ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ"

Transcript

1 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη Β. εναλαπρίλη Γ. α-μεθυλντόπα Δ. λοσαρτάνη 2.Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι σωστό: Η αθηρωματική στένωση νεφρικής αρτηρίας : Α. αφορά το πρώτο τριτημόριο του νεφρικού αγγείου Β. απαντάται σε άντρες μεγάλης ηλικίας με περιφερική αγγειοπάθεια Γ. προκαλεί πάντα υπέρταση Δ. εξελίσσεται και μπορεί να προκαλέσει πλήρη απόφραξη του αγγείου 3. Ενδοτριχοειδική υπερπλασία παρατηρείται: Α. Στη νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων Β. Σε κάποιoυς τύπους του ΣΕΛ Γ. Στην πρωτοπαθή μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια Δ. Στη νόσο των λεπτών μεμβρανών 4. Ποιο από τα παρακάτω άτομα έχει πιθανότατα τη χειρότερη νεφρική λειτουργία (μικρότερο GFR); Α. άνδρας 60 ετών, 85 κιλά με κρεατινίνη 1,4 mg/dl Β. άνδρας 60ετών, 105 κιλά με κρεατινίνη 1,4 mg/dl Γ. άνδρας 30 ετών, 96 κιλά με κρεατινίνη 1,4 mg/dl Δ. γυναίκα 30 ετών, 50 κιλά με κρεατινίνη 1,4 mg/dl 5. Η τονικότητα του πλάσματος καθορίζεται από: Α. Από το νάτριο του πλάσματος Β. Από το νάτριο και τη γλυκόζη του πλάσματος Γ. Από το νάτριο, τη γλυκόζη και την ουρία του πλάσματος Δ. Τίποτε από τα παραπάνω 6. Η παρασπειραματική συσκευή καταλαμβάνει ανατομικά μια σφηνοειδή περιοχή που αφορίζεται από: Α. την αρχική μοίρα του προσαγωγού αρτηριδίου, την τελική μοίρα του απαγωγού και το αρχικό τμήμα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου του αντίστοιχου νεφρώνα Β. την τελική μοίρα του προσαγωγού αρτηριδίου, την αρχική μοίρα του απαγωγού και το αρχικό τμήμα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου του αντίστοιχου νεφρώνα Γ. την αρχική μοίρα του προσαγωγού αρτηριδίου, την τελική μοίρα του απαγωγού και το τελικό τμήμα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου του αντίστοιχου νεφρώνα Δ. την τελική μοίρα του προσαγωγού αρτηριδίου, την αρχική μοίρα του απαγωγού και το τελικό τμήμα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου του αντίστοιχου νεφρώνα 1

2 7.Η πυκνή κηλίδα, συστατικό της εικονιζόμενης παρασπειραματικής συσκευής, αναδεικνύεται από : A. τα μαύρα βέλη B. τα κυανά βέλη Γ. τα μαύρα και τα κυανά μαζί Δ. τα κίτρινα βέλη 8. Για την αξιολόγηση του νεφρικού μοσχεύματος, το νεφρόγραμμα είναι ελάχιστα χρήσιμο για τη : Α. διάγνωση των πρώιμων αγγειακών επιπλοκών Β. διαφορική διάγνωση (σε πτωματική μεταμόσχευση) μεταξύ οξείας σωληναριακής νέκρωσης και άλλων αιτίων πρώιμης δυσλειτουργίας του μοσχεύματος Γ. διαφορική διάγνωση μεταξύ απόρριψης - τοξικότητας - λοίμωξης Δ. ανίχνευση ουρολογικών επιπλοκών 9. Ασθενής 32 ετών εμφανίζει από ετών μικροσκοπική αιματουρία με επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας ταυτόχρονα με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού. Προοδευτικά αναπτύσσει πρωτεϊνουρία έως 1,2γρ/24ωρο. Η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική. Το οικογενειακό ιστορικό είναι ελεύθερο. Διενεργείται νεφρική βιοψία. Η πιθανότερη διάγνωση είναι: Α. IgA νεφροπάθεια Β. Οξεία μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα Γ. Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση Δ. Ανοσοπενική σπειραματονεφρίτιδα 10. Στο σημείο ανάκαμψης της αγκύλης του Henle η ωσμωτική πίεση του σωληναριακού αυλού είναι: Α. Συνάρτηση του βαθμού ενυδάτωσης του ασθενούς Β. ίση με του πλάσματος Γ. ίση με των ούρων Δ. εξαρτάται από την ποσότητα έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης 2

3 11. Η οξεία φόρτιση με Η 2 Ο σε φυσιολογικά άτομα προκαλεί: Α. έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου και υπονατριαιμία Β. έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου με νορμονατριαιμία Γ. έκπτυξη ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου όγκου Δ. τίποτα από τα ανωτέρω 12.Ο εφημερεύων νεφρολόγος καλείται στις το βράδυ για εκτίμηση 60χρονης γυναίκας ασθενούς που χειρουργήθηκε πρόσφατα για αιμορροΐδες. Η ασθενής έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία, ιστορικό υπέρτασης (λαμβάνει αμιλορίδη+υδροχλωροθειαζίδη), ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και στη γενική ούρων ΕΒ=1020, ph= 6, ερυθρά:1-2, πυοσφαίρια:1-2, και 2-3 υαλώδεις κυλίνδρους κ.ο.π. Συνιστά: Α. εισαγωγή του ασθενούς στη νεφρολογική κλινική Β. Echo νεφρών Γ. καθησυχάζει χειρουργούς και ασθενή και προτείνει επανάληψη της εξέτασης μετά από λίγες ημέρες Δ. κυτταρολογική ούρων 13. Ποια η συχνότερη αιτία υποκαλιαιμίας: Α. Μειωμένη πρόσληψη Β. Φάρμακα Γ. Αυξημένη απώλεια από το γαστρεντερικό (έμετοι, διάρροιες) Δ. Αυξημένη απώλεια από τους νεφρούς λόγω αρτηριακής υπέρτασης 14.Ασθενής ηλικίας 80 ετών με ιστορικό ΧΑΠ & χρόνιας οξυγονοθεραπείας στο σπίτι διακομίζεται στα ΤΕΠ με επιδείνωση λόγω λοίμωξης. Τα ABGs είναι ph 7.30, po2 50 με FiO2 0.24, pco2 82 και HCO3 41. Διασωληνώνεται και μεταφέρεται στη ΜΕΘ με ABGs ph 7.59, po2 120 με FiO2 1.0, pco2 50 και HCO3 36. Πρόκειται για: Α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση και μεταβολική αλκάλωση Β. Μεταβολική αλκάλωση με αναπνευστική αλκάλωση Γ. Μεθυπερκαπνική αναπνευστική αλκάλωση λόγω υπεραερισμού Δ. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση 15.Το pk του ρυθμιστικού συστήματος του φωσφόρου, H 2 PO - 4 / HPO -2 4, είναι 6,8. Όταν το -2 ph των ούρων είναι 5,8 το ποσοστό του HPO 4 ως προς το σύνολο του αποβαλλόμενου φωσφόρου είναι: Α. 5% Β. 33% Γ. 66% Δ. 80% 16.Όλες οι παρακάτω καταστάσεις μπορούν να αυξήσουν το χάσμα των ανιόντων του ορού, εκτός από: Α. μεταβολική αλκάλωση Β. αναπνευστική αλκάλωση Γ. αιμοσυμπύκνωση Δ. υποαλβουμιναιμία 17. Ένα μικρό ποσοστό από τους μεταμοσχευμένους ασθενείς με σύνδρομο Alport αναπτύσσουν : Α. νεφρωσικό σύνδρομο Β. μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα Γ. εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση Δ. anti-gbm νεφρίτιδα 3

4 18. H επιμονή ενός βαθμού πρωτεϊνουρίας στους ασθενείς με υπερπλαστική νεφρίτιδα του λύκου υπό θεραπεία, υποδεικνύει : Α. δραστηριότητα της νόσου Β. θρόμβωση της νεφρικής φλέβας Γ. ανάπτυξη χρόνιων βλαβών Δ. το α ή το γ 19.Η χαρακτηριστική πεντάδα για τη διάγνωση της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας περιλαμβάνει: Α. Θρομβοπενία, νεφρική βλάβη, μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, νευρολογική συμπτωματολογία, διαταραχή πηκτικού μηχανισμού. Β. Θρομβοπενία, μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, νευρολογική συμπτωματολογία, νεφρική βλάβη, πυρετός. Γ. Θρομβοπενία, νευρολογική εικόνα, μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, άμεση Coombs θετική, νεφρική βλάβη. Δ. Θρομβοπενία, πυρετός νεφρική βλάβη, μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, αυξημένα επίπεδα LDH. 20. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές: Α. Η δευτεροπαθής υπέρταση είναι συχνότερη στην ενήλικη ζωή σε σχέση με τα παιδιά Β. Οι αιτίες ενδοκρινικής υπέρτασης είναι συχνότερες στην παιδική ηλικία Γ. Οι αιτίες ενδοκρινικής υπέρτασης είναι συχνότερες στους ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά Δ. Το φαιοχρωμοκύτωμα είναι η συχνότερη αιτία δευτεροπαθούς υπέρτασης στους ενήλικες 21.Οι παράγοντες αυξημένου κινδύνου για νεφρολιθίαση περιλαμβάνουν τις εξής διαταραχές: Α. Υπερασβεστιουρία, υπερασβεστιαιμία Β. Υπερουρικοζουρία Γ. Υπεροξαλουρία και υποκιτρικουρία 22. Στην αυτοσωματική κυρίαρχη πολυκυστική νόσο των νεφρών (ADPKD), ασθενείς με μετάλλαξη στο γονίδιο PKD 1 σε σχέση με αυτούς με μετάλλαξη στο γονίδιο PKD 2 Α. Εμφανίζουν τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας σε νεώτερη ηλικία Β. Δεν έχουν διαφορά ως προς το μέγεθος των νεφρών κατά τη διάγνωση της νόσου Γ. Δεν παρουσιάζουν διαφορά ως προς τον αριθμό των νεφρικών κύστεων Δ. Η κύρια διαφορά έγκειται στον γρηγορότερο ρυθμό αύξησης των νεφρικών κύστεων στους ασθενείς με μετάλλαξη στο γονίδιο PKD 1 23.Αίτια δευτεροπαθούς Εστιακής Τμηματικής Σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣ): Α. Παχυσαρκία Β. Μεμβρανώδης σπειραματοπάθεια Γ. Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση 24. Αίτια οξείας διάμεσης νεφρίτιδας: Α. Υπερευαισθησία σε φάρμακα Β. Δευτεροπαθής από λοιμώδη νοσήματα Γ. Συστηματικά νοσήματα 4

5 25. Η σημειωμένη δομή της μυελώδους μοίρας του νεφρικού παρεγχύματος αντιστοιχεί σε : A. άπω εσπειραμένο σωληνάριο B. εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Γ. τριχοειδές αγγείο Δ. τίποτε από τα παραπάνω 26. Οξεία μη επιπλεγμένη πυελονεφρίτιδα σε ανοσοεπαρκή θήλυ ασθενή 32 ετών. Διερεύνηση με: Α. Ακτινογραφία ΝΟΚ Β. Υπερηχοτομογραφία Γ. Αξονική τομογραφία Δ. Καμία απεικονιστική εξέταση 27.Ένας ασθενής παρουσιάζει υποογκαιμία, υποχλωριαιμία και μεταβολική αλκάλωση. Το ph των ούρων του θα είναι πιθανότερα: Α. Όξινο Β. Αλκαλικό Γ. Ουδέτερο Δ. Εξαρτάται από το Κ + ορού 28. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ προκαλεί υπομαγνησιαιμία? Α. Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο Β. Λίθιο Γ. Διουρητικά Δ. Αναστολείς αντλίας πρωτονίων 29. Το ωσμωτικό χάσμα είναι; Α. Η ύπαρξη ωσμωτικής πίεσης πλάσματος πάνω από τη φυσιολογική (>285 mosm/l) Β. Η ύπαρξη ωσμωτικής πίεσης πλάσματος πάνω από αυτή των ούρων; Γ. Η ύπαρξη διαφοράς >20 mosm/l μεταξύ προσδιοριζόμενης ωσμωτικής πίεσης πλάσματος και υπολογιζόμενης; 5

6 30. Ποιο από τα παρακάτω σχετικά με την IgA νεφροπάθεια είναι λάθος; Α.Τα επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας είναι πιο συχνά στα παιδιά και στους νεαρούς ενήλικες Β.Στους ενήλικες πιο συχνά εκδηλώνεται σαν μικροσκοπική αιματουρία με ή χωρίς λευκωματουρία Γ. Τυπική εικόνα είναι η εμφάνιση μακροσκοπικής αιματουρίας μετά από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού Δ.Η πρόγνωση είναι άριστη και σχεδόν ποτέ δεν καταλήγει σε ΧΝΝ Η μεμβρανώδης σπειραματοπάθεια: Α. Αφορά κυρίως στην παιδική ηλικία Β. Είναι το συχνότερο αίτιο νεφρωσικού συνδρόμου σε ενήλικες άνδρες Γ. Εκδηλώνεται κυρίως με αιματουρία Δ. Συνοδεύεται συχνά από επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας 32.Διαγνωστικά κριτήρια πολλαπλού μυελώματος αποτελούν όλα τα ακόλουθα εκτός από: Α. Παρουσία μονοκλωνικής πρωτεϊνης στον ορό ή/και τα ούρα του ασθενούς Β. Διήθηση του μυελού των οστών από κλώνο πλασματοκυττάρων σε ποσοστό >10% Γ. Σύνδρομο υπεργλοιότητας Δ. Παρουσία νεφρικής βλάβης, υπερασβεστιαιμίας, αναιμίας, οστεολυτικών βλαβών 33. Σε ασθενή με υπέρταση & ΧΝΝ (ΙΙΙ) σταδίου με Λ/Κl (>800 mg/24ωρο) ποιο είναι το επόμενο θεραπευτικό βήμα επί μη ανταπόκρισης; Α. Προσθήκη διουρητικού αγκύλης Β. Προσθήκη ανταγωνιστή ασβεστίου μαζί με αμεα ή ARB Γ. Προσθήκη b-blocker Δ. Προσθήκη κεντρικώς δρώντος αντιυπερτασικο 34.Το ιστορικό και η φυσική εξέταση έχουν ως στόχο: Α. να επιβεβαιώσουν την διάγνωση της υπέρτασης, να προσδιορίσουν τα επίπεδα της ΑΠ και να εξετάσουν την πιθανότητα δευτεροπαθούς υπέρτασης. Β. να επιβεβαιώσουν την διάγνωση της υπέρτασης, να προσδιορίσουν τα επίπεδα της ΑΠ, να αξιολογήσουν τους παράγοντες κινδύνου και να βελτιώσουν τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Γ. να προσδιορίσουν τα επίπεδα της ΑΠ, να διερευνήσουν τις ενδείξεις για βλάβες σε όργανα στόχους και να βελτιώσουν τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο 35. Οι νεφρικές ουλές που διαπιστώνονται μετά από συχνές ουρολοιμώξεις: Α. Διαπιστώνονται μόνο σε παιδιά με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ). Β. Είναι πιο συχνές στα κορίτσια Γ. Σχεδόν πάντα εξελίσσονται σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Δ. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος 36.Η προσθήκη της πλασμαφαίρεσης στην επαγωγική θεραπεία της ANCA αγγειίτιδας έχει αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμη στις εξής περιπτώσεις: Α. Σε ασθενείς με πνευμονική συμμετοχή και αιμορραγία. Β. Σε ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σπειματατονεφρίτιδα. Γ. Σε ασθενείς με συνύπαρξη κυκλοφορούντων anti-gbm αντισωμάτων. 6

7 37. Ασθενής ετών 17 πάσχων από ΣΔΤ1 από 6ετίας μετά από συμμετοχή του το βράδυ της Κυριακής σε αγώνα ποδοσφαίρου 5Χ5 προσέρχεται στα ΤΕΙ τη Δευτέρα με πρωινό spot ούρων για ACR με αποτέλεσμα 67mg/gr έχοντας προ μηνός ACR : 58 mg/gr. Βρίσκεται ο ασθενής στο στάδιο της υποκλινικής Διαβητικής Νεφροπάθειας? Α. Ναι Β. Όχι Γ. Άγνωστο Δ. Κανένα από τα ανωτέρω 38. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά εκτός από: Α. Μικρή αύξηση της Posm (κατά 1%) αποτελεί ισχυρό ερέθισμα για την απελευθέρωση της ADH Β. Ο ουδός της Posm για τη διέγερση του αισθήματος της δίψας είναι υψηλότερος από την έκκριση της ADH Γ. Η ADH αποτελεί τον πιο σημαντικό μηχανισμό για τη διατήρηση της ομοιοστασίας του νερού Δ. Σε φυσιολογικές συνθήκες οι μεταβολές της Posm δεν υπερβαίνουν το 1-2% παρά την ευρεία διακύμανση της πρόσληψης νερού και νατρίου. 39. Σχετικά με την χορήγηση ασπιρίνης για την πρόληψη της προεκλαμψίας ισχύει: Α. Συστήνεται έναρξή της μετά από την 16 η εβδομάδα της κύησης Β.Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής της Γ.Ενδείκνυται μόνο σε γυναίκες μέτριου-υψηλού κινδύνου Δ.Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστέρησης της ενδομήτριας ανάπτυξης του νεογνού 40. Τρεις ώρες μετά από επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νεαρός ασθενής 10 ετών προσέρχεται με τη μητέρα του που αναφέρει μακροσκοπική ανώδυνη αιματουρία. Στη γενική ούρων έχουμε: χροιά ερυθρή, ΕΒ=1025, ph όξινο, ερυθρά 0-1 κ.ο.π., πυοσφαίρια 1-2 κ.ο.π. Συμβουλεύετε τη μητέρα να: Α. Φροντίσει για τη λήψη αρκετών υγρών από το στόμα και τα ούρα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό τους χρώμα σε λίγες ώρες Β. Συναινέσει σε εισαγωγή του γιού της για περαιτέρω έλεγχο πηκτικότητας Γ. Προγραμματίσει υπερηχογράφημα νεφρών Δ. Συναινέσει σε εισαγωγή του γιού της για περαιτέρω νεφρολογικό έλεγχο 41. Ασθενής ηλικίας 20 ετών με σοβαρή κρίση βρογχικού άσθματος (χρήση επικουρικών μυών, συριγμός, καθιστική θέση). Στα ΤΕΠ έχει τα εξής ABGs ph 7.51, po2 35 με FiO2 0.21, pco2 25 και HCO3 22. Πρόκειται για: Α.Οξεία μη αντιρροπούμενη αναπνευστική αλκάλωση με υποξαιμία Β.Μεταβολική αλκάλωση Γ. Αναπνευστική αλκάλωση με αντιρρόπηση, χρόνιος υπεραερισμός λόγω υποξαιμίας Δ. Μικτή αναπνευστική αλκάλωση με μεταβολική οξέωση 42.Το κατιόν σκέλος της αγκύλης του Henle είναι: Α. Διαπερατό στο Η 2 Ο, Β. Αδιαπέραστο στο Η 2 Ο Γ. Αδιαπέραστο στο NaCl Δ. Τα α + γ 43. Ποιος από τους παρακάτω ασθενείς έχει τη χειρότερη πρόγνωση; Α. e-gfr=75 ml/min, χωρίς πρωτεϊνουρία Β. e-gfr=75 ml/min και πρωτεϊνουρία <1 gr Γ. e-gfr= 75 ml/min και πρωτεϊνουρία >3 gr Δ. e-gfr=55ml/min, χωρίς πρωτεϊνουρία 7

8 44.Η συνιστώμενη πρόσληψη άλατος (NaCl) ως υγιεινοδιαιτητικού μέτρου στην αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι : Α. 2-3 g/24h Β. 5-6 g/24h Γ. 5 mmol/24h Δ. 10 mmol/24h 45.Η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε έδαφος Νόσου Ελαχίστων Αλλοιώσεων (ΝΕΑ) στους ενήλικες: Α. Είναι εξαιρετικά σπάνια και έχει δυσμενή πρόγνωση Β. Σχετίζεται με εμφάνιση κορτικο-ανθεκτικού νεφρωσικού συνδρόμου Γ. Σχετίζεται με βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο και αρτηριοσκλήρυνση Δ. Αποτελεί ένδειξη χορήγησης ανοσοκατασταλτικής αγωγής 46. Για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου, το νεφρόγραμμα με σπειραματικό (99mTc-DTPA) ή σωληναριακό (99mTc-MAG3) ραδιοφάρμακο : Α. είναι απαραίτητο Β. αποτελεί επιβεβαιωτική εξέταση Γ. πρακτικά δεν έχει θέση Δ. ο ρόλος του περιγράφεται αναλυτικά στην KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease 47. Στην διόρθωση της υπονατριαιμίας: Α. Οι τύποι διόρθωσης του νατρίου επαρκούν για την ασφαλή διόρθωση Β. Η εκτίμηση της ενυδατικής κατάστασης του οργανισμού αρκεί Γ. Χρειάζονται συχνές μετρήσεις των επιπέδων του νατρίου στον ορό 48.Κλινική υποψία νεφρικού εμφράκτου. Ενδεδειγμένη απεικονιστική μέθοδος είναι η: Α. Ακτινογραφία ΝΟΚ Β. Υπερηχοτομογραφία Γ. Υπολογιστική τομογραφία Δ. Μαγνητική τομογραφία 49.Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία: Α. Ηπαρίνη Β. Θειαζίδες Γ. β-διεγέρτες Δ. Υπακτικά 50.Το ποσοστό της αρτηριακής υπέρτασης ως αιτίας έναρξης αιμοκάθαρσης (από δεδομένα σε ΗΠΑ) αναφέρεται ότι είναι: Α. 10% Β. 15% Γ % Δ. 40% 51.Αίτια υποφωσφαταιμίας είναι όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από: Α. Υπερπαραθυρεοειδισμός Β. Αιμοκάθαρση Γ. Μεταμόσχευση νεφρού Δ. Γαλακτική οξέωση 8

9 52. Ασθενής με PCO 2 30mm Hg είναι πιθανό να έχει: Α. μεταβολική οξέωση Β. αναπνευστική αλκάλωση Γ. μεταβολική αλκάλωση Δ. α + β 53.Το σύνολο των διηθούμενων HCO 3 - επαναρροφάται στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο εκτός από την παρακάτω περίπτωση: Α. Αυξημένη δραστηριότητα αγγειοτενσίνης II Β. Ελαττωμένα επίπεδα παραθορμόνης Γ. Αυξημένη συγκέντρωση H + στα επιθηλιακά σωληναριακά κύτταρα Δ. Αυξημένη συγκέντρωση H + στον σωληναριακό αυλό 54.Ένας ασθενής προσέρχεται με εμέτους, υποογκαιμία και τα εξής εργαστηριακά: ph: 7,55, HCO 3 - :38 meq/l, Na + : 130 meq/l, Cl - :85 meq/l. Ποια από τις παρακάτω εξετάσεις αποτελεί πιο αξιόπιστο δείκτη του εξωκυττάριου όγκου του: Α. Na + ούρων Β. Cl - ούρων Γ. Κ + ούρων Δ. Το άθροισμα όλων των παραπάνω 55. Νεφρική βιοψία στο φωτονικό μικροσκόπιο δείχνει εστιακή-τμηματική νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα με κυτταρικούς μηνοειδείς σχηματισμούς σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των σπειραμάτων. Ο ανοσοφθορισμός και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκκρεμούν. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση; A. Αναμονή των αποτελεσμάτων του ανοσοφθορισμού Β. Αναμονή των αποτελεσμάτων του ανοσοφθορισμού και εάν αυτά είναι αρνητικά αναμονή των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Γ. Άμεση έναρξη θεραπείας Δ. Επανάληψη της νεφρικής βιοψίας 56. Αν κάποιος λαμβάνει διουρητικά για καιρό ή κάνει πολλαπλούς εμέτους: Α. Το αν θα έχει οξεοβασική διαταραχή εξαρτάται από τα αποτελέσματα των αερίων αίματος; Β. Εξαρτάται από το αν οι νεφροί του αντιρροπούν ικανοποιητικά την κατάσταση με απώλεια περισσότερων οξέων; Γ. Δεν εξαρτάται από τίποτε από τα παραπάνω και έχει οπωσδήποτε μεταβολική αλκάλωση, άσχετα με τα αποτελέσματα των αερίων αίματος; 57. Εξωτριχοειδική υπερπλασία των σπειραμάτων (μηνοειδείς σχηματισμοί) δεν απαντάται ποτέ: Α. Στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο Β. Στην IgA νεφροπάθεια Γ. Στη νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων Δ. Στην ανοσοπενική αγγειίτιδα 58.Η απώλεια ακοής στο σύνδρομο Alport: Α. είναι συγγενής και αμφοτερόπλευρη Β. είναι βαρηκοΐα αγωγιμότητας Γ. αρχικά επηρεάζει τους ήχους υψηλών συχνοτήτων Δ. υποχωρεί μετά από επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού 59.Ποια θα ήταν η βασική θεραπεία σε ασθενή με μικροσκοπική αιματουρία, Clcr: 60 ml/min και λευκωματουρία 24ώρου >1g, παρά τη χορήγηση αμεα Α. Συνέχιση της αγωγής μόνον με αμεα Β. αμεα και Οmega-3FA Γ. αμεα και κορτικοειδή Δ. Κορτικοειδή με κυκλοφωσφαμίδη ή αζαθειοπρίνη ή MMF 9

10 60. Η ανεύρεση υψηλών αντι-dsdna αντισωμάτων και μειωμένων κλασμάτων C3 και C4 του συμπληρώματος σε ασθενή με νεφρίτιδα του λύκου συνηγορούν υπέρ: Α. νεφρίτιδας τύπου Ι,ΙΙ ή V Β. νεφρίτιδας τύπου ΙΙΙ ή IV Γ. νεφρίτιδας τύπου ΙΙ ή VI Δ. υποτροπής νεφρίτιδας τύπου V 61. Για τη μείωση της λευκωματουρίας συστήνεται χορήγηση: Α. Αποκλειστών των διαύλων ασβεστίου Β. Διουρητικών της αγκύλης Γ. Β-αποκλειστών Δ. Αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή αποκλειστή του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ 62.Η μελέτη της επίπτωσης της ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας μας έχει δείξει ότι ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος μηνοειδικής ΣΝ είναι: Α. Η ανοσοσυμπλεγματική ΣΝ Β. Η ανοσοπενική ΣΝ Γ. Η αντι-gbm ΣΝ Δ. Δεν υπάρχει διαφορά στην συχνότητα 63.Για την προεκλαμψία ισχύει: Α. Η εμφάνιση της λευκωματουρίας συνήθως προηγείται της υπέρτασης Β. Τα επίπεδα του ουρικού οξέος είναι καλός προγνωστικός δείκτης ανάπτυξης της νόσου Γ. Ο GFR είναι μειωμένος κατά 30-40% σε σύγκριση με φυσιολογική κύηση ίδιας ηλικίας Δ. Η παρουσία οιδήματος είναι απαραίτητη για τη διάγνωσή της 64.Ένα από τα παρακάτω δεν ισχύει για το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (ΟΑΣ): Α. Φυσικός ξενιστής της τοξίνης shiga είναι το έντερο των προβάτων και των βοοειδών. Β. Ο ορότυπος Q382:B703 της pseudomonas maltophilia ταυτοποιείται συχνότερα. Γ. Η βλάβη του ενδοθηλίου οδηγεί σε ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, των λευκών αιμοσφαιρίων και της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος. Δ. Η πρόγνωση της άτυπης μορφής ουραιμικού αιμολυτικού είναι κακή σε σχέση με το τυπικό ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο που οφείλεται στην τοξίνη shiga (53% των ασθενών καταλήγουν σε ΤΣΧΝΝ). 65.Ποιο είναι το εργαστηριακό εύρημα που χαρακτηρίζει την είσοδο του ασθενή στο Υποκλινικό στάδιο της Διαβητικής Νεφροπάθειας? A. Αλβουμίνη / Κρεατινίνη > 30 mg/gr B. Αλβουμίνη / Κρεατινίνη > 300 mg/gr Γ. Λευκωματουρία > 3 gr 24ωρο Δ. Κανένα από τα ανωτέρω 66.Τι από τα παρακάτω είναι λάθος όσον αφορά τη νεφροπάθεια από κυλίνδρους ελαφρών αλύσεων; Α. Αποτελεί το συχνότερο αίτιο νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα Β. Η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση ηωσινοφιλικών κυλίνδρων στα σωληνάρια και τα σπειράματα Γ. Οι κύλινδροι αποτελούνται από μονοκλωνικές ελαφρές αλυσίδες και πρωτεϊνη Tamm-Horsfall Δ. Η υποογκαιμία, η σήψη, τα νεφροτοξικά φάρμακα επιβαρύνουν την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης 10

11 67.Αναφέρατε φάρμακα που προκαλούν οξεία διάμεση νεφρίτιδα Α. Σιμετιδίνη Β. Αλλοπουρινόλη Γ. Αμπικιλλίνη 68. Η αντιμετώπιση παιδιού 4 χρονών με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση 4 ου βαθμού, χωρίς να έχει εμφανίσει εμπύρετες ουρολοιμώξεις: Α. Είναι πάντοτε χειρουργική Β. Πρέπει να χορηγείται καθημερινή χημειοπροφύλαξη Γ. Δεν απαιτείται καμία αγωγή αν δεν συσχετίζεται με ουρολοιμώξεις Δ. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος 69.Η συχνότερη κλινική εκδήλωση με την οποία προσέρχονται για πρώτη φορά στο γιατρό οι πάσχοντες από αυτοσωματική κυρίαρχη πολυκυστική νόσο των νεφρών (ADPKD) είναι: Α. Πολυουρία, πολυδιψία και νυκτουρία Β. Μακροσκοπική αιματουρία Γ. Πόνος στην οσφύ, τις πλευρές ή την κοιλία Δ. Ανορεξία, αίσθημα γαστρικής πληρότητας 70.Οι διατροφικοί παράγοντες που ελαττώνουν τον κίνδυνο για νεφρολιθίαση είναι: Α. Το νερό και τα γαλακτοκομικά Β. Οι φυτικές ίνες, τα λαχανικά και τα φρούτα Γ. Ο καφές, το τσάι και τα ανθρακούχα ποτά Δ. Το 1 και το 2 71.Για ποιό από τα παρακάτω ισχύει ο όρος «συγκαλυμμένη υπέρταση»; Α. συστολική ΑΠ >140 και διαστολική ΑΠ <95 mmhg Β. συστολική ΑΠ <140 και διαστολική ΑΠ <90 mmhg Γ. συστολική ΑΠ <120 και διαστολική ΑΠ <90 mmhg Δ. κανένα από τα παραπάνω 72.Το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης: Α. Διαφέρει από το ένζυμο κινινάση-ιι που διασπά τη βραδυκινίνη Β. Υπάρχει μόνο προσδεδεμένο στην κυτταροπλασματική μεμβράνη των κυττάρων Γ. Βρίσκεται στην επιφάνεια τόσο ενδοθηλιακών όσο και επιθηλιακών κυττάρων Δ. Έχει υψηλότερη συγγένεια με την αγγειοτενσίνη Ι από ότι τη βραδυκινίνη 73.Τα φαιοχρωμοκυτώματα: Α. Δεν είναι ποτέ κακοήθη Β. Εμφανίζονται στα επινεφρίδια αλλά και εξωαδενικά Γ. Μπορεί να εμφανιστούν και αμφοτερόπλευρα Δ. Σωστά τα Β και Γ 74.Η συχνότητα ΤΣΧΝΝ (τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου) λόγω ισχαιμικής νεφροπάθειας από αθηρωματική νεφραγγειακή νόσο υπολογίζεται να είναι περίπου: Α. <5% Β. 8-10% Γ. >20% Δ % 11

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ 1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Φωτεινή Kαρασαββίδου Επιμελήτρια Β Παθολογοανατόμος Γ.Π.Π.Ν. Θεσσαλίας Oξεία μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα Oξεία μεταλοιμώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις περιτονίτιδας δεν απαιτείται αντικατάσταση του καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης a. Επανεμφανιζόμενη (Recurrent ) b. Υποτροπιάζουσα (Relapsing)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) Dr Αφροδίτη Ν. Παντζάκη Αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) Dr Αφροδίτη Ν. Παντζάκη Αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) Dr Αφροδίτη Ν. Παντζάκη Αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΕΛ Συστηματική αυτοανοσοποιητική νόσος Προσβολή πολλών οργάνων Νεφρός Δέρμα, αρθρώσεις, ορώδεις μεμβράνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ + ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ + : 3.000-4.000mEq (50-55mEq/Kg),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ;

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 9 ο Σεμινάριο Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νερού Επηρεάζεται από την : Ισορροπία μεταξύ πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ορίζεται ως μια οξεία αύξηση της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Kidney Health Australia σελίδα 1/6 ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ; Μέσα σε κάθε νεφρό υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο μικροσκοπικές μονάδες που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Περιεχόµενα: Ισοζύγιο Σωµατικού Νατρίου και Ύδατος Νεφρική επεξεργασία Νατρίου και Ύδατος Νεφρική ρύθµιση Νατρίου Νεφρική ρύθµιση ύδατος ίψα και όρεξη άλατος Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου

Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου Αλεξάνδρου Μαρία-Ελένη 1, Μάνου Ελένη 1, Πατεινάκης Παναγιώτης1,

Διαβάστε περισσότερα

Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος. θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. και νεφρωσικού συνδρόμου

Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος. θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. και νεφρωσικού συνδρόμου Σεπτέμβριος 2014 Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας και νεφρωσικού συνδρόμου Αγαπητέ επαγγελματία υγείας, Παράκληση προς Αξιότιμους Κ. Διευθυντές Νευρολογικών Κλινικών όπως κοινοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από τους

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟ/ΥΠΕΡ ΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟ/ΥΠΕΡ ΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟ/ΥΠΕΡ ΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΙΟ Το σημαντικότερο ενδοκυττάριο κατιόν Διαδραματίζει σημαντικό στη φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά

Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά Θεόδωρος Ελευθεριάδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που τεκμηριώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσέγγιση Είδη µικτών διαταραχών της ΟΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Διάγνωση Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Χρυσόστομος Δημητριάδης Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ως μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3-2.3mEq/L, PCO 2 11mmHg, K/Na/Cl : 5.1/140/115mEq/L. Γενική ούρων, σάκχαρο 4+,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛ ΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟ ΟΓΙΑ»

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛ ΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟ ΟΓΙΑ» «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ. Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, 2008-2010 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ειδ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Δ. Μέμμος Χρ. Ιατρού Δ. Οικονομίδου Κ. Κατωπόδης

Διαβάστε περισσότερα

Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68. Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h. MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28

Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68. Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h. MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤΜΗΜΑ /ντής ρ. ΒαϊδάκηςΕ. Γυναίκα 75 ετών µε χαλαρή παράλυση και υποκαλιαιµία ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Μπαλωµενάκη Μαρία Ειδικευόµενη Παθολογικής Κλινικής Γυναίκα, 75 ετών µε αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

9 o Εκπαιδευτικό. Σεμινάριο Νεφρολογίας. 14-18 Ιανουαρίου 2015 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9 o Εκπαιδευτικό. Σεμινάριο Νεφρολογίας. 14-18 Ιανουαρίου 2015 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 9 o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας 14-18 Ιανουαρίου 2015 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔιοικητικO ΣυΜβοYλιο Ελληνικής Νεφρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών

Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών Τουλκερίδης Γεώργιος, Νεφρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Ορισμός οξέος και βάσης Οξύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού.

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. Τι είναι η λιθίαση του ουροποιητικού ; Λιθίαση του ουροποιητικού Είναι η ύπαρξη των λίθων σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παθήσεις των νεφρών: 1. Εισαγωγή: ιστορικό, κλινικά ευρήματα, διαγνωστική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, MD, MSc, MPH, PhD ΙΑΤΡΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117

Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117 HIV Θετικοί Ασθενείς µε Νεφροπάθεια Κων/νος Παπανικολάου Παθολόγος, ΕξειδικευόµενοςΛοιµώξεων ΕΠαθολογική / ΜΕΛ Χαρακτηριστικά Ασθενών Φύλο Φυλή Ηλικία Urea (mg/dl) Cr (mg/dl) Kάθαρση (ml/min) TPU/24h (gr/d)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρική νόσο. Σπ. Μιχαήλ

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρική νόσο. Σπ. Μιχαήλ Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρική νόσο Σπ. Μιχαήλ Απουσία νεφρικής νόσου Φυσιολογική παροχή αίματος στους νεφρούς Νεφρική αρτηρία, ενδονεφρικοί κλάδοι Διαταραχές αιμοδυναμικών συνθηκών Φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Συµπύκνωση αραίωση ούρων

Συµπύκνωση αραίωση ούρων Συµπύκνωση αραίωση ούρων Boron σελ 1075-1091 Συµπυκνωµένα ούρα υπερωσµωτικά σε σχέση µε τη συγκέντρωση του πλάσµατος Η ικανότητα των νεφρών να παράγουν υπερωσµωτικά ούρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Οι λειτουργίες του νεφρού Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικών αγγειίτιδας με νεφρική συμμετοχή. Μωυσιάδης Δ. Σκουλαροπούλου Μ.

Παρουσίαση περιστατικών αγγειίτιδας με νεφρική συμμετοχή. Μωυσιάδης Δ. Σκουλαροπούλου Μ. Παρουσίαση περιστατικών αγγειίτιδας με νεφρική συμμετοχή Μωυσιάδης Δ. Σκουλαροπούλου Μ. 1 ο περιστατικό Γυναίκα ασθενής, 59 ετών 12/10/10 εισαγωγή στη Νεφρολογική κλινική για διερεύνηση : 1. Oλιγουρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική εξέταση αίματος (Complete blood Count)

Γενική εξέταση αίματος (Complete blood Count) Γενική εξέταση αίματος (Complete blood Count) Μιράντα ΔρογκάρηΑπειρανθίτου Ιατρός Βιοπαθολόγος Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας Δ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία Διαφορική Διάγνωση Γεροβασίλη Βίκυ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ιευθ: Αθανάσιος Σκουτέλης ΣτοιχείαΑπόΚλινικήΕικόνα Πρόσφατη έναρξη Απορρύθμιση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ. Νικολάου Χρυσούλα

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ. Νικολάου Χρυσούλα ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ Νικολάου Χρυσούλα ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Το ποσό του λευκώματος που περνά από το αγγειώδες σπείραμα είναι 36 g/24ώρο. Επαναρροφάται όλο από τα κύτταρα των εσπειραμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Αρτηριακή Υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από τα φυσιολογικά όρια και ενώ το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, συστολική πάνω από 150 mmhg και διαστολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ 1. Οξεία (βακτηριδιακή) πυελονεφρίτιδα 2. Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Η ποσότητα ούρων που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012

ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012 ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012 Γενικάστοιχεία Ιστορικό Το κλινικό περιστατικό αφοράγυναίκα34 ετώνμε βαριά αρτηριακή υπέρταση, τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ουροποιητικό Σύστημα Νεφροί Αποχετευτικό Σύστημα Καλυκοπυελικό Σύστημα Ουρητήρες, Ουροδόχος κύστη, Ουρήθρα Παραγωγή Μεταφορά Αποθήκευση Ποιοτικός έλεγχος ούρων Παροχέτευση Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί Υπερτασικές Κρίσεις «Επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις» χαρακτηρίζονται περιπτώσεις που επιβάλλεται άμεση μείωση της αρτηριακής πίεσης (Α.Π.) συνήθως με παρεντερική χορήγηση φαρμάκων λόγω οξείας ή εξελισσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ά ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ Kidney Health Australia σελίδα 1/5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται και ως "σιωπηρή ασθένεια" γιατί συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικοί δείκτες εξέλιξης νεφρικής βλάβης στο νεφρικό ιστό και τα ούρα ασθενών με νεφρωσικό σύνδρομο. Διδακτορική διατριβή

Προγνωστικοί δείκτες εξέλιξης νεφρικής βλάβης στο νεφρικό ιστό και τα ούρα ασθενών με νεφρωσικό σύνδρομο. Διδακτορική διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Προγνωστικοί δείκτες εξέλιξης νεφρικής βλάβης στο νεφρικό ιστό και τα ούρα ασθενών με νεφρωσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού. Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας

Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού. Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας Περίγραμμα Τι είναι η Η/Φ πρωτεϊνών Πότε πρέπει να ζητάμε την Η/Φ Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ και συνεργάτες ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ουροποιητικο συστημα ενδοκρινείς αδένες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ και συνεργάτες ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ουροποιητικο συστημα ενδοκρινείς αδένες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 960-7081-68-4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ και συνεργάτες ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ουροποιητικο συστημα ενδοκρινείς αδένες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. ουροποιητικο συστημα δομη και λειτουργια του ουροποιητικου

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου

Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου Παράγοντες που επηρεάζουν την Επαναρρόφηση των Διττανθρακικών Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου Η διατήρηση της συγκέντρωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Τα Νέα της Εταιρείας μας...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Τα Νέα της Εταιρείας μας... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ των Ομάδων Εργασίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Συντακτική Επιτροπή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2o, ΤΕΥΧΟΣ 4o ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ. Παναγιωτάκος Α. Τσελέπης ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ορισμός Συμπτώματα Αίτια Παράγοντες κινδύνου Προετοιμασία για το ραντεβού Εξετάσεις και διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη Ορισμός Οι νεφρικοί λίθοι (νεφρική λιθίαση, νεφρολιθίαση) είναι μικρά,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Χρήστος Κατσίνας Νεφρολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 1. Εισαγωγή Η εγκατάσταση καθώς και η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ: ΝΕΦΡΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος για την αιτιολογική διάγνωση της υπο- υπερνατριαιμίας. Γ. Λιάμης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αλγόριθμος για την αιτιολογική διάγνωση της υπο- υπερνατριαιμίας. Γ. Λιάμης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αλγόριθμος για την αιτιολογική διάγνωση της υπο- υπερνατριαιμίας Γ. Λιάμης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπονατριαιμία Υπερνατριαιμία Posm Posm είσοδος Η 2 Ο στα κύτταρα έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ. 16-20 Iανουαρίου 2013 EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. DIVANI CARAVEL HOTEL Αθήνα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ. 16-20 Iανουαρίου 2013 EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. DIVANI CARAVEL HOTEL Αθήνα Στο πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 7o EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 16-20 Iανουαρίου 2013 DIVANI CARAVEL HOTEL Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοργάνωση Σεμιναρίου Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 1. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, η διάγνωση της διαβητικής νεφροπάθειας μπορεί να τεθεί όταν υπάρχει: α. Μικρολευκωματινουρία β. Μακρολευκωματινουρία γ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού φαρμάκου Επιλογή 1 oυ Φαρµάκου: Συνήθως δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία 1. Η επίτευξη άριστης ρύθµισης έχει µεγαλύτερη σηµασία στη µείωση του κινδύνου 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας

Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ευστράτιος Βαρσαμής Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» Αγγειοτασινογόνο Χυμάση Αγγειοτασίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός μεταβολικής αλκάλωσης - Χλωριοευαίσθητες (παθογένεια)

Ορισμός μεταβολικής αλκάλωσης - Χλωριοευαίσθητες (παθογένεια) Ορισμός μεταβολικής αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες (παθογένεια) Σπυρίδων Μιχαήλ Αναπληρωτής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» 1. Εισαγωγή Ορισμός Οι μηχανισμοί άμυνας των

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Για τον σχηματισμό των λίθων απαιτείται αλληλουχία γεγονότων που περιλαμβάνει: Τον Υπερκορεσμό των ούρων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Για τον σχηματισμό των λίθων απαιτείται αλληλουχία γεγονότων που περιλαμβάνει: Τον Υπερκορεσμό των ούρων. ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Για τον σχηματισμό των λίθων απαιτείται αλληλουχία γεγονότων που περιλαμβάνει: Τον Υπερκορεσμό των ούρων. Την πυρηνοποίηση. Την συνένωση των κρυστάλλων. Την κατακράτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιµετώπιση της υπέρτασης Στ. Γ. Ρόκας, Καρδιολόγος Επικ. Καθ. Παν. Αθηνών

Θεραπευτική αντιµετώπιση της υπέρτασης Στ. Γ. Ρόκας, Καρδιολόγος Επικ. Καθ. Παν. Αθηνών Θεραπευτική αντιµετώπιση της υπέρτασης Στ. Γ. Ρόκας, Καρδιολόγος Επικ. Καθ. Παν. Αθηνών Η υπέρταση αποτελεί σοβαρό πρόβληµα υγείας για τις περισσότερες χώρες καθ'ότι αφορά το 20% του ενήλικου πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας 2012-13 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των

Διαβάστε περισσότερα