«Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων»"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων» Μιχάλης Βαζιργιάννης Συνεργάτες:. Ξηνταρα, Α. Στέφου, Θ. Ασηµίνα, Θ. Λαππας, Α. Παπαδόπουλος

2 οµή Εισαγωγή & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

3 εδοµένα της Εποχής νότητα 1 ισαγωγή Αποθήκες εδοµένων : Αποτελούν: Το πρώτο βήµα για την διαχείριση του τεράστιου όγκου των δεδοµένων. Αναπόσπαστο κοµµάτι πολλών έτοιµων πληροφοριακώ συστηµάτων διοίκησης & συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων. Περιέχουν & ιαχειρίζονται Ιστορικά δεδοµένα. Παρέχουν ταχεία ανάλυση και εξαγωγή πληροφοριών. Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων : Παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της κρισιµότητας των παραγόντων του χρόνου και του χώρου για την εξαγόµενη πληροφορία,προς µία επιχείρηση,από την επεξεργασία ιστορικών δεδοµένων.

4 Σκοπός-Κίνητρα Σκοπός: Ανάπτυξη µίας χωροχρονικής αποθήκης δεδοµένων. ότητα 1 ισαγωγή Κίνητρο : Την φύση του χώρου των αγγελιών ακινήτων Σηµαντικός ο ρόλος χωρικών & χρονικών διαστάσεων χωρικών και χρονικών ιεραρχιών Για κάθε είδος λήψης απόφασης στον κλάδο. Τον καταλυτικότατο ρόλο της Αγοράς Ακινήτων στην Παγκόσµια Οικονοµία. Την Ανάγκη για µια συγκεντρωτική / διαχρονική εικόνα της αγοράς ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο.

5 Σκοπός-Κίνητρα ότητα 1 ισαγωγή Ιδέα : Για την υλοποίηση ενός συστήµατος που χρησιµοποιώντας κάποιες ήδη συλλεγµένες πληροφορίες για αγγελίες ακινήτων, από όσο το δυνατών µεγαλύτερο πλήθος πηγών, τις διαθέτει συγκεντρωτικά και ελεύθερα προς το κοινό µέσω διαδικτύου. Τι καλούµαστε να υλοποιήσουµε : Ένα «Χωροχρονικό Data Warehouse µε εφαρµογή στο χώρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα» για παροχή πληροφορίας για τις τάσεις της αγοράς, µε παραγωγή στατιστικών στοιχείων σε δυναµικό διαδικτυακό περιβάλλον.

6 Αρχικοί Στόχοι ότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδίαση και ανάπτυξη µιας χωροχρονικής αποθήκης δεδοµένων. Εφαρµογές στο χώρο των αγγελιών ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο. Ανάπτυξη µιας φιλικής διαδικτυακής διεπαφής χρήστη. Παραγωγή, αποθήκευση και οπτικοποίηση σειράς αναφορών (Reports). 1)Συλλογή αγγελιών από Ελληνικούς ιστοτόπους. 3) ιεπαφή χρήστη για επιλογή κριτηρίων ερωτήσεων του χρήστη 4) Παραγωγή αποθήκευση αναφορών κα διαγραµµατικώ αναπαραστάσε ν αποτελεσµάτω 2)Αποθήκευσ ή τους σε αποθήκη δεδοµένων

7 εδοµένα Ποια ήταν τα δεδοµένα της άσκησης: Βάσης δεδοµένων µε αρχειακό, θεµατικά ορισµένο ιστοπεριεχόµενο, προσανατολισµένο στο χώρο των αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα. νότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ WEB Crawling Εξαγωγή των χαρακτηριστικών Αποθήκευση στην Προσωρινή Βάση Δεδομένων Αποθήκευση στην Τελική Βάση Δεδομένων 1. Συλλογή εστιασµένων πληροφοριών στον χώρο των αγγελιών ακινήτων. 2. Εξαγωγή των χαρακτηριστικών από τα αντικείµενα-αγγελίες 3. Αποθήκευση τους αρχικά σε µια Προσωρινή Βάση εδοµένων κα στην συνέχεια στην Τελική βάση δεδοµένων, µε τέτοιο τρόπο έτσ ώστε κάθε σύνολο χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύει µια αγγελία να αποθηκεύεται µόνο µια φορά.

8 οµή Εισαγωγή & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

9 Το Νέο Σύστηµα νότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Τι θα προσφέρει το νέο σύστηµα: «Προχωρηµένη ανάλυση δεδοµένων» για την προσφορά στο χώρο του Ελληνικού Real Estate σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα επιλογής στο χρήστη παραµέτρων τόσο της περιοχής του Ελλαδικού χώρου, όσο και της χρονικής περιόδου για την οποία θέλει να εξάγει: Στατιστικά στοιχεία Στοιχεία κατανοµών Για πώληση,ενοικίαση κατοικιών και εκτάσεων γης, µε παροχή αναφορών και οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων. Τύποι ερωτήσεων που θα απαντώνται προς το χρήστη Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων Να βρεθεί το πλήθος και η µέση τιµή/ m2, για διαµερίσµατα που ενοικιάζονται/πωλούνται ανά περιοχή της Αττικής, κατά τη χρονική περίοδο 2/05 έως /06, ανα έτος. Ερωτήσεις Κατανοµών Να βρεθεί το πλήθος των αγγελιών όπως και το ποσοστό επί του συνόλου, που αφορούν πώληση/ενοικίαση διαµερισµάτων/ οικοπέδων, ανά νοµό και ανά περιοχή κάθε νοµού, όπου η τιµή Ε/m2 κυµαίνεται σε εύρος Ε/m2 κατά τη χρονική περίοδο 2/05 έως 5/06 ανα µήνα.

10

11 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

12 Αποθήκες εδοµένων (Data Warehouses ) νότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ορισµός : Μια συλλογή δεδοµένων που χρησιµοποιείται κυρίως για την λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισµό καιείναι θεµατικά προσανατολισµένη, έχουσα «ολοκληρωµένα» δεδοµένα, τα οποία κρατούνται σε βάθος χρόνου χωρίς να διαγράφονται. Χαρακτηριστικά : W.H. Inmon, Building the Data Warehouse, 1992 (ο εφευρέτης του όρου Θεµατοστρεφής( subject-oriented) Ενιαία(integrated) Χρονολογικά διιστάµενη (time-variant) Αµετάβλητη (nonvolatile)

13 νότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων Data warehousing: Είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης δεδοµένων που σχετίζονται µέσα σε απλές αποθήκες δεδοµένων (data warehouse) από όπου ο χρήστης µπορεί εύκολα να διατυπώσει ειδικές ερωτήσεις, να εξάγει λίστες-αναφορές και να παρουσιάζει αναλύσεις (Singh, 1998).

14 Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων ότητα 3 ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ OLAP ΕΦΑΡΜOΓΗ FRONT-END / REPORTING TOOLS ΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΟΒΑΘΡΟ

15 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ιαστάσεις Είναι παράµετροι που καθορίζουν το περιβάλλον των µετρίσιµων µεγεθών µιας αποθήκης δεδοµένων (µέτρων). Ιεραρχία ιαστάσεων Ύπαρξη διαφορετικών επίπεδων λεπτοµέρειας ανά διάσταση. Κάθε διάσταση έχει µια σχετική ιεραρχία επιπέδων συνάθροισης των δεδοµένων.

16 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Ιεραρχία ιάστασης χρόνου Ιεραρχία Διάστασης χώρου περιοχής ΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Year all ότητα 3 Month Week region ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Day country ιαφοροποίηση χωροχρονικών αποθηκών δεδοµένων. Πραγµατεύονται δεδοµένα τα οποία έχουν µεγάλη ευαισθησία στις µεταβολές των διαστάσεις χώρου και χρόνου. Σηµαντική παραγόµενη γνώση από δεδοµένα µεταβαλλόµενα µε βάση τις χωροχρονικές διαστάσεις. Εξαιτίας του πλούτου σχέσεων που προκύπτουν στοχώροκαιστοχρόνο. city

17 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Πλούτος σχέσεων στο χρόνο. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

18 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Πλούτος σχέσεων στο χώρο. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

19 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Μέτρα(measures) Τα µέτρα είναι τα ενδιαφέροντα µεγέθη υπό µέτρηση σ µια Α.. Πίνακας ιάστασης (Dimension table) Ο πίνακας που περιέχει πληροφορία σχετική µε µια διάσταση. Πίνακας Γεγονότων (Fact table) Περιέχει τα συνοψισµένα αριθµητικά και ιστορικά στοιχεία (γεγονότα) και έναν πολυτµηµατικό δείκτη που αποτελείται από τα ξένα κλειδιά προς τους σχετικούς πινάκες διαστάσεων.

20 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Σχήµα αναπαράστασης πινάκων γεγονότων και διαστάσεων: Σχήµα Αστέρα Αστερισµοί Πινάκων (Fact Constellation) ότητα 3 Fact Constellation ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ time time_key day day_of_the_we ek month quarter year branch Sales Fact Table time_key item_key branch_key location_key item item_key item_name brand type supplier_type location Shipping Fact Table time_key item_key shipper_key from_location to_location branch_key branch_name branch_type units_sold dollars_sold avg_sales location_key street city province_or_street country dollars_cost units_shipped shipper Measures shipper_key shipper_name location_key shipper_type

21 ότητα 3 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Κύβος: Συνδυασµοί διαστάσεων που καθορίζουν κάποια µέτρα. Καθορίζει ένα πολυδιάστατο χώρο διαστάσεων, µε τα µέτρα να είναι σηµεία Date του χώρου αυτού. Month: Jan 2002 Sales: 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Product: Cola Item Region: North Geography Είναι µονάδες επεξεργασίας δεδοµένων που συντίθενται από τους πίνακες γεγονότων και τις διαστάσεις µιας Α..

22 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Κύβος δεδοµένων(data Cube) Τα δεδοµένα µιας Α.. θεωρούνται πως είναι αποθηκευµένα σε ένα πολυδιάστατο πίνακα, τον «κύβο δεδοµένων» ή «υπερκύβο». ότητα Ο κύβος είναι µια οµάδα από κελιά δεδοµένων (data cells). 3 Κάθε κελί χαρακτηρίζεται µονοσήµαντα από τις αντίστοιχες ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ τιµές των διαστάσεων (dimensions) του κύβου. ΥΠΟΒΑΘΡΟ Τα περιεχόµενα του κελιού είναι τα µέτρα (measures) και αναπαριστούν τις αποτιµώµενες αξίες του πραγµατικού κόσµου.

23 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Πλοήγηση στον κύβο δεδοµένων Προσδιορίζοντας τις διαστάσεις για τις οποίες επιθυµείτε να βρεθεί κάποια τιµή µέτρου. Πλεονέκτηµα τωνα.. στα Aggregations Τα προϋπολογισµένα αριθµητικά δεδοµένα που βρίσκονται τοποθετηµένα µέσα στα κελιά των «κύβων δεδοµένων». Μείωση του χρόνου επεξεργασίας ερωτήσεων για µεγαλύτερο χρόνος απόκρισης του συστήµατος προς Date τον χρήστη. sum Product sum PC VCR TV 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr U.S.A Canada Mexico Country sum

24 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:star-net Πρότυπο Ερωτήσεων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Για προσδιορισµό όλων των δυνατών ερωτήσεις που απαρτίζουν τον «κύβο δεδοµένων». Χρήση των ιεραρχικών διαστάσεις του DW ως ακµές ενός αστεριού και επισυνάπτοντας κάθε φορά µία διασύνδεση µεταξύ των διαστάσεων, περνώντας κάθε φορά από µία περιοχή κάθε άξονα διαστάσεων, δηµιουργεί έναν εικονικό κύκλο, το ίχνος(footprint). Κάθε ίχνος προσδιορίζει: Μία πιθανή επερώτηση προς το σύστηµα. Συντεταγµένες ενός κελιού σε ένα «κύβο δεδοµένων». Shipping Method AIR-EXPRESS Time ANNUALY REGION QTRLY TRUCK CITY COUNTRY Customer Orders DAILY CONTRACTS ORDER PRODUCT ITEM PRODUCT LINE Customer SALES PERSON DISTRICT DIVISION Produc PRODUCT GROUP

25 OLAP (On-Line Analytical Processing) ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ Απευθείας Συνεχή Αναλυτική Επεξεργασία των ιστορικών και συγκεντρωτικών δεδοµένων µιας Α.. χρήσιµα για υποστήριξη αποφάσεων. Χρησιµοποιεί Β.., πίνακες γεγονότων και πίνακες διαστάσεων για την πολυδιάστατη εξέταση, την ανάλυση και την εξόρυξη γνώσης από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Υλοποιεί τον κύβο δεδοµένων. Αφορά τον υπολογισµό και την αποθήκευση του αποτελέσµατος των συναθροιστικών επερωτήσεων οµαδοποίησης όλων των δυνατών συνδυασµών των πεδίων-διαστάσεων πάνω από έναν πίνακα γεγονότων µίας Α.., για γρηγορότερη ανάκτηση πληροφορίας.

26 Front-End Tools ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ Παίρνοντας ως δεδοµένα τα αποτελέσµατα επεξεργασίας των OLAP εξυπηρετητών, εξάγουν όλη την πιθανή «γνώση», όπως για παράδειγµα επιθυµητές αναφορές, στατιστικά στοιχεία κ.α. Query and reporting tools Analysis tool Data mining tools

27 Γιατί να Χρησιµοποιήσουµε µια Αποθήκη εδοµένων; ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ ραστική και αξιόπιστη λύση για το χώρο του Ελληνικού Real Estate. ιαχρονική εξέταση και παρουσίαση των πολυδιάστατων δεδοµένων του Real Estate σε βάθος χρόνου και στην γεωγραφική έκταση του Ελλαδικού χώρου. Προσβάσιµες και διαθέσιµες για ανάγνωση στον χρήστη πληροφορίες σχετικές µε στατιστικά στοιχεία. Γρήγορη ανταπόκριση του συστήµατος µε τη προϋπολογισµένη πληροφορία.

28 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

29 οµικά Στοιχεία Λύσης Πως υλοποιήσαµε την Αποθήκη εδοµένων και τις λειτουργίες της: Χωροχρονική Βάση Αποθήκευσης εδοµένων ROLAP εφαρµογή: µε χρήση Stored Procedures για ανάκτησηδιαχείριση δεδοµένων. ιεπαφή χρήστη: για προσδιορισµό απαιτήσεων ερωτήσεωνκύβου δεδοµένων. Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων ΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Σύστηµα Αποθήκευσης-προϋπολογισµού αποτελεσµάτων ερωτήσεων: για δηµιουργία «Κύβου εδοµένων» ότητα 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ROLAP ΕΦΑΡΜΟΓΗ DATA CUΒE ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

30 Χρησιµοποιούµενες Τεχνολογίες Χωροχρονική Βάση Αποθήκευσης MySQL 5 ROLAP εφαρµογή MySQL Manager, ότητα 4 ιεπαφή χρήστη ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ XAMPP,SQLyog JSP, JavaScript Οπτικοποίηση Αποτελεσµάτων Java Εφαρµογή jcharts-0 Αποθήκευση-προϋπολογισµός Visual Basic 6 αποτελεσµάτων

31 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων ΠΡΟΥΠΑΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΕΓΜΈΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 22 Πίνακες ότητα 4 Πίνακες αποθήκευσης αγγελιών Πίνακες αποθήκευσης Πληροφοριών χρόνου ύπαρξης αγγελιών Πίνακες αποθήκευσης Πληροφοριών χώρου ύπαρξης αντικειµένου αγγελιών + ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : 6 Πίνακες ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Πίνακες αποθήκευσης ερωτήσεων Πίνακες αποθήκευσης αποτελεσµάτων ερωτήσεων Πίνακες αποθήκευσης διαστάσεων ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ =

32 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : Χαρακτηριστικά ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Αριθµός Πινάκων : 28 πίνακες Μέγεθος : ~350 MB Αριθµός Εγγραφών Αγγελιών : ~ εγγραφές αγγελιών Περιοχή : Ελλαδικός Χώρος µε βάση τις ιεραρχικές του διατάξεις ( ιαµερίσµατα, Νοµοί,Περιοχές) Χρονική κάλυψη : χρονική περίοδο 03/ /2007

33 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : ιαστάσεις - Μέτρα Προσδιορισµός µέτρων-διαστάσεων µε βάση : τα στοιχεία κάθε αγγελίας την φύση των ερωτήσεων του χρήστη την φύση των αναφορών στατιστικών-στοιχείων κατανοµών ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΜΑΧΕΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ M2 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

34 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : Ιεραρχία ιαστάσεων ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» ΕΛΛΑ Α» ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΝΟΜΟΣ» ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» ΕΤΟΣ» ΜΗΝΑΣ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ» ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ» ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ενότητα 4 ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΟΙΚΙΑ» ΒΙΛΑ» ΜΕΖΟΝΕΤΑ» ΟΡΟΦΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΡΕΤΙΡΕ» ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ» ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΓΗ»ΚΤΗΜΑ»ΟΙΚΟΠΕ Ο»ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ»ΕΚΤΑΣΗ»ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ»ΑΓΡΟΣ»ΑΜΠΕΛΙ»ΧΩΡΑΦΙ

35 ΧωροχρονικήΒάσηΑποθήκης εδοµένων: Star-Net Πρότυπο ερωτήσεων ΧΩΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ενότητα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σ ΕΙΔΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΈΤΟ Σ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σ ΜΗΝΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡ Α ΟΡΟΦΟ\ ΜΑ ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ..

36 Χωροχρονική Βάση Απ. εδ.:το εννοιολογικό σχήµα-βασικοί Πίνακες Ενότητα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Γαλαξίας πινάκων Πίνακες Γεγονότων Πίνακες ιαστάσεων Πίνακες Ερωτήσεων Μέτρα

37 Εφαρµογή OLAP: ROLAP ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ Χρήση εφαρµογής ROLAP Εναλλακτική µορφή µίας κλασικής εφαρµογής OLAP. Γιατί ROLAP ; Γρηγορότερη ανάκτηση του αποτελέσµατος εξυπηρέτηση του χρήστη. Τι υλοποιούµε : Εικονικά τον κύβο δεδοµένωντηςαποθήκηςδεδοµένων µας, βασιζόµενοι στις διαστάσεις και στα µέτρα του, που ορίζονται από τον χρήστη. Τι δεν υλοποιούµε : Τον προϋπολογισµό των τιµών των µέτρων της αποθήκης µέσα στα κελιά που προσδιορίζονται από τις επιθυµητές διαστάσεις του κύβου δεδοµένων.

38 Εφαρµογή ROLAP: Είδη Ερωτήσεων- Παράµετροι είδους/χρόνου Ερωτήσεις που εξυπηρετούνται από το σύστηµα: ότητα 4 Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων Ερωτήσεις Κατανοµών ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Για την προσφορά ακινήτων σε είδος αγγελίας Πώληση γης Πώληση ή ενοικίαση κατοικιών Για την χρονική περίοδο της αναζήτησης: Ανα έτος Ανα µήνα

39 Εφαρµογή ROLAP: Χωρικές Παράµετροι ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΌΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Για τον χώρο που αφορά η αναζήτηση: 1. Για όλη την Ελλάδα 2. Ανα ιαµέρισµα της Ελλάδας 3. Ανα ιαµέρισµα Ανα Νοµό της Ελλάδας 4. Ανα ιαµέρισµα Ανα Νοµό Ανα Περιοχή της Ελλάδας 5. Στο ιαµέρισµα της Ελλάδας 6. Στο ιαµέρισµα Ανα Νοµό του διαµερίσµατος της Ελλάδας 7. Στο ιαµέρισµα Ανα Νοµό Ανα Περιοχή του διαµερίσµατος της Ελλάδας 8. Στο ιαµέρισµα- Στο Νοµό - Στην Περιοχή της Ελλάδας 9. Ανα Νοµό της Ελλάδας 10.Ανα Νοµό Ανα Περιοχή του Νοµού της Ελλάδας 11.Στο Νοµό της Ελλάδας 12.Στο ιαµέρισµα- Στο Νοµό - Ανά Περιοχή του νοµού της Ελλάδας

40 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων ότητα 4 Υπολογιζόµενα Μέτρα µέση τιµή πώλησης/ενοικίασης ανά τετραγωνικό µέτρο πλήθος των ακινήτων ηµιουργία κατηγοριών «stored Procedures» της MySql 5.0 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Με βάση το αν αφορούν ερωτήσεις: κατοικίες Ανα όροφο γη Ανα Έτος Ανα Μήνα ηµιουργία 12 κατηγοριών ερωτήσεων στατιστικών στοιχείων που εξυπηρετούνται από 72 stored procedures.

41 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων ότητα 4 Παράµετροι που παίρνουν οι stored Procedures : ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Το είδος της αγγελίας (πώληση γής /κατοικίας ή ενοικίαση κατοικίας) Ο τύπος του προς πώληση/ενοικίαση ακινήτου (διαµέρισµα,γκαρσονιέρα,κτήµα,οικόπεδο κτλ) Ο χώρος ( ιαµέρισµα/ο νοµός/ η περιοχή ) για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση Η χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η αναζήτηση (ηµεροµηνία έναρξης/λήξης)

42 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Κατανοµών ύο κατηγορίες ερωτήσεων ανάλογα µε την κατηγορία εύρους τιµών που επιθυµούµε να υπολογίσουµε τα µέτρο της αποθήκης δεδοµένων: 1. Εύρος µέσης τιµής πώλησης/ενοικίασης ανα τετραγωνικό µέτρο(ε/μ^2) 2. Εύρος έκτασης σε Μ^2 ότητα 4 Υπολογιζόµενα Μέτρα Το πλήθος των ακινήτων τα οποία ανήκουν σε µία κατηγορία ακινήτων που ανήκουν σε κάποιο εύρος τιµών (ε/m2 ή m2) ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Το ποσοστό των ακινήτων αυτών ως προς το συνολικό αριθµό τω ακινήτων µιας συγκεκριµένης χωρικής και χρονικής διάστασης τα οποία δεν ανήκουν στο συγκεκριµένο εύρος τιµών για τις διαστάσεις ε/m2 ή m2. ηµιουργία κατηγοριών «stored Procedures» της MySql 5.0 Με βάση το αν αφορούν ερωτήσεις: Ε/Μ^2 Μ^2 κατοικίες γη ανα Έτος ανα Μήνα ηµιουργία 12 κατηγοριών ερωτήσεων κατανοµών που εξυπηρετούνται από 96 stored procedures.

43 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Κατανοµών ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Παράµετροι τις οποίες παίρνουν οι stored Procedures είναι : Το είδος της αγγελίας (πώληση γής /κατοικίας ή ενοικίαση κατοικίας) Ο τύπος του προς πώληση/ενοικίαση ακινήτου (διαµέρισµα,γκαρσονιέρα,κτήµα,οικόπεδο κτλ) Ο χώρος ( ιαµέρισµα/ο νοµός/ η περιοχή) για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση Η χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η αναζήτηση (ηµεροµηνία έναρξης/λήξης) Το εύρος τιµών της κλίµακας Ε/m^2 ή m^2

44 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Κρίσιµα Σηµεία ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Υλοποίηση του συστήµατος ROLAP διαχείρισης των δεδοµένων µέσω των procedures. Καθοριστικότατος ρόλος των procedures για την αξιοπιστία του συστήµατος, αφού παράγουν τα ζητούµενα από τα δεδοµένα µέτρα. Κρίσιµα σηµεία υπολογισµού των stores procedures : Υπολογισµός των µέτρων σε συνδυασµό µε την παράµετρο του χρόνου Προσδιορισµός των αγγελιών που πρέπει να επιστρέφονται από την βάση σε µία πιθανή ερώτηση µε σύγκριση της αρχής & του τέλους των χρονικών περιόδων που ζει κάθε αγγελία µε την αρχή & το τέλος της χρονικής περιόδου της αναζήτησης. Αντιµετώπιση ύπαρξης λανθασµένων, µη λογικών τιµών δεδοµένων σε κάποιους πίνακες της αποθήκης δεδοµένων. Αποκλεισµός των αγγελιών από οποιουσδήποτε υπολογισµούς µέτρω στις περιπτώσεις µη λογικών τιµών δεδοµένων (πχ. Έκταση ή τιµή µηδενική)

45 ιεπαφή χρήστη: Σκελετός Του Συστήµατος Αποτελεί τη Βάση για το γενικό πλάνο του συστήµατος, µε κατευθυντικό άξονα την γενική αρχή της όσο το δυνατόν Αποτελείται από 21 διαφορετικές σελίδες.jsp µε καλύτερης -γρηγορότερης εξυπηρέτησης του χρήστη, στα πιθανά ερωτήµατά του προς το σύστηµα. ότητα 4 γραµµές κώδικα συνολικά. Ο σκελετός του συστήµατος αποτελείται από : 8 Σελίδες καθορισµού απαιτήσεων ερωτήσεων ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Προσδιορισµός : Των διαστάσεων του «κύβου δεδοµένων» του συστήµατος. Των κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης store procedure για εξυπηρέτηση. Των παραµέτρων θα γίνει η κλήση των procedures. 7 Σελίδες προβολής αποτελεσµάτων Προσδιορισµός της κατάλληλης προς κλήση store procedure. υναµική ανάκτηση των αποτελεσµάτων από τη βάση. 6 Ενδιάµεσες σελίδες ελέγχου των ερωτήσεων Έλεγχος για το αν µια ίδια ερώτηση έχει τεθεί στο σύστηµα και αν τα αποτελέσµατα της ερώτησης αυτής είναι προϋπολογισµένα και αποθηκευµένα.

46 ιεπαφή χρήστη: Αλγοριθµική µορφή Γενικού πλάνου Συστήµατος ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ (1) Για κάθε ερώτηση του χρήστη (2) Εάν έχουν συµπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία ερωτήσεων στις «Σελίδες ορισµού απαιτήσεων» (3) Στείλε τις µεταβλητές και τα επιθυµητά µέτρα στις «Ενδιάµεσες σελίδες» (4) Εάν η ερώτηση έχει ξανά τεθεί στο σύστηµα (βρεθεί στους πίνακες ερωτήσεων) (5) Εάν τα αποτελέσµατα της είναι αποθηκευµένα (hascreated==1) (6) Κάνε ανακατεύθυνση προς την σελίδα των ήδη προϋπολογισµένων αποτελεσµάτων σε µορφή «.html» (7) Αλλιώς (8) Κάνε ανακατεύθυνση προς τις «σελίδες υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων για τις ερωτήσεις. (9) Κάνε κλήση της κατάλληλης «stored procedure» από την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης. (10) αποτελεσµάτων» Εµφάνισε δυναµικά τα αποτελέσµατα στις «σελίδες (11)Αλλιώς (12) Κάνε εισαγωγή της ερώτησης στους πίνακες ερωτήσεων (13) Κάνε ανακατεύθυνση προς τις «σελίδες υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων για τις ερωτήσεις. (14) Κάνε κλήση της κατάλληλης «stored procedure» από την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης

47 ιεπαφή χρήστη: Γενικά χαρακτηριστικά ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Επιλογές πλοήγησης στη διεπαφή, που δίνουν κάθ φορά τη διαδροµή της διεπαφής στην οποία βρίσκεται χρήστης. Έλεγχος των επιλογών που µπορούν να γίνουν απ τον χρήστη, για προστασία του συστήµατος από πιθανέ λάθος επιλογές, µε την µη διαθεσιµότητα κάποιω επιλογών σε περίπτωση συνδυασµού τους µε κάποιε άλλες. Προειδοποιητικό µήνυµα σε περίπτωσ συµπλήρωσης των κάποιον από τα «υποχρεωτικ πεδία».

48 Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Η οπτικοποίηση των ήδη παραγµένων από τις stored procedures αποτελεσµάτων. Jcharts Οpen source Java project επιτρέπει την διαγραµµατικ παρουσίαση εισαγµένων δεδοµένων, πάνω σε we σελίδες. Οπτικοποίηση µέχρι τριών διαστάσεων µορφώ αποτελεσµάτων ερωτήσεων στατιστικών στοιχείων γι το µέτρο Ε/Μ^2. Χρήση 14 σελίδες «.jsp» που καλούνται πολλαπλέ φορές από τις «σελίδες αποτελεσµάτων» για τι κατηγορίες ερωτήσεων που εξυπηρετούνται. υναµική µεταφορά δεδοµένων από τις «σελίδε αποτελεσµάτων» στις «σελίδες οπτικοποίησης» γι διαγραµµατική τους παρουσίαση.

49 Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων: Περιπτώσεις Οπτικοποίησης ότητα 4 Επιλογή προς το χρήστη, προβολή οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων σε τύπου ερωτήσεων της µορφής : Ε/Μ^2 «Στην Ελλάδα» για αναζητήσεις γης/κατοικιών ανα έτος/ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο ιαµέρισµα της Ελλάδας για αναζητήσεις γης /κατοικιών ανα έτος / ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο νοµό της Ελλάδας» για αναζητήσεις γης /κατοικιών ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ανα έτος / ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Ανα ιαµέρισµα της Ελλάδας» για αναζητήσεις γης/κατοικιών ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στην Ελλάδα ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών. ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο διαµέρισµα της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών, ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο νοµό της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Ανα διαµέρισµα της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών για χρονικό διάστηµα ενός έτους» για αναζητήσεις κατοικιών ανα έτο της περιόδου αναζήτησης.

50 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

51 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

52 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ

53 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

54 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) Μ. Βαζιργιάννης

55 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) Μ. Βαζιργιάννης

56 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά νοµό για την περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

57 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

58 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

59 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

60 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

61 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

62 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

63 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

64 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

65 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

66 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή τιµής οικοπέδων ανά περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

67 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή τιµής οικοπέδων ανά περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

68 Μ. Βαζιργιάννης

69 Μ. Βαζιργιάννης

70 Μ. Βαζιργιάννης

71 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

72 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

73 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

74 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

75 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

76 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

77 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

78 Σύστηµα Αποθήκευσης Αποτελεσµάτων Ανάγκη για προσθήκη στο σύστηµα το συγκριτικό πλεονέκτηµα των κλασικών τεχνικών OLAP για ανάκτηση προϋπολογισµένων µέτρων, για την γρηγορότερη απόκριση του συστήµατος. ότητα 4 ΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Η ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙ ΩΝ «.HTML» Εικονική αποθήκευση των αποτελεσµάτων που όµως προσφέρει την αποτελεσµατικότητα των κλασικών τεχνικών OLAP.

79 Σύστηµα Αποθήκευσης Αποτελεσµάτων : Λειτουργία Πως λειτουργεί : VB6 Εφαρµογή αποθήκευσης αποτελεσµάτων «.exe» Job των windows Κλήση της εφαρµογής αποθήκευση κατά «χ» χρονικά διαστήµατα από το job των window Αλγοριθµική µορφή διαδικασίας εφαρµογής αποθήκευσης ότητα : 4 (1)Για όλες τις εγγραφές των πινάκων αποθήκευσης ερωτήσεων ΕΡΙΓΡΑΦΗ(2) Εάν τα αποτελέσµατα της ερώτησης δεν είναι προϋπολογισµένα και ΥΣΗΣ αποθηκευµένα(hascreated<>1) (3) Υπολόγισε δυναµικά τa αποτελέσµατα της σελίδας κάνοντας ανακατέυθυνση προς την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων(«destpath»). (4) Αποθήκευσε τα αποτέλεσµα σε µία στατική σελίδα τύπου «.html» στην διαδροµή του Tomcat που ορίζεται από ένα «.ini» αρχείο (5) Ενηµέρωσε το πεδίο «hascreated» της ερώτησης στον πίνακα ερωτήσεων και τα πεδίο «pagepath» µε την διαδροµή της αποθηκευµένης σελίδας «.html» (6) Αλλιώς (7) Προχώρα στην επόµενη ερώτηση (8)Τέλος Για (9) Ενηµέρωσε το log αρχείο µε το αποτέλεσµα της προσπάθειας

80 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

81 Συνεισφορά Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός χωροχρονικού data warehouse. ότητα 5 ΝΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πληθώρας τελεστών για στατιστικές κατανοµές και ερωτήσεις. Για την Περίπτωση του Ελληνικού Real Estate: Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσης µε πολλές κα µεγάλες προοπτικές, για την παροχή πληροφόρησης για την αγορά του Real Estate, ενός τόσο σηµαντικού τοµέα τη Παγκόσµιας Οικονοµίας στον Ελλαδικό χώρο. Παρέχει την συνολική εικόνα της Ελληνικής Αγοράς στην προσφορά του Real Estate, για την χρονική περίοδο 03/ /2007. Ο πρωτότυπος τρόπος παροχής της πληροφορίας είναι οποιαδήποτε χρονική στιγµή, σε οποιοδήποτε, µέσω του διαδικτύου.

82 Μελλοντική Εργασία Επέκταση εύρους τύπου αγγελιών για ερωτήσεις εξαγωγές στατιστικών στοιχείων (ζήτηση ακινήτων,πλειστηριασµών ακινήτων). ότητα 5 ΝΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΑΣΙΑ ιαθεσιµότητα προς τον χρήστη άλλων µέτρων για επιπλέον προσφορά γνώσης από τα δεδοµένα της αποθήκης δεδοµένων, από το σύστηµα. ηµιουργία περισσότερων οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων(περισσότερες διστάσεις αναπαρεστηµένες στους άξονες διαστάσεων) ηµιουργία προβλέψεων τιµή και χρόνο πώλησης ενός ακινήτου.

83 Σας Ευχαριστώ Μ. Βαζιργιάννης

84 Εφαρµογή ROLAP ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ εν απαιτεί τον προϋπολογισµό καιτηναποθήκευση των πληροφοριών. Έχει πρόσβαση στα στοιχεία βάσης δεδοµένων και παράγει τις ερωτήσεις SQL γιαναυπολογίσουν τις πληροφορίες στο κατάλληλο επίπεδο όταν τις ζητά ένας τελικός χρήστης. Στηρίζεται στο χειρισµό τωνδεδοµένων που αποθηκεύονται στην σχεσιακή βάση δεδοµένων για να δώσουν την εικόνα του παραδοσιακού τεµαχισµού του OLAP και της λειτουργίας χωρισµού σε τετράγωνα. Ενέργεια του τεµαχισµού και του χωρισµού σε τετράγωνα = Προσθήκη µίας συνθήκης "WHERE" στη δήλωση µιας SQL πρότασης.

85 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Κρίσιµα Σηµεία Κρίσιµα σηµεία υπολογισµού των stored procedures : ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ Υπολογισµός των µέτρων σε συνδυασµό µε την παράµετρο του χρόνου Προσδιορισµός των αγγελιών που πρέπει να επιστρέφονται από την βάση σε µία πιθανή ερώτηση µε σύγκριση της αρχής & του τέλους των χρονικών περιόδων που ζει κάθε αγγελία µε την αρχή & το τέλος της χρονικής περιόδου της αναζήτησης.

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων ιαφάνειες βασισμένες σε σχετικές διαφάνειες του Πάνου Βασιλειάδη Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2008-2009 Αποθήκες Δεδομένων 1 Εισαγωγή: OLTP Παραδοσιακή ιαχείριση εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2007-2008 Αποθήκες Δεδομένων 1 Εισαγωγή: OLTP Παραδοσιακή ιαχείριση εδομένων με Σ Β Σύστημα Επεξεργασίας οσοληψιών On-Line Transaction Processing (OLTP) Εισαγωγή στις Αποθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Διπλωματική Εργασία «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Οµάδα Σύνταξης: Επίκουρος Καθηγητής Γιαγλής Γεώργιος, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Σαμαράς

Διπλωματική Εργασία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Σαμαράς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Αφιερωμένο στους γονείς μου Νικογιάννη και Ευγενία, στα αδέρφια μου Διονύση και Μπέσσυ αλλά και σε όσους ήταν μαζί μου αυτά τα χρόνια...

«Αφιερωμένο στους γονείς μου Νικογιάννη και Ευγενία, στα αδέρφια μου Διονύση και Μπέσσυ αλλά και σε όσους ήταν μαζί μου αυτά τα χρόνια... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Εφαρμογή Τεχνικών Data Mining σε Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κουρής Ν. Γιάννης ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Θέμα: Ανάλυση Χώρο-χρονικών Περιβαλλοντολογικών Δεδομένων Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA WAREHOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA WAREHOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΒΓ - ΙΠΛ-98-09 ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1998 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA WAREHOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΗΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΙΜΟΣ ΣΕΛΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Seismo-Surfer: Ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις»

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας Web Services υπηρεσιών για περιβαλλοντικά δεδοµένα Air Quality Data Service

Ανάπτυξη Πλατφόρµας Web Services υπηρεσιών για περιβαλλοντικά δεδοµένα Air Quality Data Service ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Πλατφόρµας Web Services υπηρεσιών για περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιούνιος 2008 Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Νέες Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Βλαβοληπτικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πληροφορικής και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία μοντέλου γνώσης από βάση δεδομένων βλαβών ΑDSL με την χρήση εργαλείων DATA

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα