ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή Γιώργος Καρράς (επιβλέπων) Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Έλλη Πέτσα Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 The project is co-funded by the European Social Fund (75%) and National Resources (25%) EPEAEK II HERAKLEITOS. Η εκπόνηση της διατριβής συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%) και Εθνικούς Πόρους (25%) στo πλαίσιo του ΕΠΕΑΕΚ II, πρόγραµµα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Υποτροφίες έρευνας µε κατεύθυνση την βασική έρευνα.

3 Πρόλογος Το θέμα της διατριβής και η Τριμελής Συμβουλευτική Επίτροπή ορίστηκαν το Η διατριβή χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II (πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υ- ποτροφίες Έρευνας με Κατεύθυνση την Βασική Έρευνα). Το 2005 επισκέφθηκα την ερευνητική ομάδα MOVI (Modeling for Computer Vision) του γαλλικού ερευνητικού κέντρου INRIA (Rhône-Alpes), όπου συνεργάστηκα με τον Dr. P. Sturm για θέματα της διατριβής μου, ενώ έκανα και παρουσίαση για την μέχρι τότε εξέλιξή της στους καθηγητές, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες της ομάδας. Κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ε- πιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομες δημοσιεύσεις της διατριβής (σε αυτές υπάρχουν 12 αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία): Grammatikopoulos L., Karras G., Petsa E., Geometric information from single uncalibrated images of roads. International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, 34(B5), pp Grammatikopoulos L., Karras G., Petsa E., Camera calibration approaches using single images of man-made objects. Proc. XIX CIPA International Symposium, Antalya, Turkey, pp Grammatikopoulos L., Karras G., Petsa E., Camera calibration combining images with two vanishing points. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 35(5), pp Grammatikopoulos L., Karras G., Petsa E., Automatic estimation of vehicle speed from uncalibrated video sequences. Proc. FIG-ISPRS-ICA International Symposium Modern Technologies, Education & Professional Practice in Geodesy & Related Fields, Sofia, pp Grammatikopoulos L., Karras G., Petsa E., Kalisperakis I., A unified approach for automatic camera calibration from vanishing points. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, Vol. XXXVI, Part 5 (in CD). Grammatikopoulos L., Karras G., Petsa E., An automatic approach for camera calibration from vanishing points. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, vol. 62, pp

4 Ευχαριστίες Κατ' αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την γυναίκα μου έσποινα, για την βοήθεια και την υποστήριξή της όλα αυτά τα χρόνια. Τους γονείς μου και την υπόλοιπη οικογένειά μου για την ενίσχυση και την συμπαράστασή τους. Το μέλος της τριμελούς επιτροπής καθηγητή Ανδρέα Γεωργόπουλο και τον ερευνητή του ιδρύματος INRIA Peter Sturm για τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις τους. Τον φίλο μου Ηλία, επίσης υποψήφιο διδάκτορα στην Φωτογραμμετρία, που μοιράστηκε μαζί μου όλες τις φωτογραμμετρικές ανησυχίες και προβληματισμούς. Την φίλη μου Αλεξάνδρα για την βοήθειά της στην συγγραφή της διατριβής. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε δύο μου φίλους κι ας με συγχωρέσουν που δεν τους αποκαλώ καθηγητές αφού η προσφορά τους ξεπερνάει κατά πολύ τις υποχρεώσεις αυτού του όρου τον Γιώργο και την Έλλη που με την καταλυτική τους παρουσία μου έμαθαν το πραγματικό νόημα των λέξεων μελετώ, ερευνώ, βοηθάω. 2

5 Περίληψη ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λάζαρος Γραμματικόπουλος ιδακτορική ιατριβή εκέμβριος 2007 Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της γεωμετρίας της μεμονωμένης προοπτικής εικόνας, με έναν τριπλό στόχο. Κατ αρχάς, να κατανοηθεί περαιτέρω η γεωμετρία αυτή με την διατύπωση εναλλακτικών προσεγγίσεων γιά ορισμένα σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την γεωμετρία των σημείων φυγής της εικόνας και την σχέση τους αφενός με το πρόβλημα της βαθμονόμησης μηχανής και αφετέρου με ζητήματα ανακατασκευής του χώρου. Ο δεύτερος σημαντικός στόχος ή- ταν η έρευνα αυτή να πραγματοποιηθεί μεν στο τυπικά ευκλείδειο εννοιολογικό πλαίσιο της Φωτογραμμετρίας, αλλά παράλληλα να εξηγηθεί με σαφήνεια η σχέση όσων αλγορίθμων διατυπώνονται εδώ με ανάλογες προσεγγίσεις από τον χώρο της γεωμετρικής (ή υπολογιστικής) Όρασης Υπολογιστών, όπου και κυρίως μελετάται η γεωμετρία της μεμονωμένης εικόνας. Με την έννοια αυτή, η διατριβή διατυπώνει ταυτόχρονα ευκλείδειες ερμηνείες, χρήσιμες για την Φωτογραμμετρία, μεθόδων της Όρασης Υ- πολογιστών, οι οποίες κατά κανόνα στηρίζονται στην προβολική γεωμετρία. Κύριος στόχος της διατριβής, τέλος, ήταν βέβαια και να υλοποιηθεί η θεωρητική διερεύνηση σε συγκεκριμένους αυτόματους αλγορίθμους, ώστε με αυτόν τόν τρόπο να φανεί και η άμεση πρακτική χρησιμότητά της. Έτσι, στην διατριβή υπάρχουν αρχικά ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις για τις ο- μοιότητες και διαφορές Φωτογραμμετρίας Όρασης Υπολογιστών και την θεωρητική αλλά και πρακτική σημασία της προβολικής γεωμετρίας, ενώ ακόμα παρουσιάζονται ορισμένες θεμελιώδεις ιδιότητες της τελευταίας που είναι αναγκαίες για την συνέχεια της διατριβής. Κατόπιν μελετάται η γεωμετρία εικόνας με σημεία φυγής που αντιστοιχούν σε τρεις ορθογώνιες διευθύνσεις του χώρου, η σχέση της με την γεωμτρία της μηχανής και την ομογραφία, ενώ αξιολογούνται (συγκρινόμενοι με δεδομένα από πολυεικονική συνόρθωση δέσμης με αυτοβαθμονόμηση) διαφορετικοί αλγόριθμοι για την βαθμονόμηση μηχανής μέσω σημείων φυγής, ένας από τους οποίους επιτρέπει να εκτιμάται και η ακτινική διαστροφή του φακού σε ενιαία συνόρθωση. Στην συνέχεια διατυπώνονται οι γεωμετρικές ιδιότητες και οι εξισώσεις που συνδέουν τον εσωτερικό προσανατολισμό εικόνας με τα σημεία φυγής δύο ορθογώνιων διευθύνσεων του χώρου. Ως έκφραση αυτής της σχέσης εισάγεται ο γεωμετρικός τόπος του σημείου λήψης ( σφαίρας βαθμονόμησης ) και συγκρίνεται με αντίστοιχες προβολικές εκφράσεις από την Όραση Υπολογιστών. Βάσει αυτού διατυπώνεται και αξιολογείται πειραματικά αλγόριθμος βαθμονόμησης που επιτρέπει να συνδυάζονται διαφορετικές εικόνες με δύο σημεία φυγής από την ίδια μηχανή. Εν συνεχεία, ο αλγόριθμος γενικεύεται για την αυτόματη βαθμονόμηση μηχανής από μία εικόνα με τρία σημεία φυγής ορθογωνικών διευθύνσεων ή από περισσότερες ανεξάρτητες εικόνες με τουλάχιστον ένα ζεύγος σημείων φυγής. Η μέθοδος αυτοματοποιείται πλήρως με τον αυτόματο εντοπισμό σημείων φυγής σε μία ή και περισσότερες εικόνες μέσω μιας νέας 3

6 τεχνικής και την ελαχιστοτετραγωνική συνόρθωση σε ένα βήμα των παρατηρήσεων από όλες τις εικόνες μέσω εξισώσεων παρεμβολής ευθείας και σφαιρών βαθμονόμησης. Αποτελέσματα της αυτόματης βαθμονόμησης από πραγματικά δεδομένα θεωρήθηκαν ικανοποιητικά, από άποψη βαθμονόμησης αλλά και 3D ανακατασκευής, συγκρινόμενα με εκείνα από συνόρθωση δέσμης. Κατόπιν, η διατριβή πραγματεύεται την αφινική ανακατασκευή επιπέδου. Εξηγείται η γεωμετρία και οι εξισώσεις που επιτρέπουν να επανασυσταθούν αφινικά μέσω ενός μοναδικού σημείου φυγής μη βαθμονομημένες εικόνες, μετωπικές και πλάγιες με διαφορετική γεωμετρία. Ο αλγόριθμος (με μοναδική εξωτερική πληροφορία ένα γνωστό μήκος στην διεύθυνση του άξονα του δρόμου) αξιολογείται με μετρήσεις ταχύτητας ο- χημάτων από διαδοχικές εικόνες ψηφιακών λήψεων βίντεο. Στον αλγόριθμο αυτόν τα κινούμενα οχήματα εντοπίζονται και παρακολουθούνται εντελώς αυτόματα σε αφινικά ανηγμένες εικόνες, ενώ ενσωματώνεται και τεχνική για να ανιχνεύεται η σκιά κινούμενων αντικειμένων. Έτσι, δείχνεται ότι αμιγώς προβολικές προσεγγίσεις έχουν επίσης άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον για την Φωτογραμμετρία. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της διατριβής σχετικά με την θεωρητική σημασία όσο και την πρακτική χρησιμότητα μονοεικονικών μεθόδων σε διαφορετικά φωτογραμμετρικά προβλήματα. Τέλος, επισημαίνονται ορισμένα ενδιαφέροντα ε- ρωτήματα για περαιτέρω μελέτη, ιδίως όσον αφορά την διερεύνηση θεμάτων σχετικών με την ακρίβεια των μεθόδων. 4

7 GEOMETRIC INFORMATION FROM SINGLE IMAGES IN PHOTOGRAMMETRY AND COMPUTER VISION Lazaros Grammatikopoulos Ph.D. Dissertation Department of Surveying, School of Rural and Agricultural Surveying, National Technical University, Athens, Greece December 2007 Abstract Motivation of this thesis is to investigate the geometry of single perspective images in three main aspects. First, the aim is to further understand this geometry by formulating alternative approaches for certain significant problems, regarding particularly the geometry of the image vanishing points and their relation with the question of camera calibration, on the one hand, and with issues of object reconstruction, on the other. A second important aspect was to carry out this research in the typically Euclidean conceptual framework of Photogrammetry, but at the same time to clearly interpret the relation of the algorithms developed here with corresponding approaches from the field of geometric (computational) Computer Vision, where single images are mainly studied. In this sense, the thesis at the same time presents Euclidean interpretations, useful to Photogrammetry, of methods Computer Vision which, as a rule, rely on projective geometry. Finally, of course, an important goal of this thesis was to implement the theoretical investigation in the form of specific automatic algorithms, in order to thereby demonstrate its direct practical usefulness. Thus, the thesis starts with certain introductory comments regarding similarities and differences between Photogrammetry and Computer Vision, as well as the theoretical and practical significance of projective geometry, while certain fundamental properties of projective geometry, necessary for the following, are also presented. Next, the geometry of an image with three vanishing points of orthogonal space directions and its relation to intrinsic camera geometry as well as to homography are studied, while different algorithms for camera calibration via vanishing points one of which allows simultaneous estimation of radial-symmetric lens distortion are evaluated against self-calibrating multi-image bundle adjustment. After this, the geometric properties and the equations which relate camera interior orientation with the vanishing points of two orthogonal directions are formulated. This relation is expressed by the introduction of a geometric locus for the projection centre ( calibration sphere ), which is compared to corresponding projective representations from Computer Vision. On this basis a camera calibration algorithm is formulated and evaluated experimentally, which allows combining different single images with two vanishing points from the same camera. Then the algorithm is generalized for automatic camera calibration using one image with three vanishing points of orthogonal directions or more independent images with at least one pair of vanishing points. The approach is fully automated with the automatic localization of vanishing points on one or more images via a novel technique and a unified least-squares adjustment of ob- 5

8 servations on all participating images through the line-fitting and calibration sphere equations. Results from such automatic calibrations using real data were regarded as satisfactory compared to those from multi-images self-calibration as regards both calibration as well as 3D object reconstruction. The thesis addresses next the question of affine reconstruction of planar objects. The geometry and equations are explained which allow affine reconstruction of uncalibrated images, both frontal and oblique with different orientation, through one single vanishing point. The algorithm (with exclusive metric information a dimension in the direction of the road) is applied and evaluated in cases of vehicle speed measurement from video sequences. In this algorithm moving vehicles are detected and tracked automatically on affine image rectifications, while a shadow detection technique is also incorporated. In this way, it is demonstrated that purely projective approaches have also a direct practical relevance for Photogrammetry. The thesis closes with the conclusions from this research regarding the theoretical and practical significance of single images in different photogrammetric tasks. Finally, certain interesting questions for further investigation are indicated, particularly regarding accuracy issues of the approaches. 6

9 Περιεχόμενα Πρόλογος... Ευχαριστίες... Περίληψη... Abastract... Εισαγωγή Το πλαίσιο της διατριβής... Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών... Η σημασία της προβολικής γεωμετρίας... Φωτογραμμετρία και προβολική γεωμετρία... Αντικείμενο και στόχος της διατριβής... ιάρθρωση της διατριβής... Κεφάλαιο 1 Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας Εισαγωγικά Το δισδιάστατο προβολικό επίπεδο Ομογενείς συντεταγμένες σημείων και ευθειών Ιδεατά σημεία και ευθεία του απείρου Κωνικές τομές Προβολικοί μετασχηματισμοί Η ιεραρχία των μετασχηματισμών Ισομετρικός μετασχηματισμός Μετασχηματισμός ομοιότητας Αφινικός μετασχηματισμός Προβολικός μετασχηματισμός Προβολική γεωμετρία μίας διάστασης και διπλός λόγος Σημεία φυγής και ευθεία φυγής Κυκλικά σημεία Προβολική γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου Κεντρική προβολή βάσει ομογενών συντεταγμένων Η εικόνα ω της απόλυτης κωνικής... Κεφάλαιο 2 Βαθμονόμηση από τρία σημεία φυγής 2.1 Μέθοδοι βαθμονόμησης μηχανής από τρία σημεία φυγής Βαθμονόμηση κατά Gracie Σημεία φυγής και αναγωγή επίπεδων αντικειμένων Σημεία φυγής και γωνίες στροφής της μηχανής Εναλλακτικές μέθοδοι βαθμονόμησης Αλγόριθμος βαθμονόμησης βάσει σημείων φυγής (Α) Αλγόριθμος βαθμονόμησης βάσει των παραμέτρων των ευθειών (Β) Αλγόριθμος βαθμονόμησης βάσει των εικονοσημείων (C) Πειραματική αξιολόγηση

10 Αποτελέσματα από τις μονοεικονικές μεθόδους Σύγκριση μονοεικονικών πολυεικονικών μεθόδων βαθμονόμησης Εισαγωγή ακτινικής διαστροφής στη συνόρθωση Σχολιασμός... Κεφάλαιο 3 Η Σφαίρα Βαθμονόμησης 3.1 Σφαίρα Βαθμονόμησης και Εσωτερικός Προσανατολισμός Εισαγωγή διαφορετικής κλίμακας κατά x και y Σφαίρα βαθμονόμησης και η εικόνα της απόλυτης κωνικής Σφαίρα βαθμονόμησης και βαθμονόμηση βάσει επιπέδων Αλγόριθμος βαθμονόμησης Πρακτική αξιολόγηση Προσομοιωμένα δεδομένα Πραγματικά δεδομένα Η σημασία της γεωμετρίας των λήψεων Σχολιασμός... Κεφάλαιο 4 Αυτόματη Βαθμονόμηση Μηχανής από Σημεία Φυγής 4.1 Αλγόριθμος αυτόματης βαθμονόμησης από σημεία φυγής Μέθοδοι αυτόματης ανίχνευσης σημείων φυγής Η μέθοδος του Rother Βελτιστοποίηση της μεθόδου του Rother Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου Αυτόματη εξαγωγή ακμών Αυτόματος αρχικός εντοπισμός σημείων φυγής Ταυτόχρονη συνόρθωση παρατηρήσεων Παρεμβολή ευθείας Σημεία φυγής και εσωτερικός προσανατολισμός Συνόρθωση σε ένα βήμα Πειραματικά αποτελέσματα Λήψη εικόνων Εξαγωγή και ομαδοποίηση ακμών Αποτελέσματα βαθμονόμησης και αξιολόγησή τους Σταθερά μηχανής και ακτινική διαστροφή φακού Πρωτεύον σημείο της εικόνας Αξιολόγηση μεθόδου βαθμονόμησης μέσω 3D ανακατασκευής Σχολιασμός Κεφάλαιο 5 Αφινική ανακατασκευή επιπέδων από ένα σημείο φυγής Εισαγωγικά Αναγωγή επίπεδου αντικειμένου από δύο σημεία φυγής Αναγωγή επίπεδου αντικειμένου από ένα σημείο φυγής

11 5.2.1 Μετωπικές εικόνες Πλάγιες εικόνες με οριζόντια ευθεία φυγής Πλάγιες εικόνες με τυχαία γεωμετρία λήψης Μέτρηση της ταχύτητας οχημάτων από μεμονωμένες εικόνες Βιβλιογραφική επισκόπηση Το πλαίσιο της εφαρμογής Αξιολόγηση εκτιμήσεων ταχύτητας από χειρωνακτικές μετρήσεις Μέθοδος αυτόματου υπολογισμού ταχύτητας οχημάτων Αυτόματη αναγωγή εικόνων με ένα σημείο φυγής Αυτόματος εντοπισμός οχημάτων Ανίχνευση οχημάτων σε διαδοχικές εικόνες Πρακτική αξιολόγηση αυτόματης μεθόδου Αλγόριθμος εντοπισμού σκιάς οχημάτων Σχολιασμός Συμπεράσματα και Προοπτικές... Βιβλιογραφία

12 Εισαγωγή Το πλαίσιο της διατριβής Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών Την τελευταία δεκαετία, η Φωτογραμμετρία αρχίζει να αναγνωρίζει ότι η ώσμωση με την επιστημονική περιοχή της Όρασης Υπολογιστών (computer vision) είναι πλέον μάλλον αναπόφευκτη αν όχι και ευκταία. Πιο ευαίσθητη σε τέτοια θέματα, η Επιτροπή ΙΙΙ της ιεθνούς Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (ISPRS) έχει ή- δη από το 2000 αλλάξει το όνομά της από Θεωρία και Αλγόριθμοι σε Φωτογραμμετρική Όραση Υπολογιστών. Η προσέγγιση αυτή δεν εξελίσσεται χωρίς σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες κυρίως οφείλονται σε αντιστάσεις, κάποτε ίσως και με σοβινιστική χροιά, των επιστημόνων και από τις δύο κοινότητες ιδίως όμως από την μεριά της Φωτογραμμετρίας που είναι ο παλαιότερος χώρος, με πλήθος εμπεδωμένες τεχνικές. Γιά παράδειγμα, ο F. Leberl, πρόεδρος της Επιτροπής ΙΙΙ της ISPRS κατά την περίοδο , εκτιμά ότι οι νέες εξελίξεις που προέρχονται από την Όραση Υπολογιστών και συγκεντρώνονται στα δύο πρόσφατα εγχειρίδια των Hartley and Zisserman (2000) και Faugeras et al. (2001) αντιπροσωπεύουν εν πολλοίς μιά νέα Φωτογραμμετρία. Αυτό, συνεχίζει, δεν αντιμετωπίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από όσους α- σκούν την Φωτογραμμετρία, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στις νέες προσεγγίσεις (Leberl, 2001). Από μία άποψη, αυτή η επιφυλακτικότητα είναι κατανοητή. Όπως έχουν διαμορφωθεί η θεωρία, οι τεχνικές και οι εφαρμογές στους δύο χώρους, υπάρχουν όντως σημαντικές διαφορές. Τις διαφορές αυτές επισημαίνουν άλλωστε και οι ίδιοι οι θιασώτες της προσέγγισης, τόσο από την Όραση Υπολογιστών (Hartley and Mundy, 1993) όσο και από την Φωτογραμμετρία (Förstner, 2002). Για παράδειγμα, και πέραν των προφανών ζητημάτων ασύμβατης ορολογίας: οι μεν δίνουν, γενικά, περισσότερο βάρος στις εφαρμογές πραγματικού χρόνου και ίσως λιγότερο σε ζητήματα ακρίβειας, τα οποία συνήθως συγκεντρώνουν το κύριο ενδιαφέρον των δε, οι πρώτοι αντιμετωπίζουν τα θέματα προσανατολισμών και 3D ανακατασκευής του χώρου (σε πρώτη φάση τουλάχιστον) κατά κύριο λόγο μέσω της προβολικής γεωμετρίας και των συναφών γραμμικών αλγορίθμων, ενώ οι δεύτεροι κατά κανόνα λειτουργούν, απευθείας και αποκλειστικά, στο πλαίσιο της ευκλείδειας λογικής, οι μεν εξ ανάγκης προϋποθέτουν, γενικά, μηχανές άγνωστης γεωμετρίας, ε- κεί που οι άλλοι χρησιμοποιούν κατά βάση μετρικές, και εν πάση περιπτώσει βαθμονομημένες, μηχανές λήψης, οι πρώτοι θεωρούν γενικά ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής εξωτερικός έλεγχος (φωτοσταθερά σημεία), ενώ οι δεύτεροι πάλι εξ ανάγκης επιδιώκουν να εξαντλήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες σε περιπτώσεις μερικής, ή ακόμα και πλήρους, απουσίας εξωτερικού ελέγχου, τελικά, το τυπικό αντικείμενο των δεύτερων είναι η χαρτογράφηση (συλλογή 3D μοντέλων επιφάνειας, ορθή προβολή), ενώ οι πρώτοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί ανθρώπινου επιπέδου ικανότητα για αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας από εικόνες (πχ. αυτόματη μοντελοποίηση και αναγνώριση αντικειμένων, αυτονόμη πλοήγηση). 10

13 Αυτά από μία άποψη. Γιατί από μία άλλη γενικότερη σκοπιά, η Φωτογραμμετρία και η Όραση Υπολογιστών έχουν σε τελική ανάλυση έναν κοινό στόχο: την (με τρόπο κατά το δυνατόν αξιόπιστο και αυτόματο υπό ποικιλία συνθηκών) εξαγωγή γεωμετρικής και σημασιολογικής πληροφορίας από εικόνες. Και εδώ διαισθάνεται κανείς ότι απέναντι στις προκλήσεις που προέρχονται από την Όραση Υπολογιστών, αρκετοί από τον χώρο της Φωτογραμμετρίας, εκλαμβάνοντας αυτό ως ένα είδος απειλής, αντιπαραθέτουν από την πλευρά τους μια αδράνεια ή και μια αμυντική άρνηση. Χαρακτηριστικός για την ανατροπή κατεστημένων πεποιθήσεων είναι ο ακόλουθος αυθεντικός διάλογος ενός ερευνητή από την Όραση Υπολογιστών και ενός έμπειρου φωτογραμμέτρη, όπως τον παραθέτουν οι Hartley and Mundy (1993): Η συζήτηση έφθασε στον αριθμό των δυνατών λύσεων που έχει το πρόβλημα του ε- ξωτερικού προσανατολισμού μιας προοπτικής απεικόνισης με τρία γνωστά σημεία του χώρου. Αυτό το παράδειγμα έχει σημαντικό θεωρητικό ενδιαφέρον γιά την κοινότητα της Όρασης Υπολογιστών, όμως πρακτικά δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον γιά τους φωτογραμμέτρες. Είναι γνωστό ότι, γενικά, υπάρχουν πολλαπλές λύσεις γιά τους έξι βαθμούς ελευθερίας του εξωτερικού προσανατολισμού μιάς λήψης στο σύστημα αναφοράς που ορίζει το τρίγωνο των γνωστών σημείων. Μολαταύτα, ο φωτογραμμέτρης αρνήθηκε να δεχτεί ακόμα και την δυνατότητα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες από μία λύσεις. Και τα δύο μέρη εγκατέλειψαν τον διάλογο εκνευρισμένα και δίχως κανένα αμοιβαίο όφελος. Παρεμένοντας στο παράδειγμα, θα επεσήμανε κανείς ότι το πρόβλημα του εξωτερικού προσανατολισμού μιάς λήψης (pose estimation στην ορολογία της Όρασης Υπολογιστών) είναι όντως το θεμελιώδες μονοεικονικό πρόβλημα της Φωτογραμμετρίας. Όμως στην φωτογραμμετρική πρακτική ιδίως δε στην τυποποιημένη γεωμετρία των από αέρα λήψεων οι αυτονόητες προεγγιστικές τιμές των παραμέτρων είναι τόσο κοντά στις αληθείς ώστε η επίλυση συγκλίνει πάντοτε στην αναμενόμενη λύση. Με την έννοια αυτή, όλα τα εγχειρίδια Φωτογραμμετρίας (ενδεικτικά: Hallert, 1960, Wolf and DeWitt, 2000, Mikhail et al., 2001) διαβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα απαιτεί τουλάχιστον τρία φωτοσταθερά σημεία μη κείμενα επ ευθείας (ή επί συγκεκριμένων επικίνδυνων γεωμετρικών τόπων). Αλλά στην Όραση Υπολογιστών, όπου η συνθετότητα πολλών αλγορίθμων υπαγορεύει την ανάγκη για ελάχιστες λύσεις, δηλαδή με τον ελάχιστο αριθμό δεσμεύσεων (Förstner, 2002), και επιπλέον η θέση και ο προσανατολισμός μιάς κινούμενης μηχανής είναι κατ αρχήν τυχαίοι (αδυναμία για αξιόπιστες αρχικές τιμές), το ερώτημα είναι όντως σημαντικό. Έτσι, στην Όραση Υπολογιστών αποδίδεται γενικά στους Fischler and Bolles (1981) ότι, πρώτοι αυτοί, απέδειξαν πως το πρόβλημα της ένταξης μιας δέσμης ακτίνων στο σύστημα του χώρου βάσει τριών γνωστών σημείων έχει, στην γενική περίπτωση, τέσσερις λύσεις. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτή η πολλαπλότητα λύσεων είχε γίνει γνωστή στην Φωτογραμμετρία ήδη προ 100 περίπου ετών, έχοντας όμως εν τω μεταξύ επισκιαστεί από πολλές δεκαετίες χαρτογραφικών εφαρμογών ρουτίνας, για τις οποίες αυτή η γνώση φαινόταν ουσιαστικά άχρηστη. Έτσι, νέα ερωτήματα οδήγησαν στην εκ νέου ανακάλυψη ε- κείνου που ο Sebastian Finsterwalder, καταλήγοντας σε μια εξίσωση 4 ου βαθμού, είχε πράγματι αποδείξει πολύ παλαιότερα (Finsterwalder, 1899). Αυτό το παράδειγμα είναι πολλαπλά χρήσιμο. Κατ αρχάς, αναφέρεται σε ένα τυπικά μονοεικονικό αλλά θεμελιώδες πρόβλημα, υποδηλώνοντας ότι ακόμα και η φαινομε- 11

14 νικά απλή περίπτωση της μεμονωμένης εικόνας (single image) που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας διατριβής παραμένει πεδίο θεωρητικού, όσο και πρακτικού, ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναδεικνύει μια διπλή πρόκληση που η Όραση Υπολογιστών εκ των πραγμάτων απευθύνει στην Φωτογραμμετρία. Αφενός, να διευρύνει τα δυνατά πεδία εφαρμογής, άρα και την γενικότερη οπτική της. Αυτό λοιπόν αφορά την θεματολογία των εφαρμογών, η οποία όντως υπήρξε πολύ ευρύτερη κατά το πρώτο ήμισυ του 20 ου αιώνα αλλά στην συνέχεια επικεντρώθηκε σε χαρτογραφικές εφαρμογές, αφήνοντας έτσι από την δεκαετία του 70 και έπειτα το πεδίο ελεύθερο στην Ό- ραση Υπολογιστών (Leberl, 2001). Αφετέρου δε, να ανακτήσει προσεγγίσεις και εργαλεία από το θεωρητικό της οπλοστάσιο οι οποίες αναπτύχθηκαν στα αρχικά χρόνια της εξέλιξής της και έκτοτε έχουν απωθηθεί αλλά, τελικά, και από εννοιολογικά πλαίσια που προηγούνται ακόμα και της ίδιας της εμφάνισης της φωτογραφίας. Η α- ναφορά είναι εδώ ειδικότερα στο εννοιολογικό πλαίσιο της προβολικής γεωμετρίας. Η σημασία της προβολικής γεωμετρίας Πράγματι, η εκτεταμένη χρήση της προβολικής γεωμετρίας στην (γεωμετρική) Όραση Υπολογιστών συνιστά ένα από τα βασικά σημεία απόκλισης, ή και ασυνεννοησίας, μεταξύ των δύο επιστημονικών κοινοτήτων (όπως πχ. προκύπτει από τον εκτεταμένο φανταστικό διάλογο που παραθέτει ο Förstner, 2002). Πρέπει πάντως να πει κανείς εξαρχής ότι και από τον ίδιο τον χώρο της Όρασης Υπολογιστών ακούγονται κριτικές φωνές απέναντι σε μια ορισμένη τάση να απολυτοποιείται η χρήση της προβολικής γεωμετρίας. Έτσι, ο Horn (1999) υπογραμμίζει πως οι προβολικές μέθοδοι (παρά την κομψότητα του φορμαλισμού και τους γραμμικούς αλγορίθμους που επιτρέπουν) παρουσιάζουν και σημαντικά μειονεκτήματα συγκρινόμενες με τις προοπτικές μεθόδους: δεν μοντελοποιούν σωστά την φυσική διαδικασία σχηματισμού της εικόνας, απαιτούν περισσότερες αντιστοιχίες σημείων, είναι ευαίσθητες στον θόρυβο των μετρήσεων. Πρέπει όμως να αναγνωριστεί ότι η χρήση προβολικών μεθόδων δεν είναι απαραίτητα μια θεωρητική επιλογή (ούτε η Όραση Υπολογιστών εξαντλείται σε αυτές), όσο κυρίως ένας μονόδρομος υπαγορευόμενος από νέες εφαρμογές που εισήγαγε η Όραση Υπολογιστών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να παραμένουν ξένες προς την συμβατική Φωτογραμμετρία. Με τα λόγια του φωτογραμμέτρη Förstner (2000): Οι διαδικασίες προσανατολισμού θεωρούνται κεντρικό αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας. Κατά την τελευταία δεκαετία το πρόβλημα προσδιορισμού του εσωτερικού και ε- ξωτερικού προσανατολισμού μίας ή περισσότερων μηχανών έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Όραση Υπολογιστών. Το πρόβλημα διατυπώθηκε πρόσφατα σε ένα προβολικό πλαίσιο για διάφορους λόγους: (1) συχνά η γεωμετρία των χρησιμοποιούμενων μηχανών δεν ήταν γνωστή ούτε μπορούσε να προσδιοριστεί (2) συχνά δεν ή- ταν διαθέσιμες προσεγγιστικές τιμές για τις παραμέτρους βαθμονόμησης και προσανατολισμού (3) συχνά η αυτοβαθμονόμηση αποδεικνυόταν ασταθής, ειδικά στις περιπτώσεις σειράς εικόνων (image sequences) ή μεταβαλλόμενης εστιακής απόστασης (4) ειδικές δεσμεύσεις, πχ. επίπεδα αντικείμενα ή η συνεπιπεδότητα των προβολικών κέντρων, επέτρεπαν προσανανατολισμό και βαθμονόμηση με λιγότερες ομολογίες σημείων (5) η δημιουργία νέων εικόνων από υπάρχουσες αποδείχθηκε δυνατή χωρίς βαθμονόμηση (6) η χρήση περισσότερων από δύο μηχανές με ίδιο εσωτερικό προσανατολισμό αποδείχθηκε ότι επιτρέπει την αυτοβαθμονόμηση, μετά από προβολική ανακατασκευή (projective reconstruction) (7) η επιπολική δέσμευση για στερεοζεύγη 12

15 αποδείχθηκε πως δεν ήταν επαρκής για τριάδες εικόνων σε περιπτώσεις με πρακτική σημασία και τελευταίο αλλ όχι έσχατο: (8) οι διαδικασίες προσανατολισμού δεν είχαν τεκμηριωθεί για μη φωτογραμμέτρες στην φωτογραμμετρική βιβλιογραφία. Ή με τα λόγια ερευνητών από την Όραση Υπολογιστών (Hartley and Mundy, 1993): Μια ακόμα διαφορά μεταξύ Όρασης Υπολογιστών και Φωτογραμμετρίας έγκειται στην έμφαση που δίνεται στις εφαρμογές της πρώτης σε ταχείες, κατά προτίμηση γραμμικές, μεθόδους. Παρόμοιες τεχνικές θυσιάζουν ενίοτε κάποια ακρίβεια χάριν της ταχύτητας. Αντίθετα, η Φωτογραμμετρία δίνει έμφαση στις δοκιμασμένες ελαχιστοτετραγωνικές τεχνικές που, μολονότι αργές, συνήθως αποδίδουν βέλτιστα αποτελέσματα. Η α- νάγκη γιά ταχύτητα στις εφαρμογές της Όρασης Υπολογιστών πηγάζει από την ανάγκη να ελέγχονται μεγάλο πλήθος υποθέσεων συχνά σε πραγματικό χρόνο. Στην πλοήγηση ρομπότ, γιά παράδειγμα, η θέση του πρέπει συνεχώς να υπολογίζεται από την εικόνα της περιβάλλουσας σκηνής που αυτό παίρνει. Συνήθως δεν απαιτείται υψηλότατη ακρίβεια. Επιπλέον, σε αυτές τις εφαρμογές είναι συχνά αδύνατον να υποτεθούν a priori πληροφορίες για της παραμέτρους της μηχανής, ιδίως του εξωτερικού προσανατολισμού της. Για τον λόγο αυτό, η Όραση Υπολογιστών έχει δώσει έμφαση στην α- νάπτυξη αλγορίθμων που δεν αποιτούν γνώση για την θέση της μηχανής. Πράγματι, λοιπόν, δεν είναι τόσο θέμα θεωρητικής επιλογής όσο κυρίως ανελαστικών αναγκών που προέρχονται από την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογών. Γιά αντίστοιχους όμως λόγους, η χρήση της προβολικής γεωμετρίας δεν περιορίζεται στα θέματα προσανατολισμών που προαναφέρθηκαν, αλλά αφορά και τα θέματα της 3D και 2D ανακατασκευής. Στην συμβατική Φωτογραμμετρία το ζητούμενο είναι σαφές: η μετρική (ευκλείδεια) ανακατασκευή του αντικειμένου. εν συμβαίνει όμως κατ ανάγκην το ίδιο στην Όραση Υπολογιστών, όπου ο Faugeras (1995) έχει διατυπώσει την σημαντική έννοια της επαλληλίας (stratification) ή επάλληλης ανακατασκευής (stratified reconstruction). Η έννοια αυτή της επάλληλης ανακατασκευής (βλ. ενδεικτικά και Criminisi et al., 2000, Liebowitz, 2001) αναφέρεται σε μια διαδοχή ιεραρχημένων ανακατασκευών του 3D χώρου: αρχικά προβολική (αποκατάσταση διπλού λόγου), κατόπιν αφινική (αποκατάσταση σχετικών αποστάσεων ανά διεύθυνση, παραλληλίας), εν συνεχεία μετρική (αποκατάσταση γωνιών, σχετικών αποστάσεων) και τελικά ευκλείδεια (αποκατάσταση κλίμακας). Ο Faugeras (1995) επισημαίνει επ αυτού: Συνήθως σκεπτόμαστε τον φυσικό χώρο ως ενταγμένο σε έναν 3D ευκλείδειο χώρο, όπου η μέτρηση αποστάσεων και γωνιών πράγματι έχει νόημα. Προκύπτει όμως ότι για τα τεχνητά συστήματα, όπως τα ρομπότ, αυτή δεν είναι υποχρεωτική αντιμετώπιση και ότι ορισμένες φορές αρκεί να σκεφτόμαστε τον φυσικό χώρο ως ενταγμένο σε έναν αφινικό ή ακόμα και προβολικό χώρο. Η οπτική αυτή μοιάζει μάλλον αδιανόητη στο πλαίσιο της τρέχουσας φωτογραμμετρικής αντίληψης. Πρέπει όμως να λάβει κανείς υπόψη του δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και αυτή η λογική (όπως έδειξαν οι Kalisperakis et al., 2006) κάθε άλλο παρά νέα είναι στην θεωρητική κληρονομιά της Φωτογραμμετρίας τουλάχιστον από την εποχή και πάλι του Finsterwalder (1899), ο οποίος είχε τεκμηριώσει την έννοια της προβολικής ανακατασκευής από μη βαθμονομημένες λήψεις. Και δεύτερον, ότι όντως υπάρχουν ενδιαφέρουσες πρακτικές εφαρμογές που είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν στον χώρο της λιγότερο δομημένης και άρα απλούστερης προβολικής γεωμετρίας (Pollefeys, 2002), ανάλογα με τις γεωμετρικές ιδιότητες του εκάστοτε στρώματος της ανα- 13

16 κατασκευής. Μια προβολική ανακατασκευή, για παράδειγμα, επιτρέπει να διαπιστωθεί εάν κάποια επίπεδα του χώρου είναι παράλληλα (συντρέχουν στην ευθεία φυγής της διεύθυνσης), εάν ένα αντικείμενο βρίσκεται μπροστά από κάποιο άλλο κ.λπ. Από την άλλη μεριά, εάν σε μιά 3D προβολική ανακατασκευή είναι γνωστό το επ άπειρον επίπεδο (ή σε μιά 2D απεικόνιση είναι γνωστή η επ άπειρον ευθεία), η προβολική α- νακατασκευή αναβαθμίζεται σε αφινική. Το 5 ο Κεφάλαιο της παρούσας διατριβής είναι ακριβώς αφιερωμένο στην αφινική ανακατασκευή επιπέδου και την αντιμετώπιση, βάσει της ελάχιστης δυνατής εξωτερικής πληροφορίας, ενός αμιγώς μετρητικού προβλήματος με πραγματοποίηση (ευκλείδειων) 1D μετρήσεων σε μεμονωμένες εικόνες. Φωτογραμμετρία και προβολική γεωμετρία Από τα προηγηθέντα προκύπτει κατ αρχάς ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο συστηματική προσέγγιση Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών, έστω και αν προς το παρόν τουλάχιστον κάθε χώρος διατηρεί κατά βάση τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του. Αυτό ισχύει κατ αρχάς για την Όραση Υπολογιστών. Οι ερευνητές του χώρου οφείλουν να λάβουν υπόψη επισημάνσεις όπως η προαναφερθείσα του Horn (1999), αλλά και την παρατήρηση των Hartley and Mundy (1993) ότι έχει σημασία να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τους υπάρχοντες φωτογραμμετρικούς αλγορίθμους. Γιατί όντως, όπως σημειώνει ο Förstner (2002), στην βιβλιογραφία της (γεωμετρικής) Όρασης Υπολογιστών κατά κανόνα εμφανίζονται μάλλον τυπικές αναφορές στην Φωτογραμμετρία, και κυρίως στο Manual of Photogrammetry του 1980 (δηλαδή σε κείμενο προ ψηφιακής εποχής). Ακόμη, έχει ήδη επισημανθεί στα προηγούμενα ότι παρουσιάζεται κάποια άγνοια σχετικά με την ιστορικά τουλάχιστον κατακτημένη γνώση της φωτογραμμετρικής θεωρίας, συνεπώς και την γενικότερη σημασία που έχει η φωτογραμμετρική προσέγγιση και πρακτική για την Όραση Υπολογιστών. Πιο σημαντικό όμως, στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, είναι να υπογραμμιστεί η ανάγκη να εμπλουτιστεί η προβληματική της ίδιας της Φωτογραμμετρίας. Αυτό έχει δύο, κατά βάση αλληλένδετες, όψεις: αφορά τόσο το πεδίο των εφαρμογών όσο και την θεωρητική έρευνα. Όμως αυτά δεν συμβαδίζουν απόλυτα. Γιατί εκείνο που φαίνεται να έχει κατακτηθεί στον χώρο της Όρασης των Υπολογιστών, όμως όχι ακόμα και στην Φωτογραμμετρία, είναι ότι μια θεωρητική διερεύνηση έχει αξία από μόνη της: Γιατί χρησιμοποιείτε μη βαθμονομημένες μηχανές; Αρχίζουμε με την γενικότερη περίπτωση: ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε μια ή δύο εικόνες, τι μπορούμε να πούμε για τον χώρο του αντικειμένου; Ωστόσο αυτή η απάντηση (Förstner, 2002) δεν νοείται ως απλή πνευματική άσκηση αλλά, τελικά, ως μια προετοιμασία για νέες εφαρμογές. Γιατί η πείρα έχει δείξει ότι, στην σημερινή ψηφιακή εποχή των ραγδαίων εξελίξεων, δεν είναι μόνο οι υπαρκτές εφαρμογές που καλούν για νέες θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και αντίστροφα: η θεωρητική εμβάθυνση αναδεικνύει δυνατότητες για νέες εφαρμογές. Ποιός φωτογραμμέτρης, για παράδειγμα, θα πίστευε πριν από λίγα χρόνια πως είναι πράγματι κατ αρχήν δυνατό να κινείται απλώς κανείς με μια βιντεοκάμερα στο χέρι και, χωρίς κανένα απολύτως άλλο δεδομένο πέρα από τις ίδιες τις εικόνες, να ανακατασκευάζει αυτόματα το μοντέλο του 3D χώρου (πχ. Pollefeys and van Gool, 2002, Pollefeys et al., 2004); Και με αυτή την έννοια η επιστροφή σε φωτογραμμέτρες (και σε μαθηματικούς) του παρελθόντος, που επισημάνθηκε στα προηγούμενα, είναι κάτι πολύ περισ- 14

17 σότερο από απλή θεωρητική περιέργεια. Θα πρέπει πάντως να αναγνωριστεί ότι ήδη από ορισμένες πλευρές υιοθετείται στην Φωτογραμμετρία μια διαφοροποιημένη σκοπιά. Έτσι, η πρόσφατη 5 η έκδοση του Manual of Photogrammetry (McGlone, 2004) επανεισάγει σε μεγάλη έκταση έννοιες της προβολικής γεωμετρίας, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να ορίζει κάποια θεμελιώδη φωτογραμμετρικά προβλήματα σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο. Κάτι τέτοιο είναι μεν ευπρόσδεκτο, ενέχει όμως και κινδύνους σοβαρών παρεξηγήσεων. Τα βασικά φωτογραμμετρικά εγχειρίδια (πχ. Wolf & DeWitt, 2000, Mikhail et al., 2001), για παράδειγμα, ορίζουν τυπικά το πρόβλημα του σχετικού προσανατολισμού στερεοζεύγους ως την εύρεση των 5 παραμέτρων που ορίζουν την σχετική θέση δύο ήδη σχηματισμένων δεσμών ακτίνων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισμό των ε- πιπολικών γραμμών και επιτρέπει την 3D ανακατασκευή του μοντέλου. Προφανώς, ο εσωτερικός προσανατολισμός των εικόνων αποτελεί, σε αυτό το πλαίσιο, αναγκαία a priori πληροφορία. Αντίθετα, η προαναφερθείσα νέα έκδοση αξιοποιώντας τις προ 150 ετών θεωρητικές επεξεργασίες του M. Chasles ορίζει ότι ο σχετικός προσανατολισμός δύο μη βαθμονομημένων μηχανών που διατηρούν τις ευθείες (straight-linepreserving cameras) χαρακτηρίζεται από 7 ανεξάρτητες παραμέτρους. Μέσω αυτών, το αντικείμενο είναι δυνατόν να ανακατασκευαστεί προβολικά (McGlone, 2004). Σαφώς, ο όρος σχετικός προσανατολισμός έχει εδώ μια έννοια (γνωστή στον Finsterwalder, 1899) πολύ γενικότερη της συμβατικής αφού δεν ορίζεται μονοσήμαντα ούτε η θέση των δεσμών στον χώρο αλλά ούτε καν οι ίδιες οι δέσμες: στην ουσία σημαίνει εύρεση των επιπολικών γραμμών, δηλαδή αποκατάσταση της 2D επιπολικής γεωμετρίας μέσω του επιπολικού πίνακα (fundamental matrix). Η Φωτογραμμετρία έχει λοιπόν ανάγκη να γεφυρώσει τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, εν προκειμένω της 2D επιπολικής γεωμετρίας (προβολική γεωμετρία) και της 3D επιπολικής γεωμετρίας (ευκλείδεια). Ας σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα το αντιμετωπίζει ο Η. Καλησπεράκης στην υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή του, όπου μεταξύ άλλων δίδεται μια ευκλείδεια ερμηνεία της 2D επιπολικής γεωμετρίας (Kalisperakis et al., 2006). Αντικείμενο και στόχος της διατριβής Στο πλαίσιο που σκιαγραφήθηκε στα προηγούμενα, αντικείμενο της διατριβής είναι η γεωμετρία της μεμονωμένης εικόνας (single image geometry). Στην συμβατική φωτογραμμετρική πρακτική, η μεμονωμένη εικόνα έχει δύο κυρίως χρήσεις: την βαθμονόμηση μηχανής βάσει πεδίου ελέγχου και την αναγωγή επίπεδων αντικειμένων βάσει φωτοσταθερών σημείων, ή γενικότερα την απόδοση εφόσον η γεωμετρία του αντικειμένου είναι γνωστή, για παράδειγμα από ένα ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου (βλ. ενδεικτικά, Γραμματικόπουλος, 1999). Όμως η πλούσια πρόσφατη βιβλιογραφία της Όρασης Υπολογιστών της οποίας αναγκαστικά μέρος μόνο περιλαμβάνει η Βιβλιογραφία της διατριβής έχει αναδείξει και άλλες δυνατότητες για την αξιοποίηση της γεωμετρικής πληροφορίας που είναι εγγεγραμμένη σε μια εικόνα. Στόχος της διατριβής ήταν, έτσι, να διερευνήσει περαιτέρω τέτοιες δυνατότητες που αν και πολύ χρήσιμες παραμένουν εν πολλοίς ανεκμετάλλευτες αν όχι και άγνωστες στην Φωτογραμμετρία. Βασικό στοιχείο της προσέγγισης είναι ότι δεν προϋποτίθεται χρήση εξωτερικού (γεωδαιτικού) ελέγχου. Είναι βέβαια σαφές ότι η μεμονωμένη εικόνα δεν είναι σε 15

18 θέση να παρέχει γεωμετρική πληροφορία εάν απεικονίζει αντικείμενα τυχαίας μορφολογίας. Προϋπόθεση, λοιπόν, για την παρούσα διατριβή είναι πως οι απεικονιζόμενες σκηνές μπορούν να θεωρηθούν δομημένες, όπως εκείνες που συναντώνται σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα, και συνεπώς είναι δυνατόν να γίνουν βάσιμες υποθέσεις σχετικά με την γεωμετρική δομή τους. Η έρευνα δεν αποσκοπούσε εδώ, κατ αρχήν, στην αντιμετώπιση κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος όσο σε μια βαθύτερη διερεύνηση της εσωτερικής λογικής της βασικής οντότητας που αξιοποιεί η Φωτογραμμετρία (της μεμονωμένης εικόνας). Φυσικά, η σχετική θεωρητική γνώση αφορά πλήθος εφαρμογές σε μετρητικά προβλήματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα από αμιγώς φωτογραμμετρικά, όπως είναι η βαθμονόμηση της μηχανής, έως συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές (λόγου χάρη στην τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την μελέτη της κυκλοφορίας, την εγκληματολογία ή την αυτόματη πλοήγηση και την ρομποτική). Βέβαια, η διατριβή προφανώς περιλαμβάνει και πρακτικές εφαρμογές. Ειδικότερα, στόχος της διατριβής ήταν η εξαγωγή γεωμετρικής πληροφορίας από μεμονωμένες εικόνες, κυρίως εσωτερικής (γεωμετρία της μηχανής) αλλά και εξωτερικής (ανακατασκευή). Όσον αφορά το πρώτο, η βαθμονόμηση μηχανής συνιστά κεντρικό πρόβλημα της Φωτογραμμετρίας όσο και της Όρασης Υπολογιστών, πολύ δε περισσότερο που η ευρύτατη πλέον χρήση κοινών ψηφιακών μηχανών χαμηλού κόστους, με δυνατότητες μάλιστα αυτόματης εστίασης και zoom, φέρνει εκ νέου σήμερα στο προσκήνιο την ανάγκη για αυτόνομες μεθόδους βαθμονόμησης και για φρέσκια ματιά στα σχετικά θέματα (Grün and Huang, 2001, Remondino and Fraser, 2006). Αξιοποιώντας σημεία φυγής κάθετων διευθύνσεων του χώρου, η διατριβή αναπτύσσει και ελέγχει αλγορίθμους για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας μηχανών. Αυτοί βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην διατύπωση ενός γεωμετρικού τόπου για το σημείο λήψης και ενσωμάτωσή του σε έναν αμιγή αλγόριθμο βαθμονόμησης, ο οποίος δηλαδή δεν εμπλέκει καθόλου τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού της εικόνας. Ταυτόχρονα, στόχος ήταν η όλη διαδικασία βαθμονόμησης να είναι πλήρως αυτόματη. Με τον αλγόριθμο αυτό είναι επίσης δυνατή η βαθμονόμηση μηχανής με τον συνδυασμό εικόνων με ελλιπή πληροφορία (μόνο δύο σημεία φυγής). Επιλογή, ακόμα, της διατριβής ήταν να μελετήσει από φωτογραμμετρική σκοπιά (η εικόνα ως προοπτική απεικόνιση κεντρική προβολή) ένα θέμα που ερευνάται κυρίως στο πνεύμα της γεωμετρικής Όρασης Υπολογιστών (η εικόνα ως 3D 2D ή και 2D 2D προβολική απεικόνιση) και άρα η σχετική βιβλιογραφία προέρχεται κατά βάση από ε- κείνο τον χώρο. Στο πνεύμα όσων έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες, ένας παράλληλος στόχος της διατριβής ήταν, έτσι, αφενός μεν να εκτίθεται και η αντίστοιχη προβολική θεωρία, αφετέρου δε να αποδεικνύεται η ισοδυναμία των γεωμετρικών ερμηνειών και των σχετικών αλγορίθμων της διατριβής με αντίστοιχες μεθόδους από την Όραση Υπολογιστών, όπως είναι η βαθμονόμηση μέσω της εικόνας της απόλυτης κωνικής (image of the absolute conic) ή η βαθμονόμηση μέσω επιπέδων (planebased calibration). Αντίστροφα, αυτό μπορεί να ειδωθεί και ως μια ευκλείδεια ερμηνεία προβολικών μεθόδων. Το τελευταίο Κεφάλαιο της διατριβής, αντίθετα, υιοθετεί πλήρως την προβολική λογική σε ένα πρόβλημα που δεν είναι, κατ αρχήν, αντιμετωπίσιμο στον ευκλείδειο χώ- 16

19 ρο, εκείνο της 2D αφινικής ανακατασκευής. είχνεται έτσι ότι, υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένα προβλήματα, είναι πράγματι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ακριβείς μετρήσεις και εκτός πλαισίου κεντρικής προβολής. Ένας τελευταίος, λοιπόν, στόχος της διατριβής ήταν να δείξει με αυτό το παράδειγμα ότι όσο προβληματική μπορεί να είναι η προκατάληψη υπέρ της χρήσης της προβολικής γεωμετρίας, άλλο τόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η παραγνώριση του ότι οι δύο γεωμετρικές προσεγγίσεις τελικά δεν είναι απολύτως ισοδύναμες, και ότι συνεπώς η προβολική γεωμετρία έχει να συνεισφέρει όχι μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις στην Φωτογραμμετρία. Διάρθρωση της διατριβής Το εισαγωγικό Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει ορισμένες ιδιότητες του προβολικού χώρου (κυρίως του δισδιάστατου), οι οποίες αξιοποιούνται κατά βάση στην γεωμετρική Όραση Υπολογιστών αλλά αφορούν άμεσα και την Φωτογραμμετρία, και αποτελούν απαραίτητο υπόβαθρο γιά τα επόμενα κεφάλαια της διατριβής. Το Κεφάλαιο 2 μελετά την βασική γεωμετρία εικόνων με τρία σημεία φυγής ορθογώνιων διευθύνσεων του χώρου. Μετά από μια εκτενή αναφορά σε μεθόδους βαθμονόμησης μηχανής βάσει τριών σημείων φυγής που έχουν διατυπωθεί στην Φωτογραμμετρία όσο και την Όραση Υπολογιστών, περιγράφεται η μέθοδος βαθμονόμησης κατά Gracie, η οποία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να μοντελοποιηθεί μαθηματικά η γεωμετρική σχέση ανάμεσα στα τρία σημεία φυγής ορθογώνιων διευθύνσεων και τις παραμέτρους εσωτερικού προσανατολισμού της μηχανής. Στην συνέχεια, αναλύεται και αναπαριστάται ο γεωμετρικός τόπος του προβολικού κέντρου της εικόνας, όπως αυτό δεσμεύεται από δεδομένο πίνακα ομογραφίας (αναγωγής) μεταξύ επιπέδου του χώρου και απεικόνισής του, καθώς και η σχέση που συνδέει την ομογραφία με την θέση των σημείων φυγής. Τέλος, διατυπώνονται και συγκρίνονται πειραματικά (με την μέθοδο της δέσμης) τρείς εναλλακτικοί αλγόριθμοι βαθμονόμησης μηχανής από σημεία φυγής, ενώ μελετάται και η περίπτωση να προσδιορίζονται οι συντελεστές της ακτινικής διαστροφής του φακού ταυτόχρονα με την εκτίμηση των βασικών εσωτερικών παραμέτρων της μηχανής. Το επόμενο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τις βασικές γεωμετρικές ιδιότητες και διατυπώνει τις εξισώσεις που συνδέουν τις παραμέτρους εσωτερικού προσανατολισμού μιας εικόνας με τα σημεία φυγής δύο μεταξύ τους κάθετων διευθύνσεων του χώρου. Εδώ εισάγεται η έννοια της σφαίρας βαθμονόμησης, η οποία αποτελεί την βασική (γεωμετρική και αναλυτική) έκφραση αυτής της σχέσης, και συγκρίνεται με αντίστοιχες εκφράσεις της προβολικής γεωμετρίας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Όρασης Υπολογιστών. Τέλος, αναπτύσσεται και αξιολογείται πειραματικά αλγόριθμος βαθμονόμησης, ο οποίος επιτρέπει να συνδυάζει κανείς διαφορετικές εικόνες από την ίδια μηχανή που απεικονίζουν δύο ορθογώνιες διευθύνσεις του χώρου. Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται αλγόριθμος για την αυτόματη βαθμονόμηση μηχανής από μία εικόνα με τουλάχιστον τρία σημεία φυγής αμοιβαίως κάθετων διευθύνσεων ή και από περισσότερες ανεξάρτητες εικόνες με τουλάχιστον ένα ζεύγος σημείων φυγής κάθετων διευθύνσεων. Η μέθοδος στηρίζεται στον πλήρως αυτόματο εντοπισμό 17

20 σημείων φυγής σε μία ή και περισσότερες εικόνες μέσω ενός νέου αλγόριθμου, και την ταυτόχρονη ελαχιστοτετραγωνική συνόρθωση των παρατηρήσεων από όλες τις εικόνες μέσω εξισώσεων παρεμβολής ευθείας και σφαιρών βαθμονόμησης. Αναλύονται, τέλος, τα αποτελέσματα της αυτόματης βαθμονόμησης από πραγματικά δεδομένα και συγκρίνονται με εκείνα από την μέθοδο της συνόρθωσης δέσμης. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 αρχίζει με αναφορά στην μέθοδο προβολικής αναγωγής της εικόνας επίπεδου αντικειμένου από δύο σημεία φυγής κάθετων διευθύνσεων του χώρου. Στην συνέχεια αναπτύσσεται η γεωμετρία και οι εξισώσεις που επιτρέπουν αφινική επανασύσταση της εικόνας μέσω ενός μοναδικού σημείου φυγής, υπό την παραδοχή συγκεκριμένων γεωμετριών λήψης οι οποίες περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις εικόνων μετωπικών, πλάγιων με οριζόντια ευθεία φυγής και πλάγιων με τυχαία γεωμετρία λήψης. Η μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και αξιολογείται στην μέτρηση της ταχύτητας οχημάτων από διαδοχικές εικόνες ψηφιακών λήψεων βίντεο. Μοναδική εξωτερική πληροφορία είναι ένα γνωστό μήκος στην διεύθυνση του άξονα του δρόμου. Παράλληλα, περιγράφεται ένας αλγόριθμος για τον πλήρως αυτόματο εντοπισμό και παρακολούθηση κινούμενων οχημάτων σε αφινικά ανηγμένες εικόνες με στόχο τον υπολογισμό της ταχύτητάς τους. Τα αποτελέσματα των αυτόματων μετρήσεων αξιολογούνται σε σχέση με τα αντίστοιχα από χειρωνακτικές μετρήσεις σε εικόνες προβολικά α- νηγμένες μέσω φωτοσταθερών. Τέλος, ο αλγόριθμος επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει αυτόματες τεχνικές για την ανίχνευση της σκιάς κινούμενων αντικειμένων. Το κείμενο της διατριβής ολοκληρώνει το κεφάλαιο Συμπεράσματα και Προοπτικές. Εκεί συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Ακόμα, επισημαίνονται πλευρές του θέματος που είναι άξιες περαιτέρω μελέτης. Οι επιστημονικές εργασίες που έχουν αναφερθεί στο κείμενο της διατριβής τεκμηριώνονται αναλυτικά στην Βιβλιογραφία. 18

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. dag@cental.ntua.g Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οκτώβριος 2010 Λάζαρος Γραµµατικόπουλος ρ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας 1. Σπουδές 1999 ιπλωµατούχος Αγρονόµος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία II Ψηφιακή εικόνα. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Φωτογραμμετρία II Ψηφιακή εικόνα. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φωτογραμμετρία II Ψηφιακή εικόνα Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. dag@cental.ntua.g Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Cmmns και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ανοιχτών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία ΙΙ Προσανατολισμοί φωτογραμμετρικώνεικόνων (Υπενθύμιση βασικών εννοιών- Αλγοριθμική προσέγγιση)

Φωτογραμμετρία ΙΙ Προσανατολισμοί φωτογραμμετρικώνεικόνων (Υπενθύμιση βασικών εννοιών- Αλγοριθμική προσέγγιση) Φωτογραμμετρία ΙΙ Προσανατολισμοί φωτογραμμετρικώνεικόνων (Υπενθύμιση βασικών εννοιών- Αλγοριθμική προσέγγιση) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. dag@ental.ntua.g Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χ, Υ, Ζ σηµείων. Εικονιστικό προϊόν

Χ, Υ, Ζ σηµείων. Εικονιστικό προϊόν Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Επεξήγηση η Μηχανισµού µ Προσοµοίωση της ανθρώπινης όρασης B A C Μαθηµατική γεωµετρική περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηδηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλου περιλαµβάνει:

Ηδηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλου περιλαµβάνει: Προσανατολισµoί στερεοσκοπικών ζευγών Για να είναι δυνατή η συνεχής απόδοση στα φωτογραµµετρικά όργανα χρειάζεται κάποιο στάδιο προετοιµασίας του ζεύγους των εικόνων. Η προετοιµασία αυτή αφορά: A. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1: Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τίποτε δεν θεωρώ μεγαλύτερο αίνιγμα από το χρόνο και το χώρο Εντούτοις, τίποτε δεν με απασχολεί λιγότερο από αυτά επειδή ποτέ δεν τα σκέφτομαι Charles

Διαβάστε περισσότερα

5/3/2010. A. Στη δηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλουέ B. Στη συσχέτισή του µε το γεωδαιτικό σύστηµα

5/3/2010. A. Στη δηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλουέ B. Στη συσχέτισή του µε το γεωδαιτικό σύστηµα 5/3/ Για να είναι δυνατή η επεξεργασία στα φωτογραµµετρικά όργανα χρειάζεται κάποιο στάδιο προετοιµασίας του ζεύγους των εικόνων. Η προετοιµασία αυτή αφορά: A. Στη δηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλουέ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενικευμένη Γεωμετρία, που θα αναπτύξουμε στα παρακάτω κεφάλαια, είναι μία «Νέα Γεωμετρία», η οποία προέκυψε από την ανάγκη να γενικεύσει ορισμένα σημεία της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή Αντιστροφή Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος επιτρέπει την μετάβαση από ένα σχήμα σε ένα άλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε το δεύτερο σχήμα να είναι τελείως ορισμένο όταν το πρώτο είναι δοσμένο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Φωτογραμμετρία

Αναλυτική Φωτογραμμετρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αναλυτική Φωτογραμμετρία Ενότητα # 6: Βασικά Φωτογραμμετρικά προβλήματα II Καθηγήτρια Όλγα Γεωργούλα Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

V (F ) = {(u 1, u 2, u 3 ) P 2 K F (u 1, u 2, u 3 ) = 0}

V (F ) = {(u 1, u 2, u 3 ) P 2 K F (u 1, u 2, u 3 ) = 0} 1 Θεώρημα BEZOU T Ο δακτύλιος K[x 1,..., x n ] είναι περιοχή μονοσήμαντης ανάλυσης. Άρα κάθε πολυώνυμο f K[x 1,..., x n ] (που δεν είναι σταθερά, δηλαδή f / K) αναλύεται σε γινόμενο αναγώγων πολυωνύμων,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί Προβολικοί Μετασχηματισμοί Γενικός Ορισμός Μετασχηματισμός των σημείων ενός σημειακού χώρου διάστασης n σε σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ I.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ I. Γεωμετρία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ I. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Α Λυκείου εστιάζει στο πέρασμα από τον εμπειρικό στο θεωρητικό τρόπο σκέψης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μαθηματική απόδειξη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2: Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τίποτε δεν θεωρώ μεγαλύτερο αίνιγμα από το χρόνο και το χώρο Εντούτοις, τίποτε δεν με απασχολεί λιγότερο από αυτά επειδή ποτέ δεν τα σκέφτομαι Charles

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

14 η εβδομάδα (27/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 39, 41 και 42. Έγινε επανάληψη και λύθηκαν ερωτήματα και απορίες.

14 η εβδομάδα (27/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 39, 41 και 42. Έγινε επανάληψη και λύθηκαν ερωτήματα και απορίες. 14 η εβδομάδα (27/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 39, 41 και 42. Έγινε επανάληψη και λύθηκαν ερωτήματα και απορίες. 13 η εβδομάδα (20/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 31, 32, 33, 34, 36 και 37 11 η 12 η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Γ. Π. Βαξεβάνης (Γ. Π. Β.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Γ. Π. Βαξεβάνης (Γ. Π. Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Γ. Π. Β. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Γ. Π. Βαξεβάνης (Γ. Π. Β.) (Μαθηματικός) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διπλωματική Εργασία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής Όραση Υπολογιστών, Επικοινωνία Λόγου και Επεξεργασία Σημάτων Τρισδιάστατη Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της Γεωμετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασµό Μηχανών Ακαδηµαϊκό έτος: Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 3.

Μηχανισµοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασµό Μηχανών Ακαδηµαϊκό έτος: Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ - 3.1 - Cpright ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 2012. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ i ΛΥΜΕΝΕΣ & ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ.ptetragono.gr Σελίδα. ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Να βρεθεί το μέτρο των μιγαδικών :..... 0 0. 5 5 6.. 0 0. 5. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Αν τότε. Αν χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας

Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας Μια εικόνα είναι: Κεντρική Προβολή 2D προβολή του 3D χώρου Το επιθυµητό τελικό προϊόν πρέπει να είναι: Ορθή προβολή 2D προβολή του 3D χώρου Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Γεωμετρία του στερεοζεύγους από βαθμονομημένες και από μη βαθμονομημένες μηχανές ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Αλγ ε β ρ α Β Λυ κ ε ί ο υ Γενικής Παιδειασ Α Τό μ ο ς 3η Εκ δ ο σ η Πρόλογος Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό και στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους μαθητές της Β Λυκείου να κατανοήσουν καλύτερα την

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.2 Συντεταγμένες στο Επίπεδο 1 Συντεταγμένες στο Επίπεδο Τι εννοούμε με την έννοια άξονας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία και Ι έτσι ώστε το διάνυσμα OI να έχει μέτρο 1 και να βρίσκεται στην ημιευθεία O Λέμε τότε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση Κάμερας με τη Χρήση των Σημείων Φυγής στις Τρεις Διαστάσεις

Βαθμονόμηση Κάμερας με τη Χρήση των Σημείων Φυγής στις Τρεις Διαστάσεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξεργασία σήματος στις επικοινωνίες και τα πολυμέσα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Φωτογραμμετρία

Αναλυτική Φωτογραμμετρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αναλυτική Φωτογραμμετρία Ενότητα # 5: Βασικά Φωτογραμμετρικά προβλήματα I Καθηγήτρια Όλγα Γεωργούλα Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Καλησπεράκη Ηλία, ΑΤΜ / ΕΜΠ.

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Καλησπεράκη Ηλία, ΑΤΜ / ΕΜΠ. Ρωμανού Μελωδού 7 Αθήνα 11471 Τηλ: 2130029016 6973 069908 email: ilias_k@central.ntua.gr ilias.kalisperakis@gmail.com Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Καλησπεράκη Ηλία, ΑΤΜ / ΕΜΠ. Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. dag@cental.ntua.g Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων από την Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

(2) Θεωρούµε µοναδιαία διανύσµατα α, β, γ R 3, για τα οποία γνωρίζουµε ότι το διάνυσµα

(2) Θεωρούµε µοναδιαία διανύσµατα α, β, γ R 3, για τα οποία γνωρίζουµε ότι το διάνυσµα Πανεπιστηµιο Ιωαννινων σχολη θετικων επιστηµων τµηµα µαθηµατικων τοµεας αλγεβρας και γεωµετριας αναλυτικη γεωµετρια διδασκων : χρηστος κ. τατακης υποδειξεις λυσεων των θεµατων της 7.06.016 ΘΕΜΑ 1. µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

x ax by c y a x b y c

x ax by c y a x b y c Γεωμετρία Affine - Εφαρμογές Δόρτσιος Κων/νος, Μαθηματικός mail:kdortsi@sch.gr Τσίντσιφας Γεώργιος, Μαθηματικός mail :gtsintsifas@yahoo.com Εισαγωγή Η Γραμμική Γεωμετρία περιέχει τρία είδη Μετασχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας

Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας Μια εικόνα είναι: Κεντρική Προβολή 2D προβολή του 3D χώρου Το επιθυµητό τελικό προϊόν πρέπει να είναι: Ορθή προβολή 2D προβολή του 3D χώρου Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτσα Ελένη Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Καθηγήτρια Φωτογραμμετρίας στο Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτσα Ελένη Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Καθηγήτρια Φωτογραμμετρίας στο Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σεπτέμβριος 2010 Πέτσα Ελένη Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Καθηγήτρια Φωτογραμμετρίας στο Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας 2003 2006: Υπεύθυνη Τομέα Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Φωτογραμμετρία

Αναλυτική Φωτογραμμετρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αναλυτική Φωτογραμμετρία Ενότητα # 3: Μαθηματικό υπόβαθρο Αναλυτικής Φωτογραμμετρίας Καθηγήτρια Όλγα Γεωργούλα Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΠΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ ΧΩΡΟ

Η ΕΠΙΠΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΕΠΙΠΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Διαφορική Γεωμετρία II

Τίτλος Μαθήματος: Διαφορική Γεωμετρία II Τίτλος Μαθήματος: Διαφορική Γεωμετρία II Ενότητα: Σσναλλοίωτη παράγωγος και παράλληλη μεταφορά Όνομα Καθηγητή: Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Τμήμα: Μαθηματικών 17 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (0) Γ. Καρράς_12/2011

ιαφάνειες μαθήματος Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (0) Γ. Καρράς_12/2011 Ιστορική Εξέλιξη Φωτογραμμετρίας 1525 Dürer νόμοι προοπτικής 1759 Lambert εμπροσθοτομία 1839 Daguerre φωτογραφία 1851 Laussedat μετρογραφία 1858 Meydenbauer φωτογραμμετρία 1897 Scheimpflug θεωρία αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών Μονάδα Παράλληλης ης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης ΓΕΝΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ Κυριάκος Χ. Γιαννάκογλου Kαθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

14 η εβδομάδα (26/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 28, 29 και 30. Έγινε επανάληψη στη Θεωρία Καμπυλών και στη Θεωρία Επιφανειών.

14 η εβδομάδα (26/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 28, 29 και 30. Έγινε επανάληψη στη Θεωρία Καμπυλών και στη Θεωρία Επιφανειών. 14 η εβδομάδα (26/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 28, 29 και 30. Έγινε επανάληψη στη Θεωρία Καμπυλών και στη Θεωρία Επιφανειών. 13 η εβδομάδα (16/01/2017 & 19/01/2017) Ασυμπτωτική διεύθυνση και ασυμπτωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Σχ έτος 03-04, Ν Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα A. Αν α, β i. αβ Θέµα ο µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ. Ενότητα 2: Αντίληψη. Μουστάκας Κωνσταντίνος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ. Ενότητα 2: Αντίληψη. Μουστάκας Κωνσταντίνος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Ενότητα 2: Αντίληψη Μουστάκας Κωνσταντίνος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Αντίληψη 2 Περιεχόμενα ενότητας Αντίληψη 3 Αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός μετασχηματισμός του Lorentz

Ο ειδικός μετασχηματισμός του Lorentz Ο ειδικός μετασχηματισμός του Lorentz Με αφετηρία τις δυο απαιτήσεις της Ειδικής Θεωρίας Σχετικότητας του Einstein θα βρούμε τον ειδικό μετασχηματισμό του Lorentz Πρώτη απαίτηση: Όλοι οι αδρανειακοί παρατηρητές

Διαβάστε περισσότερα

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα)

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα) PHOTOMOD 4.4 Lite Προσοχή: Πριν από την εκκίνηση του PHOTOMOD πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία PHOTOMOD System Monitor (παρουσιάζεται με το εικονίδιο ) με την εντολή: START Programs PHOTOMOD Utility

Διαβάστε περισσότερα

1 x m 2. degn = m 1 + m m n. a(m 1 m 2...m k )x m 1

1 x m 2. degn = m 1 + m m n. a(m 1 m 2...m k )x m 1 1 Πολυώνυμα και συσχετικός χώρος Ορισμός 3.1 Ενα μονώνυμο N στις μεταβλητές x 1, x 2,..., x n είναι ένα γινόμενο της μορφής x m 1 2...x m n n, όπου όλοι οι εκθέτες είναι φυσικοί αριθμοί. Ο βαθμός του μονωνύμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Θέαση στις 3D

Γραφικά Υπολογιστών: Θέαση στις 3D 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Θέαση στις 3D Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα Σήμερα θα δούμε τα παρακάτω θέματα: Μετασχηματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 12, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Διαγράμματα Minkowski

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 12, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Διαγράμματα Minkowski 1 Διαγράμματα Minkowski Σκοποί της διάλεξης 12: Να εισάγει τα διαγράμματα Minkowski. 18.1.2012 Να περιγράψει την ιδέα του ταυτοχρονισμού στην θεωρία της σχετικότητας με μεθόδους γεωμετρίας. Να εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαπτομένη σε σημείο της γραφικής παράστασης συνάρτησης

Η εφαπτομένη σε σημείο της γραφικής παράστασης συνάρτησης Η εφαπτομένη σε σημείο της γραφικής παράστασης συνάρτησης Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΤΡΙΖΟΥ Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Τρικάλων και Καρδίτσας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ένα από τα δύο κομβικά ερευνητικά προβλήματα που οι συστηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λογικής - Μέθοδοι Απόδειξης 1. Να αποδειχθεί ότι οι λογικοί τύποι: (p ( (( p) q))) (p q) και p είναι λογικά ισοδύναμοι. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι: (p ( (( p) q))) (p q) p, ή με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πολυκριτηριακή ανάλυση

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πολυκριτηριακή ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πολυκριτηριακή ανάλυση Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Επιλέξτε μία σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα. 1) Η χρήση απόλυτων δεσμεύσεων για την συνόρθωση ενός τοπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5: Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ Salviati: Εκεί όπου δεν μας βοηθούν οι αισθήσεις πρέπει να παρέμβει η λογική, γιατί μόνο αυτή θα επιτρέψει να εξηγήσουμε τα φαινόμενα ΓΑΛΙΛΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κλασσική παρατήρηση & παρατήρηση με υπολογιστή

Κλασσική παρατήρηση & παρατήρηση με υπολογιστή Κλασσική παρατήρηση & παρατήρηση με υπολογιστή Πολλέςαπότιςεργασίεςσχεδίασης (αρχιτεκτονικό, μηχανολογικό σχέδιο, κινούμενα σχέδια) γίνονται με υπολογιστή Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να παράξει «κλασικές»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ενότητες και υποενότητες Εισαγωγή - Δομικές μηχανές - Τύποι, ταξινομήσεις και χρήσεις Γενική θεωρία δομικών μηχανών Χαρακτηριστικά υλικών Αντιστάσεις κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

από t 1 (x) = A 1 x A 1 b.

από t 1 (x) = A 1 x A 1 b. Σύνοψη Κεφαλαίου 2: Ομοπαραλληλική Γεωμετρία Γεωμετρία και μετασχηματισμοί 1. Μία ισομετρία του R 2 είναι μία απεικόνιση από το R 2 στο R 2 που διατηρεί αποστάσεις. Κάθε ισομετρία του R 2 έχει μία από

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας

Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας Μια εικόνα είναι: Κεντρική Προβολή 2D προβολή του 3D χώρου Το επιθυµητό τελικό προϊόν πρέπει να είναι: Ορθή προβολή 2D προβολή του 3D χώρου Εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος.

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Ενότητα 2 Γραμμικά Συστήματα Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Να ερμηνεύουμε γραφικά τη

Διαβάστε περισσότερα

( ) Κλίση και επιφάνειες στάθµης µιας συνάρτησης. x + y + z = κ ορίζει την επιφάνεια µιας σφαίρας κέντρου ( ) κ > τότε η

( ) Κλίση και επιφάνειες στάθµης µιας συνάρτησης. x + y + z = κ ορίζει την επιφάνεια µιας σφαίρας κέντρου ( ) κ > τότε η Έστω Κλίση και επιφάνειες στάθµης µιας συνάρτησης ανοικτό και σταθερά ( µε κ f ( ) ορίζει µια επιφάνεια S στον f : ) τότε η εξίσωση, ονοµάζεται συνήθως επιφάνεια στάθµης της f. εξίσωση, C συνάρτηση. Αν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιδέα του συμπτωτικού πολυωνύμου, του πολυωνύμου, δηλαδή, που είναι του μικρότερου δυνατού βαθμού και που, για συγκεκριμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΝΕΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΝΕΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΝΕΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

4. Αεροτριγωνισμός Προετοιμασία Δεδομένων Επίλυση Αεροτριγωνισμού

4. Αεροτριγωνισμός Προετοιμασία Δεδομένων Επίλυση Αεροτριγωνισμού 4. Αεροτριγωνισμός Δεδομένα 5 εικόνες κλίμακας 1:6000, δηλαδή όλες οι διαθέσιμες εικόνες) Σημεία σύνδεσης (που θα σκοπεύσετε στα επικαλυπτόμενα τμήματα) Συντεταγμένες Φωτοσταθερών σημείων (GCP) στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική ΙI Ροή στο χώρο των φάσεων, θεώρηµα Liouville

Μηχανική ΙI Ροή στο χώρο των φάσεων, θεώρηµα Liouville Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου 16/5/2000 Μηχανική ΙI Ροή στο χώρο των φάσεων, θεώρηµα Liouville Στη Χαµιλτονιανή θεώρηση η κατάσταση του συστήµατος προσδιορίζεται κάθε στιγµή από ένα και µόνο σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ευθεία Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Σχόλιο Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική και Οπτική Επικοινωνία 1 - Αναπαραστάσεις

Αρχιτεκτονική και Οπτική Επικοινωνία 1 - Αναπαραστάσεις Αρχιτεκτονική και Οπτική Επικοινωνία 1 - Αναπαραστάσεις Ενότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Διδάσκων: Γεώργιος Ε. Λευκαδίτης Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΕΙΚΟΝΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα