Παρουσίαση της έκδοσης 6 για Windows 98 (η οποία λειτουργεί και σε άλλες νεότερες εκδόσεις των Windows, όπως τα Windows ME, ΧΡ κ.λ.π.).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση της έκδοσης 6 για Windows 98 (η οποία λειτουργεί και σε άλλες νεότερες εκδόσεις των Windows, όπως τα Windows ME, ΧΡ κ.λ.π.)."

Transcript

1 Η LINDO (Linear Interactive and Discrete Optimizer) ανήκει στην κατηγορία λογισµικού που χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. Το λογισµικό αυτό είναι από τα δηµοφιλέστερα του είδους, διακρίνεται δε για την ευκολία στον χειρισµό του. Η µόνη απαίτηση από τον χρήστη είναι η εισαγωγή του προτύπου, ενώ η πληθώρα των λειτουργιών του είναι ως επί το πλείστον αυτοµατοποιηµένη. Η LINDO κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, ανάλογα µε τον αριθµό των µεταβλητών και των περιορισµών που µπορεί να χειριστεί, αλλά και το περιβάλλον εργασίας (MS-DOS, Windows κ.λ.π.) στο οποίο λειτουργεί. Έκδοση της LINDO κυκλοφορεί και δωρεάν. Eπίσης, υπάρχει έκδοση της LINDO ως επέκταση του Microsoft Excel (το λογισµικό What s Βest ). Η LINDO µπορεί να επιλύσει εκτός από προβλήµατα Γραµµικού Προγραµµατισµού, προβλήµατα Ακέραιου (integer), όπως και Τετραγωνικού (quadratic) Προγραµµατισµού µε τους κατάλληλους αλγόριθµους. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης µπορεί να ανατρέξει στην επίσηµη διεύθυνση της LINDO στο διαδίκτυο, Σκοπός κεφαλαίου Παρουσίαση της έκδοσης 6 για Windows 98 (η οποία λειτουργεί και σε άλλες νεότερες εκδόσεις των Windows, όπως τα Windows ME, ΧΡ κ.λ.π.). Σηµείωση: Το πρόγραµµα LINDO αποκαλείται σε αυτό το κείµενο «Η LINDO» λόγω ακουστικής του ονόµατος αυτού. 1. Κλήση του Προγράµµατος Γενική Περιγραφή Η νεότερη έκδοση της LINDO για Windows µπορεί να κληθεί από το µενού «Έναρξη» (Start) των Windows ή από τη Συντόµευση (Shortcut) στην επιφάνεια εργασίας (Desktop). Με την κλήση του προγράµµατος εµφανίζεται η αρχική οθόνη αυτού µε το πλαίσιο διαλόγου όπου περιέχονται πληροφορίες για τη LINDO (Εικόνα Λ.1): 234

2 Εικόνα Λ.1: Aρχικό παράθυρο διαλόγου της LINDO. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου εµφανίζονται πληροφορίες, όπως η έκδοση του προγράµµατος, πληροφορίες για την εταιρεία που το έχει κατασκευάσει, οι µέγιστες δυνατότητες της παρούσας έκδοσης (αριθµός περιορισµών, µεταβλητών, ακέραιων µεταβλητών κ.λ.π.), η άδεια χρήσης κ.λ.π. Πιέζοντας µε το ποντίκι το εικονίδιο «ΟΚ» το πρόγραµµα ξεκινά Εισαγωγή του Προτύπου Ας θεωρήσουµε το παρακάτω πρότυπο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για επίλυση µε τον Solver του Microsoft Excel («Παράδειγµα Κεραµοσκεπών»): Μεγιστοποίηση: x1 + x2 +x3 Υπό τους περιορισµούς: 47x x x 3 < x +x <1.500 x x 1+ x < x < < x < < x < >

3 Αφού κλείσει η αρχική οθόνη του προγράµµατος, εµφανίζεται η κεντρική οθόνη αυτού. Αυτή περιλαµβάνει την µπάρα του κεντρικού µενού, αντίστοιχα εικονίδια και το παράθυρο εισαγωγής του προτύπου (παράθυρο εργασίας), όπως φαίνεται στην Εικόνα Λ.2: Εικόνα Λ.2: Κεντρική οθόνη της LINDO. Στην κεντρική αυτή οθόνη εισάγεται το πρότυπο και πραγµατοποιείται ο χειρισµός του προγράµµατος. Η γενική µορφή εισαγωγής του προτύπου είναι η παρακάτω: Max (ή Μin} {εξίσωση προς βελτιστοποίηση} s.t. ή subject to {περιορισµός 1} {περιορισµός 2} END {προαιρετικές εντολές} 236

4 Στην Εικόνα Λ.3 φαίνεται η µορφή του παραδείγµατος στο περιβάλλον της LINDO: Εικόνα Λ.3: Παράθυρο εργασίας της LINDO όπου φαίνεται το πρότυπο του παραδείγµατος Κεραµοσκεπών. Για την εισαγωγή ενός προβλήµατος της LINDO, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες: Κάθε πρότυπο που εισάγεται ξεκινά µε την έκφραση Μax ή Μin π.χ. Μax x1+ x2+ x3 (το αν είναι κεφαλαία ή όχι δεν έχει σηµασία). Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται (π.χ. x1, x2 κ.λ.π.), µπορούν να αποτελούνται το πολύ από οκτώ (8) χαρακτήρες, ο δε πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράµµα. Ένας περιορισµός στο πρότυπο µπορεί να λάβει κάποια ονοµασία, αρκεί αυτή να προηγείται του περιορισµού και να τελειώνει µε µια παρένθεση «)», π.χ. για έναν περιορισµό που λέγεται X1Bound, η σύνταξη θα ήταν: X1Ubound) x 1< 800. Ένα παράδειγµα φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα Λ

5 Εικόνα Λ.4: Χρήση ονοµασιών σε µεταβλητές της LINDO (Παράδειγµα Κεραµοσκεπών). Η LINDO δέχεται µόνο τα σύµβολα πρόσθεσης «+», αφαίρεσης «-», ισότητας «=» και ανισότητας «<», «>». Τα σύµβολα ανισότητας «<», «>» περιλαµβάνουν και την περίπτωση της ισότητας (δηλαδή αντιπροσωπεύουν τα και ). Παρόλα αυτά ο χρήστης, εφόσον επιθυµεί κάτι τέτοιο, µπορεί να χρησιµοποιήσει συµβολισµούς όπως «<=» ή «>=». Σε µια αριθµητική παράσταση (περιορισµό, εξίσωση), η παρένθεση δεν λαµβάνεται υπ όψιν. Όλες οι πράξεις πραγµατοποιούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν ο χρήστης επιθυµεί να προσθέσει σχόλια στο πρότυπο, µπορεί να τα εισάγει, αφού πρώτα εισάγει ένα θαυµαστικό («!») στην αρχή αυτών, όπως στην εικόνα Λ.5. Εικόνα Λ.5: Προσθήκη περιορισµών στο πρότυπο του Παραδείγµατος Κεραµοσκεπών. Γραµµή του προτύπου µπορεί να διασπαστεί εκτός από την περίπτωση συντελεστή και µεταβλητής που ακολουθεί, π.χ.: 238

6 Επιτρεπτό: Εικόνα Λ.6: Επιτρεπτή διάσπαση. Μη Επιτρεπτό: Εικόνα Λ7: Μη επιτρεπτή διάσπαση. Η LINDO δεν διαχωρίζει κεφαλαία από µικρά γράµµατα, πχ το χ1 είναι το ίδιο µε το Χ1 ως µεταβλητή. Στο δεξιό µέρος κάθε περιορισµού, επιτρέπεται να υπάρχουν µόνο αριθµητικές τιµές, π.χ.: Επιτρεπτό: 10x1+20x2<100 Μη επιτρεπτό: 10x1<100-20x2 Στο αριστερό µέρος ενός περιορισµού επιτρέπονται µόνο οι µεταβλητές και οι συντελεστές τους, π.χ.: Επιτρεπτό: 10x1+20x2<100 Μη επιτρεπτό: 10x1+20x2-100<0 239

7 Επιπλέον των περιορισµών µπορούν να προστεθούν µετά τη δήλωση END που τοποθετείται στο τέλος προαιρετικές εντολές που αφορούν το πρότυπο και τις µεταβλητές του. Οι εντολές αυτές είναι: Free => Καθορίζει το αν κάποια µεταβλητή δεν έχει κανένα όριο (urs) οπότε µπορεί να λάβει οποιαδήποτε πραγµατική τιµή, θετική ή αρνητική. GIN => Καθορίζει το αν κάποια µεταβλητή µπορεί να πάρει µόνο ακέραιες θετικές τιµές. ΙΝΤ => Καθορίζει το αν κάποια µεταβλητή µπορεί να πάρει µόνο τις τιµές 0 ή 1 (binary values). SLB, SUB => Καθορίζουν ένα απλό κάτω ή άνω όριο για µια µεταβλητή. QCP => Χρησιµοποιείται σε πρότυπα τετραγωνικού προγραµµατισµού για τον καθορισµό της αρχής των «πραγµατικών» µεταβλητών. TITLE => Καθορίζει τον τίτλο του προτύπου. Στην Εικόνα Λ.8 που ακολουθεί, φαίνεται η χρήση των SLB, SUB στο παράδειγµα των «κεραµοσκεπών», ώστε να καθοριστούν τα όρια των µεταβλητών: Εικόνα Λ.8: Χρήση των εντολών SUB,SLB στο πρότυπο του παραδείγµατος. 240

8 1.2. Λειτουργίες του Προγράµµατος Όλες οι λειτουργίες του προγράµµατος καλούνται είτε από το κύριο µενού είτε από το αντίστοιχο εικονίδιο αν είναι ενεργοποιηµένο. Η µπάρα του κύριου µενού και τα εικονίδια φαίνονται στην παρακάτω Εικόνα Λ.9: Εικόνα Λ9: Μπάρα κεντρικού µενού και εικονιδίων LINDO. Οι λειτουργίες αυτές αναλύονται στη συνέχεια. Όταν µια λειτουργία ενεργοποιείται και µε τη βοήθεια εικονίδιου ή / και πλήκτρου, αυτό επίσης αναφέρεται. 241

9 (α) Μενού File To µενού File περιέχει τις λειτουργίες που αφορούν το χειρισµό αρχείων της LINDO. Αναλυτικότερα: Εικόνα Λ.10: Μενού File. New (εικονίδιο, πλήκτρο F2): ηµιουργεί νέο, κενό παράθυρο εργασίας για την εισαγωγή προτύπου γραµµικού προγραµµατισµού. Open (εικονίδιο, πλήκτρο F3): Ανοίγει υπάρχον αρχείο της LINDO, το οποίο περιέχει πρότυπο γραµµικού προγραµµατισµού. Η εντολή ενεργοποιεί παράθυρο διαλόγου από το οποίο µπορεί να επιλεγεί το αρχείο, το οποίο µπορεί να έχει προέκταση (extension).ltx (αρχείο κειµένου LINDO),.lpk (αρχείο κειµένου LINDO συµπιεσµένο ώστε να καταλαµβάνει λιγότερο χώρο περίπτωση µεγάλων προτύπων) και.mps (συνήθης τύπος αρχείων προτύπων γραµµικού προγραµµατισµού που χρησιµοποιούν άλλα προγράµµατα). Όταν επιλεγεί το αρχείο, φορτώνεται στο παράθυρο εργασίας της LINDO για επεξεργασία και επίλυση. Αρχεία µε παραπάνω από χαρακτήρες δεν µπορούν να επεξεργαστούν µέσα από το παράθυρο εργασίας της LINDO. Παρόλα αυτά, επειδή πρόκειται για αρχεία ASCII, άλλα προγράµµατα των Windows όπως το Wordpad µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επεξεργασία τέτοιων µεγάλων αρχείων. 242

10 View (εικονίδιο, πλήκτρο F4): Στην περίπτωση µεγάλων προτύπων, η LINDO δίνει τη δυνατότητα προεπισκόπησης του προτύπου χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης αυτού µέσα από το περιβάλλον της. Για τον λόγο αυτόν χρησιµοποιείται η εντολή View. Το πρότυπο µπορεί παρόλα αυτά να επιλυθεί από τη LINDO. Save/Save as (εικονίδιο, πλήκτρο F5/F6): Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση ενός προτύπου που έχει εισαχθεί στο περιβάλλον εργασίας της LINDO. Η εντολή Save χρησιµοποιείται για την αποθήκευση προτύπου µε προϋπάρχον όνοµα (το οποίο αν δεν υπάρχει, ζητείται η εισαγωγή του), ενώ η εντολή Save as χρησιµοποιείται για την αποθήκευση προτύπου µε νέο όνοµα. Όταν ζητείται νέο όνοµα, εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.11). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης του προτύπου σε συγκεκριµένο υποκατάλογο και µε τύπο αρχείου.ltx,,lpk ή.mps ανάλογα µε τις ανάγκες του. Εικόνα Λ.11: Παράθυρο διαλόγου Save As Close (πλήκτρο F7): Κλείνει το ενεργό παράθυρο εργασίας. Print (εικονίδιο, πλήκτρο F8): Εκτυπώνει το ενεργό παράθυρο εργασίας ή αναφοράς. Printer Setup (πλήκτρο F9): Εµφανίζει το παράθυρο αλλαγής παραµέτρων του εκτυπωτή (π.χ. τύπος σελίδας, ποιότητα εκτύπωσης κ.λ.π.) (Εικόνα Λ.12). 243

11 Εικόνα Λ.12: Παράθυρο διαλόγου αλλαγής παραµέτρων εκτυπωτή. Log Output (πλήκτρο F10): ηµιουργεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλα τα αποτελέσµατα επίλυσης του τρέχοντος προτύπου γραµµικού προγραµµατισµού. Με την κλήση της εντολής εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.13) στο οποίο εισάγεται από τον χρήστη το όνοµα του αρχείο. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της επιλογής Echo to screen ώστε να µην εµφανίζονται αποτελέσµατα στην οθόνη ή της επιλογής Append output ώστε στο ίδιο αρχείο να αποθηκεύονται διαφορετικά διαδοχικά αποτελέσµατα µετά από αλλαγές του προτύπου (σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προηγούµενα αποτελέσµατα που είχαν καταγραφεί στο αρχείο θα σβηστούν και θα παραµείνουν µόνο τα τελευταία αποτελέσµατα). 244

12 Εικόνα Λ.13: Παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή αρχείου καταγραφής. Take commands (πλήκτρο F11): Χρησιµοποιείται για την εισαγωγή εντολών ή οµάδων εντολών και προτύπων που έχουν δηµιουργηθεί µε την χρήση συµβολικής γλώσσας προγραµµατισµού του προγράµµατος LINGO (εξέλιξη της LINDO µε δυνατότητες επίλυσης άλλων προτύπων, π.χ. προτύπων µη γραµµικού προγραµµατισµού κ.λ.π.). Basis Save (πλήκτρο Shift+F2): Αποθηκεύει τη βέλτιση λύση του ενεργού προτύπου σε αρχείο µε επέκταση.pun (αρχεία που συνεργάζονται µε άλλα προγράµµατα που χειρίζονται πρότυπα γραµµικού προγραµµατισµού αυτά τα προγράµµατα συνήθως χρησιµοποιούν αρχεία µε επέκταση.mps), µε επέκταση.fbs (αρχεία LINDO) και επέκταση.sdb (αρχεία παλαιότερων εκδόσεων της LINDO, µικρότερης σηµασίας). Ο τρόπος και οι κανόνες σύνταξης τέτοιων αρχείων ξεφεύγουν από τους σκοπούς του κειµένου αυτού. Basis Read (πλήκτρο F12): ιαβάζει αρχεία που έχουν αποθηκευτεί µε την προηγούµενη εντολή όπως και το αντίστοιχο αρχείο του προτύπου το οποίο αφορά η βέλτιστη λύση. Title (πλήκτρο Shift+F3): Εµφανίζει σε νέο παράθυρο (παράθυρο αναφοράς) τον τίτλο του προτύπου που έχει εισαχθεί από τον χρήστη. Date (πλήκτρο Shift+F4): Εµφανίζει σε νέο παράθυρο (παράθυρο αναφοράς) την τρέχουσα ηµεροµηνία. Ellapsed time (πλήκτρο Shift+F5): Εµφανίζει σε νέο παράθυρο (παράθυρο αναφοράς) τον χρόνο που απαιτήθηκε για την εύρεση βέλτιστης λύσης του τρέχοντος προτύπου. Licence: Αφορά την άδεια χρήσης του προγράµµατος. Exit (πλήκτρο Shift+F6): Τερµατίζει την εκτέλεση της LINDO. Αν το ενεργό πρότυπο δεν έχει αποθηκευτεί µετά από αλλαγές σε αυτό, 245

13 ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει αν θα αποθηκευτεί ή όχι, µε τη βοήθεια παραθύρου διαλόγου. Αν ο χρήστης επιθυµεί να αποθηκεύσει τις εντολές, ακολουθείται η διαδικασία των εντολών Save/Save as και στη συνέχεια το πρόγραµµα τερµατίζεται. Σε άλλη περίπτωση το πρόγραµµα τερµατίζεται αµέσως. (β) Μενού Edit Το µενού αυτό αφορά λειτουργίες τροποποίησης και µεταφοράς στοιχείων στα παράθυρα εργασίας και αναφορών της LINDO (Εικόνα Λ.14). Αναλυτικότερα: Εικόνα Λ.14: Μενού Edit. Undo (πλήκτρο Ctrl+Z): Αναιρεί την τελευταία ενέργεια του χρήστη. Cut (εικονίδιο πλήκτρο Ctrl+X): Αποκόπτει επιλεγµένο κείµενο από παράθυρο εργασίας ή αναφοράς. Copy (εικονίδιο πλήκτρο Ctrl+C): Αντιγράφει επιλεγµένο κείµενο από παράθυρο εργασίας ή αναφοράς. Paste (εικονίδιο πλήκτρο Ctrl+V): Επικολλά επιλεγµένο κείµενο στο παράθυρο εργασίας. Clear (πλήκτρο Del): ιαγράφει το επιλεγµένο κείµενο (η διαγραφή δεν αναιρείται από την εντολή Undo). 246

14 Find/Replace (εικονίδιο πλήκτρο Ctrl+F): Χρησιµοποιείται για την εύρεση (και αντικατάσταση αν αυτό είναι επιθυµητό) κειµένου που εισάγεται σε παράθυρο διαλόγου, στο ενεργό παράθυρο εργασίας. Εικόνα Λ.15: Παράθυρο διαλόγου Find/Replace. Η επιλογή Match Case ενεργοποιείται εφόσον επιθυµεί ο χρήστης να διακρίνει επακριβώς κεφαλαία από µικρά γράµµατα. Ο χρήστης επίσης έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει µαζικά το προς αναζήτηση /αντικατάσταση κείµενο επιλέγοντας Replace All στο παράθυρο διαλόγου. Options (πλήκτρο Alt+O): Η εντολή αυτή εµφανίζει παράθυρο διαλόγου (Eικόνα Λ.16) από το οποίο µπορούν να τροποποιηθούν παράµετροι λειτουργίας της LINDO: Εικόνα Λ.16: Παράθυρο διαλόγου Options. 247

15 Οι παράµετροι αφορούν την λειτουργία του αλγορίθµου επίλυσης προβληµάτων Ακέραιου Προγραµµατισµού (Integer Ρrogramming) τύπου Branch and Bound, παραµέτρους µορφοποίησης προτύπου και παρουσίασης αποτελεσµάτων στην οθόνη. Go To Line (πλήκτρο Ctrl + T): Χρησιµοποιείται για την µεταφορά σε συγκεκριµένη γραµµή του ενεργού παραθύρου εργασίας, στην αρχή ή το τέλος του, µέσω παραθύρου διαλόγου (Εικόνα Λ.17). Εικόνα Λ.17: Παράθυρο διαλόγου Λ.17. Paste Symbol (εικονίδιο, πλήκτρο Ctrl+P): Εµφανίζει παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.18) µέσω του οποίου εισάγονται στο ενεργό παράθυρο εργασίας, εντολές και σύµβολα που χρησιµοποιεί η LINDO. Αναλυτικότερα εµφανίζονται τρεις λίστες, µια για τις δεσµευµένες λέξεις και σύµβολα (reserved), µια για τις χρησιµοποιούµενες µεταβλητές (variables) και µια για τις σειρές που έχουν όνοµα (Rows). Εικόνα Λ.18: Παράθυρο διαλόγου Paste Symbols. 248

16 Με διπλό κλικ σε κάποια λέξη ή σύµβολο από κάθε µια από τις τρεις λίστες, αυτή εµφανίζεται στη γραµµή Paste Buffer κάτω από τις λίστες. Στη γραµµή αυτή µπορεί να προστεθεί επιπλέον κείµενο µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου. Επιλέγοντας Clear, η γραµµή αυτή µπορεί να καθαριστεί ενώ επιλέγοντας Paste µπορεί να µεταφερθεί το περιεχόµενό της στο ενεργό παράθυρο εργασίας. Select All (πλήκτρο Ctrl+A): Επιλέγει όλο το περιεχόµενο του ενεργού παραθύρου εργασίας ή αναφοράς. Clear All (εικονίδιο ): Σβήνει όλο το περιεχόµενο του ενεργού παραθύρου εργασίας ή αναφοράς. Choose New Font: Εµφανίζει παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.19) από το οποίο µπορεί να αλλαχθεί ο τύπος, η διάσταση και τα χαρακτηριστικά της χρησιµοποιούµενης γραµµατοσειράς. Εικόνα Λ.19: Παράθυρο διαλόγου Choose New Font. (γ) Μενού Solve Στο µενού αυτό περιέχονται οι βασικές λειτουργίες επίλυσης των προτύπων (Eικόνα Λ.20). 249

17 Αναλυτικότερα: Εικόνα Λ.20: Μενού Solve. Solve (εικονίδιο, πλήκτρο Ctrl+S): Η εντολή αυτή επιλύει το πρότυπο που βρίσκεται στο ενεργό παράθυρο εργασίας. Πραγµατοποιείται η επίλυση οπότε εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.21) στο οποίο δίνονται γενικά στοιχεία για τη λύση του προτύπου (παράθυρο κατάστασης) και παράθυρο αναφοράς στο οποίο δίνεται η αναλυτική επίλυση του προτύπου (το ένα παράθυρο µπορεί να επικαλύπτει το άλλο). Στο παράθυρο κατάστασης φαίνεται η κατάσταση επίλυσης του προτύπου (Status), το οποίο µπορεί να έχει βέλτιστη λύση (Optimal), να είναι µη φραγµένο (Unbounded) ή να µην έχει βέλτιση λύση (Infeasible). Επίσης φαίνεται ο αριθµός των επαναλήψεων (Iterations), σε ποια επανάληψη υπήρξε αδυναµία εύρεσης βέλτιστης λύσης αν υπήρξε (Infeasibility), η βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης (Objective), στοιχεία επίλυσης αν το πρόβληµα αφορούσε ακέραιο προγραµµατισµό (Best IP, IP Bound, Branches) και ο χρόνος επίλυσης (Εlapsed Time). Επίσης, δίνεται η συχνότητα ανανέωσης του παραθύρου διαλόγου (Update Interval). Εικόνα Λ.21: Παράθυρο κατάστασης. 250

18 Το παράθυρο αναφοράς περιέχει τα αποτελέσµατα της επίλυσης και θα αναλυθεί στη συνέχεια. Στη συνέχεια εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.22) το οποίο ζητά από τον χρήστη αν επιθυµεί ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) στο πρότυπο. Εικόνα Λ.22: Παράθυρο διαλόγου για την πραγµατοποίηση ή όχι ανάλυσης ευαισθησίας. Αν ο χρήστης επιλέξει την πραγµατοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας, εµφανίζεται παράθυρο µε τα αποτελέσµατα αυτής (αναλύεται στη συνέχεια), αλλιώς η επίλυση τερµατίζεται. Compile Model (πλήκτρο Ctrl+E): Η εντολή αυτή πραγµατοποιεί έλεγχο στη σύνταξη του προτύπου. Αν βρεθεί σφάλµα στο πρότυπο, η διαδικασία τερµατίζεται και ο κέρσορας τοποθετείται στη γραµµή του προτύπου όπου υπάρχει αυτό, στο παράθυρο εργασίας. Debug (πλήκτρο Ctrl+D): Eξετάζει αν το πρότυπο δεν έχει βέλτιστη λύση και είναι είτε µη φραγµένο, είναι αδύνατη η εύρεση βέλτιστης λύσης. Αν το πρότυπο είναι µη φραγµένο, εντοπίζονται περιορισµοί που αν δεν συµπεριληφθούν υπάρχει βέλτιστη λύση (SUFFICIENT SET (ROWS)) και περιορισµοί που δεν πρέπει να συµπεριληφθούν ώστε το πρότυπο να έχει βέλτιστη λύση. Αν το πρότυπο δεν δύναται να έχει βέλτιστη λύση, εντοπίζονται µεταβλητές που είναι υπαίτιες για την αδυναµία αυτή (SUFFICIENT SET (COLS)) και σύνολα µεταβλητών που πρέπει να ελεγχθούν ώστε να αντιµετωπιστεί η ανυπαρξία βέλτιστης λύσης (NECESSARY SET (COLS)). Pivot (πλήκτρο Ctrl+N): Αποδίδει σε παράθυρο αναφοράς (παράθυρο αναφοράς Tableau) τους ενδιάµεσους πίνακες (Tableau) της µεθόδου SIMPLEX που χρησιµοποιούνται για την επίλυση του προτύπου. Με τη βοήθεια παραθύρου διαλόγου (Εικόνα Λ.23) επιλέγεται αν οι µεταβλητές που θα εισέρχονται στη βάση (επιλογή Variable Selection ) και αυτές που θα εξέρχονται από αυτή (επιλογή Row Selection ) για την παραγωγή των νέων πινάκων SIMPLEX θα επιλέγονται από τη LINDO (επιλογή LINDO s ) ή από τον χρήστη (Επιλογή Use Mine ). Μετά την ολοκλήρωση της εντολής, όπως και στην εντολή Solve, εµφανίζεται παράθυρο κατάστασης (όπου εµφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση όπως αριθµός επανάληψης, όχι βέλτιστη λύση κ.λ.π.), ενώ σε παράθυρο αναφοράς φαίνεται η αλλαγή στη βάση. 251

19 Εικόνα Λ.23: Παράθυρο διαλόγου εντολής Pivot. Preemptive Goal (πλήκτρο Ctrl+G): Χρησιµοποιείται για να οριστούν περισσότερες από µια αντικειµενικές συναρτήσεις στο πρότυπο και η σειρά προτεραιότητας αυτών. (δ) Μενού Reports Στο µενού περιέχονται οι εντολές που αποδίδουν τις διάφορες αναφορές που παράγει η LINDO σε παράθυρα για το πρότυπο που βρίσκεται στο ενεργό παράθυρο εργασίας (Εικόνα Λ.24). Αναλυτικότερα: Εικόνα Λ.24: Μενού Reports. Solution (εικονίδιο, πλήκτρο Alt+0): Εµφανίζει την αναφορά επίλυσης του προτύπου, που αποτελεί τµήµα των αποτελεσµάτων της διαδικασίας επίλυσης. Η αναφορά αυτή χωρίζεται σε τρία τµήµατα: (i)τιµές αντικειµενικής συνάρτησης: Βέλτιστη τιµή αντικειµενικής συνάρτησης (ή αδυναµία εύρεσης βέλτιστης λύσης ή µη φραγµένο πρότυπο) και βήµα του αλγόριθµου επίλυσης όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία επίλυσης. 252

20 (ii)τιµές µεταβλητών: Βέλτιστες τιµές µεταβλητών και οριακό (ή ευκαιριακό) κόστος (REDUCED COST) για κάθε µία από αυτές. (iii) Τιµές Περιορισµών: Τιµές τεχνητών µεταβλητών (SLACK VARIABLES) και δυαδικές τιµές (DUAL PRICES). Μέσω παραθύρου διαλόγου (Εικόνα Λ.25) είναι δυνατή η επιλογή της εµφάνισης µόνο των µη µηδενικών τιµών των αποτελεσµάτων. Εικόνα Λ.25: Παράθυρο διαλόγου για την επιλογή εµφάνισης όλων ή των µη µηδενικών τιµών της επίλυσης. Αντικειµενική Συνάρτηση Μεταβλητές Περιορισµοί Εικόνα Λ.26: Παράθυρο αναφοράς επίλυσης του Παραδείγµατος Κεραµοσκεπών. Για παράδειγµα, στην Εικόνα Λ.26 φαίνεται η επίλυση του παραδείγµατός µας. Η βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης είναι µονάδες και προκύπτει για τιµές των µεταβλητών x 1 =300, x 2 =600 και x 3 =600. Για τον 1 ο περιορισµό (Row 2) το πλεόνασµα είναι , για τον 3 ο 0 (Row 4), για τον 4 ο (Row 5) 500 κ.λ.π. Αντίστοιχα 253

21 συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν από τις δυαδικές τιµές κ.λ.π. Άρα το βέλτιστο σύνολο των τ.µ. κεραµοσκεπής που είναι συµφέρον να κατασκευαστεί είναι τ.µ., τα οποία θα καταµεριστούν σε 300 τ.µ. στον πρώτο εργολάβο, σε 600 τ.µ. στον δεύτερο εργολάβο και σε 600 τ.µ. στον τρίτο εργολάβο. Range (πλήκτρο Alt+2): Εµφανίζει την αναφορά της ανάλυσης ευαισθησίας στο πρότυπο (Εικόνα Λ.27). Η αναφορά αυτή περιέχει το δυνατό εύρος µεταβολής κάθε συντελεστή της αντικειµενικής συνάρτησης όπως και το δυνατό εύρος µεταβολής του δεξιού µέλους κάθε περιορισµού (rhs), ώστε η βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης να παραµένει η ίδια (ή αλλιώς να µην αλλάζει η βάση). Η αναφορά χωρίζεται σε δύο τµήµατα: i. Εύρος συντελεστών αντικειµενικής συνάρτησης, για το οποίο η βέλτιστη τιµή παραµένει αµετάβλητη. ii. Εύρος δεξιών µελών περιορισµών, για το οποίο η βέλτιστη τιµή παραµένει αµετάβλητη. Εικόνα Λ.27: Παράθυρο αναφοράς ανάλυσης ευαισθησίας. Λόγου χάρη, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές των µεταβλητών στην αντικειµενική συνάρτηση του δοσµένου παραδείγµατος συνάγονται τα εξής: Ο συντελεστής της µεταβλητής x1 δεν µπορεί να αυξηθεί καθόλου, ενώ µπορεί να µειωθεί απεριόριστα. 254

22 Ο συντελεστής της µεταβλητής x2 δεν µπορεί να µειωθεί ούτε να αυξηθεί καθόλου. Ο συντελεστής της µεταβλητής x3 δεν µπορεί να µειωθεί καθόλου, ενώ µπορεί να αυξηθεί απεριόριστα. ηλαδή, ο πρώτος και ο δεύτερος εργολάβος δεν είναι αποδεκτό να αυξήσουν τις τιµές τους, ενώ ο τρίτος εργολάβος κάνει την καλύτερη προσφορά τιµής που ο ίδιος δύναται. Σε ό,τι αφορά τα δεξιά µέλη των περιορισµών: Στον 1 ο περιορισµό, η βέλτιστη λύση θα παραµείνει η ίδια για απεριόριστη αύξηση και για µείωση µονάδων, δηλαδή το κονδύλι για την κατασκευή των κεραµοσκεπών µπορεί να µειωθεί κατά µονάδες. Στον 2 ο περιορισµό η βέλτιστη λύση θα παραµείνει η ίδια για αύξηση 300 µονάδων και για µείωση µονάδων. ηλαδή, αν η Ταξιαρχία αυξήσει µέχρι 300 τ.µ. διαθέσιµη συνολική επιφάνεια τ.µ. κεραµοσκεπής προς κατασκευή, θα επιτύχει την κατασκευή το πολύ 1500 τ.µ. κεραµοσκεπών ενώ για µείωση µέχρι τ.µ., θα κατασκευαστεί το σύνολο των κεραµοσκεπών. Ανάλογα συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν και από τους υπόλοιπους περιορισµούς. Σηµείωση: Οι αναφορές της LINDO αποδίδουν σε κάθε περιορισµό ως αύξοντα αριθµό, αυτόν του προτύπου αυξηµένο κατά µία µονάδα, δηλαδή ο 1 ος περιορισµός έχει αύξοντα αριθµό 2 (Row 2), o ο 2 ος περιορισµός έχει αύξοντα αριθµό 3 (Row 3) κ.λ.π. Parametrics (πλήκτρο Alt+2). Με την χρήση αυτής της εντολής πραγµατοποιείται παραµετρική ανάλυση για τα δεξιά µέλη των περιορισµών του προτύπου. Με την κλήση της εντολής αυτής εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.28). Εκεί περιέχεται λίστα µε τους αύξοντες αριθµούς των περιορισµών (2,3,...), επιλογές εµφάνισης της παραµετρικής ανάλυσης σε γράφηµα 2 ή τριών διαστάσεων (Εικόνα Λ.29) ή σε αναφορά κειµένου (Εικόνα Λ.30) όπως και τµήµα για την εισαγωγή νέας τιµής του δεξιού µέλους του περιορισµού για την πραγµατοποίηση της παραµετρικής ανάλυσης. Ο χρήστης επιλέγει τον περιορισµό που επιθυµεί από τη λίστα µε κλικ σε αυτόν, εισάγει τη νέα τιµή του δεξιού µέλους αυτού και επιλέγει τη µέθοδο παρουσίασης (γράφηµα, αναφορά κ.λ.π.). Επιλέγοντας ΟΚ πραγµατοποιείται η παραµετρική ανάλυση και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. 255

23 Εικόνα Λ.28: Παράθυρο διαλόγου επιλογής περιορισµού για παραµετρική ανάλυση. Εξετάζοντας λόγου χάρη το παράδειγµα των κεραµοσκεπών, αλλαγή του δεξιού µέλους στον 1 ο περιορισµό σε (δηλαδή µείωση του προϋπολογισµού στο 50% του αρχικού), αλλάζει δραµατικά τη βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης προς µικρότερες τιµές τ.µ. επιφανείας. Η αλλαγή αυτή ξεκινά, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα της Εικόνας Λ.29, σε προϋπολογισµό κάτω των µονάδων, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση ευαισθησίας. Εικόνα Λ.29: Παράθυρο γραφικής απεικόνισης παραµετρικής ανάλυσης για το Παράδειγµα Κεραµοσκεπών. 256

24 Εικόνα Λ.30: Παράθυρο αναφοράς της παραµετρικής ανάλυσης για το Παράδειγµα Κεραµοσκεπών. Στο παράθυρο αναφοράς παρουσιάζονται συνοπτικά πληροφορίες για τους πίνακες SIMPLEX που προέκυψαν ως αποτέλεσµα της παραµετρικής ανάλυσης (µεταβλητές που εισήλθαν στη βάση και εξήλθαν από αυτή, δυαδικές τιµές πριν από τον κάθε νέο πίνακα SIMPLEX, τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης) για διάφορες τιµές του δεξιού µέλους του 1 ου περιορισµού από την αρχική τιµή των µονάδων µέχρι τη νέα τιµή των µονάδων. Statistics (πλήκτρο Alt+3): Με την εντολή αυτή αποδίδεται αναφορά µε χαρακτηριστικά του προτύπου (Εικόνα Λ.31). Εικόνα Λ.31: Παράθυρο αναφοράς των χαρακτηριστικών του προτύπου για το Παράδειγµα Κεραµοσκεπών. Στην 1 η γραµµή εµφανίζεται ο αριθµός γραµµών (ROWS= ), µεταβλητών (VARS= ), ακέραιων µεταβλητών (INTEGER VARS= ) (σε παρένθεση ο αριθµός των ακέραιων µεταβλητών που παίρνουν τιµές 0,1 ( =0/1) ) και ο αριθµός τετραγωνικών περιορισµών (αν πρόκειται για τέτοιο πρόβληµα) (QSP= ). Στη 2 η γραµµή εµφανίζεται ο αριθµός των µη µηδενικών συντελεστών του προτύπου (NONZEROS= ), των µη µηδενικών συντελεστών των περιορισµών του προτύπου (CONSTRAINT NONZ= ) (σε παρένθεση ο 257

25 αριθµός των συντελεστών που είναι ίσοι µε ±1 ( =+-1) ) και η πυκνότητα του προτύπου (DENSITY= ) που προκύπτει από τη σχέση: Πλήθος µη µηδενικών συντελεστών Πλήθος γραµµών ( Πλήθος στηλών + 1 ) Στην 3 η γραµµή εµφανίζεται η απόλυτη τιµή της µεγαλύτερης και της µικρότερης τιµής των παραµέτρων του προτύπου. Στην 4 η γραµµή εµφανίζεται το είδος βελτιστοποίησης (MAX, MIN), και το πλήθος των περιορισµών =,,. Στην 5 η γραµµή εµφανίζονται ο αριθµός στηλών του προτύπου µε έναν µόνο µη µηδενικό συντελεστή (SINGLE COLS= ) και ο αριθµός των πλεοναζόντων στηλών του προτύπου (REDUNDUNT COLS=...). Peruse (εικονίδιο, πλήκτρο Alt+4): Με την εντολή αυτή µπορεί ο χρήστης να εξετάσει αναλυτικότερα τη δοµή ή τη λύση ενός προτύπου, το οποίο έχει ήδη επιλυθεί. Με την κλήση της εντολής εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της παρακάτω εικόνας: Επιλογή µεταβλητής/περιορισµού Επιλογή είδους αναφοράς Στοιχεία προς Εµφάνιση Επιλογή Χαρακτηριστικών Γραφήµατος Εισαγωγή φίλτρου Εικόνα Λ.32: Παράθυρο διαλόγου για την εντολή Peruse. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τις µεταβλητές (επιλογή Orientation=>Columns) ή τους περιορισµούς (επιλογή Orientation=>Rows). 258

26 Επίσης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα προς εµφάνιση στοιχεία (επιλογές View Items), τα οποία είναι: Name (n): Όνοµα µεταβλητής /περιορισµού. Primal (p): Τιµή µεταβλητής /Περιθώρια τιµή του περιορισµού. Dual (d): Οριακό κόστος µεταβλητής / υαδική τιµή περιορισµού. Rim (r): Συντελεστής µεταβλητής στην αντικειµενική συνάρτηση /τιµή δεξιού µέλους περιορισµού. Upper Bound (u): Άνω όριο τιµής µεταβλητής / - Lower Bound (i): Κάτω όριο τιµής µεταβλητής / - Type (t): Τύπος µεταβλητής (πραγµατική, ακέραια, κ.λ.π.) / Τύπος περιορισµού (ανισότητα, ισότητα). Nonzeros (z): Πλήθος µη µηδενικών στοιχείων ανά στήλη / Πλήθος µη µηδενικών στοιχείων ανά γραµµή. Στην θέση εισαγωγής µε υπέρτιτλο Condition, µπορεί ο χρήστης να εισάγει κάποιο φίλτρο για τα παραπάνω, µε τη βοήθεια των συµβόλων στις παρενθέσεις που αναγράφονται δίπλα στα ονόµατα που προαναφέρθηκαν (π.χ. p για Primal, d για Dual κ.λ.π.). Λόγου χάρη, ένας περιορισµός θα ήταν p>0. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µπορούν να δοθούν σε κείµενο (επιλογή Report Types => Text, Εικόνα Λ34), σε γράφηµα (επιλογή Report Types => Graph, Εικόνα Λ.33) ή και στα δύο. Επίσης είναι δυνατή η επιλογή του τύπου του γραφήµατος (επιλογή Graphics Format=>Area (περιοχή), Line (γραµµή), Point (σηµείο), Bar (ράβδοι), Pie (Πίτα)) και το αν αυτό θα είναι δυσδιάσταστο (επιλογή Graph Type=>2D) ή τρισδιάστατο (επιλογή Graph Type=>3D). Το κείµενο της αναφοράς µπορεί να τυπωθεί µε υπέρτιτλους σε κάθε στήλη (επιλογή Text Report Format => Include Headers), µε τα στοιχεία διαχωριζόµενα µε κόµµα (επιλογή Text Report Format => Comma Delimited). Παράδειγµα τέτοιου γραφήµατος όπου φαίνονται οι τιµές των µεταβλητών φαίνεται στην παρακάτω Eικόνα Λ.33: 259

27 Εικόνα Λ.33: Γράφηµα που κατασκευάζεται από την εντολή Peruse. Υπέρτιτλος (Header) Comma Delimited Εικόνα Λ.34: Παράθυρο αναφοράς που εξάγεται από την εντολή Peruse για το παράδειγµα κεραµοσκεπών. Η εντολή PERUSE έχει τη δυνατότητα της εξέτασης στοιχείων του προτύπου παραστατικά µε τη βοήθεια γραφηµάτων και σε βάθος. Picture (πλήκτρο Alt+5): Με την εντολή αυτή εµφανίζεται το πρότυπο, που βρίσκεται στο ενεργό παράθυρο εργασίας, σε µορφή πίνακα. Στον πίνακα φαίνονται µόνο οι τιµές των µη µηδενικών παραµέτρων. Εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου (Εικόνα Λ.35) από το οποίο ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το αν θα εµφανιστεί σε παράθυρο γραφικών (Εικόνα Λ.36) ή σε παράθυρο αναφοράς υπό µορφή κειµένου (Εικόνα Λ.37) ή αν θα υπάρξει αναδιάταξη του πίνακα (permutation) ώστε οι µεταβλητές να τοποθετηθούν σε τριγωνική µορφή (lower triangular) κ.λ.π.: 260

28 Εικόνα Λ.35: Παράθυρο διαλόγου επιλογής τρόπου παρουσίασης προτύπου σε πίνακα. Εικόνα Λ.36: Γραφική απεικόνιση του προτύπου του Παραδείγµατος Κεραµοσκεπών σε πίνακα. 261

29 Εικόνα Λ.37: Aπεικόνιση σε παράθυρο αναφοράς (κείµενο) του προτύπου του παραδείγµατος Κεραµοσκεπών σε πίνακα. Basis Picture (πλήκτρο Alt+5): Εµφανίζει εικόνα της τρέχουσας βάσης της µεθόδου Simplex (Εικόνα Λ.38) χρησιµοποιώντας µόνο τα πρόσηµα των συντελεστών (µόνο συντελεστές µικρότεροι του 10 αν είναι ακέραιοι εµφανίζονται επακριβώς). Η τρέχουσα βάση έχει αναδιαταχθεί. Εικόνα Λ.38: Παράθυρο αναφοράς εντολής Basis Picture. Tableau (πλήκτρο Alt+7): Συνδυάζεται µε την εντολή Solution=>Pivot. Σε κάθε εκτέλεση της εντολής εµφανίζει τους ενδιάµεσους πίνακες (Tableu) του αλγόριθµου Simplex (Εικόνα Λ.39): 262

30 Εικόνα Λ.39: Παράθυρο αναφοράς ενδιάµεσου πίνακα SIMPLEX για το Παράδειγµα Κεραµοσκεπών. Formulation (πλήκτρο Αlt+8): Eµφανίζει όλο το πρότυπο του παραθύρου εργασίας ή τµήµα του. Με τη βοήθεια παραθύρου διαλόγου (Εικόνα Λ.40) επιλέγεται το τµήµα που θα εµφανιστεί σε παράθυρο αναφοράς (Εικόνα Λ.41). Επιλογή αρχικής και τελικής γραµµής προς εµφάνιση Εικόνα Λ.40: Παράθυρο διαλόγου επιλογής γραµµών προτύπου προς εµφάνιση της εντολής Formulation. 263

31 Εικόνα Λ.41: Παράθυρο αναφοράς όπου φαίνεται το πρότυπο του Παραδείγµατος Κεραµοσκεπών. Show Column (πλήκτρο Alt+9): Εµφανίζει πληροφορίες για κάθε µία από τις µεταβλητές του προτύπου, µέσω ενός παραθύρου διαλόγου (Εικόνα Λ.41), στο παράθυρο αναφοράς (Λ.42). Εικόνα Λ.40: Παράθυρο διαλόγου για την επιλογή µεταβλητής στην εντολή Show Column. 264

32 Εικόνα Λ.41: Παράθυρο αναφοράς µε πληροφορίες για µεταβλητή στην εντολή Show Column για το Παράδειγµα Κεραµοσκεπών. Positive Definite: Εντολή ελέγχου ύπαρξης λύσης σε πρότυπα τετραγωνικού προγραµµατισµού. (δ) Μενού Windows Περιέχει εντολές για την διάταξη των παραθύρων εργασίας και αναφορών της LINDO (Εικόνα Λ.42): Εικόνα Λ.42: Μενού Window. Open Command Window (πλήκτρο Alt+C): Εµφανίζει παράθυρο όπου µπορούν να δηµιουργηθούν οµάδες εντολών για τη λύση ενός προβλήµατος. Συνεργάζεται µε την εντολή File=>Take Commands και χρησιµοποιεί την συµβολική γλώσσα του προγράµµατος LINGO. Open Status Window: Εµφανίζει παράθυρο κατάστασης για το ενεργό πρότυπο. Send to Back (εικονίδιο, πλήκτρο Ctrl+B): Τοποθετεί το τρέχον ανοικτό παράθυρο εργασίας ή αναφοράς πίσω από όλα τα άλλα ανοικτά παράθυρα εργασίας ή αναφοράς. 265

Σκοπός κεφαλαίου. Παρουσίαση της µεθόδου SOLVER και αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας.

Σκοπός κεφαλαίου. Παρουσίαση της µεθόδου SOLVER και αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας. Το πρόγραµµα λογιστικών φύλλων (spreadsheet) Microsoft Excel ενσωµατώνει ρουτίνα επίλυσης προτύπων γραµµικού προγραµµατισµού. Η ρουτίνα ονοµάζεται Solver και χρησιµοποιεί το λογιστικό φύλλο του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΗΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΘΕΩΡΙΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επεξεργαστής (CPU) : (ταχύτητα, εταιρία, μοντέλο, πυρήνες) Windows XP : (ταχύτητα, εταιρία, μοντέλο) : Πηγαίνουμε Έναρξη / Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη Τερματισμός του MatLab

Έναρξη Τερματισμός του MatLab Σύντομος Οδηγός MATLAB Β. Χ. Μούσας 1/6 Έναρξη Τερματισμός του MatLab Η έναρξη της λειτουργίας του MatLab εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα. Στα συστήματα UNIX πληκτρολογούμε στη προτροπή του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων Το πρόγραμμα Origin Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων To πρόγραμμα Origin (OriginPro 7.5) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο γραφικής αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων. Είναι γρήγορο,

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B:

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα floppy disk Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα σκληρού δίσκου Οι χρήστες σκληρού δίσκου θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα directory με το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1ο Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13 1.1 Εισαγωγή...13 1.2 Το περιβάλλον εργασίας...13 1.2.1 Κουμπί του Microsoft Office...15 1.2.2 Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 http://www.actuar.aegean.gr/ Webmail

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κεφάλαιο 2 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κεφάλαιο 2 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 2 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού 1 Μεταξύ δύο περιορισμών, ο ένας πρέπει να ισχύει Έστω ότι για την κατασκευή ενός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (hr) στο. Στάδιο Α Στάδιο Β (ανά) τρακτέρ 10 20 (ανά) γερανό 15 10

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (hr) στο. Στάδιο Α Στάδιο Β (ανά) τρακτέρ 10 20 (ανά) γερανό 15 10 2. Βασικές Έννοιες Γραμμικού Προγραμματισμού 89 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.10 Η TRACPRO, γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία, προσπαθεί να εντοπίσει το εβδομαδιαίο σχέδιο παραγωγής τρακτέρ και γερανών με τα μεγαλύτερα κέρδη:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 12 η Αναζήτηση/Ταξινόμηση Πίνακα Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές Βιομηχανικοί Ελεγκτές Σημειώσεις Εργαστηρίου Έλεγχος Στάθμης Δοχείου με P.I.D. Ελεγκτή Περιεχόμενα 1. Τρόπος Εισαγωγής στο πρόγραμμα εξομοίωσης. 2. Τρόπος λειτουργίας εξομοιωτή. 3. Αναγνώριση ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα