Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ"

Transcript

1 Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ηµήτριος Β. ΛΥΡΙ ΗΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ E_mail: Νικόλαος Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ, Ph.D. E_mail: Γεώργιος Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ, Ναυτικός Μηχανολόγος Μηχανικός E_mail: Παντελής ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός E_mail: Παναγιώτης Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ, Υποψ. ιδιάκτωρ E_mail: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Θαλάσσιες Μεταφορές Ηρών Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου Αθήνα, Ελλάς Τηλ.: , Fax: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι µεταφορές από πόρτα σε πόρτα µε διαφορετικά µέσα καταγράφονται ως ο δυναµικός παράγοντας της παγκόσµιας µεταφορικής αγοράς, µε συνεχώς αυξανόµενο µερίδιο στην αντίστοιχη εµπορική πίτα. Η δηµοσίευση αυτή παρουσιάζει µία δοµηµένη προσέγγιση βελτιστοποίησης για την επιλογή και εκτίµηση εφικτών και αποδοτικών αλυσίδων µεταφορών από πόρτα σε πόρτα µε διαφορετικά µέσα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται όλοι οι πιθανοί φυσικοί συνδυασµοί από διάφορες υπάρχουσες (παραδοσιακές) αλλά και καινοτόµες τεχνολογίες που αφορούν το πλοίο και τη διαχείριση φορτίων µε σκοπό τη διατύπωση µίας ρεαλιστικής για τη βελτίωση των µεταφορών. Το κυρίως αντικείµενο είναι η εισαγωγή και ο ορισµός του σχεδιασµού της τεχνολογικής συνάρτησης δηλαδή ένα πακέτο / µίγµα τεχνολογιών, οι οποίες προάγουν και συνολικά βελτιώνουν την απόδοση αλυσίδων µεταφορών µε διαφορετικά µέσα στη βάση ενός προκαθορισµένου κριτηρίου (όπως το υπολογισµένο κόστος διαχείρισης φορτίου). Το πακέτο αυτό των τεχνολογιών µπορεί να ικανοποιήσει όλες τις παραµέτρους και παράγοντες οποιουδήποτε µεταφορικού σεναρίου, δεδοµένων των πιθανών φυσικών συνδυασµών και χρονικών περιορισµών. Η προαναφερθείσα τεχνολογική συνάρτηση παράγεται από µεθοδολογία ακέραιου (γραµµικού) προγραµµατισµού, που δείχνει τον βέλτιστο

2 συνδυασµό σε οικονοµικούς όρους για τεχνολογίες φόρτωσης / εκφόρτωσης και µεταφοράς για κάθε ένα επιλεγµένο συνδυασµένο µεταφορικό σενάριο. Μία µελέτη περίπτωσης καταδεικνύει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της επιλεχθείσης µεθόδου βελτιστοποίησης ( καθώς και της αντιστοίχου τεχνολογικής συνάρτησης) για µία συγκεκριµένη συνδυασµένη µεταφορική αλυσίδα. Κατά τον τρόπο αυτό καταδεικνύονται όλα τα τεχνολογικά προτερήµατα της συγκεκριµένης µεθοδολογίας καθώς και η δοµή, οι προϋποθέσεις η προσαρµοστικότητα και η αποτελεσµατικότητά της. Η προσπάθεια αυτή συµπεριλαµβάνει την ενσωµάτωση πολυάριθµων τεχνολογικών συστηµάτων κάτω από την ίδια λειτουργική οµπρέλα. Το αποτέλεσµα είναι ένα χρήσιµο εργαλείο ικανό να συµβάλλει στην µετέπειτα διατύπωση µιας βέλτιστης µεταφορικής σύνθεσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Συνδυασµένες Μεταφορές, βελτιστοποίηση, τεχνολογίες διαχείρισης φορτίου, µεταφορική αλυσίδα από πόρτα σε πόρτα.

3 Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συνδυασµένες µεταφορές από πόρτα σε πόρτα καταγράφονται ως ο δυναµικός παράγοντας της παγκόσµιας µεταφορικής αγοράς, µε συνεχώς αυξανόµενο µερίδιο στην αντίστοιχη εµπορική πίτα. Η δηµοσίευση αυτή παρουσιάζει µία δοµηµένη προσέγγιση βελτιστοποίησης για την επιλογή και εκτίµηση εφικτών και αποδοτικών αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών από πόρτα σε πόρτα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται όλοι οι πιθανοί φυσικοί συνδυασµοί από διάφορες υφιστάµενες (παραδοσιακές) αλλά και καινοτόµες τεχνολογίες που αφορούν το πλοίο και τη διαχείριση φορτίων µε σκοπό τη διατύπωση µίας ρεαλιστικής µεθοδολογίας για τη βελτίωση των µεταφορών. (Αναξαγόρου et al, 2003 και 2004) Το πρώτο βήµα είναι φυσικά ο καθορισµός των εκκολαπτόµενων τεχνολογιών για µεταφορές φορτίου από πόρτα σε πόρτα που αφορούν τα πλοία αλλά και τα συστήµατα διαχείρισης φορτίου στα λιµάνια. Το κυρίως αντικείµενο είναι η εισαγωγή και ο ορισµός του σχεδιασµού της τεχνολογικής συνάρτησης δηλαδή ενός πακέτου / µίγµατος τεχνολογιών, οι οποίες προάγουν και συνολικά βελτιώνουν την απόδοση αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών στη βάση ενός προκαθορισµένου κριτηρίου (όπως το υπολογισµένο κόστος διαχείρισης φορτίου). Το πακέτο αυτό των τεχνολογιών είναι ικανό να προσαρµοστεί σε όλες τις παραµέτρους και παράγοντες οποιουδήποτε µεταφορικού σεναρίου, δεδοµένων των πιθανών φυσικών συνδυασµών και χρονικών περιορισµών. Η προαναφερθείσα τεχνολογική συνάρτηση παράγεται από µεθοδολογία ακέραιου (γραµµικού) προγραµµατισµού, που δείχνει τον βέλτιστο συνδυασµό σε οικονοµικούς όρους για τεχνολογίες φόρτωσης / εκφόρτωσης και µεταφοράς για κάθε ένα επιλεγµένο σενάριο συνδυασµένων µεταφορών. Τελικά µία µελέτη περίπτωσης καταδεικνύει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της επιλεχθείσης µεθόδου βελτιστοποίησης (καθώς και της αντιστοίχου τεχνολογικής συνάρτησης) για µία συγκεκριµένη συνδυασµένη µεταφορική αλυσίδα. Κατά τον τρόπο αυτό φανερώνονται όλα τα τεχνολογικά προτερήµατα της συγκεκριµένης µεθοδολογίας καθώς και η δοµή, οι προϋποθέσεις η προσαρµοστικότητα και η αποτελεσµατικότητά της. Η προσπάθεια αυτή συµπεριλαµβάνει την ενσωµάτωση πολυάριθµων τεχνολογικών συστηµάτων κάτω από την ίδια λειτουργική οµπρέλα, δηλαδή τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης σε µία συνδυασµένη µεταφορική αλυσίδα. Το αποτέλεσµα είναι ένα χρήσιµο εργαλείο ικανό να συµβάλει στην µετέπειτα διατύπωση µιας βέλτιστης µεταφορικής σύνθεσης. Η µεθοδολογία αυτή

4 εφαρµόζεται στις ακόλουθες τρεις θεµατικές ενότητες εκ των οποίων κάθε µία περιγράφεται στα παρακάτω κεφάλαια της δηµοσίευσης: 1. Ενσωµάτωση των υφιστάµενων τεχνολογιών σε καινοτόµες λειτουργικά λύσεις. 2. Περιγραφή των «επιτρεπτών» φυσικών συνδυασµών των επί µέρους τεχνολογιών. 3. Ορισµός της τεχνολογικής συνάρτησης (βελτιστοποίηση και αποτελέσµατα).

5 2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η δηµοσίευση αυτή επικεντρώνεται σε τεχνολογίες σχετικές µε: I. Εφαπτόµενες πλοίου ξηράς, πλοία, εγκαταστάσεις τερµατικών και σηµεία επαφής µε τρόπους µεταφοράς δια ξηράς (δρόµους και σιδηροδροµικές γραµµές). II. ιαχείριση φορτίου. Μια µεγάλη ποικιλία από αντίστοιχες τεχνολογίες υπάρχει σήµερα και περιλαµβάνει πρωτότυπα, έτοιµα προϊόντα αλλά και σχεδιασµούς συστηµάτων. Παρόλα ταύτα οι πρακτικές αυτές είναι συχνά αποµονωµένες ή εφαρµόζονται ξεχωριστά σε συγκεκριµένα λειτουργικά πεδία. Η δηµοσίευση αυτή αποσκοπεί στην ενσωµάτωση και ευθυγράµµιση όλων αυτών των τεχνολογιών (υφιστάµενων και καινοτόµων) στο πλαίσιο µίας ολοκληρωµένης υπηρεσίας συνδυασµένης µεταφοράς από πόρτα σε πόρτα. 2.1 Το Αρχείο Τεχνολογιών Στα πλαίσια της δηµοσίευσης αυτής, όλες οι διαθέσιµες τεχνολογίες κατανεµήθηκαν σε συγκεκριµένες κατηγορίες ανάλογα αφ ενός µε την µεταφορική αλυσίδα από πόρτα σε πόρτα και αφ ετέρου µε τον διαχωρισµό ανάµεσα σε υπάρχουσες και καινοτόµες τεχνολογίες (Πίνακας 1). Επιπλέον για κάθε οµάδα τεχνολογιών, παρουσιάζονται οι σχετικές προδιαγραφές. Κατ αυτόν τον τρόπο η σύγκριση γίνεται εύκολη, όπως για παράδειγµα, ο αριθµός των µονάδων που διακινήθηκαν ανά ώρα µε περονοφόρα οχήµατα και τράκτορες σε σχέση µε αυτές που διακινήθηκαν µε AGVs (Automatic Guided Vehicles) καθώς και η διακινούµενη ποσότητα µέσο σταθερών ευθειών ραµπών συγκρινόµενη µε τις διακινούµενες ποσότητες µέσο των ραµπών του συστήµατος IPSI (Αναξαγόρου et al, 2003 και 2004). 2.2 Οι Φυσικοί Συνδυασµοί Τεχνολογικών Συνιστωσών Το φορτίο που µετακινείται µέσο µίας συνδυασµένης D2D µεταφορικής αλυσίδας από το σηµείο Α στο σηµείο προορισµού του Β, διέρχεται από αρκετά ενδιάµεσα µέρη όπου προφανώς λαµβάνουν χώρα συγκεκριµένες ενέργειες και διαδικασίες. Για µία συγκεκριµένη διαδικασία σε συνδυασµό βέβαια και µε τα όρια και τους περιορισµούς για το µεταφερόµενο φορτίο, το µέρος, το πλοίο, τον τεχνολογικό εξοπλισµό κλπ, δύναται να εφαρµοστεί ένας ικανός αριθµός τεχνολογιών για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις. Συνδυάζοντας τις διαφορετικές διαδικασίες θα πρέπει βέβαια κανείς να συνδυάσει και αρκετές τεχνολογίες. Αυτό αναπόφευκτα

6 οδηγεί σε επιλογές συγκεκριµένης ακολουθίας τεχνολογιών. Κάθε ένα σετ επιλογών στην ακολουθία της µεταφορικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει έναν φυσικό συνδυασµό. Εδώ έχει ληφθεί υπόψη η ελάχιστη απαιτούµενη ακολουθία τεχνολογιών για κάθε συνδυασµό. Στους πίνακες που έχουν προκύψει, καλύπτεται το πρώτο µεταφορικό σκέλος από το αρχικό σηµείο εκκίνησης µέχρι το σηµείο όπου το φορτίο προσδένεται επί του πλοίου. Ένα τέτοιο παράδειγµα δίνεται στην Εικόνα 1. Επιπρόσθετα ο Πίνακας 2 παρουσιάζει πλοία Lo Lo µε 5 φυσικούς τεχνολογικούς συνδυασµούς σχετικούς µε κυψελωτά, συµβατικά, διακοµιστικά, τζάµπο και µικτών ψυκτικών µονάδων πλοία.

7 3 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Η τεχνολογική συνάρτηση ορίζεται ως το πακέτο µίγµα τεχνολογιών που βελτιώνει την απόδοση (π.χ. κόστος ή / και χρόνος ) µιας συνδυασµένης D2D µεταφορικής αλυσίδας. Αυτό το πακέτο τεχνολογιών θα πρέπει να προσαρµόζεται και να ικανοποιεί τους παράγοντες, τις παραµέτρους και τους περιορισµούς ενός δεδοµένου µεταφορικού σεναρίου λαµβάνοντας υπόψη τους φυσικούς συνδυασµούς του προβλήµατος. Η τεχνολογική συνάρτηση παράγεται από µία µεθοδολογία ακέραιου (γραµµικού) προγραµµατισµού (Ασηµακόπουλος και Αραµπατζής 2002). Αυτό καταδεικνύει την βέλτιστη µίξη τεχνολογιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και µεταφορών για κάθε ένα επιλεγµένο συνδυασµένο σενάριο. Η παρούσα µορφή της τεχνολογικής συνάρτησης βασίζεται σε διάφορες λογικές προϋποθέσεις οι οποίες όµως σε τίποτα δεν αναιρούν την ρεαλιστική εικόνα µιας συνδυασµένης µεταφορικής ροής.

8 Πίνακας 1. Υπάρχουσες και καινοτόµες τεχνολογίες που αφορούν το πλοίο και την διαχείριση φορτίου (Αναξαγόρου et al, 2004) Πλοίο ιαχείριση Φορτίου Πλοίο Πλοίο - Λιµάνι Επίπεδο Επαφής (Interface) Πλοίο Θάλασσα - Ξηρά Υπάρχουσες Τεχνολογίες Καινοτόµες Τεχνολογίες Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Τύπος : RORO, LOLO, RO- PAX, CON-RO Cargo Type, Vessel Speed, Cargo Τύπος : FAST SHIP, STO- RA, Barges Carrier Sets Τύπος Πλοίου Ταχύτητα,Μεταφορική Ικανότητα Ελιγµών Ικανότητα Ελιγµών: Προπέλες, Προπέλες Ελιγµών (Bow Thrusters) Capacity Ακτίνα περιστροφής (Χρόνος, Απόσταση Ακινητοποίησης, Απόσταση) Ικανότητα Ελιγµών: Αντίστροφα περιστρεφόµενες προπέλες Ευστάθεια (Πτερύγια, Ενεργές εξαµενές Ευστάθειας) % Πληρότητα Φορτίου Συστήµατα Πρόσδεσης: Χρόνος Συστήµατα Πρόσδεσης: Χρόνος Συµβατικά Αυτόµατα Πλοήγηση Χρόνος VTS / VTMIS Χρόνος Μόνιµες Ράµπες (Int.) Συστήµατα Πρόσδεσης Φορτίου: Συµβατικά Πόρτες µε Ράµπες : ΠΡΥΜΝΗ, ΠΛΩΡΗ, ΠΛΕΥΡΑ Ράµπες : Ευθείες (Πλοίο), Τέταρτο (Πλοίο), Πλευρά (Πλοίο), Μόνιµες (Λιµάνι), Ρυθµιζόµενες (Λιµάνι), Πλωτές (Λιµάνι) ιακινούµενη Ποσότητα Μονάδα Χρόνου / Φορτίου ιακινούµενη Ποσότητα ιακινούµενη Ποσότητα Ανυψούµενες Ράµπες (Int.) Συστήµατα Πρόσδεσης Φορτίου: Αυτόµατα, Kerbs Ράµπες : Περιστρεφόµενες (Πλοίο), ιπλές (Πλοίο), IPSI (Λιµάνι), Ρυθµιζόµενες Ράµπες - Linkspan (Λιµάνι) Ικανότητα Ακτίνα περιστροφής (Χρόνος, Απόσταση Ακινητοποίησης, Απόσταση) ιακινούµενη Ποσότητα Μονάδα Χρόνου / Φορτίου ιακινούµενη Ποσότητα

9 Ξηρά - Ξηρά Τύπος Μεταφορικής Μονάδας Γερανοί, Γέφυρες Container # Μονάδες φορτίου / Συµβατικά Ώρα, /Μονάδα Περονοφόρα, τράκτορες # Μονάδες φορτίου / Ώρα, /Μονάδα Σιδηροδροµικά οχήµατα # # Μονάδες φορτίου / Ώρα, /Μονάδα Γερανοί, Γέφυρες Container # Μονάδες φορτίου / Συµβατικά Ώρα, /Μονάδα Περονοφόρα, τράκτορες, Mafis, # # Μονάδες φορτίου Straddle Carriers / Ώρα, /Μονάδα Σιδηροδροµικά οχήµατα # # Μονάδες φορτίου Ταχύτητα, /Μονάδα Ρυµούλκες, Φορτηγά Μονάδες φορτίου, Όγκος, Βάρος, /Μονάδα TEUs Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Επιβατικά Αυτοκίνητα Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Φορτηγά Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Ρυµούλκες Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Σιδηροδροµικά οχήµατα Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Γερανοί, Γέφυρες Container: Αυτόµατα # Μονάδες φορτίου / Ώρα, /Μονάδα AGVs, AGV τρένα, Σέτ από # Μονάδες φορτίου / ρυµούλκες, Αυτοφορτωτική Ώρα, /Μονάδα ρυµούλκα CP τρένο Μονάδες φορτίου / Ώρα, /Μονάδα Γερανοί, Γέφυρες Container: Μονάδες φορτίου / Αυτόµατα Ώρα, /Μονάδα AGVs, AGV Τρένα, Μονάδες φορτίου / Πολυχρηστικός Τράκτορας Ώρα, /Μονάδα Γρήγορα Σιδηροδροµικά # Μονάδες φορτίου Οχήµατα Ταχύτητα, /Μονάδα Μεγάλες Κασέτες Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Stora Box Όγκος, Βάρος / Μονάδα Φορτίου Ειδικά Οχήµατα Παρακολούθηση Φορτίου Faxes, Τηλέφωνα Συστήµατα Ανίχνευσης

10 Εκκίνηση φορτίου Φόρτωση σε Φορτηγό Λιµάνι Εκφόρτωση Λιµάνι Στην Αποθήκη Κοντά στο Πλοίο Φόρτωση Πλοίο Πρόσδεση ρόµος ή Τροχιά Ξηρά - Ξηρά Ξηρά - Θάλασσα Λύσιµο Πλοίου Πλους έσιµο Πλοίου ΘΑΛΑΣΣΑ Εικόνα 1. Ενδεικτικοί κόµβοι και διαδικασίες τυπικών µερών µιας D2D συνδυασµένης µεταφορικής αλυσίδας (Aναξαγόρου et al, 2004)

11 Πίνακας 2 Φυσικοί συνδυασµοί επί µέρους τεχνολογιών για πλοία Lo Lo (Aναξαγόρου et al, 2004) Lo-Lo Πλοία ιαχείρ. Φορτίου ιαχείρ. Φορτίου Unit Type Ξηρά - Ξηρά Συνδυασµός L1 Συνδυασµός L2 Συνδυασµός L3 Συνδυασµός L4 Συνδυασµός L5 CELL CONV. FEED MEGA REEF Συµβατικές Μονάδες (TEUs) X X X X X Ειδικές Μονάδες X X X Συστήµατα Πολλαπλών Μονάδων (Κασέτες) X Συστήµατα Πολλαπλών Μονάδων (Συρµοί Μονάδων) Επιβατικά αυτοκίνητα Φορτηγά Ρυµουλκά Σιδηροδροµικά οχήµατα Ειδικά οχήµατα Συστήµατα Φόρτωσης X X X X X Αυτοκίνητα X X X X X Σιδηροδροµικά οχήµατα X X X X X Πλοίο Πλοίο Τύπος Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. # Καταστρωµάτων Καπάκια Αµπαριών X X X X ιαχείρ. Φορτίου ιαχείρ. Φορτίου Πλοίο Θάλ.- Ξηρά Ράµπες ενδιάµεσες Πρόσδεση Κοντ. X X X X X Kerbs Ράµπες Εξωτ. Ράµπες (Πλοίο) Ράµπες (Λιµάνι) Συµβατικά συστήµατα φόρτωσης Εξελιγµένα συστήµατα φόρτωσης X X X X X X X Αποθηκευτικός χώρος X X X X X

12 Για ένα δεδοµένο σενάριο, ένας συγκεκριµένος φυσικός συνδυασµός τεχνολογικών παραµέτρων αλληλεπιδρά µε την εικόνα κόµβων και διαδικασιών. Στις διάφορες διαδικασίες οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε ένα συγκεκριµένο κόµβο αντιστοιχεί µία πλειάδα ανάλογων τεχνολογιών οι οποίες µπορούν να επιλεγούν από των Πίνακα των υφισταµένων / καινοτόµων τεχνολογιών (Πίνακας 1). Για τον λόγο αυτό η D2D συνδυασµένη µεταφορική αλυσίδα είναι ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης ακέραιου (γραµµικού) προγραµµατισµού (Λουκάκης, 1994). Ο βέλτιστος συνδυασµός τεχνολογιών προκύπτει από την επίλυσή του. Ειδικά ο αντικειµενικός αυτός τύπος (γραµµικός) αναφέρεται σε µία συνάρτηση ελαχίστου κόστους για την µεταφορά καθώς και τις διαδικασίες φόρτωσης / εκφόρτωσης της συνδυασµένης αλυσίδας. Επιπρόσθετα η µεθοδολογία αυτή συµπληρώνεται από µία γενική περιοριστική συνθήκη χρόνου (επίσης γραµµική) η οποία µπορεί να παράγει µία ψευδό δυαδική προσέγγιση που αφορά και το κόστος αλλά και τον χρόνο για την παραπάνω συνδυασµένη αλυσίδα (Aναξαγόρου κα, 2004). Σενάριο της D2D µεταφορικής αλυσίδας Κόµβοι της µεταφορικής αλυσίδας ιαδίκασιες σε κάθε κόµβο Φυσικοί συνδυασµοί Τεχνολογίες για κάθε διαδικασία Επιλογή τεχνολογιών Εικόνα 2 Η D2D πυραµίδα

13 Το πρόβληµα διατυπώνεται ως ακολούθως. Ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς: N C k = Min a i *c i i=1 Με τους εξής περιορισµούς: 1. a 1 +a a N 7W πλοιο (7W µονάδες πρέπει να θεωρηθούν συνολικά για την D2D αλυσίδα καθώς υπολογίζονται W µονάδες για το οδικό / σιδηροδροµικό ταξίδι (Ο ΙΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΣ κόµβος), W µονάδες για αποθήκευση στον τόπο φόρτωσης (κόµβος ΞΗΡΑ ΞΗΡΑ), W µονάδες που φορτώνονται στο πλοίο (κόµβος ΘΑΛΑΣΣΑ ΞΗΡΑ), W µονάδες για τον πλου (κόµβος ΘΑΛΑΣΣΑ) και τέλος τρεις φορές W για την εκφόρτωση, αποθήκευση στον τόπο προορισµού, και την οδική / σιδηροδροµική µεταφορά στον πελάτη (κόµβοι ΞΗΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΞΗΡΑ ΞΗΡΑ, ΡΟΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΑ).) 2. a i 0 3. a i W πλοιο, a i ε{1,2,..., W} 4. {a 1 +a a N } k W πλοιο 5. a i : ακέραιος 6. c i 0 7. W W πλοιο 8. C k C max 9. Κάθε συνδυασµός που προκύπτει θα πρέπει να ικανοποιεί µία επιπλέον γενική χρονική συνθήκη πού αφορά τον µέγιστο επιτρεπτό χρόνο (Tmax) για το εξεταζόµενο σενάριο ροής του φορτίου. Σε κάθε σενάριο πρέπει να υπολογισθεί ο συνολικός χρονικός παράγοντας και ανάλογα να γίνει αποδεκτός. Σε αντίθετη περίπτωση η αντίστοιχη λύση απορρίπτεται και το µοντέλο προχωράει στη επόµενη επανάληψη (iteration) Η συνολική αυτή τιµή για τον χρόνο δίδεται είτε από τον πράκτορα είτε από τον πελάτη και αντικατοπτρίζει το σύνολο του αναλωθέντος χρόνου για φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση στα λιµάνια, παραµονή επί του πλοίου, χρόνο για τον πλου και για την µεταφορική φάση οδικώς ή σιδηροδροµικώς (Ξηρά Ξηρά). Η εξίσωση (2) δίνει τον γενικό τύπο για τον προαναφερθέντα µέγιστο επιτρεπτό χρόνο (Tmax) ο οποίος εµπεριέχει τον χρόνο της φάσης φόρτωσης / εκφόρτωσης (T(1)), τον απαιτούµενο χρόνο ξηρά ξηρά από τον τόπο αναχώρησης στον προορισµό (Troad-rail(o)/(d)), και τέλος τον χρόνο του πλου (Tsea). Πιο συγκεκριµένα, η εξίσωση (3) δείχνει την µαθηµατική έκφραση που αφορά τον χρόνο (T(1)).

14 Όπου: Tmax T(1) + Troad-rail(o) + Tsea + Troad-rail(d) N T(1) = ri*[a i /(n i* tc i )] T loading/unloading i=1 (2) (3) 9.1 r i ε{1,0} 9.2 n n port, n i ε{1,2,..., n iport } Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις παραπάνω εξισώσεις επεξηγούνται παρακάτω: W: µεταφορικές µονάδες που πρόκειται να διακινηθούν από το σηµείο Α στο σηµείο Β W πλοιο : Μέγιστος αριθµός µεταφορικών µονάδων που µπορούν να φορτωθούν στο πλοίο. i: αριθµός των τεχνολογιών που θα εφαρµοσθούν iε{1,2,..., Ν}. c i : κόστος για την εφαρµογή µίας συγκεκριµένης τεχνολογίας ( /unit). Η πληροφόρηση αυτή προέρχεται από τη βάση δεδοµένων του λιµένα. a i : τµήµα του W που χρησιµοποιεί µία συγκεκριµένη τεχνολογία. tc i : απόδοση της τεχνολογίας σε ότι αφορά τον ρυθµό φορτώ- εκφόρτωσης των µεταφορικών µονάδων (µονάδες / ώρα). N: αριθµός των τρόπων εφαρµογής των τεχνολογιών. C k : το ελάχιστο κόστος σε µία D2D αλυσίδα. r i : είναι ο παράγων παράλληλης λειτουργίας τεχνολογιών. Όπου εφαρµόζονται παράλληλα τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένου µέρους τότε η τεχνολογία µε την µεγαλύτερη χρονική τιµή παίρνει r i =1 και οι υπόλοιπες παράλληλες τεχνολογίες r i =0. n: Πολλαπλές τεχνολογίες (π.χ. 2 ή 3 γερανοί εργαζόµενοι παράλληλα η πληροφόρηση δίδεται από τον λιµένα). Συνεπώς το πρόβληµα δεν χρειάζεται να επιλυθεί ανά κόµβο αλλά συνολικά για ολόκληρη την µεταφορική αλυσίδα. Αυτό προσδίδει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στο µοντέλο που σαφώς κερδίζει υπολογιστικό χρόνο και πόρους. 3.1 Προϋποθέσεις Εκτός των τεχνολογιών φόρτωσης (προσδιορισµένο κόστος c i, ) το κόστος για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά λαµβάνεται υπόψη ακόµα κι αν φορτώνονται στο πλοίο αυτόνοµα (χρησιµοποιώντας δικά τους µέσα). Για τον πλου, το κόστος υπολογίζεται ως το σύνολο διαφόρων επί µέρους κοστών όπως: προσωπικό, καύσιµα, συντήρηση, δασµοί και φόροι, ασφάλεια. Τα έξοδα αυτά µπορούν να ενταχθούν στις κατηγορίες Ηµερήσιο Κόστος στον Πλου και Ηµερήσιο Κόστος στο Λιµένα. Τα συνολικά έξοδα του πλοίου σχετίζονται και µε

15 τον πραγµατικό αριθµό των µεταφεροµένων µονάδων φορτίου στο συγκεκριµένο ταξίδι. Στην φάση της οδικής ή σιδηροδροµικής µεταφοράς οι µονάδες φορτίου είναι φορτωµένες στο φορτηγό ή στο τρένο και µεταφέρονται κατευθείαν στο λιµάνι όπου και εκφορτώνονται. Στον κόµβο ΞΗΡΑ ΞΗΡΑ (Λιµένα) το φορτίο µετακινείται από το φορτηγό ή το τρένο στον χώρο αποθήκευσης του λιµανιού. Από αυτόν τον χώρο σε µερικές περιπτώσεις µετακινείται κοντά στο πλοίο (ειδικά οχήµατα για τα Ro-Ro) ή κατευθείαν για φόρτωση στο πλοίο (φορτηγό). Ένα λιµάνι εξυπηρετεί πολλά πλοία ταυτόχρονα. Παράλληλα, ο εξοπλισµός του κατανέµεται στα πλοία σύµφωνα µε τις ανάγκες τους (µέγεθος, τύπος φορτίου, ύπαρξη ιδίων µέσων φορτώ εκφόρτωσης κλπ). Σε κάθε περίπτωση το µοντέλο δεν υπολογίζει καθυστερήσεις που οφείλονται στον εξοπλισµό του λιµένα. Αποφάσεις το πλοίο να µη πιάσει σε κάποιο λιµάνι λόγω καθυστερήσεων στη αγκυροβόλιο, απεργίας, αργιών, εξοπλισµού (βλάβες, κακή λειτουργία, µεγάλη ζήτηση) µπορούν να παρθούν στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: (α) όταν το συνολικό κόστος καθίσταται απαγορευτικό λόγω υψηλού κόστους λιµένα ή (β) όταν ο συνολικός χρόνος υπερβαίνει τον µέγιστο επιτρεπτό χρόνο για την παράδοση του φορτίου. Η µεθοδολογία που παρουσιάζεται σε αυτή την δηµοσίευση αναφέρεται σε ένα κατευθείαν ταξίδι χωρίς ενδιάµεσο σταθµό από το λιµάνι εκκίνησης στο λιµάνι προορισµού. Αυτό συνεπάγεται ότι ένας πλους µε σταθµούς σε διαφορετικά λιµάνια µπορεί να µοντελοποιηθεί µε έναν αντίστοιχο αριθµό απλών σεναρίων δύο λιµένων. Για παράδειγµα αν δύο κουτιά (µονάδες φορτίου) αφιχθούν στο λιµάνι φόρτωσης (PoL) και ένα από αυτά προορίζεται για το λιµάνι προορισµού 1 (PoD1) και το άλλο για το PoD2 και από εκεί για τούς τελικούς τους προορισµούς, τότε παράγεται ένα πρώτο σενάριο δύο λιµανιών που καλύπτει την συνδυασµένη αλυσίδα µε τον πλου από το PoL στο PoD1 και µετά κατασκευάζεται ένα δεύτερο όµοιο σενάριο για το ταξίδι από το PoL στο PoD Κριτήρια Η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται από την συχνότητα του δροµολογίου, το κόστος και βεβαίως την ακεραιότητα του φορτίου. Ας υποθέσουµε δεδοµένη την ακεραιότητα του φορτίου: Το συνολικό κόστος ανά µονάδα πρέπει να είναι χαµηλότερο από το κόστος που προτείνεται από τον πράκτορα ή τον πελάτη (είσοδος στο µοντέλο). Ο συνολικά απαιτούµενος χρόνος για την µεταφορά του φορτίου από το σηµείο εκκίνησης στο σηµείο προορισµού του ακολουθώντας το συγκεκριµένο D2D σενάριο, θα πρέπει να είναι µικρότερος από τον χρόνο που έχει προκαθορισθεί από τον πράκτορα ή τον πελάτη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.

16 Με δεδοµένη την ευαισθησία και την µορφή ορισµένων φορτίων, µερικές τεχνολογίες και τρόποι λειτουργίας τους µπορούν να αποδοθούν κατευθείαν σε συγκεκριµένα µεταφορικά σενάρια. Το µοντέλο περιέχει αυτή την στρατηγική απόφαση και καµία άλλη επιλογή δεν γίνεται που αφορά αυτές τις λειτουργίες.

17 4 ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4.1 Περιγραφή Ας ορίσουµε ένα D2D σενάριο, το οποίο αναφέρεται σε µεταφορά 100 µονάδων (TEUs) από ένα σηµείο εκκίνησης (πχ εργοστάσιο στη Μαδρίτη, Ισπανία) σε ένα σηµείο προορισµού (πχ µία αποθήκη στην Αθήνα, Ελλάδα). Το φορτίο µεταφέρεται µε τρένο από τη Μαδρίτη στο PoL (πχ Βαλένθια, Ισπανία) και εκφορτώνεται πλησίον του πλοίου (Lo-Lo) χρησιµοποιώντας γερανούς του λιµανιού, περονοφόρα οχήµατα και τράκτορες. Μετά το φορτίο φορτώνεται στο πλοίο µε συµβατικούς ή / και αυτόµατους γερανούς. Ακολουθεί το θαλάσσιο ταξίδι και το πλοίο καταπλέει στο PoD (πχ Πειραιάς, Ελλάς) όπου συµβατικοί γερανοί εκφορτώνουν το φορτίο. Γερανοί µαζί µε περονοφόρα χρησιµοποιούνται για να φορτωθούν τα containers σε φορτηγά. Τελικά, τα φορτηγά µεταφέρουν το φορτίο στην αποθήκη του πελάτη που είναι και το σηµείο προορισµού του. Στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτό το σενάριο προέκυψαν από συζητήσεις µε µεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και πράκτορες και τελικούς χρήστες (Εικόνα 3).

18 Γερανός ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟ CONTAINER ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕ ΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙ ΗΡ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΙΜΑ ΝΙ ΕΚΦΟΡΤ ΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕ ΥΣΗ TEU ΠΛΟΥΣ Γερανοί Περονοφόρα Τράκτορες ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΠΛΟΙΟ CONTAINER ΠΡΟΣ ΕΣΗ Γερανός ΠΛΟΥΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΟ CONTAINER ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩ ΣΗ ΛΙΜΑ ΝΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Γερανός Γερανοί Περονοφόρα Εικόνα 3 Η Συµβατική Lo-Lo Αλυσίδα Φορτίου

19 Ο σκοπός του παραδείγµατος αυτού είναι να καταχωρήσει τις µονάδες φορτίου σε κάθε ένα κόµβο της D2D συνδυασµένης µεταφορικής αλυσίδας µαζί µε τις δεδοµένες τεχνολογίες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος και παράλληλα να µην ξεπεραστεί ένα χρονικό όριο που προκύπτει από την εξίσωση (2). Στην προκειµένη περίπτωση ο χρόνος είναι καθορισµένος στις 54 ώρες και το όριο κόστους 29,280 euros (Αναξαγόρου et al, 2004). Για κάθε εφαρµοζόµενη τεχνολογία, το κόστος κίνησης ανά µονάδα φορτίου c ii, ο αριθµός των µονάδων που κινήθηκαν ανά ώρα ti c και ο αριθµός των ίδιων τεχνολογιών που χρησιµοποιήθηκαν n είναι γνωστοί. Εξάλλου και η µεταβλητή r για τις τεχνολογίες φορτώ εκφόρτωσης είναι δεδοµένη. Στο παράδειγµα αυτό υποτίθεται ότι όλες οι τεχνολογίες λειτουργούν κατά µία σειριακή ακολουθία (r=1). Ο χρόνος που αναλώνεται σε κάθε κόµβο υπολογίζεται από την εξίσωση (3) και ουσιαστικά είναι το σύνολο των επί µέρους χρόνων που έχουν κατανεµηθεί σε κάθε τεχνολογία στον συγκεκριµένο κόµβο. Για τις µεταφορικές φάσεις της ξηράς και της θάλασσας χρησιµοποιείται µία µοναδική χρονική τιµή. Ο χρόνος στο τµήµα «δρόµος ή σιδηρόδροµος» περιέχει και τον χρόνο που ίσως χρειαστεί για την εκφόρτωση των containers από το φορτηγό και την φόρτωσή τους στο τρένο σε ένα ενδιάµεσο σηµείο. Επιπλέον στον χρόνο του θαλάσσιου ταξιδιού έχουν περιληφθεί και οι απαιτούµενοι χρόνοι για την πρόσδεση και το λύσιµο του πλοίου στο λιµάνι. Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος του πλου περιέχει αφενός το κόστος παραµονής στο λιµάνι και αφετέρου το κόστος φυσικά του ταξιδιού για το συγκεκριµένο φορτίο. Ο συνολικά αναλωθείς χρόνος D2D υπολογίζεται από την εξίσωση (2) και στους ακόλουθους πίνακες αντικατοπτρίζεται από το σύνολο όλων των χρονικών τιµών (tech-hrs). Υπενθυµίζεται εδώ ότι υποτίθεται ένα γραµµικό, όχι αρνητικό µοντέλο. 4.2 Αποτελέσµατα Το παραπάνω µεταφορικό σενάριο χρησιµοποιήθηκε σαν εισαγωγή στο µοντέλο βελτιστοποίησης που περιγράφηκε από όπου και προέκυψε η βέλτιστη λύση όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 3 και σε γραφική παράσταση στην εικόνα 4. Για τα διάφορα µεταφορικά στάδια της αλυσίδας και τις χρησιµοποιηθείσες τεχνολογίες δίδονται επιπλέον στοιχεία που αφορούν τα containers που διακινήθηκαν και τον χρόνο για κάθε ενέργεια ξεχωριστά. Το µοντέλο αυτό µπορεί να θεωρηθεί σαν µία προσαρµοστική αλλά και ακριβής προσέγγιση του προβλήµατος, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του πράκτορα / πελάτη, για την αξιολόγηση διαφορετικών D2D συνδυασµένων µεταφορικών σεναρίων. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω είναι χρήσιµο για: o Τον πράκτορα στο λιµάνι που µπορεί να δώσει προσφορές o Τον πελάτη που µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε διαφορετικούς τρόπους µεταφοράς µε συνδυασµό διαφορετικών µέσων (σενάρια)

20 o Τη ναυτιλιακή εταιρεία που αξιολογεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες στα λιµάνια και τον αναλωθέντα χρόνο ένα πακέτο διαδικασιών. Τα σενάρια που µπορούν να παραχθούν και να δοκιµαστούν είναι άπειρα. Πρόκειται για απλά αλλά και περίπλοκα µε απώτερο σκοπό πάντα να προσφέρουν µία κατά το δυνατό πιο ρεαλιστική εικόνα της υπό εξέταση µεταφορικής αλυσίδας.

21 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η µελέτη που παρουσιάστηκε στη δηµοσίευση αυτή µπορεί να διαιρεθεί σε τρία τµήµατα. Το πρώτο αναφέρεται στην διαµόρφωση ενός τεχνολογικού αρχείου που περιέχει υπάρχουσες αλλά και καινοτόµες τεχνολογίες. Το δεύτερο σχετίζεται µε την διακρίβωση πιθανών φυσικών συνδυασµών από µία σειρά τεχνολογικών συστατικών και παραµέτρων ροής φορτίου. Το τελευταίο δίνει τον ορισµό και την θεωρητική βάση για την τεχνολογική συνάρτηση µιας D2D συνδυασµένης µεταφορικής αλυσίδας. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον υπολογισµό ενός βέλτιστου τεχνολογικού µίγµατος για την ροή του φορτίου σε µία δεδοµένη µεταφορική αλυσίδα. Πίνακας 3 Η βέλτιστη λύση # Κουτιά Κόστος Τεχνολογιών tci n tci*n techhrs Κόµβος/Τεχνολογία ri ρόµος ή Σιδηροδροµος Σιδηρόδροµος a c ,0 Ξηρά - Ξηρά Γερανός a21 0 c ,0 1 Περονοφόρο a c ,7 1 Τράκτορας a23 0 c ,0 1 Ξηρά - Θάλασσα Συµβ. Γερανός a c ,6 1 Αυτοµ. Γερανός a32 0 c ,0 1 Θάλασσα LoLo Πλοίο a c ,0 Θάλασσα - Ξηρά Συµβ. Γερανός a c51 22, ,6 1 Ξηρά - Ξηρά Γερανός a61 59 c ,5 1 Περονοφόρο a62 41 c ,7 1 ρόµος ή Σιδηροδροµος ρόµος a c ,0 Αποτελέσµατα Μέγιστες Τιµές Αριθµός TEUs Συνολικός Χρόνος 54,0 Tmax = 54,0 W = 100 Συνολικό Κόστος Cmax = *W = 700 Ο όρος µεταφορά από πόρτα σε πόρτα (D2D) αναφέρεται στην µεταφορά του φορτίου µέσα από διαφορετικά στάδια και χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα και τεχνολογίες, από το σηµείο της προέλευσης (π.χ. εργοστάσιο) στο σηµείο προορισµού (π.χ. την αποθήκη του πελάτη). Για τον πελάτη είναι πολύ σηµαντικό

22 να παραλαµβάνει το φορτίο ακέραιο µέσα στα προκαθορισµένα χρονικά όρια και βεβαίως µε το ελάχιστο δυνατό κόστος (Καπετάνης et al, 2003). Είναι περιττό να τονισθεί ότι ο τελευταίος παράγοντας αυτός δηλ. του κόστους αποτέλεσε τον κυρίως στόχο της όλης βελτιστοποίησης όπως αυτή παρουσιάστηκε στην προκείµενη δηµοσίευση. Η εξέλιξη και υποστήριξη της τεχνολογικής συνάρτησης παρέχει µία σταθερή αλλά και ρεαλιστική προσέγγιση στα πλαίσια µιας αποτελεσµατικής D2D συνδυασµένης µεταφορικής αλυσίδας. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς σε ότι αφορά κόστος και χρόνο. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω η τεχνολογική συνάρτηση αντιπροσωπεύει το µίγµα των τεχνολογιών σε ότι αφορά τύπους φορτίων, µέσα φορτώ εκφόρτωσης, µεταφορικά µέσα θαλάσσης και ξηράς, καθώς και τους φυσικούς συνδυασµούς των παραπάνω παραγόντων. Σε γενικές γραµµές, η τεχνολογική συνάρτηση που θα επιλεγεί, θα προκύψει από προσέγγιση βελτιστοποίησης που λαµβάνει υπόψη την δοµή της µεταφορικής αλυσίδας, το τεχνολογικό επίπεδο των διαφόρων ενδιάµεσων σταθµών, τις άµεσες φυσικές δυνατότητες του µηχανολογικού εξοπλισµού και των πλοίων, και βέβαια τις κυρίως ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.

23 ΠΡΟΕΛΕ ΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΕΝΟ ΛΙΜ ΑΝΙ ΕΚΦΟΡΤ ΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚ ΕΥΣΗ TEU ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ CONTAINER ΠΛΟΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΥΣ a11 = 100 t =5.0 hrs t : time Γερανοί a21 = 0 Περονοφόρα a22 = 100 t = 3.7 hrs Τράκτορες a23 = 0 Γερανός a31 = 100 t = 5,6 hrs a41 = 100 t = 30.0 hrs ΠΛΟΥΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ CONTAINER ΠΛΟΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚ ΕΥΣΗ ΕΚΦΟΡΤ ΩΣΗ ΛΙΜ ΑΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Σ ΦΟΡΤΙΟΥ Γερανός a51 = 100 t = 5,6 hrs Γερανοί a61 = 100 t = 1.5 hrs Περονοφόρα a62 = 100 t = 1.7 hrs a71 = 100 t = 1.0 hrs Εικόνα 4 Η βέλτιστη συµβατική Lo-Lo αλυσίδα φορτίου

24 Η µεθοδολογία που παρουσιάστηκε δεν είναι στατική δεδοµένου ότι εύκολα µπορεί να ενσωµατώσει αλλεπάλληλους συνδυασµούς από διαθέσιµες τεχνολογίες σε αναζήτηση µίας βέλτιστης λύσης λαµβάνοντας υπόψη όλες τις φυσικές αλλά και τεχνολογικές παραµέτρους. Επιπλέον τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε µία υπολογιστική µέθοδο που και πολύ εύκαµπτη και προσαρµόσιµη είναι αλλά και έχει χαµηλές υπολογιστικές απαιτήσεις ενώ παράλληλα µπορεί γρήγορα και µε ακρίβεια να υπολογίσει χρόνο και κόστος. Σε γενικές γραµµές, η εισαγωγή της τεχνολογικής συνάρτησης µπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των θαλασσίων µεταφορών. Παρέχει καλές εφικτές (βέλτιστες) και ρεαλιστικές λύσεις που δύνανται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε πελάτη και να ενισχύσουν τις δυνατότητες της ναυτικής βιοµηχανίας. Εξάλλου η βελτιστοποίηση (γραµµικού προγραµµατισµού), έχει το θεωρητικό υπόβαθρο να υπολογίσει και να παράγει ελκυστικά και λογικά αποτελέσµατα. Η ενδεικτική µελέτη περίπτωσης που παρουσιάστηκε σε αυτή τη δηµοσίευση επιβεβαιώνει τις παραπάνω εκτιµήσεις και παρέχει ισχυρά πλεονεκτήµατα για την αποδοχή του µοντέλου. Η διευθέτηση της ροής του φορτίου από το σηµείο Α στο σηµείο Β µέσα στα χρονικά όρια (54 hrs) και η επίτευξη της προκαθορισµένης βελτιστοποίησης του κόστους (29, euros) δίδει στη φάση ξηράς ξηράς ένα συνδυασµό 59 µονάδων φορτίου φορτωµένες µε γερανούς σε φορτηγά και τα υπόλοιπα 41 containers φορτωµένα µε περονοφόρα. Επιπλέον όλες οι άλλες φάσεις εξυπηρετούνται είτε από µοναδικές σπέσιαλ τεχνολογίες είτε από φθηνές στάνταρ. Αυτή η ρεαλιστική εικόνα ικανοποιεί τον αντικειµενικό τύπο και όλες τις παραµέτρους βελτιστοποίησης (συµπεριλαµβανοµένης και της ενσωµατωµένης χρονικής προϋπόθεσης). Η τεχνολογική συνάρτηση υποστηρίζει τις ανάγκες τεχνολογίας για µία D2D µεταφορική αλυσίδα και εκπληρώνει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της. Για τον λόγο αυτό αποτελεί δοµικό µέρος κλειδί σε µία σειρά µελετών προσανατολισµένων στη ροή του φορτίου αρχίζοντας από τις λειτουργικές απαιτήσεις και τα προφιλ των µεταφορικών σεναρίων και καταλήγοντας στη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των κινήσεων του φορτίου από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο προορισµού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία για αυτή τη δηµοσίευση υποστηρίχθηκε εν µέρει από το επιδοτούµενο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας INTEGRATION (DG-TREN Contract No. GRD ).

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση Κεφάλαιο ο: Δικτυωτή Ανάλυση. Εισαγωγή Η δικτυωτή ανάλυση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ηλεκτρολογία. Όμως, ορισμένες έννοιες και τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμες και σε άλλες επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένες Μεταφορές Προϊόντων: Η Περίπτωση της Ελλάδας

Συνδυασμένες Μεταφορές Προϊόντων: Η Περίπτωση της Ελλάδας Συνδυασμένες Μεταφορές Προϊόντων: Η Περίπτωση της Ελλάδας Φοιτήτρια: Καγιαδάκη Νίκη Επιβλέπων καθηγητής: κ. Ξανθόπουλος Αναστάσιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Παράδειγμα ΕΠΙΠΛΟΞΥΛ Η βιοτεχνία ΕΠΙΠΛΟΞΥΛ παράγει δύο βασικά προϊόντα: τραπέζια και καρέκλες υψηλής ποιότητας. Η διαδικασία παραγωγής και για τα δύο προϊόντα περιλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 6: Μορφές Δικτύων Διανομής και κόστη Εφοδιαστικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών EMΠ

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών EMΠ Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών EMΠ Ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης της κατανομής πόρων για την συντήρηση των λιμένων της Ελλάδας Σωτήριος Χαριζόπουλος Επιβλέποντες: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ανδρέας Ευστρατιάδης και Γιώργος Καραβοκυρός Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗN ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μ. Καρλαύτης Ν. Λαγαρός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα #1: Ασκήσεις Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός Επιστήµονας Λέκτορας Πανεπιστήµιο Πειραιά Eletson Corporation

Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός Επιστήµονας Λέκτορας Πανεπιστήµιο Πειραιά Eletson Corporation Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης προς µία οικονοµικότερη διαχείριση του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών. Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Σάββας Σισμάνης Δρ., Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Μελετών και

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # : Επιχειρησιακή έρευνα Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικονομική Κατανομή Παραγόμενης Ενέργειας

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικονομική Κατανομή Παραγόμενης Ενέργειας Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικονομική Κατανομή Παραγόμενης Ενέργειας Αλέξανδρος Φλάμος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: aflamos@unipi.gr Τσίλη Μαρίνα Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος e-mail: marina.tsili@gmail.com Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Εισαγωγή Ασχολείται με το πρόβλημα της άριστης κατανομής των περιορισμένων πόρων μεταξύ ανταγωνιζόμενων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ενότητα #9: Αναλογικά Συστήματα Ελέγχου Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Νικόλαος Π. Βεντίκος 2 και Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 3 Η δυνατότητα χρήσης ροµποτικών (µη επανδρωµένων)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η επιχειρησιακή έρευνα επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων από επιχειρήσεις οργανισμούς, κράτη κτλ. Στα πλαίσια της επιχειρησιακής έρευνας εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Γραμμικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας. ΝτουµήΠ. Α.

Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας. ΝτουµήΠ. Α. Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας ΝτουµήΠ. Α. 1 Ταξινόµηση των λειτουργιών εµπορίας Προπαρασκευαστικές λειτουργίες Τυποποίηση Συσκευασία Ταυτοποίηση Λειτουργίες εφοδιασµού Μεταφορές Αποθήκευση Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Η «OutBoard Motors Co» παράγει τέσσερα διαφορετικά είδη εξωλέμβιων (προϊόντα 1 4) Ο γενικός διευθυντής κ. Σχοινάς, ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διανομής και Δικτύων

Μοντέλα Διανομής και Δικτύων Μοντέλα Διανομής και Δικτύων 10-03-2017 2 Πρόβλημα μεταφοράς (1) Τα προβλήματα μεταφοράς ανακύπτουν συχνά σε περιπτώσεις σχεδιασμού διανομής αγαθών και υπηρεσιών από τα σημεία προσφοράς προς τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

e-book Πρόωση Πλοίου

e-book Πρόωση Πλοίου e-book Πρόωση Πλοίου (για επαγγελματίες και σπουδαστές ναυπηγούς και μηχανολόγους μηχανικούς) Συγγραφείς: Θόδωρος Α. Λουκάκης, ομότιμος καθ. ΕΜΠ Αθανάσιος Δόδουλας, διπλ. Ναυπ. Μηχ. ΕΜΠ Ειδικά κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Απόσταση: χαρακτηριστικό του γεωγραφικού χώρου και παράλληλα «εμπόδιο» στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Η απόσταση είναι δυνατόν να μετρηθεί: (α) σε μονάδες μήκους (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. Η πρόοδος και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων τεχνολογικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα #: Δυναμικός Προγραμματισμός Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Δογάνης I. Bafumba Χ. Σαρίμβεης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

Φ. Δογάνης I. Bafumba Χ. Σαρίμβεης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής Αριστοποίηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συντονισμένη αξιοποίηση υδροηλεκτρικών και συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση μικτού ακέραιου τετραγωνικού προγραμματισμού. Φ. Δογάνης I. Bafumba

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Εισηγητές Δημήτρης Σπύρου Θανάσης Κοΐνης Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μηχανογράφησης Ο.Λ.Π. Α.Ε Εμπορικό Λιμάνι Μεγαλύτερη Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση προβληµάτων

Μοντελοποίηση προβληµάτων Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Θεωρία γράφων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση τόσο στο δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα 6 ο Φόρουμ Ενέργειας Πάτρα, 03-04 Φεβρουαρίου 2017 Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα Γεώργιος Πολυχρονίου Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2014

Στατιστικά Στοιχεία 2014 Στατιστικά Στοιχεία 2014 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2004 1.782 1.157 2.939 24.015.606 11.548.955 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ερευνητικού έργου

Ταυτότητα ερευνητικού έργου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ:

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: 3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ενότητα #12: Παραδείγματα Αναλογικών Συστημάτων Ελέγχου Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗN ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μ. Καρλαύτης Ν. Λαγαρός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού 1 Γραφική επίλυση Η γραφική μέθοδος επίλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ μικρά προβλήματα με δύο ή το πολύ τρεις μεταβλητές απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 8.1 Εισαγωγή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8.1 Εισαγωγή Η διατριβή συµβάλλει στην ανάπτυξη µεθόδων παροχής ΠοιΥπ σε DiffServ IP δίκτυα και το επιτυγχάνει µε δύο διαφορετικούς τρόπους: µε την παρουσίαση µεθόδων παροχής ΠοιΥπ που παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX, διαλ. 3. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 29/4/2017

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX, διαλ. 3. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 29/4/2017 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX, διαλ. 3 Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 29/4/2017 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Bέλτιστος σχεδιασμός με αντικειμενική συνάρτηση και περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό Τι είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός; Είναι το σημαντικότερο μοντέλο στη Λήψη Αποφάσεων Αντικείμενό του η «άριστη» κατανομή περιορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβληµα Μεταφοράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Επιχειρησιακή Έρευνα

Πρόβληµα Μεταφοράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Επιχειρησιακή Έρευνα Πρόβληµα Μεταφοράς Η παρουσίαση προετοιµάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Περιεχόµενα Παρουσίασης 1. Μοντέλο Προβλήµατος Μεταφοράς 2. Εύρεση Μιας Αρχικής Βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροδυναμική ανάλυση ναυτικών ελίκων. με χρήση συνοριακών στοιχείων Κ.Α. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

Υδροδυναμική ανάλυση ναυτικών ελίκων. με χρήση συνοριακών στοιχείων Κ.Α. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ 2ο Συνέδριο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. Ημερίδες ανάπτυξης και τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας, 22-24 Νοεμβρίου 2006 Υδροδυναμική ανάλυση ναυτικών ελίκων με χρήση συνοριακών στοιχείων Κ.Α. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα