Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Επιφανειακών Θεµελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5. Μελέτη επιφανειακών θεµελιώσεων Κατάτηµελέτηκαιτοσχεδιασµότωνθεµελιώσεωνθαπρέπεισεσχέσηµε το έδαφος να εξασφαλίζεται: (α) η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του εδάφους προκειµένου να µην υπάρχει αστοχία λόγω των φορτίων που µεταφέρονται (β) η ανάπτυξη µικρών µόνο µετακινήσεων της θεµελίωσης (εδαφικές καθιζήσεις, στροφές) που δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατικότητα και τη λειτουργικότητα της κατασκευής Εφόσον εξασφαλιστεί η επάρκεια των εδαφικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να ακολουθήσει η σωστή διαστασιολόγηση της θεµελίωσης που επιλέχθηκε Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται µια αναφορά στον προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και στο Κεφάλαιο 6 των αναπτυσσόµενων καθιζήσεων στην περίπτωση των επιφανειακών θεµελιώσεων.

2 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.3 Αντοχή του εδάφους Στην Εδαφοµηχανική δεν ενδιαφέρει η εφελκυστική και θλιπτική αντοχή όπως στα συνήθη υλικά, καθώς η συµπεριφορά και ο τρόπος αστοχίας του εδάφους διαφέρει Η έννοια αντοχής που χρησιµοποιείται για το έδαφος είναι η διατµητική αντοχή Η διατµητική αντοχή του εδάφους οφείλεται σε δυο µηχανισµούς: - τη συνοχή c ανάµεσα στους εδαφικούς κόκκους - την αντίσταση στην ολίσθηση µεταξύ των κόκκων καλούµενη και ως γωνία εσωτερικής τριβής φ Επιφάνεια αστοχίας Επιφάνεια αστοχίας (Σχήµα: owles, 1997) Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.4 Αντοχή του εδάφους Το πιο κατάλληλο κριτήριο αντοχής για την περιγραφή της διατµητικής αστοχίας των εδαφών από τον Coulomb (1776) και µετά την τροποποίηση βάσει της διατύπωσης της αρχής της ενεργού τάσης από τον Terzaghi (193) δίνεται ως: : τ = c + σ tan φ όπου: c η ενεργός συνοχή φ η ενεργός γωνία εσωτερικής τριβής σ η ορθή ενεργός τάση n σ n n ιατµητική τάση τ c Συνεκτικό υλικό (c >0) φ Άµµος (c =0) σ n (Σχήµα: Καββαδάς, 000) (Σχήµα: arnes, 005)

3 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.5 Αντοχή του εδάφους Οι ενεργές τιµές των παραµέτρων στην περίπτωση κορεσµένου εδάφους αναφέρονται στις δυνάµεις που µεταφέρονται από τον στερεό εδαφικό σκελετό (εδαφικούς κόκκους) και όχι από το νερό των πόρων. Η τιµή της διατµητικής δύναµης δεν επηρεάζεται καθώς το νερό των πόρων δεν µπορεί να παραλάβει διάτµηση Αντίθετα η τιµή της ενεργού ορθής τάσης προσδιορίζεται από τη σχέση: σ = σ u n n w όπου u w ηπίεσητουνερούτωνπόρων Σύµφωνα µε την αρχή της ενεργού τάσης (Terzaghi, 193) η µηχανική συµπεριφορά του εδάφους (παραµορφώσεις, διατµητική αντοχή) εξαρτάται από τις ενεργές τάσεις Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.6 Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους Ο µηχανισµός αστοχίας εδάφους στη γενική του µορφή µπορεί να περιγραφεί µε τη βοήθεια του σχήµατος: Το πρίσµα abd θεωρείται ένα σώµα µε το θεµέλιο και βρίσκεται σε κατάσταση ενεργού ισορροπίας Το τµήµα ade βρίσκεται σε κατάσταση πλαστικής ισορροπίας Το πρίσµα aef βρίσκεται σε συνθήκες παθητικών ωθήσεων Το υπερκείµενο έδαφος όταν υπάρχει βάθος θεµελίωσης θεωρείται ως υπερκείµενο φορτίο (πλευρικό αντίβαρο)

4 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.7 Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους Μετηνεπιβολήτουοριακούφορτίουηζώνη Ιβυθίζεταιστοέδαφοςότανη ασκούµενη κατά µήκος των πλευρών AC και C ενεργός ώθηση ξεπεράσει την αντίσταση από την παθητική κατάσταση που επιβάλλουν οι ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ Η αντίσταση αυτή προέρχεται από τη διατµητική αντοχή κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης E 45 -φ/ 45 +φ/ Ζώνη Παθητικής Κατάστασης III D Ζώνη Ακτινικής ιάτµησης II (Σχήµα: Τσότσος 1991, µοντέλο του Prandtl διάκριση σε ζώνες A I C Ζώνη Ενεργού Κατάστασης Φέρουσα ικανότητα (προς προσδιορισµό) r II III G p o Πλευρικό αντίβαρο γ D f F Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.8 Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους Η αστοχία του εδάφους υπό κατακόρυφη φόρτιση σχετίζεται άµεσα µε την υπέρβαση της διατµητικής αντοχής του και εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους και της φόρτισης. Κλασικές µορφές εδαφικής αστοχίας είναι: Γενική αστοχία Τοπική αστοχία Βύθιση ( ιάτρηση) (Σχήµα: Das 1999, Vesic 1973)

5 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.9 Γενική αστοχία (γενική θραύση): Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους - Αφορά πυκνά και πρακτικά ασυµπίεστα εδάφη (πυκνές άµµους, στιφρές αργίλους), όπου υπάρχει επαρκής αντοχή για την πλήρη ανάπτυξη του µηχανισµού αστοχίας και των επιφανειών ολίσθησης - Η θεµελίωση καθιζάνει και η επιφάνεια του εδάφους ανυψώνεται - Η αστοχία είναι ξαφνική (απότοµη αύξηση της καθίζησης µετά την ανάπτυξη του οριακού φορτίου) και συνοδεύεται και από στροφή του θεµελίου φορτίο Ν Αρχική επιφάνεια εδάφους Ν u (ή u ) (α) γενική αστοχία (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ. και Γεωργιάδης Μ. 009) καθίζηση ρ Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Τοπική αστοχία (τοπική θραύση): Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους - Αφορά εδάφη µέσης πυκνότητας και µέσης συµπιεστότητας (µέσης έως χαµηλής πυκνότητας άµµους, µέσης έως µικρής αντοχής αργίλους) - Εµφανίζεται µικρή ανύψωση στην επιφάνεια του εδάφους - Οι επιφάνειες αστοχίας εµφανίζονται τοπικά µόνο, κάτω από το θεµέλιο - Η θεµελίωση καθιζάνει χωρίς να ορίζεται µε ακρίβεια το φορτίο αστοχίας φορτίο Ν Αρχική επιφάνεια εδάφους Ν (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ. και Γεωργιάδης Μ. 009) (β) τοπική αστοχία καθίζηση ρ

6 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ ιάτρηση (διείσδυση): Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους - Αφορά χαλαρά εδάφη µικρής πυκνότητας και µεγάλης συµπιεστότητας (χαµηλής πυκνότητας άµµους, µαλακά αργιλικά εδάφη) - Το θεµέλιο βυθίζεται δίχως ανύψωση στην επιφάνεια του εδάφους - Λόγω της µεγάλης συµπιεστότητας εµφανίζεται σηµαντική καθίζηση δίχως την ενεργοποίηση της πλήρους επιφάνειας διατµητικής αστοχίας - Πρακτικά σχηµατίζεται µια εδαφική σφήνα κάτω από το θεµέλιο η οποία συµπιέζεται και ολισθαίνει µέσα στο έδαφος φορτίο Ν Αρχική επιφάνεια εδάφους Ν (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ. και Γεωργιάδης Μ. 009) καθίζηση ρ (γ) διάτρηση Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.1 Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους Προσδιορισµός τύπου αστοχίας του εδάφους (µόνο για αµµώδη εδάφη) -Γίνεταιχρήσητουσχήµατος (Vesic, 1963)ότανείναιγνωστήηD r τηςάµµου -Ταόριαεµφάνισηςτωντριώντύπων αστοχίας καθορίζονται µε βάση τη σχετικήπυκνότητατηςάµµου D r,του πλάτους θεµελίου Β, του µήκους θεµελίου L και του βάθους θεµελίωσης D Γενική θραύση Για συνήθη βάθη επιφανειακών θεµελιώσεων (D ) παρατηρείται σε πυκνάεδάφηµε D r > 67% (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ. και Γεωργιάδης Μ. 009 επανασχεδιασµένο από Vesic 1963)

7 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Γενική αστοχία (γενική θραύση): Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους (Σχήµα: Πιτιλάκης και συνεργάτες, 004) Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Γενική αστοχία (γενική θραύση): Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους (Σχήµα: Πιτιλάκης και συνεργάτες, 004)

8 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Εφαρµογή : Μηχανισµοί αστοχίας εδάφους Να βρεθεί η µορφή θραύσης (δηλαδή ο τύπος αστοχίας) για: α) έδαφος µε σχετική πυκνότητα D r =0.8, πέδιλο x3m και βάθος θεµελίου m και 7m β) έδαφος µε σχετική πυκνότητα D r =0., πέδιλο xm και βάθος θεµελίου 1m Επίλυση : Γίνεται χρήση του διπλανού σχήµατος. α.1.είναι D f =D=mκαι =m 0.8 D = = 1 και D = 0.8 r α..είναι D f =D=7mκαι =m D 7 = = 3.5 και D = 0.8 r β.είναι D f =D=1mκαι =m Γενική αστοχία Τοπική αστοχία, πιο κοντά σε διάτρηση για περίπου τετράγωνο πέδιλο 1 D 1 = = 0.5 και D = 0. ιάτρηση r Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Η σχέση για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους υπό κατακόρυφη φόρτιση στην περίπτωση θεµελίου άπειρου µήκους που εµφανίζει γενική αστοχία δίνεται από τον Terzaghi (1943): 1 = c N + p N + γ Β N u c o γ όρος συνοχής p = γ D + o 1 f όρος φορτίου υπερκειµένων όρος ίδιου βάρους u Ο όρος γ στο p o αναφέρεται πάντα στο έδαφος πάνω από τη στάθµη θεµελίωσης (εδώ γ 1 ) Ο όρος γ στο 1/γΒΝ γ αναφέρεται πάντα στο έδαφος κάτω από τη στάθµη θεµελίωσης (εδώ γ ) γ 1 D f γ

9 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ όρος συνοχής Η σχέση για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους υπό κατακόρυφη φόρτιση στην περίπτωση θεµελίου άπειρου µήκους που εµφανίζει γενική αστοχία δίνεται από τον Terzaghi (1943): Οι όροι N c, N, N γ 1 υπολογίζονται βάσει της γωνίας = c N + p N + γ Β N u c o γ τριβής του εδάφους κάτω από τη στάθµη θεµελίωσης p = γ D + o 1 f όρος φορτίου υπερκειµένων όρος ίδιου βάρους u Η συγκεκριµένη σχέση δεν λαµβάνει αναλυτικά υπόψη µια σειρά από παραµέτρους που επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα γ 1 D f γ Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Αρχικές σχέσεις για τον υπολογισµό φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεµελιώσεων από τον Terzaghi (1943): Θεµέλια απείρου µήκους 1 = c N + p N + γ Β N u c o γ Τετραγωνικά θεµέλια Οι τιµές των εδαφικών παραµέτρων c-φ των υπολογισµών αναφέρονται πάντα σε ενεργές τιµές = 1.3 c N + p N γ Β N u c o γ Κυκλικά θεµέλια = 1.3 c N + p N γ Β N u c o γ Η επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα υπολογίζεται βάσει των σελ

10 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Terzaghi (1943): Συντελεστές για µορφή γενικής αστοχίας φ ( ) N c N N γ φ ( ) N c N N γ (Σχήµα: Das 007, µεταφορά από Kumbhojkar 1993) Η γωνία τριβής αναφέρεται στο έδαφος κάτω από τη θεµελίωση Συντελεστές για µορφή τοπικής αστοχίας φ ( ) N c N N γ φ ( ) N c N N γ Για τοπική αστοχία θα πρέπει επίσης να ληφθεί: c* = 0.67 c (αναλύεται σε επόµενη διαφάνεια) Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.0 Εφαρµογή : Θεµέλιο µε µορφή λωρίδας πλάτους Β=1.5m θεµελιώνεται σε βάθος m σε ασυµπίεστο έδαφος µε χαρακτηριστικά c=0 kn/m², γ=18 kn/m³ και φ=5. Να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα u κατά Terzaghi. Επίλυση : Θεωρούµε λόγω ασυµπίεστου εδάφους γενική µορφή αστοχίας. Η φέρουσα ικανότητα κατά Terzaghi δίνεται: 1 = c N + p N + γ Β N µεp = γ D u c o γ o 1 f Για φ=5 προκύπτει από τους πίνακες του Terzaghi: φ ( ) Ν c N N γ kn kn 1 kn = m m 8.34 m m m Οπότε: u 3 3 kn kn kn kn = u u = ή m m m m kpa

11 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.1 Εφαρµογή : Τετραγωνικό θεµέλιο 1.5x1.5m θεµελιώνεται σε βάθος m σε συµπιεστό έδαφος µε χαρακτηριστικά c=0 kn/m², γ=18 kn/m³ και φ=5. Να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα u κατά Terzaghi. Επίλυση : Θεωρούµε λόγω συµπιεστού εδάφους τοπική µορφή αστοχίας (πίνακας µε µειωµένους συντελεστές Ν και αποµειωµένη τιµή συνοχής c). Για τετραγωνικό θεµέλιο κατά Terzaghi: ( ) = c N + p N γ ΒN µε p = γ D o 1 f u c o γ Για φ=5 προκύπτει από τους πίνακες του Terzaghi: φ ( ) Ν c N N γ Οπότε: kn kn kn = m m.5 u 3 3 m m m kn kn kn kn = = ή kpa u u m m m m Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5. Αρχική σχέση για τον υπολογισµό φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεµελιώσεων από τον Terzaghi (θεµέλιο άπειρου µήκους): 1 = c N + p N + γ Β N u c o γ Όπως ήδη αναφέρθηκε η συγκεκριµένη σχέση δεν λαµβάνει αναλυτικά υπόψη µια σειρά από παραµέτρους που επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα Γενική σχέση υπολογισµού φέρουσας ικανότητας µετά από συµβολή πολλών ερευνητών (Meyerhof, Hansen, Vesic) 1 = s d i g b ( c N ) + s d i g b ( p N ) + s d i g b γ Β N u c c c c c c o γ γ γ γ γ γ s: Συντελεστές µορφής-σχήµατος της θεµελίωσης d: Συντελεστές βάθους θεµελίωσης i: Συντελεστές κλίσης του φορτίου g: Συντελεστές κλίσης της επιφάνειας τους εδάφους b: Συντελεστές κλίσης της βάσης έδρασης της θεµελίωσης Η επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα για όλες τις µεθόδους ανάλυσης (Terzaghi, Meyerhof, κτλ) υπολογίζεται βάσει των σελ

12 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.3 Κάποιες από τις διαφορές στις θεωρήσεις µεταξύ των διαφόρων ερευνητών φαίνονται εποπτικά στο σχήµα: (Σχήµα: owles, 1997) Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.4 Επιρροή του σχήµατος της θεµελίωσης: - Η θεωρητική λύση αφορά θεµελίωση απείρου µήκους - Στα θεµέλια πεπερασµένου µήκους L, η αστοχία του εδάφους στα όρια του µήκους δίνει µια πρόσθετη αντοχή στο έδαφος - Για θεµέλια πεπερασµένου µήκους L λαµβάνονται συντελεστές σχήµατος της θεµελίωσης µε τον δείκτη s (shape)

13 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.5 Επιρροή του βάθους της θεµελίωσης: - Το βάθος της θεµελίωσης D f αυξάνει την επιφόρτιση p o η οποία ούτως η άλλως υπολογίζεται στη φέρουσα ικανότητα µε τον σχετικό όρο - Παράλληλα υπάρχει µια πρόσθετη αύξηση της φέρουσας ικανότητας λόγω των διατµητικών τάσεων στο έδαφος στο τµήµα της επιφάνειας θραύσης πάνω από τη στάθµη του θεµελίου, που συνυπολογίζεται µε τους συντελεστές βάθους µε δείκτη d (depth) - Για λόγους ασφαλείας, καθώς το υπερκείµενο έδαφος είναι αµφιβόλου ποιότητας (επίχωση), συχνά οι δείκτες αυτοί δεν λαµβάνονται υπόψη (d=1) p = γ D + o f u D f Πρόσθετες διατµητικές τάσεις Το d υπολογίζεται λαµβάνοντας τη γωνία τριβής του πάνω εδάφους Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.6 Επιρροή της κλίσης του φορτίου: - Η κλίση του φορτίου οφείλεται στην συνύπαρξη οριζόντιου φορτίου εκτός από το κατακόρυφο - Στην περίπτωση κεκλιµένης φόρτισης το µήκος της επιφάνειας αστοχίας είναι µικρότερο µε αποτέλεσµα µικρότερη φέρουσα ικανότητα - Για τον συνυπολογισµό της κλίσης του φορτίου λαµβάνονται συντελεστές κλίσης µε τον δείκτη i (inclination) R α H Ν Επιφάνεια αστοχίας για Η 0 Επιφάνεια αστοχίας για Η=0 (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ και Γεωργιάδης Μ 009, επανασχεδιασµένο)

14 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.7 Επιρροή της κλίσης της βάσης έδρασης του θεµελίου: - Όταν η βάση του θεµελίου είναι κεκλιµένη µικραίνει το µήκος αστοχίας του εδάφους µε αποτέλεσµα τη µείωση της φέρουσας ικανότητας - Η µείωση αυτή λαµβάνεται υπόψη µε τους συντελεστές κλίσης της βάσης της θεµελίωσης µε τον δείκτη b (base) -Ηεπιφόρτιση p o υπολογίζεταιστηνπλευράµετοµικρότεροβάθος D Ν Η D ω Επιφάνεια αστοχίας (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ και Γεωργιάδης Μ 009, επανασχεδιασµένο) Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.8 Επιρροή της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους: - Όταν η επιφάνεια του εδάφους είναι κεκλιµένη µικραίνει το µήκος αστοχίας του εδάφους µε αποτέλεσµα τη µείωση της φέρουσας ικανότητας - Η µείωση αυτή λαµβάνεται υπόψη µε τους συντελεστές κλίσης εδάφους µε τον δείκτη g (ground) D β Επιφάνεια αστοχίας

15 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.9 Επιρροή της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα (για όλες τις µεθόδους): - Η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα επηρεάζει το ειδικό βάρος του εδάφους που εµπλέκεται στον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας (στους όρους για το φορτίο υπερκειµένων και για το ίδιο βάρος) - ιακρίνονταιοιυποπεριπτώσειςτωνπαρακάτωσχηµάτων (γ κορ =γ sat ) d w D f d w γ γ 1 d w D f γ 1 D f γ γ 1 γ 1κορ γ κορ γ κορ γ κορ d w D f + µηδενική επιρροή D f < d w < D f + σταθµισµένη τιµή γ κάτω από τη θεµελίωση d w D f τιµή γ =γ κορ - γ w κάτω από τη θεµελίωση και αλλαγή p o Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιρροή της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα (για όλες τις µεθόδους): d w D f + - Υδροφόρος ορίζοντας σε µεγάλο βάθος - καµία επιρροή στη φέρουσα ικανότητα D f < d w < D f + - Τιµή φορτίου επιφόρτισης (δεν µεταβάλλεται) po = γ1 Df + d w D f γ 1 γ -Ενεργόςτιµήειδικούβάρους (σταθµισµένηαπό D f έως D f +) γ κορ γ = ( ) + ( )( + ) γ d D γ γ D d w f κορ w f w d w D f d w γ 1 D f γ 1κορ - Τιµή φορτίου επιφόρτισης ( )( ) p = γ d + γ γ D d + o 1 w 1κορ w f w γ κορ - Ενεργός τιµή ειδικού βάρους γ = γ γ κορ w Σηµείωση: Αν δεν δίνεται η τιµή του γ κορ συχνά λαµβάνεται γ κορ γ

16 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιρροή της εκκεντρότητας του φορτίου: - Η φόρτιση παρουσιάζει σχεδόν πάντα εκκεντρότητα είτε κατασκευαστική είτε λόγω ύπαρξης ροπής στο κατακόρυφο στοιχείο - Λόγω της εκκεντρότητας τροποποιείται η ανάπτυξη των τάσεων στο έδαφος Κεντρική φόρτιση Εκκεντρότητα Μεγάλη εκκεντρότητα Ν Ν Ν D f D f M D f M >Μ A = x L A = x L A =??? Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.3 Επιρροή της εκκεντρότητας του φορτίου: - Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την κατασκευαστική εκκεντρότητα (Σχήµα: Μαραγκός, 009)

17 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιρροή της εκκεντρότητας του φορτίου: - Για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας χρησιµοποιείται η µέθοδος που εισήγαγε ο Meyerhof (1953) -ΘεωρείταιπωςηΝασκείταικεντρικάαλλάσεέναενεργόπλάτοςθεµελίου Εκκεντρότητα e M = L e = L N = e M N Τοµή θεµελίωσης e Ν Ν M Κάτοψη θεµελίωσης L L = L e L Ενεργές διαστάσεις σ και L A = L αν N = L D f e Β L e e L L Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιρροή της στρωµατογραφίας του εδάφους: - Η φέρουσα ικανότητα πολυστρωµατικού εδάφους εξαρτάται από τη διατµητική αντοχή και το πάχος της κάθε στρώσης - ιακρίνονται δυο περιπτώσεις α) γενικής αστοχίας και β) διάτρησης - ιάφορες µέθοδοι υπολογισµού (Γεωργιάδης Κ. και Μ., 009) Γενική αστοχία Μηχανισµός διάτρησης Ν Ν Στρώση 1 Στρώση Στρώση 3 Στρώση 4 Πυκνή άµµος Μαλακή άργιλος Στρώση 5

18 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιρροή των συνθηκών φόρτισης: - Γενικότερα ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας εξαρτάται από τις συνθήκες της φόρτισης σε κάθε έδαφος - Οι άργιλοι που υφίστανται ταχεία φόρτιση θεωρείται ότι φορτίζονται υπό αστράγγιστες συνθήκες και αστοχούν µε την µορφή γενικής αστοχίας - Αντίθετα άργιλοι υπό αργή διάτµηση µπορεί να θεωρηθεί ότι φορτίζονται υπό στραγγιζόµενες συνθήκες οπότε χρησιµοποιούνται αποµειωµένες παράµετροι c=c και φ=φ - Το ίδιο συµβαίνει και για άµµους που στραγγίζουν γρήγορα λόγω της κοκκοµετρικής τους σύνθεσης Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιρροή µορφής αστοχίας: - Οι σχέσεις που παρουσιάστηκαν περιγράφουν την φέρουσα ικανότητα κατά την ανάπτυξη της γενικής µορφής αστοχίας - Για την περίπτωση τοπικής αστοχίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής απλοποιητικές παραδοχές (arnes, 005): (α) άργιλοι µέσης ή µεγάλης συµπιεστότητας υπό αργή διάτµηση σε στραγγιζόµενες συνθήκες (Terzaghi, 1943) c* = 0.67 c και tanφ* = 0.67 tanφ Σηµειώνεται πως η παραπάνω µείωση του φ ήδη λαµβάνεται υπόψη στις τιµές των πινάκων για τοπική µορφή αστοχίας άρα απαιτείται µόνο η τροποποίηση του c (β)χαλαρέςήµέσηςπυκνότηταςάµµοι (D r < 0.67)πουεµφανίζουντοπική αστοχία (Vesic, 1973) tanφ* = ( D r D r ) tanφ Η σχέση δίνεται βιβλιογραφικά. Στο παρόν χρησιµοποιούνται οι µειωµένες τιµές φ από τους πίνακες για τοπική µορφή αστοχίας

19 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Ποιες είναι οι κατάλληλες σχέσεις για τον υπολογισµό : - Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί πολλές σχέσεις προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας, µια σύνοψη των οποίων γίνονται από τον owles (1997)καιαπότουςΓεωργιάδηΚ.καιΜ. (009) - Οι σχέσεις του Terzaghi πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για κεντρικά φορτιζόµενα θεµέλια σε έδαφος δίχως κλίση. εν συνιστώνται στην περίπτωση ύπαρξης ροπής ή οριζόντιας δύναµης, ή σε θεµέλιο µε κεκλιµένη βάση. Συχνά, λόγω απλότητας, χρησιµοποιούνται στη φάση της προδιαστασιολόγησης - Οι σχέσεις του Meyerhof, Hansen χρησιµοποιούνται επίσης συχνά. - Στις επόµενες διαφάνειας παρουσιάζονται οι σχέσεις και οι διάφορες παράµετροι υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας βάσει: (α) του Ευρωκώδικα 7 (β) της σχέσης του Meyerhof Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Eurocode 7 (annex D): Με βάση τον EC7 γίνεται δεκτή η χρήση οποιασδήποτε επιστηµονικώς τεκµηριωµένης σχέσης υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας Ο EC7 προτείνει τις σχέσεις του διπλανού πίνακα Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν: α) τυχόν επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα β) η εκκεντρότητα εφαρµογής των φορτίων (λόγω ροπής ή κατασκευαστικής εκκεντρότητας) γ) επιρροή της στρωµατογραφίας Οι διάφορες εδαφικές παράµετροι του πίνακα αφορούν το έδαφος κάτω από τη στάθµη θεµελίωσης Στραγγισµένη φόρτιση (άµµοι γενικά άργιλοι υπό αργή διάτµηση) 1 = s i b c N + s i b p N + s i b γ Β N u c c c c o γ γ γ γ π φ Ν = tan + e Νγ = ( N 1) tanφ 4 s = 1+ sinφ s L γ = L Φέρουσα ικανότητα ( ) ( ) ( N 1 ) πtanφ Ν c = sn 1 sc = N 1 tanφ in 1 H ic = i 1 H = iγ = 1 N 1 L c L c V + tanφ V + tanφ bn 1 bc = b ( ) = 1 ω tanφ b ( ) γ = 1 ω tanφ N 1 + L + L m = ml cos θ+ m sin θ όπου ml = και m = 1 + L 1 + L θ η γωνία της συνισταµένης Η των οριζόντιων φορτίων µε την µεγάλη διάσταση του θεµελίου Αστράγγιστη φόρτιση (άργιλοι υπό ταχεία φόρτιση) Φέρουσα ικανότητα = 5.14 c s i b + p u u c c c o sc = L H ic = + 1 L c u m 0.5 ω b 1 c = π + Το ω στις παραπάνω σχέσεις εισάγεται σε ακτίνια (γωνία της βάσης του θεµελίου) V,H το κατακόρυφο και οριζόντιο φορτίο στη θεµελίωση c,φ,γ ενεργός τιµή συνοχής, γωνίας τριβής και πυκνότητας του εδάφους cu η αστράγγιστη διατµητική αντοχή του εδάφους,l ενεργός τιµή πλάτους και µήκους θεµελίου (σε κυκλικά-τετραγωνικά L = 1) m+ 1

20 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Eurocode 7 (annex D): Συντελεστές για µορφή γενικής αστοχίας φ ( ) N c N N γ φ ( ) N c N N γ Η γωνία τριβής αναφέρεται στο έδαφος κάτω από τη θεµελίωση Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Eurocode 7 (annex D): Συντελεστές για µορφή τοπικής αστοχίας Στον πίνακα ήδη έγινε χρήση της αποµείωσης: tanφ* = 0.67 tanφ Θα πρέπει επίσης να ληφθεί: c* = 0.67 c φ ( ) N c N N γ φ ( ) N c N N γ Η γωνία τριβής αναφέρεται στο έδαφος κάτω από τη θεµελίωση

21 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Meyerhof (1953, 1963): Ο Meyerhof προτείνει τις σχέσεις του διπλανού πίνακα Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν: α) τυχόν επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα β) η εκκεντρότητα εφαρµογής των φορτίων (λόγω ροπής ή κατασκευαστικής εκκεντρότητας) γ) επιρροή της στρωµατογραφίας Οι διάφορες εδαφικές παράµετροι του πίνακα αφορούν το έδαφος κάτω από τη στάθµη θεµελίωσης.μόνο στον υπολογισµό του συντελ. βάθους d λαµβάνεται η φ του πάνω εδάφους. Στραγγισµένη φόρτιση (άµµοι γενικά άργιλοι υπό αργή διάτµηση) 1 = s i d c N + s i d p N + s i d γ Β N u c c c c o γ γ γ γ π φ πtanφ Ν = tan + e Νγ = ( N 1) tan( 1.4 φ) 4 Φέρουσα ικανότητα ( ) ( ) Ν c = ( N 1 ) πtanφ tanφ π φ s = tan + c L 4 α ic = 1 π Φέρουσα ικανότητα D π φ dc = tan + 4 sc = L s = 1 c,φ,γ π φ s = tan + L 4 α i = 1 π D π φ d = tan + 4 Αστράγγιστη φόρτιση (άργιλοι υπό ταχεία φόρτιση) = 5.14 c s i d + p s i d u u c c c o α ic = 1 π α i = 1 π π φ s = tan + γ L 4 α iγ = 1 φ D π φ dγ = tan + 4 α η γωνία της συνισταµένης οριζόντιου και κατακόρυφου φορτίου µε την κατακόρυφο ενεργός τιµή συνοχής, γωνίας τριβής και πυκνότητας του εδάφους cu η αστράγγιστη διατµητική αντοχή του εδάφους,l ενεργός τιµή πλάτους και µήκους θεµελίου (σε κυκλικά-τετραγωνικά L = 1) D d 1 0. c = + d = 1 (owles 1997): κατά τον υπολογισµό του συντελεστή βάθους d χρησιµοποιείται η ενεργός τιµή Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.4 Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Meyerhof (1953, 1963): Συντελεστές για µορφή γενικής αστοχίας φ ( ) N c N N γ φ ( ) N c N N γ Η γωνία τριβής αναφέρεται στο έδαφος κάτω από τη θεµελίωση

22 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας κατά Meyerhof (1953, 1963): Συντελεστές για µορφή τοπικής αστοχίας Στον πίνακα ήδη έγινε χρήση της αποµείωσης: tanφ* = 0.67 tanφ Θα πρέπει επίσης να ληφθεί: c* = 0.67 c φ ( ) N c N N γ φ ( ) N c N N γ Η γωνία τριβής αναφέρεται στο έδαφος κάτω από τη θεµελίωση Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Εφαρµογή : Πέδιλο 1.5x1.5m θεµελιώνεται σε συµπιεστό έδαφος σε βάθος m. ίνονται c=0kn/m², φ=5, γ=18kn/m³, γ κορ =0kN/m³ και γ w =9.8kN/m³. Να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα του πεδίλου κατά Terzaghi όταν κάτω από το πέδιλο υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας: α) σε βάθος.75m από τη επιφάνεια του εδάφους β) σε βάθος 1m από την επιφάνεια Επίλυση : Θεωρούµε τοπική µορφή αστοχίας λόγω συµπιεστού εδάφους. Για τετραγωνικό θεµέλιο κατά Terzaghi: ( ) = c N + p N γ ΒN u c o γ Για φ=5 και τοπική µορφή αστοχίας προκύπτει από τους πίνακες του Terzaghi: φ ( ) Ν c N N γ Λόγω του υδροφόρου ορίζοντα πρέπει να τροποποιηθεί το γ του εδάφους στην σχέση υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας.

23 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Συνέχεια εφαρµογής : Λόγω του υδροφόρου ορίζοντα πρέπει να τροποποιηθεί το γ του εδάφους: (α) D f < d w < D f + m <.75m < 3.5m - Τιµή φορτίου επιφόρτισης (δεν µεταβάλλεται) d w D f γ 1 γ kn kn po = γ1df + = 18 m + 0 = 36 3 m m -Ενεργόςτιµήειδικούβάρους (σταθµισµένηαπό D f έως D f +) γ κορ ( ) + ( )( + ) ( ) + ( )( + ) γ dw Df γκορ γw Df dw γ = = 1.5 kn Προκύπτει γ = 14.1 m 3 Οπότε: ( ) = c N + p N γ ΒN u c o γ kn kn kn = m.5 u 3 m m m kn kn kn kn = = ή kpa u u m m m m Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Συνέχεια εφαρµογής : Λόγω του υδροφόρου ορίζοντα πρέπει να τροποποιηθεί το γ του εδάφους: (β) d w D f 1.0m.0m d w γ 1 D f γ 1κορ - Τιµή φορτίου επιφόρτισης kn po= γ1dw+ ( γ1κορ γw)( Df dw) + = ( 0 9.8)( 1) + 0= 8. m γ κορ -Ενεργόςτιµήειδικούβάρους (από D f έως D f +) kn γ = γκορ γw = = 10. m Οπότε: ( ) = c N + p N γ ΒN u c o γ kn kn kn = m.5 u 3 m m m kn kn kn kn = = ή kpa u u m m m m

24 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Επιτρεπόµενη τιµή φέρουσας ικανότητας Συντελεστής ασφαλείας: - Οι τιµές που εκτιµώνται για τα χαρακτηριστικά του εδάφους παρουσιάζουν σηµαντικές αβεβαιότητες και αποκλίσεις στο πεδίο - Η εδαφική στρωµατογραφία δεν είναι πλήρως προσδιορισµένη στην πλειονότητα των µελετών θεµελίωσης - Παράλληλα, οι µέθοδοι υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας εµπεριέχουν σε σηµαντικό βαθµό απλοποιήσεις και παραδοχές - Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες γίνεται κατανοητή η χρήση µεγάλων τιµών συντελεστή ασφαλείας κατά τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας. Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις: (α) Μέθοδος της επιτρεπόµενης τάσης: χρησιµοποιείται ενιαίος συντελεστής ασφαλείας (β) Μέθοδος επιµέρους συντελεστών ασφαλείας (Eurocode 7), οι οποίοι χρησιµοποιούνται στα φορτία (δράσεις) και στις εδαφικές παραµέτρους Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Μέθοδος επιτρεπόµενης τάσης (ενιαίος συντελεστής ασφαλείας): - Η τιµή της επιτρεπόµενης τάσης (επιτρεπόµενη τιµή φέρουσας ικανότητας) υπολογίζεται από την σχέση: u σεπ = FS όπου: FS ο ενιαίος συντελεστής ασφαλείας (Factor of Safety) (σηµειώνεται πως κατά τον υπολογισµό της αναπτυσσόµενης τάσης που θα πρέπει να είναι µικρότερη της επιτρεπόµενης, θα συµπεριλαµβάνεται και το ίδιο βάρος εδάφους+θεµελίου έως τη στάθµη έδρασης) Τύπος έργου Γεωτεχνικά στοιχεία Πλήρη Περιορισµένα Συνήθη κτίρια κατασκευών και γραφείων Οδικές γέφυρες, δηµόσια κτίρια, ελαφρά βιοµηχανικά κτίρια Σιδηροδροµικές γέφυρες, βιοµηχανικά κτίρια κ.τ.λ * Σε προσωρινά έργα οι τιµές µειώνονται στο 75%, αλλά πάντοτε FS ** Σε πολύ ψηλές κατασκευές (π.χ. πύργοι, καµινάδες) οι τιµές αυξάνονται κατά 0-50% (Σχήµα: Γεωργιάδης Κ. και Μ. 009, από Vesic 1975)

25 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Μέθοδος επιµέρους συντελεστών ασφαλείας (Eurocode 7): - Λαµβάνονται υπόψη επιµέρους συντελεστές ασφαλείας για φορτία, εδαφικές παραµέτρους και φέρουσα ικανότητα. - εν γίνεται µεγαλύτερη αναφορά στη µέθοδο των επιµέρους συντελεστών ασφαλείας του EC7 καθώς είναι εκτός των στόχων του συγκεκριµένου µαθήµατος Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Εφαρµογή : Τετράγωνο πέδιλο µε µέγιστο φορτίο 150kN και κλίση φορτίου 0, θα θεµελιωθεί σε βάθος 0.7m σε αµµώδες έδαφος µε c=0 kn/m², φ=30, γ=18 kn/m³. Να επιλεγεί η κατάλληλη µέθοδος µεταξύ Terzaghi Meyerhof για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας του θεµελίου και να γίνει ο σχετικός υπολογισµός των διαστάσεων για ενιαίο συντελεστή ασφαλείας 3. Επίλυση : Θεωρούµε γενική µορφή αστοχίας. Καταλληλότερη θεωρείται η µέθοδος του Meyerhof καθώς µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό η κλίση του φορτίου. Επίσης χρησιµοποιείται η σχέση για στραγγισµένη φόρτιση (αµµώδες έδαφος). Κατά Meyerhof : 1 = s i d u c c c ( c Nc) + s i d ( p N o ) + s i d γ Β N γ γ γ γ Για φ=30 και γενική µορφή αστοχίας προκύπτει από τους πίνακες του Meyerhof: µε p = γ D o 1 f Το σχήµα του θεµελίου κατά τη µέθοδο Meyerhof λαµβάνεται υπόψη από τις σχέσεις: π φ s 1 0. tan L 4 c = + + = φ ( ) Ν c N N γ Β tan 1 0.tan 60 Β 4 ο + + = + = = 1.6

26 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Συνέχεια εφαρµογής : Το σχήµα του θεµελίου κατά τη µέθοδο Meyerhof λαµβάνεται υπόψη από τις σχέσεις: π φ s = s = γ tan L 4 + = Β ο tan 1 0.1tan 60 Β 4 + = + = = 1.3 Η κλίση του φορτίου κατά τη µέθοδο Meyerhof λαµβάνεται υπόψη από τις σχέσεις: α ic = i = 1 = π o 0 1 = = o 180 o α 0 iγ = 1 = 1 = = o φ 30 Σηµείωση: στην παραπάνω σχέση αρκεί οι γωνίες (α, φ, π) να δίνονται στις ίδιες µονάδες εφόσον οι µονάδες απλοποιούνται στις πράξεις (είτε σε µοίρες ή σε ακτίνια) Το βάθος θεµελίωσης κατά τη µέθοδο Meyerhof λαµβάνεται υπόψη από τις σχέσεις: D π φ dc = tan + = 4 ο ο tan + = = 1+ D π φ d = dγ = tan + = tan + = = 1+ 4 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ. 5.5 Συνέχεια εφαρµογής : Με αντικατάσταση στη σχέση του Meyerhof προκύπτει: 1 = s i d c N + s i d p N + s i d γ Β N u c c c ( c) ( o ) γ γ γ γ ( ) = s i d 0 N + u c c c c.08 = u ( ) + ( Β.46) Β = u Αναπτυσσόµενη τάση στο θεµέλιο λόγω του φορτίου των 150 kn είναι: σ αν = 150kN ( ) ( L ) Σηµειώνεται πως στις παραπάνω σχέσεις και εφόσον δεν υπάρχει εκκεντρότητα (ούτε κατασκευαστική ούτε λόγω ροπής) το Β =Β, L =L. Ακόµη τετραγωνικό θεµέλιο =L Η αναπτυσσόµενη τάση θα πρέπει να είναι µικρότερη από την επιτρεπόµενη µε FS=3 σ u = αν επ Β Β

27 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική (3ο εξάµηνο) σελ Συνέχεια εφαρµογής : Με δοκιµές (ακρίβεια στα 10cm) προκύπτει : Για Β=.0m Για Β=1.3m Για Β=1.5m Για Β=1.4m Περιθώριο ασφαλείας, δοκιµάζουµε µικρότερο Β ΛΑΘΟΣ απαιτείται µεγαλύτερο Β Περιθώριο ασφαλείας, δοκιµάζουµε µικρότερο Β ΛΑΘΟΣ απαιτείται οριακά µεγαλύτερο Β Συνεπώς επιλέγεται Β=1.5m Θα µπορούσε θεωρητικά να βρεθεί η ακριβής λύση η οποία θα έδινε Β=1.41m. Καθώς όµως κατά την κατασκευή ενός θεµελίου πρακτικά οι διαστάσεις µεταβάλλονται ανά 10cm (δεν κατασκευάζεται πέδιλο 1.41x1.41m), οδηγούµαστε στην αµέσως µεγαλύτερη διάσταση προς την πλευρά της ασφαλείας.

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010)

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Παροράµατα Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (για την έκδοση Σεπτέµβριος 010) Επιµέλεια-Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για φέρουσα ικανότητα αβαθών θεµελίων (βασισµένες εν πολλοίς σε σηµειώσεις των Μ. Καββαδά, Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 3 Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 3.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΟΥΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ α) Τάσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa Θεµελιώσεις - Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1Ο Άσκηση 1.1 Βάθος z=0.0: σ = 0, u = 0, σ = 0 w Βάθος z=-2.0: σ Βάθος z=-7.0: σ Βάθος z=-20.0: σ = 6 kpa,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τοίχοι Αντιστήριξης ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακών Θεμελιώσεων 0.03.007 P Καμπύλες τάσεωνπαραμορφώσεων του εδάφους Γραμμική συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΑΣΤΟΧΙΑ & ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ 1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις /7/0 ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 0 - ΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις 8.0.0 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεµελίωση µπορεί να γίνει µε πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» ρ η εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά την ίλυση των ασκήσεων της εργασίας Εδαφομηχανικής, ενώ τονίζονται κάποια σημεία που χρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.0 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών ωθήσεων γαιών : Υπολ παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Ο 3.1 Άσκηση Άκαμπτο πέδιλο πλάτους Β=2m και μεγάλου μήκους φέρει κατακόρυφο φορτίο 1000kN ανά μέτρο μήκους του θεμελίου και θεμελιώνεται σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6. Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 7 Μηχανισµός Θραύσης - Παραδοχές Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Μέθοδοι: Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Caquot-Kerisel, Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ανάλυση της Φέρουσας Ικανότητας Επιφανειακών Θεμελιώσεων κατά τον Ευρωκώδικα 7 8.0.2005 Έλεχος επάρκειας επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Soil Boring co. σταυροδρόμι 14 Αθήνα Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 21/10/2011 Γεωμετρία της φέρουσας κατασκευής Ύψος επιχωμάτωσης Μήκος επιχωμάτωσης Πάχος επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων A. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων ή ακόμα διατμητικών. σ11 Γενικά, υπάρχει ένας κρίσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Περίληψη του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Φορέας εκπόνησης : Τομέας Γεωτεχνικής,

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και

Διαβάστε περισσότερα

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εκέµβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Ε ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γίνεται µε τους εξής τρόπους: 1.1. Γεωτρύπανο 1.2. Στατικό Πενετρόµετρο Ολλανδικού Τύπου 1.3. Επίπεδο Ντιλατόµετρο Marchetti 1.4. Πρεσσιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤA Εκτίμηση των Υποχωρήσεων των Κατασκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤA Εκτίμηση των Υποχωρήσεων των Κατασκευών Ειδικά Θέματα Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤA Στο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται μερικά ειδικά θέματα Εδαφομηχανικής, τα οποία είτε συνθέτουν όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια (όπως π.χ. η εκτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm)

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm) Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος κ.α. (01) και Πενέλης κ.α. (1995) C C α 0.05m D α D ' σκυρόδεμα καθαριότητας (~10cm)

Διαβάστε περισσότερα

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι: 6 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων σειράς αυτής αρκούν οι σχέσεις και οι πίνακες που παρατίθενται στα οικεία κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 0.1.006 Υπολογισμός καθιζήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 011 διάρκειας,0 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική (ΜΕ0011), 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επ.Συν.Τμ.Πολ.Εργ.Υποδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ βασικοί μηχανισμοί και αρχές που οδηγούν στη δημιουργία μιας πιθανής αστοχίας (θραύσης) των πρανών καθώς επίσης και η ανάπτυξη και εφαρμογή των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τομέας Γεωτεχνικής Εδαφομηχανική Ι Διαγώνισμα 26-10-2007 1 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A ΘΕΜΑ 1 ο : [Αναλογία στο βαθμό = 10%+15%+10%+10% = 45%] Βράχος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( )

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( ) .. - : (5.. ) 64 ( ). v, v u : ) q. ) q. ) q. ( ) 2. (i) D, ( ) ( ).. (ii) e ( ). 3. e 1 e 2. ( ) 1 0. +1.00 1. (+5.00) 4. q = 50 kn/m 2, (...) 1.0m... = 1.9 Mg/m 3 (...) 5. p = 120 5m. 2 P = 80. ( 40m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΜ&ΜΤΓ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Σημειώσεις Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ (μελέτη με τους Ευρωκώδικες) Επιμέλεια-Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΟΛΜΗΚ, ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ιούνιος 2007 Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 (Αντιστηρίξεις με εύκαμπτα πετάσματα και προεντεταμένες ακυρώσεις) Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηητής ΕΜΠ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb Ν u Τ 81 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb 82 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb 83 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι

Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι Άσκηση 3η Χρήση των Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζ. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ οκιµή Κυλινδρικής Τριαξονικής Φόρτισης Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0. Εισαγωγή Σε προηγούµενα Κεφάλαια µελετήθηκε η παραµόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εδαφοµηχανικής (Capper et al., 1978, Salglerat et al., 1985)

Ασκήσεις Εδαφοµηχανικής (Capper et al., 1978, Salglerat et al., 1985) Ασκήσεις Εδαφοµηχανικής (Capper et al., 1978, Salglerat et al., 1985) Β. Χρηστάρας ΑΠΘ - Τµήµα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας christar@geo.auth.gr Νόµος του Coulomb Νόµος Coulomb

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 5.10.007 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα