BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB"

Transcript

1 BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H

2 BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI HB BOJLER VERTIKALNI VKB BOJLER HORIZONTALNI HKB BOJLER HORIZONTALNI HB AKUMULATOR TOPLE VODE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE

3 BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE PRIMENA Bojleri (akumulatori) namenjeni su za centralnu pripremu tople vode u hotelima, stambenim zgradama, bolnicama, industriji i dr. Daju velike količine tople vode istovremeno na više izlivnih mesta (točilišta) sa željenom temperaturom. Bojleri se izvode danas isključivo kao zatvoreno postrojenje, neposredno povezano sa vodom pitke vode. Zavisno od načina zagrevanja vode mogu biti: po sistemu akumulacije (što je ovde slučaj), po sisitemu proticanja i kombinovanja postrojenja. Postrojenja potrošne vode po sistemu akumulacije mogu biti: bojler sa ugrañenim grejnim telom i rezervoar (akumulator) postavljen odvojeno od grejnog tela. KONSTRUKCIJA Bojleri se izvode kao vertikalni (stojeći) i horizontalne (ležeći). Izrañuju se od čeličnog lima Č.0361 zavarivanjem i montažnog spajanja vijcima. U unutrošnjost omotača smešteno je grejno telo sastavljeno od cevnog zida i bešavnih čeličnih cevi Č.1212 dimenzije 18x2 mm ili bakarnih cevi dimenzije 18x1 mm savijenih u obliku slova U. Čelične cevi se zavaruju za čevni zid dok se bakarne uvaljuju. Grejno telo je demontažno u cilju kontrole, čišćenja ili zamene. Sve prirubnice priključaka se rade od čeličnog lima Č.0361 za temperaturu radnog fluida do 120 C. Preko te temperature materijal je kotlovski lim Č Bojleri se rade za pritisak NP6, 10 i 16 bar. Površine bojlera zaštićene su od korozije sa spoljne i unutrašnje strane osnovnom antikorozivnom bojom a prema potrebi unutrašnje površine se mogu zaštititi nanošenjem specijalnog antitoksičnog premaza atestiranog za upotrebu u prehrambenoj industriji (voda za piće epoksi sistem). NAČIN RADA Zagrevanje vode vrši se sa toplom - vrelom vodom, parom, termo-uljem ili električnom energijom. Ugrañene grejne površine proračunate su za zagrevanje hladne vode od +10 C do 60 C toplom vodom t = 90/70 C, vodenom parom p = 0,5 bar (t = 112 C) ili termo-uljem do 300 C. Za fluide drugi h parametra i vremenskog perioda zagrevanja izbor grejnog tela vrši se na poseban zahtev. Voda u bojleru sa greje do 60 C ( a izuzetno do 90 C) i karbonatne tvrdo će 10 dh, u tom slučaju nema znatnog stvaranja kamenca. Za veću tvrdoću treba dodati polifosfat koji delimično ili sasvim sprečava taloženje karbonata. IZBOR Količine potrošne vode koje su potrebne za razne svrhe su dosta promenljive. Osim toga podleže velikim vremenskim promenama. Petkom i subotom koristi se približno 30% od ukupne sedmične količine potrošne vode. Potrošnja tople vode u hotelima zavisi od broja kada ili tuševa kao i od kategorije. Vršna potrošnja je ujutro i uveče. U fabrikama, sportskim halama itd., po završetku radnog vremena za kratko vreme, oko 10 do 30 minuta, potrebne su veoma velike količine potrošne vode, kada se istovremeno koriste svi umivaonici i tuševi za veliku vršnu potrošnju, potrebnu količinu vode treba obezbediti pomoću rezervoara (akumulatora). U tabeli 1 do 5 (u prilogu) date su sredni vrednosti potrošnje. Temperature potrošne vode kreću se u granicima od 30 do 100 C. Temperature potrošne vod e obično se pretpostavljaju prema sledećem: za umivaonike, tuševe i kupatila 35 do 45 C, za kuhinj ske svrhe 55 do 60 C; za industrijske svrhe do 100 C. Temperatura pri potrošnji (točeća mesta) uvek su za nekoliko stepeni više od temperature potrošne vode, jer se voda ohladi u umivanicama ili kadama. Temperatura od 60 C za potrošnu vodu po mogućstvu ne bi trebalo prekoračiti radi smanjenja štete od korozije. Zadržava se pravo tehničkih izmena.

4 ZAPREMINA REZERVOARA - BOJLERA a) ZAPREMINA REZERVOARA BOJLERA Zapremina rezervoara V po sistemu akumulacije za bilo koju količinu toplote koju treba akumulirati izračunava se prema jednačini: C V = c(t t o u C b = b ) c t (l) C (KJ) kapacitet (akumulirana količina toplote) rezervoara (bojlera). c = 4,2 (KJ/lk) specifična toplota vode t o = 60 C srednja najviša temperatura vode u rezer voara t u = 10 C dozvoljena najniža temperatura vode u re zervoaru b = 1,1 1,2 faktor dodatka zbog mrtvog prostora ispod grejne površine rezervoara Kada rezervoar treba da akumulira potrebnu toplotu Q za jedan čas, tada je C = 3600 Q i formula glasi: 3600 Q V = b c t (l) Visina donje temperature vode t u zavisi od vrste izrade rezervoara. Pri slojevitom zagrevanju NP u vertikalnim bojlerima može da se pretpostavi: Pri potpunom mešanju: t o ( t t ) = C s = o u = t u + t o t p = t o = 60 = = Pri delimičnom mešanju, koje je uobičajeno u horizontalnim bojlerima približno je: t = t t = o p = Pri dobroj slojevitosti rezervoari-bojleri su najmanji a kapacitet najveći. 35 o C o C b) GREJNA POVRŠINA F REZERVOARA-BOJLERA Opšta jednačina za proračun grejne površine bojlera glasi: 1,3 Q F = k t Q k (W) kapacitet kotla k (W/m 2 K) koeficijent prolaza toplote t m (K) k m 2 ( m ) srednja temperaturska razlika izmeñu grejnog medijuma i vode u rezervoaru 1,3 = 30% faktor dodatka zbog zaprljanosti cevi

5 ZAPREMINA REZERVOARA - BOJLERA Pri tome je pretpostaljeno da se pun kapacitet kotla prenosi na rezervoar. T [ C] t 1 t 2 { t 2 t t = t t1 t 1 2 m ( C) l n 2 Preporučene vrednosti koeficijenta prolaza toplote date su donjoj tebeli. PRIMARNI FLUID SEKUNDARNI FLUID KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE W K 2 m k MATERIJAL GREJ.TELA SRE. OR. VRED k t = K VODA 90/70 C VODA 10/60 C ČELIK 15 VODA 90/70 C VODA 10/60 C BAKAR 20 PARA 0,1 bar VODA 10/60 C ČELIK 45 PARA 0,1 bar VODA 10/60 C BAKAR 60 TER.ULJE 260/240 C c) ELEKTRO ZAGREVANJE t 2 } t 1 t 1 F [m 2 ] VODA 10/60 C 115 ČELIK 11 2 ( kw / m ) C = V c t ( KJ) 1,2 C 1,2 Q A = = 3600 η η k ( kwh) A N = τ ( kw) C (KJ) kapacitet (akumulirana količina toplote) A (kwh) potrebna el.energija η = 0,92 0,98 stepen korisnosti grejača N (kw) stvarano ugrañena el.energija τ - (h) vreme zagrevanja vode 1,2 = 20% koeficijent zaprljanja (hvatanja kamenca) Qk [W] kapacitet kotla

6 INSTALACIONE ŠEME ZA BOJLERE INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI PARNI LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 5016PV 4. ODVAJAČ KONDENZATA 5. TERMOMETAR (0 120 C) 6. MANOMETAR (0 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL 13. HVATAČ NEČISTOĆE 14. UMANJIVAČ PRITISKA 15. UKLJUČIVANJE ISKLJUČIVANJE PUMPE (CTR-1) RECIRKULACIJE DOVOD PARE INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI TOPLOVODNI LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 5016TV 4. HVATAČ NEČISTOĆE 5. TERMOMETAR (0 120 C) 6. MANOMETAR (0 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI TROKRAKI REGULACIONI VENTIL 13. ENERGETSKI ORMAN SA KONTAKTOROM 14. PREKLOPNI TERMOSTAT (CTR-1) 15. ELEKTRONSKI OGRANIČIVAČ MIN. ILI MAX. TEMPERATURE (OT 301 M) 16. UMANJIVAČ PRITISKA DOVOD TOPLE VODE

7

8

9 INSTALACIONE ŠEME ZA BOJLERE INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI električni grejač radi samo leti LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR507(5-9) 4. PREKIDAČ LETO-ZIMA 5. TERMOMETAR (0 120 C) 6. MANOMETAR (0 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL (PV+EPV) 13. HVATAČ NEČISTOĆE 14. ODVAJAČ KONDENZATA 15. UMANJIVAČ PRITISKA 16. TEMPERATURA UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA PUMPE RECIRKULACIJE (CTR-1) INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI elektro grejač radi zajedno sa toplovodnim grejačem LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR507(5-9) 4. TEMPERATURA UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA PUMPE RECIRKULACIJE (CTR-1) 5. TERMOMETAR (0 120 C) 6. MANOMETAR (0 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI 12. ELEKTROMOTORNI TROKRAKI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL (TV+EPV-3) 13. HVATAČ NEČISTOĆE 14. PREKLOPNI TERMOSTAT 15. UMANJIVAČ PRITISKA

10

11

12 INSTALACIONE ŠEME ZA BOJLERE INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS ) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 506(0-4) 5. TERMOMETAR (0 120 C) 6. MANOMETAR (0 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI 12. ENERGETSKI ORMAN SA KONTAKTORIMA 13. PROLAZNI ORMAN SA SILIKONSKOM ZAŠTITOM KABLOVA 14. ELEKTRONSKI OGRANIČIVAČ MIN. ILI MAX. TEMPERATURE (CTR-1) 15. PREKLOPNI TERMOSTAT (CTR-1) 16. UMANJIVAČ PRITISKA PRIPREMA POTROŠNE VODE Akumulator tople vode sa izmenjivačem toplote i cirkulacionom pumpom LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTG-2) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR (MR5016/M) 4. PREKLOPNI TERMOSTAT (CTR-1) 5. TERMOMETAR (0 120 C) 6. MANOMETAR (0 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. AKUMULATOR VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL (PV+EPV) 13. IZMENJIVAČ TOPLOTE 14. UMANJIVAČ PRITISKA 15. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI VRHU (CTS-1-200) 16. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI DNU (CTS-1-200) Zagrevanje potrošne vode vrši se u izmenjivaču toplote koji je postavljen van akumulatora (rezervoara) tople (potrošne vode). Zbog kontinualnosti procesa zagrevanja potrošna voda je uvek iste temperature.

13

14

15 BOJLERI VERTIKALNI TIP VB Bojleri vertikalni toplotno-tehnički su povoljniji od bojlera horizontalnih, jer dozvoljavaju ravnomernije zagrevanje vode i zbog toga imaju veći kapacitet tople vode. TIP Postoje tri tipa vertikalnih bojlera i to: - Bojler vertikalni tip BV opsega od 800 do litara. - Bojler vertikalni-kombinovani tip BVK opsega od 800 do litara. - Bojler vertikalni električni tip BVE opsega od 300 do 5000 litara. P 3 P 6 P 1 P 10 P 11 P 7 P 8 P 9 P 1 DOVOD HLADNE VODE P 2 DOVOD TOPLE VODE P 3 RECIRKULACIJA TOPLE VODE P 4 PRAŽNJENJE P 5 VENTIL SIGURNOSTI P 6 TERMOMETAR R 1/2 P 7 TERMOREGULATOR R 1 1/4 P 8 DOVOD GREJNOG MEDIJA P 9 ODVOD GREJNOG MEDIJA P 10 MANOMETAR R 1/2 P 11 TERMOMETAR R 1/2 ZAPREMI NA DIMENZIJE PRIKLJUČCI ZAGREVNA POVRŠINA KAPACIT ET MASA (PN6) V D H VODA PARA VODA PARA VODA PARA VODA PARA VODA PARA a b P1-P2 P3-P4 P5 Q L c P6-P7 P8 P9 Fč Fcu Fč Fcu Mč Mcu Mč Mcu l mm mm mm mm mm mm DN DN DN DN DN D N mm m m m m m m kwh kg kg kg kg ,0 1,5 0,7 0,5 46, ,5 1,9 0,8 0,6 58, ,1 2,4 1,1 0,8 72, ,8 2,8 1,3 0,9 87, ,0 3,8 1,7 1,3 116, ,3 4,7 2,1 1,6 145, ,6 5,7 2,5 1,9 174, ,1 7,6 3,4 2,5 232, ,6 9,5 4,2 3,2 290, ,1 11,3 5,0 3,8 348, ,6 13,2 5,9 4,4 407, ,2 15,1 6,7 5,0 465, ,7 17,0 7,6 5,7 523, ,2 18,9 8,4 6,3 581,

16 BOJLERI VERTIKALNI TIP VB KONSTRUKCIJA Izrañuje se od čeličnog lima Č.0361 SRPS C.B Spajanje elemenata bojlera vrši se elektrolučnim zavarivanjem po SRPS C.T3.001, a glava grejnog registra i prirubnice vijcima i zaptivačima. Grejni registar izrañuje se od čeličnih cevi 18x2, Č.1212 ili od bakarnih cevi 18x1, za nazivne pritiske PN6, PN10 i PN16. POSTAVLJANJE Postavlja se na tri ili četiri noge zavisno od prečnika sa mogučnošću ankerisanja. Vreme zagrevanja vode u bojleru Z a = 2h.

17 BOJLERI VERTIKALNI KOMBINOVANI TIP VKB P 2 P 5 H P 3 P 6 P 11 P 1 P 4 P 10 P 7 P 9 P 8 P 1 DOVOD HLADNE VODE P 2 DOVOD TOPLE VODE P 3 RECIRKULACIJA TOPLE VODE P 4 PRAŽNJENJE P 5 VENTIL SIGURNOSTI P 6 TERMOMETAR R 1/2 P 7 TERMOREGULATOR R 1 1/4 P 8 DOVOD GREJNOG MEDIJA P 9 ODVOD GREJNOG MEDIJA P 10 MANOMETAR R 1/2 P 11 TERMOSTAT R 1/2 P 4 Zap DIMENZIJE PRIKLJUČCI KAPACI TET MASA (NP6) V l D H VODA PARA VODA PARA a b P1=P2 P3=P4 P5 VODA PARA VODA PARA Q N VODA PARA L C P8=P9 P8 P9 Fč Fcu Fč Fcu Mč Mcu Mč Mcu mm mm mm mm mm mm mm mm DN DN DN DN DN DN m m m m kwh kw kg kg kg kg ,0 1,5 0,7 0,5 46, ,5 1,9 0,8 0,6 58, ,1 2,4 1,1 0,8 72, ,8 2,4 1,3 0,9 87, ,0 3,6 1,7 1,3 116, ,3 4,7 2,1 1,6 145, ,6 5,7 2,5 1,9 174, ,1 7,6 3,4 2,5 232, ,6 9,5 4,2 3,2 290,

18 BOJLERI VERTIKALNI KOMBINOVANI TIP VKB Ukoliko u jednoj zgradi postoji centralno zagrevanje potrošne vode, npr. kotao sa ugrañenim bojlerom, tada se često postavlja pitanje da li kotao i leti treba držati u pogonu ili da se potrošna voda zagreje na drugi način. Pošto je stepen korisnosti letnjeg pogona kotla minimalan, u tom slučaju se preporučuje kombinacija toplovodnog ( parnog) grejača sa elektro grejačima tj. bjler kombinovani. Uključivanje za letnji i zimski pogon vrši se preko posebnih ventila. Kombinacija ureñaja za zagrevanje toplom vodom, parom ili termo uljem sa elektro grejačem je ekonomična i omogućuje uštedu energije. Leti ovaj elektro grejač preuzima snabdevanjem toplom vodom. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 2h a elektro grejačem je 5h. Za nazivni pritiske PN6, PN10, PN16. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe.

19 BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI TIP VEB Kao grejna tela koriste se električna cevna grejna tela. Stepen korisnosti ureñaja iznosi 90% a pogonski stepen korisnosti 80%. Za velike potrebe vrši se redno uključivanje bojlera. Radi pojeftinjenja postrojenja potrošne vode bojleri električni se često napajaju jeftinom noćnom strujom. Pošto se potroši voda u bojleru, u njemu više nema tople vode. Da bi se to izbeglo, koriste se dva električna grejna tela, jedno za dan a drugo za noć. Grejno telo za rad preko dana može prema potrebi da se uključi, tako da se mogu oduzeti željene količine vode ali po većoj ceni struje. Vreme zagrevanja vode u bojleru je 3h. Za nazivne pritiske NP6, NP10, NP16. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključeni i kuhinjski potrebe. P 2 P 5 Priključci za: P 3 P 6 P 1 P 10 P 11 P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 d P 4 ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI KAPACI SNAGA MASA TET (NP6) V D H L a b c d P 1 =P 2 P 3 =P 4 P 5 Q N M l mm mm mm mm mm mm mm DN DN DN kwh kw kg , , , ,

20 BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI TIP VEB P 2 P 5 P 6 P 10 Priključci za: P 3 P 1 P 11 P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 P 4 Vreme zagrevanja vode u bojleru je 5h. Za nazivne pritiske NP6, NP10, NP16. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI KAPACI MASA SNAGA TET (NP6) V D H L a b c d P 1 =P 2 P 3 =P 4 P 5 Q N M l mm mm mm mm mm mm mm DN DN DN kwh kw kg , , , , , , , , , Zadržava se pravo tehničkih izmena.

21 BOJLER HORIZONTALNI TIP HB I Postoje tri tipa bojlera horiontani i to: 1. Bojler horizontalni tip HB I - bojler horizontalni kombinovani HBKI - bjler horizontalni električni HEBI opsega od 100 do 600 litara. 2. Bojler horizontalni HB II - bojler horizontalni kombinovani HKB II opsega od 800 do 5000 litara 3. Bojler horizontalni HB III - bojler horizontalni kombinovani HKB III - bojler horizontalni električni HEB III opsega od 800 do 5000 litara P 2 P 5 P 8 P 10 P 3 P 6 P 7 P 9 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Termoregulator R 1 1/4 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 Bojleri horizontalni izrañuju se prema DIN Grejni registar se izrañuje od čeličnih cevi 26,9x2,3; 33,7x2,6; 42,1x2,6 Č.1212 ili od bakarnih cevi 18 x1, SRPS C.D1.002 (DVP1- Cu) Č25 za nazivni pritiske NP6 i NP10. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI ZAGREVNA KAPACI MASA SNAGA POVRŠINA TET (NP6) V D H a P b 1 =P 2 = VODA PARA P P 3 =P 5 P 8 =P 9 4 Fč Fč Q N M l mm mm mm mm R DN DN m 2 m 2 kwh kw kg ,3 0,1 4, ,4 0,14 6, ,6 0,19 8, ,7 0,2 10, ,85 0,3 12, ,1 0,4 16, ,4 0,5 20, ,7 0,6 24,

22 BOJLER HORIZONTALNI TIP HKB I P 2 P 5 P 10 P 8 P 11 P 7 P 3 P 9 P 4 P 1 P 6 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Termoregulator R 1 1/4 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 Za nazivne pritiske NP6, NP10. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 1,25 h a elektro grejačem je 2 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAPR. DIMENZIJE PRIKLJUČCI ZAGREVNA KAPACI MASA SNAGA POVRŠINA TET (NP6) V D H a P b 1 =P 2 = VODA PARA VODA PARA P P 3 =P 5 P 8 =P 9 Q N 4 Fč Fč Mč Mč l mm mm mm mm R DN DN m 2 m 2 kwh kw kg kg ,3 0,1 4, ,4 0,14 6, ,6 0,19 8,14 5, ,7 0,2 10, ,85 0,3 12, ,1 0,4 16, ,4 0,5 20, ,7 0,6 24,

23 BOJLER HORIZONTALNI TIP HBE I P 2 P 5 P 10 P 3 P 6 P 11 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 Za nazivne pritiske NP6, NP10. Vreme zagrevanja vode u bojleru je 2 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na sat temperature 60 C. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI KAPACI TET SNAGA MASA (NP6) V D L a b P 1 =P 2 = P 3 =P 4 P 5 Q N M l mm mm mm mm R DN kwh kw kg , , , , , , , ,

24 BOJLER HORIZONTALNI TIP BH II Bojler horizontalni izrañuju se prema DIN Grejni registar je izrañen od čelične cevi 57x2,9, Č.1212 za nazivne pritiske NP6 i NP10. P 2 P 5 P 12 P 8 P 6 P 7 P 3 P 9 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulaciju tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Termoregulator R 1 1/4 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 Vreme zagrevanja vode u bojleru je 1,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na sat temperature 60 C. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI V D L a b P 1 =P 2 = P 4 P 3 P 5 ZAGREVNA POVRŠINA KAPACI TET MASA (NP6) VODA PARA VODA PARA VODA PARA Q P 8 = P 9 P 8 P 9 Fč Fč Mč Mč l mm mm mm mm R R DN DN DN DN m m kwh kg kg / ,0 0,7 32, / ,5 0,8 40, / ,1 1,1 50, / ,8 1,3 61, / ,0 1,7 81, /2 1 1/ ,3 2,1 101, /2 1 1/ ,6 2,5 122, ,1 3,4 162, ,6 4,2 203,

25 BOJLER HORIZONTALNI KOMBINOVANI TIP HKB II P 2 P 5 P 10 P 10 P 7 P 11 P 6 P 7 P 8 P 3 P 9 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Termoregulator R 1 1/4 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 Za nazivne pritiske NP6, NP10. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 1,5 h a elektro grejačem je 3,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI ZAGREVNA POVRŠINA KAPACITET SNAGA MASA (NP6) V D L a b P 1=P 2= P 4 P 3 P 5 VODA PARA VODA PARA VODA PARA Q N P 8= P 9 P 8 P 9 Fč Fč Mč Mč l mm mm mm mm R R DN DN DN DN m m kwh kw kg kg / ,0 0,7 32, / ,5 0,8 40, / ,1 1,1 50, / ,8 1,3 61, / ,0 1,7 81, /2 1 1/ ,3 2,1 101, /2 1 1/ ,6 2,5 122, ,1 3,4 162, ,6 4,2 203,

26 BOJLER HORIZONTALNI TIP HB III Grejni registar izrañuje se od čeličnih cevi 18x2, Č,1212 ili od bakarnih cevi 18x1, SRPS.C.D1.002 (DVP-1Cu) Č25, za nazivne pritiske NP6, NP10 i NP16. P 2 P 5 P 10 P 10 P 8 P 7 P 7 P 6 P 3 P 9 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Termoregulator R 1 1/4 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 Vreme zagrevanja vode u bojleru 1,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI ZAGREVNA POVRŠINA KAPACI TET MASA (NP6) V D L a b P 1=P 2 = P 4 P 3 P 5 VODA PARA VODA PARA VODA PARA Q P 8= P 9 P 8 P 9 Fč Fcu Fč Fcu Mč Mcu Mč Mcu l mm mm mm mm R R DN DN DN DN m 2 m 2 kwh kg kg / ,0 1,5 0,7 0,5 32, / ,5 1,9 0,8 0,6 40, / ,1 2,4 1,1 0,8 50, / ,8 2,8 1,3 0,9 61, / ,0 3,8 1,7 1,3 81, /2 1 1/ ,3 4,7 2,1 1,6 101, /2 1 1/ ,6 5,7 2,5 1,9 122, ,1 7,6 3,4 2,5 162, ,6 9,5 4,2 3,2 203,

27 BOJLER HORIZONTALNI TIP HKB III P 2 P 5 P 8 P 11 P 3 P 6 P 10 P 7 P 9 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulaciju tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Termoregulator R 1 1/4 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 Za nazivne pritiske NP6, NP10 i NP16. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 1,5 h a elektro grejačem je 3,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI ZAGREVNA POVRŠINA KAPACI TET MASA (NP6) V D L a b P 1=P 2 = P 4 P 3 P 5 VODA PARA VODA PARA VODA PARA Q P 8= P 9 P 8 P 9 Fč Fcu Fč Fcu Mč Mcu Mč Mcu l mm mm mm mm R R DN DN DN DN m 2 m 2 kwh kg kg / ,0 1,5 0,7 0,5 32, / ,5 1,9 0,8 0,6 40, / ,1 2,4 1,1 0,8 50, / ,8 2,8 1,3 0,9 61, / ,0 3,8 1,7 1,3 81, /2 1 1/ ,3 4,7 2,1 1,6 101, /2 1 1/ ,6 5,7 2,5 1,9 122, ,1 7,6 3,4 2,5 162, ,6 9,5 4,2 3,2 203,

28 BOJLER HORIZONTALNI TIP HBE III P 2 P 5 P 10 P 3 P 6 P 11 P 4 P 1 Priključci za: P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulaciju tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 10 Manometar R 1/2 P 11 Termostat R 1/2 Za nazivne pritiske NP6, NP10 i NP16. Vreme zagrevanja vode u bojleru je 3,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = kwh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60 C gde su uključene i kuhinjske potrebe. ZAP DIMENZIJE PRIKLJUČCI V D L a b P 1 =P 2 = P 4 KAPACI TET SNAGA MASA (NP6) P 3 P 5 Q N M l mm mm mm mm R R DN kwh kw kg / , / , / , / , / , /2 1 1/ , /2 1 1/ , , ,

29 AKUMULATOR TOPLE VODE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE I CIRKULACIONOM PUMPOM PRIPREMA POTROŠNE VODE Kada su potrebe za potrošnom vodom velike, rezervoar (akumulator) može da bude postavljen odvojeno od grejne baterije. Na taj način dobija se veoma visoki vršni kapacitet potrošnje. Veoma ekonomično zagrevanje potrošne vode postiže se pomoću sisitema akumulacije pri čemu se zagrevanje akumulatora vrši odozgo na dole pomoću pumpe. Izmenjivač toplote pri tome je van akumulatora. Zagrevanje akumulatora kada nema potrošnje vode vrši se preko izmenjivača toplote posredstvom cirkulacione pumpe koja trajno radi. Malu potrošnju zadovaljava izmenjivač, a vršna oterećenja pokriva akumulator. Topla voda stoji uvek na raspolaganju sa željenom temperaturom. PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE, AKUMULATOROM I CIRKULACIONOM PUMPOM PRINCIPIJELNA ŠEMA CIRKULACIJE Strujanje u grejanju bez odvoda tople vode Grejni medij Strujanja u grejanju s istovremenim odvodom tople vode Topla voda Grejni medij Ogrevni fluid Grejni medij Ogrevni fluid Mrzla voda Grejni medij Ogrevni fluid

30 AKUMULATOR TOPLE VODE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE I CIRKULACIONOM PUMPOM PRIPREMA POTROŠNE VODE LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR CTS-1 9. NEPOVRATNI VENTIL 2. GRANIČNI TERMOSTAT CTG VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 5016/M 11. AKUMULATOR VERTIKALNI 4. PREKLOPNI TERMOSTAT CTR ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL TIP PV+EPV 5. TERMOMETAR (0 120) 13. IZMENJIVAČ TOPLOTE 6. MANOMETAR (0 16) 14. UMANJIVAČ PRITISKA 7. CIRKULACIONA PUMPA 15. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI VRHU (CTS-1-200) 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 16. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI DNU (CTS-1-200)

31

32 VERTIKALNI AKUMULATOR TOPLE VODE Za nazivne pritiske PN6 i PN10 Priključci za: P 10 P 6 P 1 Dovod hladne vode P 2 Odvod tople vode P 3 Recirkulacija tople vode P 4 Pražnjenje P 5 Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Granični termostat R 1/2 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 H a P 7 P 1 P 9 P 4 P 6 P 3 b ZAPREMINA DIMENZIJE PRIKLJUČCI KAPACITET MASA V D H a b R R1 P 1=P 2 P 3=P 4=P 8=P 9 P 5 Q M(PN6) M(PN10) m 3 mm mm mm mm mm mm DN DN DN kwh kg kg 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

33 HORIZONTALNI AKUMULATOR TOPLE VODE P 8 P 5 P 2 Za nazivni pritiske PN6 i PN10 Priključci za: P 7 P 10 P 9 P 6 P 3 P 4 P 1 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Dovod hladne vode Odvod tople vode Recirkulacija tople vode Pražnjenje Ventil sigurnosti P 6 Termometar R 1/2 P 7 Granični termostat R 1/2 P 8 Dovod grejnog medija P 9 Odvod grejnog medija P 10 Manometar R 1/2 L ZAPREMINA DIMENZIJE PRIKLJUČCI KAPACITET MASA V D L a b c P 1 =P 2 P 3 =P 4 =P 8 =P 9 P 5 Q M(PN6) M(PN10) m 3 mm mm mm mm mm DN DN DN kwh kg kg 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Potrošnja tople vode srednja vrednost uključajuči i kuhinjske potrebe 50 l/h i po osobi pri t = 40 C. Potrošnja tople vode 2,906 kwh/dan i po osobi. Zadržava se pravo tehničkih izmena.

34 BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE Tabela 1: Potrebna količina potrošne vode (60 C) u raznim zgradama. Zgrada Bolnice, male Bolnice, velike Kasarne Zatvoreni bazeni uključujući tuševe Medicinske kupke Ustanove Dečiji domovi Restorani Hoteli I kategorije Hoteli, niže kategorije Potrebna količina l/dan, krevetu l/dan, krevetu l/dan, osobi l/dan, posetiocu l/dan, posetiocu l/dan, osobi l/dan, mestu l/dan, mestu za sedenje l/da, krevetu l/dan, krevetu Tabela 2: Potrebna količina potrošne vode u stanovima. Ispusni ventili DN10, DN 15, DN 20, Sudopere Potrošno mesto Količina pri jednom uzimanju (l) Temperatura t ω C poluotvoren potpuno otvoren poluotvoren potpuno otvoren poluotvoren potpuno otvoren jednodelne dvodelne Umivaonici samo za pranje ruku ,5 umivaonik umivaonik, jednodelni umivaonik, dvodelni Kade za kupanje male (veličina 100) srednje (veličina 160) velike (veličina 180) Tuširanje Kada za sedenje Bide Ukupna potrošnja (60 C) manji zahtevi veći zahtevi najveći zahtevi l/dan, osobi l/dan, osobi l/dan, osobi Trajanje u min.

35 BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE Tabela 3: Potrošnja tople vode u restoranima i hotelima. Potrošnja tople vode Trajanje Temperatura Potrošnja toplote Potrošno mesto jednotočenje punjenja u vode t 10 l/h l/dan, l min. C kw kwh/dan RESTORANI Pranje ruku (WC) ,4 29 Umivaonik ,5 58 Sudopera, jednodelna ,2 10,5 dvodelna ,5 21 Mašina za suñe po svakoj korpi po meniju 0,8-1,5 po gostu ,5-3,0 HOTELI Umivaonik (sobe) ,7 1,4 Tuševi ,7 1,75 Kade za kupanje ,0 7,0 Čišćenje soba ,35 Ukupna potrošnja po gostu srednja vrednost ,5 kod većih zahteva ,0 Tabela 4: Potrošnja tople vode u plivačkim bazenima. Potrošačko mesto Potrošnja tople vode po 1 Temperatura Potrošnja toplote u korišćenju Trajanje potrošne vode punjenja u min. t ω l l/h C kcal/h kw Kupanje u kadi bez tuša ,4 sa tušem medicinsko ,5 14 Tuš, bez ćelije ,4 Tuš, sa ćelijom Tuš u školama i kasarnama ,7 11,6 Tuš, kiša Kada za sedenje ,9 Nožna kada ,8 Umivaonik za pranje nogu ,4 Tuševi u punom mlazu

36 BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE Tabela 5: Potrošnja tople vode u postrojenijima za pranje i tuširanje i industrijskim pogonima. Potrošačko mesto l/min Količina vode trajanje u min po 1 korišćenju Temper atura vode t ω C Potrošnja toplote kcal kwh po 1 korišćenju Pojedinačni umivaonici ,87 Umivaonici na red sa ispusnim ventilom ,44 0,87 sa tušem ,25 0,44 Bunar za pranje za 10 osoba ,20 za 6 osoba ,75 Tuš bez ćelije ,45 Tuš a ćelijom ,30 Kada za kupanje ,25 Srednja vrednost uključujući i kuhinjske potrebe 50 l/dan i glavi 40 1,75 kwh/dan i glavi Tabela 6: Centralna postrojenja za zagrevanje potrošne vode po sistemu sa akumulacijom za stambene objekte sa 3 do 4 sobe, 3 do 4 osobe i kupanjem u punoj kadi po stanu. z A = vreme zagrevanja, vreme pogona (vršna potreba) = 2h. Br.stanova n Faktor istovremenosti ϕ Kapacitet kotla Qk u kw za z A u h Veličina rezervoara I u l (odnosno m 3 ) pri z A u h Kapacitet I A u l za 0, , z A = 2h 1 1, < , < , < , < , , , , , , , / , , , , , , , , , ,2 13, , ,3 17,1 200

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά της επικοινωνίας με το adbook. Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HR TR RO GR HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308/320/330X Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro proučite sadržaj prije rukovanja

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΛΕΒΗΤΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Θερμική παροχή: Ξύλο/Ανθρακας/Pellet (Kw) 19/22,5/22 Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost PIJANO ZA NAMOTATI Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ROLL OUT PIANO Operation and Safety Notes ROLLPIANO Bedienungs- und

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Rastko Vasié Διευθυντής Ερευνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών - Βελιγράδι Μετάφραση: Σ. Χατζηγεωργιάδου Το έδαφος της σημερινής Γιουγκοσλαβίας

Διαβάστε περισσότερα

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67 1 of 5 30/11/2012 4:27 µµ FVXG-K / RXG-K Απόδοση ψύξης Απόδοση θέρµανσης Ονοµ. απόδοση (ψύξη σε ονοµαστικό φορτίο 35 /27, θέρµανση σε ονοµαστικό φορτίο 7 /20 ) Piping connections Σηµειώσεις FVXG25K2V1B

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 - Μέρος Α. Logalux & Flamco, θερμαντήρες νερού χρήσης / boiler. Logalux SU200/5 E. Logalux SU300-400/5. Logalux SU500-1000.

Κεφάλαιο 8 - Μέρος Α. Logalux & Flamco, θερμαντήρες νερού χρήσης / boiler. Logalux SU200/5 E. Logalux SU300-400/5. Logalux SU500-1000. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 8 - Μέρος Α Logalux & Flamco, θερμαντήρες νερού χρήσης / boiler Logalux SU200/5 E Logalux SU300-400/5 Logalux SU500-1000 Logalux SM200/5 Logalux SM290/5-400/5 E Logalux PL /2S

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.: (23210)88615 - (23210)88493, ΦΑΞ: (23210)88610 WEB: www.energynikitas.gr, www.nikitas.eu, e-mail: info@nikitas.eu ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 številka dokumenta 2820524234_SL / 26-08-14.(15:35) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ 65ΚP ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (min max) 60 Kw ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Φ168mm

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ 65ΚP ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (min max) 60 Kw ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Φ168mm ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.: (23210)88615 - (23210)88493, ΦΑΞ: (23210)88610 WEB: www.energynikitas.gr, www.nikitas.eu, e-mail: info@nikitas.eu ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1)

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Γεώργιος Κ. Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 Ιουλίου 2013 Περιγραφή 1 2 Δίπλευρος και μονόπλευρος Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Ł ł Χ Ń 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička αńα ń Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Opis

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore Εφημερίδα Pobjeda, κρατική - 17/5/2014 Objavljeno: sub, 17. maj, 2014. Osvježeno: danas 8:40 Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore PODGORICA Crnogorsku ekonomiju očekuje procvat

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Džepni turistički rečnik

Džepni turistički rečnik GRČKI 28. jul Samo u Novostima Džepni turistički rečnik Audio-verzija Audio verzija na www.novosti.rs 4.avgust Turski 11. avgust Nemački 18. avgust Ruski 1 2 1 Putovanje Putovanje PUTOVANJE Ταξίδι AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter 3 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 025

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 OK FETY NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 THE THE SAFETY BOOK SEKTORI AKTIVNOSTI DE ACTIVITEITEN RIZICI ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ POLJOPRIVREDA / VRT ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΗΠΟΣ GRAĐEVINA BTP / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POMOĆNI POSLOVI / OBRTNIŠTVO ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin 2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Λέβητας Συµπύκνωσης Πετρελαίου ROTEX A1 ROTEX A1 Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου Διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα µηχανήµατα επεξεργασίας του τάπητα αναφέρονται κυρίως στο µηχάνηµα διάστρωσης

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 1. 0) ζ ( ) ε. (ιιι) β. (ιν) β και δ. (ν) β. Ερωτήσεις Ασκήσεις 1. Από τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προκύπτει η τιιιή ισορροπίας του αγαθού: Qs = Qd => 4 + 4Ρ = 180-18Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη THERMA V SPLIT 9 KW HU091.U41 HN0914.NK1 INVERTER 3,30 2,70 2 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014 Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014 α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Logatrend VC-Profil. εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm. εσωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm

Logatrend VC-Profil. εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm. εσωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm Logatrend VC-Profil Κεφάλαιο 8 Logatrend Θερμαντικά σώματα πάνελ Buderus Arbonia Σώματα μπάνιου Ελβετίας C-Profil VC-Profil C-Plan VC-Plan Arbonia εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 ύψη από 300-900 εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini Kratki frazeološki rječnik novogrčkog jezika izgovor Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom ( ) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi. Upitnik se bilježi znakom ; slovo izgovor primjer

Διαβάστε περισσότερα

U Zagrebu, rujan 2013.

U Zagrebu, rujan 2013. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za klasičnu filologiju Diplomski rad VAŽNIJI NAVODI GRČKIH PISACA O DALMACIJI DO KRAJA AUGUSTOVE VLADAVINE Student: Josip Nalis Mentor: dr. sc. Marina Bricko

Διαβάστε περισσότερα

Recipe Book SBB 850 A1

Recipe Book SBB 850 A1 7 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 A1 Recipe Book Teka sa receptima Рецептурник Βιβλίο συνταγών Rezeptheft Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4-1

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ -02 ΔΙΟΔΕΣ 1/2...1... -02 ΤΡΙΟΔΕΣ 1/2...1... -02 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΔΡΑΣ: ΖΩΝΗΣ, FAN COILS, ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -03 ΔΙΟΔΕΣ PN16 - DN15...20... -03 ΔΙΟΔΕΣ PN16 - DN25...0... -03

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251. Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253

Κεφάλαιο 13. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251. Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 13 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 254

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavastoviglie

Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavastoviglie HR Upute za uporabu CS Návod k použití 4 DA Brugsanvisning 6 EL Οδηγίες Χρήσης 37 HU Használati útmutató 50 IT Istruzioni per l uso 6 Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 ϊ ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! m U lh ferroli Ι E ali =!= =-! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ ' j k r* GRUPPO FEHHQU made in Italy διαιρούμενες Αντλίες θερμότητας Αέρα / Νερού AQUA 2 - AQUA 3 Split Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logasol - Ηλιακά συστήματα. SKN 4.0 Ηλιακός συλλέκτης Σελ. 262. SKE 2.0 Ηλιακός συλλέκτης Σελ. 268

Κεφάλαιο 10. Logasol - Ηλιακά συστήματα. SKN 4.0 Ηλιακός συλλέκτης Σελ. 262. SKE 2.0 Ηλιακός συλλέκτης Σελ. 268 SKE 2.0 -S SKN 4.0 -S Κεφάλαιο 10 - Ηλιακά συστήματα SKN 4.0 Ηλιακός συλλέκτης Σελ. 262 SKE 2.0 Ηλιακός συλλέκτης Σελ. 268 Ηλιακά πακέτα Συστήματα υποστήριξης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης Σελ. 278

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Τύποι θερµαντήρων OKC 300 NTR/10bar OKC 400 NTR/10bar OKC 500 NTR/10bar OKC 750 NTR/10bar OKC 1000 NTR/10bar OKC 300 NTRR/10bar OKC 400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ / ΝΕΡΟΥ. Πρόγραμμα αφρού-νερού. Ένα είναι σίγουρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ / ΝΕΡΟΥ. Πρόγραμμα αφρού-νερού. Ένα είναι σίγουρο. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ / ΝΕΡΟΥ Πρόγραμμα -νερού Ένα είναι σίγουρο. ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙ ΑΦΡΟΥ/ΝΕΡΟΥ SW /, ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ W / Διυλιστήρια, πετροχημική βιομηχανία, κέντρα δεξαμενών αποθήκευσης, αεροδρόμια, εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ X.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕΕ, Αριθμός τηλεφώνου: 210-9635869 Ε-mail: h.gerpinis@gmail.com www.gerpinis.gr v3.0-30.9.2014 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Hrvatski... 17. Română... 31. Ελληνικά... 45. Deutsch... 61

English... 2. Hrvatski... 17. Română... 31. Ελληνικά... 45. Deutsch... 61 English... 2 Hrvatski... 17 Română... 31 Ελληνικά... 45 Deutsch... 61 V1.11 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.10 21:51:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. www.thermansi.net

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. www.thermansi.net www.thermansi.net ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ τεύχος 8/13.11 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ λέβητες πετρελαίου-αερίου ξυλολέβητες λέβητες-μονάδες pellet ξυλόσομπες ατομικές μονάδες αερίου ηλεκτρικοί λέβητες αντλίες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TIMH GN ATLAS 32 3 27520-30014 880 ATLAS 47 4 40420-44376 1.032 ATLAS 62 5 53320-58222 1.188 ATLAS 78 6 67080-73616 1.392 ATLAS 95 7 81700-88580 1.614 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLE-15 BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1500L ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Υλικό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Σιφώνι με μία έξοδο ø 50 και τρεις εισόδους ø με ποτήρι και λάστιχο διπλού χείλους Περιλαμβάνει βαλβίδα συγκράτησης αφρού και παρεμπόδισης εντόμων, προέκταση mm, τάπα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm εδοέν : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος πλισικός φορές ε τετρπλή συετρί Μόνον νωδοή Υλικά : σκυρόδε C0/5 f ck 0 MPa γ c,50 χάλυβς B500C f yk 500 MPa γ,5 εδοέν νωδοής : Κάτοψη Ύψος ορόφου h 4,0 m Υποστυλώτ 50/50 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαμαρίνα Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ www.thermansi.net 2014 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ KERMI ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT μήκος mm 700 800 1000 1200 1 1 1800 2000 ύψος mm 11Κ 22Κ 33Κ 326 53 407 80 488 90 570 100 651 110

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. Εγχειρίδιο οδηγιών Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5600 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523298_EN / 01-02-13.(13:43) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα