Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)"

Transcript

1 Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) ΒΑΔΙ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ: ΓΑΚΑΛΩΝ (ΠΔ70) Κωδικός ΠΔΡΙΟΥΗ Περιοχής 011 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ,66 11, ΑΡΓΟΛΗΓΑ ,66 9, Α ΑΡΚΑΓΗΑ ,91 10, Β ΑΡΚΑΓΗΑ ,99 30, ΑΡΣΑ ,14 9, Α ΑΘΖΝΩΝ , Β ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ Γ ΑΘΖΝΩΝ ,91 45, ΑΥΑΗΑ , ΒΟΗΩΣΗΑ ,41 8, ΓΡΔΒΔΝΑ ,12 42, ΓΡΑΜΑ , ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ,65 13, ΔΒΡΟΤ ,49 42, ΔΤΒΟΗΑ ,99 9, ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ,99 7, ΕΑΚΤΝΘΟΤ , ΖΛΔΗΑ ,16 8, ΖΜΑΘΗΑ ,04 43, ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ , ΘΔΠΡΩΣΗΑ ,21 35, Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ,21 71, Β ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ,12 66, Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ,89 60, Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ,6 55,2 195 Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ,55 50, Α ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ,6 78, Β ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ , Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ , Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ , Α ΚΑΒΑΛΑ , Β ΚΑΒΑΛΑ ,32 1

2 221 ΚΑΡΓΗΣΑ ,77 66, ΚΑΣΟΡΗΑ ,66 35, ΚΔΡΚΤΡΑ ,75 6, Α ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ,66 15, Β ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 261 ΚΗΛΚΗ , ΚΟΕΑΝΖ ,9 46, ΚΟΡΗΝΘΗΑ ,75 10, ΚΤΚΛΑΓΩΝ ,66 13, ΛΑΚΩΝΗΑ ,4 311 Α ΛΑΡΗΑ ,91 110, Β ΛΑΡΗΑ ,64 77, Γ ΛΑΡΗΑ ,1 70, Γ ΛΑΡΗΑ , ΛΑΗΘΗΟΤ ,48 14, Α ΛΔΒΟΤ ,66 6, Β ΛΔΒΟΤ ,99 15, ΛΔΤΚΑΓΑ , Α ΜΑΓΝΖΗΑ , Β ΜΑΓΝΖΗΑ ,46 78, Γ ΜΑΓΝΖΗΑ , Γ ΜΑΓΝΖΗΑ ,02 55, ΜΔΖΝΗΑ ,82 12, ΞΑΝΘΖ ,16 30, ΠΔΛΛΑ ,56 39, ΠΗΔΡΗΑ ,13 56, ΠΡΔΒΔΕΑ ,32 27, ΡΔΘΤΜΝΟΤ ,16 9,5 421 ΡΟΓΟΠΖ ,16 25, Α ΑΜΟΤ ,32 23, Β ΑΜΟΤ 36,9 441 ΔΡΡΩΝ ,81 47, ΣΡΗΚΑΛΩΝ ,47 63, ΦΘΗΩΣΗΓΟ ,5 471 ΦΛΩΡΗΝΑ ,57 88, ΦΩΚΗΓΑ ,25 12, ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ,29 33, ΥΑΝΗΩΝ , Α ΥΗΟΤ ,9 512 Β ΥΗΟΤ 521 Α ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Β ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ ,25 9, Α ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ,66 12, Β ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ,16 6, Α ΠΔΗΡΑΗΑ ,16 15, Β ΠΔΗΡΑΗΑ ,15 12, Γ ΠΔΗΡΑΗΑ ,49 26,66 2

3 ΒΑΔΙ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΔ60) Κωδικός ΠΔΡΙΟΥΗ Περιοχής 011 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ , ΑΡΓΟΛΗΓΑ , Α ΑΡΚΑΓΗΑ Β ΑΡΚΑΓΗΑ 10, ΑΡΣΑ ,4 051 Α ΑΘΖΝΩΝ , Β ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ ,7 054 Γ ΑΘΖΝΩΝ ΑΥΑΗΑ , ΒΟΗΩΣΗΑ ΓΡΔΒΔΝΑ , ΓΡΑΜΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ , ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ , ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ , ΕΑΚΤΝΘΟΤ , ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ , ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ , ΘΔΠΡΩΣΗΑ , Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Β ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Α ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ , Β ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ,4 203 Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ , Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ , Α ΚΑΒΑΛΑ , Β ΚΑΒΑΛΑ , ΚΑΡΓΗΣΑ ,9 231 ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ , Α ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ , Β ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 261 ΚΗΛΚΗ , ΚΟΕΑΝΖ , ΚΟΡΗΝΘΗΑ , ΚΤΚΛΑΓΩΝ , ΛΑΚΩΝΗΑ ,32 3

4 311 Α ΛΑΡΗΑ , Β ΛΑΡΗΑ , Γ ΛΑΡΗΑ , Γ ΛΑΡΗΑ , ΛΑΗΘΗΟΤ Α ΛΔΒΟΤ , Β ΛΔΒΟΤ , ΛΔΤΚΑΓΑ , Α ΜΑΓΝΖΗΑ ,4 352 Β ΜΑΓΝΖΗΑ , Γ ΜΑΓΝΖΗΑ Γ ΜΑΓΝΖΗΑ , ΜΔΖΝΗΑ , ΞΑΝΘΖ , ΠΔΛΛΑ , ΠΗΔΡΗΑ , ΠΡΔΒΔΕΑ , ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ , Α ΑΜΟΤ , Β ΑΜΟΤ , ΔΡΡΩΝ , ΣΡΗΚΑΛΩΝ , ΦΘΗΩΣΗΓΟ , ΦΛΩΡΗΝΑ , ΦΩΚΗΓΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ,5 501 ΥΑΝΗΩΝ , Α ΥΗΟΤ , Β ΥΗΟΤ Α ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Β ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Α ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ , Β ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ , Α ΠΔΗΡΑΗΑ , Β ΠΔΗΡΑΗΑ Γ ΠΔΗΡΑΗΑ

5 ΒΑΔΙ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ: ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΔ11) Κωδικός ΠΔΡΙΟΥΗ Περιοχής 011 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ , ΑΡΓΟΛΗΓΑ Α ΑΡΚΑΓΗΑ Β ΑΡΚΑΓΗΑ 041 ΑΡΣΑ , Α ΑΘΖΝΩΝ , Β ΑΘΖΝΩΝ Γ ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ , ΑΥΑΗΑ ΒΟΗΩΣΗΑ ΓΡΔΒΔΝΑ , ΓΡΑΜΑ , ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ , ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ , ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΘΔΠΡΩΣΗΑ , Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Β ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Β ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 211 Α ΚΑΒΑΛΑ , Β ΚΑΒΑΛΑ , ΚΑΡΓΗΣΑ , ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ , Α ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ Β ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΗΛΚΗ ΚΟΕΑΝΖ , ΚΟΡΗΝΘΗΑ ,4 291 ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΛΑΚΩΝΗΑ , Α ΛΑΡΗΑ Β ΛΑΡΗΑ

6 313 Γ ΛΑΡΗΑ Γ ΛΑΡΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ Α ΛΔΒΟΤ Β ΛΔΒΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ , Α ΜΑΓΝΖΗΑ Β ΜΑΓΝΖΗΑ Γ ΜΑΓΝΖΗΑ Γ ΜΑΓΝΖΗΑ ΜΔΖΝΗΑ , ΞΑΝΘΖ ΠΔΛΛΑ , ΠΗΔΡΗΑ ,2 401 ΠΡΔΒΔΕΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ Α ΑΜΟΤ 432 Β ΑΜΟΤ ,6 441 ΔΡΡΩΝ ΣΡΗΚΑΛΩΝ , ΦΘΗΩΣΗΓΟ , ΦΛΩΡΗΝΑ , ΦΩΚΗΓΑ , ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ , ΥΑΝΗΩΝ Α ΥΗΟΤ 512 Β ΥΗΟΤ 521 Α ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Β ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Α ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ 11, Β ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ,4 541 Α ΠΔΗΡΑΗΑ , Β ΠΔΗΡΑΗΑ , Γ ΠΔΗΡΑΗΑ 22,2 6

7 ΒΑΔΙ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ: ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΔ06) Κωδικός ΠΔΡΙΟΥΗ Περιοχής 011 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ,7 021 ΑΡΓΟΛΗΓΑ , Α ΑΡΚΑΓΗΑ , Β ΑΡΚΑΓΗΑ ΑΡΣΑ , Α ΑΘΖΝΩΝ , Β ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ , ΑΥΑΗΑ , ΒΟΗΩΣΗΑ ,6 081 ΓΡΔΒΔΝΑ , ΓΡΑΜΑ , ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ , ΔΒΡΟΤ , ΔΤΒΟΗΑ , ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 151 ΖΛΔΗΑ , ΖΜΑΘΗΑ , ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ , ΘΔΠΡΩΣΗΑ , Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Β ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Β ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 211 Α ΚΑΒΑΛΑ , Β ΚΑΒΑΛΑ , ΚΑΡΓΗΣΑ , ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ , Α ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ , Β ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 261 ΚΗΛΚΗ , ΚΟΕΑΝΖ , ΚΟΡΗΝΘΗΑ , ΚΤΚΛΑΓΩΝ , ΛΑΚΩΝΗΑ 20,23 7

8 311 Α ΛΑΡΗΑ 312 Β ΛΑΡΗΑ Γ ΛΑΡΗΑ Γ ΛΑΡΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ 17, Α ΛΔΒΟΤ 332 Β ΛΔΒΟΤ , ΛΔΤΚΑΓΑ 351 Α ΜΑΓΝΖΗΑ Β ΜΑΓΝΖΗΑ , Γ ΜΑΓΝΖΗΑ Γ ΜΑΓΝΖΗΑ ΜΔΖΝΗΑ , ΞΑΝΘΖ , ΠΔΛΛΑ , ΠΗΔΡΗΑ , ΠΡΔΒΔΕΑ , ΡΔΘΤΜΝΟΤ 421 ΡΟΓΟΠΖ Α ΑΜΟΤ 432 Β ΑΜΟΤ 441 ΔΡΡΩΝ , ΣΡΗΚΑΛΩΝ , ΦΘΗΩΣΗΓΟ , ΦΛΩΡΗΝΑ , ΦΩΚΗΓΑ , ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ , ΥΑΝΗΩΝ , Α ΥΗΟΤ Β ΥΗΟΤ 16, Α ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Β ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ ,4 531 Α ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ , Β ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ , Α ΠΔΗΡΑΗΑ , Β ΠΔΗΡΑΗΑ , Γ ΠΔΗΡΑΗΑ ,24 8

9 ΒΑΔΙ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ: ΜΟΤΙΚΗ (ΠΔ16) Κωδικός ΛΔΚΣΙΚΟ ΠΔΡΙΟΥΗ Περιοχής 011 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ , ΑΡΓΟΛΗΓΑ , Α ΑΡΚΑΓΗΑ 032 Β ΑΡΚΑΓΗΑ 041 ΑΡΣΑ 051 Α ΑΘΖΝΩΝ , Β ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ , Γ ΑΘΖΝΩΝ ΑΥΑΗΑ 67,9 071 ΒΟΗΩΣΗΑ , ΓΡΔΒΔΝΑ 091 ΓΡΑΜΑ 101 ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 111 ΔΒΡΟΤ 22, ΔΤΒΟΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 141 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 151 ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ 171 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΘΔΠΡΩΣΗΑ 191 Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 192 Β ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 202 Β ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 203 Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 204 Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 211 Α ΚΑΒΑΛΑ , Β ΚΑΒΑΛΑ 221 ΚΑΡΓΗΣΑ , ΚΑΣΟΡΗΑ 241 ΚΔΡΚΤΡΑ , Α ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ Β ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 261 ΚΗΛΚΗ ΚΟΕΑΝΖ 281 ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ , ΛΑΚΩΝΗΑ 311 Α ΛΑΡΗΑ Β ΛΑΡΗΑ 9

10 313 Γ ΛΑΡΗΑ Γ ΛΑΡΗΑ 321 ΛΑΗΘΗΟΤ Α ΛΔΒΟΤ 34, Β ΛΔΒΟΤ 341 ΛΔΤΚΑΓΑ Α ΜΑΓΝΖΗΑ 87, Β ΜΑΓΝΖΗΑ , Γ ΜΑΓΝΖΗΑ 354 Γ ΜΑΓΝΖΗΑ 361 ΜΔΖΝΗΑ 371 ΞΑΝΘΖ 381 ΠΔΛΛΑ ΠΗΔΡΗΑ 59, ΠΡΔΒΔΕΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ Α ΑΜΟΤ Β ΑΜΟΤ 441 ΔΡΡΩΝ , ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΦΘΗΩΣΗΓΟ 471 ΦΛΩΡΗΝΑ 481 ΦΩΚΗΓΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΑΝΗΩΝ 511 Α ΥΗΟΤ 512 Β ΥΗΟΤ 521 Α ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ Β ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ , Α ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ Β ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ Α ΠΔΗΡΑΗΑ , Β ΠΔΗΡΑΗΑ 543 Γ ΠΔΗΡΑΗΑ

11 ΒΑΔΙ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ 2006 Κωδικός ΛΔΚΣΙΚΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΑΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΦΤ. ΜΟΤΙΚΗ Περιοχής ΑΓΩΓΗ 011 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 11,16 38,56 12,55 3,82 24, ΑΡΓΟΛΗΓΑ 9,33 8 3,66 33, Α ΑΡΚΑΓΗΑ 17, , Β ΑΡΚΑΓΗΑ 19,75 38,24 28,19 46, ΑΡΣΑ 100,56 76,56 56,8 051 Α ΑΘΖΝΩΝ 19,24 27,82 65,46 20,63 23, Β ΑΘΖΝΩΝ 19,41 28,31 73,87 22,73 32, Γ ΑΘΖΝΩΝ 20,64 25,07 44,26 7, Γ ΑΘΖΝΩΝ 30,25 41,99 49,16 23,47 47, ΑΥΑΗΑ 16,4 42,98 4, ΒΟΗΩΣΗΑ 23,24 36,9 33,15 34, ΓΡΔΒΔΝΑ 81,79 64,24 4,58 39, ΓΡΑΜΑ 46, ,22 55, ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 19,47 17, ΔΒΡΟΤ 48,06 10,33 8,05 39, ΔΤΒΟΗΑ 4 5 4,15 24, ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 14 11,33 21,88 10, ΕΑΚΤΝΘΟΤ 17,99 19,25 27, ΖΛΔΗΑ 8 3 7, ΖΜΑΘΗΑ 47,74 41, , ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 11,32 15,66 5,65 25, ΘΔΠΡΩΣΗΑ 45,22 55,23 30, Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 144,65 93,53 98,82 78,5 192 Β ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 138,11 70,43 83,58 89, Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 92,65 58,63 77,06 70, Γ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 67,22 47,84 71,71 62,61 22, Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 52,96 53,19 67,25 55, Α ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 90,97 113,68 41,34 74, Β ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 74,44 109,97 20,58 35, Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 63,82 65,9 10,58 48, Γ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 59,31 61, Α ΚΑΒΑΛΑ 27 13,99 36,36 45, Β ΚΑΒΑΛΑ 24,66 10,66 5, ΚΑΡΓΗΣΑ 64,04 131,89 6,74 56, ΚΑΣΟΡΗΑ 44,98 60,56 60,21 40,91 16, ΚΔΡΚΤΡΑ 9, , Α ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 47, , Β ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 60,4 261 ΚΗΛΚΗ 50,55 35,41 57,17 52, ΚΟΕΑΝΖ 59,74 44,65 9,17 43,42 20, ΚΟΡΗΝΘΗΑ 12, ,15 13,2 291 ΚΤΚΛΑΓΩΝ 8, ,27 8, ΛΑΚΩΝΗΑ 44, , Α ΛΑΡΗΑ 112,35 134,71 62, Β ΛΑΡΗΑ 92,02 106,58 3,92 63, Γ ΛΑΡΗΑ 83,1 94,23 5,74 55, Γ ΛΑΡΗΑ 83,81 103,07 36,01 52,3 321 ΛΑΗΘΗΟΤ 22, , Α ΛΔΒΟΤ ,43 21, Β ΛΔΒΟΤ 15, ,33 21,78 11

12 341 ΛΔΤΚΑΓΑ 13,74 24,83 29,29 22, Α ΜΑΓΝΖΗΑ 48,23 65,39 10,9 72, Β ΜΑΓΝΖΗΑ 90,56 68,15 3,66 42, Γ ΜΑΓΝΖΗΑ 79,98 66,07 12,66 41, Γ ΜΑΓΝΖΗΑ 49,96 55,66 7,49 29, ΜΔΖΝΗΑ 7,99 20,31 7, ΞΑΝΘΖ 30,81 22,15 9,72 38,97 23, ΠΔΛΛΑ 44, ,54 51, ΠΗΔΡΗΑ 62,97 63,73 59,68 83, ΠΡΔΒΔΕΑ 39,75 60,2 8,15 48, ΡΔΘΤΜΝΟΤ 34, , ΡΟΓΟΠΖ 41,61 17,66 32,81 34,04 50, Α ΑΜΟΤ 8 43, Β ΑΜΟΤ 26,97 35, ΔΡΡΩΝ 54,41 41,6 40,83 53, ΣΡΗΚΑΛΩΝ 121,08 95,1 4,33 80,7 461 ΦΘΗΩΣΗΓΟ 71,94 86,23 48,92 41, ΦΛΩΡΗΝΑ 61,97 10,83 3, ΦΩΚΗΓΑ 11,91 23,66 36, ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 44, ,31 51,11 28, ΥΑΝΗΩΝ 11,25 8,75 13,17 17, Α ΥΗΟΤ ,79 48, Β ΥΗΟΤ 9 28, Α ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ 11,49 17,41 43,95 4,33 49,3 522 Β ΑΝΑΣ ΑΣΣΗΚΖ ,37 3, Α ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ 6 40,4 33, Β ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ , Α ΠΔΗΡΑΗΑ 13 29,49 38, Β ΠΔΗΡΑΗΑ ,2 543 Γ ΠΔΗΡΑΗΑ 28, ,14 Πηγή: ΥΠΕΠΘ Πίνακες μεηαθέζεων εκπαιδεσηικών Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης 2009 Βάζεις Μεηαθέζεων Α/θμιας 2008 Βάζεις Μεηαθέζεων Α/θμιας 2007 Βάζεις και Μεηαθέζεις Α/θμιας

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων ΙΣΟΡΙΑ Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ του χώρου Τγείασ Πληροφοριακό φςτημα Τγείασ ΑΚΛΗΠΙΟ περιλαμβάνοντασ Διοικητικά & Οικονομικά ςυςτήματα για τα Ελληνικά Νοςοκομεία Προςθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων της μορφής του υποδείγματος ΣΤ 1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Πληροφορίες : Χ. Σαπουντζή

ΠΡΟΣ: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Πληροφορίες : Χ. Σαπουντζή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 452153/5470 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Κουρμπέτης Γιώργος Αλεβίζος

Βασίλης Κουρμπέτης Γιώργος Αλεβίζος «Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση ΤΠΕ και Ανοιχτού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» Βασίλης Κουρμπέτης Γιώργος Αλεβίζος «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣ...ΑΓΝΟΕΙΝ ΤΗΝ Π.Ε.

ΤΟ ΙΣ...ΑΓΝΟΕΙΝ ΤΗΝ Π.Ε. Όλα τα πράγµατα µοιράζονται την ίδια αναπνοή, τα ζώα, τα δέντρα, ο άνθρωπος µοιράζονται όλοι την ίδια ανάσα. Ξέρουµε τουλάχιστον αυτό: η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη. Όλα τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα