπριανὸς Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 1) Ιωάν. α 14. / 2) Αββᾶ Ισαὰκ Σύρου, Λόγος Ξ. / 3) Αποκαλ. γ 20. / 4) Πρβλ. Αποκαλ. ιθ 6 καὶ 9, κα 2 καὶ 9, κβ 17. / 5) Πρβλ. Λουκ. ιδ Αποκαλ. ιθ 9 καὶ 17. / 6) Πρβλ. Ιερεμ. λη 3. / 7) «Χαιρετισμῶν», Οἶκος Γ. / 8) Ρωμ. ι 4. / 9) Αββᾶ Ισαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ. / 10) Ιωάν. γ

6 Η Εορτὴ τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ἡ ἱστορικὴ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στὴν Αμυγδαλέζα Σταμάτας Αττικῆς, τῆς ὁποίας Κτητόρισσα καὶ πρώτη Καθηγουμένη διετέλεσε ἡ ἁγία Γερόντισσα Βρυαίνη (Μπατιστάτου), πρὸ δεκαετίας ἤδη κοιμηθεῖσα ἐν Κυρίῳ ( 1998), ἀνηψιὰ οὖσα τοῦ ὁσίου Γέροντος Ιωσὴφ τοῦ Ησυχαστοῦ καὶ Σπηλαιώτου. Ετελέσθη κατανυκτικὴ Αγρυπνία, μὲ τὴν συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Στὸν Μ. Εσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθ ὅλη δὲ τὴν διάρκεια τῆς Αγρυπνίας ἔψαλε ἀκούραστα ὁ Χορὸς τῶν Μοναζουσῶν τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν, ἀντιπροσωπία τῆς ὁποίας ὑπὸ τὴν Οσιωτάτην Γερόντισσα Ταξιαρχία Μοναχὴ Καθηγουμένη ἔλαβε μέρος στὴν ἱερὰ Πανήγυρι. Στὴν Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, ὁ ὁποῖος συνελειτούργησε μὲ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου καὶ τέσσερις Ιερεῖς (π. Απόστολο Καγιόγλου, π. Αντώνιο Γαννουκᾶκο, Εφημέριο τῆς Μονῆς, π. Κωνσταντῖνο Σωτηριάδη καὶ π. Γεώργιο Γιάν), τῇ συμμετοχῇ τριῶν Υποδιακόνων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία. Πολλοὶ πιστοὶ ἐκοινώνησαν τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Μετὰ τὴν Απόλυσιν, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν ἐχαιρέτησε δεόντως καὶ ἐδώρησε μία κεντητὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας στὴν Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Βρυαίνη τὴν νεωτέρα. Η εὐλογία τῆς Παναγίας μας στὸν ἑορτάζοντα αὐτὸν πνευματικὸ Οἶκο Της ἦταν ἔκδηλη, ὡς καὶ ἡ πνευματικὴ προσευχητικὴ συμμετοχὴ τῆς ἁγίας Κτητορίσσης Γεροντίσσης Βρυαίνης

7 Πανήγυρις Ιερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου Πεταλιδίου Μεσσηνίας ΤΗΝ Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ἡ Ιερὰ Μονὴ Παναγίας Γοργοεπηκόου στὸ Πεταλίδι Μεσσηνίας, ὅπου πλέον διαμένει μονίμως ὁ ἀσθενὴς Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας Αὐστραλίας κ. Χρυσόστομος. Τῆς ἑορτίου Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, καὶ συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, οἱ Αγιοκυπριανῖται Αρχιμανδρῖται π. Αθανάσιος ἐξ Αγρινίου καὶ π. Γρηγόριος ἐκ Πύργου Ηλείας καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν ἀπὸ τὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Αθήνα, τὸ Αγρίνιο καὶ τὸν Πύργο. Ωμίλησε ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β Λουκᾶ περὶ τῶν θείων Οἰκτιρμῶν, τοὺς ὁποίους προτρεπόμεθα ὑπὸ τοῦ Κυρίου μας νὰ μιμηθοῦμε, καὶ ἐπίσης ἀνεφέρθη στὴν χορηγὸ τῆς θεϊκῆς ἀγαθότητος καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, Γοργοεπήκοον Κυρίαν Θεοτόκον. Εγινε περιφορὰ τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος πέριξ τῆς Μονῆς, ἀνεπέμφθησαν δεήσεις, τέλος δὲ παρετέθη πλουσία τράπεζα φιλοξενίας καὶ ἀγάπης. Ηδη, τὴν Ιερὰ αὐτὴ Μονή, ὡς καὶ τὴν ἀνεγειρομένη Ενορία Παναγίας Γιάτρισσας στὸ Ασπρόχωμα Καλαμάτας, ἐξυπηρετεῖ ἐφημεριακῶς ὁ ἄρτι προσχωρήσας στὴν Ιερὰ Σύνοδό μας Αἰδεσιμ. π. Κλεομένης Κεφάλας, νέος στὴν ἡλικία Μεσσήνιος ἔγγαμος Ιερεύς, προερχόμενος ἀπὸ ἑτέραν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ελλάδι

8 Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ΤΗΝ Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε λαμπρῶς ἡ Ιερὰ Μητροπολιτικὴ Μονή μας τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, ἀναρίθμητα δὲ πλήθη εὐσεβῶν προσκυνητῶν προσέτρεξαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη τῶν Θαυματουργῶν καὶ λαοφιλῶν Αγίων, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ παρηγορίαν. Η ἑόρτια πανηγυρικὴ αὐτὴ Σύναξις Κλήρου καὶ Λαοῦ εἶχε, ὅπως πάντοτε, Διορθόδοξο χαρακτῆρα. Προσῆλθαν στὴν Πανήγυρι ἑορτασταὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Αθήνα καὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διατρανώθηκε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἡ εὐλογημένη ἕνωσις τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Στὸν Μέγα Εσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, συγχοροστατούντων τῶν ἁγίων Αρχιερέων Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου, τῆς Αδελφῆς Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ρουμανίᾳ, Σεβασμ. Επισκόπου Τριάδιστα κ. Φωτίου, τῆς Αδελφῆς Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Βουλγαρίᾳ, Σεβασμ. Επισκόπου Ταυρίδος καὶ Οδησσοῦ κ. Αγαθαγγέλου, Προέδρου τῆς Προσωρινῆς Υπερτάτης Εκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὡς καὶ τῶν ἑξῆς Ιεραρχῶν:

9 Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου καὶ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ, Θεοφιλ. Επισκόπων Νι- ὰμτς κ. Δημοσθένους, Ιλφὼβ κ. Φλαβιανοῦ καὶ Ιασίου κ. Γλυκερίου ἀπὸ τὴν Ρουμανία, Σεβασμ. Επισκόπου Νόρα κ. Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας, Σεβασμ. Επισκόπου Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσοστόμου ἀπὸ τὸ Πεταλίδι Μεσσηνίας, Σεβασμ. Επισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ ἀπὸ τὴν Πιστόϊα Ιταλίας, Θεοφιλ. Επισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννου ἀπὸ τὴν Στοκχόλμη Σουηδίας, καὶ τῶν Θεοφιλ. Επισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, Μεθώνης κ. Αμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Παρέστησαν ἐπίσης πολλοὶ Κληρικοί, Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ πλήθη εὐλαβῶν. Εόρτιο κήρυγμα στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς Ακολουθίας ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμ. Λούνης κ. Σιλουανός, ὁ ὁποῖος ὑπεγράμμισε τὴν σημασία τοῦ ἀποφασιστικοῦ «ὄχι» στὴν πρότασι τοῦ σατανᾶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐξουσία τοῦ κόσμου (τὸ πρῶτο «ὄχι» εἶχε ἀπευθύνει ὁ Χριστός μας στὸ Ορος τῶν Πειρασμῶν). Τὸ πρωΐ τῆς Τετάρτης, στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, ἐλειτούργησαν συνολικὰ οἱ προαναφερθέντες 16 Αρχιερεῖς, ἔλαβαν μέρος περὶ τοὺς 35 Ιερεῖς (ἐξ Ελλάδος, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ρωσίας, ΗΠΑ, Ιταλίας, Τσεχίας καὶ Σλοβακίας), 4 Διάκονοι καὶ πολλοὶ Υποδιάκονοι. Μεταξὺ τῶν ἀναριθμήτων πιστῶν, συμπεριλαμβάνονταν ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ τὶς Ιερὲς Μονές, Ενορίες καὶ Κοινότητές μας Ελλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Αναπληρωτὴς

10 η Πρόεδρος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία, μὲ κύρια ἀναφορὰ στὸ Ξεθωριασμένο Οραμα τῆς Αγιότητος, τὸ ὁποῖο μᾶς βοηθοῦν οἱ ἑορταζόμενοι Αγιοι Προστάτες τῆς Μονῆς νὰ ἀνανεώσουμε, ὥστε νὰ ἀποκαλύψουμε τὸ Αληθινὸ Νόημα Ζωῆς. Μετὰ τὴν Απόλυσι τῆς πανηγυρικῆς πολυ-αρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποία ἔψαλε ἐπιτυχῶς, ὅπως καὶ στὸν Μέγα Εσπερινό, ὁ Χορὸς τῶν Αγιοκυπριανιτῶν, ἀπηύθυναν συντόμους ἑορτίους χαιρετισμούς, μεστοὺς πνευματικοῦ περιεχομένου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἐκ Βουλγαρίας καὶ ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Ταυρίδος καὶ Οδησσοῦ κ. Αγαθάγγελος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Επακολούθησε μεγαλειώδης Λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν Ιερῶν Λειψάνων τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ανω Λιοσίων Αττικῆς, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐτελέσθη Αρτοκλασία πρὸ τοῦ νεοδμήτου Ιεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Μεταξὺ τῶν ἐπισήμων, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν λαμπρὰ αὐτὴ Πανήγυρι, ἦσαν καὶ οἱ ἑξῆς: Ο πρώην Υπουργὸς κ. Αθανάσιος Ξαρχᾶς, οἱ Βουλευταὶ Αττικῆς κ.κ. Βασίλειος Οἰκονόμου, Αθανάσιος Μπούρας καὶ Νικόλαος Καντερές, ὁ Νομάρχης Δυτ. Αττικῆς κ. Αριστείδης Αρκουδάρης, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, οἱ Πολιτευταὶ κ. Κων. Κατσίκης, κυρία Κων/

11 να Τριλίκη καὶ κυρία Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα, ὁ πρώην Δήμαρχος Ανω Λιοσίων κ. Εὐάγγελος Χριστοφυλλάκης, οἱ Αντινομάρχαι κ. Αγγελος Λιόσης καὶ κυρία Σταυρούλα Δήμου, ὁ Αντιδήμαρχος Φυλῆς κ. Σταμάτιος Αβράμης, ἡ Νομαρχιακὴ Σύμβουλος κ. Ελλη Κατσάνου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημ. Συμβουλίου Φυλῆς κ. Αριστείδης Μπρέμπος, οἱ Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Αραμπατζίδης, Ιωάννα Σπυρίδωνος, Γεώργιος Δακτυλίδης καὶ Βασίλειος Γκόλτσος, ἡ Υποδιευθ. Εφορίας Ανω Λιοσίων κ. Ελένη Κουρκουβῆ, ἐνῶ τὸν Υφυπουργὸ Εξωτερικῶν κ. Πέτρο Δούκα ἐξεπροσώπησε ὁ κ. Νικόλαος Λαζαρίδης. Δόξα καὶ εὐχαριστία ἀνήκει στὸν Αγιο Τριαδικὸ Θεό, γιὰ τὴν μεγάλη δωρεὰ τῆς τόσο ὡραίας καὶ πολυωφελοῦς Πανηγύρεως τῶν Θαυματουργῶν Προστατῶν τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης!

12 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η τακτικὴ ἐτήσιος Συνεδρίασις Αὐτῆς ΛΕ / ἐκ.ἡμ. ΤΗΝ ἐκ.ἡμ., ἡμέρα Παρασκευή, κατόπιν δὲ ἐπισήμου προσκλήσεως ( Επιστολὴ ὑπ ἀριθ. πρωτ. 1637/ ἐκ.ἡμ.), συνῆλθε στὴν τακτικὴ ἐτήσιο Συνεδρίασι ΛΕ Αὐτῆς ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ελλάδι. Τῆς πολυώρου καὶ ἐπιπόνου Συνεδριάσεως Αὐτῆς (σὲ δύο μέρη) προ- ΐστατο ὁ Αναπληρωτὴς Πρόεδρος Αὐτῆς, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, τοῦ Σεβασμ. Προέδρου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ἀδυνατοῦντος νὰ παραστῆ λόγῳ ἀσθενείας. Συμμετεῖχαν οἱ ἑξῆς Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Αρχιερεῖς Αὐτῆς, τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Αλανίας κ. Γεωργίου, ἐκ Νοτίου Οσσετίας, μὴ παραστάντος λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως στὴν πατρίδα του: ἐξ Ελλάδος, οἱ Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Μεθώνης κ. Αμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξ Αμερικῆς, ὁ Σεβασμ. Ετνα κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος ἐξ Αὐστραλίας, ὁ Σεβασμ. Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσόστομος ἐξ Ιταλίας, οἱ Σεβασμ. Νόρα κ. Μιχαὴλ καὶ Λούνης κ. Σιλουανὸς καὶ ἐκ Σουηδίας, ὁ Θεοφιλ. Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης. Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεύς, ἤσκησε καθηκόντως τὴν διακονία του, οἱ δὲ Αρχιμ. π. Γλυκέριος καὶ Ιερομ. π. Ιωάννης Αγιοκυπριανῖται ἐτέλεσαν φιλοπόνως χρέη Διερμηνέως. Οἱ μακρὲς καὶ κοπιώδεις συζητήσεις ἐπὶ τοῦ εὐρυτάτου θεματολογίου τῆς Συνεδριάσεως ΛΕ ἀπετέλεσαν, χάριτι Θεοῦ, μία ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία ἀσκήσεως τοῦ Συνοδικοῦ Πνεύματος: διάλογος ἐν ταπεινώσει, ἀγάπῃ καὶ ἁγνότητι διαθέσεων, ἐν πνεύματι εἰρήνης καὶ προσευχῆς, ἐν διαθέσει νὰ ἀκούσωμε «τί τὸ Πνεῦμα λέγει τῇ Εκκλησίᾳ». ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ἀπησχόλησαν, βάσει τῆς Ημερησίας Διατάξεως, ὀκτὼ (8) θέματα, ἕνα δὲ ἔνατον παρεπέμφθη στὴν Διαρκῆ Ιερὰ Σύνοδο. 1. Πεπραγμένα ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. 2. Ενωτικὴ Προσπάθεια μὲ τὴν «Εκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ελλάδος». 3. Πιθανότης Αναδείξεως νέου Προέδρου/Μητροπολίτου. 4. Αἴτησις παραιτήσεως Αρχιεπισκόπου Ετνα. 5. Ιερὰ Επισκοπὴ Σύδνεϋ. Παρὸν - Μέλλον. 6. Ιερὰ Επισκοπὴ Αλανίας. Υπέρβασις κρίσεως. 7. Επὶ τοῦ ἀτελῶς τελουμένου Βαπτίσματος. 8. Ορισμὸς Μελῶν Δ.Ι.Σ. ΕΚΤΕΝΗΣ Ανακοίνωσις περὶ τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ιερᾶς Συνόδου δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα Αὐτῆς καὶ θὰ δημοσιευθῆ, σὺν Θεῷ, καὶ στὸ Συνοδικὸ Περιοδικὸ «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία»

13 Μεγάλη ἡ ἐπιτυχία καὶ τῆς ΛΒ Ετησίας Μεγάλης Εκδηλώσεως τῆς Αδελφότητός μας «Εὐχαριστήρια 2008» Γερόντισσα Κυπριανὴ Τῆς Μονῆς τῶν Αγίων Αγγέλων ὁ Επίγειος Αγγελος ΗΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ἐτήσια Μεγάλη Εκδήλωσις τῆς παν-αγιοκυπριανιτικῆς οἰκογενείας μας, τὰ 32α «Εὐχαριστήριά» μας, τὰ ὁποῖα ἐπραγματοποιήθησαν τὴν Κυριακὴ 6/19η Οκτωβρίου στὴν Αθήνα, εἶχαν μία πολὺ ἔντονη ἰδιαιτερότητα: ὁ πολυσέβαστος Γέροντας, Οδηγὸς καὶ Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου τελοῦνται τὰ «Εὐχαριστήρια», ἦταν ἀπών, λόγῳ τῆς πολυμήνου σοβαρᾶς ἀσθενείας του ἐπίσης, ἡ Καθηγουμένη Γερόντισσα Κυπριανή, τὸ κεντρικὸ πρόσωπο ἀναφορᾶς τῆς Εκδηλώσεως, ἦταν ἀποῦσα (μετέστη πρὸς Κύριον τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2000). Εν τούτοις, δόξα τῷ Θεῷ καὶ εὐχαριστία τῇ Αμώμῳ Θεοτόκῳ: ἡ ἐν Χριστῷ χαρὰ καὶ ἡ ἐν Πνεύματι Αγίῳ παρουσία τῶν δύο μεγάλων Απόντων ἐπεσκίασαν τὴν θλῖψι τῆς διπλῆς αὐτῆς ἀπουσίας καὶ τὰ ἰσχυρὰ μηνύματα τῶν «Εὐχαριστηρίων» οἰκοδόμησαν καὶ κατένυξαν βαθύτατα τὸ πρωτοφανῶς πολυπληθὲς ἀκροατήριο, στὸ Ξενοδοχεῖο «Νοβοτέλ», ἐπὶ δύο περίπου ὧρες (7-9 μ.μ.). Ησαν παρόντες ἅπαντες οἱ Αρχιερεῖς τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων καὶ οἱ Ρουμᾶνοι Αρχιερεῖς ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Βλάσιον, ὡς καὶ πολλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, φίλοι καὶ συμπαραστάται στὴν ἐκκλησιαστική μας Διακονία, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Βουλευτὴς Αττικῆς κ. Νικόλαος Καντερές, οἱ Πολιτευτὲς κ. Κων/να Τριλίκη καὶ κ. Νικ. Γιαννῆς, ὁ Δημοτικὸς Σύμβουλος Φυλῆς κ. Αν. Αραμπατζίδης, ὁ Πρόεδρος τοῦ μὴ Κυβερνητικοῦ Οργανισμοῦ Κοινωνικῆς Φροντίδος «Θεόφιλος» κ. Ι. Ναυπλιώτης, ἐκπρόσωποι Συλλόγων κλπ. Τὸ πενταμερὲς πρόγραμμα τῆς Εκδηλώσεως ἦταν, ὅπως πάντοτε, καλομελετημένο καὶ ἐκφραστικὸ τοῦ πλούτου τῆς Ελληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, μὲ πρόσθετα νέα στοιχεῖα ἐν σχέσει με τὰ προηγούμενα «Εὐχαριστήρια». * * * ἴ Μέρος Α : Ο Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Αγιοκυπριανιτῶν ἔψαλε: Τὸ Απολυτίκι Θ

14 Θ ον τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, «Θείας πίστεως τῇ φωταυγείᾳ», ἦ- χος γ, στίχους ἐκ τῆς ἀργῆς Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος α τετράφωνος, «Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου...», ἐκ τοῦ μεγάλου Πολυελέου «Δοῦλοι Κύριον», Μπαλασίου Ιερέως, ἦχος α, «Αἰνεῖτε Αὐτὸν πάντες οἱ Αγγελοι Αὐτοῦ...», ἀργόν, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος γ, Προσόμοια Εορταστικά, «Ω ἀδελφοὶ καὶ πατέρες...», ἦχος α, ποίημα-προσφορὰ τῆς Αδελφότητός μας. ἴ Μέρος Β : Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, ἐξεφώνησε τὴν Εόρτια Ομιλία, μὲ θέμα: «Γερόντισσα Κυπριανή. Τῆς Μονῆς τῶν Αγίων Αγγέλων ὁ Επίγειος Αγγελος (100 ἔτη: 1908 γέν.)». Η Οσιωτάτη Μοναχὴ Σεραφεῖμα, ἐκ μέρους τῆς Αδελφότητος τῶν Αγίων Αγγέλων, ἀπηύθυνε ἐν κατανύξει Χαιρετισμὸν Εὐγνωμοσύνης. Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης παρουσίασε τὸ καθιερωμένο δῶρο: μία θαυμάσια προσωπογραφία τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης Κυπριανῆς, ἐκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Αγγέλων ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν Αδελφότητά μας. ἴ Μέρος Γ : Η Χορωδία καὶ Ορχήστρα «Ελληνορθόδοξη Κληρονομιά», ἀρκετὰ διευρυμένη μὲ παιδάκια ποὺ ἔλαμπαν μέσα στὶς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες τους, παρουσίασε, ὅπως πάντοτε, τραγούδια καὶ ὀργανικοὺς σκοπούς: «Θέλω ν ἀνέβω στὰ ψηλά...», συρτὸ Μυτιλήνης, «Τριανταφυλλιά μου κόκκινη», Βάλτου Αἰτωλοακαρνανίας, ρυθμὸς ἑπτάσημος Καλαματιανός, «Μιὰ μικρὴ βαρκούλα», «Στὰ βαθυγάλαζα νερά σου», παραδοσιακὲς μελωδίες, ρυθμὸς ἑπτάσημος, ὀργανικὸ Λέσβου, «Τὸ πουλὶ τ ἀηδόνι», Αμοργοῦ Κυκλάδων. ἴ Μέρος Δ : Ο ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ Καθηγητὴς κ. Ονούφριος Σῶχος ἀπήγγειλε πολὺ ὡ- ραῖα ἕνα χαρακτηριστικὸ κεφάλαιο ἀπὸ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ Βίου τῆς Αγίας Γεροντίσσης Κυπριανῆς, μὲ τίτλο: «Η Σταυρικὴ

15 Υπακοή». Προεβλήθη μία ταινία (10 ), μὲ τίτλο: «Γερόντισσα Κυπριανή. Τῆς Μονῆς τῶν Αγίων Αγγέλων ὁ Επίγειος Αγγελος», παραγωγῆς τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. ἴ Μέρος Ε : Ο παρουσιαστὴς Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος ἀπηύθυνε εὐχαριστίες, χαιρετισμοὺς καὶ εὐχές, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν κ. Κυπριανὸς κατέκλεισε τὴν ἱστορικὴ Εκδήλωσι μὲ ἕνα σύντομο καὶ κατανυκτικὸ ἐπίλογο καὶ τέλος διενεμήθησαν γλυκύσματα καὶ ἀναμνηστικὲς εὐλογίες. * * * Τὰ 32α «Εὐχαριστήρια» ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία στὴν Αδελφότητά μας νὰ προβάλη γιὰ πρώτη φορὰ τὴν χαρισματικὴ προσωπικότητα τῆς Οσιωτάτης Γεροντίσσης Κυπριανῆς ( ), ἡ ὁποία ἐμαθήτευσε παρὰ τοὺς πόδας τοῦ χριστοσφραγίστου Γέροντός μας, τοῦ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ἦταν δὲ ἡ πλέον πιστὴ καὶ γνησία πνευματική του θυγατέρα. ᾕ Χάριτι Θεοῦ, ἡ ὅλη Εκδήλωσις ἦταν μία μυσταγωγία: μέσα ἀπὸ μία ἐντυπωσιακὴ ἁρμονία κειμένων, λόγου, ψαλμωδίας, μουσικῆς καὶ εἰκόνος, ἀνεδείχθη ἡ Αγιότης ὡς Ποίημα, ἡ Πνευματικὴ Ωραιότης ὡς Υμνος πρὸς τὸν Ηγαπημένον, ἡ Ενωσις μὲ τὸν Θεὸ ὡς Γαμήλια Κοινωνία Αγάπης μέσα στὴν ἄρρητη φωτοχυσία τῆς Αγίας Τρι- άδος. Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Αγίῳ Πνεύματι, τῷ μόνῳ ἀληθινῷ καὶ ζῶντι Θεῷ, τῷ δοτῆρι πάσης εὐλογίας καὶ σωτηρίου δωρεᾶς

16 Η ΜΟΥΝ κάτοικος Αθήνας τὸ ἔτος 2002, ὅταν ξεκίνησαν τὰ πρῶτα σημάδια κατάθλιψης. Νόμιζα ὅτι θὰ περάσει μὲ τὸν καιρό, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ καλυτερεύω χειροτέρευα. Ολο καὶ πιὸ μαῦρες σκέψεις κατέκλυζαν τὸ μυαλό μου, ὁ φόβος εἶχε ριζώσει γιὰ καλὰ στὴν ψυχή μου, καὶ ἡ ἀπαισιοδοξία καὶ ἀδυναμία ἀντιμετώπισης καταστάσεων εἶχαν γίνει πλέον στάση ζωῆς. Θεώρησα τὴν κατάθλιψη ἀσθένεια, τὴν ὁποία θὰ μποροῦσα μόνος μου νὰ ξεπεράσω μὲ διάφορους τρόπους (μουσική, διασκεδάσεις κλπ.), μὰ φυσικὰ ἔπεσα πολὺ ἔξω. Υποτίμησα μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ σοβαρὲς ψυχικὲς ἀσθένειες, ἡ ὁποία ὅμως θεραπεύεται, μὲ συνέπεια νὰ χειροτερεύω ὅλο καὶ περισσότερο, ὥσπου τὸ καλοκαίρι τοῦ 2003 ἀποφάσισα νὰ ζητήσω βοήθεια ἀπὸ ψυχίατρο. Πῆγα, καὶ μοῦ ἔδωσε φυσικὰ ἀντικαταθλιπτικὰ χάπια. Οταν ἐπέστρεφα στὸ σπίτι, συνάντησα μιὰ φίλη μου καὶ καθὼς συζητούσαμε μοῦ εἶπε τὴν ἑξῆς φράση: «Η ψυχὴ δὲν εἶναι σωματικὸ ὄργανο ὅπως ἡ καρδιὰ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα. Εἶναι εἰδικὸ ὄργανο καὶ χρειάζεται ἄλλου εἴδους γιατρό»... Μὲ προβλημάτισε, ἀλλὰ τελικὰ πῆρα τὸ πρῶτο χάπι, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ τελευταῖο, διότι μοῦ πρόσθεσε καὶ φοβεροὺς πονοκεφάλους!! Απελπισμένος πιὰ γιὰ τὴν κατάστασή μου καὶ γιὰ τὸ ἀδιέξοδό της, ἄκουσα ἕναν γείτονά μου, ὁ ὁποῖος σὲ μιὰ σχετικὴ συζήτησή μας μοῦ ἐξιστόρησε τὸ δικό του πρόβλημα καὶ τὸ θεραπευτικὸ Θαῦμα ποὺ ἔζησε στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. Πίστευα μέχρι τότε πὼς δὲν ὑπάρχει Θεός, χωρὶς ὅμως ποτὲ νὰ τὸ ψάξω, νὰ Τὸν ἀναζητήσω ἐγὼ ὁ ἴδιος. Ακουγα κάποιους ποὺ ἔλεγαν ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεὸς καὶ τοὺς πίστεψα... Ρώτησα τὸν γείτονά μου ποῦ εἶναι ἡ Μονὴ καὶ τὴν ἐπισκέφθηκα, λέγοντας στὸν ἑαυτό μου πὼς ἄν τελικὰ ὑπάρχει Θεὸς θὰ μὲ λυτρώσει ἀπὸ τὴν πάθησή μου. Στὴν Μονὴ μὲ ὑποδέχθηκε ἕνας Ιερέας, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε ὅτι ὅλες τὶς ἀσθένειες τὶς θεραπεύει ὁ Θεός, ἀρκεῖ νὰ Τὸν πλησιάσεις καὶ νὰ τοῦ τὸ ζητήσεις. Ξεκίνησα λοιπὸν νὰ πηγαίνω στὶς Ακολουθίες τῆς Μονῆς καὶ ἄρχισα νὰ τηρῶ πιστὰ τὶς συμβουλὲς καὶ ὑποδείξεις τοῦ Μητροπολίτη Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ὁ πνευματικός μου πατέρας μέχρι νὰ ἀσθενήσει. Εγινα ἐντελῶς καλὰ καὶ μάλιστα καλύτερος καὶ δυνατότερος, καὶ σὲ ἀπίστευτα γρήγορο χρονικὸ διάστημα! Δὲν θυμᾶμαι νὰ αἰσθανόμουν ποτὲ πιὸ ὄμορφα, πιὸ ἤρεμα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ζῶ τώρα ποὺ γνώρισα τὴν Μονὴ καὶ τὸν Θεό! Θυμᾶμαι τὴν «περιπέτειά» μου καὶ λέω στὸν ἑαυτό μου καμιὰ φορά: «Μακάρι νὰ γνώριζα τὴν Μονὴ νωρίτερα, ὥστε νὰ μὴν ὑπέφερα τόσο καιρό», καὶ αὐτὸ γιατὶ ὅλα πιὰ ἄλλαξαν, ἡ ἀπαισιοδοξία ἔγινε αἰσιοδοξία καὶ τρόπος ζωῆς πλέον, μὲ τὴν κατάθλιψη νὰ εἶναι πιὰ μιὰ ἀνάμνηση καὶ συνάμα μιὰ ἐμπειρία ζωῆς, ποὺ πολὺ μὲ ὠφέλησε νὰ ἀναθεωρήσω τὸν τρόπο καὶ τὴ στάση τῆς ζωῆς μου. Εὔχομαι σὲ ὅλους ὑγεία καὶ πίστη στὸ Θεὸ πάνω ἀπ ὅλα! Λ.Λ. Στοκχόλμη Σουηδίας

17 Επίσκεψις Αγάπης στὶς Φυλακὲς Βόλου Τ ὴν Κυριακή, 17/ , οἱ Φιλανθρωπικοὶ Σύλλογοι τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Αγιος Κυπριανὸς» Ανδρῶν καὶ «Αγιος Φιλάρετος» Γυναικῶν, πραγματοποίησαν ἄλλη μία ἐπίσκεψι ἀγάπης στὶς Αγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Βόλου αὐτὴ τὴν φορά. Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Ιερὰ Μονή μας τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς, 52 συνολικὰ ἄτομα ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ, Αναπληρωτοῦ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ «προσκύνημα» αὐτό. Στὴν ἀποστολὴ συμπεριλαμβάνονταν Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς ἀπὸ Ιερὲς Μονές μας τῆς Αττικῆς. Στὶς Φυλακὲς τοὺς ἀνέμεναν ὁ Διευθυντής, ὁ Υποδιευθυντής, ὁ Αρχιφύλακας καὶ ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργὸς μὲ τοὺς συνεργάτες τους. Λόγῳ τοῦ προχωρημένου τῆς ὥρας - ἦταν ἤδη ἀπόγευμα-, ἡ ἀποστολὴ ἀπὸ τὴν Αθήνα συναντήθηκε μὲ 55 μόνον Κρατουμένους ἀπὸ τὸ τμῆμα ἀνηλίκων, στοὺς ὁποίους ἀπευθύνθησαν λόγοι ἀγάπης καὶ παρηγορίας καὶ προσεφέρθησαν εἴδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης, μαζὶ μὲ ἕναν εἰλικρινὰ φιλάδελφο ἀσπασμό. Οἱ Κρατούμενοι συγκινήθηκαν κατάβαθα καὶ ἔδειχναν μὲ κάθε τρόπο τὴν χαρὰ καὶ εὐχαριστία τους, τονίζοντας τὴν μεγάλη τους ἀνάγκη γιὰ μία φιλάνθρωπη παρουσία κοντά τους, ὥστε νὰ ὑπομείνουν καρτερικὰ τὴν σκληρὴ δοκιμασία τους στὸν δύσκολο δρόμο τῆς ζωῆς τους

18 Αγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος Πρωθιεράρχης τῆς Εκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ( ) ΤΗΝ ἐκ. ἡμ. ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Αγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος, Πρωθιεράρχης τῆς Εκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, μὲ ἕδρα τὴν Νέα Υόρκη τῶν Η.Π.Α. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, κατὰ κόσμον Γεώργιος Νικολάϊεβιτς Βοζνεσένσκυ, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1903 στὸ Κούρσκ τῆς Ρωσίας. Ο πατέρας του ἦταν Ιερεὺς καί, ὅταν ἀργότερα ἐχήρευσε, ἐχειροτονήθη Επίσκοπος τοῦ Χαϊλὰρ στὴν Μαντζουρία. Η λευϊτικὴ οἰκογένεια κατέφυγε τὸ 1920 στὴν Κίνα, ἐξ αἰτίας τῆς ἀθεϊστικῆς ἐπαναστάσεως, καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ Χαρμπὶν τῆς Μαντζουρίας. Ο Γεώργιος, μετὰ τὸ τέλος τῶν σπουδῶν του στὴν Ιερατικὴ Σχολὴ τοῦ Χαρμπίν, ἐκάρη Μοναχός, λαβὼν τὸ ὄνομα Φιλάρετος, καὶ ἐχειροτονήθη Ιερεὺς τὸ Τὸ ὀφφίκιον τοῦ Αρχιμανδρίτου ἔλαβε τὸ Μετὰ τὴν κατάληψι τῆς Κίνας ὑπὸ τῶν Κομμουνιστῶν τὸ 1949, ὅλοι οἱ Ρῶσοι πρόσφυγες ὑποχρεώθηκαν νὰ λάβουν Σοβιετικὴ ὑπηκοότητα καὶ νὰ ἐπιστρέψουν, μὲ λαμπρὲς βεβαίως ὑποσχέσεις ἐλευθερίας, στὴν Σοβιετικὴ Ενωσι. Ο πατέρας τοῦ Αρχιμανδρίτου Φιλαρέτου, Επίσκοπος Δημήτριος, εἶχε ἤδη εἰσέλθει στὴν Σοβιετικὴ Ενωσι, ὅπου ἔλαβε τὸν τίτλο τοῦ Αρχιεπισκόπου τὸ 1946 ἀπεσύρθη ἐπ ὀλίγον στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ, τὸ δὲ 1947 ἐκοιμήθη στὸ Λένινγκραντ. Ο Ιερομόναχος Φιλάρετος, παρὰ τοὺς μεγάλους κινδύνους, παρέμεινε ἀνυποχώρητος καὶ ἀρνήθηκε νὰ ἀναχωρήση ἀπὸ τὴν Κίνα, μέχρις ὅτου τὰ μέλη τοῦ λογικοῦ ποιμνίου του διασωθοῦν. Τέλος, μετὰ πολυχρόνιο ταλαιπωρία, τὸ 1962 μετέβη στὴν Αὐστραλία, ὅπου μετὰ ἕνα ἔτος ἐχειροτονήθη Επίσκοπος τῆς πόλεως Μπρισμπαίην. * * * Τὸ ἔτος 1964, μετὰ τὴν παραίτησι τοῦ Μητροπολίτου Αναστασίου, ἐξελέγη θαυμαστῶς, μὲ τὴν καθοριστικὴ παρέμβασι τοῦ Αγίου Αρχιεπισκόπου Σὰν Φραντσίσκο Ιωάννου Μαξίμοβιτς, Πρωθιεράρχης τῆς Εκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, ἂν καὶ ἦταν ὁ νεώτερος τῶν Επισκόπων. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του ὡς Μητροπολίτου ἀνεκηρύχθησαν ὡς Αγιοι ὁ Πρωθιερεὺς τῆς Κροστάνδης Αγιος Ιωάννης, ὁ Οσιος Γερμανὸς τῆς Αλάσκας, ἡ Οσία Ξένη ἡ Ρωσίδα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ καὶ τέλος οἱ Αγιοι Ρῶσοι Νεομάρτυρες. Διεκρίθη ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν σθεναρὰ στάσι του ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶδαν δὲ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος κείμενά του πλήρη ζήλου γιὰ τὴν Ορθοδοξία, ἀλλὰ μετὰ χαρακτηριστικῆς διακρίσεως συντεταγμένα, καταδικάζοντα τὴν αἵρεσι καὶ ἐλέγχοντα τοὺς πρωτεργάτας αὐτῆς. Τὸ 1983 ὑπέγραψε μάλιστα τὸν Αναθεματισμὸν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αξιομνημόνευτος εἶναι καὶ ἡ συμβολή του στὴν προσπάθεια λύσεως τῆς διαστάσεως μεταξὺ τῶν Ακαινοτομήτων τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου ἐν Ελλάδι,

19 ἔστω καὶ ἂν δὲν ἐτελεσφόρησε τελικῶς. Εγνωρίζετο προσωπικῶς καὶ ἐκτιμοῦσε ἰδιαιτέρως τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανὸ καὶ μέλη τῆς Αδελφότητός μας καὶ γενικὰ συνεδέετο φιλικῶς μετὰ τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Ηταν ἐγκρατής, ἀσκητικός, ὀλιγόλογος, πρᾶος, ταπεινὸς καὶ πολὺ φιλακόλουθος, μὲ μεγάλην ἀγάπη γιὰ τὸ λογικό του ποίμνιο καὶ ἰδίως γιὰ τοὺς νέους, πάντοτε δὲ ἀφοσιωμένος στὴν ἱερὰ ἐργασία τῆς νοερᾶς ἀδιαλείπτου προσευχῆς. Ετίθετο γενικῶς ὑπεράνω μικροτήτων καὶ παθῶν, ἐκοσμεῖτο δὲ μὲ ἀρετὰς καὶ χαρίσματα, κατὰ μίμησιν τῶν μεγάλων Αγίων Ιεραρχῶν τῆς Εκκλησίας μας. * * * Τὴν ἐκ. ἡμ., Επιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν τότε Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπο κ. Λαῦρο καὶ ἄλλους Κληρικοὺς τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ἄνοιξε τὸν προσωρινὸ τάφο, ὅπου εἶχε ἐναποτεθῆ τὸ λείψανο τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου κατὰ τὸν Νοέμβριον τοῦ 1985, στὴν Ιερὰ Μονὴ Αγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ Νέας Υόρκης τῶν Η.Π.Α., γιὰ νὰ προετοιμάση τὴν μεταφορά του σὲ ἄλλο μόνιμο τάφο, ὁ ὁποῖος εἶχε κτισθῆ προσφάτως. Οταν ὅμως ἀνοίχθηκε ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου ἀπὸ τὴν Επιτροπή, δεκατρία ἤδη ἔτη μετὰ τὴν κοίμησί του, τὸ ἀρχιερατικὸ λείψανο εὑρέθη σὲ κατάστασι ἀδιαφθορίας, πρὸς μεγάλη ἔκπληξι καὶ θαυμασμὸ ἁπάντων! Ετέθη ἀμέσως σὲ προσκύνησι καὶ ἀνεπέμφθησαν προσευχὲς καὶ δεήσεις ἐνώπιόν του, ἐνῶ εἶχαν ἤδη ἀρχίσει νὰ καταγράφωνται θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις του σὲ ἐπικαλουμένους αὐτὸν μετὰ πίστεως. Παρὰ ταῦτα, ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς Συνόδου τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ. νὰ ἐναποτεθῆ καὶ πάλι στὸν τάφο, ὥστε νὰ ἀνοιχθῆ ἀργότερα καὶ νὰ κινηθῆ ἡ διαδικασία τῆς ἐπισήμου Διακηρύξεως τῆς Αγιότητος αὐτοῦ. Η στροφὴ ὅμως τῆς πλειοψηφίας τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ. ὑπὲρ ἑνώσεως μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ κατ ἐπέκτασιν μὲ ὅλους τοὺς ἐν Καινοτομίᾳ ὀρθοδόξους, ἐματαίωσε τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν προβολὴ καὶ τιμὴ τοῦ Αγίου Πρωθιεράρχου Φιλαρέτου, ἐφ ὅσον ἡ κληρονομία, ἐντολὴ καὶ παρακαταθήκη του ἐπροδίδετο σαφῶς ὑπὸ τῶν θεωρουμένων ὡς διαδόχων του. Μετὰ τὴν τραγικὴ ἕνωσι τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ. μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας τὸν Μάϊο τοῦ 2007, ἄνευ ἐπιλύσεως τῶν οὐσιαστικῶν διαφορῶν τους, τὸ ἐναπομεῖναν ἐλεύθερο τμῆμα Αὐτῆς ὑπὸ τὸν Σεβασμ. κ. Αγαθάγγελο ἔκρινε, ὅτι ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ τὴν Διακήρυξι τῆς Αγιότητος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου, ἔστω καὶ ἄν τὸ ἄφθαρτο ἱερὸ Λείψανό του παραμένη στὸν τάφο εἰς χεῖρας τῶν ἑνωτικῶν. Η Διακήρυξις τοῦ Αγίου Μητροπολίτου, ἡ ὁποία περιγράφεται ἐν συνεχείᾳ, ἔλαβε χώρα στὴν Αστόρια τῆς Νέας Υόρκης τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ., τῇ συμμετοχῇ θ

20 Η Συμμετοχὴ τῆς Ι. Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου Διακήρυξις τῆς Αγιότητος τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου Α ΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ σὲ σχετικὴ ἀπὸ 8/ ἐπίσημη Πρόσκλησι τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Ταυρίδος καὶ Οδησσοῦ κ. Αγαθαγγέλου, ἡ Ιερὰ Σύνοδός μας ἀπεφάσισε νὰ συμμετάσχη στὴν 5η Σύνοδο Πανδιασπορᾶς τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ) στὴν Νέα Υόρκη, ὡς καὶ στὴν Διακήρυξι τῆς Αγιότητος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου ( ), τρίτου Πρωθιεράρχου τῆς ΡΟΕΔ. Συνοδικοὶ ἀντιπρόσωποι ὡρίσθησαν οἱ Θεοφιλ. Επίσκοποι Μεθώνης κ. Αμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ιερᾶς Συνόδου. Οἱ δύο Επίσκοποι ἐξ Ελλάδος ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 2/ , στὴν Νέα Υόρκη τῶν ΗΠΑ καὶ ἔτυχαν τῆς θερμῆς φιλοξενίας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως π. Βσέβολοντ Ντούντικωβ. Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 3/ , ἐκκλησιάσθηκαν στὸν ρωσικὸ Ιερὸ Ναὸ τῆς Αγίας Τριάδος στὴν Αστόρια, ὅπου καὶ συναντήθηκαν μετὰ τῆς βουλγαρικῆς ἀντιπροσωπίας, τὴν ὁποίαν ἀποτελοῦσαν δύο Ιερεῖς, ὁ π. Βαλεντῖνος καὶ ὁ π. Πέτρος, καὶ ὁ Γραμματεὺς τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου κ. Κωνσταντῖνος Τοντόρωβ. Τὴν Δευτέρα, 4/ , πραγματοποιήθηκε ὁδικὴ μετάβασις στὸ Νάνουετ, στὴν περιοχὴ τοῦ Σπρὶνγκ Βάλλεϋ, 35 περίπου χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Νέα Υόρκη, στὸ Ξενοδοχεῖο «Κόμφορτ Ινν», ὅπου καὶ θὰ ἐλάμβαναν χώραν οἱ ἐργασίες τῆς ἐπικειμένης Συνόδου. Τὸ ἀπόγευμα, στὸν ρωσικὸ Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Σεργίου Ράντονεζ στὸ Τολστόϊ Φὰρμ Φαουντέϊσον, στὴν περιοχὴ τοῦ Βάλλεϋ Κόττεϊτζ, ἐτελέσθη Παννυχίδα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Πρωθιεραρχῶν τῆς ΡΟΕΔ Μητροπολιτῶν Αντωνίου, Αναστασίου, Φιλαρέτου καὶ Βιταλίου, ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Επισκόπου Οττάβας καὶ Β. Αμερικῆς κ. Ανδρονίκου, τεσσάρων Ιερέων καὶ ἑνὸς Πρωτοδιακόνου. Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης, 5/ , μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Αγιο Σέργιο, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. κ. Ανδρόνικος, ἀφίχθη ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Ταυρίδος καὶ Οδησσοῦ κ. Αγαθάγγελος, Πρόεδρος τῆς Προσωρινῆς Υπερτάτης Εκκλησιαστικῆς η δύο Αρχιερέων τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου, ἡ κληρονομία τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ Ομολογητοῦ καὶ Ασκητοῦ ἐτέθη καὶ ἐφ ἡμᾶς μὲ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο. Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριό μας γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ δωρεὰ καὶ τὸν παρακαλοῦμε θερμὰ καὶ ταπεινὰ νὰ μᾶς ἀναδείξη ἀξίους φορεῖς τῆς μεγάλης αὐτῆς εὐθύνης. Αγιε τοῦ Θεοῦ, Ιεράρχα Φιλάρετε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν!

21 Διοικήσεως τῆς ΡΟΕΔ, μετὰ τοῦ Βοηθοῦ Επισκόπου του Βολγκρὰντ κ. Γεωργίου, Γραμματέως τῆς Συνόδου τῶν Ρώσων. Οἱ Ρῶσοι Αρχιερεῖς κ.κ. Αγαθάγγελος, Ανδρόνικος, Σωφρόνιος καὶ Γεώργιος περιεβλήθησαν τοὺς μανδύας των καὶ ἐτέλεσαν δέησιν, προκειμένου νὰ κηρύξουν προσευχητικῶς τὴν ἐπίσημη ἔναρξι τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς τῆς ΡΟΕΔ. Απαντες δὲ οἱ παριστάμενοι ἐρραντίσθησαν δι Αγιασμοῦ. Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἀνέγνωσε ἀγγλιστὶ σχετικὸ Λόγο, τὸν ὁποῖον εἶχε ἑτοιμάσει γιὰ τὴν περίστασι, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τὸ ἐκτενὲς Χρονικὸ τῆς ἐπισκέψεως, δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα τῆς Συνόδου μας καὶ θὰ δημοσιευθῆ ἐπίσης στὸ Συνοδικὸ Περιοδικὸ «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία». Εν συνεχείᾳ, πρὸ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ, ἐλήφθησαν φωτογραφίες μὲ ὅλους τοὺς συμμετασχόντας στὴν 5η Σύνοδο τῆς Πανδιασπορᾶς. Περὶ τὴν 12ην μεσημβρινήν, ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένη Αἴθουσα στὸ Ξενοδοχεῖο «Κόμφορτ Ινν» στὸ Νάνουετ τῆς Νέας Υόρκης. Παρίσταντο 42 συνολικὰ ἀντιπρόσωποι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἀπὸ τὶς Επισκοπὲς τῆς ΡΟΕΔ καὶ οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι, ὡς παρατηρητές, δύο Αρχιερεῖς ἐξ Ελλάδος καὶ δύο Ιερεῖς καὶ ἕνας λαϊκὸς ἐκ Βουλγαρίας. Στὸ Προεδρεῖο ἔλαβε θέσιν ὁ Σεβασμ. κ. Αγαθάγγελος καὶ ὁ Συντονιστὴς Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Πετρένκο. Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο, ὅτι τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, παρέστη ὡς παρατηρητὴς καὶ ὁ ἐπίσκοπος Τρέντον κ. Στέφανος τῆς «Ρωσικῆς Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας» (ἀρχιεπισκόπου Τύχωνος). Μετὰ τὴν προσευχὴ ἐνώπιον τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου, τοῦ Τ. Σταυροῦ καὶ τῆς Εἰκόνος τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Βολγκρὰντ κ. Γεώργιος ἀνέγνωσε σχετικὸ ἐναρκτήριο κείμενο καὶ ἠκούσθησαν προτάσεις περὶ τοῦ προγράμματος, τῆς θεματολογίας καὶ τῶν ὅρων διεξαγωγῆς τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου. Εν συνεχείᾳ, ὁ προεδρεύων Σεβασμ. Επίσκοπος κ. Αγαθάγγελος ἀνέγνωσε τὴν κυρία Εἰσήγησί του, στὴν ὁποίαν ἐτόνιζε τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας τῆς ΡΟΕΔ ἐκ τῶν δεινῶν τοῦ Σεργιανισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πρὸς συνέχισιν τῆς κληρονομίας τῶν προκατόχων της, ἡ ὁποία ἐγκαταλείφθηκε ὑπὸ τῆς πλειονότητος τῆς ΡΟΕΔ διὰ τῆς ἑνώσεως μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τὴν 4/ Εγινε ἀναφορὰ στὰ πεπραγμένα τῆς ΠΥΕΔ τῆς ΡΟΕΔ ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2007 ἕως σήμερα, ἐν πορείᾳ καὶ ἀναφορᾷ πρὸς τὴν παροῦσα Σύνοδο, προκειμένου νὰ τύχουν τῆς ἐγκρίσεώς θ

22 Θ της, ὡς καὶ στὴν ἐπικειμένη Διακήρυξι τῆς Αγιότητος τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου. Υπεστήριξε, ὅτι πρέπει νὰ προβοῦν σὲ μία κατηγορηματικὴ ἀπόρριψι τῆς πραγματοποιηθείσης ἑνώσεως τοῦ Μαΐου τοῦ 2007, καὶ ἀπηύθυνε ἔκκλησι γιὰ ἐπικράτησι πνεύματος Συνοδικότητος. Ανεφέρθη μὲ εὐγνωμοσύνη στὴν συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας στὴν χειροτονία Επισκόπων γιὰ τὴν ΡΟΕΔ πρὸ ἔτους, ἐπίσης δὲ στοὺς ἀπευθυνομένους πρὸς τὴν ΡΟΕΔ πρὸς ὑπαγωγὴν ἀπὸ ἄλλες ὁμάδες ὀρθοδόξων, ὡς καὶ στὴν πρόσφατη ἀποδοχὴ Κληρικῶν ἐκ τῶν Κατακομβῶν ἐν Ρωσίᾳ. Η Εἰσήγησις, κατόπιν ἐκτενοῦς συζητήσεως, ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τῆς Συνόδου. Τὸ δεύτερο κύριο θέμα τῆς Συνόδου, ἦταν τὸ τῆς ὀργανώσεως τῆς ΡΟΕΔ. Ο Σεβασμ. κ. Αγαθάγγελος ἔθεσε τὸ ἐρώτημα ἄν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκλεγῆ Πρωθιεράρχης, ὑποστηρίζων ταυτοχρόνως ὅτι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες ἴσως τοῦτο νὰ μὴ προέχη. Προεκλήθη καὶ πάλι ἔντονος συζήτησις, τελικὰ δὲ ἔγινε ψηφοφορία, διὰ τῆς ὁποίας μὲ 23 ψήφους ὑπὲρ καὶ 19 κατὰ ἀπεφασίσθη ἡ ἐκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου/Μητροπολίτου. Διὰ τοῦ τρόπου δὲ αὐτοῦ, κατέκλεισε καὶ ἡ πρώτη ἡμέρα ἐργασιῶν τῆς Συνόδου. Τὴν Τετάρτη, 6/ , μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Σεργίου, συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς. Ετέθη σὲ ψηφοφορία τὸ θέμα τῆς συγκροτήσεως μονίμου Συνόδου, ὡς ἀνωτάτου διοικητικοῦ ὀργάνου τῆς ΡΟΕΔ, καὶ καταργήσεως πλέον τῆς ΠΥΕΔ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ψηφίσθηκε. Η ψηφοφορία γιὰ τὴν ἀνάδειξι Πρωθιεράρχου/Μητροπολίτου ἔδωσε στὸν δεύτερο γύρω τὴν πλειοψηφία στὸν Σεβασμ. Επίσκοπο κ. Αγαθάγγελο. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Συνόδου συνεχάρησαν τὸν πλειοψηφίσαντα καὶ τοῦ ἔψαλαν τὸν Πολυχρονισμό, ἡ δὲ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπία τοῦ προσέφερε μία ποιμαντορικὴ ράβδο, εἰς ἔνδειξιν βαθείας ἐκτιμήσεως καὶ ἀγάπης. Αμέσως, συνεκλήθη ἐκτάκτως ἡ Αρχιερατικὴ Σύνοδος τῆς ΡΟΕΔ γιὰ τὴν βεβαίωσι τῆς ἐπισήμου ἐκλογῆς τοῦ νέου Πρωθιεράρχου Αὐτῆς Μητροπολίτου κ. Αγαθαγγέλου. Η Ιερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε νὰ φέρη τὸν τίτλο «Νέας Υόρκης καὶ Ανατολικῆς Αμερικῆς». Επίσης, ἀνύψωσε τοὺς ἄχρι τοῦδε Επισκόπους κ.κ. Ανδρόνικο καὶ Σωφρόνιο σὲ Αρχιεπισκόπους, διηύρυνε τὸν τίτλο τοῦ Επισκόπου Βολγρὰντ κ. Γεωργίου καὶ σὲ «Μπελγκορονιστρὼφσκ» ( Ασπροκάστρου Οὐκρανίας), καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἄμεσο χειροτονία εἰς Επίσκοπον Οὐάσιγκτων τοῦ ἐψηφισμένου π. Ιγκορ Χρέμπινκα, κατόπιν τῆς Μοναχικῆς αὐτοῦ Κουρᾶς. Μετὰ τὸ γεῦμα, συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς μὲ τὸ τρίτο κύριο θέμα, περὶ τῶν σχέσεων μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εψηφίσθη δὲ ὡς κείμενο βάσεως περὶ τοῦ καθορισμοῦ τῶν σχέσεων τούτων τὸ ἰσχῦον ἀπὸ τοῦ 1990 στὴν ΡΟΕΔ, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀποφασιστικὴ ὁμόφωνη ἀπόρριψι τῆς Πράξεως Κοινωνίας τῆς ΡΟΕΔ μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀπὸ Μαΐου τοῦ Ακολούθησε ἡ ἀνάγνωσις Εἰσηγήσεως ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Νικήτα Γρηγόριεφ περὶ τοῦ θέματος τοῦ λεγομένου Σεργιανισμοῦ. Η Εἰσήγησις ἀποτελοῦσε μίαν ἐμβριθῆ ἀνάλυσι τοῦ φαινομένου καὶ ἀπεδείκνυε τοὺς λόγους ἀπορρίψεως αὐτοῦ ὀρθοδόξως. Διὰ τοῦ τρόπου δὲ αὐτοῦ, ἔληξαν καὶ οἱ ἐργασίες τῆς δευτέρας ἡμέρας τῆς Συνόδου. Τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς Ακολουθίας τοῦ Ορθρου τῆς ἑπομένης στὸν

23 Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Σεργίου, ἐτελέσθη ἡ Τάξις ἀναρρήσεως στὴν Πρωθιεραρχία τοῦ νέου Μητροπολίτου κ. Αγαθαγγέλου, ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες καὶ τὰ «Αξιος!» τῶν παρευρισκομένων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Ο νέος Πρωθιεράρχης περιεβλήθη τὸν προβλεπόμενο σιὲλ μανδύα καὶ τὸ λευκὸ ἐπανωκαλύμμαυχο, κατὰ τὸ ρωσικὸ τυπικό. Τὸ πρωΐ τῆς Πέμπτης, 7/ , ὁ νέος Μητροπολίτης κ. Αγαθάγγελος συνελειτούργησε στὸν Αγιο Σέργιο μὲ τοὺς ρώσους Αρχιερεῖς Ανδρόνικο, Σωφρόνιο καὶ Γεώργιο, στὸ τέλος δὲ Αὐτῆς ἔγινε καὶ ἡ ἐπίσημη Ενθρόνισι τοῦ νέου Πρωθιεράρχου. Εν συνεχείᾳ, στὴν Αἴθουσα τοῦ «Κόμφορτ Ινν» συνεχίσθησαν οἱ ἐργασίες τῆς τρίτης ἡμέρας τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς. Τὸ τέταρτο κύριο θέμα τῆς Συνόδου ἦταν τὸ περὶ τῆς Διακηρύξεως τῆς Αγιότητος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου ( ), τρίτου Πρωθιεράρχου τῆς ΡΟΕΔ. Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Αγαθάγγελος εἰσηγήθηκε ὑποστηρικτικῶς, ἐνθυμίζων τὴν ἀδιαφθορία τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου, ὅπως διαπιστώθηκε τὸ 1998, δεκατρία ἔτη μετὰ τὴν Κοίμησί του, τὴν ἁγία ζωὴ καὶ τὴν ἐξέχουσα μαρτυρία του, τὰ θαύματά του, τὴν αὐθεντία του, τὴν ἀφοσίωσί του στὴν Αλήθεια τῆς Πίστεως καὶ τὴν ἀφιέρωσί του στὴν Εκκλησία, ὡς καὶ τὴν ἀποδοχή του ἀπὸ ἄλλες Αδελφὲς Εκκλησίες. Η ψηφοφορία ἔδωσε 32 ψήφους ὑπὲρ τῆς Διακηρύξεως. Ο Συντονιστὴς Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Πετρένκο ἀνέγνωσε τὸ προτεινόμενο Μήνυμα τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς, τὸ ὁποῖον ἔτυχε ὁμοφώνου ἀποδοχῆς καὶ ἐγκρίσεως. Διὰ τοῦ τρόπου δὲ αὐτοῦ, ὡλοκληρώθηκε καὶ ἡ τρίτη ἡμέρα ἐργασιῶν τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς. Τὸ βράδυ, μετὰ τὸ πέρας τῆς Ακολουθίας τοῦ Ορθρου στὸν Αγιο Σέργιο, ἐτελέσθη ἡ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος τοῦ ἐψηφισμένου Επισκόπου Οὐάσινγκτων, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη λάβει τὴν Μοναχικὴ Κουρὰ τὴν μεσημβρία μὲ τὸ ὄνομα Ιωσήφ, πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Ιωσὴφ Μητροπολίτου Πετρογκράντ, ἐκ τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας. Τὸ πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 8/ , τῶν Αγίων Ασωμάτων Δυνάμεων, στὴν θ

24 Θ Θεία Λειτουργία στὸν Αγιο Σέργιο προΐστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Αγαθάγγελος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοποι Οττάβας καὶ Β. Αμερικῆς κ. Ανδρόνικος καὶ Αγίας Πετρουπόλεως καὶ Β. Ρωσίας κ. Σωφρόνιος, οἱ Θεοφιλ. Επίσκοποι Βολγκρὰντ καὶ Μπελγκορονιστρὼφσκ κ. Γεώργιος, Μεθώνης κ. Αμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, τέσσερις Ιερεῖς (ρῶσος, ἀμερικανός, καναδός, βούλγαρος) καὶ τρεῖς ρῶσοι Διάκονοι. Κατὰ τὴν διάρκεια δὲ Αὐτῆς ἐχειροτονήθη ὁ Επίσκοπος Οὐάσινγκτων κ. Ιωσήφ. Τὴν 12ην μεσημβρινήν, συνεχίσθησαν στὸ «Κόμφορτ Ινν» οἱ ἐργασίες τῆς τετάρτης καὶ τελευταίας ἡμέρας τῆς 5ης Συνόδου Πανδιασπορᾶς. Ο Επίσκοπος κ. Γεώργιος ἀνέγνωσε τὸ προτεινόμενο κείμενο τῆς Συνόδου περὶ τοῦ διατί ἀπορρίπτεται ἡ Πρᾶξις Κοινωνίας μετὰ τῆς Μόσχας τῆς 4/ Σύμφωνα μὲ αὐτό, ἡ ἕνωσις ἀπορρίπτεται διότι τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας συνεχίζει νὰ συμμετέχη στὸν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος ἀνεθεματίσθη ὑπὸ τῆς ΡΟΕΔ τὸ 1983, οἱ ὅροι τῆς ἑνώσεως δὲν ἔτυχαν τῆς συνοδικῆς ἐγκρίσεως τῆς ΡΟΕΔ, δὲν ἐπελύθησαν τὰ μείζονα διαιρετικὰ θέματα τοῦ Σεργιανισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὰ δὲ ἀποφασισθέντα ὑπὸ τῶν ἑνωτικῶν προσκρούουν στὶς ἐκκλησιολογικὲς ἀρχὲς τῆς ΡΟΕΔ. Τὸ κείμενο ἐτέθη σὲ ψηφοφορία καὶ ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ὑφ ἁπάντων. Κατόπιν κάποιων τελικῶν ρυθμίσεων, ἡ 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς ἐπερατώθη αἰσίως, σὺν Θεῷ, διὰ προσευχῆς καὶ εὐχαριστίας. Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 9/ , ἔγινε ξενάγησις σὲ ὅλο τὸ ἐντυπωσιακὸ καὶ φαντασμαγορικὸ Μανχάτταν τῆς Νέας Υόρκης, ἕως τὸ περίφημο Αγαλμα τῆς Ελευθερίας, τὸ γνωστὸ σύμβολο τῶν ΗΠΑ. Αργὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἐτελέσθη πανηγυρικῶς ἡ Ακολουθία τοῦ Αναστασίμου Εσπερινοῦ καὶ Ορθρου τῆς Κυριακῆς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Ακολουθία τοῦ Αγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου, τοῦ νεοφανοῦς Ασκητοῦ καὶ Ομολογητοῦ, στὸν ρωσικὸ Ιερὸ Ναὸ τῆς Αγίας Τριάδος στὴν Αστόρια τῆς Νέας Υόρκης. Στὸν Ορθρο, πρὸ τοῦ Πολυελέου, ἐξῆλθαν ἐκ τοῦ ἱ. Βήματος οἱ παρόντες ἑπτὰ Αρχιερεῖς ( Αγαθάγγελος, Ανδρόνικος, Σωφρόνιος, Γεώργιος, Ιωσήφ, Αμβρόσιος, Κλήμης), ἐνδεδυμένοι ἅπασαν τὴν ἀρχιερατικὴν στολήν, μετὰ τοῦ ἱ. Κλήρου, μετεφέρθη δὲ στὸ Προσκυνητάριο κεκαλυμμένη ἡ ἱ. Εἰκόνα τοῦ πρὸς Διακήρυξιν Αγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου. Κατὰ τὴν καθωρισμένη στιγμή, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Αγαθάγγελος ἀπεκάλυψε αὐτὴν καὶ ὅλοι ἐν προσευχῇ, κατανύξει καὶ χαρᾷ προσεκύνησαν μεγαλύνοντες τὸν νέο Αγιο τοῦ Θεοῦ ἐδῶ στὴν γῆ, ἐκζητοῦντες ἔλεος, χάριν καὶ ἁγιασμόν!

25 Η Συνοδικὴ Πρᾶξις Διακηρύξεως ἀνεγνώσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου Αγίας Πετρουπόλεως καὶ Β. Ρωσίας κ. Σωφρονίου, ὁ δὲ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἀνέγνωσε ἀγγλιστὶ εἰδικὸ γιὰ τὴν περίστασι Εόρτιο Χαιρετισμὸ (Εὐγνώμων Αναφορὰ) τοῦ Θεοφιλ. Αναπληρωτοῦ Προέδρου μας Επισκόπου Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ, τὸν ὁποῖον δημοσιεύσουμε ἐν συνεχείᾳ τοῦ παρόντος κειμένου. Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 10/ , ἐτελέσθη πανηγυρικὸ Συλλείτουργο στὸν Ιερὸ Ναὸ Αγίας Τριάδος Αστόριας. Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης τῆς ΡΟΕΔ κ. Αγαθάγγελος συνελειτούργησε μὲ πέντε Αρχιερεῖς ( Ανδρόνικο, Σωφρόνιο, Γεώργιο, Αμβρόσιο, Κλήμη), 30 περίπου Ιερεῖς καὶ 5 Διακόνους. Παρίσταντο πολλοὶ Υποδιάκονοι καὶ μέγα πλῆθος εὐσεβῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Αγαθάγγελος ἐχειροτόνησε καὶ ἕναν Διάκονο, γιὰ νὰ ὑπηρετήση σὲ Ενορία στὴν περιοχὴ τῆς Βοστώνης. Εκοινώνησαν πάρα πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ δύο Αγια Ποτήρια. Πρὸ τῆς Απολύσεως, ἐτελέσθη Παρακλητικὴ Δέησις («Μολιέμπεν») ἐνώπιον τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Αγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Αγαθάγγελος ἐξεφώνησε σύντομη ἑόρτια Ομιλία. Αργὰ τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, παρετέθη σὲ Εστιατόριο τῆς Αστόριας Εορταστικὴ Τράπεζα, ὅπου παρεκάθησαν οἱ Αρχιερεῖς, πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ μεγάλο πλῆθος παρισταμένων. Χαιρετισμοὺς Συγχαρητηρίους, μεταξὺ ἄλλων, ἀπηύθυναν καὶ οἱ Θεοφιλ. Επίσκοποι Μεθώνης κ. Αμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Εὐχάριστη ἔκπληξι ἀπετέλεσε καὶ ἡ παρουσία τοῦ ἀσθενοῦντος σεβ. μητροπολίτου «Γ.Ο.Χ.» Αμερικῆς κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος προσῆλθε μὲ κληρικούς του στὸ εὐφρόσυνο αὐτὸ γεγονός. Οἱ Επίσκοποί μας ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν Νέα Υόρκη τὸ ἀπόγευμα (ὥρα Αμερικῆς) τῆς Δευτέρας, 11/ , καὶ ἀφίχθησαν στὴν Αθήνα τὸ πρωΐ (ὥρα Ελλάδος) τῆς Τρίτης, 12/ Ο κοινὸς σύγχρονος Πατὴρ Αγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος, εἴθε νὰ μᾶς ἐνισχύη καὶ παραδειγματίζη εἰς ὁδὸν ἑνότητος καὶ προσφορᾶς καὶ νὰ πρεσβεύη γιὰ τὴν σωτηρία ὅλων μας ἐν τῇ Εκκλησίᾳ. Αμήν! Εκτενέστερο Χρονικὸ μετὰ περισσοτέρων φωτογραφιῶν δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας καὶ θὰ δημοσιευθῆ στὸ Συνοδικὸ Περιοδικὸ «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία»

26 Εὐγνώμων Αναφορὰ ἐπὶ τῇ Διακηρύξει τῆς Αγιότητος τοῦ Ρώσου Μητροπολίτου Φιλαρέτου ( ) Σεβασμιώτατε Επίσκοπε Αγαθάγγελε(*) Αγιοι Αρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Διασπορᾷ Αγαπητοὶ καὶ σεβαστοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές Βαθυτάτη εἶναι ἡ ἐν Πνεύματι Αγίῳ συγκίνησίς μας κατὰ τὴν ἱστορικὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν διακηρύσσεται λίαν ἐπισήμως καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν ἡ Αγιότης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φιλαρέτου. Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῶν Ενισταμένων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ελλάδι, ὁ πολυσέβαστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κύριος Κυπριανός, εἶχε τὴν ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ τιμὴν νὰ γνωρίσῃ προσωπικῶς τὸν Αγιώτατον Μητροπολίτην Φιλάρετον. Οταν δὲ κατὰ τὸ ἔτος 1985 ἐκοιμήθη ὁ Αγιος Φιλάρετος, ὁ Μητροπολίτης μας ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς εἰς ἕνα ἄρθρον-ἀφιέρωμα: Ο Πρωθιεράρχης Φιλάρετος «διεκρίθη ἰδιαιτέρως διὰ τὴν σθεναρὰν θέσιν του ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶδον δὲ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος κείμενά του πλήρη ζήλου διὰ τὴν Ορθοδοξίαν, ἀλλὰ μετὰ χαρακτηριστικῆς διακρίσεως συντεταγμένα, καταδικάζοντα τὴν αἵρεσιν καὶ ἐλέγχοντα τοὺς πρωτεργάτας αὐτῆς» 1. Εἰς τὴν Ελλάδα, ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν ὑπὸ πάντων τῶν Αντι-οικουμενιστῶν, ὡς «ἀνὴρ μεγάλης ἀρετῆς καὶ πίστεως» 2, ἡ δὲ πρώτη αὐτοῦ «Επιστολὴ Πόνου» ( Ιούλιος 1969) ἐχαρακτηρίσθη λίαν ὀρθῶς ὡς «σταθμός», «διότι εἶναι συγχρόνως μία κραυγὴ πόνου, μία ἐντονωτάτη διαμαρτυρία καὶ ἱκεσία, ἀλλὰ καὶ μία γραμμὴ ὀρθοδόξου πορείας» 2. Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Πρωθιεράρχου Φιλαρέτου συνηντήθησαν, Χάριτι Θεοῦ, ἡ Ορθοπραξία μὲ τὴν Ορθοδοξία, ὁ θεάρεστος καὶ ἡγιασμένος Βίος μὲ τὴν ὀρθὴν καὶ πατερικὴν Ομολογίαν. Ο συνδυασμὸς αὐτός, τὸ μέγα αὐτὸ δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς ἕνα Ποιμένα τῆς Αληθοῦς καὶ Μόνης Εκκλησίας, ἦταν ἐπίσης μία μεγίστη δωρεὰ τοῦ Αρχιποίμενος Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ εἰς τὴν Ορθοδοξίαν εἰς μίαν κρισιμωτάτην καμπὴν τῆς Ιστορίας Της. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος ἠξιώθη τοῦ πολυτίμου στεφάνου τῆς Ομολογίας, φανεὶς ἀντάξιος τῆς ἱστορικῆς κλήσεως καὶ τῆς Διακονίας, τὴν ὁποίαν τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεῖος Παράκλητος κατὰ τὴν χειροτονίαν Αὐτοῦ εἰς Αρχιερέα. Οἱ Αρχιερεῖς τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου μὲ βαθεῖαν ἐπίγνωσιν προσκυνοῦν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Αγίου Φιλαρέτου τοῦ Ομολογητοῦ ἕνα σύγχρονον Θεοφόρον Πατέρα τῆς Εκκλησίας μας, τὸν Οποῖον διέκριναν ἡ τόλμη, ἡ ταπείνωσις, ὁ πόνος, ἡ ἐλπὶς καὶ

27 Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Αγγέλων Τ ὴν Παρασκευή, 8/ , ἑώρτασε ἡ Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων στὶς Αφίδνες Αττικῆς. Στὴν κατανυκτικὴ πανηγυρικὴ Αγρυπνία προεξῆρχε ὁ Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν ὁ Οσιολ. Ιερομ. π. Νεῖλος Μιχαλάκης, οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης καὶ π. Γεώργιος Γιάν, ὡς καὶ ὁ Ιεροδιάκονος π. Θεοχάρης Αγιοκυπριανίτης μετὰ τῶν εὐλαβεστάτων Υποδιακόνων γ. Αντωνίου Αγιοκυπριανίτου, Δημητρίου Γιατράκου καὶ Αποστόλου Φύκια. Κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν κ. Κυπριανὸς ὡμίλησε ἐπὶ τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀναφερθεὶς στὰ «νήπια» ἐν Χριστῷ, τοὺς «μικρούς» μας Αδελφούς, τῶν ὁποίων «οἱ Αγγελοι διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρὸς... τοῦ ἐν Οὐρανοῖς» καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἐπιτρέπεται σὲ καμμία περίπτωσι νὰ περιφρονοῦμε αὐτοὺς μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο. Στὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ἡ Δόκιμος Αδελφὴ Ξένη (Πιέτρη), ἡ ὁποία εἶχε ἀφιερωθῆ στὴν Μονὴ πέρυσι ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα αὐτή, τὴν ἑορτὴ τῶν Αγίων Αγγέλων, ἔλαβε τὴν ρασοευχὴ καὶ ἐκάρη μὲ τὸ ὄνομα Μακρῖνα Μοναχή. Εἴθε οἱ Ασώματοι Λειτουργοί, τῶν Οποίων τὸ «ἄγγιγμα» ἦταν τόσο αἰσθητὸ κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, νὰ τὴν στερεώνουν, μαζὶ μὲ ὅλη τὴν Αδελφότητα ὑπὸ τὴν Οσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία, στὸν ἀγῶνα τῆς «ἐν γνώσει καὶ ἐπιστήμῃ» Αγγελικῆς Πολιτείας. Η συμμετοχὴ τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν στὴν Ιερὰ Πανήγυρι ἦταν μεγάλη, ἡ δὲ Αδελφότης ἐδεξιώθη αὐτοὺς πλουσιοπαρόχως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁπότε ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ διαμειφθοῦν οἰκοδομητικὲς ἀπόψεις ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης Εορτῆς καὶ τοῦ κεντρικοῦ μηνύματος τῆς Συνάξεως τῶν Επουρανίων Δυνάμεων. ἡ ἀγάπη κατὰ τὸν ἱερὸν ἀγῶνα Αὐτοῦ ἐναντίον τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὡς καὶ τοῦ λεγομένου Σεργιανισμοῦ ἐν Ρωσίᾳ, καὶ ὑπὲρ τῆς ἀμώμου Ορθοδοξίας. Εἴθε αἱ ἀρχιερατικαὶ πρεσβεῖαι τοῦ ἐν Αγίοις Πατρὸς ἡμῶν Φιλαρέτου τοῦ Ομολογητοῦ νὰ ἐνισχύουν, ὁδηγοῦν καὶ προστατεύουν τὴν Μαρτυρικὴν Εκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς κατὰ τὴν νέαν περίοδον τῆς Ιστορίας Αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἅπαντας τοὺς Ορθοδόξους Αντι-οικουμενιστάς, μέχρις ὅτου μᾶς δοθῆ ἡ δωρεὰ νὰ ἑορτάσωμεν μίαν νέαν Κυριακὴν τῆς Ορθοδοξίας, μίαν Εορτὴν τῆς Αναστηλώσεως τῆς Πατερικῆς Ορθοδοξίας, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος, διὰ τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου. Αμήν! Εν Φυλῇ Αττικῆς Ο Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2008 ἐκ.ἡμ. τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Αγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ Αναργύρων Ο Ωρεῶν Κυπριανὸς (*) Ο Σεβασμ. κ. Αγαθάγγελος εἶχε ἤδη στὸ μεταξὺ ἐκλεγῆ Μητροπολίτης τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ. καὶ προσεφωνήθη στὴν ἀνάγνωσι τοῦ κειμένου αὐτοῦ μὲ τὴν νέα του ἰδιότητα. 1. Περιοδ. «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 2/ Ιανουάριος-Μάρτιος 1986, σελ Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 113/ , σελ

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1 Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖ ον - Ecumenical Patriarchate iερα mητροπολισ nεασ zηλαν ΙΑΣ H o ll y A r chd ii ocese o ff N e w Z e a ll a n d Τα νέα µας - Our news Μάρτιος March 2009 Μηνιαία περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας ΕΠΑ.Λ Ροδόπολης Σχολ. Έτος 2006 07 Εκπαιδευτικοί: Κουκουρίκου Στυλιανή Παπαδόπουλος Χιονάς Αυστρία Έκταση: 83.871 km²

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;*

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα