ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια

2 Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία του. Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου που έχει εξίσωση + + = ii) ( ) i) ( x ) ( y 3) 4 iii) ( x+ α) + ( y+ β) = γ x + y+ = 5 i) Η εξίσωση ( x ) + ( y+ 3) = 4 γράφεται ισοδύναµα ( ) ( ) ( ) x + y 3 = και παριστάνει κύκλο µε κέντρο το σηµείο K(, 3) κτίνα ρ=. και α- ΜΕΘΟ ΟΣ Ο κύκλος µε εξίσωση 0 0 ( x- x ) + ( y- y ) = ρ έχει κέντρο το σηµείο Kx ( 0, y 0) και ακτίνα p > 0 ii) H εξίσωση ( ) ( ) ( ) x + y+ = 5 γράφεται ισοδύναµα ( ) ( ) x 0 + y = 5 και παριστάνει κύκλο µε κέντρο το σηµείο (, ) K 0 και ακτίνα ρ= 5. ii) H εξίσωση ( x+ α) + ( y+ β) = γ γράφεται ισοδύναµα ( ) ( ( )) ( ) x α + y β = γ και παριστάνει κύκλο µε κέντρο το σηµείο (, ) K α β και ακτίνα ρ= γ. Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

3 Φροντιστήρια 3 η Κατηγορία : Εσωτερικά και Εξωτερικά Σημεία Κύκλου. Έστω ο κύκλος C µε εξίσωση ( x ) + y = 5. Να αποδείξετε ότι: i) το σηµείο A6 (, 3), ανήκει στον κύκλο C αλλά το σηµείο B(,) 45, δεν ανήκει στον κύκλο αυτό. ii) το σηµείο B(,) 45 είναι εξωτερικό σηµείο του κύκλου. i) Για x= 6 και y= 3 έχουµε: ( 6 ) + ( 3) = 6+ 9= 5. Άρα το σηµείο A6 (, 3), ανήκει στον κύκλο C. Όµοια x= 4 και y= 5 έχουµε: ( 4 ) + ( 5) = 4+ 5= 9 5. Άρα το σηµείο B(,) 45, δεν ανήκει στον κύκλο C. ii) Ο κύκλος C έχει κέντρο K(,) 0 και ακτίνα ρ= 5. Η απόσταση του B(,) 45 από το κέντρο του κύκλου είναι ( ΚΒ) = ( 4 ) + ( 5 0) = 9 > 5 οπότε ( ΚΒ) > ρ. Άρα το σηµείο B(,) 45 είναι εξωτρικό σηµείο του κύκλου C. ΜΕΘΟ ΟΣ ίνεται ο κύκλος (C) µε κέντρο το σηµείο 0 0 Kx ( 0, y 0) και ακτίνα ρ > 0, που έχει εξίσωση ( x- x ) + ( y- y ) = ρ. Ένα σηµείο Α( x, y) ανήκει στον κύκλο (C), αν και µόνο αν οι συντεταγµένες του 0 0 ικανοποιούν την εξίσωση του κύκλου, δηλαδή ( x - x ) + ( y - y ) = ρ Γενικότερα, για την απόσταση 0 0 ( ΚΑ) = ( x - x ) + ( y - y ), ισχύουν οι ισοδυναµίες: ( ΚΑ)= ρ Α ( C) ( ΚΑ) < ρ Α εσωτερικό του ( C) ( ΚΑ) > ρ Α εξωτερικό του ( C) Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

4 4 Φροντιστήρια 3η Κατηγορία : Εύρεση της Εξίσωσης Κύκλου.3 Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου όταν: i) έχει κέντρο Κ( 3, ) και ακτίνα ρ= 5. ii) έχει κέντρο Κ( 30, ) και ακτίνα ρ= 5. i) Ο κύκλος µε κέντρο το σηµείο Κ( 3, ) και ακτίνα ρ= 5 έχει εξίσωση ( x ( 3) ) ( y ( ) ) ( 5) + =, δηλαδή ( ) ( ) x+ 3 + y+ = 5. ΜΕΘΟ ΟΣ Ο κύκλος µε κέντρο το ση- µείο Kx ( 0, y 0) και ακτίνα p > 0 έχει εξίσωση 0 0 ( x- x ) + ( y- y ) = ρ ii) Ο κύκλος µε κέντρο το σηµείο Κ( 30, ) και ακτίνα ρ= 5 έχει εξίσωση ( ( )) ( ) x 3 + y 0 = 5, δηλαδή ( ) x+ 3 + y = 5 Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

5 Φροντιστήρια 5.4 * Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: i) Όταν έχει κέντρο (,) Κ 0 και διέρχεται από το σηµείο Α( 30, ) ii) Όταν έχει διάµετρο το τµήµα µε άκρα Α(, ) και Β(, 78 ) i) Η ακτίνα του κύκλου είναι ΜΕΘΟ ΟΣ ii) ( ) ( ) ( ) ρ= KA = = 3+ = και εποµένως η εξίσωση του είναι x + ( y ) =. Το κέντρο Κ του κύκλου είναι το µέσον του ΑΒ και εποµένως έχει τετµηµένη x 7 0= + = 3 και τεταγµένη y 8 0= + = 5, δηλαδή το κέντρο του κύκλου είναι το σηµείο K(,) 35. Γενικά για να βρούµε την εξίσωση ενός κύκλου, πρέπει από τα δεδοµένα του προβλήµατος να προσδιορίσουµε το κέντρο Kx ( 0, y 0) και την ακτίνα p > 0 του κύκλου. Τότε ο κύκλος έχει εξίσωση 0 0 ( x- x ) + ( y- y ) = ρ Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση µε το µισό της διαµέτρου ΑΒ, δηλαδή: ρ= AB = ( 7+ ) + ( 8 ) = 00 = 5. A(,) ρ K ρ Άρα, η εξίσωση του κύκλου είναι ( x 3) + ( y 5) = 5. B (7,8) K µέσο του ΑΒ ρ= ( AB) Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

6 6 Φροντιστήρια 4η Κατηγορία : Γενική Μορφή της Εξίσωσης Κύκλου.5 *Να βρείτε το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου που έχει εξίσωση x + y + 4x 6 y 3= 0 Η εξίσωση µορφής x + y + 4x 6y 3= 0 είναι της x + y + Αx+ Βy+ Γ= 0, µε Α= 4, Β= 6 και Γ= 3. Είναι + 4 ( 6) 4( 3) A B 4Γ = + = 64> 0. Άρα παριστάνει κύκλο µε κέντρο το σηµείο Κ 4 (, 6 ) δηλαδή Κ( 3, ) ρ= 64 = 4. και ακτίνα Η εξίσωση ΜΕΘΟ ΟΣ x + y + Ax+ By + Γ = 0 παριστάνει κύκλο µόνο όταν A + B - 4Γ > 0. Το κέντρο του κύκλου αυτού είναι το σηµείο Κ (-A,- B ) και η ακτίνα του είναι ρ = A + B -4Γ Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

7 Φροντιστήρια 7 5η Κατηγορία : Σχετική Θέση ευθείας και κύκλου.6 ίνεται η ευθεία y = λx + κ, κ,λ και ο κύκλος Ο κύκλος ρ> 0. Να αποδείξετε ότι: x + y = ρ, µε i) η ευθεία τέµνει τον κύκλο, αν, και µόνο αν κ < ρ ( + λ ) ii) η ευθεία εφάπτεται του κύκλου αν, και µόνο αν κ = ρ ( + λ ) iii) η ευθεία δεν έχει κοινά σηµεία µε τον κύκλο, αν, και µόνο αν κ > ρ ( + λ ) x + y = ρ έχει κέντρο το σηµείο O00 (,) και ακτίνα ρ> 0. Επίσης η εξίσωση της ευθείας y = λx + κ γράφεται ισοδύναµα λx y + κ = 0. Άρα η απόσταση του κέντρου του κύκλου από την ευθεία (ε) είναι: d( Οε, ) = λ κ λ + ( ) = κ λ + ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ i) η ευθεία τέµνει τον κύκλο, αν, και µόνο αν: d( Οε, ) < ρ κ < ρ λ + κ < ρ λ + κ < ρ ( + λ ). Η ευθεία (ε) τέµνει τον κύκλο (c), µόνο όταν dkε (, ) < ρ K d ε ρ Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

8 8 Φροντιστήρια ii) η ευθεία εφάπτεται του κύκλου αν, και µόνο αν d( Οε, ) = ρ κ = ρ λ + κ = ρ λ + κ = ρ ( + λ ) iii) η ευθεία δεν έχει κοινά σηµεία µε τον κύκλο, αν, και µόνο αν d( Οε, ) > ρ κ > ρ λ + κ > ρ λ + κ > ρ ( + λ ) Η ευθεία (ε) εφάπτεται στον κύκλο (c) µόνο όταν dkε (, ) = ρ Η ευθεία (ε) δεν έχει κοινά σηµεία µε τον κύκλο (c) µόνο όταν dkε (, ) > ρ K ε d K ρ ε d ρ Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

9 Φροντιστήρια 9 6η Κατηγορία : Χορδές Κύκλου.7 *Να βρείτε την εξίσωση της χορδής του κύκλου µέσο το σηµείο Μ (, ). x + y = 4 που έχει Αν η χορδή ΑΒ έχει µέσον το Μ, τότε είναι ΟΜ ΑΒ δηλαδή το ΟΜ είναι το απόστηµα της O A B M, ( ) χορδής ΑΒ. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΟΜ είναι λ= 0 = 0 και εποµένως ο συντελεστής διεύθυνσης της χορδής ΑΒ θα είναι ίσος µε. Άρα, η εξίσωση της χορδής είναι: y+= ( x ) y= x. ΣΧΟΛΙΟ Από τη Γεωµετρία γνωρίζουµε ότι: Αν ΑΒ είναι χορδή ενός κύκλου, τότε το ευθύγραµµο τµήµα ΟΜ που συνδέει το κέντρο του κύκλου µε το µέσο Μ της χορδής ΑΒ είναι κάθετο στη χορδή αυτή και λέγεται απόστηµα της χορδής. Στην περίπτωση αυτή, (όπως φαίνεται και στην επόµενη άσκηση) µπρούµε να εφαρ- µόσουµε το Πυθαγόρειο Θεώρηµα στο ορθογώνιο τρίγωνο που σχηµατίζεται. Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

10 0 Φροντιστήρια 7η Κατηγορία : Εύρεση Εξίσωσης Εφαπτομένης Κύκλου.8 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης του κύκλου i) ii) x + y = 0 στο σηµείο του Α(, 3 ) x + y = 3 στο σηµείο του Α(, β). i) Το σηµείο Α(, 3 ) ανήκει στον κύκλο x + y = 0, γιατί οι συντεταγµένες του Α ι- κανοποιούν την εξίσωση του κύκλου: + 3 = 0. Η εφαπτοµένη του κύκλου στο Α έχει εξίσωση x + y 3= 0 x + 3 y = 0 ii) Το σηµείο Α(, β) ανήκει στον κύκλο x + y = 3, µόνο όταν οι συντεταγµένες του Α ικανοποιούν την εξίσωση του κύκλου: ( ) + β = 3 β = 9 β=± 3. Άρα υπάρχουν δυο σηµεία του κύκλου µε τετµηµένη : το σηµείο Α ( 3, ) µε εφαπτοµένη την ευθεία ε µε εξίσωση x + 3y = 3, και το σηµείο Α (, 3) µε εφαπτοµένη την ευθεία ε µε εξίσωση x 3y = 3. ΜΕΘΟ ΟΣ Η εφαπτοµένη του κύκλου x + y = ρ στο σηµείο του A ( x, y) έχει εξίσωση xx + = yy ρ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω εξίσωση της εφαπτοµένης ισχύει βέβαια µε την προϋπόθεση ότι το σηµείο A ( x, y) να ανήκει στον κύκλο, δηλαδή οι συντεταγµένες του Α να ικανοποιούν την εξίσωση του κύκλου: x + y = ρ. Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

11 Φροντιστήρια.9 * Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης του κύκλου x + y = 5 σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: i) Όταν είναι παράλληλη στην ευθεία y = x + 3. ii) Όταν είναι κάθετη στην ευθεία y = x. i) α τρόπος: (µε σηµείο επαφής) Αν Ax (, y ) είναι το σηµείο επαφής, τότε η εφαπτοµένη του κύκλου στο ση- µείο Α θα έχει εξίσωση xx+ yy= 5 και επειδή είναι παράλληλη στην ευθεία y= x+ 3 θα ισχύει =. Άρα x= y (). x y Επίσης το σηµείο Ax (, y ) ανήκει στον κύκλο οπότε Από το σύστηµα των εξισώσεων () και (), έχουµε: x y = ( y) + y= 5 x y = y=± x + y = 5 (). x y = x+ y= 5 x x = = ή y= y= Οπότε υπάρχουν δύο σηµεία επαφής, τα Α( -, ) και Β(, - ) και οι αντίστοιχες εφαπτόµενες είναι οι x+ y= 5 και x y= 5. β τρόπος: (µε διπλή λύση σύστηµατος) Η ζητούµενη εφαπτοµένη (ε) είναι παράλληλη στην ευθεία y= x+ 3, άρα έχει εξίσωση της µορφής y= x+ β, β. Για να εφάπτεται του κύκλου x + y = 5, αρ- ΜΕΘΟ ΟΣ Μια ευθεία (ε) εφάπτεται σε ένα κύκλο (c) αν, και µόνο αν, το σύστηµα των εξισώσεών τους έχει διπλή λύση. (δηλαδή µε α- Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

12 Φροντιστήρια κεί το σύστηµα λύση. x y 5 + = να έχει διπλή y= x+ β ντικατάσταση, προκύπτει εξίσωση ου βαθµού µε διακρίνουσα ίση µε 0) x y 5 Για το σύστηµα έχουµε: + = y= x+ β x 4x 4βx β = y= x+ β Εποµένως αρκεί η εξίσωση x ( x β) = y= x+ β 5x 4βx β = y= x+ β 5x + 4βx+ β 5= 0 να έχει διακρίνουσα = 0 ( 4β) 45( β 5) = 0 4β + 00= 0 β = 5 β= 5 ή β= 5. Άρα υπάρχουν δύο εφαπτόµενες του κύκλου παράλληλες προς την ευθεία y= x+ 3: οι ευθείες µε εξισώσεις y= x+ 5 και y= x 5. ii) Αν Ax (, y ) είναι το σηµείο επαφής, τότε η εφαπτοµένη του κύκλου στο Α θα έχει εξίσωση xx+ yy= 5 και, επειδή είναι κάθετη στην ευθεία y= x, x θα είναι x = y - =- x y = y (). Επειδή το σηµείο Ax (, y ) είναι σηµείο του κύκλου, θα ισχύει Από το σύστηµα των εξισώσεων () και (), έχουµε: Ô Ï x= y Ô Ì Ôx+ y= 5 Ó Ô Ï Ô x= y Ô Ì Ô4 y+ y= 5 Ó Ô x y = y=± x + y = 5. x x = = ή y= y= Οπότε υπάρχουν δύο σηµεία επαφής, τα Α(,) και Β( -,- ) και οι αντίστοιχες εφαπτόµενες είναι οι x+ y= 5 και x y= 5. Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

13 Φροντιστήρια 3.0 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης του κύκλου ( x ) + ( y+ 3) = 5 στο σηµείο του Α(, ). Το σηµείο Α(, ) ανήκει στον κύκλο ( x ) + ( y+ 3) = 5, γιατί οι συντεταγ- µένες του Α ικανοποιούν την εξίσωση του κύκλου: ( ) + ( + 3) = + 4= 5. Η εφαπτοµένη (ε) διέρχεται απο το ση- µείο επαφής Α(, ) και είναι κάθετη στην ακτίνα ΚΑ. Η ακτίνα ΚΑ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ 3 ΑΚ= + =, οπότε η εφαπτοµένη (ε) έχει συντελεστή διεύθυνσης λ ε =. Άρα η εξίσωση της (ε) είναι: y ( ) = ( x ) y= x 3 ΜΕΘΟ ΟΣ Για την εξίσωση της εφαπτοµένης ενός κύκλου κέντρου Κ, σε ένα σηµείο του Α, µπορούµε να στηριχτούµε και στην καθετότητα της εφαπτοµένης στην ακτίνα ΚΑ, και έτσι να προσδιορίσουµε το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτοµένης. y O A(, ) K(, 3) ε x Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

14 4 Φροντιστήρια 8η Κατηγορία : Εξισώσεις εφαπτομένων που άγονται από σημείο εκτός κύκλου. Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτοµένων του κύκλου C: x + y = 5 που διέρχονται από το σηµείο A3 (,), και να αποδειχτεί ότι οι εφαπτό- µενες αυτές είναι κάθετες. α τρόπος: Έστω ε µια εφαπτοµένη του κύκλου C που διέρχεται από το σηµείο Α. Αν Mx (, y ) είναι το σηµείο επαφής, τότε η ε θα έχει εξίσωση xx+ yy= 5 () και επειδή διέρχεται από το σηµείο A3 (,), θα ισχύει 3x+ y= 5. () Όµως, το σηµείο Mx (, y ) ανήκει στον κύκλο C. Άρα x + y = 5. (3) Από () και (3) έχουµε το σύστηµα: 3x+ y= 5 x+ y= 5 y= 5 3x x+ ( 5 3x) = 5 y= 5 3x 0x 30x+ 0= 0 y= 5 3x y= 5 3x y= y= ή x 3x+ = 0 x = ή x= x = x= Εποµένως, υπάρχουν δύο σηµεία επαφής, άρα και δυο εφαπτοµένες του κύκλου C που διέρχονται από το σηµείο A3 (,): Η εφαπτοµένη στο σηµείο M(, ) µε εξίσωση (από την ()) ε: x+ y= 5 και η εφαπτοµένη στο σηµείο M (, ) µε εξίσωση (από την ()) ε : x y= 5. Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

15 Φροντιστήρια 5 Επειδή οι συντελεστές διεύθυνσης των ε και ε είναι λ = και λ=, οι ευθείες ε και ε είναι κάθετες. β τρόπος: Από το σηµείο A3 (,) διέρχονται άπειρες ευθείες: Η κατακόρυφη ευθεία µε εξίσωση x= 3 () και οι πλάγιες ευθείες µε συντελεστή διέυθυνσης λ και εξισώσεις της µορφής y = λ( x 3) λ x y 3λ+ = 0 (). Η κατακόρυφη ευθεία µε εξίσωση x= 3 δεν είναι εφαπτοµένη του κύκλου C: x + y = 5, γιατί απέχει από το κέντρο του κύκλου απόσταση ίση µε doε (, ) = 3 ρ, αφού ρ= 5. Για να είναι µια ευθεία µε εξίσωση της µορφής () εφαπτοµένη του κύκλου C: x + y = 5, πρέπει: doε (, ) = ρ λ 0 0 3λ+ = λ + 5 3λ ( 5) ( λ ) 3λ+ = 5 λ + + = + 9λ 6 λ+ = 5 ( λ + ) 4λ 6 λ 4= 0 λ 3λ = 0 λ= ή λ= Εποµένως, υπάρχουν δυο εφαπτοµένες του κύκλου C µε εξισώσεις της µορφής () που διέρχονται από το σηµείο A3 (,): Για λ= η ευθεία ε : x y 3 + = 0 x y 5= 0 και για λ = η ευθεία : ( ) ε x y 3 + = 0 x+ y 5= 0. Επειδή οι συντελεστές διεύθυνσης των ε και ε είναι λ= και λ =, οι ευ- θείες ε και ε είναι κάθετες. Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

16 6 Φροντιστήρια 9η Κατηγορία : Σχετική Θέση δύο κύκλων ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ K ρ ρ Λ A ρ K Λ ρ ύο κύκλου είναι ξένοι µεταξύ τους όταν ( ΚΛ) > ρ + ρ ή όταν ( ΚΛ) < ρ ρ K ρ ρ Λ ρ ρ K Λ ύο κύκλου εφάπτονται µεταξύ τους εξωτερικά, όταν ( ΚΛ) = ρ + ρ ύο κύκλου εφάπτονται µεταξύ τους εσωτερικά, όταν ( ΚΛ) = ρ ρ K ρ Λ ρ ύο κύκλου τέµνονται όταν ρ ρ < ( ΚΛ) < ρ + ρ Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

17 Φροντιστήρια 7. *Να βρείτε τη σχετική θέση των κύκλων: c : x + y = και c : ( x ) + y = 4. Ο κύκλος c έχει κέντρο το σηµείο O00 (,) y και ακτίνα ρ=, ενώ το κύκλος c έχει κέντρο το σηµείο K (, 0 ) και ακτίνα ρ=. Η απόσταση των κέντρων τους (διάκεντρος) A Ο K x είναι ( OK) = ( 0) + ( 0 0) = και η διαφορά των ακτίνων τους είναι ρ ρ=. ηλαδή ( OK) = ρ ρ Άρα ο κύκλος c εφάπτεται εσωτερικά του κύκλου c. Το σηµείο επαφής των κύκλων, έχει συντεταγµένες τις λύσεις του συστήµατος: x + y = x y + = ( x ) + y = 4 x x+ + y = 4 x y + = x + y = x+ 3 x y + = x+ 3= x y + = x= ( ) y + = x= y= 0 x = Άρα οι κύκλοι c και c εφάπτονται εσωτερικά στο σηµείο A( - 0, ). Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

18 8 Φροντιστήρια ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ ίνονται δυο κύκλοι c και c, µε κέντρα Κ, Λ και ακτίνες ρ, ρ αντίστοιχα. Αν Α τυχαίο σηµείο του κύκλου c και Β τυχαίο σηµείο του κύκλου c, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε εύκολα σε όλα τα παρακάτω σχήµατα: Η µέγιστη τιµή της απόστασης των σηµείων Α και Β είναι ( ΑΒ) = ( ΚΛ) + ρ + ρ Για την ελάχιστη τιµή όµως της απόστασης των σηµείων Α και Β, έχουµε: A K Α Β Λ ρ ρ ρ ρ B Β ρ AΛ K ρ ρ B Όταν ( ΚΛ) > ρ + ρ ελάχιστη τιµή: ( Α Β ) = ( ΚΛ) ρ ρ Όταν ( ΚΛ) < ρ ρ ελάχιστη τιµή: ( ΑΒ ) = ρ ρ ( ΚΛ) A ρ K ρ ρ Λ ρ B A ρ Λ K ρ ρ B Όταν ( ΚΛ) = ρ + ρ ελάχιστη τιµή: ( Α Β ) = 0 Όταν ( ΚΛ) = ρ ρ ελάχιστη τιµή: ( ΑΒ ) = 0 A ρ K Λ ρ B Όταν ρ ρ < ( ΚΛ) < ρ + ρ ελάχιστη τιµή: ( Α Β ) = 0 Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

19 Φροντιστήρια 9.3 ίνονται οι κύκλοι C :( x ) y + + = και C :( x 3) + ( y ) = 4. i) Να βρείτε το µήκος της διακέντρου. ii) Να δείξετε ότι οι κύκλοι δεν έχουν κοινό σηµείο. iii) ίνονται τα µεταβλητά σηµεία Α και Β, όπου το Α ανήκει στον C και το Β στον C. Να βρείτε τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή της απόστασης ( ΑΒ ). i) Ο κύκλος C έχει κέντρο την αρχή Κ ( 0, ) των αξόνων, ενώ ο κύκλος C έχει κέντρο το σηµείο Λ(,) 3. Εποµένως η διάκεντρος έχει µήκος ( ΚΛ) = ( 3+ ) + ( 0) = 0= 5. ii) Οι ακτίνες των δυο κύκλων C και C είναι ρ= και ρ= αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι ισχύει: ( ΚΛ) > ρ+ ρ 5 >+ ( ) 5 3 > 0> 9. Εποµένως οι κύκλοι C και C δεν έχουν κοινό σηµείο και µάλιστα τα ση- µεία του ενός είναι εξωτερικά των σηµείων του άλλου. iii) Η µέγιστη τιµή της ( ΑΒ ) είναι ( ΚΛ) + ρ+ ρ= 5+ + = 5+ 3, ενώ η ελάχιστη τιµή της είναι ( ΚΛ) ρ ρ= 5 = 5 3 Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

20 0 Φροντιστήρια 0η Κατηγορία : Κοινές Εφαπτομένες δύο Κύκλων.4 * ίνονται οι κύκλοι C :( x ) + ( y 3) = 5 και C : x + ( y+ ) = 3. i) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης ε του κύκλου C στο ση- µείο του A5 (, ). ii) Να αποδειχτεί ότι η ε εφάπτεται και του κύκλου C. i) Ο κύκλος C έχει κέντρο K(,) 3. Το σηµείο A5 (, ) ανήκει προφανώς στον y C κύκλο C γιατί ( 5 ) + ( 3) = 5. K(,3) ε Η ακτίνα ΚΑ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ KA = 3= 4, οπότε η εφαπτοµένη ε του 5 3 C στο Α, που είναι κάθετη στην ακτίνα ΚΑ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ 3 ε=, και επειδή 4 C Ο Λ(0, ) διέρχεται από το σηµείο A5 (, ), η εξίσωση της εφαπτοµένης είναι: A(5, ) x y ( ) = 3 ( x 5) 4( y+ ) = 3( x 5) 3x 4y 9= 0 () 4 ii) O κύκλος C έχει κέντρο Λ(, 0 ) και ακτίνα 3. Η απόσταση του κέντρου Λ(, 0 ) του C από την ε είναι ίση µε 30 4( ) 9 d( Λε, 5 ) = = = Άρα η ε εφάπτεται του κύκλου C, γιατί η απόσταση του κέντρου Λ(, 0 ) του C από την ε είναι ίση µε την ακτίνα του C, δηλαδή ίση µε 3. Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

21 Φροντιστήρια η Κατηγορία : Οικογένειες Κύκλων.5 * ίνεται η εξίσωση x + y λx = 0 (), όπου λ R. i) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιµή του λ, η () παριστάνει κύκλο του οποίου να βρείτε το κέντρο και η ακτίνα. ii) Να αποδείξετε ότι όλοι οι κύκλοι C λ που ορίζονται από την () για τις διάφορες τιµές του λ διέρχονται από δύο σταθερά σηµεία. Ποια είναι η εξίσωση της κοινής χορδής όλων αυτών των κύκλων; i) Η εξίσωση x + y λx = 0 είναι της µορφής µε Α= λ, Β= 0 και Γ=. Είναι A B 4Γ = + ( ) + ( λ) 0 4( ) κύκλο µε κέντρο το σηµείο (, ) x + y + Αx+ Βy+ Γ= 0, = 4 λ + > 0. Άρα παριστάνει Κ λ 0 και ακτίνα ( ) ρ= 4 λ + = λ +. ii) Θα θεωρήσουµε δύο από τους παραπάνω κύκλους και αφού βρούµε τα κοινά τους σηµεία θα αποδείξουµε ότι κάθε άλλος κύκλος που ορίζεται από την ε- ξίσωση () διέρχεται από τα σηµεία αυτά. Για λ= 0, λ= έχουµε τους κύκλους: C : x + y = 0 και C : x + y x = 0 (). 0 Τα σηµεία τοµής των κύκλων αυτών έχουν συντεταγµένες τις λύσεις του συστήµατος των εξισώσεων (): + = x y 0 x + y x = 0 x + y = y = x= 0 x= 0 x= 0 ή x= 0 y = y= Άρα, οι κύκλοι C 0 και C τέµνονται στα σηµεία A0 (,) και B(, 0 ). Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

22 Φροντιστήρια Από τα σηµεία αυτά διέρχονται όλοι οι κύκλοι που ορίζονται από την εξίσωση (), αφού οι συντεταγµένες των Α και Β επαληθεύουν την εξίσωση x + y λx = 0 () για κάθε λ. y A(0,) Ο B(0, ) x Πράγµατι 0 + λ0 = 0 και 0 + ( ) λ0 = 0. Η εξίσωση της κοινής χορδής είναι η x= 0. Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

23 Φροντιστήρια 3 η Κατηγορία : Γεωμετρικοί Τόποι.6 ίνονται τα σηµεία Α(, ) και Β ( 5, ). Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει ( MA) = ( MB). Έστω Mxy (,) τυχαίο σηµείο το ζητούµενου γεωµετρικού τόπου. Τότε ( MA) = ( MB) ( x ( ) ) + ( y ) = ( x ( 5) ) + ( y ( ) ) ( x+ ) + ( y ) = 4 ( x+ 5) + ( y+ ) x 4x 4 y y = 4( x + 0x+ 5+ y + 4 y+ 4) :(-3) fi x + y + 4x y+ 5 3x 3y 36x 8y = 0 x + y + x+ 6 y+ 37= 0 = 4x + 4y + 40x+ 6y+ 6 Είναι A + B 4Γ = = = 3> 0. Άρα ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων Μ είναι ο κύκλος µε εξίσωση x + y + x+ 6 y+ 37= 0 που έχει κέντρο το σηµείο K( 6, 3) και ακτίνα ρ= 3 = 4 =. Εξίσωση Ευθείας Β Λυκείου

24 4 Φροντιστήρια.7 Να βρείτε το γεωµετρικό τόπο των σηµείων Μ, από τα οποία οι εφαπτόµενες προς τον κύκλο x + y = ρ είναι κάθετες. Έστω Mxy (,) τυχαίο σηµείο το ζητούµενου γεωµε- y M(x,y) τρικού τόπου. Τότε οι εφαπτόµενες ΜΑ και ΜΒ προς τον κύκλο x + y = ρ είναι κάθετες. Αυτό συµβαίνει, αν και µόνο αν το τετράπλευρο B ρ O ρ A x ΟΑΜΒ είναι τετράγωνο ή, ισοδύναµα, ( OM) = ( OA) + ( AM) x + y = ρ + ρ x + y = ρ, δηλαδή, ότι ο γεωµετρικός τόπος του Μ είναι ο κύκλος x + y = ( ρ ). Εξίσωση ευθείας Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ O z είναι πραγματικός, αν και μόνο αν Ο z είναι φανταστικός, αν και μόνο αν β) Αν και να αποδείξετε ότι ο αριθμός είναι πραγματικός, ενώ ο αριθμός είναι φανταστικός. 9. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα