ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ C H E Q i. Μι ίδιλ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ; ΒΕΛΛΙΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Α,Μ ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ 5715

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ1ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΕΙΔΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.1 ΣΚΟΠΟΣ 2.2 ΕΙΔΗ 2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

3 2.3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 3.1 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.2 ΕΙΔΗ 3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Ευχαριστούμε τον Καθηγητή μας κ. Μπαλτσή Κωνσταντίνο για την βοήθεια και συνεργασία του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα πτυχιακή εργασία.

5 Κλαδικά Οικονοαικά Ποάτυπα u Στεπκή EoaouOYn ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ρόλος της λογιστικής από τεχνικής απόψεως, τελειώνει με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών ή λογιστικών καταστάσεων\ Από το σημείο όμως αυτό και μετά αρχίζει ένας άλλος πιο σπουδαίος ρόλος, ο οποίος αναφέρεται στη διερεύνηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων, των λογιστικών αυτών καταστάσεων. Οι λογιστικές ή χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις επιχειρήσεις ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις. Αποτελούν δηλαδή πηγή πληροφοριών, Η πραγματική όμως εικόνα μιας επιχείρησης δίνεται σε συνδυασμό και με άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ετήσιους ισολογισμούς που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλα εξωλογισηκά δεδομένα. Για τον λόγο αυτό οι σημειώσεις που συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και πρέπει να μελετώνται κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων μια οικονομικής μονάδας. Αρα η πλέον σημαντική πηγή πληροφοριών για την δραστηριότητα μιας επιχείρησης είναι οι βασικές λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες ως γνωστόν είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Εκεί εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της, καθώς επίσης και τα οικονομικά αποτελέσματα από δραστηριότητές της. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας με την χρήση αριθμοδεικτών είναι η πλέον διαδεδομένη και δυναμική μέθοδος χρηματοοικονομικής ανάλυσης^. Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών βοηθάει στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των οικονομικών μονάδων. Μετατρέπουν τους απόλυτους αριθμούς σε γεγονότα. Αριθμοδείκτης είναι η σχέση ενός μεγέθους των λογιστικών καταστάσεων προς ένα άλλο και εκφράζεται με την μορφή κλάσματος. Για παράδειγμα αν το συνολικό κυκλοφορούν μιας οικονομικής μονάδας είναι και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 10000, τότε διαιρώντας το πρώτο μέγεθος με το δεύτερο (40000/10000=4) βρίσκουμε τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, που η αναλογία του εκφράζεται 3 προς 1. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δηλώνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι τριπλάσιο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας ή ότι η σχέση μεταξύ των παραπάνω μεγεθών είναι 3:1, δηλαδή κάθε 1 τρεχουσών υποχρεώσεων καλύτπεται από 3 κυκλοφοριακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Μ αυτόν τον τρόπο μετατρέπονται οι απόλυτοι αριθμοί σε σχόλια που οδηγούν τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας στη λήψη, κατά το δυνατό ορθολογικότερων επιχειρηματικών αποφάσεων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Η μέθοδος ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι παρέχει μόνο ενδείξεις για το υπό μελέτη αντικείμενο. Ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δε μπορεί να μας δώσει πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, αν δε συγκριθεί με άλλους ' ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Πίμτπη Έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. Αθήνα - Πειραιάς 1996, σελ 19. ^ ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Ανάλυση Ισολογισμών, Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ 2002, σελ.67 Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσειρόνη

6 ΙΟχώικά Οικονοαικά Πρότυπα αε Σγετιιοί E<pqouorn αντιπροσωπευτικούς ή πρότυπους αριθμοδείκτες ή δε συσχετισθεί με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες μιας σειράς προηγούμενων χρήσεων(διαχρονικά), Η διαμόρφωση μη ευνοϊκών αριθμοδεικτών για μια μεμονωμένη οικονομική μονάδα μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας ιδιομορφίας της. Η σύγκριση με τους αριθμοδείκτες του μέσου όρου του κλάδου είναι μια καλή πρακτική, πλην όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τέτοιοι αριθμοδείκτες, που να καταρτίζονται από μια έγκυρη πηγή. Ο υπολογισμός τους παρουσιάζει δυσκολίες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Ένα άλλο μέτρο σύγκρισης αποτελούν οι επιδιωκόμενοι αριθμοδείκτες που στηρίζονται στο τι επιδιώκεται να επιτευχθεί εκ μέρους της διοίκησης της οικονομικής μονάδας. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σαν πρότυπα ή αντιπροσωπευτικοί αριθμοδείκτες μπορεί να αποτελέσουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα^: Οι αριθμοδείκτες παλαιότερων χρήσεων της οικονομικής μονάδας. Οι αριθμοδείκτες συγκεκριμένων ανταγωνιστικών οικονομικών μονάδων. Οι αριθμοδείκτες του μέσου όρου του κλάδου. Λογικά πρότυπα, κατά την εμπειρία και κρίση του οικονομικού αναλυτή. Επιστημονικά γενικά αποδεκτά πρότυπα. Η ουσιαστική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει λογική επιλογή των αριθμοδεικτών εκείνων που θεωρούνται περισσότερο αντιπροσωπευτικοί και σημαντικοί για την υπό μελέτη περίτπωση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οι βασικότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην οικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται στις 5 παρακάτω : 1) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ : Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως μιας επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 2) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στη χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή μη χρησιμοποίηση αυτών. 3) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με αυτούς μετράται η αποδοτικότητα μια επιχείρησης, η δυνατότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοικήσεώς της. Με άλλα λόγια οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας οικονομικής μονάδας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 4) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ : Με αυτούς εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μιας επιχειρήσεως να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. 5) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μιας επιχειρήσεως και τη χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τα μερίσματα και τα άλλα περιουσιακά της στοιχεία. Όπως είναι φανερό τα διάφορα είδη αριθμοδεικτών αλληλοσυνδέονται. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Ανάλυσι :.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ σελ.68 Χασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

7 Κ> α5ικά Οικονοαικά Πρότυπα αε ΙγεηκίΊ Εφαοασγή ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Η ανάλυση και μελέτη των αριθμοδεικτών νομίζουμε ότι θα είναι αποδοτικότερη αν ακολουθηθεί η παρακάτω μεθοδολογία^: 1 βήμα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Γίνεται σύμφωνα με τη σχέση που υπάρχει στο τυπολόγιο. 2 βήμα: ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ Αναφέρεται η σπουδαιότητα του αριθμοδείκτη, τι σημαίνει και τι δείχνει. 3 βήμα: ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Αναφέρεται τι θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη και σε περίπτωση έλλειψής του, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν. 4 βήμα: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ Ακολουθεί τη σύγκριση με το πρότυπο και είναι της μορφής αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό ή μη. 5 βήμα: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων και ιδιαίτερα όταν ο αριθμοδείκτης δεν είναι ικανοποιητικός, προτείνονται στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας ή τυχόν επιπλέον ενέργειες και μελέτη συμπληρωματικών αριθμοδεικτών. 6 βήμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αναφέρονται, προς τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, οι τρόποι βελτίωσης των όρων της σχέσης του αριθμοδείκτη(αριθμητή-παρανομαστή) τόσο Σε περίπτωση ικανοποιητικού αριθμοδείκτη και Σε -πτωτική πορεία του αριθμοδείκτη. ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ Αυτοί που ενδιαφέρονται και χρησιμοποιούν την τεχνική της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες : Διοικούντες την οικονομική μονάδα Επενδυτές - Μέτοχοι Δανειστές της οικονομικής μονάδας Οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές, στελέχη τραπεζών, επενδυτικών και χρηματιστηριακών εταιριών Αναλυτές σε περιτπώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων Ελεγκτές χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ανάλυση Ισολογισμών, Τ.Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ σι Κασάτϋης Ανιώχαος - Βέλλιου Περσείρόνη

8 u C^KOvpjuKa I Ipgnmu με Ι/ετιιαί tounucr/v ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας ττροσδιορίζεται η ικανότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Τρέχουσες υποχρεώσεις είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αυτές που η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Η ρευστότητα επιτυγχάνεται μέσο της καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων σε πωλήσεις, τις πωλήσεις με πίστωση σε απαιτήσεις και τις απαιτήσεις σε μετρητά. Η επιθυμία κάθε διοίκησης μίας οικονομικής μονάδας είναι να επιτυγχάνει τον άριστο συνδυασμό ύψους κυκλοφοριακών στοιχείων και τρεχουσών υποχρεώσεων, αφού η μελάτη υπολογισμού του κεφαλαίου κίνησης ενδιαφέρει όλους και επιπλέον γιατί αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες αιτίες πτώχευσης. Επιθυμητό είναι να υπάρχει ισορροπία και να αποφευχθούν οι ακρότητες των υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων ή και ανεπάρκειας αυτών. Γενικά οι αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, που ενδιαφέρει τη διοίκηση, τους πιστωτές και τους μετόχους. 1.1 ΕΙΔΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Οι πιο αντιπροσωπευτικοί και σημαντικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας οικονομικής μονάδας και της ικανότητας της να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της είναι : I. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας II. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας III. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας IV. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας επιδιώκεται να εξακριβωθεί εάν : 1 Υπάρχει επάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων ( αποθέματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα, διαθέσιμα). 2 Υπάρχει συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. 3 Υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων για την ομαλή λειτουργία της και την εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζομένων ευκαιριών. 4 Υπάρχουν υπερβολικά αποθέματα. 5 Χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις στους πελάτες της. 6 Οι απαιτήσεις είναι υπέρογκες. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ανάλυση Ισολογισμών, Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ 2002, σελ.76 Κασάπης Αντώλίος - Βέλλιου Περσεφόντ]

9 Κλαοίκά Chicov'ouiKa Πρότυπα u Σγετική Eociduotti 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μια οικονομική μονάδα χαρακτηρίζεται οικονομικά υγιής όταν διαθέτει: 1. Αξιοπιστία - Ρευστότητα. Ικανότητα να εξοφλεί τις υποσχέσεις της όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 2. Ικανότητα να εκτελεί τις λειτουργικές της διαδικασίες και να εκμεταλλεύεται τυχόν ευκαιρίες. 3. Ικανοποιητική αποδοτικότητα. 4. Ανταγωνιστικότητα. 5. Βιωσιμότητα. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

10 1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ΣΗΜΑΣΙΑ Είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος αριθμοδείκτης και απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. Δείχνει το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή του Κεφαλαίου Κίνησης. Με λίγα λόγια απεικονίζει το βαθμό ( όριο ) ασφαλείας των βραχυχρόνιων πιστώσεων ΠΡΟΤΥΠΟ Είναι γενικά επιθυμητό να είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης > 2 για όλες τις οικονομικές μονάδες. Ειδικότερα λαμβάνεται σαν αντιπροσωπευτικό: Α) 1,7-2,2 για όλες τις βιομηχανικές οικονομικές μονάδες, Β) 1,2-2 για τις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών οικονομικές μονάδες ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Αν ο αριθμοδείκτης είναι χαμηλότερος από το γενικό πρότυπο δεν είναι ικανοποιητικός, άρα η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας δε θεωρείται ικανοποιητική. Επίσης είναι δυνατό η διοίκηση της οικονομικής μονάδας να κάνει πιο εντατική χρήση των κυκλοφοριακών στοιχείων, δηλαδή να διατηρεί τα ρευστά διαθέσιμα της στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο ή η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων και απαιτήσεων της να βρίσκεται στο ανώτερο δυνατό σημείο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σαν γενική πρόταση στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας μπορεί να είναι η προσπάθεια βελτίωσης των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, αριθμητή και παρανομαστή, εφ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής ανάλυσης. Όσον αφορά τα στοιχεία του αριθμητή (αποθέματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα) να υπάρχει ορθολογική κατανομή μεταξύ τους. Να προσεχθεί τυχόν υπεραποθεματοποίηση έτοιμων προϊόντων ή πρώτων υλών. Βελτίωση του αριθμοδείκτη θα επιτευχθεί με την αύξηση των διαθέσιμων στοιχείων,η οποία μπορεί να γίνει με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, είτε με την έκδοση και διάθεση νέων μετοχών, είτε με την αύξηση αποθεματικών, με τυχών αλλαγή της πολιτικής κατανομής των Καθαρών Κερδών. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ανάλυση Ισολογισμών, Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ 2002, θ λ.79 Κασάπης Αντώναος - Βέλλιου Περσεςχόνη

11 Κλαδικά Οικονοαικά Πρότυπα u Σγεπκτι Εωοοασ/ή Συγκεκριμένα: Επιχείρηση "ΔΕΛΤΑ" Έτος 1997 : = = Έτος 1998: = = Έτος 1999: = = 1, Έτος 2000: = Έτος 2001: = 1, = 0, Σχολιασμός επιχείρησης ΔΕΛΤΑ για τα παραπάνω έτη: Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι βιομηχανική άρα σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να κυμαίνεται από 1,7 ως 2,2. Έτος 1997(1.3) : παρατηρούμε ότι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας βρίσκεται στο 1.3 ( περίπου), υπολείπεται περίπου 0,4 από το γενικό πρότυπο, και μπορούμε να πούμε κατ αρχήν, ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας δε θεωρείται πολύ ικανοποιητική. Έτος 1998 (1,7) : ο αριθμοδείκτης σημείωσε αύξηση και πλέον μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός καθώς έφτασε στο όριο. Με άλλα λόγια η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας είναι ικανοποιητική. Έτος 1999 (1,63) : για τη χρήση 1999 ο δείκτης κινείται στα ίδια επίπεδα με το Βρίσκεται πολύ κοντά στο πρότυπο και μπορεί να θεωρηθεί κατ αρχήν ικανοποιητικός. Έτος 2000 (1,02) : παρατηρούμε ότι επέρχεται μια πτώση και πάλι του αριθμοδείκτη. Δεν θεωρείται ικανοποιητικός Έτος 2001 (0,92) : η πτώση συνεχίζει και φτάνει σ αριθμοδείκτης το 0,92.Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πτώση αύτη θα μπορούσε να μην υπήρχε αν γινόταν η ανάλυση τσυ δείκτη γινόταν κάπσια άλλη χρονική περίοδο. Θα πρέπει να πούμε ότι η διοίκηση της οικονομικής μονάδας ΔΕΛΤΑ θα μπορούσε να κάνει πιο εντατική χρήση των κυκλοφοριακών της στοιχείων. Επιχείρηση "ΦΑΓΕ": Έτος 1997: = = 2, Έτος 1998 : == «2, Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

12 ΙΟχιδίκά Οικονοαικά Πρότυπα υε Σγεπκή Εοαοϋογή Έτος 1999: = « Έτος 2000 : = «1, Σχολιασμός επιχείρησης ΦΑΓΕ για τα παραπάνω έτη: Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι βιομηχανική άρα σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να κυμαίνεται από 1,7 ως 2,2. Έτος 1997 (2,15) : Ο αριθμοδείκτης κυμαίνεται στο 2,15. Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε πως ο συγκεκριμένος δείκτης γενικής ρευστότητας είναι ικανοποιητικός καθώς ξεπερνάει το πρότυπο. Η οικονομική μονάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή του Κεφαλαίου Κίνησης. Για ορθότερα αποτελέσματα θα πρέπει να παρακολουθούμε την πορεία του δείκτη διαχρονικά και να τον συγκρίνουμε με το μέσο όρο του κλάδου ή με τον αντίστοιχο των ανταγωνιστών. Έτος 1998 (2,02) : Παρόλο που υπάρχει μια μείωση 0,13 από την προηγούμενη χρήση ο αριθμοδείκτης είναι ικανοποιητικός καθώς έστω και οριακά είναι μεγαλύτερος από το πρότυπο. Αυτό σημαίνει πως η οικονομική μονάδα μπορεί να αντεπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με κάποια άνεση. Έτος 1999 (2,24) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι ικανοποιητικός, γιατί ξεπερνάει το πρότυπο. Παρατηρούμε πως υπάρχει αύξηση της τάξης του 0,22 από την προηγούμενη χρήση, πράγμα που σημαίνει πως η επιχείρηση έχει μεγαλύτερο περιθώριο ασφάλειας από την προηγούμενη χρονιά. Η βραχυχρόνια φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας είναι ικανοποιητική. Έτος 2000 (1,63) : Αυτό που αρχικά παρατηρείται είναι η σημαντική μείωση του δείκτη από την προηγούμενη χρήση, με συνέπεια ο αριθμοδείκτης να υπολείπεται ( για λίγο βέβαια ) από το πρότυπο. Πρέπει να πούμε πως αυτό δεν σημαίνει πως ο αριθμοδείκτης δεν είναι ικανοποιητικός απλώς χρειάζεται κάποια προσοχή για να μην επέλθει περαιτέρω μείωση του. Η επιχείρηση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος θα πρέπει να προσεχθεί τυχόν υπεραποθεματοποίηση έτοιμων προϊόντων ή πρώτων υλών. Επιχείρηση '' ΜΕΒΓΑΛ : Έτος 1997 : = = 0, Έτος 1998 : = * 0, Έτος 1999: = = 0, Έτος 2000: = 17, » 0, Κασά3Γης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

13 Κλαδικά Οικονοαικά Πράτυπα u Σνεπκή EoaDuorn = = Σχολιασμός επιχείρησης ΜΕΒΓΑΛ για τα παραπάνω έτη: Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι βιομηχανική άρα σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να κυμαίνεται από 1,7 ως 2,2, Έτος 1997 (0,79) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας υπολείπεται κατά πολύ από το γενικό πρότυπο και αρχικά ο δείκτης δεν είναι ικανοποιητικός. Δεν είναι δηλαδή καλή η βραχυπρόθέσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας για την παρούσα χρήση. Έτος 1998 (0,88): Υπάρχει μια μικρή αύξηση του δείκτη από την προηγούμενη χρονιά. Όμως ο αριθμοδείκτης και πάλι υπολείπεται από το πρότυπο και δεν είναι ικανοποιητικός. Έτος 1999 (0,87) : Ο αριθμοδείκτης κινείται στα ίδια επίπεδα με το 1998 και όπως είναι φυσικό συνεχίζει να υπολείπεται από το πρότυπο. Έτος 2000 (0,83) : Λεν παρατηρείται καμία μεγάλη μεταβολή από τα προηγούμενα έτη και έτσι η οικονομική μονάδα συνεχίζει να μην έχει ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα. Έτος 2001 (1,08): Παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση από την προηγούμενη χρονιά και πλέον μπορούμε να πούμε πως αν συνεχιστεί αυτή η σταδιακή αύξηση θα πλησιάσει γρήγορα το πρότυπο. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε και μία βελτίωση στη βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της. Επιχείρηση ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ : Έτος 1997 : = = Έτος 1998 : = = 1., Έτος 1999 : = = ,17 Έτος 2000: = * 1, ,559 Έτος 2001 : , = 4.375,452 = ,95 Σχολιασμός επιχείρησης ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για τα παραπάνω έτη: Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι βιομηχανική άρα σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να κυμαίνεται από 1,7 ως 2,2. Έτος 1997 (1,91): Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός καθώς υπολείπεται ελάχιστα από το πρότυπο που είναι το 2, Πράγμα που Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσειρόνη

14 Κ)χι3ικά Οικονοαικά Πρότυπα ιιε Σγεπκή E<ganu<mi σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα από την οικονομική μονάδα να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Έτος 1998 (1,73) : Μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμοδείκτης βρίσκεται σε καλό επίπεδο αφού δεν απέχει πολύ από το πρότυπο. Η οικονομική μονάδα έχει κάποια άνεση να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Σε αυτό το σημείο η επιχείρηση θα πρέπει να προσέξει ώστε να μην επέλθει περαιτέρω μείωση. Έτος 1999 (1,17) : Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική μείωση του αριθμοδείκτη από το 1998 και πως πλέον ο δείκτης υπολείπεται αρκετά από το πρότυπο. Άρα ως μια πρώτη παρατήρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Όπως βλέπουνε ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης (γενικής ρευστότητας) και για τα προηγούμενα έτη βρίσκεται κοντά στο πρότυπο οπότε μπορεί φέτος η διοίκηση να κάνει πιο εντατική χρήση των κυκλοφοριακών της στοιχείων, δηλαδή διατηρεί τα ρευστά της διαθέσιμα στο ελάχιστο δυνατό σημείο. Πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή για να μην σημειωθεί άλλη μείωση. Έτος 2000 (1,42) : Υπάρχει μία αύξηση από το 1999 και μπορούμε να πούμε πως είναι εν μέρει ικανοποιητικός. Είναι θετική αυτή η αύξηση και σημαίνει πως βελτιώθηκε η ικανότητα της οικονομικής μονάδας να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Έτος 2001 (1,95): Παρατηρούμε περαιτέρω αύξηση του δείκτη ο οποίος πλέον είναι ικανοποιητικός, αφού βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το πρότυπο. Επιχείρηση " NESTLE ; Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι βιομηχανική άρα σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να κυμαίνεται από 1,7 ως 2,2. Έτος 1999 : = = 0, Έτος 2000 ; := * 0, Έτος 2001 : =: = 1, Σχολιασμός επιχείρησης NESTLE για τα παραπάνω έτη: Έτος 1999 (0,91) : Ο αριθμοδείκτης υπολείπεται κατά πολύ από το γενικό πρότυπο και μπορούμε να πούμε κατ αρχήν ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας δεν θεωρείται καλή. Η στατική αυτή ανάλυση είναι δυνατό να διαφέρει αν υπολογισθεί σε άλλη στιγμή της ίδιας χρήσης. Έτος 2000 (0,96) : Υπάρχει μια μικρή αύξηση όμως ακόμη βρίσκεται μακριά από το πρότυπο. Δεν είναι αρκετά ικανοποιητικός άρα απαιτείται να τον μελετήσουμε διαχρονικά. Κασάττης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεοκινη

15 Κ> α5ικά Οικο\'οαικά Ποόητπα u Σγεπιοί Ε<οαοαογή Έτος 2001 (1,02): Παρατηρούμε μια περαιτέρω αύξηση του δείκτη Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική μονάδα προχωρά σωστά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση έστω και μικρή. Επιχείρηση "ΡΟΔΟΠΗ : Έτος 1997: ,150 Έτος 1998 : Έτος 1999: = 1, = = , Έτος 2000 : , = 1, Έτος 2001 : = Σχολιασμός επιχείρησης ΡΟΔΟΠΗ για τα παραπάνω έτη: Έτος 1997 (1,14) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολείπεται από το πρότυπο, οπότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Άρα η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας δεν είναι ικανοποιητική. Έτος 1998 (1,17) :0 δείκτης παραμένει στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Επομένως και για το 1998 δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Έτος 1999 (1,19): Ο αριθμοδείκτης συνεχίζει να κινείται στα ίδια επίπεδα με τα δύο τελευταία έτη. Έτος 2000 (1,33) : Υπάρχει μια μικρή αύξηση από την προηγούμενη χρήση, αν και δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να βοηθήσει την οικονομική μονάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας. Έτος 2001 (1,49). Παρατηρούμε περαιτέρω αύξηση από την προηγούμενη χρήση και έτσι πλησίασε ακόμα περισσότερο στο πρότυπο. Βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο και η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα και σταδιακά θεωρείται ικανοποιητικός. Επιχείρηση "ΝΕΟΓΑΛ : Έτοε 1997 : = = 1, ,898 Έτος 1998 : = 1, = 1, Κασάπης Αντώττος - Βέλλιου Περσερόνη

16 Κλαδικά Οικονοαικά Ποόηιπα ιιε Σγεπιοί Εωοροογή Έτος 2000 : = = Έτος 2001 : = Σχολιασμός επιχείρησης ΝΕΟΓΑΛ για τα παραπάνω έτη: Έτος 1997 (1,86) : Ο δείκτης υπολείπεται ελάχιστα από το πρότυπο, άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικός. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας θεωρείται ικανοποιητική. Θα ήταν θετικό γγ αυτήν αν ο δείκτης παρέμενε σε αυτά τα επίπεδα. Έτος 1998 (1,12) : Παρατηρείται μια μείωση του δείκτη και αυτό μειώνει σημαντικά τη φερεγγυότητα της στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Έτος 2000 (1,38) : Υπάρχει μια αύξηση και μπορούμε να αναφέρουμε ότι η οικονομική μονάδα προσπαθεί να φτάσει και να ξεπεράσει ίσως το πρότυπο. Έτος 2001 (1,21) : Παρατηρείται μια μικρή πτώση του δείκτη οπότε αρχίζει και πάλι να απομακρύνεται από το πρότυπο. Άρα δεν θεωρείται ικανοποιητικός και η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα του δεν είναι επίσης ικανοποιητική. Επιχείρηση "ΟΛΥΜΠΟΣ : Έτος 1999 : = Έτος 2000 : = = 0, Έτος 2001 : = = 0, Σχολιασμός επιχείρησης ΟΛΥΜΠΟΣ για τα παραπάνω έτη: Έτος 1999 (0,55) : Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολείπεται κατά πολύ από το γενικό πρότυπο 2 και μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Υπάρχει δυσκολία της οικονομικής μονάδας να αντεπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Πρέπει να υπάρξει σωστή και οργανωτική διοίκηση για να βελτιωθεί η κατάσταση της. Έτος 2000 (0,45) : Υπάρχει μείωση από την προηγούμενη χρήση και ο δείκτης πλέον υπολείπεται ακόμη πιο πολύ από το πρότυπο. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός και γγ αυτό θα πρέπει να υπάρξει άμεση αύξηση του, γιατί αλλιώς η οικονομική μονάδα δεν θα έχει την δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Έτος 2001 (0,57) : Στη χρήση αυτή υπάρχει μεν μία αύξηση άλλα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, άρα καθόλου ικανοποιητική. Κασάκης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

17 Κ>χιδίκά ΟικοΝ οαικά riponwig u Σγετυαί Ewanucrn} ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Σύνολο KUKAo<popoijivTOC ενεονητικού-αποθευατα+υετ/κοί λον/συοί Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις+ μετ/κοί λογ/σμοί παθητικού ΣΗΜΑΣΙΑ Αποτελεί ένδειξη της ικανότητας μίας οικονομικής μονάδας να εξοφλεί της τρέχουσες υποχρεώσεις της" Δείχνει πόσες φόρες τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της οικονομικής μονάδας καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΠΡΟΤΥΠΟ Ο δείκτης ρευστότητας για να είναι ικανοποιητικός θα πρέπει να είναι > ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Γενικά όταν τα με σχετική ευκολία ρευστοποιήσιμα στοιχεία μίας οικονομικής μονάδας, σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον αποθέματα, είναι ίσα ή μεγαλύτερα του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, τότε θεωρητικά τουλάχιστον η οικονομική μονάδα έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Όταν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι κατώτερο της μονάδας ( <1) τότε αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας χρηματοδοτούνται μερικώς από δάνεια βραχυπρόθεσμης λήξης. Δείχνει ότι τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις για να ασφαλίσει ρευστότητας, για τη συγκεκριμένη χρήση.για την εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων θα πρέπει να συγκριθεί και με τους αντίστοιχους δείκτες των προηγούμενων ετών και με το μέσο όρο του κλάδου. Ενδέχεται από την κατάσταση ταμειακής ροής ή τους πίνακες κίνησης ρευστών διαθέσιμων, που συντάσσει καθημερινά η οικονομική μονάδα να μην υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, δηλαδή ικανότητας πληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, και ένας τέτοιος χαμηλός αριθμοδείκτης να δικαιολογείται ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για τη βελτίωση του αριθμοδείκτη ειδικής ρευστότητας προτείνεται τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας να διερευνηθούν οι όροι της σχέσης του δείκτη και ανάλογα να διενεργηθούν οι σχετικές αλλαγές. Μέρος των αλλαγών αυτών μπορεί να θεωρηθεί: > Η αύξηση διαθέσιμων στοιχείων, ενδεχόμενα με τη διαδικασία αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, > Εντατικοποίηση των πωλήσεων, με ορθολογική πολιτική τιμών > Εντατικοποίηση είσπραξης των απαιτήσεων, και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε καθυστέρηση, > Καλύτεροι όροι εξόφλησης των υποχρεώσεων. ' ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ανάλυση Ισολογισμών, Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ 2002, σ λ.82 Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

18 Κ'ίΛΟΐκά Οικονοαικά Πρότυπα u Σγεπιαι Εχοαοίΐογιί Επιχείρηση ΔΕΛΤΑ : Έτος 1997 ; Έτος 1998 : Έτος 1999 : Έτος 2000 : = = = « = = 1, = *= Έτος 2001 : = = Σχολιασμός επιχείρησης ΔΕΛΤΑ για τα παραπάνω έτη: Έτος 1997 (0,92) : Για την χρήση 1997 ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μπορούμε να πούμε πως είναι αρκετά ικανοποιητικός, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο πρότυπο. Τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έτος 1998 (1,25) : Υπάρχει σημαντική αύξηση του δείκτη ο οποίος πλέον υπερτερεί του γενικού προτύπου. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ικανοποιητικός και μπορούμε να πούμε πως είναι καλή η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας. Έτος 1999 (1,22) : Ο αριθμοδείκτης παραμένει στο ίδιο επίπεδο και θεωρείται ικανοποιητικός. Τα α γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία επαρκούν για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων. Έτος 2000 (0,75) : Παρατηρούμε μία σημαντική πτώση του αριθμοδείκτη ο οποίο; υπολείπεται του γενικού προτύπου. Με μία πρώτη ματιά θα πρέπει να πούμε ότι ο δείκτης δεν είναι ικανοποιητικός. Έτος 2001 (0,72) : Βλέπουμε ότι ο αριθμοδείκτης συνεχίζει να μειώνεται έστω και ελάχιστα και το κακό είναι ότι η μείωση αυτή συνεχίζεται για δεύτερη χρήση. Επιχείρηση "ΦΑΓΕ": Έτος 1997 : Έτος 1998 : = 1, * 1, Έτος 1999 : Έτος 2000 : * 1, = = 1, Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσερόνη

19 Κλαοικά Οικονοαικά Πρότιηια ue Σΐεπκτι Εοαουογή Σχολιασμός επιχείρησης ΦΑΓΕ για τα παραπάνω έτη; Έτος 1997 (1,55) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης θεωρείται πολύ ικανοποιητικός καθώς είναι αρκετά μεγαλύτερος από το γενικό πρότυπο α, πράγμα που σημαίνει ότι η σικσνομική μονάδα έχει καλή τρέχουσα οικονομική μονάδα έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Έτος 1998 (1,48) : Ο δείκτης κινείται στάδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Άρα είναι ικανοπσιητικός αφού υπερβαίνει το πρότυπο. Έτος 1999 ( 1,75) : Παρατηρούμε μία αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη σε σχέση με το έτος Συνεχίζεται να είναι μεγαλύτερος από το πρότυπο, άρα η τρέχουσα οικονσμική της κατάσταση είναι ικανοποιητική. Έτος 2000 (1,31) : Υπάρχει μία μείωση του δείκτη, συνεχίζει όμως να είναι ικανοποιητικός. Επιχείρηση "ΜΕΒΓΑΛ : Έτος 1997 : = 0, Έτος 1998: ^ = 0, Έτος 1999 : = Έτος 2000 : ^ Έτος 2001 : ^ = 0, = 0, = 0, Σχολιασμός επιχείρησης ΜΕΒΓΑΛ για τα παραπάνω έτη: Έτος 1997 (0,47) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολείπεται αρκετά από το πρότυπο για την παρούσα χρήση. Πρέπει να υπάρξει βελτίωση του, γιατί η οικονομική μονάδα δεν είναι σε θέση να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Αρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικός. Έτος 1998 (0,55) : Υπάρχει μία αύξηση του αριθμοδείκτη, όχι όμως πολύ μεγάλη με συνέπεια να υπολείπεται αρκετά από το γενικό πρότυπο. Η τρέχουσα οικονομική της κατάσταση δεν είναι καλή κατά συνέπεια ο δείκτης δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Έτος 1999 (0,55) : Ο δείκτης παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, άρα ισχύουν τα σχόλια που έγιναν για το Δηλαδή δεν είναι ικανοποιητικός και τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή ώστε να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσειρότη

20 Κλαδικά Οίκονοαικά Πρότι>πα ιιε Σγεπκτί Εφοοοογή 19 Έτος 2000 (0,58) : Ο αριθμοδείκτης κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με μία μικρή, ελάχιστη αύξηση η οποία όμως να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Έτος 2001 (0,70) : Παρατηρείτε μία αύξηση του αριθμοδείκτη ο οποίος αρχίζει να πλησιάζει το πρότυπο. Αρα η βελτίωση θεωρείται θετική άλλα πρέπει να σημειωθεί και άλλη αύξηση για να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Επιχείρηση " ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ : Έτος 1997 ; = = 1, Έτος 1998 ; = = 1, Έτος 1999 : Έτος 2000 : Έτος 2001 ; = = 0, = = 0, = = 1, Σχολιασμός επιχείρησης ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (1,22) ; Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπερτερεί του γενικού προτύπου και θεωρείται καλή η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, άρα θεωρείται ικανοποιητική. Έτος 1998 ( 1,10) : Παρόλο που υπάρχει μία μικρή τπώση του δείκτη συνεχίζει να είναι μεγαλύτερος από το πρότυπο. Επομένως παραμένει ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Έτος 1999 (0,72) : Παρατηρούμε μία αρκετά σημαντική τττώση του αριθμοδείκτη, ο οποίος τώρα υπολείπεται του γενικού πρότυπου. Τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας χρηματοδοτούνται μερικώς από δάνεια βραχυπρόθεσμης λήξης. Έτος 2000 (0,67) : Ο δείκτης κυμαίνετε στα ίδια επίπεδα με αυτά τις προηγούμενης χρήσης. Αρα και πάλι δεν θεωρείται ικανοποιητικός και υπάρχει δυσκολία κάλυψης των τρεχουσών υποχρεώσεων από τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Έτος 2001 (1,15): Παρατηρούμε μία σημαντική αύξηση και έτσι πλέον και πάλι ο αριθμοδείκτης υπερτερεί έναντι του προτύπου. Θεωρείται ικανοποιητικός και η οικονομική μονάδα μπορεί να κάλυψη της τρέχουσες υποχρεώσεις της. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

21 Κ^χίΟίκά Οικονοαικά Πρότι^α αε Σγετικη Εωαοαογή Επιχείρηση " NESTLE : Έτος = = 0, Έτος = = 0, Έτος = 0, Σχολιασμός επιχείρησης NESTLE για τα παραπάνω έτη : Έτος 1999 (0,67) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δεν βρίσκεται κοντά στο πρότυπο για τη συγκεκριμένη χρονιά, πράγμα που σημαίνει πως δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Έτος 2000 (0,68) : Παρατηρούμε πως ο αριθμοδείκτης έμεινε αμετάβλητος οπότε ισχύει ότι και για την προηγούμενη χρήση. Έτος 2001 (0,82) : Υπάρχει αύξηση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη. Αυτό είναι θετικό, καθώς δείχνει πως τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της οικονομικής μονάδας επαρκούν σε κάποιο βαθμό να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Επιχείρηση Έτος 1997 : Έτος 1998 : Έτος 1999: Έτος 2000 : Έτος 2001 : = = 0, = = 0, = = 0, = = 0, = = 1, Σχολιασμός επιχείρησης ΡΟΔΟΠΗ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (0,90) : Για την παρούσα χρήση 1997 ο αριθμοδείκτης είναι ικανοποιητικός, καθώς υπολείπεται ελάχιστα του γενικού προτύπου. Αρα θα μπορούσε να πούμε ότι η οικονομική μονάδα έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Έτος 1998 (0,95) : Ο αριθμοδείκτης βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Θεωρείται ικανοποιητικός και τα γρήγορα Κασάπης Αντώνιος - BέUιoυ Περσεφόττι

22 Κλαδικά Οικονοαικά Πρότυπα με Σγετική Εφοριιουτί 21 ρευστοποιήσιμα στοιχεία της είναι επαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Έτος 1999 (0,96) Ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Έτος 2000 (0,96) : Δεν υπάρχει καμία απόλυτος μεταβολή του αριθμοδείκτη, επομένως συνεχίζει να είναι ικανοποιητικός. Έτος 2001 (1,10) : Υπάρχει σημαντική αύξηση του αριθμοδείκτη και πλέον υπερτερεί από το γενικό πρότυπο. Θεωρείται πολύ ικανοποιητικός και φυσικά τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της οικονομικής μονάδας είναι περισσότερο επαρκή για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων. Επιχείρηση ΝΕΟΓΑΛ Έτος Έτος Έτος = 1, * 0, = 1, = 0, Σχολιασμός επιχείρησης ΝΕΟΓΑΛ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (1,55): Ο αριθμοδείκτης θεωρείται ικανοποιητικός καθώς υπερτερεί κατά πολύ της μονάδας. Η οικονομική μονάδα έχει πολύ καλή ρευστοποιήσιμη οικονομική κατάσταση καθώς και τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία καλύτπουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Έτος 1998 (0,95): Υπάρχει μία μείωση του αριθμοδείκτη (αρκετά μεγάλη) όμως ο δείκτης βρίσκεται ακόμα κοντά στο πρότυπο. Άρα θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Έτος 2000 (1,07) : Παρατηρείται μία μικρή αύξηση του δείκτη που υπερτερεί της μονάδας. Επομένως ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. Έτος 2001 (0,91) : Υπάρχει και πάλι μία μείωση του αριθμοδείκτη που όμως είναι κοντά στη μονάδα άρα και πάλι είναι ικανοποιητικός. Επιχείρηση ΌΛΥΜΠΟΣ : Έτος 1999 : Έτος 2000 : Έτος 2001 : = = 0, = = 0, = = Κασάπης Αντώνιος - BέUιoυ Περσεφόνη

23 Κλαόικά Οικονοαικά Ποότι>πα αε itenicn Εοαουογή Σχολιασμός επιχείρησης ΟΛΥΜΠΟΣ για τα παραπάνω έτη ; Έτος 1999 (0,43): Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης θεωρείται μη ικανοποιητικός καθώς υπολείπεται κατά πολύ μάλιστα από τσ γενικό πρότυπο. Συνεπώς τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων. Έτος 2000 (0,30) : Παρατηρούμε ότι η πτώση συνεχίζεται. Υπολείπεται ακόμη περισσότερο από το γενικό πρότυπο άρα δεν θεωρείται καθόλου ικανοποιητικός. Έτος 2001 (0,29) : Ισχύει ότι αναφέρουμε για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη και την προηγούμενη χρήση. Είναι αρνητικό για την οικονομική μονάδα η συνεχής αυτή μείωση πσυ εξακολουθεί να υπάρχει τα τρία αυτά χρόνια. Αρα και πάλι η κατάσταση είναι μη ικανσποιητική. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεφόνη

24 Κ/-οόικ:α Οικονουικα flponjtiu αε Σ'/ετική Evxioucrm ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Χρεόγραφα + Διαθέσιμα Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικά θεωρούνται αυτές που είναι πληρωτέες τον αμέσως επόμενο μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Οι πληροφορίες όμως αυτές είναι διαθέσιμες μόνο στον εσωτερικό αναλυτή(ως τέτοιες εκλαμβάνονται μόνο στα κονδύλια των λογαριασμών των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του παθητικού : υποχρεώσεις από φόρους - τέλη και ασφαλιστικοί οργανισμοί) ΣΗΜΑΣΙΑ Δίνει την εικόνα της επάρκειας μετρητών της οικονομικής μονάδας σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργίες της ανάγκες. Δείχνει πόσες φορές τα αμέσως διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ΠΡΟΤΥΠΟ Πρακτικά το επίπεδο του αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας μπορεί να είναι κάτω της μονάδας δηλ. < 1 ειδικότερα όταν υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Το άριστο ύψος του δείκτη πρέπει να κυμαίνεται σ ένα σημείο το οποίο θα επιτρέπει στην οικονομική μονάδα να ανταποκρίνεται στις ληκτές υποχρεώσεις της με σχετική άνεση, χωρίς όμως ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων της να μείνει αδρανές στο ταμείο ή και στις τράπέζες ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να γίνει εκ μέρους της διοίκησης της οικονομικής μονάδας εντατικοποίηση και ορθολογισμός αξιοποίησης των στοιχείων των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας. Επιχείρηση "ΔΕΛΤΑ : Έτος 1997 : = = 0, Έτος 1998 : = «0, Έτος 1999: = = 0,02 ΜΠΑΛΤΙΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ανάλυση Ισολογισμών. T.E.1 ΚΑΒΑΛΑΣ θ λ. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεψόνη

25 Κλαόικά OiKovomKO Πρότυπα ue Σγεηκή Εωαοαοττί Έτος 2000: = = Έτος 2001 : = = 0, Σχολιασμός επιχείρησης ΔΕΛΤΑ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (0,36) : Ο αριθμοδείκτης υπολείπεται αρκετά από το πρότυπο 1. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός καθώς τα μετρητά δεν επαρκούν για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας. Έτος 1998 (0,22): Έχουμε μείωση του αριθμοδείκτη ο οποίος απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από το πρότυπο. Όπως είναι φυσικό συνεχίζει να μην θεωρείται ικανοποιητικός. Έτος 1999 (0,02) : Όπως είναι εύκολα αντιλητπό ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης βρίσκεται στο χειρότερο σημείο γίνεται καθώς τα αμέσως διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο δεν επαρκούν για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων άλλα ούτε μέρος αυτών. Έτος 2000 (0,14) : Ό συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δεν θεωρείται σίγουρα ικανοποιητικός για την παρούσα χρήση, καθώς υπολείπεται πολύ από το πρότυπο. Αυτό δείχνει πως τα αμέσως διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Έτος 2001 (0,25) : Παρατηρούμε μία αύξηση η οποία όμως δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να θεωρηθεί ο αριθμοδείκτης ικανοποιητικός. Τα μετρητά της οικονομικής μονάδας δεν είναι επαρκή σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες. Επιχείρηση "ΦΑΓΕ : Έτος 1997 : = Έτος 1998 : = Έτος 1999 : = » 3, = 4, » 5, Έτος 2000 : = «2, Σχολιασμός επιχείρησης ΦΑΓΕ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (3,12) : Σημαίνει πως η οικονομική μονάδα μπορεί να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 3,12 φορές. Αυτό είναι καλό αλλά με σωστή διαχείριση θα μπορούσε να είναι < 1, γιατί πρέπει η οικονομική μονάδα να Κοσάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσειρόνη

26 10χι5ίκά Οικονοαίκά Πρότυπα u Στεπιοί Εφοοοογή 25 καλύπτει τις ληκτές της υποχρεώσεις χωρίς όμως ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων της να μένει αδρανές στο ταμείο ή στις τράπεζες. Έτος 1998 (4,33) : Υπάρχει αύξηση του αριθμοδείκτη, Η οικονομική μονάδα μπορεί να πληρώσει τις ληκτές της υποχρεώσεις περισσότερες φορές όμως πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση της, ώστε να μην μένουν τα διαθέσιμα αδρανή στο ταμείο ή στις τράπεζες. Έτος 1999 (5,58): Έχουμε νέα περαιτέρω αύξηση του αριθμοδείκτη, επομένως ισχύει ότι και για τις προηγούμενες χρήσης. Έτος 2000 (2,09) : Έχουμε μία σημαντική μείωση του αριθμοδείκτη την τρέχουσα χρήση. Η οικονομική μονάδα,βέβαια, μπορεί να πληρώσει της ληκτές της υποχρεώσεις σχεδόν 2 φορές. Η μείωση αυτή είναι πολύ καλή για την πορεία της επιχείρησης, γιατί τα διαθέσιμα δεν μένουν αδρανή στα ταμεία ή στις τράπεζες. Επιχείρηση "ΜΕΒΓΑΛ" : Έτος 1997: Έτος 1998 ; Έτος 1999 : Έτος 2000; Έτος 2001: = = = = = «1,03 = 2,03 = 1,32» 1,24 = 1,02 Σχολιασμός επιχείρησης ΜΕΒΓΑΛ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (1,03) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικός, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο πρότυπο. Έτσι δείχνει πως η οικονομική μονάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις ληκτές της υποχρεώσεις χωρίς ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων της να μένει αδρανές. Έτος 1998 (2,03): Για την παρούσα χρήση (1998) μπορούμε να πούμε πως ο αριθμοδείκτης είναι ικανοποιητικός, καθώς η επιχείρηση μπορεί να κάλυψη περίπου δύο φορές τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες με τα αμέσως διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία. Έτος 1999 (1,32) : Είναι ικανοποιητικός ο αριθμοδείκτης η οικονομική μονάδα είναι σε θέση με τα υπάρχοντα μετρητά να κάλυψη τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες. Έτος 2000 (1,24) : Αν υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση στην οικονομική μονάδα είναι ικανοποιητικός ο αριθμοδείκτης καθώς μπορεί να κάλυψη τις Κασάπης Αντώνιος - BέUιoυ Περσειρόνη

27 Κ> οώίκά Οικσνουικά Πί)όπ/πα ue Σγεπκή Εωοοοοτή τρέχουσες λεσουργικές της ανάγκες με τα μετρητά που έχει στη διάθεση της και παράλληλα δεν αφήνει μεγάλο μέρος των διαθέσιμων αδρανές. Έτος 2001 (1,02) Κατ' αρχήν θεωρείται ικανοποιητικός ο αριθμοδείκτης αφού όπως παρατηρούμε τα διαθέσιμα της οικονομικής μονάδας, συνεχίζουν να καλύτπουν τις ληκτές υποχρεώσεις. Επιχείρηση "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" Έτος 1997 : Έτος 1998 : Έτος 1999 : = = 0, = 0, = = 0, Έτος 2000: = = 0, Έτος 2001 : = = 1, Σχολιασμός της επιχείρησης ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 (0,62) : Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμοδείκτης είναι πολύ ικανοποιητικός καθώς απέχει αρκετά από το πρότυπο. Σημαίνει πώς η οικονομική μονάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ληκτές της υποχρεώσεις με τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα που έχει την συγκεκριμένη χρήση. Έτσς 1998 (0,10) : Παρατηρούμε σημαντική μείωση του αριθμοδείκτη στην παρούσα χρήση. Όπως είναι φυσικό δεν είναι ικανοποιητικός καθώς η οικονομική μονάδα μπορεί να πληρώσει τις ληκτές υποχρεώσεις της μόνο 0,10 φορές. Επομένως πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να πλησιάσει το πρότυπο. Έτος 1999 (0,15) Δεν παρουσιάστηκε ουσιαστική μεταβολή στον αριθμοδείκτη, κατά συνέπεια ισχύουν τα σχόλια πσυ έγιναν για την πρσηγαύμενη χρήση (παρόλσ που είχε μια μικρή αύξηση δεν ήταν σημαντική). Έτος 2000 (0,27) : Βλέπουμε μία αύξηση τσυ αριθμοδείκτη για την τρέχουσα χρήση. Και πάλι όμως δεν θεωρείται ικανοποιητικός, γιατί η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα πού έχει στις ληκτές της υπσχρεώσεις. Έτσς 2001 (1,42) : Παρατηρούμε μία μεγάλη και σημαντική αύξηση τσυ αριθμοδείκτη, ο οποίος έκανα ένα άλμα 1,15 μονάδων. Τώρα μπορούμε να πούμε πως είναι ικανοποιητικός και μας δείχνει ότι η οικονομική μονάδα μπορεί να πληρώσει της ληκτές της υποχρεώσεις 1,42 φορές. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσεςιόνη

28 Κλαδικά Οικονοαικά Πρότυπα ue Σγεπκτι Εωαουογή Επιχείρηση " NESTLE ": Έτος 1999 : = » 0,24 Έτος 2000 : = = 0, Έτος 2001 : = * 0,32 Σχολιασμός της επιχείρησης NESTLE για τα παραπάνω έτη : Έτος 1999 (0,24) : Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης για την τρέχουσα χρήση θεωρείται πως είναι ικανοποιητικός, καθώς η οικονομική μονάδα δεν έχει την επάρκεια μετρητών σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της. Έτος 2000 (0,04) ; Όπως είναι εύκολα αντιληπτό ο αριθμοδείκτης είναι πολύ αρνητικός, καθώς η οικονομική μονάδα δεν έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ληκτές της υποχρεώσεις με τα άμεσα διαθέσιμα περιουσιακά της στοιχεία. Πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση του δείκτη ώστε να φτάσει ή έστω να πλησιάσει το πρότυπο. Έτος 2001 (0,32) : Είναι θετικό το γεγονός πως έχουμέ μια αύξηση, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην κατάσταση που βρισκόταν ο αριθμοδείκτης την προηγούμενη χρήση, είναι αρκετά μεγάλη και σημαντική. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι ο δείκτης υπολείπεται κατά πολύ από το πρότυπο και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Επιχείρηση ' ΡΟΔΟΠΗ ; Έτος 1997 : Έτος 1998 : Έτος 1999 : = = = * 2,24 = 3,17» 7,52 Έτος 2000 : = «5,17 Έτος 2001 : = = 4,85 Σχολιασμό της επιχείρησης ΡΟΔΟΠΗ για τα παραπάνω έτη : Έτος 1997 ( 2,24) ; Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει πως η οικονομική μονάδα μπορεί να καλύψει τις ληκτές της υποχρεώσεις με τα άμεσα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία κατά 2,24 φόρες. Κασάπης Αντώνιος - Βέλλιου Περσειρόνη

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #3: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Εισαγωγή - Αριθμοδείκτες Ρευστότητας) Πέτρος Καλαντώνης

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ο κλάδος κοσμημάτων στην Ελλάδα. Ανάλυση περίπτωσης «Ροΐΐί Ρ οΐ^» με χρήση αριθμοδεικτών.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.

AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.» Σπουδαστές: Λαμπρινουδάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4/6/2009 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΝΤΟΥΣΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Γ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 1.1Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και των τάσεων που διαμορφώνονται διαχρονικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΟ ΑΒΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Στη διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματο-οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:9793 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1.1 Έννοια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; ΚηΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΤΣΗΣ Οικονομολόγος - Καθηγητής λογιστικής Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΝΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ρευστότητα-Βιωσιμότητα Επιχείρησης με σχετική εφαρμογή. Βιομηχανία Φωσφορικών

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σπουδαστής: Σταύρου Μαρίνος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Καϊσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών Αριθμοδείκτες Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Αριθμοδείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 2: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 2: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 2: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ Α.Μ. 5566 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2009 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης

Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης Δίδονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «ΕΨΙΛΟΝ»: Ισολογισμός Ενεργητικό Παθητικό Έτος 1 Έτος 2 Έτος 1 Έτος 2 Πάγια 338.000 460.000 Μετοχικό κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης Ο ισολογισμός. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κατάσταση διανομής κερδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων βιομηχανικής κα ι εμπορικής επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Διοίκηση Επιχειρήσεων με Βάση την Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κατσά Γεώργιου ΘΕΜΑ: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κατσά Γεώργιου ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κατσά Γεώργιου ΘΕΜΑ: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο Β ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλική Μπρίνια Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 3. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Και Συγκριτική Ανάλυση Επιχείρησης Στον Κλάδο Γάλακτος. ΝΕΟΓ ΑΛ Α.Ε

Διαχρονική Και Συγκριτική Ανάλυση Επιχείρησης Στον Κλάδο Γάλακτος. ΝΕΟΓ ΑΛ Α.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας Διαχρονική Και Συγκριτική Ανάλυση Επιχείρησης Στον Κλάδο Γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε Υποβληθείσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Στατιστική διερεύνηση και αντιπαράθεση της λογιστικής θέσης των εταιριών του νομού Ξάνθης και του νομού Αττικής

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Στατιστική διερεύνηση και αντιπαράθεση της λογιστικής θέσης των εταιριών του νομού Ξάνθης και του νομού Αττικής ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Στατιστική διερεύνηση και αντιπαράθεση της λογιστικής θέσης των εταιριών του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013.

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Παρουσίαση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 20.04.2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» -ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ ΘΕΜΑ Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΚΑΙ Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ ΣΗ ΤΩ Ν Χ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΠΟΥΔΑΤΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΑΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6941

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέ Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Αρχέ Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΓΑΚΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Αρχέ Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών Προκλήσει και Προοπτικέ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Εκτίμηση Διοικητικής Επίδοσης με Χρήση Αριθμοδεικτών

Κεφάλαιο 7. Εκτίμηση Διοικητικής Επίδοσης με Χρήση Αριθμοδεικτών Κεφάλαιο 7 Εκτίμηση Διοικητικής Επίδοσης με Χρήση Αριθμοδεικτών Η εκτίμηση της διοικητικής επίδοσης και γενικότερα της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων μας πληροφορεί για τη χρήση των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα