Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!"

Transcript

1 Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

2 Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Θερμοσίφωνας Truma 2 Χειριστήριο 3 Βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης 4 Καμινάδα για τροφοδοσία αέρα καύσης και απαγωγή καυσαερίων Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Υποδείξεις ασφαλείας...3 Σημαντικές οδηγίες χειρισμού...3 Οδηγίες χρήσης Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους. Υπόδειξη με ενημέρωση και συμβουλές. Γέμισμα του θερμοσίφωνα...4 Εκκένωση του θερμοσίφωνα...4 Έναρξη λειτουργίας Λειτουργία αερίου...4 Απενεργοποίηση...4 κόκκινο LED «Σφάλμα»...4 Έναρξη λειτουργίας Λειτουργία με ηλεκτρικό 230 V...5 Συντήρηση...5 Ασφάλειες...5 Απόρριψη...5 Τεχνικά χαρακτηριστικά...5 Διαστάσεις...5 Οδηγίες αναζήτησης βλαβών...6 Δήλωση συμμόρφωσης...7 Truma δήλωση εγγύησης κατασκευαστή...7 2

3 Υποδείξεις ασφαλείας Για τη λειτουργία των ρυθμιστών αερίου, συσκευών αερίου ή/και συστημάτων αερίου απαιτείται υποχρεωτικά η χρήση όρθιων φιαλών αερίου από τις οποίες εξάγεται αέριο στην αέρια φάση. Οι φιάλες αερίου, από τις οποίες εξάγεται αέριο στην υγρή φάση, (π.χ. για περονοφόρο όχημα) απαγορεύονται για τη λειτουργία διότι προκαλούν ζημιά στο σύστημα αερίου. Σε περίπτωση μη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή οσμής αερίου: σβήνετε κάθε φωτιά μην καπνίζετε απενεργοποιείτε τις συσκευές κλείνετε τη φιάλη αερίου ανοίγετε παράθυρα και πόρτες δεν χρησιμοποιείτε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη φροντίζετε για τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης από έναν ειδικό τεχνικό! Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό τεχνικό προσωπικό! Κατά τη χρήση παρακαλούμε να προσέξετε την προδιαγραφή ΕΝ :2010, σύμφωνα με την οποία αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας ή/και ελλείψει γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή. Προς αποφυγή κινδύνου από αθέλητη επαναφορά του ελεγκτή της υπερθέρμανσης η συσκευή δεν επιτρέπεται να διαθέτει εξωτερικό σύστημα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης όπως π.χ. χρονοδιακόπτη ή να συνδέεται με κύκλωμα ρεύματος που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται τακτικά από ανάλογο σύστημα. Συγκεκριμένα, στην απόσβεση των αξιώσεων εγγύησης καθώς και στον αποκλεισμό των αξιώσεων ευθύνης οδηγούν: Τροποποιήσεις στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ), τροποποιήσεις στον αγωγό καυσαερίων και στην καπνοδόχο, η χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Truma, η μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης. Ένας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή το ανέβασμα της φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθμιστή και καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθμιστή. Ευαίσθητα στη θερμότητα αντικείμενα (π. χ. φιάλες σπρέι) δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται στο χώρο εγκατάστασης του θερμοσίφωνα, διότι εδώ ενδεχομένως να δημιουργηθούν αυξημένες θερμοκρασίες. Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο διατάξεις ρύθμισης πίεσης σύμφωνα με το EN (σε οχήματα) με μια σταθερή πίεση εξόδου των 30 mbar. Η ποσότητα ροής στη μονάδα του χρόνου της διάταξης ρύθμισης πίεσης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στη μέγιστη κατανάλωση όλων των τοποθετημένων συσκευών από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης. Σε θερμοκρασίες γύρω στους 0 C και χαμηλότερες, ο ρυθμιστής πίεσης αερίου ή/και η βαλβίδα εναλλαγής πρέπει να λειτουργούν με το σύστημα θέρμανσης ρυθμιστή EisEx. Για οχήματα προτείνουμε τα πρόσθετα εξαρτήματα Truma για την παροχή αερίου. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κατάλληλοι για τη χώρα προορισμού εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης ρυθμιστή, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χώρας. Αυτοί οι σωλήνες πρέπει να ελέγχονται τακτικά εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Για τη χειμερινή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικούς στις χειμερινές συνθήκες ειδικούς εύκαμπτους σωλήνες. Οι συσκευές ρύθμισης πίεσης και οι εύκαμπτοι αγωγοί πρέπει να αντικαθίστανται το αργότερο εντός 10 ετών (ενώ στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης εντός 8 ετών) μετά από το έτος κατασκευής τους. Υπεύθυνος για την αντικατάσταση είναι ο χρήστης. Σημαντικές οδηγίες χειρισμού Σε περίπτωση που η καμινάδα έχει τοποθετηθεί κοντά ή απευθείας κάτω από ένα ανοιγόμενο παράθυρο, πρέπει η συσκευή να είναι εφοδιασμένη με μια αυτόματη διάταξη διακοπής λειτουργίας, για να αποτραπεί η λειτουργία με ανοικτό παράθυρο. Όταν δεν χρησιμοποιείται ο θερμοσίφωνας, τοποθετείτετο καπάκι της καμινάδας. Εάν δεν προσέξετε το σημείο αυτό ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής από νερό, βρομιές ή έντομα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν τα δικαιώματα της εγγύησης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής και με τον τρόπο αυτό σε μερικές χώρες επίσης και η άδεια κυκλοφορία του οχήματος. Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar, πρέπει να συμφωνεί με την πίεση λειτουργίας της συσκευής (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να πληρούν τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας όπου χρησιμοποιούνται (π. χ. EN 1949 για οχήματα). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισμοί (στη Γερμανία π. χ. το φύλλο εργασίας G 607 του DVGW). Στη Γερμανία ο έλεγχος του συστήματος αερίου πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν ειδικό στο υγραέριο (DVFG, TÜV, DEKRA). Υπεύθυνος για τη διενέργεια του ελέγχου είναι ο κάτοχος του οχήματος. Οι συσκευές υγραερίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα πρατήρια κατά τον εφοδιασμό καυσίμων, σε κτίρια πάρκινγκ, σε γκαράζ ή επάνω σε φέριμποτ. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας μιας καινούργιας συσκευής (ή μετά από μια παύση λειτουργίας μακράς διάρκειας) δημιουργείται για σύντομο χρονικό διάστημα λίγος καπνός και μια ελαφριά οσμή. Είναι σκόπιμο, να θέσετε τότε σε λειτουργία τη συσκευή με πλήρη ισχύ και να φροντίσετε για τον καλό αερισμό του χώρου. Όταν το μπόιλερ είναι απενεργοποιημένο, να τοποθετείται το καπάκι της καπνοδόχου πριν από κάθε ξεκίνημα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι εφαρμόζει σταθερά και έχει ασφαλίσει (κίνδυνος ατυχημάτων). Απαγορεύεται η χρήση ελαττωματικών καπακιών καμινάδας. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του θερμοσίφωνα πρέπει να αφαιρέσετε οπωσδήποτε το καπάκι της καμινάδας! Ο λέβητας του θερμοσίφωνα γεμίζει με νερό και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο η εγκατάσταση κρύου νερού χωρίς το θερμοσίφωνα. Για να αποφύγετε ζημιές από παγετό, πρέπει να εκκενωθεί το νερό με ενεργοποίηση της βαλβίδας ασφαλείας/εκκένωσης, επίσης και στην περίπτωση που ο θερμοσίφωνας δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ως εναλλακτική λύση μπορούν να τοποθετηθούν δύο ανθεκτικές στο ζεστό νερό βαλβίδες φραγής πριν από τη σύνδεση κρύου και ζεστού νερού. 3

4 50 Σε περίπτωση σύνδεσης σ ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα αποτρέπει πιέσεις υψηλότερες των 2,8 bar στο θερμοσίφωνα. Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να ενημερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να απευθύνεστε στους εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας (ανατρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή στην τοποθεσία της εταιρείας στο Web στη διεύθυνση Οδηγίες χρήσης Πριν από την έναρξη λειτουργίας προσέχετε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και τις «Σημαντικές οδηγίες χειρισμού»! Ο κάτοχος του οχήματος φέρει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα με τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό της εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήματος σε μια για κάθε χρήστη εμφανή θέση στο όχημα (π. χ. στην πόρτα της ιματιοθήκης)! Εάν λείπουν ετικέτες μπορείτε να τις παραγγείλετε από την εταιρία Truma. Πριν την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε οπωσδήποτε καλά ολόκληρη την τροφοδοσία νερού με καθαρό νερό. Όταν ο θερμοσίφωνας βρίσκεται εκτός λειτουργίας πρέπει να τοποθετείται πάντα το καπάκι της καμινάδας! Αδειάζετε το θερμοσίφωνα σε περίπτωση κινδύνου από παγετό! Οι ζημιές από παγετό δεν καλύπτονται από τα δικαιώματα εγγύησης! Τα υλικά της συσκευής που έρχονται σε επαφή με νερό είναι κατάλληλα για βρώση (βλέπε δήλωση παραγωγού Manufacturer Declaration). Γέμισμα του θερμοσίφωνα Ελέγχετε, εάν η βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης στην τροφοδοσία κρύου νερού είναι κλειστή: Μοχλός οριζόντια, θέση e. Εκκένωση του θερμοσίφωνα Όταν το τροχόσπιτο δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου παγετού, πρέπει ο θερμοσίφωνας να εκκενωθεί σε κάθε περίπτωση! Διακόπτετε την παροχή ρεύματος στην αντλία νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης αντλίας). Ανοίγετε τις βρύσες ζεστού νερού στο μπάνιο και στην κουζίνα. Ανοίγετε τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης: Μοχλός κάθετα, θέση f. Ο θερμοσίφωνας εκκενώνεται τώρα μέσω της βαλβίδας ασφαλείας/εκκένωσης απευθείας προς τα έξω. Ελέγχετε εάν το νερό (10 ή 14 λίτρα) άδειασε εξ ολοκλήρου. Έναρξη λειτουργίας Λειτουργία αερίου c d Boiler a = Περιστροφικός διακόπτης «ON (λειτουργία αερίου)» b = Περιστροφικός διακόπτης «OFF» c = Περιστροφική κεφαλή για επιλογή θερμοκρασίας (με πράσινα LED φωτίζεται «λειτουργία») d = κόκκινο LED «Σφάλμα» Ποτέ δεν θέτετε σε λειτουργία το θερμοσίφωνα εάν δεν περιέχει νερό! Αφαιρείτε το καπάκι της καμινάδας. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου. Ανάψτε το μπόιλερ με τον περιστρεφόμενο διακόπτη του χειριστηρίου (a), το πράσινο LED ανάβει. Ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού στην περιστροφική κεφαλή (c δυνατότητα επιλογής χωρίς διαβαθμίσεις από περ. 30 C μέχρι 70 C). b a Εάν χρησιμοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήματος: Προσέχετε τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του οχήματος. Εάν ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου είναι γεμάτος αέρα, μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα λεπτό, μέχρι το αέριο να είναι διαθέσιμο για καύση. Εάν στο διάστημα αυτό η συσκευή δείξει «σφάλμα», τότε διακόπτετε και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία μετά από 5 λεπτά. Απενεργοποίηση e = Θέση μοχλού «κλειστό» f = Θέση μοχλού «εκκένωση» Ανοίγετε τη βρύση ζεστού νερού στο μπάνιο ή στην κουζίνα, σε εγκαταστάσεις με μπαταρίες ή μείκτες τοποθετείτε στο «ζεστό». Ανοίγετε το ρεύμα για την αντλία νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). Αφήνετε ανοιχτή την παροχή νερού στο θερμοσίφωνα για όσο διάστημα χρειάζεται αυτός να γεμίσει με την εκτόπιση του αέρα και μέχρι να τρέξει νερό. Σε περίπτωση παγετού μπορεί να εμποδίζεται το γέμισμα από παγωμένο νερό στη συσκευή. Μέσω μιας σύντομης λειτουργίας (μεγ. 2 λεπτά) μπορεί να λειώσει ο πάγος στο θερμοσίφωνα. Παγωμένοι αγωγοί μπορούν να ξεπαγώσουν με τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου. 4 Απενεργοποιείτε το θερμοσίφωνα από τον περιστροφικό διακόπτη (b). Τοποθετείτε το καπάκι της καμινάδας. Σε κίνδυνο παγετού αδειάζετε το θερμοσίφωνα! Εάν ο θερμοσίφωνας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείνετε τη βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου και τη φιάλη αερίου. κόκκινο LED «Σφάλμα» Σε περίπτωση σφάλματος ανάβει το κόκκινο LED (d). Αιτίες είναι π.χ. έλλειψη αερίου, αέρας στο σύστημα αγωγών αερίου, απόκριση του ελεγκτή υπερθέρμανσης κλπ. Η απεμπλοκή γίνεται με τη διακοπή λειτουργίας για 5 λεπτά και με νέα έναρξη. Το άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου, στο οποίο είναι τοποθετημένος ο διακόπτης παραθύρου, αντιστοιχεί σε απενεργοποίηση / ενεργοποίηση μέσω του χειριστηρίου (π. χ. σε περίπτωση επαναφοράς λόγω βλάβης)!

5 Έναρξη λειτουργίας Λειτουργία με ηλεκτρικό 230 V (μόνο B 10 EL, B 14 EL) Ενεργοποιείτε το θερμοσίφωνα από το χειριστήριο (h). Η λυχνία ελέγχου δείχνει, ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 230 V ~ Boiler EL g = Διακόπτης παλινδρόμησης «OFF» h = Διακόπτης παλινδρόμησης «ON (λειτουργία με ηλεκτρικό)» Αν χρησιμοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήματος: Προσέχετε τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του οχήματος. Η θερμοκρασία του νερού δεν είναι προεπιλέξιμη, υπάρχει αυτόματος περιορισμός της θερμοκρασίας περίπου στους 70 C. Για να επιτύχετε μια γρηγορότερη θέρμανση του περιεχομένου του θερμοσίφωνα, μπορεί η συσκευή να λειτουργήσει με αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα ταυτόχρονα. Η ηλεκτρική θερμαντική ράβδος είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή υπερθέρμανσης. Σε περίπτωση ενός σφάλματος κλείνετε από το χειριστήριο, περιμένετε 10 λεπτά και ανοίγετε πάλι. Συντήρηση Σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευών επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών της Truma. g h Απόρριψη Η θερμάστρα υγραερίου πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και νόμοι (στη Γερμανία π. χ. η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους). Τεχνικά χαρακτηριστικά Είδος αερίου υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) Πίεση λειτουργίας 30 mbar (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών) Περιεχόμενο νερού 10 ή 14 λίτρα Διάρκεια θέρμανσης μέχρι περίπου 70 C (10 λίτρα) Λειτουργία αερίου: περ. 31 λεπτά Λειτουργία με ηλεκτρικό: περ. 45 λεπτά* Λειτουργία αερίου + ηλεκτρικού: περ. 25 λεπτά* Διάρκεια θέρμανσης μέχρι περίπου 70 C (14 λίτρα) Λειτουργία αερίου: περ. 50 λεπτά Λειτουργία με ηλεκτρικό: περ. 72 λεπτά* Λειτουργία αερίου + ηλεκτρικού: περ. 38 λεπτά* Πίεση αντλίας μέγ. 2,8 bar Πίεση συστήματος μέγ. 4,5 bar Ονομαστική θερμαντική απόδοση 1500 W Κατανάλωση αερίου 120 γρ./ώρα Λήψη ρεύματος στα 12 V Ανάφλεξη: 0,17 A Θέρμανση: 0,08 A Ετοιμότητα: 0,04 A Λήψη ρεύματος στα 230 V* 850 W (3,7 A) Για τον καθαρισμό, την αποστείρωση και συντήρηση του μπόιλερ σας συνιστούμε τα μέσα συντήρησης του συστήματος της Truma. Άλλα προϊόντα ειδικά αυτά που περιέχουν χλώριο είναι ακατάλληλα. Για να αποφύγετε τον εποικισμό μικροοργανισμών, θα πρέπει ο θερμοσίφωνας να θερμαίνεται σε τακτικά διαστήματα στους 70 C. Ασφάλειες Η ασφάλεια της συσκευής βρίσκεται επάνω στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου λειτουργίας στη συσκευή. * μόνο B 10 EL, B 14 EL Βάρος (χωρίς νερό) B 10 (EL) 6,7 kg B 14 (EL) 7,3 kg Διαστάσεις CE ,6 A Η ασφάλεια ακριβείας επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από μια ασφάλεια ίδιου κατασκευαστικού τύπου. 1,6 A (με χρονο-υστέρηση), EN Σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρονικής πλατίνας ελέγχου λειτουργίας, την στέλνετε στην εταιρία μέσα σε προστατευτική συσκευασία. Εάν δεν τηρηθεί αυτό, παύει να ισχύει κάθε δικαίωμα εγγύησης. Ως ανταλλακτικό χρησιμοποιείτε μόνο μια γνήσια πλατίνα ελέγχου λειτουργίας για θερμοσίφωνα Truma! Όλες οι διαστάσεις σε mm. Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές! 5

6 Οδηγίες αναζήτησης βλαβών Βλάβη Αιτία Επιδιόρθωση Μετά τη ενεργοποίηση δεν ανάβει καμιά λυχνία LED. Περ. 15 δευτ. μετά την ενεργοποίηση του θερμοσίφωνα ανάβει η κόκκινη λυχνία LED. Μετά από μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ο θερμοσίφωνας παρουσίασε βλάβη και η κόκκινη λυχνία LED ανάβει. Μετά την ενεργοποίηση του θερμοσίφωνα ανάβουν αμέσως η πράσινη και η κόκκινη λυχνία LED. Λειτουργία με ηλεκτρικό: Το νερό δεν θερμαίνεται. Δεν υπάρχει τάση λειτουργίας. Ασφάλεια συσκευής ή οχήματος καμένη. Εάν υπάρχει διακόπτης παραθύρου, το παράθυρο επάνω από την καπνοδόχο είναι ανοιχτό. Άδεια φιάλη αερίου. Φιάλη αερίου ή βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό κλειστή. Η τροφοδοσία αέρα καύσης ή/και η έξοδος καυσαερίων είναι κλειστή. Τάση λειτουργίας πολύ χαμηλή < 10,5 V. Αποκρίθηκε ο ελεγκτής υπερθέρμανσης. Ρυθμιστής πίεσης αερίου έχει παγώσει. Η αναλογία βουτανίου στη φιάλη αερίου είναι πολύ υψηλή. Τάση λειτουργίας πολύ χαμηλή < 10,5 V. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα είναι ελαττωματικό. Λειτουργία χωρίς νερό. Ο ελεγκτής υπερθέρμανσης απενεργοποιεί τη θερμαντική ράβδο. Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας 12 V, εάν χρειάζεται φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές φίσες και τα καλώδια. Ελέγξτε την ασφάλεια της συσκευής 1,6 Α (βλέπε ασφάλειες) ή την ασφάλεια του οχήματος και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε την. Κλείνετε το παράθυρο. Αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου. Ανοίξτε τις βαλβίδες και ελέγξτε την τροφοδοσία αερίου. Αφαιρέστε το κάλυμμα της καπνοδόχου. Ελέγξτε τις οπές για τυχόν ακαθαρσίες (λασπόχιονο, πάγο, φύλλωμα κτλ.) και εάν χρειάζεται απομακρύνετέ τις. Φορτίζετε μπαταρία! Για την αποσύνδεση απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ρυθμιστής χρησιμοποιείτε εγκατάσταση αποπάγωσης (EisEx). Χρησιμοποιείτε προπάνιο. (Ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες κάτω από τους 10 C το βουτάνιο είναι ακατάλληλο για θέρμανση.) Φορτίζετε μπαταρία! Παρακαλώ απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της Truma. Απενεργοποιήστε, περιμέντε 10 λεπτά, γεμίστε νερό, ενεργοποιήστε. Τροφοδοσία νερού ξαιρετικά μεγάλη διάρκεια θέρμανσης. Το νερό εκρέει ο θερμοσίφωνας δεν μπορεί να γεμίσει. Συσσώρευση αλάτων στο Αφαιρέστε τα άλατα από την εγκατάσταση νερού δοχείο νερού. (βλέπε συντήρηση). Η βαλβίδα ασφαλείας/ Κλείστε τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης. εκκένωσης είναι ανοιχτή. Ο θερμοσίφωνας δεν μπορεί να αδειάσει παρόλο που η βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης είναι ανοιχτή. Από το στόμιο εκκένωσης της βαλβίδας ασφαλείας/ εκκένωσης στάζει νερό. Το στόμιο εκκένωσης της βαλβίδας ασφαλείας/ εκκένωσης είναι κλειστό. Κλειστός σωλήνας εξαερισμού. Πίεση νερού πολύ υψηλή. Ελέγξτε την οπή για τυχόν ακαθαρσίες (λασπόχιονο, πάγο, φύλλωμα κτλ.) και εάν χρειάζεται απομακρύνετέ τις. Ελέγξτε το άνοιγμα (βλέπε πιο πάνω). Ελέγξτε ένα έχει τσακιστεί ο σωλήνας και διορθώστε τον. Ελέγχετε πίεση αντλίας (μέγ. 2,8 bar). Σε περίπτωση σύνδεσης σε μια κεντρική τροφοδοσία νερού (σύνδεση υπαίθρου ή πόλης) πρέπει να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα εμποδίζει την εμφάνιση πιέσεων υψηλότερων των 2,8 bar στο θερμοσίφωνα. Εάν αυτά τα μέτρα δεν αποκαταστήσουν τη βλάβη παρακαλώ απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της Truma. 6

7 Δήλωση συμμόρφωσης 1. Βασικά στοιχεία του κατασκευαστή Επωνυμία: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Διεύθυνση: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Ταύτιση της συσκευής Τύπος / έκδοση: LPG Mπόιλερ για θέρμανση νερού / Boiler B10, B14, BN10, BN14, BS10, BS14, US10, US14 3. Πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθω Οδηγιών 3.1 Οδηγία σχετικά με τις συσκευές αερίου 90/396/EOΚ 3.2 Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ 3.3 Εξουδετέρωση ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων σε οχήματα 72/245/EΟΚ (μαζί με τις προσθήκες), UN ECE R Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/EΚ 3.5 Οδηγία για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους 2000/53/EΚ 3.6 Οδηγία πόσιμου νερού 98/83/EΚ και φέρει τους αριθμούς αδείας τύπου: e , E1 10R και το σήμα CE με τον αριθμό ταύτισης προϊόντος CE-0085AP Βάση του αποδεικτικού συμμόρφωσης EN 89, EN 15033, EN 298, 2005/83/EK, 2009/19/EK, 2000/53/EK, 2006/95/EK, 2004/104/EK, EN , EN , DIN , DVGW W270, KTW. 5. Ελέγχουσα Υπηρεσία DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt 6. Στοιχεία για την ιδιότητα του υπογράφοντος Truma δήλωση εγγύησης κατασκευαστή 1. Περίπτωση εγγύησης Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για βλάβες της συσκευής, οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα του υλικού ή σε σφάλματα κατασκευής. Εκτός αυτού εξακολουθούν να υφίστανται οι νόμιμες αξιώσεις εγγυητικής ευθύνης έναντι του πωλητή. Το δικαίωμα εγγύησης δεν υφίσταται: για φθειρόμενα εξαρτήματα και σε φυσική φθορά, σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών της Truma στις συσκευές και χρήσης ακατάλληλων ρυθμιστών πίεσης αερίου, σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης της Truma, σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, εξαιτίας εσφαλμένης συσκευασίας μεταφοράς 2. Έκταση της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για βλάβες σύμφωνα με το ψηφίο 1, οι οποίες εμφανίζονται μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία σύναψης λωτή. Ο κατασκευαστής θα αποκαταστήσει τέτοιες βλάβες με μεταγενέστερη εκπλήρωση, δηλαδή σύμφωνα με την επιλογή του με επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Σε περίπτωση παροχής εγγύησης του κατασκευαστή, ο χρόνος εγγύησης όσον αφορά τα επισκευασμένα ή αλλαγμένα εξαρτήματα δεν αρχίζει από την αρχή, αλλά συνεχίζει να ισχύει ο παλιός χρόνος εγγύησης. Αποκλείονται πρόσθετες αξιώσεις, ιδιαίτερα αξιώσεις αποκατάστασης ζημιών του αγοραστή ή τρίτων προσώπων. Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων παραμένουν ανέγγιχτες. Τα έξοδα της χρησιμοποίησης της εργοστασιακής τεχνικής υποστήριξης πελατών της Truma για την αποκατάσταση μιας βλάβης κάτω από εγγύηση ιδιαίτερα τα έξοδα μεταφοράς, οδοιπορικά, έξοδα εργασίας και υλικών αναλαμβάνει ο κατασκευαστής, εφόσον η τεχνική υποστήριξη πελατών χρησιμοποιείται μέσα στα όρια της Γερμανίας. Εργασίες τεχνικής υποστήριξης πελατών σε άλλες χώρες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Πρόσθετα έξοδα λόγω δύσκολων συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτησης της συσκευής (π. χ. αποσυναρμολόγηση επίπλων και εξαρτημάτων του αμαξώματος) δεν μπορούν να αναγνωριστούν από την παροχή εγγύησης. Υπογραφή: Dr. Andreas Schmoll Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Putzbrunn, Άσκηση της περίπτωσης εγγύησης Η διεύθυνση του κατασκευαστή είναι: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn. Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να ενημερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να απευθύνεστε στους εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας (ανατρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή στην τοποθεσία της εταιρείας στο Web στη διεύθυνση Οι βλάβες θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικότερα. Πέραν τούτου να αναφέρετε τον αριθμό εργοστασίου της συσκευής και την ημερομηνία αγοράς. Για να μπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται η περίπτωση εγγύησης, πρέπει ο τελικός καταναλωτής να μεταφέρει ή να αποστείλει με δική του ευθύνη τη συσκευή στον κατασκευαστή. Σε βλάβες σε θερμαντικά σώματα (εναλλάκτες θερμότητας) θα πρέπει να αποσταλεί επίσης μαζί ο ρυθμιστής πίεσης αερίου. Σε περίπτωση αποστολής στο εργοστάσιο η αποστολή πρέπει να εκτελεστεί ως μεταφερόμενο εμπόρευμα. Στην περίπτωση εγγύησης το εργοστάσιο αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφορά ή τα έξοδα της αποστολής προς το εργοστάσιο και επιστροφής στον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται η περίπτωση εγγύησης, ο κατασκευαστής ενημερώνει τον πελάτη και αναφέρει τα έξοδα επισκευής που δεν αναλαμβάνονται από αυτόν, στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να αναλάβει επίσης και τα έξοδα αποστολής. 7

8 Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να ενημερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να απευθύνεστε στους εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας (ανατρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή στην τοποθεσία της εταιρείας στο Web στη διεύθυνση Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό αριθμό (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Pasakaleris Camping, Caravaning & Freizeit 7 KM Dramas Kavalas Tel. +30 (0) Choristi Fax +30 (0) Fo /2011 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X3 2.0i X3 2.5si X3 3.0si X3 2.0d X3 3.0d X3 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα