KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK"

Transcript

1 CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid. 8. Dette apparat er udstyret med demontration pa display. Se side 8 om at sla det fra. Tässä laitteessa on näyttöesittelytoiminto. Jos haluat peruuttaa sen, katso ohjeet sivulla 8. Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία επίδειξης στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στη σελίδα 8. DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EX] ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

2 ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3. VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. 4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS UTSIDA. Varning! Om temperaturen i bilen är under 0 C, stannar den animerade visningen och textbläddringen i teckenfönstret för att förhindra att teckenfönstret blir suddigt. (LOW TEMP.)-indikatorn visas i teckenfönstret. När temperaturen stiger, och normal driftstemperatur uppnås, fungerar dessa funktioner igen. SVENSKA VARNING beträffande volyminställning: CD-skivor ger mycket lite brus jämfört med andra ljudkällor. Om ljudnivån exempelvis ställs in för förstärkaren, kan högtalarna därför komma att skadas av den plötsliga förändringen av utnivån. Sänk därför ljudnivån innan du spelar en skiva, och anpassa den efter behov vid avspelningen. Anm.: Av säkerhetsskäl medföljer ett numrerat ID-kort denna enhet. Samma ID-nummer är tryckt på enhetens underrede. Förvara kortet på ett säkert ställ då det kan vara till hjälp för myndigheterna om enheten blir stulen. Hur apparaten nollställs Tryck på återställningsknappen (reset) på kontrollpanelen med en bläckpenna eller liknande verktyg. Detta gör att den inbyggda mikrodatorn nollställs. OBSERVERA: För ALDRIG in fingret mellan kontrollpanelen och apparaten, eftersom det då kan klämmas fast. (Se sidan 54). 2 Anm.: Gjorda förinställningar såsom snabbvalsstationer eller ljudinställningar raderas också ur minnet.

3 Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den. INNEHÅLL Hur apparaten nollställs... 2 PLACERING AV KNAPPAR... 4 Kontrollpanelen... 4 Belysningskommandon för enkel användning... 4 Fjärrkontrollen... 5 Förbereda fjärrkontrollen... 6 APPARATEN FUNKTIONER... 7 Koppla på strömmen... 7 Avbryta demonstrationen i teckenfönstret... 8 Ställ in klockan... 9 RADIONS FUNKTIONER Lyssna på radion Lagra stationer i minnet Sök in en förinställd station Ändra mönstret i teckenfönstret RDS-FUNKTIONER Så här använder du RDS Andra bekväma RDS-funktioner och inställningar CD FUNKTIONER Om MP3- och WMA-skivor Spela en skiva Leta reda på ett spår eller en viss del på en skiva Välja mapp och spår med hjälp av namnlistorna Välja uppspelninglägen Spärra utmatning av skivan Ändra mönstret i teckenfönstret LJUDINSTÄLLNING Inställning av ljudet Välja förinställda ljudlägen (ieq: intelligent utjämnare) Lagra egna ljudinställningar Välja tema för teckenfönstret GRAFISK ANIMERING Nerladdning av bilder och animeringar Radera oönskade filer Aktivera nerladdade bilder och animeringar ANDRA GRUNDFUNKTIONER Ändra allmäna inställningar (PSM) Välja dimmer-läge (dämpning) Ändra färg i teckenfönstret Ge källan namn Ändra kontrollpanelens vinkel Lossa kontrollpanelen CD-VÄXLARENS FUNKTION Spela discs Välja skiva/mapp/spår med hjälp av namnlistorna Välja uppspelningslägen EXTERNA KOMPONENTFUNKTIONER Spela en extern komponent Ändra mönstret i teckenfönstret DAB-TUNER FUNKTIONER Ställa in en ensemble och en av dess tjänster Lägga in DAB-tjänster i minnet Val av en förinställd DAB-tjänst Fler saker du kan göra med DAB Ändra mönstret i teckenfönstret FELSÖKNING UNDERHÅLL Hantering av skivor SPECIFIKATIONER SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN *För säkerhets skull... Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel. Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver. *Temperaturen inne i bilen... Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på enheten. 3

4 Kontrollpanelen PLACERING AV KNAPPAR p q w er t y 1 Inställningsratt 2 (beredskap/på/därmpare)-knapp 3 TP/PTY (trafikprogram/programtyp)-knapp 4 Teckenfönstret 5 5 (upp)-knapp 6 FM/AM DAB-knapp 7 0 (utmatning)-knapp (vinkel)-knapp 8 4 / -knappar 9 SEL (välj)-knapp p D DISP (teckenfönstret)-knapp q Sifferknapparna w M MODE-knapp e Fjärrkontrollsensor r (ner)-knapp t CD/CD-CH (CD-växlare)-knapp y (kontrollpanelfrigöring)-knapp SVENSKA Belysningskommandon för enkel användning Om du trycker på M MODE eller SEL (välj), går teckenfönstret och en del kontroller (så som sifferknapparna, 4 /, 5/ och inställningsratten) in i respektive kontrolläge, kontrollerna börjar blinka för att föra dig vidare till nästa funktionssteg. (Belysningskommandon) Teckenfönstret visar hur dessa knappar fungerar under denna tid. Exempel: När du trycker på sifferknapp 1 efter att ha tryckt ned M MODE, för att använda FM-radion. Tidnedräkningsindikator För att använda dessa kontroller för deras originalfunktioner igen, vänta tills kontrollerna slutar blinka utan att använda kontrollerna. Om du trycker på M MODE igen återkommer också originalfunktionerna. Men om du trycker på SEL (välj) går apparaten in i ett annat läge. 4

5 Fjärrkontrollen S 3 Välj förinställd radiostation (eller tjänst) när du lyssnar på radion (eller DAB-tunern). Varje gång du trycker på knappen höjs numret för den förinställda stationen (eller tjänsten), och den valda stationen (eller tjänsten) ställs in. Hoppar till första spåret i föregående mapp, medan du lyssnar på en MP3- eller WMAskiva. Varje gång du trycker på knappen, kan du gå till föregående mapp och börja spela första spåret. När en MP3-skiva spelas med MP3- kompatibel CD-växlare. Går tillbaka till föregående skiva om den trycks ned ett ögonblick. Går tillbaka till föregående mapp om den trycks och hålls nere. Anm.: När en CD-skiva spelas med CD-växlaren, går den alltid tillbaka till föregående skiva. 1 Slår på apparaten om den hålls intryckt när apparaten stängs av. Stänger av apparaten om den trycks och hålls in i några sekunder. Sänker ljudnivån ögonblickligen vid en kort tryckning. Tryck igen för att återställa volymen. 2 Startar stationssökning när du lyssnar på radion. Väljer tjänster vid lyssning på DAB-tunern vid kort tryckning. Söker ensembler vid lyssning på DAB-tunern vid tryckning i mer än 1 sekund. Startar snabbsökning framåt eller bakåt i spåret om tangenten hålls intryckt under skivspelning. Hoppar framåt till nästföljande spåret eller bakåt till det nuvaranden spår (eller föregående spår) vid ett snabbt tryck under skivspelning. 4 Välj ljudläge (ieq: intelligent utjämnare). Varje gång du trycker på knappen ändras läget ljud (ieq). 5 Välj band vid radiolyssning (eller användning av DAB-tunern). Bandet ändras vid vart tryck på knappen. Hoppar till första spåret i nästa mapp, medan du lyssnar på en MP3- eller WMAskiva. Varje gång du trycker på knappen, kan du gå till nästa mapp och börja spela första spåret. När en MP3-skiva spelas med MP3- kompatibel CD-växlare. Går fram till nästa skiva om den trycks ned ett ögonblick. Går fram till nästa mapp om den trycks och hålls nere. Anm.: När en CD-skiva spelas med CD-växlaren, går den alltid fram till nästa skiva. 6 Välj önskad källa. Varje gång du trycker på knappen källan ändras. SVENSKA 7 Fungerar på samma sätt som inställningsratt på apparaten. Anm.: Dessa knappar fungerar inte i vald inställningslägesjustrering (PSM). 5

6 Förbereda fjärrkontrollen Innan fjärrkontrollen används: Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrkontrollsensorn på huvudenheten. Se till att det inte förekommer några hinder i vägen. 3. Sätt tillbaka batterihållaren. Sätt in batterihållaren på plats igen genom att trycka på den tills du kan höra ett klickljud. (baksida) SVENSKA Fjärrkontrollsensor Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för kraftig belysning (solsken eller skarpa lampor). Insättning av batteri När fjärrkontrollens område och effekt försvagas skall batteriet bytas ut. 1. Ta bort batterihållaren. 1) Tryck utåt i pilens riktning med en kulspetspenna eller liknande. 2) Ta bort batterihållaren. VARNING! Förvara batterier på en plats som är oåtkomlig för barn. Om ett barn råkat svälja batterier skall man omedelbart kontakta läkare. Batterier får inte laddas upp, kortslutas, tas isär eller värmas upp eller placeras i eld. Om något av detta sker kommer batterier att avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Blanda inte batterier med andra metaller. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. När batteri kastas bort eller sparas skall de lindas om med tejp och isolering. Annars kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Peta inte på batterier med metallstift från en liknande anordning. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. (baksida) 2. Sätt in batteriet. Skjut in batteriet i hållaren med + sidan vänd uppåt, tills batteriet sitter på plats i hållaren. Litium-knappbatteri (produkt nummer: CR2025) OBSERVERA: Lämna inte fjärrkontrollen på en plats som är exponerad för direkt solljus (exempelvis en instrumentbräda) under längre tid. Annars kan den skadas. KD-LH401 är utrustade med en fjärrkontrollsfunktion i ratten. Om din bil har en fjärrkontroll på ratten, kan du driva dessa enheter med fjärrkontrollen. Se Installations/anslutningshandbok (separat volym) för anslutningar till denna funktion. 6

7 APPARATEN FUNKTIONER Koppla på strömmen 1 Koppla på strömmen. 3 Ställ in ljudvolymen. För att höja volymen För att sänka volymen Anm.om enknappsmanöver: När du väljer en källa i steg 2 nedan slås strömmen på automatiskt. Du behöver inte trycka på denna knapp för att slå på strömmen. Ljudnivån visas. 2 Spela ljudkällan. Tryck på FM/AM DAB för att använda FM/AM-tunern. Tryck och håll ner FM/AM DAB för att använda DAB-tunern. Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) 4 Justera ljudet som du vill ha det. (Se sid ). SVENSKA * Du kan inte välja DAB som källa utan att ansluta DAB-tunern. För att använda CD-spelare (CD), CDväxlare (CD-CH) eller extern komponent (LINE IN), tryck upprepade gånger på CD/CD-CH. * 1 Du kan inte välja CD som källa utan att sätta in en CD-skiva. * 2 Du kan inte välja CD-CH som källa utan att ansluta CD-växlaren. * 3 För att välja LINE IN som källa, välj Line In för inställningen Ext Input på sidan 49. Anm.: När du spelar en källa, kan du också visa nivåindikeringen i teckenfönstret. För ytterligare information, se Välja tema för teckenfönstret på sid. 36. OBS!: Teckenfönstrets illustrationer i denna bruksanvisning utgörs till större delen av apparatens fabriksinställning. Om du har ändrat teckenfönstrets mönster eller en del PSM-enheter, ser ditt teckenfönster annorlunda ut. 7

8 Att sänka ljudnivån på ett ögonblick Tryck ett ögonblick på medan du lyssnar på en ljudkälla. ATT börjar blinka i teckenfönstret, och ljudnivån sänks genast. Tryck ett ögonblick på knappen igen för att få tillbaka den tidigare ljudnivån. Du kan också återställa ljudet genom att vrida inställningsratten. Att koppla av strömmen Tryck in och håll minst 1 sekund. Om du slår av strömmen under tiden som du lyssnar på en skiva startar CDavspelningen från där du avbröt den, nästa gång du slår på strömmen. 2 Tryck på sifferknapp 1 för att välja MOVIE PSM-inställningarnas filmkategori. Graphics -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. 3 Välj Off. Avbryta demonstrationen i teckenfönstret SVENSKA När apparaten levereras från fabriken, hat demonstrationen i teckenfönstret aktiverats, och startar automatiskt när inte några funktioner har utförts på 20 sekunder. Det rekommenderas att du avbryter teckenfönstretdemonstrationen innan du använder apparaten första gången. Följ proceduren nedan för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret: 4 Avsluta inställningen. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. För att aktivera demonstrationen i teckenfönstret, upprepa samma procedur och välj Int Demo eller All Demo i steg 3. För ytterligare information, se Visa grafik i teckenfönstret Graphics på sid

9 Ställ in klockan Du kan ställa in klockan på antingen 24- eller 12-timmars tidsformat. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 2 för att välja CLOCK PSM-inställningarnas klockkategori. Clock Hr (timmar)-inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. 5 Ställ in tidssystem. 1 Välj 24H/12H. 2 Välj 24Hours eller 12Hours Avsluta inställningen. Tryck på D DISP för att kolla aktuell klocktid när apparaten är avstängd. Strömmen slås på och klocktiden visas i 5 sekunder, innan strömmen stängs av. 3 Ställ in timmarna. SVENSKA 4 Ställ in minuten. 1 Välj Clock Min (minuten). 2 Justera minuten

10 RADIONS FUNKTIONER Lyssna på radion Du kan söka antingen automatiskt eller manuellt för att ta in en bestämd station. 2 Börja söka station. För att söka stationer med högre frekvenser SVENSKA Sök en station automatiskt: Automatisk sökning 1 Välj band (FM1 3, AM). Det valda vågbandet visas. Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: För att söka stationer med lägre frekvenser När du får in en station upphör sökandet. Om du vill sluta söka innan du får in en station, tryck på samma knapp som du tryckte för att söka. Tänds när FM stereosändning med tillräcklig signalstyrka tas emot. Anm.: Denna mottagare har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Vilket som helst kan användas för att lyssna på en FM-sändning. 10

11 Sök en station manuellt: Manuell sökning 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: Anm.: Denna mottagare har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Vilket som helst kan användas för att lyssna på en FM-sändning. Om ljudkvaliteten försämras och stereoeffekten försvinner när du lyssnar på en FM-station Ibland kan närliggande stationer störa varandra. Om sådan störning inträffar, kan apparaten automatiskt minska störningsbruset (fabriksinställning). I detta fall försämras dock ljudkvaliteten och stereoeffekten försvinner. Om det är viktigare att ljudkvaliteten inte försämras och att stereoeffekten inte försvinner än att ta bort störningsbruset, se Ändra FM-radions selektivitet IF Filter på sid Tryck in och håll eller 4 tills Manual Search börjar blinka i teckenfönstret. 3 Sök in önskad station medan Manual Search blinkar. SVENSKA För att ställa in stationer med högre frekvenser För att ställa in stationer med lägre frekvenser Om du tar bort fingret från knappen slås det manuella läget automatiskt av efter 5 sekunder. Om du håller knappen intryckt växlar frekvenserna (med 50 khz intervall för FM och 9 khz intervall för AM MV/LV) tills du släpper knappen. 11

12 När en FM-stereosändning har dålig mottagning: Ställ in FM-mottagningen på Mono On. 1 Tryck på M MODE när du lyssnar på en FMstereosändning. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 1 för att välja Mono On medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker ned knappen, visas Mono On och Mono Off växelvis. Lagra stationer i minnet Du kan använda någon av dessa två metoder för att lagra sändarstationen i minnet. Automatisk förinställning av FM-stationers: SSM (Strong-station Sequential Memory) Manuell förinställning av både FM och AM stationer FM-station automatisk förinställning: SSM Du kan förinställa 6 lokala FM-stationer i varje FM-band (FM1, FM2 och FM3). 1 Välj ett FM-bandnummer (FM1 3) där du vill lagra FM-stationer. Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: SVENSKA Efter ungefär 5 sekunder Teckenfönstret återgår till skärmen som indikerar källa. 2 Starta automatisk förinställning. 1 Tryck på M MODE. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck och håll in sifferknapp 5 medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. MONO-indikatorn visas. Du hör ljudet i mono men mottagningen förbättras. SSM visas och försvinner sedan när den automatiska förinställningen är klar. 12

13 Lokala FM-stationer med de starkaste signalerna avsöks och lagras automatiskt i det bandnummer du valt (FM1, FM2 eller FM3). Dessa stationer är förinställda i nummerknapparna nr 1 (lägsta frekvens) till nr 6 (högsta frekvens). Efter avslutad förinställning inställs automatiskt den station som är lagrad i knapp nummer 1. Manuell förinställning Du kan förinställa upp till 6 stationer i varje band manuellt (FM1, FM2, FM3 och AM). Ex.: Att lagra en FM-station på 92,5 MHz i förinställningsnummer 1 på FM1-bandet. 1 Välj ett bandnummer (FM1 3, AM) där du vill lagra stationer (nummer FM1 i det här exemplet). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: 3 Tryck in och håll sifferknappen (nummer 1 i det här exemplet) minst 2 sekunder. Teckenfönstrets mönster ändras automatiskt till liten animerad visning (se sid. 15). Efter ungefär 5 sekunder Förinställda nummer visas. 2 Sök in en station (på 92,5 MHz i det här exemplet). För att ställa in stationer med högre frekvenser För att ställa in stationer med lägre frekvenser 4 Upprepa åtgärderna ovan för att lagra andra stationer i andra förinställningsnummer. Anm.: En tidigare förinställd station raderas när en ny station lagras i samma förinställningsnummer. Förinställningsstationer raderas när strömmen till minneskretsen bryts (t.ex. under batteribyte). Om detta inträffar ska stationerna förinställas igen. SVENSKA 13

14 Sök in en förinställd station Du kan lätt söka in en förinställd station. Kom ihåg att du måste lagra stationerna först. Se Lagra stationer i minnet på sid. 12 och 13 om du inte lagrat dem. Välja en förinställd station direkt 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: Välja en förinställd station med hjälp av listan med förinställda stationer Om du glömmer vilka stationer som är lagrade i de olika förinställda siffrorna, kan du kontrollera listan med förinställda stationer, sedan välja önskad station. 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: 2 Välj siffran (1 6) för önskad förinställd station. 2 Tryck och håll in 5 (upp) eller (ner) tills listan med förinställda stationer för det aktuella frekvensbandet (FM1, FM2, FM3 eller AM) visas i teckenfönstret. Den aktuella stationen markeras i teckenfönstret. SVENSKA Exempel: När du väljer förinställd station nr.1 på FM1-bandet. Anm.: Du kan också visa de andra listorna med förinställda stationer för FM-frekvensband (FM1, FM2 eller FM3) genom att trycka på 5 (upp) eller (ner). Om en förinställd station är en FM RDSstation med PS-signal, visas PS-namnet i stället för stationsfrekvens. 3 Välj siffran (1 6) för önskad förinställd station. 14

15 Ändra mönstret i teckenfönstret Du kan ändra informationen som visas i teckenfönstret genom att trycka på D DISP. Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstrets mönster enligt följande: När en AM- eller FM-station (icke RDS) tas emot Stor animerad visning När en FM-station (RDS) tas emot (se följande sid.) Stor animerad visning Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) Visas endast när du väljer en förinställd station. Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) PS namn Liten animerad visning 1 Liten animerad visning 1 Klocktid Klocktid SVENSKA Liten animerad visning 2* Liten animerad visning 2 * Endast för en FM-station som inte är en RDS-station PTY-kod visas. Visning av klocktid Visning av klocktid 15

16 SVENSKA RDS-FUNKTIONER Så här använder du RDS RDS (radiodatasystem) tillåter att FM-stationer sänder en extra signal tillsammans med de ordinarie programsignalerna. Stationerna sänder exempelvis stationsnamn samt information om den typ av program de sänder ut, t.ex. sport eller musik, osv. En annan fördel med RDS-funktionen kallas framhäver andra nät. Med hjälp av framhäver andra nät-data som sänts från en station kan du söka in en annan station i ett annat nätverk som sänder ditt favoritprogram eller trafikuppgifter, medan du lyssnar på ett annat program eller någon annan ljudkälla som CD. När apparaten tar emot RDS-data kan den göra följande: Automatisk spårning av samma program (nätspårningsmottagning) Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden eller ditt favoritprogram PTY (programtyp)-sökning Programsökning Flera andra funktioner Automatisk spårning av samma program (nätspårningsmottagning) När du kör genom ett område där det är dålig FM-mottagning, söker tunern i denna apparat automatiskt in en annan RDS-station som sänder samma program med starkare signaler. Du kan alltså fortsätta att lyssna på samma program med bästa möjliga mottagning var du än kör. (Se illustrationen på nästa sid. 22). Två typer av RDS-data används för att få nätspårningsmottagning att fungera korrekt nämligen PI (programidentifiering) och AF (alternativa frekvenser). Om dessa data inte mottas korrekt från den RDS-station du lyssnar på, kommer nätspårningsmottagningen inte att fungera. För att använda nätspårningsmottagning Du kan välja mellan olika typer av nätspårningsmottagning för att fortsätta att lyssna på samma program med bästa möjliga mottagning. Vid leveransen från fabriken är AF valt. AF: AF Reg: Off*: Nätspårningsmottagning är aktiverad utan regionalisering. Denna inställning gör att mottagaren växlar till en annan station inom samma nätverk när de signaler som tas emot från den aktuella stationen blir alltför svaga. (I detta läge kan programmet skilja sig från det som f.n. tas emot). AF-indikatorn tänds. Nätspårningsmottagning är aktiverad med regionalisering. Denna inställning gör att mottagaren växlar till en annan station inom samma nätverk, som sänder samma program, när de signaler som tas emot från den aktuella stationen blir alltför svaga. REG-indikatorn tänds. Nätspårningsmottagning är utkopplad. Varken AF indikatorn eller REG indikatorn tänds. * Kan endast väljas när DAB AF är inställd på Off. (Se sid. 47 för ytterligare information). AF- eller REG-indikatorn tänds. Anm.: Om alternativ mottagning (för DAB-tjänster) aktiveras, aktiveras även nätspårningsmottagning ( AF ) automatiskt. Nätspårningsmottagning kan inte inaktiveras utan inaktivering av alternativ mottagning. (Se sid. 69). 16

17 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). 2 Tryck på sifferknapp 4 för att välja TUNER PSM-inställningarnas radiokategori. PTY Stnby (beredskapsläge) -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden (TA) gör att apparaten tillfälligt kan växla till trafikmeddelande från aktuell källa (annan FMstation, CD eller andra anslutna komponenter). Se också Beredskapsmottagning av trafikmeddelande (TA) på sid. 67. Tryck på TP/PTY för att aktivera beredskapsmottagningen för trafikmeddelande. Varje gång du trycker på knappen sätts denna funktion på och stängs av växelvis. 3 Välj AF-Regn l (alternativ frekvens/ regionaliseringsmottagning). 4 Välj önskat läge AF, AF Reg eller Off. 5 Avsluta inställningen. TP-indikatorn visas. (tänds eller blinkar) Obs! Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden fungerar inte om du lyssnar på en AM-station. 7 När FM är den aktuella källan, tänds eller blinkar TP-indikatorn. Om TP-indikatorn tänds, är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) aktiverad. Om en station börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ställer automatiskt in stationen. Volymen ändras till förinställd volym för trafikmeddelande (se sidan 21) och trafikmeddelandet kan avlyssnas. Om TP-indikatorn blinkar, är beredskapsmottagningen för meddelande ännu inte aktiverad, eftersom tjänsten som tas emot inte sänder signalerna för beredskapsmottagningen för meddelande. För att aktivera beredskapsmottagningen för meddelande, behöver du ställa in en annan station som sänder dessa signaler. Tryck på eller 4 för att söka efter en sådan station. När en station som sänder dessa signaler har ställts in, slutar TP-indikatorn att blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden aktiverad. SVENSKA FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 17

18 7 När den aktuella källan är en annan än FM, tänds TP-indikatorn. Om en station börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ändrar automatiskt källan och ställer in stationen. Använda beredskapsmottagning av PTY 3 Välj någon av de tjugonio PTY-koderna. (Se sid. 22). Det valda kodnamnet visas i teckenfönstret och lagras i minnet. 4 Avsluta inställningen. SVENSKA PTY beredskapsmottagning gör att apparaten kan växla tillfälligt till ditt favoritprogram (PTY: programtyp) från alla källor förutom AM-stationer. Se även Använda beredskapsmottagning av PTY på sidan 69. Så här väljer du önskad PTY-kod för PTY beredskapsmottagning När den levereras från fabriken, är PTY beredskapsmottagning inställd på sökning av nyhetsprogram News. Så här väljer du din favoritprogramtyp för PTYberedskapsmottagning. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Så här ställer du in PTY beredskapsmottagning När en DAB-radio är ansluten, ställer följande funktioner in PTY-beredskapsmottagning för både FM- och DAB-tunern. (Se sid. 69). 1 Tryck på M MODE när du lyssnar på en FMsändning. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 3 för att aktivera PTY beredskapsmottagning medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen sätts PTY beredskapsmottagning på och stängs av växelvis. 2 Tryck på sifferknapp 4 för att välja TUNER PSM-inställningarnas radiokategori. PTY Stnby (beredskapsläge) -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. Exempel: När den aktuella PTY-koden för PTY beredskapsmottagning är News (nyheter) Efter ungefär 5 sekunder Teckenfönstret återgår till skärmen som indikerar källa. 18 PTY-indikatorn visas. (tänds eller blinkar)

19 PTY-indikatorn tänds eller blinkar. Om PTY-indikatorn tänds, är beredskapsmottagningen för PTY aktiverad. Om en station börjar sända valt PTY-program, ställer apparaten automatiskt in stationen. Om PTY-indikatorn blinkar, är beredskapsmottagningen för PTY ännu inte aktiverad, eftersom stationen som tas emot inte sänder signalerna för beredskapsmottagningen för PTY. För att aktivera beredskapsmottagningen för PTY, behöver du ställa in en annan station som sänder dessa signaler. Tryck på eller 4 för att söka efter en sådan station. När en station som sänder dessa signaler har ställts in, slutar PTY-indikatorn att blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen för PTY aktiverad. Ställ in ditt favoritprogram Du kan söka vilken som helst av PTY-koderna. Du kan dessutom lägga in 6 olika typer av favoritprogram på nummerknapparna. Vid leveransen från fabriken är följande 6 programtyper lagrade i nummerknapparna (1 till 6). Se även Söka efter din favorittjänst på sid. 69. För att lagra din favoritprogramtyp, se sid. 20. För att söka efter ditt favoritprogramtyp, se sid. 20. Anm.: När du har satt på PTY beredskapsmottagning, kan du ändra källan utan att avbryta PTY beredskapsmottagning. Om en station börjar sända valt PTY-program, ändrar apparaten automatiskt källan och ställer in stationen. Om du ändrar källan till AM, avbryts PTY beredskapsmottagning tillfälligt. Du kan avaktivera beredskapsmottagning av PTY när källan är FM. Lagra dina favoritprogramtyper i minnet 1 Tryck och håll in TP/PTY intryckt minst 2 sekunder när du lyssnar på en FM-station. Den sist valda PTY-kod visas. SVENSKA Exempel: Om det senast valda ljudläget var Pop M 2 Välj någon av de tjugonio PTY-koderna. (Se sid. 22). Det valda kodnamnet visas i teckenfönstret. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 19

20 3 Tryck in och håll sifferknappen intryckt minst 2 sekunder för att lagra den PTY-kod som valts i önskat förinställningsnummer. Den valda förinställda siffran blinkar ett tag. 4 Tryck in och håll TP/PTY intryckt minst 2 sekunder, för att gå ut från detta läge. Exempel: När Rock M har valts Hur man använder 5 (upp) eller (ner)- knapparna Genom att trycka på 5 (upp) eller (ner) upprepade gånger, kan du visa listan med dina förinställda PTY-koder och alla tjugonio PTY-koderna (sex PTY-koder åt gången). Först visas listan med dina förinställda PTY-koder, sedan visas alla tjugonio PTY-koderna (sex åt gången) i följd. Tryck på sifferknappen för att välja önskad PTY-kod på listan som nu visas i teckenfönstret. SVENSKA Att avsöka ditt favoritprogram 1 Tryck och håll in TP/PTY intryckt minst 2 sekunder när du lyssnar på en FM-station. Den sist valda PTY-kod visas. 3 Sätt igång PTY-sökning för ditt favoritprogram. Exempel: Om det senast valda ljudläget var Pop M 2 Välj en önskad favoritprogram eller Välj en av de tjugonio PTY-koderna Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt, ställs den stationen in. Om inte någon station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt, ändras inte stationen. Anm.: I vissa områden fungerar inte PTY-sökning korrekt. eller 20

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SC900R KD-SC900R SVENSKA DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-G202/KD-G201 KD-G202 KD-G202 KD-G201 KD-G201 Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för

Διαβάστε περισσότερα

TP/PTY OK BAND BACK DISP

TP/PTY OK BAND BACK DISP TP/PTY BACK DISP CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SHX701 Detachable SOURCE KD-SHX701 MENU SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen.

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97- () Integrated Remote Commander Bruksanvisning Οδηγίες λειτουργίας Kullan m Talimatlar SE GR TR RM-VL600T 007 Sony Corporation Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 4-117-855-41 (1) Integrated Remote Commander Bruksanvisning Οδηγίες λειτουργίας Kullanım Talimatları SE GR TR RM-VL610T 2008 Sony Corporation Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

DUBBEL DIN-DVD-MULTIMEDIASTATION MET 6,2 6,2 AANRAAKSCHERMBEDIENING STACJA MULTIMEDIALNA DVD W FORMACIE 2-DIN Z

DUBBEL DIN-DVD-MULTIMEDIASTATION MET 6,2 6,2 AANRAAKSCHERMBEDIENING STACJA MULTIMEDIALNA DVD W FORMACIE 2-DIN Z Bruksanvisning och Installationshandbok Gebruikershandleiding en Installatiegids Podręcznik użytkownika oraz instrukcja instalacji Εγχειρίδιο κατόχου και εγχειρίδιο εγκατάστασης VX401E VZ 401E DUBBEL-DIN

Διαβάστε περισσότερα

Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi. δηγίες λειτ υργίας (1) HT-CT550W

Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi. δηγίες λειτ υργίας (1) HT-CT550W 4-269-874-42(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Instrukcja obsługi Bruksanvisning δηγίες λειτ υργίας SE DK FI PL NO GR HT-CT550W Sony Corporation Printed in Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Αξιότιμε κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμη κυρία, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Διαβάστε περισσότερα

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß 50273774 LE24350-B 20140228v1 Imtron GmbH Wankelstrasse 5 D-85046 Ingolstadt C Περιεχόμενα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E 2-629-166-34(1) LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E LCD Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές σουηδικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές σουηδικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kan du vara snäll och hjälpa mig? Παράκληση για βοήθεια Talar du engelska? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Talar du _[språk]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jag talar inte _[språk]_.

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Bäste herrn, Dear Sir, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Bästa fru, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Bästa herr eller fru, Dear Madam, Dear Sir / Madam,

Διαβάστε περισσότερα

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 9-INCH WIDE COLOR MONITOR 9 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 9-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 9-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 9" KV-MR9000 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

(a) Individually finned tubes (b) flat (continuous) fins on an array of tubes

(a) Individually finned tubes (b) flat (continuous) fins on an array of tubes (a) Individually finned tues () flat (continuous) fins on an array of tues Eample Fins Fins on Stegosaurus 3 Rektangulär fläns, Rectangular fin. Z t d t f 4 Rektangulär fläns, Rectangular fin. Z t d t

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

STIHL MSA 160 T. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning. Használati utasítás οδηγίες χρήσης Instrukcja użytkowania

STIHL MSA 160 T. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning. Használati utasítás οδηγίες χρήσης Instrukcja użytkowania { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Használati utasítás οδηγίες χρήσης Instrukcja użytkowania S Skötselanvisning 1-42 f Käyttöohje 43-85 d Betjeningsvejledning 86-128

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Bäste herrn, Bästa

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών

χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών dk Οδηγίες Bedienungsanleitung χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών Πριν την εγκατάσταση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταλάβετε τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος και τον τρόπο χρήσης του. I. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen.

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. Norsk 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑυΙΑΣ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm Tel. 0 8-6 1 2 3 4 8 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Διαβάστε περισσότερα

Personligt Brev. Brev - Adress. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personligt Brev. Brev - Adress. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Adress Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard engelskt adressformat:, företagets

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 6.5-INCH WIDE COLOR MONITOR 6,5 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 6,5-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 6,5-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5" KV-MH6500 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5 Συνδέσεις...6 Μενού Επισκόπηση μέσων...8 Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης...9

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Grekiska-Engelska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Grekiska-Engelska Lyckönskningar : Giftermål Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

Q sound.vision.soul. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης AVH-P6500DVD. έκτης AV/DVD player µε οθόνη 6,5 ιντσών ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Q sound.vision.soul. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης AVH-P6500DVD. έκτης AV/DVD player µε οθόνη 6,5 ιντσών ΕΛΛΗΝΙΚΑ Q MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm Page 1 Monday, May 26, 2003 12:29 PM έκτης AV/DVD player µε οθόνη 6,5 ιντσών Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης AVH-P6500DVD Q sound.vision.soul MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm Page 2 Monday, May

Διαβάστε περισσότερα

Orlando MP

Orlando MP Radio CD MP3 WMA Orlando MP46 7 646 480 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο πάτημα: Σίγαση (Mute) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑυΙΑΣ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm Tel. 08-612 34 81 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 E-mail Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Carradio CD-player with USB-port, Cardreader and Front line-in

Carradio CD-player with USB-port, Cardreader and Front line-in Carradio CD-player with USB-port, Cardreader and Front line-in ACAC105UC User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 23 FR

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design and Quality IKEA of Sweden SUOMI 4 SVENSKA 21 ESPAÑOL 38 ITALIANO 55 POLSKI 72 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 89 SUOMI http://ikea-club.com.ua 4 Sisältö 1 Tärkeää...5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP Radio CD MP3 WMA Milano MP26 7 646 170 310 Monte Carlo MP26 7 646 165 310 San Remo MP26 7 646 160 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 2 Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Σηµειώσεις σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και πατέντες Γενικά Το iaudio είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της COWON SYSTEMS inc, Aυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända - Inledning Kære Hr., Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Kære Fru., Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Kære Hr./Fru., Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GB 320 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Οδηγίες Χρήσης G79 Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. XSP-NBT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic FM1-FM2-LW-MW RF-3700. Οδηγίες Χρήσης. info@intertech.gr

Panasonic FM1-FM2-LW-MW RF-3700. Οδηγίες Χρήσης. info@intertech.gr Panasonic Φορητό ραδιόφωνο FM1-FM2-LW-MW RF-3700 Οδηγίες Χρήσης International Technologies Κεντρικά γραφεία: Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300 Panafax: 210.9648.588 info@intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Πανεπιστήµιο Γκέτεµποργκ/Göteborgs Universitet Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα B2, NY1212 kurs B2, NY1212 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008.. Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:...

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok HP LaserJet 3050 Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Starthandbok Copyright Information 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction,

Διαβάστε περισσότερα

Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer)

Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer) GREKISK EPIGRAFIK 2 Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer) Datering via: - eponym ämbetsman Obs. att året inte börjar samtidigt som vårt år - vad innebär det? Ex. 203/2

Διαβάστε περισσότερα

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 Ηχοσύστηµα Μini Hi-Fi Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τις σχισµές εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα,

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM MP3 STICK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM MP3 STICK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM MP3 STICK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Energy MP3 Stick, ένα MP3 player με ενσωματωμένο ραδιόφωνο για να ακούτε την μουσική σας. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Εγχειρίδιο Οδηγιών Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το προϊόν µας. Ελπίζουµε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχή! Μην αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε εύφλεκτα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8763

Quick Instruction Guide Type HD8763 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8763 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά Dansk

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας Κωδ: ΡΟΚ-ΘΡ ROCK N THRU TIME DIGITAL MUSIC PLAYER MP3 & WMA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MP3&WMA/FM/REC/USB Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να συνδέσετε, λειτουργήσετε ή ρυθµίσετε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

(b) flat (continuous) fins on an array of tubes

(b) flat (continuous) fins on an array of tubes (a) Individually finned ues () fla (coninuous) fins on an array of ues Eample Fins Fins on Segosaurus 3 Rekangulär fläns, Recangular fin. Z d f 4 Rekangulär fläns, Recangular fin. Z d f d αc d λ ( f )

Διαβάστε περισσότερα

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ES GR SE NL Installation FOX-360 Solar Charge Regulator Regulador solar de carga Solar laddningsregulator Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης Laadstroomregelaar 0 Síntesis Orificios de sujeción Pantalla Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) 2 Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

Alicante MP Sevilla MP

Alicante MP Sevilla MP Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Στοιχεία χειρισμού 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο

Διαβάστε περισσότερα

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SP-720UZ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αναπαραγωγέα πολυμέσων της εταιρίας μας. Για να λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες CD/USB/MMC/SD 11 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

Zik3. User Guide. Bruksanvisning. Användarguide. Brugervejledning. Kullanım talimatları. Käyttöohje. Οδηγίες χρήσης

Zik3. User Guide. Bruksanvisning. Användarguide. Brugervejledning. Kullanım talimatları. Käyttöohje. Οδηγίες χρήσης Zik3 User Guide Bruksanvisning Användarguide Brugervejledning Kullanım talimatları Käyttöohje Οδηγίες χρήσης Zik3 English...4 Norsk...18 Svenska...32 Danske...45 Türk...57 Saada valmiiksi...71 Ελληνική...85

Διαβάστε περισσότερα

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing Package content 1. Mouse 2. Micro receiver 3. Software CD 4. Instruction manual Installation 1. Plug the micro receiver into a free USB port in your computer 2. Open the battery cover and install one fresh

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6)

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑ ΑΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7 7. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RDS 8. ΧΡΗΣΗ CD/MP3/WMA.

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Nederlands Type HD8753 - HD8884 ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco DTP number: B00 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Svenska

Διαβάστε περισσότερα

MILJÖKVALITETSNORMER Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Länsstyrelsen i Västmanlands län

MILJÖKVALITETSNORMER Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Länsstyrelsen i Västmanlands län MILJÖKVALITETSNORMER Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 MILJÖKVALITETSNORMER Datum Diarienummer Miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt

Διαβάστε περισσότερα