KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 9-INCH WIDE COLOR MONITOR 9 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 9-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 9-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 9" KV-MR9000 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; SKIP A.MEMO ;;;;;; VOCAL R F ;;;;;; ;;;;;; VCP CALL Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. * Detta system kan inte ta emot TV-sändningar, utan är i första hand avsett för användning med en videobandspelare. Skaffa den mobila TVtunersatsen KV-C10, som säljs separat, om du vill kunna ta emot TVsändningar. * Dette system kan ikke modtage TV og er primært designet til brug med videomaskine eller en DVD-afspiller. Anvend den mobile TV-tuner KV-C10, som sælges separat, for at få den optimale modtagelse af TV. * Järjestelmä ei vastaanota televisiolähetyksiä. Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi videonauhurin tai DVD-soittimen kanssa. Käytä erikseen myytävää TV-viritinyksikköä KV-C10, jos haluat vastaanottaa televisiolähetyksiä. * Αυτό το σύστηµα δεν προβάλλει εκποµπές τηλεοπτικών καναλιών και έχει σχεδιαστεί κυρίως για χρήση µε συσκευές αναπαραγωγής βίντεο ή δίσκων DVD. Εάν θέλετε να προβάλετε εκποµπές τηλεοπτικών καναλιών, µπορείτε να προµηθευτεί την προαιρετική φορητή µονάδα τηλεοπτικού δέκτη KV-C10 που διατίθεται ξεχωριστά. SVENSKA DANSK SUOMI INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ LVT A [E]

2 SVENSKA VARNING! UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. DET KAN MEDFÖRA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA: Anläggningen kan endast drivas på 1 V likströmsspänning. DRIV INTE anläggningen på andra spänningar. Det kan resultera i risk för elektriska stötar eller brand. Monteringen kräver särskild kunskap. Montera inte bildskärmen själv. Kontakta en återförsäljare som har särskild kunskap för säker och pålitlig montering. VARNING! INSTALLERA INTE SKÄRMEN PÅ EN PLATS DÄR DEN STÖR KÖRNINGEN ELLER SIKTEN, OCH INTE PÅ EN PLATS SOM ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR. DET KAN FINNAS FÖRORDNINGAR SOM STIPULERAR HUR FÄRGSKÄRMAR AV DETTA SLAG FÅR INSTALLERAS, MED STADGANDEN SOM AVVIKER FÖR OLIKA LÄNDER ELLER REGIONER. INSTALLERA DÄRFÖR ALLTID FÄRGSKÄRMEN PÅ EN PLATS SOM ÖVERENSSTÄMMER MED FÖRESKRIFTERNA I SÅDANA FÖRORDNINGAR. MONTERA INTE BILDSKÄRMEN PÅ EN PLATS DÄR DEN FÖRHINDRAR UPPBLÅSNINGEN AV KROCKKUDDEN. FÖRAREN SKALL INTE ANVÄNDA BILDSKÄRMSANLÄGGNINGEN UNDER KÖRNING. DET KAN RISKERA TRAFIKSÄKERHETEN OCH ORSAKA ETT OLYCKSFALL. * STANNA BILEN PÅ EN SÄKER PLATS FÖR ATT ANVÄNDA BILDSKÄRMEN. FÖRAREN SKALL INTE SE PÅ VIDEOFILMER UNDER KÖRNING. DET RISKERAR TRAFIKSÄKERHETEN OCH KAN RESULTERA I ETT OLYCKSFALL. TA INTE PÅ ANTENNSLADDEN ELLER TV:N UNDER ÅSKVÄDER. BERÖRING AV ANTENNSLADDEN ELLER TV:N UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN KAN VARA LIVSFARLIG. BILDSKÄRMEN SKALL HA LAGOM LJUDNIVÅ UNDER KÖRNING. FÖR HÖG VOLYMNIVÅ DRÄNKER TRAFIKLJUDEN OCH KAN LEDA TILL OLYCKSFALL. BE EN FACKKUNNIG TEKNIKER MONTERA ANLÄGGNINGEN I BILEN. MONTERINGEN OCH LEDNINGSDRAGNINGEN FORDRAR TRÄNING OCH TEKNISKA KUNSKAPER. * BE ÅTERFÖRSÄLJAREN ATT MONTERA ANLÄGGNINGEN I BILEN FÖR ATT VARA SÄKER ATT ANLÄGGNINGEN MONTERAS PÅ RÄTT SÄTT. OM BILDSKÄRMEN FALLER ELLER UTSÄTTS FÖR KRAFTIGA STÖTAR, KAN DETTA RESULTERA I FUNKTIONSFEL ELLER BRAND. FÄRGMONITORANLÄGGNINGEN DRIVS PÅ BILBATTERIET OCH BATTERIET KAN LADDAS UR OM ANLÄGGNINGEN ANVÄNDS DÅ. DET RESULTERAR I STARTSVÅRIGHETER. ANVÄND ENDAST TAKGLÖDLAMPOR SOM REKOMMENDERAS FÖR DENNA ENHET (1V, 3W). UNDERLÅTELSE ATT GÖRA DETTA KAN RESULTERA I BRAND. NÄR DEN INTE ANVÄNDS, SKALL LCD- BILDSKÄRMEN FÄLLAS IHOP OCH FÖRVARAS I FACKET.

3 Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den. INNEHÅLL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 4 REGLAGE OCH EGENSKAPER... 5 Bred färgbildskärm... 5 Fjärrkontroll... 6 Byta ut batteriet... 7 GRUNDFUNKTIONER... 8 Andra grundfunktioner Aktivering av dörrsensorn Tända eller släcka taklamporna Ställa in den ingående RF-signalen till mottagaren Använda extra sladdlösa hörlurar JUSTERINGAR Användning av menyn Grundprocedur Justerbara inställningar på menyn... 1 UNDERHÅLL FELSÖKNING SPECIFIKATIONER SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN * För säkerhets skull... Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel. Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver. * Temperaturen inne i bilen... Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på apparaten. 3

4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Försiktighetsåtgärder angående hanteringen av LCD-panelen Utsätt inte LCD-bildskärmen för direkt solljus. Förvaringstemperatur: från 0 C till +80 C Låt inte LCD-bildskärmen falla eller utsättas för kraftiga stötar. +80 C 0 C 0 C till +80 C Under sommaren kan temperaturen i bilen stiga till 100 C. SVENSKA När LCD-panelen utsätts för mycket höga eller låga temperaturer, alstrar det kemiska reaktioner som kan orsaka fel. De röda, blå och gröna punkterna på bildskärmsytan är typiska för LCDpanelen och anger inga fel. Punti När temperaturen är mycket hög eller låg, kan bilden bli otydlig eller rörelserna långsamma. Det kan också hända att bilden inte synkroniseras med ljudet eller att bildkvaliteten försämras under sådana förhållanden. Detta är inget funktionsfel eller problem. Arbetstemperatur: från 0 C till +40 C LCD-panelen med flytande kristaller är tillverkad med en högprecisionsteknik och har minst 99,99% effektiva bildpixlar. På 0,01% av LCD-panelen kan pixlar därför saknas eller vara ljusa hela tiden. 0 C eller kallare 40 C eller varmare 4

5 REGLAGE OCH EGENSKAPER Bred färgbildskärm p q w 1 Dörrsensorknapp ( ) Aktiverar eller stänger av dörrsensorn som tänder taklampan när en dörr är öppen. När dörrsensorn är påslagen lyser denna knapp rött. Taklampor 3 Bildskärmsfack När inte bildskärmen används, fäll ihop den och förvara den i facket. 4 Bildskärm (LCD-panel) När skärmen öppnas sätts den automatiskt på. När den fälls ihop stängs den automatiskt av. 5 Infraröd transmitter Se avsnittet Specifikationer för sladdlösa hörlurar. JVC s sladdlösa hörlurar KS-HP1K rekommenderas. 6 Skärmspänne Släpp upp detta spänne på skärmfacket när skärmen skall användas. Efter skärmen har använts, fäll ihop den och haka fast spännet. 7 Taklampsknapp ( ) Tänder eller släcker taklamporna. 8 Upp-knapp ( ) Höj justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av Meny-knappen. 9 Meny-knapp ( ) Välj en justeringsalternativ. p Ner-knapp ( ) Sänk justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av Meny-knappen. q Strömbrytarknapp ( ) Tryck ned denna knapp för att sätta på strömmen. Varje gång knappen trycks ned, växlar ingångsnivån när strömmen är på. Tryck och håll nere för att stänga av strömmen. w Fjärrskontrollsensor Rikta fjärrkontrollen mot detta område när monitorn drivs från ett visst avstånd. Anm.: Bilden kan vara något oskarp när du tittar på skärmen från en vinkel. Detta är inget fel. Den finaste bild kan ses när du tittar på skärmen rakt framifrån. SVENSKA 5

6 Fjärrkontroll Skärmsektionen 1 3 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL RM-RK Skärmsektionen 1 Strömbrytar-/Standby-knapp ( ) Sätter på eller stänger av skärmsystemet. Upp-knapp ( ) Höj justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av -knappen. 3 Ner-knapp ( ) Sänk justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av -knappen. 4 -knapp Varje gång knappen trycks ned ändras ingångsnivån. 5 -knapp Uppbringar eller raderar Meny-skärmen. SVENSKA TV-kanalväljarsektion MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL 9 p q w TV-kanalväljarsektion Följande knappar kan användas för att styra JVC s KV-C10. För särskilda funktioner, se KV-C10 enhetens instruktioner. 6 TV CH-knappar ( / ) 7 SKIP-knapp 8 VOCAL-knapp 9 A.MEMO (autominne)-knapp p RF (radiofrekvens)-knapp q H/P VOLUME-knappar (hörlursvolym) (+/ ) w CALL-knapp Videobandspelarsektion MONITOR TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Videobandspelarsektion (VCP) Följande knappar kan användas för att styra JVC s KV-V8 eller KV-V10. För särskilda funktioner, se KV-V8 eller KV-V10 enhetens instruktioner. e Strömbrytar-/Standby-knapp ( ) r 7 (stopp)-knapp t 1 (snabbspolning bakåt)/ (framåt)-knappar y 3 (uppspelning)-knapp e r ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP CALL t y 6

7 Innan fjärrkontrollen används: När du använder fjärrkontrollen första gången, dra ut isoleringstungan enligt bilden till höger. Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrkontrollsensorn på huvudenheten. Se till att det inte förekommer några hinder i vägen. Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för kraftig belysning (solsken eller skarpa lampor). (baksida) Isoleringstunga (Batteriet är fabriksinstallerat). Dra ut Byta ut batteriet När fjärrkontrollens område och effekt försvagas skall batteriet bytas ut. 1. Ta bort batterihållaren. Medan du trycker in spärren med hjälp av en bläckpenna eller liknande (1), dra ut batterihållaren i den riktningen som pilen visar (). (baksida). Byt ut batteriet. Skjut in ett nytt batteri i hållaren med + -sidan uppåt så att batteriet sitter fast i hållaren. 1 VARNING! Förvara batterier på en plats som är oåtkomlig för barn. Om ett barn råkat svälja batterier skall man omedelbart kontakta läkare. Batterier får inte laddas upp, kortslutas, tas isär eller värmas upp eller placeras i eld. Om något av detta sker kommer batterier att avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Blanda inte batterier med andra metaller. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. När batteri kastas bort eller sparas skall de lindas om med tejp och isolering. Annars kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Peta inte på batterier med metallstift från en liknande anordning. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. SVENSKA Litium-knappbatteri (produkt nummer: CR05) 3. Sätt tillbaka batterihållaren. Sätt in batterihållaren på plats igen genom att trycka på den tills du kan höra ett klickljud. (baksida) OBSERVERA: Lämna inte fjärrkontrollen på en plats som är exponerad för direkt solljus (exempelvis en instrumentbräda) under längre tid. Annars kan den skadas. 7

8 GRUNDFUNKTIONER Förberedelser Innan du använder systemet ska du kontrollera att alla externa komponenter är installerade och anslutna på korrekt sätt. MONITOR TV TUNER Skärm 3 3 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ;; ;; ;; ;; TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; VOCAL R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Fjärrkontroll A.MEMO CALL 1 Öppna LCD-panelen. Skärmen sätts på. SVENSKA Anm.: Om LCD-panelen redan är öppen, tryck ned strömbrytarknappen ( ) på enheten eller strömbrytar-/standbyknappen ( ) på fjärrkontrollen för att sätta på bildskärmen. OBSERVERA: Stäng LCD-panelen när den inte används, och förvara den i dess fack så att inte sikten genom backspegeln skyms. Skärm Fjärrkontroll Välj rätt ingångskälla. Varje gång du trycker på knappen ändras ingångskällan enligt följande: När KV-C10 inte är ansluten: AV 1 AV När KV-C10 är ansluten: TV VIDEO 1 VIDEO AV1: NTSC VIDEO 1 Exempel: När AV 1 väljs Exempel: När VIDEO 1 väljs 8

9 3 Skärm Fjärrkontroll Välj videoformat NTSC eller PAL, när videoformatets indikering fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång knappen trycks ned, växlar videoformatet mellan NTSC (fabriksinställning) och PAL. Välj det format som passar bäst ihop med de inkommande signalerna. Anm.: När KV-C10 inte används: Du kan förinställa separat videoformat för AV 1 och AV. 4 5 Spela externa komponenter. För att styra externa komponenter, se de anslutna komponenternas instruktionsböcker. Välj den externa komponenten och justera volymen på bilens mottagare. Kontrollera aktuell ingångskälla På skärmen: Tryck ned strömbrytarknappen ( ) en gång. På fjärrkontrollen: Tryck ned -knappen en gång. Displayen visas på skärmen i ca. 5 sekunder. Skärm Fjärrkontroll SVENSKA Stänga av strömmen Stäng LCD-panelen. Strömmen kan också stängas av genom att hålla nere strömbrytarknappen ( ) på enheten eller genom att trycka ned strömbrytar-/standbyknappen ( ) på fjärrkontrollen en kort stund. Skärm Fjärrkontroll 9

10 Andra grundfunktioner Dörrsensorknapp ( ) Taklampsknapp ( ) Taklampa Taklampa Infraröd transmitter Aktivering av dörrsensorn Dörrsensorn kan aktiveras eller stängas av genom att trycka ned dörrsensorknappen ( ). När du aktiverar dörrsensorn, lyser dörrsensorknappen röd om bilens tändningslås vrids till läge ON eller ACC. När dörrsensorn är aktiverad, tänds taklamporna när en dörr öppnas. SVENSKA Tända eller släcka taklamporna Taklamporna kan tändas eller släckas på skärmen genom att trycka ned taklampsknappen ( ). Anm.: När dörrsensorknappen äraktiverad, släcks taklamporna när dörren öppnas och sedan stängs, även om taklampsknappen har tryckts ned. 10 Ställa in den ingående RF-signalen till mottagaren När du använder endast JVC FM modulator KS-IF00: Du kan lyssna på uppspelningsljud från en extern komponent via mottagaren även om den ej är utrustad med någon ingångslinje. Se även KS-IF00-enhetens instruktioner. När KV-C10 är ansluten: Tryck ned RF-knappen på fjärrkontrollen. Varje gång knappen trycks ned, växlar ljudet mellan RF ON och RF OFF. Ljudet du hör från bilhögtalarna ändras därefter. RF ON : Väljs för att lyssna på ljudet från en extern komponent. RF OFF : Välj för att lyssna på radion (via mottagaren). Använda extra sladdlösa hörlurar Du kan använda JVC s extra sladdlösa hörlurar, KS-HP1K, för att lyssna på spelljud från en extern komponent. Den externa komponentens uppspelningsljud sänds genom denna infraröda sändare till de sladdlösa hörlurarna.

11 JUSTERINGAR Användning av menyn Du kan göra dina egna justeringar med hjälp av Menyn. För de justerbara inställningar, se nästa sida. Grundprocedur 1 3 Skärm Skärm Skärm Fjärrkontroll Fjärrkontroll CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; 1,, ;;;;; SKIP A.MEMO ;;;;; ;;;;; 4 ;;;;; VOCAL R F ;;;;; ;;;;; 1,, ;;;;; ;;;;; ;;;;; 3 H/P VOLUME 4 Uppbringa menyn. Markör COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET MONITOR ;; ;; ;; ;; ;; TV TUNER Fjärrkontroll Välj en alternativ som du vill justera. Varje gång knappen trycks ned, flyttas pilen till nästa alternativ. TV CALL SVENSKA 3 Skärm Fjärrkontroll Justera nivån av det valda alternativet (eller välj en lämplig inställning för det valda alternativet). När RESET väljs i föregående steg återsinställs färg-, ljus- och nyansinställningarna. TINT 3 Den aktiverade knappen är markerad. Exempel: När nyansen justeras FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 11

12 4 Lämna menyn. Tryck uprepade gånger på knappen tills menyn raderas. Skärm Fjärrkontroll Justerbara inställningar på menyn Visas bara för NTSC videoformat COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET Anm.: Menyn raderas om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder. SVENSKA COLOR BRIGHT : Justera bildens färg ljusare eller mörkare. Justerbart intervall: 0 till 63 Fabriksinställd nivå: 3 : Justera detta om bilden är för ljus eller för mörk. Justerbart intervall: 0 till 63 Fabriksinställd nivå: 3 COLOR 3 BRIGHT 3 TINT : Justera om hudfärger är onaturliga. Justerbart intervall: 0 till 63 Fabriksinställd nivå: 3 TINT 3 Anm.: Detta kan visas och justeras när videoformatet är NTSC. DIMMER : Aktivera dimmern (mörkerläggning) om det är för ljust inne i bilen för att titta på bilden på skärmen. Valbara inställningar: ON/OFF Fabriksinställning: OFF DIMMER OFF ON 1

13 FORMAT :Välj lämplig displaystorlek. Valbara inställningar: FULL/NORMAL/ ZOOM Fabriksinställning: FULL FORMAT FULL När du tittar på 16:9 videosignaler: FULL: Bilderna visas helt på skärmen. De svarta listerna visas både nedtill och upptill på skärmen. NORMAL: Bilderna visas på mitten av skärmen. ZOOM: Bilderna är förstorade på skärmen så att inga svarta lister visas på skärmen. (Hela bilden kan inte visas på skärmen). FULL NORMAL ZOOM När du tittar på 4:3: videosignaler: FULL: Bilderna är förstorade horisontellt och visas helt på skärmen. NORMAL: Bilderna visas på mitten av skärmen. De svarta listerna visas både till vänster och höger på skärmen. ZOOM: Bilderna är förstorade på skärmen så att inga svarta lister visas på skärmen. (Hela bilden kan inte visas på skärmen). SVENSKA FULL NORMAL ZOOM RESET : Återinställer färg, ljus och nyansnivåerna till de ursprungliga inställningarna. COLOR BRIGHT TINT RESET 13

14 UNDERHÅLL För att undvika skada på yttersidan Skydda anläggningen mot insektsmedel, bensin, lösningsmedel eller flyktiga lösningar. Höljet är gjort av plast. Använd inte bensin, lösningsmedel eller liknande kemiska lösningar för att torka höljet. Det resulterar i missfärgning eller att färgen lossnar. Följ anvisningarna när en kemisk duk används vid rengöring. Se till att höljet inte kommer i kontakt med gummi eller vinyl under en längre tid. Använd inte slipande rengöringsmedel. Det kan skada ytbehandlingen. Avlägsna smuts genom att torka av försiktigt med en mjuk trasa Torka försiktigt med en mjuk trasa, som fuktats i mild diskmedelsvattenlösning. Torka torrt med en torr trasa. (Var försiktig så att rengöringsmedlet inte droppar på höljet och kommer in i monitorn genom bildskärmen). Observera: Om vattendroppar eller annan väta kommer in inuti skärmen via ytan med flytande kristaller kan fel uppkomma. SVENSKA FELSÖKNING Saker som ser ut att vara problem är inte alltid så allvarliga. Kontrollera följande punkter innan du kontaktar något servicecenter. Symtom Orsaker Åtgärder Färgade fläckar (röda, blå och gröna) på skärmen. Ingen bild syns och inget ljud hörs. Bilden skakar vertikalt eller färgerna är avvikande. Fjärrkontrollen fungerar inte. De sladdlösa hörlurarna (medföljer ej) fungerar inte. Detta är karakteristiskt för skärmar med flytande kristaller och innebär inte att det är något som är fel. Fel ingångsläge har valts. Videoformatet (NTSC/PAL) är inte korrekt. Batteriet är urladdat. Fjärrkontrollsensorn exponeras för alltför starkt ljus. Se Anm. på sidan 15. Välj rätt ingångsläge. Välj korrekt videoformat. Installera nytt batteri. Exponera inte fjärrkontrollsensorn för alltför starkt ljus. 14

15 BRED FÄRGSKÄRM Skärm: 9-tums LCD-panelen Antal pixlar: pixlar (480 vertikalt 34 horisontellt 3) Drivningsmetod: TFT-format (Thin Film Transistor) med aktiv matris Sladdlöst ljud: Infraröd ljudtransmitter (Infraröd stödmottagare för stereohögtalare) L-kanal (vänster):,3 MHz R-kanal (höger):,8 MHz Effektiv avlyssningsvinkel: 30 Effektivt område: 4 m Mått (B H D): 314 mm 38 mm 57 mm inklusive monteringsskydd Vikt: 1, kg inklusive monteringsskydd STYRENHET Ingång Video: RCA-stift kretsar 1 V(t-t), 75 Ω Audio: RCA-stift kretsar 0,5 V(rms) Tuner: 8-stifts DIN-kontakt (endast för JVC s KV-C10) Utgång Skärm:13-stifts DIN-kontakt Video: RCA-stift 1 krets 1 V(t-t), 75 Ω Audio: RCA-stift 1 krets 0,5 V(rms) Mått (B H D): 108,5 mm 8,5 mm 78 mm exklusive projektioner Vikt: 160 g SPECIFIKATIONER ALLMÄNT Strömförsörjning Driftspänning: Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans) Jordningssystem: Negativ jord Driftstemperaturområde: 0 C till +40 C Förvaringstemperaturområde: 0 C till +80 C Takglödlampa: 1 V / 3 W TILLBEHÖR Metallplatta 1 Monteringsskydd 1 Förlängningssladd 1 Nätsladd 1 Taklampssladd 1 Fjärrkontroll (med batteri) 1 Skruv (M4 5 mm) 4 Skruv (M4 1 mm) 4 Design och specifikationer kan ändras utan varsel. Anm.: LCD-panelen med flytande kristaller är tillverkad med en högprecisionsteknik och har minst 99,99% effektiva bildpixlar. På 0,01% av LCD-panelen kan pixlar därför saknas eller vara ljusa hela tiden. SVENSKA 15

16 DANSK ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ FARE FOR BRAND ELLER STØD BØR DENNE ENHED IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. PAS PÅ: Denne monitor anvender kun 1V jævnstrøm. For at undgå fare for stød eller brand må der IKKE anvendes andre strømkilder. Det kræver nogen specialviden at foretage installationen. Installer ikke monitorsystemet selv. Henvend dig til en forhandler med den slags specialviden for at få en sikker og driftsikker installation. ADVARSLER INSTALLER IKKE MONITOREN SÅLEDES, AT DEN GENERER KØRSLEN, HINDRER UDSYNET ELLER PÅ EN MÅDE, SOM ER FORBUDT EFTER GÆLDENDE LOVE OG REGLER. DER KAN VÆRE LOVMÆSSIGE KRAV, SOM ANGIVER DE TILLADELIGE PLACERINGER AF DISPLAYENHEDEN, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. VÆR SIKKER PÅ AT DISPLAYET INSTALLERES KORREKT EFTER DISSE LOVE. INSTALLER IKKE MONITOREN PÅ ET STED HVOR DEN HINDRER AIRBAGGENS FUNKTION. FØREREN AF BILEN MÅ IKKE BETJENE MONITOREN UNDER KØRSLEN. BETJENING AF MONITOREN UNDER KØRSLEN KAN LEDE TIL UOPMÆRKSOMHED OG FØRE TIL EN ULYKKE. * STANDS DIT KØRETØJ PÅ ET SIKKERT STED, NÅR MONITOREN BETJENES. FØREREN AF BILEN MÅ IKKE SE TV ELLER VIDEO UNDER KØRSLEN. HVIS FØREREN AF BILEN SER TV ELLER VIDEO UNDER KØRSLEN, KAN LEDE TIL UOPMÆRKSOMHED OG FØRE TIL EN ULYKKE. RØR IKKE ANTENNELEDNINGEN ELLER TV ET, NÅR DET LYNER. BERØRING AF ANTENNELEDNINGEN ELLER TV ET UNDER SÅDANNE FORHOLD KAN GIVE FARLIGE STØD. HOLD MONITORENS LYDSTYRKE PÅ ET PASSENDE NIVEAU UNDER KØRSLEN. KØRSEL MED EN LYDSTYRKE, DER FORHINDRER DIG I AT HØRE UDEFRAKOMMENDE LYDE, KAN FORÅRSAGE EN ULYKKE. FÅ EN UDDANNET TEKNIKER TIL AT INSTALLERE MONITORSYSTEMET. INSTALLERING OG TRÆKNING AF LEDNINGER KRÆVER UDDANNELSE OG ERFARING. * SPØRG FOR EN SIKKERHEDS SKYLD FORHANDLEREN, HVOR DU KØBTE MONITORSYSTEMET, OM AT UDFØRE INSTALLERINGEN. PAS PÅ AT MONITOREN IKKE TABES ELLER BLIVER UDSAT FOR HÅRDE STØD, DA DET KAN FØRE FUNKTIONSPROBLEMER ELLER BRAND. BRUG IKKE MONITOREN MED SLUKKET MOTOR. BRUG AF MONITOREN, MENS MOTOREN ER SLUKKET, VIL FORBRUGE STRØM FRA BATTERIET OG KAN FØRE TIL, AT MOTOREN IKKE KAN STARTES. BRUG IKKE ANDRE PÆRER I KABINELYSET END SPECIFICERET FOR DENNE ENHED (1 V, 3 W). UNDLADELSE AF DETTE KAN MEDFØRE BRAND. LUK LCD-PANELET OG GEM DET VÆK, NÅR DET IKKE ER I BRUG.

17 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. INDHOLD ADVARSLER... 4 KNAPPER OG FUNKTIONER... 5 Bredformat farvemonitor... 5 Fjernbetjening... 6 Udskiftning af batteriet... 7 ALMINDELIG BETJENING... 8 Anden almindelig betjening Aktiver dørsensoren Slukke eller tænde kabinelyset Valg af RF-signaler til modtageren Brug af trådløse hovedtelefoner INDSTILNINGER Brug af menuen Grundliggende procedure Indstilbare punkter på menuen... 1 VEDLIGEHOLDELSE LØSNING AF PROBLEMER SPECIFIKATIONER DANSK FØR BRUG * Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. * Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet. 3

18 ADVARSLER Forholdsregler ved håndteringen af LCD-panelet Udsæt ikke LCD-displayet for direkte sollys. Temperaturinterval for opbevaring: 0 C til +80 C Udsæt ikke LCD-displayet for fald eller slag. +80 C 0 C 0 C til +80 C Om sommereren kan temperaturen nå så højt som 100 C. DANSK Når LCD-displayet når høje eller lave temperaturer, vil der ske kemiske ændringer, som kan føre til funktionssvigt. De røde, blå og grønne prikker på panelets forside er normale egenskaber ved LCD-display og er ikke et problem. Prikker Når temperaturen enten er meget lav eller meget høj, kan billedet være uklart eller bevæge sig langsomt. Billedet vil måske ikke være synkroniseret med lyden eller billedkvaliteten kan falde under sådanne forhold. Bemærk at dette ikke er en fejlfunktion eller et problem. Temperaturinterval for brug: 0 C til +40 C LCD-panelet er lavet med meget præcis teknologi og har mindst 99,99% effektive billedpixels. Bemærk at der på 0,01% af displayet kan være manglende eller konstant lysende pixels. 0 C eller koldere 40 C eller varmere 4

19 KNAPPER OG FUNKTIONER Bredformat farvemonitor p q w 1 Dørsensorknap ( ) Aktiverer eller deaktiverer dørsensoren, som tænder kabinelyset, når døren er åben. Når dørsensoren er tændt, lyser denne knap rødt. Kabinelys 3 Opbevaringsboks til skærm Luk for skærmen og gem den væk i denne opbevaringsboks, når det ikke er i brug. 4 Skærm (LCD-panel) Når du åbner skærmen, tænder monitoren automatisk. Når du lukker den, slukker monitoren automatisk. 5 IR transmitter Se Specifikationer for trådløse hovedtelefoner. Det anbefales at anvende JVC s trådløse hovedtelefoner KS-HP1K. 6 Skærmlås Udløs denne i opbevaringsboksen til skærmen for at anvende monitoren. Efter brug af monitoren, lukkes skærmen og den låses fast i opbevaringsboksen. 7 Knap til kabinelys ( ) Slukker eller tænder kabinelyset. 8 Op knap ( ) Indstil niveauet (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med Menuknappen. 9 Menuknappen ( ) Vælg det, der skal indstilles. p Ned knap ( ) Reducer (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med Menuknappen. q Tænd/sluk knap ( ) Tryk for at tænde. Hver du trykker på knappen, ændres input-mode, når enheden er tændt. Hold inde for at slukke. w Sensor til fjernbetjening Sigt mod dette område, når monitoren betjenes med fjernbetjeningen. Bemærk: Billede vil måske være uklart, når du betragter det fra en skæv vinkel. Dette er ikke en funktionsfejl. Det fineste billede ses, når du ser lige ind på skærmen. DANSK 5

20 DANSK Fjernbetjening Monitorsektion 1 3 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV tuner sektion MONITOR Videoafspiller-sektion e r TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP MONITOR A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL RM-RK p q w t y Monitorsektion 1 Tænd/sluk/standby knap ( ) Tænder og slukker monitorsystemet. Op knap ( ) Indstil niveauet (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med knappen. 3 Ned knap ( ) Reducer (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med knappen. 4 knap Hver gang du trykker på knappen, ændres input-mode. 5 knap Kalder menuskærmbilledet frem eller fjerner det igen. TV tuner sektion De følgende knapper kan anvendes ved betjening af JVC s KV-C10. Se mere specifikt om betjeningen i brugsanvisningen for KV-C10. 6 TV CH knapper ( / ) 7 SKIP knap 8 VOCAL knap 9 A.MEMO knap (automatisk hukommelse) p RF knap (radiofrekvens) q H/P (hovedtelefoner) VOLUME knapper (+/ ) w CALL knap Videoafspiller-sektion (VCP) De følgende knapper kan anvendes ved betjening af JVC s KV-V8 og KV-V10. Se mere specifikt om betjeningen i brugsanvisningen for KV-V8 eller KV-V10. e Tænd/sluk/standby knap ( ) r 7 (Stop) knap t 1 (Tilbagespoling)/ (Hurtigt frem) knapper y 3 (Afspilnings) knap 6

21 Før fjernbetjeningen anvendes: Når du bruger fjernbetjeningen for første gang, trækkes isolationsarket ud som vist på billedet til højre. Sigt direkte mod sensoren på farvemonitoren med fjernbetjeningen. Sørg for at der ikke er noget imellem, som blokerer. Udsæt ikke fjernbetjeningen for stærkt lys (direkte sollys eller kunstigt lys). (bagside) Isolationsark Træk ud (Batteriet er sat i ved levering fra fabrikken). Udskiftning af batteriet Når fjernbetjeningen ikke længere kan anvendes på så lang afstand eller bliver mindre effektiv, udskiftes batteriet. 1. Fjern batteriholderen. Mens der presses på låsen med en kuglepen eller lignende (1), trækkes batteriholderen i retningen vist med pilen (). (bagside). Udskiftning af batteriet. Lad et nye batteri glide ind i holderen med + siden opad, så batteriet er sidder fast i holderen. 3. Sæt batteriholderen i igen. Indsæt batteriholderen igen ved at trykke, indtil du hører et klik. 1 Lithium-batteri (produktnummer: CR05) ADVARSEL: Opbevar batterierne så børn ikke kan få fat i dem. Hvis et barn ved et uheld sluger batterierne, kontaktes straks en læge. Batterierne må ikke genoplades, kortsluttes, adskilles, opvarmes eller brændes. Ved at gøre nogen af disse ting, risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. Opbevar ikke batterierne sammen andet metalisk materiale. Herved risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. Når batterierne smides væk eller opbevares bør de isoleres ved at sætte tape omkring dem, ellers risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. Brug ikke tænger eller lignende værktøj på batterierne. Herved risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. PAS PÅ: Læg IKKE fjernbetjeningen noget sted (som f.eks. instrumentbrættet) udsat for direkte sollys gennem længere tid. Den kan ellers blive beskadiget. DANSK (bagside) 7

22 ALMINDELIG BETJENING Forberedelse Før brug af monitorsystemet sikres, at alle eksterne enheder er korrekt tilsluttet og installeret. 1 Monitor 3 3 Åben LCD-panelet. Monitoren tændes og. MONITOR ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; VOCAL R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Fjernbetjening Bemærk: Hvis LCD-panelet allerede er åbent, trykkes på tænd/sluk knap ( ) på enheden eller tænd/sluk/standby knap ( ) på fjernbetjeningen for tænde apparatet. PAS PÅ: Luk LCD-panelet og gem det i opbevaringsboksen, når det ikke er i brug, da det ellers kan hindre udsynet via bakspejlet. ;; ;; ;; ;; ;; TV TUNER A.MEMO CALL DANSK Monitor Fjernbetjening Vælg input-kilde. Hver gang du trykker på knappen, skifter input-kilden på følgende måde: Når KV-C10 ikke er tilsluttet: AV 1 AV Når KV-C10 er tilsluttet: TV VIDEO 1 VIDEO AV1: NTSC VIDEO 1 Eks.: Når AV 1 er valgt Eks.: Når VIDEO 1 er valgt 8

23 3 Monitor Fjernbetjening Vælg videoformatet NTSC eller PAL, mens indikationen af videoformat stadig er på skærmen. Hver gang du trykker på knappen, skifter videoformatet mellem NTSC (oprindelig indstillingen) og PAL. Vælg det, der passer til de indkomne signaler. Bemærk: Når KV-C10 ikke bruges: Du kan forvælge videoformatet separat for AV 1 og AV. 4 5 Afspilning fra ekstern enhed. For betjening af eksterne enheder, henvises til brugsanvisningerne for de tilsluttede enheder. Vælg den eksterne enhed og indstil lydstyrken på bilens anlæg. Kontrol af aktuel input-kilde På monitoren: Tryk på tænd/sluk knap ( ) én gang. På fjernbetjeningen: Tryk på knap én gang. On-screen-displayet vises i omkring 5 sekunder. At slukke apparatet Luk LCD-panelet. Monitor Fjernbetjening DANSK Du kan også slukke apparatet ved holde tænd/sluk knap ( ) inde på enheden eller trykke kort på tænd/sluk/standby knap ( ) på fjernbetjeningen. Monitor Fjernbetjening 9

24 Anden almindelig betjening Dørsensorknap ( ) Knap til kabinelys ( ) Kabinelys Kabinelys IR transmitter Aktiver dørsensoren Du kan aktivere eller deaktivere dørsensoren ved at trykke på dørsensor-knappen ( ). Når du aktiverer dørsensoren vil dørsensorknappen lyse rødt, hvis der tænding på. Når dørsensoren er aktiveret, tænder kabinelyset, når døren er åben. Slukke eller tænde kabinelyset Du kan tænde eller slukke kabinelyset på monitoren ved trykke på kabinelys-knappen ( ). Bemærk: Når dørsensorknappen er tændt, slukkes kabinelyset, når døren åbnes og så lukkes, selv hvis der er slukket på kabinelyskontakten. DANSK Valg af RF-signaler til modtageren Kun når du bruger JVC FM modulatoren KS-IF00: Du har mulighed for at lytte til lyden fra eksterne enheden gennem modtageren, selvom ikke er udstyret med en input-forbindelse. Se også brugsanvisningen for KS-IF00. Når KV-C10 er tilsluttet: Tryk på RF-knappen på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på knappen, skiftes mellem RF ON og RF OFF og lyden du hører bilens højtalere skifter tilsvarende. RF ON : Vælg at lytte til lyden fra den eksterne enhed. RF OFF : Vælg at lytte til radio (gennem anlægget). Brug af trådløse hovedtelefoner Du kan bruge JVC s trådløse hovedtelefoner, KS-HP1K (fåes som tilbehør), til at lytte til den eksterne enhed. Den afspillede lyd fra ekstern enhed transmiteres gennem denne IR transmitter til de trådløse hovedtelefoner. 10

25 INDSTILNINGER Brug af menuen Du kan foretage dine egne indstillinger ved hjælp af menuen. Se de områder, der kan indstilles, på næste side. Grundliggende procedure MONITOR TV TUNER 1 CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; 3 1,, ;;;;; SKIP A.MEMO ;;;;; ;;;;; 4 ;;;;; VOCAL R F ;;;;; ;;;;; 1,, ;;;;; ;;;;; ;;;;; 3 H/P VOLUME 4 Monitor Monitor Monitor Fjernbetjening Fjernbetjening Kald menuen frem. Markør COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET ;; ;; ;; ;; ;; Fjernbetjening Vælg det, som du ønsker at justere. Hver gang du trykker på knappen, flytter curseren sig til det næste punkt. TV CALL DANSK 3 Monitor Fjernbetjening Indstil niveauet for det valgte område (eller vælg en passende indstilling for det valgte område). Når RESET er valgt i trinnet ovenfor, vil farve, lys og nuancer være nulstillet. TINT 3 Den aktiverede knap er fremhævet. Eks.: Indstilling af nuancer FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 11

26 4 Monitor Fjernbetjening Exit fra Menuen. Gentag tryk på knappen indtil menuen er fjernet. Indstilbare punkter på menuen Vises kun for NTSC videoformat COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET Bemærk: Menuen går væk, hvis der ikke foretages noget indenfor omkring 5 sekunder. COLOR : Indstil billedets farve lysere eller mørkere. Indstilningsområde: 0 til 63 Startniveau: 3 COLOR 3 DANSK BRIGHT : Indstil dette hvis billedet er for lyst eller for mørkt. dindstilningsområde: 0 til 63 Startniveau: 3 BRIGHT 3 TINT : Indstil dette hvis hudfarverne ikke ser naturlige ud. Indstilningsområde: 0 til 63 Startniveau: 3 TINT 3 Bemærk: Dette kan vises og indstilles, når videoformatet er NTSC. DIMMER : Aktiverer lysdæmpning, hvis bilen indre er for lyst til at se billedet på skærmen. Indstillingsmuligheder: ON/OFF Startindstilling: OFF DIMMER OFF ON 1

27 FORMAT : Vælg en passende displaystørrelse. Indstillingsmuligheder: FULL/NORMAL/ ZOOM Startindstilling: FULL FORMAT FULL Når der ses 16:9 videosignaler: FULL: Billedet vises fuldt ud på skærmen. Sorte områder vil vises både i toppen og bunden af skærmen. NORMAL: Billedet vises midt på skærmen. ZOOM: Billedet er forstørret på skærmen, så der ikke vises sorte områder på skærmen. (Hele billedet kan ikke vises på skærmen). FULL NORMAL ZOOM Når der ses 4:3 videosignaler: FULL: Billedet er forstørret horisontalt og vises fuldt ud på skærmen. NORMAL: Billedet vises midt på skærmen. Sorte områder vil vises i venstre og højre side af skærmen. ZOOM: Billedet er forstørret på skærmen, så der ikke vises sorte områder på skærmen. (Hele billedet kan ikke vises på skærmen). DANSK FULL NORMAL ZOOM RESET : Indstiller farve, lys og nuancer til de oprindelige niveauer. COLOR BRIGHT TINT RESET 13

28 VEDLIGEHOLDELSE Forebyggelse mod beskadigelse af det ydre Anvend ikke pesticider, benzin, fortynder eller andre aktive stoffer på enheden. Kabinettets overflade består primært af plastikmaterialer. Tør ikke af med benzin, fortynder eller lignende stoffer, da det vil medføre misfarvninger eller fjernelse af malingen. Når en klud med rensevæske bruges, bør følgende forholdsregler følges. Opbevar ikke enheden i kontakt med gummi- eller vinylprodukter gennem længere tid. Brug ikke rensevæsker som der er poleregranulat i, da det kunne skade enhedens overflade. Rengør for snavs ved aftørre let med en blød klud Når enheden er meget snavset, aftørres med klud opvredet i køkkenrengøringsmiddel (neutral) fortyndet med vand og derefter aftørres samme overflade med en tør klud. (Da der er en risiko for at vanddråber kommer ind i enheden, bør man ikke påføre rengøringsmiddel direkte på overfladen). PAS PÅ: Hvis dråber eller tilsvarende våde substanser kommer ind i monitoren via LCD-panelets overflade, kan det medføre funktionsfejl. LØSNING AF PROBLEMER Opståede problemer er ikke altid så alvorlige. Tjek følgende punkter før henvendelse til et servicecenter. Symptomer Årsager Løsninger DANSK Farvede pletter (røde, blå og grønne) ses på skærmen. Intet billede på skærmen og ingen lyd høres. Dette er karakteristisk for LCD-paneler og er ikke en funktionsfejl. Der er ikke valgt korrekt inputmode. Se Bemærk på side 15. Vælg den korrekte input-mode. Billedet ryster op og ned eller farverne er unormale. Videoformatet (NTSC/PAL) er ikke korrekt. Vælg det korrekte videoformat. Fjernbetjeningen virker ikke. Trådløse hovedtelefoner (medfølger ikke) virker ikke. Batterierne er flade. Sensoren til fjernbetjeningen er udsat for stærkt lys. Isæt nyt batteri. Udsæt ikke sensoren til fjernbetjeningen for stærkt lys. 14

29 BREDFORMAT FARVEMONITOR Display: 9 tommers LCD-skærm Antal pixel: pixel (480 lodret 34 vandret 3) Driftsmetode: TFT (Thin Film Transistor) aktivt matrixformat Trådløst lydudstyr: Infrarød audiotransmitter (understøtter IR modtager stereo hovedtelefoner) Venstre kanal:,3 MHz Højre kanal:,8 MHz Effektiv lyttevinkel: 30 Effektiv virkningsafstand: 4 m Dimensioner (B H D): 314 mm 38 mm 57 mm inklusiv overtræk Vægt: 1, kg inklusiv overtræk MONITOR TILSLUTNINGSENHED Input Video: RCA pin kredsløb 1 V(p-p), 75 Ω Audio: RCA pin kredsløb 0,5 V(rms) Tuner: 8-pin DIN-stik (kun JVC s KV-C10) Output Display: 13-pin DIN connector Video: RCA pin 1 kredsløb 1 V(p-p), 75 Ω Audio: RCA pin 1 kredsløb 0,5 V(rms) Dimensioner (B H D): 108,5 mm 8,5 mm 78 mm eksklusiv fremspring Vægt: 160 g SPECIFIKATIONER GENERELT Strømkrav Driftsspænding: DC 14,4 V (mellem 11 V til 16 V) Jordforbindelsessystem: Minus er jordforbindelse Arbejdstemperaturer: 0 C til +40 C Opbevaringstemperaturer: 0 C til +80 C Pære til kabinelys: 1 V / 3 W TILBEHØR Metalplade 1 Overtræk 1 Forlængerledning 1 Strømkabel 1 Kabel til kabinelys 1 Fjernbetjening (med batteri) 1 Skruer (M4 5 mm) 4 Skruer (M4 1 mm) 4 Der tages forbehold for ændringer i design og specifikationer uden varsel. Bemærk: LCD-panelet er lavet med meget præcis teknologi og har mindst 99,99% effektive billedpixels. Bemærk at der på 0,01% af displayet kan være manglende eller konstant lysende pixels. DANSK 15

30 SUOMI VAROITUS: TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. VAROITUS: Monitorijärjestelmää tulee käyttää vain 1 V tasavirtajärjestelmässä. ÄLÄ KÄYTÄ mitään muuta sähköjärjestelmää sähköiskuvaaran vuoksi. Asiantuntevan henkilön tulee suorittaa asennus. Älä asenna monitorijärjestelmää itse. Ota asennusasioissa yhteys jälleenmyyjään, jotta asennus suoritetaan oikein. VAROITUS: ÄLÄ ASENNA MONITORIA PAIKKAAN, JOSSA SE HÄIRITSEE AJAMISTA TAI NÄKYVYYTTÄ, TAIKKA PAIKKAAN, JOHON SITÄ EI LAIN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAAN SAA ASENTAA. KOSKA ERI MAISSA ON ERILAISIA LAIN MÄÄRÄYKSIÄ LAITTEEN SALLITUISTA ASENNUSPAIKOISTA, VARMISTA AINA VOIMASSA OLEVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA. ÄLÄ ASENNA MONITORIA PAIKKAAN, JOSSA SE ESTÄÄ ILMATYYNYN TOIMINNAN. AJAJA EI SAA KÄYTTÄÄ MONITORIJÄRJESTELMÄÄ AJAESSAAN. MONITORIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN AJAMISEN AIKANA ON HUOLIMATONTA JA SAATTAA JOHTAA ONNETTOMUUTEEN. * PYSÄYTÄ AJONEUVO TURVALLISEEN PAIKKAAN, KUN KÄYTÄT MONITORIA. AJAJA EI SAA KATSOA TELEVISIOTA TAI VIDEOKUVAA AJAESSAAN. TELEVISION TAI VIDEOKUVAN KATSOMINEN AJAMISEN AIKANA ON HUOLIMATONTA JA SAATTAA JOHTAA ONNETTOMUUTEEN. ÄLÄ KOSKE ANTENNIN JOHTOON TAI TELEVISIOON UKONILMAN AIKANA. JOS KOSKET ANTENNIN JOHTOON TAI TELEVISIOON TÄLLAISISSA OLOSUHTEISSA, VOIT SAADA TAPPAVAN SÄHKÖISKUN. PIDÄ MONITORIN ÄÄNEN VOIMAKKUUS SOPIVALLA TASOLLA AJAMISEN AIKANA. JOS MONITORIN ÄÄNENVOIMAKKUUS ON NIIN KOVA, ETTET KUULE AJONEUVON ULKOPUOLISIA ÄÄNIÄ, SAATAT JOUTUA ONNETTOMUUTEEN. MONITORIJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN TULISI SUORITTAA ASIANTUNTEVA HENKILÖ. AMMATTILAISEN TULISI SUORITTAA ASENNUS JA JOHTOJEN KYTKEMINEN. * PYYDÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI ASENTAMAAN MONITORIJÄRJESTELMÄ. MONITORIN PUTOAMINEN TAI SIIHEN KOHDISTUVA VOIMAKAS ISKU SAATTAVAT AIHEUTTAA VIAN TAI TULIPALON. ÄLÄ KÄYTÄ MONITORIA AJONEUVON MOOTTORIN OLLESSA SAMMUNEENA. JOS KATSOT MONITORIA MOOTTORIN OLLESSA SAMMUNEENA, AUTON AKKU SAATTAA TYHJENTYÄ, ETKÄ VOI KÄYNNISTÄÄ AJONEUVOA. ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN MUITA KATTOVALON POLTTIMOITA KUIN TÄMÄN LAITTEEN MUKANA TOIMITETTAVIA (1 V, 3 W). MUIDEN POLTTIMOIDEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA PALOVAARAN. KUN ET KÄYTÄ LAITETTA, SULJE NESTEKIDENÄYTTÖ JA SÄILYTÄ SITÄ KOTELOSSA.

31 Onnittelut valinnastasi ja tervetuloa JVC-laitteen omistajaksi. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Näin ymmärrät laitteen toiminnan oikein ja pystyt parhaiten käyttämään laitetta. SISÄLLYSLUETTELO HUOMAUTUKSET... 4 OHJAUSTOIMINNOT JA OMINAISUUDET... 5 Laajakuvavärinäyttö... 5 Kauko-ohjain... 6 Pariston vaihto... 7 PERUSKÄYTTÖ... 8 Muut perustoiminnot Ovitunnistimen ottaminen käyttöön Kattovalon sytyttäminen ja sammuttaminen Vastaanottimen RF-signaalien valitseminen Langattominen kuulokkeiden käyttö SÄÄDÖT Valikon käyttäminen Peruskäyttö Valikon säädettävät kohteet... 1 HUOLTO VIANMÄÄRITYS TEKNISET TIEDOT SUOMI ENNEN KÄYTTÖÄ * Turvallisuusohjeita... Älä nosta laitteen äänenvoimakkuutta liian kovaksi, sillä et ehkä kuule ajoneuvon ulkopuolisia ääniä, jolloin ajaminen on vaarallista. Pysäytä auto ennen kuin teet mitään monimutkaisia säätöjä. * Auton sisälämpötila... Jos auto on ollut pysäköitynä pitkään kuumassa tai kylmässä lämpötilassa, odota ennen laitteen käyttämistä, kunnes auton sisälämpötila on tullut normaaliksi. 3

32 HUOMAUTUKSET Nestekidenäytön käsitteleminen Älä altista nestekidenäyttöä suoralle auringonvalolle. Säilytyslämpötilat: 0 C +80 C Älä pudota nestekidenäyttöä äläkä altista sitä voimakkaalle iskulle. +80 C 0 C 0 C +80 C Kesällä lämpötila voi nousta lähes 100 C:een. Kun nestekidenäytön lämpötila nousee korkeaksi tai laskee matalaksi, nestekidenäytössä tapahtuu kemiallisia muutoksia, joiden vuoksi se saattaa toimia väärin. Nestekidenäytön pinnan punaiset, siniset ja vihreät pisteet ovat nestekidenäytölle ominaisia, eivätkä ne osoita mitään ongelmaa. Kun lämpötila on erittäin matala tai korkea, kuva ei ehkä näy oikein tai se on hidas. Kuva ei ehkä ole tahdissa äänen kanssa tai kuvanlaatu saattaa olla huono. Huomaa, että laite toimii kuitenkin oikein. Käyttölämpötilat: 0 C +40 C Pisteet SUOMI 0 C tai kylmempi Nestekidenäyttö on erittäin tekninen ja tarkka laite, ja sen kuvapisteistä ainakin 99,99% toimii. Huomaa, että kuvapintaalastsa 0,01% saattaa puuttua tai olla jatkuvasti päällä. 40 C tai kuumempi 4

33 OHJAUSTOIMINNOT JA OMINAISUUDET Laajakuvavärinäyttö p q w 1 Ovitunnistimen painike ( ) Ottaa ovitunnistimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Ovitunnistimen avulla kattovalo kytkeytyy päälle, kun ovi avataan. Kun ovitunnistin on pois päältä, tämä painike hohtaa punaisena. Kattovalot 3 Näytön kotelo Kun et käytä laitetta, sulje näyttö ja säilytä sitä kotelossa. 4 Näyttö (nestekidenäyttö) Kun avaat näytön, monitorin virta kytkeytyy automaattisesti. Kun suljet sen, monitorin virta sammuu automaattisesti. 5 Infrapunalähetin Lisätietoja langattomista kuulokkeista on kohdassa Tekniset tiedot. On suositeltavaa käyttää JVC:n langattomia kuulokkeita KS-HP1K. 6 Näytön koukku Vapauta näytön kotelosta, kun käytät monitoria. Kun lopetat monitorin käyttämisen, sulje näyttö ja ripusta se näytön koteloon. 7 Kattovalon painike ( ) Sytyttää tai sammuttaa kattovalon. 8 Ylänuolipainike ( ) Suurentaa valikkopainikkeella valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). 9 Valikkopainike ( ) Valitsee säädettävän kohteen. p Alanuolipainike ( ) Pienentää valikkopainikkeella valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). q Virtapainike ( ) Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä virran. Laitteen ollessa päällä signaalilähde vaihtuu aina kun painat tätä painiketta. Pidä tätä painiketta painettuna, kun haluat kytkeä virran pois. w Kauko-ohjaimen tunnistin Kun käytät laitetta kauko-ohjaimella, osoita ohjaimella tälle alueelle. Huomautus: Kun katsot ruutua vinossa kulmassa, kuva ei ehkä ole selvä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Näet kuvan parhaiten, kun katsot näyttöä kohtisuoraan. SUOMI 5

34 Kauko-ohjain Monitoriosa 1 3 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL RM-RK Monitoriosa 1 Virta-/valmiustilapainike ( ) Kytkee monitorin päälle ja pois. Ylänuolipainike ( ) Suurentaa -painike valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). 3 Alanuolipainike ( ) Pienentää -painike valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). 4 -painike Kuvalähde vaihtuu joka kerran, kun painat painiketta. 5 -painike Näyttää tai piilottaa valikon. TV-viritinosa MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL 9 p q w TV-viritinosa Seuraavia painikkeita voidaan käyttää JVC:n KV-C10-yksikön ohjaamiseen. Tarkat käyttöohjeet on toimitettu KV-C10- yksikön mukana. 6 TV CH -painikkeet ( / ) 7 SKIP-painike 8 VOCAL-painike 9 A.MEMO (automaattinen muisti) -painike p RF (radiotaajuus) -painike q H/P (kuuloke) VOLUME -painikkeet (+/ ) w CALL-painike SUOMI Videonauhuriosa MONITOR TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Videonauhuriosa (VCP) Seuraavia painikkeita voidaan käyttää JVC:n KV-V8- tai KV-V10-yksiköiden ohjaamiseen. Tarkat käyttöohjeet on toimitettu KV-V8- ja KV-V10-yksikön mukana. e Virta-/valmiustilapainike ( ) r 7 (Stop)-painike t 1 (pikakelaus taakse)/ (pikakelaus eteen) -painikkeet y 3 (Play) -painike e r ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP CALL t y 6

35 Ennen kauko-ohjaimen käyttämistä: Vedä eristekelmu ulos kuvan osoittamalla tavalla ennen kaukosäätimen käyttöä. Osoita kauko-ohjaimella suoraan värinäytön kauko-ohjainalueeseen. Varmista, että välissä ei ole esteitä. Älä altista kauko-ohjainaluetta voimakkaalle valolle (joko auringonvalo tai keinovalo). (takaosa) Eristekelmu (Kaukosäätimeen on asennettu paristo tehtaalla). Vedä Pariston vaihto Jos kaukosäätimen toimintasäde pienenee, sen paristo on vaihdettava. 1. Poista paristonpidike. Paina lukkoa sisään kuulakärkikynällä tai vastaavalla välineellä (1), vedä paristonpidike nuolen osoittamaan suuntaan (). (takaosa). Vaihda paristo. Aseta uusi paristo pidikkeeseen siten, että sen positiivinen puoli (+-puoli) on ylöspäin ja paristo kiinnittyy pidikkeeseen. 1 VAROITUS: Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti yhteys lääkäriin. Älä lataa paristoa uudelleen, älä pura sitä tai aiheuta siihen oikosulkua. Älä kuumenna tai hävitä paristoa polttamalla. Paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Älä säilytä paristoa muiden metallien yhteydessä. Paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Hävitä tai varastoi paristo kierittämällä pariston ympäri eristysnauhaa ja eristettä; muussa tapauksessa paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Älä vahingoita paristoa terävillä esineillä. Paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Litium-nappiparisto (osanumero: CR05) VAROITUS: ÄLÄ jätä kauko-ohjainta paikkaan, jossa se altistuu auringonvalolle pitkiä aikoja (kuten kojelauta). Laite saattaa vahingoittua. SUOMI 3. Aseta paristonpidike paikalleen. Aseta paristonpidike paikalleen painamalla sitä, kunnes kuulet napsahduksen. (takaosa) 7

36 PERUSKÄYTTÖ Valmistelut Ennen kuin käytät monitorijärjestelmää, varmista, että kaikki ulkoiset osat on kytketty ja asennettu oikein. 1 Monitori 3 3 Avaa nestekidenäyttö. Monitorin virta kytkeytyy. MONITOR ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; VOCAL R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Kauko-ohjain Huomautus: Jos nestekidenäyttö on jo auki, paina laitteen virtapainiketta ( ) tai kauko-ohjaimen virta-/valmiustilapainiketta ( ), jolloin monitorin virta kytkeytyy. VAROITUS: Kun laite ei ole käytössä, sulje nestekidenäyttö ja säilytä sitä kotelossa. Alas käännetty näyttö voi haitata näkyvyyttä taaksepäin. ;; ;; ;; ;; ;; A.MEMO CALL SUOMI Monitori Kauko-ohjain Kun KV-C10 ei ole kytkettynä: AV 1 AV Valitse kuvalähde. Signaalilähde vaihtuu seuraavasti aina kun painat tätä painiketta: Kun KV-C10 on kytkettynä: TV VIDEO 1 VIDEO AV1: NTSC VIDEO 1 Esimerkki: Kun valittuna on AV 1 Esimerkki: Kun valittuna on VIDEO 1 8

37 3 Monitori Kauko-ohjain Valitse videon formaatti NTSC tai PAL, videon formaatin merkkivalon ollessa näytössä. Signaalimuodoksi valitaan NTSC (tehdasasetus) tai PAL aina kun painat tätä painiketta. Valitse se signaalimuoto, joka vastaa toistavan laitteen signaalia. Huom! Jos KV-C10 ei ole kytkettynä, voit määrittää videon formaatin erikseen signaalilähteille AV 1 ja AV. 4 5 Ulkoisten osien toistaminen. Ulkoisten osien käyttöohjeet on toimitettu niiden mukana. Lisätietoja käyttämisestä saat käyttöoppaista. Valitse ulkoinen osa ja säädä autovastaanottimesta äänenvoimakkuutta. Nykyisen kuvalähteen tarkistaminen Monitorin painikkeet: Paina virtapainiketta ( ) kerran. Kauko-ohjaimen painikkeet: Paina -painiketta kerran. Näytön valikko tulee näkyviin noin 5 sekunniksi. Monitori Kauko-ohjain Virran sammuttaminen Sulje nestekidenäyttö. Voit myös sammuttaa virran painamalla laitteen virtapainiketta ( ) tai painamalla kauko-ohjaimen virta-/valmiustilapainiketta ( ) nopeasti. Monitori Kauko-ohjain SUOMI 9

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

TP/PTY OK BAND BACK DISP

TP/PTY OK BAND BACK DISP TP/PTY BACK DISP CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SHX701 Detachable SOURCE KD-SHX701 MENU SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen.

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI TR GR FI DK SV NL PT ES EN FI WR 3M Käyttöohjeet WR 3M WR 3M Laitteen yleiskatsaus 1 Kanavanvalinnan LED 2 Optisen säätövalvonnan LED 3 Tyhjiön LED 4 Näyttö 5 UP-näppäin 6

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz P56-675SMW 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu HK634200XB

www.eluxshop.hu HK634200XB HK634200XB FI EL HU LT SV INDUKTIOTASO ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP INDUKCINĖ KAITLENTĖ INDUKTIONSHÄLL KÄYTTÖOHJE ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA BRUKSANVISNING 2 16 32

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU 03533015 Formular P6657-2 14. Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model

Διαβάστε περισσότερα

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. R 53SV Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция SONY VAIO VGN-N31M/W http://ru.yourpdfguides.com/dref/2154313

Ваша инструкция SONY VAIO VGN-N31M/W http://ru.yourpdfguides.com/dref/2154313 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2005 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Ενδέχεται να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Käsipyörösaha Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Cirkelsåg Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Håndrundsav Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Käsipyörösaha Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Cirkelsåg Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Håndrundsav Brugs- og sikkerhedsanvisninger Circular saw Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6. Εγχειρίδιο χρήσης NX504E FX504E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ CAUTIONS This appliance contains

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise...

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise... Usage and Safety instructions Heart rate monitor 2/2012 Art.-Nr.: 1-LD3322 Heart rate monitor Usage and safety instructions Ur med pulsmåler Betjenings- og sikkerhedshenvisninger IAN 72143 Ωρολόι-Παλµογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry. Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 52 Português... 105 Svenska... 156 Magyar... 206 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46

HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46 HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α.

Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α. Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α. 1 ος Όροφος Κτίριο ιοίκησης 215 218 Παλαιά Κτίρια Εργαστ. Ηλκ. Μηχ. Νέα Κτίρια 1 ος όροφος ΜΗΧ 1 Ν.Κτ. 1 ΜΗΧ 2 Ν.Κτ. 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Π.Α. - 215, 218, Ν.Κτ.1 & Ν.Κτ. 2 ιάγραµµα Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Young Sport. Instruções de montagem e uso Sistema de retenção para crianças, Grupos I, II, III (9-36 kg)

Young Sport. Instruções de montagem e uso Sistema de retenção para crianças, Grupos I, II, III (9-36 kg) ECE 44/04 universal 9 36 kg E 1 04301171 Nr.... Young Sport FIN Asennus - Ohje Lastenistuin, Ryhmä I,II,III (9-36 kg) GR Οδηγία συναρμολόγησης Σύστημα συγκράτησης για παιδιά, Ομάδα I, ΙΙ, ΙΙΙ 9-36 χγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ES GR SE NL Installation FOX-360 Solar Charge Regulator Regulador solar de carga Solar laddningsregulator Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης Laadstroomregelaar 0 Síntesis Orificios de sujeción Pantalla Teclas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Για να εγγυηθεί η σωστή εκτέλεση και η σωστή αποκατάσταση του χειρουργημένου γόνατου, είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του φυλλαδίου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

HC412000GB AT BE FR GR FI DE

HC412000GB AT BE FR GR FI DE HC412000GB DE GASKOCHFELD BENUTZERINFORMATION 2 FI KAASUKEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 FR TABLE DE CUISSON GAZ NOTICE D'UTILISATION 35 EL ΕΣΤΊΑ ΑΕΡΊΟΥ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 53 AT BE FR GR FI DE 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 CAUTIONS: This appliance contains a laser system PRODUCT.

Διαβάστε περισσότερα

DIRECTED ELECTRONICS GREECE

DIRECTED ELECTRONICS GREECE Η DIRECTED ELECTRONICS GREECE (www.directed.gr) ιδρύθηκε το 1998. Είναι εισαγωγική και εµπορική εταιρεία προϊόντων ασφάλειας, ήχου και multimedia αυτοκινήτου. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour

Διαβάστε περισσότερα

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 2 Η PC TV Radio WOS II 2 2.1 Απαιτήσεις Συστήματος 2 3 Διαδικασία εγκατάστασης 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200 Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Περιεχόμενα Συσκευασίας Συσκευή GPS-200 Τηλεχειριστήριο Κεραία GPS Καλώδια Σύνδεσης Τερματικών 1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

DIRECTED ELECTRONICS GREECE

DIRECTED ELECTRONICS GREECE Η DIRECTED ELECTRONICS GREECE (www.directed.gr) ιδρύθηκε το 1998. Είναι εισαγωγική και εµπορική εταιρεία προϊόντων ασφάλειας, ήχου και multimedia αυτοκινήτου. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast F R D E D E N EL NL GUIDE D'INSTLLTION ET D'UTILISTION BEDIENUNGSNLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUCTION FOR USE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSNWIJZING Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator

Διαβάστε περισσότερα

DIRECTED ELECTRONICS GREECE

DIRECTED ELECTRONICS GREECE Η DIRECTED ELECTRONICS GREECE (www.directed.gr) ιδρύθηκε το 1998. Είναι εισαγωγική και εµπορική εταιρεία προϊόντων ασφάλειας, ήχου και multimedia αυτοκινήτου. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

DIRECTED ELECTRONICS GREECE

DIRECTED ELECTRONICS GREECE Η DIRECTED ELECTRONICS GREECE (www.directed.gr) ιδρύθηκε το 1998. Είναι εισαγωγική και εµπορική εταιρεία προϊόντων ασφάλειας, ήχου και multimedia αυτοκινήτου. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα