ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Πηλίτση Αν, Σα ουντζάκης Αλ, Παχάκη Γ. Τηλέφωνο: , , Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22/6/2015 Αρ. Πρωτ: 8421 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: : «ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού σε οµάδες µε βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 για την ε ιλογή αναδόχων για την ροµήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» µε τις αρακάτω οµάδες: ΟΜΑ Α Α) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Β) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο λαίσιο του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» Έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 81 «Τρό ος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α / ) «Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες & άλλες διατάξεις» µε το ο οίο διαφορο οιούνται ή συµ ληρώνονται οι διατάξεις των Ν.1418/1984, 716/1977, του Π..609/1985 κ.λ.. ου ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 2. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π..99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/τ.Α / ), ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 3. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α / ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση & Ευθύνη», του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α / ) «Ε είγοντα µέτρα εφαρµογής του ρογράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», του Π..113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη υ οχρεώσεων α ό τους ιατάκτες», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε είγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανά τυξη της χώρας» (ΦΕΚ 246/τ.Α / ) & του άρθρου 28 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α / ) «Ρυθµίσεις 1

2 για την τρο ο οίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών διοικητικών & λοι ών διατάξεων του Υ ουργείου Οικονοµικών». 5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), 6. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α / ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Ν.3845/2010, Ν.3888/2010, Ν.3899/2010 & Ν.3943/ Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), 8. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α / ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποιήθηκε µε τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α / ). 9. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 10. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 11. Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α / ) «Μέτρα για την εφαρµογή στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». 12. Την µε αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν στην ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων & Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών & Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 14. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι Την αρ. ρωτ.υπποτ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων οι ο οίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 ( τωχευτικός κώδικας) Προ τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε, συµ ληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α / ), του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α /2012) & του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α / ), 17. Την υ αρ Πράξη της 14ης Συνεδρίασης/ του Ελεγκτικού Συνεδρίου 18. Την αρ. ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/τ.Β / ) Υ. Α. «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία του Υ ουργείου Πολιτισµού αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α». 19. Την αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033//40980/36082/ (Α..Α.: 6ΞΗΨΓ-8Ι5) Υ.Α. «Το οθέτηση Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων ε ι έδου ιεύθυνσης Υ ηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υ ηρεσιών και ηµοσίων Μουσείων της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονοµιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. 2

3 20. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ό ως µερικώς ισχύει. 21. Το Π.. 104/2014 (ΦΕΚ 171 Α/ ) «Οργανισµός του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» ου αφορά τη νέα σύσταση του Υ ουργείου Πολιτισµού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 22. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α / ) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τρο ο οίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις.» 23. Το άρθρο 4 του Π..24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α / ) «Σύσταση και µετονοµασία Υ ουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 24. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α / ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώ ιση της ανθρω ιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοι ές διατάξεις». 25. Τη µε αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΜΠΚ/ΤΑΜ/215035/29714/1707/556/ (Α Α: ΒΛ1ΡΓ- 8ΩΑ) α όφαση του υ ουργού Πολιτισµού για την έγκριση της µελέτης α) εξο λισµού εργαστηρίων και β) α οθηκών του υ ό ανέγερση Μουσείου Μεσαράς, ήµου Μοιρών, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης». 26. Τη µε αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ77/5372/ (Α..Α.: ΒΛΓΕΓ-ΓΑΧ) Α όφαση ένταξης του έργου «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» µε κωδικό MIS στοε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ Τη µε αρ. ρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Τ ΑΜΣ/Φ21ΚΓ/42816/25279/1759/599/ (Α Α: ΒΙΕ9Γ-ΞΚ ) Υ ουργική Α όφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΑΡΑ, α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. 28. Την ύ αρξη των αναγκαίων ιστώσεων για την ενταγµένη ράξη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΑΡΑ» µε κωδικό ράξης ΣΑ: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» 29. Το αρ. ρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ77/2441/ έγγραφο της Ειδικής Υ ηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού ρος την ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. µε θέµα «Προγραµµατισµός αναθέσεων ροµηθειών εργασιών υ ηρεσιών στο λαίσιο της Πράξης «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς-Οργάνωση εριοδικής έκθεσης µε τίτλο Αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά». 30. Την µε αρ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ77/3599/ έγκριση των τευχών του διαγωνισµού α ό την ΕΥΤΟΠ 31. Την αρ. ρωτ. 6300/ (Α Α:ΩΚΦΖΓ-Γ2Θ) Α όφαση και τη συνηµµένη Αναλυτική ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, της ΚΓ ΕΠΚΑ για τη διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ροµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης» µε τις αρακάτω οµάδες: ΟΜΑ Α Α) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Β) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Γ) ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 32. Τη µε αρ. ρωτ. 7499/ (Α Α:7ΚΞΜΓ- Ξ1) Α όφαση της ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. α οδοχής του 1ου ρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών ροσφορών των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την ο οία έγινε α οδεκτή µία (1) ροσφορά για την οµάδα Α, µία (1) ροσφορά για την οµάδα Β και δύο (2) ροσφορές για την οµαδά Γ 33. Τη µε αρ. ρωτ. 7716/ (Α Α:Ω0ΜΒΓ-6ΦΜ) Α όφαση της ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. α οδοχής του 2ου ρακτικού για τον έλεγχο των οικονοµικών ροσφορών των συµµετεχόντων ως ρος την οµάδα Γ, 3

4 σύµφωνα µε την ο οία ανακηρύχθηκε ροσωρινός µειοδότης η εταιρία Labor Science, ενώ για τις οµάδες Α και Β ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος 34. Τη µε αρ. ρωτ 736/ εισήγηση των ε ιβλε όντων του έργου για την ανάγκη ε ανα ροκήρυξης του διαγωνισµού 35. Τη µε αρ. 736/ (Α Α:77ΨΦΓ-ΦΕΑ) διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την ροµήθεια «Εξο λισµού Εργαστηρίων Συντήρησης» µε τις αρακάτω οµάδες: Οµάδα Α) Εξειδικευµένων Ηλεκτρικών Μηχανηµάτων Συντήρησης Οµάδα Β) Εξειδικευµένων Εργαλείων Συντήρησης 36. Tη µε αρ. ρωτ. υ αρ. 223/ Α όφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Α Α:75Ε5Γ- Σ3Χ), µε θέµα τη «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, αρακολούθηση, αραλαβή ροµηθειών, υ ηρεσιών ή έργων κατά το τρέχον έτος 2015» 37. Το µε αρ 1482/ ρακτικό της ε ιτρο ής διενέργειας διαγωνισµών, σύµφωνα µε το ο οίο δια ιστώθηκαν ασάφειες στην ροκήρυξη και κρίθηκαν µη α οδεκτές οι ροσφορές των συµµετεχόντων εταιριών. 38. Τη µε αρ 1482/ (Α Α: Ω1ΝΑ465ΦΘ3-0ΑΣ) α όφαση της ΕΦΑ Ηρακλείου συµφώνα µε την ό οια ακυρώθηκε ο ως άνω διαγωνισµός 39. Το αρ. ρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ77/660/ έγγραφο της Ειδικής Υ ηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού ρος την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου µε θέµα «Προγραµµατισµός αναθέσεων ροµηθειών εργασιών υ ηρεσιών στο λαίσιο της Πράξης «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς-Οργάνωση εριοδικής έκθεσης µε τίτλο Αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά». 40. Την αρ. ρωτ. 8421/ Τεχνική Έκθεση της οµάδας ε ίβλεψης του έργου για την αναγκαιότητα ροµήθειας «Εξο λισµού Εργαστηρίων Συντήρησης» µε τις αρακάτω οµάδες: Οµάδα Α) Εξειδικευµένων ηλεκτρικών µηχανηµάτων συντήρησης Οµάδα Β) Εξειδικευµένων εργαλείων και αναλώσιµων συντήρησης, µε την αναλυτική και οσοτική εριγραφή τους. Α οφασίζουµε : 1. Την διενέργεια του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σε οµάδες, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ε ιλογή αναδόχου για την ανάθεση της «Προµήθειας εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης σε οµάδες για τον εξο λισµό των εργαστηρίων του Μουσείου Μεσαράς, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά», εκτιµώµενου συνολικού κόστους είκοσι ε τά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 ), συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων (21.951,22 χωρίς Φ.Π.Α). Aναλυτικότερα η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη ανά οµάδα είναι: 1η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ µε οσό δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00 ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ µε οσό οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2. Η δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» το ο οίο υλο οιείται στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ [ΟΠΣ , κωδικός ράξης ΣΑ: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148.] ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης) και α ό Εθνικούς όρους. 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη αναλυτική ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ,, Ε αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4

5 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι και την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η ηµέρα Πέµ τη και ώρα 10:00.µ.. 5. Η αρούσα Α όφαση, συνοδευόµενη α ό την αναλυτική ιακήρυξη και ερίληψη αυτής, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες, τον ενδεικτικό Π/Υ εργασιών, το Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς και το Σχέδιο της Σύµβασης θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού κόµβου του Υ ουργείου (www.yppo.gr), καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκα έντε (15) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Ε ίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr - gov.gr). ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Συθιακάκη Βασιλική Αρχαιολόγος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνική έκθεση - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Τυ ο οιηµένα έντυ α (υ οδείγµατα Αίτησης - Υ εύθυνων δηλώσεων δικαιολογητικών συµµετοχής ενδείξεις φακέλλων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - Σχέδιο Σύµβασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Ειδική Υ ηρεσία Τοµέα Πολιτισµού Μεθώνης 87 & Θεµιστοκλέους, Σ.Κ Αθήνα (θα υ οβληθεί µε τα µηνιαία δελτία του έργου) 2. Υ..Ε. Ηρακλείου Εβανς 44, Ηράκλειο Κρήτης (θα υ οβληθεί µε τα δικαιολογητικά του οικονοµικού φακέλου) Εσωτερική ιανοµή : 1-3. Πηλίτση Αν, Σα ουντζάκης Αλ, Παχάκη Γ., ε ιβλέ οντες του έργου 4. Τµήµα ιοικητικής & Οικονοµικής Υ οστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας (κα Φωτεινού Αφροδίτη, τµηµατάρχη) 5. Τµήµα ιοικητικής & Οικονοµικής Υ οστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας/Λογιστήριο (κ.ανδρεαδάκη Ζαχαρένια, υ όλογο έργου) 6. Φάκελο έργου 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8421/ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό σε οµάδες, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης», σε οµάδες, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιεύθυνση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Το οθεσία / Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: , , Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός 3)Αντικείµενο ιαγωνισµού: «Προµήθεια εξοπλισµού εργαστηρίων συντήρησης», στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «Εκπόνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξοπλισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες από τη Μεσαρά». Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα στα παραρτήµατα Α-Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Το αντικείµενο της ροµήθειας εριλαµβάνει την ροµήθεια υλικών για τις οµάδες 1η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, και 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κάθε ροµηθευτής µ ορεί να καταθέσει ροσφορά σε µία ή και στις δύο οµάδες. Σε κάθε οµάδα ρέ ει να υ άρχει ροσφερόµενη τιµή για όλα τα είδη ου εριέχονται ανά οµάδα. Οι οµάδες για τις ο οίες µ ορούν οι ροµηθευτές να υ οβάλλουν τις ροσφορές τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών ου εριλαµβάνονται σε αυτές αρουσιάζονται αναλυτικά στο αράρτηµα Α της Αναλυτικής ιακήρυξης. 4) Συµβάσεις: Προµήθεια υλικών µετά της µεταφοράς τους στο έργο. 5) Τό ος και Τρό ος αράδοσης των ειδών του αρόντος διαγωνισµού: 6

7 Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδοθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς στο Ηρακλείου σε συνεννόηση µε την ε ίβλεψη. 6) ιάρκεια σύµβασης: Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της έως 45 ηµέρες και όχι µετά το έρας του έργου και ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο α ό την υ ογραφή της µέχρι την λήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική αραλαβή και το οθέτηση όλων των ρος ροµήθεια ειδών και αρέλθει ο τυχόν χρόνος εγγύησης για αντικαταστάσεις ή ε ιδιορθώσεις τους. 7) Προµήθεια ιακήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της Αναλυτικής ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α-Ε) α ό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, υ εύθυνοι κ. Πηλίτση Αν, Παχάκη Γ, Σα ουντζακης Αλ, τηλ , , fax: , (ώρες 10:00 µε 15:00). Η Αναλυτική ιακήρυξη αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και δηµοσιεύεται ε ίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στη διεύθυνση καθώς και στη διεύθυνση εν ροβλέ εται ροθεσµία για την αραλαβή της ιακήρυξης. 8) Προϋ ολογισµός: Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της σύµβασης της ροµήθειας είναι είκοσι ε τά χιλιάδες ευρώ (27.000,00 ), συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων (21.951,22 χωρίς Φ.Π.Α). Aναλυτικότερα η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη ανά οµάδα είναι: 1η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ µε οσό δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00 ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ µε οσό οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 9) Χρηµατοδότηση: H σύµβαση η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ της Υ ηρεσίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, του Υ ουργείου και του Αναδόχου θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου µε τίτλο: «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» το ο οίο είναι ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS , κωδικό ράξης ΣΑ: 2013ΣΕ της ΣΑΕ ) Τρό ος Πληρωµής: εν ροβλέ εται η δυνατότητα χορήγησης ροκαταβολής. Η αράδοση των ρος ροµήθεια και το οθέτηση ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας. Η ληρωµή της ροµήθειας στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιείται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µετά την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου της εκάστοτε ε ιµέρους αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. 11) Ελάχιστες α αιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε άρκειας: ό ως ακριβώς εριγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 12) Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: Αυτές ου αναγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. 13) Προσφορές: Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, θα καταθέσει ξεχωριστή τεχνική και οικονοµική ροσφορά για κάθε οµάδα του διαγωνισµού για την ο οία ενδιαφέρεται, και ταυτόχρονα δεν µ ορεί να µετέχει µε ερισσότερες της µιας ροσφοράς ανά οµάδα του διαγωνισµού. ε θα ληφθούν υ όψη εναλλακτικές ροσφορές. 14) Προθεσµία, Τρό ος και Τό ος Υ οβολής Προσφορών: Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου υ όψη της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, µέχρι την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η ηµέρα Πέµ τη και ώρα 10:00 στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 7

8 Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 15) ιάρκεια Ισχύος Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι τουλάχιστον 120 ηµέρες. Μετά την κατακύρωση οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και της διάρκειας τυχόν αράτασης αυτού. 16) Α οσφράγιση Προσφορών: Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών θα γίνει α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στις ηµέρα Πέµ τη και ώρα 10:00. Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα. Προσφορές ου κατατέθηκαν εκ ρόθεσµα δεν α οσφραγίζονται αλλά αραδίδονται στην Υ ηρεσία για ε ιστροφή. 17) ικαιούµενοι συµµετοχής: ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ρόσω α ου: ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµ ορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των αρα άνω ροσώ ων. Για ενώσεις : δεν α αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ οβολή της ροσφοράς. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δεν µ ορεί να υ οβάλει ερισσότερες της µιας ροσφορές ανά οµάδα. 18) Λόγοι α οκλεισµού: Α οκλείονται όσοι δεν ληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 αρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και τους όρους της Αναλυτικής ιακήρυξης και κυρίως των άρθρων 9, 10, 11,13. ικαιολογητικά α όδειξης των ανωτέρω: Περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της Aναλυτικής ιακήρυξης. 19) Στην ερί τωση ε ιλογής ένωσης ροµηθευτών, ρέ ει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 20) Προσφυγές και ενστάσεις: Προσφυγές και ενστάσεις υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή Ενστάσεων ορισµένη α ό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου βάσει της µε αρ. ρωτ. 223/ Α όφασης (Α Α: 75Ε5Γ-Σ3Χ) για τους λόγους και στις ροθεσµίες ου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Ηράκλειο, H Προϊσταµένη της Εφορείας Συθιακάκη Βασιλική Αρχαιολόγος 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8421/ για την «Προµήθεια υλικών σε οµάδες, στο Αρχαιολογικο Μουσειο Μεσαρας, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Προµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης», στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Συνολικός Προϋπολογισµός µε Φ.Π.Α.: είκοσι ε τά χιλιάδες ευρώ (27.000,00 ), συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ε.Σ.Π.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΑΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΑΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά συµµετοχής ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 14 Α όφαση Κατακύρωσης Υ ογραφή Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 15 Υ οβολή Ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 16 ιάρκεια σύµβασης - Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΑΡΘΡΟ 17 Τρό ος ληρωµής ΑΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση - Υ οκατάσταση ΑΡΘΡΟ 19 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 20 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική έκθεση - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Τυ ο οιηµένα έντυ α (υ οδείγµατα Αίτησης - Υ εύθυνων δηλώσεων δικαιολογητικών συµµετοχής ενδείξεις φακέλλων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Σχέδιο Σύµβασης 10

11 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 81 «Τρό ος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α / ) «Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες & άλλες διατάξεις» µε το ο οίο διαφορο οιούνται ή συµ ληρώνονται οι διατάξεις των Ν.1418/1984, 716/1977, του Π..609/1985 κ.λ.. ου ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 2. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π..99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/τ.Α / ), ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 3. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α / ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση & Ευθύνη», του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α / ) «Ε είγοντα µέτρα εφαρµογής του ρογράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», του Π..113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη υ οχρεώσεων α ό τους ιατάκτες», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε είγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανά τυξη της χώρας» (ΦΕΚ 246/τ.Α / ) & του άρθρου 28 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α / ) «Ρυθµίσεις για την τρο ο οίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών διοικητικών & λοι ών διατάξεων του Υ ουργείου Οικονοµικών». 5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), 6. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α / ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Ν.3845/2010, Ν.3888/2010, Ν.3899/2010 & Ν.3943/ Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), 8. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α / ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποιήθηκε µε τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α / ). 9. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 10. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 11. Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α / ) «Μέτρα για την εφαρµογή στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». 12. Την µε αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν στην ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων & Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών & Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 14. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι

12 15. Την αρ. ρωτ.υπποτ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων οι ο οίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 ( τωχευτικός κώδικας) Προ τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε, συµ ληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α / ), του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α /2012) & του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α / ), 17. Την υ αρ Πράξη της 14ης Συνεδρίασης/ του Ελεγκτικού Συνεδρίου 18. Την αρ. ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/τ.Β / ) Υ. Α. «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία του Υ ουργείου Πολιτισµού αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α». 19. Την αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033//40980/36082/ (Α..Α.: 6ΞΗΨΓ-8Ι5) Υ.Α. «Το οθέτηση Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων ε ι έδου ιεύθυνσης Υ ηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υ ηρεσιών και ηµοσίων Μουσείων της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονοµιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. 20. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ό ως µερικώς ισχύει. 21. Το Π.. 104/2014 (ΦΕΚ 171 Α/ ) «Οργανισµός του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» ου αφορά τη νέα σύσταση του Υ ουργείου Πολιτισµού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 22. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α / ) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τρο ο οίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις.» 23. Το άρθρο 4 του Π..24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α / ) «Σύσταση και µετονοµασία Υ ουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 24. Του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α / ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Β. Τη µε αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΜΠΚ/ΤΑΜ/215035/29714/1707/556/ (Α Α: ΒΛ1ΡΓ- 8ΩΑ) α όφαση του υ ουργού Πολιτισµού για την έγκριση της µελέτης α) εξο λισµού εργαστηρίων και β) α οθηκών του υ ό ανέγερση Μουσείου Μεσαράς, ήµου Μοιρών, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης». Γ. Τη µε αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ77/5372/ (Α..Α.: ΒΛΓΕΓ-ΓΑΧ) Α όφαση ένταξης του έργου «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ Τη µε αρ. ρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Τ ΑΜΣ/Φ21ΚΓ/42816/25279/1759/599/ (Α Α: ΒΙΕ9Γ-ΞΚ ) Υ ουργική Α όφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΑΡΑ, α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Ε. Την ύ αρξη των αναγκαίων ιστώσεων για την ενταγµένη ράξη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 12

13 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΑΡΑ» µε κωδικό ράξης ΣΑ: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» ΣΤ. Το αρ. ρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ77/2441/ έγγραφο της Ειδικής Υ ηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού ρος την ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. µε θέµα «Προγραµµατισµός αναθέσεων ροµηθειών εργασιών υ ηρεσιών στο λαίσιο της Πράξης «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς-Οργάνωση εριοδικής έκθεσης µε τίτλο Αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά». Ζ. Την µε αρ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ77/3599/ έγκριση των τευχών του διαγωνισµού α ό την ΕΥΤΟΠ Η. Την αρ. ρωτ. 6300/ (Α Α:ΩΚΦΖΓ-Γ2Θ) Α όφαση και τη συνηµµένη Αναλυτική ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, της ΚΓ ΕΠΚΑ για τη διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ροµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης» µε τις αρακάτω οµάδες: ΟΜΑ Α Α) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Β) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Γ) ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» Θ. Τη µε αρ. ρωτ. 7499/ (Α Α:7ΚΞΜΓ- Ξ1) Α όφαση της ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. για την α οδοχής του 1ου ρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών ροσφορών των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την ο οία έγινε α οδεκτή µία (1) ροσφορά για την οµάδα Α, µία (1) ροσφορά για την οµάδα Β και δύο (2) ροσφορές για την οµαδά Γ Ι. Τη µε αρ. ρωτ. 7716/ (Α Α:Ω0ΜΒΓ-6ΦΜ) Α όφαση της ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. α οδοχής του 2ου ρακτικού για τον έλεγχο των οικονοµικών ροσφορών των συµµετεχόντων ως ρος την οµάδα Γ, σύµφωνα µε την ο οία ανακηρύχθηκε ροσωρινός µειοδότης η εταιρία Labor Science, ενώ για τις οµάδες Α και Β ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος ΙΑ. Τη µε αρ. ρωτ 736/ εισήγηση των ε ιβλε όντων του έργου για την ανάγκη ε ανα ροκήρυξης του διαγωνισµού ΙΒ. Τη µε αρ. 736/ (Α Α:77ΨΦΓ-ΦΕΑ) διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την ροµήθεια «Εξο λισµού Εργαστηρίων Συντήρησης» µε τις αρακάτω οµάδες: Οµάδα Α) Εξειδικευµένων Ηλεκτρικών Μηχανηµάτων Συντήρησης Οµάδα Β) Εξειδικευµένων Εργαλείων Συντήρησης. ΙΓ. Tην µε αρ. ρωτ. 223/ Α όφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου µε Α Α: 75Ε5Γ-Σ3Χ, µε θέµα τη «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, αρακολούθηση, αραλαβή ροµηθειών, υ ηρεσιών ή έργων κατά το τρέχον έτος 2015», ου αφορά την συγκρότηση ε ιτρο ής διενέργειας και αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών & διαδικασιών δια ραγµάτευσης. Ι. Το µε αρ 1482/ ρακτικό της ε ιτρο ής διενέργειας διαγωνισµών, σύµφωνα µε το ο οίο δια ιστώθηκαν ασάφειες στην ροκήρυξη και κρίθηκαν µη α οδεκτές οι ροσφορές των συµµετεχόντων εταιριών. ΙΕ. Τη µε αρ 1482/ (Α Α: Ω1ΝΑ465ΦΘ3-0ΑΣ) α όφαση της ΕΦΑ Ηρακλείου συµφώνα µε την ό οια ακυρώθηκε ο ως άνω διαγωνισµός ΙΣΤ. Το αρ. ρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ77/660/ έγγραφο της Ειδικής Υ ηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού ρος την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου µε θέµα «Προγραµµατισµός αναθέσεων ροµηθειών εργασιών υ ηρεσιών στο λαίσιο της Πράξης «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς-Οργάνωση εριοδικής έκθεσης µε τίτλο Αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά». ΙΖ. Την αρ. ρωτ. 8421/ Τεχνική Έκθεση της οµάδας ε ίβλεψης του έργου για την αναγκαιότητα ροµήθειας «Εξο λισµού Εργαστηρίων Συντήρησης» µε τις αρακάτω οµάδες: Οµάδα Α) Εξειδικευµένων ηλεκτρικών µηχανηµάτων συντήρησης Οµάδα Β) Εξειδικευµένων εργαλείων και αναλώσιµων συντήρησης, µε την αναλυτική και οσοτική εριγραφή τους. ΙΘ. Την µε αρ. 8421/ Α όφαση της ΕΦΑ Ηρακλείου για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. 13

14 ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Το αντικείµενο του αρόντος διαγωνισµού είναι η «Προµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης», στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» Αναλυτικότερα το αντικείµενο του διαγωνισµού εριλαµβάνει την ροµήθεια εξειδικευµένων µηχανηµάτων και εργαλείων συντήρησης αρχαιοτήτων σε 2 οµάδες και συγκεκριµένα 1η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οι δυο οµάδες της ροµήθειας είναι αυτοτελείς. Είναι δυνατή η υ οβολή οικονοµικής ροσφοράς για µία ή και τις τρεις οµάδες, µε τον όρο, ε ί οινή α οκλεισµού ότι η ροσφορά για κάθε οµάδα θα αφορά όλα τα ε ιµέρους υλικά ου εριλαµβάνονται σε αυτή. Στους φακέλους της τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς ρέ ει να αναγράφεται η οµάδα ή οι οµάδες για τις ο οίες καταθέτει ροσφορά ο κάθε ροµηθευτής. Σηµείωση: σε ερί τωση συµµετοχής σε ερισσότερες α ό µια οµάδες στο διαγωνισµό θα ρέ ει ο ροσφέρων να καταθέσει ξεχωριστούς φακέλους τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς για κάθε οµάδα, εντός του κυρίως φακέλλου της συµµετοχής. Τα ρος ροµήθεια είδη εριγράφονται αναλυτικά κατά είδος και οσότητα στο Παράρτηµα Α, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του υ όψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. Το κριτήριο αξιολόγησης των ροσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική ροσφορά στο σύνολο του τιµήµατος όλων των ζητούµενων ρος ροµήθεια και το οθέτηση ειδών. Τό ος αράδοσης : Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών, ή ροσφορών υ ό αίρεση. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός των ρος ροµήθεια και το οθέτηση ειδών ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού συµ εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό είκοσι ε τά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 ), συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων (21.951,22 χωρίς Φ.Π.Α). και θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου µε τίτλο: «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» το ο οίο είναι ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS , κωδικό ράξης ΣΑ: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148. Aναλυτικότερα η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη ανά οµάδα είναι: 1η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ µε οσό δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00 ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ µε οσό οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικός ίνακας ενδεικτικού ροϋ ολογισµού µε τα ε ί µέρους είδη, οσότητες και τιµές µονάδος αναφέρονται στο αράρτηµα Β'. 14

15 ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Το οθεσία / Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: , , Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη σε έντυ η µορφή, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , κατό ιν αίτησης για χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα. Ε ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. Ε ίσης η ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Υ εύθυνοι για το διαγωνισµό είναι οι κ Πηλίτση Αν, Σα ουντζάκης Αλ, Παχάκη Γ. ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης 1. Οι υ οψήφιοι µ ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας α ό την Αναθέτουσα Αρχή ή µε e mail ή µε τηλεµοιοτυ ία µε ρωτοκόλληση µέχρι και τις Οι α αντήσεις αρέχονται γρα τώς το αργότερο µέχρι και Οι αρεχόµενες α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ερί τωση δεν ε ιτρέ εται να τρο ο οιούν ουσιωδώς το εριεχόµενο και τους όρους της αρούσας. Όλες οι υ οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες α ό όλες τις α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ Ε αυτών καθώς και ε ί των σχετικών α αντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών της Eφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Μετά την υ οβολή των ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο ο οιήσεις ή α οκρούσεις όρων της αρούσας α ό τους υ οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ή συνεταιρισµοί ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν ε άγγελµα συναφές µε το ροκηρυσσόµενο αντικείµενο. Ενώσεις εταιρειών ου υ οβάλλουν κοινές ροσφορές, εφόσον ληρούν τους όρους ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινο ραξίες ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Τα αρα άνω ισχύουν και για ο οιοδή οτε α ό της µέλη της ένωσης ή της κοινο ραξίας. 2. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το ε άγγελµα ό ως ορίζεται αρα άνω. Όσοι α οκλείστηκαν τελεσίδικα α ό κά οια άλλη ηµόσια Υ ηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκ λήρωσαν τις συµβατικές τους υ οχρεώσεις. 15

16 Όσοι α οκλείστηκαν α ό διαγωνισµούς για ροµήθειες ή αροχή υ ηρεσιών µε α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά ρόσω α του εξωτερικού έχουν υ οστεί αντίστοιχες µε τις αρα άνω κυρώσεις. Τα αρα άνω ισχύουν και για ο οιοδή οτε α ό τα µέλη της ένωσης ή της κοινο ραξίας. 3. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε ίσης να ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα ε ί εδα όσον αφορά τις ε αγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε άρκειας: εν α αιτούνται ελάχιστες α αιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε άρκειας Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: εν α αιτούνται ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ως ρος την εξασφάλιση της οιότητας: Οι τεχνικές ροδιαγραφές των ρος ροµήθεια και το οθέτηση ειδών αναφέρονται στο Παράρτηµα Α, ό ου εριγράφονται αναλυτικά οι ρος ανάθεση ροµήθειες, τα δικαιολογητικά και οι ιστο οιήσεις ου α αιτούνται για αυτές. ΑΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 15:00 2. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. Σε ερί τωση ου οι υ οβαλλόµενες ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υ όψη και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγιστούν. 4. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό τουλάχιστον για 120 ηµέρες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Μετά την κατακύρωση οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του έργου και το έρας τυχόν αράτασης του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του. ΑΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης αρκεί να συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού. Εξαιρούνται όσα αφορούν τεχνικά δελτία / φυλλάδια ή ιστο οιήσεις υλικών, για τα ο οία αρκεί α λή µετάφραση τους στην 16

17 Ελληνική Γλώσσα (εκτός της Αγγλικής η ο οία γίνεται δεκτή χωρίς µετάφραση). Ε ίσης γίνονται α οδεκτοί τεχνικοί όροι ή ιστο οιήσεις (ΕΝ, CE, ISO κ.λ..) σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης καθώς α οτελούν διεθνή ορολογία. Η αρµόδια Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας µ ορεί να ζητά διευκρινήσεις τις ο οίες ρέ ει ο ροσφέρων να α αντά εγγράφως ( τηλεµοιοτυ ία). 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ 71202, Ηράκλειο Κρήτης Α ό: Θα αναγράφονται τα στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, (εφόσον υ άρχει), φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 8421/ Για τον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης», στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά» για την οµάδα ή τις οµάδες (στις ο οίες υ οβάλλεται ροσφορά 1 η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 2 η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: και ώρα 10:00 ΠΡΟΣΟΧΗ Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου 3. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται ε ί οινή α οκλεισµού α ό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [Παράρτηµα : Τυ ο οιηµένα έντυ α (υ όδειγµα Αίτησης - Υ εύθυνων δηλώσεων, ενδείξεις φακέλων], η ο οία θα βρίσκεται έξω α ό τον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο για να ρωτοκολληθεί, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αρούσας, και υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο του. Μέσα στον κυρίως φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται: α. Χωριστός σφραγισµένος υ οφάκελος (ένας) µε όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (2 αντίτυ α) ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της αρούσας µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (Παράρτηµα : ενδείξεις φακέλλων) β. Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς (2 αντίτυ α) το οθετούνται σε ένα χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Παράρτηµα : ενδείξεις φακέλλων) το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της 17

18 αρούσας ροκήρυξης. Για κάθε οµάδα στην ο οία υ οβάλλεται συµµετοχή στο διαγωνισµό µε ροσφορά, θα κατατίθεται ξεχωριστός υ οφάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ανάλογη ένδειξη. γ. Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς (2 αντίτυ α) το οθετούνται ε ί οινή α ορρίψεως σε ένα χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Παράρτηµα : ενδείξεις φακέλλων). Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Γ της αρούσας ροκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι ροσφορές ου δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύµφωνα µε το υ όδειγµα του Παραρτήµατος Γ, θα θεωρηθούν άκυρες και θα α ορριφθούν. Για κάθε οµάδα στην ο οία υ οβάλλεται συµµετοχή στο διαγωνισµό µε ροσφορά, θα κατατίθεται ξεχωριστός υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ανάλογη ένδειξη. 4. Οι υ οφάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου (συν. Υ όδειγµα στο αράρτηµα ), εκτός της σηµείωσης «Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου». 5. Οι ροσφορές δεν ρέ ει να φέρουν αράτυ ες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.). Αν υ άρχουν διορθώσεις, ροσθήκες, κ.λ.. θα ρέ ει να είναι µονογραµµένες α ό τον ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλ. και γενικά θα ε ιβεβαιώνει ότι έγιναν ριν α ό την α οσφράγιση της ροσφοράς. Οι ροσφορές στις ο οίες θα υ άρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.) µε τρό ο ου τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας, θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 6. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή αvτι ρoσφoρών. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. ΑΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον σχετικό υ οφάκελο και σε 2 αντίτυ α, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, ρωτότυ α ή ακριβή αντίγραφα, ου α αιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1. Αντίγραφα των ρωτοτύ ων νοµιµο οιητικών εγγράφων, ό ως ΦΕΚ ίδρυσης και τρο ο οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή α όσ ασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στα ο οία να φαίνεται η δραστηριότητα, το αντικείµενο ενασχόλησης της κάθε εταιρείας και όσοι δεσµεύουν την εταιρεία µε την υ ογραφή τους, αραστατικά εκ ροσώ ησης και τέλος βεβαίωση έναρξης ή άλλο έγγραφο ου να α οδεικνύει την έναρξη της δραστηριότητας και το αντικείµενο της (για φυσικά ρόσω α). 2. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, στην ο οία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του αρόντος διαγωνισµού ήτοι 8421/ Πρόχειρος ιαγωνισµός ου αφορά την «Προµήθεια εξο λισµού εργαστηρίων συντήρησης», στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Εκ όνηση µελέτης µόνιµης έκθεσης και εξο λισµός 18

19 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ αρχαιολογικού µουσείου Μεσαράς οργάνωση έκθεσης µε τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες α ό τη Μεσαρά», µε ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 10:00, για την οµάδα ή τις οµάδες... στις ο οίες συµµετέχει. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας, ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. iii. δεν τελούν υ ό τώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, iv. δεν τελούν υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης, v. έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, vi. ότι έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, vii. να δηλώνεται η ε ωνυµία της ε ιχείρησης και ότι ο ροσφέρων είναι ο νόµιµος εκ ρόσω ος της. viii. να αναλαµβάνεται η υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της αρούσας. ροσκόµιση ix. να δηλώνεται ότι α) Έλαβε γνώση των όρων της αρούσας διακήρυξης και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα, β) Η ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας, γ) Τα στοιχεία ου αναφέρονται στην ροσφορά είναι αληθή και ακριβή, δ) εν ανήκει στις κατηγορίες ου αναφέρονται στο άρθρο 6 αρ. (2) της αρούσας διακήρυξης. x. σε ερί τωση κατάθεσης µη ε ικυρωµένων εγγράφων ό ως του καταστατικού του 19

20 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του ή άλλων εγγράφων, θα δηλώνεται ότι τα κατατιθέµενα στοιχεία α οτελούν γνήσια αντίγραφα α ό τα ρωτότυ α. xi. στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων, ε ι λέον των ανωτέρω να δηλώνεται ότι: i) δεν τελούν υ ό εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης εκκαθάρισης ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α), ii) δεν τελούν υ ό αναγκαστική διαχείριση ή υ ό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. xii. Σε ερί τωση συνεταιρισµού ροµηθευτών ε ι λέον των ανωτέρω να δηλώνεται ότι λειτουργεί νόµιµα. 3. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό ροβλέ εται α ό το καταστατικό του υ οψηφίου - για υ ογραφή και υ οβολή ροσφοράς σε ερί τωση ου δεν υ ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ ρόσω ος του φορέα την ροσφορά και τα λοι ά α αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να αραστεί στην α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί.) 4. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροσώ ων, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της Κοινο ραξίας. Σε ερί τωση ου τα αρα άνω εριλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, ροσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως ε ικυρωµένο. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης. 5. Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. ιευκρινίζεται ότι: -Οι κατά τα ανωτέρω α αιτούµενες Υ εύθυνες ηλώσεις του υ οψηφίου υ ογράφονται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του, εκτός α ό την ερί τωση των Υ.. αναφορικά µε την οινική κατάσταση οι ο οίες ρέ ει να αφορούν τα ρόσω α των διαχειριστών υ οψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/ (ανάλογα µε τον τρό ο ου εκ ροσω ούν - δεσµεύουν µε την υ ογραφή τους την εταιρεία), του Πρόεδρου και του 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα