«Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων»"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων και η Εφαρµογή τους στην Περίπτωση της Αγοράς Ακινήτων» Μιχάλης Βαζιργιάννης Συνεργάτες:. Ξηνταρα, Α. Στέφου, Θ. Ασηµίνα, Θ. Λαππας, Α. Παπαδόπουλος

2 οµή Εισαγωγή & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

3 εδοµένα της Εποχής νότητα 1 ισαγωγή Αποθήκες εδοµένων : Αποτελούν: Το πρώτο βήµα για την διαχείριση του τεράστιου όγκου των δεδοµένων. Αναπόσπαστο κοµµάτι πολλών έτοιµων πληροφοριακώ συστηµάτων διοίκησης & συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων. Περιέχουν & ιαχειρίζονται Ιστορικά δεδοµένα. Παρέχουν ταχεία ανάλυση και εξαγωγή πληροφοριών. Χωροχρονικές Αποθήκες εδοµένων : Παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της κρισιµότητας των παραγόντων του χρόνου και του χώρου για την εξαγόµενη πληροφορία,προς µία επιχείρηση,από την επεξεργασία ιστορικών δεδοµένων.

4 Σκοπός-Κίνητρα Σκοπός: Ανάπτυξη µίας χωροχρονικής αποθήκης δεδοµένων. ότητα 1 ισαγωγή Κίνητρο : Την φύση του χώρου των αγγελιών ακινήτων Σηµαντικός ο ρόλος χωρικών & χρονικών διαστάσεων χωρικών και χρονικών ιεραρχιών Για κάθε είδος λήψης απόφασης στον κλάδο. Τον καταλυτικότατο ρόλο της Αγοράς Ακινήτων στην Παγκόσµια Οικονοµία. Την Ανάγκη για µια συγκεντρωτική / διαχρονική εικόνα της αγοράς ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο.

5 Σκοπός-Κίνητρα ότητα 1 ισαγωγή Ιδέα : Για την υλοποίηση ενός συστήµατος που χρησιµοποιώντας κάποιες ήδη συλλεγµένες πληροφορίες για αγγελίες ακινήτων, από όσο το δυνατών µεγαλύτερο πλήθος πηγών, τις διαθέτει συγκεντρωτικά και ελεύθερα προς το κοινό µέσω διαδικτύου. Τι καλούµαστε να υλοποιήσουµε : Ένα «Χωροχρονικό Data Warehouse µε εφαρµογή στο χώρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα» για παροχή πληροφορίας για τις τάσεις της αγοράς, µε παραγωγή στατιστικών στοιχείων σε δυναµικό διαδικτυακό περιβάλλον.

6 Αρχικοί Στόχοι ότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδίαση και ανάπτυξη µιας χωροχρονικής αποθήκης δεδοµένων. Εφαρµογές στο χώρο των αγγελιών ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο. Ανάπτυξη µιας φιλικής διαδικτυακής διεπαφής χρήστη. Παραγωγή, αποθήκευση και οπτικοποίηση σειράς αναφορών (Reports). 1)Συλλογή αγγελιών από Ελληνικούς ιστοτόπους. 3) ιεπαφή χρήστη για επιλογή κριτηρίων ερωτήσεων του χρήστη 4) Παραγωγή αποθήκευση αναφορών κα διαγραµµατικώ αναπαραστάσε ν αποτελεσµάτω 2)Αποθήκευσ ή τους σε αποθήκη δεδοµένων

7 εδοµένα Ποια ήταν τα δεδοµένα της άσκησης: Βάσης δεδοµένων µε αρχειακό, θεµατικά ορισµένο ιστοπεριεχόµενο, προσανατολισµένο στο χώρο των αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα. νότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ WEB Crawling Εξαγωγή των χαρακτηριστικών Αποθήκευση στην Προσωρινή Βάση Δεδομένων Αποθήκευση στην Τελική Βάση Δεδομένων 1. Συλλογή εστιασµένων πληροφοριών στον χώρο των αγγελιών ακινήτων. 2. Εξαγωγή των χαρακτηριστικών από τα αντικείµενα-αγγελίες 3. Αποθήκευση τους αρχικά σε µια Προσωρινή Βάση εδοµένων κα στην συνέχεια στην Τελική βάση δεδοµένων, µε τέτοιο τρόπο έτσ ώστε κάθε σύνολο χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύει µια αγγελία να αποθηκεύεται µόνο µια φορά.

8 οµή Εισαγωγή & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

9 Το Νέο Σύστηµα νότητα 2 ΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Τι θα προσφέρει το νέο σύστηµα: «Προχωρηµένη ανάλυση δεδοµένων» για την προσφορά στο χώρο του Ελληνικού Real Estate σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα επιλογής στο χρήστη παραµέτρων τόσο της περιοχής του Ελλαδικού χώρου, όσο και της χρονικής περιόδου για την οποία θέλει να εξάγει: Στατιστικά στοιχεία Στοιχεία κατανοµών Για πώληση,ενοικίαση κατοικιών και εκτάσεων γης, µε παροχή αναφορών και οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων. Τύποι ερωτήσεων που θα απαντώνται προς το χρήστη Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων Να βρεθεί το πλήθος και η µέση τιµή/ m2, για διαµερίσµατα που ενοικιάζονται/πωλούνται ανά περιοχή της Αττικής, κατά τη χρονική περίοδο 2/05 έως /06, ανα έτος. Ερωτήσεις Κατανοµών Να βρεθεί το πλήθος των αγγελιών όπως και το ποσοστό επί του συνόλου, που αφορούν πώληση/ενοικίαση διαµερισµάτων/ οικοπέδων, ανά νοµό και ανά περιοχή κάθε νοµού, όπου η τιµή Ε/m2 κυµαίνεται σε εύρος Ε/m2 κατά τη χρονική περίοδο 2/05 έως 5/06 ανα µήνα.

10

11 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

12 Αποθήκες εδοµένων (Data Warehouses ) νότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ορισµός : Μια συλλογή δεδοµένων που χρησιµοποιείται κυρίως για την λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισµό καιείναι θεµατικά προσανατολισµένη, έχουσα «ολοκληρωµένα» δεδοµένα, τα οποία κρατούνται σε βάθος χρόνου χωρίς να διαγράφονται. Χαρακτηριστικά : W.H. Inmon, Building the Data Warehouse, 1992 (ο εφευρέτης του όρου Θεµατοστρεφής( subject-oriented) Ενιαία(integrated) Χρονολογικά διιστάµενη (time-variant) Αµετάβλητη (nonvolatile)

13 νότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων Data warehousing: Είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης δεδοµένων που σχετίζονται µέσα σε απλές αποθήκες δεδοµένων (data warehouse) από όπου ο χρήστης µπορεί εύκολα να διατυπώσει ειδικές ερωτήσεις, να εξάγει λίστες-αναφορές και να παρουσιάζει αναλύσεις (Singh, 1998).

14 Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων ότητα 3 ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ OLAP ΕΦΑΡΜOΓΗ FRONT-END / REPORTING TOOLS ΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΟΒΑΘΡΟ

15 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ιαστάσεις Είναι παράµετροι που καθορίζουν το περιβάλλον των µετρίσιµων µεγεθών µιας αποθήκης δεδοµένων (µέτρων). Ιεραρχία ιαστάσεων Ύπαρξη διαφορετικών επίπεδων λεπτοµέρειας ανά διάσταση. Κάθε διάσταση έχει µια σχετική ιεραρχία επιπέδων συνάθροισης των δεδοµένων.

16 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Ιεραρχία ιάστασης χρόνου Ιεραρχία Διάστασης χώρου περιοχής ΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Year all ότητα 3 Month Week region ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Day country ιαφοροποίηση χωροχρονικών αποθηκών δεδοµένων. Πραγµατεύονται δεδοµένα τα οποία έχουν µεγάλη ευαισθησία στις µεταβολές των διαστάσεις χώρου και χρόνου. Σηµαντική παραγόµενη γνώση από δεδοµένα µεταβαλλόµενα µε βάση τις χωροχρονικές διαστάσεις. Εξαιτίας του πλούτου σχέσεων που προκύπτουν στοχώροκαιστοχρόνο. city

17 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Πλούτος σχέσεων στο χρόνο. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

18 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Αποθήκης εδοµένων: Χωροχρονικές Απ. εδ. Πλούτος σχέσεων στο χώρο. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

19 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Μέτρα(measures) Τα µέτρα είναι τα ενδιαφέροντα µεγέθη υπό µέτρηση σ µια Α.. Πίνακας ιάστασης (Dimension table) Ο πίνακας που περιέχει πληροφορία σχετική µε µια διάσταση. Πίνακας Γεγονότων (Fact table) Περιέχει τα συνοψισµένα αριθµητικά και ιστορικά στοιχεία (γεγονότα) και έναν πολυτµηµατικό δείκτη που αποτελείται από τα ξένα κλειδιά προς τους σχετικούς πινάκες διαστάσεων.

20 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Σχήµα αναπαράστασης πινάκων γεγονότων και διαστάσεων: Σχήµα Αστέρα Αστερισµοί Πινάκων (Fact Constellation) ότητα 3 Fact Constellation ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ time time_key day day_of_the_we ek month quarter year branch Sales Fact Table time_key item_key branch_key location_key item item_key item_name brand type supplier_type location Shipping Fact Table time_key item_key shipper_key from_location to_location branch_key branch_name branch_type units_sold dollars_sold avg_sales location_key street city province_or_street country dollars_cost units_shipped shipper Measures shipper_key shipper_name location_key shipper_type

21 ότητα 3 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Κύβος: Συνδυασµοί διαστάσεων που καθορίζουν κάποια µέτρα. Καθορίζει ένα πολυδιάστατο χώρο διαστάσεων, µε τα µέτρα να είναι σηµεία Date του χώρου αυτού. Month: Jan 2002 Sales: 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Product: Cola Item Region: North Geography Είναι µονάδες επεξεργασίας δεδοµένων που συντίθενται από τους πίνακες γεγονότων και τις διαστάσεις µιας Α..

22 Το Εννοιολογικό Σχήµα της Απ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων Κύβος δεδοµένων(data Cube) Τα δεδοµένα µιας Α.. θεωρούνται πως είναι αποθηκευµένα σε ένα πολυδιάστατο πίνακα, τον «κύβο δεδοµένων» ή «υπερκύβο». ότητα Ο κύβος είναι µια οµάδα από κελιά δεδοµένων (data cells). 3 Κάθε κελί χαρακτηρίζεται µονοσήµαντα από τις αντίστοιχες ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ τιµές των διαστάσεων (dimensions) του κύβου. ΥΠΟΒΑΘΡΟ Τα περιεχόµενα του κελιού είναι τα µέτρα (measures) και αναπαριστούν τις αποτιµώµενες αξίες του πραγµατικού κόσµου.

23 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:πολυδιάστατο Μοντέλο εδοµένων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Πλοήγηση στον κύβο δεδοµένων Προσδιορίζοντας τις διαστάσεις για τις οποίες επιθυµείτε να βρεθεί κάποια τιµή µέτρου. Πλεονέκτηµα τωνα.. στα Aggregations Τα προϋπολογισµένα αριθµητικά δεδοµένα που βρίσκονται τοποθετηµένα µέσα στα κελιά των «κύβων δεδοµένων». Μείωση του χρόνου επεξεργασίας ερωτήσεων για µεγαλύτερο χρόνος απόκρισης του συστήµατος προς Date τον χρήστη. sum Product sum PC VCR TV 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr U.S.A Canada Mexico Country sum

24 Το Εννοιολογικό Σχήµα τηςαπ. εδ.:star-net Πρότυπο Ερωτήσεων ότητα 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Για προσδιορισµό όλων των δυνατών ερωτήσεις που απαρτίζουν τον «κύβο δεδοµένων». Χρήση των ιεραρχικών διαστάσεις του DW ως ακµές ενός αστεριού και επισυνάπτοντας κάθε φορά µία διασύνδεση µεταξύ των διαστάσεων, περνώντας κάθε φορά από µία περιοχή κάθε άξονα διαστάσεων, δηµιουργεί έναν εικονικό κύκλο, το ίχνος(footprint). Κάθε ίχνος προσδιορίζει: Μία πιθανή επερώτηση προς το σύστηµα. Συντεταγµένες ενός κελιού σε ένα «κύβο δεδοµένων». Shipping Method AIR-EXPRESS Time ANNUALY REGION QTRLY TRUCK CITY COUNTRY Customer Orders DAILY CONTRACTS ORDER PRODUCT ITEM PRODUCT LINE Customer SALES PERSON DISTRICT DIVISION Produc PRODUCT GROUP

25 OLAP (On-Line Analytical Processing) ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ Απευθείας Συνεχή Αναλυτική Επεξεργασία των ιστορικών και συγκεντρωτικών δεδοµένων µιας Α.. χρήσιµα για υποστήριξη αποφάσεων. Χρησιµοποιεί Β.., πίνακες γεγονότων και πίνακες διαστάσεων για την πολυδιάστατη εξέταση, την ανάλυση και την εξόρυξη γνώσης από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Υλοποιεί τον κύβο δεδοµένων. Αφορά τον υπολογισµό και την αποθήκευση του αποτελέσµατος των συναθροιστικών επερωτήσεων οµαδοποίησης όλων των δυνατών συνδυασµών των πεδίων-διαστάσεων πάνω από έναν πίνακα γεγονότων µίας Α.., για γρηγορότερη ανάκτηση πληροφορίας.

26 Front-End Tools ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ Παίρνοντας ως δεδοµένα τα αποτελέσµατα επεξεργασίας των OLAP εξυπηρετητών, εξάγουν όλη την πιθανή «γνώση», όπως για παράδειγµα επιθυµητές αναφορές, στατιστικά στοιχεία κ.α. Query and reporting tools Analysis tool Data mining tools

27 Γιατί να Χρησιµοποιήσουµε µια Αποθήκη εδοµένων; ότητα 3 ΩΡΗΤΙΚΟ ΟΒΑΘΡΟ ραστική και αξιόπιστη λύση για το χώρο του Ελληνικού Real Estate. ιαχρονική εξέταση και παρουσίαση των πολυδιάστατων δεδοµένων του Real Estate σε βάθος χρόνου και στην γεωγραφική έκταση του Ελλαδικού χώρου. Προσβάσιµες και διαθέσιµες για ανάγνωση στον χρήστη πληροφορίες σχετικές µε στατιστικά στοιχεία. Γρήγορη ανταπόκριση του συστήµατος µε τη προϋπολογισµένη πληροφορία.

28 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

29 οµικά Στοιχεία Λύσης Πως υλοποιήσαµε την Αποθήκη εδοµένων και τις λειτουργίες της: Χωροχρονική Βάση Αποθήκευσης εδοµένων ROLAP εφαρµογή: µε χρήση Stored Procedures για ανάκτησηδιαχείριση δεδοµένων. ιεπαφή χρήστη: για προσδιορισµό απαιτήσεων ερωτήσεωνκύβου δεδοµένων. Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων ΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Σύστηµα Αποθήκευσης-προϋπολογισµού αποτελεσµάτων ερωτήσεων: για δηµιουργία «Κύβου εδοµένων» ότητα 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ROLAP ΕΦΑΡΜΟΓΗ DATA CUΒE ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

30 Χρησιµοποιούµενες Τεχνολογίες Χωροχρονική Βάση Αποθήκευσης MySQL 5 ROLAP εφαρµογή MySQL Manager, ότητα 4 ιεπαφή χρήστη ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ XAMPP,SQLyog JSP, JavaScript Οπτικοποίηση Αποτελεσµάτων Java Εφαρµογή jcharts-0 Αποθήκευση-προϋπολογισµός Visual Basic 6 αποτελεσµάτων

31 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων ΠΡΟΥΠΑΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΕΓΜΈΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 22 Πίνακες ότητα 4 Πίνακες αποθήκευσης αγγελιών Πίνακες αποθήκευσης Πληροφοριών χρόνου ύπαρξης αγγελιών Πίνακες αποθήκευσης Πληροφοριών χώρου ύπαρξης αντικειµένου αγγελιών + ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : 6 Πίνακες ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Πίνακες αποθήκευσης ερωτήσεων Πίνακες αποθήκευσης αποτελεσµάτων ερωτήσεων Πίνακες αποθήκευσης διαστάσεων ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ =

32 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : Χαρακτηριστικά ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Αριθµός Πινάκων : 28 πίνακες Μέγεθος : ~350 MB Αριθµός Εγγραφών Αγγελιών : ~ εγγραφές αγγελιών Περιοχή : Ελλαδικός Χώρος µε βάση τις ιεραρχικές του διατάξεις ( ιαµερίσµατα, Νοµοί,Περιοχές) Χρονική κάλυψη : χρονική περίοδο 03/ /2007

33 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : ιαστάσεις - Μέτρα Προσδιορισµός µέτρων-διαστάσεων µε βάση : τα στοιχεία κάθε αγγελίας την φύση των ερωτήσεων του χρήστη την φύση των αναφορών στατιστικών-στοιχείων κατανοµών ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΜΑΧΕΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ M2 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

34 Χωροχρονική Βάση Αποθήκης εδοµένων : Ιεραρχία ιαστάσεων ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» ΕΛΛΑ Α» ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΝΟΜΟΣ» ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» ΕΤΟΣ» ΜΗΝΑΣ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ» ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ» ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ενότητα 4 ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΟΙΚΙΑ» ΒΙΛΑ» ΜΕΖΟΝΕΤΑ» ΟΡΟΦΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» ΡΕΤΙΡΕ» ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ» ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΓΗ»ΚΤΗΜΑ»ΟΙΚΟΠΕ Ο»ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ»ΕΚΤΑΣΗ»ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ»ΑΓΡΟΣ»ΑΜΠΕΛΙ»ΧΩΡΑΦΙ

35 ΧωροχρονικήΒάσηΑποθήκης εδοµένων: Star-Net Πρότυπο ερωτήσεων ΧΩΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ενότητα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σ ΕΙΔΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΈΤΟ Σ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σ ΜΗΝΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡ Α ΟΡΟΦΟ\ ΜΑ ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ..

36 Χωροχρονική Βάση Απ. εδ.:το εννοιολογικό σχήµα-βασικοί Πίνακες Ενότητα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Γαλαξίας πινάκων Πίνακες Γεγονότων Πίνακες ιαστάσεων Πίνακες Ερωτήσεων Μέτρα

37 Εφαρµογή OLAP: ROLAP ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ Χρήση εφαρµογής ROLAP Εναλλακτική µορφή µίας κλασικής εφαρµογής OLAP. Γιατί ROLAP ; Γρηγορότερη ανάκτηση του αποτελέσµατος εξυπηρέτηση του χρήστη. Τι υλοποιούµε : Εικονικά τον κύβο δεδοµένωντηςαποθήκηςδεδοµένων µας, βασιζόµενοι στις διαστάσεις και στα µέτρα του, που ορίζονται από τον χρήστη. Τι δεν υλοποιούµε : Τον προϋπολογισµό των τιµών των µέτρων της αποθήκης µέσα στα κελιά που προσδιορίζονται από τις επιθυµητές διαστάσεις του κύβου δεδοµένων.

38 Εφαρµογή ROLAP: Είδη Ερωτήσεων- Παράµετροι είδους/χρόνου Ερωτήσεις που εξυπηρετούνται από το σύστηµα: ότητα 4 Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων Ερωτήσεις Κατανοµών ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Για την προσφορά ακινήτων σε είδος αγγελίας Πώληση γης Πώληση ή ενοικίαση κατοικιών Για την χρονική περίοδο της αναζήτησης: Ανα έτος Ανα µήνα

39 Εφαρµογή ROLAP: Χωρικές Παράµετροι ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΌΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Για τον χώρο που αφορά η αναζήτηση: 1. Για όλη την Ελλάδα 2. Ανα ιαµέρισµα της Ελλάδας 3. Ανα ιαµέρισµα Ανα Νοµό της Ελλάδας 4. Ανα ιαµέρισµα Ανα Νοµό Ανα Περιοχή της Ελλάδας 5. Στο ιαµέρισµα της Ελλάδας 6. Στο ιαµέρισµα Ανα Νοµό του διαµερίσµατος της Ελλάδας 7. Στο ιαµέρισµα Ανα Νοµό Ανα Περιοχή του διαµερίσµατος της Ελλάδας 8. Στο ιαµέρισµα- Στο Νοµό - Στην Περιοχή της Ελλάδας 9. Ανα Νοµό της Ελλάδας 10.Ανα Νοµό Ανα Περιοχή του Νοµού της Ελλάδας 11.Στο Νοµό της Ελλάδας 12.Στο ιαµέρισµα- Στο Νοµό - Ανά Περιοχή του νοµού της Ελλάδας

40 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων ότητα 4 Υπολογιζόµενα Μέτρα µέση τιµή πώλησης/ενοικίασης ανά τετραγωνικό µέτρο πλήθος των ακινήτων ηµιουργία κατηγοριών «stored Procedures» της MySql 5.0 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Με βάση το αν αφορούν ερωτήσεις: κατοικίες Ανα όροφο γη Ανα Έτος Ανα Μήνα ηµιουργία 12 κατηγοριών ερωτήσεων στατιστικών στοιχείων που εξυπηρετούνται από 72 stored procedures.

41 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Στατιστικών Στοιχείων ότητα 4 Παράµετροι που παίρνουν οι stored Procedures : ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Το είδος της αγγελίας (πώληση γής /κατοικίας ή ενοικίαση κατοικίας) Ο τύπος του προς πώληση/ενοικίαση ακινήτου (διαµέρισµα,γκαρσονιέρα,κτήµα,οικόπεδο κτλ) Ο χώρος ( ιαµέρισµα/ο νοµός/ η περιοχή ) για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση Η χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η αναζήτηση (ηµεροµηνία έναρξης/λήξης)

42 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Κατανοµών ύο κατηγορίες ερωτήσεων ανάλογα µε την κατηγορία εύρους τιµών που επιθυµούµε να υπολογίσουµε τα µέτρο της αποθήκης δεδοµένων: 1. Εύρος µέσης τιµής πώλησης/ενοικίασης ανα τετραγωνικό µέτρο(ε/μ^2) 2. Εύρος έκτασης σε Μ^2 ότητα 4 Υπολογιζόµενα Μέτρα Το πλήθος των ακινήτων τα οποία ανήκουν σε µία κατηγορία ακινήτων που ανήκουν σε κάποιο εύρος τιµών (ε/m2 ή m2) ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Το ποσοστό των ακινήτων αυτών ως προς το συνολικό αριθµό τω ακινήτων µιας συγκεκριµένης χωρικής και χρονικής διάστασης τα οποία δεν ανήκουν στο συγκεκριµένο εύρος τιµών για τις διαστάσεις ε/m2 ή m2. ηµιουργία κατηγοριών «stored Procedures» της MySql 5.0 Με βάση το αν αφορούν ερωτήσεις: Ε/Μ^2 Μ^2 κατοικίες γη ανα Έτος ανα Μήνα ηµιουργία 12 κατηγοριών ερωτήσεων κατανοµών που εξυπηρετούνται από 96 stored procedures.

43 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Ερωτήσεις Κατανοµών ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Παράµετροι τις οποίες παίρνουν οι stored Procedures είναι : Το είδος της αγγελίας (πώληση γής /κατοικίας ή ενοικίαση κατοικίας) Ο τύπος του προς πώληση/ενοικίαση ακινήτου (διαµέρισµα,γκαρσονιέρα,κτήµα,οικόπεδο κτλ) Ο χώρος ( ιαµέρισµα/ο νοµός/ η περιοχή) για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση Η χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η αναζήτηση (ηµεροµηνία έναρξης/λήξης) Το εύρος τιµών της κλίµακας Ε/m^2 ή m^2

44 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Κρίσιµα Σηµεία ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Υλοποίηση του συστήµατος ROLAP διαχείρισης των δεδοµένων µέσω των procedures. Καθοριστικότατος ρόλος των procedures για την αξιοπιστία του συστήµατος, αφού παράγουν τα ζητούµενα από τα δεδοµένα µέτρα. Κρίσιµα σηµεία υπολογισµού των stores procedures : Υπολογισµός των µέτρων σε συνδυασµό µε την παράµετρο του χρόνου Προσδιορισµός των αγγελιών που πρέπει να επιστρέφονται από την βάση σε µία πιθανή ερώτηση µε σύγκριση της αρχής & του τέλους των χρονικών περιόδων που ζει κάθε αγγελία µε την αρχή & το τέλος της χρονικής περιόδου της αναζήτησης. Αντιµετώπιση ύπαρξης λανθασµένων, µη λογικών τιµών δεδοµένων σε κάποιους πίνακες της αποθήκης δεδοµένων. Αποκλεισµός των αγγελιών από οποιουσδήποτε υπολογισµούς µέτρω στις περιπτώσεις µη λογικών τιµών δεδοµένων (πχ. Έκταση ή τιµή µηδενική)

45 ιεπαφή χρήστη: Σκελετός Του Συστήµατος Αποτελεί τη Βάση για το γενικό πλάνο του συστήµατος, µε κατευθυντικό άξονα την γενική αρχή της όσο το δυνατόν Αποτελείται από 21 διαφορετικές σελίδες.jsp µε καλύτερης -γρηγορότερης εξυπηρέτησης του χρήστη, στα πιθανά ερωτήµατά του προς το σύστηµα. ότητα 4 γραµµές κώδικα συνολικά. Ο σκελετός του συστήµατος αποτελείται από : 8 Σελίδες καθορισµού απαιτήσεων ερωτήσεων ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Προσδιορισµός : Των διαστάσεων του «κύβου δεδοµένων» του συστήµατος. Των κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης store procedure για εξυπηρέτηση. Των παραµέτρων θα γίνει η κλήση των procedures. 7 Σελίδες προβολής αποτελεσµάτων Προσδιορισµός της κατάλληλης προς κλήση store procedure. υναµική ανάκτηση των αποτελεσµάτων από τη βάση. 6 Ενδιάµεσες σελίδες ελέγχου των ερωτήσεων Έλεγχος για το αν µια ίδια ερώτηση έχει τεθεί στο σύστηµα και αν τα αποτελέσµατα της ερώτησης αυτής είναι προϋπολογισµένα και αποθηκευµένα.

46 ιεπαφή χρήστη: Αλγοριθµική µορφή Γενικού πλάνου Συστήµατος ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ (1) Για κάθε ερώτηση του χρήστη (2) Εάν έχουν συµπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία ερωτήσεων στις «Σελίδες ορισµού απαιτήσεων» (3) Στείλε τις µεταβλητές και τα επιθυµητά µέτρα στις «Ενδιάµεσες σελίδες» (4) Εάν η ερώτηση έχει ξανά τεθεί στο σύστηµα (βρεθεί στους πίνακες ερωτήσεων) (5) Εάν τα αποτελέσµατα της είναι αποθηκευµένα (hascreated==1) (6) Κάνε ανακατεύθυνση προς την σελίδα των ήδη προϋπολογισµένων αποτελεσµάτων σε µορφή «.html» (7) Αλλιώς (8) Κάνε ανακατεύθυνση προς τις «σελίδες υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων για τις ερωτήσεις. (9) Κάνε κλήση της κατάλληλης «stored procedure» από την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης. (10) αποτελεσµάτων» Εµφάνισε δυναµικά τα αποτελέσµατα στις «σελίδες (11)Αλλιώς (12) Κάνε εισαγωγή της ερώτησης στους πίνακες ερωτήσεων (13) Κάνε ανακατεύθυνση προς τις «σελίδες υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων για τις ερωτήσεις. (14) Κάνε κλήση της κατάλληλης «stored procedure» από την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης

47 ιεπαφή χρήστη: Γενικά χαρακτηριστικά ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Επιλογές πλοήγησης στη διεπαφή, που δίνουν κάθ φορά τη διαδροµή της διεπαφής στην οποία βρίσκεται χρήστης. Έλεγχος των επιλογών που µπορούν να γίνουν απ τον χρήστη, για προστασία του συστήµατος από πιθανέ λάθος επιλογές, µε την µη διαθεσιµότητα κάποιω επιλογών σε περίπτωση συνδυασµού τους µε κάποιε άλλες. Προειδοποιητικό µήνυµα σε περίπτωσ συµπλήρωσης των κάποιον από τα «υποχρεωτικ πεδία».

48 Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ Η οπτικοποίηση των ήδη παραγµένων από τις stored procedures αποτελεσµάτων. Jcharts Οpen source Java project επιτρέπει την διαγραµµατικ παρουσίαση εισαγµένων δεδοµένων, πάνω σε we σελίδες. Οπτικοποίηση µέχρι τριών διαστάσεων µορφώ αποτελεσµάτων ερωτήσεων στατιστικών στοιχείων γι το µέτρο Ε/Μ^2. Χρήση 14 σελίδες «.jsp» που καλούνται πολλαπλέ φορές από τις «σελίδες αποτελεσµάτων» για τι κατηγορίες ερωτήσεων που εξυπηρετούνται. υναµική µεταφορά δεδοµένων από τις «σελίδε αποτελεσµάτων» στις «σελίδες οπτικοποίησης» γι διαγραµµατική τους παρουσίαση.

49 Σύστηµα Οπτικοποίησης Αποτελεσµάτων: Περιπτώσεις Οπτικοποίησης ότητα 4 Επιλογή προς το χρήστη, προβολή οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων σε τύπου ερωτήσεων της µορφής : Ε/Μ^2 «Στην Ελλάδα» για αναζητήσεις γης/κατοικιών ανα έτος/ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο ιαµέρισµα της Ελλάδας για αναζητήσεις γης /κατοικιών ανα έτος / ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο νοµό της Ελλάδας» για αναζητήσεις γης /κατοικιών ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ανα έτος / ανα µήνα της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Ανα ιαµέρισµα της Ελλάδας» για αναζητήσεις γης/κατοικιών ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στην Ελλάδα ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών. ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο διαµέρισµα της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών, ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Στο νοµό της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών» για αναζητήσεις κατοικιών ανα έτος της περιόδου αναζήτησης. Ε/Μ^2«Ανα διαµέρισµα της Ελλάδας ανα όροφο των κατοικιών για χρονικό διάστηµα ενός έτους» για αναζητήσεις κατοικιών ανα έτο της περιόδου αναζήτησης.

50 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

51 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

52 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Πλήθος αγγελιών ανά περιφέρεια ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ

53 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΣ

54 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) Μ. Βαζιργιάννης

55 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά περιφέρεια (2006) Μ. Βαζιργιάννης

56 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Χρονική Κατανοµή αγγελιών ανά νοµό για την περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

57 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

58 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

59 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

60 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

61 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

62 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

63 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

64 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

65 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή εµβαδού οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

66 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή τιµής οικοπέδων ανά περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

67 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή τιµής οικοπέδων ανά περιφέρεια Μ. Βαζιργιάννης

68 Μ. Βαζιργιάννης

69 Μ. Βαζιργιάννης

70 Μ. Βαζιργιάννης

71 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

72 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

73 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

74 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

75 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

76 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

77 Αντιπροσωπευτικά ιαγράµµατα - Κατανοµή πλήθους οικοπέδων ανα µήνα για περιφέρεια Αιγαίου Μ. Βαζιργιάννης

78 Σύστηµα Αποθήκευσης Αποτελεσµάτων Ανάγκη για προσθήκη στο σύστηµα το συγκριτικό πλεονέκτηµα των κλασικών τεχνικών OLAP για ανάκτηση προϋπολογισµένων µέτρων, για την γρηγορότερη απόκριση του συστήµατος. ότητα 4 ΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Η ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙ ΩΝ «.HTML» Εικονική αποθήκευση των αποτελεσµάτων που όµως προσφέρει την αποτελεσµατικότητα των κλασικών τεχνικών OLAP.

79 Σύστηµα Αποθήκευσης Αποτελεσµάτων : Λειτουργία Πως λειτουργεί : VB6 Εφαρµογή αποθήκευσης αποτελεσµάτων «.exe» Job των windows Κλήση της εφαρµογής αποθήκευση κατά «χ» χρονικά διαστήµατα από το job των window Αλγοριθµική µορφή διαδικασίας εφαρµογής αποθήκευσης ότητα : 4 (1)Για όλες τις εγγραφές των πινάκων αποθήκευσης ερωτήσεων ΕΡΙΓΡΑΦΗ(2) Εάν τα αποτελέσµατα της ερώτησης δεν είναι προϋπολογισµένα και ΥΣΗΣ αποθηκευµένα(hascreated<>1) (3) Υπολόγισε δυναµικά τa αποτελέσµατα της σελίδας κάνοντας ανακατέυθυνση προς την «σελίδα υπολογισµού αποτελεσµάτων» µε τις τιµές των παραµέτρων(«destpath»). (4) Αποθήκευσε τα αποτέλεσµα σε µία στατική σελίδα τύπου «.html» στην διαδροµή του Tomcat που ορίζεται από ένα «.ini» αρχείο (5) Ενηµέρωσε το πεδίο «hascreated» της ερώτησης στον πίνακα ερωτήσεων και τα πεδίο «pagepath» µε την διαδροµή της αποθηκευµένης σελίδας «.html» (6) Αλλιώς (7) Προχώρα στην επόµενη ερώτηση (8)Τέλος Για (9) Ενηµέρωσε το log αρχείο µε το αποτέλεσµα της προσπάθειας

80 οµή Εισαγωγη & Κίνητρα Εργασίας Γενική Περιγραφή του Υλοποιηµένου Συστήµατος Περιγραφή Θεωρητικού Υποβάθρου Περιγραφή Λύσης Συνεισφορά Μελλοντική Εργασία

81 Συνεισφορά Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός χωροχρονικού data warehouse. ότητα 5 ΝΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πληθώρας τελεστών για στατιστικές κατανοµές και ερωτήσεις. Για την Περίπτωση του Ελληνικού Real Estate: Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσης µε πολλές κα µεγάλες προοπτικές, για την παροχή πληροφόρησης για την αγορά του Real Estate, ενός τόσο σηµαντικού τοµέα τη Παγκόσµιας Οικονοµίας στον Ελλαδικό χώρο. Παρέχει την συνολική εικόνα της Ελληνικής Αγοράς στην προσφορά του Real Estate, για την χρονική περίοδο 03/ /2007. Ο πρωτότυπος τρόπος παροχής της πληροφορίας είναι οποιαδήποτε χρονική στιγµή, σε οποιοδήποτε, µέσω του διαδικτύου.

82 Μελλοντική Εργασία Επέκταση εύρους τύπου αγγελιών για ερωτήσεις εξαγωγές στατιστικών στοιχείων (ζήτηση ακινήτων,πλειστηριασµών ακινήτων). ότητα 5 ΝΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΑΣΙΑ ιαθεσιµότητα προς τον χρήστη άλλων µέτρων για επιπλέον προσφορά γνώσης από τα δεδοµένα της αποθήκης δεδοµένων, από το σύστηµα. ηµιουργία περισσότερων οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων(περισσότερες διστάσεις αναπαρεστηµένες στους άξονες διαστάσεων) ηµιουργία προβλέψεων τιµή και χρόνο πώλησης ενός ακινήτου.

83 Σας Ευχαριστώ Μ. Βαζιργιάννης

84 Εφαρµογή ROLAP ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ εν απαιτεί τον προϋπολογισµό καιτηναποθήκευση των πληροφοριών. Έχει πρόσβαση στα στοιχεία βάσης δεδοµένων και παράγει τις ερωτήσεις SQL γιαναυπολογίσουν τις πληροφορίες στο κατάλληλο επίπεδο όταν τις ζητά ένας τελικός χρήστης. Στηρίζεται στο χειρισµό τωνδεδοµένων που αποθηκεύονται στην σχεσιακή βάση δεδοµένων για να δώσουν την εικόνα του παραδοσιακού τεµαχισµού του OLAP και της λειτουργίας χωρισµού σε τετράγωνα. Ενέργεια του τεµαχισµού και του χωρισµού σε τετράγωνα = Προσθήκη µίας συνθήκης "WHERE" στη δήλωση µιας SQL πρότασης.

85 Εφαρµογή ROLAP: Stored Procedures Κρίσιµα Σηµεία Κρίσιµα σηµεία υπολογισµού των stored procedures : ότητα 4 ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΣΗΣ Υπολογισµός των µέτρων σε συνδυασµό µε την παράµετρο του χρόνου Προσδιορισµός των αγγελιών που πρέπει να επιστρέφονται από την βάση σε µία πιθανή ερώτηση µε σύγκριση της αρχής & του τέλους των χρονικών περιόδων που ζει κάθε αγγελία µε την αρχή & το τέλος της χρονικής περιόδου της αναζήτησης.

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων ιαφάνειες βασισμένες σε σχετικές διαφάνειες του Πάνου Βασιλειάδη Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2008-2009 Αποθήκες Δεδομένων 1 Εισαγωγή: OLTP Παραδοσιακή ιαχείριση εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων

Εισαγωγή στις Αποθήκες εδομένων Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2007-2008 Αποθήκες Δεδομένων 1 Εισαγωγή: OLTP Παραδοσιακή ιαχείριση εδομένων με Σ Β Σύστημα Επεξεργασίας οσοληψιών On-Line Transaction Processing (OLTP) Εισαγωγή στις Αποθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (On Line Analytical Processing) στην Υποστήριξη Αποφάσεων των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Γιώργος Ραβασόπουλος 1, Ιωάννα Παπαιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες ηµήτρης Λαµπούδης Επιβλέπων: Νικόλαος Πρωτόγερος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 11 Εισαγωγή 13 Σχετικά με το βιβλίο...14 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλίο...15 Οργάνωση του βιβλίου...16 Πώς θα προχωρήσετε...18 Στοιχεία του βιβλίου...19 Χρήση του συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

REAL ESTATE: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Λογισµικό ιαχείρισης Ακινήτων & Μαζικών Εκτιµήσεων

REAL ESTATE: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Λογισµικό ιαχείρισης Ακινήτων & Μαζικών Εκτιµήσεων REAL ESTATE: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα 27.05.2006, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Σ υ ν δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η Ε. Μ. Π.. & ΕΛ. Ι. Ε. Λογισµικό ιαχείρισης Ακινήτων & Μαζικών Εκτιµήσεων Αναστάσιος Λαµπρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 19 Ιουλίου 2015 Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη των λειτουργιών προσφοράς/ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

SELECT DISTINCT EIDOS_EISERXOMENOY, COUNT (EIDOS_EISERXOMENOY) AS "Αριθµός" FROM TESTOTA.REGISTRY GROUP BY EIDOS_EISERXOMENOY ORDER BY "Αριθµός" DESC

SELECT DISTINCT EIDOS_EISERXOMENOY, COUNT (EIDOS_EISERXOMENOY) AS Αριθµός FROM TESTOTA.REGISTRY GROUP BY EIDOS_EISERXOMENOY ORDER BY Αριθµός DESC ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Bc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 2): Στόχος της άσκησης είναι η περεταίρω εµβάθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό του χρήστη (δηµιουργία διαδροµής) Κοινωνικά δίκτυα: Personal guide based on Fingerprint Positioning: a social network approach

Ιστορικό του χρήστη (δηµιουργία διαδροµής) Κοινωνικά δίκτυα: Personal guide based on Fingerprint Positioning: a social network approach Personal guide based on Fingerprint Positioning: a social network approach Λιονάκης Παναγιώτης, Τµήµα Εϖιστήµης Υϖολογιστών Πανεϖιστήµιο Κρήτης Σκοϖός-Αντικείµενο Ανάϖτυξη ενός έξυϖνου συστήµατος (ϖροσωϖικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

(Επιχειρησιακοί Πίνακες Ελέγχου και Επιχειρησιακές Αναφορές): Παραδείγµατα προς µελέτη. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη [Bc1.1.

(Επιχειρησιακοί Πίνακες Ελέγχου και Επιχειρησιακές Αναφορές): Παραδείγµατα προς µελέτη. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη [Bc1.1. Business Dashboards & Enterprise Reports (Επιχειρησιακοί Πίνακες Ελέγχου και Επιχειρησιακές Αναφορές): Παραδείγµατα προς µελέτη. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη [Bc1.1.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 1 Εξαγωγή µετρήσιµων

Διαβάστε περισσότερα