Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α"

Transcript

1 Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Μαρκ. α, 15) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1 (β) - Τ.Κ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Τηλ. & Fax:

2 Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς ἀποστέλλουμε τό παρόν τεῦχος τῆς νέας ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ μας μέ τόν ἐπίκαιρον τίτλον «ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ». Ἡ ἔκδοση τοῦ ταπεινοῦ μας αὐτοῦ περιοδικοῦ εἶναι μιά συνέχεια τοῦ παλαιότερου περιοδικοῦ μας «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ» πού σᾶς ἀποστέλαμε συνεχῶς καί δωρεάν, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τοῦ Προστάτη μας Πατροκοσμᾶ, ἀλλά καί τήν δική σας ἀγάπη, γιά πολλά χρόνια. Μετά ἀπό μιά διακοπή, πού δέν ὀφειλόταν στή δική μας θέληση, ὁ Ἱεραποστολικός μας Σύνδεσμος ἐπιχειρεῖ, στηριζόμενος στήν ἀγάπη σας καί μόνο, νά συνεχίσει τόν δύσκολο καί ὁμολογιακό του ἀγώνα σ αὐτή τήν ἐσχατολογική ἐποχή ποῦ ζοῦμε καί μέ θλίψη βιώνουμε. Ὁ λόγος πού ἐπιλέξαμε τόν τίτλο «ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» δέν εἶναι καθόλου τυχαῖος. Ἀντικατοπτρίζει τήν πεποίθησή μας ἀλλά καί τό ἀδιαμφισβήτητο γεγονός ὅτι τίποτε δέν πάει καλά πλέον στήν ἐποχή μας, λόγω τῆς μεγάλης ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν μοναδική Πηγή τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καί εὐτυχίας πού εἶναι ὁ Θεός μας. Εἶναι πολύ ἐντυπωσιακό ὅτι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ὅλοι πλέον οἱ ἄνθρωποι καταλαβαίνουν καί παραδέχονται ὅτι κάτι δέν πάει καλά, ἀλλά τό θλιβερό εἶναι πώς δέν ἀντιλαμβάνονται, ἀδιαφοροῦν, δέν γνωρίζουν ἤ ἀπιστοῦν γιά τήν πραγματική αἰτία πού συμβαίνουν ὅλα αὐτά τά δεινά στά ἔσχατα χρόνια πού ζοῦμε. Ἀναγάγουν τήν αἰτία τῶν προβλημάτων τους, οἰκονομικῶν καί διαπροσωπικῶν, τῶν πρωτοφανῶν καί συγκλονιστικῶν φυσικῶν καταστροφῶν πού ζεῖ ὁ πλανήτης μας, ἀλλά κυρίως τῆς «ἀλλοιωμένης» καί «διεστραμμένης» συμπεριφορᾶς τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, σέ λάθος αἰτίες ἤ δέν μπαίνουν κἄν πλέον στόν κόπο, ἐξουθενωμένοι ἀπό μιά ἐξαντλητική καθημερινότητα, νά ἀναζητήσουν τό τί πραγματικά φταίει. Μέσα σ αὐτή τήν κατάσταση, ὅπου τά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» βοοῦν καί τά χρονικά περιθώρια γιά μιά προσωπική, πνευματική ἀνάκαμψη ὅλων μας, στενεύουν πολύ, κρίνουμε πώς εἶναι ἐπιβεβλημένη καί ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη τῆς ἐνημερώσεώς μας γιά τά προφητικά λόγια τῶν Ἁγίων καί προφητῶν μας, ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἀφοροῦν στά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» τά ὁποῖα θά προηγηθοῦν τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Ἐλεύσεως τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας. 2

3 Ὁ σκοπός μας λοιπόν εἶναι νά συμβάλλουμε καί ἐμεῖς, μέ τίς ταπεινές μας δυνάμεις, στήν ἐνημέρωση καί τήν πνευματική στήριξη πρῶτα ἡμῶν τῶν ἰδίων καί στή συνέχεια ὅσο τό δυνατό περισσοτέρων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας, μετά καί ἀπό παράκληση πάρα πολλῶν ἀδελφῶν μας, προσπαθώντας νά ἐφαρμόσουμε τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόν ὁποῖο λόγο ἰδιαιτέρως ἀγαποῦσε καί συνήθιζε νά κηρύττει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς: «Μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» δηλαδή, κανείς ἀπό ἐμᾶς νά μή κοιτάζει καί νά μήν ζητάει μόνον τό δικό του καλό καί συμφέρον, ἀλλά πρῶτα καί πάνω ἀπ ὅλα τό συμφέρον τοῦ ἀδελφοῦ του καί πλησίον του. Καταλήγοντας νά τονίσουμε, πώς ὁ καλός Θεός καί οἱ Ἅγιοί μας ὅ,τι εἶπαν καί ἔγραψαν ἰδιαίτερα γιά τούς ἐσχάτους καιρούς τό ἔκαναν ἀπό πραγματικό ἐνδιαφέρον καί ΑΓΑΠΗ καί γιά ἕναν καί μοναδικό λόγο: γιά νά μᾶς ἐνημερώσουν, νά μᾶς προειδοποιήσουν καί νά μᾶς προετοιμάσουν γιά ὅλα αὐτά τά μεγάλα καί συγκλονιστικά ἐπερχόμενα δεινά, προστατεύοντας μας ἔτσι ἀπό τήν ἄγνοια καί τόν «ὕπνον» πού θά εὑρίσκονται οἱ πολλοί καί γενικότερα ὁ κόσμος καί ὄχι βέβαια, σέ καμμία περίπτωση, νά μᾶς τρομοκρατήσουν! Εἶναι βλασφημία καί μόνο νά τό διανοηθεῖ αὐτό κανείς. Λέμε αὐτό το αὐτονόητο εἰς ἀπάντηση ὅλων ὅσων ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἐνημέρωση πάνω στά ἐσχατολογικά θέματα εἶναι κινδυνολογία, ἤ δημιουργεῖ φόβο! Εἶναι βέβαιο πώς μιά τέτοια θέση δηλώνει δύο τινά: Ἄγνοια τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Πατέρων ἤ... δειλία καί ὑστεροβουλία, γιά νά ἐκφρασθοῦμε ἤπια ἤ καί ὅλα αὐτά μαζί! Ἀγαπητοί μας φίλοι, εὐχόμαστε καί ἐλπίζουμε μέ τήν βοήθεια τοῦ καλοῦ Θεοῦ μας νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπός τῆς ταπεινῆς αὐτῆς ἐκδόσεως μας πού μοναδικό στόχο καί σκοπό ἔχει τήν ἐνημέρωση καί τήν ἀφύπνιση ὅλων τῶν καλοπροαίρετων ἀδελφῶν μας, ἀπό τά δίχτυα τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ παγκοσμίου συστήματός του. Τέλος, θά θέλαμε νά ὑπενθυμήσουμε στήν ἀγάπη σας ὅτι ἐπειδή καί πάλιν τό Περιοδικό μας θά σᾶς ἀποστέλλεται δωρεάν, ἐλπίζουμε καί στηριζόμαστε καί αὐτή τήν φορά στήν δική σας προαιρετική οἰκονομική ἐνίσχυση καί βοήθεια γιά νά εὐωδοθεῖ ἡ προσπάθεια μας αὐτή καί νά τά καταφέρουμε, συνεχίζοντας ἀπρόσκοπτα τήν ἔκδοσή του. Νά εἶστε ὅλοι καλά, καί ὁ καλός Θεός μας μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου μας Πατροκοσμᾶ, νά σᾶς χαρίζει κάθε χαρά, δύναμη καί εὐλογία. Ἐκ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» 3

4 Χριστούγεννα Ἀξιωνόμαστε καί φέτος ὅλοι μας, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη τῆς Παναγίας καί ὅλων τῶν Ἁγίων μας, νά προετοιμαζόμαστε ἐναγωνίως γιά τόν ἐρχομό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Θεοῦ μας ἐπί τῆς γῆς, τήν ἐνανθρώπησή Του πρός ἐπίτευξη τῆς δικῆς μας σωτηρίας, τῆς πολύ ἀγαπητῆς καί δημοφιλοῦς πρός ὅλους μας ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τήν Μητέρα πασῶν τῶν ἑορτῶν κατά τόν Χρυσορρήμονα. Μιά ματιά στούς δρόμους καί τίς βιτρίνες τῶν πόλεων, μικρῶν καί μεγάλων, καθώς καί στά σοκάκια καί δρομάκια τῆς περιφέρειας εἶναι ἀρκετά γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσουν τά πλάνα καί τίς λίστες τῶν ἀγοραστικῶν ὑποχρεώσεών μας. Παντοῦ πολύχρωμα λαμπιόνια, καλόγουστα στολισμένες βιτρίνες πού συναγωνίζονται σέ διακόσμηση ἡ μία τήν ἄλλη, λές καί περιμένουν νά τούς δώσει κάποιος τό βραβεῖο τοῦ πιό ἐντυπωσιακοῦ στολισμοῦ, χριστουγεννιάτικα δέντρα σάν λατέρνες φορτωμένα μέ μπαλάκια καί φωτάκια, πού καί πού κανένα καραβάκι εἰς ἀνάμνησιν τῆς κιβωτοῦ-ἐκκλησίας, χιονάνθρωποι καί ἅγιοι Βασίληδες ἄσχετοι μέ τήν Παράδοσή μας καί γενικά ἕνα κλῖμα ἐμποροποιημένο καί κοσμικώτατο, πρός τιμήν τῶν Χριστουγέννων πού ὅλοι μέ λαχτάρα περιμένουν γιά νά βγάλουν κάποια κέρδη ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις τους, ἐπειδή οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι Τοῦ π. Μαξίμου Μοναχοῦ καί φτωχικοί γιά τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, ὄχι μόνον στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Αὐτή ἡ φροντίδα καί ἡ μέριμνα γιά τό ποιός θά κλέψει τίς ἐντυπώσεις στήν ἀγορά καί τό ἐμπόριο προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τά μεγαλύτερα ἔσοδα στίς γιορτές πού διανύουμε αὐτή τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό πραγματικό νόημα τῆς ἑορτῆς καί τήν ἐξακολούθηση τῆς ἄγνοιας πού ἔχουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πάνω σέ ζητήματα πνευματικῆς ὠφελείας, ἐκτός ἐλαχίστων πλέον ἐξαιρέσεων. Ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει Χριστός γεννᾶται δοξάσατε καί Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως... Τῆς γνώσεως τό φῶς, ὄχι τῆς συσκοτίσεως καί ἀποπροσανατολίσεως τῶν πάντων, φαινόμενο πού δυστυχῶς παρατηρεῖται σήμερα πιό ἔντονα παρά ποτέ ἄλλοτε. Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, γιατί γιά μένα καί γιά σένα ἀπό ἀγάπη γεννήθηκε, γιά νά μᾶς ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια στήν σωτηρία! Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, γιατί ἀπό σήμερα ἔχει ὁ ἄνθρωπος φίλο μοναδικό νά τόν συντροφεύει σέ ὅλη τή ζωή του! Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, γιατί καταδέχεται νά φορέσει τήν ἀνθρώπινη σάρκα Αὐτός πού εἶναι ἀκατάληπτος καί νά ἑνωθεῖ μέ ἐμένα 4

5 τόν μικρό, τιποτένιο καί ἀχάριστο ἄνθρωπο! Ὤ! Τί χαρά, τί εὐλογία μεγάλη πού γίνεται στόν κόσμο σήμερα καί πάντα! Γεννᾶται σέ χρόνο ἐνεστῶτα, δηλαδή τώρα, σήμερα, ὄχι χθές καί στό παρελθόν. Συνέβει βέβαια ἱστορικά μία φορά, ἀλλά ἰσχύει γιά πάντα! Καί γιά ὅσους μποροῦν νά καταλάβουν, ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἐν χρόνῳ, ξεπερνᾶ καί διαπερνᾶ τόν χρόνον καί ἀγκαλιάζει διαχρονικά ὅλη τήν δημιουργία ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου ἕως τό τέλος τοῦ κόσμου! Γεννᾶται ὁ Χριστός κάθε φορά στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου πού βάζει στόχο τήν σωτηρία του κι ἀποφασίζει νά ἀγωνιστῇ γι αὐτή. Γιατί ἄν τελικά τό σκεφτεῖ σοβαρά κανείς ἡ μόνη ἀξία στή ζωή γιά τήν ὁποία πρέπει μέ κάθε μέσο νά παλεύει καί νά ἀγωνίζεται κάποιος, εἶναι ἡ ἁγιότητα καί ἡ σωτηρία του. Ἅγιοι γίνεσθε, καθώς και ἐγώ Ἅγιος εἰμί μᾶς λέγει ὁ Κύριός μας. Συνηθίζουμε αὐτήν τήν ἐποχή νά στολίζουμε ὅλοι τά δέντρα μας μέ μεγαλοπρέπεια, μέ πολλά καί διάφορα ὄμορφα στολίδια, μέ φώτα, μουσικές καί πολλά ἄλλα. Γνωρίζουμε ὅμως καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο πράττουμε κάτι τέτοιο; Τό δέντρο ποῦ μᾶς παραπέμπει; τί μᾶς θυμίζει; μέ ἄλλα λόγια σέ ποιό βασίλειο ἀνήκει; Στό φυτικό σαφῶς. Στήν φύση μᾶς παραπέμπει λοιπόν, ἡ ὁποία φύσις χαίρεται καί πανηγυρίζει γιά τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στή γῆ. «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε», καί πᾶσα ἡ κτίσις ἀνακαινίζεται! Αὐτήν ἀκριβῶς τήν χαρά, τήν ἀνακαίνιση καί ὀμορφιά τῆς φύσης -ἡ ὁποία εἶχε παρασυρθεῖ σέ φθορά μαζί μέ τόν ἄνθρωπο μετά τήν παρακοή καί τήν ἔξοδό του ἀπό τόν Παράδεισο-δηλώνουμε μέ τόν στολισμό τῶν δέντρων στά σπίτια μας, στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες, στά καταστήματα, στούς ἐργασιακούς μας χώρους καί σέ ὅλους τούς χώρους ὅπου παρατηρεῖται ἀνθρώπινη δραστηριότητα καί παρουσία ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ καί ὀμορφιᾶς. Στήν κορυφή δέ τοῦ δένδρου τοποθετούμε καί ἕνα ἀστέρι, σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησία μας πού ψάλλει: «Δεῦτε εἴδομεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθει ὁ Χριστός, ἀκολουθήσομεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ...» γιά νά θυμόμαστε τόν ἄγγελο πού φώτιζε τόν οὐρανό σάν ἕνα μεγάλο ἀστέρι καί ὁδήγησε τούς ἄρχοντες τῆς Περσίας (τούς τρεῖς Μάγους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν «Πανεπιστήμονες» τῆς ἐποχῆς) στό Θεῖο Βρέφος. Τοποθετούμε δέ σέ μικρά ἀγαλματάκια, δίπλα καί μέσα στήν φάτνη καί ὅλους αὐτούς πού γνωρίζουμε ὅτι ἔλαβαν μέρος στήν προσκύνηση τοῦ μικροῦ Χριστούλη, δηλαδή τούς ποιμένες 5

6 πού πρώτοι ἀξιώθηκαν τόσο μεγάλης τιμῆς καί τούς Μάγους ἀπό τήν Περσία. Χωρίς φυσικά νά παραλείπεται καί τό ζωϊκό βασίλειο τά βόδια, οἱ ὄνοι καί τά προβατάκια τῶν ποιμένων πού καί αὐτά συμμετέχουν στήν Γέννηση τοῦ μικροῦ Χριστοῦ τοῦ Δημιουργοῦ τους, σύμφωνα βέβαια καί μέ τήν Προφητεία, «Ἔγνω βοῦς τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην τοῦ Κυρίου αὐτοῦ...» Τίς ἅγιες λοιπόν αὐτές μέρες πού διανύουμε πρέπει νά χαίρεται καί νά ἀγαλλιᾶ ἡ ψυχή μας, διότι μέγα θαῦμα συνέβει στόν κόσμο. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» καί «τό ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον καί Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον..» φανεροῦται εἰς τούς «μικρούς» ἀνθρώπους. Σήμερον ὁ Δημιουργός τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί πάσης ὁρατῆς καί ἀοράτου κτίσεως, ὁ Ἀόρατος, Ἀπερίγραπτος, Ἄχρονος, Ἀγέννητος, Ἄναρχος, Ἀΐδιος, ὁ Ἀχώρητος καί Παντοδύναμος Θεός, ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων γεννᾶται ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. Ὁ Ἀόρατος γίνεται ὁρατός! Ὁ Ἀπερίγραπτος γίνεται περιγραπτός! Ὁ Δημιουργός γίνεται δημιούργημα! Ὁ Ἄχρονος ἔρχεται ἐν χρόνῳ! Ὁ Ἀγέννητος γεννᾶται ἐν χρόνῳ! Ὁ Ἄναρχος λαμβάνει ἀρχήν! Ὁ Ἀΐδιος ἀλλάζει! Ὁ Ἀχώρητος ἐν παντί χωρεῖται ἐν σαρκί! Ὁ Παντοδύναμος γίνεται ἀδύναμος! Ὁ Βασιλεύς γίνεται ὑπήκοος! Ὁ Κύριος γίνεται δοῦλος! Ὁ Θεός ἀπό ἀπέραντη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, γίνεται ταπεινός ἄνθρωπος γιά νά κάνη τόν ἄνθρωπο Θεόν κατά χάριν! Ὤ τῇ ἀπείρῳ καί ἀνεκφράστῳ ἀγάπη καί ταπεινώσει Σου Κύριε! Δόξα τῇ Μακροθυμία Σου Κύριε!... Συνειδητοποιῶντας λοιπόν τό μεγάλο δράμα πού ζεῖ ὁ περισσότερος πληθυσμός στόν πλανήτη, τό δράμα τῆς ἀποστασίας, τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἄγνοιας, τοῦ καταναλωτισμοῦ, τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, τῆς καλοπέρασης καί τοῦ συμφέροντος, καλό εἶναι νά προσπαθήσουμε ὅλοι νά νοιώσουμε μεγαλύτερη συντριβή καρδίας τίς μοναδικές αὐτές ἡμέρες, εὐχόμενοι ἀπό ψυχῆς στόν Νεογέννητο Σωτῆρα, νά ἔλθη νά μᾶς ἐπισκεφθῆ καί στήν δική μας ταπεινή φάτνη, καί νά μᾶς προστατέψει ἀπό κάθε παγίδα, πλάνη καί αἵρεση πού θά μᾶς παρασύρει μακριά ἀπό τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεως καί τῆς ζωῆς μας πού εἶναι ἡ ἕνωσή μας μαζί Του στήν ἀπόλυτη ἀπόλαυση τῆς τρυφῆς καί τῆς χαρᾶς, στόν τόπο πού ἑτοίμασε ὁ ἴδιος «τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» καί ὅπου «οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος». Ἀμήν. Γένοιτο! 6

7 Τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν «Ὑποκριταί, τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» (Ματθ. ις, 3). Μέ αὐτά τά λόγια ὁ Κύριός μας ἀπήντησε καί ἀπαντᾶ σέ ὅλους ἐκείνους, τούς δῆθεν πιστούς καί εὐσεβεῖς ἀνθρώπους, τούς τότε ἀλλά καί τούς τωρινούς, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ θά ἔπρεπε νά γνωρίζουν καί νά ἀντιλαμβάνονται κάποια ΣΗΜΕΙΑ σταλμένα ἀπό τόν Θεόν, ἐκεῖνοι δυστυχῶς δέν τά ἀντιλαμβάνονται, ἀλλά καί ἄν ἀκόμη τά ἀντιληφθοῦν, τά ἀντιπαρέρχονται, ἐνῶ ἀντιθέτως ἀντιλαμβάνονται μέ πολύ μεγάλη εὐκολία τά σημάδια τοῦ οὐρανοῦ γιά τόν καιρό. Ἐάν δηλαδή θά κάνει καλό ἤ κακό καιρό, ἐάν θά βρέξει, ἐάν θά χιονίσει, ἐάν θά κάνει μεγάλη κακοκαιρία, θεομηνία, καί ἄλλα σχετικά. Μέ ἄλλα λόγια εἶναι σάν νά μᾶς λέγει ὁ Κύριός μας Πῶς εἶναι δυνατόν νά μπορεῖτε νά καταλαβαίνετε ἀπό κάποια σημάδια πού βλέπετε στόν οὐρανό ὅπως τά σύννεφα, τό χρῶμα τοῦ οὐρανοῦ, τούς ἀνέμους, τήν ὑγρασία, τό βαρομετρικό καί ἄλλα, τί καιρό θά κάνει τίς ἑπόμενες ὧρες καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἐνῶ κάποια ἄλλα ΣΗ- ΜΕΙΑ ὄχι τοῦ γήϊνου καιροῦ, ἀλλά τῶν πνευματικῶν ΚΑΙΡΩΝ, δέν μπορεῖτε νά τά καταλάβετε; (Σήμερα βέβαια πού ἡ τεχνολογία ἔχει φθάσει σχεδόν στό ἀποκορύφωμά της, ἡ ΕΜΥ γνωρίζει καί μᾶς ἐνημερώνει τί καιρό θά κάνει, ὄχι μόνον γιά τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἀλλά γιά πολλές ἡμέρες μετά, ἀκόμη καί ἑβδομάδες). Γιά τήν ἐποχή, παραδείγματος χάριν, πού ἐμφανίστηκε καί ἔζησε ὁ Χριστός ὑπῆρχαν πολλά σημεῖα καί προφητεῖες ὅτι Αὐτός ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Ὅτι ἦταν Αὐτός γιά τόν ὁποῖο προφήτεψαν καί κήρυξαν ὅλοι οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅτι ἦταν Αὐτός γιά τόν ὁποῖον πλῆθος ΣΗΜΕΙΑ ἔγιναν καί πολλές προφητεῖες ἐκπληρώθηκαν. Ὅλα αὐτά συνέβησαν, ἀκριβῶς γιά νά Τόν καταλάβουν καί νά Τόν ἀντιληφθοῦν οἱ ἄνθρωποι τότε, ἀλλά ἐκεῖνοι δυστυχῶς δέν κατάλαβαν τίποτε. Τό ἴδιο ἰσχύει καί σήμερα πού ὁ καλός Θεός μας, ἀλλά καί πολλοί Προφῆτες καί Ἅγιοι, μᾶς ἄφησαν πλῆθος ἀπό ΣΗΜΕΙΑ γιά νά καταλάβουμε καί νά ἀντιληφθοῦμε τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου καί τήν Δεύτερη καί ἔνδοξη Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας. Πράγματι, ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά τόν ἐρχομόν τοῦ Χριστοῦ καί προφητεύει ὄχι μόνον τά σημαντικά γεγονότα ἀλλά καί τίς πιό παραμικρές λεπτομέρειες. Ὅπως π.χ., γιά τό πότε θά ἔλθει ὁ Ἰησοῦς, πότε θά γεννηθεῖ, ποιό ἔτος, ποιά θά εἶναι ἡ καταγωγή Του, ἡ ρίζα, τό γένος, ἡ φυλή Του, ποιά θά εἶναι ἡ πατρίδα Του, ποιά θά εἶναι ἡ Μητέρα Του, σέ ποιά πόλη θά γεννηθεῖ, ὅτι θά γεννηθεῖ ἀνάμεσα σέ δύο ζῶα, ὅτι θά φύγει εἰς τήν Αἴγυπτο καί θα τόν καλέσει ἐξ Αἰγύπτου, ὅτι θά προδοθεῖ ἀπό τόν Ἰούδα ἀντί τριάκοντα ἀργυρίων, ὅτι θά σταυρωθεῖ, ὅτι θά ἀναστηθεῖ σέ τρεῖς ἡμέρες καί πλῆθος ἄλλων γεγονότων καί στοιχείων πού ξεπερνοῦν, μόνο στήν Παλαιά Διαθήκη, τίς 300 Προφητεῖες. Καί ὅπως ἀκριβῶς γιά τήν Πρώτη Παρουσία τοῦ Κυρίου μας ἐπί τῆς γῆς, γιά τήν Γέννηση δηλαδή καί Ἐναθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ Ἀγάπη καί ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶχε φροντίσει καί μεριμνήσει μέ πολλά ΣΗ- ΜΕΙΑ καί Προφητεῖες, νά γνωστοποιηθεῖ γραπτῶς καί προφορικῶς σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἔτσι ἀκριβῶς καί γιά τήν Δευτέρα Του Παρουσία. Τότε κυρίως μέσα ἀπό τούς Προφῆτες μιλοῦσε ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν 7

8 τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὅν ἔθηκεν κληρονόμων πάντων...» (Ἑβρ. α 1), ἀλλά καί μέσω τοῦ «σπερματικοῦ λόγου», καί μέσα ἀπό χρησμούς, μύθους, παραδόσεις λαῶν κ.ἄ., (βλέπε Σιβυλλικούς χρησμούς, χρησμούς Ἀπόλλωνα, μῦθος Προμηθέα Δεσμώτη, προφητεία Σωκράτη «καθεύδοντες διατελεῖτε ἄν...» καί ἄλλα πολλά...), οὕτως ὥστε ὅλοι νά ἔχουν διαβάσει ἤ τοὐλάχιστον νά ἔχουν ἀκούσει γιά τήν Ἔλευσή Του. Ἔτσι κανείς δέν μποροῦσε νά ἰσχυριστεῖ ἤ νά δικαιολογηθεῖ ὅτι δέν ἤξερε ἤ δέν ἄκουσε ποτέ κάτι σχετικό μέ τόν Χριστό. Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καί γιά τή Δεύτερη Παρουσία τοῦ Κυρίου μας. Καί πάλι ἡ ἄπειρη Ἀγάπη καί Πρόνοια τοῦ Θεοῦ φρόντισε καί μερίμνησε νά ὑπάρξουν ΠΟΛΛΑ καί διάφορα «ΣΗΜΕΙΑ» πού θά προηγηθοῦν τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του. Τόσα πολλά καί τόσο εὐδιάκριτα ὥστε ΚΑΝΕΙΣ νά μήν μπορέσει νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν ἤξερε, δέν γνώριζε, δέν ἄκουσε, δέν κατάλαβε... ΚΑΝΕΙΣ μά ΚΑΝΕΙΣ! Καί ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος, ἐάν ὅλα ἐκεῖνα πού εἶπαν οἱ Προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τήν πρώτη ἔλευση τοῦ Κυρίου μας δέν ἐπραγματοποιοῦντο, τότε οὔτε αὐτά πού εἶναι γραμμένα καί προφητευμένα γιά τήν Δεύτερη Παρουσία θά γίνουν. Ἐάν δέ ἐκεῖνα πραγματοποιήθησαν, τότε δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν καί αὐτά. «Οὔτε καί εἰ γὰρ τὰ πρῶτα, ὅσα προεῖπον οἱ προφῆται, οὐκ ἐγένοντο, μηδὲ ταῦτα προσδόκα εἰ δὲ ἐκεῖνα ἐγένοντο κατὰ καιροὺς ἰδίους καθὼς προείρηται, πάντως καὶ ταῦτα...τελεσθήσονται» (Ἁγίου Ἱππολύτου ΒΕΠΕΣ 6, 77). Σέ ὅλα αὐτά λοιπόν, τά «ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ» καί τίς Προφητεῖες, πού θά προηγηθοῦν τῆς ἐνδόξου καί Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας, θά ἀναφερώμαστε σιγά σιγά στό ὁμώνυμο Περιοδικό μας, ὅσο βέβαια μᾶς ἐπιτρέπει ὁ χῶρος, ἀνατρέχοντας βέβαια μέσα στά ἱερά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη καί στά θεόπνευστα καί φωτισμένα λόγια τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων μας, προκειμένου νά ἀντιληφθοῦμε πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ζοῦμε, δυστυχῶς ἤ «εὐτυχῶς» στήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου, ἄρα καί εἰς τό τέλος τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ἀφοῦ μετά τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔχουμε μόλις 7 χρόνια ζωή ἀκόμη, σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως θά δοῦμε. Ἀφοῦ δέ ἡ θεία Πρόνοια μᾶς ἔταξε νά ζήσουμε σ αὐτή τήν ἐποχή θά πρέπει νά ὁπλισθοῦμε καί νά ἑτοιμασθοῦμε καταλλήλως, γιά νά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτές τίς καταστάσεις, πάντοτε βέβαια μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καί νά ξεφύγουμε ἀπό τίς φοβερές παγίδες και πλεκτάνες τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ὀργάνων του, ἀλλά καί ἀπό τά σημεῖα καί τέρατα πού θά ποιεῖ διά νά πλανήση «εἰ δυνατόν» καί τούς ἐκλεκτούς (Ματθ. κδ, 24). Ἐάν ὁ ἅγιος Κύριλλος ἔλεγε στούς πιστούς, ἀπό τόν 4ο μ.χ. αἰώνα, ὅτι εἶναι καλό νά γνωρίζουν τά πάντα περί Ἀντιχρίστου διά νά προετοιμαστοῦν, νά λάβουν τά μέτρα τους, νά ἀσφαλίσουν καί νά προασφαλίσουν τόν ἑαυτό τους, ἀλλά καί ταυτόχρονα νά ἐνημερώσουν καί ἄλλους πολλούς μέ πολύ προθυμία, εἴτε γίνουν αὐτά εἰς τήν ἐποχή τους εἴτε ὄχι, πόσο μᾶλλον σήμερα πού ζοῦμε στήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου. «Βλέπε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε, καὶ ἀσφαλίζου τὴν ψυχήν. Διαμαρτύρεταί σε ἡ Ἐκκλησία νῦν ἐπὶ Θεοῦ ζῶντος, προδιαλέγεταί σοι τὰ περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρὶν παραγενέσθαι. Καὶ εἴτε ἐπὶ σοῦ γίνεται οὐκ οἴδαμεν, εἴτε μετὰ σὲ γίνεται οὐκ οἴδαμεν. Καλὸν δέ ἐστι ταῦτα εἰδότα σε προασφαλίσασθαι... Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν ἄνθρωπε ἔχεις τά σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου καί μή μόνος μνημόνευε τούτων, ἀλλά καί ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου. (Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων P.G. 33, 884) π. Μάξιμος Μοναχός 8

9 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Στήν στήλη αὐτή ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, θά δημοσιεύουμε κάθε φορά ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό κάποιον Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔχει γράψει σχετικά μέ τά ἔσχατα χρόνια, τόν Ἀντίχριστον καί τήν Δευτέρα Παρουσίαν τοῦ Κυρίου μας. Αὐτό τό κάνουμε προκειμένου νά δοῦμε καί νά διαπιστώσουμε, ὅτι πράγματι ὁ καλός Θεός μας φώτισε τούς ἁγίους μας νά μᾶς ποῦν ὅλα ἐκεῖνα πού χρειαζόμαστε νά γνωρίζουμε, γιά νά καταλάβουμε ὅτι βρισκώμαστε πράγματι στά ἔσχατα χρόνια τοῦ κόσμου, καί νά προετοιμαστοῦμε καταλλήλως γιά νά μήν πλανηθοῦμε, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τά ἀδιάψευστα λόγια τοῦ Κυρίου μας τήν ἐποχήν αὐτή «θά κινδυνεύσουν νά πλανηθοῦν ἀκόμα καί οἱ ἐκλεκτοί» (Ματθ. κδ, 24) Ὅσοι δέ λέγουν τά ἀντίθετα, εἴτε ἐν γνώσει τους εἴτε ἐν ἀγνοία τους, εἶναι σάν νά ἀπορρίπτουν ὅλους αὐτούς τούς Ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τόν ἴδιον τόν Κύριόν μας, βλασφημώντας ἔτσι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό ὁποῖον τούς ἐφώτισε, γιά τό δικό μας καλό καί τήν σωτηρίαν μας, νά μᾶς ποῦν καί νά μᾶς γράψουν ὅλα αὐτά. Ἄς προσέξουν λοιπόν, ὅλοι αὐτοί οἱ κληρικοί καί λαϊκοί, πού μέ τά λεγόμενά τους ἐναντιώνονται στά λόγια τῶν Ἁγίων μας ἀποκοιμίζοντας ἔτσι τούς πιστούς καί ὁδηγώντας τους κατά συνέπεια κατ εὐθείαν στήν ἀγκαλιά τοῦ Ἀντιχρίστου... Ἄς τό σκεφθοῦν καλά καί ἄς ἀποφασίσουν τί θά πράξουν. Ἡ ἐπιλογή ὅπως καί οἱ συνέπειες τῶν πράξεῶν τους θά εἶναι δική τους καί μόνον δική τους. «Ὁ Κύριος ἐγγύς»... ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ Περί τῆς συντελείας τοῦ κόσμου καί περί Ἀντιχρίστου καί εἰς τήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Ι. Ἐπειδή οἱ μακάριοι προφῆτες ἔχουν γίνει ὀφθαλμοί μας, πού μᾶς φανερώνουν τά ἀπόκρυφα, ἀκόμη καί ἐκεῖνα πού δέν πραγματοποιήθηκαν ἀκόμη, χάρις στόν ἅγιον βίον τους καί στήν ἔμπνευσή τους καί στήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά τοῦτο καί σέ ὅλες τίς ἐπερχόμενες γενεές σάν σέ ζωγραφικόν πίνακα μετεβίβασαν μεγίστην πνευματικήν θεωρίαν καί τρόπον ζωῆς. Γιά τόν λόγον αὐτόν ἐκήρυξαν (οἱ Προφῆτες), τήν κάθοδον στόν κόσμο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ἐνσαρκώσεως, πού ἔγινε μέ τήν γέννηση καί τό μεγάλωμα καί τήν συναναστροφή καί διαβίωση ἀπό τήν Πανάχραντον καί Θεοτόκον Μαρία καθώς καί τήν διά τοῦ βαπτίσματος ἀνάδειξη αὐτοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ (ὑπό τοῦ Προδρόμου καί τῆς μαρτυρίας τοῦ Πατρός), ἀλλά καί τήν πνευματική ἀναγέννηση πού θά προσφερόταν σ ὅλους τούς ἀνθρώπους 9

10 διά τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας (τοῦ βαπτίσματος). Ἐπίσης ἐκήρυξαν τά πολλά θαύματα (πού ἔκανε ὁ Κύριος) καί τό ἐπί τοῦ Σταυροῦ μακάριο πάθος καί τούς ἐμπαιγμούς κατά τοῦ προσώπου Του, τούς ὁποίους ὑπέμεινε ἐκ μέρους τῶν Ἰουδαίων, τήν ταφήν Αὐτοῦ καί τήν κάθοδόν Του στόν Ἅδη καί τήν ἀνάβαση καί ἀπολύτρωση τῶν ψυχῶν τῶν ἀπ αἰώνων ἀποθανόντων τήν προσωρινήν ἐπικράτηση τοῦ θανάτου Του καί τήν ἐκ νεκρῶν ζωοποιόν Αὐτοῦ ἔγερση, καί τήν ἀνάπλαση ὅλου τοῦ κόσμου, συνεπεία τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ, καί τήν ἄνοδόν Του στούς οὐρανούς διά τῆς Ἀναλήψεως καί τήν κάθοδον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία οἱ Ἀπόστολοι καταξιώθηκαν νά δεχθοῦν. Ἐκήρυξαν ἀκόμη οἱ προφῆτες καί τήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου πού θά γίνη μελλοντικά ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου. Ὅλα αὐτά μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ ἀναγκαίως ἀφοῦ τά εἶδαν τά προϋπέδειξαν καί τά ἐπροφήτευσαν. ΙΙ. Γιά τόν λόγον αὐτόν μᾶς ἀπεκάλυψαν καί τήν ἡμέραν τῆς συντελείας τοῦ κόσμου, πού θά γίνῃ κατά τούς ἐσχάτους καιρούς, τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀποστάτου (Ἀντιχρίστου) καί τήν προσπάθεια παραπλανήσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπ αὐτόν, δηλαδή τήν ἔναρξη τῆς ἐπικρατήσεως ἀλλά καί τῆς λήξεως τῆς βασιλείας του. Ἐπίσης ἀπεκάλυψαν τήν ἔλευση τοῦ πραγματικοῦ κριτοῦ, τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν αἰωνίαν ζωήν τῶν δικαίων καί τήν τιμωρίαν τῶν ἁμαρτωλῶν προανήγγειλαν, μέ τόν σκοπό ὅλοι ἐμεῖς νά ἔχωμε στό νοῦ μας ὅλα αὐτά κάθε ἡμέρα καί κάθε ὥρα καί ὡς τέκνα τῆς Ἐκκλησίας νά γνωρίζουμε ὅτι «οὔτε ἕνα γιώτα ἤ οὔτε μία κεραία ἀπ αὐτά δέν πρόκειται νά παραλειφθῆ», ὅπως ὁ σωτήριος λόγος τοῦ Κυρίου μας καί τῆς Γραφῆς μᾶς φανερώνει. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία λοιπόν, ἀνοῖξτε ὅλοι τά μάτια τῶν καρδιῶν σας καί τά αὐτιά τῆς ψυχῆς σας καί ὑποδεχθεῖτε τόν λόγο πού πρόκειται νά ἐκφωνήσουμε στήν συνέχεια. Διότι σήμερα πρόκειται νά σᾶς παρουσιάσω μιά διήγηση γεμάτη μέ κάθε φρίκη καί φόβο, δηλαδή τήν παγκόσμια πλάνη τοῦ ἐχθροῦ καί διαβόλου ἀφ ἑνός καί τήν ἐν συνεχείᾳ Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφ ἑτέρου. ΙΙΙ. Ἀπό ποῦ, ἀγαπητοί φιλόχριστοι, νά ἀρχίσω; Καί τί νά πρωτοδιηγηθῶ; Ποιόν μάρτυρα τῶν λεγομένων ἐκ μέρους μου νά ἐπικαλεσθῶ; Ἀλλά ἐκείνους ἐνώπιον τῶν ὁποίων κάναμε ἔναρξη τοῦ λόγου, αὐτούς θά παρουσιάσωμε στό μέσον ὡς πιστούς μάρτυρες, πού θά βεβαιώσουν τήν ἀλήθεια τῶν λεγομένων μου. Καί στή συνέχεια τήν διδαχή τῶν Ἀποστόλων, μᾶλλον δέ τήν προφητείαν, πῶς δηλαδή σαλπίζουν πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης τήν ἡμέρα τῆς συντελείας. (...) VI. Αὐτά τά εἴπαμε ἐκ τῶν προτέρων, γιά νά γνωρίσετε τήν ταραχή καί τήν ὀδύνη πού θά ἐπιπέση κατά τούς ἔσχατους καιρούς καί τήν συμπεριφορά ὅλων τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον καί τόν φθόνον καί τό μῖσος καί τήν φιλονεικία πού παρατηροῦνται 10

11 καί τήν ἀμέλεια τῶν ποιμένων γιά τά πρόβατα καί τήν ἀδιαφορία τοῦ λαοῦ πρός τούς ποιμένες. VII. Γι αὐτό τό λόγο ὅλοι θά πορεύωνται σύμφωνα μέ τήν ἰδίαν θέλησιν. Καί τά τέκνα θά σηκώσουν χέρι κατά τῶν γονέων, ἡ γυναίκα θά παραδώσῃ τόν ἄνδρα της στό θάνατο καί ὁ σύζυγος θά ὁδηγήσει τή γυναίκα του ὡς ὑπεύθυνη στό δικαστήριο. Οἱ δεσποτάδες θά συμπεριφερθοῦν πρός τούς δούλους τους ἀπάνθρωπα καί οἱ δοῦλοι πρός τά ἀφεντικά τους θά περιβληθοῦν μέ διάθεση ἀνυποταξίας. Κανείς δέν θά αἰσθάνεται σεβασμόν πρός τά ἀσπρόμαλλα γηρατειά καί τό κάλλος τοῦ νεωτέρου κανείς δέν θά λυπηθῆ. Οἱ ναοί τοῦ Θεοῦ θά γίνουν σάν κατοικίες καί παντοῦ θά γίνουν καταστροφές τῶν ἐκκλησιῶν. Οἱ Γραφές θά καταφρονηθοῦν καί τά ἅσματα τοῦ ἐχθροῦ πανταχοῦ θά τραγουδηθοῦν. Πορνεῖες καί μοιχεῖες καί ἐπιορκίες θά γεμίσουν τήν γῆν, φαρμακεῖες καί μαντικές εὐχές καί μαντεῖες πίσω ἀπ ὅλα τά ἀνωτέρω μέ σφοδρότητα καί προθυμία θά ἐπακολουθήσουν. Καί γενικά ἀπό τούς θεωρούμενους ὡς χριστιανούς θά ἐγερθοῦν τότε ψευδοπροφῆτες, ψευδαπόστολοι, γόητες ἄνθρωποι, φθοροποιοί, κακοποιοί, ψευδόμενοι ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον, μοιχοί, πόρνοι, ἅρπαγες, πλεονέκτες, ἐπίορκοι, καταλάλοι, μισοῦντες ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. Οἱ ποιμένες θά συμπεριφέρωνται ὡς λύκοι, οἱ ἱερεῖς θά ἀσπάζωνται τό ψεῦδος. Οἱ μοναχοί θά ποθήσουν τά τοῦ κόσμου, οἱ πλούσιοι θά ἐνδυθοῦν τήν ἀσπλαχνία. Οἱ ἄρχοντες δέν θά βοηθήσουν τόν πτωχόν, οἱ δυνατοί θά ἀποβάλλουν τήν εὐσπλαχνία, οἱ δικαστές θά στερήσουν τό δίκαιο ἀπό τούς δικαίους καί τυφλωμένοιἀπό τά δῶρα θά βγάλουν ἄδικη ἀπόφαση. VIII. Καί τί μιλῶ γιά ἀνθρώπους, ὅπου καί αὐτά τά στοιχεῖα τῆς φύσεως θά ἀπαρνηθοῦν τήν φυσικήν τους κατάσταση. Σεισμοί σέ κάθε πόλι, λοιμώδεις ἀσθένειες σέ κάθε χώρα, κεραυνοί ἀσυνήθιστοι καί φοβερές ἀστραπές, οἶκοι καί ἀγροί κατακαίγονται. Καταιγίδες ἀνέμων, οἱ ὁποῖες διαταράσσουν χωρίς ὅρια τήν ξηρά καί τήν θάλασσα, ἀκαρπίες τῆς γῆς βουητό ἀπό τή θάλασσα καί σάλος ἀφόρητος ἀπό τήν ἀπώλεια ψυχῶν ἀνθρώπων. Σημαδιακές μεταβολές στόν ἥλιο καί στή σελήνη, ἐπιτροπές ἄστρων ἀπό τή θέση τους, συγκρούσεις ἐθνῶν, καταστρεπτικοί ἄνεμοι, βολίδες χαλάζης ἐπί τοῦ προσώπου τῆς γῆς, χειμῶνες ἀνυπόφοροι, παγετοί μεγάλοι, καύσωνες ἀνυπόφοροι, κεραυνοί αἰφνίδιοι, ἐμπρησμοί ἀφάνταστοι, γενικός θρῆνος καί κοπετός πάσης τῆς γῆς πού δέν ἔχει παρηγοριά. Διότι ἐκ τῆς πληθύνσεως τῆς ἁμαρτίας θά παγώση ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. (...) Λοιπόν, ποιός θά ἔχει ἀπολογία ἀκούοντας αὐτά στήν ἐκκλησία ἐκ μέρους τῶν προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων, ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου καί δέν φροντίζει γιά τήν ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς του καί δέν τόν ἐνδιαφέρουν ὁ καιρός τῆς συντελείας τοῦ κόσμου καί ἡ μέλλουσα ἐκείνη ὥρα, κατά τήν ὁποίαν πρόκειται νά παρουσιασθοῦμε πρό τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ;» 11

12 12 ΠΑΡΟΙΜΟΙΩΔΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ Ἐπιμέλεια: Ἑλένης Σταμούλου, θεολόγου «Ἤ παππᾶς παππᾶς ἤ ζευγᾶς ζευγᾶς» Γνωρίζετε πως και από που προήλθαν; Εἶναι κι αὐτή μία ἔκφραση πού τήν ἀκοῦμε τακτικά καί ὁ πρῶτος πού τήν εἶπε κι ἔφθασε στήν ἐποχή μας, ἦταν ὁ Γέρος τοῦ Μωριά, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μία μέρα πού χαν ὁρίσει σύναξη, γιά νά πᾶνε νά κρατήσουν καρτέρι, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού εἶχαν ὅτι θά περνούσαν ἀπό ἕνα χωριό Ἀρβανίτες, ἕνα ἀπό τά παλικάρια του ἀργοῦσε νά ρθει. Κι αὐτός ἦταν ἕνας παππᾶς, πού εἶχε παρατήσει τά τελετουργικά του καθήκοντα καί εἶχε ἀφιερωθεῖ στόν ἅγιο ἀγῶνα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας του ἀπό τούς ἄπιστους ἐχθρούς. Ἐκεῖ πού ἦταν ἕτοιμος νά δώσει ἐντολή στ ἀσκέρι νά ξεκινήσει, νἄσου καί φάνηκε ἀπό μακριά νά ρχεται τρέχοντας ὁ παππα- Λευτέρης. Σ ἐρώτηση τοῦ Γέρου γιατί ἄργησε, αὐτός ἀπάντησε πώς, καθώς περνοῦσε ἀπό τό χωριό, εἶδε τή χήρα τοῦ κακομοίρη τοῦ Θανάση πού σκοτώθηκε, νά προσπαθεῖ νά ὀργώσει μέ ζῶα τό χωραφάκι της, ἀλλά τῆς ἦταν ἀδύνατο. «Τότε τή λυπήθηκα καί κάθισα νά τή βοηθήσω». - Ἤ παππᾶς παππᾶς, ἤ ζευγᾶς ζευγᾶς θά εἶσαι, τοῦ εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης κι ἔδωσε ἐντολή νά ξεκινήσουν. «Ἐγώ λεγα στό σκύλο μου κι ὁ σκύλος στήν οὐρά του» Δέ γνωρίζουμε ἀκριβῶς αὐτόν πού εἶπε πρῶτος τή φράση αὐτή, ἀλλά ἔμεινε παροιμιώδης ἀπό τότε πού τή μεταχειρίστηκε ὁ ἥρωας τοῦ 1821, Κ. Κανάρης, σάν ἔγινε πρωθυπουργός καί ἤθελε νά στιγματίσει τή γραφειοκρατεία. Σέ μία συζήτηση πού εἶχε μέ τόν ἀγαπημένο του, ὑπουργό τότε, Χαρίλαο Τρικούπη, τοῦ εἶπε: «Μπρέ μου, οἱ... θεσοῦχοι τό πᾶνε: ἐγώ λεγα στό σκύλο μου κι ὁ σκύλος στήν οὐρά του. «Ἐννιά ἔχει ὁ μῆνας» - «Ὁ μῆνας ἔχει ἐννιά» Ὑπάρχει γιά τή φράση αὐτή μιά ἐκδοχή, πού νομίζω πώς εἶναι ἡ ἐπικρατέστερη. Στά πρῶτα χρόνια τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους, ὕστερα ἀπό τήν πολύχρονη δουλεία, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι πληρωνόντουσαν κάθε ἐννιά ἡμέρες καί ὄχι κάθε μῆνα πού ἐπικράτησε ἀργότερα καί κάθε δεκαπέντε πού πληρώνονται μετά ἀπό τήν κατοχή τοῦ Ἀπ αὐτή, λοιπόν, τήν αἰτία, πιστεύεται ὅτι βγῆκε καί ἡ φράση «ἐννιά ἔχει ὁ μῆνας». (Ὑπάρχει καί ἕνα τραγούδι: «καί ὁ μῆνας ἔχει ἐννιά»). Δεύτερη ἐκδοχή: Ἴσως νά προέρχεται ἀπό τήν ἀπάντηση πού ἔδωσαν οἱ Σπαρτιάτες στούς Ἀθηναίους, ὅταν αὐτοί τούς ζήτησαν νά τούς βοηθήσουν, γιά ν ἀντιμετωπίσουν τούς Πέρσες: «Εἶναι ἐννέα τοῦ μηνός καί δέν εἶναι γιομάτο τό φεγγάρι...» (Οἱ θυσίες τοῦ Μιλτιάδη κλπ.) (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Τ. Νατσούλη)

13 Ὅταν ὁ Ἀββᾶς Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἦταν Πρεσβύτερος στή σκήτη, μεταξύ τῶν ἀδελφῶν ἦταν καί κάποιος Διάκονος, πολύ ἐνάρετος καί εὐλαβής. Ὁ Ἀββᾶς Ἰσίδωρος σκόπευε νά τόν κάνη Πρεσβύτερο καί νά τόν ἀφήση διάδοχό του. Ἐκεῖνος ὅμως, ἀπό μεγάλη ταπεινοσύνη, δέ δεχόταν χειροτονία, λέγοντας πώς ἦταν ἀνάξιος νά γίνη ἱερεύς. Αὐτόν τόν ἐνάρετο ἀδελφό τόν ἐμίσησε τόσο πολύ κάποιος ἄλλος μοναχός στή σκήτη, νικημένος ἀπό τό πάθος τοῦ φθόνου, καί γύρευε μέ κάθε τρόπο νά τόν βλάψη καί νά τόν δυσφημήση. Νά λοιπόν τί τόν ἔβαλε ὁ διάβολος νά κάνη: Πῆρε μιά μέρα ἕνα ἀπό τά βιβλία του καί τό ἔβαλε κρυφά στό κελλί τοῦ Διακόνου, χωρίς ἐκεῖνος νά πάρη εἴδησι. Ὕστερα πῆγε στόν Ἀββᾶ Ἰσίδωρο καί τοῦ παραπονέθηκε πώς ἔχασε τό βιβλίο του καί πώς κάποιος ἀπό τούς ἀδελφούς ἔπρεπε νά τό εἶχε κλέψει. Ἀπαιτοῦσε λοιπόν νά γίνη ἔρευνα σ ὅλα τά κελλιά. - Τέτοιο πρᾶγμα, παιδί μου, ἔκανε ἔκπληκτος ὁ Γέροντας, δέν ἔχει ξαναγίνει στή σκήτη. Ἀλλά, γιά νά βεβαιωθῆς, πᾶρε δυό ἀδελφούς καί ψάξε τά κελλιά. Ἔτσι κι ἔγινε. Ἀφοῦ ἔψαξαν μερικά ἄλλα κελλιά, ἐπῆγαν καί στοῦ Διακόνου καί φυσικά ἐκεῖ βρῆκαν τό βιβλίο. Τό πῆραν λοιπόν καί τό ἔφεραν στήν Ἐκκλησία τήν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ, πού ἦσαν συγκεντρωμένοι οἱ ἀδελφοί, καί εἶπαν μεγαλοφώνως στόν Ἀββᾶ Ἰσίδωρο, γιά ν ἀκουστῆ ἀπ ὅλους, ποῦ εἶχε βρεθῆ τό βιβλίο. Ὁ ἀθῶος Διάκονος δέν διαμαρτυρήθηκε γιά τήν συκοφαντία. Ἔπεσε μέ ταπείνωση στά γόνατα καί ζήτησε ἀπ ὅλους συγχώρηση, λέγοντας πώς ἔσφαλε. - Συγχωρήσατέ με, ἀδελφοί, γιατί εἶμαι κλέφτης. Περί συκοφαντίας Ἐπιμέλεια: Αἰκατερίνης Ἀντωνιάδου, πολ. επιστήμονος Σάν πέρασαν οἱ τρεῖς ἑβδομάδες καί ὁ Διάκονος τελείωσε τό ἐπιτίμιόν του καί ἔγινε δεκτός στό Ἅγιον Βῆμα, ὁ συκοφάντης δαιμονίστηκε καί μέ γοερές κραυγές ὡμολόγησε τήν ἁμαρτία του. - Ἀδίκως κατηγόρησα τόν δοῦλο τοῦ Θεοῦ, φώναζε γιά νά ξαλαφρώση τήν συνείδησί του. Οἱ ἀδελφοί στήν σκήτη ἔκαναν ὁλονύκτιο προσευχή γι αὐτόν, χωρίς ἀποτέλεσμα ὅμως. Ἐκεῖνος ὁ δυστυχής βασανιζόταν σκληρά ἀπό τό πονηρό πνεῦμα. Τότε ὁ Ὅσιος Ἰσίδωρος εἶπε στόν Διάκονο: - Προσευχήσου γι αὐτόν, ἀδελφέ, γιατί μόνο σύ, πού συκοφαντήθηκες, ἄν τό ζητήσης, θά τόν ἐλεήση ὁ Κύριος. Καί πράγματι, ὅταν προσευχήθηκε ὁ συκοφαντηθείς, ἐλευθερώθηκε ἀπό τήν τυραννία τοῦ δαίμονος ὁ συκοφάντης. ******* Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος εἶπε: Ἄν ποτέ Ὁ συκοφαντηθῆς, καί ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀθωότητά σου, μήν ὑψηλοφρονήσης. Δούλευε τόν Κύριον σου μέ ταπεινοσύνη καί εὐχαρίστησέ τον, πού σέ λύτρωσε ἀπό τίς συκοφαντίες τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τηρῆς πιστά τίς ἐντολές του. ******* Τόν Ἀββᾶ Βαρσανούφιο ρώτησε ἕνας ἀδελφός. Γέροντα ἐάν ἀκούσω περί τινος ὅτι κακῶς μέ λέγει, τί ποιήσω; Καί ὁ Γέροντας ἀπεκρίθη. -Εὐθέως ἀνάστα καί ποίησον εὐχήν πρῶτον ὑπέρ ἐκείνου, καί οὕτως ὑπέρ σεαυτοῦ, λέγων Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τόνδε τόν ἀδελφόν, καί ἐμέ τόν ἀχρεῖον δοῦλόν σου καί σκέπασον ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ, εὐχαῖς τῶν σῶν ἁγίων. Ἀμήν. 13

14 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ Μήν χάσετε τίς μοναδικές, μεγάλες προσφορές γιά ὅλη τήν ἑορταστική περίοδο, ἀπό τίς ἐκδόσεις μας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» Βιβλίο «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013» καί βιβλίο «Ἡ Πτώση καί τό Τέλος τοῦ Ἁγίου Ὄρους» καί τά δύο μαζί, ἀπό 50, μόνο μέ 30 Κυκλοφόρησαν πρόσφατα σέ 3 CD, τά Ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων μας ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους. Μήν χάσετε τήν μεγάλη προσφορά καί τῶν 3 CD ἀπό 36, μόνο μέ 15, γιά νά μπορεῖτε κάθε μέρα, εἰδικά τώρα στίς ἑορτές, νά ἀπολαμβάνετε τά Ἀπολυτίκια τῶν ἀγαπημένων σας Ἁγίων. 14

15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (6 βιβλία και 8 CD) ἀπό 170 ΜΟΝΟ μέ 80! 6 Βιβλία: 1)«Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013», 2) «Ἡ πτώση καί τό τέλος τοῦ Ἁγίου Ὄρους», 3)«Ὁ Πατροκοσμᾶς», 4)«Ἑβραῖοι καί Χριστιανοί» 5) «Ἱκετήριος Κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν», 6) «Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως». 8 CD: 1) «Παράκλησις Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ», 2)«Παράκλησις Ἁγίας Αἰκατερίνης», 3) «Ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων» (1 ο, 2 ο & 3 ο Μέρος σέ 3 ξεχωριστά CD), 6) «Πυξίδα», 7) «Ἄκου Χριστέ μου» καί 8)«Κάποια Μέρα». Προσοχή: οἱ Προσφορές ἰσχύουν μέχρι ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων μας. Στις τιμές δέν περιλαμβάνονται τά ἔξοδα ἀποστολῆς. 15

16 Πρόσκληση Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» θά πραγματοποιήσει Ἑορταστική καί Πρωτοχρονιάτικη Ἐκδήλωση στίς 24 Ἰανουαρίου 2010 καί ὥρα 14:00 τό μεσημέρι, στό Ξενοδοχεῖο OSCAR τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου καί θά πραγματοποιηθεῖ ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ Προέδρου μας π. Μαξίμου, θά παρατεθεῖ πλῆρες γεῦμα, θά γίνει ἡ καθιερωμένη κοπή τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου μας καί θά δωθοῦν πλούσια δῶρα. Τήν ὅλη ἐκδήλωση θά πλαισιώσει τό γνωστό παραδοσιακό συγκρότημα «ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ». Θά εἶναι μεγάλη μας χαρά νά παρευρεθεῖτε καί νά μᾶς τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας. Τιμή Προσκλήσεως 29 Γιά πληροφορίες καί κρατήσεις ἀπευθυνθεῖτε στά τηλ.: καί ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Μηνιαῖον Περιοδικόν - Διανέμεται δωρεάν ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1 (β) - Τ.Κ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Τηλ. & Fax: ΕΚΔΟΤΗΣ: π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΛΥΧΝΙΑ, Τηλ

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 72 διάλογος ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 1 (β μέ ρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 6. Ἐντόπιση πιθανῶν ποιμαντικῶν καί πνευματικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 1 π. Γεώργιος Μεταλληνός ΤΟ OΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ H IΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Βασίλειος Γιούλτσης

Διαβάστε περισσότερα

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 15 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 IΟΥΛΙΟΣ AYΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : «Δόλος μέ δόλο, καί τόκος μέ τόκο (Ἰερ. 9, 6)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάποτε εἶπε: Ἔρχομαι ἐπειγόντως νά καταβάλω τήν ὀφειλή μου. Διότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα