Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ"

Transcript

1 1 ἐν Ἐσόπτρῳ

2 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ. Γορτύνης & Ἀρκαδίας 11 Μιά ἄλλη σύνοψη γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιμόθεο Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου 15 Μαζί μέ τούς γονεῖς Οἱ καλοί γονεῖς 17 Μέ ἐνδιαφέρον γιά τούς νέους 21 Ἡ ἄσκηση στον σύγχρονο τρόπο ζωής: Ἡ ἄσκηση μέσα στον γάμο Τοῦ ρ. ημητρίου Καραγιάννη, παιδοψυχιάτρου - Θεραπευτή οἰκογένειας 22 Νεκρολογίες 29 Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο καί Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἱ. Μ. Γορτύνης & Ἀρκαδίας 30 Σταλάγματα Ἁγιότητος Ὕμνος προς την ἀγάπην 31 Τριμηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἱ. Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Ἔτος 1 ο Τεῦχος 2 ο Ἐκδίδεται τῇ προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου Ἐκδόσεις: «ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ( ) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης ( ) π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος Ἐπιμέλεια κειμένων: ημήτριος ασκαλάκης, Φιλόλογος - Ἱεροψάλτης Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 2

3 Προοίμιο Φίλοι Ἀναγνῶστες, Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε ὁ ἄνθρωπος πού ἀνέλαβε νά μεταφέρει καί νά διαδώσει τό Χριστιανισμό στή ύση. Σέ ὅλη του τή ζωή ἀγωνίστηκε μέ βαθιά πίστη καί ἔνθερμο ζῆλο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ. Γιά νά ἐκπληρώσει τό θεάρεστο ἔργο πού τοῦ ἀνατέθηκε ταξίδεψε σέ πολλές περιοχές ἀντιμετωπίζοντας συχνά ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες ἤ ἄλλου εἴδους δυσκολίες καί δοκιμασίες. Μία ἀπό αὐτές τίς δυσκολίες, μία κακοκαιρία, ὁδήγησε τό πλοῖο, μέ τό ὁποῖο ταξίδευε, στόν ὁρμο τῶν Καλῶν Λιμένων στήν Νότια Κρήτη. Ἀπό αὐτό τό μέρος ἔγινε ἡ γνωριμία τοῦ Παύλου μέ τό νησί τῆς Κρήτης, ὅπου πραγματοποίησε τό ἀποστολικό του ἔργο τό 63 μ. Χ. Ὡς ἐλάχιστο, λοιπόν, δεῖγμα εὐχαριστίας γιά τή μεγάλη εὐλογία πού δόθηκε στήν Κρήτη καί εἰδικότερα στήν περιοχή τῶν Καλῶν Λιμένων, τό περιοδικό «ἐν Ἐσόπτρῳ» ἀφιερώνει ταπεινά τό παρόν τεῦχος στή μνήμη τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν. 3

4 Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν εννήθηκε στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, μεταξύ τῶν ἐτῶν 5-15 μ.χ. Τό ὄνομά του ἦταν Σαούλ, ἐνῶ στούς ἑλληνιστικούς κύκλους τῆς Ταρσοῦ ἦ- ταν γνωστός καί σάν Σαῦλος ἤ Παῦλος. Οἱ γονεῖς του ἦταν Ἑβραῖοι τῆς φυλῆς τοῦ Βενιαμίν, ἀλλά ὁ πατέρας τοῦ εἶχε ἀποκτήσει καί τή ῥωμαϊκή ὑπηκοότητα. Αὐτό τό χαρακτηριστικό ἔδινε σημαντικά προνόμια στόν Παῦλο, πού κληρονόμησε τήν ἰδιότητα τοῦ Ῥωμαίου πολίτη ἀπό τόν πατέρα του. Ἡ ἀνατροφή τοῦ Παύλου βασίστηκε στίς αὐστηρές φαρισαϊκές ἀρχές καί στίς διδασκαλίες τῆς θρησκείας τῶν Πατέρων του. Παράλληλα ὅμως ἡ μόρφωσή του δέχτηκε ἐ- πιρροές ἀπό τήν ἑλληνιστική σκέψη καί ἰ- διαίτερα τή φιλοσοφία τῶν στωικῶν φιλοσόφων, καθώς διδάχτηκε τήν ἑλληνική γλώσσα καί τόν ἑλληνικό τρόπο ζωῆς. Ἦταν ἑπομένως ὁ Παῦλος ἕνα ἄτομο μέ ἰουδαϊκή ἀνατροφή, ἀλλά μέ ἑλληνιστική ἐκπαίδευση. Αὐτό ἦταν τό χαρακτηριστικό πού οὐσιαστικά τόν ἀνέδειξε σέ «Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν». ιότι ὁ Παῦλος ἦταν αὐτός πού πίστεψε ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ ἔπρεπε νά ἀγκαλιάσῃ ὅλες τίς φυλές, ὅλα τά χρώματα καί τίς τάξεις καί τό ἐφάρμοσε ταξιδεύοντας σέ ὅλον τόν τότε γνωστό εἰδωλολατρικό κόσμο. Ἔφηβος ἀκόμα ἔρχεται στήν Ἱερουσαλήμ, γιά νά σπουδάσῃ στό πανεπιστήμιο τοῦ Ναοῦ. Αὐτό πρέπει νά ἔγινε μετά τό δράμα τοῦ Γολγοθᾶ, γιατί δέν φαίνεται νά γνώρισε τόν Ἰησοῦ κατά τή δράση του. Ὁλοκληρώνει τίς σπουδές του δίπλα στόν μεγάλο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ καί γίνεται καί ὁ ἴδιος νομοδιδάσκαλος. Μάλιστα, πολύ πιθανόν νά ἦταν καί μέλος τοῦ Συνεδρίου. Ἔχοντας τήν ἰδιότητα τοῦ 4

5 νομοδιδασκάλου, ἀποκτᾶ μεγάλη ἐπιρροή στά Ἱεροσόλυμα καί γίνεται ἐνθουσιώδης Φαρισαῖος καί ὁρκισμένος διώκτης τῶν Χριστιανῶν καί μάλιστα ἔλαβε μέρος στόν λιθοβολισμό τοῦ πρωτομάρτυρα Στεφάνου, τό 36 μ. Χ. Πίστευε ὅτι ἔτσι προστάτευε ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχε, τή θρησκεία καί τό ἔ- θνος του. Ἡ μεταστροφή τοῦ Παύλου συνέβη ὅταν ὁ ἴ- διος ὡς ἐπικεφαλῆς ἔφιππου ἀποσπάσματος πήγαινε στή αμασκό τῆς Συρίας, μέ σκοπό νά συλλάβῃ ὅλους τούς χριστιανούς καί νά τούς ὁδηγήσῃ στά Ἱεροσόλυμα, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἀρχιερέα. Ὁ ἴδιος μᾶς περιγράφει αὐτό τό περιστατικό (Πράξεις 22, 6-10): «Ἐνῶ δὲ ἐπροχωροῦσα καὶ ἐ- πλησίαζα εἰς τὴν αμασκόν, αἴφνης κατὰ τὸ μεσημέρι ἄστραψε γύρω μου ὁλόλαμπρο φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ἔπεσα τότε κάτω εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤ- κουσα φωνήν, ποὺ μοῦ ἔλεγε: Σαούλ, Σαούλ, διατί μὲ καταδιώκεις; Ἐγὼ δὲ ἀπήντησα: Ποιὸς εἶσαι Κύριε; Καὶ μοῦ εἶπε: Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς, ὁ Ναζωραῖος, τὸν ὁποῖον σὺ καταδιώκεις. Αὐτοὶ δὲ ποὺ ἦ- σαν μαζῇ μου, εἶδαν τὸ φῶς, ἐκυριεύθησαν ἀπὸ φόβον, ἀλλά δὲν ἐξεχώρησαν ταὶς λέξεις ἐκείνου, ὁ ὁποῖος μου ὡμιλοῦσε. Ἐγὼ δὲ εἶπα: Τί νὰ κάμω, Κύριε; Ὁ δὲ Κύριος μοῦ εἶπε: Σήκω, πήγαινε εἰς τὴν αμασκόν καὶ ἐκεῖ θὰ σοῦ λεχθεῖ δι ὅλα, ὅσα ὁ Θεὸς ἔχει ὁρίσει νὰ κάμῃς ἐσύ». Πράγματι μετά ἀπό αὐτό τό γεγονός, ὁ Παῦλος ὁ- δηγεῖται χειραγωγούμενος στή αμασκό, γιατί εἶχε τυφλωθεῖ προσωρινά ἀπό τό δυνατό φῶς. Ἐκεῖ, κατηχεῖται καί βαπτίζεται ἀπό τόν Ἀνανία καί ἀντί νά διώξῃ τούς χριστιανούς, ἔγινε κήρυκας τοῦ χριστιανισμοῦ τόσο θερμός, τόσο δραστήριος, τόσο ἀτρόμητος, ὥ- στε ὀνομάστηκε «Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν» καί κατατάχτηκε μεταξύ τῶν κορυφαίων ἀποστόλων. Ἄν καί δέν ἦταν μαθητής τοῦ Χριστοῦ, ἔλαβε τόν τίτλο τοῦ ἀποστόλου, γιατί στόν χριστιανισμό κλήθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ, ἡ δέ διδασκαλία του ἦταν φυσική συνέπεια τῆς κλήσεως αὐτῆς. Ὁ Παῦλος ἀποσύρεται γιά λίγο στήν ἔρημο της Ἀραβίας, γιά ἀσφάλεια καί γιά νά σκεφθῇ καί κατόπιν ἐπιστρέφει στή αμασκό ὅπου ἀσκεῖ ἱεραποστολικό ἔργο γιά τρία χρόνια. Στή συνέχεια μεταβαίνει στήν πατρίδα του τήν Ταρσό, περνώντας γιά λίγο ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, γιά νά συναντηθῇ μέ τούς άποστόλους καί ἰδιαίτερα μέ τόν Πέτρο. Στήν Ταρσό συνεχίζει τή δράση του γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, ἕως ὅτου τόν καλεῖ ἡ ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας, γιά νά τοῦ ἀναθέσῃ τό ἱεραποστολικό ἔργο στόν ἀχανῆ χῶρο τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου. Ἡ πρώτη περιοδεία τοῦ Παύλου μαζί μέ τόν ἀ- πόστολο Βαρνάβα εἶναι μεταξύ τῶν ἐτῶν μ.χ. καί περιλαμβάνει τίς περιοχές τῆς Πισιδίας, τῆς Λυκαονίας καί τῆς Παμφυλίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν Κύπρο καί τήν Ἱερουσαλήμ. Στήν ἑπόμενη περιοδεία του (49-52 μ. Χ.) καί ἀφοῦ εἶχε χωρισθεῖ ἀπό τόν Βαρνάβα, ἐπισκέπτεται καί πάλι τή Μ. Ἀσία μαζί μέ τό Σίλα καί ἀπό ἐκεῖ περνᾷ στούς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας (τό φθινόπωρο-χειμῶνα τοῦ μ.χ.) καί συνεχίζει στή Θεσσαλονίκη καί στή Βέροια. Ἱ- δρύει τίς ἐκκλησίες τῶν Φιλίππων, τῆς Ἔδεσσας καί τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀπό ἐκεῖ ἦλθε στήν Ἀθήνα καί στήν Κόρινθο καί ἐπιστρέφει στήν Ἀντιόχεια, μέ ἐνδιάμεσο σταθμό τήν Ἔφεσο. Ἡ τρίτη ἀποστολική περιοδεία του μαζί μέ τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ, τόν βρίσκει νά διασχίζῃ καί πάλι τή Γαλατία καί τή Φρυγία καί νά ἐγκαθίσταται στήν Ἔφεσο, ἄπ ὅπου ἐπιχειρεῖ ἐξορμήσεις στήν Ἑλλάδα καί κυρίως στήν Κόρινθο. Τό 57 μ. Χ. ἐπιστρέφει στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου καί ἐπιχειρεῖται τό λιντσάρισμά του ἀπό πλῆθος 5

6 Ἰουδαίων, πού εἶχαν πεισθεῖ ὅτι ὁ Παῦλος δίδασκε ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ μωσαϊκοῦ Νόμου. Ὁ Παῦλος σώζεται την τελευταία στιγμή ἀπό τόν χιλίαρχο Κλαύδιο Λυσία, πού ἐπεμβαίνει γιά νά καθησυχάσῃ τήν ἀναταραχή πού εἶχε σηκωθεῖ στήν πόλη. Ὁ χιλίαρχος τόν αἰχμαλωτίζει καί ἀποφασίζει νά τόν φυγαδεύσῃ στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, ὅταν μαθαίνει τήν ὕπαρξη συνωμοσίας σαράντα καί πλέον Ἰουδαίων γιά τή δολοφονία τοῦ ἀποστόλου. Ἐκεῖ ὁ Παῦλος παραμένει φυλακισμένος γιά δυό χρόνια (57-59 μ. Χ.), ἕως ὅτου ἀναλαμβάνει νέος ἡγεμόνας στήν πόλη. Τότε τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά δικαστῇ γιά τίς κατηγορίες πού τοῦ ἀπέδιδαν οἱ Ἰουδαῖοι. Αὐτός ὅμως προτιμᾷ νά δικαστῇ ἐνώπιον τοῦ Καίσαρα, ἐφ ὅσον ἦταν ῥωμαῖος πολίτης καί ἐφ ὅσον ἤξερε ὅτι στά Ἱεροσόλυμα κινδύνευε ἄμεσα ἡ ζωή του. Βέβαια, γιά τούς ῥωμαίους δέν ὑπῆρχε καί δέν ὑπῆρξε ποτέ κάποιο ἔγκλημα πού νά εἶχε διαπράξει ὁ Παῦλος. Ἁπλά τόν κρατοῦσαν δέσμιο γιά νά ἠρεμοῦν τούς συμπατριῶτες του, πού ἐνοχλοῦνταν ἀπό τή διδασκαλία του καί ἀπό τό ἄνοιγμα πού εἶχε ἐπιχειρήσει ὁ Παῦλος στά ἄλλα ἔθνη. Ἔτσι, τό 59 μ. Χ. καί μετά ἀπό ἕνα περιπετειῶδες ταξίδι, καταφθάνει ὁ ἀπόστολος στή Ρώμη. Ἐκεῖ κρατεῖται περιορισμένος γιά ἄλλα δυό ἔτη (59-61 μ.χ.). Μετά τήν ἀποφυλάκισή του, ἱδρύει στή Ρώμη τήν πρώτη χριστιανική ἐκκλησία καί ἀναλαμβάνει νά φέρῃ εἰς πέρας καί τέταρτη ἱεραποστολική περιοδεία (62-64 μ.χ.). Σ αὐτήν τήν τελευταία του περιοδεία ὁ Παῦλος ἔφτασε μέχρι καί τήν Ἱσπανία. Ἐπιστρέφοντας στή Ρώμη τό 64 μ. Χ., ἔχουμε τή δεύτερη φυλάκισή του καί τό μαρτυρικό του θάνατο μαζί μέ τόν ἀ- πόστολο Πέτρο τό 67 ἤ τό 68 μ. Χ. κατά τόν διωγμό πού διέταξε ὁ Νέρων. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε πρωτεργάτης στή διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ στούς ἐθνικούς. Στήν Ἀποστολική Σύνοδο πού ἔγινε τό 49 μ. Χ. στά Ἱεροσόλυμα, αὐτός, ὁ Πέτρος καί ὁ Βαρνάβας ὑποστήριξαν μέ σθένος ὅτι ὅσοι ἀπό τούς εἰδωλολάτρες ἤθελαν νά γίνουν χριστιανοί, δέν θά ἔπρεπε συγχρόνως νά τηροῦν καί τούς κανόνες τοῦ μωσαϊκοῦ Νόμου. Ὁ Ἰάκωβος, ἕνα ἄλλο σημαντικό στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας, πρόσθεσε ὅτι ἐκεῖνο πού θά ἔπρεπε νά ζητοῦμε μόνο ἄπ αὐτούς εἶναι νά ἀπέχουν ἀπό τίς προηγούμενες εἰδωλολατρικές τους συνήθειες. Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς Συνόδου καταγράφηκε σέ μία εἰδική ἐγκύκλιο ἐπιστολή, τήν ὁποία μετέφεραν ὁ Παῦλος καί ὁ Βαρνάβας στήν ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας. Ἐκεῖ, κατά τή διάρκεια μίας σύναξης, διαβάστηκε ἡ ἐπιστολή αὐτή, προκαλώντας συναισθήματα μεγάλης χαρᾶς καί ἱ- κανοποίησης. Ὁ δρόμος γιά τή διάδοση τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλον τόν εἰδωλολατρικό κόσμο, εἶχε ἀνοίξει πλέον καί ἐπίσημα ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὁ Παῦλος δέν δίστασε οὔτε μία στιγμή, στή διάρκεια ἐκπλήρωσης τῆς ἀποστολῆς του. Ἀκόμα καί ὅταν δέν τοῦ ἦταν εὔκολο νά ἐπισκεφθῇ μία περιοχή, φρόντιζε πάντα νά κρατάῃ στό σωστό δρόμο τούς Χριστιανούς μέ τίς ἐπιστολές πού τούς ἔγραφε. Συνολικά ἔγραψε 14 ἐπιστολές: πρός Θεσσαλονικεῖς Α καί Β, πρός Κορινθίους Α καί Β, πρός Γαλάτας, πρός Ῥωμαίους, πρός Ἐφεσίους, πρός Κολοσσαεῖς, πρός Φιλιππησίους, πρός Φιλήμονα, πρός Τίτον, πρός Τιμόθεον Α καί Β καί πρός Ἑβραίους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἦταν ἄτομο πού διακρινόταν γιά τό ἦθος του καί γιά τήν ἀφοσίωσή του στό δύσκολο ἔργο πού εἶχε ἀναλάβει. Ποτέ δέν ὑπολόγισε τούς κινδύνους καί τίς ἀντιξοότητες. Πάντοτε ἀνιδιοτελής, δέν ἐπιβάρυνε τήν Ἐκκλησία. Στίς περιοχές πού ἔμενε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμά του (ἦταν σκηνοποιός), γιά νά κερδίζῃ αὐτά πού χρειαζόταν γιά τον βιοπορισμό του. Νοιαζόταν πολύ γιά τούς συνανθρώπους του καί τό ἔδειχνε μέ τούς ἐράνους πού ἔκανε καί μέ τά ἀναρίθμητα θαύματά του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἦταν αὐτός πού μετέφερε καί ἑδραίωσε τόν Χριστιανισμό στήν Εὐρώπη. Ἦταν ὁ 13 ος ἀπόστολος, ὁ «Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν». Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τιμᾷ τή μνήμη του στίς 29 Ἰουνίου. 6

7 «...μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία» (Πράξεις 27, 8) Καλοί Λιμένες Τοπογραφία - Στοιχεῖα Ὅρμος τοῦ Λυβικοῦ πελάγους, στίς νότιες ἀκτές τοῦ νομοῦ Ἡρακλείου ἀνάμεσα στ ἀκρωτήρια Λίθινο καί Κεφάλας, καί κοντά στήν ἀρχαία πρωτεύουσα τῆς Κρήτης, Γόρτυνα. Στόν ὅρμο βρίσκονται οἱ νησῖδες, ἡ Παπαδόπλακα δυτικά, τό Μεγαλονήσι μέ τό φάρο, τό Μικρονήσι (ἀπόστολος Παῦλος) καί ἡ Τράφος. Ἔχει βάθος 3 ἕως 6 με-τρα μέ ἀμμώδη καί πετρώδη πυθμένα καί παρέχει προστασία ἀπό βόρειους καί δυτικούς ἀνέμους, ἀλλά εἶναι ἀνοιχτός ἀπό τ ἀνατολικά καί νότια. Στά παράλιά του βρίσκονται οἱ οἰκισμοί Καλοί Λιμένες καί Πλατιά Περάματα καί πλησίον του ἡ πόλη Λασαία. Ἀπέχει 79 χλμ. ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου καί 23 χλμ. από τίς Μοῖρες. Ἱστορία - Ἀρχαιολογία Στήν ἱστορία ἀναφέρεται καί σάν Καλοί Λιμνιῶνες καί ἦταν ἀγκυροβόλιο γιά τά πλοῖα, ἰδιαίτερα τά ἐμπορικά πού ἔκαναν μεγάλα ταξίδια. Οἱ Καλοί Λιμένες στήν Καινή ιαθήκη Ἦταν τό πρῶτο λιμάνι τῆς Ἑλλάδας ὅπου ἔφθασε τό πλοῖο μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο στό ταξίδι πρός τή Ρώμη. Ἡ πορεία τούς πρός τούς Καλούς Λιμένες δέν ἦταν στά σχέδια τοῦ πλοιάρχου, ἦταν ὅμως ἀναγκαστική, καθώς λόγω βορειοδυτικῶν ἀνέμων παρασύρθηκαν ἀπό τήν ἀρχική πορεία τους καί ἀναγκάστηκαν νά ἀγκυροβολήσουν ἐκεῖ (δές καί Σαλμώνη). Λόγῳ τοῦ ὅτι τό ταξίδι ἦταν ἐπικίνδυνο, ὁ Παῦλος πρότεινε νά μείνουν ἐκεῖ τό χειμώνα, κάτι πού ὅ- 7

8 μως δέν ἔγινε δεκτό ἀπό τόν ἑκατόνταρχο καί τούς ναῦτες (Πράξεις 27, 9-12). Ἴσως γιατί ἄν καί ἐθεωρεῖτο τό καλύτερο φυσικό λιμάνι στή νότια Κρήτη, δέν παρεῖχε προστασία ἀπό ἀνέμους καί θύελλες νοτιοανατολικῶν κατευθύνσεων καί μάλιστα τήν περίοδο τοῦ χειμώνα. Τό ἴδιο συμβαίνει καί σήμερα. Ἔτσι ξεκίνησαν γιά τόν Φοίνικα. Ἐκ τῶν ὑστέρων ὁ Παῦλος δικαιώθηκε, γιατί στόν Φοίνικα δέν ἔφθασαν ποτέ. Οἱ Καλοί Λιμένες σήμερα Οἱ Καλοί Λιμένες ἀνήκουν στόν δῆμο Μοιρῶν, ἀπέχουν 23 χλμ. από τήν πόλη καί γιά νά φτάσῃ κανείς, χρειάζεται τουλάχιστον 35 λεπτά, καθώς ὁ δρόμος ἔχει πολλές στροφές καί ἀνηφορικές. Ὑπάρχει μικρός γραφικός οἰκισμός μέ καθαρή παραλία, ἐνῶ στό μικρό λιμανάκι ἀγκυροβολοῦν ψαρόβαρκες και μικρά ψαροκάϊκα. Ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τό λιμάνι καί λίγα μόλις μέτρα ὑ- πάρχει ἠ νησῖδα Μικρονήσι, το ὁποῖο οἱ ντόπιοι ὀνομάζουν νησάκι «ἀπόστολος Παῦλος», καί στό ὁποῖο ὑπάρχουν σύγχρονες ἐγκαταστάσεις γιά τόν ἀνεφοδιασμό ποντοπόρων πλοίων. ίπλα καί γύρω ἀπό τούς Καλούς Λιμένες ὑπάρχουν καταπληκτικές πεντακάθαρες παραλίες, δεξιά ἡ Ψιλή Ἄμμος, τά Στενά πίσω άπό τόν λόφο, καί ἡ Καραβόβρυση, ἐνῶ ἀριστερά τοῦ λιμανιοῦ μία μεγάλη παραλία, ἡ Μακριά Ἄμμος ἤ Ἁλμυρίκια με δύο τρεῖς γραφικές ταβέρνες. Ὑπάρχει λιμενική ἀστυνομία, τελωνεῖο καί λίγα ἐνοικιαζόμενα δωμάτια μέ ταβέρνες γιά τούς ἐπισκέπτες τῆς περιοχῆς. Τό γεγονός ὅτι ἡ θερμοκρασία παραμένει σέ ὑ- ψηλά ἐπίπεδα ὅλο τόν χρόνο κάνει τά χελιδόνια νά παραμένουν ἐκεῖ τό χειμῶνα. Τό πρόβλημα ὅμως πού δημιουργοῦν οἱ νοτιοανατολικοί ἄνεμοι ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὑπάρχει καί σήμερα, ἀρκετά ἔντονο μάλιστα τήν περίοδο τοῦ χειμῶνα. Τόν χειμῶνα στόν οἰκισμό μένουν δύο τρεῖς οἰκογένειες καί οἱ ἐργαζόμενοι στήν ἑταιρεία ΣΕΚΑ, πού ἔχει τή διαχείρηση τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν πλοίων. εξιά ἀπό τό λιμάνι, πάνω στό λόφο, ἔχει χτιστεῖ ἐκκλησία, προς τιμήν τοῦ Ἀ- ποστόλου Παῦλου, την ὁ- ποία ἐπεσκέφθη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίους Α στίς 15 Νοεμβρίου Ἀκριβῶς μπροστά ἀπό τήν ἐκκλησία ὑπάρχει σπηλιά στήν ὁποία σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση διέμενε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Στον χῶρο αὐτό θά ἀκούστηκαν γιά πρώτη φορά καί οἱ ὕμνοι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, πού ἀναφέρονται στον Ἀπόστολο Παῦλο: «Τά κατά πόλιν δεσμά καί τάς θλίψεις σου, τίς διηγήσεται. Ἔνδοξε Ἀπόστολε Παῦλε...». 8

9 Φώτο Μάκης Διακουμάκης Ἡ Α.Θ.Π. Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στό σπήλαιο ὅπου διέμενε ὀ Ἀπόστολος Παῦλος κατά τήν παραμονή του στούς Καλούς Λιμένες Ἀπό Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Εὐρώπης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ληφθέντα ἠξιολογήθησαν ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡ- μᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τά διά τοῦ ἀπό τῆς ις Ἰουνίου ἐ.ἔ., Ἀριθμ. Πρωτ. 346, γράμματος τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος ὑ- ποβληθέντα ἐν ἀντιγράφῳ Πρακτικά τῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τῆς ις Φεβρουαρίου ἐ. ἔ., ἅτινα καί ἐμελετήθησαν ὑπό τῆς εἰς ἥν παρεπέμφθησαν ἁρμοδίας ἐπί τῶν ἐν τῷ ἐ- ξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου Ἐπιτροπῆς, ὑποβληθείσης ἡμῖν σχετικῆς ἐκθέσεως αὐτῆς. Εἰς ἀπάντησιν, ἐν πρώτοις συγχαίρομεν καί εὐχαριστοῦμεν τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί τοῖς σεβασμίοις μέλεσι τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἐπί ταῖς ληφθείσαις ἐπικαίροις ἀποφάσεσι Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἱερωτάτου ἀ- δελφοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κυρίου Μακαρίου πρός χαρακτηρισμόν τῶν Καλῶν Λιμένων ὡς Ἱεροῦ Τόπου, προτρεπόμεθα, ὅπως καί ἡ ὑμετέρα Ἱερότης γνωρίσῃ τήν γνώμην αὐτῆς ἐν προκειμένῳ, ἵνα ἐν συνεχείᾳ ὁ χῶρος οὗτος ἔνθα ἀπεβιβάσθη ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ἀνακηρυχθῇ ὡς ἱερός καί διά Πατριαρχικῆς ἡμῶν καί Συνοδικῆς Πράξεως, προωθηθῇ δέ καί ἡ ἔκδοσις ἐπί τούτῳ Προεδρικοῦ ιατάγματος. βς Νοεμβρίου κδ 9

10 Ἀπό τό Γράμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, πρός τό ημοτικό Συμβούλιο Μοιρῶν Ἀριθμ. Πρωτ. 363/175/Φ3/ ι ὅ θερμῶς παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀποφασιστικῶς εἰς τήν μείζονα ἀνάδειξιν τοῦ Ἱ. καί Ἁγίου Τόπου τῶν Καλῶν Λιμένων, γενναίως συνδράμητε, "Τόπον Ἱερόν" συννόμως καί ἐπισήμως αὐτόν ἐπονομάζοντες, καί ὡς διακαῶς σήμερον πρός ὑμᾶς ἐπισήμως ὡς Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, διατυπώνω τό τῆς ἐμῆς ἐλπίδος, ἱκέσιον αἴτημα Γενήσεται δέ ὁ τόπος οὗτος εὐρύτερον γνωστός εἰς τήν καθ ὅλου Ἐκκλησίαν καί πέραν αὐτῆς Εὐελπιστοῦντες εἰς τήν ταχεῖαν εὐόδωσιν τοῦ αἰτήματος ἡμῶν τούτου ιάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν. Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος ημοτικό Συμβούλιο ήμου Μοιρῶν Τό ημοτικό Συμβούλιο Μοιρῶν, μετά ἀπό πρόταση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κήρυξε τούς Καλούς Λιμένες, χῶρο ἀποβίβασης τοῦ Ἀπ. Παύλου, ὡς Ἱερό Χῶρο μέ ὁμόφωνες ἀποφάσεις 68/2000 καί 19/2006. Ἀπό τό Γράμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, πρός τήν Ἱ.Ἐ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀριθμ. Πρωτ. 364/176/Φ20/ Εὐσεβάστως ὑποβάλλω τό ὑπ ἀριθμ. πρωτ. 363/ 175/Φ3/ ἔγγραφον ἡμῶν πρός τό ημοτικόν Συμβούλιον Μοιρῶν περί ἀνακηρύξεως τῶν Καλῶν Λιμένων ὡς "Ἱεροῦ Τόπου" ὅπερ καί ἐψηφίσθη, διά παμψηφίας, διά τά κατά Νόμον περαιτέρω. Εὐλαβῶς παρακαλῶ, ὅπως ἔχω τήν ἔγκρισιν καί τήν εὐλογίαν τῆς Ἱ. Συνόδου διά τήν ἀνωτέρω πρότασιν καί ὅπως συμπεριληφθῇ τό περιεχόμενον τοῦ ὑπ ἀριθμ. πρωτ. 363/175/Φ3/ ἡμετέρου ἐγγράφου εἰς τά Πρακτικά τῆς Ἱ. Συνόδου. Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ. Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος Ἀπό τό Γράμμα τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου, πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο. ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΎΝΟ ΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἀριθμ. Πρωτ. 719/ Παναγιώτατε, Ἀναφερόμενος εἰς τό ἀπό 24 Νοεμβρίου 2006 ὑπ ἀριθμ σεπτόν Ἔγγραφον τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἀναφέρομεν καί γνωρίζομεν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ, Σχετικῶς πρός τήν Ἀπόφασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, περί χαρακτηρισμοῦ τῶν Καλῶν Λιμένων, ὡς τόπου Ἱεροῦ, εὐσεβάστως ἀναφέρομεν, ὅτι συμφωνοῦμεν καί ἀποδεχόμεθα προσωπικῶς τήν σχετικήν θέσιν τοῦ ἀναφερθέντος Ἀδελφοῦ Σεβ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὡς αὕτη ἔχει περιληφθεῖ εἰς τό ἔγγραφον Αὐτοῦ. Τά ἀνωτέρω ἀναφέροντες εἰς ἀπάντησιν καί πρός ἐνημέρωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ὑμετέρας Θεολέκτου Κορυφῆς, διατελοῦμεν. Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ. Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος 10

11 (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Β Μέρος (συνέχεια) Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας καλλιτέχνης, λοιπόν, καί κατ ἐ- ξοχήν ὁ ζωγράφος διαθέτει φαντασία γιά νά ἀποδώσῃ μέ τόν χρωστήρα του ὄχι αὐτό πού βλέπει (πορτραῖτο, τοπίο), ἀλλά ἕ- να ἱστορικό πρόσωπο ἤ ἱστορικό γεγονός πού δέν εἶδε ποτέ. Οἱ μεγαλύτεροι ζωγράφοι ἔφτασαν στό ἀπόγειο τῆς τέχνης τους ἐμπνευσμένοι μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή (Παλαιά καί Καινή ιαθήκη) καί ἰδιαίτερα ἀπό τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὁ κορυφαῖος ἴσως Ντά Βίντσι, μέ τό ταλέντο του ἄφησε τή φαντασία του νά δουλέψῃ καί ἔφτιαξε αὐτόν τό Μυστικό εῖπνο, γιά τόν «κώδικα» δῆθεν τοῦ ὁποίου ὁ τόσος θόρυβος. Πολλοί εἶναι οἱ ζωγράφοι πού ζωγράφισαν τόν Μυστικό εῖπνο σέ ὅλες τίς τεχνοτροπίες ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τό ταλέντο τοῦ χρωστῆρος του καί τή φαντασία του. Ἑπομένως, ὅσοι ζωγράφισαν τό Μυστικό εῖπνο, ζωγράφισαν καί κάτι διαφορετικό ὅ- πως ὁ χῶρος, οἱ μορφές, ἡ ἔκφραση κ.λ.π. Κανείς ὅ- μως, ὅπως εἶναι φυσικό, δέν τό ζωγράφισε ὅπως ἔγινε, ἀφοῦ ὑπάρχει ἄγνοια χώρου, μορφῶν, ἐκφράσεως κ.λ.π. Ἐδῶ ὑπάρχει μία φράση «κλειδί» πού μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσῃ νά καταλάβουμε βαθύτερα αὐτή τή σημαντική ἔννοια: Στήν ποίηση ὑπάρχει ἡ φράση «ποιητικῇ ἀδείᾳ», δηλαδή παρέχεται στόν ποιητή ἡ ἀνοχή νά ἐκφραστῇ ὅπως θέλει, χωρίς νά τοῦ προσάψουν γι αὐτό ἐνοχή γιά προσβολή κ.λ.π. Ἔτσι καί ὁ ζωγράφος, ἀκόμη καί σέ ἱστορικά ἱερά πρόσωπα ἤ ἱερά θέματα (περιστατικά τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων), μπορεῖ μέ τή φαντασία του νά ζωγραφίσῃ, ὅπως ἐμπνέεται. Ἔτσι καί ὁ Ντά Βίντσι. Ὅπως ἐμπνεύστηκε, ἔτσι καί ζωγράφισε τόν Μυστικό εῖπνο. Ὡστόσο πρέπει νά ποῦμε, ὅτι παρατηρώντας τό ἔργο του αὐτό, συμπεραίνουμε ὅτι, ἤ δέν εἶχε διαβάσει περί τοῦ γεγονότος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ἤ τό μελέτησε πλημμελῶς ἤ ἐν γνώσει του θέλησε νά ξεφύγῃ γιά νά πρωτοτυπήσῃ. έν τόν ἐνδιέφερε αὐτό καθ αὑτό τό γεγονός τοῦ Μυστικοῦ είπνου ὡς γεγονός ἱστορικό, ὅπως καταγράφεται στό Εὐαγγέλιο, ἀλλά τόν ἐνδιέφερε μόνο ἡ ζωγραφική του παράσταση ὡς ὡραία τέχνη γιά τά μάτια τοῦ θεατῆ. Νά γιατί ἡ ἁγιογραφία τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ἡ ἁγιογραφία τῆς βυζαντινῆς τεχνοτροπίας τῆς βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, εἶναι τέχνη ἁγιασμένη καί λατρευτική. ιότι ἐκεῖνοι πού ἁγιογραφοῦσαν, εἶχαν φόβο Θεοῦ καί ἁγία ζωή, κάτι πού δέν τούς ἐπέτρεπε νά ξεφεύγουν ἀπό τό παραδεδομένο ἱστορικῶς. Τά ὑπόλοιπα, τά ἐνεργοῦσε ἡ ἀπαθής φαντασία τους. Τότε, καί διάβαζαν καί ρωτοῦσαν καί ἐπιβλέπονταν ἀπό τούς γνῶστες τῶν θεμάτων. Κάνω τή διάκριση αὐτή λέγοντας γιά τούς τότε, διότι πολ- 11

12 λοί ἀπό τούς σημερινούς ἀντιγραφεῖς ἁγιογράφους, κάνουν μέν τά ἔργα τούς ὡς ἀντιγραφεῖς μόνο τῆς ἱ- ερῆς τεχνοτροπίας, ἀλλά πέφτουν σέ τέτοια λάθη τερατώδη ὡς πρός τό δόγμα καί τήν ἱερή ἱστορία, πού ἀνατριχιάζει κανείς. Τότε ἡ ἁγιογραφία ἦταν τέχνη μυσταγωγική, γι αὐτό καί ἦταν πολύ εὔστοχη ἡ φράση τῶν πατέρων, ὅτι «οἱ εἰκόνες εἶναι τά βιβλία τῶν ἀ- γραμμάτων». Στόν Μυστικό εῖπνο, λοιπόν, τῆς ἱερῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, ἕνα ἀπό τά βασικά πρόσωπα πού προσπαθοῦσαν νά ἀποδώσουν ἦταν αὐτό τοῦ Ἰούδα, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τό εῖπνο, ἀφοῦ τοῦ ἔπλυνε ὁ Χριστός τά πόδια, ὅπως καί τῶν ἄλλων μαθητῶν, κοινώνησε, παραθεώρησε καί αὐτές τίς προειδοποιήσεις τοῦ Χριστοῦ γιά τήν εὐθύνη τῆς προδοσίας, κι ὅ- μως πῆγε καί Τόν πρόδωσε. Οἱ ἁγιογράφοι αὐτοί, ἀπέδιδαν πάντοτε στό πρόσωπο τοῦ Ἰούδα ἀπέχθεια, κάνοντας τόν δύσμορφο, στό χέρι του τοποθετοῦσαν τό πουγκί μέ τά χρήματα, πού εἶχε διπλή ἔννοια, πρῶτον γιατί κρατοῦσε τό ταμεῖο τῆς κοινότητας τῶν 12 καί δεύτερον τά χρήματα τῆς προδοσίας πού εἶχε ἤδη πάρει, γιά νά παραδώσῃ τό Χριστό. Ἀκόμη τόν ἀπέδιδαν μέ τό δείκτη τοῦ χεριοῦ του νά ρωτᾷ ὑποκριτικά, ἄν εἶναι αὐτός ὁ προδότης. Στόν Μυστικό εῖπνο τοῦ Ντά Βίντσι, δέν ὑπάρχει τίποτε τό διακριτικό γιά τό ποιός εἶναι ὁ Ἰούδας καί αὐτό εἶναι μία ἰδιαίτερα σημαντική παράλειψη, χωρίς νά ξέρουμε ἄν ἦταν σκόπιμη ἤ ὄχι. Πάντως αὐτή ἡ παράλειψη εἶναι ἱστορικῶς καί θεολογικῶς ἀπαράδεκτη γιά τήν ἱστόρηση τοῦ γεγονότος. Ὑπάρχει καί μία παλιά ἱστορία πού κατασκευάσθηκε γιά νά δικαιολογήσῃ τήν ἀπουσία τοῦ Ἰούδα πού ὡστόσο εἶναι καί πολύ διδακτική. Γιά νά ἀποδώσῃ τά πρόσωπα τοῦ Μυστικοῦ είπνου ὁ Ντά Βίντσι, ἔψαξε καί βρῆκε διάφορους ἀνθρώπους πού τοῦ πόζαραν, ἀκόμη καί γιά τόν Χριστό. Ἐπί 20 χρόνια λέει ἡ ἱστορία αὐτή, ὅτι ἔψαχνε γιά νά βρῇ τό πρόσωπο πού θά ἤθελε νά τοῦ ποζάρῃ γιά Ἰούδας καί δέν τό εὕρισκε καί ὁ Πάπας διαμαρτυρόταν γιά τό κενό τοῦ πίνακα. Τέλος, κάποιος τοῦ εἶπε ὅτι στήν τάδε φυλακή βρισκόταν ἕνας μέ τρομακτικό πρόσωπο πού θά ταιρίαζε γι αὐτή τή δουλειά. Τόν ἐπισκέφθηκε λοιπόν, τόν εἶδε καί ἀποφάσισε τελικά νά του ποζάρῃ. Ὅταν τοῦ τό πρότεινε, τοῦ εἶπε ὁ ἐγκληματίας «δέ μέ θυμᾶσαι;», «Ποιός εἶσαι τόν ῥώτησε ὁ ζωγράφος». «Εἶμαι αὐτός, πού πρίν 20 χρόνια σου πόζαρα καί ἔφτιαξες τό Χριστό!». Τά διδακτικά συμπεράσματα τῆς ἱστορίας αὐτῆς, εἶναι πολλά...! Πάντως ἐπιβεβαιώνει τήν παρατήρησή μας γιά τήν ἀπουσία τοῦ Ἰούδα ἀπό τόν πίνακα. Τό ὅτι τελικά δέν τόν ἀπέδωσε ζωγραφικά ὅπως ὅλοι οἱ ζωγρά- 12

13 φοι, δηλαδή ἰδιαίτερα δύσμορφο, μπορεῖ νά ὑποθέσῃ κανείς καί κάτι ἄλλο ἐπίσης διδακτικό. Ὅτι δηλαδή, ὁ Ἰούδας κι ὁ κάθε Ἰούδας τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, δέν ἔχει ἐγκληματικά χαρακτηριστικά πού τόν προδίδουν, ἀλλά... κανονικά! Ἡ προδοτική πράξη του εἶναι αὐτή πού τόν κάνει στίς συνειδήσεις τῶν ἄλλων, τέρας, ὅπως εἶναι καί στήν ψυχή. εξιά τοῦ Χριστοῦ τοποθετεῖται ὁ Ἰωάννης, ὁ ἠγαπημένος μαθητής, ὁ ὁποῖος ἦταν πολύ νέος καί συγγενής τοῦ Χριστοῦ κατά σάρκα, διότι κατά τό ἀνθρώπινον ἦταν ἀνεψιός του. Γιός τοῦ Ζεβεδαίου καί τῆς Σαλώμης, ἡ ὁποία ἦταν θυγατέρα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος ἀπό τήν πρώτη του γυναίκα. Ἄν ὁ Κύριος τότε ἦταν 33 ἐτῶν, πόσο θά ἦταν ὁ ἀνεψιός του; Στόν Μυστικό εῖπνο, ὁ Ἰωάννης μέ βάση τήν Εὐαγγελική μαρτυρία, ἔπεσε μέ τρυφερότητα στό στῆθος τοῦ Ἰησοῦ καί τόν ῥώτησε ποιός θά τόν παραδώσει. Γι αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τόν ἀποκαλεῖ «ἐπιστήθιο». Τό ἔκανε αὐτό μέ τό θάρρος της συγγένειας, ἀλλά καί τῆς ἰδιαίτερης ἀγάπης πού τοῦ εἶχε ἐκδηλώσει ὁ Χριστός. Στή βυζαντινή ἁγιογραφία, ἔτσι, μέ βάση τήν ἀλήθεια τοῦ γεγονότος, παρουσιάζεται. Στήν παράσταση τοῦ Ντα Βίντσι, οὔτε αὐτό ὑπάρχει. έν τόν τοποθετεῖ στό στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά ἐκ δεξιῶν του σέ ἀπόσταση. Ἔτσι τό φαντάστηκε, ἔτσι τό θέλησε ἡ καλλιτεχνική του ἔμπνευση, γιατί κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη ἤθελε νά ἀποφύγῃ κάθε καθιερωμένη στάση τῶν προσώπων τοῦ Μυστικοῦ είπνου, ὅπως τά εἶχαν οἱ ἄλλοι ζωγράφοι, μέ βάση τά ἱστορικά γεγονότα πού ὑπάρχουν στό Εὐαγγέλιο. Αὐτή ὅ- μως ἡ ἐλευθεριάζουσα πρωτοτυπία πάνω σέ συγκεκριμένο ἱερό περιστατικό, δημιούργησε τίς παρεξηγήσεις μέ κύρια αὐτή τῆς λεγόμενης «Μαγδαληνῆς». Ὁ Ἰωάννης λόγω τῆς νεότητός του σέ σύγκριση μέ τούς ἄλλους μαθητές, παρουσιάζεται ἀγένειος καί στή βυζαντινή ἁγιογραφία. Καί ἰδιαίτερα ὡραῖος. Αὐτό ὑπῆρξε κοινή γραμμή γιά τήν ἁγιογραφική συνέχεια Ἀνατολῆς καί ύσεως. Ὅσο δύσμορφος ἔπρεπε νά παρουσιάζεται ὁ προδότης Ἰούδας, τόσο ἀντίθετα ὄμορφος ἔπρεπε νά παρουσιάζεται ὁ ἠγαπημένος νεαρός μαθητής Ἰωάννης. Ἀπό ἐδῶ καί κάτω ἀρχίζει μπλέξιμο μέ τήν τόσο παρεξηγημένη Μαρία τή Μαγδαληνή, τήν ὁποία κάποιες λογοτεχνικές ἀρρωστημένες φαντασίες, τήν ἤ- θελαν πόρνη μετανοημένη, καί ἄλλες πού προχώρησαν ἀκόμη πιό πέρα διαπερνώντας τό τεῖχος τῆς ἁ- μαρτίας καί βλασφημίας, ἐρωμένη τοῦ Χριστοῦ!!! Τήν παρεξήγηση θά ὑφίστατο ἀργότερα πάλι ἀπό ἀρρωστημένες φαντασίες καί ἡ ὁσία Κασσιανή ἡ ποιήτρια. Ἡ Μαρία Μαγδαληνή ἦταν μία κοπέλα δαιμονισμένη πού θεράπευσε ὁ Χριστός καί ἀπό εὐγνωμοσύνη, ὅπως μποροῦσε, τόν διακονοῦσε. Ἀξιώθηκε νά τόν δῇ Ἀναστημένο καί ἔγινε ἡ δεύτερη Ἰσαπόστολος μετά τή Σαμαρείτιδα Φωτεινή. Πουθενά στό Εὐαγγέλιο οὔτε στήν Πατερική Παράδοση ὑπάρχει ὑπαινιγμός πού θά τροφοδοτοῦσε αὐτούς τούς ἰσχυρισμούς καί βλάσφημους λογισμούς γιά τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος ὡς πρός τά σαρκικά ἁμαρτήματα, ἦταν μέν Αὐτός πού συγχώρησε τίς μετανοημένες πόρνες καί μοιχαλίδες, ἀλλά καί Αὐτός πού προχώρησε σέ βάθος τό θέμα τῆς ἐνοχῆς, δηλαδή τήν ἐντός τῆς καρδίας μοιχεία διά τῆς ἐπιθυμίας. 13

14 Ἡ Κασσιανή ἦταν μοναχή καί ποιήτρια (ὑμνογράφος) ἡ ὁποία ἔγραψε τό ὡραῖο τροπάριο γιά τήν πόρνη τοῦ Εὐαγγελίου πού μετανόησε καί γιά νά ἐκφράσῃ στόν Κύριό τη μετάνοιά της, ἀγόρασε ἀκριβό μύρο μέ τό ὁποῖο τοῦ ἄλειψε τά πόδια. Ἡ φαντασία τοῦ Ντά Βίντσι, θέλοντας νά ἀποδώσῃ ὡραιότητα στόν νεαρό μαθητή Ἰωάννη, «προκάλεσε» τίς φαντασίες τῶν δημιουργῶν του λεγόμενου «κώδικα» νά μιλήσουν γιά ἔκδηλη θηλυπρέπεια, μέχρι πού ἔφτασαν νά ποῦνε πώς εἶναι ἡ Μαγδαληνή. Κι ἐπειδή τό ψέμα ἀκολουθεῖ ἄλλο ψέμα, μετά τό βλάσφημο κατασκεύασμα περί Μαγδαληνῆς, ὡς ἐρωμένης τοῦ Χριστοῦ, ἔπρεπε νά ἀκολουθήσῃ καί τό χειρότερο, ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός εἶχε καί σαρκικούς ἀ- πογόνους πού φθάνουν ὡς τίς μέρες μας. Αὐτό τό ἀ- χαλίνωτο της ἀρρωστημένης φαντασίας ἔγινε ἡ «κακή μοίρα» τῶν ἁγίων του Χριστοῦ, διότι στήν πλειονότητά τους πέρασαν ἀπό τό καμίνι τῆς πολύμορφης συκοφαντίας τήν ὁποία πλήρωσαν ἐν ζωῇ, καί κάποιοι ἀπό αὐτούς μετά θάνατο ἀκόμη. Ὅλες αὐτές τίς περιπέτειες τίς εἶχε προείπει ὁ Χριστός γιά ὅσους θά τόν ἀ- κολουθοῦσαν. Κι ἐπειδή καί γιά τόν ἴδιο, ὅπως ἀποδεικνύεται δυό χιλιάδες χρόνια, δέν σταμάτησαν νά λένε αἱρετικά καί αἰσχρά πράγματα, εἶναι ἑπόμενο νά λένε καί γιά τούς δικούς Του καί μετά τόν θάνατό τους. Ἀφοῦ λοιπόν θέλουν νά ὑποστηρίξουν αὐτό, ἐ- πειδή ἔτσι νομίζουν ὅτι ἔκανε ὁ Ντά Βίντσι, πρέπει λέει νά τό δεχθοῦμε. Ὁ Ντά Βίντσι, ὅμως ἄν μποροῦσε νά μιλήσῃ ἀπό τόν τάφο του, θά τούς ἀποκαλοῦσε τρελούς. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἡ φαντασία προχωρᾷ ἀκόμη περισσότερο! Γιά νά βρίσκεται δηλαδή ἡ Μαγδαληνή στόν Μυστικό εῖπνο καί μάλιστα στά δεξιά του Ἰησοῦ, αὐτό ἔγινε, διότι οἱ μαθητές εἶχαν ἀποδεχθεῖ τή «σχέση» τους! Ἡ σκοπιμότητα τῆς παρερμηνείας τῆς παράστασης αὐτῆς τοῦ Μυστικοῦ είπνου τοῦ Ντά Βίντσι, εἶναι προφανής. Ἕνα μεγάλο ψέμα, μία μεγάλη βλασφημία πού ἀφοροῦσε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὁποία θά κλόνιζε συνειδήσεις ὡς πρός τήν πίστη σ Αὐτόν, ἔπρεπε νά συνδεθῇ μέ ἕνα μεγάλο πρόσωπο μύθο. Ὁ ἴδιος θά συμφωνοῦσε; έν μπορεῖ νά μιλήσῃ δυστυχῶς! Καί τό λερωμένο χρῆμα, ἔπρεπε νά βγῇ. Μαρία Μαγδαληνή Βρῆκαν καί τό ὄνομα «κώδικας» τόν ὁποῖον καί. ἔσπασαν: Συμπέρασμα: Ἁπλές γνώσεις τοῦ Εὐαγγελίου καί ἁπλές γνώσεις βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, εἶναι οἱ προβολεῖς πού ἀποκαλύπτουν τό μέγα ψεῦδος, σέ ὅ,τι ἀφορᾷ τήν ἱστορική ἀλλά καί τή θεία ἀλήθεια. Τώρα, τό παραμύθι αὐτό τοῦ «κώδικα Ντα Βίντσι» πού σχετίζεται μέ τίς δραστηριότητες τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, παίρνει τίς θέσεις του μαζί μέ τά ἄλλα παραμύθια τοῦ εἴδους. Παραμύθι τό βιβλίο, παραμύθι συντετμημένο καί ἡ ὁμώνυμη ταινία. Ἐμᾶς δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν τά παραμύθια αὐτά, παρά μόνο ὅσα διεστραμμένα καί βλάσφημα γράφηκαν γιά τό Χριστό. Οἱ πικρές ἱστορικές ἀλήθειες γιά τίς ὁποῖες ἐνέχεται ἡ Ῥωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, εἶναι ἄλλες.- 14

15 Μιά ἄλλη σύνοψη γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιμόθεο πάντοτε ζωντανός στή μνήμη μας Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν μία δυνατή προσωπικότητα. Ἐργάστηκε φιλότιμα, ἐθεράπευσε τό πρόσωπο τοῦ πονεμένου ἀνθρώπου, ἔθρεψε φτωχούς, περιέθαλψε ἀδυνάτους καί ἀ- ποκατέστησε ὀρφανά. Ἔδωκεν ἀκούραστα ὁ μακαριστός Ἱεράρχης μέ τήν ὁλοπρόθυμη δική του χαρακτηριστική φιλανθρωπική πρωτοβουλία, στήν ἀγαπημένη του Γόρτυνα, «τήν πρώτη ἀγάπη μου», ὅπως τήν ἔλεγε. Ἐκεῖ, μέ τά λίγα διαθέσιμα μέσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέ τίς προσφορές τῶν ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, κατά τήν πρώτη φάση τῆς ἐπί γῆς Ἀρχιερατείας του, στή Μεσαρά τῶν Ἁγ. Ἀποστολικῶν Παραδόσεων καί τῶν θρύλων, στήν Καλυβιανή, μέσα στήν πεῖνα καί τίς τότε καί τόσες ἀνέχειες τῶν καιρῶν. Ὅπλα του ὑπῆρξαν ἡ ἀξιομίμητη ἀνεξικακία, ἡ προσευχή γιά τόν ἀποσκορακισμό τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί πειρασμῶν πού παρουσιαζόντουσαν ἀπό «ἀνθρώπινες ἀδυναμίες», ὅπως τίς χαρακτήριζε, πάνω στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἄλυτη σιωπή τῆς ἐσωτερικῆς περίσκεψης κατά τήν ὥρα τῆς καταιγίδας, ἡ ἀ- διατάρακτη ὑπομονή γιά τήν ἐπικράτηση τῆς γαλήνης καί τῆς εὐηνεμίας στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀταλάντευτη σταθερότητα, ἡ καρτερία, ἡ πολυπόθητη ἐλπίδα καί ἡ ἀενάως ἐπιδιωκομένη διεργασία γιά τήν πολύτιμη διατήρηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης καί ἑνότητος. Εἶχε τήν τέχνη τῆς τεθλασμένης διαφυγῆς τῶν πειρασμῶν πού φαινόταν ἀπό πρώτης ὄψεως ὡς ἀδυναμία, μέ ἐσωτερική τεταμένη προσοχή, μή θεατή πολλάκις ἤ νά ἐκφράζεται σέ πολλούς καί χωρίς νά μεταδίδῃ ἀνοικτά τούς πόνους πού ὑπέφερε ἀπό διάφορες ἀχαριστίες. Εἶχε πολλές ἀρετές πού δέν εἶναι σωστό νά ἀπαριθμοῦμε γιά νά μή θεωρηθῇ ὅτι ἐδῶ ἐ- γκωμιάζουμε προσωπολατρικά, κάτι ξένο πρός τήν ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Εἶχε τήν ἐπιμονή στό καθῆκον καί πρό πάντων στή γνώση τῶν Ἁγ. Γραφῶν. Εἶχε τήν ὁμολογία ὑπέρ Χριστοῦ, πίστευε στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀποστολικῶν xρόνων. Εἶχε σοφία ἀπό τά πολλά του χρόνια στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τίς εὑρύτερες σπουδές στά Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα πού πέρασε καί ἀπό τή φιλοσοφική ἐνημέρωση καί παιδεία του, ἐνθυμούμενος πολλάκις τούς μεγάλους δασκάλους του, τῆς τότε κλασικίζουσας Ἀθήνας. έν δεχόταν εὔκολα τή νεώτερη θεολογική ἔρευνα. Ἔμενε προσηλωμένος εἰς ὅ,τι ἔμαθε καί εἰς ὅ,τι διδάχθηκε. Τό σημαντικότερο ἦταν ὅτι παραδινόταν στό ἔλεος τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ καί εἶχε αὐστηρή κριτική διάθεση γιά τίς παραπαίουσες μονοθεϊστικές θρησκεῖες τοῦ κόσμου μέ δριμύτατη πολλάκις κριτική γιά τήν κοσμικοποίηση τοῦ ἱεροῦ καί τήν ἀπόκλιση τῆς Χριστιανικῆς Εὐρώπης ἀπό τίς Εὐαγγελικές ἀρχές. Κατά τίς ἡμέρες, τῆς ἐκδημίας του, ἀκούστηκαν 15

16 καί γράφτηκαν πολλά, ἑστιασμένα κυρίως περί τήν φιλανθρωπική προσφορά καί δραστηριότητά του. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες, ἐξ ἴσου ἀξιόλογες πτυχές τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς του, πού κάποτε πρέπει νά γράψουμε ἀναλυτικῶς γι αὐτές. Τά φιλανθρωπικά εἶναι βλέπετε τά εὐκόλως ἀνιχνεύσιμα καί τά ἀ- μέσως ἐπαινετά σήμερα ἀπό τούς ἀνθρώπους, τά ἐν γένει διαμειβόμενα τῆς κάθε κοινωνικῆς προσφορᾶς. Καλά καί ἄξια καί σωστά. Θεολογικῶς ὅμως εἶναι μέν ἡ ἀπόρροια μιᾶς φιλόθεης ἔκφρασης, ἀλλά καί μιᾶς ἄμεσης ἀντίδρασης πού τρέχει νά καλύψῃ συνήθως τή φωνή τῆς ἐνοχῆς, τῆς ἐσωτερικῆς, ὑπαρξιακῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀποστροφῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ἀπό ἄλλες βαθύτερες πνευματικές ἀναζητήσεις, μέ τήν ταχεία, ἀνταποδοτική, ἀνθρωπόμορφη ἔξοδο, λύσεως τοῦ δράματος τῆς ἐξορίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ. Ὅμως γιά τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο, πράγμα πού δέν κατάλαβαν ἀκόμα καί πολλοί κατά καιρούς κοντά σ αὐτόν ἄνθρωποι, τό κύριο ἦταν ἡ πίστη. Ἡ πίστη πρῶτον καί ἐν συνέχειᾳ ἡ δι ἔργων καί ἀγάπης ἐνέργεια αὐτῆς, ὡς ἀπροϋπόθετη ἀφιέρωση, γιά τή δημιουργία, ὅπως ἔλεγε συχνάκις, ἑνός χριστιανικοῦ κόσμου καί μιᾶς κοινωνίας στηριγμένης στίς πηγές. Ἐξ ἄλλου αὐτό συνάγεται ὡς κεντρική ἰδέα καί ἀπό ὅλα τά περιεχόμενα τῶν βιβλίων καί ἄρθρων πού ἔγραψε. Ζοῦσε μέ τό ὅραμα ἑνός ἐφαρμοσμένου Χριστιανισμοῦ στά πλαίσια μιᾶς δυνατῆς κοινωνικῆς παρουσίας του. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔμενε μόνο στήν ἐπαινούμενη φιλανθρωπική διακονία. Γιά τοῦτο, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ ἱδρυτής τοῦ μεγαλυτέρου σύγχρονου κοινωνικοῦ ἔργου ἐν Κρήτῃ, ἔλεγε καί μή σᾶς φανῇ παράξενο, ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά βρῇ νέες μορφές διακονίας. Ἔλεγε: «Ὁ ἱδρυματικός καί οἰκοτροφειακός Χριστιανισμός ἔδωσε αὐτό πού εἶχε σέ σχέση μέ τήν ἐποχή του». Ἐλάμβανε δηλαδή τά ἐρεθίσματα τῶν καιρῶν, μένοντας εἰς ὅ,τι ἔμαθε καί ἔζησε, ἀλλά προχωροῦσε στήν παρά πέρα ἀναζήτηση. έν ἦταν ὅπως πολλοί νομίζουν, ἕνας καί κάποτε, ἐκφραστής μίας ὑπερωριμασμένης φιλανθρωπίας. Εἶχε ἀγωνίες καί συνεχεῖς ἀνώτερες ἀναζητήσεις καί ἤξερε μέ τέχνη σέ ποιόν πρέπει νά πῇ καί μέχρι ποίου βαθμοῦ τί, ὥστε νά ὠφεληθῇ. Τό τί εἶχε μέσα του γιά τό αὔριο ἦταν πολύ ἀληθινό, μή ὑποκριτικό καί κατευθυνόμενο πάντοτε γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀναζήτησεν ἕως τοῦ γήρατός του, μέχρι τέλους, μυστικῶς, τήν ποιμαντική τῆς προσέγγισης τῆς αὔριον, ὡς ἄνθρωπος καί ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.- Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος (Ἕνα μέρος ἀπό δημοσίευμα στό Περιοδικό «Ἀπ. Τίτος» τό ἔτος 2006) 16

17 Οἱ καλοί γονεῖς! να ἐρώτημα πού πολλές φορές ἀπασχολεῖ ὅ- λους ὅσους ἔχουν ἀποκτήσει παιδιά εἶναι τό κατά πόσο εἶναι καλοί γονεῖς ἤ ὄχι. Τί εἶναι σωστό καί τί λάθος, ὅσον ἀφορᾷ τή συμπεριφορά μας πρός τά παιδιά μας; έν ὑπάρχουν φόρμουλες καί τεχνικές πού νά διδάσκουν τά πάντα, ἀλλά μερικά πράγματα εἶναι ἀ- παραίτητα, γιά νά μπορέσουμε νά δημιουργήσουμε μία ὄμορφη σχέση μέ τά παιδιά μας, πού θά μᾶς κατστήσει ἔτσι ἀποτελεσματικούς καί καλούς γονεῖς! Ποιά εἶναι αὐτά; Σύμφωνα μέ τόν J. Mc Dowell, Εἰδικό σέ θέματα νέων, ὑπάρχουν ἕξι καθοριστικοί παράγοντες γιά τήν ἐπίτευξη μίας ὄμορφης σχέσης μέ τά παιδιά μας. Ὁ πρῶτος παράγοντας εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση. Εἶναι σημαντικό στά πρῶτα βήματα ἐξέλιξης τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ νά ὑπάρχῃ ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν γονιῶν σέ ὅ,τι ἀφορᾷ τά συναισθήματά του ἤ τίς ἰδέες καί τίς γνῶμες του. Αὐτό δίνει στό παιδί τήν αἴσθηση τῆς μοναδικότητας, ἀφοῦ καί οἱ γονεῖς τοῦ δίνουν προσοχή σέ αὐτά πού 17

18 λέει καί τό συμβουλεύουν ἀναλόγως. Σύμφωνα μέ τό παράδειγμα πού χρησιμοποιεῖ ὁ Mc Dowell, ἐ- άν ἕνα παιδί ἐπιστρέψει στό σπίτι λέγοντας στή μαμά του ὅτι εἶναι θυμωμένο, γιατί ὁ δάσκαλος του ἔ- κανε παρατήρηση, πού δέν προσπαθεῖ ἀρκετά μέ τά μαθήματά του, ἡ ἐνστικτώδης κίνηση τῆς μαμᾶς, σέ μία προσπάθεια νά ἀποφορτίσῃ ἤ νά διορθώσῃ τήν κατάσταση θά ἦταν ἕνα σχόλιο τοῦ τύπου: - έν ἤθελε νά σέ στεναχωρήσῃ ὁ δάσκαλος, ἔτσι τό εἶπε, γιατί μπορεῖ νά ἦταν θυμωμένος μαζί σου. Μή δίνεις σημασία... ἤ - Μήπως δέν προσπαθεῖς ἀρκετά γιά τά μαθήματά σου καί ὁ δάσκαλός σου ἔχει δίκιο; Ἡ ἐπιβεβαίωση ἀπέναντι στά συναισθήματα τοῦ παιδιοῦ σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά φαινόταν, ἐάν ἡ μαμά τοῦ ἔ- λεγε: - Λυπᾶμαι πού συνέβηκε αὐτό. Γιατί θύμωσες; Ἐσύ ποιά πιστεύεις ὅτι εἶναι ἡ ἀλήθεια; Προσπαθεῖς ἀρκετά ἤ ὁ δάσκαλος ἔχει δίκιο; Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ μαμά ἀποδέχεται τόν θυμό τοῦ παιδιοῦ της, δέν τό ἀμφισβητεῖ καί στέκεται δίπλα του γιά νά διαπιστώσουν μαζί κατά πόσο ὑπάρχει ἤ ὄχι πρόβλημα γιά τό ὁποῖο τό παιδί θά πρέπῃ νά κάνῃ κάτι, ἀφοῦ πρῶτα καταλάβει τοῦς λόγους γιά τούς ὁποίους ὑπάρχει πρόβλημα. Τό παιδί δέν βλέπει τή μαμά σάν ἀντίπαλο πού συμμαχεῖ μέ τόν δάσκαλο καί πού θά τοῦ κάνει καί αὐτή παρατήρηση, ἄρα δέν ἔχει κανένα λόγο νά ἀμυνθῇ καί νά κλειστῇ στόν ἑαυτό του. Ἀπό τήν ἄλλη δέν τήν βλέπει καί σάν σίγουρο σύμμαχο, ἕτοιμο νά ἀ- ποδεχτῇ κάθε σκανδαλιά του, ἄρα δέν γίνεται κακομαθημένο καί ἀπείθαρχο. Μαθαίνει ὅτι ἡ μαμά εἶναι ἕνας ἀντικειμενικός κριτής πού μπορεῖ νά τό κατάλάβῃ καί νά τό βοηθήσῃ. Καί ποιός δέν θά ἤθελε νά ἔχει μία εἰλικρινῆ σχέση μέ τά παιδιά του; Ὁ δεύτερος παράγοντας πού παίζει καθοριστικό ρόλο στή σχέση μας μέ τά παιδιά μας εἶναι ἡ ἀποδοχή. Ἡ ἄνευ ὅρων ἀποδοχή ἀπέναντι στά παιδιά μας τούς καλλιεργεῖ τό αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας. Πάρτε παράδειγμα τόν ἑαυτό σας, ὡς ἐνήλικες. Πόσοι ἀπό ἐμᾶς τρέφουν χιλιάδες ἀνασφάλειες, ἁπλά καί μόνο γιατί δέν ἔχουμε αἰσθανθεῖ τήν ἀ- 18

19 ποδοχή τῶν γονιῶν μας ἀπέναντι στίς ἐ- πιλογές ἤ στά ἐπιτεύγματά μας; Πόσοι ἐξακολουθοῦν σάν ἐνήλικες νά ζητοῦν ἔ- γκριση καί ἀποδοχή ἀπό τούς γονεῖς τους καί νά αἰσθάνονται πληγωμένοι πού δέν τήν λαμβάνουν; Ὑπεύθυνο γι αὐτή τήν ἀνάγκη ἀποδοχῆς εἶναι τό παιδί πού κρύβουμε μέσα μας, ἐκεῖνο τό παιδί πού δέν ἔλαβε τό αἴσθημα τῆς ἀ- ποδοχῆς ἀπό τούς δικούς του γονεῖς. έν θά θέλαμε νά δημιουργήσουμε αὐτό τό συναίσθημα καί στά παιδιά μας! Ἀποδοχή σημαίνει: έν σέ ἀγαπῶ γιά τά ἐπιτεύγματά σου (μέ ὅρους) ἀλλά σέ ἀγαπῶ, γιατί εἶσαι παιδί μου καί δέν θά σταματήσω νά σέ ἀγαπῶ (ἄνευ ὅρων). Αὐτό πρέπει τά παιδιά μας νά τό κατανοήσουν. έν τά ἀγαπᾶμε μόνο, ἄν ἔ- χουν καλούς βαθμούς στό σχολεῖο ἤ ἄν ἀκοῦν αὐτά πού τούς λέμε. Τά ἀγαπᾶμε, γιατί εἶναι παιδιά μας καί αὐτό δέν πρόκειται νά ἀλλάξῃ ποτέ. Ὁ τρίτος παράγοντας εἶναι ἡ ἐκτίμηση. Ναί, μή σας φαίνεται παράξενο! Καί τά παιδιά μέ τόν δικό τους τρόπο, ὅπως καί οἱ ἐνήλικες, ἀποζητοῦν τήν ἐκτίμηση τῶν γονιῶν τους, γιατί ἔτσι τούς καλλιεργεῖται τό αἴσθημα τῆς προσωπικῆς ἀ- ξίας. Ἄτομα μέ χαμηλή αὐτοπεποίθηση ὡς ἐνήλικες, δέν εἶχαν λάβει ἀρκετή ἐ- κτίμηση ἀπό τούς γονεῖς τους ὡς παιδιά. Ἡ ἐκτίμηση ἀπέναντι στά παιδιά μας φαίνεται ἀπό τόν τρόπο πού τά ἀντιμετωπίζουμε. Ἐάν τονίζουμε καί ἐπικροτοῦμε ὅλα τά σωστά πράγματα πού κάνουν, τούς δίνουμε κίνητρα γιά νά κάνουν ἀκόμα περισσότερα. Ἐάν συνεχῶς τούς λέμε ὅτι κάνουν λάθος, δέν καταλαβαίνουν, ἐάν τά μειώνουμε καί τά ὑποτιμοῦμε, τότε τό μόνο πού καταφέρνουμε εἶναι τά κάνουμε νά χάνουν τή πίστη στόν ἑαυτό τους καί στίς ἱκανότητές τους, αὐξάνοντας ἔτσι τήν ἐξάρτησή τους ἀπό ἐμᾶς. Ὁ τέταρτος παράγοντας γιά μία σωστή σχέση μέ τά παιδιά μας εἶναι ἡ δική μας διαθεσιμότητα. Οἱ γονεῖς πού δέν βρίσκουν ποτέ χρόνο γιά νά ἀσχοληθοῦν μέ τά παιδιά τους, τό μόνο πού καταφέρνουν εἶναι νά κάνουν τά παιδιά τους νά αἰσθάνονται ἀσήμαντα. Τά παιδιά μεταφράζουν τήν ἀγάπη μας σέ χρόνο πού περνᾶμε μαζί τους. Ὅσο λιγότε- 19

20 ρος εἶναι ὁ χρόνος πού τούς ἀφιερώνουμε, τόσο λιγότερο αἰσθάνονται ὅτι τά ἀγαπᾶμε καί τά φροντίζουμε. Τά παιδιά μας εἶναι πιό σημαντικά ἀπό τή δουλειά μας, τά χόμπι μας, τήν τηλεόραση ἤ τή διασκέδασή μας. Ποτέ δέν πρέπει νά τά βάζουμε σέ δεύτερη μοίρα. Ἡ ἔκφραση τρυφερότητας καί ζεστασιᾶς ἀπέναντι στά παιδιά μας εἶναι ὁ παράγοντας πού κάνει τή διαφορά στή σχέση μας μαζί τους! Ἡ τρυφερότητα ἀ- πέναντι στά παιδιά μας τούς καλλιεργεῖ τό συναίσθημα τῆς ἀγάπης - εἶναι ἄξια νά λαμβάνουν ἀγάπη καί εἶναι περιτριγυρισμένα ἀπό ἀγάπη καί ζεστασιά! Αὐτό ἀναπτύσσει ὅλα τά θετικά σημεῖα τῆς προσωπικότητάς τους, ἀφοῦ γνωρίζουν ὅτι μποροῦν νά λειτουργήσουν ἄ- φοβα σέ ἕνα περιβάλλον ἀπόλυτης ἀ- σφάλειας. Ποιός δέν θά τό ἤθελε αὐτό; Τέλος, στά παιδιά μας θά πρέπει νά καλλιεργοῦμε τό αἴσθημα τῆς ὑπευθυνότητας. έν πρέπει νά ἀφήνουμε τά παιδιά μας ἀνεξέλεγκτα, καλλιεργώντας τούς τήν ἐντύπωση πώς δέν ἔχουν νά λογοδοτήσουν πουθενά γιά τίς πράξεις τους. Ἕνα παιδί πού ξέρει ὅτι πρέπει νά λογοδοτήσῃ γιά τίς πράξεις του στούς γονεῖς του, γίνεται συνειδητά ὑπεύθυνο καί ἀποκτᾶ αὐτοέλεγχο. Ἕνα παιδί, γιά νά μετατραπῇ σέ ἕναν σωστό καί ἰσορροπημένο ἐνήλικα θά πρέπει νά ἔχει πειθαρχία καί αὐτοέλεγχο. (Τό θέμα τῆς πειθαρχίας ἀποτελεῖ ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο πού θά ἐξετάσουμε σέ ἄλλο ἄρθρο). Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά εἶναι σέ θέση νά θέτουν ξεκάθαρους κανόνες καί πλαίσια, στά ὁποῖα τό παιδί θά πρέπει νά κινηθῇ, διαφορετικά ἀφήνοντάς το νά λειτουργῇ κατά συνείδηση, σύντομα θά χάσουν κάθε ἔλεγχο καί κάθε ἐπαφή μέ τό παιδί τους μέ ἀμφίβολα γιά ὅλους ἀ- ποτελέσματα. Τό σημαντικότερο θέμα στό κομμάτι τῆς πειθαρχίας εἶναι ἡ συνέπεια. Ὡς γονεῖς θά πρέπει πρῶτοι νά τηροῦμε αὐτά πού θέλουμε τό παιδί μας νά τηρήσῃ, καί τό σημαντικότερο εἶναι νά μήν τοῦ δίνουμε μπερδεμένα μηνύματα. Ἐάν τή μία φορά δέν δώσαμε σημασία σέ κάτι πού ἔκανε, καί τήν ἄλλη τοῦ κάνουμε παρατήρηση γιά τό ἴδιο πράγμα, τό μόνο πού θά καταφέρουμε εἶναι νά τό μπερδέψουμε καί ὄχι νά τό πειθαρχήσουμε. Οἱ κανόνες συμπεριφορᾶς θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται καί ἀπό τούς δυό γονεῖς μέ τήν ἴδια σοβαρότητα, γιά νά ἀποφευχθῇ τό πρόβλημα τῆς διαφορετικῆς μεταχείρισης τοῦ παιδιοῦ ἀ- πό τόν πατέρα καί τή μητέρα. Τά παιδιά μας χρειάζονται φροντίδα, κατανόηση, σημασία, ἐπιβεβαίωση, τρυφερότητα, χρόνο, ἀφοσίωση καί ἀποδοχή. Στό χέρι μας εἶναι νά τούς χαρίσουμε ἁπλόχερα τήν ἀγάπη μας, γιά νά μποροῦμε ἔτσι νά ἀπολαμβάνουμε μία πανέμορφη σχέση μαζί τους καί παράλληλα νά μπορέσουμε νά τά κάνουμε ὑ- πεύθυνους ἐνήλικες, ἀπαλλαγμένους ἀ- πό ἀνασφάλειες καί φοβίες. 20

21 Μέ ἐνδιαφέρον... γιά τούς νέους Συνέντευξη ἀπό τόν Θεό ἶδα ἕνα ὄνειρο, ὅτι πῆρα συνέντευξη ἀπό τόν Θεό. - Θές λοιπόν, νά σοῦ δώσω συνέντευξη; ρώτησε ὁ Θεός. - Ἄν σας περισσεύει χρόνος... ἀπάντησα. Ὁ Θεός χαμογέλασε: - Ἔχω μία ἡμέρα καί μία αἰωνιότητα. - Τί ἐρωτήσεις σκέφτεσαι νά μοῦ κάνῃς; - Τί εἶναι αὐτό πού σας ἐκπλήσσει περισσότερο στούς ἀνθρώπους; Καί ὁ Θεός ἀπάντησε χαμογελώντας: Ὅτι ζοῦν, σάν νά μήν πρόκειται νά πεθάνουν ποτέ καί πεθαίνουν, σάν νά μήν ἔζησαν καθόλου! Ὅτι χάνουν τήν ὑγεία τους προσπαθώντας νά βγάλουν λεφτά καί ὕστερα χάνουν τά λεφτά γιά νά ξαναβροῦν τήν ὑγεία τους! Ὅτι βιάζονται νά βγάλουν τήν παιδικότητά τους, θέλουν νά μεγαλώσουν γρήγορα καί ὕστερα παρακαλοῦν νά ξαναγίνουν παιδιά! Ὅτι μέ τό νά ἀγχώνωνται γιά τό μέλλον τούς λησμονοῦν τό παρόν τους κι ἔτσι δέν ζοῦν οὔτε τό μέλλον οὔτε τό παρόν! Ὁ Θεός πῆρε τό χέρι μου στό δικό του, μείναμε γιά λίγο σιωπηλοί καί μετά ρώτησα: Σάν γονιός, ποιά τά μαθήματα ζωῆς πού θά θέλατε νά μάθουν τά παιδιά σας; Νά μάθουν ὅτι δέν μποροῦν νά ἀναγκά- σουν τούς ἄλλους νά τούς ἀγαπήσουν! Αὐτό πού μποροῦν νά κάνουν, εἶναι νά γίνουν ἄ- ξιοι νά ἀγαπηθοῦν! Νά μάθουν ὅτι δέν μετρᾶνε περισσότερο τά πράγματα πού ἔχουμε στή ζωή μας, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουμε στή ζωή μας! Νά μάθουν ὅτι δέν ὠφελεῖ νά συγκρίνουμε τούς ἑαυτούς μας μέ τούς ἄλλους! Νά μάθουν ὅτι πλούσιος δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει τά περισσότερα, ἀλλά αὐτός πού χρειάζεται τά λιγότερα! Νά μάθουν ὅτι μέσα σέ ἐλάχιστες στιγμές μπορεῖς νά ἀνοίξῃς στόν ἄλλον πληγές, πού χρειάζονται χρόνια πολλά νά τίς γιατρέψῃς! Νά μάθουν τή συγχώρεση, συγχωρώντας. Νά μάθουν πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς ἀγαποῦν πραγματικά, πού ὅμως δέν ξέρουν πώς νά δείξουν ἤ νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματά τους! Νά μάθουν ὅτι τά χρήματα μποροῦν νά ἀγοράσουν τά πάντα ἐκτός ἀπό τήν ΕΥΤΥΧΙΑ! Νά μάθουν ὅτι δυό ἄνθρωποι μπορεῖ νά κοιτοῦν τό ἴδιο πράγμα καί νά βλέπουν δυό διαφορετικά πράγματα! Νά μάθουν ὅτι δέν φτάνει πάντα νά σέ συγχωροῦν οἱ ἄλλοι, πρέπει νά μπορῇς νά συγχωρῇς κι ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό σου! Καί νά μάθουν ὅτι γιά τά παιδιά μου, θά εἶμαι πάντα Ε Ω! 21

22 Ἡ ἄσκηση στον σύγχρονο τρόπο ζωής Ἡ ἄσκηση μέσα στόν γάμο Τοῦ ρ. ημητρίου Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου θεραπευτῆ οἰκογένειας Ἐρώτηση: Εἶναι γνωστό ὅτι πολλοί ἔ- χουμε συνδυάσει τή λέξη ἄσκηση μέ τό μοναχό, καί ἀναφερόμαστε στόν ἀσκητή μοναχό. Ὑπάρχει ἄσκηση μέσα στόν γάμο; Ἀπάντηση: Ἐγώ θά ρωτοῦσα καλύτερα: Ὑπάρχει γάμος χωρίς ἄσκηση; Αὐτό πού εἶναι σημαντικό εἶναι νά δοῦμε τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε ἄσκηση, γιατί κινδυνεύουμε, καί αὐτό εἶναι τραγικό, νά διαστρεβλώσουμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης κάνοντας μία μηχανιστική μεταφορά τῆς ἄσκησης τοῦ μοναχοῦ στή ζωή τῶν ἐγγάμων, μέ συνέπεια νά ὀνομάσουμε ὡς ἄσκηση τήν ἀπουσία τοῦ ἔρωτα. Ἑπομένως ἐν ὀνόματι τῆς ἄσκησης κινδυνεύουμε νά ἀρνηθοῦμε τήν ἴδια τή φύση τοῦ γάμου καί τότε ἡ τάχα ἰδανική κατάσταση θά εἶναι οἱ παντρεμένοι νά μήν εἶναι παντρεμένοι. έν μπορεῖ ἡ ἀπουσία σχέσης νά εἶναι τό ζητού- μενο στή σχέση ἑνός ζευγαριοῦ. Ἡ ἄσκηση στόν γάμο ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἕνας ἄντρας καί μία γυναῖκα θά βρεθοῦν μαζί, θά συνυπάρξουν καί θά μπορέσουν νά ἀλληλοπεριχωρηθοῦν. Ἡ ἄ- σκηση στόν γάμο εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀλληλοπεριχώρηση. Ἐρ.: ηλαδή ἡ ἄσκηση στόν μοναχό καί ἡ ἄσκηση στόν γάμο, εἶναι ἴδια ὡς 22

23 πρός τόν σκοπό, ἀλλά ἀλλάζει κατά τόν τρόπο; Ἀπ.: Ἡ ἄσκηση ἦταν πάντοτε συνώνυμο τῆς ἐνδυνάμωσης. Ἕνας ἀθλητής ἀσκεῖται, γιά νά εἶναι πιό δυνατός. Ἀσκεῖται ὄχι στερούμενος τή φύση του, ἀλλά προσπαθώντας νά τήν ἀναπτύξῃ στίς μεγαλύτερες δυνατότητές της. Ἡ ἄσκηση τῶν προσώπων στόν γάμο ἀναφέρεται στήν προσπάθεια τοῦ κάθε συντρόφου νά ἀνακαλύψῃ τόν ἑαυτό του σέ σχέση μέ τόν σύντροφό του. Ὁ Σαρτρ εἶχε πεῖ πολύ σωστά ὅτι ὁ ἄλλος ἄνθρωπος γιά μένα εἶναι κόλαση. Κάθε ἄνθρωπος πού εὑρίσκεται πολύ κοντά μας κινδυνεύει νά γίνεται ἡ κόλασή μας, γιατί μᾶς ἐνοχλεῖ, μᾶς δυσκολεύει, μᾶς ἐμποδίζει καί περιορίζει τόν ζωτικό μας χῶρο. Μᾶς ἐμποδίζει νά ἔχουμε τήν ἀτομικότητά μας. γιά μένα. Πῶς θά σχετιστῶ, χωρίς νά χάσω τό πρόσωπό μου, ἀλλά καί χωρίς νά μείνω κλειδωμένος στά ἀτoμικά μου χαρακτηριστικά; Αὐτό ἀπαιτεῖ μία διαρκῆ ἀλληλαντίδραση πού ἡ ἐπίτευξή της δέν εἶναι ζήτημα δύο ἤ τριῶν χρόνων, ἀλλά μίας ζωῆς. Μία ζωντανή σχέση μέσα στόν γάμο δημιουργεῖται μόνο ἄν κάθε μέλος, προσπαθεῖ καί παλεύει ἀσκούμενο, νά βρίσκῃ τόν τρόπο νά ἀφαιρέσῃ τά αὐτιστικά στοιχεῖα πού τόν ἐμποδίζουν στήν κοινωνία μέ τό ἄλλο πρόσωπο. Ἡ ἄσκηση στόν γάμο εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀλληλοπεριχώρηση. Ἡ ἄσκηση τῶν προσώπων ἀναφέρεται στήν προσπάθεια τοῦ κάθε συντρόφου νά ἀνακαλύψῃ τόν ἑαυτό του σέ σχέση μέ τόν σύντροφό του. Ὅταν ἕνα ζευγάρι ἀποφασίζει νά συνυπάρξῃ καί ἀφεθῇ στό αὐτονόητο, θά συμβιβασθεῖ καί θά συνθηκολογήσει, μέ συνέπεια μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου νά αὐξάνεται τό παράπονο, ἡ γκρίνια καί ἡ μιζέρια στή σχέση. ιαφορετικά τό ζευγάρι ἔχει νά υἱοθετήσῃ μία δυναμική στάση ἐγρήγορσης - ἄσκησης, ὥστε ὁ σύντροφος νά γίνῃ εὐκαιρία νά βρῇς τό γνήσιο πρόσωπό σου. ιαλέγω τόν ἄλλο, ἐπειδή εἶναι διαφορετικός. έν μπορεῖ νά ὑπάρχῃ ζευγάρι, ἄν ὁ ἄλλος σύντροφος δέν εἶναι διαφορετικός. Στά πλαίσια τῆς συνύπαρξης ἡ διαφορετικότητα μέ φέρνει ἀντιμέτωπο μέ τό τί εἶναι σημαντικό καί τί δευτερεῦον 23

24 Ἐρ.: Θά πρέπει δηλ. νά ξεπερνιέται ἡ ἀτομικότητα τοῦ προσώπου καί τό στενό ἐγωιστικό του συμφέρον; Νά πάψῃ πιά ὁ καθένας νά σκέφτεται ἀτομικά ἀλλά δυαδικά; Ἀπ: Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγωισμοῦ ἔχει διαστραφεῖ. Πολλοί χριστιανοί νομίζουν ὅτι ἀποφεύγουν τόν ἐγωισμό μέ τό νά μή χαίρωνται, νά μήν καμαρώνουν γιά κάτι πού ἔχουν πετύχει. Θεωροῦν ὡς ἐγωισμό τήν ὕπαρξη καί ἔκφραση τῆς ἐπιθυμίας καί σπαταλοῦν τεράστιες δυνάμεις γιά νά τήν ἀπομακρύνουν, νά τήν ἐξαφανίσουν. Στήν οὐσία ὁ ἐγωισμός εἶναι ἕνα ἐμπόδιο στή ζωή μας, ἀλλά δέν ἔχει νά κάνῃ καθόλου μέ τά στοιχεῖα πού ἀνέφερα. Ὁ ἐγωισμός μας, ἄν θέλετε, εἶναι αὐτισμός. Τό σύνολο τῶν στοιχείων πού σέ κλείνουν στόν ἑ- αυτό σου, ἔτσι ὥστε νά μήν μπορῇς νά προχωρήσῇς ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ σου. Γιά παράδειγμα ὅταν ἕνα ἀτομικό ἐπίτευγμα γίνεται μέτρο σύγκρισης καί ὄχι ἀφορμή μοιράσματος, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀπομάκρυνση τῶν συντρόφων. Αὐτό παθαίνουν ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται στό στάρ-σύστεμ, ἀφοῦ οἱ προβολεῖς τῆς δημοσιότητας φωτίζοντας ὑπέρμετρα ἕνα χαρακτηριστικό τους, τούς ὁδηγοῦν νά χάσουν τή συνολική τους αἴσθηση καί τελικά αὐτό τούς ἀ- πομονώνει στήν ἀφόρητη ἀνασφάλεια ἑ- νός ψευδοῦς ἑαυτοῦ. έν εἶναι ἐγωισμός τό νά θέλῃ κανείς νά πετύχῃ στή δουλειά του, στή σχέση του, φτάνει αὐτό νά μήν τόν ἀπομονώνῃ ἀπό τόν ἄλλο. Οἱ ἀτομικοί στόχοι, εἴτε καριέρα λέγεται αὐτό εἴτε ἀτομική θρησκευτικότητα, διασποῦν ὕπουλα τή σχέση καί τή βουλιάζουν σ ἕνα κρυφό ἐγωισμό πού δέν γίνεται ἀντιληπτός. Τό χειρότερο ἐ- μπόδιο στήν ἄσκηση, εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς αὐτάρκειας καί τῆς τελειότητας. O ἅ- γιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας περιγράφει πολύ καλά τό πῶς προσπαθώντας νά πετύχῃς μία ἀρετή μπορεῖ νά ἐμπλακῇς πολύ χειρότερα σ ἕνα ἄλλο πάθος. Ἐγωισμός μέσα στόν γάμο θά μποροῦσε νά ἦταν τό νά διαβάζῃ κανείς θρησκευτικά βιβλία μέ μεγάλη προσήλωση καί νά ἀδιαφορῇ γιά τό σύντροφο πού ἔχει πλάι του. Ἑπομένως, ὅ,τι γίνεται ξεκομμένα ἀπό τόν σύντροφο, γίνεται ἀτομικό χαρακτηριστικό πού δέν προάγει τή σχέση. Ἐρ.: Ποιό εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ γάμου; Tί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε ἄσκηση στόν γάμο; Ἀπ: Τό δυνάμωμα τῶν ἴδιων τῶν προσώπων. έν μπορεῖ νά εἶναι στόχος τοῦ γάμου κάτι ἔξω ἀπό αὐτούς. έν μπορεῖ νά θέσουμε ὡς κύριο στόχο τά παιδιά. Ἡ ἄσκηση στό γάμο εἶναι νά βρῇς τόν ἑαυτό σου. Νά βρῇς τή σχέση σου μέ τόν ἴδιο τό Θεό. Ἄσκηση στό γάμο σημαίνει ὅτι τό 24

25 κάθε πρόσωπο γίνεται περισσότερο σοφό, περισσότερο γνήσιο, περισσότερο ὁ ἑαυτός του. Ὁ καθένας μας γεννιέται ἔχοντας πολλές ψευδεῖς φαντασιώσεις γιά τόν ἑαυτό του. Στή σχέση μας μέ τούς ἄλλους πραγματικά δοκιμάζεται ποιός εἶναι ὁ πραγματικός ἑαυτός μας. Γίνεσαι πιό πολύ ὁ ἑαυτός σου, ἄν σχετιστῆς γνήσια. Σήμερα ἔχει φουντώσει τό φαινόμενο τῶν πολλαπλῶν σχέσεων. Οἱ ἄνθρωποι ὅταν βρεθοῦν μπροστά στό νά διαπραγματευτοῦν μία δυσκολία, παραιτοῦνται καί διακόπτουν τή σχέση. Οὐσιαστικά δυσκολεύονται νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἑαυτό τους, ὄχι τόν ἄλλο. Ἄρα μένουν πάντα οἱ ἴδιοι, χωρίς νά σχετιστοῦν, καί ἄς ἔχουν συνάψῃ πολλαπλές σχέσεις. Γιατί δέν φτάνουν στό σημεῖο νά συναντήσουν τόν ἑαυτό τους. Ὅταν κάποιος ἐρωτεύεται, κινδυνεύει νά ἐρωτεύεται τήν εἰκόνα τοῦ ἄλλου καί ὄχι τόν ἄλλο. Ὁ ἔρωτάς του εἶναι πρός τή φαντασίωσή του καί ὄχι πρός τόν πραγματικό ἄλλο. Ἡ ἀσκητική τοῦ γάμου ἀπαιτεῖ διαρκῆ προσωπική δουλειά. Γι αὐτό δέν ἀρκεῖ τό χρονικό διάστημα μίας ζωῆς. Στή διάρκεια τοῦ γάμου βρίσκεις καί ἄλλες πλευρές σου. Ἀλίμονο στό ζευγάρι πού στό τέλος τῆς ζωῆς του θά σχετίζεται μέ τόν ἴδιο τρόπο πού σχετιζόταν στήν ἀρχή. Ἀλλάζει οὐσιαστικά ἡ σχέση μέσα στόν γάμο. Ὁ γάμος δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς τήν ἐπι- σημοποίηση καί τό σφράγισμα μίας σχέσης πού περαιτέρω ὁδηγεῖται σέ μία στασιμότητα γιατί τότε αὐτό θά σήμαινε τήν ἀπουσία ζωῆς. Οἱ ἄνθρωποι πού ὑπῆρξαν πάντα μαζί, ἀλλά κράτησαν τούς ἴδιους ρόλους καί τόν ἴδιο τρόπο σχέσης ὅπως στήν ἀρχή, σημαίνει ὅτι δέν μετουσιώθηκαν, δέν ἄλλαξαν μέσα στήν πορεία τοῦ γάμου τους. έν ἀνακάλυψαν τόν ἑαυτό τους. Ἁπλά συνυπῆρξαν χωρίς νά ἀγγιχτοῦν. Στήν ἀσκητική του γάμου παλεύεις μέ τό σύντροφό σου καί μέ τόν ἑαυτό σου. Ὅπως ἀναφέρεται ἀντίστοιχα στά ἀσκητικά κείμενα ἡ πάλη μέ τόν Θεό, ἡ πάλη μέ τόν σύντροφο καί τόν ἑαυτό σου εἶναι πού ἀναδεικνύει τό πραγματικό πρόσωπό σου. Ἐρ.: Εἴπατε νωρίτερα ὅτι ὁ καθένας μεσα ἀπό τόν ἄλλο ἀνακαλύπτει τόν ἑαυτό του. Ὅσο δυναμώνει ἡ σχέση του μέ τόν ἄλλο, τόσο ἀνακαλύπτει τόν ἑαυτό του. Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τόν μοναχό στή σχέση του μέ τό Θεό. Μέσα στόν γάμο λοιπόν ὁ Θεός τί ρόλο παίζει; Ἀπ: Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη νά Τόν ὑ- περασπιστοῦμε σάν προϊόν πού πρέπει νά πουλήσουμε. έν πρέπει δηλ. νά νιώθουμε ἀνασφαλεῖς, ὥστε νά πρέπῃ νά Τόν διαφημίζουμε. Γι αὐτό ἀναφέρθηκα στόν Σαρτρ ὁ ὁποῖος περιγράφει τίς σχέσεις μέ εἰλικρίνεια, ἀλλά κατάμαυρες, ἀνέλπιδες, ἀφοῦ στερεῖται τόν Θεό. Ἄν θά μιλήσουμε σέ ἐπίπεδο πραγματικότητας, γιά νά ὑ- περβοῦμε τόν ἑαυτό μας, πρέπει νά ἀγγίξουμε τίς σκοτεινές πλευρές τοῦ ἑαυτοῦ μας. Αὐτό δέν μποροῦμε νά τό κάνουμε 25

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπέσ Στην Κρήτη. Τρίτη, Είκοσι εφτά Μάιου.

Διακοπέσ Στην Κρήτη. Τρίτη, Είκοσι εφτά Μάιου. Διακοπέσ Στην Κρήτη Τρίτη, Είκοσι εφτά Μάιου. Η Χριστίνα - η γυναίκα μου - και εγώ αφήσαμε το Gatwick στης εφτά η ώρα. Φτάσαμε στην Κρήτη στης μία ώρα το απογεύμα. Το ταξίδι στην Παλαιόχορα πήρε δυο ώρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 1 π. Γεώργιος Μεταλληνός ΤΟ OΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ H IΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Βασίλειος Γιούλτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 5[22.] Ἀλλά τό πλέξιμʹ ἄργουνε 1 καί μοῦ τʹ ἀποκοιμοῦσε 2 Ἠχός, γλυκύτατος ἠχός, ὁπού μέ προβοδοῦσε 3. Δέν εἶναι κορασιᾶς φωνή στά δάση που φουντώνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα