climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF"

Transcript

1 climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF

2 U korak s Vašim željama Klima ureappleaj serije pro Novi klima ureappleaji prilagoappleeni su životnim potrebama korisnika pružajuêi mu maksimalnu udobnost 365 dana u godini uz jednostavno rukovanje i održavanje. Mono i multi split sustavi U ponudi su mono split sustavi s jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom te multi split sustavi s jednom vanjskom i više unutarnjih jedinica. Multi split modeli predstavljaju najbolje rješenje za klimatizaciju razliëitih tipova prostorija, uz primjenu samo jedne vanjske jedinice, Ëime se štedi na raspoloživom prostoru. RazliËite linije proizvoda Proizvodni program klima ureappleaja sastoji se od razliëitih modela koje odlikuju prepoznatljive karakteristike marke Vaillant: - klima ureappleaji serije pro - klima ureappleaji serije plus - klima ureappleaji s kasetnom unutarnjom jedinicom - klima ureappleaji s moguênošêu odabira raznih modela unutarnjih jedinica - VRF klima ureappleaji ON/OFF regulacija ili inverterski klima ureappleaji Kako bi se klimatizirao zrak u prostoriji i ohladio ili zagrijao na zadanu temperaturu potrebno je poveêati ili smanjiti uëin klima ureappleaja. Kod konvencionalnih modela s fiksnim brojem okretaja kompresora ta regulacija je moguêa iskljuëivo paljenjem ili gašenjem kompresora (ON/OFF). Inverterski modeli digitalno kontroliraju potreban uëin regulacijom ravnomjernog broja okretaja kompresora. Promjenom trenutne frekvencije prilagoappleavaju uëin zadanim uvjetima. Ukoliko je tempratura prostorije znatno viša od željene temperature, klima ureappleaj Êe raditi punom snagom. Kada se dosegene željena temperatura, kompresor Êe sniziti svoju brzinu i poëet Êe regulirati i najmanja toplinska odstupanja (0,5 C). Na taj naëin smanjuje se utrošak energije te buka zbog paljenja kompresora. Zaštita okoline Cjelokupni prodajni program isporuëuje se s ekološkim plinom R 410 A, vrlo pouzdanim plinom, pa tako Vaillant i u ovome segmentu daje izuzetan doprinos zaštiti ljudskog okoliša. Tihi rad Korištena tehnologija i ergonomiëan dizajn smanjuju buku na najmanje vrijednosti uz minimum zvuënih poremeêaja. Unutarnja jedinica stoga može biti smještena i u spavaêoj sobi. Vanjska jedinica neêe zvuëno ometati ni Vas, ni Vašu okolinu. Hlaappleenje i grijanje Vaillant klima ureappleaji mogu mnogo više: ne samo rashlaappleivati prostorije ljeti i odvlaživati zrak, veê i dogrijavati prostor u prijelaznim razdobljima. 2/3

3 Usporedba rada ureappleaja inverter i ON/OFF Zdrav i Ëist zrak u svakoj prilici HladeÊi, odvlažujuêi i grijuêi zrak Vaillant klima ureappleaji osiguravaju optimalne uvjete za ugodan boravak u prostoru. Troslojni filterski sustav osigurat Êe distribuciju zdravog i svježeg zraka. Filter s aktivnim ugljenom uklonit Êe neugodne mirise iz prostora i dim cigareta te Êe ujedno i sterilizirati zrak. Prolaskom zraka kroz tzv. biofilter, zrak ne samo da Êe se dodatno proëistiti zahvaljujuêi premazu bio enzima veê Êe se i ovlažiti. Dvostruki filter protiv prašine neutralizira i štiti zrak u prostoriji od grinja, mikroba i prašine. Djeluje antialergijski i antibakterijski. Tehnologija visokog energetskog uëinka Stupanj energetskog uëinka u skladu je s propisima iz europske upute br. 2002/31/CE i odreappleuje se vrijednošêu EER (Energy Efficiency Ratio) koja iskazuje stupanj iskoristivosti energije u režimu hlaappleenja, a koja je povezana s vrijednošêu COP (Coefficient of performance) koja iskazuje stupanj iskoristivosti u režimu grijanja. Stupanj iskoristivosti se klasificira od kategorije A (veêi uëin) do kategorije G (manji uëin): svi klima ureappleaji Vaillant imaju odliëan energetski stupanj iskoristivosti. ZahvaljujuÊi izvedbenim karakteristikama i upotrebljenim materijalima Vaillant klima ureappleaji jamëe dug vijek trajanja. U tehnologiji izrade poštivane su sve važeêe europske norme o Ëemu svjedoëe dodijeljeni certifikati kao što su CE, TÜV, EUROVENT, KON»AR INSTITUT. Dizajn Dizajn Vaillantovih klima ureappleaja je suvremen i prilagoappleen svim uvjetima unutarnjeg i vanjskog ureappleenja. Servis i rezervni dijelovi Kao i za ostale proizvode Vaillant, i za ovu liniju proizvoda postoji organizirana servisna mreža na cijelom podruëju Hrvatske, sa struënim osobljem koje jamëi brzu i kvalitetnu uslugu 365 dana u godini. Za sve ureappleaje važi jamstvo od dvije godine. Energija Proizvoðaè Vanjska jedinica Unutarnja jedinica Manja potrošnja energije A B C D E F G Veæa potrošnja energije Godišnja potrošnja energije za hlaðenje, kwh (Stvarna potrošnja energije ovisi o naèinu korištenja i klimatskim prilikama) Izlazna snaga hlaðenja kw Omjer energetske efikasnosti Puno optereæenje (viši je bolji) Tip Samo hlaðenje Hlaðenje + grijanje Hlaðen zrakom Hlaðen vodom Izlazna snaga grijanja Uèinkovitost grijanja kw Razina buke [db(a) re 1 pw] Daljnji podaci su navedeni u prateæoj dokumentaciji proizvoda HRN EN 814 Pravilnik o oznaèavanju energetske uèinkovitosti Klimatizacijski ureðaj climavair V HWO climavair V HWI A 590 3,80 3,22 3,68 A B C DE F G

4 Klima ureappleaji serije pro Klima ureappleaji serije pro proizvode se u verziji s ON/OFF regulacijom te kao inverterski klima ureappleaji. ON/OFF modeli dostupni su u mono split te dual split izvedbi, dok su inverterski modeli dostupni u mono; dual i trial split izvedbi. Dizajn Klima ureappleaje serije pro odlikuje moderan dizajn te dubina od svega 180 mm što ih svrstava meappleu najtanje klima ureappleaje tog ranga na tržištu. Tri LED diode na prednjem kuêištu unutarnje jedinice prikazuju status ureappleaja, aktivaciju funkciju timer te funkcije turbo. Osnovne karakteristike climavair pro ureappleaja: Led diode Vertikalno strujanje zraka Energetska klasa A Vodoravno strujanje zraka Bio filter Auto restart Filter s aktivnim ugljenom Timer 2 x 1 zraëni filter Topli start Sleep funkcija Turbo funkcija Zaštita vanjske jedinice protiv smrzavanja Zaštita vanjske jedince protiv korozije 4/5

5 Filteri zraka Klima ureappleaji serije pro opremljeni su troslojnim filterom: bio filterom, filterom s aktivnim ugljenom i dvostrukim filterom protiv prašine. Fleksibilnost instalacije Maksimalna udaljenost cijevi kod klima ureappleaja serije pro je 20 metara što je meappleu najboljima karakteristikama na tržištu. Filter s aktivnim ugljenom Filter koji uklanja iz prostora neugodne mirise, dim cigareta te sterilizira zrak u prostoriji. Modeli klima ureappleaja serije pro: Mono split On-Off 2,5 kw V11-025W 3,5 kw V11-035W 5,0 kw V11-050W 7,0 kw V11-070W Multi split 2x1 On-Off 2,5 KW + 2,5 kw V11-050M2 2,5 kw +3,5 kw V11-060M2 Bio filter Poseban premaz bio enzima proëiπêava zrak u prostoriji, vlaæi ga te pozitivno djeluje na ljudsko zdravlje Mono split inverter DC 2,5 kw V11-025NW 3,5 kw V11-035NW Multi split 2x1 inverter DC 2,5 kw + 3,5 kw V11-060M2N Multi split 3x1 inverter DC 2,5 kw + 2,5 kw+ 3,5 kw V11-085M3N Dvostruki filter protiv praπine Filter koji neutralizira i πtiti zrak u prosoriji od grinja, mikroba i praπine, zahvaljujuêi jedinstvenom efektu 2 u 1. Djeluje antialergijski i antibakterijski. climavair pro Daljinski upravljaë serije pro

6 Klima ure aji serije plus Klima ure aj serije plus Klima ure aji serije plus proizvode se iskljuëivo kao inverterski klima ure aji i to u mono, dual te trial split izvedbi. Ovu seriju klima ure aja odlikuje jedinstveni dizajn prednje maske koja se otvara automatski kada se klima ure aj ukljuëi. Na taj naëin omoguêava se slobodan protok zraka te se otkriva digitalni displej koji korisniku pruža informaciju o statusu ure aja. 3D inverterska tehnologija DC osigurat Êe viši nivo energetske uëinkovitosti ovog modela klima ure aja te još nižu razinu buke (DC inverter kompresor + DC motor na vanjskoj jedinici + DC motor na unutarnjoj jedinici) 24 Ion Osnovne karakteristike climavair plus ure aja: LC displej u boji UV Modul za sviježi zrak (pribor) 3D inverter DC Ion Ion UV UV Sleep funkcija Ion 24 Antibakterijski filter UV FotokatalitiËki filter Turbo funkcija Filter protiv praπine Vertikalno strujanje zraka 24 satni timer Horizontalno strujanje zraka Zaπtita ventila na vanjskoj jedinici Auto restart Zaštita vanjske jedince protiv korozije Topli start Slim dizajn (160 mm) 24 Ventilator vanjske jedinice sa 2 brzine 24 Generator UV zraka 24 Ion Ionizator 24 Ion UV Energetski razred A UV Low ambient Ion UV Zaštita protiv smrzavanja 24 6/7

7 Slim dizajn Dubina standardnih klima ureappleaja obiëno je izmeappleu 200 i 300 mm, a prednja maska je u pravilu obložena sitnim rešetkama koje dodatno skupljanju prašinu. Novi slim dizajn od svega 160 mm ne samo estetski veê i funkcionalno predstavlja prednost u odnosu na standardne klima ureappleaje. Sustav automatskog otvaranja i zatvaranja maske Unutarnja jedinica klima ureappleaja serije plus je izvedena tako da se prednja maska automatski otvara/zatvara kada se klima ureappleaj upali odnosno ugasi. Na taj naëin osiguran je bolji protok zraka, bolja iskoristivost energije te niža razina buke.

8 Low ambient funkcija ZahvaljujuÊi ovoj funkciji klima ureappleaji serije plus u stanju su raditi u modu hlaappleenje do vanjske temperature od -15 C (samo kod modela V7-025NW i V7-035NW). Digitalni displej u boji Novi digitalni displej kod klima ureappleaja serije plus dodatna je vrijednost ovih klima ureappleaja. Jednostavnom promjenom boje, digitalni displej pokazuje status rada ureappleaja (grijanje, hlaappleenje...) te time upotreba za korisnika postaje još jednostavnija. Svijetlo na ovom jedinstvenom displeju moguêe je po želji i iskljuëiti. Ventilacija Auto Odvlaživanje Hlaappleenje Grijanje Filtriranje zraka Klima ureappleaji serije plus posjeduju višestruki sustav filtriranja klimatiziranog zraka putem: antibakterijskog filtera koji uklanja alergene, viruse, bakterije i prašinu filtera protiv prašine koji uklanja Ëestice prašine ionizatora generira negativne ione koji pozitivno utjeëu na ljudsko raspoloženje i na kvalitetu zraka u prostoriji generatora UV zraka prolaskom zraka kroz UV generator dolazi do sterilizacije unutrašnjosti klima ureappleaja, uništavanja bakterija i plijesni. fotokatalitiëkog filtera zraka koji je jedinstven po svojstvu da se samostalno obnavlja pranjem u vodi i sušenjem na suncu. SunËeva svjetlost stvara supstance koje imaju snažana oksidacijska svojstva. Te supstance deodoriraju molekule zraka koje stvaraju neugodne mirise te ujedno uklanjaju bakterije. Modul za svježi zrak Posebni modul za svježi zrak kojeg je moguêe naruëiti kao pribor, izmjenom zraka iz vanjskog prostora i unutrašnjosti, obnavlja zrak u prostoriji, otklanja vlagu i neugodne mirise. Ljeti, koristi energiju hladnog zraka iz prostorije kako bi ohladio svježi (topli) zrak izvana. Zimi, koristi energiju toplog zraka iz prostorije kako bi zagrijao svježi (hladni) zrak izvana. Modul se može primjeniti za modele od 2,5kW/3,5kW/5kW. Modeli klima ureappleaja serije plus: Mono split 2,5 kw V7-025NW 3,5 kw V7-035NW 5,0 kw V7-050NW Multi split 2x1 2,5 kw + 2,5 kw V7-050M2N 2,5 kw + 3,5 kw V7-060M2N Multi split 3x1 1,8 kw + 1,8 kw + 2,3 kw V7-085M3N 8/9

9 climavair u primjeni

10 Klima ureappleaji s kasetnom climavair kasete Kasetne klima jedinice proizvode se u verziji s ON/OFF regulacijom te kao inverterski klima ureappleaji u mono split izvedbi. Sve kasetne jednice kao radni plin koriste ekološki i pouzdan plin R 410 A. Kontrola brzine okretaja ventilatora Inverter kasetne jedinice posjeduju kontrolu brzine okretaja ventilatora na vanjskoj jedinici što poboljšava uëinkovitost kada klima ureappleaj radi u ekstremnim uvjetima, posebice u režimu hlaappleenja. Funkcionalan dizajn Kasetne klima ureappleaje odlikuje sklad vrhunske tehnologije i visoke uëinkovitosti. Pristup svim glavnim komponentama moguê je s donje strane, jednostavnim uklanjanjem rešetke. Cjelokupnom dojmu svakako pridonosi i bijela boja ventilatora koji se na taj naëin savršeno uklapa u samo kuêište. Filtriranje zraka Filter protiv prašine održava Ëist zrak u prostoriji. Za pristup filteru dovoljno je skinuti doljnju masku. Siguran i pouzdan rad Rad klima ureappleaja je u potpunosti siguran i pouzdan zahvaljujuêi višestrukom sustavu zaštite i kontrole rada. Klima ureappleaj posjeduje 4 osjetnika (visoki tlak, vanjska temperatura, pojava leda na vanjskoj jedinici te temperatura kompresora) koji Êe blokirati ureappleaja po potrebi. Integrirani grijaë na kompresoru vodi raëuna da ulje uvijek ima potrebnu gustoêu. Zaštita od buke i vibracije Posebna pažnja kod klima ureappleaja s kasetnom jedinicom posveêena je zaštiti od buke i vibracija. Tome u prilog govori posebna izolacija kompresora i cijevi, izolirano kuêište vanjske jedinice te gumene antivibracijske nožice. 10/11

11 unutarnjom jedinicom Modeli kasetnih klima ure aja: Mono split, On-Off 8,5 kw V6-085K 10,5 kw V6-105K 13,0 kw V6-130K Mono split Inverter DC s kontrolom okretaja ventilatora 5 kw V6-051NK 6,5 kw V6-066NK Ion Osnovne karakteristike climavair kasete ure aja: Ion 24 UV Ion UV 24 UV DC inverter Hla enje, grijanje, odvlaæivanje, ventilacija Ventilator vanjske jedinice s 3 brzine Modul za sviježi zrak (051 NK) Sleep funkcija Zaštita protiv smrzavanja Filter protiv praπine Turbo funkcija Uklopni sat Kontrola strujanja zraka Sobna kartica Auto restart Topli start Twin rotary Auto opcija Opcija centralnog upravljanja IonZaštita vanjske jedince UV protiv hr e Kontrola brzina ventilatora na vanjskoj jedinici (samo kod inverter modela)

12 climavair multi s moguênošêu izbora broja unutarnjih jedinica Kasetna unutarnja jedinica Kanalna unutarnja jedinica Zidna unutarnja jedinica Centralno upravljanje (opcija) Daljinski upravljaë (u sklopu isporuke) Klima ureappleaji serije multi visoko su uëinkoviti inverteri DC tehnologije. Serija multi ukljuëuje tri snage vanjske jedinice (5; 8 i 10 kw) i moguênost izbora izmeappleu tri vrste unutarnjih jedinica: zidne, kasetne i kanalne. Na taj naëin se kod ove serije nudi veliki broj kombinacija unutarnjih i vanjskih jedinica te ujedno prilagodba svakoj vrsti prostora bilo da je rijeë o poslovnim ili vlastitim stambenim prostorima. Modeli klima ureappleaja serije multi: Unutarnje jedinice 2,0 kw - zidna VA MXNHI 2,5 kw - zidna VA MXNHI 3,5 kw - zidna VA MXNHI 3,5 kw - kasetna VA MXNHKI 5,0 kw - kasetna VA MXNHKI 3,5 kw - kanalna VA MXNHDI 5,0 KW - kanalna VA MXNHDI Vanjske jedinice 5,0 kw VA MXNHO 8,5 kw VA MXNHO 10,5 kw VA MXNHO 12/13

13 climavair VRF Kanalna unutarnja jedinica Zidna unutarnja jedinica Kasetna unutarnja jedinica Kasetna unutarnja jedinica Centralno upravljanje (opcija) Daljinski upravljaë (u sklopu isporuke) Centralno upravljanje (opcija) Osnovna karakteristika VRF sustava (variable refrigerant flow) je da se sastoji od veêeg broja unutarnjih jedinica spojenih na jednu vanjsku jedinicu (ili na više njih spojenih serijski). Vaillantov climavair VRF sustav inverterski je sustav koji ukljuëuje dva modela vanjske jedinice te unutarnje jedinice po izboru: zidne, kasetne ili kanalne. Na taj naëin se kod ove serije otvara moguênost velikog broja kombinacija unutarnjih i vanjskih jedinica te spajanje i do 16 unutranjih jednica na jednu vanjsku. Digital scroll kompresor - maksimalna ušteda i pouzdanost ZahvaljujuÊi Digital scroll kompresoru, VRF sustav maksimalno štedi energiju zbog širokog podruëja modulacije snage od 10% do 100% prilagoappleavajuêi na taj naëin svoj rad aktualnim potrebama. Sukladno zahtjevima sustava (koliko je unutrašnjih jedinica u pogonu) kompresor Êe regulirati protok plina za svaku unutarnju jedinicu prema stvarnim potrebama. Na taj naëin, osim uštede energije poveêava se preciznost reguliranja temperature što pridonosi udobnosti boravka u prostoru. Dodatna prednost scroll kompresora je što on svojim radom ne generira elektromagnetske smetnje što je od izuzetne važnosti kod montaže klima ureappleaja na mjestima gdje takve smetnje nisu dozvoljene (bolnice, labaratoriji i sl.) climavair VRF sustavi koriste ekološki plin R 410 A koji osim snažnog ekološkog efekta dodatno utjeëe na uštedu elektriëne energije te dopušta veêe visinske razlike te duljine cjevovoda.

14 Maks. duljina cijevi 175 m V DVCO V DVCO Visina (UJ-VJ) 50 m Visina izmeappleu unutranjih jedinica 15 m Daljinsko upravljani zidni modeli Jednostavna montaæa. Postizanje kapacteta od 10 do 100 %. MoguÊnost spajanja do 16 unutarnjih jedinica na samo jednu vanjsku jedinicu, πto smanjuje prostor za montaæu Kasetni modeli sa zidnom reguacijom Kanalni model sa zidnom regulacijom Kasetni model Kanalni model Centralna kontrola omoguêuje spajanje do 64 unutarnje jedinice recizno upravljanje Prema potrebama korisnika moguêe je odabrati daljinsko ili centralno upravljanje Unutarnje jedinice VRF sustav ukljuëuje zidne jedinice od 2,5 do 5 kw, kasetne do 7,5 kw i kanalne do 7,5 kw Shematski prikaz climavair VRF sustava Modeli klima ureappleaja VRF: Unutarnje jedinice 2,5 kw - zidna V DVCWI 3,5 kw - zidna V DVCWI 5,0 kw - zidna V DVCWI 3,5 kw - kasetna V DVCKI 6,0 kw - kasetna V DVCKI 6,0 kw - kasetna V DVCKI 3,5 kw - kanalna V DVCDI 6,0 kw - kanalna V DVCDI 7,5 kw - kanalna V DVCDI Vanjske jedinice 15,0 kw V DVCO 28,0 kw V DVCO Vanjska jedinica climavair VRF sustava (28 kw) 14/15

15 TehniËki podaci climavair pro - ON/OFF Mono split sustavi Jedinica V W V W V W V W Unutarnja jedinica V HWI V HWI V HWI V HWI Vanjska jedinica V HWO V HWO V HWO V HWO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 2,75 3,80 5,41 7,28 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 0,85 1,18 1,68 2,30 Radna struja A 4,00 5,30 5,62 7,74 EER / energetska klasa 3,24 / A 3,22 / A 3,22 / A 3,17 / B UËin grijanja kw 2,81 4,04 5,62 7,74 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 0,76 1,10 1,50 2,26 Radna struja A 3,80 4,87 6,80 10,40 COP / energetska klasa 3,68 / A 3,68 / A 3,74 / A 3,42 / B Maksimalna jakost struje kw 1,66 1,44 2,30 3,60 Maksimalna radna struja A 7,32 8,20 12,30 19,50 Unutarnja jedinica Protok zraka m 3 /h 450/400/ /520/ /800/ /900/750 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina Rashladno sredstvo db(a) R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 270x790x x790x x1080x x1080x205 Neto težina kg Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Sustav ekspanzije Rotacijski Kapilaran Dimenzije (VxŠxD) mm 505x700x x795x x795x x870x310 Neto težina kg Promjer cijevi 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 3/8-5/8 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m Dodatno punjenje po metru gr

16 climavair pro - ON/OFF Multi split sustavi Jedinica V M2W V M2W Unutarnja jedinica V MHWI V MHWI Unutarnja jedinica V MHWI V MHWI Vanjska jedinica V M2HO V M2HO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 5,72 6,38 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 1,90 2,12 Radna struja A 8,60 9,60 EER / energetska klasa 3,01 / B 3,01 / B UËin grijanja kw 5,94 6,71 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 1,76 1,98 Radna struja A 8,80 9,70 COP / energetska klasa 3,38 / C 3,38 / C Maksimalna jakost struje kw 2,20 2,38 Maksimalna radna struja A 11,80 12,80 Unutarnja jedinica Protok zraka Razina snage zvuka Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina Rashladno sredstvo m 3 /h 550/500/ /500/450 m 3 /h 550/500/ /600/530 db(a) db(a) db(a) db(a) R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 270x790x x790x180 Neto težina kg Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Rotacijski Sustav ekspanzije Kapilaran Dimenzije (VxŠxD) mm 644x920x x920x360 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-3/8+1/4-3/8 1/4-3/8+1/4-1/2 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m 5 5 Dodatno punjenje po metru gr /17

17 climavair pro - inverter Mono split sustavi Jedinica V NW V NW Unutarnja jedinica V NHWI V NHWI Vanjska jedinica V NHWO V NHWO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 2,65 3,65 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 0,78 1,09 Radna struja A 3,50 4,70 EER / energetska klasa 3,40 / A 3,35 / A UËin grijanja kw 3,20 4,10 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 0,82 1,13 Radna struja A 3,60 5,20 COP / energetska klasa 3,90 / A 3,63 / A Maksimalna jakost struje kw 1,81 2,24 Maksimalna radna struja A 7,90 9,70 Unutarnja jedinica Protok zraka m 3 /h 560/500/ /500/400 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina db(a) Rashladno sredstvo R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 270x790x x790x180 Neto težina kg Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Sustav ekspanzije Inverter DC rotacijski Kapilaran Dimenzije (VxŠxD) mm 540x795x x795x255 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-3/8 1/4-3/8 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m 5 5 Dodatno punjenje po metru gr 28 28

18 climavair pro - inverter Multi split sustavi Jedinica V M2N V M3N Unutarnja jedinica 1 V MNHI V MNHI Unutarnja jedinica 2 V MNHI V MNHI Unutarnja jedinica 3 / V MNHI Vanjska jedinica V M2NHO V M3NHO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 6,19 7,80 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 1,82 2,25 Radna struja A 8,06 9,97 EER / energetska klasa 3,40 / A 3,47 / A UËin grijanja kw 7,06 9,13 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 1,85 2,38 Radna struja A 8,20 10,56 COP / energetska klasa 3,82 / A 3,83 / A Maksimalna jakost struje kw 2,30 3,20 Maksimalna radna struja A 10,10 14,00 Unutarnja jedinica m 3 /h 560/500/ /500/400 Protok zraka m 3 /h 560/500/ /500/400 m 3 /h / 560/500/400 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina db(a) Rashladno sredstvo R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 270x790x x790x180 Neto težina kg Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Inverter DC rotacijski Sustav ekspanzije Elektronski ekspanzijski ventil Dimenzije (VxŠxD) mm 606x853x x960x408 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-3/8+1/4-3/8 1/4-3/8+1/4-3/8+1/4-3/8 Maksimalna dužina cijevi L1+L2+L3 m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m 5 5 Dodatno punjenje po metru gr /19

19 climavair plus - inverter Mono split sustavi Jedinica V NW V NW V NW Unutarnja jedinica V NHI V NHI V NHI Vanjska jedinica V NHO V NHO V NHO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 2,53 3,43 4,60 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 0,74 1,07 1,53 Radna struja A 4,50 4,80 7,06 EER / energetska klasa 3,40 / A 3,21 / A 3,00 / B UËin grijanja kw 3,03 3,98 5,32 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 0,75 1,10 1,65 Radna struja A 4,50 4,70 7,70 COP / energetska klasa 4,03 / A 3,63 / A 3,22 / C Maksimalna jakost struje kw 1,48 1,60 2,02 Maksimalna radna struja A 6,70 8,00 8,90 Unutarnja jedinica Protok zraka m 3 /h 350/320/ /410/ /460/420 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina Rashladno sredstvo db(a) R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 285x850x x850x x850x160 Neto težina kg Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Sustav ekspanzije Rotacijski Kapilaran Dimenzije (VxŠxD) mm 540x780x x780x x783x255 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m Dodatno punjenje po metru gr

20 climavair plus - inverter Multi split sustavi Jedinica V M2N V M2N V M3N Unutarnja jedinica 1 V MNHI V MNHI V MNHI Unutarnja jedinica 2 V MNHI V MNHI V MNHI Unutarnja jedinica 3 / / V MNHI Vanjska jedinica V M2NHO V M2NHO V M3NHO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 5,35 5,46 5,88 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 1,63 1,66 2,14 Radna struja A 7,5 7,8 9,2 EER / energetska klasa 3,29 / A 3,30 / A 3,2 / A UËin grijanja kw 6,27 6,66 6,28 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 1,62 1,75 1,93 Radna struja A 8,8 7,4 11,3 COP / energetska klasa 3,88 / A 3,80 / A 3,54 / A Maksimalna jakost struje kw 2,30 2,36 2,14 Maksimalna radna struja A 10,3 10,4 11,30 Unutarnja jedinica Protok zraka m 3 /h / / 450/400/350 m 3 /h 550/ / /400/350 m 3 /h 550/ / /400/350 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina Rashladno sredstvo db(a) R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 285x850x x850x x850x160 Neto težina kg 10,5 10,5 10,5 Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Rotacijski Sustav ekspanzije Elektronski ekspanzijski ventil Dimenzije (VxŠxD) mm 820x310x x310x x335x732 Neto težina kg 48,8 48,8 55,3 Promjer cijevi " 1/4-3/8+1/4-3/8 1/4-3/8+1/4-3/8 1/4-3/8+1/4-3/8+1/4-3/8 Maksimalna dužina cijevi L1+L2+L3 m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m Dodatno punjenje po metru gr /21

21 climavair kasete - ON/OFF Mono split sustavi Jedinica V K V K V K Unutarnja jedinica V HKI V HKI V HKI Vanjska jedinica V HFKO V HFKO V HFKO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50 UËin hlaappleenja kw 8,05 10,12 14,01 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 2,86 3,48 4,75 Radna struja A 12,90 15,70 21,50 EER / energetska klasa 2,81 / C 2,91 / C 2,95 / C UËin grijanja kw 8,14 10,78 16,51 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 2,76 3,63 5,16 Radna struja A 12,50 16,40 23,40 COP / energetska klasa 2,95 / D 2,97 / D 3,20 / D Maksimalna jakost struje kw 3,50 4,00 5,52 Maksimalna radna struja A 15,50 17,60 10,20 Unutarnja jedinica Protok zraka m 3 /h 1600/1100/ /1100/ /1600/1300 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina db(a) Rashladno sredstvo R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 240x840x x840x x1230x840 Maska mm 80x630x630 80x950x950 80x1340x950 Neto težina kg 32, Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Sustav ekspanzije Rotacijski Kapilaran Dimenzije (VxŠxD) mm 840x948x x948x x948x340 Neto težina kg Promjer cijevi " 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m Dodatno punjenje po metru gr

22 climavair kasete - inverter Mono split sustavi Jedinica V NK V NK Unutarnja jedinica V NHKI V NHKI Vanjska jedinica V NHFKO V NHFKO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 5,23 6,93 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 1,74 2,31 Radna struja A 10,20 14,10 EER / energetska klasa 3,01 / B 3,01 / B UËin grijanja kw 5,29 7,25 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 1,73 2,24 Radna struja A 10,50 12,10 COP / energetska klasa 3,05 / D 3,23 / C Maksimalna jakost struje kw 2,65 3,30 Maksimalna radna struja A 12,00 15,00 Unutarnja jedinica Protok zraka m 3 /h 700/600/ /1100/870 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka - minimalna brzina db(a) Rashladno sredstvo R 410A TvorniËko punjenje gr Dimenzije (VxŠxD) mm 260x570x x840x840 Maska mm 60x700x700 80x950x950 Neto težina kg 19 20,8 Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Rotacijski Sustav ekspanzije Kapilaran Dimenzije (VxŠxD) mm 680x810x x865x335 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-1/2 3/8-5/8 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m 5 5 Dodatno punjenje po metru gr /23

23 climavair multi - tehniëki podaci za unutarnje jedinice Jedinica VA MXNHI VA MXNHI VA MXNHI Tip unutarnje jedinica Zidna Kapacitet UËin hlaappleenja kw 1,94 2,36 3,10 UËin grijanja kw 2,26 2,76 3,80 Protok zraka m 3 /h 480/430/ /450/ /480/430 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka minimalna brzina db(a) Dimenzije (VxŠxD) mm 265x795x x795x x795x197 Maska (VxŠxD) mm / / / Neto težina kg 7,6 7,6 7,6 Promjer cijevi " 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 Jedinica VA MXNHKI VA MXNHKI Tip unutarnje jedinica Kasetna Kapacitet UËin hlaappleenja kw 3,24 5,03 UËin grijanja kw 3,45 5,47 Protok zraka m 3 /h 630/530/ /600/550 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka minimalna brzina db(a) Dimenzije (VxŠxD) mm 260x570x x580x580 Maska (VxŠxD) mm 60x700x700 60x700x700 Neto težina kg 19,8 21,8 Promjer cijevi " 1/4-3/8 1/4-1/2 Jedinica V MXNHDI V MXNHDI Tip unutarnje jedinice Kanalne Kapacitet UËin hlaappleenja kw 3,61 5,15 UËin grijanja kw 3,85 5,65 Protok zraka m 3 /h 500/450/ /1020/900 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka minimalna brzina db(a) Dimenzije (VxŠxD) mm 290x610x x1090x500 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-3/8 1/4-1/2

24 climavair multi - tehniëki podaci za vanjske jedinice Jedinica VA MXNHO VA MXNHO VA MXNHO Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 UËin hlaappleenja kw 5,55 8,20 10,27 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 1,72 2,47 3,27 Radna struja A 8,60 12,37 7,80 UËin grijanja kw 6,65 9,86 11,11 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 1,76 2,69 3,15 Radna struja kw 9,34 11,90 14,00 Vanjska jedinica Protok zraka m 3 /h 3200/2300/ /3200/ /3500/2600 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Rashladno sredstvo R 410A TvorniËko punjenje gr Sustav ekspanzije Elektronski ekspanzijski ventil Dimenzije (VxŠxD) mm 928x288x x1068x x1068x340 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m TvorniËko punjenje do m Dodatno punjenje po metru gr /25

25 climavair VRF - tehniëki podaci za vanjske jedinice Jedinica V DVCO V DVCO Napajanje V/Ph/Hz 400/3/50 UËin hlaappleenja kw 14,28 29,56 Snaga el. prikljuëka hlaappleenje kw 5,03 10,52 Radna struja A 8,50 15,90 EER / energetska klasa 2,84 / C 2,81 / C UËin grijanja kw 16,36 33,84 Snaga el. prikljuëka grijanje kw 5,02 10,54 Radna struja A 8,20 15,60 COP / energetska klasa 3,26 / C 3,21 / C Maksimalna jakost struje kw 7,75 12,50 Maksimalna radna struja A 12,00 21,00 Kapacitet Protok zraka m 3 /h Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka db(a) Tip kompresora Sustav ekspanzije Digitalni scroll Elektronski ekspanzijski ventil Dimenzije (VxŠxD) mm 1.245x940x x1.000x855 Neto težina kg Promjer cijevi " 3/8-3/4 1/2-1 1/8 Maksimalna dužina cijevi m Maks. razlika nivoa izmeappleu vanjske i unutarnje jedinice m 20 50

26 climavair VRF - tehniëki podaci za unutarnje jedinice Jedinica V DVCWI V DVCWI V DVCWI Tip unutarnje jedinice Zidne Kapacitet UËin hlaappleenja kw 2,80 3,60 4,50 UËin grijanja kw 2,93 3,96 4,84 Protok zraka m 3 /h 580/430/ /430/ /760/650 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka minimalna brzina db(a) Dimenzije (VxŠxD) mm 265x790x x790x x920x225 Maska (VxŠxD) mm / / / Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 Jedinica V DVCKI V DVCKI V DVCKI Tip unutarnje jedinice Kasetne Kapacitet UËin hlaappleenja kw 3,60 5,60 5,60 UËin grijanja kw 3,96 5,80 5,80 Protok zraka m 3 /h 860/60/ /920/ /822/702 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka minimalna brzina db(a) Dimenzije (VxŠxD) mm 254x580x x840x x840x840 Maska (VxŠxD) mm 30x650x650 40x940x940 46x950x950 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 Jedinica V DVCDI V DVCDI V DVCDI Tip unutarnje jedinice Kanalne Kapacitet UËin hlaappleenja kw 3,60 7,1 8,0 UËin grijanja kw 3,96 7,9 9,09 Protok zraka m 3 /h 580/490/ /1100/ /1100/900 Razina snage zvuka db(a) Razina zvuënog tlaka minimalna brzina db(a) Dimenzije (VxŠxD) mm 280x1115x x1200x x1200x930 Neto težina kg Promjer cijevi " 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 26/27

27 Sveobuhvatna podrška Izabrali ste sigurnost i bezbrižnost jer ste se odluëili za proizvoappleaëa: - Ëija ideja vodilja glasi: Naša briga o kupcu ne završava prodajom ureappleaja, ona tada tek poëinje - sa organiziranim centrom za komercijalnu i tehniëku podršku koji i Vama stoji na raspolaganju - koji ima organizirani centar za obuku svojih partnera - koji ima organiziranu servisnu mrežu - koji ima osiguranu opskrbu rezervnim dijelovima za stare i nove ureappleaje - koji ima centralno skladište originalnih rezervnih dijelova - koji za svoje ureappleaje daje potpuno dvogodišnje jamstvo - Ëiji su svi ureappleaji ispitani i posjeduju sve zakonom propisane certifikate - koji ima razgranatu mrežu prepoznatljivih prodajnih mjesta Vaše povjerenje nagraappleujemo dodatnom kvalitetom usluge! VSS - organizirana mreža: - uëinkovitih, - opremljenih, - struëno osposobljenih, - prepoznatljivih, - ljubaznih, - uvijek dostupnih ugovornih servisera......na raspolaganju korisnicima Vaillant ureappleaja 365 dana u godini!

28 climavair Pridržavamo pravo izmjene

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KLIMA-BOJLER klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KORISNI PODACI princip rada toplinske pumpe 25ºC do 27ºC 15 kw HLAĐENJA 20 kw, U OKOLINU

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma H E A T P U M P S sadržaj S-THERM+, S-THERM i SWH tehnologija S-THERM + predstavljanje S-THERM+ unutarnja jedinica S-THERM+ vanjska jedinica S-THERM+ upravljanje i

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Hibridna dizalica topline Daikin Altherma. Dobitna kombinacija

Hibridna dizalica topline Daikin Altherma. Dobitna kombinacija Hibridna dizalica topline Daikin Altherma Dobitna kombinacija Daikin Altherma Hibridna dizalica topline, prirodna kombinacija Sezonska učinkovitost, pametno korištenje energije EU želi povećati svijest

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI 2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI RESIDENTIAL Životni stil i odgovornost za okolinu Kombinacija za one koji traže kvalitet! TOSHIBA već preko 60 godina ulaže u istraživanje i razvoj novih sistema za

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

Regulacija. Sobni termostati Atmosferski regulatori

Regulacija. Sobni termostati Atmosferski regulatori Regulacija Sobni termostati Atmosferski regulatori Ureappleaji za regulaciju Regulacija za maksimalnu udobnost Osim πto posjeduje veliko iskustvo u etaænom grijanju i u pripremi tople vode za kuêanstvo,

Διαβάστε περισσότερα

visokotemperaturna dizalica topline

visokotemperaturna dizalica topline Daikin Altherma visokotemperaturna dizalica topline Najbolji izbor za obnove Zašto odabrati Daikin? Komfor Potpuni komfor za grijanje i korištenje tople vode u kućanstvu potreban vam je u svakom trenutku.

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE 2 0 1 3 / 1 4 Light Commercial KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE RAV Light Commercial 2 I TOSHIBA Rešenja profesionalaca za profesionalce Poboljšanje proizvoda i traganje za inovacijama su čvrsto utkani

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Katalog proizvoda za VRV. Minimalni troškovi rada, maksimalna prilagodljivost. Brza ugradnja, vrhunska pouzdanost, savršena ugodnost.

Katalog proizvoda za VRV. Minimalni troškovi rada, maksimalna prilagodljivost. Brza ugradnja, vrhunska pouzdanost, savršena ugodnost. Katalog proizvoda za 2016-2017 VRV Minimalni troškovi rada, maksimalna prilagodljivost. Brza ugradnja, vrhunska pouzdanost, savršena ugodnost. POTPUNO RAVNA KAZETNA JEDINICA PRIMJENA U UREDIMA NAJUČINKOVITIJE

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

SPECIJALNA OPREMA SADRÆAJ

SPECIJALNA OPREMA SADRÆAJ SADRÆAJ ELEKTROMAGNETSKI VENTILI grupa 0 TIP EMR-/ ELEKTROMAGNETSKI RAZVOIK PN, TIP EMV-NZ ELEKTROMAGNETSKI VENTILI POD NAPONOM ZATVORENI; PN 0,, 0 TIP EMV-N ELEKTROMAGNETSKI VENTILI PN 0; - 0 TIP EMV-P

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni ureappleaji. Zašto Vaillant? GODINA. Plinski ureappleaji naπ su posao joπ od atmotec/turbotec pro i plus atmomag/turbomag unistor

Plinski zidni ureappleaji. Zašto Vaillant? GODINA. Plinski ureappleaji naπ su posao joπ od atmotec/turbotec pro i plus atmomag/turbomag unistor Plinski zidni ureappleaji Zašto Vaillant? Plinski ureappleaji naπ su posao joπ od 1874. GODINA atmotec/turbotec pro i plus atmomag/turbomag unistor Sadržaj: Zidni ureappleaji za grijanje i pripremu tople

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA 80 GODINA RASTA POTAKNUTI INOVACIJAMA Aristonov prioritet već 50 godina jest omogućivanje maksimalne udobnosti u kućanstvima naših klijenata.

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

Pumpe i ventilatori. Predmet. Gospodarenje energijom i. energetska učinkovitost" Pumpe. Ventilatori. Osnovne definicije. Motori, pumpe i ventilatori

Pumpe i ventilatori. Predmet. Gospodarenje energijom i. energetska učinkovitost Pumpe. Ventilatori. Osnovne definicije. Motori, pumpe i ventilatori Predmet Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost" Pumpe i ventilatori Prof.dr.sc. Željko Tomšić Pumpe Ventilatori 3 4 Motori, pumpe i ventilatori U industriji, 70% potrošnje električne energije

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI ZA GRIJANJE. sezona

UREĐAJI ZA GRIJANJE. sezona UREĐAJI ZA GRIJANJE sezona 2014 2015 SADRŽAJ Električni zidni konvektori 4 Tehničke karakteristike zidnih konvektora 7 Podni konvektori 8 Tehničke karakteristike podnih konvektora 13 Uljni radijatori

Διαβάστε περισσότερα

VENTILATORI AKSIJALNI

VENTILATORI AKSIJALNI KONČAR-MES AKSIJALNI VENTILATORI AKSIJALNI VENTILATORI VENTILATORI 2.1. Opis proizvoda Serija proizvoda aksijalnih ventilatora za hlađenje i klima tehniku dio je raznolikog programa proizvoda KONČAR-MES-a

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentan put u zelenu budućnost.

Inteligentan put u zelenu budućnost. Green iq Inteligentan put u zelenu budućnost. ecotec exclusive flexotherm/flexocompact exclusive Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Oznaka novog doba Vaillant dobrovoljno sebi postavlja visoke standarde

Διαβάστε περισσότερα

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa.

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. Električni uređaji Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. eloblock VER VES VED minived VEN VEK Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Zašto električni uređaji? Jednostavnije ne može

Διαβάστε περισσότερα

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata KOMPRESORI ZRAKA prof. dr. sc. Ante Šestan Ivica Ančić, mag. ing. Predložak za vježbe iz kolegija Brodski pomoćni strojevi Kompresori zraka Kompresor zraka je stroj koji nekom plinu povećava tlak. Pri

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2017 ΙΦΙΓΈΝΕΙΑΣ 38 ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ T.K. 14122 ΤΗΛ.: 211.405.4444 & 693.744.5705 info@hotelselections.gr ΙΦΙΓΈΝΕΙΑΣ 38 ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 22 ΤΗΛ.: 211-405-4444 ΚΙΝ.: 693-744-5705

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b / RXS-L&lb=true Ονομ. kw 4.9 Μέγ. kw 5.3 Ονομ. kw 6.1 Μέγ. kw 7.5 COP 3.35

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b / RXS-L&lb=true Ονομ. kw 4.9 Μέγ. kw 5.3 Ονομ. kw 6.1 Μέγ. kw 7.5 COP 3.35 1 of 6 17/5/2015 8:27 μμ FLXS-B / RXS-L FLXS50BAVMB / RXS50L2V1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 0.9 Ονομ. kw 4.9 Μέγ. kw 5.3 Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 0.9 Ονομ. kw 6.1 Μέγ. kw 7.5 Ονομαστική απόδοση EER 2.85

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETSKA POSTROJENJA

ENERGETSKA POSTROJENJA (Parne turbine) List: 1 PARNE TURBINE Parne turbine su toplinski strojevi u kojima se toplinska energija, sadržana u pari, pretvara najprije u kinetičku energiju, a nakon toga u mehanički rad. Podjela

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO

1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO Z 09 EMNSW 150 E 09 EM.UA3 Z 12 EM.NSH 151 E 12 EM.UA3 E 18 EM. NSM E 152 18 EM. UL2 IN OUT Εσωτερικό/Εξωτερικό Amber Καλώδιο H M L H 9.000-12.300 12.000-15.600 18.000-20.600 1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije Natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije 06. list- Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije RJEŠENJA Bod.. Koliko iznosi hidrostatički tlak u instalaciji koja je potpuno

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 Instalacije: HLADJENJE I VENTILACIJA Pripremio: Dr Igor Vušanović ŠTA SADRŽE INSTALACIJE ZA HLAĐENJE? Instalacije za hlađenje sadrže: Izvor toplotne/rashladne energije (toplotna

Διαβάστε περισσότερα

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch)

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch) A B C D E F G STOLICE Naziv Visina (inch) Širina (inch) Dubina (inch) AQ1000002 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA BIJELA SA BIJELIM JASTUKOM 18 20 17 A AQ1000025 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA,BIJELA SA BIJELO PLAVIM

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni visokouëinski kondenzacijski ureappleaji. Zašto Vaillant? Objedinili smo štednju i udobnost.

Plinski zidni visokouëinski kondenzacijski ureappleaji. Zašto Vaillant? Objedinili smo štednju i udobnost. Plinski zidni visokouëinski kondenzacijski ureappleaji Zašto Vaillant? Objedinili smo štednju i udobnost. ecotec pro unistor ecotec plus actostor Kondenzacijska tehnologija za topao i udoban dom Primjenom

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI Doc.dr.sc. Igor BALEN Namjena sustava ventilacije Osnovni pojmovi i terminologija Sustav ventilacije Dobavni zrak Prostor s definiranim zahtjevima Odsisni zrak

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Οικιακών Συσκευών & Κλιματιστικών

Τιμοκατάλογος Οικιακών Συσκευών & Κλιματιστικών Οικιακών Συσκευών & Κλιματιστικών Ψυγεία & Καταψύκτες + INVMS45A INVMS93A INVMS210 INVMCF99A INVMCF142A MONTEΛΟ INVMS45A INVMS93A INVMS210A INVMCF99A INVMCF142A INVMS45A/INVMS93A Ενεργειακή Κλάση Α+ για

Διαβάστε περισσότερα

bočni spremnik za stvari Napravljen je od ABS-a bijele boje. spremnik za vatrogasnu bocu Od ABS-a bijele boje. U kompletu sa elastičnim konopom.

bočni spremnik za stvari Napravljen je od ABS-a bijele boje. spremnik za vatrogasnu bocu Od ABS-a bijele boje. U kompletu sa elastičnim konopom. SpremniK Napravljen od čvrste plastike bijele boje. Φ H Zapremina CAN VA2550 200 6 l can VA2551 260 8 l 250 can VA2552 380 12 l can VA2553 440 15 l bočni spremnik za stvari Napravljen je od ABS-a bijele

Διαβάστε περισσότερα

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831 3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE ZIMA Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) prostorija i cijele zgrade prema EN12831: pojednostavljen podroban Primjena pojednostavljenog proračuna

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem s otvorenim i zatvorenim ložištem

Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem s otvorenim i zatvorenim ložištem Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem s otvorenim i zatvorenim ložištem Idrabagno: za svaku potrebu Liniju kupaonskih bojlera Idrabagno je Beretta projektirala

Διαβάστε περισσότερα

6. Plan armature prednapetog nosača

6. Plan armature prednapetog nosača 6. Plan armature prednapetog nosača 6.1. Rekapitulacija odabrane armature Prednapeta armatura odabrano:3 natege 6812 Uzdužna nenapeta armatura. u polju donji rub nosača (mjerodavna je provjera nosivosti

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing.

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing. UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije Dipl. Ing. Darko SMOLJAN Automatska regulacija - automatska regulacija u GViK sustavima

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Matematički modeli realnih sustava 1. i 2. dio

Matematički modeli realnih sustava 1. i 2. dio Matematički modeli realnih sustava 1. i 2. dio Realni sustavi promatraju se sustavi koji su česti u praksi matematički modeli konačne točnosti Pretpostavke za izradu matematičkog modela: dostupan realni

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

tehnički katalog

tehnički katalog tehnički katalog LIPOVICA > TEHNIČKI KATALOG tradicija za budućnost... LIPOVICA > SADRŽAJ Sadržaj Uvod Standardi Proizvodnja 4-7 Orion Orion 350/95 Orion 500/95 Orion 600/95 8-15 Solar Solar 350/80 Solar

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Elektromehanički releji

Elektromehanički releji Elektromehanički releji Elektromehanički releji Industrijski ubodni pomoćni releji Opis: Releji opšte namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna

Διαβάστε περισσότερα

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE **** MLADEN SRAGA **** 0. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE α LOGARITMI Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga

Διαβάστε περισσότερα

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Proračunski model - pravougaoni presek

Proračunski model - pravougaoni presek Proračunski model - pravougaoni presek 1 ε b 3.5 σ b f B "" ηx M u y b x D bu G b h N u z d y b1 a1 "1" b ε a1 10 Z au a 1 Složeno savijanje - VEZNO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji za (M i, N

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE Doc.dr.sc. Igor BALEN Zašto ventilirati? Glavne potrebe: 1. Dovođenje vanjskog zraka (kisika) u zatvoreni unutarnji prostor, 2. Razrjeđivanje koncentracije zagađivača

Διαβάστε περισσότερα

Regulacija. Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC

Regulacija. Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC Regulacija Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC Ure aji za regulaciju Regulacija za maksimalnu udobnost VRT 30 Osim πto posjeduje veliko iskustvo u etaænom grijanju i u pripremi tople vode

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Σ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Σ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ NARCISO BABY 10 lt/day 200 NARCISO 12 12 lt/day 250 NARCISO 16 16 lt/day 300 NARCISO 20 20 lt/day 400 NARCISO 24 24 lt/day 450 ECODRY PRO 30 30 lt/day 500 ECODRY PRO 50 50 lt/day 580 IONIΣTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART3 serija gas detektora ( trgovaèko ime NET/x ATEX detektori) koji se koriste za detekciju bilo kog zapaljivog gasa ili jedinjenja (u % LEL), toksiènih gasova i jedinjenja

Διαβάστε περισσότερα

MIKrovent Rekuperacija topline do 87 % pri 100 % izmjeni zraka

MIKrovent Rekuperacija topline do 87 % pri 100 % izmjeni zraka SUSTAV PROVJETRAVANJA MIKrovent Rekuperacija topline do 87 % pri 100 % izmjeni zraka Kvalitetno i kontrolirano provjetravanje prostorija S minimalnim gubitcima topline za ugodan i zdrav boravak. Uštedite

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA Doc.dr.sc. Igor BALEN Grijač - faktori koje treba razmotriti kod izbora izmjenjivača: Traženi učinak ili kapacitet

Διαβάστε περισσότερα

SGK IZ ISKUSTVA BUDUĆNOST. v = Created with novapdf Printer (www.novapdf.com) tradicija - savršenstvo - inovacija

SGK IZ ISKUSTVA BUDUĆNOST. v = Created with novapdf Printer (www.novapdf.com) tradicija - savršenstvo - inovacija SGK IZ ISKUSTVA BUDUĆNOST v = χ R i tradicija - savršenstvo - inovacija Sustavi cijevi SGK DN od 1000 do 2000 mm s ugrađenim električnim sustavom spajanja taljenjem Opće napomene..... str. 4 Sirovina....

Διαβάστε περισσότερα

Masa, Centar mase & Moment tromosti

Masa, Centar mase & Moment tromosti FAKULTET ELEKTRTEHNIKE, STRARSTVA I BRDGRADNE - SPLIT Katedra za dinamiku i vibracije Mehanika 3 (Dinamika) Laboratorijska vježba Masa, Centar mase & Moment tromosti Ime i rezime rosinac 008. Zadatak:

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

KORISNOST VJETROENERGIJE

KORISNOST VJETROENERGIJE Karla Srnec Željka Toplek Mentor: Karmena Vadlja-Rešetar, prof. karmena.vadlja-resetar@ck.t-com.hr KORISNOST VJETROENERGIJE Čakovec 11.02.2013. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Vladimira Nazora 34 40

Διαβάστε περισσότερα

Fazne i linijske veličine Trokut i zvijezda spoj Snaga trofaznog sustava

Fazne i linijske veličine Trokut i zvijezda spoj Snaga trofaznog sustava 7 TROFAZNI SUSTA Fazne i linijske veličine Trokut i zvijezda soj Snaga troaznog sustava Fourierova analiza 7.1. Troazni sustav Elektrorivredne tvrtke koriste troazne krugove za generiranje, rijenos i razdiobu

Διαβάστε περισσότερα

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA KONOP ZA ŠKOTE RACE - materijal jezgra dyneema na 16 struka, izvana poliester na 32 struka - za dizanje i spuštanje jedara, otporan na habanje, mala rastezljivost CRVENO/ PlAVO/ TF30 05000 TF33 05000 5

Διαβάστε περισσότερα