Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το"

Transcript

1

2

3 Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, όλες οι κατηγορίες νοικοκυριών και καταναλωτών που εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ή εμπίπτουν σε ειδικές ρυθμίσεις πιστοποιούνται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον έχει υποβληθεί παρόμοιο αίτημα και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης είναι λογικό ένας καταναλωτής να ζητά έναν διακανονισμό της πληρωμής του με τη ΔΕΗ προκειμένου να μην καταβάλει κάτι που τελικώς δεν οφείλει να καταβάλει. Για τη συντριπτική, όμως, πλειονότητα των καταναλωτών που πρέπει να συγκαταβάλουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και το ειδικό τέλος ακινήτων δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος. Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει τον λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση, την οποία καλλιεργούν ενδεχομένως και ορισμένα στελέχη της ΔΕΗ κατά παράβαση του νόμου και των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί για την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι δεν έχει διακοπεί σε κανέναν πολίτη, άξιο προστασίας που έχει πραγματική αδυναμία καταβολής του ειδικού τέλος ακινήτων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό διασφαλίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, στις οποίες όποιος έχει δικαίωμα να υπαχθεί μπορεί να υπαχθεί με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία.

4 Ξεφυλλίστε την φορολογική ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση. WEEKLY TAX news 4/192

5 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ By thodoris, on February 29th, 2012 Μια ιδιαίτερα χρήσιμη κατηγορία αποφάσεων που αναρτώνται δημόσια μέσω του προγράμματος Διαύγεια, είναι αυτές που αφορούν οικονομικά δεδομένα και συγκεκριμένα οι τύποι απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΩΡΕΑ. Μια κατάλληλη αξιοποίηση των μεταδεδομένων αυτών των τύπων απόφασης θα επέτρεπε την δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης των δαπανών του δημοσίου τα οποία θα ήταν χρήσιμα όχι μόνο για λόγους διαφάνειας/λογοδοσίας αλλά επίσης και ως υποβοηθητικά στην λήψη αποφάσεων σχετικών με την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικά από τη στιγμή που το πρόγραμμα συνοδεύεται από ένα δικτυακό API το οποίο παρέχει δομημένη πρόσβαση στο σύνολο των αποφάσεων μέσω της σελίδας οpendata.diavgeia.gov.gr ( από την οποία παρέχονται επίσης και οι διάφορες ταξινομίες/λεξικά που αποτελούν τιμές αναφοράς για διάφορα πεδία μιας απόφασης, σε μορφή αρχείων xml) θα ήταν θεωρητικά εφικτή η δημιουργία εφαρμογών που θα αξιοποιούσαν τα δεδομένα αυτά και θα επέτρεπαν την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του δημοσίου. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει, αφού υπάρχουν αρκετές αστοχίες και ελλείψεις στο σχεδιασμό του διαδικτυακού API, τόσο γενικότερες όσο και ειδικότερες που αφορούν συγκεκριμένα την κατηγορία των οικονομικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι, τα διάφορα σχετικά εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί να μην αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των δαπανών και να καθίστανται ουσιαστικά μη λειτουργικά. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα τόσο με το όσο και με το Σκοπός του κειμένου αυτού είναι να αναδείξει τα προβλήματα στον σχεδιασμό του API της Διαύγειας με στόχο να ευαισθητοποιήσει του υπευθύνους για την διόρθωση τους. Τα βασικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του προγράμματος Διαύγεια ως πλατφόρμας παροχής Δημόσιων Οικονομικών Δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 1. Μη παροχή της ιεραρχίας των φορέων (σχέση εποπτεύοντος υπουργείου και εποπτευόμενου φορέα) Η πληροφορία σχετικά με τους εποπτευόμενους φορείς κάθε υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α παρόλο που υπάρχει (και χρησιμοποιείται εσωτερικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Διαύγεια, δεν διατίθεται μέσω του API. Το γεγονός αυτό καθιστά απαγορευτική την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αθροιστικές δαπάνες ενός φορέα (μαζί με αυτές που αφορούν τους εποπτευόμενους από αυτόν φορείς) και συνεπώς την σύγκριση με στοιχεία που προέρχονται από άλλες πηγές όπως λόγου χάρη ο Κρατικός Προϋπολογισμός, όπου η κατανομή των κονδυλίων γίνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας. 2. Έλλειψη κανόνων υποχρεωτικότητας πεδίων μεταδεδομένων Ένα από τα βασικά προβλήματα που επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων γενικότερα, και ειδικότερα τους τύπους αποφάσεων που αφορούν δαπάνες ή χρηματικές πληρωμές του δημοσίου, έχει να κάνει με την έλλειψη υποχρεωτικότητας στην καταχώρηση κάποιων πεδίων μεταδεδομένων. Πιο συγκεκριμένα για τον τύπο απόφασης ΔΑ- ΠΑΝΗ, παρατηρούμε τα εξής :Τα πεδία μεταδεδομένων είναι συνολικά εννέα (9) με τα εφτά να είναι υποχρεωτικά και τα δύο προαιρετικά : WEEKLY TAX news 5/192

6 ΑΦΜ Αναδόχου (υποχρεωτικό) Επωνυμία Αναδόχου (υποχρεωτικό) ΑΦΜ Φορέα (υποχρεωτικό) Επωνυμία Φορέα (υποχρεωτικό) Περιγραφή Αντικειμένου (υποχρεωτικό) Ποσό (υποχρεωτικό) cpv (υποχρεωτικό) Αριθμός ΚΑΕ (προαιρετικό) Κατηγορία Δαπάνης (προαιρετικό) Από την παραπάνω διευθέτηση όμως προκύπτουν τα ακόλουθα προβλήματα : 1) Καθιστώντας το πεδίο [Αριθμός ΚΑΕ] προαιρετικό, είναι αδύνατη η σύγκριση των δαπανών με τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα. 2) Καθιστώντας το πεδίο [Κατηγορία Δαπάνης] προαιρετικό δημιουργούνται προβλήματα στην εξαγωγή αθροιστικών αποτελεσμάτων και αυτό γιατί αυτό που ουσιαστικά καταχωρείται στο συγκεκριμένο πεδίο είναι το στάδιο εκτέλεσης της κάθε δαπάνης. Πιο συγκεκριμένα, στο δημόσιο λογιστικό για τις δαπάνες προβλέπεται ότι περνάνε από τα εξής στάδια : α) Ανάληψη υποχρέωσης, β) Εκκαθάριση, γ) Εντολή, δ) Πληρωμή. Αν η ίδια δαπάνη καταχωρηθεί σε διαφορετικά στάδια εκτέλεσης χωρίς να συμπληρωθεί το πεδίο Κατηγορία Δαπάνης, τότε προφανώς θα προσμετρηθεί ως διαφορετική δαπάνη κατά την διαδικασία υπολογισμού αθροιστικών μεγεθών. Επίσης η ανάληψη μιας δαπάνης δεν συνεπάγεται ότι αυτή τελικά εκκαθαρίζεται και δίνεται εντολή πληρωμής της. Επομένως δαπάνες οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί ως πληρωμές στο πεδίο [Κατηγορία Δαπάνης] είναι ελάχιστα ασφαλές να προσμετρηθούν σε οποιοδήποτε αθροιστικό υπολογισμό. Σε αναλογία με τα παραπάνω το πεδίο [Κατηγορία Προϋπολογισμού] στον τύπου απόφασης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό. Για παράδειγμα για την απόφαση 4ΑΡ4Θ- 59, δεν γνωρίζουμε τι είδος προϋπολογισμού αφορά (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, Η ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), χωρίς να ανοίξουμε και να διαβάσουμε την απόφαση από το PDF της απόφασης. 3. Κανόνες επικύρωσης των πεδίων μεταδεδομένων (validation) Ένα άλλο από τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζεται, και επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων γενικότερα, και ειδικότερα τους τύπους αποφάσεων που αφορούν δαπάνες ή χρηματικές πληρωμές του δημοσίου, έχει να κάνει με τους κανόνες επικύρωσης των πεδίων μεταδεδομένων. Με απλά λόγια κάποια από τα πεδία μεταδεδομένων δεν συνοδεύονται από τους κατάλληλους έλεγχους εγκυρότητας με συνέπεια να υπάρχουν αποφάσεις των οποίων συγκεκριμένα πεδία περιέχουν μη έγκυρες τιμές. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα παρακάτω: Στις αποφάσεις δαπάνης το πεδίο [CPV] θα έπρεπε να έχει κάποιο validation, που να ελέγχει αν το περιεχόμενο είναι έγκυρος cpv αριθμός. Για παράδειγμα σε αυτήν την απόφαση το πεδίο CPV, περιέχει την τιμή ΔΗΜΟΣΙΕΥ- ΣΗ η οποία προφανώς καταχωρύθηκε εσφαλμένα αλλά έγινε δεκτή από το σύστημα ελλείψει ελέγχων εγκυρότητας στο συγκεκριμένο πεδίο. Στις αποφάσεις Προϋπολογισμού το πεδίο [Οικονομικό Έτος] δεν έχει κανέναν έλεγχο εγκυρότητας. Το σωστό θα ήταν να γίνεται έλεγχος ότι ο τύπος της τιμής του πεδίου είναι αριθμός που αναπαριστά έγκυρη χρονιά. 4. Ο τύπος και ο τρόπος αναπαράστασης του πεδίου ποσό. Στους τύπους απόφασης όπου τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν το πεδίο ποσό ([poso]) το πεδίο αυτό είναι τύπου κειμένου (string) ενώ δεν υπάρχει και κάποιος κοινός κανόνας για τον τρόπο αναπαράστασης του, με αποτέλεσμα να καταχωρείται με διαφορετικό τρόπο από τους φορείς του WEEKLY TAX news 6/192

7 προγράμματος Διαύγεια. Για παράδειγμα στην απόφαση με ΑΔΑ 4ΙΦΜΘ-4 το ποσό έρχεται από το API ως 92,25, ενώ σε στην απόφαση με ΑΔΑ 4ΑΘΑ469Β4Μ-21 το ποσό έρχεται ως Επειδή δεν υπάρχουν κανόνες επικύρωσης του πεδίου κατά την καταχώρηση, εμφανίζονται περιπτώσεις όπου για σημείο υποδιαστολής χρησιμοποιείται το κόμμα ενώ για άλλες η τελεία. Το ίδιο ισχύει και για το διαχωρισμό των χιλιάδων. Ακόμα χειρότερα ο αριθμός των ψηφίων του δεκαδικού μέρους δεν είναι σταθερός. Επειδή αυτά τα ποσά έρχονται ως text από το API του διαύγεια, δημιουργούν προβλήματα στην ανάγνωση και κατανόηση με μηχανικό τρόπο. Οποιοσδήποτε client που χρησιμοποιεί δεδομένα από το Διαύγεια θα αντιμετωπίσει πρόβλημα σχετικά με το πως θα μετατρέψει το ποσό από string σε decimal,αφού δεν ακολουθείται κάποιος σταθερός τρόπος αναπαράστασης. Παρακάτω μερικά παραδείγματα: ΑΔΑ 4Α9ΡΙ-Ψ 4Α1Φ46ΨΖΣ4-Π 4Α9Λ6ΔΛ-3 τιμή πεδίου [poso] 2.894,12 1, Σχόλια Οι χιλιάδες με τελεία και το δεκαδικό με κόμμα Οι χιλιάδες με κόμμα και το δεκαδικό με τελεία Εδώ δεν υπάρχει καθόλου δεκαδικό 4ΙΗ3Γ-Υ 4ΙΚΖ9-Δ 4577ΩΨΩ-8ΕΝ 4ΙΚ5Λ-3 997, , , ,98 ΕΥΡΩ Εδώ έχουμε 3 ψηφία για το δεκαδικό μέρος. Κάποιος όμως θα μπορούσε να το ερμηνεύσει και ως χιλιάδες Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως 256 ευρώ και 675 λεπτά είτε ως 256 χιλιάδες 675 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση (βάσει του κειμένου της απόφασης) σωστό είναι το πρώτο Το ποσό περιέχει μέσα και το σήμα του ευρώ! Το ποσό περιέχει μέσα την λέξη ΕΥΡΩ!! Διαβάστε περισσότερα: WEEKLY TAX news 7/192

8 Μείωση του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) Από και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την , μειώνονται κατά 22%. Από και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την , για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ Έως 13/2/2012 Μείωση 22% Από 14/2/2012 Μείωση 32% Από 14/2/2012 Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες 33,57 34,80 36,46 38,11 39,78 41,43 43,11 36,92 38,16 39,83 41,47 43,14 44,80 46,47 26,18 27,14 28,44 29,73 31,03 32,32 33,63 28,80 29,76 31,07 32,35 33,65 34,94 36,25 22,83 23,66 24,79 25,91 27,05 28,17 29,31 25,11 25,95 27,08 28,20 29,34 30,46 31,60 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες 751,39 813,99 887,99 961,99 826,54 889,13 963, ,13 586,08 634,91 692,63 750,35 644,70 693,52 751,24 808,96 510,95 553,51 603,83 654,15 562,05 604,61 654,93 705,25 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. Διαβάστε περισσότερα: WEEKLY TAX news 8/192

9 WEEKLY TAX news 9/192

10 Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή. ΠΟΛ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε41/ Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν /2012 Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ ΠΟΛ Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). ΠΟΛ Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου ΠΟΛ Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που επλήγησαν από θεομηνίες - φυσικές καταστροφές ή δέχθηκαν τρομακτικές επιθέσεις. (Παρ. 3 άρθρο 21 του Ν.4038/2012 ΦΕΚ 14Α / ). OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσηςβεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης. OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών. ΠΟΛ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ αυτήν. OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4002/11 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων. WEEKLY TAX news 10/192

11 Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα ΝΟΜΟΣ 4052 ΦΕΚ 41Α Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. Λοιπές Αποφάσεις και Σ.ΕΠ.Ε. Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / / Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου. Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/ / Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Αρ. Πρωτ. Φ80020 / οικ / Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ αυτό. Αρ. πρωτ. Υ / 3614 / Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος Αρ. Πρωτ.: Φ / 5368 / Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1θ του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α ). Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / / Πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012 Σχετ.: οι αρ. α) β) 2/ 98253/ 0094/ εγκύκλιοι του Υπ. Οικονομικών Αριθ. Πρωτ.:. Υ3β / Γ.Π. / οικ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α 32). Αριθμ. Πρωτ: 38101/ Έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 Αρ.Πρωτ. ΔΕΦΚΓ ΕΞ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β) "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή". Αριθ.Πρωτ. οικ 2/17132/ Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α 226). ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡ Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύπτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 263 Αριθμ. Δ6Α ΕΞ Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημο WEEKLY TAX news 11/192

12 Ημερήσια Κυκλοφορία ΦΕΚ Ν.Σ.Κ. Αρ.Πρωτ Eρωτάται εάν στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 υπάγονται και υπάλληλοι θυγατρικών επιχειρήσεων κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα, Ν.Σ.Κ. Αρ.Πρωτ Ερωτάται ποια είναι η νόμιμη διαδικασία επιβολής των προστίμων που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008, τα οποία αφορούν στη μη τήρηση εκ μέρους των εταιρειών που λειτουργούν με οποιονδήποτε Αρ.Πρωτ. ΔΕΦΚΓ ΕΞ Διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Αρ. Πρωτ. Δ17Ε Τροποποίηση της αριθ /1716/ Α.Υ.Ο για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος-Μέλος με άμεση αποστολή σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / / Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων. Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/ Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αριθμ. Φ.42000/1243/ Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. Αριθμ. 230/ Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α 89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75). Yποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Πράξη Διοικητή αριθ Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/ «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών Αριθμ. 316/ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αριθμ. Φ.40021/20782/ Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α 31) κ WEEKLY TAX news 12/192

13 WEEKLY TAX news 13/192

14 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Β ΠΟΛ Σαρ. Γ/λζε :Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ.Κσδ. :101 84, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Θ. Καθιακάλεο Σειέθσλν : ΦΑΞ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) Σαρ. Γ/λζε :Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σαρ. Κσδ. :183 46, Μνζράην ΘΕΜΑ: «Σύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος οηθολ. έηοσς 2012 ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ ηες παραγράθοσ 2 ηοσ άρζροσ 101 ηοσ Κώδηθα Φοροιογίας Εηζοδήκαηος θαη θαζορηζκός δηθαηοιογεηηθώλ ποσ σποβάιιοληαη κε ασηή». Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α 151). 1 WEEKLY TAX news 14/192

15 β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994. ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 γ. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 2238/1994. δ. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Τ25/ (ΦΔΚ Β 2792/ ) Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί «Καζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». ε. Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε ΔΗΛΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 1. Οξίδνπκε φπσο, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01012), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 2. Ζ πην πάλσ δήισζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα, ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: α. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ νηθνδνκψλ - γαηψλ, Δ2. β. Βεβαίσζε γηα ην πνζφ ησλ ηφθσλ θηι. θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, θαηά πεξίπησζε. γ. Βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο ηξάπεδαο γηα ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί. δ. Γχν (2) αληίηππα ηνπ εληχπνπ Δ3 «ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ», εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. ε. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ελνίθηα πνπ θαηέβαιαλ ζην ακέζσο πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθκηζζσηή θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο απηνχ. ζη. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ δήισζε ρσξίο ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. 2 WEEKLY TAX news 15/192

16 ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 3. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Φ-01012) κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πξναηξεηηθή γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο Σα έληππα Δ2 θαη Δ3 (εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε γηα ην δεχηεξν) ζπλππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ελψ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. 4. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο ΠΑΝΣΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ σλεκκέλα : Σέζζεξα (4) θχιια ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 4. Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα ηέζζεξα (4) θχιια γηα δεκνζίεπζε) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 3 WEEKLY TAX news 16/192

17 10434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ WEEKLY TAX news 17/192

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) WEEKLY TAX news 18/192

19 10436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) WEEKLY TAX news 19/192

20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) WEEKLY TAX news 20/192

21 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 29 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΠΟΛ:1055 I. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΕΘΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTΑ Α. B Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. Ταρ.Κώδηθαο : ΑΘΖΝA Τειέθσλν : ΦΑΞ : II. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταρ. Γ/λζε: Καξ. Σεξβίαο 8 Ταρ. Κώδηθαο : Αζήλα Τειέθσλν: , ΦΑΞ: ΘΕΜΑ: Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2012, θαζώο θαη ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ (Δ9) έηνπο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Τελ αξηζ. Υ25/2011 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ» (ΦΔΚ 2792 Β / ). 1 WEEKLY TAX news 21/192

22 2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992 (ΦΔΚ 34Α ) κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ ΚΦΔ (ΦΔΚ Α 151) πνπ νξίδνπλ ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηηο δειώζεηο ησλ ππόρξεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ. 4. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΦΔΚ Α 151) κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. 5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α / ). 6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία θαζώο θαη λα θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 7. Τελ παξάηαζε ηεο ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ δειώζεσλ Δ9 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ έηνπο 2011, ιόγσ ηεο αλάγθεο νξζήο απεηθόληζεο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππόρξεσλ ζε κηα θαηλνύξγηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή. 8. Τν γεγνλόο όηη ην έληππν Δ3 γηα ηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη δηαζέζηκν ζην ζύλνιν ησλ Γ.Ο.Υ. 9. Τα αηηήκαηα δηαθόξσλ επαγγεικαηηθώλ ηάμεσλ γηα ηελ κε έγθαηξε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 10. Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet ζηα πιαίζηα απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δηακνξθσζεηζώλ λέσλ ζπλζεθώλ ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ. 11. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 2 WEEKLY TAX news 22/192

23 1. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ππόρξενπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ΚΦΔ, αλεμάξηεηα αλ ε ππνβνιή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ ή ρεηξόγξαθα κέζσ ΓΟΥ θαη αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπο, παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 15 Θοσνίοσ Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ππόρξενπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ, αλεμάξηεηα αλ ε ππνβνιή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ ή ρεηξόγξαθα κέζσ ΓΟΥ θαη αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπο, παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 30 Απριλίοσ Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 γηα όια ηα ππόρξεα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ, παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 30 Απριλίοσ 2012, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.Σ πνπ ηεξνύλ. 4. Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2012, θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν, κέρξη ηελ 31 ή Θοσλίοσ Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ακριβές Αντίγραυο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ Π. ΟΘΚΟΝΟΜΟΤ 3 WEEKLY TAX news 23/192

24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Αζήλα, 2/3/2012 ΠΟΛ: 1056 Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο Αζήλα Σειέθσλα: ,879 ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ. ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.). Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011 (ΦΔΚ 218 Α ) «Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Ρχζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα Κχξσζε ηεο ζχκβαζεο Πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ηακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ λα ξπζκίδεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 262 Α ) «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.4047/2012 (ΦΔΚ 31 Α ) «Κχξσζε ηεο Πξάμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.4047/2012, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/ Σελ ππ αξηζ. ΠΟΛ 1211/ (ΦΔΚ 2298 Β ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο. γηα ην έηνο 2011». 6. Σελ ππ αξηζ. Τ 350/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 1603 Β ) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». WEEKLY TAX news 24/192

25 7. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, ζπκπιήξσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ππ αξηζ. ΠΟΛ 1211/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ιφγσ ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 8. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Άξζξν 1 Δπηβνιή Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.) Σν εηδηθφ ηέινο, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, επηβάιιεηαη ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο γηα νηθηζηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε δνκεκέλεο επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ πνπ ππάγνληαη, θαηά ηε 17ε επηεκβξίνπ 2011, ζην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2130/1993 ( ΦΔΚ 62 Α ). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε 17ε επηεκβξίνπ 2011, γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012, γηα ην έηνο Η αιιαγή ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ζην σο άλσ πεδίν κεηά ηηο εκεξνκελίεο απηέο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Σν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή δψλεο ηνπ αθηλήηνπ, θαη επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, δειαδή ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε φπσο απηά έρνπλ απνηππσζεί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δήκσλ, θαη θαηαρσξεζεί ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. κέρξη θαη ηε , γηα ην έηνο 2011, θαη κέρξη θαη ηελ , γηα ην έηνο Αλ ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηεο Γ.Δ.Η. δελ αλαγξάθεηαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο, ν ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο ηζνχηαη κε έλα (1). Αλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΣΑΠ είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο κεγαιχηεξεο ηηκήο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κεηαμχ εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ, ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ δελ έρνπλ ππνινγηζζεί δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ αλαγξάθνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο έρνπλ ηηκή ίζε κε κεδέλ (0). Η πιεξνθνξία γηα ηε γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε αθηλήηνπ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., θαηά ηε , γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ , γηα ην έηνο 2012 αληίζηνηρα. Η πιεξνθνξία γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ηνλ Κσδηθφ Απαιιαγήο ηνπ λ.2130/1993 θαη ηνλ Δηδηθφ Κσδηθφ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε θαη θαηά ηελ , γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Γηα ηα θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία θαη θάκπηλγθ), σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ινγίδνληαη απνθιεηζηηθά νη ρψξνη πξνζέιεπζεο, ππνδνρήο θαη πγηεηλήο, γηα ηνλ 2 WEEKLY TAX news 25/192

26 ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 35%. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ, ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 17%. Η πιεξνθνξία γηα ηα αθίλεηα εκβαδνχ αθηλήηνπ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) ή άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, πνπ δελ έρνπλ νηθηαθή ρξήζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο θαηά 30% ή 60% αληίζηνηρα, πξνθχπηεη αλά παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (αλεμάξηεηα αλ κε ηελ ελ ιφγσ παξνρή ειεθηξνδνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο), ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ελζσκαηψλεηαη δηαθξηηά, καδί κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ, ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηνχο. Τπνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχρνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 είλαη ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαλαισηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Άξζξν 2 Γηαδηθαζία θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαιιαγψλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/ Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο απαιιαγήο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ππνινγηζκφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ηφηε: 1.1. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαηαβάιιεηαη καδί κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηα νηθεία δηθαηνινγεηηθά. Η αίηεζε έρεη σο ην ππφδεηγκα 1. Δηδηθά γηα ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012 κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, απνθαίλεηαη γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γίλεηαη δεθηφ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζπληάζζεηαη Α.Φ.ΔΚ. θαη, εάλ απφ ηελ εθθαζάξηζε απηνχ πξνθχςεη πνζφ πξνο δηαγξαθή, ηνχην δηαγξάθεηαη, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, ηνχην επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο Α.Τ.Ο /6134/ (ΦΔΚ 214 Β ) πεξί ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έρεη σο ην ππφδεηγκα 2. ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ γίλεηαη δεθηφ, ε Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεη ηνλ ππφρξεν. 2. Γηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο Η αίηεζε ηεο πεξίπησζεο 1.1 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θσηνηππία ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είηε επηζεκαζκέλνπ γηα ηελ εμφθιεζε είηε ζπλνδεπφκελνπ κε νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο, θαζψο θαη δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) έηνπο 2011 ή 2012 αληίζηνηρα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πιελ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, ή 3 WEEKLY TAX news 26/192

27 εθθαζαξηζηηθφ Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θαη επηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ.. β) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ, ηνπ Ιεξνχ Κνηλνχ ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ, ηεο Ιεξάο Μνλήο ηνπ Όξνπο ηλά, ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Ιεξνζνιχκσλ θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. Γηα ηελ απαιιαγή ζσκαηείσλ ή ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηδηψθνπλ κφλν ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δηθαηνπξαθηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ εθθιεζηψλ επθηήξησλ νίθσλ γλσζηήο ζξεζθείαο ή δφγκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη άκεζα, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζθνπφ: i. άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επθηήξηνπ νίθνπ λανχ κνλήο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ., ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε απαιιαγήο είλαη γλσζηή ζξεζθεία ή δφγκα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο, iii. θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλαθνχο ζσκαηείνπ ή ηδξχκαηνο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχλδεζε απηνχ κε ην γλσζηφ δφγκα ή ζξεζθεία θαη ηνλ επθηήξην νίθν. γ) Γηα ηελ απαιιαγή εκεδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν λνκίκσο δεκνζηεπκέλν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. Γηα ηελ απαιιαγή κε θεξδνζθνπηθψλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο: i. θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπο εγγξάθνπ, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ. ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο φηη ην ππφ θξίζε λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηδξπζεί λφκηκα, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηδηψθεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα εθπιεξψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, iii. θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ, iv. ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ αιινδαπή κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ, ζρεηηθά κε απαιιαγή απφ αληίζηνηρν ηέινο επί ησλ αθηλήησλ ησλ ειιεληθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε παξφκνηνπο ζθνπνχο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηαχηηζεο ησλ εθαηέξσζελ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο αιινδαπήο αλαθνξηθά κε ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη κε επηβνιή αληίζηνηρσλ ηειψλ ζηα ειιεληθά κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα. δ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ, πνπ έρνπλ λφκηκα αλαγλσξηζζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά σο γήπεδα ή ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ηνπο ζθνπψλ, βεβαίσζε ηεο πξάμεο αλαγλψξηζήο 4 WEEKLY TAX news 27/192

28 ηνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο μέλσλ θξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ απηψλ, κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ζη) Γηα ηελ απαιιαγή δηαηεξεηέσλ αθηλήησλ, εθφζνλ είλαη θελά θαη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην δηαηεξεηέν αθίλεην είλαη θελφ. δ) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ρψξνη ηζηνξηθψλ ή αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, αθνξνχζε ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ή γεσξγηθήο ρξήζεο. Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην γεσξγηθήο ρξήζεο θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, πνιενδνκηθή άδεηα εηδηθνχ θηηξίνπ ή, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο, θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ρξήζεο θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, άδεηα ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην απηφ δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). ζ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη, θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. είρε θαηαρσξεζεί ν Δηδηθφο θσδηθφο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα. Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη θαηαρψξηζε ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., ελψ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθνξά ειεθηξνδφηεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ φηη ν ινγαξηαζκφο απηφο αθνξνχζε, θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθίαο. η) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ), βεβαίσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηεξίνπ. ηα) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, θσηνηππία ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 3337/2000 (ΦΔΚ 281 Α ). Άξζξν 3 Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή 0,5 1. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ή γηα ηελ απαιιαγή απφ απηφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε Γ.Γ.Π.. ιακβάλεη εηδηθφηεξα ππφςε ηα εμήο: 5 WEEKLY TAX news 28/192

29 α) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πνιχηεθλνπο. Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. ζε πνιχηεθλν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 1910/1944, εθφζνλ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ έηνπο επηβνιήο ηνπ ηέινπο, ηα ηέθλα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1910/1944 ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α ), θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο επξψ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ πνιχηεθλνπ θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη θαη φηαλ θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηεο θχξηαο θαη ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηά πιήξε θπξηφηεηα ή θαηά ζπγθπξηφηεηα είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο. Αλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ ή ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιπηέθλνπ ιακβάλεηαη ππφςε απηνηειψο ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ησλ θσδηθψλ 003 θαη 004 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, εθφζνλ είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζηνλ πνιχηεθλν θαη ζε ηξίην πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ πνιχηεθλν. β) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην αλάπεξν ή βαξχλεηαη κε αλάπεξν. Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. ζε πξφζσπν, πνπ ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξνπζηάδεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ ή, πξνθεηκέλνπ γηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ ή ζχλδξνκν DOWN, ζε πνζνζηφ απφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αλαπήξνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλεηαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ αλαπήξνπ, θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Όηαλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. 6 WEEKLY TAX news 29/192

30 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε αλάπεξν θαη ζε πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ αλάπεξν. γ). Απαιιαγή αλέξγσλ απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. Πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. καθξνρξφληα άλεξγν, κε κε δηαθνπηφκελν ρξφλν αλεξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., εγγεγξακκέλν ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ ή ζηνπο θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πξνζσπηθνχ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο ηερληθψλ ηχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ii. άλεξγν πνπ επηδνηήζεθε ιφγσ ηαθηηθήο επηδφηεζεο απφ ηνπο σο άλσ θνξείο θαη ινγαξηαζκνχο θαηά ηνπο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη θάζε θνξά ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ άλεξγνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη ε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Η απαιιαγή δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε άλεξγν θαη ζε πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή ή απαιιαγήο, ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ άλεξγν. 2. Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή Η Γ.Γ.Π.., αθνχ επεμεξγαζηεί ηα πην πάλσ ζηνηρεία, παξαδίδεη ειεθηξνληθφ αξρείν ζην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. γηα ηα πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχληαη ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ παξνρήο. Μεηά απφ ηε ιήςε ηνπ αξρείνπ ηεο Γ.Γ.Π.., ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο εθδίδνπλ γηα ηα πξφζσπα απηά ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ρσξίο ρξέσζε ή κε κεησκέλε ρξέσζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 3.Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ή ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ή νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαηά πεξίπησζε, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ έηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη εθδνζεί, θαζψο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 7 WEEKLY TAX news 30/192

31 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο κε κεησκέλν ζπληειεζηή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή ππνινγηζκνχ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή έρεη σο ηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3 θαηά πεξίπησζε. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα αθφινπζα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: α) πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξν, βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο (πγεηνλνκηθή επηηξνπή, αζθαιηζηηθφ θνξέα), β) πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν, βεβαίσζε απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην θνξέα γηα ηελ αλεξγία. Άξζξν 4 Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 1. Δλέξγεηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 1.1. Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ άκεζα ζηε Γ.Γ.Π.. κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), φπνπ ππάξρεη, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ Aλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε 4 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ηνπ νηθείνπ έηνπο, δηαγξάθνπλ ην νθεηιφκελν θαηά ηελ εκεξνκελία απηή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ ππφρξεσλ θαη απνζηέιινπλ θαηάζηαζε ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (αιιαγή πξνκεζεπηή θ.ιπ.), λα θαηαβάιεη ηηο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη λα ιάβεη βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, εθφζνλ βεβαησζνχλ νη ππφινηπεο δφζεηο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηαγξάθνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ, ηαπηφρξνλα κε ηε δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. θαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαγξάθεθε ε απαίηεζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί, ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη ην ππφινηπν νθεηιφκελν πνζφ ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ην ζπκβφιαην παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηεο ή ηεο , θαηά πεξίπησζε, θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ ζα ππνινγίζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ζα απνζηείιεη ζε θάζε πξνκεζεπηή ηηο ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ελεξγφ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηε, ψζηε ν πξνκεζεπηήο λα ζπκπεξηιάβεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ δελ βξεζεί ελεξγφο πειάηεο ζε νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ (ελψ ππήξρε ελεξγφο πειάηεο θαηά ηε ή ηελ αληίζηνηρα), ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.. θαηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα νθεηιφκελα ηέιε, κε ηελ παξαηήξεζε φηη δελ ρξεψζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο H Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ παξνρψλ, ζηηο νπνίεο δελ επηβιήζεθε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο απαιιαγήο. 8 WEEKLY TAX news 31/192

32 2. Δλέξγεηεο ηεο Γ.Γ.Π Η Γ.Γ.Π.., κεηά ηελ παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη άκεζα ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβνχλ ζηηο απαιιαγέο θαη κεηψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Οη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο κε ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί αλά παξνρή, πεξηέρνπλ θαη πεδία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ αξηζκνχ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. πεξί απαιιαγήο ή κείσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο απηήο, ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ δηπινηχπνπ είζπξαμεο Η Γ.Γ.Π.., κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ πεξ θαη 1.4. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θχξηνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Αλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί δελ πξνθχπηεη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ηφηε ε θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην αθίλεην. Σαπηφρξνλα κε ηελ απνζηνιή ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, ε Γ.Γ.Π.. εθδίδεη θαη απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ νθεηιή απηή ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηνλ θαηαλαισηή, ελεκεξψλνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Με ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ην νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2011 βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Σν νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012, εθφζνλ δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο θακίαο δφζεο, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε πέληε (5) ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα θαη νη επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ησλ δηκήλσλ πνπ αθνινπζνχλ. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο νξηζκέλσλ δφζεσλ, ην κελ ιεμηπξφζεζκν πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα, ην δε ππφινηπν πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο φζεο νη κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο Η Γ.Γ.Π.. επεμεξγάδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 1.5. ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο, απνζηέιιεη θαηαιφγνπο κε ηνπο ππφρξενπο ζε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ., ψζηε λα βεβαησζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ δελ ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελεο δφζεηο. 3. Δλέξγεηεο ησλ Γ.Ο.Τ Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ ηεο ππνπεξίπησζεο 2.2 ηεο πεξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηε Γ.Γ.Π.., νη Γ.Ο.Τ. νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Μέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ιακβάλνληαη θαηά ηνπ θχξηνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη ππνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν νθείιεηαη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα δηαγξαθεί απφ απηφλ ην νθεηιφκελν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη λα βεβαησζεί ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ θαηαλαισηή, ε ηειεπηαία δηαβηβάδεη ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ. Η ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα θαη απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ. 9 WEEKLY TAX news 32/192

33 3.2. ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα ρνξεγεί βεβαίσζε πξνο ηνλ ππφρξεν ή ζηνλ θαηαλαισηή θαηά πεξίπησζε, ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πξνζθνκίδεη ζηε Γ.Δ.Η. ή ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρνξεγεζεί ην ξεχκα ή λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η βεβαίσζε έρεη σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 4. Γηα ην έηνο 2012, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη λα εμνθιήζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εθδνζέληεο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ (θαη ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο ελφο εμ απηψλ). Η Γ.Ο.Τ., αθνχ βεβαηψζεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ρνξεγεί βεβαίσζε γη απηφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Άξζξν 5 Γηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην Διιεληθφ Γεκφζην 1. Μέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 (ή ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα), ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνδίδνπλ ην εηζπξαρζέλ πνζφ ζηε Γ.Ο.Τ. θαηνίθσλ Δμσηεξηθνχ (Κ.Α.Δ 0224) κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο είζπξαμεο, ην πιήζνο ησλ εηζπξαρζέλησλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο είζπξαμεο, ην πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ην ζπλνιηθά απνδηδφκελν κεηά ηελ παξαθξάηεζε πνζφ. 2. Καηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο παξνρήο, ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, φπνπ ππάξρεη, θαη ην εηζπξαρζέλ πνζφ αλά παξνρή θαη ζην ζχλνιν. 3. Η Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνζηέιινληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, ηε Γ.Δ.Η. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε Γ.Γ.Π.. Άξζξν 6 Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. H δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο ή κείσζεο έρεη σο αθνινχζσο: Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο έρεη θαηαβάιεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. έρεη εμνθιήζεη κέξνο ηνπ βεβαησζέληνο Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δηελεξγείηαη λένο ππνινγηζκφο θαη εθδίδεηαη Α.Φ.ΔΚ. γηα ην επηπιένλ θαηαβιεζέλ πνζφ ή εηζπξάηηεηαη ην ππφινηπν πνζφ θαηά πεξίπησζε. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. δελ έρεη θαηαβάιεη θακία δφζε, κεηά απφ αίηεζή ηνπ ή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεηξακήλνπ θαη ηελ απνζηνιή απφ ηε Γ.Γ.Π.. ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε Γ.Ο.Τ. κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ. θαη δηαγξάθεη ηε βεβαησκέλε νθεηιή, ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 10 WEEKLY TAX news 33/192

34 ππφρξενο δηθαηνχηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, δηαγξάθεηαη ε επί πιένλ νθεηιή απφ ηε Γ.Ο.Τ. θαη ην ππφινηπν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζξν 7 Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011 απνθαίλεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά ζηε Γ.Γ.Π.. Γηα ην έηνο 2011, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο, θαηά ηελ πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πγείαο ηνπ θπξίνπ θαη ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο δηαβηεί ππφ κεηνλεθηηθέο θνηλσληθά ζπλζήθεο θαη θξίλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ζα ζέζεη, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηαβηεί, ζε πξνθαλή άκεζν θίλδπλν ηε ζηνηρεηψδε δηαβίσζε ηνπ ηδίνπ ή πξνζψπνπ πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά, είλαη ε 20ή Μαξηίνπ Γηα ην έηνο 2012, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, γηα ην έηνο 2011, ε Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη θαηάζηαζε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ αηηνχλησλ. Άξζξν 8 1. ε πεξίπησζε κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, γηα ην νπνίν ν ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ κηζζσηή, θαη εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ έρεη εμνθιήζεη ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαλαισηή ή ζε επαλαζχλδεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. εηζνδήκαηφο ηνπ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο θαη πξνζθνκίδεη ηα θνξνινγηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην αθίλεην είλαη κηζζσκέλν ή ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην. Η Γ.Ο.Τ., αθνχ εληνπίζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π.. ηνλ αξηζκφ παξνρήο, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Μεηά ηελ θαηαβνιή απηνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ δφζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε, θαη ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή ζηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ απφ απηνχο. 2. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηά ηε ή ηελ , θαηά πεξίπησζε, θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρνπλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ (ή έλαο εμ απηψλ, ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο), εθφζνλ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνζέξρεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ θαη ππνβάιιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ην ηπρφλ ιεμηπξφζεζκν, θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2012, πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαη λα ιάβεη ηελ νηθεία βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληνπίδεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ, ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο 11 WEEKLY TAX news 34/192

35 βεβαίσζεο. Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. βεβαηψλεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπληδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο επί αθηλήηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, ε βεβαίσζε ρνξεγείηαη, εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί νιφθιεξν ην ιεμηπξφζεζκν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή, θαη έρεη βεβαησζεί ην ππφινηπν. ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, πνπ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνηειεί απαιιαζζφκελν πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο κε κεησκέλν ζπληειεζηή, ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ παξνχζα θαη ηνλ ηειεπηαίν πξηλ ηε δηαθνπή ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ππνινγίδεη ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή βάζεη ηνπ εκβαδνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζθνκηδφκελν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη, αλ απαηηείηαη, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, βεβαηψλεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο θαη, αθνχ εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή, ηελ έλδεημε «απαιιαγή» (θαηά πνζνζηφ), ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. ηε ζπλέρεηα ρνξεγεί ηε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5, ψζηε λα δηαγξαθεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηηο Γ.Ο.Τ. απφ ηε Γ.Γ.Π.., ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί ζρεηηθή πξνο ηνχην βεβαίσζε ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή ζηνλ θαηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαλαζχλδεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γηα αιιαγή παξφρνπ. Άξζξν 9 1. ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη, σο παξάξηεκα, έμε (6) ππνδείγκαηα αηηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 2. Η απφθαζε ΠΟΛ 1211/ θαηαξγείηαη. 3. Η απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ , λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο ΔΗΖΓΖΣΖ ΠΡ/ΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ/ΝΣΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΖ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. Γ.13 ΓΓΠ ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 12 WEEKLY TAX news 35/192

36 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΑΗΣΖΖ Αξ. Πξσηνθφιινπ: ΑΗΣΖΖ ηνπ / ηεο Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία Ηκεξνκελία: ΠΡΟ ηε Γ.Ο.Τ. Α.Φ.Μ. Γηεχζπλζε Α.Γ.Σ. Θέκα: «Γηαγξαθή / Δθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή* Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.» πλεκκέλα: Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζε δηαγξαθή/ επαλεθθαζάξηζε κε κεησκέλν ζπληειεζηή* ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο, πνπ έρεη επηβιεζεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζη. Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ είλαη ν/ε Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ιφγσ ** Ο/Η αηηψλ/νχζα * Διαγράυεται κατά περίπτωση ** Αναγράυεται ο λόγος απαλλαγής ή ευαρμογής μειωμένοσ σσντελεστή υορολόγησης. 13 WEEKLY TAX news 36/192

37 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ. : Αξ. Απφθαζεο.: Ζκεξνκελία: ΑΠΟΦΑΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. (παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) β) γ) δ) ε) ζη) δ) ε) απνθαζίδεη φηη ν/ε (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία απαιιάζζεηαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012*, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε. Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ θαηέβαιε γηα ηελ παξνρή ΑΠ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. * Διαγράυεται κατά περίπτωση 14 WEEKLY TAX news 37/192

38 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ.: Αξ. Απφθαζεο.: Ζκεξνκελία: ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) β) γ) δ) ε) ζη) δ) ε) απνθαζίδεη φηη ν/ε (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) ππφθεηηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012* γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε.. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη επξψ. Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ θαηεβιήζε επηπιένλ γηα ηελ παξνρή ΑΠ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. * Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 15 WEEKLY TAX news 38/192

39 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ.: Αξ. Πξση.: Ζκεξνκελία: ΒΔΒΑΗΩΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη ν/ε (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) θαηέβαιε ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ ή απαιιάζζεηαη απφ ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ*, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Παξνρή ΑΠ θαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΑΑ, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε. Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη γηα επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο απηήο ή ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο*. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. * Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 16 WEEKLY TAX news 39/192

40 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ. : Αξ. Πξση.: Ζκεξνκελία: ΒΔΒΑΗΩΖ ΓΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΡΟΥΟΤ Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη γηα ηελ παξνρή ΑΠ πνπ αθνξά αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε έρνπλ θαηαβιεζεί δφζεηο πνζνχ επξψ γηα ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ έηνπο 2012 θαη νη ππφινηπεο δφζεηο ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία καο, απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη: α) γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. β) γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 17 WEEKLY TAX news 40/192

41 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 6 ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. Αξ. Πξσηνθφιινπ: ΑΗΣΖΖ ηνπ / ηεο Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία Α.Φ.Μ. Γηεχζπλζε Α.Γ.Σ. Θέκα: «Καηαβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα επαλαζχλδεζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ιφγσ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ» πλεκκέλα: * Ηκ/ληα Πξσηνθφιινπ: ΠΡΟ ηε Γ.Ο.Τ. Παξαθαιψ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο ιφγσ* Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ είλαη ν/ε Γηα ην αθίλεην πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο θαη πξνο ηνχην επηζπλάπησ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. (Αγλνείζηε εάλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο). * Αλαγξάθεηαη ν ιφγνο πνπ αηηείηαη ε θαηαβνιή ** Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε Ο/Η αηηψλ/νχζα 18 WEEKLY TAX news 41/192

42 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ 17 η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. Δ/ΝΣΗ 18 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα Χ. Γεώργα, Διον. Ζορμπάνος Στ. Γαρεδάκη, Ελ. Μυλωνά Τηλέφωνα : ,481,499,504 Fax : E - mail : ΠΟΛ: 1044 ΘΕΜΑ : Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις του Ν. 2380/96 (ΦΕΚ Α 38/ ) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 52, 2. τις διατάξεις του Ν. 2707/99 (ΦΕΚ Α 78/ ) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 12, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου 12, 1 WEEKLY TAX news 42/192

43 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ 3. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 Κώδικας ΦΠΑ (ΦΕΚ Α 248/ ), όπως ισχύει και ειδικότερα την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 27, 4. τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ Α 265/ ), όπως ισχύει και ειδικότερα : - της παραγράφου 10 του άρθρου 132 και - της παραγράφου 1 περίπτωση β του άρθρου 68, 5. τις διατάξεις του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ Α 395/ ) περί καταργήσεως δασμολογικών απαλλαγών και του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ Α 171/ ), 6. τις διατάξεις της Δ. 247/88 Α.Υ.Ο. «περί του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/89 (ΦΕΚ Α 90/ ), 7. τις διατάξεις της αριθ. Δ.6220/1955 ΑΥΟ περί διαδικασίας χορήγησης και οριστικοποίησης της ατέλειας, 8. τις διατάξεις του άρθρου 22 της αριθ. Τ. 1940/41/ ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β/2-5-03), αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πρεσβειών, διεθνών οργανισμών και αποστολών ξένων ενόπλων δυνάμεων, όπως ισχύει, 9. τις διατάξεις της αριθ. Δ18Α ΕΞ 2011/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 729/Β/5-5-11), αναφορικά με τη διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές, καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους, 10. τις διατάξεις της αριθ. ΔΕΦΚ ΕΞ2011/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β / ), αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου, 2 WEEKLY TAX news 43/192

44 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ 11. τις διατάξεις της υπ αριθ. ΔΕΦΚ ΕΞ2010/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1001/Β / ), αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας, 12. τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α), όπως ισχύουν, με τις οποίες προβλέπεται η επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας, 13. τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 14. τις διατάξεις του Π.Δ 284/1988 (ΦΕΚ Α 128/ ) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, 15. την αριθ. Υ. 25/ (ΦΕΚ 2792/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου, 16. την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας απαλλαγής από δασμούς, ΦΠΑ, τέλος ταξινόμησης και φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που εισάγονται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου καθώς και για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, κατ εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας Έδρας, 17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Καθορίζουμε διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της (εφεξής η Τράπεζα ) και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, καθώς και για τα αγαθά που εισάγονται από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, ως ακολούθως : Άρθρο 1 Δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα - Απαλλαγές Η Τράπεζα μπορεί να αγοράζει αγαθά και να λαμβάνει υπηρεσίες από την εγχώρια αγορά με απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο 3 WEEKLY TAX news 44/192

45 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ πολυτελείας, καθώς και να εισάγει αγαθά από τρίτες χώρες με απαλλαγή από δασμό, ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. Τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας μπορούν να αγοράζουν αγαθά και να λαμβάνουν υπηρεσίες από την εγχώρια αγορά για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών τους με απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής 1. Η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά, καθώς και η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες από την Τράπεζα πρέπει να είναι σε εύλογες ποσότητες και να πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της. 2. Τα αγαθά που αγοράζουν και οι υπηρεσίες που λαμβάνουν από την εγχώρια αγορά τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας πρέπει να είναι σε εύλογες ποσότητες και να προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών. 3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ, τα αγαθά που αγοράζονται και οι υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, καθώς και τα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να υπερβαίνουν τα 250 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και ειδικό φόρο πολυτελείας, ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλλαγή, αντίστοιχα. Δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής τα αγαθά που αγοράζονται για επενδυτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 4. Τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας δικαιούνται απαλλαγής εφόσον διαθέτουν την ειδική κάρτα από την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως ορίζει το άρθρο 18 της Συμφωνίας Έδρας και η οποία τους αναγνωρίζει ως υπαλλήλους της Τράπεζας. 5. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο πολυτελείας, η απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας ισχύει μόνο για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται απευθείας από τα πρόσωπα που παράγουν εγχωρίως ή αποκτούν ενδοκοινοτικώς τα αγαθά που υπάγονται στο φόρο αυτό. Άρθρο 3 Διαδικασία απαλλαγής 1. Η Τράπεζα, πριν από την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά και την εισαγωγή αγαθών καθώς και την παραλαβή αγαθών υποκείμενων σε ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, υποβάλλει στην αρμόδια 4 WEEKLY TAX news 45/192

46 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών αίτηση εις διπλούν με αναλυτική αναγραφή των αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να λάβει, θεωρημένη από την Τράπεζα. Την ίδια αίτηση υποβάλλουν τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών τους αναγκών πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον εγκρίνει τη συγκεκριμένη αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές, κατά περίπτωση, επιβαρύνσεις, βεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, αναγράφοντας επί της αίτησης το άρθρο 12 του Ν. 2707/1999 περί Κύρωσης της Συμφωνίας Εδρας και τον αριθμό της παρούσας ΑΥΟ ΠΟΛ.1044/2012. Ένα αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών και παραδίδεται στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο. 3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης προσκομίζεται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο στον πωλητή των αγαθών ή σε αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες. Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας την ένδειξη χωρίς ΦΠΑ-ΑΥΟ ΠΟΛ.1044/2012 επισυνάπτοντας σε αυτό το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό της απαλλαγής. 4. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό, ΦΠΑ, ΕΦΚ και ειδικό φόρο πολυτελείας κατά την εισαγωγή αγαθών ή την παραλαβή υποκείμενων σε ΕΦΚ αγαθών από φορολογική αποθήκη του Ν. 2960/01, η Τράπεζα προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης, το οποίο επισυνάπτεται στο οικείο τελωνειακό παραστατικό (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 της αριθ. Τ. 1940/41/ ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β ). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας παραλαμβάνουν υποκείμενα σε ΕΦΚ αγαθά από φορολογική αποθήκη του Ν. 2960/ Η παραλαβή οχήματος από την Τράπεζα με απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους, πραγματοποιείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου παραστατικού τελωνισμού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης και με την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την παραλαβή οχήματος από την εγχώρια αγορά από τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας με απαλλαγή από φόρους με την κατάθεση της προβλεπόμενης ΔΕΦΚ. 6. Όσον αφορά στην παραλαβή καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων της Τράπεζας και των μελών του αλλοδαπού προσωπικού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία παραλαβής καυσίμων από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από το φόρο αυτό από ελεύθερα αποθέματα 5 WEEKLY TAX news 46/192

47 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ (φορολογημένα) με συμψηφισμό, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ αριθ. Δ18Α ΕΞ 2011/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 729/Β ). 7. Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά περίπτωση, παρέχεται εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες πραγματοποιούνται μέσω συνδέσεων ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και χωρίς την εφαρμογή του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την έκδοση των συγκεκριμένων λογαριασμών χωρίς ΦΠΑ και κατά περίπτωση ΕΦΚ. Σε περίπτωση παύσης του δικαιώματος απαλλαγής, η Δ/νση αυτή ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Άρθρο 4 Διαδικασία τακτοποίησης οχημάτων που έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής 1. Τα Δελτία Προσωρινής Εισαγωγής με τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα οχήματα με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας από τα δικαιούχα πρόσωπα θα τακτοποιούνται, είτε με επανεξαγωγή, καταστροφή, εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου, μεταβίβαση κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο με τα ίδια προνόμια, είτε με μεταβίβαση σε μη δικαιούχο πρόσωπο, εφόσον προηγουμένως έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι. 2. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτού, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, ενώ σε περίπτωση κλοπής, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές σχετικά με την κλοπή του οχήματος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η αντικατάσταση του οχήματος θα ισχύει μία μόνο φορά. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές 1. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό εφεξής των οχημάτων και των λοιπών ειδών από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρακολούθηση, τόσο εκείνων που έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όσο και αυτών που θα παραλαμβάνονται εφεξής με οριστική ατέλεια, ορίζεται το Α Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 2. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον τελωνισμό καυσίμων θέρμανσης, οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής ορίζεται το ΣΤ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 6 WEEKLY TAX news 47/192

48 ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος 1. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες Πίνακα Β εκτός του αριθ Αποδέκτες Πίνακα Γ εκτός του αρ.8 3. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ μόνο οι αριθ. 1 & 2 ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα Α. 2. Αποδέκτες Πίνακα Γ μόνο του αρ.8 3.»» Ζ. 4.»» Η. 5.»» Ι μόνο οι αριθμ. 1 και 3. 6.»» ΙΣΤ η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ Τμήμα Β 8. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 9. Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Δ/νση Διεθνών Οικ/κών Οργανισμών ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Παντ. Οικονόμου 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών κ. Η. Πλασκοβίτη 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ. 5. Γραφεία κ. κ. Γεν. Διευθυντών 6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 8. Υπηρεσία TAXISnet για καταχώρηση στο INTERNET η Δ/νση Δασμολογική Τμήμα Ε (5) η Δ/νση Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων (5) 11. Δ/νση Τελών & Ε.Φ. (5) η Δ/νση ΦΠΑ - Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης, 7 WEEKLY TAX news 48/192

49 ΑΔΑ: Β440Η-2ΕΣ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ 412 Β ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ A ΠΟΛ. 1043/ Σατ. Γ/νζη :Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κώδικας:10184 ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: Ως Π.Γ. Πληροθορίες: Γ. Βαρνάκοσ Σηλέθφνο : FAX : ΘΔΜΑ: Παράηαζη ηφν προθεζμιών σποβολής ηφν καηαζηάζεφν ηφν έγγραθφν ζσμθφνιών ποσ έτοσν ζσνάυει οι δικηγόροι με ηοσς ενηολείς ηοσς, ηφν καηαζηάζεφν ηφν γραμμαηίφν προκαηαβολής από ηοσς δικηγορικούς ζσλλόγοσς καθώς και ηφν καηαζηάζεφν ηφν έγγραθφν ζσμθφνιών ποσ έτοσν ζσνάυει οι μητανικοί με ηοσς ανηιζσμβαλλόμενοσς ηοσς, ποσ σποβάλλονηαι από ηοσς μητανικούς και ηο Σ.Δ.Δ ανηίζηοιτα, μέζφ διαδικηύοσ ζηον δικησακό ηόπο ηης Γ.Γ.Π.., για ηην τρήζη Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α )πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. WEEKLY TAX news 49/192

50 ΑΔΑ: Β440Η-2ΕΣ 2. Τελ κε αξηζκό Υ 25/ (ΦΔΚ 2792 Β ) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 3. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ ε,ζη θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α ). 4. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ δ, ε, ζ θαη η ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(φδκ Α 66). 5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 249Α ). 6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(φδκ 66 Α ). 7. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992(Φ.Δ.Κ. 34 Α ), κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο 8. Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη δηθεγόξνη κε ηνπο εληνιείο ηνπο, ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο θαζώο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη κεραληθνί κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηνπο πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο κεραληθνύο θαη ην Τ.Δ.Δ αληίζηνηρα, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet. 9. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Παξαηείλνπκε ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη δηθεγόξνη κε ηνπο εληνιείο ηνπο, ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο θαζώο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη WEEKLY TAX news 50/192

51 ΑΔΑ: Β440Η-2ΕΣ κεραληθνί κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηνπο πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο κεραληθνύο θαη από ην Τ.Δ.Δ αληίζηνηρα, πνπ ιήγνπλ ηελ 20 ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 28 ε Σεπηεκβξίνπ Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ 1. ΠΙΝΑΚΔΣ Α - ΚΓ 2. Γ.Γ.Π.Σ. Γ/λζε Γ Υπεξεζία TAXISnet. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 3. Δζληθό Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Ηι. Πιαζθνβίηε 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ ζεκάησλ 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.Σ. 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 6. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία 7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 8. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ (20 αληίγξαθα) WEEKLY TAX news 51/192

52 ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : FAX : E mail : Αθήνα 6/3/2012 Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν /2012» ΣΧΕΤ. : Εγκ. 30/2011και το με αριθ. Ε33/115/ Γενικό Έγγραφο. Με το Γενικό Έγγραφο Ε33/115/ , δίδονται οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ / ) και την «Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ». Δια του παρόντος εγγράφου παρέχονται, αναλυτικότερες οδηγίες για την εφαρμογή του γ εδάφιου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012, που κοινοποιήθηκαν με το προαναφερόμενο Γενικό Έγγραφο και οι οποίες αναφέρονται στις χορηγούμενες από τις υπηρεσίες μας «βεβαιώσεις για είσπραξη λογαριασμών» δημοσίων έργων. Με τις διατάξεις αυτές (εδάφιο γ του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012), το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 που αναφέρεται στις επιχειρήσεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε του Α.Ν. 1846/51 (ανάδοχους ή εργολάβους δημοσίων έργων) και στην χορήγηση σε αυτούς, μετά την υπαγωγή στον διακανονισμό οφειλής, βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμών δημοσίων έργων, τροποποιήθηκε και σύμφωνα με αυτές : WEEKLY TAX news 52/192

53 ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ Για επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που έχει την ιδιότητα του αναδόχου ή εργολάβου δημοσίου έργου και η οποία έχει υπαχθεί στον διακανονισμό οφειλών με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όταν πρόκειται να εισπράξει λογαριασμό συγκεκριμένου δημοσίου έργου, από την αναθέτουσα υπηρεσία, χορηγείται «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για Είσπραξη Λογαριασμού Δημοσίου έργου», από το Υποκ/μα απογραφής του έργου, με παρακράτηση ποσού δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης. Προϋπόθεση αποτελεί, η μη οφειλή εισφορών που προέρχεται από το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, είτε πρόκειται για τρέχουσες οφειλές (που προκύπτουν από τον έλεγχο εκκαθάριση του λογαριασμού ή άλλη αιτία) είτε πρόκειται για καθυστερούμενες οφειλές. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές, από τρέχουσες ή από καθυστερούμενες εισφορές από το έργο για το οποίο ζητείται βεβαίωση και ο διακανονισμός οφειλών είναι ενεργός (μη απώλεια ρύθμισης), πλέον της παρακράτησης ποσού δύο (2) δόσεων, παρακρατούνται και οι οφειλές αυτές. Για την χορήγηση των προαναφερομένων βεβαιώσεων ελέγχονται πέραν του έργου για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, οφειλές έδρας, ιδιωτικών οικοδομικών έργων που εκτελεί ως ίδιο και αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ως συνιδιοκτησία, οφειλές (ρυθμισμένες ή όχι) άλλων νομικών προσώπων για τα οποία, η επιχείρηση (εργολάβος ή ανάδοχος) του δημοσίου έργου, φέρει την ευθύνη για την καταβολή τους, όπως ομόρρυθμο μέλος Ο.Ε., μέλος Κ/Ξ κ.λ.π. και δεν ελέγχονται μόνο οφειλές άλλων δημοσίων έργων που εκτελεί και για τα οποία ως εργοδότης φέρει την ευθύνη καταβολής των εισφορών. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εργολάβος ή ανάδοχος, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οφειλές προς το Ίδρυμα, για τις οποίες φέρει την ευθύνη για την εξόφλησή τους, έχει ενεργές περισσότερες από μία ρυθμίσεις οφειλών, θα παρακρατούνται δύο (2) δόσεις από κάθε ρύθμιση. Ενώ, όταν οι εν λόγω οφειλές δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις. Η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας υποστηρίζεται από το λογισμικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και δεν απαιτείται προσκόμιση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων κ.λ.π.. 2 WEEKLY TAX news 53/192

54 ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ Για τις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης με τη χειρόγραφη διαδικασία θα αναζητείται από το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος απογραφής του έργου «Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση». Τα προαναφερόμενα ισχύουν από της ενάρξεως ισχύος του Ν.4038/2012 για βεβαιώσεις που θα χορηγηθούν μέχρι 31/12/2012 και καταλαμβάνουν και περιπτώσεις που έχουμε υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών με προηγούμενες διατάξεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενεργές (οι εργοδότες συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους ), αφορούν μόνο μερικούς λογαριασμούς και δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η βεβαίωση που ζητείται αφορά Τελικό Λογαριασμό Δημοσίου Έργου. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που απολεσθεί ο διακανονισμός ή απολεσθούν προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών, χωρίς υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις ή όταν πρόκειται για Τελικό Λογαριασμό Δημοσίου Έργου, δεν ισχύουν τα προαναφερόμενα και έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε του Ν. 1846/51, τις διατάξεις της ΥΑ Φ21/113/4-7-00, καθώς και όλες οι σχετικές με τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα (άρθ. 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92, 54 και 59 του Ν.2676/99, του άρθρου 19 του Ν.3833/2010, του άρθρου 58 παρ. 7 του Ν.3863/2010 κ.λ.π.) δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές, χορηγούνται «βεβαιώσεις οφειλής» με ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό εισφορών πού προέρχονται από το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, πλέον οφειλών έδρας αναδόχου (κοινής επιχείρησης), καθώς και κάθε άλλης οφειλής για την οποία φέρει την ευθύνη το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του αναδόχου (Σχετ. Εγκ. 45/2001, 81/2003, 24/2010, 54/2010, 30/2011). Κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι: Η ρύθμιση οφειλών πρέπει να είναι μία και ενιαία για όλες τις οφειλές για τις οποίες υπόχρεο καταβολής εισφορών είναι το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ίδιο και αυτό Α.Φ.Μ.), δηλαδή οφειλές από έδρα, παραρτήματα, άλλα ιδιωτικά ή δημόσια έργα κ.λ.π. (Εγκ.52/1999, 20/2004) Οι αιτήσεις για υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις υποβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην Εγκύκλιο 30/2011 και ειδικότερα στην παρ. 3.1 αυτής και θα εκδίδονται αποφάσεις για ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 της ίδιας εγκυκλίου. 3 WEEKLY TAX news 54/192

55 ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ Για τα χορηγούμενα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις για Α.Μ.Ε.), βεβαιώσεις ιδιωτικών οικοδομικών έργων (βεβαιώσεις για μεταβίβαση ιδιοκτησίας, γονικής παροχής κ.λ.π.) καθώς και βεβαιώσεις δημόσιων έργων για συμμετοχή σε δημοπρασία, εφόσον τηρείται ο διακανονισμός (ενεργή η ρύθμιση οφειλών), ισχύουν οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011, για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με την Εγκ. 30/2011. Ως τρέχουσες εισφορές για την ισχύ του διακανονισμού που αφορούν οικοδ/κά έργα, θεωρούνται όσες προσδιορισθούν μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου αναφοράς και προέρχονται από Α.Π.Δ., Εκθέσεις Ελέγχου, εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ΚΑ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και βάσει του ποσοστού εργατικής δαπάνης. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 4 WEEKLY TAX news 55/192

56 ΑΔΑ: Β Ω3-7Ψ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 08/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/63/18792 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΤΗΛΕΦ: Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAX: & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13 ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που επλήγησαν από θεομηνίες φυσικές καταστροφές ή δέχθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις. (Παρ. 3 άρθρο 21 του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 Α / )». Με τη νέα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους, με τις διατάξεις του Ν. 2256/94, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2556/97, με τις εξής προϋποθέσεις: - Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση έως 31/3/ Η τρομοκρατική επίθεση ή το φυσικό γεγονός, να έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2556/94 (ΦΕΚ 196 Α / ). - Να μην έχει γίνει ξανά υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 2256/94, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 2556/97. - Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης (και όχι του συμβάντος). - Ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την ημερομηνία της αίτησης (και όχι του συμβάντος). WEEKLY TAX news 56/192

57 ΑΔΑ: Β Ω3-7Ψ4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - Ασφαλισμένοι περιοχών που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες στην επαγγελματική τους εγκατάσταση. - Ασφαλισμένοι που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες στην επαγγελματική τους εγκατάσταση από τρομοκρατική ενέργεια (εντάσσονται για πρώτη φορά στις διατάξεις του Ν. 2256/94 και Ν. 2556/97). ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ Για την καλύτερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας διάταξης δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις-οδηγίες: 1. Στις περιπτώσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας αρχής (Νομαρχίας ή Επιμελητηρίου) που να βεβαιώνει το συμβάν καθώς και το ύψος της ζημίας. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και είχαν υποστεί ζημίες πριν τη διακοπή του επαγγέλματος. 2. Στις περιπτώσεις πληγέντων από τρομοκρατικές ενέργειες η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: - βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής που να βεβαιώνει ότι το γεγονός οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια (δε συμπεριλαμβάνονται ζημίες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων) - βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ή Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ύψος της ζημίας. 3. Οι ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση (και των δύο κατηγοριών) θα καταχωρούνται, από τα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα, στο Μητρώο Φυσικών και Λοιπών καταστροφών με κωδικό 03. Ιδιαίτερα για τους πληγέντες από τρομοκρατικές ενέργειες θα πρέπει να ενημερώνεται και η Υπηρεσία μας. 4. Για γενικότερες προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τον τρόπο ρύθμισης των οφειλόμενων και τρεχουσών εισφορών, το χρόνο καταβολής των δόσεων, τις προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης καθώς και τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, έχει εκδοθεί η αριθ. 49/1998 εγκύκλιος οδηγία του πρώην ΤΕΒΕ η οποία εξακολουθεί να ισχύει πλην των διαφοροποιήσεων που προαναφέρθηκαν. Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας. Συν/να:1 σχέδιο απόφασης. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ OAEE Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ WEEKLY TAX news 57/192

58 ΑΔΑ: Β Ω3-7Ψ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛΕΦ: FAX: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα : Πατρ/μο: Δ/νση : ΕΑΜ : Α.Μ.Κ.Α : Α.Φ.Μ. : Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 2256/94 και Ν. 2556/ Τις διατάξεις του ΠΔ 258/ Τις διατάξεις του ΠΔ 154/ Την αριθ.πρ. αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τη ρύθμιση των οφειλών σας ως εξής: Α) οι μέχρι το.δίμηνο. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ρυθμίζονται μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, Β) οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. διμήνου.. έως. διμήνου. ρυθμίζονται χωρίς πρόσθετα τέλη. Η ανωτέρω οφειλή εξοφλείται σε.μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως... WEEKLY TAX news 58/192

59 ΑΔΑ: Β Ω3-7Ψ4 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Για την καταβολή κάθε δόσης απαραίτητη είναι η εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών. - Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης πέραν των τριών μηνών καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης και καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο ποσό της οφειλής με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις κλπ. - Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής όπως έχει διαμορφωθεί με τη ρύθμιση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καταβολή των δόσεων γίνεται στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε... ΠΡ/Ν ΤΜΗΜΑΤΟΣ.. WEEKLY TAX news 59/192

60 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ-Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΗΛ.: FAX : Αθήνα 8/3/2012 Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/18725 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 12 ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης» ΣΧΕΤ. :1. Η 41/2011 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ 2. Η αριθμ. 10/Σ07/ΓΕΝ/3/ Εγκύκλιος της Διοίκησης του ΙΚΑ Με την παρούσα συμπληρώνουμε την 41/2011 Εγκύκλιο και με την διαδικασία διαπίστωσης βεβαίωσης αναπηρίας ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης. Α) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού μας, που κατοικούν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετίας ή σε κράτη Διμερούς Σύμβασης, ο αρμόδιος φορέας στον οποίο υποβάλλεται το αίτημα αναπηρίας διαβιβάζει στην Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΔΔΑΣ-Υπηρεσία Σύνδεσης) την αίτηση για σύνταξη αναπηρίας (έντυπο Ε204 ή έντυπο διμερούς σύμβασης), καθώς και το έντυπο Ε213- Αναλυτική Ιατρική Έκθεση (ή την ιατρική γνωμάτευση κράτους Διμερούς Σύμβασης) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια ιατρική υπηρεσία του φορέα του άλλου κράτους. Τα έντυπα διαβιβάζονται από την ΔΔΑΣ του ΙΚΑ στο Τμήμα Συντάξεων της αρμόδιας (σύμφωνα με την τελευταία επαγγελματική έδρα του ασφ/νου) Περ/κής Δ/νσης του ΟΑΕΕ, το οποίο: 1. Mε έγγραφο του ζητάει από το αρμόδιο Περ/κο Τμήμα την έκδοση Π.Π.Χ.Α. και τον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου. Συνημμένα του εγγράφου προς το Περ/κο Τμήμα θα αποστέλλονται όλα τα έντυπα που έχει στείλει ο ξένος φορέας Ε204, Ε205, Ε207 καθώς και λοιπά δικαιολογητικά η στοιχεία που είχε υποβάλλει ο αιτών στον ξένο φορέα. 2. Αφού εκδοθεί ΠΠΧΑ και ο φάκελος διαβιβαστεί από το Περ/κό Τμήμα το Τμήμα Συντάξεων αποστέλλει, το πρωτότυπο Ε213 ή Ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν διαβιβαστεί από τους ξένους φορείς(όχι φωτοαντίγραφα αυτών) στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΕΕ, το οποίο και μεριμνά για την επίσημη μετάφραση τους μέσω ιδιωτικής μεταφραστικής εταιρείας με την οποία ο Οργανισμός έχει συνάψει σχετική σύμβαση. 1 WEEKLY TAX news 60/192

61 Στις περιπτώσεις όπου στην Ελλάδα υπάρχει χρόνος ΑΔΑ: μόνο Β Ω3-ΗΤ0 στον ΟΑΕΕ, η μετάφραση των ιατρικών στοιχείων και η παραπομπή στο ΚΕ.Π.Α θα πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, αυτοτελώς ή με συνυπολογισμό χρόνου εξωτερικού. 3. Αφού επιστρέψουν οι μεταφράσεις, το Τμήμα Συντάξεων θα πρέπει να αποστείλει τον σχετικό υποφάκελο ιατρικών στοιχείων (γνωματεύσεις με επίσημη μετάφραση, ιατρικά εργαστηριακά δεδομένα, κλπ) αποκλειστικά στο ΚΕ. Π. Α. Αθηνών ( Πειραιώς 181), το οποίο και θα τα εξετάσει χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντος. Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ. Τονίζουμε ότι δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Α. ο συνταξιοδοτικός φάκελος, αλλά μόνο υποφάκελος με την επίσημη ιατρική γνωμάτευση, καθώς και τα απεικονιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, (π.χ. καρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.α.), ο οποίος θα συνοδεύεται από σχετικό παραπεμπτικό μας έγγραφο που θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις Κάτοικος εξωτερικού» ( Συνημμένο Υπόδειγμα 1). Μετά την εξέταση του φακέλου από την Υ.Ε. και την καταχώρηση της απόφασης στο σύστημα ΚΕ.Π.Α., ο υποφάκελος θα αρχειοθετείται στο ΚΕ.Π.Α., ενώ ακριβές αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ από το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α. Παράταση σύνταξης αναπηρίας κατοίκου κράτους μέλους Ε.Ε., ΕΟΧ ή Ελβετίας Πριν την λήξη της αναπηρίας και εφόσον δεν μας έχει αποσταλεί για την παράταση νεότερο Ε204 & Ε213 από τον ξένο φορέα, το Τμήμα Συντάξεων θα πρέπει να τα ζητήσει με έγγραφο του(μέσω Δ.Δ.Α.Σ. ΙΚΑ). Ενδέχεται ο ξένος φορέας να αρνηθεί να μας αποστείλει νεότερο Ε204 & Ε213 αφού ο ίδιος δεν χορηγεί σύνταξη αναπηρίας ή εάν χορηγεί δεν χρειάζεται να την παρατείνει όπως π.χ στις συντάξεις αναπηρίας που έχουν γίνει εφόρου ζωής ή σε αίτημα αναπηρίας που έχει απορριφθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση επιδείνωσης, είτε γιατί έχει χορηγηθεί σύνταξη γήρατος ή έχει γίνει μετατροπή από αναπηρίας σε γήρατος κλπ. ενώ ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να συνεχίζει την χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας. Σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Συντάξεων με νεότερο έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει με χρέωση και για λογαριασμό μας την εξέταση του συνταξιούχου και την συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Ε213. Υπάρχει το ενδεχόμενο και πέραν του Ε213 που έχει αποσταλεί από τον αλλοδαπό φορέα (και αυτό μπορεί να συμβεί και στην αρχική εξέταση αιτήματος αναπηρίας) η Υ.Ε. να ζητήσει επιπλέον στοιχεία π.χ. συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις που κρίνει απαραίτητες προκειμένου να αποφανθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Συντάξεων με νεότερο έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει να πραγματοποιηθούν από τον ξένο φορέα με χρέωση μας και για λογαριασμό μας οι συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις κλπ. που ζητάει η Υ.Ε. Παράταση σύνταξης αναπηρίας κατοίκου χώρας Διμερούς Σύμβασης (εξαιρείται η Αυστραλία διότι εφαρμόζεται μόνο σε συντάξεις γήρατος) Πριν την λήξη της αναπηρίας το Τμήμα Συντάξεων με έγγραφο που θα αποστέλλει αποκλειστικά στο ΚΕ. Π. Α. Αθηνών ( Πειραιώς 181), θα ζητεί να γνωστοποιηθούν από την Υ.Ε. οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις κλπ κρίνει ότι χρειάζονται, προκειμένου να γνωματεύσει για την παράταση αναπηρίας του συγκεκριμένου συνταξιούχου. Το Τμήμα Συντάξεων με έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει με χρέωση και για λογαριασμό μας τις ιατρικές εξετάσεις κλπ που έχει ζητήσει η Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. 2 WEEKLY TAX news 61/192

62 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 Β) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Για τους αιτούντες σύνταξη αναπηρίας ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., ΕΟΧ ή Ελβετίας, θα πρέπει να ζητείται από τα ΚΕ.Π.Α εκτός από την έκδοση της γνωμάτευσης, και η συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR. Προς τούτο το αρμόδιο Περ/κό Τμήμα -σύμφωνα με την επαγγελματική έδρα του ασφαλισμένου- πριν την έκδοση του παραπεμπτικού θα εξετάζει εάν ο αιτών έχει δηλώσει χρόνο Ε.Ε. κλπ ή έχει συνυποβάλλει σχετικά δικαιολογητικά. Σε καταφατική περίπτωση το παραπεμπτικό(συνημμένο Υπόδειγμα 2-3) που συμπληρώνει το Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ και παραλαμβάνει άμεσα ο ασφαλισμένος ή αποστέλλεται στην διεύθυνση κατοικίας του( μαζί με την αίτηση αξιολόγησης στο ΚΕ.Π.Α. και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της καθώς και διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α.) θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR. Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ. 2. Για τους κατοίκους Ελλάδας που επικαλούνται χρόνους ασφάλισης σε κράτη με τα οποία ισχύει Διμερής Σύμβαση, θα πρέπει τα ΚΕ.Π.Α. να αποστέλλουν μαζί με την γνωμάτευση όλα τα ιατρικά στοιχεία (ειδικότερες γνωματεύσεις, εξετάσεις κ.α.) στο Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ προκειμένου να διαβιβαστούν στη συνέχεια από το Τμήμα Συντάξεων της αρμόδιας Περ/κής Δ/νσης του ΟΑΕΕ μαζί με τα λοιπά συνταξιοδοτικά έντυπα στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα του εξωτερικού. Και σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά την παραπομπή τους στα ΚΕ.Π.Α. θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω(παρ. 1) με τους κατοίκους Ελλάδος που έχουν χρόνο στην Ε.Ε κλπ με μόνη διαφορά ότι το παραπεμπτικό(συνημμένο Υπόδειγμα 4-5) που συμπληρώνει το Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις Διμερής Σύμβαση Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σε αντιδιαστολή με ότι ισχύει με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 883/04 & 987/09 η εξέταση του αιτήματος αναπηρίας δεν είναι υποχρεωτική από το άλλο αντισυμβαλλόμενο κράτος της Διμερούς Σύμβασης εφόσον δεν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό, τα Περ/κά Τμήματα κατά την παραλαβή αίτησης σύνταξης αναπηρίας στην οποία δηλώνονται περίοδοι σε χώρα Διμερούς Σύμβασης( πλην Αυστραλίας που αφορά μόνο συντάξεις γήρατος), επιπροσθέτως θα πρέπει να ζητούν Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος λόγω αναπηρίας από το άλλο κράτος ή όχι. Εάν ναι θα ακολουθείται η ως άνω διαδικασία. Εάν όχι θα ακολουθείται η διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης αναπηρίας που περιγράφεται με την Εγκύκλιο 41/2011 για όσους έχουν μόνο Ελληνικούς χρόνους ασφάλισης. Για τις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται αίτηση εξέτασης από την Υ.Ε. χωρίς προηγούμενη διακοπή του επαγγέλματος και προκύπτουν στοιχεία ασφάλισης σε χώρα της Ε.Ε. του ΕΟΧ, Ελβετίας ή Διμερούς Σύμβασης, θα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για την διαπίστωση της αναπηρίας και την συμπλήρωση του Ε213GR. Στην αντίθετη περίπτωση(που δεν προκύπτουν στοιχεία), η παραπομπή για την εξέταση και την έκδοση γνωμάτευσης από τα ΚΕ.Π.Α, θα γίνεται βάσει της Εγκυκλίου 41/2011 ενώ για την συμπλήρωση του Ε213GR(αφού θα έχει υποβληθεί αίτηση σύνταξης αναπηρίας) θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για τις εκκρεμείς περιπτώσεις. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ: α) κάτοικοι Νομού Αττικής θα καθοδηγούνται να απευθυνθούν μόνο στο ΚΕ. Π. Α. Αθηνών( Πειραιώς 181), καθότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του(που μέχρι τώρα 3 WEEKLY TAX news 62/192

63 λειτουργούσαν για το ΙΚΑ) γνωρίζουν ήδη τη διαδικασία και ΑΔΑ: έχουν Β Ω3-ΗΤ0 την εμπειρία συμπλήρωσης του κοινοτικού εντύπου Ε213. β) κάτοικοι των λοιπών περιοχών της χώρας(εκτός Αττικής) μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ. Π. Α., δεδομένου ότι όλες οι ΑΥΕ(που μέχρι τώρα λειτουργούσαν για το ΙΚΑ) της περιφέρειας συμπλήρωναν το Ε213GR. Εφόσον η ιατρική εξέταση του ασφ/νου πραγματοποιείται μόνο για λογαριασμό του ξένου φορέα (επειδή έχει ζητηθεί από ξένο φορέα ιατρική γνωμάτευση, ιατρική εξέτασησυμπλήρωση Ε213 η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΑΕΕ ), το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ θα πρέπει, πριν την παραπομπή της υπόθεσης στα ΚΕ.Π.Α., να εξασφαλίζει την έγκριση του ξένου φορέα, ο οποίος και θα αναλάβει το κόστος της εξέτασης. Στο παραπεμπτικό που θα γίνεται προς τα ΚΕΠΑ, σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει σχετική ένδειξη ότι η εξέταση πραγματοποιείται με χρέωση του ξένου φορέα με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του έγγραφου των ΔΔΑΣ του ΙΚΑ βάσει του οποίου η δαπάνη αναλαμβάνεται από τον ξένο φορέα. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, για περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων ή ήδη συνταξιούχων αναπηρίας του αγγλικού φορέα, κατοίκων Ελλάδας, ζητείται από το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων η ιατρική εξέταση και συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ESA-N-54C, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμπληρώνεται από τα ΚΕ.Π.Α. και να επιστρέφεται στο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ από το οποίο απεστάλη προκειμένου με την σειρά του να το προωθήσει στον φορέα της Αγγλίας. Προς διευκόλυνση, τα προαναφερόμενα έντυπα έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο χώρο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ, απ όπου μπορούν να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράταση σύνταξης αναπηρίας σε κατοίκους Ελλάδας που έχουν ασφάλιση σε κράτη μέλη της Ε.Ε., ΕΟΧ ή Ελβετίας Πριν την λήξη της αναπηρίας το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του συνταξιούχου θα ζητεί μαζί με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης για παράταση σύνταξης αναπηρίας και την συμπλήρωση του Ε213 από τα ΚΕ.Π.Α. το οποίο θα αποστέλλεται μαζί με νεότερο Ε204GR(με ημερομηνία αίτησης την λήξη της προηγούμενης αναπηρίας) και αντίγραφο της Απόφασης παράτασης μέσω ΔΔΑΣ του ΙΚΑ στον φορέα του άλλου κράτους-μέλους. Υπενθυμίζουμε ότι στην Ουγγαρία δεν θα αποστέλλεται το Ε204GR αλλά μόνο η απόφαση και το Ε213GR για την παράταση της αναπηρίας. Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη γήρατος από το άλλο κράτος μέλος, ή η σύνταξη αναπηρίας έχει γίνει εφόρου ζωής, θα αποστέλλεται μόνο η απόφαση παράτασης. Γ. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Οι περιπτώσεις εκείνες, ασφαλισμένων που εξετάσθηκαν ήδη από τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α: είτε κατά το μεταβατικό στάδιο (παραπομπή προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου) είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί από την αρχή ο χρόνος εξωτερικού, είτε επειδή υπεβλήθη πρώτα αίτημα εξέτασης από Υ.Ε. και μετά την γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α κατετέθη αίτηση για σύνταξη αναπηρίας θα αντιμετωπίζονται ως εξής: i. τα συνταξιοδοτικά αιτήματα αναπηρίας θα εξετάζονται με τις ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις των τοπικών ΚΕ.Π.Α. ii. όπου δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR το Τμήμα Συντάξεων θα αναζητά εγγράφως από το ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση την 4 WEEKLY TAX news 63/192

64 iii. συμπλήρωση του Ε213(Υπόδειγμα 7) ή την αποστολή ιατρικών ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 στοιχείων(για τις Διμερείς Συμβάσεις Υπόδειγμα 9). Εξαίρεση θα αποτελούν οι κάτοικοι Αττικής που έχουν εξεταστεί από τα τοπικά ΚΕ.Π.Α και δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR. Στις περιπτώσεις αυτές το Τμήμα Συντάξεων θα αναζητά εγγράφως (Υπόδειγμα 6) από τη Γραμματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181) την συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR(ενδεχομένως και του -Ε125GR) ή την αποστολή ιατρικών στοιχείων(για τις Διμερείς Συμβάσεις,Υπόδειγμα 8 ), αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης και κοινοποιώντας το έγγραφο στο ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση, προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. Οι παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας κατοίκων εξωτερικού, οι οποίες χορηγηθήκαν βάσει γνωματεύσεων τοπικών ΚΕ.Π.Α. κατά το μεταβατικό στάδιο (παραπομπή σε ΚΕ.Π.Α. προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου), θα παραπέμπονται στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181). Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις που είχε απορριφθεί αίτημα βάσει γνωματεύσεων τοπικών ΚΕ.Π.Α. και με μεταγενέστερο Ε204&Ε213 του άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να εξεταστεί νέο αίτημα. Το παραπεμπτικό έγγραφο προς το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α Αθηνών (Πειραιώς 181) θα κοινοποιείται στο τοπικό ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος που τηρείται εκεί, στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. Δ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΒΥΕ Στις περιπτώσεις προσφυγής των ασφ/νων ή του Οργανισμού στην Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται με την 41/ εγκύκλιο. Τέλος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την σπουδαιότητα της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου Ε213GR και για την αποφυγή τυχόν παραλείψεων στην συμπλήρωση του εντύπου οι διοικητικοί υπάλληλοι αρμόδιοι για την αποστολή του εντύπου Ε213GR στους ξένους φορείς, θα ελέγχουν αν το έντυπο Ε213 είναι πλήρως συμπληρωμένο και σε περίπτωση που τούτο δεν έχει γίνει να επιστρέφεται στην Υ.Ε του ΚΕ.Π.Α. Συνημμένα : 9 Υποδείγματα Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ 5 WEEKLY TAX news 64/192

65 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Κάτοικος εξωτερικού.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ Κοιν/ση : κο/κα.... ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατοίκου. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ...)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / / Υπόδειγμα 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ / / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α. / / Η γνωμάτευση της Υ.Ε θα πρέπει εκτός της Υπηρεσίας μας να κοινοποιηθεί και στον ενδιαφερόμενο. 6 WEEKLY TAX news 65/192

66 .. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR Κάτοικος Αττικής.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: κο/κα.... Σημείωση: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ Πειραιώς 181, Τ.Κ.:11853-ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατοίκου Αττικής. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ...)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / / Υπόδειγμα 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ / /. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί. 7.. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. WEEKLY TAX news 66/192

67 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: κο/κα..... ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ...)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / / Υπόδειγμα 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ / / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α. / /. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί. 8 WEEKLY TAX news 67/192

68 .. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Διμερής Σύμβαση Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων Κάτοικος Αττικής.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: κο/κα.... Σημείωση: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ Πειραιώς 181, Τ.Κ.:11853-ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατοίκου Αττικής. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ...)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / / Υπόδειγμα 4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ / / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α. / /. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί. 9.. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. WEEKLY TAX news 68/192

69 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Διμερής Σύμβαση Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: κο/κα..... ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Υπόδειγμα 5 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ...)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ / / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α. / /. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί... ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. 10 WEEKLY TAX news 69/192

70 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Εκ των υστέρων συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR Κάτοικος Αττικής.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ Κοιν/ση : ΚΕ.Π.Α ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR Σχετ.: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/ της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η.ΕΑΜ: εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.. η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ.. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και βάσει της ως άνω γνωμάτευσης θα πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το κοινοτικό έντυπο Ε213GR προκειμένου να το διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της.. Παρακαλείται το ΚΕΠΑ. να διαβιβάσει τον ιατρικό υποφάκελο που τηρεί, στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ. Υπόδειγμα 6.. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. 11 WEEKLY TAX news 70/192

71 Διεθνείς Σχέσεις ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Εκ των υστέρων συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: ΚΕ.Π.Α ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR Σχετ.: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/ της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η...ΕΑΜ: εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή σας η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ... γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και βάσει της ως άνω γνωμάτευσης θα πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το κοινοτικό έντυπο Ε213GR προκειμένου να το διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της..... ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. Υπόδειγμα 7 12 WEEKLY TAX news 71/192

72 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Διμερής Σύμβαση Εκ των υστέρων Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων Κάτοικος Αττικής.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ Κοιν/ση : ΚΕ.Π.Α ΘΕΜΑ : Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων Σχετ.: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/ της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η.ΕΑΜ: εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.. η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ.. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και σχετικά με την ανωτέρω γνωμάτευση θα πρέπει να μας αποστείλετε όλα τα ιατρικά στοιχεία του υποφακέλου προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της.. βάσει της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει συνάψει η χώρα μας... ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. Υπόδειγμα 8 13 WEEKLY TAX news 72/192

73 ΑΔΑ: Β Ω3-ΗΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :... ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ :.... :. :. :.. :.. Διεθνείς Σχέσεις Διμερής Σύμβαση Εκ των υστέρων Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων.. / / Αρ. Πρωτ. :... ΠΡΟΣ: ΚΕ.Π.Α ΘΕΜΑ : Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων Σχετική: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/ της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η..ΕΑΜ: εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή σας η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ.. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και σχετικά με την ανωτέρω γνωμάτευση θα πρέπει να μας αποστείλετε όλα τα ιατρικά στοιχεία του υποφακέλου προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της.. βάσει της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει συνάψει η χώρα μας.. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.. Υπόδειγμα 9 14 WEEKLY TAX news 73/192

74 ΑΔΑ: Β Ω3-Ε0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/18092 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 11 ΤΗΛ. : FAX : ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών» Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2518/τ.Β / δημοσιεύθηκε η αρ. οικ /11/ κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λoιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο. Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ρυθμίζεται συνολικά το θέμα των αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει διακρατικών συμφωνιών, οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο και συνεπώς από την 7/11/11 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) καταργούνται οι αριθμ. οικ /06/ (ΦΕΚ 881 Β ) και οικ /09/ (ΦΕΚ 1372 Β ) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 1 WEEKLY TAX news 74/192

75 ΑΔΑ: Β Ω3-Ε0Π Όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και λοιποί εργαζόμενοι σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Οι ανωτέρω μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 131/06 αρθρ. 4 παρ. 1, δηλαδή από: α) τον έτερο των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, καθώς και από τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα, β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν. Η άδεια διαμονής που χορηγείται στα μέλη λήγει με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται με ειδική θεώρηση εισόδου στη χώρα και στη συνέχεια τους χορηγείται άδεια διαμονής με βάση την παραπάνω υπουργική απόφαση. Συνεπώς, υπήκοοι τρίτων χωρών που θα είναι εφοδιασμένοι με την εν λόγω άδεια διαμονής, εφόσον έχουν με τις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες ανεξάρτητη σχέση παροχής υπηρεσιών ή ανάθεση έργου ή είναι στελέχη τους εγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, μετά από τον έλεγχο των συμβάσεών τους και 2 WEEKLY TAX news 75/192

76 ΑΔΑ: Β Ω3-Ε0Π των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφής, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/ ). Οι λοιποί εργαζόμενοι στις εν λόγω εταιρείες, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία θα απευθύνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αρμόδιο φορέα ασφάλισής τους. Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 3 WEEKLY TAX news 76/192

77 ΑΔΑ: Β44Ξ4691Ω3-ΔΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 2 / 03/ 2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 1 / O.A.E.E Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 10 ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε. ΦΑΓΚΡΑ ΤΗΛ. : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4002/11 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων.» Στο ΦΕΚ 180/ (τ.Α ) δημοσιεύτηκε ο Ν.4002/11 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.». Ειδικότερα με την παρ.5α του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, οι διατάξεις του αρθ.62 του Ν.2676/99, όπως ισχύει, επεκτείνονται και στις περιπτώσεις συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (με διατάξεις Δημοσίου). Επίσης επεκτείνεται και σε αυτούς το δικαίωμα επιλογής εκ μέρους του δικαιούχου της σύνταξης που επιθυμεί να περιοριστεί μετά την τριετία, σύμφωνα με την παρ.2δ αρθ.62 Ν.2676/99. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη γενικά ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/90 και 1977/91 καθώς και σε όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ.14 του αρθ.8 του Ν.2592/98. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέλθει μετά την ισχύ του συγκεκριμένου άρθρου (22/08/2011) ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε πριν από την ημερομηνία αυτή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1) Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού τον 7 ο του 2011 και αίτηση συνταξιοδότησης τον 9 ο του Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίας ασφάλισης από το Δημόσιο. Μετά την τριετία δεν γίνεται καμία μείωση διότι ο θάνατος είναι πριν την ισχύ του άρθρου 2 του Ν.4002/11. 2) Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού τον 9 ο του 2011 και αίτηση συνταξιοδότησης τον ίδιο μήνα. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίας ασφάλισης από το Δημόσιο. Μετά την τριετία θα γίνει μείωση ανάλογα με την ηλικία του συνταξιούχου στην σύνταξη της επιλογής του. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ WEEKLY TAX news 77/192

78 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΑΝΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/20433/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου Αθήνα Τηλέφωνα : Α ΤΜΗΜΑ Υπουργεία Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Β ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Γ ΤΜΗΜΑ Ειδικά Μισθολόγια , 478, , 419, ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου. 1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », σύμφωνα με τις οποίες καταργείται από τότε που ίσχυσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ), το οποίο προέβλεπε τη μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στους οικείους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου. Κατόπιν αυτών τυχόν χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού. 2. Η παρ. Γ επί του άρθρου 29 της αριθμ. 2/78400/0022/ (ΑΔΑ : 4577Η- 5ΕΤ) ερμηνευτικής εγκυκλίου, τροποποιείται ως εξής : 1 WEEKLY TAX news 78/192

79 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΑΝΙ «Γ. Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος, κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος, αυτή η μείωση κατανέμεται ως εξής : α) 25% μείωση από επί των συνολικών αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου και β) η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη λήξη του πρώτου έτους εφαρμογής (30/10/2012), δηλαδή από Έστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών σε ποσοστό 40%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω : α) Από , του περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που ελάμβανε τον Οκτώβριο του β) Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την , επιπλέον κατά 5% από και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από , οπότε ο υπάλληλος, από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, λαμβάνει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου. Παράδειγμα εφαρμογής : Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου ( ) η ανωτέρω περικοπή πραγματοποιείται ως εξής : α) από την και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή % = β) από την και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ως άνω αποδοχές (2.400 ), μειωμένες κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (που αντιστοιχεί σε ποσό 681 ), δηλαδή ( , το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης). γ) από την και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (2.173 ), μειωμένες επιπλέον κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (227 ), δηλαδή ( , το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης). δ) από την και εφεξής θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (1.946 ), μειωμένες κατά το τελευταίο ένα τρίτο της ανωτέρω μείωσης, δηλαδή ( ), αποδοχές ένταξης στο νέο μισθολόγιο. 3. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (υπολογισμός αύξησης ή μείωσης των αποδοχών) των υπαλλήλων, που απουσιάζουν νόμιμα από την Υπηρεσία τους, όπως σε περίπτωση απόσπασης, διάθεσης, αδειών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα κ.λ.π. σας πληροφορούμε ότι ως αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων, κατά τον τελευταίο μήνα (Οκτώβριος 2011), πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, νοούνται αυτές που θα αντιστοιχούσαν στην οργανική τους θέση, με την επιστροφή τους σε αυτή, ακόμη και αν δεν καταβάλλονταν κατά το μήνα αυτό. Εννοείται ότι, για τη σύγκριση των αποδοχών, εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στις αποδοχές του υπαλλήλου και αμοιβές ή αποζημιώσεις που ελάμβανε λόγω απόσπασης σε άλλη Υπηρεσία. Η τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που προκύπτει από τη σύγκριση των ανωτέρω αποδοχών καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος. Στην περίπτωση λήξης της απόσπασής του και επιστροφής του στην οργανική του θέση, τότε η σύγκριση των αποδοχών του εν λόγω υπαλλήλου, για τον προσδιορισμό 2 WEEKLY TAX news 79/192

80 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΑΝΙ τυχόν αύξησης ή μείωσης, υπολογίζεται επί των αποδοχών της οργανικής του θέσης που αντιστοιχούσαν κατά το τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου. 4. Όσον αφορά τους ιερείς οι οποίοι κατέχουν και θέση εκπαιδευτικού, διοικητικού υπαλλήλου κ.λ.π., σας παραπέμπουμε στην αριθμ /Α1/ (ΑΔΑ : ΒΟΖΙ9-ΣΔΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ως κύρια οργανική θέση για τους ανωτέρω θεωρείται η θέση του εκπαιδευτικού, διοικητικού κ.λ.π. Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Όλα τα Υπουργεία α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων γ. Δ/νσεις Διοικητικού δ. Δ/νσεις Οικονομικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ.) 2. Ελεγκτικό Συνέδριο 3. Όλες τις Περιφέρειες α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού γ. Δ/νσεις Διοικητικού 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού γ. Δ/νσεις Διοικητικού 5. Βουλή των Ελλήνων Λογιστήριο 6. Συμβούλιο της Επικρατείας 7. Άρειο Πάγο 8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 12. Γ.Λ.Κ. Δ/νση 50 η Κάνιγγος 29, Αθήνα 13. Γ.Λ.Κ. Ενιαία Αρχή Πληρωμής Κάνιγγος 29, Αθήνα 14. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 3 WEEKLY TAX news 80/192

81 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/ 20421/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου Αθήνα Τηλέφωνα : Α ΤΜΗΜΑ Υπουργεία ΑΔΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Β ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Γ ΤΜΗΜΑ Ειδικά Μισθολόγια ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων». ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 1. Την αριθμ. 2/16519/0022/ (ΦΕΚ 465/Β/ ) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/ )», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. 2. Την αριθμ. 2/17132/0022/ (ΦΕΚ 498/Β/ ) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α 226)», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: Β44ΡΗ-3ΑΧ. 3. Την αριθμ. 2/17127/0022/ (ΦΕΚ 498/Β/ ) «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ:Β44ΡΗ- ΣΣΝ. Αναφορικά με την υπ αριθμ. 3 κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, επισημαίνεται ότι αυτή αφορά αποκλειστικά το προβλεπόμενο από οργανικές διατάξεις των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, δεδομένου ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των ανωτέρω Αρχών και φορέων υπάγονται απευθείας στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου. Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 1 WEEKLY TAX news 81/192

82 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου Αθήνα Τηλέφωνα : Α ΤΜΗΜΑ Υπουργεία ΑΔΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Β ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου ΘΕΜΑ: «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/ )». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/ ). 3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/ (ΦΕΚ 2778/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών. 4. Την αριθμ. Υ25/ (ΦΕΚ 2792/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ / ( ΦΕΚ 2741/ Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ περίπου για το 2012 και ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος 3 WEEKLY TAX news 82/192

83 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 του Κ.Α.Ε του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Αποφασίζουμε 1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμού ανά κατηγορία ως εξής: α) Κατηγορία Α σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Κατηγορία Β σε εβδομήντα (70) ευρώ. γ) Κατηγορία Γ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. 2. Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρωνδιασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών. β) Οι απασχολούμενοι στην Α Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου. δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων. 3. Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. β) Οι απασχολούμενοι στη Β Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών. δ) Οι Χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια. ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων. στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μηχανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελασματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως, μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές, οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές, τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχημάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τεχνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι, τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί, τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ειδικών μηχανημάτων, χεριστές μηχανημάτων αμμοβολής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού. 4 WEEKLY TAX news 83/192

84 ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων. η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ-ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ-ΕΠ και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ. 4. Στην κατηγορία Γ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Οι απασχολούμενοι στην Γ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ). γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες. 5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. 6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ` έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. 7. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ακριβές αντίγραφο Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1)Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5 WEEKLY TAX news 84/192

85 2) Υπουργείο Εσωτερικών 3) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 8) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη 9)Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης 10)Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση) ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 Εσωτερική διανομή: Δ22-Α-Β Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28/02/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ 2/17132/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α 226)». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την με αριθμ. Υ25/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β 2792). 4. Την με αριθμ /2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 6 WEEKLY TAX news 85/192

86 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β 2741) 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε 1. Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, καταβάλλεται βασικός μισθός, ως εξής: α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο μισθός του 2 ου μισθολογικού κλιμακίου του Ε βαθμού β) Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο μισθός του 2 ου μισθολογικού κλιμακίου του Γ βαθμού και γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο μισθός του Β βαθμού. Επιπλέον, καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο έτη δικηγορίας, από την ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 2. Στους ανωτέρω δικηγόρους χορηγούνται επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/ Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/ Για τους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 προ της , εφόσον από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/ Η παρούσα απόφαση ισχύει από και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η αριθμ. 2/8250/0022/ (Β 355) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γραφείο κ. Υπουργού 3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακ/σης Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια 4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Δ22 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 7 WEEKLY TAX news 86/192

87 2. Δ20. ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28/02/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/17127/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την με αριθμ. Υ25/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β 2792). 4. Την με αριθμ /2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β 2741) 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε: 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι ρυθμίσεις της 8 WEEKLY TAX news 87/192

88 παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν όλους, όσοι, μετά από πρόσληψη, απόσπαση ή μετάταξη, κατέχουν, με δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχέση, οργανική θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και όσους απασχολούνται ως δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, στους φορείς του πρώτου εδαφίου. 2. Στο προσωπικό της παραγράφου 1 καταβάλλεται ως βασικός μισθός, ο μισθός του Α βαθμού. 3. Το προσωπικό της παραγράφου 1, πλην των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, εξελίσσεται σε δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια, με εισαγωγικό το δέκατο όγδοο (18ο) Μ.Κ και καταληκτικό το πρώτο (1ο) Μ.Κ. Τα Μ.Κ χορηγούνται ανά διετία. Η εξέλιξη σε αυτά γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κάθε αλλαγή Μ.Κ επιφέρει προσαύξηση του βασικού μισθού της παραγράφου 2 σε ποσοστό 2%. Για τον καθορισμό του μισθολογικού κλιμακίου του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου προσμετράται ο χρόνος κάθε προηγούμενης σχετικής απασχόλησης, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού της παραγράφου 1, πλην των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη στα Μ.Κ. του πρώτου εδαφίου. 4. Στους δικηγόρους των ΑΔΑ με έμμισθη εντολή καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του Β. μισθού της παρ.2, το οποίο χορηγείται αυτοδικαίως ανά διετία από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Δικηγ. Συλλόγου. 5. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 20 του ν. 4024/2011, εφαρμόζονται και σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου Για το προσωπικό που απασχολείται στις θέσεις της παραγράφου 1 πριν από την , εφόσον από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/ Όλες οι διατάξεις που διέπουν την υπαγωγή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ύψος των καταβαλλομένων εισφορών και γενικότερα το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της παραγράφου 1 διατηρούνται σε ισχύ. 8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την και από την ημερομηνία αυτή καταργείται κάθε υπουργική απόφαση αντίθετη στις διατάξεις της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 6. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 7. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακ/σης Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια 8. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 9. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 2. Δ22 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 3. Δ20. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α. 9 WEEKLY TAX news 88/192

89 ΑΔΑ: Β440Η-ΤΙ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος Αθήνα Fax : glk.gr Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012 Αριθμ. Πρωτ: 38101/0092 ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις των περ. α και γ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν.4002/ (ΦΕΚ Α 180). 2.- Τις διατάξεις του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3.- Την με αριθμ. Υ25/ απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα : «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β 2792). 4.- Την ανάγκη : α. εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 και β. καθορισμού του δείγματος των ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, για το έτος Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 κατά το μέρος που αφορούν τις προθεσμίες άσκησης των αναφερομένων σε αυτές ενδίκων μέσων αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης αυτής στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 2. Για το χρονικό διάστημα από μέχρι θα ελεγχθεί από το Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Δ/νσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 το σύνολο των πράξεων κανονισμού σύνταξης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν από μέχρι , από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011. Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται και αυτές με τις οποίες τροποποιούνται πράξεις κανονισμού σύνταξης που έχουν εκδοθεί είτε πριν είτε μετά την ανωτέρω ημερομηνία ( ). 1 WEEKLY TAX news 89/192

90 ΑΔΑ: Β440Η-ΤΙ1 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών/Γ.Λ.Κράτους 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κ. 4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Συντάξεων 5. Γενικό Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: -Γ.Λ.Κ./Δ4,Δ45,Δ46 και Δ47 -Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. του ΙΚΑ. 2 WEEKLY TAX news 90/192

91 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΩΥΝ ΑΔΑ : ΚΩΔ.ΑΡΧ/Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑTA Α, B & Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : , Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Κερασιώτη Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα, 11 / 01 / 2012 Αριθ.Πρωτ:ΔΕΦΚ Γ ΕΞ2012 ΠΡΟ: Όπως Π.Δ. Θ έ μ α : Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β) «Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΥΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της υπ αριθμ.φ.883/530/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/ ) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, για λόγους καλύτερης διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου αλλά και για την ελάφρυνση ορισμένων επιχειρήσεων από δυσανάλογο κόστος. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). 4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α / ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ). 5. Την υπ αριθμ.πρωτ. Υ25/ (ΦΕΚ2792/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ.883/530/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/ ) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» ως ακολούθως: 1. Η περίπτωση ΑβΙ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή Εγγύηση ίση με το 10% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των ευρώ. WEEKLY TAX news 91/192

92 ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΩΥΝ Προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών το ελάχιστο όριο καθορίζεται στο ποσό των ευρώ. Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη και εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, θα παρέχεται πρόσθετη εγγύηση ίση με το 100% του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά με το καθεστώς αναστολής προϊόντα.» 2. Η περίπτωση Αε του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Προϊόντα που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται από πρόσωπα που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα σ αυτά Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή αλκοολούχων και ενεργειακών προϊόντων εγγύηση ίση με το 5% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστο όριο για τα αλκοολούχα προϊόντα οικονομικής εγγύησης Ευρώ. Προκειμένου για φορολογική αποθήκη ζύθου το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης περιορίζεται σε Ευρώ ενώ για φορολογική αποθήκη ενδιάμεσων προϊόντων σε Ευρώ. ΙΙ. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστα όρια τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ΑβΙ του παρόντος άρθρου. ΙΙΙ. Στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών βιομηχανοποιημένων καπνών και αλκοολούχων προϊόντων που έχουν προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παραγράφων ΑβΙ, ΑγΙ και ΑδΙ του παρόντος άρθρου. ΙV. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει εγγύηση ίση με τα ελάχιστα κατά περίπτωση ανάλογα με το προϊόν ποσά, που προβλέπονται για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει.» 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΣΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ WEEKLY TAX news 92/192

93 ΑΔΑ: Β44ΡΗ-3ΑΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28/02/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ 2/17132/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α 226)». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την με αριθμ. Υ25/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β 2792). 4. Την με αριθμ /2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β 2741) 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε 1. Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, καταβάλλεται βασικός μισθός, ως εξής: α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο μισθός του 2 ου μισθολογικού κλιμακίου του Ε βαθμού β) Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο μισθός του 2 ου μισθολογικού κλιμακίου του Γ βαθμού και γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο μισθός του Β βαθμού. WEEKLY TAX news 93/192

94 ΑΔΑ: Β44ΡΗ-3ΑΧ Επιπλέον, καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο έτη δικηγορίας, από την ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 2. Στους ανωτέρω δικηγόρους χορηγούνται επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/ Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/ Για τους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 προ της , εφόσον από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/ Η παρούσα απόφαση ισχύει από και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η αριθμ. 2/8250/0022/ (Β 355) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γραφείο κ. Υπουργού 3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακ/σης Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια 4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Δ22 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. Δ20. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. WEEKLY TAX news 94/192

95 ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδικας: Fax : Τηλέφωνα : , Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.4785/174 Προς: Όπως ο πίνακας διανομής ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ αυτό. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 41/ , τεύχος Α, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο ΙΑ του οποίου, στα άρθρα 35 48, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση του ν. 3845/2010 (Α 65) «Μέτρα για την εφαρμογή στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (Α 28), και με δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, κρίθηκε αναγκαία η λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Σημειώνεται ότι, οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3863/2010 ανέδειξαν πρόβλημα βιωσιμότητας στο σύνολο σχεδόν των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Ήδη τα επικουρικά ταμεία εμφάνισαν συνολικά ταμειακά ελλείμματα 850 εκατομμυρίων ευρώ το έτος WEEKLY TAX news 95/192

96 ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ Με την ενοποίηση των φορέων (ταμείων, τομέων και κλάδων) επικουρικής ασφάλισης επιχειρείται η δημιουργία μιας στέρεης και ευρύτερης βάσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους. Α. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 προβλέπονται τα εξής: Άρθρο Με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 συνιστάται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Η λειτουργία του ΕΤΕΑ αρχίζει την 1 η Ιουλίου Με την παράγραφο 2 ορίζεται ως σκοπός του νέου Ταμείου η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στου εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Άρθρο Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του, δηλαδή από : α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Επισημαίνεται ότι, το ΕΤΕΑ θα λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση. 2. Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ,την 1 η Ιουλίου 2012, στα ανωτέρω αναφερόμενα Ταμεία, Τομείς και Κλάδους, να εξαιρεθούν από την ένταξη στο ΕΤΕΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε εντασσόμενου Ταμείου ή Τομέα ή Κλάδου. 3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι , μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση 2 WEEKLY TAX news 96/192

97 ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία, καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού εξαιρέθηκαν. 4. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι, τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού Ταμεία, Τομείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν εντάσσονται μέχρι στο ΕΤΕΑ, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α 160). Εφιστούμε την προσοχή σας στις προθεσμίες των ανωτέρω διατάξεων, καθώς, α) οι προβλεπόμενοι στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 φορείς επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ από , εφόσον δεν ληφθεί μέχρι απόφαση της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ασφαλισμένων κάθε εντασσόμενου ταμείου, τομέα ή κλάδου να εξαιρεθεί από την ένταξη. Οι εν λόγω φορείς επικουρικής ασφάλισης, εάν εξαιρεθούν και δεν ενταχθούν στο ΕΤΕΑ μέχρι την , θα μετατραπούν αυτοδίκαια από σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002. β) άλλοι φορείς επικουρικής ασφάλισης, πλην των ρητά αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 36, δύνανται να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, με υπουργική απόφαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης (πρότασης) των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέχρι Ο Υπουργός Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΚΑ 4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών 5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή Τμήματα της ΓΓΚΑ 6. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης Τμήματα Α & Β (4 αντίγραφα) Γεώργιος Κουτρουμάνης 3 WEEKLY TAX news 97/192

98 ΑΔΑ: Β441Λ-ΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 05/03/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Αριθμ. πρωτ. : Υ /3614/273 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟ : Σμήμα A 1) Όλους τους οργανισμούς κύριας Σαχ. Δ/νση : ταδίου 29 ασφάλισης αρμοδιότητας Τπουργείου Σ.Κ. : Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πληροφ. : Μαρίνα (πλην Ο.Γ.Α.) Οικονομοπούλου 2) Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο Σηλ./FAX : Δ/νση Παροχών Σμήμα Μητρώων & Μεταβολών υνταξιούχων Εθνικής Αντίστασης 1, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΜΑ : Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και τη σχετική με αριθμ. πρωτ. Υ /οικ /1227/ Εγκύκλιο του Τπουργείου μας, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του ιδίου άρθρου, μπορούν να αναπροσαρμόζονται από και εφεξής και σε ετήσια βάση, με κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β, της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ., χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.. (τόσο της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 όσο και της παραγράφου 2, του ιδίου άρθρου), για τις από και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Σιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής. Με τις διατάξεις, δε, της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30 η Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.. σε μη δικαιούχους από την 1 η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής. WEEKLY TAX news 98/192

99 ΑΔΑ: Β441Λ-ΚΨΝ 2. Με το με αριθμ. πρωτ. οικ.2678/18/ έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Τπηρεσίας μας, μας γνωστοποιείται ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ., παρέμειναν αμετάβλητα κατά τα έτη το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, τα εισοδηματικά κριτήρια των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το τρέχον έτος, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος Ειδικά, δε, για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε), που τέθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 34, του ν. 3996/2011 (δηλαδή το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850, 00 ευρώ), σημειώνουμε ότι η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια (Μάρτιος 2012). Ομοίως, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν ούτε και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/ Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, παρακαλούμε για όλες τις απαραίτητες από μέρους σας ενέργειες, προκειμένου για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Εσωτερική κοινοποίηση : 1) Γραφείο Τπουργού 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 3) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 4) Δ/νση Κ.Α.Α. 5) Δ/νση Οικονομικού 6) Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών 7) Σμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 8) Δ/νση Κ.Α.Μ., όλα τα Σμήματα ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 2 WEEKLY TAX news 99/192

100 ΑΔΑ: Β441Λ-70Ρ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Γ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Φ /5368/1108 ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διοίκηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα 2. ΤΑΥΤΕΚΩ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πατησίων Αθήνα 3. ΕΟΠΥΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1θ του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α ). Με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α ), ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 τροποποιήθηκε στο σκέλος που αφορά τις πιστώσεις για επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους φορείς σας ως εξής: 1. Μείωση της επιχορήγησης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ ΟΤΕ κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ), 2. Μείωση για την αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ), 3. Μείωση της επιχορήγησης στον ΕΟΠΥΥ κατά πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ ( ). Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των προϋπολογισμών σας ως προς το σκέλος των εσόδων και την αντίστοιχη προσαρμογή των δαπανών και να τους επανυποβάλλετε, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι την 28η Μαρτίου 2012 για έγκριση. Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Γ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ WEEKLY TAX news 100/192

101 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α.: Β44ΡΗ-Ω6Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓEN. Δ/ΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΕΙ :39 η ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗ Fax : & : 20 η ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ Fax : Σαχ.Δ/νςη : Πανεπιςτημίου 37 Σαχ.Κώδ. : ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Ακινα, 1 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/17816/0094 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο ΘΕΜΑ: Πιςτή εκτζλεςη του προχπολογιςμοφ του 2012 χετ.: οι αρ. α) β) 2/98253/0094/ εγκφκλιοι του Τπ. Οικονομικών Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςτόχων του επικαιροποιθμζνου Μ.Π.Δ.. και με δεδομζνο το υφιςτάμενο αρνθτικό οικονομικό περιβάλλον, κακίςταται ςαφζσ ότι κα πρζπει απαρζγκλιτα να τθρθκοφν από όλουσ όςοι ζχουν τθν ευκφνθ εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, τα κάτωκι: 1. Αυςτθρι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και ςυνεχισ προςπάκεια περαιτζρω μείωςθσ των δαπανϊν. 2. Καμία απόκλιςθ από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. ε περίπτωςθ φπαρξθσ εκτάκτων γεγονότων ι ςυνκθκϊν κα πρζπει να γίνεται άμεςθ ενθμζρωςθ του Γ.Λ.Κ., ςτο οποίο κα υποβάλλεται παράλλθλα πρόταςθ τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ, και πάντωσ εντόσ του ςυνολικοφ φψουσ των δαπανϊν. 3. υνεπισ τιρθςθ όλων των παραμζτρων του μθτρϊου δεςμεφςεων, ςφμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Γ.Λ.Κ.. 4. Χριςθ ταμειακοφ υπολοίπου, με , μόνο για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προθγοφμενων ετϊν. Κατ εξαίρεςθ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται τα ταμειακά υπόλοιπα, μόνο για ςυνεχιηόμενα ζργα των δθμοςίων επενδφςεων. 5. φνταξθ των Εκκζςεων που προβλζπονται ςτθν ςχετικι εγκφκλιό μασ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, τθν ανάλυςθ τθσ εξζλιξισ τουσ, κακϊσ και τθν διατφπωςθ προτάςεων ςχετικά με τισ ενζργειεσ για τθ μείωςθ τουσ. 1 WEEKLY TAX news 101/192

102 Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ϊςτε αφενόσ να μθν υπάρξει αφξθςθ του ελλείμματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και αφετζρου να καταβλθκεί θ μζγιςτθ δυνατι προςπάκεια για περαιτζρω μείωςι του εντόσ του Σζλοσ, οι οικονομικά υπεφκυνοι των υπουργείων και των φορζων (Διοικθτζσ, Πρόεδροι, Διμαρχοι κλπ) καλοφνται να καταβάλουν τθ μζγιςτθ δυνατι προςπάκεια για τθν τιρθςθ των ανωτζρω ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν διατάξεων που προβλζπονται για τον τομζα ευκφνθσ τουσ. Η εγκφκλιοσ αυτι ζχει αναρτθκεί και είναι διακζςιμθ (όπωσ και οι όμοιεσ ςχετικζσ) ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΧΙΝΙΔΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ I. Αποδζκτεσ προσ ενζργεια 1. Όλα τα Τπουργεία α) Γραφεία κ.κ. Τπουργϊν β) κ.κ. Γενικοφσ Γραμματείσ που ζχουν οριςκεί Προϊςτάμενοι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν γ) Προϊςτάμενοι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν δ) Δ/νςεισ Διοικθτικοφ -Οικονομικοφ (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ οικονομικά υπεφκυνουσ των φορζων τθσ Γεν. Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν) 2. Βουλι των Ελλινων 3. ΕΤΠ Παναγ. Κανελλοποφλου , Ακινα 4. ΡΑΕ Πειραιϊσ , Ακινα 5. Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ Πανεπιςτθμίου 10, , Ακινα II. Αποδζκτεσ προσ κοινοποίηςη 1. Ελεγκτικό υνζδριο (Για ενθμζρωςθ των κ.κ. Επιτρόπων κ.λπ. αρμόδιων Τπθρεςιϊν του) 2. Όλεσ τισ Τπθρεςίεσ Δθμ/κοφ Ελζγχου 3. Ειδικό Λογιςτιριο ςτο ΤΠΕΘΑ. Ακριβζσ Αντίγραφο Ο Προϊςτάμενοσ διεκπ/ςθσ α.α. Εςωτερική Διανομή 1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 2) Γραφείo κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα 4) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 5) Όλεσ τισ Δ/νςεισ τθσ Κ.Τ. του Τπουργείου Οικονομικϊν 6) Δ20 7) Δ26 8) Δ39 2 WEEKLY TAX news 102/192

103 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Tηλέφωνο: εσωτ.251 Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.:. Υ3β/Γ.Π./οικ Σχετ.: Α.Π.130 (Γρ. Υπουργού) ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α 32)» ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος θα λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του ιδιωτικού φορέα να απαγορεύσει τη λειτουργία τους, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 3. Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή την WEEKLY TAX news 103/192

104 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται για τη λειτουργία ιδιωτικών φορέων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ΠΦΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011. Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3919/2011(οι μικρές παρενθέσεις αναφέρονται στους συγκεκριμένους περιορισμούς,βλ. υποσημείωση) 1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής. Αριθμ. Α5/2005/1999 Υ.Α. (ΦΕΚ 749 τ. Β ) Άρθρο 5 παρ.2 Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ αισθητικών (2ζ), (2η) 2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματοςδιαιτολογικών μονάδων. Οικ.3215/1998 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 655 τ. Β ) α) Άρθρα 2, 3, 4, 5 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων σύμφωνα με την οικ. 3215/1998 Υ.Α και όπου αλλού αναφέρεται. (3) 3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. Ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200τ.Α ) Άρθρο 4 α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται μόνο σε όσους έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. (2ζ), (3) β) Την ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου έχει ο οδοντοτεχνίτης στο όνομα του οποίου εκδίδεται η σχετική άδεια. (2ζ) (ο περιορισμός αφορά τον κάτοχο του εργαστηρίου και όχι τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου ο οποίος είναι οδοντοτεχνίτης) γ) Εταιρείες οδοντοτεχνικών εργαστηρίων μπορούν να συσταθούν μόνο μεταξύ οδοντοτεχνιτών ή μεταξύ οδοντοτεχνιτών και συγγενών πρώτου βαθμού. (2ζ), (2η) WEEKLY TAX news 104/192

105 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ 4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής. Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ.α ) α) Άρθρο 14 παρ.5 «Η διάθεση ομματοϋαλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών..και γενικά όλων των συναφών τα την όραση ειδών, γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήματα οπτικών ειδών». (2στ) (Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να είναι πτυχιούχος οπτικός) β) Άρθρο 14 παρ. 1.2, 1.6, 1.7. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3661/2008 και όπου αλλού αναφέρεται.(3) 5. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας. Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ 8 τ.α ) Άρθρο 4 α) Απαγορεύεται το Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας να λειτουργεί με επωνυμία κοινή με άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με εργασίες ξένες προς τη φυσικοθεραπεία ακόμη και αν είναι υγειονομικού χαρακτήρα. (2ζ) (γ) Μία μόνο άδεια εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται για κάθε φυσικό πρόσωπο.(2ε) ε.) Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ φυσικοθεραπευτών.(2ζ) Άρθρα 2, 3 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το Π.Δ. 29/1987 και όπου αλλού αναφέρεται.(3) 6. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών. Π.Δ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 τ.α ) α) Άρθρο 5 «Για την ίδρυση και λειτουργία ΜΧΑ απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας που δίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. (2β) β) Άρθρο 6 «Δικαιούχοι αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΜΧΑ του παρόντος Διατάγματος, είναι φυσικά πρόσωπα - γιατροί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δημόσιου WEEKLY TAX news 105/192

106 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ χαρακτήρα και εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και η πλειοψηφία των εταίρων ή προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών κάτοχοι ποσοστού μετοχών τουλάχιστον 51%, είναι γιατροί ειδικευμένοι. (2η) γ) Άρθρο 7 'Έγκριση επέκτασης των ΜΧΑ δίνεται με τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας.(2β) δ) Άρθρο 8 Ο υπεύθυνος Νεφρολόγος της ΜΧΑ δεν μπορεί να έχει υπευθυνότητα και για άλλη ΜΧΑ ή άλλη ΜΤΝ ιδιωτικής Κλινικής. (2ε) 7. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας : α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης α. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας -άρθρο 2 παρ. 1, 2 του Π.Δ.84/01 -άρθρο 3 παρ.2,3 του Π.Δ. 84/01 -άρθρο 4 παρ.1,2, 3 του Π.Δ. 84/01 -άρθρο 5 του Π.Δ. 84/01 - άρθρο 28 παρ. 2,3, του Ν 3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (3) β. Δικαιούχοι ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. - φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος άρθρο 4 του Π.Δ. 84/01 και άρθρο 28 παρ. 2 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται - νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ και το 51% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους άρθρο 4, 5,9 και 11 του Π.Δ.84/01 και άρθρο 28 παρ. 2, 3 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ζ), (2η) WEEKLY TAX news 106/192

107 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ γ. Έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και απαιτείται αντίστοιχα βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας (του δικαιούχου ιατρού για φυσικά πρόσωπα ή οδοντιάτρου και των ιατρών ή οδοντιάτρων της εταιρείας) και έγκριση του συμφωνητικού λειτουργίας ή του καταστατικού για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται κοινή άδεια ή του καταστατικού της εταιρείας από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο -άρθρο 4 παρ.2, άρθρο 5 παρ 2 εδαφ. γ, παρ. 3 εδαφ. γ και δ του Π.Δ. 84/01 -άρθρο 28 παρ. 5 του Ν 3846/10 - και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ) δ.οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και οι επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας -άρθρο 28 παρ 5 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ) ε. Τα φυσικά (ιατροί ή οδοντίατροι ) ή νομικά (εταιρείες) πρόσωπα δύνανται να είναι κάτοχοι μιας και μόνο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ανά την Επικράτεια και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν παραρτήματα. -άρθρο 14 παρ 2 του Π.Δ. 84/01 - άρθρο 28 παρ. 4 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ε) στ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται μόνο σε εταιρείες -άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 84/01 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ζ) (2β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών (2γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή. (2ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. WEEKLY TAX news 107/192 επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες

108 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ (2στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων. (2ζ) ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού. (2η) Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας. (3) Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η πρόσβαση στη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α), στην Περιφέρεια ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) για τις περιπτώσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών, εργαστηρίων αισθητικής, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και Μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων, όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/ , Υ3β/Γ.Π./οικ.64435/ , Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/ , Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/ , Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/ Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1394/ τ. Β). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία των ανωτέρων φορέων Π.Φ.Υ προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία όπως ακριβώς ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου νόμου. Στην περίπτωση των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ 225/2000 (ΦΕΚ 194,τ.Α), την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζεται το Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ανακοίνωση /βεβαίωση λειτουργίας θα αντικαθιστά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Χ.Α. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται κανονικά και με την ίδια διαδικασία. β) Οι αρμόδιες επιτροπές των υπηρεσιών σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., μεταξύ των οποίων και όποιες προϋποθέσεις αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α ) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». Η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 34 του Ν. 4025/2011. γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., θα εκδίδουν ανακοίνωση/βεβαίωση λειτουργίας (απλή επιστολή) την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης λειτουργίας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που κατατίθεται στην WEEKLY TAX news 108/192 υπηρεσία σας, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,

109 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία. Η αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ / εγκύκλιος ανακαλείται. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ/νση Ασθένειας και Μητρότητας, Σταδίου 29, ΑΘΗΝΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 2. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας 3.Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας 4. Ολους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας 5. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, ΑΘΗΝΑ 6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας Πανεπιστημίου 56, ΑΘΗΝΑ 7. Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Μαιάνδρου 23, ΑΘΗΝΑ 8. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μιχαλακοπούλου 27, ΑΘΗΝΑ 9. Ε.Α.Ε.Ε. Δ/νση Υγειονοφυσικής Τ.Θ , Αγ. Παρασκευή ΑΘΗΝΑ 10. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ακαδημίας 22, ΑΘΗΝΑ 10. Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών Βας. Σοφίας 102, ΑΘΗΝΑ 11. Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών & Οπτομετρών Μενάνδρου 49, ΑΘΗΝΑ 12. Σύλλογο Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδας Σταδίου 39, ΑΘΗΝΑ WEEKLY TAX news 109/192

110 ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.» (αναγράφεται ο φορέας). ΠΡΟΣ: Ε.Κ.Ε. ή αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατέρα: Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα Μητέρας: Επώνυµο Μητέρας: Αριθ. Δελτ. Αριθ. Άδειας Α.Φ.Μ: Ταυτότητας:* &Omic