Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΟΜΖΑΡΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη ιοίκηση Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη Σεπτέµβριος 2011

2

3 ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ii Στον Κωνσταντίνο για την έµπρακτη και συνεχή συµπαράστασή του. Στην οικογένεια µου για όλα όσα είναι αδύνατο να εκφραστούν.

4

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην επίκουρο καθηγήτρια κυρία Αικατερίνη Γκοτζαµάνη για την αρωγή και συµπαράστασή της και ιδιαίτερα για την κατανόηση της στους αργούς ρυθµούς υλοποίησης της παρούσας εργασίας λόγω παράλληλων επαγγελµατικών υποχρεώσεων.

6 iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ iv ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωµατική εργασία διερευνά το βαθµό διείσδυσης και χρήσης των εν λόγω συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίµων και εργαζοµένων, καθώς και περιβάλλοντος από τις ελληνικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίµων, ενώ παράλληλα µελετά και τα κίνητρα που τις ωθούν στην εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων, αλλά και στην πιστοποίησή τους. Η ιδέα της εργασίας γεννήθηκε από τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα, το 2008, ερχόταν δεύτερη σε όλο τον κόσµο, έπειτα από τη γείτονα Τουρκία σε αριθµό πιστοποιητικών εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων έναντι του προτύπου ISO22000:2005 για αυτό και η εργασία επικεντρώθηκε σε δείγµα Ελληνικών επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίµων. Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, πραγµατοποιείται µια θεωρητική προσέγγιση των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, της ασφάλειας των τροφίµων, της εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής καθώς και των συστηµάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος, η οποία περιλαµβάνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και τα κίνητρα, τα οφέλη και τα εµπόδια από την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης, µε επικέντρωση στις Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων. Γίνεται αναφορά και στα ιδιωτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα τρόφιµα. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα ευρήµατα της εµπειρικής έρευνας µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, που διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγµα πενήντα ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων, προκειµένου να µελετηθεί η διάδοση των διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης στις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων, καθώς και οι λόγοι που τις ώθησαν στην εφαρµογή και χρήση των συστηµάτων αυτών.

8 iv ΠΕΡΙΛΗΨΗ

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ v 1. Πίνακας περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πρότυπα ιαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Το πρότυπο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία Το πρότυπο Yγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001: Συστήµατα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων Το πρότυπο ιαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίµων ISO22000: Τα Ιδιωτικά Πρότυπα ιαχείρισης της Aσφάλειας & Ποιότητας Τροφίµων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ταυτότητα έρευνας Χαρακτηριστικά δείγµατος Μέθοδοι και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Βασικά πρότυπα Εφαρµογή βασικών προτύπων Βασικά πρότυπα και αριθµός εργαζοµένων Βασικά πρότυπα και έτη δραστηριότητας Βασικά πρότυπα και γεωγραφική θέση επιχείρησης Βασικά πρότυπα και νοµική µορφή επιχείρησης Βασικά πρότυπα και παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας Λοιπά βασικά πρότυπα Πιστοποίηση βασικών προτύπων Ιδιωτικά πρότυπα Εφαρµογή ιδιωτικών προτύπων Ιδιωτικά πρότυπα και αριθµός εργαζοµένων Ιδιωτικά πρότυπα και έτη δραστηριότητας Ιδιωτικά πρότυπα και γεωγραφική θέση επιχείρησης Ιδιωτικά πρότυπα και νοµική µορφή επιχείρησης... 66

10 v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λοιπά ιδιωτικά πρότυπα Ιδιωτικά πρότυπα και πιστοποίηση αυτών Συγκέντρωση προτύπων ιερεύνηση λόγων εφαρµογής βασικών συστηµάτων Πρότυπο ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008) ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO14001:2004) ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007) Άλλα βασικά πρότυπα Λόγοι εφαρµογής βασικών συστηµάτων (συνολικά) ιερεύνηση λόγων εφαρµογής ιδιωτικών συστηµάτων International Food Standard (IFS) British Retail Consortium- Food Standard (BRC) Λόγοι εφαρµογής ιδιωτικών συστηµάτων (συνολικά) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτηµα Α: Ερωτηµατολόγιο Έρευνας Παράρτηµα B: Πίνακες Στατιστικής Επεξεργασίας

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1: Επωνυµία και κλάδος δραστηριότητας συµµετεχουσών επιχειρήσεων Πίνακας 3.2: Θέση στελέχους που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο Πίνακας 3.3: Χαρακτηρισµός έντασης σηµαντικότητας λόγων Πίνακας 4.1: Συντελεστή συνάφειας φ και σηµαντικότητα των ελέγχων Χ 2 (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.2: Βασικά µέτρα περιγραφικής στατιστικής και κατανοµή συχνοτήτων (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.3: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά µέγεθος εταιρείας (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.4: Κατανοµή αριθµού προτύπων βάσει των ετών δραστηριότητας (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.5: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά γεωγραφική θέση εταιρείας (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.6: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά νοµική µορφή εταιρείας (βασικά πρότυπα).54 Πίνακας 4.7: Κατανοµή αριθµού προτύπων βάσει παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.8: Αριθµός πιστοποιήσεων ανά κατηγορία βασικών προτύπων/συστηµάτων Πίνακας 4.9: Χρόνος έναρξης πιστοποίησης βασικών προτύπων Πίνακας 4.10: ιάρκεια πιστοποίησης βασικών προτύπων Πίνακας 4.11: Χρόνος αντίδρασης επιχειρήσεων (βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.12: Συντελεστή συνάφειας φ και σηµαντικότητα των ελέγχων ανεξαρτησίας Χ 2 για τα ιδιωτικά πρότυπα Πίνακας 4.13: Βασικά µέτρα περιγραφικής στατιστικής και κατανοµή συχνοτήτων (ιδιωτικά πρότυπα) Πίνακας 4.14: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά µέγεθος εταιρείας (ιδιωτικά πρότυπα)

12 vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 4.15: Κατανοµή αριθµού προτύπων βάσει των ετών δραστηριότητας (ιδιωτικά πρότυπα) Πίνακας 4.16: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά γεωγραφική θέση εταιρείας (ιδιωτικά πρότυπα) Πίνακας 4.17: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά νοµική µορφή εταιρείας (ιδιωτικά πρότυπα) Πίνακας 4.18: Αριθµός πιστοποιήσεων ανά κατηγορία ιδιωτικών προτύπων Πίνακας 4.19: Χρόνος έναρξης πιστοποίησης (ιδιωτικά πρότυπα) Πίνακας 4.20: ιάρκεια πιστοποίησης ιδιωτικών προτύπων Πίνακας 4.21: Χρόνος αντίδρασης επιχειρήσεων (ιδιωτικά πρότυπα) Πίνακας 4.22: Βασικά µέτρα περιγραφικής στατιστικής και κατανοµή συχνοτήτων (σύνολο προτύπων) Πίνακας 4.23: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (ISO9001:2008) Πίνακας 4.24: Ένταση βαρύτητας λόγων (ISO9001:2008) Πίνακας 4.25: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (ISO22000:2005) Πίνακας 4.26: Ένταση βαρύτητας λόγων (ISO22000:2005) Πίνακας 4.27: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (ISO14001:2004) Πίνακας 4.28: Ένταση βαρύτητας λόγων (ISO14001:2004) Πίνακας 4.29 Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (OHSAS18001:2007) Πίνακας 4.30: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (Άλλα βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.31: Ένταση βαρύτητας λόγων (Άλλα βασικά πρότυπα) Πίνακας 4.32: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (Βασικά συστήµατα) Πίνακας 4.33: Ένταση βαρύτητας λόγων (βασικά συστήµατα) Πίνακας 4.34: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (IFS) Πίνακας 4.35: Ένταση βαρύτητας λόγων (IFS)

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ vi Πίνακας 4.36: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (BRC) Πίνακας 4.37: Ένταση βαρύτητας λόγων (BRC) Πίνακας 4.38: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (Ιδιωτικά συστήµατα) Πίνακας 4.39: Ένταση βαρύτητας λόγων (Ιδιωτικά πρότυπα)

14 vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 3.1: Νοµική µορφή εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα Σχήµα 3.2: Έτη δραστηριοποίησης επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα Σχήµα 3.3: Γεωγραφική διασπορά (βάσει έδρας) των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα Σχήµα 3.4: Αριθµός εργαζοµένων των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα Σχήµα 4.1: Εφαρµογή βασικών προτύπων Σχήµα 4.2: Κατανοµή συχνότητας πλήθους βασικών προτύπων Σχήµα 4.3: Λοιπά βασικά πρότυπα Σχήµα 4.4: Εφαρµογή ιδιωτικών προτύπων Σχήµα 4.5: Κατανοµή συχνότητας αριθµού ιδιωτικών προτύπων Σχήµα 4.6: Κατανοµή συχνότητας αριθµού συνολικών προτύπων Σχήµα 4.7: Είδος προτύπων που εφαρµόζουν οι εταιρείες Σχήµα 4.8: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (ISO9001:2008) Σχήµα 4.9: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (ISO22000:2005) Σχήµα 4.10: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (ISO14001:2004) Σχήµα 4.11: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (Άλλα βασικά πρότυπα) Σχήµα 4.12: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (Βασικά συστήµατα) Σχήµα 4.13: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (IFS) Σχήµα 4.14: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (BRC) Σχήµα 4.15: ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (Ιδιωτικά συστήµατα)

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ vii

16

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας των τροφίµων, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και περιβάλλοντος εφαρµόζονται εδώ και πολλές δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσµο προσκοµίζοντας πλήθος ωφελειών στις επιχειρήσεις και γενικότερα στους οργανισµούς, µε κυριότερες την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών, τη µείωση των παραπόνων πελατών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κτλ (Sun, 1999). Οι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή των συστηµάτων είναι και αυτοί ανάλογοι µε κυριότερους την ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων πελατών και της αντιµετώπισης της πίεσης από τον ανταγωνισµό. Στην πορεία εφαρµογής των συστηµάτων αναγνωρίσθηκαν και µελετήθηκαν το πλήθος των εµποδίων που εµφανίζονται στην εφαρµογή των συστηµάτων µε κυριότερα το οικονοµικό κόστος, την απουσία εκπαιδευµένου προσωπικού εφαρµογής και παρακολούθησης του συστήµατος, καθώς και την ύπαρξη αρνητικής στάσης έναντι στην συλλογή και καταγραφή δεδοµένων, τα οποία είναι εντονότερα στις µικρές επιχειρήσεις (Karipidis et al, 2009). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία µελετά τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας των τροφίµων και περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξετάζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Παράλληλα, ερευνά, ζητήµατα που αφορούν στην ολοκλήρωση των συστηµάτων αυτών. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες για το βαθµό διείσδυσης, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας/ ασφάλειας τροφίµων (Fotopoulos, et al, 2011) και περιβάλλοντος. υστυχώς όµως, δεν έχει πρόσφατα διερευνηθεί µέσω εµπειρικής έρευνας, η κατάσταση που αποτυπώνεται στις ετήσιες ανασκοπήσεις του ΙSO (ISO, 2008b) για το πλήθος των πιστοποιητικών, ιδιαίτερα εκείνων της ασφάλειας τροφίµων που απονέµονται στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Επίσης δεν υπάρχει αναφορά στην πορεία των Ιδιωτικών Προτύπων (π.χ.

18 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 British Retail Consortium - Global Food Safety Standard, International Food Standard, κτλ) τα οποία αρχίζουν να εφαρµόζονται σε πολλές από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίµων, την τελευταία πενταετία. Με την παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια να διερευνηθεί αυτή η αναφερόµενη διάχυση της χρήσης των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις τροφίµων του Ελληνικού Χώρου, καθώς και να µελετηθούν τα κίνητρα εφαρµογής των συστηµάτων και η ακόλουθη επιδίωξη πιστοποίησής τους από Φορείς Πιστοποίησης. Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας, µελετήθηκε η βιβλιογραφία, ιδιαίτερα το τµήµα της που αφορά το βαθµό διάχυσης των συστηµάτων διαχείρισης στον Ευρωπαϊκό και έπειτα στον Ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων τροφίµων, καθώς και τα κίνητρα εφαρµογής τους και συντάχθηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αποσκοπούσε στην διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν τις επιχειρήσεις α) στην εφαρµογή συστηµάτων, β) στη συγκέντρωση πιστοποιητικών συµµόρφωσης των εφαρµοζόµενων συστηµάτων µε συγκεκριµένα πρότυπα. Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε σε αντιπροσωπευτικό, τυχαίο δείγµα των επιχειρήσεων τροφίµων που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας και εµφανίσαν ή εµφανίζουν κάποια εξαγωγική δραστηριότητα. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση του δείγµατος δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων έχουν αποκτήσει και εφαρµόζουν, στο σύνολό τους τουλάχιστον ένα βασικό ή ιδιωτικό πρότυπο, µε δηµοφιλέστερο το ISO22000:2005 διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων. Η εφαρµογή του σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και σε µικρότερο βαθµό µε νοµοθετικές απαιτήσεις ή πίεσης από τον ανταγωνισµό. εύτερο έρχεται το πρότυπο ιαχείρισης της Ποιότητας (ISO9001:2008), µε την εφαρµογή του να σχετίζεται ισχυρότατα

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Όσον αφορά στην κατηγορία των ιδιωτικών προτύπων, προέκυψε ότι το 66% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό πρότυπο µε δηµοφιλέστερα το International Food Standard (IFS), και British Retail Consortium Global Food Standard (BRC). Απαιτείται όµως περαιτέρω έρευνα, µε διαφορετικό τρόπο επιλογής του δείγµατος, διότι η παρούσα έρευνα περιορίζεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούσαν και/ή πραγµατοποιούν εξαγωγές προϊόντων. Στον χώρο των εξαγωγών ο ανταγωνισµός σχεδόν επιβάλει την πιστοποίηση έναντι των απαιτητικών ιδιωτικών προτύπων προς µεγαλύτερη προστασία των πελατών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν επισκεφθεί τις επιχειρήσεις των προµηθευτών τους, ώστε να µπορούν να κρίνουν την ικανότητά των τελευταίων να παράγουν ή όχι ασφαλή τρόφιµα.

20 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 5 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που ακολουθεί αποσκοπεί αφενός µεν, στην παρουσίαση των διαφόρων εννοιών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την πορεία ανάπτυξης του θέµατος και αφετέρου στη διερεύνηση του βαθµού ενασχόλησης άλλων ερευνητών µε το θέµα της παρούσας εργασίας, καθώς και στον έλεγχο τυχόν ύπαρξης συµφωνίας µεταξύ των συµπερασµάτων τους και αυτών που προέκυψαν από την παρούσα εργασία Πρότυπα ιαχείρισης Ποιότητας Η ιστορία των προτύπων ποιότητας (Smith and Whitefall, 1997), έχει τις ρίζες του στο πρότυπο BS 5750 το οποίο εκδόθηκε το 1979 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSΙ) και αποτελεί το πρώτο εµπορικό πρότυπο για συστήµατα ποιότητας, διότι έδινε βαρύτητα στην εφαρµογή συστηµάτων και όχι µόνο στη συµµόρφωση µε προδιαγραφές γιατί η τελευταία δε µπορεί να εγγυηθεί την συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών στην περίπτωση που οι προδιαγραφές αποδειχθούν ανεπαρκείς. Είχε προηγηθεί η έκδοση του προτύπου ΑvP92 το 1968 από το Βρετανικό Υπουργείο Τεχνολογίας, το οποίο κάλυπτε τις απαιτήσεις ποιότητας για την συνολική απόδοση των υπεργολάβων προµήθειας πολεµικού υλικού από το σχεδιασµό έως και την παράδοση και αντικαταστάθηκε το 1973 από τα πρότυπα του Βρετανικού Υπουργείου Άµυνας (DEF STAN 05/20 & 21). Τα πρότυπα αυτά ήταν ισοδύναµα µε τα πρότυπα του ΝΑΤΟ για τη διαχείριση της ποιότητας του πολεµικού υλικού, γνωστά ως AQAP. Η επιρροή, όµως των Ηνωµένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ οδήγησε στην αποδοχή του δικού τους προτύπου, του MIL-Q-9858 το οποίο είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Αµύνης των Ηνωµένων Πολιτειών (U.S. Department of Defense).

22 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 To 1979 επίσης εγκρίνεται η δηµιουργία της τεχνικής επιτροπής TC 176 του ISO (International Standarization Organisation) για την ανάπτυξη ιεθνών προτύπων που θα προσδιορίζουν τους κανόνες για τα συστήµατα ιοίκησης Ποιότητας. Αποτέλεσµα των ενεργειών της επιτροπής ISO/TC 176 είναι η έκδοση το 1987 από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης ISO των πρώτων προτύπων της σειράς ISO 9000:1987. Τα πρότυπα αυτά υιοθέτησαν σε µεγάλο βαθµό τα περιεχόµενα και τη δοµή του προτύπου BS 5750:1979. Η τελική έκδοση τους (ISO 9000:1987) προέκυψε από τη συνεργασία διαφόρων φορέων παγκοσµίως, απετέλεσε τη βάση για την νέα εποχή στη διοίκηση της ποιότητας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:1987 επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN ως Ευρωπαϊκά πρότυπα µε την ονοµασία EN9000:1987 και υιοθετήθηκαν από τον Αµερικανικό Οργανισµό για τον Έλεγχο της Ποιότητας ASQE µε την ονοµασία ANSI/ASQC Q90 και αντίστοιχα στον Καναδά από τον Καναδικό Σύνδεσµο Τυποποίησης CSA µε την ονοµασία CSA:9000. Πλέον, αρµόδιοι φορείς για την έκδοση προτύπων είναι οι εξής: - Σε παγκόσµιο, επίπεδο ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO International Organization for Standardization), ο οποίος ιδρύθηκε στο Λονδίνο, το 1946 κατά τη ιεθνή συνδιάσκεψη των Εθνικών Οργανισµών προτυποποίησης, έπειτα από την συννένωση α) της ιεθνούς Οµοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Τυποποίησης, ιδρυθείσας το 1926 στη Ν. Υόρκη και διοικούµενης από την Ελβετία και β) της Συντονιστικής Επιτροπής Προτύπων των Ηνωµένων Εθνών, ιδρυθείσας το 1944, διοικούµενης από το Λονδίνο (ISO, 1997). - Σε ευρωπαϊκό, επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN European Committee for Standardization), η οποία ιδρύθηκε το Στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ο οποίος ιδρύθηκε ως ΝΠΙ µε το Νόµο 372/76 που ψηφίστηκε οµόφωνα από τη Βουλή στις 10 Ιουνίου

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ και που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Ιουνίου του ίδιου χρόνου (Βάγια, 2008) Το πρότυπο ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 Το ISO 9001:2008 «Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας» (ISO, 2008a) αποτελεί την πιο πρόσφατη, τέταρτη έκδοση του προτύπου, το οποίο όπως έχει ήδη λεχθεί πρωτοεκδόθηκε το 1987 και ακολούθησαν δύο αναθεωρήσεις του, το 1994 και το Συµπληρώνεται από δύο άλλα πρότυπα: το ISO 9000:2005 Βασικές αρχές και Λεξιλόγιο και το ISO 9004:2009 ιαχείριση για τη διατήρηση της επιτυχίας του οργανισµού. Μια προσέγγιση ιαχείρισης Ποιότητας, τα οποία όµως δεν περιέχουν απαιτήσεις και δεν χρησιµοποιούνται στην πιστοποίηση, αλλά περιλαµβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες και επεξηγήσεις. Το περιεχόµενο του προτύπου ISO 9001:2008 έχει ως εξής: Τµήµα 1: Αντικείµενο Τµήµα 2: Τυποποιητική Παραποµπή Τµήµα 3: Όροι και Ορισµοί Τµήµα 4: Σύστηµα ιαχείρισης της Ποιότητας Τµήµα 5: έσµευση της ιοίκησης Τµήµα 6: ιαχείριση Πόρων Τµήµα 7: Υλοποίηση Προϊόντος Τµήµα 8: Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση To ιεθνές πρότυπο ΙSO9001:2008, όπως αναφέρεται εντός του 1 ου κεφαλαίου του ΕΛΟΤ (2008) έχει ως σκοπό του τον καθορισµό προδιαγραφών για την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης όταν ένας οργανισµός: α) χρειάζεται να δείξει την ικανότητα να παρέχει διαρκώς προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών και νοµοθετικών αρχών και β) αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών µέσω

24 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της αποτελεσµατικής εφαρµογής του συστήµατος, περιλαµβάνοντας διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση του συστήµατος και την διασφάλιση της συµµόρφωσης στις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών και νοµοθετικών απαιτήσεων ιάχυση, κίνητρα, οφέλη και δυσκολίες εφαρµογής των προτύπων ιαχείρισης Ποιότητας Η εξάπλωση εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης ξεκίνησε από την Ευρώπη, µια και όπως είδαµε στην ιστορική αναδροµή αποτέλεσε το λίκνο ανάπτυξης των συστηµάτων και των προτύπων. Συγκεκριµένα το 1996 περισσότερο από το 62% των πιστοποιητικών είχαν απονεµηθεί σε επιχειρήσεις που βρισκόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε., ενώ περισσότερα από τα µισά πιστοποιητικά είχαν απονεµηθεί σε επιχειρήσεις που βρισκόταν στην Αγγλία. Στη συνέχεια η πιστοποίηση των συστηµάτων ποιότητας προχώρησε σε µεγαλύτερο βαθµό και σε χώρες εκτός της Ε.Ε κυρίως λόγω της πίεσης που επέβαλαν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στους υπεράκτιους προµηθευτές τους (Franceschini et al., 2010). Μάλιστα οι επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα σε συγκεκριµένες περιοχές του πλανήτη φαίνεται να «εισάγουν» τα συστήµατα ποιότητας όχι µόνο εφαρµόζοντας τα οι ίδιες αλλά και όλα τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη, π.χ. προµηθευτές, συνεργάτες, (Corbett, 2006). Ο ρυθµός εξάπλωσης των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9000) και του περιβάλλοντος (ΙSO14000) στις διάφορες χώρες έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές (Casadesu` s and Karapetrovic, 2005a and b; Franceschini et al., 2004 & 2006) και φαίνεται ότι πάντοτε ακολουθεί τρεις φάσεις: α) τη φάση ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αριθµός των πιστοποιητικών συνεχώς αυξάνεται, oι επιχειρήσεις αναζητούν την πιστοποίηση, λόγω των ωφελειών που τους αποφέρει, β) τη φάση ωριµότητας, κατά την οποία ο αριθµός των πιστοποιητικών παραµένει σχετικά σταθερός και γ) τη φάση παρακµής, κατά την οποία ο αριθµός των πιστοποιητικών µειώνεται λόγω απώλειας της «γοητείας» που ασκούν τα

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 9 πρότυπα. Το φαινόµενο αυτό της µείωσης του αριθµού των πιστοποιητικών από µία ορισµένη τιµή κορεσµού και έπειτα οφείλεται κυρίως στη σταδιακή µείωση των ωφελειών που λαµβάνουν οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις στο πέρασµα του χρόνου. Το ίδιο συµπέρασµα τεκµηριώνεται και από πρόσφατη εργασία του Franceschini και των συνεργατών του (2010), που συνίσταται στην οµαδοποίηση των Ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση µε τη φάση, στην οποία βρίσκεται η διάχυση του προτύπου ΙSO9001 εντός της επικράτειάς τους και σύµφωνα µε την οποία η Ελλάδα βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης των πιστοποιητικών. Συγκεκριµένα, το 2008 κατείχε την 14 η θέση µεταξύ των 51 Ευρωπαϊκών χωρών µε πιστοποιητικά, ενώ το 2004 κατείχε την 18 η µε 2.572, το 2006 ανήλθε στην 16 η θέση µε 4.753, τα οποία αύξησε σε το 2007 διατηρώντας πάντοτε την 16 η θέση (ΙSO, 2008). Ενώ σε χώρες, οι οποίες εµφανίζουν ιστορικά µεγάλο πληθυσµό πιστοποιήσεων, όπως π.χ. η Γερµανία φαίνεται ότι, ο αριθµός των πιστοποιητικών αρχίζει να µειώνεται, διότι, στην αρχή της πιστοποίησης τα πρότυπα της σειράς ISO9000 αποτελούν για την επιχείρηση ένα εργαλείο για την εφαρµογή ενός βασικού συστήµατος ποιότητας. Στη συνέχεια όµως, δηλαδή όταν οι επιιχειρήσεις αποκτούν καλά δοµηµένα συστήµατα ποιότητας, η πιστοποίηση προσθέτει κόστος, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία έναντι κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Επίσης, µε την πάροδο του χρόνου ο αριθµός των πιστοποιηµένων ανταγωνιστών αυξάνεται, ελαττώνοντας τις διαφορές µεταξύ των πιστοποιηµένων και µη πιστοποιηµένων ανταγωνιστών προκαλώντας έτσι πτώση της απήχησης του προτύπου. Τα συµπεράσµατα αυτά προέκυψαν από την οκταετή έρευνα που διεξήχθη από τους Karapetrovic et al (2010) σχετικά µε την πορεία των συστηµάτων διαχείρισης και της πιστοποίησής τους. Οι ερευνητές µελέτησαν την τάση αυτή και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, έπειτα από την πολύχρονη εφαρµογή των συστηµάτων σχηµατίζεται η γενικότερη πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν και µεγάλες διαφορές από την απλή εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης

26 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 έναντι της πιστοποίησής του. Η εµφανιζόµενη λοιπόν µείωση στον αριθµό των πιστοποιητικών δε σηµαίνει ταυτόχρονα και διακοπή εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης. Τα οφέλη της πιστοποίησης έναντι του προτύπου έχουν µελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία και ανασκοπούνται εκτενώς στην εργασία των Karapetrovic et al (2010) µε συχνότερα εµφανιζόµενα τα εξής: Βελτίωση της απόδοσης, της επαγρύπνησης σε διαχειριστικά προβλήµατα, καλύτερος έλεγχος από τη ιοίκηση Βελτίωση ποιότητας προϊόντος, δηµιουργία ολοκληρωµένων και καλά οργανωµένων αρχείων των διαδικασιών ελέγχου και βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης, Μείωση παραπόνων πελατών, βελτίωση επιχειρηµατικής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας, Αύξηση της αποδοχής όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων και στην επιχειρηµατική ικανότητα της επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού Καλύτερη καταγραφή δεδοµένων και βελτίωση στα συστήµατα µέτρησης Η εµπειρική µελέτη που εκπονήθηκε από τους Ισπανούς ερευνητές επιχειρώντας να αναλύσει δυναµικά την πορεία εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης σε 1000 επιχειρήσεις της Καταλονίας στην Ισπανία επιβεβαιώνει ότι τα κύρια οφέλη που αποφέρει η εφαρµογή των προτύπων της σειράς ISO9000 στις επιχειρήσεις είναι µείωση στις µη-συµµορφώσεις προµηθευτών, αύξηση στην ικανοποίηση των πελατών και µείωση των παραπόνων τους, σε άµεση συµφωνία µε τους στόχους εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, όπως αυτοί παρουσιάζονται εντός του προτύπου ISO9001:2008 και έχουν ως εξής:

27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 11 την κοινοποίηση της ικανότητας ενός οργανισµού να παράγει προϊόντα τα οποία συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των πελατών και των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και την αύξηση της ικανοποίησης πελατών, µέσω της εφαρµογής του συστήµατος συµπεριλαµβανοµένων διεργασιών για συνεχή βελτίωση του συστήµατος και για διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των πελατών και των νοµοθετικών και κανονιστικών αρχών. Αντίθετα, µελέτη που έγινε σε Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων (Fotopoulos et al, 2010), όπως είναι και το δείγµα της παρούσας εργασίας έδειξε ότι τα οφέλη µε την µεγαλύτερη βαρύτητα είναι η διάδοση κουλτούρας ποιότητας σε όλη την επιχείρηση, η βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών, της εικόνας της επιχείρησης, της ποιότητας και αξιοπιστίας του προϊόντος (εσωτερικά), καθώς και της ικανοποίησης του πελάτη, ενώ υπάρχει µέτρια επίδραση και στη θέση της εταιρείας στην αγορά, στην αύξηση των εξαγωγών (εξωτερικά) και στη βελτίωση των σχέσεων διοίκησης- προσωπικού. Έχουν όµως αναφερθεί και αρνητικά σηµεία της εφαρµογής των Συστηµάτων Ποιότητας µε κυριότερα φυσικά το κόστος, καθώς και σχόλια για την γρήγορη και εύκολη πιστοποίηση δίχως πραγµατική δέσµευση στην ποιότητα, την ανάπτυξη ενός στατικού συστήµατος, το οποίο αυξάνει τη γραφειοκρατία και µειώνει την ευεληξία και την ευρηµατικότητα δίχως να εγγυάται την πραγµατική και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Τελικά, εφόσον υπάρξει και κακή εφαρµογή του προτύπου αυτή µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε οπισθοδρόµηση της επιχείρησης. (Gotzamani and Tsiotras, 2001). Τα αίτια εφαρµογής του προτύπου ΙSO 9001, τα οποία αποτελούν, µεταξύ άλλων και αντικείµενο της παρούσας µελέτης µε επικέντρωση στο δείγµα των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων είναι πολλά και διακρίνονται σε εσωτερικά (ύπαρξη εσωτερικής ανάγκης

28 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 βελτίωσης) και εξωτερικά (προερχόµενα από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. πελάτες, ανταγωνισµός, κτλ), όπως προκύπτει από πλήθος εµπειρικών µελετών. Αυτά που συνήθως απαντώνται στη βιβλιογραφία αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας και του συστήµατος διαχείρισης, ενώ µελέτη (Iňaki et al, 2006) που διεξήχθη µε υποβολή του ερωτήµατος µόνο σε ειδικούς (υπεύθυνους ποιότητας, συµβούλους και ακαδηµαϊκούς) έδειξε ότι το βασικό κίνητρο που ωθεί τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση είναι η ικανοποίηση σχετικής απαίτησης πίεσης του πελάτη, ενώ και η πλειοψηφία των κινήτρων είναι κυρίως εξωτερικά (εικόνα της επιχείρησης, απαίτηση από πελάτες) σε αντίθεση µε τη γνώµη των στελεχών των επιχειρήσεων, οι οποίοι σε πλήθος εµπειρικών ερευνών απαντούν ότι οι κύριοι λόγοι είναι εσωτερικοί (βελτιώσεις στην ποιότητα). Μάλιστα υπάρχει και συσχέτιση µεταξύ των λόγων εφαρµογής τους συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και των αποκοµισθέντων ωφελειών (Terziovski and Power, 2007) που δείχνει ότι όταν οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα συστήµατα για εξωτερικούς λόγους (πελάτες, ανταγωνιστές, αγορά, κτλ) οφέλη όπως η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και η µείωση των ελαττωµάτων δεν εµφανίζονται σε µεγάλο βαθµό. Αν και η µελέτη των αιτιών εφαρµογής των συστηµάτων ποιότητας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις τροφίµων δεν είναι εκτενής, µπορούµε να στηριχθούµε στους Withers and Ebrahimpour (2001), οι οποίοι δηλώνουν ότι τα οφέλη, τα εµπόδια καθώς και τα λοιπά ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την εφαρµογή του ISO 9001 δεν διαφέρουν, σε ουσιαστικό βαθµό από τη διαφορά κουλτούρας από χώρα σε χώρα. Τα συµπεράσµατα που απορρέουν από σχετική εµπειρική έρευνα (Fotopoulos et al, 2010) που διεξήχθη σε 97 Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων έρχονται να τους επιβεβαιώσουν µια και δείχνουν ότι οι πιο σηµαντικοί λόγοι για την απόφαση πιστοποίησης είναι οι εσωτερικοί, οι οποίοι προέρχονται από την πραγµατική ανάγκη της επιχείρησης για βελτίωση ακολουθούµενοι από τους λόγους, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της

29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 13 επιχείρησης. Επίσης, όταν οι λόγοι κίνητρα για την πιστοποίηση είναι εσωτερικοί (ή εξωτερικοί), τότε και τα οφέλη που αυτή επιφέρει είναι εσωτερικά (ή εξωτερικά). Τα τελευταία επηρεάζονται δυσµενώς από τις τυχόν δυσκολίες που συναντώνται κατά την πορεία της ανάπτυξης και πιστοποίησης των συστηµάτων, όπως απαιτούµενος µεγάλος χρόνος εφαρµογής, η δυσκολία στην κατανόηση του εγχειριδίου και των διαδικασιών από το προσωπικό, η έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας, η αντίσταση από τους εργαζόµενους, κτλ Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Η ιστορία των συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ξεκινά τις τελευταίες δεκαετίες µε την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς της επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, µε πρωτοπόρο εκείνη του Συνασπισµού των Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Οικονοµινών (Coalition of Environmentally Responsible Economies-CERES) το 1989, καθώς και του Επιχειρηµατικού Χάρτη για Αειφόρο Ανάπτυξη (Business Charter for Sustainable Development), ο οποίος αναπτύχθηκε το 1991 από το ιεθνές Επιµελητήριο Εµπορίου (International Chamber of Commerce). Έκτοτε υπήρξε πλήθος κατευθυντήριων γραµµών, αλλά η ανάγκη ύπαρξης συνοχής µεταξύ των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης οδήγησε to 1992 στο πρώτο Εθνικό µεν αλλά εθελοντικό πρότυπο το BS7750, το οποίο αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο προτύπων (Βritish Standards Institution). Το 1993 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ο Eco-Management and Audit Scheme EMAS, ενώ ακολούθησε η έκδοση πλήθος Εθνικών προτύπων. Η έκδοση του ΙSO14001 to 1996 αποσκοπούσε στην εναρµόνιση των απαιτήσεων για την εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες κυκλοφορούσαν εντός των διαφόρων Εθνικών προτύπων. (Elefsiniotis and Wareham, 2005).

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς «Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :Το υπόδειγµα Στοιχεία του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ημερίδα 7-8/07/2005 Αθήνα.. Α Νούλης Δρ Χημικός Επικεφαλής Επιθεωρητής LRQA Slide 1 BRC Global Standard Food BRITISH

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ραστηριότητες ΕΛΟΤ Τυποποίηση Πιστοποίηση Εργαστηριακές οκιµές Πληροφόρηση Εκπαίδευση Λειτουργία βιβλιοθήκης Λειτουργία εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS (version 6)

Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS (version 6) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS Το IFS ενσωματώνει τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε ένα πρότυπο που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών ανάλυσης επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιωάννης Τσιριγωτάκης Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης DVM, MBA-TQM,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Click to edit Master text styles -Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Second level Η Third Πιστοποίηση level ως Διαβατήριο στις Εξαγωγές Fourth level Fifth level Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας,

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει 1. Την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) www.elot.gr, είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» AGROTICA 2010 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-2-2010,14.30 μ.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009 Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE 15 Σεπτεµβρίου 2009 Το Προφίλ της ENCODE Το Πρότυπο PCI DSS Μεθοδολογία / Φάσεις Έργου Συµµετοχή Εµπορικών Επιχειρήσεων Οφέλη Συµµόρφωσης H ENCODE, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος. Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS

ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος. Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΚΡΙΣΙΜΑΣΗΜΕΙΑΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ-ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση HACCP Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Η προσέγγιση HACCP Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Η προσέγγιση HACCP Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Συστήματα ΔΑΤ Τεκμηριωμένο σύστημα που εξασφαλίζει την ασφάλεια ενός τροφίμου Πιστοποίηση ΣΔΑΤ σύμφωνα με διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα