ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος"

Transcript

1 ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα 1 Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος

2 Σκοπός Υπάρχουν πάνω από 200 αντιγονικά συστήµατα των ερυθρών αιµοσφαιρίων Κάθε Σύστηµα Οµάδας περιλαµβάνει αντιγόνα που κωδικοποιούνται από 1 γονίδιο. Κάθε αντιγόνο χαρακτηρίζεται από 6 αριθµούς από το ISBT. Τα πρώτα 3 ψηφία αντιστοιχούν στο σύστηµα (π.χ. για το ABO 001, 004 για το Rh κλπ), και τα 3 τελευταία αντιστοιχούν στα αντιγόνα του κάθε συστήµατος µε την σειρά ανακάλυψης τους. Για παράδειγµα, σύστηµα ABO: - A αντιγόνο B αντιγόνο υστυχώς (??)θα δούµε µόνο τα πιο σηµαντικά Θα συζητήσουµε για τα: Ερυθρο-κυτταρικά αντιγόνα, και την κλινική σηµασία τους (και αναπόφευκτα και για τα αντίστοιχα αντισώµατα) 2

3 ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 3

4 Υπερφορτωση σκληρού Οργανωθείτε!!! Κλινικά σηµαντικά αντιγόνα: αντιγόνα έναντι των οποίων υπάρχουν ή σχηµατίζονται αντισώµατα που σχετίζονται µε καταστροφή των ερυθρών που φέρουν τα αντιγόνα αυτά Αιµολυτική αντίδραση µετάγγισης ΣΕ (HTR) Αιµολυτική νόσος νεογνού (HDN) KAI επειδή ή ψάχνουµε αντιγόνα ή τα αντίστοιχα αντισώµατα τους ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΥΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: 1. Αν εµφανίζονται ως φυσικά ή µετά από αλλοανοσοποίηση (µετάγγιση, κύηση) 2. Την κλάση της ανοσοσφαιρίνης (IgM, IgG τα οποία περνούν τον πλακούντα) 3. Θερµικό εύρος (ψυχρά ,θερµά 37 0 C) 4. Φάση δράσης : άµεση φυγοκέντρηση, αντισφαιρινικός ορός (AHG) 5. Ενεργοποίηση συµπληρώµατος (C) και τελικά αν είναι υπεύθυνα για αιµολυτική αντίδραση (HTR), αιµολυτική νόσο νεογνού (HDN) 4

5 Γιατί έχει σηµασία το εύρος δράσης του αντισώµατος? Τα κλινικά σηµαντικά αντισώµατα δρουν στους 37 0 C 5

6 Το σύστηµα ΑΒΟ Γιατί είναι το πιο σηµαντικό: Είναι το µόνο σύστηµα µε αναµενόµενα αντισώµατα!!! Τα ΑΒΟ αντισώµατα (IgG ή IgM) ενεργοποιούν άµεσα το συµπλήρωµα και οδηγούν σε οξεία ενδοαγγειακή αιµόλυση Αυτό σηµαίνει ότι η ασυµβατότητα ΑΒΟ είναι κατάσταση απειλητική για τη ζωή: Η ΑΒΟ συµβατότητα µεταξύ δότη και λήπτη είναι ο θεµέλιος λίθος του ελέγχου πριν από τη µετάγγιση νεκρωµένα νεφρικά σωληνάρια Αρτηριόλια µε θρόµβο Θροµβωµένο νεφρικό σπείραµα 6

7 O Carl Landsteiner: Ανακάλυψε το σύστηµα ABO το 1901 Μαζί µε 5 συνεργάτες ανακάλυψε την ευθεία και την ανάστροφη οµάδα ABO αναµιγνύοντας ερυθρά µε ορό. Κανόνας Landsteiners: Αν ένα αντιγόνο είναι ΠΑΡΟΝ στα ερυθρά ατόµου, το αντίστοιχο αντίσωµα ΕΝ υπάρχει στον ορό του ατόµου «υπό φυσιολογικές συνθήκες» Τα άτοµα φτιάχνουν αλλοαντισώµατα έναντι των αντιγόνων που ΕΝ έχουν. Ο κανόνας είναι σηµαντικός για να καταλάβουµε την συµβατότητα µετάγγισης των ατόµων µε µονάδες αίµατος 7 ΑΒΟ.

8 ABO αντισώµατα Η εµφάνιση των ABO αντισωµάτων: Άνοση αντίδραση λόγω έκθεσης σε περιβαντολογικά αντιγόνα (όπως τοίχωµα βακτηρίων) παρόµοιων µε A και B αντιγόνων κατά την νεογνική ηλικία, που οδηγεί σε σχηµατισµό ABO αντισωµάτων. Εµφανή µετά τους πρώτους 3-6 µήνες ζωής Φθάνουν στο επίπεδο του ενήλικα στα 5-10 έτη Εξασθενούν µε την ηλικία >65 έτη Τα νεογνά µπορούν παθητικά να αποκτήσουν µητρικά αντισώµατα (τα IgG λόγω µεγέθους, περνούν τον πλακούντα) 8

9 Έχει νόηµα η ανάστροφη οµάδα σε νεογνά? -Όχι γιατί τα αντισώµατα είναι της µητέρας Τι µπορεί να παρατηρηθεί στην ανάστροφη οµάδα των ηλικιωµένων ατόµων? -Ασθενείς συγκολλήσεις του ορού του ασθενούς µε τα γνωστά ερυθρά 9

10 Οµάδα ΑΒΟ ABO Ποιο αντιγόνο Ποιο αντιγόνο Ποιο αντίσωµα οµάδα έχουν τα ερυθρά δεν έχουν τα ερυθρά υπάρχει στον ορό A A B Anti-B B B A Anti-A O A & B Anti-A,B AB A & B

11 ΑΒΟ αντιοροί Προσοχή στην ισχύ των αντιδράσεων Anti-A, Anti- B αντιοροί Μονοκλωνικοί/ανθρώπειοι,Υψηλής ειδικότητας,igm Αναµενόµενη ισχύς αντίδρασης 3+ έως 4+ Anti-AB αντιορός Μονοκλωνικοί/ανθρώπειοι Αναµενόµενη ισχύς αντίδρασης 2+ έως 4+ 11

12 ABO αντισώµατα Σε άτοµα οµάδας A και B η κυρίαρχη τάξη αντισωµάτων είναι IgM Σε άτοµα οµάδας O η κυρίαρχη τάξη αντισωµάτων είναι IgG (µε λίγο IgM) Βέλτιστη θερµοκρασία αντίδρασης in vitro o C ή και χαµηλότερη Ενεργοποιούν το συµπλήρωµα στους 37 o C (κυρίως τα IgM, µερικά IgG) Οδηγούν σε οξεία αιµολυτική αντίδραση Μετά από µετάγγιση-κύηση: κυρίως IgG 12

13 Ποιά ΑΒΟ οµάδα µητέρας ευθύνεται συχνότερα για αιµολυτική ΑΒΟ νόσο νεογνού? - Η οµάδα Ο γιατί τα αντισώµατα είναι IgG 13

14 ΑΒΟ ασυµβατότητα / Αιµόλυση Η µετάγγιση µε λάθος οµάδα ΑΒΟ µπορεί να αποβεί µοιραία. Πχ αν δώσουµε σε ασθενή Β µονάδα Α Τα αντισώµατα anti-a στον ορό του ασθενούς µε οµάδα B, θα επιτεθούν στα A ερυθρά της µονάδας ΣΕ Η καταστροφή των ερυθρών της µονάδας οδηγεί σε αιµόλυση Αντισώµατα ασθενούς Ερυθρά ασκού Αντιγόνα ερυθρών + αντισώµατα συγκόλληση και αιµόλυση 14

15 ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Η οµάδα ΑΒ δύναται να µεταγγιστεί από όλους τους τύπους (ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ) Η οµάδα Ο µόνο από τον εαυτό της Η οµάδα Α από τις οµάδες Α και Ο Η οµάδα Β από τις οµάδες Β και Ο Η οµάδα Ο είναι πανδότης Σεβόµαστε τα αντισώµατα στον ορό του ασθενούς εν αλλάζουµε οµάδα ΑΒΟ παρά µόνο σε έλλειψη της συγκεκριµένης οµάδας ή σε ευαισθητοποιηµένο ασθενή µε πολλαπλά συνήθως αλλοαντισώµατα. 15

16 Γενετική ABO και H Η παραγωγή και η έκφραση των αντιγόνων του συστήµατος ΑΒΟ ελέγχεται από 3 διαφορετικά συστήµατα γονιδίων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Αυτά είναι: Hh (αλλήλια: H επικρατούν και h άµορφο) Sese (αλλήλια: Se επικρατούν και se άµορφο) ΑΒΟ (αλλήλια: Α,Β επικρατούντα και Ο υπολειπόµενο) * Άµορφο=σιωπηλό=δεν κωδικοποιεί για αντιγόνο 16

17 ABH αντιγόνα- εντόπιση στους ιστούς Τα γονίδια δεν εκφράζονται µόνο στα ερυθροκύτταρα αλλά και στα επιθηλιακά και στα ενδοθηλιακά κύτταρα Τα ABH αντιγόνα έχουν ευρεία κατανοµή στο σώµα: ερυθρά λευκά (σε εξασθενηµένη µορφή) αιµοπετάλια (σε εξασθενηµένη µορφή) στους ιστούς εκκρίσεις 17

18 Πρόδροµη Ουσία (precursor substance, PS) Η πρόδροµη ουσία αποτελείται από πρωτεΐνες και λιπίδια Η πρόδροµη ουσία παραµένει η ίδια Ερυθρά Glucose Galactose N-acetylglucosamine Galactose 18

19 Σχηµατισµός αντιγόνων Η, ΑΒΟ Τα αντιγόνα Η,Α,Β χτίζονται πάνω στην πρόδροµη ουσία ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΟΥΣΙΑ Τα γονίδια Η,Α,Β είναι υπεύθυνα για τον σχηµατισµό ενζύµων (τρανσφερασών) που προσθέτουν διαφορετικά σάκχαρα: στην πρόδροµη ουσία 19

20 Σχηµατισµός H αντιγόνου Ερυθρά H αντιγόνο Fucose Το αντιγόνο H είναι η βάση για να χτιστούν τα A και B αντιγόνα. Το γονίδιο H κωδικοποιεί το ένζυµο που προσθέτει σάκχαρο fucose στο τέλος της πρόδροµης 20 ουσίας

21 Σχηµατισµός Α αντιγόνου Το γονίδιο Α κωδικοποιεί το ένζυµο που προσθέτει σάκχαρο N- acetylgalactosamine στο τέλος του H αντιγόνου RBC Glucose Galactose N-acetylglucosamine Galactose Fucose N-acetylgalactosamine 21

22 Σχηµατισµός Β αντιγόνου RBC Το γονίδιο B κωδικοποιεί το ένζυµο που προσθέτει σάκχαρο D-galactose στο τέλος του H αντιγόνου Glucose Galactose N-acetylglucosamine Galactose Fucose Galactose 22

23 ABO γονότυπος / φαινότυπος Φαινότυπο τυπος Οµάδα αίµατος A Πιθανός γονότυπο τυπος AA ή AO B BB ή BO AB AB O OO 23

24 ABO υ οοµάδες Οι ABO υποοµάδες διαφέρουν στην ποσότητα του αντιγόνου της µεµβράνης των ερυθρών Οι υποοµάδες έχουν λιγότερη ποσότητα αντιγόνου Τα αντίστοιχα ένζυµα δεν είναι τόσο αποτελεσµατικά στην µετατροπή του Η αντιγόνου σε Α ή Β αντιγόνο Οι υποοµάδες Α είναι συχνότερες από τις υποοµάδες Β Οι υποοµάδες Α και Β διαχωρίζονται από την ισχύ της αντίδρασης µε αντιορούς anti-α,anti-b, anti-a,b, και anti-h 24

25 Υ οοµάδες Α Η κυριότερη υποοµάδα: A2 (~22%) Aντιδρά έντονα µε αντιορό anti-a Για την διάκριση A1 / A2 ερυθρών χρησιµοποιείται λεκτίνη Dolichos biflorus (anti- A1) - 80% των A ή AB ατόµων είναι A1-20% είναι A2 και A2B Ποιά είναι η διαφορά µεταξύ αντιγόνων A1 and A2; i. Είναι ποσοτική ii. Ο A2 γόνος ΕΝ µετατρέπει όλο το αντιγόνο Η σε Α iii. Το αποτέλεσµα είναι λιγότερες θέσεις A2 αντιγόνου σε σύγκριση µε τις πολλές θέσεις A1 25

26 Φαινότυ ος Α 2 Γιατί ο A 2 φαινότυπος είναι σηµαντικός? Το 3% των A 2 και το 25% των A 2 B ατόµων µπορούν να έχουν στον ορό anti-a1 (φυσικό) Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει ασυµβατότητα όταν γίνει διασταύρωση µε µονάδα ερυθρών Α1 26

27 Το αντιγόνο Η οσοτικά Η ποσότητα του αντιγόνου Η στα ερυθρά διαβαθµίζεται ανάλογα µε την οµάδα O>A2>B>A2B>A1>A1B Γιατί στην οµάδα Ο έχουµε περισσότερο Η αντιγόνο? ιότι τα άτοµα οµάδας Ο δεν έχουν Α και Β γόνους ώστε να µετατρέψουν το Η αντιγόνο σε Α και Β αντιγόνο 27

28 Το αντιγόνο Η οσοτικά A A Οµάδα O A Οµάδα A A Πολλές H αντιγονικές θέσεις Λιγότερες H αντιγονικές θέσεις A Το περισσότερο H αντιγόνοσε άτοµα οµάδας A έχει µετατραπεί σε A αντιγόνο 28

29 Άλλες A υ οοµάδες Υποοµάδες A A int (intermediate), A 3, A x, A m, A end, A el, A bantu A 3 ερυθρά εµφανίζουν µεικτό πληθυσµό µε πολυκλωνικό anti-a ή anti-a,b αντιορό *µεικτός πληθυσµός = µικρές συγκολλήσεις ερυθρών µε φόντο µη συγκολληµένα ερυθρά Ίσως έχουν και anti-a 1 29

30 B Υ οοµάδες Οι B υποοµάδες είναι λιγότερο συχνές B 3, B x, B m, and B el 30

31 Αντίδραση ερυθρών µε αντιορούς Αντίδραση ορού µε γνωστά ερυθρά 31

32 Ε ίκτητο Β Άτοµα οµάδας Α Το αντιγόνο Α τροποποιείται σε Β Αν ο αντιορός Β ανιχνεύει το επίκτητο Β, τα ερυθρά αντιδρούν ήπια Η ανάστροφη οµάδα συγκολλά τα ερυθρά Β Στον ορό έχουν αντι-β που δεν αντιδρούν µε τα δικά τους κύτταρα. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν νόσο του γαστρεντερικού 10% ασθενών µε καρκίνο παχέος εντέρου έχουν επίκτητο Β 32

33 Άλλα ερίεργα στο σύστηµα ABO Bombay φαινότυπος (O h ) Περιγράφηκε για πρώτη φορά στη Βοµβάη Πολύ σπάνιος (130 περιστατικά παγκοσµίως) Γονότυπος hh Ο γονος h είναι άµορφος και κωδικοποιεί για ελάχιστη έως καθόλου παραγωγή ενζύµου Ο γονότυπος hh οδηγεί σε αδυναµία παραγωγής Η αντιγόνου Τα ερυθρά δεν έχουν H και άρα A, ή B αντιγόνο (ο ασθενής τυποποιείται ως Ο) Τα ερυθρά Βοµβάη δεν συγγολλώνται µε anti-a, anti-b, ή anti-h (δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα αντιγόνα) Ο ορός Βοµβάη έχει ισχυρό anti-a, anti-b και anti-h που συγκολλούν τα ερυθρά όλων των οµάδων ΑΒΟ 33

34 Σύστηµα Rh Μετά το σύστηµα AΒΟ, το σύστηµα Rh είναι το σηµαντικότερο για την πρακτική µεταγγίσεων Το σύστηµα Rh περιλαµβάνει 49 αντιγόνα ένα εκ των οποίων είναι το D -Είναι λάθος να αναφέρουµε Rh αρνητικό εννοώντας D αρνητικό -Το σωστό είναι Rh(D) αρνητικό Το Rh σύστηµα περιλαµβάνει εκτός από το D αντιγόνο, και άλλα κλινικά σηµαντικά αντιγόνα: C, c, E & e Σεβόµαστε τον φαινότυπο Rh στις µονάδες των πολυµεταγγιζόµενων ασθενών Τα Rh αντιγόνα είναι καλά αναπτυγµένα κατά τον τοκετό Η έκφραση των Rh αντιγόνων ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ σε ερυθρά που έχουν κατεργασθεί µε ένζυµο (πχ παπαινη, βρωµελείνη, φισίνη) 34

35 Γιατί το Rh(D) είναι τόσο σηµαντικό? Αντίθετα µε το σύστηµα ABO τα D αρνητικά άτοµα ΕΝ έχουν φυσικά αντισώµατα anti-d. O σχηµατισµός anti-d απαιτεί την έκθεση στο αντιγόνο D µε µετάγγιση ή κύηση Το D αντιγόνο είναι πολύ ανοσογόνο >80% των Rh D αρνητικών ατόµων που εκθέτονται σε Rh D θετικό αίµα θα αναπτύξουν anti-d αντισώµατα. Η σειρά ανοσογονικότητας: D > c > E > C > e 35

36 Rh (D) αντιγόνο Για το λόγο αυτό όλα τα άτοµα τυποποιούνται πλην του ΑΒΟ και ως προς D Αν είναι Rh(D) αρνητικά πρέπει να λάβουν Rh(D) αρνητικό αίµα. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας Rh (D) θετικά άτοµα µπορούν να λάβουν και Rh (D) αρνητικό και Rh (D) θετικό αίµα 36

37 Γιατί είναι πολύ σηµαντικό να µην ευαισθητοποιήσουµε γυναίκα Rh(D) αρνητική αναπαραγωγικής ηλικίας µε Rh(D) παράγωγο - Για να αποτρέψουµε αιµολυτική νόσο του νεογνού σε επόµενη κύηση 37

38 υο στενά συνδεδεµένα γονίδια ελέγχουν την έκφραση ΟΛΩΝ των Rh αντιγόνων RHD γονίδιο καθορίζει την παρουσία πρωτεΐνης που προσδίδει D αντιγονικότητα στα ερυθρά RHCE γονίδιο καθορίζει την παρουσία των C, c, E, e αντιγόνων Τα αλλήλια είναι (συνκυρίαρχα) RHCe, RHCE, RHcE, RHce 38

39 ΘΕΩΡΙΑ Fisher-Race: Ο φαινότυπος Rh καθορίζεται από την παρουσία ή απουσία των Rh antigens: D, C, c, E, e d µικρό: σηµαίνει την ΑΠΟΥΣΙΑ του D αντιγόνου ΕΝ υπάρχει d αντιγόνο ή αλλήλιο. Συνήθως παραλείπουµε την αναγραφή του d στο φαινότυπο Τα γονίδια Rh είναι συγκυρίαρχα 39

40 Weiner Απλότυποι Fisher-Race Καυκάσιοι (%) R 1 r DCe/dce 33 R 1 R 1 DCe/DCe 18 rr dce/dce 15 R 1 R 2 Dce/DcE 11 R 2 r DcE/dce 9 R 2 R 2 DcE/DcE 2 r r dce/dce 1 r r dce/dce 0.01 r r dce/dce 1 r r dce/dce 0.03 R 0 r Dce/dce 2 40

41 Φαινότυπος D variant Στα περισσότερα άτοµα τα ερυθρά αντιδρούν άµεσα στην πλάκα ή στην άµεση φυγοκέντρηση εµφανίζοντας µακροσκοπικά ορατή συγκόλληση µε αντιορό anti-d Αυτά τα άτοµα χαρακτηρίζονται Rh(D) θετικά Ισχύς συγκόλλησης από 1+ έως 3+ ή +4 ΌΜΩΣ,σε ορισµένα D-θετικά άτοµα τα ερυθρά ΕΝ δίνουν συγκόλληση στην πλάκα ή στην άµεση φυγοκέντρηση µε αντιορό Anti-D. 41

42 D variants Υπάρχουν 3 µηχανισµοί που οδηγούν στην εµφάνιση ασθενούς έκφρασης του D αντιγόνου 1. Γενετικός (Weak D) 2. Φαινόµενο θέσης (Weak D) 3. Partial D (D Mosaic) 42

43 1. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ Το RHD γονίδιο κωδικοποιεί για εξασθενηµένη έκφραση του αντιγόνου D. Το D αντιγόνο είναι πλήρες, αλλά υπάρχουν λιγότερες αντιγονικές θέσεις στα ερυθρά. Η διαφορά είναι ποσοτική! Συχνότητα <1% σε καυκάσιους και λίγο πιο συχνό σε Αφρικανούς (συνήθως Dce απλότυπος). ίνει συγκόλληση 1+/0 στην άµεση φυγοκέντρηση. ίνει ισχυρή συγκόλληση µε προσθήκη αντισφαιρινικού ορού (AHG) ορού. Ο ασθενής µπορεί να µεταγγισθεί µε ασφάλεια µε D θετικά παράγωγα αίµατος 43

44 2. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ (αλληλεπίδραση γονιδίων) Το C αλλήλιο βρίσκεται σε αντιθετική (trans) θέση µε το D αλλήλιο Πχ: Dce/dCe, DcE/dCE Αυτό ΕΝ συµβαίνει όταν το C είναι σε cis θέση Πχ: DCe/dce Ο ασθενής µπορεί να µεταγγισθεί µε ασφάλεια µε D θετικά παράγωγα αίµατος. 44

45 3. Partial D (D Mosaic) Λείπουν 1 ή περισσότερα ΜΕΡΗ του αντιγόνου D Το D αντιγόνο αποτελείται από πολλά επιτόπια Φαινότυποι D variants: DII, DFR, DIII,DIV,DV, DVII,DHR, DDV, και DVI Ο φαινότυπος DVI έχει τη µεγαλύτερη κλινική σηµασία Εχει συχνότητα 0,02-0,05% στην Καυκάσια φυλή Η πλειοψηφία των Rh (D) θετικών ατόµων µε αλλοαντίσωµα αντι-d έχουν φαινότυπο DVI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το άτοµο φαίνεται σαν D θετικό αλλά σχηµατίζει αλλοαντίσωµα anti-d που συγκολλά όλα τα D θετικά ερυθρά εκτός από τα ΙΚΑ ΤΟΥ. 45

46 Με τους συνήθεις αντιορούς δεν µπορούµε να διαφοροποιήσουµε ποιος µηχανισµός είναι υπεύθυνος για το D variant του ασθενούς!!!!!. 46

47 Καθορισµός Weak-D: ΑΙΜΟ ΟΤΕΣ Όταν τυποποιούµε αιµοδότες ως προς D αντιγόνο, ο αντιορός πρέπει να ανιχνεύει το DVI ως Rh D θετικό Πρέπει να γνωρίζουµε επακριβώς τον τύπο D των αιµοδοτών.. Γιατί? Κυρίως για την µετάγγιση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και των παιδιών. Οι ασκοί αίµατος καθορίζονται ως Rh D θετικοί αν υπάρχει ίχνος D αντιγόνου πάνω στα ερυθρά. 47

48 Καθορισµός Weak-D: ΑΣΘΕΝΕΙΣ Οι περισσότεροι ασθενείς D variant µπορούν να πάρουν D θετικό αίµα χωρίς να αναπτύξουν anti-d γιατί το Partial D είναι πολύ σπάνιο 2 διαφορετικά µονοκλωνικά αντιδραστήρια εκ τον οποίων το 1 οπωσδήποτε IgM, τα οποία ΕΝ πρέπει να ανιχνεύουν το DVI ιενεργείται ΜΟΝΟ εξέταση D και αν ο ασθενής είναι αρνητικός ΕΝ προχωράµε σε περαιτέρω εξέταση. Τυποποιούν τον ασθενή (δέκτη) σαν Rh (D) αρνητικό Μεταγγίζουν τον ασθενή µε Rh(D) αρνητικά παράγωγα αίµατος Ορισµένοι ασθενείς που θα µπορούσαν να µεταγγισθούν µε ασφάλεια παράγωγα Rh (D) θετικά (περίπτωση 1, 2 D variant ) καταναλώνουν παράγωγα Rh (D) αρνητικά (σπατάλη) 48

49 Ασθενείς που χρειάζονται καθορισµό D variant Επίτοκες: η µητέρα πρέπει να καθορισθεί ως προς D variant DIV αν έχει νεογνό Rh (D) θετικό. Νεογνά 49

50 Rh ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Κλινικά Σηµαντικά) Συνήθως µετά από µετάγγιση, κύηση: Συνήθως IgG (anti-d, anti-c, anti-c, κλπ.) Τα Rh αντισώµατα ΕΝ συνδέουν το συµπλήρωµα - µόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις - προκαλούν εξωαγγειακή αιµόλυση (σπλήνα, πιο ήπια) Περνούν το πλακούντα -Προκαλούν αιµολυτική νόσο νεογνού (HDN) 50

51 Σύστηµα Kell Αντιγόνα Τα αντιγόνα Kell βρίσκονται µόνο στα ερυθρά Συνήθως ο φαινότυπος του συστήµατος Kell περιλαµβάνει ΟΛΑ τα αντιγόνα υψηλής συχνότητας (k, Js b, Kp b ) και ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ χαµηλής συχνότητας αντιγόνο: K ή Js a ή Kp a. π.χ. συνήθης φαινότυπος Kell : k k, Js a, Js b, Kp b ή K,k, Js b, Kp b Η έκφραση των Kell αντιγόνων ΕΝ ενισχύεται σε ερυθρά που έχουν κατεργασθεί µε ένζυµο (πχ παπαινη, βρωµελείνη, φισίνη) 51

52 Σύστηµα Kell Αντιγόνα Τα Kell αντιγόνα(k & k) είναι πολύ ανοσογόνα Αµέσως µετά το D αντιγόνο Σεβόµαστε τον φαινότυπο Kell στις µονάδες των πολυµεταγγιζόµενων ασθενών Εκφράζεται καλά στον τοκετό.το αντιγόνο ανιχνεύεται στα εµβρυικά κύτταρα ήδη από την 10 η βδοµάδα κύησης 52

53 RBC Xk γονίδιο Kx Km KEL γονίδιο Kell αντιγόνο Το KEL γονίδιο κωδικοποιεί 2 πρωτεΐνες (Kell & Km) στην ερυθροκυτταρική µεµβράνη Όλα τα αντιγόνα του συστήµατος Kell βρίσκονται σε αυτές τις πρωτεΐνες: Kell/k, Kpa/b, Jsa/b Γενετικές µεταλλάξεις ελέγχουν την παρουσία των αντιγόνων χαµηλής συχνότητας του συστήµατος Kell (K, Kpa, Jsa). 53

54 Σύστηµα Kell Αντιγόνα Φαινότυπος Καυκάσιοι (%) Αφρικανοί (%) K k K+ k K+ k 0.2 <0.1 Kp (a+ b ) <0.1 0 Kp (a+ b+) 2.3 Σπάνιος Kp (a b+) Js (a+ b ) 0 1 Js (a+ b+) Σπάνιος 19 Js (a b+) Υψηλής συχνότητας K+ = 9% Kp a = 2.3% Js a = Σπάνιο k + = 99.8% Kp b = 100% Js b = 100% 54

55 Kell αντισώµατα (Κλινικά Σηµαντικά) Συνήθως µετά από µετάγγιση κύηση (σπάνια φυσικά) Συνήθως IgG Τα Kell αντισώµατα ενεργοποιούν το συµπλήρωµα µόνο έως το C3, άρα όχι ενδαγγειακή αιµόλυση - προκαλούν εξωαγγειακή αιµόλυση (σπλήνα, πιο ήπια) ύσκολο να βρεθεί αίµα σε ασθενή µε anti-k (το k είναι υψηλής συχνότητας αντιγόνο) Περνούν το πλακούντα -Προκαλούν αιµολυτική νόσο νεογνού (HDN) 55

56 Σύστηµα Kidd ΓΕΝΕΤΙΚΗ Βρίσκονται µόνο στην ερυθροκυτταρική µεµβράνη Τρία αλλήλια: Jk a, Jk b,jk Jk a, Jk b Συγκυρίαρχα, Jk σιωπηλό αλλήλιο (άµορφο) Φαινόµενο δόσης (τα κύτταρα πρέπει να είναι οµοζυγωτικά για να ανιχνεύσουν το αντίστοιχο αντίσωµα) Η έκφραση των Kidd αντιγόνων ενισχύεται σε ερυθρά που έχουν κατεργασθεί µε ένζυµο (πχ παπαινη, βρωµελείνη, φισίνη) Φαινότυπο ς Καυκάσιοι (%) Αφρικανοί (%) Ασιάτες (%) Jk (a+ b-) Jk (a+ b+) Jk (a- b+) Jk (a- b-) Πολύ σπάνιο Σπάνιο Συχνότητα Jk a 77%, Jk b : 72% 56

57 Kidd αντισώµατα (Κλινικά Σηµαντικά) Συνήθως µετά από µετάγγιση κύηση, Συνήθως IgG συνδέουν το C, - προκαλούν ενδοαγγειακή αιµόλυση ( συνήθως όχι οξεία) Ανιχνεύονται κυρίως µέσω του πολυδύναµου AHG (IgG & C3d) Ελαττώνεται ο τίτλος των αντισωµάτων και µόνο η παρουσία του συµπληρώµατος στα ερυθρά µαρτυρά την παρουσία τους ΕΧΟΥΝ ΚΑΚΗ ΦΗΜΗ!!!! Γραπτή ενηµέρωση του ασθενούς για την παρουσία αντισώµατος πάντα αρνητικές µονάδες Περνούν το πλακούντα -Προκαλούν αιµολυτική νόσο νεογνού (HDN) 57

58 Σύστηµα Duffy αντιγόνα: To γονίδιο Duffy κωδικοποιεί για γλυκοπρωτείνη που βρίσκεται και σε άλλους ιστούς: εγκέφαλο, νεφρούς, σπλήνα, καρδιά και πνεύµονα. Τα αντιγόνα Duffy αποτελούν υποδοχέα για το πλασµώδιο vivax Αλλήλια: Fy a, Fy b, Fy x, Fy 3, Fy 4 Συνκυρίαρχα & Fy (σιωπηλό) Μέτρια ανοσογόνα Φαινόµενο δόσης (τα κύτταρα πρέπει να είναι οµοζυγωτικά για να ανιχνεύσουν το αντίστοιχο αντίσωµα) Τα Fy a, Fy b & Fy6 αντιγόνα καταστρέφονται από ένζυµα (φισίνη, παπαίνη, βρωµελείνη) εν συντηρούνται καλά: εκλούονται από τα ερυθρά και ελαττώνεται η έκφρασή τους. 58

59 Duffy ΓΕΝΕΤΙΚΗ Φαινότυπος Καυκάσιοι % Αφρικανοί % Ασιάτες % Fy (a+b-) Fy (a+b+) Fy (a-b+) Fy (a-b-) rare 68 0 Ορισµένοι πληθυσµοί της Αφρικής είναι 100% Fy(a b ). 59

60 Duffy αντισώµατα (Κλινικά Σηµαντικά) Συνήθως µετά από µετάγγιση κύηση, Συνήθως IgG Ανιχνεύονται κυρίως µέσω AHG Προκαλούν αιµόλυση Περνούν το πλακούντα -Προκαλούν αιµολυτική νόσο νεογνού (HDN) 60

61 Σύστηµα MN Ss αντιγόνα: Βρίσκονται µόνο στα ερυθρά Τα γονίδια κωδικοποιούν τη παραγωγή 2 διαφορετικών γλυκοφορινών ή σιαλογλυκοπρωτεινών της ερυθροκυτταρικής µεµβράνης Tα M & N βρίσκονται στην Glycophorin A, και τα S & s και U στην Glycophorin B M & N locus και S & s locus είναι συνδεδεµένοι και βρίσκονται στο ίδιο χρωµόσωµα (4). 4 σηµαντικά αντιγόνα M N S s U Φαινόµενο δόσης (τα κύτταρα πρέπει να είναι οµοζυγωτικά για να ανιχνεύσουν το αντίστοιχο αντίσωµα) Καταστρέφονται από ένζυµα (φισίνη, παπαίνη, βρωµελείνη) 61

62 Σύστηµα MNSs : ΓΕΝΕΤΙΚΗ Φαινότυποι Blacks (%) Whites (%) M N S s U Υψηλής συχνότητας 62

63 Anti-M αντισώµατα (Τα περισσότερα µη κλινικά σηµαντικά) Συνήθως φυσικά (όχι από µετάγγιση) Κυρίως IgM (κάποια IgG & IgM) Αντιδρούν καλλίτερα σε Θ αλλά αν εύρος δράσης έως τους 37 ή δρουν µε AHG θεωρούνται κλινικά σηµαντικά Αν έχουν και IgG κλάση µπορούν να προξενήσουν αιµολυτική αντίδραση ή αιµολυτική νόσο νεογνού (σπάνια) 63

64 Anti-N Antibodies Συνήθως φυσικά (όχι από µετάγγιση) IgM ή IgG ψυχρά εν συνδέουν το συµπλήρωµα ΕΝ προκαλούν αιµόλυση ή αιµολυτική νόσο νεογνού 64

65 Ss αντισώµατα (Κλινικά Σηµαντικά) Συνήθως µετά από µετάγγιση Συνήθως IgG Προκαλούν αιµόλυση ή αιµολυτική νόσο νεογνού ρούν στους 37 o C και στην φάση AHG 65

66 Σύστηµα Lutheran Γονίδια:Lu a & Lu b, συνγκυρίαρχα Τα περισσότερα άτοµα (92%) έχουν Lu b αντιγόνο, Lu(a-b+) Ο φαινότυπος Lu(a-b-) είναι σπάνιος Εκφράζονται ασθενώς στον τοκετό 66

67 Lutheran αντισώµατα (µή Κλινικά Σηµαντικά) Anti-Lu a IgM & IgG (φυσικά ή αλλοάνοσα) ρά σε Θ Ήπια αιµορραγική νόσος νεογνού Anti-Lu b Σπάνια (το Lu b είναι αντιγόνο υψηλής συχνότητας) IgG Αιµολυτική αντίδραση (σπάνια αιµολυτική νόσο νεογνού) 67

68 Lewis αντιγόνα ιαλυτά αντιγόνα στο πλάσµα (και υγρά σώµατος) παραγόµενα από ιστούς Προσροφούνται στα ερυθρά Η έκφραση των Lewis αντιγόνων ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ σε ερυθρά που έχουν κατεργασθεί µε ένζυµο (πχ παπαινη, βρωµελείνη, φισίνη) Lewis ουσία στην επιφάνεια ερυθρών= Ag RBC Le γονίδια Le ουσία Στο πλάσµα 68

69 Lewis ΓΕΝΕΤΙΚΗ Η έκφραση των γονιδίων Lewis συνδέεται µε τα γονίδια Hh, Se, Αν υπάρχει το Le γονίδιο παράγεται η ουσία Le a Τα γονίδια Le, H, και Se πρέπει να συνυπάρχουν ΌΛΑ για να µετατραπεί το Le a σε Le b. Πχ: Le se H Le Se H le H se le hh se Le(a+b-) Le(a-b+) Le(a-b-) Le(a-b-) 69

70 Lewis αντισώµατα (µη Κλινικά Σηµαντικά) Συνήθως φυσικά σε άτοµα Le(a-b-) Σπάνια σε άλλους φαινότυπους Είναι IgM (αν συνδέει το συµπλήρωµα είναι αιµολυτικό) Επειδή οι έγκυες παροδικά γίνονται Le(a-b-) ανιχνεύονται άµεσα µετά από κύηση Όχι κλινικά σηµαντικα? Τα Le αντισώµατα του ασθενούς εξουδετερώνονται από τα διαλυτά αντιγόνα του ασθενούς στο πλάσµα Τα IgM ΕΝ περνούν τον πλακούντα Τα αντιγόνα ΕΝ είναι καλά ανεπτυγµένα στον τοκετό 70

71 Σύστηµα I αντιγόνα : Τα αντιγόνα: I, i Σχηµατίζονται στην πρόδροµη ουσία των ερυθρών Τα νεογέννητα έχουν i αντιγόνο Οι ενήλικες έχουν I αντιγόνο Το i antigen (γραµµική µορφή) µετατρέπεται σε I (διακλαδωµένη) περίπου στους 18 µήνες ζωής Η έκφραση των I, i αντιγόνων ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ σε ερυθρά που έχουν κατεργασθεί µε ένζυµο (πχ παπαινη, βρωµελείνη, φισίνη) 71

72 I αντισώµατα Συνήθως αυτοαντισώµατα. Άλλο anti-i είναι πολύ σπάνιο IgM Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν αυτό-anti-i +/-anti-ih Μπορεί να συνδέει το συµπλήρωµα (δεν κάνει αιµόλυση εκτός και αν δρά στους 37 ) Anti-I: Σχετίζεται µε νόσο Ψυχρών Συγκολλητινών (~ παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία) Μετά από πνευµονική λοίµωξη από Mycoplasma pneumoniae Anti-i: Σπάνιο, σχετιζόµενο µε λοιµώδη µονοπυρήνωση 72

73 Σύστηµα P Οι πιο συχνοί φαινότυποι είναι P 1 και P 2 P 1 αποτελείται από P 1 & P αντιγόνα (75%) -ελαττώνεται η ισχύς του στην συντήρηση P 2 αποτελείται µόνο από P αντιγόνο Θυµίζει το ΑΒΟ Όπως στην υποοµάδα A 2, τα P 2 άτοµα φτιάχνουν anti-p 1 73

74 P αντισώµατα Anti-P 1 Φυσικά IgM Μη κλινικά σηµαντικά Anti-P (Donath-Landsteiner antibody) Σε ασθενείς µε παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία (PCH) Πρόκειται για αυτοαντίσωµα anti-p (IgG) που συνδέει το συµπλήρωµα σε χαµηλή θερµοκρασία (δάκτυλα, µύτη). Η αιµόλυση προκαλείται στους 37 0 C 74

75 Συµπληρωµατικές διαφάνειες Γενική θεωρία: ιαφάνειες ΑΒΟ: ιαφάνειες Rh: ιαφάνειες Kell: ιαφάνειες 123,124 75

76 Τα αντιγόνα στην µεµβράνη των ερυθρών 76

77 ΟΡΙΣΜΟΙ Ως αντιγόνο (antigen, διεθνές σύµβολο Ag), χαρακτηρίζεται γενικά ένα σύνθετο µόριο (πρωτεΐνη, πολυσακχαρίτης, λιπίδιο και νουκλεΐνικό οξύ) που µπορεί να αντιδράσει µε ένα αντίσωµα. Ιστορικά, η λέξη πήρε την ονοµασία της από την ικανότητα του µορίου να παράγει (generate) αντισώµατα (antibodies). 77

78 Λεξικό βασικών όρων Χρωµόσωµα (σωµατικά, φυλετικά) Γονίδιο=τµήµα DNA που ελέγχει κάποιο χαρακτηριστικό (µέσω παραγωγής πρωτεϊνών) π.χ. χρώµα µατιών, αντιγόνα οµάδας αίµατος Αλλήλιο= ποικιλία γονιδίου π.χ. Α,Β,Ο για την οµάδα αίµατος Γονότυπος= συνδυασµός γονιδίων -Ετερόζυγος= φέρει 2 διαφορετικά γονίδια (πχ ΑΒ) -Οµόζυγος= φέρει το ίδιο γονίδιο (πχ ΑΑ) Κυρίαρχο αλλήλιο= εκφράζεται σε ετεροζυγωτική µορφή Υπολειπόµενο αλλήλιο= εκφράζεται µόνο σε οµοζυγωτική µορφή Φαινότυπος = το αποτέλεσµα έκφρασης των 2 αλληλίων Πχ Α αντιγόνο + Ο αντιγόνο Α αντιγόνο + Α αντιγόνο Ο φαινότυπος της οµάδας αίµατος µπορεί να ταυτοποιηθεί ορολογικά. 78

79 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ= ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙ ΡΑΣΗ Στην ουσία πρόκειται για ανίχνευση αντιγόνων στα ερυθρά µε ειδικούς αντιορούς & αντισωµάτων στον ορό µε γνωστά αντιγονικά ερυθρά 79

80 ΨΥΧΡΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (IgM) Anti-Le a Anti-Le b Anti-I Anti-P1 Anti-M Anti-A, -B, -H Anti-N LIiPMABHN ΦΥΣΙΚΆ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 80

81 ΘΕΡΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (IgG) Rh Kell Duffy Kidd S,s 81

82 ράση ενζύµων : Παπαινη,βρωµελείνη,φισί νη Αύξηση έκφρασης Καταστροφή Kidd Rh Lewis I P Fy a and Fy b M, N S, s 82

83 Φαινόµενο δόσης: Kidds and Duffy the Monkey (Rh) eat lots of M&Ns M&Ns Jk a, Jk b, Fy a, Fy b, C, c, E, e (no D), M, N, S, s Kidd Duffy Rh MNSs 83 adapted from Clinical Laboratory Science Review: A Bottom Line Approach (3 rd Edition)

84 ΑΒΟ οµάδα Οµάδα από τα ερυθρά : η αντίδραση των εξεταζοµένων ερυθρών µε αντιορούς anti-a και anti-b Ανάστροφη οµάδα: η αντίδραση του εξεταζοµένου ορού µε αντιδραστήριο γνωστά ερυθρά οµάδας Α και Β 84

85 ΑΒΟ οµάδα 06, James T. Perkins Anti-A Anti-B A ερυθρά B ερυθρά Ανάγνωση Αντιδρα στήριο Ασθενής A 85

86 Οµάδα από τα ερυθρά: Καθορισµός ABO αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών µε την χρήση αντιορών. Ερυθρά ασθενούς & αντιορός: Aσθενής Anti-A Anti-B Αποτέλεσµα O A B AB 86

87 Ανάστροφη οµάδα Καθορισµός αντισωµάτων ABO που βρίσκονται στον ορό του ασθενούς µε την χρήση γνωστών ερυθρών. Ορός ασθενούς & γνωστά ερυθρά: Ασθενής A ερυθρά B ερυθρά Αποτέλεσµα O A B AB 87

88 ΑΒΟ οµάδα Αποτέλεσµα αντίδρασης ερυθρών ασθενούς & αντιορό : Anti-A Anti-B Αποτέλεσµα αντίδρασης ορού ασθενούς & γνωστά ερυθρά : A ερυθρά B ερυθρά ABO οµάδ α Λευκούς % Μαύρους % O A B AB

89 ΑΒΟ αντιγόνα Παρουσία-Εντόπιση 1.ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η παρουσία ή η απουσία των ABH αντιγόνων ελέγχεται από τα H και ABO γονίδια 2.ΕΝΤΟΠΙΣΗ Α) ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Η παρουσία ή η απουσία των ABH αντιγόνων ελέγχεται από το H γονίδιο Β)ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ Η παρουσία ή η απουσία των ABH αντιγόνων ελέγχεται από το Se γονίδιο 89

90 Η & ABO Αλλήλια καθορίζουν την παρουσία τρανσφερασών (ενζύµων) H και h αλλήλια (h άµορφο) ΗΗ,Ηh: έχουν την ειδική Η τρανφεράση hh : δεν έχουν την ειδική Η τρανφεράση A, B και O αλλήλια(ο άµορφο) ΑΑ,ΑΟ: έχουν την ειδική Α τρανσφεράση ΒΒ,ΒΟ: έχουν την ειδική Β τρανσφεράση ΑΒ: έχουν και την Α και την Β τρανσφεράση ΟΟ: δεν έχουν καµιά Α,Β τρανσφεράση 90

91 ΑΒΟ Γενετική Hh γονίδια H & h αλλήλια (h άµορφο) 1. Ελέγχει την παρουσία των H, A, & B αντιγόνων στα ερυθρά και στις εκκρίσεις Sese γονίδια Se & se αλλήλια (se άµορφο) 2. Ελέγχει την παρουσία του H αντιγόνου στις εκκρίσεις ABO γονίδια A, B & O αλλήλια 3. Κληρονοµείται 1 αλλήλιο από κάθε γονέα, που κωδικοποιεί ένζυµο, το οποίο προσθέτει σάκχαρο στο H αντιγόνου 91

92 ΑΒΟ Γενετική Το αντιγόνο Η βρίσκεται στα ερυθρά όταν έχουµε Hh ή ΗΗ γονότυπο Το αντιγόνο Η δεν βρίσκεται στα ερυθρά όταν έχουµε hh γονότυπο Το αντιγόνο Α βρίσκεται στα ερυθρά όταν έχουµε Hh, HH, και A/A,A/O, ή A/B γονοτύπους Το αντιγόνο Β βρίσκεται στα ερυθρά όταν έχουµε Hh, HH, και Β/Β,Β/O, ή A/B γονοτύπους 92

93 ABO αντιγόνα στις εκρίσεις Οι εκρίσεις περιλαµβάνουν σωµατικά υγρά όπως το πλάσµα, σίελο, αρθρικό υγρό κλπ τα αντιγόνα ερυθρών είναι διαλυτές ουσίες (A, B, και H) και βρίσκονται στις εκρίσεις. Την παρουσία ελέγχουν τα γονίδια H και Se 93

94 Πατέρας A/O Μητέρα B/O Μητέρα B O Πατέ - A A/B A/O ρας O B/O O/O 94

95 A 1 / A 2 Anti-A αντιορός Anti-A 1 αντιορός Anti-H αντιορό ς ABO αντισώµατα στον ορό Αριθµός αντιγονικώ ν θέσεων στα ερυθρά A !!! Anti-B 900 x10 3 A Anti-B & ίσως anti-a x10 3 *Flynn, J. (1998). Essentials of Immunohematology 95

96 ABO αντισώµατα σε οµάδα O Φυσικό Anti-A,B αντίσωµα εν διαχωρίζεται σε anti-a και anti-b αντίσωµα. Αν προσθέσουµε A ερυθρά σε ορό οµάδας Ο (αντίσωµα anti-a,b) θα αποµακρυνθεί όλο το αντίσωµα όχι µόνο το anti-a!! Αλλοάνοσο Anti-A,B Αν άτοµο οµάδας Ο, εκτεθεί σε A ή/και B αντιγόνα η αλλοάνοση αντίδραση έχει σαν αποτέλεσµα σχηµατισµό αντιστοίχως ξεχωριστά anti-a και/ή anti-b αντισωµάτων. π.χ. σε εµβρυοπλακουντιακή αιµορραγία µητέρας οµάδας O, που κυοφορεί µωρό A οµάδας (αιµολυτική νόσος νεογνού) 96

97 ABO αντισώµατα Ο ορός οµάδας A περιέχει anti-b Ο ορός οµάδας B περιέχει anti-a Ο ορός οµάδας AB δεν περιέχει αντισώµατα Ο ορός οµάδας O περιέχει anti-a, anti-b, και anti-a,b ξεχωρίζει σε anti-a και anti-a1 Το anti-a1 δεν συγκολλά τα A2 ερυθρά εν υπάρχει anti-a2 97

98 ABO αντισώµατα Ο ορός οµάδας A περιέχει anti-b Ο ορός οµάδας B περιέχει anti-a Ο ορός οµάδας AB δεν περιέχει αντισώµατα Ο ορός οµάδας O περιέχει anti-a, anti-b, και anti-a,b Το anti-aβ συγκολλά τα A, Β, ΑΒ ερυθρά εν ξεχωρίζει σε anti-a και anti-β Είναι κυρίως IgG, και µικρό % IgM 98

99 Ποια ABO οµάδα µητέρας έχει τον υψηλότερο κίνδυνο για Αιµολυτική νόσο του νεογνού? H οµάδα O επειδή η κυρίαρχη τάξη είναι IgG, γιατί διαπερνά τον πλακούντα. Οι οµάδες A και B επίσης αλλά µόνο τα αλλοάνοσα όχι τα φυσικά. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο µετά από έκθεση σε ξένα ABO αντιγόνα σχηµατίζoνται anti-a ή anti-b τα οποία είναι κυρίως τάξης IgG. 99

100 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ A 1,A 2 Γονότυπος (γονίδια) Φαινότυπος (οµάδα αίµατος) Αντιγόνα στα ερυθρά Αντίσωµα στο πλάσµα A 1 A 1, A 1 A 2 A 1 (23-25%) A 1, (H) anti-b, anti-h A 2 A 2, A 2 O A 2 (6-10%) A 2, (H) Anti-B, anti-a 1 BB, BO B(8-17%) B,(H) Anti-A/A 1 A 1 B A 2 B A 1 B(3%) A 2 B(1%) A,A 1,B A,B,H Anti-H Anti-A 1 O,O H,h O(43-50%) Oh Bombay H Anti-A,-A 1,-B Anti-A,-A 1,-B,-H 100

101 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 101

102 ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ/ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΤΕΚΝΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΤΕΚΝΑ AxA AAxAA A (AA) AAxAO A (AA or AO) AOxAO A (AA or AO),O(OO) BxB BBxBB B (BB) BOxBO B (BB or BO), O (OO) BBxBO B (BB or BO) AxAB AAxAB AB (AB) or A (AA) AOxAB AB (AB), A (AA, AO), B(BO) 102

103 ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ/ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΤΕΚΝΩΝ ΦΑΙΝΌΤΥΠΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΤΕΚΝΑ AxB AAxBB AB (AB) AAxBO AB (AB), A (AO) AOxBO AB (AB), O (OO) AxO AAxOO A (AO) AOxOO A (AO), O (OO) BxO BBxOO B (BO) BOxOO B (BO), O (OO) 103

104 ABO αντισώµατα:οµάδα B ή O έχουν anti-a και Anti-A 1 αντισώµατα: 1)Anti-A Συγκολλά A 1 και A 2 ερυθρά 2)Anti-A 1 Συγκολλά µόνο A 1 ερυθρά Οι A 2 και A 2 B φαινότυποι µπορεί να σχηµατίσουν anti-a 1 αντισώµατα. 104

105 Rh ονοµατολογία ιάφορες οµάδες ερευνητών δηµοσίευσαν σχεδόν ταυτόχρονα την ονοµατολογία και την αντίστοιχη θεωρία κληρονοµικότητας: 1. Fisher-Race 2. Weiner 3. Rosenfeld 4. ISBT 105

106 106

107 ΘΕΩΡΙΑ/Ονοµατολογία Weiner Η σύγχρονη γενετική ΕΝ υποστηρίζει την θεωρία Weiner. Θα πρέπει να είµαστε εξοικειωµένοι µε την αντιστοιχία της ονοµατολογίας Fisher-Race DCE / Weiner. Απλότυποι (haplotype): ΚΕΦΑΛΑΙΟ R σηµαίνει την παρουσία του αντιγόνου D στον απλότυπο µικρό r σηµαίνει την απουσία του D, και σηµειώνεται d, κλπ. 107

108 Στη θεωρία του Fish-Race κάθε γονίδιο παράγει 1 αντιγόνο το D γονίδιο codes την παρουσία του D αντιγόνου. Το C γονίδιο codes γονίδιο C αντιγόνου, κοκ. 108

109 Συνδυασµός γονιδίων και αντιγόνα Απλότυπος Γονίδια Αντιγόνα Φαινότυπος R 1 RHD, RHCe D, C, e R 1 r RHce c, e r R 2 RHD, RHcE D, c, E R 2 R 0 RHD, RHce D, c, e R 0 r RHCe C, e r r RHcE c, E r R z RHD, RHCE D, C, E R z r y RHCE C, E r y 109

110 110

111 Ο πιο πιθανός γονότυπος Rh Οι υποθέσεις βασίζονται στην συχνότητα των φαινοτύπων. εν µπορούµε να προβλέψουµε τον πιο πιθανό γονότυπο αν δεν ξέρουµε την συχνότητα των φαινοτύπων Rh Αν τα ερυθρά εκφράζουν τα αντιγόνα C & c ή E & e τα αντίστοιχα γονίδια είναι παρόντα (Ετερόζυγος). Αν τα ερυθρά εκφράζουν µόνο C ή c και µόνο E ή e το άτοµο είναι Οµοζυγώτης για το αντίστοιχο γονίδιο. 111

112 Ο πιο πιθανός γονότυπος Rh 1.Ποια αντιγόνα υπάρχουν στα ερυθρά? Πχ : D, C, c, E Ποια γονίδια αντιστοιχούν στα αντιγόνα αυτά? -RHD, RHCE, RHcE 2. Ποιοι απλότυποι περιλαµβάνουν αυτά τα αντιγόνα? -DcE, dce, DCE, dce 3. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί? χρειαζόµαστε 2: 1 από τον πατέρα και 1 από την µητέρα) - DcE & dce (R 2 and r ) 4. Ο πιο πιθανός γονότυπος είναι: DcE/dcE 112

113 Ο πιο πιθανός γονότυπος ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Μην ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ αντιγόνα= -Αν ένα αντιγόνο ΕΝ υπάρχει στο φαινότυπο ΜΗΝ συµπεριλάβετε τον αντίστοιχο απλότυπο στους πιθανούς. Μην ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ αντιγόνα= - Αν ένα αντιγόνο υπάρχει στο φαινότυπο πρέπει να συµπεριλάβετε τον αντίστοιχο απλότυπο στους πιθανούς. 113

114 Rh Αιµολυτική νόσος νεογνού Α.Το έµβρυο στην 1 η κύηση είναι Rh (D) θετικό B1. κατά την 1 η κύηση τα ερυθρά είναι Rh (D) του εµβρύου περνούν στην κυκλοφορία της µητέρας ή Β2. Η µητέρα έχει µεταγγισθεί στο παρελθόν µε αίµα Rh (D) θετικό C. Η µητέρα φτιάχνει/ή έχει αντισώµατα έναντι του Rh (D) αντιγόνου D. Σε επόµενη κύηση µε έµβρυο Rh (D) θετικό τα αντισώµατα περνούν στον πλακούντα και καταστρέφουν τα ερυθρά του εµβρύου 114

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας ( Βασικές Αρχές Εξετάσεις Ανοσοαιματολογίας ) ΑΡΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΖΑΝΕΙΟ 1 Ανοσοαιματολογία Βασικές Αρχές Η μελέτη των αντιγόνων που εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ιστορία:Karl Landsteiner 1901:ανακάλυψε το σύστημα ΑΒΟ Ο ίδιος και οι 5 βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Εισαγωγή Σύστημα RhD : - αναγνωρίστηκε το 1939 - το πιο σημαντικό κλινικά σύστημα μετά το ΑΒΟ - προκαλεί αιμολυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ιστορία:Karl Landsteiner 1901:ανακάλυψε το σύστημα ΑΒΟ Ο ίδιος και οι 5 βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Ομάδες αίματος στον άνθρωπο

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Ομάδες αίματος στον άνθρωπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Ομάδες αίματος στον άνθρωπο Ειρήνη Αθανασάκη Τμήμα Βιολογίας Ιστοειδικά άλλο-αντιγόνα στην επιφάνεια κυρίως των ερυθροκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά

Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά Οι τύποι αίματος έχουν ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους και η ταξινόμησή τους παίζει μεγάλο ρόλο στις σωστές μεταγγίσεις αίματος. Το γνωστότερο σύστημα κατάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Αίματος. Αντιγόνα ερυθρών, Λευκών και Αιμοπεταλίων. Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Ομάδες Αίματος. Αντιγόνα ερυθρών, Λευκών και Αιμοπεταλίων. Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Ομάδες Αίματος Αντιγόνα ερυθρών, Λευκών και Αιμοπεταλίων Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Αντιγόνα ερυθρών Τα αντιγόνα στην επιφάνεια των ερυθρών αποτελούν τις ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ).

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Ζ.Μπεζιργιαννίδου Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης ΑΒΟ Rhesus Νεογνού Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη,Αιµατολόγος, /ντρια Αιµοδοσίας ΠΑΓΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 Τι θα πούµε σήµερα Α. Αντιγόνα-αντισώµατα επιφανείας ερυθροκυττάρων, αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ-Εαρινό εξάμηνο

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ-Εαρινό εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ-Εαρινό εξάμηνο 2016-17 Α Έτος Δρ. Χρύσα Μεταλλινού Τι είναι το Αίμα; Το αίμα είναι ένας εξειδικευμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Εισαγωγή Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στην Βιέννη όταν ο Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση ερυθρών

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα).

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ θετικότητας αμέσου Coombs λόγω αυτοαντισώματος και θετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Είδους CPV είδους CPV 33696100-6 «Προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (αντιδραστήρια τμήματος αιμοδοσίας) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική συνεδρία. Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Διαδραστική συνεδρία. Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Διαδραστική συνεδρία ανοσοαιματολογίας Δρ Ελισάβετ Ι Γρουζή Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 η Ερώτηση Η δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Αίματος & Αντιγόνα Ερυθρών Αιμοσφαιρίων

Ομάδες Αίματος & Αντιγόνα Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Ακαδημία Αιμοδοσίας Σεμινάριο για Νοσηλευτές Τεχνολόγους: «Η Αιμοδοσία το 2015» Αθήνα, 1-3 Οκτωβρίου 2015, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» Ομάδες Αίματος & Αντιγόνα Ερυθρών Αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Τα αντιγόνα των ερυθροκυττάρων είναι κληρονομούμενες παραλλαγές των πρωτεϊνών της μεμβράνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΑΜΕΣΗ COOMBS Θεμελιώδες γνώρισμα του κάθε οργανισμού είναι ότι αναγνωρίζει τα κύτταρα των άλλων οργανισμών ως ξένα Αντιδρά με σκοπό την καταστροφή ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ Παρουσίαση Περιστατικών ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πειραιάς Περίπτωση 1 Άνδρας ετών 83, κάταγμα, ορθοπεδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΜΜΕΣΗ COOMBS Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ανιχνεύσουμε αντι-d αντισώματα στον ορό του αίματος. Βρίσκονται στον ορό του αίματος μητέρων που έχουν Rhesus (-)

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Αιμοδότης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ _ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΖΟΥΣ Οι ομάδες αίματος καθορίζονται πριν τη γέννησή μας και ακολουθούν τους νόμους του Mendel Η ύπαρξη των αντιγόνων (πρωτεϊνών) ελέγχεται από την έκφραση του

Διαβάστε περισσότερα

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική αντίδραση ενός Ab με ένα Ag. Στον καθορισμό της ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ Κωδικός Αριθμός είδους CPV33696200-7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13.03.01 Περιγραφή Είδους CPV «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ» (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κώτση Οι οµάδες αίµατος ανακαλύφθηκαν το 1900 από τον Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση εναιωρήµατος ερυθρών και ορού από διάφορα υγιή άτοµα Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στο

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Αιματολόγος, Επιμελήτρια A

Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Εισαγωγή γή Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στην Βιέννη όταν ο Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία κυττάρων αίματος-ομάδες αίματος Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD

Μορφολογία κυττάρων αίματος-ομάδες αίματος Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD Άσκηση «Μορφολογία κυττάρων αίματος-ομάδες αίματος» Eρωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1. Το σύμπλοκο πρωτεΐνης-σιδήρου που παρουσιάζει μεγάλη συγγένεια με το Ο 2 και το CO 2 ονομάζεται: A) Αιματίνη B) Αιμοσιδερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1-ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ Επίτοκος 36 ετών προσέρχεται στο Νοσοκομείο με φαινόμενα τοκετού Προσκομίζει ομάδα αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΑ Antigens Ags Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Χημική ένωση διαγείρει Β, Τ -λεμφοκύτταρα σε ειδική ανοσολογική απόκριση μέσω υποδοχέων (Igs, ΤCR) Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο Αίµα. στην άµυνα του οργανισµού (µε τα λευκά αιµοσφαίρια και τα αντισώµατα) και. Τεχνητή. Φυσική

Κεφάλαιο 4ο Αίµα. στην άµυνα του οργανισµού (µε τα λευκά αιµοσφαίρια και τα αντισώµατα) και. Τεχνητή. Φυσική Κεφάλαιο 4ο Αίµα 4.1 Γενικά Το αίµα έχει όγκο περίπου 5 λίτρα. Αποτελείται από το πλάσµα (55%), το οποίο είναι νερό και µέσα του βίσκονται διαλυµένες πρωτεϊνες, ορµόνες, άλατα και άλλες θρεπτικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος. αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ)

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος. αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) Άννα Κιουμή Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. Παπαγεωργίου Ανοσοαιματολογία Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής. Π. Πάσχου, PhD

Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής. Π. Πάσχου, PhD Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής Π. Πάσχου, PhD Επανάληψη: Φαινόµενο κυριαρχίας -Μονουβριδισµός: Σύµφωνα µε τονmendel τα υβρίδια της F1 γενιάς εµφανίζουν τον επικρατή φαινότυπο -Η παρουσίαένοςµόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ Ή ΜΗ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΑΚ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ Ή ΜΗ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΑΚ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ Ή ΜΗ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΑΚ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ρ Αναστασία Πουλή Αιµατολόγος- ιευθύντρια Αιµατολογική Κλινική και ΜΜΜΟ Γ.Α.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» Κατανοώντας την Ανοσοαιµατολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων Ασυμβατότητας κατά την Διασταύρωση

Επίλυση Προβλημάτων Ασυμβατότητας κατά την Διασταύρωση Δρ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Κ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» τ. ΕΠΙΣΤΗΜ ΥΠΕΥΘ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ HIV/AIDS ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επίλυση Προβλημάτων Ασυμβατότητας κατά την Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΜΕΣΗ COOMBS

9 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΜΕΣΗ COOMBS 9 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΕΜΜΕΣΗ COOMBS Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ανιχνεύσουμε αντι-d αντισώματα τα οποία βρίσκονται στον ορό του αίματος. Τέτοια αντισώματα (που είναι όπως είπαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΘΕΜΑ Α 1. δ 2. β 3. α 4. β 5. γ ΘΕΜΑ Β 1. Σελ. 17 σχολ. Βιβλίου: Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμά του όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ)

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) Άννα Κιουμή Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. Παπαγεωργίου Ανοσοαιματολογία -Η μελέτη των αντιγόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1-ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών προσέρχεται στο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Είδους CPV είδους CPV 33696100-6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού.

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Λεοντίνη Φουντουλάκη-Παπαρίζου Παθολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Οκτώβριος 2011 ΑΝΤΙΓΟΝΟ: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης

Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης ιασταύρωση ερυθρών Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης 1907: διατύπωση της θεωρητικής βάσης 1908: πραγματοποιείται η πρώτη εξέταση 1945: ορός Coombs 1951-1957: αναγνώριση του ρόλου των ενζύμων θρυψίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το αίμα αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Οι ουσίες που χαρακτηρίζουν τις ομάδες αίματος θεωρούνται ιστοειδικά αλλο-αντιγόνα και βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Ε.Μανταδακης 1, Ζ.Μπεζιργιαννίδου 2, Γ.Μαρτίνης 2, Α Χατζημιχαήλ 1 1. Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 2. Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Κατανόηση ανοσοαιματολογικών προβλημάτων λόγω θετικής αμέσου Cooms από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ιαφορική διάγνωση Επιλογή μονάδων για επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Η Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση και Έμμεση Coombs. Παπέ Μαγδαληνή Βιοπαθολόγος-Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ

Άμεση και Έμμεση Coombs. Παπέ Μαγδαληνή Βιοπαθολόγος-Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ Άμεση και Έμμεση Coombs Παπέ Μαγδαληνή Βιοπαθολόγος-Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ Βασική Ανοσοαιματολογία Η Ανοσοαιματολογία μελετά τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση Coombs θετική μη εμπλεκόμενη στην ασυμβατότητα Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤIΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤIΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤIΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2013-2017 Σπαθαράκη Παρασκευή επιμ. Α Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΑΓΝΗ Απρίλιος 2018 1 Εισαγωγή Η νόσος των ψυχροσυγκολλητινών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ζερβού Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ε.Ζερβού Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΓΝΙ) Ε.Ζερβού Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Εισαγωγή Δότες σπανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΜΕΝΤΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΑΚΑΛΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΜΕΝΤΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΜΕΝΤΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΑΚΑΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. α 2. γ 3. β 4. β 5. β ΘΕΜΑ 2 Ο Α. Ένας αυτοσωμικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος. M. Xριστοφίδου

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος. M. Xριστοφίδου ΑΝΤΙΓΟΝΑ Antigens Ags Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος M. Xριστοφίδου Laszlo Detre (1874-1939) Oύγγρος γιατρός Μικροβιολόγος, στη Βουδαπέστη - Ags πρόδρομες μορφές των Abs???? 1903 καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Να μην προκαλούν φαινόμενο προζώνης, να δίνουν ισχυρή συγκόλληση με τα ερυθροκύτταρα και να ανιχνεύουν υποομάδες.

Να μην προκαλούν φαινόμενο προζώνης, να δίνουν ισχυρή συγκόλληση με τα ερυθροκύτταρα και να ανιχνεύουν υποομάδες. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ) Όλα τα αντιδραστήρια θα φέρουν CE MARK και θα προσφέρονται από εταιρείες πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι ονομάζονται μεταλλάξεις και ποια τα κυριότερα είδη τους; 2. Ποιες οι διαφορές μεταξύ γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων; 3. Οι μεταλλάξεις στα σωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού

Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Νίκαιας «ΟΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Περίπτωση 1 ABO ασυμβατότητα Μητέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣ:ΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ Λυκείου 23 Φεβρουάριοου 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣ:ΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ Λυκείου 23 Φεβρουάριοου 2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣ:ΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ Λυκείου 23 Φεβρουάριοου 2014 Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου:. ΘΕΜΑ 1 Ο Να απαντήσετε στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 1. Η ανευπλοειδία είναι είδος μετάλλαξης που οφείλεται:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι ονομάζονται μεταλλάξεις και ποια τα κυριότερα είδη τους; 2. Ποιες οι διαφορές μεταξύ γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων; 3. Οι μεταλλάξεις στα σωματικά

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΥ ΕΝΙΑΙΥ ΛΥΚΕΙΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΥΝΙΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΜΕΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΛΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 (δ) µονόκλωνο RNA 2. (β) αντίγραφα των mrna όλων των γονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 33. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος ΑΒΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΓΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΓΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΓΝΗ KARL LANDSTEINER (1868-1943) Ανακάλυψη οµάδων αίµατος ΑΒΟ,1900 Nobel Prize, 1930 Το 1924 ο Βernstein διατύ ωσε το µοντέλο της γονιδιακής θέσης µε τρία

Διαβάστε περισσότερα

Β. Σιωπηλές μεταλλάξεις: όταν προκύπτει συνώνυμο κωδικόνιο, οπότε το αμινοξύ που προκύπτει από τη μετάφραση είναι ίδιο με το φυσιολογικό

Β. Σιωπηλές μεταλλάξεις: όταν προκύπτει συνώνυμο κωδικόνιο, οπότε το αμινοξύ που προκύπτει από τη μετάφραση είναι ίδιο με το φυσιολογικό Θέμα 1 ο 1. α 2. γ 3. γ 4.β 5. δ Θέμα 2 ο Α. Οι νόμοι του Mendel δεν ισχύουν σε πολυγονιδιακούς χαρακτήρες και σε συνδεδεμένα γονίδια (μη ανεξάρτητα), ενώ οι αναλογίες δεν είναι οι αναμενόμενες σε φυλοσύνδετα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5 ο Κεφ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5 ο Κεφ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5 ο Κεφ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α : Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. γ Θέμα Β : Β1. Για να ελέγξουμε τον γονότυπο ενός ατόμου με τον επικρατή φαινότυπο ως προς μία ιδιότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. β 3. α 4. α 5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. β 3. α 4. α 5. β ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. β 3. α 4. α 5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: BΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 27 Μαΐου 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων (Νέο & Παλιό Σύστημα) ΘΕΜΑ Γ Γ.1 Ο χαρακτήρας της ομάδας αίματος στον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των αιμοσφαιρινών Συνηθέστερη μονογονιδιακή διαταραχή στους ανθρώπους Το 5% του πληθυσμού είναι φορείς γονιδίων για κλινικώς σημαντικές

Διαταραχές των αιμοσφαιρινών Συνηθέστερη μονογονιδιακή διαταραχή στους ανθρώπους Το 5% του πληθυσμού είναι φορείς γονιδίων για κλινικώς σημαντικές 1 Διαταραχές των αιμοσφαιρινών Συνηθέστερη μονογονιδιακή διαταραχή στους ανθρώπους Το 5% του πληθυσμού είναι φορείς γονιδίων για κλινικώς σημαντικές διαταραχές της αιμοσφαιρίνης 2 Αποτελείται από δύο α

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Βιολογία Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη Θέμα 1 ο : 1 α, 2 γ, 3 ε, 4 α, 5 ε Θέμα 2 ο : Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική αντίδραση ενός Ab με ένα Ag. Στον καθορισμό της ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Κεφάλαιο 5: ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Κεφάλαιο 5: ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ -ΘΕΩΡΙΑ- Κληρονομικότητα: Η ιδιότητα των ατόμων να μοιάζουν με τους προγόνους τους. Κληρονομικοί χαρακτήρες: Οι ιδιότητες που κληρονομούνται στους απογόνους. Γενετική:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΟ: Τα θέματα είναι πολύ εύκολα και αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες από τους σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. β Α3. α Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ονομάζουμε την ένωση ενός σωματιδιακού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα και τον σχηματισμό κροκίδων. Η συγκόλληση αυτή είναι ορατή με γυμνό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ονομάζουμε την ένωση ενός σωματιδιακού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα και τον σχηματισμό κροκίδων. Η συγκόλληση αυτή είναι ορατή με γυμνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Συγκρίνατε την πρωτογενή µε τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση και απεικονίστε αυτές στο ίδιο διάγραµµα αξόνων. Πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση ονοµάζουµε την απόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στην Βιέννη όταν ο Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση ερυθρών από

Διαβάστε περισσότερα