Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -"

Transcript

1 Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Αντικείμενο Υπηρεσίες Μεταφοράς Σημεία Εισόδου και Εξόδου Κυριότητα μεταφερόμενου Φυσικού Αερίου Σύμβαση Προκαταρκτικής Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Συμφωνία Σύνδεσης Σύμβαση Μεταφοράς Μητρώο Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Υποχρεωτική Τροποποίηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Μεταβίβαση Μεταφορικής Ικανότητας λόγω αποχώρησης Πελάτη Διαχείριση Συμφόρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Διασυνδέσεις...46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ημερήσιος Προγραμματισμός λειτουργίας ΕΣΦΑ Ημερήσιος Προγραμματισμός Υποβολή και περιεχόμενο Εβδομαδιαίων Δηλώσεων Παράδοσης και Παραλαβής Αποδοχή και Τροποποίηση της Εβδομαδιαίας Δήλωσης Υποβολή και περιεχόμενο Ημερησίων Δηλώσεων Παράδοσης και Παραλαβής Αναθεώρηση Ημερησίων Δηλώσεων Αποδοχή και Απόρριψη Ημερησίων Δηλώσεων Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Παράδοση Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου Παράδοση Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Μεταφοράς Απαλλαγή από την υποχρέωση αποδοχής παράδοσης Φυσικού Αερίου Παράδοση Φυσικού Αερίου Εκτός Προδιαγραφών Παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου Περικοπή Παραδόσεων Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παραλαβή Φυσικού Αερίου από το Ε.Σ.Μ.Φ.Α Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου Παραλαβή Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Μεταφοράς Υποχρεώσεις Χρηστών και Διαχειριστή κατά την παραλαβή Φυσικού Αερίου Ελάχιστη Πίεση Εξόδου Παραλαβή Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό συμπιεστών Πρόσβαση του Διαχειριστή στις Εγκαταστάσεις Απόληψης Παραλαβή αερίου Εκτός Προδιαγραφών Διακοπή εφοδιασμού Πελάτη σε Σημείο Εξόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κατανομή Ποσοτήτων σε Σημεία Εισόδου και Εξόδου...66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Εξισορρόπηση φορτίου Αρμοδιότητα Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου Σελ.2/121

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.2 Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου Κόστος Αερίου Εξισορρόπησης Συντελεστής Απωλειών του ΕΣΜΦΑ Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη Όρια Ανοχής Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη Ημερήσια Διευθέτηση Αρνητικής ΗΕΕΦ Ημερήσια Διευθέτηση Θετικής ΗΕΕΦ Παρατεταμένη Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Μηνιαία Εκκαθάριση Εξισορρόπησης Λογαριασμός Εξισορρόπησης Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για Εξισορρόπηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Μετρήσεις και Δοκιμές...78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου και ΥΦΑ...79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Έκτακτη Ανάγκη και περιορισμοί διακίνησης Φυσικού Αερίου Έκτακτη ανάγκη Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων Κατάλογος Σειράς Διακοπής Επικοινωνία και ενημέρωση Χρηστών Εκούσια Διακοπή Αποζημίωση Διακοπτόμενων Πελατών Λογαριασμός Ασφάλειας Εφοδιασμού Ημέρα Περιορισμένης Μεταφορικής Ικανότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Διαχείριση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και παροχή υπηρεσιών Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ Εκφόρτωση ΥΦΑ Έγχυση ΥΦΑ Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ Αεριοποίηση ΥΦΑ Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ Εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης Μη χρήση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης - Αποδέσμευση Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Περικοπή Αεριοποίησης ΥΦΑ Υποχρεωτική Αεριοποίηση ΥΦΑ Συναλλαγές ΥΦΑ Απώλειες Εγκατάστασης ΥΦΑ Ετήσιος Προγραμματισμός Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ Μηνιαίος Προγραμματισμός Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ Κανονισμός Πιστοποίησης Πλοίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Γενικές Διατάξεις Δεδομένα Προγράμματος Ανάπτυξης και Συντήρησης ΕΣΦΑ Παροχή στοιχείων στο Διαχειριστή Μακροχρόνιος Προγραμματισμός... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Σελ.3/121

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Συντήρηση ΕΣΦΑ Ορισμός Συντήρησης ΕΣΦΑ Αρμοδιότητες του Διαχειριστή για τη Συντήρηση Προγραμματισμός Ετήσιας Συντήρησης Έκτακτη Συντήρηση Υποχρεώσεις Χρηστών λόγω Συντήρησης του ΕΣΦΑ Σελ.4/121

5 Ορισμοί ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, Κώδικα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω: Notice of Arrival : Βλέπε αναγγελία άφιξης στο Αγκυροβόλιο Notice of Readiness to Discharge : Δήλωση ετοιμότητας προς έκχυση Pilot Station : Το προκαθορισμένο από το Διαχειριστή σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ όπου με την άφιξη πλοίου ΥΦΑ υποβάλλεται από το Χρήστη Αναγγελία Άφιξης στο Αγκυροβόλιο (Notice of Arrival) Ship or pay : Πληρωμή ανεξαρτήτου μεταφοράς Αγία Τριάδα : Το Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς μέσω του οποίου παραδίδεται στο Σύστημα Μεταφοράς αεριοποιημένο ΥΦΑ από την Εγκατάσταση ΥΦΑ Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου : Η άδεια που ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου : Η άδεια που ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν Αέριο Εκτός Προδιαγραφών : Φυσικό Αέριο που δεν είναι συμβατό με τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου που ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Γ, «Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου και ΥΦΑ» του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ Αέριο Εξισορρόπησης : Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εισάγεται στο Ε.Σ.Μ.Φ.Α. ή παραλαμβάνεται από το ΕΣΜΦΑ, στο πλαίσιο Πράξης Εξισορρόπησης που διενεργεί ο Διαχειριστής, με στόχο την ισορροπία παραλαβών / παραδόσεων Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και τη διασφάλιση της ασφαλούς, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας αυτού Αίτηση Επαναπροσδιορισμού Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ : Η αίτηση που υποβάλλεται από Χρήστη ΥΦΑ του οποίου το πλοίο ΥΦΑ καταπλέει ή αναμένεται να καταπλεύσει στην Εγκατάσταση ΥΦΑ μετά το πέρας του προγραμματισμένου (σύμφωνα με το Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ) Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ, με σκοπό τον προσδιορισμό νέου Χρόνου Εκφόρτωσης του αντίστοιχου Φορτίου ΥΦΑ Αίτηση Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ : Η αίτηση που υποβάλλεται στο Διαχειριστή από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το έντυπο Β.1 του Παραρτήματος του Κώδικα για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Αίτηση Πιστοποίησης Πλοίου ΥΦΑ : Η αίτηση που Χρήστης ΥΦΑ ή εν δυνάμει Χρήστης ΥΦΑ υποβάλλει στο Διαχειριστή για κάθε πλοίο το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει για Εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο πιστοποιηθέντων πλοίων ΥΦΑ που δημοσιεύει ο Διαχειριστής, ανεξαρτήτως της πρόθεσής του να συνάψει Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ με το Διαχειριστή Σελ.5/121

6 Ορισμοί Αναγγελία Άφιξης στο Αγκυροβόλιο : Η αναγγελία που υποβάλλεται στο Διαχειριστή από Χρήστη ΥΦΑ τη στιγμή κατά την οποία το πλοίο ΥΦΑ του εν λόγω Χρήστη βρεθεί στο προκαθορισμένο από το Διαχειριστή σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Pilot Station) και ο Χρήστης ΥΦΑ έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες με τις Λιμενικές Αρχές Αναθεωρημένη Ημερήσια Δήλωση : Η Ημερήσια Δήλωση που δύναται να υποβληθεί από Χρήστη Μεταφοράς μετά την παρέλευση της Προθεσμίας Υποβολής Δήλωσης. Υποβολή Αναθεωρημένης Ημερήσιας Δήλωσης επιτρέπεται μόνο όταν Χρήστης Μεταφοράς λόγω Ανωτέρας Βίας που συντρέχει στο πρόσωπό του δεν δύναται να παραδώσει ή να παραλάβει τις δηλωθείσες ποσότητες Φυσικού Αερίου ή σε περιπτώσεις παραλαβής Αερίου Εκτός Προδιαγραφών Ανάντη Σύστημα Μεταφοράς : Το Σύστημα Μεταφοράς το οποίο είναι διασυνδεδεμένο στην είσοδο Σημείο Εισόδου του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ.) : Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό Ανώτατο Όριο Εκχώρησης Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ : Ισούται με την εκάστοτε υπολογιζόμενη Χρέωση Δυναμικότητας ΥΦΑ για την προς εκχώρηση Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο ΥΦΑ Ανωτέρα Βία : Όπως περιγράφεται κατά περίπτωση στην «Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς» και στην «Πρότυπη Σύμβαση χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ» αντίστοιχα Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (Α.Θ.Δ.) : Η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από την πλήρη στοιχειομετρική καύση, με αέρα, ενός (1) κανονικού κυβικού μέτρου Φυσικού Αερίου σε σταθερή απόλυτη πίεση 1,01325bar, όταν η αρχική θερμοκρασία του καυσίμου μίγματος και η τελική θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης θεωρείται ότι είναι μηδέν (0) βαθμοί Κελσίου και το παραγόμενο, κατά την καύση, νερό βρίσκεται συμπυκνωμένο στην υγρή κατάσταση. Ως κανονικό κυβικό μέτρο νοείται η ποσότητα μάζας φυσικού αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325 bar και θερμοκρασίας μηδέν (0) βαθμών Κελσίου, καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου Απευθείας Γραμμές : Αγωγοί φυσικού αερίου, συμπληρωματικοί του ΕΣΦΑ ή άλλου ΑΣΦΑ, τους οποίους κατασκευάζουν οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό των Επιλεγόντων Πελατών τους ή οι Επιλέγοντες Πελάτες για τον εφοδιασμό τους από Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και οι οποίοι δεν εντάσσονται στο ΕΣΦΑ ή σε άλλο Α.Σ.Φ.Α.. Οι Απευθείας Γραμμές αποτελούν Α.Σ.Φ.Α και μπορούν να τροφοδοτούνται από το Ε.Σ.Φ.Α., από άλλο Α.Σ.Φ.Α ή από Σύστημα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας Αποδέσμευση : Η αποδέσμευση εκ μέρους του Διαχειριστή της μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας ή Δυναμικότητας Αεριοποίησης Χρήστη Μεταφοράς ή Χρήστη ΥΦΑ αντίστοιχα Σελ.6/121

7 Ορισμοί Αποζημίωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου : Η αποζημίωση που οφείλει Χρήστης ΥΦΑ στο Διαχειριστή σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου μετά την κοινοποίηση του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων του Μήνα, εντός του οποίου ήταν προγραμματισμένη η ανωτέρω εκφόρτωση Αποζημίωση Διακοπτόμενων Πελατών : Η αποζημίωση που ο Διαχειριστής οφείλει στους Διακοπτόμενους Πελάτες στην περίπτωση κατά την οποία τους ζητήσει μείωση ή διακοπή παραλαβής Φυσικού Αερίου από αυτούς στο πλαίσιο εφαρμογής Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης Αποζημίωση Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης : Το γινόμενο της Μοναδιαίας Αποζημίωσης Υποχρεωτικής Αεριοποίησης επί το τμήμα της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης που κατανεμήθηκε στους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από το Χρήστη ΥΦΑ για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η Υποχρεωτική Αεριοποίηση. Καταβάλλεται στο Χρήστη ΥΦΑ για λογαριασμό του οποίου έλαβε χώρα Υποχρεωτική Αεριοποίηση Απόρριψη Συναλλαγής ΥΦΑ : Η απόρριψη της συναλλαγής ΥΦΑ μεταξύ Χρηστών ΥΦΑ από το Διαχειριστή, η οποία προβλέπεται μόνον εφόσον οι ποσότητες ΥΦΑ που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής υπερβαίνουν το εκτιμώμενο Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ που θα πραγματοποιήσουν την πώληση Αποσύνδεση του πλοίου ΥΦΑ : Η αποσύνδεση της γείωσης, των τηλεπικοινωνιών, των βραχιόνων εκφόρτωσης και των σημάτων έκτασης ανάγκης του πλοίου ΥΦΑ από την Εγκατάσταση ΥΦΑ Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ : Η διαφορά μεταξύ του συνόλου των Φορτίων ΥΦΑ που εγχύθηκαν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΕΠΥp) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου p και των Ποσοτήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑΠΥp) κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτές καταμετρούνται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Ε.Σ.Μ.Φ.Α., αυξημένη κατά τη διαφορά μεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν αποθηκευμένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑπΕγ) κατά την έναρξη και το πέρας της χρονικής περιόδου αυτής Απώλεια του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. : Η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που καταμετρούνται ότι εγχύθηκαν στο σύνολο των Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ (ΕΠΜp) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου p και των ποσοτήτων που καταμετρούνται ότι απολήφθηκαν από το σύνολο των Σημείων Εξόδου του ΕΣΜΦΑ κατά την ίδια περίοδο (p), αυξημένη κατά τη διαφορά μεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν αποθηκευμένες στους αγωγούς του ΕΣΜΦΑ (ΑπΑγ) κατά την έναρξη και το πέρας της χρονικής περιόδου αυτής Αρμοδιότητες Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. : Οι Αρμοδιότητες του Διαχειριστή ΑΣΦΑ είναι να λειτουργεί, συντηρεί, εκμεταλλεύεται και να αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά αποδοτικό και ολοκληρωμένο ΑΣΦΑ Αρχική Κατανομή : Η διαδικασία προσδιορισμού των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που παρεδόθησαν σε ή παρελήφθησαν από Σημείο Εισόδου ή Εξόδου αντίστοιχα, από Χρήστη Μεταφοράς, για κάθε Ημέρα του Μήνα που αμέσως προηγείται του Μήνα έκδοσής της (της Σελ.7/121

8 Ορισμοί Αρχικής Κατανομής). Τα αποτελέσματά της κοινοποιούνται εγγράφως από το Διαχειριστή σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς έως την δέκατη έκτη ώρα (16:00) της πέμπτης (5ης) Ημέρας κάθε Μήνα Αρχική Περίοδος Εκφόρτωσης : Η χρονική περίοδος τεσσάρων (4) Ημερών η οποία λαμβάνεται υπ όψιν κατά τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος εκφορτώσεων και περιλαμβάνει το Χρόνο Εκφόρτωσης Αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ : Το πρόγραμμα Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός Έτους, το οποίο καταρτίζεται από το Διαχειριστή το αργότερο δέκα (10) εβδομάδες πριν την έναρξη του Έτους στο οποίο αφορά Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ : Το πρόγραμμα Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός Μήνα, το οποίο καταρτίζεται από το Διαχειριστή το αργότερο δέκα πέντε (15) Ημέρες πριν την έναρξη του Μήνα στο οποίο αφορά. Περιλαμβάνει και τους διαθέσιμους προς δέσμευση Χρόνους Εκφόρτωσης για τους τρεις Μήνες που αμέσως έπονται του Μήνα έκδοσής του Βαθιά Σύνδεση : Τα έργα ενίσχυσης του ΕΣΦΑ εξαιρούμενων των Ρηχών Συνδέσεων, τα οποία είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης και για την ασφαλή και με αποδοτικό τρόπο παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς εκ μέρους του Διαχειριστή Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου : Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης ΥΦΑ και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου Βασική Υπηρεσία Μεταφοράς : Η παραλαβή από το Διαχειριστή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από Σημείο/α Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, η μεταφορά των ποσοτήτων αυτών μέσω του ΕΣΜΦΑ και την παράδοσή τους σε Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ : Η Εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, η διάθεση στο Χρήστη ΥΦΑ αποθηκευτικού χώρου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση του Φορτίου(ων) ΥΦΑ, και η εν συνεχεία έγχυσή του στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, και η εκτέλεση των αναγκαίων Μετρήσεων και όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ : Η μέγιστη ποσότητα ΥΦΑ την οποία σύμφωνα με το Παράρτημα Β2 της Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να αεριοποιεί κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας για λογαριασμό του ανωτέρω Χρήστη ΥΦΑ (MWh/Ημέρα) Δεσμευμένη Δυναμικότητα Μεταφοράς Σημείου Εισόδου : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α2 της Σύμβασης Μεταφοράς Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής δεσμεύεται να παραλαμβάνει σε Σημείο Εισόδου από το Χρήστη αυτόν, κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας (MWh/Ημέρα) Σελ.8/121

9 Ορισμοί Δεσμευμένη Δυναμικότητα Μεταφοράς Σημείου Εξόδου : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α2 της Σύμβασης Μεταφοράς χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής δεσμεύεται να δύναται να παραδίδει σε Σημείο Εξόδου στο Χρήστη αυτόν, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας (MWh/Ημέρα) Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α2 της Σύμβασης Μεταφοράς Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να παραλαμβάνει σε Σημείο Εισόδου από το Χρήστη αυτόν, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας (MWh/Ημέρα) Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α2 της Σύμβασης Μεταφοράς Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να παραδίδει σε Σημείο Εξόδου στο Χρήστη αυτόν, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας (MWh/Ημέρα) Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α2 της Σύμβασης Μεταφοράς Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να παραλαμβάνει σε Σημείο Εισόδου από το Χρήστη αυτόν, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας (MWh/Ημέρα) Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εξόδου : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α2 της Σύμβασης Μεταφοράς Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να παραδίδει σε Σημείο Εξόδου στο Χρήστη αυτόν, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας (MWh/Ημέρα) Δηλούμενη Διαμετακόμιση : Η μεταφορά Ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία δεν παράγεται, δεν αποθηκεύεται και δεν καταναλώνεται στην Ελλάδα, μέσω του Ε.Σ.Φ.Α. ή Α.Σ.Φ.Α. Δήλωση : Η δήλωση που υποβάλλεται από Χρήστη Μεταφοράς στο Διαχειριστή και αφορά στις Ποσότητες Φυσικού Αερίου τις οποίες ο εν λόγω Χρήστης Μεταφοράς προτίθεται να παραδώσει σε Σημείο/α Εισόδου και να παραλάβει από Σημείο/α Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας, σύμφωνα με τη Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει Δήλωση Ετήσιου Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ : Η δήλωση του προγράμματος εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, κατά τη διάρκεια ενός Έτους, την οποία ο εν λόγω Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να υποβάλει στο Διαχειριστή το αργότερο δώδεκα (12) εβδομάδες πριν από την έναρξη του Έτους στο οποίο αφορά Δήλωση Ετοιμότητας προς Έγχυση : Η δήλωση που συνυπογράφεται από Χρήστη ΥΦΑ και το Διαχειριστή μετά την ασφαλή πρόσδεση και Σύνδεση του πλοίου ΥΦΑ του εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ Δήλωση Μηνιαίου Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ : Η δήλωση του προγράμματος εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, την οποία ο εν λόγω Χρήστης οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή το αργότερο είκοσι οκτώ (28) Ημέρες πριν από την έναρξη του Μήνα στον οποίο αφορά Σελ.9/121

10 Ορισμοί Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ : Η διαφορά μεταξύ της Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του αθροίσματος του συνόλου των Δεσμευμένων Δυναμικοτήτων Αεριοποίησης ΥΦΑ των Χρηστών ΥΦΑ και της Δυναμικότητας Αεριοποίησης που δεσμεύεται από το Διαχειριστή για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του και ιδίως της ανάγκης εξισορρόπησης Φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ : Ο αποθηκευτικός χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ ο οποίος διατίθεται στους Χρήστες ΥΦΑ στο πλαίσιο παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ ή ως Πρόσθετος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του Συνολικού Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του τμήματος αυτού το οποίο: (α) (β) Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τεχνικούς λόγους Δεσμεύεται από το Διαχειριστή για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του και ιδίως της ανάγκης Εξισορρόπησης Φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς και της τήρησης αποθέματος ΥΦΑ για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού Διακοπτόμενος Πελάτης : Ο Μεγάλος Πελάτης ο οποίος έχει υπογράψει με το Διαχειριστή Σύμβαση Εκούσιας Διακοπής Διανομή Φυσικού Αερίου : Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω αναγκών, εκτός των αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, με σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας Διαχείριση Συμφόρησης : Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.13 του κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσει περιστατικά Συμφόρησης Διαχειριστής : Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) : Ο κάτοχος Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του ΕΣΦΑ Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε Α.Ε.) : Η Ανώνυμη Εταιρία η οποία συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 328/ , με σκοπό τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη διασφάλιση της συντήρησης και τη μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 2773/1999, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο Δίκτυο Διανομής : Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης και μετρήσεων, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για Διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του Φυσικού Αερίου από Σύστημα Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών. Τα Δίκτυα Διανομής έχουν πίεση σχεδιασμού 19 bar και τροφοδοτούνται από ένα ή περισσότερα Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ Σελ.10/121

11 Ορισμοί Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ : Η μέγιστη ποσότητα ΥΦΑ η οποία δύναται να αεριοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (MWh/Ημέρα) Δυναμικότητα Έγχυσης πλοίου ΥΦΑ : Η μέγιστη ποσότητα ΥΦΑ την οποία δύναται να εκφορτώνει ανά ώρα, ένα πλοίο ΥΦΑ στην Εγκατάσταση (MWh/h). Εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου ΥΦΑ Δυναμικότητα Εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ : Η μέγιστη ποσότητα ΥΦΑ που δύναται να εκφορτώνεται ανά ώρα, από πλοίο ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (MWh/h). Εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Εγκατάστασης ΥΦΑ Δυναμικότητα Μεταφοράς : Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να μεταφέρει σε Ημερήσια βάση, για λογαριασμό Χρήστη Μεταφοράς, στο σύνολο των δηλωμένων Σημείων εξόδου του εν λόγω Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει (MWh/Ημέρα) Ε.Σ.Μ.Φ.Α. : Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Εβδομάδα : Το διάστημα 7 συνεχόμενων ημερών που ξεκινά κάθε Σάββατο στις 8:00πμ και καταλήγει το επόμενο Σάββατο στις 8:00πμ Εβδομαδιαία Δήλωση : Η δήλωση που υποχρεούται να υποβάλει στο Διαχειριστή κάθε Χρήστης Μεταφοράς, ο οποίος σκοπεύει κατά τη διάρκεια μίας ή περισσοτέρων Ημερών μίας Εβδομάδας να παραδώσει Φυσικό Αέριο σε Σημείο Εισόδου προς έγχυση στο ΕΣΜΦΑ και να παραλάβει Φυσικό Αέριο από Σημείο Εξόδου προς απορρόφηση, για την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραδώσει και θα παραλάβει κατά τη διάρκεια κάθε Ημέρας της Εβδομάδας αυτής Εγκατάσταση Αποθήκευσης : Εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Ως Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τμήματα των Εγκαταστάσεων ΥΦΑ που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, εξαιρουμένου του μέρους αυτών που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση, επαναεριοποίηση του ΥΦΑ και έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Σ.Μ.Φ.Α.). Δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του Εγκατάσταση Απόληψης : Οι εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Τρίτου Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. : Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, εκφόρτωση και αεριοποίηση του Υ.Φ.Α., συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς. Δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα της Εγκατάστασης, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση Εγκεκριμένη Δήλωση : Η εγκεκριμένη από το Διαχειριστή Δήλωση του Χρήστη Μεταφοράς που αφορά σε συγκεκριμένη Ημέρα. Σε περίπτωση όπου Χρήστης δεν υποβάλλει Ημερήσια Δήλωση ή η Ημερήσια Δήλωσή του απορριφθεί από το Διαχειριστή, ως Εγκεκριμένη Σελ.11/121

12 Ορισμοί Δήλωση θα θεωρείται η εγκεκριμένη ή τροποποιημένη από το Διαχειριστή Εβδομαδιαία Δήλωση του Χρήστη Μεταφοράς που αφορά στην Ημέρα αυτή Εγκεκριμένος Συντελεστής Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ : Ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που δημοσιεύεται από το Διαχειριστή και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ Εγκεκριμένος Συντελεστής Απωλειών : Ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ που δημοσιεύεται από το Διαχειριστή και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ Εγκεκριμένος Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς : Ο Συντελεστής Απωλειών του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. που δημοσιεύεται από το Διαχειριστή και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ Έγχυση ΥΦΑ : Η παράδοση υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Διαχειριστή στο Σημείο Παράδοσης ΥΦΑ Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) : Το Σύστημα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3428/2005 Εκδοχέας Χρήστης : Κάθε Χρήστης που αποκτά Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα (Χρήστης Μεταφοράς) ή Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης (Χρήστης ΥΦΑ) στο πλαίσιο της διαδικασίας Εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας ή Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης αντίστοιχα Εκούσια Διακοπή : Η διακοπή από το Διαχειριστή της παροχής Φυσικού Αερίου σε Μεγάλο Πελάτη ο οποίος έχει συνάψει Σύμβαση Εκούσιας Διακοπής με το Διαχειριστή Έκτακτη Ανάγκη : Κάθε γεγονός ή κατάσταση, κατά την οποία είτε τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του ΕΣΦΑ ή η διακίνηση Φυσικού Αερίου μέσω αυτού η προκαλείται ή μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία οιουδήποτε προσώπου, και παρεμποδίζει το Διαχειριστή από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι Χρήστη ή Χρηστών Έκτακτη Συντήρηση : Οι εργασίες που αποφασίζονται και εκτελούνται κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή, όποτε συντρέχει λόγος που τις καθιστά αναγκαίες Εκφόρτωση : Η διαδικασία που ακολουθείται και οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά τη Σύνδεση με την Εγκατάσταση ΥΦΑ, την Έγχυση ΥΦΑ και την Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ Εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης : Η εκχώρηση του συνόλου ή μέρους της Δυναμικότητας Αεριοποίησης την οποία έχει δεσμεύσει Χρήστης ΥΦΑ (σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχει συνάψει) σε άλλο Χρήστη ΥΦΑ (Εκδοχέας Χρήστης) Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας : Η εκχώρηση του συνόλου ή μέρους της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας την οποία έχει δεσμεύσει Χρήστης Μεταφοράς (σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει) σε άλλο Χρήστη Μεταφοράς (Εκδοχέας Χρήστης) Σελ.12/121

13 Ορισμοί Εκχωρών Χρήστης : Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να εκχωρήσει Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα (Χρήστης Μεταφοράς) ή Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης (Χρήστης ΥΦΑ) Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ : Ο ελάχιστος απαιτούμενος ημερήσιος ρυθμός αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αεριοποίησή του με τη λήξη της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης του φορτίου αυτού Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ : Το άθροισμα των Ελαχίστων Δυναμικοτήτων Αεριοποίησης Φορτίων ΥΦΑ, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης Ελάχιστη Πίεση Εισόδου : Η ελάχιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην είσοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εισόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Ελάχιστη Πίεση Εξόδου : Η ελάχιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην έξοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εξόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Ελάχιστη Πίεση Παράδοσης : Η ελάχιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην είσοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εισόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Ελάχιστη Πίεση Παραλαβής : Η ελάχιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην έξοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εξόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Ελάχιστη Ωριαία Παροχή : Η ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που δύναται να διέλθει μέσω Σημείου Εισόδου ή Εξόδου κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Η τιμή της Ελάχιστης Ωριαίας Παροχής Σημείου Εισόδου ή εξόδου προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης ΥΦΑ (ΕΗΡΑ) : Η ελάχιστη ποσότητα ΥΦΑ η οποία δύναται να αεριοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όταν αυτή λειτουργεί αδιαλείπτως Ενδεικτική Κατανομή : Η διαδικασία εκτίμησης των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που παρεδόθησαν σε ή παραλήφθηκαν από Σημείο Εισόδου ή Εξόδου αντίστοιχα, από Χρήστη Μεταφοράς, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας. Κοινοποιείται από το Διαχειριστή σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς έως την δέκατη έκτη ώρα (16:00) της Ημέρας που αμέσως έπεται της Ημέρας στην οποία αφορά (η Ενδεικτική Κατανομή) Εντολή Λειτουργικής Ροής : Η εντολή του Διαχειριστή προς τους Χρήστες κατά τη διάρκεια ή ενόψει μια Ημέρας Περιορισμένης Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΦΑ, ή κατά τη διάρκεια ή ενόψει κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ή την πρόληψη αυτής Σελ.13/121

14 Ορισμοί Έντυπο Αποδοχής Βασικών Υπηρεσιών ΥΦΑ : Το έντυπο Β.2 του Παραρτήματος Β που προσαρτάται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. Εξισορρόπηση Φορτίου : Οι ενέργειες του Διαχειριστή στο πλαίσιο της ευθύνης του να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ καθώς και την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία αυτού (του ΕΣΜΦΑ) Εξοπλισμός Μέτρησης : Τα όργανα μέτρησης και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από το Διαχειριστή για τον καθορισμό της ποσότητας και την ανάλυση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου ή ΥΦΑ που παραδίδεται στο ή παραλαμβάνεται από το Ε.Σ.Φ.Α Επιλέγων Πελάτης : Πελάτης ο οποίος δικαιούται να επιλέγει τρόπο προμήθειας Φυσικού Αερίου Επιχείρηση Φυσικού Αερίου : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου Εταιρίες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) : Οι εταιρίες που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α') Ετήσια εκκαθάριση Λογαριασμού Εξισορρόπησης : Η διαδικασία ισοσκελισμού του Λογαριασμού εξισορρόπησης που τηρεί ο Διαχειριστής στο τέλος κάθε 'Έτους. Ο ισοσκελισμός του Λογαριασμού Εξισορρόπησης επιτυγχάνεται με πρόσθετη πληρωμή ή χρέωση προς τους Χρήστες Μεταφοράς, σε αναλογία με την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κάθε Χρήστης μετέφερε μέσω του ΕΣΜΦΑ κατά τη διάρκεια του Έτους Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης : Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ε.Σ.Φ.Α κατά τη διάρκεια ενός Έτους, το οποίο εκδίδεται με ευθύνη του Διαχειριστή το αργότερο έως την 30 η Σεπτεμβρίου του Έτους που αμέσως προηγείται του Έτους στο οποίο αφορά (το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης) Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου : Μελέτη του Διαχειριστή, σχετική με τα μέσα που απαιτούνται για την Εξισορρόπηση Φορτίου στο Ε.Σ.Μ.Φ.Α. κατά τη διάρκεια ενός Έτους. Εκπονείται από το Διαχειριστή και υποβάλλεται στη ΡΑΕ το αργότερο έως 1 η Ιουνίου του Έτους που αμέσως προηγείται του Έτους στο οποίο αφορά (ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης) Έτος Φυσικού Αερίου : Έτος φυσικού Αερίου ή Έτος είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει στις 08:00πμ την 1 η Ιανουαρίου οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, και λήγει στις 08:00πμ την 1 η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα : Το ηλεκτρονικό σύστημα παροχής πληροφοριών, μέσω του οποίου κάθε Χρήστης του ΕΣΦΑ δύναται να λάβει επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του Συστήματος και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, με στόχο τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο ΕΣΦΑ, καθώς και την Σελ.14/121

15 Ορισμοί μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α. Ημέρα : Ημέρα είναι περίοδος 24 διαδοχικών ωρών που αρχίζει στις 8:00πμ της επόμενης ημέρας. Ο όρος Ημερήσιος/α ερμηνεύεται αναλόγως. Ως Ημερομηνία μίας Ημέρας, θεωρείται η ημερομηνία της ημερολογιακής ημέρας έναρξης της Ημέρας Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ : Η πρώτη Ημέρα του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ Ημέρα Περιορισμένης Μεταφορικής Ικανότητας : Κάθε Ημέρα κατά την οποία η διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα στο σύνολο ή σε μέρος του ΕΣΦΑ είναι μειωμένη έναντι αυτής που έχει δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΦΑ, για λόγους που κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή δεν συνιστούν Έκτακτη Ανάγκη Ημερήσια Απόληψη : Οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες σύμφωνα με την Τελική Κατανομή μίας Ημέρας παραλαμβάνονται από ορισμένο Χρήστη σε όλα τα Σημεία Εξόδου που αυτός χρησιμοποιεί Ημερήσια Δήλωση : Η δήλωση που υποβάλλεται από Χρήστη Μεταφοράς στο Διαχειριστή και αφορά στις Ποσότητες Φυσικού Αερίου τις οποίες ο εν λόγω Χρήστης Μεταφοράς προτίθεται να παραδώσει σε Σημείο/α Εισόδου και να παραλάβει από Σημείο/α Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει Ημερήσια Διευθέτηση Αρνητικής ΗΕΕΦ : Η διαδικασία υπολογισμού της ημερήσιας χρέωσης του Λογαριασμού Εξισορρόπησης Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Ημερήσια Διευθέτηση Θετικής ΗΕΕΦ : Η διαδικασία υπολογισμού της ημερήσιας χρέωσης του Λογαριασμού Εξισορρόπησης Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.9 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη : Η διαφορά μεταξύ της Ημερήσιας Παράδοσης και της Προσαρμοσμένης Ημερήσιας Παραλαβής Χρήστη Μεταφοράς Ημερήσια Παράδοση Χρήστη : Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που χρησιμοποιεί όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με την διαδικασία Κατανομής Ποσοτήτων σε Σημεία Εισόδου Ημερήσια Παραλαβή Χρήστη : Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλαμβάνεται από Χρήστη Μεταφοράς στα Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ που χρησιμοποιεί όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με την διαδικασία Κατανομής Ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης : Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εισάγεται στο ΕΣΜΦΑ πλέον του αθροίσματος των Δηλώσεων των Χρηστών Μεταφοράς στα Σημεία Εισόδου Σελ.15/121

16 Ορισμοί Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) : Το μοναδιαίο τίμημα του Αερίου Εξισορρόπησης όπως εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται από το Διαχειριστή Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ : Η ποσότητα ΥΦΑ (σε MWh) η οποία είναι αποθηκευμένη στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό Χρήστη ΥΦΑ στο τέλος κάθε Ημέρας Ημερήσιο Έλλειμμα : Η αρνητική Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Ημερήσιο Πλεόνασμα : Η θετική Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Ημερήσιος Προγραμματισμός :Η κατάστρωση από το Διαχειριστή του προγράμματος των εγχύσεων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ και των απορροφήσεων από αυτό κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας, σύμφωνα με τις Δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι Χρήστες Μεταφοράς Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση : Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή όμιλος επιχειρήσεων, οι αμοιβαίες σχέσεις των οποίων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 της (ΕΕ L 395 της , σελ. 1) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1310/1997 (ΕΕ L180 της , σελ. 1) που ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Μεταφοράς, Διανομής, Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής ή Προμήθειας Φυσικού Αερίου Κανονισμός Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ : Κανονισμός που καταρτίζεται από το Διαχειριστή και περιλαμβάνει: Α) Τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας για την πρόσδεση. Σύνδεση, Έγχυση ΥΦΑ, Αποσύνδεση και απόπλου των πλοίων ΥΦΑ από την Εγκατάσταση ΥΦΑ. Β) Τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμβατότητας των πλοίων ΥΦΑ με την Εγκατάσταση ΥΦΑ. Γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και επιθεωρήσεων του πλοίου Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ : Κατάλογος που καταρτίζεται από το Διαχειριστή στην αρχή κάθε Έτους και αναφέρει τις υπηρεσίες (οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ) που δύναται να παρασχεθούν από το Διαχειριστή σε Χρήστες ή Τρίτους κατά τη διάρκεια του Έτους, κάνοντας χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ Κατάλογος Σειράς Διακοπής : Κατάλογος σειράς διακοπής εφοδιασμού Πελατών με Φυσικό Αέριο σε περίπτωση Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης ή Ημέρας Περιορισμένης Μεταφορικής Ικανότητας. Τηρείται και ενημερώνεται με ευθύνη του Διαχειριστή Κατάντη Σύστημα Μεταφοράς : Το Σύστημα Μεταφοράς το οποίο είναι διασυνδεδεμένο στην έξοδο Σημείου Εξόδου του ΕΣΜΦΑ Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης : Κάθε γεγονός ή κατάσταση, κατά την οποία είτε τίθεται ή μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία οιουδήποτε προσώπου, και παρεμποδίζει το Διαχειριστή από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι Χρήστη ή Χρηστών Σελ.16/121

17 Ορισμοί Κοινωνικοποιημένη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση : Το τμήμα εκείνο της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης που ανακτάται από μεγάλο αριθμό Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων Χρηστών που ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούν άμεσα τις αντίστοιχες επενδύσεις. Κόστος Αερίου Εξισορρόπησης : Όπως ορίζεται στο άρθρο 7.4 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για Εξισορρόπηση : Όπως ορίζεται στο άρθρο 7.13 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Κώδικας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. : Κώδικας σύμφωνα με τον οποίο λαμβάνει χώρα η διαχείριση Α.Σ.Φ.Α.. Καταρτίζεται από το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. Κώδικας Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. : Κώδικας σύμφωνα με τον οποίο λαμβάνει χώρα η διαχείριση Ε.Σ.Φ.Α.. Καταρτίζεται από το Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες : Κώδικας βάσει του οποίου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες Λογαριασμός Διαχείρισης Συμφόρησης : Λογαριασμός που τηρεί ο Διαχειριστής για τη διαχείριση της συμφόρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.13 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Λογαριασμός Εξισορρόπησης : Λογαριασμός που τηρεί ο Διαχειριστής στον οποίο πιστώνονται τα έσοδα που εισπράττονται από Χρήστες Μεταφοράς κατά την Ημερήσια Διευθέτηση ΗΕΕΦ εκάστου εξ'αυτών και χρεώνονται οι δαπάνες του ΔΕΣΦΑ σε σχέση με την Εξισορρόπηση. Περιλαμβάνει και ειδικούς Λογαριασμούς Εξισορρόπησης για κάθε Χρήστη (Λογαριασμός Εξισορρόπησης Χρήστη) Λογαριασμός Ασφάλειας Εφοδιασμού : Λογαριασμός που τηρεί ο Διαχειριστής, στον οποίο πιστώνονται τα έσοδα από την επιβολή Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού και Χρέωσης Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου και χρεώνονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλει ο Διαχειριστής στους δικαιούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.7 του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. Λογαριασμός Εξισορρόπησης Χρήστη : Λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται και χρεώνονται τα ποσά που προκύπτουν από τη Διευθέτηση Θετικής και Αρνητικής ΗΕΕΦ, αντίστοιχα, του Χρήστη Λογαριασμός Υποχρεωτικής Αεριοποίησης : Λογαριασμός που τηρεί ο Διαχειριστής, στον οποίο πιστώνει τα έσοδα από τους υπόχρεους (σύμφωνα με το άρθρο του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α) Χρήστες Μεταφοράς και χρεώνει τις αποζημιώσεις που καταβάλλει στους Χρήστες ΥΦΑ για λογαριασμό των οποίων έλαβε χώρα η Υποχρεωτική Αεριοποίηση Μακροχρόνιο Συμβόλαιο Προμήθειας Φυσικού Αερίου : Σύμβαση προμήθειας Αερίου διάρκειας δέκα (10) ετών τουλάχιστον Σελ.17/121

18 Ορισμοί Μεγάλος Πελάτης : Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση των MWh Α.Θ.Δ., ανά θέση κατανάλωσης Μέγιστη Πίεση Εισόδου : Η μέγιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην είσοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εισόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Μέγιστη Πίεση Εξόδου : Η μέγιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην έξοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εξόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Μέγιστη Πίεση Παράδοσης : Η μέγιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην είσοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εισόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Μέγιστη Πίεση Παραλαβής : Η μέγιστη πίεση Φυσικού Αερίου στην έξοδο Μετρητικού Σταθμού του ΕΣΜΦΑ που αντιστοιχεί σε Σημείο Εξόδου, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο «Στοιχεία Λειτουργίας ΕΣΦΑ» Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης : Ισούται με το 1/24 της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης (ΜΧΠΑ) : Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Φορτίου ΥΦΑ ο οποίος διατίθεται στο Χρήστη ΥΦΑ (στον οποίο ανήκει το φορτίο) μετά την ολοκλήρωση της Έγχυσης του φορτίου αυτού Μελέτη Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ : Η μελέτη που εκπονεί ο Διαχειριστής μέχρι τον έκτο (6) Μήνα κάθε δεύτερο (2) Έτους, η οποία περιλαμβάνει προβλέψεις του Διαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης του Φυσικού Αερίου, τις εκτιμήσεις του για τις δυνατότητες κάλυψής της καθώς και τα αναγκαία για την ενίσχυση και την επέκταση του ΕΣΦΑ μέτρα, για τα επόμενα δέκα (10) Έτη Μεταπώληση Φυσικού Αερίου : Η μεταπώληση από Επιλέγοντα Πελάτη του συνόλου ή μέρους της Ποσότητας Φυσικού Αερίου το οποίο προμηθεύεται, σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το Φυσικό Αέριο που μεταπωλείται διακινείται μέσω του ίδιου του Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Συστημάτων Φυσικού Αερίου, τα οποία διασυνδέονται Μεταφορά Φυσικού Αερίου : Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω δικτύου αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg με σκοπό την παροχή σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης Σημείου Εισόδου : Η μέγιστη ποσότητα Φυσικού Αερίου (MWh) η οποία δύναται να παραδοθεί Ημερήσια σε συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Διαχειριστή βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου Σημείου Εισόδου Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής Σημείου Εξόδου : Η μέγιστη ποσότητα Φυσικού Αερίου (MWh) η οποία δύναται να παραληφθεί Ημερήσια από συγκεκριμένο Σημείο Εξόδου, Σελ.18/121

19 Ορισμοί όπως αυτή ανακοινώνεται από το Διαχειριστή βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου Σημείου Εξόδου Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης : Όλα τα αναγκαία μέτρα που λαμβάνει ο Διαχειριστής προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο εκδήλωσης ή κλιμάκωσης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, να αντιμετωπίσει τις συνέπειές της καθώς και να αποκαταστήσει την τροφοδοσία σε Φυσικό Αέριο ή και ΥΦΑ και την κανονική λειτουργία του ΕΣΦΑ Μετρήσεις και Δοκιμές : Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι με τις οποίες γίνεται η δειγματοληψία, η ανάλυση, ο υπολογισμός και η μέτρηση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ καθώς και οι διαδικασίες βαθμονόμησης και ελέγχου του Εξοπλισμού Μέτρησης Μετρητικός Σταθμός : Η εγκατάσταση μέτρησης ή μέτρησης/ρύθμισης μέσω της οποίας παραδίδεται ή παραλαμβάνεται Φυσικό Αέριο από τους Χρήστες Μεταφοράς στα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ αντίστοιχα Μετρούμενο Μέγεθος : Ο όγκος, η πίεση, η θερμοκρασία, η θερμογόνος δύναμη, ή άλλο μέγεθος ή χαρακτηριστικό που αφορά Φυσικό Αέριο που παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου, παραλαμβάνεται από Σημείο Εξόδου ή είναι αποθηκευμένο σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης ή το ΥΦΑ που παραδίδεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Μήνας : Μήνας είναι η περίοδος που αρχίζει στις 08:00πμ την πρώτη (1 η ) ημέρα οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα και τελειώνει στις 08:00πμ την πρώτη (1 η ) ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα Μηνιαία Εκκαθάριση Εξισορρόπησης : Η εκκαθάριση του χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού Εξισορρόπησης Χρήστη Μεταφοράς η οποία λαμβάνει χώρα κάθε μήνα με την έκδοση από το Διαχειριστή σχετικού τιμολογίου (προς το Χρήστη Μεταφοράς) Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ : Όπως ορίζεται στο άρθρο του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ Μητρώο Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας : Το μητρώο που τηρεί ο Διαχειριστής και στο οποίο καταχωρίζει όλους του Χρήστες με τους οποίους έχει συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. : Το μητρώο το οποίο τηρεί η ΡΑΕ και στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: α) οι Προμηθευτές, β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας Μοναδιαία Αποζημίωση Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης : Η μοναδιαία τιμή ( /MWh) η οποία καθορίζεται κάθε Μήνα από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή, βάσει της οποίας αποζημιώνεται ο Χρήστης ΥΦΑ (για λογαριασμό του οποίου έλαβε χώρα Υποχρεωτική Αεριοποίηση ΥΦΑ) για το τμήμα της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης ΥΦΑ η οποία παραλήφθηκε (στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Αεριοποίησης) από Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από τον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ Σελ.19/121

20 Ορισμοί Μοναδιαίο Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού : Μοναδιαίο Ειδικό τέλος που καλούνται να καταβάλουν οι Χρήστες Μεταφοράς στο Διαχειριστή για κάθε MWh Φυσικού Αερίου που παραλαμβάνουν μέσω του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. σε περιπτώσεις εμφάνισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης. Το ύψος του προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ Νέα Εγκατάσταση Απόληψης : Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου, η οποία δεν έχει προηγουμένως τροφοδοτηθεί με Φυσικό Αέριο Οικιακός Πελάτης : Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου : Η επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Όρια Ανοχής Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη : Η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη Μεταφοράς, εκφρασμένη ως ποσοστό επί της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας του Χρήστη αυτού, πέραν της οποίας οι χρεώσεις / πιστώσεις κατά την Ημερήσια διευθέτηση της ΗΕΕΦ δεν υπολογίζονται ως το γινόμενο της Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου του Χρήστη επί την Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης Όρια Ανοχής Προγραμματισμού : Η διαφορά μεταξύ της παραδοθείσας ή της παραληφθείσας Ποσότητας Φυσικού Αερίου στα σημεία αυτά (σύμφωνα με Εγκεκριμένη Δήλωση του ιδίου Χρήστη) εκφρασμένη ως ποσοστό της δηλωθείσας Ποσότητας Φυσικού Αερίου στα ίδια σημεία, πέραν της οποίας επιβάλλονται Χρεώσεις Προγραμματισμού Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση : Επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και τουλάχιστον μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του τομέα του φυσικού αερίου Παράδοση Φυσικού Αερίου : Η παράδοση από Χρήστη Μεταφοράς Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε ένα ή περισσότερα Σημεία Εισόδου για έγχυση στο ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει Παράδοση Φυσικού Αερίου Εκτός Προδιαγραφών : Η Παράδοση Φυσικού Αερίου (από Χρήστη Μεταφοράς) που δεν πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Γ του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Παραλαβή Φυσικού Αερίου : Η παραλαβή από Χρήστη Μεταφοράς Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ μέσω ενός ή περισσοτέρων Σημείων Εξόδου, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει Παρατεταμένη Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου : Περίοδος πέντε ή περισσοτέρων διαδοχικών Ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Χρήστης υπερβαίνει το Όριο Ανοχής Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου Σελ.20/121

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 23 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) Νοέµβριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 10109 Γενικές ιατάξεις... 10109 Άρθρο 1 10109 Ορισµοί...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Proslipsis.gr. Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Οι δραστηριότητες της προµήθειας, της µεταφοράς, της διανοµής, της αποθήκευσης, της υγροποίησης φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/ ) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Νόµος 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/ ) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Νόµος 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/27.12.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Οι δραστηριότητες της προµήθειας, της µεταφοράς, της διανοµής, της αποθήκευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου Από: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Προς: κ. Μ. Καραµανή Πρόεδρο ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 115 64 Αθήνα Θεσ/νικη, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 15606 Λάρισα, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 3248 Θέµα: Παρατηρήσεις επί του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση.

Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση. Προς την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Υπ όψιν κ. Προέδρου Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση. Αξιότιµοι κύριοι, Αναφερόµενοι στο σχέδιο του Κώδικα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 379 1 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Δ1/Α/5346 Κώδικας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Δεκέμβριος 2016 1 Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ... 7 Άρθρο 1... 7 Πεδίο Εφαρμογής... 7 Άρθρο 2... 7 Βασικοί Ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.doc 2/5

Παράρτημα Γ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.doc 2/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΦΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2/5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Συντελεστής Wobbe: Ο Συντελεστής Wobbe δεν πρέπει να είναι μικρότερος από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Νοέμβριος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 6 Άρθρο 1... 6 Ορισμοί... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β... 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 12 Άρθρο 2... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

3 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. 3 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. Το υπό διαβούλευση σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (εφεξής «Κώδικας») εισάγει, κατά κύριο λόγο, διατάξεις με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ.

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ. Α. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους απαιτείται έκδοση Άδειας Παραγωγής 1. Αίτημα Επενδυτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Oκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2016) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα