Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5. Στο έδαφος αναπτύσσονται κατακόρυφες και οριζόντιες τάσεις οι οποίες αυξάνονται µε το βάθος Η συνισταµένη των οριζόντιων εδαφικών τάσεων ονοµάζεται εδαφική ώθηση Στην περίπτωση απότοµης µεταβολής της κλίσης του εδάφους (πρανές), το έδαφος τείνει να αστοχήσει απαιτώντας την ύπαρξη κάποιας µορφής αντιστήριξης που θα παραλάβει τις εδαφικές ωθήσεις Υπάρχουν πολλοί τύποι αντιστήριξης από διάφορα υλικά και τεχνικές κατασκευής.

2 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.3 Τυπικές κατασκευές αντιστήριξης Τοίχοι βαρύτητας Τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.4 Τυπικές κατασκευές αντιστήριξης

3 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.5 Τυπικές κατασκευές αντιστήριξης Πηγή: Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.6 Τυπικές κατασκευές αντιστήριξης Κατασκευή τοίχου οπλισµένου σκυροδέµατος Πηγή:

4 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.7 Ανάπτυξη εδαφικών ωθήσεων Το ίδιο βάρος του εδάφους έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη κατακόρυφων γεωστατικώντάσεων σ v οι οποίες αυξάνονται µε το βάθος. Αν αφαιρεθεί η επιρροή της πίεσης του νερού των πόρων u w, η ενεργός κατακόρυφη τάση συµβολίζεται κατά τα γνωστά ως σ v Η οριζόντια γεωστατική ενεργός τάση µπορεί να υπολογιστεί από την σ v και έναν συνεντελεστή Κ και συµβολίζεται ως σ h Η συνισταµένη των οριζόντιων εδαφικών τάσεων ονοµάζεται εδαφική ώθηση και έχει µεγάλο ενδιαφέρον στην µελέτη έργων αντιστήριξης (συγκράτησης εδαφικών πρανών ή µαζών). Η τιµή των πλευρικών ωθήσεων δεν είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται µεταξύ µιας µέγιστης και µιας ελάχιστης τιµής, ανάλογα µε την σχετική µετακίνηση του έργου αντιστήριξης Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.8 ιακρίνονται τρεις περιπτώσεις ανάπτυξης ωθήσεων Ενεργητική κατάσταση Κατάσταση ηρεµίας Παθητική κατάσταση δ h δ h =0 δ h P o P p h,α ολίσθηση µηδενική µετακίνηση h,ο ολίσθηση h,p δ h Ωθήσεις ηρεµίας P o δ h Ενεργητικές ωθήσεις (ελάχιστη τιµή πλευρικών τάσεων εδάφους) P p h,α ανατροπή Παθητικές ωθήσεις P p (µέγιστη τιµή πλευρικών τάσεων εδάφους) στροφή h,p

5 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.9 Υπολογισµός ωθήσεων σε κατάσταση ηρεµίας Ο προσδιορισµός των εδαφικών ωθήσεων σε κατάσταση ηρεµίας (µηδενική µετακίνηση εδάφους-τοίχου) γίνεται ως εξής: Κατάσταση ηρεµίας 1)Υπολογίζονται οι κατακόρυφες ενεργές δ h =0 τάσεις στο έδαφος σ v ) Προσδιορίζεται ο συντελεστής ωθήσεων σε ηρεµία K o 3)Υπολογίζονται οι οριζόντιες εδαφικές τάσεις στο έδαφος σ h από τη σχέση: K o v = 1 v Ko = 1 sinφ Ko = K h o v P o µηδενική µετακίνηση για ισότροπο γραµµικά ελαστικό έδαφος (συνήθως δεν ισχύει) 0.5 ( 1 sinφ) OCR = για κανονικά στερεοποιηµένες άµµους-αργίλους (Jaky, 1944) h,ο v,ο για υπερστερεοποιηµένα εδάφη (EC7, έδαφος δίχως κλίση) 4) Η συνισταµένη των οριζόντιων εδαφικών τάσεων δίνει την ώθηση ηρεµίας P o Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός ωθήσεων σε κατάσταση ηρεµίας Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειος υδάτινος ορίζοντας, πέραν της ώθησης του εδάφους στον τοίχο ασκείται και η υδροστατική πίεση, σύµφωνα µε το σχήµα: δ h =0 Κατάσταση ηρεµίας (µηδενική µετακίνηση τοίχου-εδάφους) P o,1 z P o, z w P o,3 P w = K h,ο o v,o = σ u u = γ z v,ο v,ο w w w w σ = γ z v,ο Οι ωθήσεις από τριγωνική κατανοµή τάσεων ασκούνται στο 1/3 του ύψους του τριγώνου Συνολική ώθηση P = P o,1 + P o, + P o,3 + P w

6 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων Ο προσδιορισµός των εδαφικών ωθήσεων σε κατάσταση αστοχίας (ενεργητικών ή παθητικών) δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς εµπλέκεται σηµαντικός αριθµός παραµέτρων όπως: - Η ύπαρξη τριβής µεταξύ τοίχου-εδάφους - Η ύπαρξη κλίσης στην επιφάνειας του εδαφικού πρανούς - Η πολυπλοκότητα της κατανοµής των τάσεων στο έδαφος πίσω από τον τοίχο - Η πραγµατική επιφάνεια αστοχίας στο έδαφος δεν είναι ευθεία αλλά καµπύλη, και δεν είναι πάντα απλός ο προσδιορισµός της P p δ h επιφάνεια αστοχίας Στη συνέχεια του Κεφαλαίου θα παρουσιαστεί ο προσδιορισµός των εδαφικών ωθήσεων µε τη µέθοδο του Rankine (1857) που θεωρεί λεία επιφάνεια τοίχου και µηδενική κλίση του εδαφικού πρανούς που αντιστηρίζεται. Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.1 Υπολογισµός ενεργητικών ωθήσεων Ο προσδιορισµός των ενεργητικών εδαφικών ωθήσεων κατά Rankine συµβαίνει τη στιγµή που ο τοίχος κινείται προς την εκσκαφή και το έδαφος πίσω από τον τοίχο αστοχεί, άρα αναπτύσσεται η ελάχιστη οριζόντια τάση. Αµµώδη εδάφη (c=0): φ = Kα tan 45 = K P α h,α α v,o 1 = H h,α Συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων Υπολογίζεται ανάλογα µε τη µορφή των σ hκάθε φορά δ h h,α Η v,ο Αργιλικά εδάφη (c 0): δ h c K α φ = Kα tan 45 = K c K h,α α v,o α 1 P = H z ( ) α h,α o Συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων Υπολογίζεται ανάλογα µε τη µορφή των σ hκάθε φορά z o h,α Η Άργιλος v,ο

7 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός παθητικών ωθήσεων Ο προσδιορισµός των παθητικών εδαφικών ωθήσεων κατά Rankine συµβαίνει τη στιγµή που ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, το οποίο εξαντλεί την αντοχή του και αστοχεί, άρα αναπτύσσεται η µέγιστη οριζόντια τάση. Αµµώδη εδάφη (c=0): φ = + Kp tan 45 = K h,p p v,o Συντελεστής παθητικών ωθήσεων δ h P p Η P p 1 = H h,p Υπολογίζεται ανάλογα µε τη µορφή των σ hκάθε φορά h,p v,ο Αργιλικά εδάφη (c 0): δ h c Kp φ = + Kp tan 45 = K + c K h,p p v,o p Συντελεστής παθητικών ωθήσεων P p Η Άργιλος P p h,p + c Kp = H Υπολογίζεται ανάλογα µε τη µορφή των σ hκάθε φορά h,p v,ο Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων Για την πλήρη ανάπτυξη της ενεργητικής ή της παθητικής ώθησης απαιτείται µετακίνηση του τοίχου, σαφώς σηµαντικότερη στην περίπτωση της παθητικής κατάστασης. Προκύπτουν µεγάλη τιµή του K p και µεγάλες τιµές παθητικών ωθήσεων. (Σχήµα: Τσότσος 1991)

8 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων Στον πίνακα δίνονται υπολογισµένες οι τιµές του συντελεστή ενεργητικών ωθήσεων Κ α και του συντελεστή παθητικών ωθήσεων Κ p κατά Rankine, για διάφορες γωνίες τριβής εδάφους. φ ( ) K α K p φ ( ) K α K p Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων Ενδεικτικά η ανάπτυξη ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων σε διάφραγµα για διαφορετική θέση του σηµείου στροφής κατά την οριακή κατάσταση δίνεται στα παρακάτω σχήµατα (Μαραγκός, 009) Το σηµείο στροφής Κ βρίσκεται στη βάση του διαφράγµατος Το σηµείο στροφής Κ βρίσκεται ψηλότερα από τη βάση του διαφράγµατος z h P p h h1 P p K P p σ = K γ h σ = K γ h α α 1 p p K

9 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Ωθήσεις λόγω επιφόρτισης Παρακάτω δίνονται οι πρόσθετες εδαφικές ωθήσεις λόγω επιφόρτισης είτε κατανεµηµένης µε άπειρο µήκος και πλάτος είτε λόγω σηµειακού φορτίου. Περισσότερες περιπτώσεις δίνονται από τους Γραµµατικόπουλο κ.α. (1994). Κατανεµηµένο φορτίο q q Σηµειακό φορτίο Q s Q Σταθερή τιµή οριζόντιας τάσης µε το βάθος s Σταθερή τιµή οριζόντιας τάσης µε το βάθοςκάτω από βάθος s σ q σ Q Ενεργητική τάση σ α,q = K q α Παθητική τάση σ p,q = K q p Ενεργητική τάση Q σ = K α,q α 4 s Παθητική τάση Q σ = K p,q p 4 s Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός ωθήσεων σε τοίχο αντιστήριξης Ο υπολογισµός της ενεργητικής και της παθητικής ώθησης κατά Rankine είναι περισσότερο πολύπλοκος από τις απλές περιπτώσεις των προηγούµενων διαφανειών λόγω της ενδεχόµενης ταυτόχρονης: (α) ύπαρξης υπόγειου υδάτινου ορίζοντα (β) ύπαρξης διαφορετικών εδαφικών στρώσεων στο ύψος του τοίχου αντιστήριξης (γ) ύπαρξης επιφόρτισης στην επιφάνεια του εδάφους Η διαδικασία προσδιορισµού των ωθήσεων κατά Rankine µπορεί να περιγραφεί ως: 1) Υπολογισµός των κατακόρυφων ενεργών τάσεων λόγω ιδίου βάρους του εδάφους µε το βάθος ) Υπολογισµός των οριζόντιων τάσεων λόγω ιδίου βάρους του εδάφους µε το βάθος 3) Υπολογισµός των οριζόντιων υδροστατικών τάσεων µε το βάθος 4) Υπολογισµός των οριζόντιων τάσεων λόγω επιφόρτισης µε το βάθος 5) Προσδιορισµός της τιµής και θέσης εφαρµογής της οριζόντιας ώθησης για κάθε ένα από τα () (3) (4) ως συνισταµένη των αντίστοιχων οριζόντιων τάσεων

10 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόκειται για πολύ συνηθισµένη µορφή τοίχου αντιστήριξης όπου ρόλο σταθεροποιητικής δύναµης λαµβάνει κατά ένα µέρος και το βάρος του εδάφους πάνω στο πέλµα του τοίχου. Στη µελέτη τοίχων αυτού του τύπου θεωρείται πως ο τοίχος και το έδαφος πάνω από τη βάση του αποτελούν µια ενιαία αντιστήριξη όπου ασκούνται οριζόντιες ενεργητικές τάσεις από το επίχωµα (Γεωργιάδης Κ & Μ, 009) δ h Έδαφος Τα σκέλη του τοίχου µελετώνται και διαστασιολογούνται ως πρόβολοι Ο/Σ = 0 h,p h,α Οι παθητικές ωθήσεις που αναπτύσσονται µπροστά από τη βάση του τοίχου συνήθως αγνοούνται λόγω µικρού βάθους σε έδαφος πιθανώς µη υγιές επιφανειακά. Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.0 Τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος Η αστοχία των τοίχων οπλισµένου σκυροδέµατος µπορεί να οφείλεται σε: Ολίσθηση Ανατροπή Αστοχία διατοµής σκυροδέµατος Γενική αστοχία εδάφους

11 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.1 Τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος Η διαδικασία µελέτης των τοίχων οπλισµένου σκυροδέµατος περιλαµβάνει: 1) Εκτίµηση των απαιτούµενων διαστάσεων του τοίχου (κυρίως του πλάτους Β) βάσει του ελέγχου του τοίχου σε ανατροπή ) Έλεγχος του τοίχου αντιστήριξης σε ολίσθηση 3) Έλεγχος φέρουσας ικανότητα του εδάφους κάτω από τον τοίχο (µετά από υπολογισµό των τάσεων στο έδαφος) 4) ιαστασιολόγηση του τοίχου (υπολογισµός οπλισµού) σε διάφορες κρίσιµες διατοµές µε έλεγχο σε κάµψη και εφόσον απαιτηθεί αύξηση της διατοµής (πάχους του κορµού ή του πέλµατος) 5) Έλεγχος σε διάτµηση και εφόσον απαιτηθεί αύξηση της διατοµής (πάχους του κορµού ή του πέλµατος) Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5. Εφαρµογή : Να υπολογιστεί απαιτούµενο πλάτος Β του λείου τοίχου οπλισµένου σκυροδέµατος του σχήµατος, ώστε ο έλεγχος σε ανατροπή να εξασφαλίζεται µε συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστο. Στη συνέχεια να γίνει διαστασιολόγηση του τοίχου. ίνονται C30-B500C, γ σκυρ =5/³,επιτρεπόµενητάση εδάφουςσ επ =50kPa 50/² Επίλυση : Ο έλεγχος σε ανατροπή θα γίνει για στροφή γύρω από το σηµείο Κ. γ=18/³ υνάµεις ανατροπής στον τοίχο είναι οι 5.0 φ=35 εδαφικές ωθήσεις και οι ωθήσεις λόγω της επιφόρτισης. Ως δυνάµεις ευστάθειας λειτουργούν το βάρος του σκυροδέµατος, το βάρος του εδάφους και η επιφόρτιση. Οι διάφοροι έλεγχοι γίνονται ανά µήκους του τοίχου 1.0 Κ 1.0 B ()

12 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.3 Προεκλογή πλάτους τοίχου: Η προεκλογή γίνεται θεωρώντας προς την πλευρά της ασφαλείας πως το ειδικό βάρος του σκυροδέµατος είναι ίσο µε αυτό του εδάφους. Επίσης οι παθητικές ωθήσεις στην αριστερά πλευρά αγνοούνται. 50/² Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων Ενεργητική ώθηση εδάφους: φ=35 Κ α =0.710 z = 6.0 σ v,ο = = = Κ = = 9.7kPa h,α α v,ο 1 P = = α 1 Θέσηεφαρµογήςτης απότοκ: 6 = Κ 1.0 γ=18/³ φ=35 B ().0 h,α Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.4 Προεκλογή πλάτους τοίχου: Η προεκλογή γίνεται θεωρώντας προς την πλευρά της ασφαλείας πως το ειδικό βάρος του σκυροδέµατος είναι ίσο µε αυτό του εδάφους. Επίσης οι παθητικές ωθήσεις στην αριστερά πλευρά αγνοούνται. 50/² Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων Ενεργητική ώθηση λόγω επιφόρτισης: Για επιφόρτιση οµοιόµορφο κατανεµηµένο φορτίο q=50/² προκύπτουν οριζόντιες ενεργητικές τάσεις: = Κ q = kPa= 13.55kPa α,q α Pq = = Θέσηεφαρµογήςτης P q απότοκ: 6 = Κ 1.0 γ=18/³ φ=35 B () h,α α,q P q

13 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.5 Προεκλογή πλάτους τοίχου: Η προεκλογή γίνεται θεωρώντας προς την πλευρά της ασφαλείας πως το ειδικό βάρος του σκυροδέµατος είναι ίσο µε αυτό του εδάφους. Επίσης οι παθητικές ωθήσεις στην αριστερά πλευρά αγνοούνται. Q 50/² Υπολογισµός των δυνάµεων ευστάθειας Βάρος εδάφους-τοίχου: γ=18/³ G ( B 1) = ( 108 B 108) 5.0 φ= P q G 1 G = P α Θέσηεφαρµογής G 1από τοκ: B Θέσηεφαρµογής G από τοκ: = 0.5 Ως δύναµη ευστάθειας δρα και η επιφόρτιση Q 1.0G Κ 1.0 (B-1)/ B () h,α α,q Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.6 Προεκλογή πλάτους τοίχου: Q = 50 ( B 1.4 ) Θέσηεφαρµογής QαπότοΚ: B 1.4 = 1.4+ Στο Κ θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ροπών µε συντελεστή ασφαλείας Q 50/² B 1 B 1.4 M = + ευστ G 0.5 G ( B 1.4) B M = ( 108 B 108) + 5 ( B 1.4 ευστ ) M = 79 Β 94 ευστ 5.0 Μανατρ = Pα.0+ Pq 3 = Μ = ανατρ Μευστ FS =.0 Μ ανατρ 79 Β B B 3.44 άραβ=3.50 Κ 1.0 γ=18/³ φ=35 B () G 1 h,α α,q P q 1.0G (B-1)/

14 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.7 Τελικός έλεγχος τοίχου σε ανατροπή: Θα ληφθεί πλέον υπόψη αναλυτικά το βάρος εδάφους και σκυροδέµατος Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων Οι τιµές των ενεργητικών ωθήσεων εδάφους και επιφόρτισης παραµένουν οι ίδιες που υπολογίστηκαν, καθώς δεν εξαρτώνται από το πλάτος της βάσης του τοίχου αντιστήριξης. Υπολογισµός των δυνάµεων ευστάθειας G = = ΣεαπόστασηαπότοΚ: = G 3 G Κ 1.0 Q γ=18/³ φ= () 50/² G 1 h,α α,q P q G 4 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.8 Τελικός έλεγχος τοίχου σε ανατροπή: Θα ληφθεί πλέον υπόψη αναλυτικά το βάρος εδάφους και σκυροδέµατος Υπολογισµός των δυνάµεων ευστάθειας G = = ΣεαπόστασηαπότοΚ: 0.50 G = = ΣεαπόστασηαπότοΚ: = 1.0 G = = ΣεαπόστασηαπότοΚ: = 1.75 Q = 50.1 = 105 σεαπόσταση G 3 G Κ 1.0 Q γ=18/³ φ= () 50/² G 1 h,α α,q P q G 4

15 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.9 Τελικός έλεγχος τοίχου σε ανατροπή: Στο Κ θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ροπών µε συντελεστή ασφαλείας M = M ευστ ευστ = Q 50/² Μανατρ = Pα.0+ Pq 3 = Μ = ανατρ Μευστ FS =.0 Μ ανατρ = G 3 γ=18/³ φ=35 G 1 P q Συνεπώς η προεπιλογή των Β = 3.50 αρκεί στον έλεγχο σε ανατροπή G Κ 1.0 G () h,α α,q Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Έλεγχος τοίχου σε ολίσθηση: Η αντίσταση σε ολίσθηση στο αµµώδες έδαφος προέρχεται από τα κατακόρυφα φορτία και την τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ τοίχου - εδάφους Σ( G+ Q) = Σ( G+ Q) = F = Σ ευστ ( G+ Q) tanφ = tan35 = F = P + P = = ολισθ α q F 93.0 = = = F ευστ FS ολισθ Ικανοποιείται και ο έλεγχος σε ολίσθηση G 3 G Κ 1.0 Q γ=18/³ φ= () 50/² G 1 h,α α,q P q G 4

16 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους θεµελίωσης: Για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας υπολογίζονται οι αναπτυσσόµενες τάσεις εδάφους. Αρχικά υπολογίζεται η εκκεντρότητα e των φορτίων λόγω ροπής. Εκκεντρότητα: x e B = M K M M K,ευστ K,ανατρ = = x ( + ) Σ( G+ Q) Σ G Q x = = Κ σ 1 x Β/=1.75 () Σ(G+Q) e Β/=1.75 () σ Οπότε: B e = = = ( ) Σ G+ Q 6 e kPa σ = 1 1 σ 50 kpa 1, ± = ± = < = επ A B kpa θεµελ Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.3 ιαστασιολόγηση τοίχου: Η διαστασιολόγηση αφορά στον υπολογισµό των ροπών κάµψης και του απαιτούµενου οπλισµού στις διατοµές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θεωρώντας τον τοίχο ως πλάκα Συχνά γίνεται υπολογισµός και στο ήµισυ του ύψους του τοίχου όπου πιθανώς απαιτούνται µειωµένα σίδερα σε σχέση µε τη βάση του ή σε ενδεχόµενο µειούµενης καθ ύψος διατοµής 5.0 ιατοµή Ι: Ροπή κάµψης προκαλείται από τις ωθήσεις τουεδάφους καιτηςεπιφόρτισης P q Αξονικόφορτίοίσο µετοι.β.τουκορµού Τέµνουσα λόγω των παραπάνω ωθήσεων G Ι Κ 1.0 ΙΙΙ γ=18/³ φ=35 ΙΙ B () 50/² h,α α,q P q

17 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων Ενεργητική ώθηση εδάφους: φ=35 Κ α =0.710 z = 5.6 v,ο = = = Κ = = 7.3 kpa h,α α v,ο 1 P = = α Θέσηεφαρµογήςτης απότοι: = G Ι Κ 1.0 ΙΙΙ γ=18/³ φ=35 ΙΙ B () 50/² h,α α,q P q Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων Ενεργητική ώθηση λόγω επιφόρτισης: Για επιφόρτιση οµοιόµορφο κατανεµηµένο φορτίο q=50/² προκύπτουν οριζόντιες ενεργητικές τάσεις: = Κ q = kPa= 13.55kPa α,q α P = = q 1 Θέσηεφαρµογήςτης P q απότοι: 5.6 = G Ι Κ 1.0 ΙΙΙ γ=18/³ φ=35 ΙΙ B () 50/² h,α α,q P q.8

18 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): Υπολογισµός εντατικών µεγεθών (διατοµή Ι) Ροπή κάµψης στη θέσηι: M = = I Αξονικό φορτίο στη θέση Ι: N = G = I 3 θλιπτικό Τέµνουσα δύναµη στη θέση Ι: V = P P = = I α q Στον υπολογισµό των εντατικών µεγεθών και τον καθορισµό της κρίσιµης διατοµής αγνοήθηκε η συµβολή των παθητικών ωθήσεων αριστερά του τοίχου 5.0 G Ι Κ 1.0 ΙΙΙ Το πρόσηµο της ροπής καθορίζεται µε βάση την ίνα αναφοράς γ=18/³ φ=35 ΙΙ B () 50/² h,α α,q P q.8 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση Ι): tκορµ 0.4 Msd,I = MI N = ( 56) = (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Msd,I µ = = = < µ = 0.31 sd,i li b d fcd Στατικό ύψος d=h-επικάλυψη d= =0.35 Προκύπτει: ωi = kpa f N 56.0 cd I A = ω b d + = c 35c = 5.57 c s,i I f f yd yd kpa c A s,in 0.6 b d c 35c = = 4.c f σεmpa = ax f 500MPa yk o 1.5 oo b d = c 35c = 5.5c { κορµ } s in 0c,1.5 t = 60c = 0 c ( yk )

19 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση Ι): Απαιτούµενος οπλισµός (αναπτυσσόµενη ροπή): Ελάχιστος οπλισµός κάµψης: A = s,iin (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) 5.5 c Μέγιστη απόσταση ράβδων οπλισµού : s 0c As,I = 5.57 c ιαδικασία επιλογής ράβδων οπλισµού κάµψης (θέση I): Η ελάχιστη απόσταση ράβδων στον κορµό είναι 0c. Καθώς συνήθως εξετάζεται σε κάµψη και άλλο σηµείο στο µέσον περίπου του ύψους του κορµού, όπου απαιτείται λιγότερος οπλισµός, γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης οπλισµού στη θέση Ι ανά 10c, ώστε να διακοπεί ο µισός οπλισµός και να µείνουν τουλάχιστο ράβδοι ανά 0c στη πάνω θέση ελέγχου (βλ. Σχήµα στην επόµενη διαφάνεια). Ο οπλισµός συνεπώς µπορεί να είναι είτε ενιαίος ανά 10c είτε δυο διαφορετικοί οπλισµοί ανά 0c ο καθένας (τελικό αποτέλεσµα πάλι 10c απόσταση ράβδων) Τελικά τίθεται Ø0/0c + Ø16/0c (5.76c²) (ροπή>0 άρα στην εφελκυόµενη ίνα) Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση Ι): s 0 c Σε κάθε θέση του κορµού Θέση Ι Συνεπώς στην άνω θέση ελέγχου Ι µπορεί να παραµείνουν είτε τα Ø0/0c είτε τα Ø16/0cαναλόγως µε την απαίτηση που θα προκύψει από τους υπολογισµούς ΘέσηΙ Τελικά τίθεται Ø0/0c + Ø16/0c (5.76c²) (άρα απόσταση ράβδων 10c) Θέση Ι Ø16 Ø0 ΘέσηΙ 0c 10c 0c 0c Όψη τοίχου αντιστήριξης

20 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Πίνακας οπλισµών πλακών (εφαρµογή και σε τοίχους αντιστήριξης) Συνδυασµός οπλισµών πλακών (εµβαδόν οπλισµού επιλεγµένης διαµέτρου ανά απόσταση) Αποστάσεις ιάµετρος ράβδων () Τεµάχια (c) ανά Συνεχίζεται Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Πίνακας οπλισµών πλακών (εφαρµογή και σε τοίχους αντιστήριξης) Συνδυασµός οπλισµών πλακών (εµβαδόν οπλισµού επιλεγµένης διαµέτρου ανά απόσταση) Αποστάσεις ιάµετρος ράβδων () Τεµάχια (c) ανά

21 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση Ι): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Aax = 4% b d = c 35c = 140 c Στην εγκάρσια έννοια (οριζόντια) τοποθετείται οπλισµός διανοµής : A 0% A = = 5.15c s,κυρ = ax 8/50 =.01c s,οριζ Άρα διανοµής Ø1/1.5 ( 5.6c²) Ο σηµαντικός οπλισµός που απαιτήθηκε στη βάση του κορµού επιβάλλει τον υπολογισµό των ροπών και του απαιτούµενου οπλισµού και καθ ύψος του κορµού (συνήθως στο µέσο του ύψους) προκειµένου να εξοικονοµηθούν ράβδοι οπλισµού προς τα πάνω. Επίσης θα µπορούσε να γίνει αύξηση του πάχους κορµού προς τη βάση προκειµένου να µειωθεί η απαίτηση σε οπλισµό (π.χ. µεταβλητό πάχος 0.40 στην κορυφή και 0.60 στη βάση του κορµού του τοίχου). Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.4 ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι): ιαστασιολόγηση σε διάτµηση (θέση Ι): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Έλεγχος µε V Rd1 (αν δεν ικανοποιείται τότε αύξηση πάχους διατοµής): Πρέπει: V V Ι Rd1,Ι V ( l ) = τ k ρ d b Rd1,Ι Rd I,I I Για σκυρόδεµα C30 τ = Rd 0.34 MPa k = 1.6 d 1 k = = I I I (αλλιώς θα θεωρούνταν k I =1) As l,i ρ 0.0 l,i L d I 5.76 c ρ = l,i 100c 35c ( ) V = kpa V =.9 Rd1,Ι Rd1,Ι Τελικά: V = V =.9 Ι Rd1,Ι Η διατοµή επαρκεί έναντι διάτµησης

22 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι ): z =.8 = 18.8 = v,ο 3 = Κ = = kpa h,α α v,ο 1 P = = 19.1 α P = = q Ροπή κάµψης στη θέσηι : M = = I Αξονικό φορτίο στη θέση Ι : N = G = 8.00/ I 3 θλιπτικό Τέµνουσα δύναµη στη θέση Ι: V = P P = = / I α q.8 G Ι Κ 1.0 ΙΙΙ γ=18/³ φ=35 Ι ΙΙ B () 50/² P q h,α α,q Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι ): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση Ι ): tκορµ 0.4 Msd,I = MI N = ( 8) = (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Msd,I µ = = = < µ = 0.31 sd,i li b d fcd Στατικό ύψος d=h-επικάλυψη d= = Προκύπτει: ωi = ( ) = kpa f N 8.0 cd I A = ω b d + = c 35c = 4.48 c s,i I f f yd yd kpa c A s,in 0.6 b d c 35c = = 4.c f σεmpa = ax f 500MPa yk o 1.5 oo b d = c 35c = 5.5c { κορµ } s in 0c,1.5 t = 60c = 0 c ( yk ) Τελικά τίθεται Ø16/0c (10.05c²) (στη δεξιά ίνα που εφελκύεται)

23 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή Ι ): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση Ι ): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Aax Στην εγκάρσια έννοια (οριζόντια) τοποθετείται οπλισµός διανοµής : A = 4% b d = c 35c = 140 c 0% A = =.01c s,κυρ = ax 8/50 =.01c s,οριζ Άρα διανοµής Ø8/5 (.01c²) Παρατήρηση: επιλέχθηκε οπλισµός Ø16/0 καθώς βολεύει κατασκευαστικά στη διατοµή Ι και πάνω να συνεχίσει ένα τµήµα του οπλισµού της διατοµής Ι και όχι να τοποθετηθεί νέος, διαφορετικής διαµέτρου οπλισµός ο οποίος θα χρειαστεί και κάποιο µήκος αγκύρωσης. Καθώς η διαφορά του απαιτούµενου (5.5c²) και του τοποθετούµενου οπλισµού Ø16/0 (10.05c²) είναι µεγάλη θα µπορούσε εναλλακτικά να τοποθετηθεί διαφορετικός οπλισµός στη διατοµή Ι Ø1/0 (5.65c²) αν θεωρηθεί ότι συµφέρει οικονοµικά και κατασκευαστικά. ιαστασιολόγηση σε διάτµηση στη διατοµή I δεν απαιτείται καθώς η διατοµή έχει ίδιο πάχος µε την διατοµήι αλλά η τέµνουσα δύναµη V Ι είναι πολύ µικρότερη. Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Q=105.0/ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµές ΙΙ και ΙΙΙ): G =10.80/ 1.05 Τάση εδάφους στις θέσειςιι και III: G 1 =11.68/.1 σ = ( ) = kpa II ΙΙΙ ΙΙ Κ σ = ( ) = kpa III kPa Υπολογισµός εντατικών µεγεθών (διατοµή ΙΙ) σ F F1 II σ kPa F1 = = 1.87/ III kPa kPa F = ( ).1= / M = F1 + F Q G II = M = 5.88/ V = = II II

24 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή ΙΙ): ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις διατοµές ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν τµήµα του πεδίλου του τοίχου, ισχύει η πρόσθετη απαίτηση για τουλάχιστο σχάρα οπλισµών Ø1/15 ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση ΙΙ): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Msd,II 5.88 µ = = = 0.09 < µ = 0.31 sd,ii li b d fcd Στατικό ύψος d=h-επικάλυψη d= =0.35 Προκύπτει: ωii = ( ) = kpa fcd A = ω b d = c 35c 1.5 = c s,ii II f yd kpa 1.15 A s,in 0.6 b d c 35c = = 4.c f σεmpa = ax f 500MPa yk o 1.5 oo b d = c 35c = 5.5c { πελµ } s in 0c,1.5 t = 60c,15c = 15 c ( yk ) Τελικά τίθεται Ø18/15c (16.96c²) στην άνω ίνα Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή ΙΙ): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση ΙΙ): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Aax = 4% b d = c 35c = 140 c Στην εγκάρσια έννοια (οριζόντια) τοποθετείται οπλισµός διανοµής : 0% A = = 3.39c s,κυρ As,οριζ = ax 8/ 50 =.01c 1/15c Άρα διανοµής Ø1/15 (7.54c²) ιαστασιολόγηση σε διάτµηση (θέση ΙΙ): Μεταβάλλεται µόνο το ρσε σχέση µε τη θέση Ι ( ) c ρ = = l,ii 100c 35c V = kpa V = Rd1,ΙI Rd1,IΙ Τελικά: V = V = IΙ Rd1,IΙ Η διατοµή επαρκεί έναντι διάτµησης

25 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός εντατικών µεγεθών (διατοµή ΙΙΙ) G =10.80/ 1.05 F3 = = / 1 F4 = ( ) 1.0 = 33.91/ ΙΙΙ ΙΙ Κ M = F3 + F4 1.0 G M = III 3 F kPa M = 10.4 / IΙI F kPa 38.4kPa Q=105.0/ G 1 =11.68/ 0.89kPa V = = IIΙ Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή ΙΙΙ): ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις διατοµές ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν τµήµα του πεδίλου του τοίχου, ισχύει η πρόσθετη απαίτηση για τουλάχιστο σχάρα οπλισµών Ø1/15 ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση ΙΙΙ): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Msd,III 10.4 µ = = = 0.04 < µ = 0.31 sd,iii li b d fcd Στατικό ύψος d=h-επικάλυψη d= =0.35 Προκύπτει: ωiii = ( ) = kpa fcd A = ω b d = c 35c 1.5 = 6.97 c s,iii III f yd kpa 1.15 A s,in 0.6 b d c 35c = = 4.c f σεmpa = ax f 500MPa yk o 1.5 oo b d = c 35c = 5.5c { πελµ } s in 0c,1.5 t = 60c,15c = 15 c ( yk ) Τελικά τίθεται Ø1/15c (7.54c²) στην κάτω ίνα

26 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή ΙΙΙ): ιαστασιολόγηση σε κάµψη (θέση ΙΙΙ): (Γίνεται για µήκος τοίχου b=1.0) Aax = 4% b d = c 35c = 140 c Στην εγκάρσια έννοια (οριζόντια) τοποθετείται οπλισµός διανοµής : 0% A = = 1.51c s,κυρ As,οριζ = ax 8/ 50 =.01c 1/15c Άρα διανοµής Ø1/15 (7.54c²) ιαστασιολόγηση σε διάτµηση (θέση ΙΙΙ): Μεταβάλλεται µόνο το ρσε σχέση µε τη θέση Ι ( ) 7.54 c ρ = = l,iii 100c 35c 3 V = kpa V = Rd1,ΙII Rd1,IIΙ Πρέπει: V = V = IIΙ Rd1,IIΙ εν ισχύει οριακά!!! Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.5 ιαστασιολόγηση τοίχου (διατοµή ΙΙΙ): ιαστασιολόγηση σε διάτµηση (θέση ΙΙΙ): Θεωρητικά θα έπρεπε να µεγαλώσει το πάχος της διατοµής. Καθώς όµως η διαφορά είναι µικρή ελέγχεται η επιρροή µιας µικρής αύξησης του κύριου οπλισµού της διατοµής για να αυξηθεί ο όρος ρl,iii Για κύριο οπλισµό Ø14/15 (10.6c²) αντί Ø1/15 (7.54c²) στη διατοµή III είναι: 10.6 c ρ = = l,iii 100c 35c ( ) V = kpa V = Rd1,ΙII Rd1,IIΙ Πρέπει: V = V = IIΙ Rd1,IIΙ Ο έλεγχος βγαίνει!!! Σε περίπτωση σηµαντικής διαφοράς θα έπρεπε να γίνει αύξηση πάχους του πέλµατος του τοίχου αντιστήριξης

27 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Εκτός των κρίσιµων διατοµών µπορεί να µπει ο ελάχιστος οπλισµός.8 Ø8/5 Ø16/0 Ø1/1.5 Ø0/0+Ø16/0 Παρατήρηση: Ο οπλισµός Ø16/0στη διατοµή Ι είναι κάπως περισσότερος από τον απαιτούµενο. Βολεύει όµως κατασκευαστικά καθώς αποτελεί συνέχεια τµήµατος του οπλισµού της διατοµής Ι. Παράλληλα γίνεται και εξοικονόµηση του απαιτούµενου µήκους αγκύρωσης σε σχέση µε την περίπτωση που επιλεγόταν λιγότερος οπλισµός διαφορετικής διαµέτρου. Ø18/15 Ø1/15 Ø14/15 Ø1/15 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Εφαρµογή (Επανάληψη Εδαφοµηχανικής): Να σχεδιαστεί το διάγραµµα οριζόντιων ενεργητικών τάσεων κατά Rankine και η συνισταµένη ώθηση στον τοίχο αντιστήριξης του σχήµατος. Στη συνέχεια να υπολογιστεί ο συντελεστής ασφαλείας σε ανατροπή και ολίσθηση του τοίχου (απλοποιητικάγ=γ κορ,γ w =10/³,γ σκυροδ =5/³ ).Στηβάση αδιαπέρατουλικό. Επίλυση : Η ενδεχόµενη ανατροπή του τοίχου θα ελεγχθεί ως προς το σηµείο Κ, όπου θα πρέπει η ροπή ευστάθειας να είναι µεγαλύτερη από τη ροπή ανατροπής. Η δύναµη και η ροπή ευστάθειας οφείλονται στο ίδιο βάρος του τοίχου που δρα σταθεροποιητικά. Η δύναµη ολίσθησης και η ροπή ανατροπής οφείλονται στις ενεργητικές ωθήσεις του εδάφους (λόγω ιδίου βάρους, επιφόρτισης και υδροστατικών τάσεων). 5 K /² Χαλαρή άµµος γ=16/², φ=30 Πυκνή άµµος γ=18/², φ= Το αδιαπέρατο υλικό στη βάση εµποδίζει την ανάπτυξη υποπιέσεων του νερού

28 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων στο έδαφος (1) Υπολογίζονται οι κατακόρυφες ενεργές τάσεις λόγω του ιδίου βάρους εδάφους z = 1.5 σ v,ο = = 4 u = 0 w v,ο = σv,ο uw = 4 kpa z = 5.0 σ v,ο = = 87 uw = = 35 kpa 3 v,ο = σv,ο uw = 5 kpa () Υπολογίζονται οι οριζόντιες τάσεις του εδάφους λόγω ιδίου βάρους Χαλαρή άµµος (φ=30 ) Κ α = z 0.0 = h,α = Κ α v,ο = = 0kPa z = 1.5 h,α = Κ α v,ο = = 8.00 kpa Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων στο έδαφος () Υπολογίζονται οι οριζόντιες τάσεις του εδάφους λόγω ιδίου βάρους Πυκνή άµµος (φ=40 ) Κ α =0.174 z 1.5 (3) Υπολογίζονται οι οριζόντιες υδροστατικές τάσεις = h,α = Κ α v,ο = = 5. kpa z = 5.0 h,α = Κ α v,ο = = kpa Η τιµή και η κατανοµή των οριζόντιων υδροστατικών τάσεων µε το βάθος είναι όµοιες µε τις κατακόρυφες υδροαστατικές τάσεις (4) Υπολογίζονται οι οριζόντιες τάσεις λόγω επιφόρτισης Για επιφόρτιση οµοιόµορφο κατανεµηµένο φορτίο q=0/² προκύπτουν οριζόντιες ενεργητικές τάσεις: Χαλαρή άµµος: Πυκνή άµµος: = Κ q = kPa= 6.67kPa α,q α,q α = Κ q = kPa = 4.35kPa α

29 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων στο έδαφος 0/² δ h 0.0 P 0.0 P P q,1 α, kpa 5. kpa 6.67 kpa 4kPa z w 4kPa z -1.5, P q, K,3 G 1 G kpa = K h,α α v,o α,q 4.35 kpa 5kPa = σ u v,ο v,ο w P w 35kPa u = γ z w w w σ v,ο kpa (5) Υπολογίζονται οι τιµές και οι θέσεις εφαρµογής των ενεργητικών ωθήσεων Ο υπολογισµός της τιµής και της θέσης εφαρµογής της κάθε ώθησης συχνά απαιτεί τη διάσπαση του διαγράµµατος τάσεων σε απλά σχήµατα (τρίγωνα και ορθογώνια) µε γνωστό κέντρο βάρους Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων στο έδαφος (5) Υπολογίζονται οι τιµές και οι θέσεις εφαρµογής των ενεργητικών ωθήσεων Ενεργητική ώθηση εδάφους: 1 P = = 6.00 α,1 Θέσηεφαρµογήςτης,1 από τηβάσητουτοίχου: = P = = 18.7 α, Θέσηεφαρµογήςτης, από τηβάσητουτοίχου: = 1 P = α,3 ( ) 3.5 = Θέσηεφαρµογήςτης,3 από τηβάσητουτοίχου: =

30 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των ενεργητικών ωθήσεων στο έδαφος (5) Υπολογίζονται οι τιµές και οι θέσεις εφαρµογής των ενεργητικών ωθήσεων Ώθηση λόγω υδροστατικών πιέσεων: 1 P = = 61.5 w Σηµείωση: οι µονάδες / αναφέρονται σε δύναµη () ανά µέτρο µήκους του τοίχου αντιστήριξης Θέσηεφαρµογήςτης P w απότηβάσητουτοίχου: Ώθηση λόγω επιφόρτισης q=0/²: P = = q,1 Θέσηεφαρµογήςτης P q,1 απότηβάσητουτοίχου: P = = 15.3 q, Θέσηεφαρµογήςτης P q, απότηβάσητουτοίχου: = = = Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των δυνάµεων ευστάθειας Οι δυνάµεις ευστάθειας είναι το βάρος του τοίχου αντιστήριξης 1 G = A γ = 1 1 σκυροδ (.5 0.5) = Απόστασηεφαρµογήςτης G 1 απότοσηµείοκ: ( ) = G = A γ = = 6.50 σκυροδ Απόστασηεφαρµογήςτης G απότοσηµείοκ: (.5 0.5) + =.5

31 Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός των ροπών ευστάθειας ως προς το Κ: M = G G.5 = = ευστ 1 Σηµείωση: οι µονάδες / αναφέρονται σε ροπή () ανά µέτρο µήκους του τοίχου αντιστήριξης Υπολογισµός των ροπών ανατροπής ως προς το Κ: M = P P P P P P 1.75 ανατρ α,1 α, α,3 w q,1 q, M = ανατρ M ανατρ = Υπολογισµός συντελεστή ασφαλείας σε ανατροπή: M ευσταθ FSανατρ = = = 1.47 Μανατρ Μάθηµα: Θεµελιώσεις (6ο εξάµηνο) σελ. 5.6 Υπολογισµός συντελεστή ασφαλείας σε ολίσθηση: υνάµεις ολίσθησης: Fολισθ = Pα,1 + Pα, + Pα,3 + Pw + Pq,1 + Pq, F = = ολισθ υνάµεις ευστάθειας σε ολίσθηση: Ως δύναµη ευστάθειας σε ολίσθηση λειτουργεί η τριβή µεταξύ της βάσης του τοίχου και του εδάφους (πυκνή άµµος) που αναπτύσσεται λόγω του βάρους του τοίχου F = G tan φ = ευσταθ ολ ( ) tan 40 = Συντελεστής ασφαλείας σε ολίσθηση: F ευσταθ FS = = = 1.30 ολισθ F ολισθ

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τοίχοι Αντιστήριξης ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 3 Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 3.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΟΥΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ α) Τάσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010)

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Παροράµατα Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (για την έκδοση Σεπτέµβριος 010) Επιµέλεια-Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Soil Boring co. σταυροδρόμι 14 Αθήνα Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 21/10/2011 Γεωμετρία της φέρουσας κατασκευής Ύψος επιχωμάτωσης Μήκος επιχωμάτωσης Πάχος επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 016 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m.

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Επιφανειακών Θεµελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ανάλυση της Φέρουσας Ικανότητας Επιφανειακών Θεμελιώσεων κατά τον Ευρωκώδικα 7 8.0.2005 Έλεχος επάρκειας επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η Πλάκες ο εργαστήριο 1 Άσκηση 3 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα: Η εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Ο 3.1 Άσκηση Άκαμπτο πέδιλο πλάτους Β=2m και μεγάλου μήκους φέρει κατακόρυφο φορτίο 1000kN ανά μέτρο μήκους του θεμελίου και θεμελιώνεται σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθιές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακών Θεμελιώσεων 0.03.007 P Καμπύλες τάσεωνπαραμορφώσεων του εδάφους Γραμμική συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων. 4.2 Αστοχία Αγκυρίου. KRANZ 4.4 Αστοχία Σφήνας Εδάφους

Γιώργος Μπουκοβάλας. 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων. 4.2 Αστοχία Αγκυρίου. KRANZ 4.4 Αστοχία Σφήνας Εδάφους Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μάϊος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους κατά KRNZ 4.4 Αστοχία Σφήνας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Σχήμα 2 Παραγόμενη Μονάδες S.I. όνομα σύμβολο Εμβαδό Τετραγωνικό μέτρο m 2 Όγκος Κυβικό μέτρο m 3 Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/s Επιτάχυνση Μέτρο ανά δευτ/το στο τετράγωνο m/s 2 Γωνία Ακτίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Α Βασικές έννοιες Στατική υλικού σημείου Αξιωματικές αρχές Νόμοι Νεύτωνα Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Βαθειές Πασσαλοσανίδες ιαφραγματικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασμός έναντι θραύσης Αριθμητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΑΣΤΟΧΙΑ & ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ 1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά την ίλυση των ασκήσεων της εργασίας Εδαφομηχανικής, ενώ τονίζονται κάποια σημεία που χρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα