Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund"

Transcript

1

2 Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ ÏËÙfi ÌÂÙÔ ÈÎfi ÎÂÊ Ï ÈÔ. Ù ÈÚ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë applefi ÙËÓ appleèùúôapple appleôappleùâ ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÔÌ [Commission de Surveillance du Secteur Financier] ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô [Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)] Î È Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 appleâú ÚÁ ÓÈÛÌÒÓ ÏÏÔÁÈÎÒÓ appleâó ÛˆÓ. Ù ÈÚÂ Û ÛÙ ıëîâ ÛÙÈ 9 ÁÔ ÛÙÔ Ù ÈÚ ÂÈ ı ÛÂÈ Û ΠÎÏÔÊÔÚ È ÊÔÚ ÀappleÔÎÂÊ Ï È (Ù «ÀappleÔÎÂÊ Ï È») Î È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ ÂÎ ÒÛÂÈ ÌÂÚ È Û ÔÚÈÛÌ Ó ΠÙËÁÔÚ Â Î È ÓÔÌ ÛÌ Ù. ÎfiÏÔ ı ÀappleÔÎÂÊ Ï È Ù Ó È ı ÛÈÌ ÁÈ ÂÁÁÚ Ê Î È ÂÍ ÁÔÚ ÛÙÈ 30 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2008: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner ) Allianz-dit Top Selection Europa 1) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz Investors Vision 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap 1) Allianz-dit Rising Stars Asia 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return 1) Allianz-dit Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect 1) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund φροντίδι Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg ËÏ ÊˆÓÔ: º Í: È. ÙÔapple.: Ï. Ù.: 1) ÂÓ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ- ÔÓÁÎ Î È ÂÓ È Ù ıâù È ÛÙÔ Î ÙÔ ÎÔ ÙÔ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ. 2

3 Allianz Global Investors Fund È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÙËÚÂ Ù È ˆÚÈÛÙ ÔÌ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ˆÚÈÛÙ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú Â. ÛÙÔÈ Â appleô apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi ÙËÓ 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007 ˆ ÙËÓ 30 ÂappleÙÂÌ Ú Ô ÂÓ ı appleú appleâè Ó ıâˆúô ÓÙ È apple Ú ÈÙ Ùˆ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ÂÍ ÏÈÍË ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ. Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Ú ÛÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 17 πô Ï Ô 2008: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ appleâú Ô Ô applefi ÙËÓ 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2006 ˆ ÙËÓ 17Ë πô Ï Ô ÁÁÚ Ê ÌappleÔÚÔ Ó Ó Á ÓÔÓÙ È ÌfiÓÔ Ì ÛË ÙÔ ÙÚ ÔÓ appleï ÚÂ Î È appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, Ù ÔappleÔ Û ÌappleÏËÚÒÓÔÓÙ È applefi ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛË Î È ÙËÓ appleèô appleúfiûê ÙË ÂÍ ÌËÓÈ ÎıÂÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈ ËÌÔÛÈ ıâ ÌÂÙ appleâèù. Ô appleïôappleôèëì ÓÔ Î È ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, Î ıò Î È ÔÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ÂÙ ÛÈÂ Î È ÂÍ ÌËÓÈ Â ÂÎı ÛÂÈ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó applefi ÙËÓ Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË, ÙÔ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È Î ıâ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚˆÌÒÓ Î È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.

4 Allianz Global Investors Fund Σηµαντική ειδοποίηση προς τους µεριδιούχους της Εταιρείας µας Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz-dit Absolute Return Allocation Ì ÙÔ Allianz All Markets Dynamic Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Ì ÙÔ Allianz All Markets Opportunities Ì ÈÛ applefi ÙÈ 5 ÎÙˆ Ú Ô Û Á ÒÓ ÛË ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ appleô Ó Ê ÚÂÙ È apple Ú apple Óˆ appleâúèáú ÊÂÙ È Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ƒâ ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙË 5Ë ÎÙˆ Ú Ô È ÌÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Ï Ó ÌÂÚ È ÙˆÓ appleôúúôêòóùˆó ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÊÔÚ ÙË 5Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007, ÙfiÌ Ù Î È ˆÚ Ó. ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ appleô appleèûùòóôóù È appleôïôá ÂÙ È Ì ÛË ÙÔ ÏfiÁÔ ÙË Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂ- Ê Ï ˆÓ appleúô Ù appleôúúôêòóù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÊÔÚ ÙË 5Ë ÎÙˆ Ú Ô ÌÂÚ È ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÛÙ Ì ÙËÛ Ó Ó ÂÎ Ô- ÓÙ È applefi ÙËÓ 3Ë ÎÙˆ Ú Ô Ù Ë ÂÍ ÏÈÍË ÂÓ ı ÂappleËÚ ÛÂÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ appleôúúôêòóùˆó ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ. ÌÂÚ È ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÛÙ Ì ÙËÛ Ó Ó ÂÍ ÁÔ- Ú ÔÓÙ È applefi ÙËÓ 4Ë ÎÙˆ Ú Ô Ù Ë ÂÍ ÏÈÍË ÂÓ ı ÂappleËÚ ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ ÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ appleôúúôêòóùˆó ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈˆÓ. Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Απορροφόν Υποκεφάλαιο Αναλογία µετατροπής Allianz-dit Absolute Return Allocation Allianz All Markets Dynamic A () 1:0, Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Allianz All Markets Opportunities A () 1:0, È È ÓÔÌ ÙÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ, Î ıò Î È applefi Ù appleôúúôêòóù ÀappleÔÎÂÊ Ï È appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëî Ó Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ ÌÂÙ ÛË. ŸÏ Ù ÍÔ appleô appleôúú Ô Ó applefi ÙË ÌÂÙ ÛË Ú ÓÔ Ó Ù appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï È. Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Ù ÈÚ ıâûâ Û ΠÎÏÔÊÔÚ Ù ÎfiÏÔ ı Ó ÀappleÔÎÂÊ Ï È : Ì ÈÛ applefi ÙÈ 5 ÎÙˆ Ú Ô 2007 Allianz All Markets Invest, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È I () Allianz All Markets Dynamic, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Allianz All Markets Opportunities, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Ì ÈÛ applefi ÙÈ 26 ª ÚÙ Ô 2008 Allianz Real Estate Securities Europe, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT () Allianz Tactical Asset Allocation Euroland, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT () Ì ÈÛ applefi ÙËÓ 1Ë appleúèï Ô 2008 Allianz RCM Global Agricultural Trends, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È AT (USD) Ì ÈÛ applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM China, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Indonesia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Japan, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Korea, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM Malaysia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD)

5 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Oriental Income, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) Î È P (USD) Allianz RCM Philippines, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Singapore, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Thailand, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Tiger, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Τροποποιήσεις των ενηµερωτικών δελτίων Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Ù ÈÚ appleôê ÛÈÛÂ, Ì ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, ÙËÓ ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô Ì ÈÛ applefi ÙÈ 29 ÔÂÌ Ú Ô 2007, ˆ ÂÍ : appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ È ÓÔÌ ÁÈ ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ È ÓÔÌ ı Â Ó È Ë 15Ë ÂÎÂÌ Ú Ô Î ıâ ÙÔ. Ï ÍË Û Ó ÏÏ ÁÒÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÈ apple.ì. ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ÔappleÔÈ appleôùâ ËÌ Ú appleô- Ù ÌËÛË, Ì ÂÍ ÚÂÛË ÙË Ï ÍË Û Ó ÏÏ ÁÒÓ ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ dit- Protect Global Winner 2014, Ë ÔappleÔ apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙÈ 7.00 apple.ì. ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ÔappleÔÈ appleôùâ ËÌ Ú appleôù ÌËÛË. ªÂÏÏÔÓÙÈÎ, ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú Â Ó È Î ıâ ËÌ Ú Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ ÔÈ ÙÚ appleâ Â Î È Ù ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó Û Ó ÏÏ Á. ÔÚÈÛÌfi ÙË ËÌ Ú appleôù ÌËÛË ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ˆ ÂÍ : «Ÿappleˆ ÔÚ ÛÙËΠapplefi ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ, Î ıâ ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú appleôùâïâ ËÌ Ú appleôù ÌËÛË, ÂÎÙfi Â Ó ÔÚ ÂÙ È È ÊÔÚÂÙÈÎ ÁÈ Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ. fió ÓÙ ÛÙÔÈ Ë apple ÚÂÎÎÏ ÓÔ Û applefiê ÛË ı ËÏÒÓÂÙ È ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ÏÏÔ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô.» È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz RCM Asia Pacific Î È Allianz RCM Best Styles Euroland ÙÚÔappleÔappleÔÈÔ ÓÙ È ˆ ÂÍ : «)... ÔÈ ÔappleÔ Â appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙˆÓ...» ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÙ È Ë Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÁÒÁˆÓ ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ dit-protect Global Winner 2014 ÂÓÒ Ë ÂÓfiÙËÙ «ÚÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ [º ÛË 1]» ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ˆ ÂÍ : «) È ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó ÓÙ È Ó ÁÔÚ ÛÙÔ Ó ÌÂÙÔ Î È apple ÚÂÌÊÂÚ ٠ÙÏÔÈ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó Ú ÛÙÈ ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙ  ÙË ÌÂÚÈÎ ÔÈ ÔappleÔ Â appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó ÛËÌ - ÓÙÈÎfi Ì ÚÔ ÙˆÓ appleˆï ÛÂˆÓ Î È/ ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ ÙÔ ÛÙÈ ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙ  ÙË ÌÂÚÈÎ. Ó ÓÙ È Âapple ÛË Ó appleôîùëıô Ó ÁÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ù ÙÏÔÈ ÂappleÈÏÔÁ ÁÈ ÌÂÙÔ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ.» Ó ÂÙ È Ó Úˆı appleúôì ıâè applefi ÔÛË ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Enhanced Money Market ˆ ÂÍ : «Œˆ Î È 20% ÙË appleâú applefi ÔÛË Ó ÓÙÈ ÙÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô Ì ËÌ Ú EONIA (Euro Overnight Index), Û ÌÊˆÓ Ì ÙË Ì ıô Ô 2» ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÙ È Ë ÂÓfiÙËÙ «ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙÔ Î Ï ıè ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÂappleÂÓ - ÙÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ» ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz-dit Growing Markets Protect Î È Ë ÂÓfiÙËÙ «ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ [ ÌÊˆÓ ÓÙ ÏÏ Á Û ÓÔÏÈÎ applefi ÔÛË ]» Û ÌappleÏËÚÒÓÂÙ È ˆ ÂÍ : «ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÂ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ È ÙËÚÂ Û Ó ıˆ ÙË Ó ÙfiÙËÙ È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, È È ÙÂÚ Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ Î È, ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ, Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙË ÓÔÌÈÎ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÙÔ. Ó, ˆ ÂÎ ÙÔ ÙÔ, appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, applefi Î ÓÔÓÈÎ Û Óı ÎÂ, Ô È ÂÈÚÈÛÙ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÂÓ ı ÂÈ appleï ÔÓ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈ ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi ÛÙfi Ô ÙÔ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï Ô ÛÙÔ È ÛÙËÌ appleô ÌÂÛÔÏ Â ÌÂÙ Í ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔ- ÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ Î È ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, Î È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ı ÂÙÔÈÌ ÛÙ ÁÈ Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË. Ó ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ú ÛÙÔappleÔÈËı ÂÍ ÈÙ ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, ÏÏ Ô ÓÙÈÛ Ì Ï- ÏfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ appleúfiîâèù È Ó ÓÙÈÎ - Ù ÛÙ ıâ applefi Ó Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ, ÙfiÙÂ, Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÌÂÙ - ÙÈÎ appleâúèfi Ô, ÂÓ ÂÙ È ÔÈ ÂappleÂÓ Ù Ó ÌËÓ Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô Î ıôú ÛÙËÎÂ.» Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh ı Â Ó È Ô appleôîïâèûùèîfi Ú ÎÙÔÚ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÌÔÛappleÔÓ È Î ËÌÔ- ÎÚ Ù ÙË ÂÚÌ Ó. 5

6 Allianz Global Investors Fund Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Ù ÈÚ appleôê ÛÈÛ Âapple ÛË, Ì ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, ÙËÓ ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô Ì ÈÛ applefi ÙÈ 5 ª ÚÙ Ô 2008, ˆ ÂÍ : ÂÓfiÙËÙ «ÓÔÏÈÎ ÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÁÒÁˆÓ ( ÌÊˆÓ ÓÙ ÏÏ Á Û ÓÔÏÈÎ applefi ÔÛË )» ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ dit-protect Global Winner 2014 Û ÌappleÏËÚÒÓÂÙ È ˆ ÂÍ : «ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÂ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ È ÙËÚÂ Û Ó ıˆ ÙË Ó ÙfiÙËÙ È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú - ÁÒÁˆÓ ˆÚ ÁÎ ÈÚË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, È È ÙÂÚ Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ Î È, ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ, Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙË ÓÔÌÈÎ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÙÔ. Ó, ˆ ÂÎ ÙÔ ÙÔ, appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, applefi Î ÓÔÓÈÎ Û Óı ÎÂ, Ô È ÂÈÚÈÛÙ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÂÓ ı ÂÈ appleï ÔÓ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈ ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi ÛÙfi Ô ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÛÙÔ È ÛÙËÌ appleô ÌÂÛÔÏ Â ÌÂÙ Í ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ Î È ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, Î È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ı ÂÙÔÈÌ ÛÙ ÁÈ Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË. Ó ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ú ÛÙÔappleÔÈËı ÂÍ ÈÙ ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ ˆÚ ÁÎ ÈÚË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, ÏÏ Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ appleúfiîâèù È Ó ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıâ applefi Ó Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ, ÙfiÙÂ, Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÌÂÙ ÙÈÎ appleâúèfi Ô, ÂÓ ÂÙ È ÔÈ ÂappleÂÓ Ù Ó ÌËÓ Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô Î ıôú ÛÙËÎÂ.» È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Euro Bond Total Return ÙÔ fiúèô Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÔ Û Ó ÏÏ ÁÌ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Â) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Í ÓÂÙ È applefi 10% Û 20% Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. appleèappleï ÔÓ, ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙËÓ appleâúèôúèûì ÓË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Ú ÚÙËÌ II Ú. 3 ÛÙ) ÙÔ appleï ÚÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô. È Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz PIMCO Euro Bond Fund Î È Allianz-dit Corporate Bond Global ÙÔ fiúèô Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÔ Û Ó ÏÏ ÁÌ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Â), ÓÙ ÛÙÔÈ, ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÛÙ) Í ÓÂÙ È applefi 10% Û 20% Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Ô appleâúèôúèûìfi Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÈ Ó fiìâóâ ÁÔÚ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Á) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Í ÓÂÙ È applefi 10% ÛÙÔ Ó ÙÚ ÙÔ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. È Ù ÎfiÏÔ ı ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Ô appleâúèôúèûìfi ÙË ÎıÂÛË ÛÙÈ Ó fiìâóâ ÁÔÚ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Á) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Í ÓÂÙ È applefi ÙÔ 10% ÛÙÔ Ó ÙÚ ÙÔ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. appleèappleúfiûıâù, Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ È ÚÎÂÈ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Á ÓÔÓÙ È appleèô Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó. È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Enhanced Money Market ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È Ë Ì ıô Ô appleôïôáèûìô ÙË appleúôì ıâè applefi ÔÛË. Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Allianz Global Investors Fund («Ë Ù ÈÚ») appleôê ÛÈÛÂ Ó ı ÛË Û ÈÛ applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÏ Á : ÏÏ Á ÛÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô dit-protect Global Winner 2014 Î Ù ÙËÓ º ÛË 2 ( applefi ÙÈ 26 appleúèï Ô 2014 Î È ÌÂÙ ) ˆ ÂÍ : «ªÂÙ ÙËÓ º ÛË 1, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô È ı ÙÔ Ó appleúôê Ï Â Î ÈÚÈÒÓ/ÎÈÓ ÓÔ appleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌ ÓÔ appleúô ÙÈ ÚËÌ Ù ÁÔÚ, ÁÈ Ì ÁÈÛÙÔ È ÛÙËÌ 40 ÂÚÁ ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ ÙÈ ÙÚ appleâ Â. Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË appleâúèfi Ô, ı ËÌÈÔ ÚÁËı ÌÈ Ó ÔÌ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ, Ë ÔappleÔ ÍÂÎÈÓ Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô ÚËÌ Ù ÁÔÚ (appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ) Î È Ë ÔappleÔ appleúôôú ÂÙ È Ó ÂÈ, Î Ù Ú Ó, apple ÚÂÌÊÂÚ ÔÌ Ì ÙË ÔÌ ÙË º ÛË 1. º ÛÈÎ, ÔÈ fiúôè Î È ÔÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚË ÔÌ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È applefi ÙÈ Û Óı ΠÙË ÁÔÚ ÙË ÚÔÓÈÎ ÛÙÈÁÌ ÙË Ó È ÚıÚˆÛË. Ù ÙË Ï ÍË Î ıâ ÔÌ, ı ÍÂÎÈÓ ÂÈ Î È apple ÏÈ ÌÈ Ó ÔÌ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ( ÓÓÔÈ ÌÂÙ Î ÏÈÛË - rolling concept). ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî appleô ÊÔÚ ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚ ÔÌ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙËÓ applefiîùëûë Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 100%, Î Ù appleúôû ÁÁÈÛË, ÛÙÔ Ì ÛÔ fiúô applefi ÔÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË Ó ÔÌ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ì ÚÈ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂapplefiÌÂÓË Ó appleâúèfi Ô 8 ÂÙÒÓ, ÔÌ apple ÚÂÌÊÂÚÔ Ì ÂΠÓË ÙË º ÛË 1. ÂÓ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó apple ÚÍÔ Ó ÂÁÁ ÛÂÈ fiùè ı ÂappleÈÙ ıâ Û ÌÌÂÙÔ ÙË Ù ÍË ÙÔ 100%. Ô appleôûôûùfi Û ÌÌÂÙÔ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙÈ Û Ó ıâè Û Óı ΠÙË ÁÔÚ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙË º ÛË 1 ÈÛ Ô Ó Î È ÛÙÈ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚÂ Ê ÛÂÈ.» ÈÛ Á ÁÂÙ È ˆÚÈÛÙ apple Ú ÁÚ ÊÔ Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ appleâúèôúèûì ÓË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities Î È Allianz Tactical Asset Allocation Euroland ˆ ÂÍ : «Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙÔ Ú ÚÙËÌ ππ, Ú. 3 ÛÙ), Î Ù apple Ú ÎÎÏÈÛË ÙÔ Ú ÚÙ - Ì ÙÔ ππ, Ú. 3 ) ˆ ) Î È Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Ú ÙË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ, Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ ˆ ÙÔ 100% ÙÔ Î ı ÚÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï Ô Û ٠ÙÏÔ Î È Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, Ù ÔappleÔ È ı ÙÂÈ ÁÈ Ù ÔappleÔ apple Ú ÂÈ ÂÁÁ ËÛË Ë Úˆapple Î ŒÓˆÛË, Ë

7 Allianz Global Investors Fund Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙË.. ÎÂÓÙÚÈÎ, appleâúèêâ- ÚÂÈ Î ÙÔappleÈÎ Ú ÙÔ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙÔ.... ÈÂıÓ ÔÚÁ - ÓÈÛÌÔ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ó appleâúèûûfiùâú ÎÚ ÙË-Ì ÏË ÙË.., ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù - ÁÔÚ È Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÍÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, ÂÓÒ ÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ ÙË È Î ÔÛË ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó appleâú ÓÔ Ó ÙÔ 30% ÙÔ Î ı ÚÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô.» ÏÏ Á ÛÙËÓ ÔÓÔÌ Û ÚÎÂÙÒÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ˆ ÂÍ : Προηγούµενο όνοµα Υποκεφαλαίου Νέο όνοµα Υποκεφαλαίου dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I () ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÙËΠ۠Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (). Τροποποίηση της Αµοιβής ιαχείρισης ÙÚ Ô Û ÌÔÈ È Â ÚÈÛË ÌÂÙ Ï ıëîâ ÁÈ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 applefi 0,35% ÂÙËÛ ˆ Û 0,30% ÂÙËÛ ˆ, Ì ÈÛ applefi ÙËÓ 1Ë appleúèï Ô Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È, fiappleˆ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î Ì ٠ÓÙ ÛÙÔÈ ÀappleÔÎÂÊ Ï È ÙË Allianz Global Investors Selections, ÌÈ ÏÏË ÂÙ ÈÚÂ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂappleÂÓ ÛˆÓ, Ë ÔappleÔ ÂÈ Û ÛÙ ıâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô Û Ó ÓˆÛË ı ÙÂı Û ÈÛ ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú Î È ÒÚ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË (Ë «ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô»). Ù ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÙË Allianz Global Investors Selections ı Û ÓÂÓˆıÔ Ó Ì ٠ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Î È fiïôè Ô ÊÈÛÙ ÌÂÓÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections ı Ï Ô Ó ÙfiÌ Ù Î È ˆÚ Î Ì ÂappleÈ Ú ÓÛË ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Ì Ûˆ ÓÙ ÏÏ Á, ÌÂ Ó ÏÔÁ Ó appleúô Ó. ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô ı appleôùâïâ Âapple ÛË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÚÍË È ıâûë ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, ÂÓÒ Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF ı Û Ó ÛÙ ÓÙ È appleôîïâèûùèî ÛÙ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô Ô Ó ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections. È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ı Ï Ì ÓÔ Ó Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ˆ ÓÙ ÏÏ ÁÌ ÁÈ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections. Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections, fiappleˆ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 ı appleôùâïâ ÙËÓ Ú ÈÎ Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ÂÓÒ ÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÂÓ ı ÚÂÈ ÛÙÂ Ó Î Ù ÏÏÔ Ó ÂappleÈappleÏ ÔÓ appleôûfi ÁÈ ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ. ÙÂÏ ٠appleúôıâûì ÁÈ ÙË È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections Â Ó È ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ÂÚÈÓ ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÂÍ ÈÚÔ Ì ÓÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÙÂÏ ٠appleúôıâûì È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ Â Ó È ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ÂÚÈÓ ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ı Ï Ô Ó Ù ÌÂÚ È ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 appleúèó ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú, ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË Î È Û  ÏÔÁÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Ù ÌÂÚ È ı ÌÂÙ ÙÚ appleô Ó ÙfiÌ Ù Û ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË. ŸÏ Ù ÌÂÚ È ÙË Allianz Global Investors Selections appleô appleúfiîâèù È Ó Û ÓÂ- ÓˆıÔ Ó ı Î ÚˆıÔ Ó ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Î Ù ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙÔ Ì ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF. È ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz Global Investors Selections, ÔÈ ÔappleÔ Â ı apple Ú Ï Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections RCM Philippines ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ı ÓÙÈÌÂÙˆapple - ÔÓÙ È ˆ ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï ˆÓ AGIF. appleôì Óˆ, Ë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ È appleú ÁÌ Ù ÛË ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÂÈ ÙË Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, Ë ÔappleÔ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË AGIF ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô Ù Î ÓfiÓ, Ë appleúòùë ËÌ Ú È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÓÂÔÛ - ÛÙ ı ÓÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF ı Â Ó È Ë 6Ë ÎÙˆ Ú Ô øûùfiûô, ÔÈ ÈÙ ÛÂÈ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Philippines appleú appleâè Ó Ô Ó Î Ù ÙÂı ÙÔ ÚÁfiÙÂÚÔ Ì ÚÈ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( ÛÙÈ 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÙÂıÔ Ó Û ÈÛ ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô ÂÓ È ÌÂÛË È ÓÔÌ ÁÈ ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ È ÓÔÌ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÁÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È appleúô appleôúúfiêëûë appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ appleúèó applefi ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô ÙË Û Ó ÓˆÛË.

8 Allianz Global Investors Fund Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Απορροφόν Υποκεφάλαιο Αναλογία µετατροπής Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 ÍÔ appleô appleúô Î Ó applefi ÙË È ÈÎ Û ÙË Û Ó ÓˆÛË Ú ÓÔ Ó ÙËÓ Allianz Global Investors Group. Ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Subfund Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 I () ÎÏÂÈÛ ÛÙÈ 17 πô Ï Ô Μεταγενέστερα γεγονότα Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Ù ÈÚ ıâûâ Û ΠÎÏÔÊÔÚ Ù ÎfiÏÔ ı Ó ÀappleÔÎÂÊ Ï È : Ì ÈÛ applefi ÙÈ 28 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM Global Infrastructure, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È AT (USD) Ì ÈÛ applefi ÙÈ 7 ÔÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM European Equity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Ì ÈÛ applefi ÙÈ 17 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM India, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ IT (USD) Ì ÈÛ applefi ÙÈ 19 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM Demographic Trends, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È AT (USD) Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Top Selection Ì ÙÔ Allianz RCM European Equity Allianz RCM Rising Stars Asia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Ì ÙÔ Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A2 () Allianz RCM Rising Stars Asia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ CT () Ì ÙËÓ Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ CT2 () Ì ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô Allianz RCM Demographic Trends Î È Allianz RCM Innovation Trends ÙË Allianz Global Investors Trends Ì ÙÔ Allianz RCM Demographic Trends ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 19 ÂÎÂÌ Ú Ô Συγχώνευση Αµοιβαίων Κεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ

9 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Ì ÙÔ Allianz RCM Tiger ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 28 ÔÂÌ Ú Ô Πράκτορες Πληρωµών και Πληροφοριών applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Àapple ı ÓÔ ªËÙÚÒÔ Î È Ú ÎÙÔÚ ªÂÙ È ÛÂˆÓ ÙË Ù ÈÚ ÂÈ ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙËÓ State Street Bank Luxembourg S.A. ÛÙËÓ RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Ô appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô Ì ËÌÂÚÔÌËÓ 3 ÎÙˆ- Ú Ô 2008 Â Ó È appleúôûappleâï ÛÈÌ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó ÁÈ ÙÔ ªÂÚÈ ÈÔ Ô applefi ÙËÓ Ú ÙË Ù ÈÚÂ, ÙÔÓ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È ÙÔ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.

10 Allianz Global Investors Fund Περιεχόµενα Απόδοση Επενδυτική πολιτική και στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Έκθεση ρευστοποίησης Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Συγκεντρωτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Οικονοµικές καταστάσεις των Υποκεφαλαίων Χαρτοφυλάκια επενδύσεων Κατάσταση εργασιών Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών στα Μερίδια Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Κατάσταση εργασιών Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Allianz Global Investors Fund

11 Allianz Global Investors Fund Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις Σηµείωση για τους επενδυτές στη ηµοκρατία της Αυστρίας Σηµείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τους Μεριδιούχους Περαιτέρω µη ελεγµένες πληροφορίες Αξία σε κίνδυνο (VaR) ιανοµή Ανώτατη τιµή έκδοσης/κατώτατη τιµή εξαγοράς Ευρετήριο

12 Allianz Global Investors Fund Απόδοση Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης 1 έτος (30 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Allianz RCM Global Equity AT () 13/06/ ,76 AT (USD) 13/06/ ,65 CT () 04/06/ ,79 IT () 04/06/ ,79 WT () 25/09/ ,23 Allianz RCM Asia Pacific A () 11/01/ ,85 A (USD) 11/03/ ,05 AT () 04/06/ ,76 CT () 04/06/ ,74 I () 11/01/ ,45 I (USD) 11/01/ Allianz RCM Global Sustainability A () 02/01/ ,50 A (USD) 02/01/ ,62 CT () 31/07/ ,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT () 04/06/ ,45 CT () 04/06/ ,83 I () 12/07/ ,09 dit-protect Global Winner 2014 AT () 24/04/ ,66 Allianz-dit Top Selection Europa A () 06/01/ ,50 Allianz RCM Euro Equity Index A () 24/02/ ,35 I () 24/02/ ,07 Allianz Investors Vision AT () 02/11/2006 0,85 CT () 02/11/2006 0,37 I () 02/01/2003 1,49 IT () 06/11/2007 WT () 02/11/2006 1,74 Allianz-dit Global EcoTrends A () 03/05/ ,55 AT () 04/06/ ,55 CT () 04/06/ ,17 RCM IT () 04/06/ ,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A () 16/10/ ,87 AT () 16/10/ ,87 CT () 02/11/ ,42 I () 04/10/ ,29 IT () 04/10/ ,29 W () 02/10/ ,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A () 16/10/ ,60 AT () 16/10/ ,61 CT () 02/11/ ,11 I () 04/10/ ,02 IT () 04/10/ ,00 W () 02/10/ ,04 W (H-SKK) 15/05/ ,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) 15/02/2008 CT () 31/07/ ,64 W (H-) 12/12/ ,28 10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

Κατακραυγή κατά πολιτικών

Κατακραυγή κατά πολιτικών À ø π Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 195 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª À øª ) ΣHMEPA ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θεραπείες-σοκ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

Στην εφεδρεία με κουρεμένη και την αποζημίωση

Στην εφεδρεία με κουρεμένη και την αποζημίωση Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.880 Àƒø 1,30 TPITH 1 NOEMBPIOY 2011 www.enet.gr Στην εφεδρεία με κουρεμένη και την αποζημίωση ª Àƒ ªE ÙËÓ appleô ËÌ ˆÛË Î È ÌÂ È È- Î Û Â -ÂÍappleÚ ÛappleÚÒ ÓÔÓÙ È ÛÙËÓ ÂÊ Ú 30.000

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος À ø π Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 172 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ Μαζί να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό À ø π Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 98 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ ÛÙÔ OTA

KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ ÛÙÔ OTA EK O H TH E HNIKH ETAIPEIA TO IKH ANA TY H KAI AYTO IOIKH H A.E. ñ OMHPOY 19, 10672 A HNA K..A. EºHMEPI E I K A I O E P TO EPIO IKO TH EETAA AE E P I O O ñ T E Y X O 2 0 A PI IO - IOYNIO 2002 KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi

Διαβάστε περισσότερα

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία À ø π Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 148 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) OIKONOMIA ΣHMEPA Αμυδρό φως στο τούνελ για το

Διαβάστε περισσότερα

NEO MNHMONIO A O E TEMBPIO

NEO MNHMONIO A O E TEMBPIO ª ƒ ª Δ YNENTEY H TÔÌ X ÓÎ O ÃÔÏÈÁÔ ÓÙÈ Ófi ËıÔappleÔÈfi ÌÈÏ ÂÈ ÁÈ ÙÈ Ú ÙÔ Î È ÙË Ó ÙÔ Ù ÈÓ ñ KOMIK ÂÚÈÓ Ú ÛÙÒÓË ÌÂ Ê ÓÙ Û ÂÍÔ ÏÈÎ ÓÔÛ Ì Ù ÙËÓ appleâú Ô Ô ÙˆÓ È ÎÔappleÒÓ ñoù Ó ÙÔ apple È ÊÔ Ù È ÙÔÓ Ô

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών À ø π Σάββατο 14 -Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 94 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Διαβάστε περισσότερα

O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο

O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.735 Àƒø 1,30 TPITH 10 MA OY 2011 www.enet.gr È Ô Ó Ë Î ÂÚÓËÙÈÎ ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ù ÛÎÏËÚfiÙÂÚ Ì ÙÚ appleô Ú ÔÓÙ È O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο apple ΈÓÛÙ ÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

ºA IAZONTAI TA EI O HMATA A O 500-2.650

ºA IAZONTAI TA EI O HMATA A O 500-2.650 ΣΗΜΕΡΑ Συλλεκτική έκδοση του «E»-Iστορικά 196 σελίδες O Δøμƒπ Δ Μαζί τα ένθετα ñ 2 H ÏÏË fi Ë ñ ÔÌÈÎÛÔ ÚfiÌÈÔ ñ μè ÏÈÔı ÎË ñ ÀÁÂ & È ÙÚÔÊ ΣABBATO 8 OKTΩBPIOY 2011 www.enet.gr ΕΤΟΣ 37ο Αρ. φύλλου 10.862

Διαβάστε περισσότερα

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ.

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ. À ø π Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 AÚ. Ê ÏÏÔ 210 Σ H M E PA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ Ανοικτό το κόμμα για συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση «Για τέσσερεις λόγους πήραμε την απόφαση για κατά βούληση στις προεδρικές»,

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ οι εντατικές για συγκυβέρνηση Ενδεχόμενη φυγή των Καρογιάν και Ομήρου αφήνει το κλειδί των συνομιλιών στον Νίκο Αναστασιάδη

Τεστ οι εντατικές για συγκυβέρνηση Ενδεχόμενη φυγή των Καρογιάν και Ομήρου αφήνει το κλειδί των συνομιλιών στον Νίκο Αναστασιάδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 e-περιοδικά Η μετά την τυπογραφία εποχή είναι πλέον γεγονός, με ήχο, βίντεο και άλλες καινοτομίες. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 Formula 1 Το πρωτάθλημα της Formula 1 αναμένεται να πιάσει φωτιά

Διαβάστε περισσότερα

Αυστηρό μήνυμα των ΗΠΑ προς Τουρκία «Δεν θα επιτρέψουμε την παρεμπόδιση των εργασιών αλλά και των συμφερόντων της αμερικάνικης Noble»

Αυστηρό μήνυμα των ΗΠΑ προς Τουρκία «Δεν θα επιτρέψουμε την παρεμπόδιση των εργασιών αλλά και των συμφερόντων της αμερικάνικης Noble» À ø π Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 152 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Υπονόμευση Χριστόφια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΣ 2012 À ø π Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 214 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi À ø π Κυριακή 30 Μαΐου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 83 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΗΚΟ δεν φεύγει από την κυβέρνηση Αποχώρηση του κόμματος θα ισοδυναμούσε με πολιτικό πραξικόπημα, τονίζει στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν

Το ΔΗΚΟ δεν φεύγει από την κυβέρνηση Αποχώρηση του κόμματος θα ισοδυναμούσε με πολιτικό πραξικόπημα, τονίζει στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν À ø π Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 102 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

T EPNOM I TO ºOYKOY IMA

T EPNOM I TO ºOYKOY IMA Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.715 Àƒø 1,30 TETAPTH 13 A PI IOY 2011 www.enet.gr ÙÔ ÓÒÙ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÎÈÓ ÓÔ «7» Ó Û Ó ÔÈ I appleˆóâ ÙÔ Ù ËÌ T EPNOM I TO ºOYKOY IMA MÈÛfiÏÔÁ applefi Î ÚÓËÛË, ÂÙ ÈÚÂ Î È ÂappleÈÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοίχημα η αυτοδυναμία Κρίσιμη μάχη με όλα τα σενάρια ανοικτά για την επόμενη μέρα

Στοίχημα η αυτοδυναμία Κρίσιμη μάχη με όλα τα σενάρια ανοικτά για την επόμενη μέρα πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 49 ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Διαφωνίες για τα πυρά Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

M OYMEPAN K TA 2 XAPAT IA

M OYMEPAN K TA 2 XAPAT IA ª ƒ ª Δ ENΘETO 2Η ΑΛΛΗ OΨΗ E NIKH BIB IO HKH H ÎÈ ˆÙfi ÌÂÙ ÎÔÌ ÂÈ «TPAM 1852» TOY EDWARD LEE TA XNAPIA TOY ABKPAºT TA EMBO IA øzoyn PO H TIKH IATPIKH KAI Y EIA MEPE A A IAMANTH THN A HNA A O PO ø IKE MAPTYPIE

Διαβάστε περισσότερα

Στον σκληρό πυρήνα της τρομοκρατίας Εκτιμάται ότι ανήκουν τα δύο άτομα που αντήλλαξαν πυρά με αστυνομικούς στη Δάφνη

Στον σκληρό πυρήνα της τρομοκρατίας Εκτιμάται ότι ανήκουν τα δύο άτομα που αντήλλαξαν πυρά με αστυνομικούς στη Δάφνη 01-110310 10-03-10 22:29 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.421 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΑΠO ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛEΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΟ-Ε.Ε. θα στριμώξουν τον Χριστόφια Τον Νοέμβριο θα προταθεί στην Κύπρο συμμετοχή στον νέο ευρω-νατοϊκό σχεδιασμό με πλήρη ισότητα

ΝΑΤΟ-Ε.Ε. θα στριμώξουν τον Χριστόφια Τον Νοέμβριο θα προταθεί στην Κύπρο συμμετοχή στον νέο ευρω-νατοϊκό σχεδιασμό με πλήρη ισότητα À ø π Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 92 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου NOKES και GREENWOOD Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου Ο γρήγορος τρ πος για να υλοποιηθεί το έργο έγκαιρα και στο πλαίσιο του προϋπολογισµο applefiï ÙÔ Ô ËÁfi È Â ÚÈÛË ÚÁÔ NOKES και GREENWOOD applefiï

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΣΥ με 26,5% και ΑΚΕΛ με 26,1%

ΔΗΣΥ με 26,5% και ΑΚΕΛ με 26,1% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Με το...γάντι Από άνδρες για γυναίκες Στο εγγύς μέλλον ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί εξ... αποστάσεως τα κομπιούτερ. Με το σύστημα G-speak, οι νέες οθόνες θα «καταλαβαίνουν»

Διαβάστε περισσότερα

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος K E º π π ªπ Δ ƒ π À ª 6 ÈÛ ÁˆÁ OΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙχειρηματικής ζωής. Παρ λο που η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα