Τ Μ Η Μ Α Μ Σ Κ Α Ι Μ Υ Ε Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ ΜΥΕΛΟ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Μ Η Μ Α Μ Σ Κ Α Ι Μ Υ Ε Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ ΜΥΕΛΟ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ"

Transcript

1 Τ Μ Η Μ Α Μ Σ Κ Α Ι Μ Υ Ε Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Σ Κ Α Ι Μ Υ Ε Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ ΜΥΕΛΟ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ (Κατευθυντριες οδηγίες για ταξιν μηση, πρ γνωση και θεραπεία) 2009

2 Τ Μ Η Μ Α Μ Σ Κ Α Ι Μ Υ Ε Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Πιστε ουμε τι το παρ ν φυλλάδιο θα αποτελέσει ένα χρσιμο εργαλείο για τον νεαρ ειδικευ μενο αλλά και ειδικευμένο αιματολ γο, σαν πρώτη πηγ αναφοράς, στη καθ'ημέρα κλινικά πράξη. εν περιέχει εκτεταμένη θεωρία, δι τι δεν είναι αυτ ς ο σκοπ ς του. Εάν θελσει να διαβάσει κανείς περισσ τερα μπορεί να ανατρέξει στα κλασσικά αιματολογικά βιβλία τρέχουσα βιβλιογραφία. Θέλουμε να αποτελέσει ένα χρσιμο βοθημα στο γραφείο, ταν εξετάζουμε κάποιο ασθεν και θέλουμε να θυμηθο με κάποια ταξιν μηση οδηγία για τρέχουσα θεραπεία ανταπ κριση σ'αυτ. Η Ε του Τμματος Μ Σ Θανάσης Γαλαν πουλος Ελένη Παπαδάκη Αργ ρης Συμεωνίδης Βασιλικ Παππά Βασιλικ Κυριαζ 1

3 A. T A Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η - Π Ρ Ο Γ Ν Σ Η A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ Πίνακας 1. Η κατά FAB ταξιν μηση Μ Σ Τ πος Ποσοστ βλαστών στο περ.αίμα (%) Ποσοστ βλαστών στο μυελ (%) ακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (%) Απ λυτος αριθμ ς μονοπυρνων στο περ.αίμα Παρουσία ραβδίων Auer στο μυελ Ανθεκτικ αναιμία (RA) <1 <5 <15 _ Οχι Ανθεκτικ αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RARS) <1 <5 >15 _ Οχι Ανθεκτικ αναιμία με περίσσεια βλαστών (RAEB) > Οχι Ανθεκτικ αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μετατροπ (RAEB-T) < Ναι χι Χρονία μυελομονοκυτταρικ λευχαιμία (CMML) <5 <20 _ >1x 10 9 / L Οχι 2

4 A. T A Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η - Π Ρ Ο Γ Ν Σ Η A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ Πίνακας 2. Η κατά WHO ταξιν μηση (2001) Τ πος ΑΙΜΑ ΜΥΕΛΟΣ Ανθεκτικ αναιμία (RA) Ανθεκτικ αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RARS) Aνθεκτικ αναιμία με πολυγραμμικ δυσπλασία (RCMD) Aνθεκτικ αναιμία με πολυγραμμικ δυσπλασία και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RCMD-RS) Aνθεκτικ αναιμία με περίσσεια βλαστών-1 (RAEB-1) Aνθεκτικ αναιμία με περίσσεια βλαστών-2 (RAEB-2) Αταξιν μητο Μ Σ (MDS-U) Μ Σ με del (5q) Αναιμία Αναιμία Κυτταροπενίες ( διγραμμικ πανκυτταροπενία) <1x 10 9 /L μονοκ τταρα Κυτταροπενίες ( διγραμμικ πανκυτταροπενία) <1x 10 9 /L μονοκ τταρα Κυτταροπενίες Βλάστες <5% <1x 10 9 /L μονοκ τταρα Κυτταροπενίες Βλάστες 5-19 % Ραβδία Αuer ± <1x 10 9 /L μονοκ τταρα Κυτταροπενίες χι βλάστες χι Ραβδία Auer Αναιμία Βλάστες <5% Αιμοπετάλια φυσ. ηυξημένα υσπλασία ερυθράς σειράς μ νο Βλάστες <5% ακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες <15% υσπλασία ερυθράς σειράς μ νο ακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες 15% Βλάστες <5% υσπλασία ( 10% ) διγραμμικ τριγραμμικ Βλάστες <5% ακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες <15% υσπλασία ( 10% ) διγραμμικ τριγραμμικ Βλάστες <5% Σιδηροβλάστες 15% υσπλασία μονογραμμικ πολυγραμμικ Βλάστες 5-9% υσπλασία μονογραμμικ πολυγραμμικ Βλάστες 10-19% υσπλασία μονογραμμικ Βλάστες <5% Οχι ραβδία Αuer Mεγακαρυοκ τταρα φυσ. ηυξημένα (ελαττωμένη λ βωση), <5% Βλάστες, χι ραβδία Αuer, del (5q) Βιβλιογραφία Vardiman J et al. Blood 2002;1 00:

5 A. T A Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η - Π Ρ Ο Γ Ν Σ Η A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ Πίνακας 3. ιεθνές Προγνωστικ Σ στημα (IPSS) για τα Μ Σ 1 Προγνωστικ παράμετρος Βαθμ ς (score) Βλάστες μυελο (%) < Καρυ τυπος (*) Καλ ς Ενδιάμεσος Κακ ς Κυτταροπενίες(**) Ομάδα κινδ νου Βαθμ ς (score) Xαμηλο 0 Ενδιάμεσου Ενδιάμεσου Υψηλο > 2.5 (*) Kαλ ς= φυσιολογικ ς, -Υ, del(5q), del(20q) Kακ ς= σ νθετες καρυοτυπικές ανωμαλίες ανωμαλίες του χρωμ. 7 Ενδιάμεσος= άλλες ανωμαλίες (**) Ουδετερ φιλα <1800/μL, Αιμοσφαιρίνη <10 g/dl, Αιμοπετάλια < /μL 4

6 A. T A Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η - Π Ρ Ο Γ Ν Σ Η A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ Πίνακας 4. Κατηγορία κινδ νου και συσχέτιση με επιβίωση και εξέλιξη προς ΟΜΛ 1 Κατηγορία κινδ νου IPSS score ιάμεση επιβίωση (έτη) χωρίς θεραπεία 25% εξέλιξη προς ΟΜΛ χωρίς θεραπεία Xαμηλο Ενδιάμεσου Ενδιάμεσου Υψηλο Βιβλιογραφία: 1. Greenberg P et al. Blood 1997; 89:2079 Πίνακας 5. WPSS (WHO Classification-Based Prognostic Scoring System for MDS) 2 Παράμετρος Κατηγορία κατά WHO RA, RARS, 5q- RCMD, RCMD-RS RAEB-1 RAEB-2 Καρυ τυπος* Καλ ς Ενδιάμεσος Κακ ς - Ανάγκη Μετάγγισης Όχι Regular - - Σημείωση: Ομάδα κινδ νου: very low (score: 0), low (score: 1), intermediate (score: 2), high (score: 3 to 4), and very high (score: 5-6). Abbreviations: MDS, myelodysplastic syndrome; RA, refractory anemia; RARS, refractory anemia with ringed sideroblasts; 5q-, myelodysplastic syndrome with isolated del(5q) and marrow blasts less than 5%; RCMD, refractory cytopenia with multilineage dysplasia; RCMD-RS, refractory cytopenia with multilineage dysplasia and ringed sideroblasts; RAEB-1, refractory anemia with excess of blasts-1; RAEB-2, refractory anemia with excess of blasts-2. *Καρυ τυπος: καλ ς: φυσιολογικ ς, -Y, del(5q), del(20q); κακ ς: σ νθετες (καρυοτυπικές ανωμαλίες), chromosome 7 anomalies; ενδιάμεσος: άλλες ανωμαλίες. RBC transfusion dependency: τουλάχιστον μία μετάγγιση κάθε 8 εβδομάδες για περίοδο 4 μηνών Ομάδα κινδ νου Very low Low Intermediate High Very high Βαθμ ς ιάμεση επιβίωση (μνες) Βιβλιογραφία 2. Μalcovati L et al. JCO 2007; 25:3503 5

7 A. T A Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η - Π Ρ Ο Γ Ν Σ Η A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ Πίνακας 6. Προταθείσα νέα ταξιν μηση Μ Σ κατά WHO (2008) Disease Blood findings Bone marrow findings Refractory cytopenias with unilineage dysplasia (RCUD) Refractory anaemia (RA); Refractory neutropenia (RN); Refractory thrombocytopenia (RT) Refractory anaemia with ring sideroblasts (RARS) Refractory cytopenia with multilineage dysplasia (RCMD) Refractory anaemia with excess blasts-1 (RAEB-1) Refractory anaemia with excess blasts-2 (RAEB-2) Myelodysplastic syndrome unclassified (MDS-U) MDS associated with isolated del (5q) Unicytopenia or bicytopenia 1. No or rare blasts (<1%) 2 Anaemia No blasts Cytopenia (s) No or rare blasts (<1%) 2 No Auer rods <1x10 9 / L monocytes Cytopenia(s) <5% blasts 2 No Auer rods <1x10 9 / L monocytes Cytopenia 5-19 % blasts Auer rods ± 3 <1x10 9 / L monocytes Cytopenia(s) 1% blasts 2 Anaemia Usually normal or increased platelet count No or rare blasts (<1%) Unilineage dysplasia : 10% of the cells in one myeloid lineage <5% blasts <15% of the erythroid precursors are ring sideroblasts 15 % of erythroid precursors are ring sideroblasts Erythroid dysplasia only <5% blasts Dysplasia in 10% of the cells in two or more myeloid lineages (neutrophil and/or erythroid precursors and/or megakaryocytes) <5 % blasts in marrow No Auer rods ± 15% ring sideroblasts Unilineage or multilineage dysplasia 5-9% blasts 2 No Auer rods Unilineage or multilineage dysplasia 10-19% blasts Auer rods ± 3 Unequivocal dysplasia in less than 10 % of cells in one or more myeloid cell lines when accompanied by a cytogenetic abnormality considered as presumptive evidence for a diagnosis of MDS <5% blasts 2 Normal to increased megakaryocytes with hypolobated nuclei <5% blasts Isolated del(5q) cytogenetic abnormality No Auer rods 1. Bicytopenia may occasionally be observed. Cases with pancytopenia should be classified as MDS-U. 2. If the marrow myeloblast percentage is <5% but there are 2-4% myeloblasts in the blood, the diagnostic classification is RAEB 1. Cases of RCUD and RCMD with 1% myeloblasts in blood should be classified as MDS. U. 3. Cases with Auer rods and <5% myeloblasts in the blood and <10% in the marrow should be classified as RAEB 2. Βιβλιογραφία Swerdlow SH et al. (Eds): IARC: Lyon 2008 Σ σταση: Για τη ταξιν μηση και πρ γνωση να χρησιμοποιείται η WHO ταξιν μηση 2008 και ΙPSS 6

8 A. T A Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η - Π Ρ Ο Γ Ν Σ Η A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ ΣΗ Πίνακας 7. Προταθείσα ταξιν μηση WHO 2008 των Μ Σ/ΜΥΣ ( ΜDS/MPN) Disease Blood findings Bone marrow findings Chronic myelomonocytic leukemia (CMML) Peripheral blood monocytosis > 1x10 9 /L No BCR/ABL-1 fusion gene <20% blasts Dysplasia in one or more myeloid lineage * <20% blasts. Blasts include myeloblasts, monoblasts and promonocytes. No rearrangement of PDGFRA or PDGFRB Atypical chronic myeloid leukemia, BCR-ABL1 negative (acml) Leukocytosis, Neutrophilia Neutrophylic dysplasia Neutrophil precursors 10% of leukocytes Blasts <20% No BCR-ABL1 fusion gene No rearrangement of PDGFRA or PDGFRB Minimal basophilia Monocytes<10% of leukocytes Neutrophil dysplasia with or without other dysplastic lineages <20% blasts Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) Myelodysplastic/ myeloproliferative neoplasm, unclassifiable (MDS/MPN) Peripheral blood monocytosis > 1x10 9 /L <20% blasts Usually WBC >10x10 9 /L < 20% blasts Mixed MDS and MPN features No prior diagnosis of MDS or MPN No history of recent growth factor or cytotoxic therapy to explain MDS or MPN features No BCR-ABL1 fusion gene or rearrangements of PDGFRA or PDGFRB <20% blasts. Blasts include myeloblasts, monoblasts and promonocytes Mixed MDS and MPN features <20% blasts Refractory anaemia with ringed sideroblasts associated with marked thrombocytosis (RARS-T) (provisional entity) Persistent thrombocytosis >450x10 9 /L Anemia BCR-ABL1 negative Cases with t(3;3)(q21;q26), inv(3) (q21q26) and isolated del (5q) are exluded Morphologic features of RARS; 15% of erythroid precursors are ringed sideroblasts Abnormal megakaryocytes similar to those observed in BCR-ABL1 negative MPN * If myelodysplasia is minimal or absent, CMML can still be diagnosed if the other requirements are met and there is an acquired clonal cytogenetic or molecular genetic abnormality present in the hematopoietic cells, or the monocytosis has persisted for at least 3 months and all other causes of monocytosis have been excluded. Provisional entity. In WHO classification from 2002 the cut-off for platelet count was 600 x 10 9 /L. In the WHO 2008 classification the cut-off value is 450 x 10 9 /L, to be in line with the classification of essential thrombocythemia. Around 50% of cases with RARS-T carry the JAK2 mutation, but this is not a diagnostic criterion. 7

9 Β. Μ Σ Χ Α Μ Η Λ Ο Υ Κ Α Ι Υ Ψ Η Λ Ο Υ Κ Ι Ν Υ Ν Ο Υ Β. Μ Σ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Β. Μ Σ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Στη καθ' ημέρα κλινικ πράξη χρησιμοποιο με τους ρους "χαμηλο " και "υψηλο κινδ νου Μ Σ" με διαφορετικ πρ γνωση και θεραπεία σε κάθε περίπτωση: Xαμηλο κινδ νου: low, Ιnt-1 Υψηλο κινδ νου: Ιnt-2, High risk 8

10 Γ. Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Σ Θ Ε Ν Ν Μ Ε Χ Α Μ Η Λ Ο Υ Κ Ι Ν Υ Ν Ο Υ M D S ( L o w, I N T - 1 r i s k ) Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk) Ασθενς με σημαντικές Κυτταροπενίες Συμπτωματικ αναιμία Θρομβοπενία, ουδετεροπενία Εpo oρο > 500 mu/ml Εpo oρο 500 mu/ml Del 5q± άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες 5-Αζακυτιδίνη/ δεσιταμπίνη Ερευνητικ πρωτ κολλο Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ (Low, INT-1 risk) Μικρ πιθαν τητα ανταπ κρισης σε ανοσοκατασταλτικ θεραπεία Ηυξημένη πιθαν τητα ανταπ κρισης σε ανοσοκατασταλτικ θεραπεία Rh Epo ± G-CSF αρβοποετίνη α ± G-CSF λεναλιδομίδη Μη ανταπ κριση Μη ανταπ κριση Αζακυτιδίνη/ δεσιταμπίνη Λεναλιδομίδη Ερευνητικ πρωτ κολλο Μη ανταπ κριση Αντιθυμοκυτταρικ σφαιρίνη (ΑΤG), κυκλοσπορίνη Μη ανταπ κριση Μη ανταπ κριση 5-Αζακυτιδίνη/ δεσιταμπίνη Λεναλιδομίδη Ερευνητικ πρωτ κολλο Σ μφωνα με κάτωθι οδηγίες Ανοσοκατασταλτικ θεραπεία Ερευνητικ πρωτ κολλο Αλλογενς μεταμ σχευση για επιλεγμένους ασθενείς με Ιnt-1 Ερευνητικ πρωτ κολλο Αλλογενς μεταμ σχευση για επιλεγμένους ασθενείς Ερευνητικ πρωτ κολλο Αλλογενς μεταμ σχευση για επιλεγμένους ασθενείς Μη ανταπ κριση Ερευνητικ πρωτ κολλο Αλλογενς μεταμ σχευση για επιλεγμένους ασθενείς με Ιnt-1 9

11 Γ. Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Σ Θ Ε Ν Ν Μ Ε Χ Α Μ Η Λ Ο Υ Κ Ι Ν Υ Ν Ο Υ M D S ( L o w, I N T - 1 r i s k ) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk) Ασυμπτωματικοί ασθενείς > 60 ετών με IPSS 0 => παρακολο θηση μ νο < 60 ετών με IPSS 0 => HLA-τυποποίηση και επαγρ πνηση για πιθαν εφαρμογ Allo-SCT (επί επιδείνωσης) Συμπτωματικοί ασθενείς Συμπτωματικοί ασθενείς > 60 ετών: Epo IU/w αρβοποετίνης 300 ΙU/w x w => Ανταπ κριση => Προσαρμογ δ σης Epo => Μη ανταπ κριση => ιπλασιασμ ς δ σης Epo ± G-CSF x 10 w => Απώλεια αρχικς ανταπ κρισης => Α ξηση δ σης Epo x 10 w => Προσθκη αναβολικο στεροειδο ς λεναλιδομίδη ανοσοκαταστολ με del(5q): => λεναλιδομίδη => Ανταπ κριση => παρακολο θηση => Μη ανταπ κριση => Υποστηρικτικ αγωγ, αναβολικά, ATG+ κυκλοσπορίνη κλινικ δοκιμ άλλων φαρμάκων Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ (Low, INT-1 risk) Συμπτωματικοί ασθενείς < 60 ετών: Epo IU/w αρβοποετίνης 300 ΙU/w x w => Ανταπ κριση => Προσαρμογ δ σης Epo => Επαγρ πνηση για πιθαν εφαρμογ Allo-SCT Συμπτωματικοί ασθενείς < 60 ετών με IPSS >0 => Μη ανταπ κριση στην Epo => πιθαν εφαρμογ Allo-SCT απ συμβατ δ τη Συμπτωματικοί ασθενείς < 60 ετών με IPSS >0 => Μη ανταπ κριση στην Epo και σε άλλους παράγοντες => Εφαρμογ Allo-SCT απ συμβατ δ τη Συμπτωματικοί ασθενείς > 60 ετών με ινωτικ μυελ : => Συνδυασμ ς Epo και κορτικοειδών αναβολικών στεροειδών x w τουλάχιστον Συμπτωματικοί ασθενείς > 60 ετών με υποπλαστικ μυελ χαμηλ % ερυθ. σειράς HLA-DR15+, με κλώνο PNH => ATG + κυκλοσπορίνη Συμπτωματικοί ασθενείς > 60 ετών που έχασαν την ανταπ κριση σε Epo, λεναλιδομίδη ανοσοκαταστολ που ενεφάνισαν κλωνικ εξέλιξη => εφαρμογ θεραπείας τροποποίησης επιγενετικών μεταβολών (5-αζακυτιδίνη, δεσιταμπίνη) μονοχημειοθεραπεία χαμηλών δ σεων (αρασυτίνη, μελφαλάνη) κλινικ δοκιμ άλλων φαρμάκων 10

12 Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk) ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ ± G-CSF Ενδείξεις Ασθενείς με πρωτοπαθές MDS και συμπτωματικ αναιμία που έχουν: IPSS 1 Όχι πλρη εξάρτηση απ μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων Επίπεδα ενδογενο ς Epo <200 mu/ml ταν η Hb είναι >8 g/dl και < 500 mu/ml ταν η Hb είναι <8 g/dl. Παράγοντες που έχουν συνδεθεί με ευνοϊκ τερη ανταπ κριση είναι: Έναρξη θεραπείας < 2 χρ νια απ την διάγνωση του MDS IPSS 0 Απουσία πολυγραμμικς δυσπλασίας Ποσοστ βλαστών μυελο < 5% Φυσιολογικ ς καρυ τυπος απλές κυτταρογενετικές ανωμαλίες πλν της del(5q) Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ (Low, INT-1 risk) Απ την εμπειρία του τμματος Μ Σ της ΕΑΕ σημαντικ ς παράγων ευνοϊκς ανταπ κρισης είναι η κυτταροβρίθεια μυελο >30% και 75% και τα επίπεδα φερριτίνης ορο στην διάγνωση < 400 ng/ml. Η Epo χορηγείται σε αρχικ δ ση IU Epo 300 mg δαρβεποετίνης την εβδομάδα, και επί μ επίτευξης μέγιστης ανταπ κρισης μετά απ εβδομάδες θεραπείας η δ ση θα πρέπει να διπλασιάζεται και να προστίθεται μικρ δ ση G-CSF 1 μg/kg 3 φορές την εβδομάδα. Εάν με την προσθκη G-CSF αναπτ σσεται σημαντικ λευκοκυττάρωση (λευκά >20000/mm 3 ) εάν εμφανίζεται αυξημένο ποσοστ βλαστών στο περιφερικ αίμα η δ ση του θα πρέπει να μειώνεται. Οι στ χοι της θεραπείας είναι: Απεξάρτηση των ασθενών απ μεταγγίσεις Βελτίωση της αναιμίας με ιδανικ στ χο τιμ Hb 12 g/dl Επί επίτευξης του στ χου η θεραπεία με Epo αρχικά μετριάζεται σε δ ση αυξάνονται τα μεσοδιαστματα χοργησης. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ Η Ενδείκνυνται επί εκδλωσης διαφ ρων αυτοαν σων εκδηλώσεων (Coombs+ AAA, ανοσολογικο τ που θρομβοπενία, αγγειίτιδα τ που σ.sweet, υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα κλπ.) επί ινωτικο τ που MDS. Για την τελευταία περίπτωση τα κορτικοειδ χρησιμοποιο νται σε μέτριες δ σεις, π.χ. πρεδνιζ νη mg/kg για αρκετές εβδομάδες, ανάλογα με την ανταπ κριση και τις ανεπιθ μητες ενέργειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί συνεργικ δράση των κορτικοειδών με την Epo. Βραχυχρ νιες ανταποκρίσεις έχουν παρατηρηθεί και επί υποπλαστικών MDS, αλλά σε αυτο του τ που τα MDS ενδείκνυται περισσ τερο ανοσοκατασταλτικ αγωγ. 11

13 Γ. Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Σ Θ Ε Ν Ν Μ Ε Χ Α Μ Η Λ Ο Υ Κ Ι Ν Υ Ν Ο Υ M D S ( L o w, I N T - 1 r i s k ) ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙ Η Έχουν αναφερθεί ευνοϊκές ανταποκρίσεις σε ένα ποσοστ ασθενών με χαρακτηριστικά που δεν προδικάζουν ευνοϊκ ανταπ κριση στη θεραπεία με Epo±G-CSF, πως επί ασθενών με RCMD, RCMD-RS, ίνωση του μυελο κλπ. Επίσης ένα μικρ ποσοστ ασθενών με σοβαρ θρομβοπενία μπορεί να εμφανίσει ευνοϊκ ανταπ κριση. Χρησιμοποιο νται κυρίως η νανδρολ νη σε δ ση mg ανά 1-2 εβδομάδες σε βαθιά ενδομυϊκη χοργηση η δαναζ λη σε δ ση mg 1-3 φορές την ημέρα απ το στ μα. Απαιτείται επαγρ πνηση κατά την θεραπεία με αυτά τα φάρμακα για την έγκαιρη διαπίστωση τυχ ν ανεπιθυμτων ενεργειών, κυρίως του τ που του χολοστατικο συνδρ μου. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΉ ΑΓ ΓΗ Ενδείξεις Aσθενείς με συμπτωματικ αναιμία και: Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ (Low, INT-1 risk) Ηλικία 60 ετών ( με ΙPSS low Ιnt-1 M Σ) Ασθενείς που εκφράζουν HLA-DR15 Ασθενείς που αναπτ σσουν κλώνους PNH υποπλαστικ μυελ (κυτταροβρίθεια οστεομυελικς βιοψίας <40% απ 2 διαφορετικές θέσεις) ασθενείς που έχουν υψηλ τερη κυτταροβρίθεια μυελο αλλά πολ χαμηλ ποσοστ ερυθράς σειράς (<5%) Ασθενείς με πολυκλωνικ ολιγοκλωνικ υπερπλασία CD8 T-λεμφοκυττάρων Η συνιστώμενη θεραπεία είναι συνδυασμ ς κυκλοσπορίνης και αντιθυμοκυτταρικο ορο. Τα δ ο φάρμακα ταν χρησιμοποιο νται σε συνδυασμ επιτυγχάνουν υψηλ τερα ποσοστά ανταπ κρισης σε σχέση με την ανταπ κριση που επιτυγχάνεται με καθένα ξεχωριστά. Επιθυμητά επίπεδα κυκλοσπορίνης ορο ng/ml. Αρκετοί ωστ σο εφαρμ ζουν θεραπεία με κυκλοσπορίνη σταθερς δ σης π.χ. 300 mg ημερησίως χωρίς να παρακολουθο ν επίπεδα του φαρμάκου. Επισημαίνεται η ανάγκη υποστηρικτικς προφυλακτικς αγωγς με ακυκλοβίρη, κοτριμοξαζ λη και αντιμυκητιασικ παράγωγο ιμιδαζ λης, επιπλέον δε και αντιφυματικς προφ λαξης σε ασθενείς με ιστορικ παλαιάς φυματιώδους λοίμωξης, καθ' λη την διάρκεια της θεραπείας και για 3-6 μνες μετά την διακοπ της κυκλοσπορίνης. ΛΕΝΑΛΙ ΟΜΙ Η Νε τερο ανοσοτροποποιητικ παράγωγο της θαλιδομίδης - τροποποιητς του μυελικο μικροπεριβάλλοντος. Ενδείκνυται απολ τως σε ασθενείς με del (5q) μ νο, μαζί με άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, οι οποίοι συνθως δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αυξητικο ς παράγοντες. Ευνοϊκές ανταποκρίσεις ωστ σο έχουν αναφερθεί και σε ασθενείς χωρίς αυτ το κυτταρογενετικ προφίλ. Η συνιστώμενη δ ση είναι 10 mg x 21 ημέρες με συνακ λουθη διακοπ για 7 ημέρες και επανάληψη ανάλογα με την ανταπ κριση και την ανοχ του ασθενο ς. Χορηγο νται συνθως κατ' ελάχιστον 6 κ κλοι θεραπείας και μέχρι υποτροπς της ν σου. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Sekeres MA, Fu AZ, Maciejewski JP, Golshayan AR, Kalaycio ME, Kattan MW. "A Decision analysis to determine the appropriate treatment for lowrisk myelodysplastic syndromes." Cancer 109(6): , GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND THERAPY OF ADULT MYELODYSPLASTIC SYNDROMES Br J Haematol 2003; 120: EMILIO PAOLO ALESSANDRINO, SERGIO AMADORI, GIOVANNI BAROSI et al: "Evidence- and consensus-based practice guidelines for the therapy of primary myelodysplastic syndromes. A statement from the Italian Society of Hematology" Haematologica 2002; 87:

14 . Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Η Α Γ Γ Η. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓ ΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΙ ΗΡ ΣΗ Ενδείξεις αποσιδρωσης: 1. Ασθενείς που έχουν λάβει > μονάδες συμπυκνωμένα ερυθρά επίπεδα φερριτίνης >1000 μg/l πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία αποσιδρωσης 2. Ασθενείς που έχουν τις ανωτέρω τιμές και με προσδ κιμο επιβίωσης >2 ετών 3. Αποσιδρωση απαιτείται κυρίως σε υποψφιους ασθενείς για αλλογεν μεταμ σχευση Χρησιμοποιο νται: Α. εσφεριοξαμίνη (Desferal, DFO) : 40 mg/kg (20-50 mg) συνεχς Y. έγχυση για 8-12 ώρες για 5-7 μέρες/ εβδομάδα Συνεχς 24 ωρη έγχυση DFO θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με φερριτίνη σταθερά >2500 μg/l και σημαντικ καρδιακ ανεπάρκεια. Βιταμίνη C 2-3mg/kg/d με έναρξη χοργησης 4 εβδομάδες μετά τη χοργηση της DFO βοηθά στην αποβολ του σιδρου. Ακοομετρικ και οφθαλμολογικ εξέταση συνιστάται πριν την έναρξη της αγωγς με DFO και στη συνέχεια κάθε χρ νο.. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓ ΓΗ Β. εφερασιρ ξ (Εxjade): 20 mg/kg/d, άπαξ ημερησίως (διαλυ μενα δισκία σε 1 ποτρι νερ χυμ ). ισκία των 500 mg, 250 mg και 125 mg. Επί μη ανταπ κρισης, μετά 3μηνο, συνιστάται α ξηση της δ σης σε 30 mg/kg/d. Η παρακολο θηση γίνεται πως και με τη DFO, επίσης χρειάζεται παρακολο θηση της ηπατικς λειτουργίας καθώς και ουρίας, κρεατινίνης ανά μνα ( ειδικά για τον 1ο μνα χοργησης, κρεατινίνη ανά εβδομάδα). Γ. εφεριπρ νη: 75 mg/kg σε τρείς ημερσιες δ σεις Η παρακολο θηση γίνεται πως και με τη DFO, απαιτείται μως μέτρηση λευκών, ανά εβδομάδα αρχικά και στη συνέχεια ανά μνα, λ γω προκαλο μενης ουδετεροπενίας ΤΡΑΝEΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ Transamin 1 g, 3-4 φορές ημερησίως σε ασθενείς με βαρειά θρομβοπενία και αυξημένη αιμορραγικ διάθεση. 13

15 Ε. Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Σ Θ Ε Ν Ν Μ Ε Υ Ψ Η Λ Ο Υ Κ Ι Ν Υ Ν Ο Υ M D S ( I N T - 2, H i g h r i s k ) Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ Ν ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ MDS (INT-2, High risk) Συμβατικ (4) <60 έτη Ύπαρξη συμβατο δ τη Αλλογενς Μεταμ σχευση Μειωμένης έντασης (RIC) (5) Μη παρξη δ τη Χημειοθεραπεία (1) 5-Αζακυτιδίνη (2) Int-2 και highrisk Μ Σ Φυσιολογικ ς καρυ τυπος Χημειοθεραπεία (1) 5-Αζακυτιδίνη (2) >60 έτη Παθολογικ ς καρυ τυπος 5-Αζακυτιδίνη (2) Ντεσιταμπίνη (3) Αλλογενς μεταμ σχευση (RIC) Κλινικ μελέτη Gattermann N. et al. Cancer 2007 ;110: (1) DA(2+7) DA(3+7) [daunorubicin 60 mg/m 2 ημέρες 1-2 ημέρες 1-3 και cytosine arabinoside 100 mg/m 2 x2 i.v. s.c. days 1-7]. Σε περίπτωση μη επίτευξης CR, επιχειρείται και 2ος πανομοι τυπος κ κλος, με την προϋπ θεση τι ο 1ος κ κλος προκάλεσε σημαντικ ελάττωση των βλαστών και δεν υπρξε σημαντικ τοξικ τητα. Ανθεκτικ ν σος και θεραπεία υποτροπς θα γίνεται σ μφωνα με τα πρωτ κολλα του κάθε Κέντρου. Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένα ποσοστά ανταπ κρισης στη χημειοθεραπεία είναι η ηλικία κάτω των 50, η μικρ διάρκεια της ν σου (<3-6 μνες), η απουσία προηγο μενης έκθεσης σε κυτταροστατικά, και ο καρυ τυπος. Ασθενείς με ευνοϊκς πρ γνωσης καρυ τυπο έχουν υψηλ τερα ποσοστά ανταπ κρισης σε σχέση με αυτο ς που έχουν μονοσωμία 5 7. (2) 5-Αζακυτιδίνη (Vidaza): 75mg/m 2 ημερησίως Y. x 7 ημέρες. Πρ σφατα η 5-αζακυτιδίνη έχει λάβει ένδειξη και για θεραπεία ΟΜΛ de novo. (3) εσιταμπίνη ( Dacogen): 15mg/m 2 ενδοφλεβίως (i.v.) σε 4ωρη έγχυση ανά 8 ώρες για 3 μέρες κάθε 6 εβδομάδες. Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ Ν ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ MDS (INT-2, High risk) (4) H αλλογενς μεταμ σχευση μυελο αποτελεί τη μ νη θεραπεία που στοχε ει στην ίαση των Μ Σ. Σε διάφορες μελέτες η επιβίωση ελε θερη ν σου κυμαίνεται απ 29% έως 40%, η θνητ τητα απ τη διαδικασία 37-50% και τα ποσοστά υποτροπς σε μεταμ σχευση απ συγγεν ιστοσυμβατ δ τη 23-48%. Oι παράγοντες που προδικάζουν το αποτέλεσμα της μεταμ σχευσης περιλαμβάνουν την ηλικία, την διάρκεια της ν σου, το στάδιο της ν σου κατά τη μεταμ σχευση, το ποσοστ βλαστών στο μυελ, την παρουσία κυτταρογενετικών ανωμαλιών, την πηγ των stem cells, τον αριθμ των stem cells στο μ σχευμα, την αφαίρεση χι των Τ λεμφοκυττάρων απ το μ σχευμα, τον τ πο του δ τη και την ένταση του σχματος προετοιμασίας. (5) Η μεταμ σχευση με σχματα μειωμένης έντασης (RIC) έχει σαν στ χο την ελάττωση της τοξικ τητας της συμβατικς μεταμ σχευσης που προκ πτει απ τα μυελοκαταστροφικά σχματα προετοιμασίας διατηρώντας την αντιλευχαιμικ δράση του μοσχε ματος απ τα αλλογεν λεμφοκ τταρα. 14

16 Σ Τ. Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Π Α Θ Η Σ Ο Μ Λ Μ Ε Τ Α Μ Σ ΣΤ. ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ Μ Σ ΟΜΛ μετά απ Μ Σ-Προτειν μενη Θεραπεία Εφ δου Οι ασθενείς αυτοί θεωρο νται εξ' ορισμο υψηλο κινδ νου εκτ ς αν έχουν ευνοϊκς πρ γνωσης καρυ τυπο πως t(8:21) inv(16). Προτείνεται να αντιμετωπίζονται με ερευνητικ ΧΜθ πρωτ κολλο δοθέντος τι μ νο ένα ποσοστ 40%-50% των ασθενών θα επιτ χει πλρη φεση με κλασσικ ΧΜΘ εφ δου και η διάρκεια της φεσης είναι κατά καν να βραχεία. Προτείνεται, επίσης, αλλογενς μεταμ σχευση εφ σον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ηλικία < 60 ετών Ερευνητικ χαμηλς τοξικ τητος ΧΜΘ πρωτ κολλο (HU, 6-MP, low dose Cytarabine). Αλλογενς Μεταμ σχευση. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ερευνητικ πρωτ κολλο δεν είναι εφικτ η μεταμ σχευση, προτείνεται κλασσικ σχμα Ara-C/Anthracycline ως εξς: ΣΧΗΜΑ (3 + 7) x 2 (εφ σον υπάρχει υπολειμματικ ν σος την D-14) Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Dauno 50 mg/m 2 iv Days 1,3,5 Idarubicin 10 mg/m 2 iv Days 1,3,5 + Cytarabine mg/m 2 continuous infusion x 7days Cytarabine mg/m 2 x 2 iv Days 1-7 Ηλικία 60 ετών PS 2 Ερευνητικ χαμηλς τοξικ τητος ΧΜΘ πρωτ κολλο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ερευνητικ πρωτ κολλο, προτείνεται ένα απ τα παρακάτω ΧΜΘ πρωτ κολλα ως εξς: PS > 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ Α Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Χαμηλς τοξικ τητας ΧΜΘ Hydroxyurea p.os 6-MP p.os Low dose Cytarabine SC (20 mg x 2 x 10d every 4-6 w) Υποστηρικτικ Αγωγ μ νο (3 + 7) x 2 (εφ σον υπάρχει υπολειμματικ ν σος την D-14) Εναλλακτικά ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ Β MAC Ακολουθεί Dauno 50 mg/m 2 iv Days 1,3,5 Idarubicin 10 mg/m 2 iv Days 1,3,5 + Cytarabine mg/m 2 continuous infusion x 7days Cytarabine mg/m 2 x 2 iv Days 1-7 Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Mitoxantrone 12 mg/m 2 iv Days 1-3 iv 30 min Cytarabine 100 mg/m 2 x 2 iv Days 1-5 ΣΤ. ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ Μ Σ MAC Mitoxantrone 12 mg/m 2 iv Days 1, 3 iv 30 min Cytarabine 100 mg/m 2 x 2 iv Days 1-5 Βιβλιογραφία NCCN v Estey & Dohner, Lancet 2006; 368: 1894 Goldstone et al on behalf of MRC Adult Leukaemia Working Party, Blood 2001; 98:

17 Σ Τ. Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Π Α Θ Η Σ Ο Μ Λ Μ Ε Τ Α Μ Σ ΟΜΛ μετά απ Μ Σ-Προτειν μενη θεραπεία Εδραίωσης Ηλικία < 60 ετών Ερευνητικ ΧΜΘ πρωτ κολλο Αλλογενς Μεταμ σχευση. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κλινικ μελέτη δεν είναι εφικτ η μεταμ σχευση, προτείνεται κλασσικ σχμα υψηλών δ σεων Cytarabine ως εξς. ΣΧΗΜΑ HiDAC Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Cytarabine 3 gr/m 2 over 3h every 12 h Days 1, 3, 5 x 2 courses (4 courses only for good risk cytogenetics) Ηλικία 60 ετών Ερευνητικ χαμηλς τοξικ τητος ΧΜΘ πρωτ κολλο (HU, 6-MP, low dose Cytarabine). Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ερευνητικ πρωτ κολλο, προτείνεται ένα απ τα παρακάτω ΧΜΘ σχματα που αποτελο ν συνέχεια της αντίστοιχης θεραπείας εφ δου, ως εξς: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ Α AraC ± Antracycline Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Cytarabine mg/m 2 continuous infusion x 5-7 days Cytarabine mg/m 2 x 2 iv x 5-7 days ± x 2 courses Dauno 50 mg/m 2 iv Days 1,3,5 Idarubicin 10 mg/m 2 iv Days 1,3,5 Cytarabine gr/m 2 /d x 4-6 doses x 1-2 courses σε ασθενείς με καλ νεφρικ λειτουργία και καλ PS. Εναλλακτικά ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ Β DAT Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Daunorubicin 50 mg/m 2 iv Days 1, 3 Cytarabine 100 mg/m 2 x 2 iv Days 1-7 Thioguanine 100 mg/m 2 x 2 p.os Days 1-7 ΣΤ. ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ Μ Σ Βιβλιογραφία NCCN v Estey & Dohner, Lancet 2006; 368: 1894 Goldstone et al on behalf of MRC Adult Leukaemia Working Party, Blood 2001; 98:

18 Σ Τ. Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Π Α Θ Η Σ Ο Μ Λ Μ Ε Τ Α Μ Σ ΟΜΛ μετά απ Μ Σ-Αποτυχία Θεραπείας Εφ δου Για κάθε ηλικία Ερευνητικ ΧΜΘ πρωτ κολλο Βαθμ ς (score) Αλλογενς μεταμ σχευση εφ σον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις Υποστηρικτικ θεραπεία μ νο ± Χαμηλς τοξικ τητας ΧΜΘ (Hydoxyurea p.os 6-MP p.os Low dose AraC SC) Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ερευνητικ πρωτ κολλο προτείνεται το παρακάτω ΧΜΘ σχμα: ΣΧΗΜΑ FLAG - Ida x 3 (Course 2 and 3 same doses, but 4 days) Φάρμακα/Τρ πος Χοργησης Fludara mg/m 2 iv Days 1-5 Cytarabine 2 g/m 2 /d in 4 infusion, Days 1-5 (4 h after Fludara) Idarubicin 10 mg/m 2 iv Days 1-3 G-CSF 5 mcg/kgr/day SC from Day-1 FLAG x 3 (Course 2 and 3 same doses, but 4 days) Fludara mg/m 2 iv Days 1-5 Cytarabine 2 g/m 2 /d in 4 infusion, Days 1-5 (4 h after Fludara) G-CSF 5 mcg/kgr/day SC from Day-1 ΣΤ. ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ Μ Σ Βιβλιογραφία NCCN v Estey & Dohner, Lancet 2006; 368: 1894 Goldstone et al on behalf of MRC Adult Leukaemia Working Party, Blood 2001; 98:

19 Σ Τ. Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Π Α Θ Η Σ Ο Μ Λ Μ Ε Τ Α Μ Σ ΟΜΛ μετά απ Μ Σ-Θεραπείας Υποτροπς Ηλικία < 60 ετών Αν η υποτροπ < 6 μνες Βαθμ ς Κλινικ (score) Μελέτη ΧΜΘ διάσωσης + αλλογενς μεταμ σχευση Αν η υποτροπ > 6 μνες Κλινικ Μελέτη ΧΜΘ διάσωσης + αλλογενς μεταμ σχευση ΧΜΘ μοια με την αρχικ Ηλικία 60 ετών Αν η υποτροπ < 6 μνες Κλινικ Μελέτη Υποστηρικτικ θεραπεία Gemtuzumab ozogamicin Αν η υποτροπ > 6 μνες Κλινικ Μελέτη ΧΜΘ μοια με την αρχικ Gemtuzumab ozogamicin Υποστηρικτικ θεραπεία ΣΤ. ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ Μ Σ Βιβλιογραφία NCCNv Ossenkoppele et al. Blood. 2004;103:

20 Ζ. Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η Σ ( I N T E R N A T I O N A L W O R K I N G G R O U P, I W G ) Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (INTERNATIONAL WORKING GROUP, IWG) Proposed modified IWG response criteria for altering natural history of MDS Category Response criteria (response must last at least 4 weeks) Complete remission (CR) Partial remission (PR) Marrow CR Stable disease Failure Relapse after CR or PR Cytogenetic response Disease progression Bone marrow < 5% myeloblasts with normal maturation of all cell lines Persistent dysplasia will be noted Peripheral blood: Hb> 110 g/l, Platelets > 100 x 10 9 /L, Neutrophils > 1.0 x l0 9 /L Blasts 0%. All CR criteria if abnormal before treatment except: Bone marrow blasts decreased by 50% over pre-treatment but still > 5% Cellularity and morphology not relevant ΒΜ 5% myeloblasts and decrease by 50% over pre-treatment Peripheral blood: if HI* responses, they will be noted in addition to marrow CR Failure to achieve at least PR, but no evidence of progression for > 8 wks Death during treatment or disease progression characterized by worsening of cytopenias, increase in percentage of BM blasts, or progression to a more advanced MDS subtype than pretreatment At least one of the following: Return to pretreatment BM blast percentage Decrement of 50% from maximum remission/response levels in granulocytes or platelets. Reduction in Hb concentration by 15 g/l or transfusion dependence Complete: Disappearance of the chromosomal abnormality without new ones Partial: At least 50% reduction of the chromosomal abnormality 50% increase in blasts Any of the following: At least 50% decrement from maximum remission/ response in granulocytes or platelets. Reduction of Hb by 20g/L Transfusion dependence Survival * HI: Haematological Improvement. Endpoints: Overall: death from any cause Event free: failure or death from any cause PFS: disease progression or death from MDS DFS: time to relapse Cause-specific death: death related to MDS 19 Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

21 Ζ. Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η Σ ( I N T E R N A T I O N A L W O R K I N G G R O U P, I W G ) Proposed modified IWG I response crit eria for haematological improvement Hematological improvement Response criteria (response must last at least 8 weeks) Erythroid response (pre-treatment<110 g/l) Hb increase by 15g/L Relevant reduction of units of RBC transfusions by an absolute number of at least 4 RBC transfusions / 8 wk compared with the pretreatment transfusion number in the previous 8 wk. Only RBC transfusions given for Hb 90g/L pretreatment will count in the RBC transfusion evaluation Platelet response (pre-treatment<100x10 9 /L) Absolute increase of 30 x 10 9 /L for patients starting with > 20 x 10 9 /L Increase from < 20 x 10 9 /L to > 20 x 10 9 /L and by at least 100% Neutrophil response (pre-treatment<1.0x10 9 /L) At least 100% increase and an absolute increase > 0.5 x 10 9 /L Progression or relapse after HI At least 1 of the following: At least 50% decrement from maximum response levels in granulocytes or platelets Reduction in Hb by 15 g/l Transfusion dependence Βιβλιογραφία Cheson B et al. Blood 2006;108: Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης

Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ No conflicts of interest WHO 2008 περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με θρομβοκυττάρωση Εισαγωγή Αριθμός ΑΜΠ 450x10 9 /L γενικά αποδεκτός ως θρομβοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) είναι μια ομάδα κλωνικών αιματολογικών νοσημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Παρούσα νόσος Ασθενής 53 ετών προσήλθε στο ΓΝ Καστοριάς λόγω εύκολης κόπωσης και αδυναμίας Έναρξη συμπτωμάτων προ διμήνου με επιδείνωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΜΔΣ Κλωνικη αιμοποίηση Μη αποτελεσματκή διαφοροποίηση πενίες Αυξημένος

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα - Μορφολογία

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα - Μορφολογία Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα - Μορφολογία Κωνσταντίνος Τσαταλάς Καθηγητής Αιματολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Minimal diagnostic criteria for patients with MDS, as recommended by the International

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013 ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013 Βασικά ερωτήματα για τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα Τι είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα? Πόσο συχνά είναι? Πως δημιουργούνται? Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2011 2 Αντί Προλόγου Απαντώντας σε μία πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συντάξαμε το παρόν πόνημα έχοντας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Εισαγωγή ABO-histo blood group incompatibility in hematopoietic stem cell and solid organ transplantation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Αιματολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τομέας Παθολογίας Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάργυρος Συμεωνίδης Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 2009

Επιδημιολογία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 2009 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος ΧΧΧ Κλινική Μελέτη Clinical Study Επιδημιολογία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 2009 Epidemiology of myelodysplastic syndromes

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1 ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ Οκτώβριος 2016 2η Έκδοση ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση. Βασιλική Παππά Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν

Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση. Βασιλική Παππά Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση Βασιλική Παππά Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση(rars-t)

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ)

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) Ευγενία Βερίγου Πανεπιστήμιο Πατρών Γ' Μέρος Βασικής Εκπαίδευσης στην Κυτταρομετρία Κυτταρομετρία Ροής και Aιματολογία ΜΔΣ- κλινική Δχ κ Πχ κατηγοριοποίηση και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύνοψη. Εξέλιξη Πρόγνωση Εισαγωγή Θεραπευτική αντιμετώπιση Συχνότητα ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αιτιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Βασικές αρχές Η µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Types and Classification of AF AF Episode: AF documented by ECG monitoring and duration of 30 seconds, or if

Διαβάστε περισσότερα

Acute promyelocy-c leukemia: where did we start, where are we now and the future

Acute promyelocy-c leukemia: where did we start, where are we now and the future Acute promyelocy-c leukemia: where did we start, where are we now and the future Θεοδώρα Δημητρίου Μάθημα επιλογής «Λευχαιμίες» Blood Cancer Journal (2015) 5, e304 Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (ΟΠΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ ΣΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ ΣΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: KAΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vidaza 25 mg/ml κόνις για ενέσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO Μαρία Γ. Βάγια Αιματολόγος, 401 ΓΣΝΑ Μαρία Ν. Παγώνη Αιματολόγος Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» Ιωάννινα, 13 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αποσιδήρωσης

Θεραπεία Αποσιδήρωσης Θεραπεία Αποσιδήρωσης Χορηγεία Καθ. N Gatterman, Advanced MDS Workshop 2013 Μέτριες Ανάγκες σε Μεταγγίσεις 2 μονάδες μηνιαίως 200-250 mg Fe 24 μονάδες ετησίως 5 gr Fe ετησίως ~ 1000 μg/ml φερριτίνη

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα. Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και άλλες λεμφοκυτταρώσεις

Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα. Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και άλλες λεμφοκυτταρώσεις Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και άλλες λεμφοκυτταρώσεις Διαγνωστική προσέγγιση και διαφορική διάγνωση λεμφοκυττάρωσης Ορισμός λεμφοκυττάρωσης: Aπόλυτη λεμφοκυττάρωση:

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σωτήρης Παπαγεωργίου Αιματολόγος ΒΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σωτήρης Παπαγεωργίου Αιματολόγος ΒΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα Σωτήρης Παπαγεωργίου Αιματολόγος ΒΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Τι είναι τα ΜΥΣ; Κοινά χαρακτηριστικά Introduction πολλαπλασιασμού κυττάρων της μυελικής σειράς Παρουσία μεταλλάξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μ.Μ.Μ.ΟΜ Μ ΝΟΣ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΙΜΑΤΟΓΙΚΕΣ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Υπολειμματική νόσος με κυτταρομετρία ροής: Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Υπολειμματική νόσος με κυτταρομετρία ροής: Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις; Οξεία μυελογενής λευχαιμία Υπολειμματική νόσος με κυτταρομετρία ροής: Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις; Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Ιδανικό σύστημα MRD 1) εφαρμόσιμο

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εξέταση σε ασθενή με ανδρολογικά προβλήματα. Πέτρος Περιμένης

Κλινική εξέταση σε ασθενή με ανδρολογικά προβλήματα. Πέτρος Περιμένης Κλινική εξέταση σε ασθενή με ανδρολογικά προβλήματα Πέτρος Περιμένης Δήλωση συμφερόντων GSK, Lilly, AMGEN Είναι εφικτή μια αντικειμενική κλινική εξέταση σε ασθενή με ανδρολογικά προβλήματα; Η καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού. Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας

Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού. Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας Περίγραμμα Τι είναι η Η/Φ πρωτεϊνών Πότε πρέπει να ζητάμε την Η/Φ Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός Ο φυσιολογικός μυελός των οστών Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" μυελός των οστών πολύπλοκος όλες οι κυτταρικές σειρές από αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΤΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ

ΚΟΛΕΤΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΟΛΕΤΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Αντικατάσταση ΜΟ από κλωνικούς απογόνους εξαλλαγμένου πολυδύναμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

εφόδου η συχνότητα υποτροπής ήταν πολύ χαμηλή, 5%± να!υe=0,0002). Επιπλέον, υψηλή συχνότητα υποτροπής (38,9%± 2.4%) παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις

εφόδου η συχνότητα υποτροπής ήταν πολύ χαμηλή, 5%± να!υe=0,0002). Επιπλέον, υψηλή συχνότητα υποτροπής (38,9%± 2.4%) παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Οι γονιδιακές αναδιατάξεις της βαριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης (VHDHJH περιοχή) και του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (ΤΟRδ) χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειπάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ I Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία Άλλοι συνδυασμοί Γιαννίτσας Κώστας Πορταριά 20/03/14 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Περιβαλλοντικής Υγείας, ΙΠΤ-Α, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Μανωλά Καλλιόπη, Ph.D Ερευνήτρια Γ Κυτταρογενετική Κλάδος της Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ.

Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ. Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολόγος ΠΑΓΝΗ 27/3/2015 Αντοχή στις μεταγγίσεις plt Guidelines μετάγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Μ. Αλεξάνδρου 10, ΤΚ 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης e-mail: bmt@gpapanikolaou.gr

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Μ. Αλεξάνδρου 10, ΤΚ 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης e-mail: bmt@gpapanikolaou.gr Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα. Ιωάννα Σακελλάρη Διευθύντρια ΕΣΥ. Αιματολόγος Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών. ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Εισαγωγή Η κατανόηση των αιµατολογικών παθήσεων συµπεριλαµβανοµένων των οξειών λευχαιµιών προϋποθέτει την γνώση του µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιμαφαίρεση και Μεταμόσχευση Λήψη του μοσχεύματος Αντιμετώπιση επιπλοκών Αντιμετώπιση νόσου του μοσχεύματος έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΚΡΧ και Μονάδος Μεταμοσχεύσεων Μηχανικής Υποστήριξης ΩΝΑΣΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΚΡΧ και Μονάδος Μεταμοσχεύσεων Μηχανικής Υποστήριξης ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΚΡΧ και Μονάδος Μεταμοσχεύσεων Μηχανικής Υποστήριξης ΩΝΑΣΕΙΟ 19/2/2010 Sfirakis Petros 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη

Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη Α. Ξανθόπουλος 1, Ι. Σκουλαρίγκης 1, Ε. Μουσταφέρη 2, Ε. Καστρινέλλη 3, C. Lougovoi 3, Ε. Παρασκευοπούλου 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 29/9/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B ΟΛΛ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (MRD)

Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B ΟΛΛ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (MRD) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Γ ΜΕΡΟΣ «Η ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B ΟΛΛ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (MRD) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Π.Παρασκευοπούλου

ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Π.Παρασκευοπούλου ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Π.Παρασκευοπούλου Λευχαιμία Υπέρμετρος - ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός άωρων προβαθμίδων (μυελικής ή λεμφικής) προερχομένων από νεοπλασματικά εκτραπέν μητρικό κύτταρο και απώλεια ικανότητος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΕΛΟ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ: ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ουδετεροφιλική φλεγμονή στο άσθμα. Νικολέττα Ροβίνα Επιμελήτρια Β Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσ/μείο «η Σωτηρία»

Ουδετεροφιλική φλεγμονή στο άσθμα. Νικολέττα Ροβίνα Επιμελήτρια Β Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσ/μείο «η Σωτηρία» Ουδετεροφιλική φλεγμονή στο άσθμα Νικολέττα Ροβίνα Επιμελήτρια Β Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσ/μείο «η Σωτηρία» The common disease asthma is probably not a single disease, but rather a complex

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ A randomized phase III study to compare Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) with High

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή

Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας Καβάλα, 2016 Όταν ο χρόνος πιέζει ü Γυναίκα 52 ετών ü Α (+) ccee K(-) ü HCV-κίρρωση ü 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα