ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 207

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 363 ISSN Περιεχόμενα Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Αχραντος Θεοτόκος Η Πανήγυρις τῆς Ι. Μονῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς Η Εορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας Κουρὰ Μοναχοῦ στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας Η Πανήγυρις τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Βατώντα Εὐβοίας Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις Η Πανήγυρις τοῦ Ι. Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως Συκαμίνου Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο Βάπτισις ἐνηλίκου ἀνδρὸς Η νίκη τῆς Αγάπης Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία Θαῦμα τοῦ Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης «Εἶπε Γέρων» - Απὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Εκδόσεις τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Εκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν. ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης-Διευθυντής: Επίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Ηλεκτρονικὴ Επεξεργασία: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: synodinresistance.org Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: Εκτύπωσις-Βιβλιοδεσία: «ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΑ», Ζωοδόχου Πηγῆς 52Α, Αθήνα, τηλ Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.

3 Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Αχραντος Θεοτόκος «Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸ Φῶς Σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα Σοι!» ΜΕΣΑ στὸν μῆνα Αὔγουστο ἑορτάζει ἡ Αγία μας Εκκλησία τὶς δύο γνωστὲς μεγάλες Εορτές, τὰ δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: τὴν Δεσποτικὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας καὶ τὴν Θεομητορικὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. Εἶναι δύο Εορτές, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν ἄριστα καὶ μὲ μοναδικὸ τρόπο τὸ Ορθόδοξο Ηθος καὶ Δόγμα καὶ τονίζουν ἐμφαντικὰ τὴν διαφορά μας ἀπὸ τὴν ἑτερόδοξη Δύσι. Η θεανθρωποκεντρικὴ Ορθοδοξία μας ἐβίωνε ἀνέκαθεν, μὲ τρόπο πράγματι συγκλονιστικό, ἰδίως στὸ πρόσωπο τῶν Ιερῶν Ησυχαστῶν, τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἕνωσι τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Πλάστη του. Ο Θεὸς εἶναι ἀπρόσιτος καὶ ἀμέθεκτος κατὰ τὴν Οὐσία Του, ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του καὶ νὰ θεωθοῦμε διὰ μέσου τῶν ἀκτίστων Ενεργειῶν Του. Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ τόσο στὴν Θεία Μεταμόρφωσι τοῦ Σωτῆρος μας, ὅσο καὶ στὸ Μυστήριο τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἀποκαλύπτονται πλήρως καὶ ἐ- νεργείᾳ οἱ ἔσχατες δυνατότητες τῆς φύσεώς μας, ἡ ὁμοίωσίς μας μὲ τὸν Θεό: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Χάρι τοῦ Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνεται ἐν Χριστῷ καὶ γίνεται κατὰ χάριν ἄκτιστος, κατὰ χάριν θεός, ὅλος θεὸς «πλὴν τῆς κατ οὐσίαν ταυτότητος». Η πανύμνητος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, «ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον», γίνεται δοχεῖο τῆς Θεότητος, μεταμορφώνεται καὶ στὸ ἑξῆς, κατέχουσα τὰ «δευτερεῖα τῆς Τριάδος», μὲ τὶς πανίσχυρες πρεσβεῖες Της εἶναι ἡ «πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα»! * * * ΜΕΣΑ στὴν ἁγία μας Ορθοδοξία, ὅπου εὑρίσκεται ὅλος ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας μας ἐν Πνεύματι Αγίῳ, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅλος ὁ ἄνθρωπος, μεταμορφώνονται καὶ εἶναι ἄξια τιμῆς καὶ εὐλαβείας. Εν τῇ Εκκλησίᾳ καὶ διὰ τῆς Εκκλησίας γινόμεθα ναοὶ Θεοῦ! Τὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ καὶ σωτήριο γεγονὸς ὑπογραμμίζεται ἰδιαίτερα στὶς δύο μεγάλες Μνῆμες, στὰ δύο Μεγάλα Μυστήρια τοῦ Αὐγούστου καὶ γι αὐτὸ ἡ εὐλάβειά μας σὲ αὐτὲς εἶναι θερμοτάτη. Η ἑτερόδοξος Δύσις δυστυχῶς ἀγνοεῖ πεισματικὰ τὶς ἀνωτέρω ἀλήθειες Θ

4 Θ τοιουτοτρόπως, πίπτει σὲ πελάγη πλάνης καὶ διαστροφῆς ἀπεριγράπτου, ἐφ ὅσον ἔχει υἱοθετήσει θεολογικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς δοξασίες ξένες πρὸς τὴν ἐμπειρία τῆς Εκκλησίας. Αφ ἑνός, ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ὑποτιμᾶται ἢ παρερμηνεύεται ἢ παραγνωρίζεται, ἐφ ὅσον πιστεύεται ὅτι δῆθεν ὁ Θεὸς εἶναι μόνο καθαρὰ Οὐσία καὶ δὲν ἔχει ἄκτιστες Ενέργειες τοιουτοτρόπως, ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ κοινωνήση μὲ τὸν Πλάστη του, νὰ θεραπευθῆ, νὰ φωτισθῆ καὶ νὰ μεταμορφωθῆ ἐν Χριστῷ, ὅλη δὲ ἡ χριστιανικὴ ζωὴ καταντᾶ ἕνας νοσηρὸς ἠθικισμὸς καὶ μία ἄπελπις λογοκρατία. Αφ ἑτέρου, ἀσεβεῖ πρὸς τὴν Παναγία μας, ὥστε ἢ ἀπὸ ὑπερευλάβεια τὴν κηρύσσει ἰσόθεο (Παπισμὸς) ἢ «ἀπὸ ἀντίδρασι» τὴν καταβιβάζει στὰ ἐπίπεδα μιᾶς ἀσήμου γυναικός, ἡ ὁποία δῆθεν δὲν ἐβίωσε ποτὲ τὴν ἄνοδό Της στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως, διὰ τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου, ἀλλ ἐτράπη στὴν πεζότητα τῶν συζυγικῶν καὶ οἰκογενειακῶν τέρψεων! (Προτεσταντισμός). Αν ὅμως ἡ Θεοτόκος δὲν ἐθεώθη, δηλαδὴ δὲν ἔγινε διαρκὲς σκήνωμα τοῦ Ενυποστάτου Φωτισμοῦ, τότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἡ Μήτηρ τῆς Εκκλησίας, οὔτε ἡ Πρώτη μετὰ τὸν Ενα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀδυνατεῖ νὰ εἶναι ἡ Οδηγήτριά μας πρὸς τὴν θέωσι. Οἱ Αγιοι Πατέρες μᾶς ἐδίδαξαν ἀπλανῶς τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ βιώνουμε ἡσυχαστικὰ καὶ εὐχαριστιακὰ τὰ μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας καὶ νὰ ψάλλουμε μὲ ἀπαθῆ ζῆλο: «Αλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν...». Εἴθε ὁ Χριστός μας, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς γλυκυτάτης μας Μητέρας Παναγίας, νὰ μεταμορφώση τὴν ὕπαρξί μας καὶ νὰ μᾶς ἀξιώση τῆς ὁράσεως τοῦ Ακτίστου Φωτὸς καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι! Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, 6/ Βάπτισις νεαρᾶς γυναικὸς ΤΗΝ Τετάρτη, 4/ , βαπτίσθηκε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν Προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας ἡ Μαριάνθη Παγουλάτου, 28 ἐτῶν, μέχρι στιγμῆς ἄνευ θρησκεύματος. Η νεοφώτιστη γεννήθηκε στὸ Λὸς Αντζελες τῶν ΗΠΑ ἀπὸ ἕλληνα πατέρα καὶ ἑβραία μητέρα καὶ ἀπὸ τὸ 1988 διέμενε στὸ Αργοστόλι τῆς Κεφαλληνίας, τόπο καταγωγῆς τοῦ πατέρα της. Απεφοίτησε ὡς ἀριστοῦχος ἀπὸ τὸ Τμῆμα Χημικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν, ὡς καὶ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Διεύθυνσης Επιχειρήσεων τοῦ Αμερικανικοῦ Κολλεγίου Αθηνῶν, καὶ ἐργάζεται στὴν Εμπορικὴ Τράπεζα. Τὴν Κατήχησι καὶ τὴν Βάπτισί της ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, Ανάδοχος δὲ παρέστη ἡ κ. Εἰρήνη Αρχοντούλη

5 Η Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς Γ ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς θαυματουργοῦ (Δευτέρα, ἐκ.ἡμ.), ἐτελέσθη Ιερὰ Αγρυπνία στὴν πανηγυρίζουσα ἱστορικὴ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ στὶς Αχαρνὲς Αττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Οσιωτάτη Γερόντισσα Μακρίνα Μοναχή. Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Εσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, στὸν ὁποῖον ἔλαβαν μέρος ὁ Εφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεος Ξυναριανὸς καὶ ἄλλοι Ιερεῖς μας. Η Ακολουθία τῆς Λιτῆς ἄρχισε νὰ ψάλλεται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτανείας τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς ἑορταζομένης Αγίας πέριξ τῆς Ιερᾶς Μονῆς καὶ ὡλοκληρώθηκε στὸν αὔλειο χῶρο στὸ ἐσωτερικὸ Αὐτῆς, ὅπου καὶ εὐλογήθησαν οἱ Αρτοι. Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐξεφώνησε σύντομη ἑόρτια Ομιλία. Παρέστησαν ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς πανηγυρισταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐπίσημοι, ὡς ὁ Βουλευτὴς Αττικῆς κ. Ν. Καντερές, ὁ Δήμαρχος Αχαρνῶν κ. Σωτ. Ντοῦρος, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημ. Μπουραΐμης κ.ἄ. Εν συνεχείᾳ, ἐψάλη ἡ Ακολουθία τοῦ Ορθρου καὶ ἐτελέσθη ἄχρι σχεδὸν πρωΐας ἡ ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο Ωρεῶν κ. Κυπριανό, Αναπληρωτὴ Πρόεδρο, συμπαραστατούμενο ἀπὸ τέσσερις Ιερεῖς, ἕναν Ιεροδιάκονο, ὡς καὶ τρεῖς Υποδιακόνους. Τὸ ἐκκλησίασμα ἦταν πυκνὸ καὶ μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν προσῆλθε στὴν κοινωνία τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Στὴν Αγρυπνία ἦταν παροῦσα ἡ Οσιωτάτη Γερόντισσα Ταξιαρχία, Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, μαζὶ μὲ ἀρκετὲς Μοναχές, οἱ ὁποῖες καὶ ἔψαλαν μέχρι τέλους εὐπρεπῶς καὶ μετὰ κατανύξεως. Ο Θεοφιλ. Ωρεῶν ὡμίλησε μὲ κέντρο τὰ τρία χαρίσματα τῆς τιμωμένης Αγίας, ἡ ὁποία ἦταν Οσία, Παρθένος καὶ Μάρτυς. Μὲ ποιό τρόπο εἶναι δυνατὸν οἱ εὐσεβεῖς, ἐντὸς ἑνὸς ἐκκοσμικευμένου περιβάλλοντος, νὰ μιμηθοῦν τὴν Αγία Παρασκευή; Πῶς θὰ μεθέξουν στὰ χαρίσματα τῆς Οσιότητος, τῆς Παρθενίας καὶ τοῦ Μαρτυρίου, ὥστε νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ Οσιοι (ἀφωσιωμένοι στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας), Παρθένοι (ἔχοντες καρδίαν καθαράν, γιὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Θεὸν) καὶ Μάρτυρες (ὑπομένοντες μαρτυρικὰ στὶς θλίψεις χάριν τῆς Πίστεως/ Αληθείας καὶ τοῦ Αγιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ δίδοντες μαρτυρίαν καὶ φανερώνοντες βιωματικὰ τὸν Θεὸ στὸν κόσμο;). Τέλος δέ, παρετέθη ἀπὸ τὴν φιλόξενη Αδελφότητα τῆς Μονῆς ἑόρτια τράπεζα στοὺς φιλεόρτους πανηγυριστάς

6 Η Εορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας ΓΙΑ τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ Εορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζει τὸ Συνοδικὸ Κέντρο, ἤτοι ἡ ὁμώνυμος Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας, τῆς Αδελφῆς Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ρουμανίᾳ, μετέβη στὴν χώρα αὐτὴ ὁ ρουμανομαθὴς Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, μετὰ τοῦ ἐν Ελλάδι διατρίβοντος κατ αὐτὰς Αρχιμ. π. Μάρκου (Κασέγια) Αγιοκυπριανίτου ἀπὸ τὸ Κονγκὸ τῆς Κεντρικῆς Αφρικῆς. Απὸ τὸ Βουκουρέστι, ὅπου διέμειναν στὴν Ιερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἀφιχθέντος ἀπὸ τὴν Ετνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. Αρχιμ. π. Ακακίου, Ηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ ἀντιπροσώπου τῆς ἐν Αμερικῇ Εξαρχίας μας, ὡς καὶ τῆς ἀποστολῆς ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, ἡ ὁποία περιελάμβανε Ιερέα, Διάκονο καὶ ὀλίγους πιστούς, μετέβησαν ὁδικῶς τὸ πρωΐ τῆς παραμονῆς τῆς Εορτῆς, ἤτοι τὴν Πέμπτη, 5/ , στὴν Σλατιοάρα, μὲ ἐνδιάμεσο σταθμὸ στὴν Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ Αγίας Τριάδος στὴν Κούκοβα. Τὸ ἀπόγευμα, τελέσθηκαν ὁ Μέγας Εσπερινὸς καὶ ὁ ἑόρτιος Ορθρος στὴν πανηγυρίζουσα Μονὴ στὴν Σλατιοάρα. Παρίσταντο ἅπαντες οἱ ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Βλάσιο Αρχιερεῖς, ἀλλὰ ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης παρέμεινε ἐν τοῖς κελλίοις μὴ λαβὼν μέρος, λόγῳ γήρατος. Εψαλε ἔξοχα ἡ Μητροπολιτικὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ανδρέου Ονοφρέϊ. Ο καιρὸς ἦταν καλὸς καὶ παρίσταντο χιλιάδες εὐλαβῶν Ρουμάνων Ορθοδόξων. Τὸ πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 6/19η Αὐγούστου, τελέσθηκε πολυ-αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ὁ δὲ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἀπηύθυνε ἑόρτιο χαιρετισμό. Ακολούθως, μετὰ τὴν Τράπεζα, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν ἀνεγειρομένη Σκήτη πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Γλυκερίου, σὲ δάσος στὰ βουνὰ πλησίον τῆς Μονῆς. Τὴν ἑπομένη, Σάββατο, 7/20ὴ Αὐγούστου, ἀφοῦ διῆλθαν ἀπὸ τὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Αγίων Μυροφόρων Γυναικῶν στὸ Γκιτζέστ, οἱ ἐξ Ελλάδος μετέβησαν νότια στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Βάλεα Ρόσι, ὅπου ἡ ἀναπτυσσομένη 82μελὴς Αδελφότης ἀνεγεί

7 ρει νέο μεγάλο Ιερὸ Ναὸ καὶ νέα μοναστηριακὴ πτέρυγα. Τὴν Κυριακή, 8/21η Αὐγούστου, τελέσθηκε στὸ Καθολικὸ τῆς Ιερᾶς Ανδρώας Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Βουκουρέστι συλλείτουργο, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Ιλφὼβ κ. Φλαβιανοῦ, τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβροσίου καὶ Κληρικῶν τῆς Μονῆς. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, πολλοὶ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὰ Αχραντα Μυστήρια. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ἐπισκέψεις στὸν Ναὸ τοῦ Αγίου Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως στὸ Βουκουρέστι καὶ στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς στὴν Τσερνίκα, πλησίον τοῦ Βουκουρεστίου, ὡς καὶ προσκύνημα στὴν Μονὴ τοῦ μεγάλου θαυματουργοῦ Αγίου Ιεράρχου Καλλινίκου τῆς Τσερνίκα. Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Αθήνα, ὁ δὲ π. Μᾶρκος παρέμεινε στὸ Βουκουρέστι φιλοξενούμενος τῶν Ρουμάνων Αδελφῶν, ἀφοῦ δὲ ἐπισκέφθηκε διάφορες Μονὲς τοῦ Πατρίου, τὴν Τετάρτη, 11/24η Αὐγούστου, πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν Αθήνα, ἔλαβε μέρος στὴν Πανήγυρι τοῦ Ναοῦ τοῦ Αγίου Νήφωνος στὸ Βουκουρέστι, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Θεοφιλ. κ. Φλαβιανὸς καὶ ἐκτὸς τῶν Ρουμάνων Κληρικῶν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ ἡμέτερος Αρχιμ. π. Ακάκιος ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. Κουρὰ Μοναχοῦ στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Αγίων Πατέρων τῶν Επτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 18/ , ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς ἔκειρε Ρασοφόρο Μοναχὸ τὸν ἀπὸ τριετίας Δόκιμο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας Εὐγένιο Κάζιουκ, τὸν ὁποῖο ἐπωνόμασε Αμβρόσιο. Η Κουρὰ ἔγινε πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Μαρτύρων καὶ Ομολογητῶν τοῦ Κ αἰ. στὴν Πιστόϊα, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν, ὡς καὶ συγγενῶν καὶ φίλων τοῦ νεοκούρου Μοναχοῦ. Εν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. κ. Σιλουανὸς ἐχοροστάτησε στὴν Θ. Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Εφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Δανιὴλ Μαρλέτα μετὰ τοῦ Ιεροδιακόνου Παύλου. Στὴν Ομιλία του, ὁ Σεβασμ. Λούνης ἀναφέρθηκε στὸν σημαντικὸ ρόλο τῶν Μοναχῶν στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους τῆς Εκκλησίας καὶ μάλιστα στὴν Εβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας, ἀναφέρθηκε δὲ στοὺς Μοναχοὺς στὴν Εκκλησία σήμερα, τονίζων ὅτι ἀρκετοὶ νέοι ἐμποδίζονται ἀπὸ τὴν Μοναχικὴ ἀφιέρωσι ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν σύγχρονη κοσμικὴ νοοτροπία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ χριστιανικὲς κατὰ τὰ ἄλλα οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἴδουν τὴν Μοναχικὴ κλῆσι σὰν εὐλογία Θεοῦ

8 Η Πανήγυρις τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸν Βατώντα Νέας Αρτάκης Εὐβοίας ΤΗΝ Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε τὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸν Βατώντα Εὐβοίας, τῆς Γεροντίσσης Εἰρήνης Μοναχῆς. Στὸν Μεγάλο Εσπερινὸ τῆς παραμονῆς ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ἔλαβε μέρος ὁ Εφημέριος Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης καὶ ἔψαλαν Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς. Η Λιτὴ ἐψάλη ὑπαιθρίως, κατόπιν λιτανεύσεως τῆς θαυματουργοῦ Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς ἑορταζομένης Αγίας καὶ εὐλογήθησαν οἱ Αρτοι. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία. Αναρίθμητοι δὲ ἦσαν οἱ προσκυνηταί, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν Ιερὰ Πανήγυρι. Τὸ πρωΐ τῆς Τετάρτης, τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε Ομιλία. Ελαβαν μέρος ὁ Αρχιμ. π. Μᾶρκος ἀπὸ τὸ Κονγκὸ καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος. Εκοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ διενεμήθησαν κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν ἔθος τὰ εὐλογημένα μῆλα τῆς Αγίας στοὺς πολυπληθεῖς πανηγυριστάς. Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις ΤΗΝ Τρίτη, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ναΰδριο τοῦ Αγίου Προφήτου Ηλιοὺ στὴν Αὐλίδα, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος μετὰ τοῦ Ιεροδιακόνου Θεοχάρους, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν. ΤΗΝ Πέμπτη, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τῆς Αγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στὴν Κρύα Βρύσι Καλαμπάκας, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα καὶ ἔψαλαν Μοναχὲς ἀπὸ τὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν, οἱ ὁποῖες ἔσπευσαν νὰ συνεορτάσουν μετὰ τῆς Υπευθύνου Αὐτοῦ Γεροντίσσης Μαγδαληνῆς Μοναχῆς

9 Η Πανήγυρις τοῦ Ιεροῦ Ησυχαστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Συκάμινο Αττικῆς ΤΗΝ Παρασκευή, 6/ , τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐπανηγύρισε τὸ νεόδμητο ὁμώνυμο Ιερὸ Ησυχαστήριο στὸ Συκάμινο Αττικῆς, τῆς ὀλιγομελοῦς Αδελφότητος τοῦ ὁποίου προΐσταται ἡ Γερόντισσα Ιλαρία Μοναχή. Αφ ἑσπέρας, ἐψάλη ὁ Μέγας Εσπερινός, ἱερουργούντων τοῦ Εφημερίου Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδη καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Τερζάκη. Εγινε δὲ λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως σὲ μέρος τῆς κωμοπόλεως περὶ τὸ Ιερὸν Ησυχαστήριον. Τὸ πρωΐ, ἐψάλη ὁ Ορθρος καὶ ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία ἀπὸ Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, οἱ ὁποῖες παρέστησαν μετὰ τῆς Ηγουμένης αὐτῶν Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, προσῆλθαν δὲ στὴν ἱερὰ Πανήγυρι ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Αττικῆς. Τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, μαζὶ μὲ τὸν π. Κωνσταντῖνο Σωτηριάδη καὶ τὸν Ιεροδιάκονο Θεοχάρη Αγιοκυπριανίτη, τῇ συμμετοχῇ τριῶν Υποδιακόνων. Εκοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Στὸ τέλος, εὐλογήθησαν οἱ Αρτοι καὶ αἱ Σταφυλαί, ὡς ἔθος, παρετέθη δὲ πανηγυρικὴ Τράπεζα, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Στὴν Ομιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς ἀνεφέρθη στὴν μυστικὴ ἀνάβασι, στὴν ὁποία καλούμεθα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὥστε στὸ νοητὸ Ορος, τὴν Εκκλησία, νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ. Η ἀνάβασις ὅμως γίνεται μὲ τὴν Πρᾶξι (πρακτικὴ ἀρετή), ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν Κάθαρσι καὶ τὸν Φωτισμὸ καὶ τέλος στὴν Θεωρία. Ας γίνουμε λοιπὸν περισσότερο συνεπεῖς στὴν Πρᾶξι, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν πραγματικὴ Μετάνοια καὶ Εξομολόγησι. Η πεῖρα ἔχει δείξει, ὅτι ἡ ἔλλειψις προόδου τῶν Χριστιανῶν, φανερὰ ἰδίως στὴν ἀπουσία τῆς ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης, ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν ἐργάζονται βαθειὰ καὶ συνεχῶς τὴν Μετάνοια (αὐτομεμψία, συντριβή, δάκρυα, αὐτοκριτική, συναίσθησις ἁμαρτωλότητος, ἄρνησις αὐτο-δικαιωτισμοῦ κ.ἄ.), ὁπότε ἡ Εξομολόγησις καταντᾶ τυπική, ἐπιφανειακὴ καὶ ἄκαρπος. Ιδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπευθύνονται στοὺς διακονητὰς καὶ ὀργανωτὰς τῆς Πανηγύρεως λαϊκοὺς Αδελφούς, γιὰ τὴν αὐταπάρνησι καὶ αὐτοθυσία τους, μὲ τὴν εὐχὴ ὁ Μεταμορφωθεὶς Σωτήρας μας Κύριος Ιησοῦς Χριστὸς νὰ τοὺς ἀνταμείψη ἐν τοῖς Οὐρανοῖς

10 ᾕ Ελληνες καὶ Βούλγαροι τοῦ Πατρίου Ημερολογίου συμπανηγυρίζουν Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας Μ ὲ τὴν Προστασία τῆς Υπερευλογημένης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων συμμετεῖχε καὶ ἐφέτος στὴν Πανήγυρι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Αδελφῶν μας Βουλγάρων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, στὴν Σόφια, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Κοίμησι τῆς Παναγίας. Κατόπιν συνοδικῆς ἀποφάσεως καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, μὲ τὴν συνοδεία τοῦ Υποδιακόνου Γέροντος Αντωνίου Αγιοκυπριανίτου, ἔφθασε στὴν Σόφια ἀεροπορικῶς πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τὴν Παρασκευή, 13/ Τὸν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος μὲ τὸν ὑποτακτικό του Μοναχὸ Παντελεήμονα, καὶ κατέλυσε στὸ Επισκοπεῖο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει καὶ ὡραιότατο Ναΰδριο πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14/27ην Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν μαζὶ μὲ τὸν Υποδιάκονο Αντώνιο, τῇ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβ. κ. Φωτίου, μετέβησαν στὴν ἱστορικὴ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸ Κνιάζεβο, ὅπου ἐλειτουργήθησαν στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Αποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ ἐκοινώνησαν τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρωϊνοῦ ροφήματος, παρουσίᾳ μικρᾶς ὁμάδος ἐκ τῶν παλαιοτέρων Μοναζουσῶν, ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσι τοῦ συνεχῶς (ὄχι συχνῶς ἢ τακτικῶς) μεταλαμβάνειν τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Εν συνεχείᾳ, ἔγινε ξενάγησις στὸ Κοιμητήριο καὶ σὲ ἄλλους χώρους, ὅπου τὰ μνήματα ἐπιφανῶν προσώπων συνδεομένων μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς ( Οσιωτ. Καθηγουμένης Σεραφείμας, Αρχιμανδριτῶν Παντελεήμονος, Σεραφείμ, Σεργίου κ.ἄ.), στὰ Εργαστήρια ( Αγιογραφεῖο, Τυπογραφεῖο καὶ Βιβλιοδετεῖο), στὰ θερμοκήπια καὶ λοιποὺς τόπους καλλιεργιῶν, σὲ βοηθητικοὺς χώρους, ὡς καὶ στὰ διάφορα κτήρια, ὅπου κεχωρισμένως καθ ὁμάδας συμβιώνουν οἱ πεντήκοντα φιλόπονες περίπου Μοναχές, σὲ μία ἔκτασι ἕνδεκα στρεμμάτων, μέσα σὲ πλούσια βλάστησι (ὑψόμετρο περίπου 700 μ.). Μετὰ τὸ λιτὸ μεσημβρινὸ γεῦμα καὶ ὀλίγη ἀνάπαυσι στὸ Επισκοπεῖο τοῦ Αγίου Μάρκου, ὁ Σεβ. Τριάδιτσα, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν καὶ ὁ Υποδιάκονος μετέβησαν στὸν πλησιόχωρο πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ Ναό, ὅπου στὶς 17:00 ἄρχισε ἡ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Εσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετὰ τὴν ὁποία ἐτελέσθη καὶ ὁ Ορθρος, κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικό. Τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Επίσκοπος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ ἀρκετοὺς Ιερεῖς, Διακόνους καὶ Υποδιακόνους, οἱ ὁποῖοι

11 πλαισιούμενοι ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ χορωδία- μὲ θαυμαστὴ τάξι, ἁρμονία καὶ εὐλάβεια ἀπέδιδαν ἕνα σύνολο προσευχητικό, δυσπερίγραπτο καὶ ἐν πολλοῖς ἄγνωστο στὰ ἑλληνικὰ λατρευτικὰ δεδομένα... Η μικρά, ἀλλὰ τόσο Μεγάλη, αὐτὴ Αγρυπνία ἐτελείωσε περίπου στὶς 21:00 καὶ ἀπετέλεσε τὸ προανάκρουσμα τῶν εὐλογιῶν τῆς ἑπομένης. Τὴν Κυριακή, 15/28η Αὐγούστου, ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἄρχισε περίπου στὶς 8:00. Στὶς 9:00 ἔγινε μὲ λαμπρότητα ὑπὸ τοῦ Ιερατείου ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβ. Επισκόπου κ. Φωτίου, μετὰ δὲ τὸν «Καιρόν», τὴν ἔνδυσι τοῦ Αρχιερέως ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ βάθρου στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Λαοῦ, καὶ τὴν ἀνάγνωσι τῶν Ωρῶν Γ καὶ ΣΤ, ἄρχισε ἡ Λειτουργία περίπου στὶς 10:00, συλλειτουργοῦντος σὲ τιμητικὴ θέσι τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ. Ηταν πράγματι μία ἄνοδος!... Ο τόπος καὶ ὁ χρόνος εἶχαν μεταμορφωθῆ... Η Ορθόδοξος Λατρεία ἀπεκάλυπτε καὶ πάλι τὰ μυστικά Της... Ηχος, θέαμα, κινήσεις, εὐωδία, δάκρυα, οὐράνια καὶ ἐπίγεια, ἄνθρωποι καὶ Αγγελοι καὶ Αγιοι, γύρω ἀπὸ τὴν Μυστικὴ Τράπεζα, τὸν Θρόνο τοῦ Αρνίου, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ... Στὶς 11:45 ἄρχισε ἡ μετάδοσις τῶν Αγίων Μυστηρίων στὸ μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν ἀπὸ τρία Αγια Ποτήρια καὶ ἐτελείωσε στὶς 12:10. Επακολούθησε λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πέριξ τοῦ Ναοῦ, μὲ τέσσερις Στάσεις καὶ δεήσεις, ἀνάγνωσι Εὐαγγελίου, εὐλόγησι μὲ τὴν Εἰκόνα καὶ ἁγιασμένο Υδωρ. Καὶ πάλι ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Μετὰ τὴν Απόλυσι, ἐδόθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Επισκόπου κ. Φωτίου ὁ λόγος στὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο κ. Κυπριανό, γιὰ νὰ ἀπευθυνθῆ στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ Εορτῇ καὶ Πανηγύρει. Ο Θεοφιλέστατος ἐξεφώνησε λογύδριον μὲ θέμα: «Η Θεοτόκος Μυσταγωγὸς στὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ», τὸ ὁποῖο μετεφράζετο στὰ βουλγαρικὰ ταυτοχρόνως (βλ. αὐτὸ στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας). Η ὅλη αὐτὴ Μυσταγωγία ὡλοκληρώθηκε στὶς 13:30, χωρὶς αἴσθησι κοπώσεως ἢ δυσφορίας ἀντιθέτως μάλιστα, μὲ λύπη, διότι ἡ ζωή μας δὲν εἶναι καὶ δὲν ταυτίζεται μὲ μία Λειτουργία σὲ Θεομητορικὴ Εορτή... Επακολούθησε μεσημβρινὸ γεῦμα σὲ πλησιόχωρο ἑστιατόριο, στὸ ὁποῖο παρεκάθησαν οἱ δύο Αρχιερεῖς καὶ τὸ Ιερατεῖον. Αντηλλάγησαν δῶρα καὶ εὐχές. Η ἑνότης θ

12 Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο ΤΗΝ Κυριακή, 15/ , τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο, ἤτοι τὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης στὴν Φυλὴ Αττικῆς, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ πέντε Ιερομονάχους, τοὺς Αγιοκυπριανίτας π. Ιλαρίωνα, π. Κάλλιστο καὶ π. Παχώμιο, ὡς καὶ τοὺς π. Νεῖλο καὶ π. Γοράσδο ἀπὸ τὴν Πράγα τῆς Τσεχίας, δύο Ιεροδιακόνους καὶ ἀρκετοὺς Υποδιακόνους. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ καλοκαιρινοῦ Πάσχα καὶ τὸ πλεῖστο μέρος τῶν ὁποίων συμμετεῖχε στὰ Αχραντα Μυστήρια. Στὴν Ομιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὴν καθοριστικὴ σημασία τῆς Κυρίας Θεοτόκου στὴν ἐπιτέλεσι τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ Σωτηρίας μας καὶ στὴν κοινωνία μας πλέον μετὰ τοῦ Θεοῦ, στὴν «τομὴν» καὶ τιμωρία ποὺ ἐπισύρει στοὺς ἀνθρώπους ἡ ὕβρις αὐτῶν κατὰ τῆς Παναχράντου Μητρός, ὡς καὶ στὴν σωστικότητα τῆς βαθειᾶς Μετανοίας, τὴν ὁποίαν ἀναμένει ἀπὸ ὅλους μας ἡ Παναγία μας, προκειμένου νὰ τύχουμε τοῦ Ελέους τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς. η Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Αντι-οικουμενιστῶν ἔγινε βαθύτερη καὶ θερμότερη, μὲ πολλὲς ὑποσχέσεις, πρὸς δόξαν τοῦ θείου τῆς Εκκλησίας Δομήτορος. * * * Περίπου στὶς 21:00 τῆς Κυριακῆς, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Υποδιάκονος Γέρο- Αντώνιος εὑρίσκοντο στὸ «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετὰ ἀπὸ μία ὡραία καὶ ἄνετη πτῆσι 60, πλήρεις εὐλογημένων ἐντυπώσεων καὶ αἰσθημάτων εὐχαριστίας πρὸς τὴν Κυρία ἡμῶν Θεοτόκον καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Βουλγάρους Αδελφούς μας γιὰ τὴν ἐγκάρδια φιλοξενία τους, ὑλικὴ καὶ πνευματική, πραγματικὴν κλίμακα πρὸς οὐρανόν... Ο Ω.Κ

13 Βάπτισις ἐνηλίκου ἀνδρὸς Τ ΗΝ Πέμπτη, 19.8/ , βαπτίσθηκε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Ιερὰ Μονή μας ὁ Χρῆστος Αλῆ, 27 ἐτῶν, οἰκονομικὸς μετανάστης ἀπὸ τὸ Πακιστάν, πρώην μουσουλμᾶνος. Η ἱστορία τοῦ νεοφωτίστου Χρήστου εἶναι συγκινητικὴ καὶ διδακτική, σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὴν μαρτυρία του, τὴν ὁποίαν ἐκλαμβάνουμε ὡς ἀληθῆ. Πρὸ καιροῦ, εἶχε καταβάλει προσπάθειες ἀπὸ τὴν πατρίδα του νὰ μεταναστεύση στὴν Γαλλία, ἀλλὰ ἀπέτυχε. Τότε, ἐνόσῳ διατελοῦσε σὲ μεγάλη λύπη καὶ ἀπογοήτευσι, εἶδε στὸν ὕπνο του ἕναν ἄγνωστό του ρασοφόρο Γέροντα, ὁ ὁποῖος τοῦ χαμογέλασε καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴ στενοχωριέσαι ποὺ δὲν πῆγες στὴν Γαλλία, διότι δὲν θὰ πᾶς ποτέ στὴν Ελλάδα θὰ ἔλθης καὶ θὰ μὲ γνωρίσης»... Πάρα ταῦτα, ἔκανε καὶ πάλι νέα ἀπόπειρα νὰ μεταβῆ στὴν Γαλλία τὸν περασμένο Απρίλιο, ἀλλὰ καὶ πάλι ἀπέτυχε. Εν τῷ μεταξύ, εἶχε ἀρχίσει νὰ μελετᾶ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ ὅταν τὸ τελείωσε, τοῦ ἐνεφανίσθη στὸν ὕπνο του ὁ διάβολος καὶ τοῦ ἐπιτέθηκε γιὰ νὰ τὸν πνίξη. Τότε, μία νεαρὴ Κόρη ποὺ ἐμφανίσθηκε μὲ μαῦρο χιτῶνα, τὸν προέτρεψε νὰ κάνη τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου σταυροῦ, δεικνύοντάς του τὸν τρόπο, γιὰ νὰ λυτρωθῆ ἀπὸ τὸν κίνδυνο, ὅπως καὶ ἔγινε. Οταν ξύπνησε τρομαγμένος, αἰσθάνθηκε εὐωδία καὶ εἶδε φανερὰ δύο πατημασιὲς στὸν χῶρο ποὺ τοῦ φάνηκε ὅτι ἵστατο ἡ νεαρὴ Κόρη στὸν ὕπνο του! Αμέσως τότε γονάτισε καὶ προσευχήθηκε γιὰ νὰ εἰρηνεύση. Οταν τελικὰ ἦλθε στὴν Ελλάδα πρὸ ὀλίγου καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος, στὸν ὁποῖον ἄρχισε νὰ ἐργάζεται στὶς Αχαρνὲς Αττικῆς, συνέβη νὰ σχετίζεται πνευματικὰ μὲ τὴν Ιερὰ Μονή μας. Οταν δὲ εἰσῆλθε στὴν οἰκία του, τότε ἀνεγνώρισε τὸν Γέροντα, ποὺ τοῦ εἶχε ἐμφανισθῆ στὴν χώρα του, στὴν φωτογραφία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ! Ο συγκλονισμός του ἦταν πολὺ μεγάλος καὶ ἐζήτησε νὰ κατηχηθῆ καὶ προετοιμασθῆ γιὰ τὸ Μυστήριο τοῦ Αγίου Βαπτίσματος, τὸ ὁποῖο εἰλικρινὰ ποθοῦσε. Τὸ Μυστήριο ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιὰν καὶ Ανάδοχος παρέστη ὁ ἐργοδότης του ἀδ. Χρῆστος Σερβετᾶς. Τὴν ἑπομένη τῆς Βαπτίσεώς του, στὴν πρώτη του Θ. Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία δέχθηκε ἐδῶ στὴν Ιερὰ Μονή μας τὰ Αγια Μυστήρια τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ νεοφώτιστος Αδελφός μας Χρῆστος συνέβη νὰ αἰσθανθῆ Αὐτὰ ἐντὸς τοῦ στόματός του ὡς Σάρκα καὶ Αἷμα καὶ ἐν συνεχείᾳ γιὰ ἀρκετὲς ὧρες ἡ αἴσθησις αὐτὴ δὲν τὸν ἐγκατέλειπε!... Ο Φιλάνθρωπος Κύριός μας ἐξακολουθεῖ νὰ δεικνύη τὶς θαυμαστὲς ἐπενέργειες τῆς Χάριτός του σὲ Αδελφούς, τοὺς ὁποίους καλεῖ ἀπὸ μακρὰν γιὰ νὰ τοὺς συμπεριλάβη μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν Του στὴν Βασιλεία Του. Καὶ εἶναι μεγάλη ἡ ἐν Κυρίῳ χαρά μας, διότι ἀναδεικνύει τὴν Μονή μας τόπο τῆς ἐν Πνεύματι Αναγεννήσεως αὐτῶν, μίαν ὄντως Κλίμακα πρὸς Οὐρανόν! Δόξα τῇ ἀπείρῳ Συγκαταβάσει Αὐτοῦ!

14 Η νίκη τῆς Αγάπης* Μία θαυμαστὴ ἱστορία ΕΝΑΣ συγγραφεὺς καὶ καθηγητὴς τῆς Θεσσαλονίκης ἐνυμφεύθη πρὸ ἀρκετῶν δεκαετιῶν μίαν πτωχὴν καὶ ἐνάρετον παρθένον, ὑποκρινόμενος ὅτι ἦτο καὶ ἐκεῖνος θεοσεβὴς καὶ καλὸς Χριστιανός, ἐνῷ κατὰ βάθος ἦτο ἄπιστος καὶ ἄθεος! Μετὰ τὸν γάμον καὶ ἀφοῦ ἔγινε ἔγκυος ἡ σύζυγός του Ερμιόνη, ἔμαθε ἀπὸ τὸν ἴδιον τί ἄνδρα ἐπῆρε, δηλαδὴ ὅτι δὲν ἐπίστευε τίποτε! Πόνεσε βαθειὰ ἡ καϋμένη δι αὐτὸ καὶ ἔκλαψε. Αλλὰ παρ ὅλον ποὺ τῆς ἔλεγε συχνὰ ὅτι «δὲν ὑπάρχει Θεός», αὐτὴ δὲν ἔβαζε στὸν νοῦν της νὰ τὸν ἐγκαταλείψῃ, ἀλλὰ ἔλεγε μέσα της: «Πρέπει νὰ κάμω ὑπομονήν. Αὐτὸ ἦτο τὸ τυχερό μου. Καὶ νὰ βάλω τὰ δυνατά μου νὰ τὸν κάμω πιστόν! Εγὼ ἤμουν πτωχὴ ἀπὸ χρῆμα, αὐτὸς εἶναι πτωχὸς ἀπὸ Χριστόν! Αὐτὸς μὲ ἔκαμε πλουσίαν ἀπὸ χρῆμα, ἐγὼ θὰ τὸν κάμω πλούσιον ἀπὸ Χριστὸν καὶ θὰ ταιριάξουμε»! Αλλά, πῶς νὰ ἀρχίσῃ καὶ μὲ τί νὰ νικήσῃ; Μὲ τὴν ΑΓΑΠΗΝ, σκέφθηκε! Καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ἀγαπᾷ πιὸ πολύ! Γινόταν θυσία γι αὐτόν! Τὸν περιποιόταν ἀφάνταστα. Τὸν κοίταζε, σἄν συνεχῶς ἐρωτευμένη. Τοῦ σκούπιζε τὰ χέρια του ὅταν τὰ ἔπλενε. Τὸν φιλοῦσε ὅταν ἔφευγε γιὰ τὸ Πανεπιστήμιον, καὶ τὸν περίμενε στὴν ἐξώπορτα ὅταν ἐγύριζε. Αγάπη ἀσυνήθιστη, συνεχής! Αγάπη ποὺ ἀποροῦσε κι αὐτός! Αλλὰ τὴν ἀγαποῦσε καὶ ὁ ἴδιος, διότι ἦτο καὶ ὡραία, χωρὶς ὅμως νὰ μιλοῦν θρησκευτικά. Στὴν πρώτη ἐπέτειο τοῦ γάμου τους τῆς λέγει: «Τί δῶρο θέλεις, Ερμιόνη μου;». «Νὰ γίνῃς πιστὸς Χριστιανός, Βασιλάκη μου», τοῦ εἶπε ἐκείνη. «Πολλὰ τὰ ζητᾷς!», τῆς ἀπήντησε. Καὶ δὲν ἄλλαξε κεφάλι. Αὐτὴ ὅμως τὸν ἀγαποῦσε, καὶ περισσότερο ἀπὸ πρῶτα! Οταν γέννησε τὸ πρῶτο παιδάκι τους, πάλι τὴν ἐρώτησε: «Τί δῶρο θἄθελες Ερμιονούλα;». «Νὰ πιστεύῃς στὸν Χριστό, τίποτε ἄλλο!». «Α, τὸ παράκανες, τῆς λέγει. Ο Χριστὸς ἦταν ἕνας ἄνθρωπος καὶ ὄχι Θεὸς ὅπως λέγουν οἱ παπάδες!». Καὶ ἐλιποθύμησε ἡ Ερμιόνη! Αλλὰ ὅταν συνῆλθε τὸν ἀγαποῦσε πάλι, ὅπως πρῶτα, καὶ περισσότερο... Μερικὲς φορὲς τοῦ ἔβαζε στὸ γραφεῖο του κανένα θρησκευτικὸ βιβλίο της ἤ χριστιανικὸ περιοδικό. Αλλὰ αὐτὸς τὰ πέταγε! Τὴν νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ποὺ τὸν ξύπνησαν οἱ καμπάνες τῶν Εκκλησιῶν, ἐβλασφήμησε τὸν Χριστόν! Καὶ ἡ Ερμιόνη ἄρχισε νὰ κλαίῃ μὲ λυγμούς. Αλλὰ τὸν ἀγαποῦσε σἄν πρῶτα, πολύ! Καὶ τὸν περιποιόταν μὲ ὅλην της τὴν χριστιανικὴν θέρμην! Εννέα χρόνια βάστηξε αὐτό. Αὐτὴ σκόρπαγε τὸ ἄρωμα τῆς χριστιανικῆς Αγάπης της στὸν πρωτότυπο ἀγῶνα της, καὶ αὐτὸς ἔλεγε στοὺς φοιτητάς του ὅτι «ἐγίναμε διὰ τῆς ἐξελίξεως καὶ δὲν ὑπάρχει Θεός»! Μετὰ ἀρρώστησε ἡ Ερμιόνη, ὅταν ἦτο 27 ἐτῶν. Καὶ σιγὰ-σιγὰ ἔλυωνε σἄν τὸ λιβάνι ὅταν καίγεται. Κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι της εἶχε τὸ ἡμερολόγιό της καὶ ἐσημείωνε κάθε ἡμέρα τὶς σκέψεις της, τοὺς ἀγώνας της, τὶς αὐτοσχέδιες προσευχές της... Παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν πολλῶν ἰατρῶν καὶ τοῦ συζύγου της δὲν ἀνέρρωσε, ἀλλὰ ἕνα ἡλιοβασίλεμα πέθανε, καὶ πέταξε ἡ ψυχούλα της στὸν Παράδεισο τοῦ καλοῦ Θεοῦ. Πέθανε μὲ τὸ παράπονο, ὅτι δὲν μπόρεσε νὰ γυρίσῃ

15 τὸν ἄνδρα της στὴν Πίστι καὶ στὸν Χριστό. Ο ἄνδρας της τὴν ἔθαψε μὲ μουσικές. Η θλίψις του ἦτο ἀβάστακτη. Εχασε ἕνα ἀστέρι τῆς ἀγάπης, ἕναν ἄγγελον καλωσύνης. Οὐδέποτε θὰ εὕρισκε ἄλλην σἄν τὴν Ερμιόνη μὲ τέτοια πίστι, μὲ τέτοια ἀφοσίωσι. Ολα τἄβλεπε μαῦρα. Κόντευε νὰ παλαβώσῃ διότι δὲν εἶχε τὴν Πίστι νὰ τὸν συγκρατήσῃ. Επιανε τὰ φορέματά της καὶ τὰ φιλοῦσε, ἔπιανε τὰ παπούτσια της καὶ τὰ χάϊδευε! «Αχ, τί ἔχασα, ἄχ θησαυρέ μου»!, ἔλεγε. Καὶ ἡ παραμάνα βρῆκε καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ἡμερολόγιο τῆς Ερμιόνης μὲ τὶς σημειώσεις τοῦ βίου της. Δὲν τὸ εἶχε διαβάσει ποτέ. Καὶ δὲν ἔγραφε τίποτα ἄλλο, παρὰ διὰ τὸν ἀγῶνα της τὸν πνευματικό, διὰ τὸν ἀγῶνα της νὰ γυρίσῃ τὸν σύζυγόν της στὸν Χριστό! Ολες οἱ σελίδες, ὅλες οἱ προσευχές της, δι αὐτὸν ἔγραφαν. Εννέα ἐτῶν προσπάθειες δι αὐτὸν ἐγίνοντο! Ιδίως οἱ τελευταῖες σελίδες, ποὺ ἦτο ἄρρωστη, ἦσαν πολὺ συγκινητικές. Ιδοὺ μερικὲς φράσεις: «... Χριστέ μου νὰ μὲ συγχωρῇς ποὺ δὲν μπόρεσα νὰ τὸν γυρίσω. Εκμεταλλεύθηκα τὸ πᾶν καὶ θυσιάσθηκα στὸ βωμὸ τοῦ καθήκοντος ἀλλὰ δὲν νίκησα. Ισως νὰ ἦσαν ἐμπόδιο οἱ ἁμαρτίες μου, διότι κι ἐμεῖς οἱ πιστοὶ ἔχουμε ἁμαρτίες ποὺ δὲν τὶς βλέπουμε... Πέρισυ τὸ Πάσχα, Χριστέ μου, χάρηκα διότι μὲ ἠσπάσθη λέγοντάς μου Χριστὸς Ανέστη, ἀλλὰ μετὰ ἀρνιόταν τὴν Ανάστασίν Σου... Πρὸ 3ετίας, Χριστέ μου, ποὺ πήγαμε ἐκδρομὴ στὸ Παγονέρι, μπῆκε στὴν Εκκλησία τοῦ Προφήτου Ηλία καὶ φίλησε τὴν Εἰκόνα Σου ὅπως ὅλοι, ἀλλὰ μετὰ εἶπε ὅτι τὄκανε γιὰ τὰ μάτια τῶν συγχωριανῶν μου... Τώρα ποὺ εἶμαι ἄρρωστη τὸν βλέπω πολὺ σκεπτικόν μήπως, Χριστέ μου, Σὲ σκέπτεται; Κάνε, Χριστέ μου, νὰ γυρίσῃ σὲ Σένα γιὰ νὰ πεθάνω μὲ τὴν χαρὰ τῆς ἐπιστροφῆς του... Αχ, Χριστέ μου, δὲν νίκησε ἡ ἀγάπη μου τὴν ἀπιστία του»!... «Νίκησε - νίκησε»!, εἶπε ὁ ἄνδρας της ὅταν διάβασε καὶ τὶς τελευταῖες λέξεις τοῦ ἡμερολογίου της, καὶ σκούπιζε τὰ πολλὰ δάκρυά του! Καὶ μετὰ πρόσθεσε: «Ο,τι δὲν μπόρεσες Ερμιονούλα νὰ τὸ κατορθώσῃς ζωντανή, τὸ κατώρθωσες τώρα πεθαμένη, τὸ κατώρθωσε ἡ μεγάλη χριστιανικὴ ἀγάπη σου, ποὺ δὲν ξεχνιέται. Καὶ ἀπ αὐτὴν τὴν στιγμὴν Ερμιονούλα, γιὰ μνημόσυνόν σου καὶ γιὰ νὰ χαρῇ ἡ ψυχούλα σου στὸν Οὐρανό, γίνομαι καὶ ἐγὼ καλὸς Χριστιανός, γίνομαι καὶ ἐγὼ σἄν ἐσένα, σοῦ τὸ ὑπόσχομαι»!... Καὶ μὲ τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ ἔγινε πράγματι καλὸς καὶ ἰδεώδης Χριστιανός. Καὶ εἰργάσθη τὸ ὑπόλοιπον διὰ τὸν Κύριον. Καὶ μετὰ ἐπῆγε κοντὰ στὴν Ερμιόνη, στὸν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ... (*) Απὸ ψυχωφελὲς φυλλάδιο Αγιορείτου Μοναχοῦ, τὸ ὁποῖο εἶχε κυκλοφορήσει πρὸ 50ετίας στὴν Θεσσαλονίκη

16 Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία ΓΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ιερᾶς Επισκοπῆς Αλανίας, μετέβη γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὴν Ν. Οσσετία τοῦ Καυκάσου, μέσῳ Μόσχας. Στὴν περιοχὴ αὐτή, μετὰ τὴν ὑποδοχή του στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν πρωτεύουσα Τσχίνβαλ, πραγματοποίησε τὴν Πέμπτη, 12/ , ἐπίσκεψι στὴν ἀρχαία Μονὴ Τίγβα τοῦ 12ου αἰ., στὸ χωριὸ Ζναούρι. Αν καὶ ἐσωτερικὰ ὁ Ναὸς Αὐτῆς παρέμεινε μὲ τὶς σκαλωσιὲς ἀνακαινίσεως, τὸ ἔργο δὲν φαίνεται νὰ προχωρῆ. Στὴν Μονὴ αὐτὴ ἐτελέσθη Παράκλησις. Εν συνεχείᾳ, τὸ ἴδιο ἀπόγευμα, στὸν Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Τσουνάρι (Χεταγκούροβο) τελέσθηκαν οἱ Ακολουθίες τοῦ Εσπερινοῦ καὶ τοῦ Ορθρου καὶ ἔγιναν Εξομολογήσεις πιστῶν. Τὴν Παρασκευή, 13/26 Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τοὺς Ιερεῖς π. Ιάκωβο Χεταγκούροβ καὶ π. Γεώργιο Τζόεβ στὸν Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσουνάρι, ὅπου παρέστησαν περὶ τοὺς 40 πιστούς. Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ιερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσχίνβαλ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιο μὲ τοὺς δύο Ιερεῖς π. Ιάκωβο καὶ π. Γεώργιο ἐτέλεσαν σὲ μεγάλη κολυμβήθρα τὶς Βαπτίσεις 100 περίπου Κατηχουμένων, παιδιῶν στὴν πλειονότητά τους. Παρὰ τὴν κόπωσι καὶ τὴν σχετικὴ φασαρία, ἐπρόκειτο γιὰ εὐλογημένη ἐμπειρία. Τὸ Σάββατο, 14/27 Αὐγούστου, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν Μονὴ σὲ ὄρος ἔξω ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα, ὁ Ναὸς τῆς ὁποίας εἶναι τοῦ 13ου αἰ, μὲ ὡραῖες τοιχογραφίες, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ τεράστια ἔξοδα γιὰ νὰ ἀνακαινισθῆ. Σὲ παρακείμενο οἴκημα Αὐτῆς διαμένει ἤδη μία Μοναχή. Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ στὸ Τσχίνβαλ τελέσθηκαν οἱ Ακολουθίες τοῦ Εσπερινοῦ καὶ τοῦ Ορθρου τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς Εορτῆς καὶ πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν στὸ Μυστήριο τῆς Εξομολογήσεως. Τὴν Κυριακή, 15/28 Αὐγούστου, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τοὺς π. Ιάκωβο καὶ π. Γεώργιο στὸν Καθεδρικὸ

17 Θαῦμα τοῦ Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης ἑορταζομένου τὴν 8η Αὐγούστου* ΤΟΝ Ιούνιο τοῦ ἔτους 1861, ἦλθε στὸν Αγιο Μύρωνα ἀπὸ τὸ Ηράκλειο ὁ Γεώργιος Καλυβάκης μαζὶ μὲ τὴν δεκαεξάχρονη σύζυγό του Μαριγὼ καὶ τοὺς γονεῖς της, φιλοξενούμενοι τοῦ ἀδελφοῦ του Κωνσταντίνου. Η σύζυγος τοῦ Γεωργίου, σύμφωνα μὲ τὴ διάγνωση τῶν γιατρῶν, ἔπασχε ἀπὸ σοβαρὴ νευρικὴ ἀσθένεια, ταλαιπωροῦνταν ὅμως, ὅπως ἀποδείχθηκε, ἀπὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στὴν κωμόπολη ἡ κατάστασή της ἐξελίχθηκε στὸ χειρότερο καὶ οἱ συγγενεῖς της, ἐλπίζοντας στὴν ἰαματικὴ δύναμη τοῦ Αγίου, τὴν ἔφεραν στὸν Ναό του. Προσκάλεσαν τοὺς Ηγουμένους τῶν Μονῶν Ιερουσαλὴμ Μάξιμο καὶ Ελεούσας Μελέτιο, τὸν Εφημέριο τοῦ χωριοῦ Ανω Ασίτες Γεώργιο καὶ τοὺς Εφημερίους τοῦ Ναοῦ Εμμανουὴλ καὶ Χατζὴ-Μιχαήλ. Οἱ Ιερεῖς γιὰ πέντε συνεχόμενες ἡμέρες ἔκαναν δεήσεις δίπλα στὸν τάφο τοῦ Αγίου καὶ μαζὶ μ αὐτοὺς πολλοὶ κάτοικοι τῆς κωμοπόλεως νήστευαν καὶ προσεύχονταν. Καθημερινὰ τελοῦσαν τὴ Θεία Λειτουργία, ἐνῶ ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Αγίου σκορπιζόταν θαυμαστὴ εὐωδία, μὲ τὴν ὁποία γέμιζε ὁ Ναός. Κατὰ τὴ νύκτα τῆς Τετάρτης, παρουσιάσθηκε στὴν ἀσθενῆ ὁ Αγιος καὶ τὴν πληροφόρησε ὅτι τὴν Παρασκευὴ θὰ ἀπαλλασσόταν ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐνῶ ὁ Ιερεὺς ἐκφωνοῦσε τὸ «Εξαιρέτως...», ἡ ἀσθενὴς φώναξε δυνατά, τινάχθηκε καὶ ἀπόμεινε γιὰ μικρὸ διάστημα πάνω στὸ ἔδαφος σὰν νεκρή. Μετὰ ἀπὸ παρέλευση λίγων λεπτῶν σηκώθηκε ὑγιής, δοξολογώντας τὸν Θεὸ καὶ εὐχαριστώντας τὸν Αγιο γιὰ τὴν θεραπεία. (*) Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Ιωάν. Κογεράκη, Αγιος Μύρων Επίσκοπος Κρήτης ὁ Θαυματουργός, Ηράκλειον 2003, σελ Ναό, συμπροσευχομένου μεγάλου πλήθους πιστῶν, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν τῶν θείων Μυστηρίων. Εν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος καὶ οἱ δύο Ιερεῖς μετέβησαν στὸν πλησιόχωρο Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης, ὅπου ἐτέλεσαν τὴν Ακολουθία τοῦ Ακαθίστου (Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία) μετὰ τοῦ Εφημερίου π. Αλεξίου Αριστίνοβ καὶ συμμετεῖχαν στὴν περιφορὰ πέριξ τοῦ Ναοῦ τοῦ Επιταφίου τῆς Παναγίας. Τὴν Δευτέρα, 16/29 Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐπισκέφθηκε στὸ χωριὸ Τζέρ, στὰ βουνὰ τοῦ Καυκάσου, τὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Γεωργίου, ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ Παράκλησις. Τὴν Τρίτη, 17/30 Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἔλαβε μέρος στὴν Ακολουθία τῶν Εγκωμίων τῆς Παναγίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ στὴν λιτανεία πέριξ αὐτοῦ, τὸ δὲ ἀπόγευμα μετέβη στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης σὲ προάστιο τοῦ Τσχίνβαλ, ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ Παράκλησις στὴν Παναγία Πορταΐτισσα. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἄρχισε τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς του μὲ στάσεις στὸ Βλαδικαβκὰζ τῆς Βορείου Οσσετίας καὶ στὴν Μόσχα, ἐν τέλει δὲ ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Αθήνα τὴν Παρασκευή, 20.8/ , ἐν εὐχαριστίᾳ στὴν Παναγία μας γιὰ τὴν σκέπη καὶ εὐλογία Της στὴν δύσκολη αὐτὴ ποιμαντικὴ ἀποστολή

18 «Εἶπε Γέρων» - Παλαιὲς καὶ Σύγχρονες οἰκοδομητικὲς διηγήσεις καὶ διδασκαλίες Απὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ* ΜΑΣ ἔκαμεν ὁ πανάγαθος Θεός, ἀδελφοί μου, ἀνθρώπους καὶ δὲν μᾶς ἔκαμε ζῷα μᾶς ἔκαμε τιμιωτέρους ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον μᾶς ἔδωκεν ὁ πανάγαθος Θεός, ἀδελφοί μου, τὰ μάτια νὰ βλέπωμεν τὸν οὐρανόν, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα καὶ νὰ λέγωμεν: Ω Θεέ μου, ἐὰν ὁ ἥλιος, ὁποὺ εἶναι πλᾶσμά σου, εἶναι τόσον λαμπρός, ἀμὴ τὸ Αγιόν σου Ονομα, ὁποὺ εἶσαι ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ποιητὴς καὶ πλάστης, πόσον εἶσαι λαμπρότερος; Ω Θεέ μου, ἀξίωσόν με νὰ σὲ ἀπολαύσω. Μᾶς ἔδωσεν, ἀδελφοί μου, τὸν νοῦν εἰς τὴν κεφαλήν μας, καὶ εἶναι ὁ νοῦς μας ὡσὰν μέσα εἰς ἕνα πιάτο, νὰ βάνωμεν ὅλα τὰ νοήματα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὄχι νὰ βάνωμεν μύθους καὶ φλυαρίσματα τῆς τέχνης τοῦ διαβόλου. Μᾶς ἔδωσε τὰ αὐτιά, νὰ ἀκούωμεν τὴν θείαν Λειτουργίαν ὁποὺ ἱερουργεῖ ὁ Ιερεὺς μέσα εἰς τὸν Ιερὸν Ναόν. Μᾶς ἔδωσε τὸ στόμα, νὰ δοξάζωμεν τὸν Κύριόν μας, νὰ λέγωμεν τὸ «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Αγίων ἐλέησόν μας καὶ συγχώρησόν μας τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου», καὶ νὰ ἐξομολογούμεθα μὲ πίστιν καθαράν, καὶ νὰ μεταλαμβάνωμεν τὰ Αχραντα Μυστήρια μὲ πίστιν, μὲ ἀγάπην, μὲ φόβον καὶ τρόμον. Ετσι μᾶς θέλει, ἀδελφοί μου, ὁ Θεὸς καὶ ὄχι νὰ βλασφημοῦμεν, ὄχι νὰ προδίδωμεν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὄχι νὰ κάμνωμεν ὅρκους καὶ νὰ λέγωμεν ψεύματα, ὄχι νὰ κλέπτῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ παίρνῃ τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου, ὄχι νὰ ὀμνύωμεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ διὰ τὸ παραμικρόν. Θέλεις, ἀδελφέ μου, νὰ εἰπῇς, μὰ τὸν Θεόν; Δὲν λέγεις, μὰ τὴν ἀλήθειαν; Εκεῖ ὅπου θὰ κάμῃς ὅρκον τοῦ ἀδελφοῦ σου, πές του ἐπ ἀληθείας, καὶ ἄν δὲν σοῦ πιστεύσῃ, τράβα τὸν δρόμο σου. Νὰ ἀπέχωμεν, ἀδελφέ μου, νὰ μὴ ὁρκιζώμεθα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἤ νὰ κάμνωμεν ὅρκους καὶ νὰ ὀνομάζωμεν τοὺς Αγίους μας ἤ ὁποὺ ὀμνύουν κάποιοι ἀνέγνωστοι (ἀνόητοι) εἰς τὸ ὄνομα τῆς Αγίας Τριάδος. Αλλοίμονον εἰς ἐκείνους φωτιὰ πύρινη τοὺς καίει καὶ τοὺς φλογίζει. Ηξεύρεις, ἀδελφέ μου, πῶς σὲ θέλει ὁ Θεός; Καθὼς δὲν θέλεις ἐσὺ νὰ ἔχῃ ἡ γυναῖκά σου καμμίαν συναναστροφὴν μὲ ἄλλον, ἔτσι σὲ θέλει καὶ ἐσὲ ὁ Θεὸς νὰ μὴν ἔχῃς καμμίαν μερίδα μὲ τὸν διάβολον. Εὐχαριστεῖσαι ἡ γυναῖκά σου νὰ πορνεύῃ μὲ ἄλλον; Οχι. Νὰ τὴν φιλήσῃ ἄλλος τὴν γυναῖκά σου; Μήτε καὶ αὐτὸ θέλεις. Ετσι θέλει καὶ σένα ὁ Θεός, ἀδελφέ μου, νὰ μὴ ἔχῃς καμμίαν συναναστροφὴν μὲ τὸν διάβολον. Καὶ μὲ τί στόμα, ἀνόητε καὶ πονηρὲ ἄνθρωπε, ἀποτολμᾷς καὶ ὑβρίζεις τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ παραδίδεις (βλασφημᾶς); Ομοίως καὶ τοὺς Αγίους; Δὲν φοβᾶσαι, τρισάθλιε, μήπως ἀνοίξῃ ἡ γῆ καὶ σὲ καταπίῃ; Ο διάβολος δὲν ἀποτολμᾷ νὰ ὑβρίζῃ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι φοβεῖται μήπως πέσῃ ἀστραπὴ καὶ τὸν κατακαύσῃ καὶ σύ, ἀνέγνωστε ἄνθρωπε, ἀνοίγεις αὐτὸ τὸ κατηραμένον σου στόμα καὶ παραδίδεις τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Αλλοίμονον εἰς ἐκείνους ὁποὺ ὑβρίζουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι θὰ τοὺς καίῃ ὁ πύρινος ποταμὸς πάντοτε. (*) Απὸ τὴν Διδαχὴ ε, ὅπως παρατίθεται στὸ βιβλίο, Ο Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς - Η βακτηρία τῶν σκλάβων, τὸ καύχημα τῶν Αἰτωλῶν, ἐκδ. «Μικρὰ Ζύμη», Θέρμον Αἰτωλίας, 2007, σελ

19 ᾕ Εκδόσεις τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ιουλίττα ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΗΚΕ τὸ βιβλιάριο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ γιὰ τοὺς Αγίους Μάρτυρες Κήρυκο καὶ Ιουλίττα, τὰ ὑποδείγματα αὐτὰ τῆς Χριστιανικῆς σταθερότητος, ὁμολογίας καὶ ἀθλήσεως, ποὺ ἑορτάζουν τὴν 15η Ιουλίου, μὲ εἰσαγωγικὸ κείμενο καὶ σύντομο Συναξάρι γιὰ τὸν Βίο καὶ τὴν Αθλησι τῶν Αγίων. Τετραχρωμία Σχῆμα: ἑκ. Σελίδες: 16 Ημεροδείκτης 2012 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ὁ «Εκκλησιαστικὸς Ημεροδείκτης 2012». Στὴν καλαίσθητη αὐτὴ ἔκδοσι περιέχονται: Εγκύκλιος νέου ἔτους: «Ο ἐλεήμων τρόπος ζωῆς - Οχι στὸ ἐγωϊστικὸ ψωμί». Εορτολόγιο, Κυριακοδρόμιο, Νηστειοδρόμιο καὶ ἔνδειξις τῶν Αγιογραφικῶν Αναγνωσμάτων τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους. Τὰ κατὰ μῆνα ἑορτάζοντα Ιερὰ Μετόχιά μας ἀνὰ τὴν Ελλάδα. Τετραχρωμία Σελίδες: 32 Σχῆμα: 8 12 ἑκ. Ημερολόγιον Τοίχου 2012 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ἐπίσης καὶ τὸ «Ημερολόγιον Τοίχου 2012», ἰδιαίτερα χρήσιμο γιὰ τὴν μεθοδικότητά του, τὴν ἀκριβῆ καὶ κατατοπιστικὴ ἡμερησία παράθεσι ἐνδείξεων περὶ νηστείας, ὡς καὶ τῶν Αποστολικῶν καὶ Εὐαγγελικῶν Αναγνωσμάτων ὅλου τοῦ ἔτους, ἐπίσης δὲ καὶ μὲ κείμενα οἰκοδομητικὰ ἐνδιαμέσως. Επιμέλεια, ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία καὶ σελιδοποίησις τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεσθε: Ιερὰ Μονὴ Αγίου Κυπριανοῦ, Τ.Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Τηλ.: , , Fax: , Ε-mail: 225

20 226

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1 Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖ ον - Ecumenical Patriarchate iερα mητροπολισ nεασ zηλαν ΙΑΣ H o ll y A r chd ii ocese o ff N e w Z e a ll a n d Τα νέα µας - Our news Μάρτιος March 2009 Μηνιαία περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα