Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου Ελληνική Οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία"

Transcript

1 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθμό αναπτύξεως στο πρώτο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις σχετικά με την ανασχετική επίπτωση της παρατεταμένης αβεβαιότητας επί της οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της επενδυτικής δαπάνης. Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 1, ο ρυθμός μεγεθύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 215 έλαβε οριακά θετικό πρόσημο σε ετήσια βάση (,3% με βάση τα εποχικώς διορθωμένα στοιχεία), έναντι μειώσεως κατά,3% το πρώτο τρίμηνο του 214. αυτοκινήτων, όσο και από την πλευρά της προσφοράς, όπως η βιομηχανική παραγωγή και η οικοδομική δραστηριότητα, έστω και αν έχει ως βάση τα ιδιαίτερα χαμηλά περυσινά επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις νέων επιβατηγών αυξήθηκαν κατά 27,6.%, σε ετήσια βάση στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 215. Παράλληλα, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% στο πρώτο τρίμηνο του έτους (Γράφημα 2), ενώ η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 25,4% στο πρώτο δίμηνο. 1 Γράφημα 2. Μεταποιητική Παραγωγή και Δείκτης Εμπιστοσύνης στη Βιομηχανία 1% 6,% Γράφημα 1. Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε % ετήσια και τριμηνιαία μεταβολή, εποχικώς διορθωμένα στοιχεία 8 6 5% % 4,% 4-5% 2,%,% -2,% -4,% 2-2 % ετήσια μεταβολή κινητός μέσος 6μηνου Δείκτης Εμπιστοσύνης στη Βιομηχανία -1% -15% -2% -6,% -8,% -1,% % τριμηνιαία μεταβολή % ετήσια μεταβολή Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά,2% στο πρώτο τρίμηνο 215, έναντι μειώσεως,4% στο τέταρτο τρίμηνο 214 και αυξήσεως,8% το πρώτο τρίμηνο 214. Συνεπώς, η οικονομία αδυνατεί να εισέλθει σε φάση ανακάμψεως, διανύοντας το δεύτερο κατά σειρά τρίμηνο με αρνητικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή καθιστά αδήριτη την ανάγκη απομακρύνσεως της αβεβαιότητας και επιτεύξεως συμφωνίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία ρευστότητα στην οικονομία και να ανακάμψουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες, ώστε να αυξηθεί η επενδυτική δαπάνη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα, μαζί με την Φινλανδία αποτελούν τις μοναδικές χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε ύφεση. Αντιθέτως, η Ευρωζώνη κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης,4% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο 215 και μάλιστα υψηλότερο από εκείνο του Ην. Βασιλείου (,3%), αλλά και των ΗΠΑ (,1%). Ενθαρρυντική είναι η ανοδική πορεία των δεικτών της πραγματικής οικονομίας που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ΕΛΣΤΑΤ τόσο από την πλευρά της ζητήσεως, όπως οι πωλήσεις νέων Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, μειώνεται με ιδιαίτερα υποτονικό ρυθμό φθάνοντας το 25,4% τον Φεβρουάριο 215 με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η ασθενική άνοδος της εγχωρίου ζητήσεως το τελευταίο τρίμηνο του 214 και η στάση αναμονής του επιχειρηματικού τομέα στους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας φαίνεται πως δυσχεραίνουν τη δυνατότητα της οικονομίας να δημιουργήσει τον αριθμό νέων θέσεων εργασίας που χρειάζεται η χώρα για να καμφθεί ουσιωδώς η ανεργία Γράφημα 3. Ετήσιες Μεταβολές Εργατικού Δυναμικού και Ποσοστό Ανεργίας 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 2% Μεταβολή Αριθμού Ανέργων (αριστερός άξονας) Μεταβολή Αριθμού Απασχολουμένων (αριστερός άξονας) Ποσοστό Ανεργίας (δεξιός άξονας) Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων ήταν σημαντικά μικρότερη της μείωσης του αριθμού των ανέργων αφού το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά,9% (42,1 χιλ.). Η τάση

2 αποχωρήσεως αριθμού ατόμων από το εργατικό δυναμικό οδηγεί σε επιβράδυνση της μειώσεως του ποσοστού ανεργίας. Το σκηνικό αυτό επιβαρύνεται σημαντικά από τις ισχυρές αποπληθωριστικές πιέσεις που επικρατούν στην ελληνική οικονομία. Όπως παρατηρείται στο Γράφημα 4, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει σε αρνητικό έδαφος και στους πρώτους μήνες του έτους. Συγκεκριμένα, διατηρήθηκε στο -2,1% τον Απρίλιο 215 όπως και τον Μάρτιο 215 και -1,3% τον Απρίλιο % % -1% -2% -3% Αποπληθωριστική Διαδικασία: Η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης είχε αρνητική επίπτωση στον πληθωρισμό (κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση) όπως και η τιμή της βενζίνης (,68 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, μικρές αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες διατροφή και αλκοολούχα ποτά, οι οποίες είχαν συνολικά θετική επίπτωση στον πληθωρισμό κατά,29 ποσοστιαίες μονάδες. 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% Γράφημα 4. Πληθωρισμός με βάση τον ΔΤΚ και Δομικός Πληθωρισμός Πληθωρισμός Δομικός Πληθωρισμός Γράφημα 5. Εξέλιξη Τιμών Εμπορεύσιμων και Μη Αγαθών % ετήσιες μεταβολές Δείκτης Αγαθών Δείκτης Υπηρεσιών Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε χαμηλό επίπεδο και το 215 σε συνδυασμό με την αδυναμία ανακάμψεως της πραγματικής ζήτησης της οικονομίας είναι οι κύριοι παράγοντες που διατηρούν τον πληθωρισμό σε αρνητικό έδαφος και το 215. Αύξηση του πληθωρισμού αναμένεται το 216, με την ανάκαμψη της οικονομίας. Η υποτονική ζήτηση αντανακλάται στην διατήρηση του δομικού πληθωρισμού στο -,8% και τον Απρίλιο 215. Η μείωση αποδίδεται πρωτίστως στα αγαθά (Απρίλιος 215:-2,6%) αλλά και τις υπηρεσίες (Απρίλιος 215: -1,3%). Όπως εμφαίνεται στο Γράφημα 5, οι τιμές των εμπορεύσιμων υπηρεσιών μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 214 μειώνονταν με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι οι τιμές των αγαθών. Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε τους τελευταίους μήνες του 214 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αγορά Εργασίας: Σύμφωνα με τα μηνιαίαεποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία-της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σημαντικά κατά 7,5% (97,5 χιλ.) τον Φεβρουάριο 215, σε ετήσια βάση, ενώ οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,6% (55,5 χιλ.). Κατά συνέπεια το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 25,4% τον Φεβρουάριο 215, έναντι 27,2% τον Φεβρουάριο 214. Γράφημα 6. Ετήσια Μεταβολή της Απασχόλησης: 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -1% % μέση ετήσια μεταβολή -11% -12% Η ετήσια μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 42,1 χιλ. άτομα δεν συνοδεύθηκε από αντίστοιχη αύξηση του μη ενεργού πληθυσμού, που αντίθετα μειώθηκε κατά 1,2 χιλ., με αποτέλεσμα να μειωθεί ο πληθυσμός ικανός προς εργασία κατά 52,2 χιλ. Η συνεχής αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό σε συνάρτηση με τη μείωση του μη ενεργού πληθυσμού μπορεί να μειώνει μεν το ποσοστό ανεργίας, φαλκιδεύει, όμως, τον παραγωγικό συντελεστή εργασίας εμποδίζοντας την δυναμική μείωση των ανέργων και τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας κατά ηλικιακή ομάδα, επισημαίνεται η σημαντική μείωση της ανεργίας στα ηλικιακά κλιμάκια ετών σε 5,1% τον Φεβρουάριο 215 (Φεβρουάριος.214: 56,4%) και έτη σε 31,3% (Φεβρουάριος 214: 36,%). Αντίθετα, στο κρίσιμη ηλικιακή ομάδα έτη αυξήθηκε το ποσοστό των ανέργων στο 21,3% τον Φεβρουάριο 215 από 2,6% τον Φεβρουάριο 214, ενώ μεταξύ των ετών το ποσοστό των ανέργων παρουσίασε ανεπαίσθητη μείωση (Φεβρουάριο 215: 17,8%, Φεβρουάριος 214: 17,9%). Από την άλλη πλευρά, θετικές κρίνονται οι εξελίξεις που καταγράφονται στην καθαρή ροή απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (απασχόληση-αποχωρήσεις) το πρώτο τετράμηνο 215 με βάση το πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς σημειώθηκε ικανοποιητική αύξηση της απασχόλησης. 2

3 Ειδικότερα, οι καθαρές ροές μισθωτής απασχόλησης ενισχύθηκαν σημαντικά το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 215, καθώς οι προσλήψεις μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα υπερέβησαν τις αναχωρήσεις κατά 18,4 χιλ. άτομα, έναντι 11,5 χιλ. άτομα το αντίστοιχο διάστημα 214. Η επίδοση του ισοζυγίου στο τετράμηνο 215 αποτελεί την υψηλότερη πρώτου τετραμήνου έτους από το 21, όπως εμφαίνεται στο Γράφημα 7. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση των προσλήψεων κατά 72, χιλ. άτομα το τετράμηνο 215, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος 214, αύξηση η οποία υπερκάλυψε την αύξηση των αποχωρήσεων (65,1 χιλ.) που σημειώθηκαν στο ίδιο διάστημα Γράφημα 7. Καθαρή Ροή της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε χιλ., Ιανουάριος-Απρίλιος 25,2 4,2-13,7 7, -29,5 11,5 2,5 18,4 Καθαρή Ροή -32,7 Απασχόλησης Πηγή: Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ Προσλήψεις Απολύσεις Σημαντική συμβολή στην αύξηση των προσλήψεων τον Απρίλιο 215 είχαν οι συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς και οι συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης, που αποτελούν συνολικά το 43,2% των νέων προσλήψεων (Γράφημα 8). Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 215, το ποσοστό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 56,8% του συνόλου, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης ανήλθαν σε 28,6%, ενώ οι συμβάσεις της εκ περιτροπής απασχόλησης ανήλθαν σε 14,6%. Γράφημα 8. Ποσοστιαία Κατανομή Νέων Προσλήψεων ανά Είδος Σύμβασης Εργασίας, Ιανουάριος-Απρίλιος 215 Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ Εκ περιτροπής; 14,65% Μερική; 28,57% Πλήρης; 56,78% Ο Απρίλιος 215 είναι ο τρίτος κατά σειρά μήνας που εμφανίζει θετική καθαρή ροή απασχόλησης, καθώς το διάστημα Σεπτεμβρίου 214-Ιανουαρίου 215 το ισοζύγιο ήταν αρνητικό. Πάντα τον Απρίλιο, οι ροές απασχόλησης εμφανίζονται πάντα θετικές, αν και ο Απρίλιος 215 παρουσιάζει την υψηλότερη θετική επίδοση. Θετική εξέλιξη κρίνεται η υψηλότερη καθαρή αύξηση της απασχόλησης τον Απρίλιο 215 καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 3-44 ετών που θεωρείται η πιο παραγωγική. Τέλος, η μεγαλύτερη θετική ροή απασχόλησης καταγράφεται στους τομείς των καταλυμάτων και τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Βιομηχανική Παραγωγή: Βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα της βιομηχανίας στο πρώτο τρίμηνο του 215. Συγκεκριμένα, η μεταποιητική παραγωγή σημείωσε τον Μάρτιο 215, σημαντική αύξηση κατά 8,2% (Φεβρ.215: +5,8%), σε ετήσια βάση, για τρίτο κατά σειρά μήνα, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 215 η αύξησή της ανήλθε στο 5,7% (δίμηνο 215: +4,5%), έναντι οριακής μείωσης κατά,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 214 (βλ. Πίνακα). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής οφείλεται κατά σημαντικό βαθμό στην παραγωγή διυλισμένου πετρελαίου, λόγω της υψηλής στάθμισης του κλάδου στον δείκτη, όπως και στην άνοδο της παραγωγής των βασικών μετάλλων και της βιομηχανίας τροφίμων. Ειδικότερα, σχετικά με την εξέλιξη των κλάδων της μεταποίησης στο πρώτο τρίμηνο 215, σημειώνεται ότι 14 από τους 24 κλάδους της κατέγραψαν άνοδο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο 215 αυξήθηκε η παραγωγή σε βασικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας όπως: Της βιομηχανίας τροφίμων (3,2%), της ποτοποιίας (+4,%), της καπνοβιομηχανίας (+35,%),λόγω σημαντικών εξαγωγών, των βασικών μετάλλων (+4,6%), λόγω επίσης αύξησης της ζήτησης από το εξωτερικό, των διυλιστηρίων (+17,5%), της χαρτοποιίας (+4,8%), των ηλεκτρονικών υπολογιστών (+53,1%), της βιομηχανίας χημικών προϊόντων (+3,1%), της φαρμακοβιομηχανίας (+1,7%), της (αναθέρμανσης) της παραγωγής του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών και κυρίως ναυπηγίων (+12,3%), των άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (+7,6%), που αφορούν κυρίως παραγωγή εμπιστευτικών προϊόντων (+7,3%) και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+7,3%). Αντίθετα, συνεχίζεται η πτώση της παραγωγής της οικοδομήσιμης ξυλείας (-12,9%) και της τσιμεντοβιομηχανίας (-8,3%), εξαιτίας κυρίως της επιβράδυνσης της προόδου των έργων βασικής υποδομής και της στασιμότητας της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς επίσης της βυρσοδεψίας (- 19,9%) και των ειδών ένδυσης και υπόδησης (- 11,3%). Επισημαίνεται ότι η αύξηση της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής υστέρησε (1 ο 3μηνο 215: +2,3%), έναντι της αύξησης μεταποιητικής βιομηχανίας (+5,7%), εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των Ορυχείων και Λατομείων (1 ο 3μηνο: +2,3%, 1 ο 3μηνο 214: -2,5%). Ειδικότερα η εξορυκτική παραγωγή επηρεάσθηκε δυσμενώς, 3

4 Απρ-11 Ιουλ-11 Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Απρ-13 Ιουλ-13 Οκτ-13 Ιαν-14 Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων λόγω της μείωσης: (α) της εξόρυξης Νικελίου (- 15,3%), εξαιτίας των χαμηλών τιμών που σχηματίσθηκαν στη διεθνή αγορά, (β) της μείωσης της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, λόγω της αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, που προέκυψε από την πληθώρα υδάτων στα φράγματα (-11,9%) και (γ) της εξόρυξης αμμοχάλικα και μάρμαρου (-15,3%), εξαιτίας της επιβράδυνσης των δημοσίων έργων και της μείωσης της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου (-16.5%). Κλάδοι Μεταποίησης (εκατοστιαίες μονάδες) 1ο 3μηνο 215 1ο 3μηνο 214 Παράγωγα πετρελαίου 3,44 -,8 Τρόφιμα,66,2 Καπνός,62 -,35 Βασικά μέταλλα,46,87 Ηλεκτρινικοί υπολογιστές,39,23 Ποτά,26,31 Χημικά προϊόντα,22,26 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός,15 -,44 Χαρτί και προϊόντα,14,2 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη,13,22 Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα,11 -,11 Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών,4 -,15 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες,3,3 Κλωστουφαντουργικές ύλες,1 -,27 Έπιπλα -,1,2 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων -,1 -,36 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων -,2,5 Μηχανοκίνητα οχήματα -,3,12 Δέρματα-είδη υπόδησης -,4 -,5 Ξύλο και φελλός -,4 -,8 Εκτυπώσεις -,8,4 Ενδυση Υποδυση -,15 -,13 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού -,17,32 Μη μεταλικά ορυκτά -,41,17 Σύνολο Μεταποίησης 5,69 -,1 Συμβολή των κλάδων στη μεταβολή του συνόλου της Mεταποίησης Η ανάκαμψη της μεταποίησης παραμένει εύθραυστη, παρά τη βελτίωση που σημείωσε στο πρώτο τρίμηνο, ένεκα των περιορισμών της εγχώριας ζήτησης και της μεταβλητότητας της εξωτερικής ζήτησης, όπως αποτυπώνεται και στις μεταβολές του PMI στη διάρκεια του 214 αλλά και των πρώτων μηνών του 215. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλάται στους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ, που καταγράφουν πλέον σχετική στασιμότητα των εκτιμήσεων, μετά την πτώση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών τον Απρίλιο 215 στις 84,6 μον., από 88,8 τον Μάρτιο 214. Κατά συνέπεια στο πρώτο τετράμηνο 215 ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στη βιομηχανία υποχώρησε στις 86,5μον. (κατά μέσο όρο), έναντι 9,5 μον. στο αντίστοιχο διάστημα του 214. Η αναμενόμενη στερέωση και ενίσχυση της διαδικασίας ανάκαμψης της οικονομίας, που προσδοκάται στα επόμενα τρίμηνα, αναμένεται να ενισχύσουν τη μεταποιητική παραγωγή, ενώ η αύξηση της παραγωγής θα επιταχυνθεί με την ανάκαμψη και του κατασκευαστικού τομέα, όπως ανέκαθεν συνέβαινε. Αναφορικά με τη συμβολή των επιμέρους κλάδων της μεταποιητικής παραγωγής κατά σειρά σημασίας στο πρώτο τρίμηνο του 215 σημειώνεται η εμφατική συμβολή του κλάδου των διυλιστηρίων ακολουθούμενος από τη βιομηχανία τροφίμων, την καπνοβιομηχανία, τη χαλυβουργία και τους ηλεκτρονικούς πλέον υπολογιστές. Αντίθετα, αρνητικά επέδρασαν η τσιμεντοβιομηχανία, τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, οι εκτυπώσεις, η οικοδομήσιμη ξυλεία και η βυρσοδεψία. Πωλήσεις ΙΧ Αυτοκινήτων: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕλλάδος, νέα σημαντική αύξηση του αριθμού των ΙΧ νέων επιβατικών αυτοκινήτων σημειώθηκε και τον Απρίλιο 215, καθώς οι νέες εγγραφές ανήλθαν στις (Μάρτιος 215: 8.282), σημειώνοντας συνεπώς σημαντική αύξηση κατά 52,5%, σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 1,4% τον Απρίλιο 214. Κατά συνέπεια στο πρώτο τετράμηνο του 215 οι νέες εγγραφές ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν στις από στο αντίστοιχο τετράμηνο του 214, παρουσιάζοντας ευρεία άνοδο κατά 27,6%, έναντι αύξησης κατά 18,4%, που κατέγραψαν στο πρώτο τετράμηνο του 214. Αξιοπαρατήρητο, πάντως, είναι το γεγονός της συνεχούς αύξησης των πωλήσεων μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκίνητων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσοστιαία αναλογία τους διαμορφώθηκε στο 23,8% επί των συνολικών νέων εγγραφών στο πρώτο τετράμηνο του 215, έναντι 14,2% και 1,3% που αναλογούσαν στο πρώτο τετράμηνο του % 4% 2% % -2% -4% -6% Γράφημα 9. Πωλήσεις νέων ΙΧ Αυτοκινήτων (% ετήσια μεταβολή) 6 month mov.avg. Η βελτίωση των μεγεθών στην αγορά του αυτοκινήτου αποτυπώνεται και στην ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών του κλάδου (ΙΟΒΕ), που ανήλθαν κατά μέσο όρο στις 114,4 μονάδες το 214, από 81,8 το 213 (+39.9%) και 6,7 το 212 (+34,8%), ενώ καλυτέρευση σημειώθηκε και στο πρώτο τετράμηνο 215, καθώς ο σχετικός μέσος δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε στις 17,4 μον. από 13,6 στο πρώτο τετράμηνο 214. Μάλιστα το ισοζύγιο των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου των ΙΧ αυτοκινήτων βελτιώθηκε τον Απρίλιο φθάνοντας στις +8 μον. από +5 τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις των πωλήσεων για το προσεχές 3-μηνο (Απρίλιος 215:+16 Μάρτιος 215: -2). Ειδικότερα, το 214 ο κύκλος εργασιών (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) αυξήθηκε κατά 24,9%, σε ετήσια 4

5 Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων βάση, έναντι μείωσης κατά 3,3% το 213 και πτώσης κατά 35,8% το 212. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η δαπάνη για εισαγωγή αυτοκινήτων (πηγή: Τ.τ.Ελλάδος) κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 26,8% συνολικά το 214 ( 1,7 δισ.), από αύξηση κατά 11,1% το 213 (,9 δισ.), ενώ στο πρώτο δίμηνο του 215 ανήλθε στα 227 εκατ. σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 24,1% σε ετήσια βάση. Η συνεχής άνοδος του αριθμού των επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης, οφείλεται εν πολλοίς και στη ζήτηση από τις εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων προκειμένου να ικανοποιήσουν την αυξημένη τουριστική κίνηση του 215, καθώς και στη στροφή από μεσαίους κυρίως εισοδηματίες σε αγορές αυτοκινήτων, λόγω ματαιώσεως σχεδίων αποκτήσεως κατοικίας. Οικοδομική Δραστηριότητα: Σημαντική αύξηση παρουσίασε και τον Φεβρουάριο 215 η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, ο όγκος των ιδιωτικών οικοδομών (κατοικήσιμων και μη κτιρίων) αυξήθηκε κατά 36,6% (:972 χιλ. κυβ. μέτρα), έναντι μείωσης κατά 5,% που κατεγράφη τον Φεβρουάριο 214 (:712 χιλ. κυβ. μέτρα) (Γράφημα). Κατά συνέπεια στο πρώτο δίμηνο του 215 παρατηρήθηκε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 25,4%, έναντι σωρευτικής πτώσης κατά 25,8% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Γράφημα 1. Όγκος Οικοδομικής Δραστηριότητας (% ετήσια μεταβολή) 6 month mov.avg. Σημειώνεται ότι στους πρώτους μήνες του 215 παρατηρούνται σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια, που δεν προορίζονται για κατοικίες, όπως επεκτάσεις μεταποιητικών μονάδων, επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα και τουριστικά καταλύματα, στη Βόρειο και Νησιωτική κυρίως Ελλάδα και ειδικότερα σε περιφέρειες, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος η Θεσσαλία και τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου, στα οποία σημειώθηκε η σημαντικότερη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, λόγω αύξησης; Και επέκτασης των τουριστικών καταλυμάτων Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι επειδή η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητας έχει πλέον περιέλθει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αρκεί και η έκδοση μικρού αριθμού αδειών για επένδυση σε ιδιωτικά κτίρια μιας περιφέρειας, ώστε να επηρεάσει θετικά όχι μόνο όλη την περιοχή ακόμα και το σύνολο της χώρας. Αντίθετα, συνεχίζεται η αρνητική εικόνα στην κατασκευή κατοικιών, καθώς τον Ιανουάριο 215 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ολοκληρώθηκαν μόλις 58 νέες οικιστικές μονάδες, έναντι 736 τον Ιανουάριο 214. Σημειωτέον ότι συνολικά το 214 ο αριθμός των νέων κατοικιών περιορίσθηκε στις από το 27 και το 28 (Γράφημα 6). Τα στοιχεία αυτά υποστηρίζονται και από τις επιχειρηματικές προσδοκίες στην «Κατασκευή Κατοικιών» (ΙΟΒΕ), οι οποίες στο τετράμηνο 215 περιορίσθηκαν στις 27,9 μονάδες, από τις 57,4 μονάδες του πρώτου τετραμήνου Γράφημα 11. Αριθμός Νέων Κατοικιών - Ιανουάριος Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η διαμόρφωση της στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών μετά την μείωση των εβδομαδιαίων αποθεμάτων στις ΗΠΑ και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Υεμένη, προβληματίζει τους επενδυτές, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Η προαναφερθείσα άνοδος σε συνδυασμό με την βελτίωση των οικονομικών δεικτών στη Ζώνη του Ευρώ έχει οδηγήσει σε αναστροφή της ισχύουσας επί μακρό χρονικό διάστημα, ανοδικής τάσης στην αγορά ομολόγων. Η υποχώρηση των βασικών επιτοκίων κεντρικών τραπεζών σε μηδενικά ή αρνητικά επίπεδα συνέβαλε στην ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στις ομολογιακές αγορές. Οι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις των ομολόγων της Ζώνης του Ευρώ, άρχισαν να υποχωρούν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 1- ετές γερμανικό ομόλογο του οποίου η απόδοση ανήλθε στο,777% στις 7 Μάιου, από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του,49% που είχε καταγράψει στις 17 Απριλίου. Οι επενδυτές προβληματίζονται στο κατά πόσο οι πρόσφατες ρευστοποιήσεις αποτελούν μια προσωρινή κατάσταση ή μια στάση πριν την επανεμφάνιση ενός νέου κύκλου ρευστοποιήσεων. Η βελτίωση της οικονομίας της Ευρωζώνης, όπως καταγράφηκε με την πορεία του ΑΕΠ το 1 ο 3μηνο 215 μπορεί να αποτελέσει ένα στήριγμα για διατήρηση των ρευστοποιήσεων στις αγορές ομολόγων αλλά με ηπιότερο τρόπο. Η επιφυλακτική συμπεριφορά των επενδυτών μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι μετρήσεις τόσο σε τριμηνιαία (,4%) όσο και ετήσια βάση (1,%) δεν ήσαν αρκετά ισχυρές αλλά και στην απουσία των 5

6 Απρ-13 Ιουν-13 Αυγ-13 Οκτ-13 Δεκ-13 Φεβ-14 Απρ-14 Ιουν-14 Αυγ-14 Οκτ-14 Δεκ-14 Φεβ-15 Απρ-15 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων λεπτομερειών σχετικά με τα κύρια συστατικά της ανόδου του ΑΕΠ. Είναι σαφές ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο διόρθωσης των τιμών στην αγορά ομολόγων που ήταν αναγκαία. Η διάρκεια της διάρθρωσης θα εξαρτηθεί από το εάν η τιμή του πετρελαίου κινηθεί υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα (Brent $67,11 /b) και το βαθμό ευρωστίας των οικονομιών των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης. ΗΠΑ Εμπορικό ισοζύγιο. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα $51,4 δισ. τον Μάρτιο (υψηλό από Οκτ.28) από $35,9 δισ. τον Φεβρουάριο. Η άνοδος του ελλείμματος ήταν μεγαλύτερη της αναμενόμενης και προήλθε κυρίως από την αύξηση των εισαγωγών κατά 7,7% (μηνιαία μεταβολή), εν αντιθέσει με τις εξαγωγές που αυξήθηκαν μόλις κατά,9%. -1 Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε λόγω ανόδου των εισαγωγών ($ δισ.) αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο (-1,9) από τον Ιούν.212. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης αποτελεί έναν σταθμικό μέσο 19 επιμέρους δεικτών, που σχετίζονται με την απασχόληση και τις αμοιβές στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η πρόσφατη μέτρηση του δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας το 2ο 3μηνο 215. Επίσης, η αύξηση των μέσων ωριαίων αποδοχών κατά 2,2% σε ετήσια βάση, απέχει πολύ από το 3,%-3,5% που η Fed θεωρεί ως φυσιολογικό ρυθμό αύξησης των μισθών για μία υγιή οικονομία. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Fed θα αναγκαστεί να περιμένει να εδραιωθεί η ανάκαμψη και στην αγορά εργασίας προτού προβεί σε άνοδο των επιτοκίων της. 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, To ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς τον Απρίλιο 7,6 7,5 7,5 7,3 7,2 7,2 7,2 7, 6,7 6,6 6,7 6,6 6,2 6,3 6,1 6,2 6,1 5,9 5,7 5,8 5,6 5,7 5,5 5,5 5, ,9-43,2-41,4-4,7-39,9-41,9-39,5-45,6-43,4-45,6-42,7-51,4 Απρ-14 Μαϊ-14 Ιουν-14 Ιουλ-14 Αυγ-14 Σεπ-14 Οκτ-14 Νοε-14 Δεκ-14 Ιαν-15 Φεβ-15 Μαρ-15 Πηγή: Bloomberg Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) Πηγή: US Census Bureau Η αύξηση των εισαγωγών τον Μάρτιο ήταν εν μέρει αναμενόμενη, καθώς τον Φεβρουάριο οι εισαγωγές είχαν μειωθεί λόγω των εργασιακών προβλημάτων σε αρκετούς λιμένες των Δυτικών Ακτών. Δείκτης PMI Markit. Ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit (τελική μέτρηση) υποχώρησε στις 57, μονάδες τον Απρίλιο (χαμηλό 3 μηνών) από 59,2 τον Μάρτιο. Ωστόσο, παρά την πτώση του, ο δείκτης διαμορφώνεται υψηλότερα από τις 55,4 μονάδες, που αποτελούν τον μέσο όρο των τελευταίων έξι ετών. Παρόμοια πορεία ακολούθησε ο δείκτης PMI Markit για τις υπηρεσίες ο οποίος υποχώρησε στις 57,4 μονάδες τον Απρίλιο, έναντι 59,2 τον Μάρτιο. Ωστόσο ο δείκτης διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου (55,9 μνδ) της εξαετίας. Ανεργία. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς στο 5,4% τον Απρίλιο από 5,5% τον Mάρτιο. Επιπλέον, τον Απρίλιο, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά,1% σε μηνιαία βάση και κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος όρος ωρών απασχόλησης παρέμεινε αμετάβλητος στις 34,5 ώρες. Επιπλέον, η ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναμικού προς τον ενεργό πληθυσμό, αυξήθηκε οριακά στο 62,8% τον Απρίλιο από 62,7% τον Μάρτιο, εξακολουθώντας να παραμένει στα χαμηλά επίπεδα της δεκαετίας του 7. Παράλληλα, ο σύνθετος δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed (Labour Market Conditions Indicator) επιδεινώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, Εαρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τις εαρινές προβλέψεις της για την πορεία των οικονομιών της Ζώνης του Ευρώ. Σύμφωνα με την Έκθεση αναμένεται ανάκαμψη των οικονομιών της ΖτΕ και για το 215, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει στο 1,5% υψηλότερα σε σχέση με τις χειμερινές προβλέψεις (1,3%). Όσον αφορά το 214 η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο,9% στη ΖτΕ, ήτοι οριακά υψηλότερα από τις χειμερινές εκτιμήσεις (,8%). Η προς τα πάνω αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για το 215, οφείλεται στη χαμηλή τιμή του πετρελαίου, στο εξασθενημένο ευρώ, στην πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και στην υιοθέτηση προγράμματος επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους περίπου 32 δισ. για την περίοδο Όσον αφορά το 215, οι μεγαλύτερες αναθεωρήσεις στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ ανάμεσα στις χώρες-μέλη της ΖτΕ έγινε για τη Γερμανία, από το 1,5% (χειμερινές προβλέψεις) στο 1,9%, και την Ελλάδα από το 2,5% στο,5%. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ΖτΕ, ο πληθωρισμός το 214 αναμένεται να διαμορφωθεί στο,4%, ως αποτέλεσμα της χαμηλής τιμής του πετρελαίου, ενώ το 215 αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο,1%. Ωστόσο, το 216 προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 1,5% λόγω ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης, εξασθένησης της επίδρασης των χαμηλών τιμών των αγαθών και της υποτίμησης 6

7 του ευρώ. Η μεγαλύτερη αναθεώρηση σε επίπεδο πληθωρισμού για το 215 αφορά την Ελλάδα. Ειδικότερα, από -,3% που προέβλεπαν οι χειμερινές προβλέψεις στο -1,5%. Eαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιλεγμένες οικονομίες της ΖτΕ ΑΕΠ Πληθωρισμός Ανεργία Στην αγορά εργασίας, η ΕΕ εκτιμά ότι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας ευνοεί την αύξηση της απασχόλησης. Το 214, το ποσοστό της ανεργίας στη ΖτΕ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 11,6% και το 215 αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 11,%. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην αγορά εργασίας εκτιμάται ότι θα συμβάλουν θετικά τα επόμενα έτη στην υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στη ΖτΕ και συγκεκριμένα στο 1,5% το 216. Εντούτοις, οι διαφορές στην ανεργία ανάμεσα στα κράτη-μέλη θα παραμείνουν μεγάλες. Δείκτης PMI Markit ΖτΕ,9 1,5 1,9,4,1 1,5 11,6 11, 1,5 Γερμανία 1,6 1,9 2,,8,3 1,8 5, 4,6 4,4 Γαλλία,4 1,1 1,7,6, 1, 1,3 1,3 1, Ολλανδία,9 1,6 1,7,3,2 1,3 7,4 7,1 6,9 Ιταλία -,4,6 1,4,2,2 1,8 12,7 12,4 12,4 Ισπανία 1,4 2,3 2,5 -,2 -,6 1,1 24,5 22,4 2,5 Ιρλανδία 4,8 3,6 3,5,3,4 1,5 11,3 9,6 9,2 Ελλάδα,8,5 2,9-1,4-1,5,8 26,5 25,6 23,2 Πορτογαλία,9 1,6 1,8 -,2,2 1,3 14,1 13,4 12,6 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 215. Ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit μειώθηκε οριακά στις 53,9 μονάδες τον Απρίλιο από 54, μονάδες τον Μάρτιο, έναντι 53,5 μον. που ήταν η πρώτη εκτίμηση. Η αναθεώρηση της εκτίμησης προς τα πάνω οφείλεται κυρίως στην άνοδο του κλάδου των υπηρεσιών στην Ισπανία και την άνοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλα τα κράτημέλη εκτός της Γαλλίας. Αναλυτικότερα, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος του ενοποιημένου δείκτης PMI Markit στην Ισπανία, από τις 56,9 μον. τον Μάρτιο στις 59,1 μονάδες τον Απρίλιο, προερχόμενη κυρίως από την άνοδο του επιμέρους δείκτη για τον κλάδο των υπηρεσιών. Στη Γερμανία ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit μειώθηκε στις 54,1 μον. τον Απρίλιο από 55,4 μον. τον Μάρτιο, εξαιτίας της οριακής πτώσης που σημειώθηκε στον κλάδο των υπηρεσιών και της μεταποίησης. Συνολικά, όμως, ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit στη Γερμανία προοιωνίζει σταθερή ανάπτυξη για τη μεγαλύτερη οικονομία της ΖτΕ. Στην Ιταλία, ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit αυξήθηκε τον Απρ.215 στις 53,9 μον., με αποτέλεσμα να σημειώσει υψηλό 1 μηνών. Αντιθέτως, στη Γαλλία, ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit μειώθηκε στις 5,6 μον. τον Απρίλιο από 51,4 μονάδες τον Μάρτιο, καθώς η επιδείνωση των στοιχείων για την μεταποίηση αντιστάθμισε τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στον κλάδο των υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας της επιδείνωσης, η ασθενής τελική ζήτηση η οποία κρατά τις τιμές χαμηλά, όταν την ίδια στιγμή το κόστος των πρώτων υλών αυξάνεται, με αποτέλεσμα να συμπιέζονται τα περιθώρια κέρδους οπότε και δεν αναμένεται να υπάρξει βελτίωση όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, ενθαρρυντικό στοιχείο για την οικονομία της Γαλλίας αποτελούν τα στοιχεία για την βιομηχανική παραγωγή και την μεταποίηση αφού αυξήθηκαν τον Απρίλιο ετησίως κατά 1,3% και,6%, αντίστοιχα. Αναφορικά με τον δείκτη PMI Markit για τις λιανικές πωλήσεις στη ΖτΕ, αυτός σημείωσε νέα άνοδο τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στις 49,5 μον., που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 1 μηνών, από 48,6 τον Μάρτιο. Σε παρόμοια πορεία και ο αντίστοιχος δείκτης στη Γαλλία και την Ιταλία αν και παραμένει χαμηλότερα του ορίου των 5 μονάδων, ήτοι 46,2 και 49, μονάδες αντίστοιχα. Ηνωμένο ΒασίλειοΗ ΤτΑγγλίας (ΒΟΕ) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο στο,5% το βασικό της επιτόκιο, στην συνεδρίαση της 11 ης Μαΐου, όπως άλλωστε προέβλεπε η αγορά. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, αποφάσισε επίσης, να διατηρήσει αμετάβλητο στα 375 δισ. το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Κίνα Ττ Κίνας Βασικό επιτόκιο. Η ΤτΚίνας, όπως ήταν αναμενόμενο, στις 1 Μαΐου ανακοίνωσε για τρίτη φορά από τον Νοέμβριο 214, τη μείωση του βασικού της επιτοκίου δανεισμού διάρκειας ενός έτους κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,1% και ισόποση μείωση του επιτοκίου καταθέσεων ενός έτους στο 2,25%. Παράλληλα, η ΤτΚίνας έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να μπορούν να καθορίζουν τα επιτόκια καταθέσεων μέχρι 1,5 φορές υψηλότερα του επιτοκίου αναφοράς, έναντι 1,3 φορές που είχε επιτρέψει τον Μάρτιο. Η μείωση του επιτοκίου δανεισμού θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,5% τον Απρίλιο από 1,4% που ήταν τους δύο προηγούμενους μήνες, λόγω ανόδου των τιμών των τροφίμων κατά 2,7%, έναντι 2,3% τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο -,2% τον Απρίλιο από -,5% τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την αγορά, η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων θα επιδράσει θετικά στην άνοδο του πληθωρισμού προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κυβερνήσεως για 3,% το 215. Εμπορικό ισοζύγιο. Το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε στα $34,1 δισ. τον Απρίλιο από $3,1 δισ. τον Μάρτιο. Η αύξηση ήταν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης υποχώρησης των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές. Ειδικότερα, οι εισαγωγές μειώθηκαν, για έκτο κατά σειρά μήνα, κατά 16,2% σε ετήσια βάση 7

8 6-Ιαν 13-Ιαν 2-Ιαν 27-Ιαν 3-Φεβ 1-Φεβ 17-Φεβ 24-Φεβ 3-Μαρ 1-Μαρ 17-Μαρ 24-Μαρ 31-Μαρ 7-Απρ 14-Απρ 21-Απρ 28-Απρ 5-Μαϊ Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων τον Απρίλιο, έναντι μείωσης κατά 12,7% τον Μάρτιο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αδύναμης εσωτερικής ζήτησης. Παράλληλα, οι εξαγωγές μειώθηκαν, για δεύτερο κατά σειρά μήνα, κατά 6,4% τον Απρίλιο, έναντι μείωσης κατά 15,% τον Μάρτιο λόγω της ισχυροποίησης του γουάν. Σύμφωνα με την αγορά, η διαμόρφωση του πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο σε χαμηλότερο του αναμενόμενου επιπέδου λόγω της υποχώρησης των εξαγωγών, προκαλεί ανησυχίες ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2 ο 3μηνο 215 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 1 ου τριμήνου 215 (7%) με αποτέλεσμα να αναμένονται νέα μέτρα τόνωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας ,5 Το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές ($ δισ.) 35,9 31,6 47,3 49,8 3,9 45,4 Ισοτιμίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου του Σικάγο, οι τοποθετήσεις στο δολάριο ΗΠΑ (USD+DXY) για μη εμπορικές συναλλαγές (specs) την εβδομάδα που έληξε στις μειώθηκαν κατά $2,7 δισ. με τις συνολικές καθαρές (αγορές μείον πωλήσεις) θέσεις να διαμορφώνονται σε θετικό επίπεδο για 52η εβδομάδα και συγκεκριμένα στα $38,84 δισ. Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για μη εμπορικές συναλλαγές (specs), την εβδομάδα που έληξε στις μειώθηκαν κατά συμβόλαια με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές (αγορές μείον πωλήσεις) θέσεις να διαμορφωθούν στα συμβόλαια από την προηγούμενη εβδομάδα. 54,5 49,6 6, 6,6 Απρ-14 Ιουν-14 Αυγ-14 Οκτ-14 Δεκ-14 Φεβ-15 Απρ-15 Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Κίνας δισ. Όσο η αξία των specs θέσεων εναντίον (short) του ευρώ δεν υποχωρεί κάτω των 2 δισ. δεν αντιστρέφεται η αρνητική εικόνα για το ευρωπαικό νόμισμα. 3,1 34,1 επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει χρονικά την κίνηση. Θετικά επηρεάζει το ευρώ η μείωση της επιτοκιακής διαφοράς μεταξύ των 1-ετών ομολόγων ΗΠΑ- Ζώνης Ευρώ. Η πορεία του ευρώ θα εξαρτηθεί τις επόμενες ημέρες από την ανακοίνωση του ΑΕΠ στη Ζώνη του Ευρώ για το 1 ο 3μηνο 215. Εάν η μέτρηση είναι υψηλότερη των προσδοκιών της αγοράς θα λειτουργήσει υπέρ του ευρώ. Η στερλίνα στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας εμφανίζει τάσεις ενίσχυσης (1,5484 USD/GBP,,7194 GBP/EUR), καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Μαΐου, αλλά και η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου, λειτουργούν υπέρ της στερλίνας. Θετικά επηρεάζει την στερλίνα, η διαμόρφωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο (,5%, μηνιαία μεταβολή) υψηλότερα του προσδοκώμενου από την αγορά (,%). Αγορές ομολόγων Η πορεία του προγράμματος QE της ΕΚΤ. Ρευστοποιήσεις σε εβδομαδιαία βάση, λόγω ανόδου της τιμής του πετρελαίου και της βελτιωμένης εικόνας που εμφανίζει η οικονομία της Ζώνης του Ευρώ. Ωστόσο, οι αποδόσεις διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνα με επιστολή του διοικητή της ΕΚΤ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εφαρμογή του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων-qe, πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα, ενώ στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή στη σύνθεση του προγράμματος αγορών. Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ την εβδομάδα μέχρι 8 Μαΐου στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ήταν 13,7 δισ. έναντι 1, δισ. της προηγούμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα ο μέσος εβδομαδιαίος όρος να διαμορφώνεται στα 12,1 δισ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 2,9 δισ. και στην αγορά ABS ύψους 42 εκατ. Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ Πηγή: CFTC,IMM Το δολάριο-ηπα εμφανίσθηκε οριακά ενισχυμένο έναντι του ευρώ στις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται στα 1,114 δολάρια ( ) από 1,118 δολάρια ( ) που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στη συνέχεια άρχισε να περιορίζει τα κέρδη του, παρά τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Ν. Υόρκης, ότι οι -23,8 Σύνολο 8-Μαϊ 1-Μαϊ 24-Απρ 17-Απρ 1-Απρ 3-Απρ 27-Μαρ 2-Μαρ 13-Μαρ 13,7 1, 11,7 11,6 9,2 11,5 14,7 16,6 9,8 Μέσος όρος εβδομάδας 18, Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα δισ. Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών (αγορά) της ελληνικής 1ετίας λήξης 225 στις διαμορφωνόταν μεταξύ 56,4-57,2 ή απόδοση 1,7%-1,9%. Υπενθυμίζεται ότι στις 8

9 το 1-ετές ομόλογο είχε καταγράψει χαμηλό 5,475%. Ρευστοποιήσεις στις αγορές των 1-ετών ομολόγων της Ζώνης του Ευρώ. Γερμανία Ολλανδία Γαλλία Πορτογαλία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Πηγή: Reuters,45,6,6,79,73,89 2,1 2,36 1,5 1,74 1,57 1,74 1,55 1, /5/215 11/5/215 Η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 1ετών και γερμανικών ομολόγων (spread) αυξήθηκε οριακά στις 1.11 μονάδες βάσης από 1.1 μονάδες βάσης που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Η απόδοση του 1-ετούς γερμανικού ομολόγου, το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού της ζώνης του ευρώ, ανήλθε στο,6%. Η 1-ετία της Πορτογαλίας εμφανίζει απόδοση 2,36%, της Ισπανίας 1,74% και της Ιταλίας 1,74%. Η διαφορά απόδοσης του 1- ετούς πορτογαλικού ομολόγου σε σχέση με την αντίστοιχη του 1-ετούς γερμανικού, ανήλθε σε εβδομαδιαία βάση στις 175 μ.β. από 164 μ.β. και του 1-ετούς ιταλικού ομολόγου έναντι του 1-ετούς γερμανικού στις 114 μ.β. από 15 μ.β. Η απόδοση του 1-ετούς ομολόγου των ΗΠΑ διαμορφωνόταν στο 2,18% στις Σε δημοπρασία 3-ετών ομολόγων προέβη στις 12 Μαΐου το δημόσιο στις ΗΠΑ, με στόχο την άντληση ποσού $24 δισ. Ειδικότερα, το επιτόκιο των 3-ετών ομολόγων διαμορφώθηκε στο 1,% (υψηλό 2 μηνών) έναντι,598% της προηγούμενης δημοπρασίας, με συντελεστή κάλυψης στο 3,34% έναντι του μέσου όρου των τελευταίων δέκα δημοπρασιών 3,27%. Η συμμετοχή των ξένων ανήλθε στο 52,7%, έναντι του μέσου όρου 42,%. υπηρεσιών εκπαίδευσης (1,1%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι τιμές των υπηρεσιών υγείας και οι τιμές των μεταφορών (- 1,5%). Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο στο -,5% τον Απρίλιο από,4% τον Μάρτιο, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στις τιμές νερού, ηλεκτρισμού, υγραερίου και άλλων καυσίμων (- 1,5%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις τιμές των μεταφορών (,8%). 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγή: INSTAT Κύπρος Ο πληθωρισμός παραμένει για τρίτο κατά σειρά μήνα πάνω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΑλβανίας Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός, με βάση τον ΔΤΚ, διαμορφώθηκε στο -2,1% τον Απρίλιο, έναντι -1,9% τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε,3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, των πετρελαιοειδών. Την περίοδο Ιαν.-Απρ.215, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -1,7%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε για τρίτο κατά σειρά μήνα και διαμορφώθηκε στο -1,7% τον Απρίλιο, έναντι -1,4% τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 215), ο μέσος ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο -,8% το 215 και στο,9% το 216 από -,3% το 214. Αλβανία ΤτΑλβανίας. Η ΤτΑλβανίας αποφάσισε στην συνεδρίασή της 6ης Μαΐου να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 2,%, (ιστορικά χαμηλό), το οποίο είχε μειώσει στις 28 Ιανουαρίου από το 2,25%. Σύμφωνα με την ΤτΑλβανίας, η απόφαση αυτή βασίστηκε στο ότι η παρούσα νομισματική πολιτική είναι ικανή να συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για πληθωρισμό 2%-4%. Πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,3% τον Απρίλιο από 2,2% τον Μάρτιο και διαμορφώθηκε για τρίτο κατά σειρά μήνα πάνω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΑλβανίας που είναι 2%-4%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις τιμές των 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Σερβία Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγή: CYSTAT Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε για τρίτο κατά σειρά μήνα ΤτΣερβίας Βασικό επιτόκιο. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΣερβίας στις 11 Μαΐου, αποφάσισε να μειώσει το βασικό της επιτόκιο στο 6,5% από 7,%. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο ότι ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός και διαμορφώνεται χαμηλότερα του κάτω 9

10 ορίου του διαστήματος 2,5%-5,5% που έχει θέσει ως στόχο η ΤτΣερβίας, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αδύναμες ως αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης και της μικρής αύξησης των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών. 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, Πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός υποχώρησε, μετά από δύο συνεχείς μήνες ανόδου, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 1,8% τον Απρίλιο από 1,9% τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο,5% τον Απρίλιο από,7% τον Μάρτιο. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, της διασκέδασης και του πολιτισμού. Ωστόσο, ο πληθωρισμός συνέχισε να διαμορφώνεται κάτω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΣερβίας (2,5%-5,5%). 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Ιαν-14 Μαρ-14 Μαϊ-14 Ιουλ-14 Σεπ-14 Νοε-14 Ιαν-15 Μαρ-15 Μαϊ-15 Πηγή: National Bank of Serbia Ρουμανία Η ΤτΣερβίας μείωσε για τρίτο κατά σειρά μήνα το βασικό της επιτόκιο Ο πληθωρισμός υποχώρησε μετά από δύο μήνες ανόδου Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγή: Statistical Office of the Republic of Serbia ΤτΡουμανίας Βασικό επιτόκιο. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΡουμανίας, επικαλούμενη την πορεία του πληθωρισμού και τις προοπτικές του για το , μείωσε στις 8 Μαΐου το βασικό της επιτόκιο (monetary policy rate) στο νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,75% από 2,%, ενώ ταυτόχρονα μείωσε και το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών δεσμεύσεων κατά 2 μ.β. σε RON, στο 8% διατηρώντας σταθερό στο 14% των δεσμεύσεων σε συνάλλαγμα. Επιπλέον, μείωσε το επιτόκιο δανεισμού (Lombard) των τραπεζών από την ΤτΡουμανίας στο 3,25% από 3,75%, ενώ διατήρησε σταθερό το επιτόκιο καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών προς την ΤτΡουμανίας στο,25%. Η μείωση των υποχρεωτικών δεσμεύσεων, σημαίνει πρόσθετη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα περί τα RON 2,8 δισ. ( 67 εκατ.). Η πρόσθετη ρευστότητα αναμένεται να ενισχύσει την πιστωτική επέκταση στην χώρα, η οποία τον Μάρτιο ήταν στο - 3,4% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τον δανεισμό σε εγχώριο νόμισμα. ΠΓΔΜ Πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε θετικό επίπεδο, μετά από οκτώ μήνες αρνητικών μετρήσεων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο,1% τον Απρίλιο από -,3% τον Μάρτιο. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από το 1% που έχει θέσει ως στόχο η ΤτΠΓΔΜ για το 215. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός σημείωσε αύξηση κατά,4% τον Απρίλιο ως αποτέλεσμα κυρίως της ανόδου των τιμών των φρέσκων λαχανικών και φρούτων. 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Ο πληθωρισμός σε θετικό επίπεδο Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγές: FYROM State Statistical Office, National Bank of FYROM Το παρόν δελτίο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχει προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Alpha Bank. Το παρόν δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ούτε προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Επίσης δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Η Alpha Bank δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί το δελτίο αυτό ούτε να προβαίνει σε ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο, γνώμη, πρόβλεψη ή εκτίμηση που περιέχεται σε αυτό μεταβληθεί ή διαπιστωθεί εκ των υστέρων ως ανακριβής. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτών δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται και των απόψεων που διατυπώνονται στο παρόν ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιανδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία θα μπορούσε τυχόν να προκύψει σε σχέση με οποιανδήποτε χρήση του παρόντος και των πληροφοριών που περιέχει εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση αυτού του δελτίου ή τμήματος του πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει την Alpha Bank ως πηγή προελεύσεώς του. 1

11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές) Ετήσια στοιχεία ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές αγοράς) -,4-4,4-5,4-8,9-6,6-3,9,8 Ιδιωτική Κατανάλωση 3, -1, -7,1-1,6-7,8-2, 1,3 Δημόσια Κατανάλωση -2,1 1,6-4,3-6,6-5, -6,5 -,9 Ακαθάριστες Επενδύσεις -6,6-13,2-2,9-16,8-28,7-9,5 2,7 - Κατοικίες -23,8-18,8-26,3-14,8-33,1-27,6-51,8 - Εξοπλισμός 3,9-16,8-23,6-22,8-29,4-4,3 28,3 Ανεργία (%) 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 27,5 26,5 Συνολική Απασχόληση 1,2 -,6-2,6-5,6-8,3-3,7,6 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μέσα επίπεδα) 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5 -,9-1,3 Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 4,9 5,2 -,1-1,8-6,2-7,8-1,5 Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τομέα) 15,9 4,1, -3,1-4, -3,9-3,1 Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -5, -1,4-5,6-3,3 -,9 1,2 1,5 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 19,3 126,8 146, 171,3 156,9 174,9 177,7 Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -14,9-11,2-1,1-9,9-2,4,6,9 Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας έτος Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 διαθέσιμη περίοδος Οικονομική Δραστηριότητα Όγκος Λιανικών Πωλήσεων -8,4-9,1-1,8 2,4 4,8 -,2 -,6 (2μηνο) Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 3,1 6,4 15,2 36, 31,5 35,4 27,6 (4μηνο) Οικοδομική Δραστηριότητα -25,6-21,9 2,2 17,4-11,4 25,4 (2μηνο) Μεταποίηση -1,1-3,9-3, -1,3,3 -,6 5,7 (3μηνο) Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 46, 47,7 48,7 5,5 49,1 49,1 46,5 (Απρ.15) Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 9,8 91,8 91,6 99,8 11,5 11,4 92,7 (Απρ.15) Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 87,8 9,1 85,4 95,6 97,8 95, 84,6 (Απρ.15) Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -69, -73, -65, -5, -52,7-51,6-4,5 (Απρ.15) Πιστωτική Επέκταση Ιδιωτικός Τομέας -3,9-3,9-3,9-3,5-3,5-3,1-2,5 (Μάρ.15) Επιχειρήσεις -4,9-4,7-4,9-4,7-4,7-3,7-2,2 (Μάρ.15) - Βιομηχανία -2,8-1,9-2,8-5,5-4,5-3,3 -,9 (Μάρ.15) - Κατασκευές,6,4,6-2,2-2,6-1,2,5 (Μάρ.15) - Τουρισμός -2,6-1,5-2,6-1,5-1,3 -,6-1,2 (Μάρ.15) Νοικοκυριά -3,5-3,6-3,5-3, -2,9-2,9-3, (Μάρ.15) - Καταναλωτική Πίστη -3,9-4,8-3,9-2,7-2,5-2,8-2,5 (Μάρ.15) - Στεγαστικά Δάνεια -3,3-3,2-3,3-3,2-3,1-3, -3,3 (Μάρ.15) Τιμές Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -,9-1, -2,2-1,5 -,6-1,8-2,1 (Απρ.215) Δομικός Πληθωρισμός -1,7-2, -2,1-1,2, -,7 -,8 (Απρ.215) Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων -1,9-1,2-9,6-7,9-7, -5,8-3,9 (3μηνο) Επιτόκια Ταμιευτηρίου,38,37,32,27,2,15,13 (Μαρ.15) Δάνεια προς επιχειρήσεις 7,34 7,29 7,21 7,8 6,56 6,38 6,25 (Μαρ.15) Καταναλωτικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 1,47 1,83 1,82 9,79 8,55 8,74 8,55 (Μαρ.15) Στεγαστικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 3,7 2,99 2,99 3,22 3,44 3,37 2,99 (Μαρ.15) Απόδοση 1-ετούς Ομολόγου 1,5 1,23 8,6 6,17 6,3 9,75 1,47 (Απρ.15) ΑΕΠ σε σταθερές τιμές -3,9-2,6-3,1,3 2, 1,2,1 (3μηνο) Τελική Κατανάλωση -3, -2,6 1,1 1, 1,9,6,8 (214) Επενδύσεις -9,5-2,3-8,7-6, 2,7 17,9 2,7 (214) Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 2,1 6,9-5, 9,5 6,9 1,8 9, (214) Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -1,6 9,2-7,5 9,3 3, 17,3 7,4 (214) Ισοζύγιο Πληρωμών σε δισ. Εξαγωγές Αγαθών 22,5 5,8 5,7 6, 6,1 2, 3,2 (Φεβ.15) Εισαγωγές Αγαθών 39,8 1,4 1, 1,5 1,6 3,5 6,4 (Φεβ.15) Εμπορικό Ισοζύγιο -17,2-4,6-4,3-4,5-4,5-1,5-3,2 (Φεβ.15) Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 21,4 11,3 3,3 4,7 9,6 1, 1,6 (Φεβ.15) Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών 1,1 5, -1,3 -,2 5,1 -,7-1,8 (Φεβ.15) Χρηματιστήριο Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 1.162,7 1.14, , ,3 1.61,6 826,2 822,9 (Απρ.15) (% μεταβολή ΓΔ) 28,1 37,2 28,1 43,3 4,7-28,9-33,2 (Απρ.15) Χρηματιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 39,6 31,6 39,6 41,3 36,7 29, 2,7 (Απρ.15) Πηγή: Τράπ εζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ. 11

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ρούβλι, απάνες ενίσχυση Η.Π.Α. Εκ νέου στο 5%, την είσοδο µού για ΕΛΛΑ ΑΑ εκλογής Προέδρου συνεχεία εκτιµήσεις Ελλάδος για την και των NIKKEI 225 SMI

ρούβλι, απάνες ενίσχυση Η.Π.Α. Εκ νέου στο 5%, την είσοδο µού για ΕΛΛΑ ΑΑ εκλογής Προέδρου συνεχεία εκτιµήσεις Ελλάδος για την και των NIKKEI 225 SMI Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονοµία της Ρωσίας αναµένεται να ολισθήσει σε ύφεση το 2015, υφιστάµενη τις συνέπειες των οικονοµ ικών κυρώσεων που επέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα