ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 207

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 363 ISSN Περιεχόμενα Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Αχραντος Θεοτόκος Η Πανήγυρις τῆς Ι. Μονῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς Η Εορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας Κουρὰ Μοναχοῦ στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας Η Πανήγυρις τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Βατώντα Εὐβοίας Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις Η Πανήγυρις τοῦ Ι. Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως Συκαμίνου Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο Βάπτισις ἐνηλίκου ἀνδρὸς Η νίκη τῆς Αγάπης Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία Θαῦμα τοῦ Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης «Εἶπε Γέρων» - Απὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Εκδόσεις τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Εκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν. ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης-Διευθυντής: Επίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Ηλεκτρονικὴ Επεξεργασία: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: synodinresistance.org Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: Εκτύπωσις-Βιβλιοδεσία: «ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΑ», Ζωοδόχου Πηγῆς 52Α, Αθήνα, τηλ Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.

3 Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Αχραντος Θεοτόκος «Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸ Φῶς Σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα Σοι!» ΜΕΣΑ στὸν μῆνα Αὔγουστο ἑορτάζει ἡ Αγία μας Εκκλησία τὶς δύο γνωστὲς μεγάλες Εορτές, τὰ δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: τὴν Δεσποτικὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας καὶ τὴν Θεομητορικὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. Εἶναι δύο Εορτές, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν ἄριστα καὶ μὲ μοναδικὸ τρόπο τὸ Ορθόδοξο Ηθος καὶ Δόγμα καὶ τονίζουν ἐμφαντικὰ τὴν διαφορά μας ἀπὸ τὴν ἑτερόδοξη Δύσι. Η θεανθρωποκεντρικὴ Ορθοδοξία μας ἐβίωνε ἀνέκαθεν, μὲ τρόπο πράγματι συγκλονιστικό, ἰδίως στὸ πρόσωπο τῶν Ιερῶν Ησυχαστῶν, τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἕνωσι τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Πλάστη του. Ο Θεὸς εἶναι ἀπρόσιτος καὶ ἀμέθεκτος κατὰ τὴν Οὐσία Του, ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του καὶ νὰ θεωθοῦμε διὰ μέσου τῶν ἀκτίστων Ενεργειῶν Του. Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ τόσο στὴν Θεία Μεταμόρφωσι τοῦ Σωτῆρος μας, ὅσο καὶ στὸ Μυστήριο τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἀποκαλύπτονται πλήρως καὶ ἐ- νεργείᾳ οἱ ἔσχατες δυνατότητες τῆς φύσεώς μας, ἡ ὁμοίωσίς μας μὲ τὸν Θεό: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Χάρι τοῦ Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνεται ἐν Χριστῷ καὶ γίνεται κατὰ χάριν ἄκτιστος, κατὰ χάριν θεός, ὅλος θεὸς «πλὴν τῆς κατ οὐσίαν ταυτότητος». Η πανύμνητος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, «ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον», γίνεται δοχεῖο τῆς Θεότητος, μεταμορφώνεται καὶ στὸ ἑξῆς, κατέχουσα τὰ «δευτερεῖα τῆς Τριάδος», μὲ τὶς πανίσχυρες πρεσβεῖες Της εἶναι ἡ «πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα»! * * * ΜΕΣΑ στὴν ἁγία μας Ορθοδοξία, ὅπου εὑρίσκεται ὅλος ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας μας ἐν Πνεύματι Αγίῳ, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅλος ὁ ἄνθρωπος, μεταμορφώνονται καὶ εἶναι ἄξια τιμῆς καὶ εὐλαβείας. Εν τῇ Εκκλησίᾳ καὶ διὰ τῆς Εκκλησίας γινόμεθα ναοὶ Θεοῦ! Τὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ καὶ σωτήριο γεγονὸς ὑπογραμμίζεται ἰδιαίτερα στὶς δύο μεγάλες Μνῆμες, στὰ δύο Μεγάλα Μυστήρια τοῦ Αὐγούστου καὶ γι αὐτὸ ἡ εὐλάβειά μας σὲ αὐτὲς εἶναι θερμοτάτη. Η ἑτερόδοξος Δύσις δυστυχῶς ἀγνοεῖ πεισματικὰ τὶς ἀνωτέρω ἀλήθειες Θ

4 Θ τοιουτοτρόπως, πίπτει σὲ πελάγη πλάνης καὶ διαστροφῆς ἀπεριγράπτου, ἐφ ὅσον ἔχει υἱοθετήσει θεολογικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς δοξασίες ξένες πρὸς τὴν ἐμπειρία τῆς Εκκλησίας. Αφ ἑνός, ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ὑποτιμᾶται ἢ παρερμηνεύεται ἢ παραγνωρίζεται, ἐφ ὅσον πιστεύεται ὅτι δῆθεν ὁ Θεὸς εἶναι μόνο καθαρὰ Οὐσία καὶ δὲν ἔχει ἄκτιστες Ενέργειες τοιουτοτρόπως, ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ κοινωνήση μὲ τὸν Πλάστη του, νὰ θεραπευθῆ, νὰ φωτισθῆ καὶ νὰ μεταμορφωθῆ ἐν Χριστῷ, ὅλη δὲ ἡ χριστιανικὴ ζωὴ καταντᾶ ἕνας νοσηρὸς ἠθικισμὸς καὶ μία ἄπελπις λογοκρατία. Αφ ἑτέρου, ἀσεβεῖ πρὸς τὴν Παναγία μας, ὥστε ἢ ἀπὸ ὑπερευλάβεια τὴν κηρύσσει ἰσόθεο (Παπισμὸς) ἢ «ἀπὸ ἀντίδρασι» τὴν καταβιβάζει στὰ ἐπίπεδα μιᾶς ἀσήμου γυναικός, ἡ ὁποία δῆθεν δὲν ἐβίωσε ποτὲ τὴν ἄνοδό Της στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως, διὰ τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου, ἀλλ ἐτράπη στὴν πεζότητα τῶν συζυγικῶν καὶ οἰκογενειακῶν τέρψεων! (Προτεσταντισμός). Αν ὅμως ἡ Θεοτόκος δὲν ἐθεώθη, δηλαδὴ δὲν ἔγινε διαρκὲς σκήνωμα τοῦ Ενυποστάτου Φωτισμοῦ, τότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἡ Μήτηρ τῆς Εκκλησίας, οὔτε ἡ Πρώτη μετὰ τὸν Ενα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀδυνατεῖ νὰ εἶναι ἡ Οδηγήτριά μας πρὸς τὴν θέωσι. Οἱ Αγιοι Πατέρες μᾶς ἐδίδαξαν ἀπλανῶς τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ βιώνουμε ἡσυχαστικὰ καὶ εὐχαριστιακὰ τὰ μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας καὶ νὰ ψάλλουμε μὲ ἀπαθῆ ζῆλο: «Αλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν...». Εἴθε ὁ Χριστός μας, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς γλυκυτάτης μας Μητέρας Παναγίας, νὰ μεταμορφώση τὴν ὕπαρξί μας καὶ νὰ μᾶς ἀξιώση τῆς ὁράσεως τοῦ Ακτίστου Φωτὸς καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι! Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, 6/ Βάπτισις νεαρᾶς γυναικὸς ΤΗΝ Τετάρτη, 4/ , βαπτίσθηκε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν Προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας ἡ Μαριάνθη Παγουλάτου, 28 ἐτῶν, μέχρι στιγμῆς ἄνευ θρησκεύματος. Η νεοφώτιστη γεννήθηκε στὸ Λὸς Αντζελες τῶν ΗΠΑ ἀπὸ ἕλληνα πατέρα καὶ ἑβραία μητέρα καὶ ἀπὸ τὸ 1988 διέμενε στὸ Αργοστόλι τῆς Κεφαλληνίας, τόπο καταγωγῆς τοῦ πατέρα της. Απεφοίτησε ὡς ἀριστοῦχος ἀπὸ τὸ Τμῆμα Χημικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν, ὡς καὶ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Διεύθυνσης Επιχειρήσεων τοῦ Αμερικανικοῦ Κολλεγίου Αθηνῶν, καὶ ἐργάζεται στὴν Εμπορικὴ Τράπεζα. Τὴν Κατήχησι καὶ τὴν Βάπτισί της ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, Ανάδοχος δὲ παρέστη ἡ κ. Εἰρήνη Αρχοντούλη

5 Η Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς Γ ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς θαυματουργοῦ (Δευτέρα, ἐκ.ἡμ.), ἐτελέσθη Ιερὰ Αγρυπνία στὴν πανηγυρίζουσα ἱστορικὴ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ στὶς Αχαρνὲς Αττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Οσιωτάτη Γερόντισσα Μακρίνα Μοναχή. Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Εσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, στὸν ὁποῖον ἔλαβαν μέρος ὁ Εφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεος Ξυναριανὸς καὶ ἄλλοι Ιερεῖς μας. Η Ακολουθία τῆς Λιτῆς ἄρχισε νὰ ψάλλεται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτανείας τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς ἑορταζομένης Αγίας πέριξ τῆς Ιερᾶς Μονῆς καὶ ὡλοκληρώθηκε στὸν αὔλειο χῶρο στὸ ἐσωτερικὸ Αὐτῆς, ὅπου καὶ εὐλογήθησαν οἱ Αρτοι. Ο Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐξεφώνησε σύντομη ἑόρτια Ομιλία. Παρέστησαν ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς πανηγυρισταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐπίσημοι, ὡς ὁ Βουλευτὴς Αττικῆς κ. Ν. Καντερές, ὁ Δήμαρχος Αχαρνῶν κ. Σωτ. Ντοῦρος, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημ. Μπουραΐμης κ.ἄ. Εν συνεχείᾳ, ἐψάλη ἡ Ακολουθία τοῦ Ορθρου καὶ ἐτελέσθη ἄχρι σχεδὸν πρωΐας ἡ ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο Ωρεῶν κ. Κυπριανό, Αναπληρωτὴ Πρόεδρο, συμπαραστατούμενο ἀπὸ τέσσερις Ιερεῖς, ἕναν Ιεροδιάκονο, ὡς καὶ τρεῖς Υποδιακόνους. Τὸ ἐκκλησίασμα ἦταν πυκνὸ καὶ μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν προσῆλθε στὴν κοινωνία τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Στὴν Αγρυπνία ἦταν παροῦσα ἡ Οσιωτάτη Γερόντισσα Ταξιαρχία, Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, μαζὶ μὲ ἀρκετὲς Μοναχές, οἱ ὁποῖες καὶ ἔψαλαν μέχρι τέλους εὐπρεπῶς καὶ μετὰ κατανύξεως. Ο Θεοφιλ. Ωρεῶν ὡμίλησε μὲ κέντρο τὰ τρία χαρίσματα τῆς τιμωμένης Αγίας, ἡ ὁποία ἦταν Οσία, Παρθένος καὶ Μάρτυς. Μὲ ποιό τρόπο εἶναι δυνατὸν οἱ εὐσεβεῖς, ἐντὸς ἑνὸς ἐκκοσμικευμένου περιβάλλοντος, νὰ μιμηθοῦν τὴν Αγία Παρασκευή; Πῶς θὰ μεθέξουν στὰ χαρίσματα τῆς Οσιότητος, τῆς Παρθενίας καὶ τοῦ Μαρτυρίου, ὥστε νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ Οσιοι (ἀφωσιωμένοι στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας), Παρθένοι (ἔχοντες καρδίαν καθαράν, γιὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Θεὸν) καὶ Μάρτυρες (ὑπομένοντες μαρτυρικὰ στὶς θλίψεις χάριν τῆς Πίστεως/ Αληθείας καὶ τοῦ Αγιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ δίδοντες μαρτυρίαν καὶ φανερώνοντες βιωματικὰ τὸν Θεὸ στὸν κόσμο;). Τέλος δέ, παρετέθη ἀπὸ τὴν φιλόξενη Αδελφότητα τῆς Μονῆς ἑόρτια τράπεζα στοὺς φιλεόρτους πανηγυριστάς

6 Η Εορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας ΓΙΑ τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ Εορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζει τὸ Συνοδικὸ Κέντρο, ἤτοι ἡ ὁμώνυμος Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας, τῆς Αδελφῆς Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ρουμανίᾳ, μετέβη στὴν χώρα αὐτὴ ὁ ρουμανομαθὴς Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, μετὰ τοῦ ἐν Ελλάδι διατρίβοντος κατ αὐτὰς Αρχιμ. π. Μάρκου (Κασέγια) Αγιοκυπριανίτου ἀπὸ τὸ Κονγκὸ τῆς Κεντρικῆς Αφρικῆς. Απὸ τὸ Βουκουρέστι, ὅπου διέμειναν στὴν Ιερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἀφιχθέντος ἀπὸ τὴν Ετνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. Αρχιμ. π. Ακακίου, Ηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ ἀντιπροσώπου τῆς ἐν Αμερικῇ Εξαρχίας μας, ὡς καὶ τῆς ἀποστολῆς ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, ἡ ὁποία περιελάμβανε Ιερέα, Διάκονο καὶ ὀλίγους πιστούς, μετέβησαν ὁδικῶς τὸ πρωΐ τῆς παραμονῆς τῆς Εορτῆς, ἤτοι τὴν Πέμπτη, 5/ , στὴν Σλατιοάρα, μὲ ἐνδιάμεσο σταθμὸ στὴν Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ Αγίας Τριάδος στὴν Κούκοβα. Τὸ ἀπόγευμα, τελέσθηκαν ὁ Μέγας Εσπερινὸς καὶ ὁ ἑόρτιος Ορθρος στὴν πανηγυρίζουσα Μονὴ στὴν Σλατιοάρα. Παρίσταντο ἅπαντες οἱ ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Βλάσιο Αρχιερεῖς, ἀλλὰ ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης παρέμεινε ἐν τοῖς κελλίοις μὴ λαβὼν μέρος, λόγῳ γήρατος. Εψαλε ἔξοχα ἡ Μητροπολιτικὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ανδρέου Ονοφρέϊ. Ο καιρὸς ἦταν καλὸς καὶ παρίσταντο χιλιάδες εὐλαβῶν Ρουμάνων Ορθοδόξων. Τὸ πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 6/19η Αὐγούστου, τελέσθηκε πολυ-αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ὁ δὲ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἀπηύθυνε ἑόρτιο χαιρετισμό. Ακολούθως, μετὰ τὴν Τράπεζα, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν ἀνεγειρομένη Σκήτη πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Γλυκερίου, σὲ δάσος στὰ βουνὰ πλησίον τῆς Μονῆς. Τὴν ἑπομένη, Σάββατο, 7/20ὴ Αὐγούστου, ἀφοῦ διῆλθαν ἀπὸ τὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Αγίων Μυροφόρων Γυναικῶν στὸ Γκιτζέστ, οἱ ἐξ Ελλάδος μετέβησαν νότια στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Βάλεα Ρόσι, ὅπου ἡ ἀναπτυσσομένη 82μελὴς Αδελφότης ἀνεγεί

7 ρει νέο μεγάλο Ιερὸ Ναὸ καὶ νέα μοναστηριακὴ πτέρυγα. Τὴν Κυριακή, 8/21η Αὐγούστου, τελέσθηκε στὸ Καθολικὸ τῆς Ιερᾶς Ανδρώας Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Βουκουρέστι συλλείτουργο, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Ιλφὼβ κ. Φλαβιανοῦ, τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβροσίου καὶ Κληρικῶν τῆς Μονῆς. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, πολλοὶ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὰ Αχραντα Μυστήρια. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ἐπισκέψεις στὸν Ναὸ τοῦ Αγίου Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως στὸ Βουκουρέστι καὶ στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς στὴν Τσερνίκα, πλησίον τοῦ Βουκουρεστίου, ὡς καὶ προσκύνημα στὴν Μονὴ τοῦ μεγάλου θαυματουργοῦ Αγίου Ιεράρχου Καλλινίκου τῆς Τσερνίκα. Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Αθήνα, ὁ δὲ π. Μᾶρκος παρέμεινε στὸ Βουκουρέστι φιλοξενούμενος τῶν Ρουμάνων Αδελφῶν, ἀφοῦ δὲ ἐπισκέφθηκε διάφορες Μονὲς τοῦ Πατρίου, τὴν Τετάρτη, 11/24η Αὐγούστου, πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν Αθήνα, ἔλαβε μέρος στὴν Πανήγυρι τοῦ Ναοῦ τοῦ Αγίου Νήφωνος στὸ Βουκουρέστι, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Θεοφιλ. κ. Φλαβιανὸς καὶ ἐκτὸς τῶν Ρουμάνων Κληρικῶν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ ἡμέτερος Αρχιμ. π. Ακάκιος ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. Κουρὰ Μοναχοῦ στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Αγίων Πατέρων τῶν Επτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 18/ , ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς ἔκειρε Ρασοφόρο Μοναχὸ τὸν ἀπὸ τριετίας Δόκιμο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας Εὐγένιο Κάζιουκ, τὸν ὁποῖο ἐπωνόμασε Αμβρόσιο. Η Κουρὰ ἔγινε πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Μαρτύρων καὶ Ομολογητῶν τοῦ Κ αἰ. στὴν Πιστόϊα, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν, ὡς καὶ συγγενῶν καὶ φίλων τοῦ νεοκούρου Μοναχοῦ. Εν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. κ. Σιλουανὸς ἐχοροστάτησε στὴν Θ. Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Εφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Δανιὴλ Μαρλέτα μετὰ τοῦ Ιεροδιακόνου Παύλου. Στὴν Ομιλία του, ὁ Σεβασμ. Λούνης ἀναφέρθηκε στὸν σημαντικὸ ρόλο τῶν Μοναχῶν στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους τῆς Εκκλησίας καὶ μάλιστα στὴν Εβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας, ἀναφέρθηκε δὲ στοὺς Μοναχοὺς στὴν Εκκλησία σήμερα, τονίζων ὅτι ἀρκετοὶ νέοι ἐμποδίζονται ἀπὸ τὴν Μοναχικὴ ἀφιέρωσι ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν σύγχρονη κοσμικὴ νοοτροπία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ χριστιανικὲς κατὰ τὰ ἄλλα οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἴδουν τὴν Μοναχικὴ κλῆσι σὰν εὐλογία Θεοῦ

8 Η Πανήγυρις τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸν Βατώντα Νέας Αρτάκης Εὐβοίας ΤΗΝ Τετάρτη, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε τὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸν Βατώντα Εὐβοίας, τῆς Γεροντίσσης Εἰρήνης Μοναχῆς. Στὸν Μεγάλο Εσπερινὸ τῆς παραμονῆς ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ἔλαβε μέρος ὁ Εφημέριος Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης καὶ ἔψαλαν Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς. Η Λιτὴ ἐψάλη ὑπαιθρίως, κατόπιν λιτανεύσεως τῆς θαυματουργοῦ Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς ἑορταζομένης Αγίας καὶ εὐλογήθησαν οἱ Αρτοι. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία. Αναρίθμητοι δὲ ἦσαν οἱ προσκυνηταί, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν Ιερὰ Πανήγυρι. Τὸ πρωΐ τῆς Τετάρτης, τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε Ομιλία. Ελαβαν μέρος ὁ Αρχιμ. π. Μᾶρκος ἀπὸ τὸ Κονγκὸ καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος. Εκοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ διενεμήθησαν κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν ἔθος τὰ εὐλογημένα μῆλα τῆς Αγίας στοὺς πολυπληθεῖς πανηγυριστάς. Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις ΤΗΝ Τρίτη, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ναΰδριο τοῦ Αγίου Προφήτου Ηλιοὺ στὴν Αὐλίδα, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος μετὰ τοῦ Ιεροδιακόνου Θεοχάρους, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν. ΤΗΝ Πέμπτη, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε τὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τῆς Αγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στὴν Κρύα Βρύσι Καλαμπάκας, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα καὶ ἔψαλαν Μοναχὲς ἀπὸ τὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν, οἱ ὁποῖες ἔσπευσαν νὰ συνεορτάσουν μετὰ τῆς Υπευθύνου Αὐτοῦ Γεροντίσσης Μαγδαληνῆς Μοναχῆς

9 Η Πανήγυρις τοῦ Ιεροῦ Ησυχαστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Συκάμινο Αττικῆς ΤΗΝ Παρασκευή, 6/ , τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐπανηγύρισε τὸ νεόδμητο ὁμώνυμο Ιερὸ Ησυχαστήριο στὸ Συκάμινο Αττικῆς, τῆς ὀλιγομελοῦς Αδελφότητος τοῦ ὁποίου προΐσταται ἡ Γερόντισσα Ιλαρία Μοναχή. Αφ ἑσπέρας, ἐψάλη ὁ Μέγας Εσπερινός, ἱερουργούντων τοῦ Εφημερίου Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδη καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Τερζάκη. Εγινε δὲ λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως σὲ μέρος τῆς κωμοπόλεως περὶ τὸ Ιερὸν Ησυχαστήριον. Τὸ πρωΐ, ἐψάλη ὁ Ορθρος καὶ ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία ἀπὸ Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, οἱ ὁποῖες παρέστησαν μετὰ τῆς Ηγουμένης αὐτῶν Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, προσῆλθαν δὲ στὴν ἱερὰ Πανήγυρι ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Αττικῆς. Τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, μαζὶ μὲ τὸν π. Κωνσταντῖνο Σωτηριάδη καὶ τὸν Ιεροδιάκονο Θεοχάρη Αγιοκυπριανίτη, τῇ συμμετοχῇ τριῶν Υποδιακόνων. Εκοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Στὸ τέλος, εὐλογήθησαν οἱ Αρτοι καὶ αἱ Σταφυλαί, ὡς ἔθος, παρετέθη δὲ πανηγυρικὴ Τράπεζα, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Στὴν Ομιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς ἀνεφέρθη στὴν μυστικὴ ἀνάβασι, στὴν ὁποία καλούμεθα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὥστε στὸ νοητὸ Ορος, τὴν Εκκλησία, νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ. Η ἀνάβασις ὅμως γίνεται μὲ τὴν Πρᾶξι (πρακτικὴ ἀρετή), ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν Κάθαρσι καὶ τὸν Φωτισμὸ καὶ τέλος στὴν Θεωρία. Ας γίνουμε λοιπὸν περισσότερο συνεπεῖς στὴν Πρᾶξι, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν πραγματικὴ Μετάνοια καὶ Εξομολόγησι. Η πεῖρα ἔχει δείξει, ὅτι ἡ ἔλλειψις προόδου τῶν Χριστιανῶν, φανερὰ ἰδίως στὴν ἀπουσία τῆς ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης, ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν ἐργάζονται βαθειὰ καὶ συνεχῶς τὴν Μετάνοια (αὐτομεμψία, συντριβή, δάκρυα, αὐτοκριτική, συναίσθησις ἁμαρτωλότητος, ἄρνησις αὐτο-δικαιωτισμοῦ κ.ἄ.), ὁπότε ἡ Εξομολόγησις καταντᾶ τυπική, ἐπιφανειακὴ καὶ ἄκαρπος. Ιδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπευθύνονται στοὺς διακονητὰς καὶ ὀργανωτὰς τῆς Πανηγύρεως λαϊκοὺς Αδελφούς, γιὰ τὴν αὐταπάρνησι καὶ αὐτοθυσία τους, μὲ τὴν εὐχὴ ὁ Μεταμορφωθεὶς Σωτήρας μας Κύριος Ιησοῦς Χριστὸς νὰ τοὺς ἀνταμείψη ἐν τοῖς Οὐρανοῖς

10 ᾕ Ελληνες καὶ Βούλγαροι τοῦ Πατρίου Ημερολογίου συμπανηγυρίζουν Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας Μ ὲ τὴν Προστασία τῆς Υπερευλογημένης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων συμμετεῖχε καὶ ἐφέτος στὴν Πανήγυρι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Αδελφῶν μας Βουλγάρων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, στὴν Σόφια, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Κοίμησι τῆς Παναγίας. Κατόπιν συνοδικῆς ἀποφάσεως καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, μὲ τὴν συνοδεία τοῦ Υποδιακόνου Γέροντος Αντωνίου Αγιοκυπριανίτου, ἔφθασε στὴν Σόφια ἀεροπορικῶς πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τὴν Παρασκευή, 13/ Τὸν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος μὲ τὸν ὑποτακτικό του Μοναχὸ Παντελεήμονα, καὶ κατέλυσε στὸ Επισκοπεῖο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει καὶ ὡραιότατο Ναΰδριο πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14/27ην Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν μαζὶ μὲ τὸν Υποδιάκονο Αντώνιο, τῇ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβ. κ. Φωτίου, μετέβησαν στὴν ἱστορικὴ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸ Κνιάζεβο, ὅπου ἐλειτουργήθησαν στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Αποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ ἐκοινώνησαν τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρωϊνοῦ ροφήματος, παρουσίᾳ μικρᾶς ὁμάδος ἐκ τῶν παλαιοτέρων Μοναζουσῶν, ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσι τοῦ συνεχῶς (ὄχι συχνῶς ἢ τακτικῶς) μεταλαμβάνειν τῶν Αχράντων Μυστηρίων. Εν συνεχείᾳ, ἔγινε ξενάγησις στὸ Κοιμητήριο καὶ σὲ ἄλλους χώρους, ὅπου τὰ μνήματα ἐπιφανῶν προσώπων συνδεομένων μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς ( Οσιωτ. Καθηγουμένης Σεραφείμας, Αρχιμανδριτῶν Παντελεήμονος, Σεραφείμ, Σεργίου κ.ἄ.), στὰ Εργαστήρια ( Αγιογραφεῖο, Τυπογραφεῖο καὶ Βιβλιοδετεῖο), στὰ θερμοκήπια καὶ λοιποὺς τόπους καλλιεργιῶν, σὲ βοηθητικοὺς χώρους, ὡς καὶ στὰ διάφορα κτήρια, ὅπου κεχωρισμένως καθ ὁμάδας συμβιώνουν οἱ πεντήκοντα φιλόπονες περίπου Μοναχές, σὲ μία ἔκτασι ἕνδεκα στρεμμάτων, μέσα σὲ πλούσια βλάστησι (ὑψόμετρο περίπου 700 μ.). Μετὰ τὸ λιτὸ μεσημβρινὸ γεῦμα καὶ ὀλίγη ἀνάπαυσι στὸ Επισκοπεῖο τοῦ Αγίου Μάρκου, ὁ Σεβ. Τριάδιτσα, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν καὶ ὁ Υποδιάκονος μετέβησαν στὸν πλησιόχωρο πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ Ναό, ὅπου στὶς 17:00 ἄρχισε ἡ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Εσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετὰ τὴν ὁποία ἐτελέσθη καὶ ὁ Ορθρος, κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικό. Τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Επίσκοπος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ ἀρκετοὺς Ιερεῖς, Διακόνους καὶ Υποδιακόνους, οἱ ὁποῖοι

11 πλαισιούμενοι ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ χορωδία- μὲ θαυμαστὴ τάξι, ἁρμονία καὶ εὐλάβεια ἀπέδιδαν ἕνα σύνολο προσευχητικό, δυσπερίγραπτο καὶ ἐν πολλοῖς ἄγνωστο στὰ ἑλληνικὰ λατρευτικὰ δεδομένα... Η μικρά, ἀλλὰ τόσο Μεγάλη, αὐτὴ Αγρυπνία ἐτελείωσε περίπου στὶς 21:00 καὶ ἀπετέλεσε τὸ προανάκρουσμα τῶν εὐλογιῶν τῆς ἑπομένης. Τὴν Κυριακή, 15/28η Αὐγούστου, ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἄρχισε περίπου στὶς 8:00. Στὶς 9:00 ἔγινε μὲ λαμπρότητα ὑπὸ τοῦ Ιερατείου ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβ. Επισκόπου κ. Φωτίου, μετὰ δὲ τὸν «Καιρόν», τὴν ἔνδυσι τοῦ Αρχιερέως ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ βάθρου στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Λαοῦ, καὶ τὴν ἀνάγνωσι τῶν Ωρῶν Γ καὶ ΣΤ, ἄρχισε ἡ Λειτουργία περίπου στὶς 10:00, συλλειτουργοῦντος σὲ τιμητικὴ θέσι τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ. Ηταν πράγματι μία ἄνοδος!... Ο τόπος καὶ ὁ χρόνος εἶχαν μεταμορφωθῆ... Η Ορθόδοξος Λατρεία ἀπεκάλυπτε καὶ πάλι τὰ μυστικά Της... Ηχος, θέαμα, κινήσεις, εὐωδία, δάκρυα, οὐράνια καὶ ἐπίγεια, ἄνθρωποι καὶ Αγγελοι καὶ Αγιοι, γύρω ἀπὸ τὴν Μυστικὴ Τράπεζα, τὸν Θρόνο τοῦ Αρνίου, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ... Στὶς 11:45 ἄρχισε ἡ μετάδοσις τῶν Αγίων Μυστηρίων στὸ μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν ἀπὸ τρία Αγια Ποτήρια καὶ ἐτελείωσε στὶς 12:10. Επακολούθησε λιτάνευσις τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πέριξ τοῦ Ναοῦ, μὲ τέσσερις Στάσεις καὶ δεήσεις, ἀνάγνωσι Εὐαγγελίου, εὐλόγησι μὲ τὴν Εἰκόνα καὶ ἁγιασμένο Υδωρ. Καὶ πάλι ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Μετὰ τὴν Απόλυσι, ἐδόθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Επισκόπου κ. Φωτίου ὁ λόγος στὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο κ. Κυπριανό, γιὰ νὰ ἀπευθυνθῆ στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ Εορτῇ καὶ Πανηγύρει. Ο Θεοφιλέστατος ἐξεφώνησε λογύδριον μὲ θέμα: «Η Θεοτόκος Μυσταγωγὸς στὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ», τὸ ὁποῖο μετεφράζετο στὰ βουλγαρικὰ ταυτοχρόνως (βλ. αὐτὸ στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας). Η ὅλη αὐτὴ Μυσταγωγία ὡλοκληρώθηκε στὶς 13:30, χωρὶς αἴσθησι κοπώσεως ἢ δυσφορίας ἀντιθέτως μάλιστα, μὲ λύπη, διότι ἡ ζωή μας δὲν εἶναι καὶ δὲν ταυτίζεται μὲ μία Λειτουργία σὲ Θεομητορικὴ Εορτή... Επακολούθησε μεσημβρινὸ γεῦμα σὲ πλησιόχωρο ἑστιατόριο, στὸ ὁποῖο παρεκάθησαν οἱ δύο Αρχιερεῖς καὶ τὸ Ιερατεῖον. Αντηλλάγησαν δῶρα καὶ εὐχές. Η ἑνότης θ

12 Η Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο ΤΗΝ Κυριακή, 15/ , τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο, ἤτοι τὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης στὴν Φυλὴ Αττικῆς, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ πέντε Ιερομονάχους, τοὺς Αγιοκυπριανίτας π. Ιλαρίωνα, π. Κάλλιστο καὶ π. Παχώμιο, ὡς καὶ τοὺς π. Νεῖλο καὶ π. Γοράσδο ἀπὸ τὴν Πράγα τῆς Τσεχίας, δύο Ιεροδιακόνους καὶ ἀρκετοὺς Υποδιακόνους. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ καλοκαιρινοῦ Πάσχα καὶ τὸ πλεῖστο μέρος τῶν ὁποίων συμμετεῖχε στὰ Αχραντα Μυστήρια. Στὴν Ομιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὴν καθοριστικὴ σημασία τῆς Κυρίας Θεοτόκου στὴν ἐπιτέλεσι τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ Σωτηρίας μας καὶ στὴν κοινωνία μας πλέον μετὰ τοῦ Θεοῦ, στὴν «τομὴν» καὶ τιμωρία ποὺ ἐπισύρει στοὺς ἀνθρώπους ἡ ὕβρις αὐτῶν κατὰ τῆς Παναχράντου Μητρός, ὡς καὶ στὴν σωστικότητα τῆς βαθειᾶς Μετανοίας, τὴν ὁποίαν ἀναμένει ἀπὸ ὅλους μας ἡ Παναγία μας, προκειμένου νὰ τύχουμε τοῦ Ελέους τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς. η Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Αντι-οικουμενιστῶν ἔγινε βαθύτερη καὶ θερμότερη, μὲ πολλὲς ὑποσχέσεις, πρὸς δόξαν τοῦ θείου τῆς Εκκλησίας Δομήτορος. * * * Περίπου στὶς 21:00 τῆς Κυριακῆς, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Υποδιάκονος Γέρο- Αντώνιος εὑρίσκοντο στὸ «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετὰ ἀπὸ μία ὡραία καὶ ἄνετη πτῆσι 60, πλήρεις εὐλογημένων ἐντυπώσεων καὶ αἰσθημάτων εὐχαριστίας πρὸς τὴν Κυρία ἡμῶν Θεοτόκον καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Βουλγάρους Αδελφούς μας γιὰ τὴν ἐγκάρδια φιλοξενία τους, ὑλικὴ καὶ πνευματική, πραγματικὴν κλίμακα πρὸς οὐρανόν... Ο Ω.Κ

13 Βάπτισις ἐνηλίκου ἀνδρὸς Τ ΗΝ Πέμπτη, 19.8/ , βαπτίσθηκε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Ιερὰ Μονή μας ὁ Χρῆστος Αλῆ, 27 ἐτῶν, οἰκονομικὸς μετανάστης ἀπὸ τὸ Πακιστάν, πρώην μουσουλμᾶνος. Η ἱστορία τοῦ νεοφωτίστου Χρήστου εἶναι συγκινητικὴ καὶ διδακτική, σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὴν μαρτυρία του, τὴν ὁποίαν ἐκλαμβάνουμε ὡς ἀληθῆ. Πρὸ καιροῦ, εἶχε καταβάλει προσπάθειες ἀπὸ τὴν πατρίδα του νὰ μεταναστεύση στὴν Γαλλία, ἀλλὰ ἀπέτυχε. Τότε, ἐνόσῳ διατελοῦσε σὲ μεγάλη λύπη καὶ ἀπογοήτευσι, εἶδε στὸν ὕπνο του ἕναν ἄγνωστό του ρασοφόρο Γέροντα, ὁ ὁποῖος τοῦ χαμογέλασε καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴ στενοχωριέσαι ποὺ δὲν πῆγες στὴν Γαλλία, διότι δὲν θὰ πᾶς ποτέ στὴν Ελλάδα θὰ ἔλθης καὶ θὰ μὲ γνωρίσης»... Πάρα ταῦτα, ἔκανε καὶ πάλι νέα ἀπόπειρα νὰ μεταβῆ στὴν Γαλλία τὸν περασμένο Απρίλιο, ἀλλὰ καὶ πάλι ἀπέτυχε. Εν τῷ μεταξύ, εἶχε ἀρχίσει νὰ μελετᾶ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ ὅταν τὸ τελείωσε, τοῦ ἐνεφανίσθη στὸν ὕπνο του ὁ διάβολος καὶ τοῦ ἐπιτέθηκε γιὰ νὰ τὸν πνίξη. Τότε, μία νεαρὴ Κόρη ποὺ ἐμφανίσθηκε μὲ μαῦρο χιτῶνα, τὸν προέτρεψε νὰ κάνη τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου σταυροῦ, δεικνύοντάς του τὸν τρόπο, γιὰ νὰ λυτρωθῆ ἀπὸ τὸν κίνδυνο, ὅπως καὶ ἔγινε. Οταν ξύπνησε τρομαγμένος, αἰσθάνθηκε εὐωδία καὶ εἶδε φανερὰ δύο πατημασιὲς στὸν χῶρο ποὺ τοῦ φάνηκε ὅτι ἵστατο ἡ νεαρὴ Κόρη στὸν ὕπνο του! Αμέσως τότε γονάτισε καὶ προσευχήθηκε γιὰ νὰ εἰρηνεύση. Οταν τελικὰ ἦλθε στὴν Ελλάδα πρὸ ὀλίγου καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος, στὸν ὁποῖον ἄρχισε νὰ ἐργάζεται στὶς Αχαρνὲς Αττικῆς, συνέβη νὰ σχετίζεται πνευματικὰ μὲ τὴν Ιερὰ Μονή μας. Οταν δὲ εἰσῆλθε στὴν οἰκία του, τότε ἀνεγνώρισε τὸν Γέροντα, ποὺ τοῦ εἶχε ἐμφανισθῆ στὴν χώρα του, στὴν φωτογραφία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ! Ο συγκλονισμός του ἦταν πολὺ μεγάλος καὶ ἐζήτησε νὰ κατηχηθῆ καὶ προετοιμασθῆ γιὰ τὸ Μυστήριο τοῦ Αγίου Βαπτίσματος, τὸ ὁποῖο εἰλικρινὰ ποθοῦσε. Τὸ Μυστήριο ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιὰν καὶ Ανάδοχος παρέστη ὁ ἐργοδότης του ἀδ. Χρῆστος Σερβετᾶς. Τὴν ἑπομένη τῆς Βαπτίσεώς του, στὴν πρώτη του Θ. Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία δέχθηκε ἐδῶ στὴν Ιερὰ Μονή μας τὰ Αγια Μυστήρια τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ νεοφώτιστος Αδελφός μας Χρῆστος συνέβη νὰ αἰσθανθῆ Αὐτὰ ἐντὸς τοῦ στόματός του ὡς Σάρκα καὶ Αἷμα καὶ ἐν συνεχείᾳ γιὰ ἀρκετὲς ὧρες ἡ αἴσθησις αὐτὴ δὲν τὸν ἐγκατέλειπε!... Ο Φιλάνθρωπος Κύριός μας ἐξακολουθεῖ νὰ δεικνύη τὶς θαυμαστὲς ἐπενέργειες τῆς Χάριτός του σὲ Αδελφούς, τοὺς ὁποίους καλεῖ ἀπὸ μακρὰν γιὰ νὰ τοὺς συμπεριλάβη μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν Του στὴν Βασιλεία Του. Καὶ εἶναι μεγάλη ἡ ἐν Κυρίῳ χαρά μας, διότι ἀναδεικνύει τὴν Μονή μας τόπο τῆς ἐν Πνεύματι Αναγεννήσεως αὐτῶν, μίαν ὄντως Κλίμακα πρὸς Οὐρανόν! Δόξα τῇ ἀπείρῳ Συγκαταβάσει Αὐτοῦ!

14 Η νίκη τῆς Αγάπης* Μία θαυμαστὴ ἱστορία ΕΝΑΣ συγγραφεὺς καὶ καθηγητὴς τῆς Θεσσαλονίκης ἐνυμφεύθη πρὸ ἀρκετῶν δεκαετιῶν μίαν πτωχὴν καὶ ἐνάρετον παρθένον, ὑποκρινόμενος ὅτι ἦτο καὶ ἐκεῖνος θεοσεβὴς καὶ καλὸς Χριστιανός, ἐνῷ κατὰ βάθος ἦτο ἄπιστος καὶ ἄθεος! Μετὰ τὸν γάμον καὶ ἀφοῦ ἔγινε ἔγκυος ἡ σύζυγός του Ερμιόνη, ἔμαθε ἀπὸ τὸν ἴδιον τί ἄνδρα ἐπῆρε, δηλαδὴ ὅτι δὲν ἐπίστευε τίποτε! Πόνεσε βαθειὰ ἡ καϋμένη δι αὐτὸ καὶ ἔκλαψε. Αλλὰ παρ ὅλον ποὺ τῆς ἔλεγε συχνὰ ὅτι «δὲν ὑπάρχει Θεός», αὐτὴ δὲν ἔβαζε στὸν νοῦν της νὰ τὸν ἐγκαταλείψῃ, ἀλλὰ ἔλεγε μέσα της: «Πρέπει νὰ κάμω ὑπομονήν. Αὐτὸ ἦτο τὸ τυχερό μου. Καὶ νὰ βάλω τὰ δυνατά μου νὰ τὸν κάμω πιστόν! Εγὼ ἤμουν πτωχὴ ἀπὸ χρῆμα, αὐτὸς εἶναι πτωχὸς ἀπὸ Χριστόν! Αὐτὸς μὲ ἔκαμε πλουσίαν ἀπὸ χρῆμα, ἐγὼ θὰ τὸν κάμω πλούσιον ἀπὸ Χριστὸν καὶ θὰ ταιριάξουμε»! Αλλά, πῶς νὰ ἀρχίσῃ καὶ μὲ τί νὰ νικήσῃ; Μὲ τὴν ΑΓΑΠΗΝ, σκέφθηκε! Καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ἀγαπᾷ πιὸ πολύ! Γινόταν θυσία γι αὐτόν! Τὸν περιποιόταν ἀφάνταστα. Τὸν κοίταζε, σἄν συνεχῶς ἐρωτευμένη. Τοῦ σκούπιζε τὰ χέρια του ὅταν τὰ ἔπλενε. Τὸν φιλοῦσε ὅταν ἔφευγε γιὰ τὸ Πανεπιστήμιον, καὶ τὸν περίμενε στὴν ἐξώπορτα ὅταν ἐγύριζε. Αγάπη ἀσυνήθιστη, συνεχής! Αγάπη ποὺ ἀποροῦσε κι αὐτός! Αλλὰ τὴν ἀγαποῦσε καὶ ὁ ἴδιος, διότι ἦτο καὶ ὡραία, χωρὶς ὅμως νὰ μιλοῦν θρησκευτικά. Στὴν πρώτη ἐπέτειο τοῦ γάμου τους τῆς λέγει: «Τί δῶρο θέλεις, Ερμιόνη μου;». «Νὰ γίνῃς πιστὸς Χριστιανός, Βασιλάκη μου», τοῦ εἶπε ἐκείνη. «Πολλὰ τὰ ζητᾷς!», τῆς ἀπήντησε. Καὶ δὲν ἄλλαξε κεφάλι. Αὐτὴ ὅμως τὸν ἀγαποῦσε, καὶ περισσότερο ἀπὸ πρῶτα! Οταν γέννησε τὸ πρῶτο παιδάκι τους, πάλι τὴν ἐρώτησε: «Τί δῶρο θἄθελες Ερμιονούλα;». «Νὰ πιστεύῃς στὸν Χριστό, τίποτε ἄλλο!». «Α, τὸ παράκανες, τῆς λέγει. Ο Χριστὸς ἦταν ἕνας ἄνθρωπος καὶ ὄχι Θεὸς ὅπως λέγουν οἱ παπάδες!». Καὶ ἐλιποθύμησε ἡ Ερμιόνη! Αλλὰ ὅταν συνῆλθε τὸν ἀγαποῦσε πάλι, ὅπως πρῶτα, καὶ περισσότερο... Μερικὲς φορὲς τοῦ ἔβαζε στὸ γραφεῖο του κανένα θρησκευτικὸ βιβλίο της ἤ χριστιανικὸ περιοδικό. Αλλὰ αὐτὸς τὰ πέταγε! Τὴν νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ποὺ τὸν ξύπνησαν οἱ καμπάνες τῶν Εκκλησιῶν, ἐβλασφήμησε τὸν Χριστόν! Καὶ ἡ Ερμιόνη ἄρχισε νὰ κλαίῃ μὲ λυγμούς. Αλλὰ τὸν ἀγαποῦσε σἄν πρῶτα, πολύ! Καὶ τὸν περιποιόταν μὲ ὅλην της τὴν χριστιανικὴν θέρμην! Εννέα χρόνια βάστηξε αὐτό. Αὐτὴ σκόρπαγε τὸ ἄρωμα τῆς χριστιανικῆς Αγάπης της στὸν πρωτότυπο ἀγῶνα της, καὶ αὐτὸς ἔλεγε στοὺς φοιτητάς του ὅτι «ἐγίναμε διὰ τῆς ἐξελίξεως καὶ δὲν ὑπάρχει Θεός»! Μετὰ ἀρρώστησε ἡ Ερμιόνη, ὅταν ἦτο 27 ἐτῶν. Καὶ σιγὰ-σιγὰ ἔλυωνε σἄν τὸ λιβάνι ὅταν καίγεται. Κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι της εἶχε τὸ ἡμερολόγιό της καὶ ἐσημείωνε κάθε ἡμέρα τὶς σκέψεις της, τοὺς ἀγώνας της, τὶς αὐτοσχέδιες προσευχές της... Παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν πολλῶν ἰατρῶν καὶ τοῦ συζύγου της δὲν ἀνέρρωσε, ἀλλὰ ἕνα ἡλιοβασίλεμα πέθανε, καὶ πέταξε ἡ ψυχούλα της στὸν Παράδεισο τοῦ καλοῦ Θεοῦ. Πέθανε μὲ τὸ παράπονο, ὅτι δὲν μπόρεσε νὰ γυρίσῃ

15 τὸν ἄνδρα της στὴν Πίστι καὶ στὸν Χριστό. Ο ἄνδρας της τὴν ἔθαψε μὲ μουσικές. Η θλίψις του ἦτο ἀβάστακτη. Εχασε ἕνα ἀστέρι τῆς ἀγάπης, ἕναν ἄγγελον καλωσύνης. Οὐδέποτε θὰ εὕρισκε ἄλλην σἄν τὴν Ερμιόνη μὲ τέτοια πίστι, μὲ τέτοια ἀφοσίωσι. Ολα τἄβλεπε μαῦρα. Κόντευε νὰ παλαβώσῃ διότι δὲν εἶχε τὴν Πίστι νὰ τὸν συγκρατήσῃ. Επιανε τὰ φορέματά της καὶ τὰ φιλοῦσε, ἔπιανε τὰ παπούτσια της καὶ τὰ χάϊδευε! «Αχ, τί ἔχασα, ἄχ θησαυρέ μου»!, ἔλεγε. Καὶ ἡ παραμάνα βρῆκε καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ἡμερολόγιο τῆς Ερμιόνης μὲ τὶς σημειώσεις τοῦ βίου της. Δὲν τὸ εἶχε διαβάσει ποτέ. Καὶ δὲν ἔγραφε τίποτα ἄλλο, παρὰ διὰ τὸν ἀγῶνα της τὸν πνευματικό, διὰ τὸν ἀγῶνα της νὰ γυρίσῃ τὸν σύζυγόν της στὸν Χριστό! Ολες οἱ σελίδες, ὅλες οἱ προσευχές της, δι αὐτὸν ἔγραφαν. Εννέα ἐτῶν προσπάθειες δι αὐτὸν ἐγίνοντο! Ιδίως οἱ τελευταῖες σελίδες, ποὺ ἦτο ἄρρωστη, ἦσαν πολὺ συγκινητικές. Ιδοὺ μερικὲς φράσεις: «... Χριστέ μου νὰ μὲ συγχωρῇς ποὺ δὲν μπόρεσα νὰ τὸν γυρίσω. Εκμεταλλεύθηκα τὸ πᾶν καὶ θυσιάσθηκα στὸ βωμὸ τοῦ καθήκοντος ἀλλὰ δὲν νίκησα. Ισως νὰ ἦσαν ἐμπόδιο οἱ ἁμαρτίες μου, διότι κι ἐμεῖς οἱ πιστοὶ ἔχουμε ἁμαρτίες ποὺ δὲν τὶς βλέπουμε... Πέρισυ τὸ Πάσχα, Χριστέ μου, χάρηκα διότι μὲ ἠσπάσθη λέγοντάς μου Χριστὸς Ανέστη, ἀλλὰ μετὰ ἀρνιόταν τὴν Ανάστασίν Σου... Πρὸ 3ετίας, Χριστέ μου, ποὺ πήγαμε ἐκδρομὴ στὸ Παγονέρι, μπῆκε στὴν Εκκλησία τοῦ Προφήτου Ηλία καὶ φίλησε τὴν Εἰκόνα Σου ὅπως ὅλοι, ἀλλὰ μετὰ εἶπε ὅτι τὄκανε γιὰ τὰ μάτια τῶν συγχωριανῶν μου... Τώρα ποὺ εἶμαι ἄρρωστη τὸν βλέπω πολὺ σκεπτικόν μήπως, Χριστέ μου, Σὲ σκέπτεται; Κάνε, Χριστέ μου, νὰ γυρίσῃ σὲ Σένα γιὰ νὰ πεθάνω μὲ τὴν χαρὰ τῆς ἐπιστροφῆς του... Αχ, Χριστέ μου, δὲν νίκησε ἡ ἀγάπη μου τὴν ἀπιστία του»!... «Νίκησε - νίκησε»!, εἶπε ὁ ἄνδρας της ὅταν διάβασε καὶ τὶς τελευταῖες λέξεις τοῦ ἡμερολογίου της, καὶ σκούπιζε τὰ πολλὰ δάκρυά του! Καὶ μετὰ πρόσθεσε: «Ο,τι δὲν μπόρεσες Ερμιονούλα νὰ τὸ κατορθώσῃς ζωντανή, τὸ κατώρθωσες τώρα πεθαμένη, τὸ κατώρθωσε ἡ μεγάλη χριστιανικὴ ἀγάπη σου, ποὺ δὲν ξεχνιέται. Καὶ ἀπ αὐτὴν τὴν στιγμὴν Ερμιονούλα, γιὰ μνημόσυνόν σου καὶ γιὰ νὰ χαρῇ ἡ ψυχούλα σου στὸν Οὐρανό, γίνομαι καὶ ἐγὼ καλὸς Χριστιανός, γίνομαι καὶ ἐγὼ σἄν ἐσένα, σοῦ τὸ ὑπόσχομαι»!... Καὶ μὲ τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ ἔγινε πράγματι καλὸς καὶ ἰδεώδης Χριστιανός. Καὶ εἰργάσθη τὸ ὑπόλοιπον διὰ τὸν Κύριον. Καὶ μετὰ ἐπῆγε κοντὰ στὴν Ερμιόνη, στὸν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ... (*) Απὸ ψυχωφελὲς φυλλάδιο Αγιορείτου Μοναχοῦ, τὸ ὁποῖο εἶχε κυκλοφορήσει πρὸ 50ετίας στὴν Θεσσαλονίκη

16 Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Νότιο Οσσετία ΓΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ιερᾶς Επισκοπῆς Αλανίας, μετέβη γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὴν Ν. Οσσετία τοῦ Καυκάσου, μέσῳ Μόσχας. Στὴν περιοχὴ αὐτή, μετὰ τὴν ὑποδοχή του στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν πρωτεύουσα Τσχίνβαλ, πραγματοποίησε τὴν Πέμπτη, 12/ , ἐπίσκεψι στὴν ἀρχαία Μονὴ Τίγβα τοῦ 12ου αἰ., στὸ χωριὸ Ζναούρι. Αν καὶ ἐσωτερικὰ ὁ Ναὸς Αὐτῆς παρέμεινε μὲ τὶς σκαλωσιὲς ἀνακαινίσεως, τὸ ἔργο δὲν φαίνεται νὰ προχωρῆ. Στὴν Μονὴ αὐτὴ ἐτελέσθη Παράκλησις. Εν συνεχείᾳ, τὸ ἴδιο ἀπόγευμα, στὸν Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Τσουνάρι (Χεταγκούροβο) τελέσθηκαν οἱ Ακολουθίες τοῦ Εσπερινοῦ καὶ τοῦ Ορθρου καὶ ἔγιναν Εξομολογήσεις πιστῶν. Τὴν Παρασκευή, 13/26 Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τοὺς Ιερεῖς π. Ιάκωβο Χεταγκούροβ καὶ π. Γεώργιο Τζόεβ στὸν Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσουνάρι, ὅπου παρέστησαν περὶ τοὺς 40 πιστούς. Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ιερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσχίνβαλ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιο μὲ τοὺς δύο Ιερεῖς π. Ιάκωβο καὶ π. Γεώργιο ἐτέλεσαν σὲ μεγάλη κολυμβήθρα τὶς Βαπτίσεις 100 περίπου Κατηχουμένων, παιδιῶν στὴν πλειονότητά τους. Παρὰ τὴν κόπωσι καὶ τὴν σχετικὴ φασαρία, ἐπρόκειτο γιὰ εὐλογημένη ἐμπειρία. Τὸ Σάββατο, 14/27 Αὐγούστου, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν Μονὴ σὲ ὄρος ἔξω ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα, ὁ Ναὸς τῆς ὁποίας εἶναι τοῦ 13ου αἰ, μὲ ὡραῖες τοιχογραφίες, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ τεράστια ἔξοδα γιὰ νὰ ἀνακαινισθῆ. Σὲ παρακείμενο οἴκημα Αὐτῆς διαμένει ἤδη μία Μοναχή. Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ στὸ Τσχίνβαλ τελέσθηκαν οἱ Ακολουθίες τοῦ Εσπερινοῦ καὶ τοῦ Ορθρου τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς Εορτῆς καὶ πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν στὸ Μυστήριο τῆς Εξομολογήσεως. Τὴν Κυριακή, 15/28 Αὐγούστου, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τοὺς π. Ιάκωβο καὶ π. Γεώργιο στὸν Καθεδρικὸ

17 Θαῦμα τοῦ Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης ἑορταζομένου τὴν 8η Αὐγούστου* ΤΟΝ Ιούνιο τοῦ ἔτους 1861, ἦλθε στὸν Αγιο Μύρωνα ἀπὸ τὸ Ηράκλειο ὁ Γεώργιος Καλυβάκης μαζὶ μὲ τὴν δεκαεξάχρονη σύζυγό του Μαριγὼ καὶ τοὺς γονεῖς της, φιλοξενούμενοι τοῦ ἀδελφοῦ του Κωνσταντίνου. Η σύζυγος τοῦ Γεωργίου, σύμφωνα μὲ τὴ διάγνωση τῶν γιατρῶν, ἔπασχε ἀπὸ σοβαρὴ νευρικὴ ἀσθένεια, ταλαιπωροῦνταν ὅμως, ὅπως ἀποδείχθηκε, ἀπὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στὴν κωμόπολη ἡ κατάστασή της ἐξελίχθηκε στὸ χειρότερο καὶ οἱ συγγενεῖς της, ἐλπίζοντας στὴν ἰαματικὴ δύναμη τοῦ Αγίου, τὴν ἔφεραν στὸν Ναό του. Προσκάλεσαν τοὺς Ηγουμένους τῶν Μονῶν Ιερουσαλὴμ Μάξιμο καὶ Ελεούσας Μελέτιο, τὸν Εφημέριο τοῦ χωριοῦ Ανω Ασίτες Γεώργιο καὶ τοὺς Εφημερίους τοῦ Ναοῦ Εμμανουὴλ καὶ Χατζὴ-Μιχαήλ. Οἱ Ιερεῖς γιὰ πέντε συνεχόμενες ἡμέρες ἔκαναν δεήσεις δίπλα στὸν τάφο τοῦ Αγίου καὶ μαζὶ μ αὐτοὺς πολλοὶ κάτοικοι τῆς κωμοπόλεως νήστευαν καὶ προσεύχονταν. Καθημερινὰ τελοῦσαν τὴ Θεία Λειτουργία, ἐνῶ ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Αγίου σκορπιζόταν θαυμαστὴ εὐωδία, μὲ τὴν ὁποία γέμιζε ὁ Ναός. Κατὰ τὴ νύκτα τῆς Τετάρτης, παρουσιάσθηκε στὴν ἀσθενῆ ὁ Αγιος καὶ τὴν πληροφόρησε ὅτι τὴν Παρασκευὴ θὰ ἀπαλλασσόταν ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐνῶ ὁ Ιερεὺς ἐκφωνοῦσε τὸ «Εξαιρέτως...», ἡ ἀσθενὴς φώναξε δυνατά, τινάχθηκε καὶ ἀπόμεινε γιὰ μικρὸ διάστημα πάνω στὸ ἔδαφος σὰν νεκρή. Μετὰ ἀπὸ παρέλευση λίγων λεπτῶν σηκώθηκε ὑγιής, δοξολογώντας τὸν Θεὸ καὶ εὐχαριστώντας τὸν Αγιο γιὰ τὴν θεραπεία. (*) Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Ιωάν. Κογεράκη, Αγιος Μύρων Επίσκοπος Κρήτης ὁ Θαυματουργός, Ηράκλειον 2003, σελ Ναό, συμπροσευχομένου μεγάλου πλήθους πιστῶν, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν τῶν θείων Μυστηρίων. Εν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος καὶ οἱ δύο Ιερεῖς μετέβησαν στὸν πλησιόχωρο Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης, ὅπου ἐτέλεσαν τὴν Ακολουθία τοῦ Ακαθίστου (Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία) μετὰ τοῦ Εφημερίου π. Αλεξίου Αριστίνοβ καὶ συμμετεῖχαν στὴν περιφορὰ πέριξ τοῦ Ναοῦ τοῦ Επιταφίου τῆς Παναγίας. Τὴν Δευτέρα, 16/29 Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐπισκέφθηκε στὸ χωριὸ Τζέρ, στὰ βουνὰ τοῦ Καυκάσου, τὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Γεωργίου, ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ Παράκλησις. Τὴν Τρίτη, 17/30 Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἔλαβε μέρος στὴν Ακολουθία τῶν Εγκωμίων τῆς Παναγίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ στὴν λιτανεία πέριξ αὐτοῦ, τὸ δὲ ἀπόγευμα μετέβη στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης σὲ προάστιο τοῦ Τσχίνβαλ, ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ Παράκλησις στὴν Παναγία Πορταΐτισσα. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἄρχισε τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς του μὲ στάσεις στὸ Βλαδικαβκὰζ τῆς Βορείου Οσσετίας καὶ στὴν Μόσχα, ἐν τέλει δὲ ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Αθήνα τὴν Παρασκευή, 20.8/ , ἐν εὐχαριστίᾳ στὴν Παναγία μας γιὰ τὴν σκέπη καὶ εὐλογία Της στὴν δύσκολη αὐτὴ ποιμαντικὴ ἀποστολή

18 «Εἶπε Γέρων» - Παλαιὲς καὶ Σύγχρονες οἰκοδομητικὲς διηγήσεις καὶ διδασκαλίες Απὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ* ΜΑΣ ἔκαμεν ὁ πανάγαθος Θεός, ἀδελφοί μου, ἀνθρώπους καὶ δὲν μᾶς ἔκαμε ζῷα μᾶς ἔκαμε τιμιωτέρους ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον μᾶς ἔδωκεν ὁ πανάγαθος Θεός, ἀδελφοί μου, τὰ μάτια νὰ βλέπωμεν τὸν οὐρανόν, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα καὶ νὰ λέγωμεν: Ω Θεέ μου, ἐὰν ὁ ἥλιος, ὁποὺ εἶναι πλᾶσμά σου, εἶναι τόσον λαμπρός, ἀμὴ τὸ Αγιόν σου Ονομα, ὁποὺ εἶσαι ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ποιητὴς καὶ πλάστης, πόσον εἶσαι λαμπρότερος; Ω Θεέ μου, ἀξίωσόν με νὰ σὲ ἀπολαύσω. Μᾶς ἔδωσεν, ἀδελφοί μου, τὸν νοῦν εἰς τὴν κεφαλήν μας, καὶ εἶναι ὁ νοῦς μας ὡσὰν μέσα εἰς ἕνα πιάτο, νὰ βάνωμεν ὅλα τὰ νοήματα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὄχι νὰ βάνωμεν μύθους καὶ φλυαρίσματα τῆς τέχνης τοῦ διαβόλου. Μᾶς ἔδωσε τὰ αὐτιά, νὰ ἀκούωμεν τὴν θείαν Λειτουργίαν ὁποὺ ἱερουργεῖ ὁ Ιερεὺς μέσα εἰς τὸν Ιερὸν Ναόν. Μᾶς ἔδωσε τὸ στόμα, νὰ δοξάζωμεν τὸν Κύριόν μας, νὰ λέγωμεν τὸ «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Αγίων ἐλέησόν μας καὶ συγχώρησόν μας τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου», καὶ νὰ ἐξομολογούμεθα μὲ πίστιν καθαράν, καὶ νὰ μεταλαμβάνωμεν τὰ Αχραντα Μυστήρια μὲ πίστιν, μὲ ἀγάπην, μὲ φόβον καὶ τρόμον. Ετσι μᾶς θέλει, ἀδελφοί μου, ὁ Θεὸς καὶ ὄχι νὰ βλασφημοῦμεν, ὄχι νὰ προδίδωμεν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὄχι νὰ κάμνωμεν ὅρκους καὶ νὰ λέγωμεν ψεύματα, ὄχι νὰ κλέπτῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ παίρνῃ τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου, ὄχι νὰ ὀμνύωμεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ διὰ τὸ παραμικρόν. Θέλεις, ἀδελφέ μου, νὰ εἰπῇς, μὰ τὸν Θεόν; Δὲν λέγεις, μὰ τὴν ἀλήθειαν; Εκεῖ ὅπου θὰ κάμῃς ὅρκον τοῦ ἀδελφοῦ σου, πές του ἐπ ἀληθείας, καὶ ἄν δὲν σοῦ πιστεύσῃ, τράβα τὸν δρόμο σου. Νὰ ἀπέχωμεν, ἀδελφέ μου, νὰ μὴ ὁρκιζώμεθα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἤ νὰ κάμνωμεν ὅρκους καὶ νὰ ὀνομάζωμεν τοὺς Αγίους μας ἤ ὁποὺ ὀμνύουν κάποιοι ἀνέγνωστοι (ἀνόητοι) εἰς τὸ ὄνομα τῆς Αγίας Τριάδος. Αλλοίμονον εἰς ἐκείνους φωτιὰ πύρινη τοὺς καίει καὶ τοὺς φλογίζει. Ηξεύρεις, ἀδελφέ μου, πῶς σὲ θέλει ὁ Θεός; Καθὼς δὲν θέλεις ἐσὺ νὰ ἔχῃ ἡ γυναῖκά σου καμμίαν συναναστροφὴν μὲ ἄλλον, ἔτσι σὲ θέλει καὶ ἐσὲ ὁ Θεὸς νὰ μὴν ἔχῃς καμμίαν μερίδα μὲ τὸν διάβολον. Εὐχαριστεῖσαι ἡ γυναῖκά σου νὰ πορνεύῃ μὲ ἄλλον; Οχι. Νὰ τὴν φιλήσῃ ἄλλος τὴν γυναῖκά σου; Μήτε καὶ αὐτὸ θέλεις. Ετσι θέλει καὶ σένα ὁ Θεός, ἀδελφέ μου, νὰ μὴ ἔχῃς καμμίαν συναναστροφὴν μὲ τὸν διάβολον. Καὶ μὲ τί στόμα, ἀνόητε καὶ πονηρὲ ἄνθρωπε, ἀποτολμᾷς καὶ ὑβρίζεις τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ παραδίδεις (βλασφημᾶς); Ομοίως καὶ τοὺς Αγίους; Δὲν φοβᾶσαι, τρισάθλιε, μήπως ἀνοίξῃ ἡ γῆ καὶ σὲ καταπίῃ; Ο διάβολος δὲν ἀποτολμᾷ νὰ ὑβρίζῃ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι φοβεῖται μήπως πέσῃ ἀστραπὴ καὶ τὸν κατακαύσῃ καὶ σύ, ἀνέγνωστε ἄνθρωπε, ἀνοίγεις αὐτὸ τὸ κατηραμένον σου στόμα καὶ παραδίδεις τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Αλλοίμονον εἰς ἐκείνους ὁποὺ ὑβρίζουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι θὰ τοὺς καίῃ ὁ πύρινος ποταμὸς πάντοτε. (*) Απὸ τὴν Διδαχὴ ε, ὅπως παρατίθεται στὸ βιβλίο, Ο Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς - Η βακτηρία τῶν σκλάβων, τὸ καύχημα τῶν Αἰτωλῶν, ἐκδ. «Μικρὰ Ζύμη», Θέρμον Αἰτωλίας, 2007, σελ

19 ᾕ Εκδόσεις τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ιουλίττα ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΗΚΕ τὸ βιβλιάριο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ γιὰ τοὺς Αγίους Μάρτυρες Κήρυκο καὶ Ιουλίττα, τὰ ὑποδείγματα αὐτὰ τῆς Χριστιανικῆς σταθερότητος, ὁμολογίας καὶ ἀθλήσεως, ποὺ ἑορτάζουν τὴν 15η Ιουλίου, μὲ εἰσαγωγικὸ κείμενο καὶ σύντομο Συναξάρι γιὰ τὸν Βίο καὶ τὴν Αθλησι τῶν Αγίων. Τετραχρωμία Σχῆμα: ἑκ. Σελίδες: 16 Ημεροδείκτης 2012 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ὁ «Εκκλησιαστικὸς Ημεροδείκτης 2012». Στὴν καλαίσθητη αὐτὴ ἔκδοσι περιέχονται: Εγκύκλιος νέου ἔτους: «Ο ἐλεήμων τρόπος ζωῆς - Οχι στὸ ἐγωϊστικὸ ψωμί». Εορτολόγιο, Κυριακοδρόμιο, Νηστειοδρόμιο καὶ ἔνδειξις τῶν Αγιογραφικῶν Αναγνωσμάτων τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους. Τὰ κατὰ μῆνα ἑορτάζοντα Ιερὰ Μετόχιά μας ἀνὰ τὴν Ελλάδα. Τετραχρωμία Σελίδες: 32 Σχῆμα: 8 12 ἑκ. Ημερολόγιον Τοίχου 2012 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ἐπίσης καὶ τὸ «Ημερολόγιον Τοίχου 2012», ἰδιαίτερα χρήσιμο γιὰ τὴν μεθοδικότητά του, τὴν ἀκριβῆ καὶ κατατοπιστικὴ ἡμερησία παράθεσι ἐνδείξεων περὶ νηστείας, ὡς καὶ τῶν Αποστολικῶν καὶ Εὐαγγελικῶν Αναγνωσμάτων ὅλου τοῦ ἔτους, ἐπίσης δὲ καὶ μὲ κείμενα οἰκοδομητικὰ ἐνδιαμέσως. Επιμέλεια, ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία καὶ σελιδοποίησις τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεσθε: Ιερὰ Μονὴ Αγίου Κυπριανοῦ, Τ.Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Τηλ.: , , Fax: , Ε-mail: 225

20 226

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Πέμπτη, 2α Νοεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε,

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Χρονικὸν Εκλογῆς ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, κατὰ τὴν αὐτὴν ΛΔ ἐτήσιο τακτικὴ Συνεδρίασί Της, τὴν Τετάρτη 4.10.2007 ἐκ.ἡμ., στὴν Ιερὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 175 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ανεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν Αναστάντα ἐκ νεκρῶν». Τὸ Ανέσπερο Φῶς τοῦ Αναστάντα Κυρίου μας καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Κατὰ τὸ θέρος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὴν προστασία

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὴν προστασία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Εδρα: Πατρῶν 12, Κολωνὸς Αθηνῶν Γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ Ορθοδόξου Συλλογικοῦ Εθελοντισμοῦ «Αγάπη καὶ Προσφορὰ» Ενα

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας. (Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/ ) «Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς»

Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας. (Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/ ) «Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς» Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/20.4.2013) «Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς» Τὸ ἡλιόλουστο πρωινὸ τοῦ Σαββάτου προδιέθετε τὶς καρδιές μας γιὰ τὴ μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία*

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (30ὴ Αὐγούστου) Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ Εχουμε ἤδη παρουσιάσει στὴν Ιστοσελίδα μας τὸν ἐκτενῆ Βίο τοῦ Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας Η Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014) ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλῖμα βαθειᾶς προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα