Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές Χαρακτηριστικά των οργάνων μετρήσης Validity Ο βαθμός στον οποίο μία μέτρηση μετράει αυτό που υποτίθεται ότι μετράει Ο βαθμός ακρίβειας με τον οποίο μία μέτρηση μετράει αυτό που υποτίθεται ότι μετράει Reliability Ο βαθμός στον οποίο μία μέτρηση μετράει με σταθερότητα αυτό που μετράει Οβαθμόςσυνέπειαςμίαςμέτρησης Λογική (φαινομενική) εγκυρότητα - Face validity περιεχομένου Content validity Δομική εγκυρότητα Factorial validity Σύγχρονη εγκυρότητα Concurrent validity Συγκλίνουσα εγκυρότητα - Convergent validity Διακριτή εγκυρότητα Discriminant validity πρόβλεψης Predictive validity κριτηρίου - Criterion validity (Έγκυρότητα κατασκευής) - Construct validity Ιεράρχηση των μορφών εγκυρότητας (i) Φαινομενική εγκυρότητα (ii) Σύγχρονη εγκυρότητα (iii) Προβλεπτική εγκυρότητα (iv) περιεχομένου (v) Διακριτή (vi) κατασκευής - Construct validity δομική, σύγχρονη, διακριτή, προβλεπτική, συγκλίνουσα Kline (1993) Ιεράρχηση των μορφών εγκυρότητας (I) Φαινομενική εγκυρότητα (ii) περιεχομένου (iii) κριτηρίου σύγχρονη εγκυρότητα προβλεπτική εγκυρότητα (iv) κατασκευής - Construct validity δομική, συγκλίνουσα, διακριτή, προβλεπτική, σύγχρονη Cohen et al. (1988) 1

2 Διάκριση των μορφών εγκυρότητας σε σχέση με τη χρήση (α) για την εξέταση της ψυχομετρικής ακεραιότητας της μέτρησης (construct validity) εγκυρότητα περιεχομένου δομική εγκυρότητα σύγχρονη εγκυρότητα διακριτή εγκυρότητα συγκλίνουσα εγκυρότητα (β) για την εξέταση της ουσιαστικής χρησιμότητας της μέτρησης (criterion validity) προβλεπτική εγκυρότητα διακριτή εγκυρότητα σύγχρονη εγκυρότητα Λογική (φαινομενική) εγκυρότητα ο βαθμός στον οποίο ένα τεστ μετράει αυτό που φαίνεται να μετράει Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγκυρότητας (δεν έχει σημαντική σημασία). Χρήσιμη στην κατασκευή και στην επιλογή εξωτερικών κριτηρίων αξιολόγησης Όργανα με φαινομενική εγκυρότητα είναι συνήθως πιο φιλικά για αυτόν που συμπληρώνει (προθυμία, κίνητρα, εμπιστοσύνη) Λογική (φαινομενική) εγκυρότητα θεμάτων από (α) ειδικούς (β) πληθυσμό που αποσκοπεί Πόσο σχετικά είναι τα θέματα με την έννοια που αξιολογείται άρθρου Johnson et al. (1999). An investigation of the face validity of a food intake questionnaire: Lessons for dietary advice. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 12, περιεχομένου Ο βαθμός στον οποίο το περιεχόμενο ενός τεστ περιλαμβάνει τις πιθανές διαστάσεις της μετρήσιμης έννοιας. Κατά πόσο τα περιεχόμενο των θεμάτων αντικατοπτρίζουν την αξιολογούμενη έννοια - διάσταση. Χρησιμοποιείται κυρίως στα αρχικά στάδια κατασκευής ερωτηματολογίων και συνήθως αποσκοπεί στην επιλογή καταλληλότερων θεμάτων. Όσο περισσότερα θέματα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μίας έννοιας τόσο μεγαλώνει η εγκυρότητα περιεχομένου (ωστόσο αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα σε άλλους τύπους εγκυρότητας, αλλά και στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου). περιεχομένου - θεμάτων από ειδικούς (σπάνια από πληθυσμό) πόσο κατάλληλα για την έννοια που αξιολογείται πόσο διακριτά από θέματα άλλων εννοιών που αξιολογούνται πόσο σαφή και ξεκάθαρα διατυπωμένα Ποσοτικές Μέθοδοι ς (i) Content validity ratio (Cohen et al. 1988) (ii) Content validity coefficient (Aiken, 1985) άρθρου (i) Blacha et al. (1977). A content validity study of the defense mechanism inventory. Journal of Personality Assessment, 41, (ii) Dunn et al. Assessing item content relevance. Measurement in Physical Education and Exercise Science 3, Δομική εγκυρότητα (παράλληλα συγκλίνουσα & διακριτή εγκυρότητα) Ο βαθμός στον οποίο τα θέματα μίας διάστασης συγκλίνουν με άλλα θέματα της ίδιας διάστασης και διαφέρουν από θέματα άλλων διαστάσεων. Χρησιμεύει στον έλεγχο της δομής των διαστάσεων μίας μέτρησης (εγκυρότητα κατασκευής). Η πρωταρχική και πιο απαραίτητη μορφή ψυχομετρικής ακεραιότητας ερωτηματολογίων. 2

3 Δομική εγκυρότητα (i) Διερευνητική παραγοντική ανάλυση. (διερεύνηση) παραγοντικής δομής. (ii) Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Επιβεβαίωση παραγοντικής δομής (αξιολόγηση συγκεκριμένου μοντέλου). (i) Πανέρα & Crawford, (2004). Η χρήση της κλίμακας Σύντομης Ψυχιατρικής ς σε Έλληνες ασθενείς. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, 2, (ii) Hatzigeorgiadis & Biddle, (2000). Assessing cognitive interference in sport: Development of the Thought Occurrence Questionnaire for Sport. Anxiety, Stress, & Coping, 13, Συγκλίνουσα - Σύγχρονη (σύμφωνη) εγκυρότητα Ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα ενός τεστ συμφωνούν με κάποιο άλλο έγκυρο τεστ που μετράει την ίδια ιδιότητα Ο βαθμός στον οποίο ένα τεστ σχετίζεται με άλλα τεστ που αξιολογούν λιγότερο ή περισσότερο συναφείς έννοιες Χρησιμεύει κυρίως όταν φτιάχνουμε μία κλίμακα για να βελτιώσουμε μία προηγούμενη, ή μία κλίμακα με ευκολότερη εφαρμογή (π.χ. λιγότερα θέματα, διάγνωση από ειδικό). Συγκλίνουσα - Σύγχρονη (σύμφωνη) εγκυρότητα Ανάλυση συσχετίσεων (Pearson s correlation) μεταξύ κλιμάκων - αξιολόγηση μεγέθους συσχετίσεων Παραγοντική ανάλυση Storch et al. (2004). Factor structure, concurrent validity, and internal consistency of the Beck Depression Inventory. Depression and Anxiety, 19, Διακριτή εγκυρότητα (i) Ο βαθμός στον οποίο ένα τεστ μπορεί να διαχωρίσει άτομα σύμφωνα με το χαρακτηριστικό που μετράει (ii) Ο βαθμός διάκρισης μεταξύ μετρήσεων που μετρούν διαφορετικές έννοιες Χρησιμεύει στο να κατηγοριοποιούμε άτομα σε σχέση με χαρακτηριστικά (i) (Π.χ. άτομα με υψηλό άγχος προδιάθεσης σε σύγκριση με άτομα με χαμηλό άγχος προδιάθεσης). Χρησιμεύει στο να ελέγχουμε ότι μία μέτρηση αξιολογεί διαφορετικές έννοιες από άλλες μετρήσεις (ii). Διακριτή εγκυρότητα (i) Ανάλυση διάκρισης (discriminant function analysis) - αξιολόγηση κατηγοριοποίησης ατόμων σε ομάδες. (ii) Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Σύγκριση μεταξύ ομάδων σε σκορ μέτρησης. (ii) Ανάλυση συσχετίσεων (Pearson s correlation) μεταξύ κλιμάκων - αξιολόγηση μεγέθους συσχετίσεων. Παραγοντική ανάλυση - αξιολόγηση παραγόντων. (i) Rooy et al. (2006). Convergent, discriminant and predictive validity of Aggressive Driving Inventories: They drive as they live. Aggressive Behavior, 32, (ii) Powell & Myers (1995). The activities specific Balance Confidence Scale. Journal of gerontology, 50, M28-M34. πρόβλεψης Ο βαθμός στον οποίο μία μέτρηση μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα μιας άλλης μέτρησης, ή ο βαθμός στον οποίο μία μέτρηση μπορεί να προβλέψει μελλοντική απόδοση στην ίδια ή άλλη μέτρηση. Χρησιμεύει στην δυνατότητα πρόγνωσης που έχει η μέτρηση (π.χ. βαθμό στον οποίο ένα τεστ προσωπικότητας μπορεί να προβλέψει πιθανότητα εμφάνισης αποκλίνουσας συμπεριφοράς). 3

4 πρόβλεψης Ανάλυση συσχετίσεων (Pearson s correlation) - Ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) μετρήσεων στον ίδιο ή σε διαφορετικό χρόνο. Van Strien et al. (1986). The predictive validity of the Dutch Restrained Eating Scale. International Journal of Eating Disorders, 5, Ο βαθμός στον οποίο ένα όργανο μέτρησης δίνει σταθερά αποτελέσματα και κάθε απόκλιση που παρουσιάζεται ανάμεσα σε μετρήσεις οφείλεται σε σφάλμα μέτρησης (Nunnally, 1978) Είδη αξιοπιστίας Σταθερότητα Stability Εσωτερική συνέπεια Internal consistency Σταθερότητα Ο βαθμός στον οποίο μία μέτρηση στα ίδια άτομα δίνει σταθερά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου (δεδομένου ότι η ιδιότητα που μετριέται δε μεταβάλλεται). Μέτρηση - Επαναμέτρηση (test-retest). συσχέτισης ανάμεσα στις δύο μετρήσεις (από -1 έως 1). Διάστημα ανάμεσα στις μετρήσεις 3 μήνες (Cline, 1993) Επιθυμητή συσχέτιση >.80 Παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα Διάστημα που μεσολαβεί (μικρό vs μεγάλο) Αλλαγές στους συμμετέχοντες (π.χ. ωρίμανση) Κατάσταση συμμετεχόντων (π.χ. πονοκέφαλος) Ρόλος εξεταστή (π.χ. οδηγίες) Συνθετότητα θεμάτων (εύκολα vs δύσκολα) Ποιότητα & μέγεθος δείγματος (π.χ. κλινικοί πληθυσμοί) Εσωτερική συνέπεια Ο βαθμός στον οποίο τα θέματα μιας μέτρησης σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά και με το τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης. εσωτερικής συνέπειας Δείκτης Cronbach s alpha (μέσοςόροςτων συσχετίσεων όλων των θεμάτων). a >.80, επιθυμητό a >.70, ικανοποιητικό a >.65, οριακό a <.60, προβληματικό 4

5 εσωτερικής συνέπειας δύο ημίσεων (split-half reliability - τυχαίος χωρισμός των θεμάτων σε δύο μέρη και αξιολόγηση τηςμεταξύτουςσυσχέτισης). * Αριθμός θεμάτων. Όσο περισσότερα θέματα τόσο πιο υψηλή η εσωτερική συνέπεια (συνεπώς, η μέθοδος δύο ημίσεων υπο-εκτιμά την πραγματική) Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία μιας μέτρησης Περιστασιακοί παράγοντες κούραση, διάθεση, κίνητρο Χαρακτηριστικά του τεστ χρόνος ολοκλήρωσης, οδηγίες κατανόησης Χαρακτηριστικά ερευνητή ικανότητα, εξοικείωση, επιθυμητό αποτέλεσμα Διαδικασία ακρίβεια, αριθμός επαναλήψεων Σχέση αξιοπιστίας και εγκυρότητας και απαραίτητες προϋποθέσεις για την ψυχομετρική ακεραιότητα μίας μέτρησης Η αξιοπιστία είναι προϋπόθεση εγκυρότητας, αλλά δεν την εξασφαλίζει. Ένα έγκυρο τεστ είναι αξιόπιστο, αλλά ένα αξιόπιστο τεστ δεν είναι πάντα έγκυρο. Σχέση αξιοπιστίας και εγκυρότητας *Η αξιοπιστία αντιτίθεται στην εγκυρότητα?* (Cattell) Αν όλα τα θέματα ενός τεστ έχουν πολύ υψηλές συσχετίσεις τότε στην ουσία μετράνε ακριβώς το ίδιο πράγμα (είναι παράφραση το ένα του άλλου), συνεπώς η έννοια που αξιολογείται δεν έχει πλάτος (χαμηλή εγκυρότητα περιεχομένου). Αν τα θέματα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και ανομοιογενή πληθυσμό θεμάτων (τα οποία είναι πιθανό να περιγράφουν την έννοια), τότε η αξιοπιστία είναι χαμηλή. Η αξιοπιστία δεν είναι απαραίτητα αντίθετη στην εγκυρότητα, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με συντελεστές αξιοπιστίας >.90, και ειδικά όσο αυτοί πλησιάζουν το 1. Ασκήσεις 1. Αναγνώριση σε άρθρα 2. CRV (Ερωτηματολόγιο Σταδίων Αλλαγής) 3. Κατηγοριοποίηση σε παράγοντες (TOQ) 4. Σκοράρισμα σε κλίμακες (Κοινωνικό Σωματικό Άγχος, Αυτοαντίληψη) Εφαρμογή Επιλογή ερωτηματολογίων για (α) κλινικούς πληθυσμούς (β) άσκηση & ποιότητα ζωής Content Validity Ratio (CRV) Υποδείξτε αν τα παρακάτω θέματα είναι (α) απαραίτητο (β) κατάλληλο αλλά όχι απαραίτητο (γ) ακατάλληλο CRV = n(e) N/2 N/2 Άσκηση N(e): ειδικοί που υπέδειξαν απαραίτητο Ν: ειδικοί συνολικά Ελάχιστη αποδεκτή τιμή CRV για σημαντικότητα στο p<.05 N CRV

6 Σαφείς οδηγίες Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από πανεπιστημιακούς ερευνητές. Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει υγιεινές και ανθυγιεινές συμπεριφορές σε σχέση με την ποιότητα ζωής, και θα βοηθήσει στο να σχεδιαστούν προγράμματα υγιεινών συμπεριφορών, όπως η άσκηση, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κοινού. Προς αυτή την κατεύθυνση η συμμετοχή σας στην έρευνα θα μας είναι πολύτιμη. Οδηγίες κοινωνικής επιθυμητότητας Στις ερωτήσεις που θα συναντήσετε δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει απλώς να μάθουμε πως σκέφτεστε και πως συμπεριφέρεστε. Μην ξοδέψετε χρόνο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις, απλώς απαντήστε αυτό που σας έρχεται στο μυαλό, αφού διαβάσετε προσεκτικά πως θα πρέπει να απαντήσετε σε κάθε ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, και συνεπώς εμπιστευτικές. Κανείς δεν πρόκειται να μάθει τι έχετε απαντήσει, γιατολόγοαυτόσαςζητούμενα απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια. * Όταν θέλουμε να ταιριάξουμε ερωτηματολόγια που μαζεύονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, χρησιμοποιούμε ημερομηνία γέννησης. Αν χρησιμοποιήσουμε ονόματα πρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι αυτό γίνεται για το συγκεκριμένο λόγο, και ότι κανείς δεν πρόκειται να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Συγκατάθεση Παρακαλώ συμπληρώστε στο παρακάτω κουτάκι ότι δέχεστε να λάβετε μέρος σε αυτή την έρευνα. Δημογραφικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν (ανάλογα με τον πληθυσμό και το ερευνητικό θέμα) Π.χ. Φύλο, ηλικία, τάξη, ύψος, βάρος, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, θρησκεία, αγωνιστική εμπειρία, αγωνιστική κατηγορία - επίπεδο, διάρκεια παρακολούθησης από ειδικό, διάρκεια συνεργασίας με προπονητή/δάσκαλο. Οδηγίες για κάθε κλίμακα που συμπεριλαμβάνεται. Παρακάτω θα βρείτε δηλώσεις/σκέψεις που κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Παρακαλούμε συμπληρώστε πόσο συχνά κάνετε τέτοιες σκέψεις μα βάση την παρακάτω κλίμακα 1 = ποτέ, 2 = σπάνια, 3 = μερικές φορές, 4 = συχνά, 5 = πολύ συχνά. Σκέφτομαι ότι δε μπορώ να κάνω τίποτα καλά Οδηγίες για κάθε κλίμακα που συμπεριλαμβάνεται. Παρακάτω θα βρείτε δηλώσεις/σκέψεις που κάνουν οι άνθρωποι για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Πρώτααποφασίστεσεκάθεσειράποιααπότιςδύοδηλώσεις ισχύει για εσάς. Στη συνέχεια συμπληρώστε στο κουτάκι που αντιστοιχεί στη δήλωση που διαλέξατε, αν είναι «κάπως αληθινή για εσάς» ή «πραγματικά αληθινή για εσάς».. ραγματικά ληθινό για μένα Κάπως αληθινό για μένα Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ ανταγωνιστικοί ΑΛΛΑ Άλλοι δεν είναι και τόσο ανταγωνιστικοί Κάπως αληθινό για μένα Χ Πραγματικά αληθινό για μένα 6

7 Κλινικοί πληθυσμοί Άσκηση και αγωγή υγείας Physical Self Perception Profile Σωματική κάθεξη - Σωματική εικόνα Αυτοεκτίμηση Κοινωνικό Σωματικό Άγχος Κλίμακα Κοινωνικής Επιθυμητότητας Συμπεριφορές Άσκηση - Κάπνισμα Ποιότητα ζωής SF-36 Αυτοπεποίθηση Εμπόδια Children Depression Scale Κλίμακα Σύντομης Ψυχιατρικής ς Βιβλιογραφία Cohen et al. (1988). Psychological testing: An introduction to tests and measurement. Mayfield, Mountain View, California. Kline (1993). The handbook of psychological testing. London: Routledge. Θεοδωράκης & Χατζηγεωργιάδης (2004). Ανάπτυξη και ψυχομετρική αξιολόγηση οργάνων ποσοτικής έρευνας. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, 2, ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 7

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 231 239 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 231 239 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CONTINUING EDUCATION ARTICLE Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΙΛΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορών διαχείρισης χρόνου των εφήβων στις σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Περίληψη Αλήθεια τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Γιατί είναι πιο σημαντική από το IQ; Ποια η σχέση ΕQ με το IQ; Ποια η σχέση του ΕQ με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;»

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Σ χ ο λ ή Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς Τ μ ή μ α Δ ι ο ί κ η σ η ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Μ Β Α Αναγνώριση Ρύθμιση Συναισθήματος και Διαπολιτισμική Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτική έρευνα: Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων στο ιαδίκτυο

ειγµατοληπτική έρευνα: Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων στο ιαδίκτυο ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 54-65) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 54-65) ειγµατοληπτική έρευνα: Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων στο ιαδίκτυο Νικόλαος Φαρµάκης και Ιωάννα Παπατσούµα

Διαβάστε περισσότερα