15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003021130 2015-09-07"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: url: 15PROC Χανιά, 31/08/2015 Αρ. Πρωτ ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χανίων Με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Προϋ ολογισµός : ,42 (συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Ηµεροµηνία ιεξαγωγής: 25/09/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

2 Περιεχόμενα Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας- Αντικείµενο Προµήθειας...5 Συµβατικά Τεύχη...6 Επιτροπή ιαγωνισµού Πληροφορίες...6 Τόπος και Χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού...7 εκτοί στον ιαγωνισµό...7 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών...7 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών...8 ικαιολογητικά Συµµετοχής - Περιεχόµενο Προσφορών...10 Προσφορές Μειοδοτών- Τιµές Προσφορών...13 Εγγυήσεις...14 Ισχύς Προσφορών...15 Αποσφράγιση προσφορών...16 Αξιολόγηση προσφορών...16 Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού...17 Συνέχιση του διαγωνισµού...17 Ανακοίνωση Κατακύρωσης...17 Σύµβαση...18 Παραλαβή των προς προµήθεια ειδών...19 Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης...20 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση...21 Απόρριψη συµβατικών υλικών αντικατάσταση...22 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου...23 Εγγυήσεις ποιότητας...23 Τρόπος Πληρωµής...24 ιάθεση Τευχών -Κανόνες ηµοσιότητας της ιακήρυξης- απάνες

3 Έχοντας υ όψη: Ο Αντιδήµαρχος Χανίων 1. Την υ αριθµό Κ1_03_07/ σύµβαση χρηµατοδότησης της ράξης µε τίτλο: «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής για την Πληρωµή Χρήσης και ιαχείριση ηµόσιων Πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)», µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρω αϊκή Εδαφική Συνεργασία» και αφετέρου του ε ικεφαλής εταίρου της ράξης, Τεχνολογικού Πανε ιστήµιου Κύ ρου. 2. Το α ό (Α.Π / ) Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ του ε ικεφαλής εταίρου, Τεχνολογικό Πανε ιστήµιο Κύ ρου και των λοι ών εταίρων (Πολυτεχνείο Κρήτης, ήµο Χανίων και ήµο Λευκωσίας) του έργου «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή Χρήσης και ιαχείριση ηµόσιων Πάρκινγκ (Η- ΠΑΡΚ) 3. Την Υ ουργική Α όφαση (ΦΕΚ 185/Β/ ) ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ. 4. Το ΦΕΚ 550/Β/ : ιόρθωση σφαλµάτων στην Υ ουργική Α όφαση 11389/ του Υ ουργείου Εσωτερικών. 5. Το Ν. 4281/2014 " Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις" και ό ως αυτός ισχύει. 6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων", ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο ο οίος θεσ ίστηκε ρος εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/ Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 ερί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο Την Υ.Α /ΕΥΘΥ 521/ «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και µεταγενέστερες τρο ο οιήσεις αυτής. 11. Το N.3463/2006 «Nέος ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 12. Το N.3852/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 13. Την υ αρ Π1/3305/ α όφαση του Υ ουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) "Σύναψη, Εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ροµηθειών και εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( αρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95". 14. Το Νόµο 4024/2011, Άρθρο 26, ερί σύστασης ε ιτρο ής αραλαβής ροµηθειών. 15. Την υ αριθµ. 519/2015 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χανίων µε την ο οία εγκρίθηκε η διενέργεια ροµήθειας εξο λισµού. 2

4 16. Την αριθµ. 114/2015 (Α Α: Ω ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων και τις σχετικές τρο ο οιήσεις αυτής, 231/2015 (Α Α: Ω113ΩΗ5 Ν35) υ αριθµ.359/2015 (Α Α: 7ΜΞΘΩΗ5-ΞΞ0) ερί ορισµού ε ιτρο ής διενέργειας διαγωνισµών ροµηθειών και αξιολόγησης α οτελεσµάτων των διαγωνισµών των ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ήµου Χανίων για το έτος Το µε αρ /2014 έγγραφο της /νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών µε θέµα την ενηµέρωση του µη α οτελέσµατος ε ιλογής αναδόχου έ ειτα α ό διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης για τα είδη της Οµάδας 1,3,4,5 και 6 του Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού του έργου (Η-ΠΑΡΚ), Οµάδες 4.4 και Την υ αριθµ. 571/2015 Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων µε την ο οία εγκρίθηκε η διάθεση ίστωσης, το σχέδιο των όρων του διαγωνισµού, καθώς και οι τεχνικές ροδιαγραφές. 19. Την υ αριθµό 655/2015 Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων µε την ο οία εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι του διαγωνισµού, καθώς και των τεχνικών ροδιαγραφών. 20. Την υ αριθµ. Α-424/2015, ρόταση ανάληψης υ οχρέωσης για τη δέσµευση οσού ,87 Ευρώ, του ροϋ ολογισµού έτους 2015, Κ.Α. Εξόδων «Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύ ρου µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» 21. Η ράξη συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης, 22. Το υ αριθµ /2015 έγγραφο (µέσω ) της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας µε την ο οία εγκρίνεται η χρονική αράταση υλο οίηση της ράξης χωρίς αλλαγή των τεχνικών ροδιαγραφών (µείωσης του φυσικού αντικειµένου) έ ειτα α ό τη µε αρ. ρωτ /2015 εισήγηση του ήµου Χανίων. 23. Την υ αριθµ. 894/2013 Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων µε θέµα τη εν µέρει κατακύρωση διαγωνισµού: «Προµήθεια Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού» στα λαίσια υλο οίησης του έργου: Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή Χρήσης και ιαχείριση ηµόσιων Πάρκινγκ», ε ανα ροκήρυξη οµάδων 1,3,4,5 και 6. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηµόσιο ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχων για την ροµήθεια «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης & ικτυακού Εξο λισµού» οσού ,99 Ευρώ λέον Φ.Π.Α. 23% οσού 6.058,43 Ευρώ και συνολικού ροϋ ολογισµού ,42 Ευρώ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, για την εκτέλεση των ενεργειών: 4.4: Ολοκλήρωση Εξο λισµού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης 4.5: Ολοκλήρωση ικτυακού Εξο λισµού του έργου µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή χρήσης και ιαχείριση 3

5 ηµόσιων Παρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο οίο εγκρίθηκε µε την υ αριθµό /Υ 1963/ α όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ ρος » και εµ εριέχεται στην α ό και µε κωδικό Κ1_03_07 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου "Ευρω αϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Τεχνολογικού Πανε ιστηµίου Κύ ρου, κύριου ικαιούχου του έργου, της ράξης µε τίτλο «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή χρήσης και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» και ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» η ο οία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύ ρος και την α ό , συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ του Ε ικεφαλής Εταίρου και των λοι ών Εταίρων του έργου. 4

6 ΑΡΘΡΟ 1 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας- Αντικείμενο Προμήθειας 1. Η ροµήθεια «Προµήθεια Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού» ροϋ ολογίσθηκε στο οσό των ,99 ευρώ και ε ι λέον Φ.Π.Α. 23% 6.058,43 ευρώ, δηλαδή σύνολο ,42 ευρώ. Η ροµήθεια του εξο λισµού α οτελείται α ό έντε (5) οµάδες, ό ως αυτές αρουσιάζονται αναλυτικά στο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών» της αρούσης διακήρυξης και αναφέρονται συνο τικά στον αρακάτω ίνακα: Οµάδα Τίτλος Περιγραφή Οµάδας CPV Σύνολο µε ΦΠΑ ΟΜΑ Α 1 Εξο λισµός ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης ,22 ΟΜΑ Α 3 Εξο λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων 5.485, ΟΜΑ Α 4 Εξο λισµός Ενηµέρωσης οδηγών 6.888,00 ΟΜΑ Α 5 Εξο λισµός Κεντρικής ιαχείρισης Συστήµατος 7.011,00 ΟΜΑ Α 6 Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές 1.328,40 Σύνολο ,42 Η δα άνη της ροµήθειας θα συγχρηµατοδοτηθεί α ό όρους του Ευρω αϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανά τυξης (ΕΤΠΑ) και α ό Εθνικούς Πόρους, µέσω του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Κύ ρου », (300989/Υ 1963/ Α όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ ρος ») και θα διατεθούν α ό το Π..Ε. Η σχετική δα άνη ροβλέ εται στον ροϋ ολογισµό του ήµου Χανίων, µε Κ.Α.Ε του ροϋ ολογισµού εξόδων του οικ. έτους 2015 του ήµου Χανίων. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες ροσφορές, ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής ιαγωνισµού η ο οία συνεστήθη µε την υ αριθµό 114/2015 Α όφασης Οικονοµικής Ε ιτρο ής ό ως έχει αυτή τρο ο οιηθεί και ισχύει, για την Προµήθεια Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού ου αναφέρονται στο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών». Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριότερων εριφερειακών ανισορρο ιών µέσω της υ οστήριξης της ανα τυξιακής και διαρθρωτικής ροσαρµογής των εριφερειακών οικονοµιών, συµ εριλαµβανοµένης της µετατρο ής των βιοµηχανικών εριφερειών ου αρακµάζουν και των εριφερειών ου υστερούν, και µέσω της υ οστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και δια εριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρό ο αυτόν το ΕΤΠΑ υλο οιεί τις ροτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων α ασχόλησης, και 5

7 εξασφάλισης βιώσιµης ανά τυξης. ΑΡΘΡΟ 2 Συμβατικά Τεύχη Τα τεύχη διαγωνισµού τα ο οία α οτελούν και συµβατικά τεύχη της ροµήθειας είναι τα εξής: α) Αναλυτική ιακήρυξη β) Παράρτηµα Α -Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών γ) Παράρτηµα Β Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς δ) Παράρτηµα Γ Φύλλα Συµµόρφωσης ΑΡΘΡΟ 3 Επιτροπή Διαγωνισμού Πληροφορίες Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και αξιολόγησης ιαγωνισµού έχει οριστεί µε την αριθµ.114/2015 (Α Α: Ω ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων και τις σχετικές τρο ο οιήσεις αυτής, 231/2015 (Α Α: Ω113ΩΗ5 Ν35) υ αριθµ.359/2015 (Α Α: 7ΜΞΘΩΗ5- ΞΞ0) και α οτελείται α ό τους αρακάτω υ αλλήλους: [1] κο Μαυροµµάτη Σοφοκλής, Πρόεδρο της Ε ιτρο ής, ΠΕ Μηχανολόγος µε Ανα ληρωτή Πρόεδρο τον Ατσαλάκη Αντώνη ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [2] κο Πολεµαρχάκη ηµήτριο, Ε ιοικητικού, Μέλος της Ε ιτρο ής ιενέργειας του ιαγωνισµού µε Ανα ληρωτή τον Χατζηγιάννη Αθανάσιο, ΠΕ6 Το ογράφων Μηχανικών [3] κα Βαρανάκη Αικατερίνη, ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόµων µε Ανα ληρώτρια τη ρακακάκη Γεωργία, Ε38 Χειριστών Η/Υ Η αρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα αραρτήµατα, ου α οτελούν ανα όσ αστα µέρη αυτής διατίθεται στην ε ίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του ήµου Χανίων, ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της αρούσας δίδονται α ό την αρµόδια υ ηρεσία. Οι συµ ληρωµατικές διευκρινίσεις ληροφορίες γίνονται και γνωστο οιούνται α ό τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υ ηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες ριν α ό την εκ νοή της ροθεσµίας ου έχει ορισθεί για την αραλαβή των ροσφορών. Οι Υ οψήφιοι δεν δικαιούνται να ε ικαλούνται α αντήσεις ροφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 6

8 ΑΡΘΡΟ 4 Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ήµου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ στις ηµέρα Παρασκευή και α ό ώρα 11:00.µ έως µ (ώρα λήξης ε ίδοσης ροσφορών) ενώ ιον της αρµόδιας ε ιτρο ής διεξαγωγής του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 5 Δεκτοί στον Διαγωνισμό 1) Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις ροµηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α. Φυσικά ή Νοµικά ρόσω α ου ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω α αυτήν εµ ορικό ε άγγελµα, ου είναι σχετικό µε το αντικείµενο της ροµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού. β. Οι νόµιµοι, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντι ρόσω οι των αρα άνω φυσικών ή Νοµικών ροσώ ων ό ου στα φυσικά ρόσω α η ειδική εξουσιοδότηση θα ροκύ τει είτε µε εξουσιοδότηση είτε µε ειδικό ληρεξούσιο. γ. Ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά. δ. Συνεταιρισµοί Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ροϋ οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι λήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι α οδέχεται όλους τους όρους ανε ιφύλακτα. Η ε ίδοση της ροσφοράς α ό το διαγωνιζόµενο α οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υ όψη κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της ροµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. Οι συµµετέχοντες θα ρέ ει να ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω α αυτήν εµ ορικό ε άγγελµα, ου είναι σχετικό µε το αντικείµενο της ροµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού, γεγονός ου α οδεικνύεται µε την ροσκόµιση ιστο οιητικού εγγραφής στο οικείο ε ιµελητήριο. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για την ροµήθεια µιας ή ερισσοτέρων οµάδων, ΟΛΩΝ όµως των ειδών της κάθε οµάδας. H ροσφορά θα συνοδεύεται α ό αντίστοιχη εγγύηση συµµετοχής, κατά τα ροβλε όµενα στο άρθρο 8 της αρούσης. εν θα λαµβάνεται υ όψη ροσφορά, η ο οία θα δίδεται για µέρος µόνο των οσοτήτων ή µέρος των ροµηθευόµενων υλικών κάθε οµάδας. ΑΡΘΡΟ 6 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι ροσφορές κατατίθενται στο ήµο Χανίων (Οδός: Κυδωνίας 29, Τ.Κ , Χανιά, Κρήτη) 1. Ταχυδροµικά ή και µε ο οιοδή οτε άλλο τρό ο µε την ροϋ όθεση ότι θα εριέρχονται στην υ ηρεσία του ήµου µέχρι την ροηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Οι εν λόγω 7

9 ροσφορές ρωτοκολλούνται έτσι ώστε να α οδεικνύεται η ηµεροµηνία αραλαβής. 2. Προσφορές ου εριέρχονται στο ήµο Χανίων µε ο οιοδή οτε τρό ο ριν α ό τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στην Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµών ριν τη λήξη της ροθεσµίας ου καθορίζεται α ό τη διακήρυξη, ροκειµένου να α οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ου κατατέθηκαν µε την ροαναφερόµενη διαδικασία. 3. Προσφορές µ ορεί ε ίσης να κατατίθενται α ' ευθείας στην ε ιτρο ή διαγωνισµού την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρα Παρασκευή, και α ό ώρα µ. µέχρι 11:30.µ. (ώρα λήξης ε ίδοσης ροσφορών). Προσφορές ου κατατίθενται εκ ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 7 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για µία ή ερισσότερες οµάδες. Οι ροσφορές θα αφορούν ε ί οινή α οκλεισµού, την ροµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της οµάδας και τη συνολική ροκυρηχθείσα οσότητα τους. Η α όρριψη ενός ή ερισσοτέρων ειδών µιας οµάδας, ε ιφέρει αυτόµατα την α όρριψη της ροσφοράς ολόκληρης της οµάδας. Ε ίσης, δε θα λαµβάνεται υ όψη ροσφορά, η ο οία θα δίδεται για µέρος µόνο των οσοτήτων ή µέρος των ροµηθευόµενων υλικών. 2. Με οινή να µη γίνουν α οδεκτές, οι ροσφορές υ οβάλλονται σε δύο (2 αντίτυ α) µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο. 3. Η µη τήρηση ο οιουδή οτε α ό τους όρους του άρθρου αυτού, µ ορεί να ε ιφέρει οινή α οκλεισµού της αντίστοιχης ροσφοράς. 4. Οι ροσφορές θα ε ιδοθούν στην Ε ιτρο ή ιενέργειας του ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ό ου έξω α αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Ο λήρης τίτλος του ήµου ου διενεργεί την ροµήθεια δηλ. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος της ροµήθειας ό ως εριγράφεται στην διακήρυξη. δ) Οι οµάδες για τις ο οίες καταθέτει ροσφορά ο διαγωνιζόµενος, σύµφωνα µε τον τρό ο ου αυτές είναι αριθµηµένες στο συνηµµένο τεύχος τεχνικών ροδιαγραφών δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του α οστολέα. Πιο συγκεκριµένα, οι ροσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ου ρέ ει εξωτερικά να φέρει τις αρακάτω ενδείξεις: 8

10 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Η-ΠΑΡΚ)» Προσφορά για τις Οµάδες.. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ήµος Χανίων ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υ. αριθµ. Πρωτ /2015 ιακήρυξη του ήµου Χανίων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/09/2015 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ» (δηλαδή: ε ωνυµία, διεύθυνση, υ εύθυνος για την ροσφορά, τηλέφωνο, , fax) «Να µην ανοιχθεί α ό την ταχυδροµική υ ηρεσία ή τη γραµµατεία» 6. Προσφορές ου υ οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται α οδεκτές. 7. Ο ροσφέρων θεωρείται ότι α οδέχεται λήρως και ανε ιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο οία τυχόν δεν α οδέχεται. Στην ερί τωση αυτή, ρέ ει ο ροσφέρων να αναφέρει στην ροσφορά του τους όρους αυτής ου είναι διαφορετικοί α ό τους όρους της διακήρυξης, ροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς δεν γίνεται α οδεκτή κάθε διευκρίνιση, τρο ο οίηση ή α όκρουση όρου της διακήρυξης ή της ροσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται α ό τον ροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού, είτε ενώ ιων της είτε ύστερα α ό έγγραφο της Υ ηρεσίας. Α ό τις διευκρινίσεις ου αρέχονται σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνο εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία ου ζητήθηκαν. 8. Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υ οσηµειώσεις η υστερόγραφο, µεσόστιχα, αρεµβολές, κενά, συγκο ές, συντµήσεις, ροσθήκες και διορθώσεις ου µ ορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές η την ταυτότητα των ροµηθευτών. Να αναγράφουν τις ροσφερόµενες τιµές καθαρά, ολογράφως και αριθµητικά. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήµατος και το τηλέφωνο ροµηθευτή. Να υ ογράφονται α ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκ ροσώ ους τους. Η ροσφορά της ένωσης ροµηθευτών υ ογράφεται υ οχρεωτικά είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης είτε α ό εκ ρόσω ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο. Να είναι σαφείς και λήρεις. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας του ιαγωνισµού αραλαµβάνει και α οσφραγίζει τις ροσφορές και κατά τον έλεγχο µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η ροσφορά α ορρί τεται, όταν υ άρχουν σ αυτή διορθώσεις 9

11 ΑΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Περιεχόμενο Προσφορών Μέσα στο κυρίως φάκελο ροσφοράς το οθετούνται όλα τα σχετικά µε την ροσφορά στοιχεία και ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο ροσφοράς το οθετούνται τρεις υ οφάκελοι: α) ικαιολογητικών: µε όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, καθώς και την εγγύηση συµµετοχής µε τη σειρά ου αυτά αναφέρονται στην αρούσα διακήρυξη δυο (2) αντίτυ α β) Τεχνικής ροσφοράς: όλα σε δυο (2) αντίτυ α κατάλληλα δεµένα ώστε να µην υ άρχει ρόβληµα α ώλειας τους. γ) Οικονοµικής ροσφοράς: Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε δυο (2) αντίτυ α σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ό ως αναλύεται κατωτέρω. Σε κάθε υ οφάκελο, θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον καθένα υ οφάκελο καθώς και όλα τα ροηγούµενα στοιχεία ου αναφέρονται στο Άρθρο 7 της αρούσας διακήρυξης. Οι ροσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ροσφορά και οικονοµική ροσφορά) υ οβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορεί να είναι σε αναγνωρισµένη α ό την Ευρω αϊκή Ένωση γλώσσα, κατά ροτίµηση στην Αγγλική. Τα αρα άνω δικαιολογητικά ου θα κατατεθούν µ ορούν να κατατεθούν ως: Πρωτότυ α έγγραφα ή α λά, ευανάγνωστα/ευκρινή φωτοαντίγραφα ρωτοτύ ων εγγράφων, εφόσον τα ρωτότυ α έγγραφα (α ό τα ο οία θα ροκύψουν τα φωτοαντίγραφα) έχουν ροηγούµενος ε ικυρωθεί α ό δικηγόρο ή φέρουν θεώρηση α ό τους φορείς ή τις υ ηρεσίες ου είναι αρµόδιες για την έκδοση τους. Τα δε δικαιολογητικά ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά, θα ρέ ει να συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική α ό τον δικηγορικό σύλλογο ή α ό το Υ ουργείο Εσωτερικών. Ε ίσης, γίνονται α οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των εν λόγω δικαιολογητικών, υ ό την ροϋ όθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ε ικυρωθεί ρωτίστως α ό δικηγόρο (Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74/Ά/ ). Ο Υ οφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής θα εριλαµβάνει ε ί οινή α ορρίψεως της ροσφοράς όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Υ ογεγραµµένο ίνακα µε τα εριεχόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής: 2. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% του ροϋ ολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α., της οµάδας /των οµάδων ου συµµετέχουν, η ο οία βεβαιώνεται µε την ροσκόµιση ισό οσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων ή εγγυητική ε ιστολή αναγνωρισµένης Τρά εζας. 3. Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου, ου θα έχει εκδοθεί έξι (6) το ολύ µήνες ριν α ό 10

12 την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ερί εγγραφής του σ αυτό. 4. Βεβαίωση µη οφειλής α ό το ηµοτικό Ταµείο Χανίων ρωτότυ η ή αντίγραφο αυτής ου θα συνοδεύεται µε υ εύθυνη δήλωση ότι το ρωτότυ ο βρίσκεται στο ήµο Χανίων. 5. Υ εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ερί α οδοχής των όρων της διακήρυξης, η ο οία ν αναφέρει ότι : - έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοι ών τευχών του διαγωνισµού, τους ο οίους α οδέχονται λήρως, ό ως και των διατάξεων ου διέ ουν τους ιαγωνισµούς των ΟΤΑ, ερί διάρκειας ισχύς ροσφοράς 150 ηµερών και ότι η ροσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ροµήθειας. - ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νοµικοί εριορισµοί λειτουργίας της ε ιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει α οκλεισθεί η συµµετοχή τους α ό διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 6. Υ εύθυνη δήλωση ου θα αναφέρει ότι τα ροσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης οιότητας και ότι σε ερί τωση ου υ άρξει ο οιοδή οτε ρόβληµα στη χρησιµο οίηση τους α ό τον ήµο Χανίων, ο ροµηθευτής υ οχρεούται στην αντικατάσταση τους µε άλλο καλύτερης οιότητας. 7. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ο τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, του εκ ροσω ούµενου α ό ο οιαδή οτε αρµόδια αρχή. 8. Σε ερί τωση νοµικού ροσώ ου είναι α αραίτητο να υ οβληθούν µε την ρόσφορα και τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης. Ειδικότερα: Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό ως τρο ο οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο. Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό ως τρο ο οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε). Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο κωδικο οιηµένου καταστατικού, ό ως έχει κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα ο οία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τρο ο οιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο ο οίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό.Σ. ερί έγκρισης συµµετοχής και εκ ροσώ ησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Σε όσες ερι τώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η ροσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε., Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών που υ οβάλλουν κοινή ροσφορά: Υ ογεγραµµένο ίνακα µε τα εριεχόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής Όλα τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά, για κάθε ροµηθευτή ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Πιστο οιητικό σκο ιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ (ή της αντίστοιχης αρµόδιας Αρχής/Υ ηρεσίας ου κατά Νόµο έχουν µεταφερθεί οι αντίστοιχες αρµοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ σε ερί τωση ου αυτός έχει καταργηθεί) για ενώσεις ροµηθευτών ου α οτελούνται α ό µικροµεσαίες µετα οιητικές ε ιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις ο οίες µετέχουν και ε ιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε τη µετα οιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες ου θα εκτελεστούν α ό τις ΜΜΕ ή 11

13 τους αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντι ροσω εύουν οσοστό µεγαλύτερο α ό 50%. Το ιστο οιητικό αυτό µ ορεί να υ οβληθεί και µετά την υ οβολή της ροσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι ΜΜΕ εκτός α ό τα αρα άνω δικαιολογητικά µαζί µε την ροσφορά τους υ οβάλλουν και κάθε άλλο α αραίτητο δικαιολογητικό ου εκδίδεται ή θεωρείται α ό τον ΕΟΜΜΕΧ (ή της αντίστοιχης αρµόδιας Αρχής/Υ ηρεσίας ου κατά Νόµο έχουν µεταφερθεί οι αντίστοιχες αρµοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ σε ερί τωση ου αυτός έχει καταργηθεί), α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι αντα οκρίνονται στα κριτήρια ου καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους α ό τις ράξεις ου κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τρά εζας Ελλάδος. Σε ερί τωση κατάθεσης ροσφοράς α ό συνεταιρισµό: 1. Υ ογεγραµµένο ίνακα µε τα εριεχόµενα δικαιολογητικά. 2. Βεβαίωση ε ο τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν συντρέχουν οι ερι τώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) για τους Έλληνες ολίτες και νοµικά ρόσω α στην ηµεδα ή. 4. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, ερί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε αγγελµατικούς καταλόγους. 5. Βεβαίωση µη οφειλής α ό το ηµοτικό Ταµείο Χανίων ρωτότυ η ή αντίγραφο αυτής ου θα συνοδεύεται µε υ εύθυνη δήλωση ότι το ρωτότυ ο βρίσκεται στο ήµο Χανίων. Για όλες τις ιο άνω ερι τώσεις βεβαίωση της αρµόδιας κατά ερί τωση διοικητικής η δικαστικής αρχής, α ό την ο οία να ροκύ τουν οι τυχόν µεταβολές ου έχουν ε έλθει στο νοµικό ρόσω ο και τα όργανα διοίκησης. Ο ήµος Χανίων ε ιφυλάσσεται να ζητήσει ο οιοδή οτε α ό τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, αρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Προσφορές µ ορούν να κατατεθούν για µια ή ερισσότερες οµάδες συνοδευόµενες α ό αντίστοιχη εγγύηση συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε οσοστό 2% της αθροιστικά ροϋ ολογισθείσας δα άνης (εκτός του ΦΠΑ) για την οµάδα ή τις οµάδες ειδών στις ο οίες ο ενδιαφερόµενος καταθέτει ροσφορά. Οι ροσφορές ΟΜΩΣ θα αφορούν ε ί οινή α οκλεισµού, την ροµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της οµάδας/οµάδων. εν θα λαµβάνεται υ όψη ροσφορά, η ο οία θα δίδεται για µέρος των οσοτήτων ή µέρος των ροµηθευόµενων υλικών της κάθε οµάδας. Ο Υ οφάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα εριλαµβάνει ε ί οινή α ορρίψεως της ροσφοράς τα ακόλουθα: 1. Λε τοµερή Περιγραφή του ροσφερόµενου εξο λισµού, συνοδευόµενη α ό ε ίσηµα prospectus ή καταλόγους ου θα ε αληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 2. Υ εύθυνη δήλωση του ροµηθευτή για ύ αρξη και αροχή ανταλλακτικών για µία ενταετία καθώς και δήλωση µε την ο οία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη α ό την οριστική αραλαβή την καλή λειτουργία των ρος ροµήθεια ειδών ου αναφέρονται και την δωρεάν α οκατάσταση βλαβών ου δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση τους 12

14 (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνε άγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής ε ιστολής καλής λειτουργίας την ο οία θα καταθέσει ο µειοδότης). 3. Α αραιτήτως και µε οινή α οκλεισµού, η κάθε ροσφορά θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό Φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα Γ), ό ου ο κάθε ροµηθευτής θα α αντά αράγραφο ρος αράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών ροδιαγραφών µε αρα οµ ές και τεχνικές ε εξηγήσεις ό ου α αιτείται, σε ερί τωση δε διαφωνίας θα ρέ ει να ροσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία α όκλισης. Στην τεχνική και οικονοµική ροσφορά και µε οινή α οκλεισµού οι ονοµασίες του εξο λισµού ου ροσφέρονται θα είναι ό ως ακριβώς και στις ροδιαγραφές της διακήρυξης. Αναντιστοιχία τεχνικής ροσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής ροσφοράς, α οτελεί ουσιαστικό λόγο α όρριψης της ροσφοράς. Ο Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα εριλαµβάνει ε ί οινή α ορρίψεως της ροσφοράς τα ακόλουθα: Συµ ληρωµένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του αραρτήµατος Β σε δυο (2) αντίτυ α. Η ροσφορά θα ρέ ει να εριλαµβάνει όλες τις κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη ε ιβάρυνση για την αράδοση των ειδών στον τό ο και µε τον τρό ο ου ροβλέ εται στην αρούσα διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη ου τη συνοδεύουν. Στην τιµή ροσφοράς του ροµηθευτή συµ εριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς των ρος ροµήθεια ειδών και αράδοσης τους σε χώρο εντός του ήµου Χανίων, ο ο οίος θα υ οδειχτεί α ό τον ροϊστάµενο του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας του ήµου Χανίων. ΑΡΘΡΟ 9 Προσφορές Μειοδοτών- Τιμές Προσφορών 1. Η ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ ολη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Ε ίσης θα εριλαµβάνει τις υ έρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη ε ιβάρυνση για αράδοση των υλικών ελεύθερων ό ως ροβλέ εται στη αρούσα διακήρυξη. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: α. Τιµή µε κρατήσεις (οι ο οίες θα βαρύνουν τον ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε ί τοις εκατό) στο ο οίο υ άγεται το είδος. (Σε ερί τωση ου αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται α ό την Υ ηρεσία). Για τη σύγκριση των ροσφορών λαµβάνεται υ ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 2. Ο ανάδοχος υ όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη ε ιβάρυνση ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, λην του Φ.Π.Α. ο ο οίος βαρύνει το ήµο Χανίων. 3. Προσφορές ου δίδουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 13

15 4. Προσφορά ου δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µε α όφαση τις Οικονοµικής Ε ιτρο ής, ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. 5. Προσφορές ου αρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο - ε ιφυλάξεις ή τρο ο οιήσεις ή ουσιώδεις α οκλίσεις σε ο οιοδή οτε όρο της αρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν α ορρί τονται ροσφορές εάν οι αρουσιαζόµενες α οκλίσεις κρίνονται ως ε ουσιώδεις. 6. Προσφορές ου είναι αόριστες, ανε ίδεκτες εκτίµησης, υ ό αίρεση α ορρί τονται ως α αράδεκτες µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Σε κάθε ερί τωση για την κατακύρωση, α οφασίζει η Οικονοµική Ε ιτρο ή, η δε σχετική α όφαση υ οβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας. 7. Εάν στο διαγωνισµό οι ροσφερόµενες τιµές είναι υ ερβολικά χαµηλές, οι ροσφορές θα εξετάζονται λε τοµερώς ριν την έκδοση της α όφασης κατακύρωσης. Για το σκο ό αυτό θα ζητηθούν α ό τον ροσφέροντα να αρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονοµικής ροσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις ου έχουν ε ιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ου διαθέτει ο ροσφέρων στις ο οίες ε αληθεύει ριν την α όρριψη της ροσφοράς. 8. Εναλλακτικές ροσφορές δεν θα γίνονται α οδεκτές. 9. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υ άρξουν, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 10 Η ροσφορά ρέ ει να κατατίθεται α οκλειστικά και µόνο µε το έντυ ο ροσφοράς, ου ε ισυνά τεται στο Παράρτηµα Β. 11. Ο ήµος Χανίων δεν υ οχρεούται να α ορροφήσει το σύνολο των οσοτήτων ου αναγράφονται στον ενδεικτικό ροϋ ολογισµό και ο ροµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει α οζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκό ιµη η ροµήθεια του συνόλου των οσοτήτων, ο µειοδότης υ οχρεούται να αντα οκριθεί στην α αίτηση του ήµου Χανίων. ΑΡΘΡΟ 10 Εγγυήσεις 1. Φορείς έκδοσης εγγυήσεων: Οι εγγυήσεις εκδίδονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, ου κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ ορούν, ε ίσης, να εκδίδονται α ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού (άρθρο 157 αρ.4 του Ν.4281/2014). Οι εγγυητικές ε ιστολές ου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα ρέ ει να συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα α ορρί τονται. Ε ίσηµη θεωρείται η µετάφραση ου ληροί τους όρους του άρθρου 8 της αρούσας διακήρυξης. Σε ερί τωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα ε ικρατεί η ελληνική διατύ ωση. 2 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό: Κάθε ροσφορά συνοδεύεται α ό εγγύηση συµµετοχής και α ευθύνεται στον ήµο Χανίων για οσό ου θα καλύ τει το 2% ε ί της συνολικής 14

16 ροϋ ολογιζόµενης δα άνης, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση ρέ ει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς ου ζητά η ροκήρυξη. Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ τει τις υ οχρεώσεις όλων των µελών. Προσφορά ου δε συνοδεύεται α ό αυτή την εγγυητική, είναι α αράδεκτη. Σε ερί τωση ου η διάρκεια ισχύος της ροσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µ ορεί, ριν τη λήξη της, να ζητά α ό τον ροσφέροντα να αρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής κατα ί τει αν ο ροσφέρων: α) α οσύρει την ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) αρέχει ψευδή στοιχεία, γ) δεν ροσέλθει εγκαίρως για υ ογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής ε ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ροσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοι ούς ροσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών α ό την κοινο οίηση σε αυτούς είτε της οριστικής α όφασης ερί α όρριψης της ροσφοράς τους α ό τα ε όµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής α όφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 3.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η ο οία εκδίδεται υ έρ του ήµου Χανίων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται µετά την οριστική οσοτική και οιοτική αραλαβή των ρος ροµήθεια ειδών και ύστερα α ό την εκκαθάριση των τυχόν α αιτήσεων α ό τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µ ορεί να α οδεσµεύεται σταδιακά ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης, κατά οσό ου αναλογεί στην αξία του µέρους της οσότητας ου αραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο ρωτόκολλο αραλαβής αναφέρονται αρατηρήσεις ή υ άρχει εκ ρόθεσµη αράδοση γίνεται µετά την αντιµετώ ιση των αρατηρήσεων και της εκ ρόθεσµης αράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα ί τει στην ερί τωση αράβασης των όρων της σύµβασης, ό ως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 αρ.1β του Ν.4281/2014) ΑΡΘΡΟ 11 Ισχύς Προσφορών 1. Οι ροσφορές ισχύουν µε οινή α οκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα α ό ο οιαδή οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ ρος τα ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α ό την ηµέρα του διαγωνισµού και η ροσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ροµήθειας. 2. Προσφορά ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, θα α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Ο ήµος µ ορεί µε έγγραφη γνωστο οίηση ρος τους διαγωνιζόµενους να αρατείνει ριν α ό τη λήξη της, την ροθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του αρα άνω χρονικού ορίου αράτασης ισχύος της ροσφοράς, µαταιώνεται το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, α οδεχόµενος την εκ νέου αράταση 15

17 ισχύος της ροσφοράς. ΑΡΘΡΟ 12 Αποσφράγιση προσφορών 1. Μετά τη λήξη της ροθεσµίας αράδοσης των ροσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας του ιαγωνισµού οι φάκελοι των ροσφορών µε τη σειρά ου ε ιδόθηκαν. Στη συνέχεια α οσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται α ό το αρα άνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική ροσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής ροσφοράς δεν α οσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται α ό το αρα άνω όργανο και αραδίδεται στην υ ηρεσία, ροκειµένου να α οσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται α ό τη διακήρυξη. 2. Στη συνέχεια συντάσσεται ρακτικό, στο ο οίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά ου υ έβαλαν. Το ρακτικό υ ογράφεται και σφραγίζεται α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµών. 3. Προσφορά ου αραλήφθηκε και δεν συµ εριλαµβάνεται στο ρακτικό δεν α οσφραγίζεται, αλλά ε ιστρέφεται σφραγισµένη στον ροσφέροντα. 4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις αραγράφους 12.1 και 12.3 ε ισύρει οινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 5. Μετά την αρα άνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους ου εριέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των ροσφορών, αραδίδεται στην Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. 6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ροσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοι ών στοιχείων τους ε αναφέρονται, για όσες ροσφορές κρίθηκαν α οδεκτές στην Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού για την α οσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα γνωστο οιηθεί εκ των ροτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις ροσφερθείσες τιµές. ΑΡΘΡΟ 13 Αξιολόγηση προσφορών 1. Η αξιολόγηση των ροσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της αριθµ /1993 α όφασης του Υ ουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υ όψη κύρια τα αρακάτω στοιχεία: -Η συµφωνία της ροσφοράς ρος τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές της διακήρυξης. -Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε. -Η ροσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές ου ροσφέρθηκαν σε ροηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε ροσφερόµενου ροϊόντος. 2. Η κατακύρωση της ροµήθειας θα γίνει σε ροµηθευτή ου θα ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, και µε την ροϋ όθεση ότι τα ροσφερόµενα α ό αυτόν είδη καλύ τουν τις τεχνικές ροδιαγραφές της ροµήθειας. 16

18 3. Ισότιµες θεωρούνται οι ροσφορές ου εριέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές της διακήρυξης και των λοι ών τευχών του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 14 Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 1. Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της ρος τη Οικονοµική Ε ιτρο ή ου α οφασίζει σχετικά, ροτείνει για: α. Την κατακύρωση της ροµήθειας ου ροσφέρει ο ροµηθευτής. β. Τη µαταίωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού και ε ανάληψή του µε τρο ο οίηση ή µη των όρων και των τεχνικών ροδιαγραφών. γ. Την κατανοµή µεταξύ ερισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ροσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την ε ιλογή του ροµηθευτή. 2. Η τελική α όφαση λαµβάνεται α ό την Οικονοµική Ε ιτρο ή, όταν η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: α. τη µαταίωση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού και α ευθείας ανάθεση της ροµήθειας, β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υ οβολή νέων ροσφορών χωρίς τρο ο οίηση των όρων, γ. την τελική µαταίωση της ροµήθειας και ε ανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. ΑΡΘΡΟ 15 Συνέχιση του διαγωνισμού Με α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και έ ειτα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης µ ορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υ οβολή νέων ροσφορών α ό τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τρο ο οίηση των όρων και των τεχνικών ροδιαγραφών η να µαταιωθεί, µε την ροϋ όθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει α οτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το α οτέλεσµά του. Ε ίσης ο ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον αρόντα διαγωνισµό ο οτεδή οτε κρίνει και σε ό οιο στάδιο, αζηµίως δι αυτόν. ΑΡΘΡΟ 16 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον ροµηθευτή (ή ροµηθευτές) ου έγινε η κατακύρωση α οστέλλεται ανακοίνωση, ου εριλαµβάνει τουλάχιστον τα αρακάτω στοιχεία: α) Τα ρος ροµήθεια είδη. β) Την οσότητα. γ) Τη ροσφερόµενη τιµή. δ) Τον φορέα ροµήθειας, ήµο Χανίων για τον ο οίο ροορίζονται τα ρος ροµήθεια είδη και θα υ ογράφει η σύµβαση. 17

19 ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν α οδεκτές τρο ο οιήσεις των όρων αυτών. στ) Τα στοιχεία της α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. ζ) Την ροθεσµία υ ογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης ου ακολουθεί έχει µόνο α οδεικτικό χαρακτήρα. Ο ροµηθευτής στον ο οίο θα κατακυρωθεί η ροµήθεια ή µέρος της ανά φορέα, υ οχρεούται να ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, ροσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, οσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. η ο οία θα εκδοθεί υ έρ του ήµου Χανίων µε τον ο οίο θα υ ογραφεί η σύµβαση. Ο ροµηθευτής µ ορεί να ροσέλθει για την υ ογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκα έντε (15) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην ερί τωση αυτή, ο χρόνος αράδοσης του κάθε ροϊόντος αρχίζει να υ ολογίζεται µετά α ό δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην ερί τωση ου ο χρόνος αράδοσης του ροϊόντος αρχίζει να υ ολογίζεται α ό την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής ίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υ ογράφεται ριν α ό τη λήξη της ροθεσµίας των δέκα (10) ηµερών ου αναφέρεται αρα άνω, ο χρόνος αράδοσης υ ολογίζεται α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. 3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδα ό ροµηθευτή, η ανακοίνωση α ευθύνεται στον εκ ρόσω ό του στην Ελλάδα, εάν υ άρχει, σε αντίθετη ερί τωση α οστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύ ηµα στον αλλοδα ό ροµηθευτή. Στην ερί τωση ου η ληρωµή στον ροµηθευτή ροβλέ εται να γίνει µε άνοιγµα ίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µ ορεί να κατατεθεί στον αντα οκριτή της Τρά εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής αραµένει σε ισχύ και α οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και α οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 4. Εάν ο ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ροσέλθει να υ ογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκ τωτος µε α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 17 Σύμβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύµβαση α ό το ήµο Χανίων, οι ο οίες υ ογράφονται α ό τα συµβαλλόµενα µέρη. 2. Ο οιαδή οτε αράδοση ριν α ό την υ ογραφή της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα εκκαθαριστεί. 3. Η σύµβαση δύναται να τρο ο οιηθεί όταν τούτο ροβλέ εται α ό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν ρος τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 4. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία 18

20 της ροµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τό ο και χρόνο υ ογραφής της σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τα ρος ροµήθεια είδη. δ. Την τιµή ου έχει ροσφερθεί. ε. Τον τό ο, τρό ο και χρόνο αράδοσης των υλικών. στ. Τις τεχνικές ροδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις ροβλε όµενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρό ο ε ίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρό ο ληρωµής και ανα ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον ροβλέ εται ανα ροσαρµογή. ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της ροµήθειας. ια. Την αραλαβή των οσοτήτων των υλικών. 5. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών ου τη συνοδεύουν, ου µε την ροσφορά του α οδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την ο οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µ ορεί να εριέχει όρους αντίθετους µε τα αρα άνω στοιχεία. 6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η οσότητα του κάθε ροϊόντος, ή εάν αυτή ου αραδόθηκε, υ ολεί εται της συµβατικής, κατά µέρος ου κρίνεται α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης ως ασήµαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ( οσοτικά και οιοτικά) η οσότητα ου αραδόθηκε. γ. Έγινε η α ο ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ροηγουµένως ε ιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ τώσεις. δ. Εκ ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι ές συµβατικές υ οχρεώσεις και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και α οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. ΑΡΘΡΟ 18 Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 1. Η διαδικασία αραλαβής των οσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της Ε ιτρο ής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ /1993 α όφασης του Υ ουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και το άρθρο 26 του Νόµου 4024/ Η αραλαβή των οσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών ρωτοκόλλων αραλαβής ραγµατο οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α ό τη σύµβαση χρόνο ου θα ορίσει ο ήµος Χανίων. 3. Ο συµβατικός χρόνος αραλαβής αρχίζει α ό την ηµεροµηνία ραγµατικής ροσκόµισης των ειδών. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ροβλέ ει, εκτός α ό µακροσκο ική εξέταση και ελέγχους 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: Α ΑΜ:14REQ002407581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 10/11/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 73732 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα ΤΗΛ. 2831077940 FAX 2831077960 EMAIL karniaboyra@admin.uoc.gr WEB PAGE www.uoc.gr Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τηλέφωνο:2424350116 Fax:2424023230 Έχοντας υ όψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΥΚΟΩΛΚ-ΙΡ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 439 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα