«Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων»"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων» Μιχάλης Βαζιργιάννης Συνεργάτες:. Ξηνταρα, Α. Στέφου, Θ. Ασηµίνα, Θ. Λαππας, Α. Παπαδόπουλος

2 οµή Εισαγωγή & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

3 εδοµένα της Εποχής νότητα 1 ισαγωγή Αποθήκες εδοµένων : Αποτελούν: Το πρώτο βήµα για την διαχείριση του τεράστιου όγκου των δεδοµένων. Αναπόσπαστο κοµµάτι πολλών έτοιµων πληροφοριακώ συστηµάτων διοίκησης & συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων. Περιέχουν & ιαχειρίζονται Ιστορικά δεδοµένα. Παρέχουν ταχεία ανάλυση και εξαγωγή πληροφοριών. Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων : Παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της κρισιµότητας των παραγόντων του χρόνου και του χώρου για την εξαγόµενη πληροφορία,προς µία επιχείρηση,από την επεξεργασία ιστορικών δεδοµένων.

4 Σκοπός-Κίνητρα Σκοπός: Ανάπτυξη µίας χωροχρονικής αποθήκης δεδοµένων. ότητα 1 ισαγωγή Κίνητρο : Την φύση του χώρου των αγγελιών ακινήτων Σηµαντικός ο ρόλος χωρικών & χρονικών διαστάσεων χωρικών και χρονικών ιεραρχιών Για κάθε είδος λήψης απόφασης στον κλάδο. Τον καταλυτικότατο ρόλο της Αγοράς Ακινήτων στην Παγκόσµια Οικονοµία. Την Ανάγκη για µια συγκεντρωτική / διαχρονική εικόνα της αγοράς ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο.

5 Σκοπός-Κίνητρα ότητα 1 ισαγωγή Ιδέα : Για την υλοποίηση ενός συστήµατος που χρησιµοποιώντας κάποιες ήδη συλλεγµένες πληροφορίες για αγγελίες ακινήτων, από όσο το δυνατών µεγαλύτερο πλήθος πηγών, τις διαθέτει συγκεντρωτικά και ελεύθερα προς το κοινό µέσω διαδικτύου. Τι καλούµαστε να υλοποιήσουµε : Ένα «Χωροχρονικό Data Warehouse µε εφαρµογή στο χώρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα» για παροχή πληροφορίας για τις τάσεις της αγοράς, µε παραγωγή στατιστικών στοιχείων σε δυναµικό διαδικτυακό περιβάλλον.

6 Αρχικοί Στόχοι ότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδίαση και ανάπτυξη µιας χωροχρονικής αποθήκης δεδοµένων. Εφαρµογές στο χώρο των αγγελιών ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο. Ανάπτυξη µιας φιλικής διαδικτυακής διεπαφής χρήστη. Παραγωγή, αποθήκευση και οπτικοποίηση σειράς αναφορών (Reports). 1)Συλλογή αγγελιών από Ελληνικούς ιστοτόπους. 3) ιεπαφή χρήστη για επιλογή κριτηρίων ερωτήσεων του χρήστη 4) Παραγωγή αποθήκευση αναφορών κα διαγραµµατικώ αναπαραστάσε ν αποτελεσµάτω 2)Αποθήκευσ ή τους σε αποθήκη δεδοµένων

7 εδοµένα Ποια ήταν τα δεδοµένα της άσκησης: Βάσης δεδοµένων µε αρχειακό, θεµατικά ορισµένο ιστοπεριεχόµενο, προσανατολισµένο στο χώρο των αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα. νότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ WEB Crawling Εξαγωγή των χαρακτηριστικών Αποθήκευση στην Προσωρινή Βάση Δεδομένων Αποθήκευση στην Τελική Βάση Δεδομένων 1. Συλλογή εστιασµένων πληροφοριών στον χώρο των αγγελιών ακινήτων. 2. Εξαγωγή των χαρακτηριστικών από τα αντικείµενα-αγγελίες 3. Αποθήκευση τους αρχικά σε µια Προσωρινή Βάση εδοµένων κα στην συνέχεια στην Τελική βάση δεδοµένων, µε τέτοιο τρόπο έτσ ώστε κάθε σύνολο χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύει µια αγγελία να αποθηκεύεται µόνο µια φορά.

8 οµή Εισαγωγή & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

9 Το Νέο Σύστηµα νότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Τι θα προσφέρει το νέο σύστηµα: «Προχωρηµένη ανάλυση δεδοµένων» για την προσφορά στο χώρο του Ελληνικού Real Estate σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα επιλογής στο χρήστη παραµέτρων τόσο της περιοχής του Ελλαδικού χώρου, όσο και της χρονικής περιόδου για την οποία θέλει να εξάγει: Στατιστικά στοιχεία Στοιχεία κατανοµών Για πώληση,ενοικίαση κατοικιών και εκτάσεων γης, µε παροχή αναφορών και οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων. Τύποι ερωτήσεων που θα απαντώνται προς το χρήστη Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων Να βρεθεί το πλήθος και η µέση τιµή/ m2, για διαµερίσµατα που ενοικιάζονται/πωλούνται ανά περιοχή της Αττικής, κατά τη χρονική περίοδο 2/05 έως /06, ανα έτος. Ερωτήσεις Κατανοµών Να βρεθεί το πλήθος των αγγελιών όπως και το ποσοστό επί του συνόλου, που αφορούν πώληση/ενοικίαση διαµερισµάτων/ οικοπέδων, ανά νοµό και ανά περιοχή κάθε νοµού, όπου η τιµή Ε/m2 κυµαίνεται σε εύρος Ε/m2 κατά τη χρονική περίοδο 2/05 έως 5/06 ανα µήνα.

10

11 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

12 Αποθήκες εδοµένων (Data Warehouses ) νότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ορισµός : Μια συλλογή δεδοµένων που χρησιµοποιείται κυρίως για την λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισµό καιείναι θεµατικά προσανατολισµένη, έχουσα «ολοκληρωµένα» δεδοµένα, τα οποία κρατούνται σε βάθος χρόνου χωρίς να διαγράφονται. Χαρακτηριστικά : W.H. Inmon, Building the Data Warehouse, 1992 (ο εφευρέτης του όρου Θεµατοστρεφής( subject-oriented) Ενιαία(integrated) Χρονολογικά διιστάµενη (time-variant) Αµετάβλητη (nonvolatile)

13 νότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων Data warehousing: Είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης δεδοµένων που σχετίζονται µέσα σε απλές αποθήκες δεδοµένων (data warehouse) από όπου ο χρήστης µπορεί εύκολα να διατυπώσει ειδικές ερωτήσεις, να εξάγει λίστες-αναφορές και να παρουσιάζει αναλύσεις (Singh, 1998).

14 Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων ότητα 3 ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ OLAP ΕΦΑΡΜOΓΗ FRONT-END / REPORTING TOOLS ΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΟΒΑΘΡΟ

15 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ιαστάσεις Είναι παράµετροι που καθορίζουν το περιβάλλον των µετρίσιµων µεγεθών µιας αποθήκης δεδοµένων (µέτρων). Ιεραρχία ιαστάσεων Ύπαρξη διαφορετικών επίπεδων λεπτοµέρειας ανά διάσταση. Κάθε διάσταση έχει µια σχετική ιεραρχία επιπέδων συνάθροισης των δεδοµένων.

16 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Ιεραρχία ιάστασης χρόνου Ιεραρχία Διάστασης χώρου περιοχής ΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Year all ότητα 3 Month Week region ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Day country ιαφοροποίηση χωροχρονικών αποθηκών δεδοµένων. Πραγµατεύονται δεδοµένα τα οποία έχουν µεγάλη ευαισθησία στις µεταβολές των διαστάσεις χώρου και χρόνου. Σηµαντική παραγόµενη γνώση από δεδοµένα µεταβαλλόµενα µε βάση τις χωροχρονικές διαστάσεις. Εξαιτίας του πλούτου σχέσεων που προκύπτουν στοχώροκαιστοχρόνο. city

17 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Πλούτος σχέσεων στο χρόνο. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

18 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Πλούτος σχέσεων στο χώρο. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

19 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Μέτρα(measures) Τα µέτρα είναι τα ενδιαφέροντα µεγέθη υπό µέτρηση σ µια Α.. Πίνακας ιάστασης (Dimension table) Ο πίνακας που περιέχει πληροφορία σχετική µε µια διάσταση. Πίνακας Γεγονότων (Fact table) Περιέχει τα συνοψισµένα αριθµητικά και ιστορικά στοιχεία (γεγονότα) και έναν πολυτµηµατικό δείκτη που αποτελείται από τα ξένα κλειδιά προς τους σχετικούς πινάκες διαστάσεων.

20 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Σχήµα αναπαράστασης πινάκων γεγονότων και διαστάσεων: Σχήµα Αστέρα Αστερισµοί Πινάκων (Fact Constellation) ότητα 3 Fact Constellation ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ time time_key day day_of_the_we ek month quarter year branch Sales Fact Table time_key item_key branch_key location_key item item_key item_name brand type supplier_type location Shipping Fact Table time_key item_key shipper_key from_location to_location branch_key branch_name branch_type units_sold dollars_sold avg_sales location_key street city province_or_street country dollars_cost units_shipped shipper Measures shipper_key shipper_name location_key shipper_type

21 ότητα 3 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Κύβος: Συνδυασµοί διαστάσεων που καθορίζουν κάποια µέτρα. Καθορίζει ένα πολυδιάστατο χώρο διαστάσεων, µε τα µέτρα να είναι σηµεία Date του χώρου αυτού. Month: Jan 2002 Sales: 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Product: Cola Item Region: North Geography Είναι µονάδες επεξεργασίας δεδοµένων που συντίθενται από τους πίνακες γεγονότων και τις διαστάσεις µιας Α..

22 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Κύβος δεδοµένων(data Cube) Τα δεδοµένα µιας Α.. θεωρούνται πως είναι αποθηκευµένα σε ένα πολυδιάστατο πίνακα, τον «κύβο δεδοµένων» ή «υπερκύβο». ότητα Ο κύβος είναι µια οµάδα από κελιά δεδοµένων (data cells). 3 Κάθε κελί χαρακτηρίζεται µονοσήµαντα από τις αντίστοιχες ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ τιµές των διαστάσεων (dimensions) του κύβου. ΥΠΟΒΑΘΡΟ Τα περιεχόµενα του κελιού είναι τα µέτρα (measures) και αναπαριστούν τις αποτιµώµενες αξίες του πραγµατικού κόσµου.

23 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Πλοήγηση στον κύβο δεδοµένων Προσδιορίζοντας τις διαστάσεις για τις οποίες επιθυµείτε να βρεθεί κάποια τιµή µέτρου. Πλεονέκτηµα τωνα.. στα Aggregations Τα προϋπολογισµένα αριθµητικά δεδοµένα που βρίσκονται τοποθετηµένα µέσα στα κελιά των «κύβων δεδοµένων». Μείωση του χρόνου επεξεργασίας ερωτήσεων για µεγαλύτερο χρόνος απόκρισης του συστήµατος προς Date τον χρήστη. sum Product sum PC VCR TV 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr U.S.A Canada Mexico Country sum

24 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:star-net Πρότυπο Ερωτήσεων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Για προσδιορισµό όλων των δυνατών ερωτήσεις που απαρτίζουν τον «κύβο δεδοµένων». Χρήση των ιεραρχικών διαστάσεις του DW ως ακµές ενός αστεριού και επισυνάπτοντας κάθε φορά µία διασύνδεση µεταξύ των διαστάσεων, περνώντας κάθε φορά από µία περιοχή κάθε άξονα διαστάσεων, δηµιουργεί έναν εικονικό κύκλο, το ίχνος(footprint). Κάθε ίχνος προσδιορίζει: Μία πιθανή επερώτηση προς το σύστηµα. Συντεταγµένες ενός κελιού σε ένα «κύβο δεδοµένων». Shipping Method AIR-EXPRESS Time ANNUALY REGION QTRLY TRUCK CITY COUNTRY Customer Orders DAILY CONTRACTS ORDER PRODUCT ITEM PRODUCT LINE Customer SALES PERSON DISTRICT DIVISION Produc PRODUCT GROUP

25 OLAP (On-Line Analytical Processing) ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ Απευθείας Συνεχή Αναλυτική Επεξεργασία των ιστορικών και συγκεντρωτικών δεδοµένων µιας Α.. χρήσιµα για υποστήριξη αποφάσεων. Χρησιµοποιεί Β.., πίνακες γεγονότων και πίνακες διαστάσεων για την πολυδιάστατη εξέταση, την ανάλυση και την εξόρυξη γνώσης από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Υλοποιεί τον κύβο δεδοµένων. Αφορά τον υπολογισµό και την αποθήκευση του αποτελέσµατος των συναθροιστικών επερωτήσεων οµαδοποίησης όλων των δυνατών συνδυασµών των πεδίων-διαστάσεων πάνω από έναν πίνακα γεγονότων µίας Α.., για γρηγορότερη ανάκτηση πληροφορίας.

26 Front-End Tools ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ Παίρνοντας ως δεδοµένα τα αποτελέσµατα επεξεργασίας των OLAP εξυπηρετητών, εξάγουν όλη την πιθανή «γνώση», όπως για παράδειγµα επιθυµητές αναφορές, στατιστικά στοιχεία κ.α. Query and reporting tools Analysis tool Data mining tools

27 Γιατί να Χρησιµοποιήσουµε µια Αποθήκη εδοµένων; ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ ραστική και αξιόπιστη λύση για το χώρο του Ελληνικού Real Estate. ιαχρονική εξέταση και παρουσίαση των πολυδιάστατων δεδοµένων του Real Estate σε βάθος χρόνου και στην γεωγραφική έκταση του Ελλαδικού χώρου. Προσβάσιµες και διαθέσιµες για ανάγνωση στον χρήστη πληροφορίες σχετικές µε στατιστικά στοιχεία. Γρήγορη ανταπόκριση του συστήµατος µε τη προϋπολογισµένη πληροφορία.

28 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

29 οµικά Στοιχεία Λύσης Πως υλοποιήσαµε την Αποθήκη εδοµένων και τις λειτουργίες της: Χωροχρονική Βάση Αποθήκευσης εδοµένων ROLAP εφαρµογή: µε χρήση Stored Procedures για ανάκτησηδιαχείριση δεδοµένων. ιεπαφή χρήστη: για προσδιορισµό απαιτήσεων ερωτήσεωνκύβου δεδοµένων. Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων ΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Σύστηµα Αποθήκευσης-προϋπολογισµού αποτελεσµάτων ερωτήσεων: για δηµιουργία «Κύβου εδοµένων» ότητα 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ROLAP ΕΦΑΡΜΟΓΗ DATA CUΒE ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

30 Χρησιµοποιούµενες Τεχνολογίες Χωροχρονική Βάση Αποθήκευσης MySQL 5 ROLAP εφαρµογή MySQL Manager, ότητα 4 ιεπαφή χρήστη ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ XAMPP,SQLyog JSP, JavaScript Οπτικοποίηση Αποτελεσµάτων Java Εφαρµογή jcharts-0 Αποθήκευση-προϋπολογισµός Visual Basic 6 αποτελεσµάτων

31 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων ΠΡΟΥΠΑΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΕΓΜΈΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 22 Πίνακες ότητα 4 Πίνακες αποθήκευσης αγγελιών Πίνακες αποθήκευσης Πληροφοριών χρόνου ύπαρξης αγγελιών Πίνακες αποθήκευσης Πληροφοριών χώρου ύπαρξης αντικειµένου αγγελιών + ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : 6 Πίνακες ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Πίνακες αποθήκευσης ερωτήσεων Πίνακες αποθήκευσης αποτελεσµάτων ερωτήσεων Πίνακες αποθήκευσης διαστάσεων ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ =

32 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : Χαρακτηριστικά ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Αριθµός Πινάκων : 28 πίνακες Μέγεθος : ~350 MB Αριθµός Εγγραφών Αγγελιών : ~ εγγραφές αγγελιών Περιοχή : Ελλαδικός Χώρος µε βάση τις ιεραρχικές του διατάξεις ( ιαµερίσµατα, Νοµοί,Περιοχές) Χρονική κάλυψη : χρονική περίοδο 03/ /2007

33 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : ιαστάσεις - Μέτρα Προσδιορισµός µέτρων-διαστάσεων µε βάση : τα στοιχεία κάθε αγγελίας την φύση των ερωτήσεων του χρήστη την φύση των αναφορών στατιστικών-στοιχείων κατανοµών ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΜΑΧΕΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ M2 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

34 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : Ιεραρχία ιαστάσεων ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» ΕΛΛΑ Α» ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΝΟΜΟΣ» ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» ΕΤΟΣ» ΜΗΝΑΣ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ» ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ» ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ενότητα 4 ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΟΙΚΙΑ» ΒΙΛΑ» ΜΕΖΟΝΕΤΑ» ΟΡΟΦΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΡΕΤΙΡΕ» ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ» ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΓΗ»ΚΤΗΜΑ»ΟΙΚΟΠΕ Ο»ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ»ΕΚΤΑΣΗ»ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ»ΑΓΡΟΣ»ΑΜΠΕΛΙ»ΧΩΡΑΦΙ

35 ΧωροχρονικήΒάσηΑποθήκης εδοµένων: Star-Net Πρότυπο ερωτήσεων ΧΩΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ενότητα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σ ΕΙΔΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΈΤΟ Σ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σ ΜΗΝΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡ Α ΟΡΟΦΟ\ ΜΑ ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ..

36 Χωροχρονική Βάση Απ. εδ.:το εννοιολογικό σχήµα-βασικοί Πίνακες Ενότητα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Γαλαξίας πινάκων Πίνακες Γεγονότων Πίνακες ιαστάσεων Πίνακες Ερωτήσεων Μέτρα

37 Εφαρµογή OLAP: ROLAP ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ Χρήση εφαρµογής ROLAP Εναλλακτική µορφή µίας κλασικής εφαρµογής OLAP. Γιατί ROLAP ; Γρηγορότερη ανάκτηση του αποτελέσµατος εξυπηρέτηση του χρήστη. Τι υλοποιούµε : Εικονικά τον κύβο δεδοµένωντηςαποθήκηςδεδοµένων µας, βασιζόµενοι στις διαστάσεις και στα µέτρα του, που ορίζονται από τον χρήστη. Τι δεν υλοποιούµε : Τον προϋπολογισµό των τιµών των µέτρων της αποθήκης µέσα στα κελιά που προσδιορίζονται από τις επιθυµητές διαστάσεις του κύβου δεδοµένων.

38 Εφαρµογή ROLAP: Είδη Ερωτήσεων- Παράµετροι είδους/χρόνου Ερωτήσεις που εξυπηρετούνται από το σύστηµα: ότητα 4 Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων Ερωτήσεις Κατανοµών ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Για την προσφορά ακινήτων σε είδος αγγελίας Πώληση γης Πώληση ή ενοικίαση κατοικιών Για την χρονική περίοδο της αναζήτησης: Ανα έτος Ανα µήνα

39 Εφαρµογή ROLAP: Χωρικές Παράµετροι ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΌΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Για τον χώρο που αφορά η αναζήτηση: 1. Για όλη την Ελλάδα 2. Ανα ιαµέρισµα της Ελλάδας 3. Ανα ιαµέρισµα Ανα Νοµό της Ελλάδας 4. Ανα ιαµέρισµα Ανα Νοµό Ανα Περιοχή της Ελλάδας 5. Στο ιαµέρισµα της Ελλάδας 6. Στο ιαµέρισµα Ανα Νοµό του διαµερίσµατος της Ελλάδας 7. Στο ιαµέρισµα Ανα Νοµό Ανα Περιοχή του διαµερίσµατος της Ελλάδας 8. Στο ιαµέρισµα- Στο Νοµό - Στην Περιοχή της Ελλάδας 9. Ανα Νοµό της Ελλάδας 10.Ανα Νοµό Ανα Περιοχή του Νοµού της Ελλάδας 11.Στο Νοµό της Ελλάδας 12.Στο ιαµέρισµα- Στο Νοµό - Ανά Περιοχή του νοµού της Ελλάδας

40 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων ότητα 4 Υπολογιζόµενα Μέτρα µέση τιµή πώλησης/ενοικίασης ανά τετραγωνικό µέτρο πλήθος των ακινήτων ηµιουργία κατηγοριών «stored Procedures» της MySql 5.0 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Με βάση το αν αφορούν ερωτήσεις: κατοικίες Ανα όροφο γη Ανα Έτος Ανα Μήνα ηµιουργία 12 κατηγοριών ερωτήσεων στατιστικών στοιχείων που εξυπηρετούνται από 72 stored procedures.

41 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων ότητα 4 Παράµετροι που παίρνουν οι stored Procedures : ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Το είδος της αγγελίας (πώληση γής /κατοικίας ή ενοικίαση κατοικίας) Ο τύπος του προς πώληση/ενοικίαση ακινήτου (διαµέρισµα,γκαρσονιέρα,κτήµα,οικόπεδο κτλ) Ο χώρος ( ιαµέρισµα/ο νοµός/ η περιοχή ) για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση Η χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η αναζήτηση (ηµεροµηνία έναρξης/λήξης)

42 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Κατανοµών ύο κατηγορίες ερωτήσεων ανάλογα µε την κατηγορία εύρους τιµών που επιθυµούµε να υπολογίσουµε τα µέτρο της αποθήκης δεδοµένων: 1. Εύρος µέσης τιµής πώλησης/ενοικίασης ανα τετραγωνικό µέτρο(ε/μ^2) 2. Εύρος έκτασης σε Μ^2 ότητα 4 Υπολογιζόµενα Μέτρα Το πλήθος των ακινήτων τα οποία ανήκουν σε µία κατηγορία ακινήτων που ανήκουν σε κάποιο εύρος τιµών (ε/m2 ή m2) ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Το ποσοστό των ακινήτων αυτών ως προς το συνολικό αριθµό τω ακινήτων µιας συγκεκριµένης χωρικής και χρονικής διάστασης τα οποία δεν ανήκουν στο συγκεκριµένο εύρος τιµών για τις διαστάσεις ε/m2 ή m2. ηµιουργία κατηγοριών «stored Procedures» της MySql 5.0 Με βάση το αν αφορούν ερωτήσεις: Ε/Μ^2 Μ^2 κατοικίες γη ανα Έτος ανα Μήνα ηµιουργία 12 κατηγοριών ερωτήσεων κατανοµών που εξυπηρετούνται από 96 stored procedures.

43 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Κατανοµών ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Παράµετροι τις οποίες παίρνουν οι stored Procedures είναι : Το είδος της αγγελίας (πώληση γής /κατοικίας ή ενοικίαση κατοικίας) Ο τύπος του προς πώληση/ενοικίαση ακινήτου (διαµέρισµα,γκαρσονιέρα,κτήµα,οικόπεδο κτλ) Ο χώρος ( ιαµέρισµα/ο νοµός/ η περιοχή) για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση Η χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η αναζήτηση (ηµεροµηνία έναρξης/λήξης) Το εύρος τιµών της κλίµακας Ε/m^2 ή m^2

44 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Κρίσιµα Σηµεία ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Υλοποίηση του συστήµατος ROLAP διαχείρισης των δεδοµένων µέσω των procedures. Καθοριστικότατος ρόλος των procedures για την αξιοπιστία του συστήµατος, αφού παράγουν τα ζητούµενα από τα δεδοµένα µέτρα. Κρίσιµα σηµεία υπολογισµού των stores procedures : Υπολογισµός των µέτρων σε συνδυασµό µε την παράµετρο του χρόνου Προσδιορισµός των αγγελιών που πρέπει να επιστρέφονται από την βάση σε µία πιθανή ερώτηση µε σύγκριση της αρχής & του τέλους των χρονικών περιόδων που ζει κάθε αγγελία µε την αρχή & το τέλος της χρονικής περιόδου της αναζήτησης. Αντιµετώπιση ύπαρξης λανθασµένων, µη λογικών τιµών δεδοµένων σε κάποιους πίνακες της αποθήκης δεδοµένων. Αποκλεισµός των αγγελιών από οποιουσδήποτε υπολογισµούς µέτρω στις περιπτώσεις µη λογικών τιµών δεδοµένων (πχ. Έκταση ή τιµή µηδενική)

45 ιεπαφή χρήστη: Σκελετός Του Συστήµατος Αποτελεί τη Βάση για το γενικό πλάνο του συστήµατος, µε κατευθυντικό άξονα την γενική αρχή της όσο το δυνατόν Αποτελείται από 21 διαφορετικές σελίδες.jsp µε καλύτερης -γρηγορότερης εξυπηρέτησης του χρήστη, στα πιθανά ερωτήµατά του προς το σύστηµα. ότητα 4 γραµµές κώδικα συνολικά. Ο σκελετός του συστήµατος αποτελείται από : 8 Σελίδες καθορισµού απαιτήσεων ερωτήσεων ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Προσδιορισµός : Των διαστάσεων του «κύβου δεδοµένων» του συστήµατος. Των κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης store procedure για εξυπηρέτηση. Των παραµέτρων θα γίνει η κλήση των procedures. 7 Σελίδες προβολής αποτελεσµάτων Προσδιορισµός της κατάλληλης προς κλήση store procedure. υναµική ανάκτηση των αποτελεσµάτων από τη βάση. 6 Ενδιάµεσες σελίδες ελέγχου των ερωτήσεων Έλεγχος για το αν µια ίδια ερώτηση έχει τεθεί στο σύστηµα και αν τα αποτελέσµατα της ερώτησης αυτής είναι προϋπολογισµένα και αποθηκευµένα.

46 ιεπαφή χρήστη: Αλγοριθµική µορφή Γενικού πλάνου Συστήµατος ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ (1) Για κάθε ερώτηση του χρήστη (2) Εάν έχουν συµπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία ερωτήσεων στις «Σελίδες ορισµού απαιτήσεων» (3) Στείλε τις µεταβλητές και τα επιθυµητά µέτρα στις «Ενδιάµεσες σελίδες» (4) Εάν η ερώτηση έχει ξανά τεθεί στο σύστηµα (βρεθεί στους πίνακες ερωτήσεων) (5) Εάν τα αποτελέσµατα της είναι αποθηκευµένα (hascreated==1) (6) Κάνε ανακατεύθυνση προς την σελίδα των ήδη προϋπολογισµένων αποτελεσµάτων σε µορφή «.html» (7) Αλλιώς (8) Κάνε ανακατεύθυνση προς τις «σελίδες υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων για τις ερωτήσεις. (9) Κάνε κλήση της κατάλληλης «stored procedure» από την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης. (10) αποτελεσµάτων» Εµφάνισε δυναµικά τα αποτελέσµατα στις «σελίδες (11)Αλλιώς (12) Κάνε εισαγωγή της ερώτησης στους πίνακες ερωτήσεων (13) Κάνε ανακατεύθυνση προς τις «σελίδες υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων για τις ερωτήσεις. (14) Κάνε κλήση της κατάλληλης «stored procedure» από την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης

47 ιεπαφή χρήστη: Γενικά χαρακτηριστικά ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Επιλογές πλοήγησης στη διεπαφή, που δίνουν κάθ φορά τη διαδροµή της διεπαφής στην οποία βρίσκεται χρήστης. Έλεγχος των επιλογών που µπορούν να γίνουν απ τον χρήστη, για προστασία του συστήµατος από πιθανέ λάθος επιλογές, µε την µη διαθεσιµότητα κάποιω επιλογών σε περίπτωση συνδυασµού τους µε κάποιε άλλες. Προειδοποιητικό µήνυµα σε περίπτωσ συµπλήρωσης των κάποιον από τα «υποχρεωτικ πεδία».

48 Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Η οπτικοποίηση των ήδη παραγµένων από τις stored procedures αποτελεσµάτων. Jcharts Οpen source Java project επιτρέπει την διαγραµµατικ παρουσίαση εισαγµένων δεδοµένων, πάνω σε we σελίδες. Οπτικοποίηση µέχρι τριών διαστάσεων µορφώ αποτελεσµάτων ερωτήσεων στατιστικών στοιχείων γι το µέτρο Ε/Μ^2. Χρήση 14 σελίδες «.jsp» που καλούνται πολλαπλέ φορές από τις «σελίδες αποτελεσµάτων» για τι κατηγορίες ερωτήσεων που εξυπηρετούνται. υναµική µεταφορά δεδοµένων από τις «σελίδε αποτελεσµάτων» στις «σελίδες οπτικοποίησης» γι διαγραµµατική τους παρουσίαση.

49 Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων: Περιπτώσεις Οπτικοποίησης ότητα 4 Επιλογή προς το χρήστη, προβολή οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων σε τύπου ερωτήσεων της µορφής : Ε/Μ^2 «Στην Ελλάδα» για αναζητήσεις γης/κατοικιών ανα έτος/ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο ιαµέρισµα της Ελλάδας για αναζητήσεις γης /κατοικιών ανα έτος / ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο νοµό της Ελλάδας» για αναζητήσεις γης /κατοικιών ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ανα έτος / ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Ανα ιαµέρισµα της Ελλάδας» για αναζητήσεις γης/κατοικιών ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στην Ελλάδα ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών. ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο διαµέρισµα της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών, ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο νοµό της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Ανα διαµέρισµα της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών για χρονικό διάστηµα ενός έτους» για αναζητήσεις κατοικιών ανα έτο της περιόδου αναζήτησης.

50 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

51 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

52 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ

53 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

54 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) Μ. Βαζιργιάννης

55 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) Μ. Βαζιργιάννης

56 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά νοµό για την περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

57 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

58 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

59 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

60 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

61 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

62 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

63 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

64 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

65 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

66 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή τιµής οικοπέδων ανά περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

67 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή τιµής οικοπέδων ανά περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

68 Μ. Βαζιργιάννης

69 Μ. Βαζιργιάννης

70 Μ. Βαζιργιάννης

71 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

72 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

73 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

74 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

75 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

76 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

77 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

78 Σύστηµα Αποθήκευσης Αποτελεσµάτων Ανάγκη για προσθήκη στο σύστηµα το συγκριτικό πλεονέκτηµα των κλασικών τεχνικών OLAP για ανάκτηση προϋπολογισµένων µέτρων, για την γρηγορότερη απόκριση του συστήµατος. ότητα 4 ΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Η ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙ ΩΝ «.HTML» Εικονική αποθήκευση των αποτελεσµάτων που όµως προσφέρει την αποτελεσµατικότητα των κλασικών τεχνικών OLAP.

79 Σύστηµα Αποθήκευσης Αποτελεσµάτων : Λειτουργία Πως λειτουργεί : VB6 Εφαρµογή αποθήκευσης αποτελεσµάτων «.exe» Job των windows Κλήση της εφαρµογής αποθήκευση κατά «χ» χρονικά διαστήµατα από το job των window Αλγοριθµική µορφή διαδικασίας εφαρµογής αποθήκευσης ότητα : 4 (1)Για όλες τις εγγραφές των πινάκων αποθήκευσης ερωτήσεων ΕΡΙΓΡΑΦΗ(2) Εάν τα αποτελέσµατα της ερώτησης δεν είναι προϋπολογισµένα και ΥΣΗΣ αποθηκευµένα(hascreated<>1) (3) Υπολόγισε δυναµικά τa αποτελέσµατα της σελίδας κάνοντας ανακατέυθυνση προς την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων(«destpath»). (4) Αποθήκευσε τα αποτέλεσµα σε µία στατική σελίδα τύπου «.html» στην διαδροµή του Tomcat που ορίζεται από ένα «.ini» αρχείο (5) Ενηµέρωσε το πεδίο «hascreated» της ερώτησης στον πίνακα ερωτήσεων και τα πεδίο «pagepath» µε την διαδροµή της αποθηκευµένης σελίδας «.html» (6) Αλλιώς (7) Προχώρα στην επόµενη ερώτηση (8)Τέλος Για (9) Ενηµέρωσε το log αρχείο µε το αποτέλεσµα της προσπάθειας

80 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

81 Συνεισφορά Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός χωροχρονικού data warehouse. ότητα 5 ΝΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πληθώρας τελεστών για στατιστικές κατανοµές και ερωτήσεις. Για την Περίπτωση του Ελληνικού Real Estate: Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσης µε πολλές κα µεγάλες προοπτικές, για την παροχή πληροφόρησης για την αγορά του Real Estate, ενός τόσο σηµαντικού τοµέα τη Παγκόσµιας Οικονοµίας στον Ελλαδικό χώρο. Παρέχει την συνολική εικόνα της Ελληνικής Αγοράς στην προσφορά του Real Estate, για την χρονική περίοδο 03/ /2007. Ο πρωτότυπος τρόπος παροχής της πληροφορίας είναι οποιαδήποτε χρονική στιγµή, σε οποιοδήποτε, µέσω του διαδικτύου.

82 Μελλοντική Εργασία Επέκταση εύρους τύπου αγγελιών για ερωτήσεις εξαγωγές στατιστικών στοιχείων (ζήτηση ακινήτων,πλειστηριασµών ακινήτων). ότητα 5 ΝΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΑΣΙΑ ιαθεσιµότητα προς τον χρήστη άλλων µέτρων για επιπλέον προσφορά γνώσης από τα δεδοµένα της αποθήκης δεδοµένων, από το σύστηµα. ηµιουργία περισσότερων οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων(περισσότερες διστάσεις αναπαρεστηµένες στους άξονες διαστάσεων) ηµιουργία προβλέψεων τιµή και χρόνο πώλησης ενός ακινήτου.

83 Σας Ευχαριστώ Μ. Βαζιργιάννης

84 Εφαρµογή ROLAP ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ εν απαιτεί τον προϋπολογισµό καιτηναποθήκευση των πληροφοριών. Έχει πρόσβαση στα στοιχεία βάσης δεδοµένων και παράγει τις ερωτήσεις SQL γιαναυπολογίσουν τις πληροφορίες στο κατάλληλο επίπεδο όταν τις ζητά ένας τελικός χρήστης. Στηρίζεται στο χειρισµό τωνδεδοµένων που αποθηκεύονται στην σχεσιακή βάση δεδοµένων για να δώσουν την εικόνα του παραδοσιακού τεµαχισµού του OLAP και της λειτουργίας χωρισµού σε τετράγωνα. Ενέργεια του τεµαχισµού και του χωρισµού σε τετράγωνα = Προσθήκη µίας συνθήκης "WHERE" στη δήλωση µιας SQL πρότασης.

85 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Κρίσιµα Σηµεία Κρίσιµα σηµεία υπολογισµού των stored procedures : ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ Υπολογισµός των µέτρων σε συνδυασµό µε την παράµετρο του χρόνου Προσδιορισµός των αγγελιών που πρέπει να επιστρέφονται από την βάση σε µία πιθανή ερώτηση µε σύγκριση της αρχής & του τέλους των χρονικών περιόδων που ζει κάθε αγγελία µε την αρχή & το τέλος της χρονικής περιόδου της αναζήτησης.

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining)

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Αποθήκες εδοµένων Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dm "Πυραµίδα"

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων ιαφάνειες βασισμένες σε σχετικές διαφάνειες του Πάνου Βασιλειάδη Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2008-2009 Αποθήκες Δεδομένων 1 Εισαγωγή: OLTP Παραδοσιακή ιαχείριση εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2007-2008 Αποθήκες Δεδομένων 1 Εισαγωγή: OLTP Παραδοσιακή ιαχείριση εδομένων με Σ Β Σύστημα Επεξεργασίας οσοληψιών On-Line Transaction Processing (OLTP) Εισαγωγή στις Αποθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Data Warehouse Refreshment via ETL tools. Panos Vassiliadis

Data Warehouse Refreshment via ETL tools. Panos Vassiliadis Data Warehouse Refreshment via ETL tools Panos Vassiliadis Data Warehouse Environment 2 Extract-Transform-Load (ETL) Extract Transform & Clean Load Sources DSA DW 3 Importance ETL market has a steady increase

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (On Line Analytical Processing) στην Υποστήριξη Αποφάσεων των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Γιώργος Ραβασόπουλος 1, Ιωάννα Παπαιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σ. ΛΙΓΟΥ ΙΣΤΙΑΝΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σ. ΛΙΓΟΥ ΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 195 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σ. ΛΙΓΟΥ ΙΣΤΙΑΝΟΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ Από τα µέσα της δεκαετίας του '70, η αλµατώδης παραγωγή πολύ ισχυρών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων βοήθησε στην ανάπτυξη πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey

Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey Χαρακτηριστικά Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης 27 τύποι ερωτήσεων Δυνατότητα καθορισμού συνθηκών εμφάνισης ανα ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

11.1. Θεωρητικό υπόβαθρο για τους κύβους δεδομένων και την πολυδιάστατη ανάλυση

11.1. Θεωρητικό υπόβαθρο για τους κύβους δεδομένων και την πολυδιάστατη ανάλυση Κεφάλαιο 11. Αποθήκες και κύβοι δεδομένων Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τη δημιουργία μιας αποθήκης δεδομένων ή, αλλιώς, ενός κύβου δεδομένων. Ο κύβος είναι μια πολυδιάστατη δομή δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Βοήθεια στην Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών & Αλγόριθµοι Κατασκευής και Ανάλυσης Ειδικών Πινάκων Εισόδου Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Δομουχτσίδης Παναγιώτης Γενικά Data warehouse (DW): Είναι μία αποθήκη πληροφοριών οργανωμένη από ένα ενοποιημένο μοντέλο. Τα δεδομένα συλλέγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

B.I.S. Reports για τις µεγαλύτερες εφαρµογές ERP. doitsimple. Το 1ο ελληνικό Business Intelligence. εργαλείο αναφορών είναι γεγονός!

B.I.S. Reports για τις µεγαλύτερες εφαρµογές ERP. doitsimple. Το 1ο ελληνικό Business Intelligence. εργαλείο αναφορών είναι γεγονός! B.I.S Busss Igc Sysm Το 1ο ελληνικό Busss Igc εργαλείο αναφορών είναι γεγονός! Μπορείτε πλέον να έχετε OLAP Cub ditsmp Rprs για τις µεγαλύτερες εφαρµογές ERP µέσω του prxss B.I.S Θεσσαλονίκη: Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα