ιεύθυνση: N. Mιλτιάδη 1, Νέα Μουδανιά Τηλ.: , Fax: , Ε-mail: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: IMΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση: N. Mιλτιάδη 1, 63200 Νέα Μουδανιά Τηλ.: 2373065313, Fax: 2373026450, Ε-mail: imsiri@otenet.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: IMΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ TEXNOΛOΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ιεύθυνση: N. Mιλτιάδη 1, Νέα Μουδανιά Τηλ.: , Fax: , Ε-mail: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: IMΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΟΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΕΙ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΙΜΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΝΑ Θεσσαλονίκη,

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τίτλος Ερευνητικού προγράµµατος: Γενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών µε τη χρήση πυρηνικών δεικτών Συνεργαζόµενα Τµήµατα: Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιµσιρίδου Αναστασία Επιστηµονικοί συνεργάτες: Όνοµα: Μίνος Γεώργιος, Θέση: Επίκουρος Καθηγητής, Ειδικότητα: Ιχθυολογία Όνοµα: Kατσαρές Βασίλειος, Θέση: Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΑΥ, Ειδικότητα: Γενετική Όνοµα: Τσιώρα Άννα, Θέση: Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΑΥ, Ειδικότητα: Ζωολογία ιάρκεια Ερευνητικού Προγράµµατος: 14/3/ /3/2007 Ποσό χρηµατοδότησης Επιτροπής Ερευνών: Ευρώ ηµοσιεύσεις/παρουσιάσεις εργασιών 3

4 1. Identification of fry of different grey mullet species with the use of nuclear 5S rdna markers. Imsiridou A., Minos G., Tsiora A., Katsares V. and Douka S. 10 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras Greece, June Identification of different fry Mugilidae species using 5S rdna Markers (2006). Journal of Applied Ichthyology submitted. A. Imsiridou, G. Minos, V. Katsares, N. Karaiskou and A. Tsiora 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή.9 Θεωρητικό πλαίσιο 11 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας...12 Μεθοδολογία της έρευνας...13 Αποτελέσµατα.14 Συµπεράσµατα 19 Προτάσεις.21 Βιβλιογραφία

6 6

7 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΟΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΕΙ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΙΜΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκτροφή των κεφαλοειδών γίνεται σε µεγάλη κλίµακα και στηρίζεται σε άγριο γόνο. Η αναγνώριση των ειδών του γόνου που αλιεύεται είναι πολύ δύσκολη αλλά και σηµαντική για τους καλλιεργητές, εφόσον ο ρυθµός αύξησης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των ειδών. Ο σκοπός της παρούσας δουλειάς είναι η χρήση µιας απλής γενετικής µεθοδολογίας, της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR), για την επιβεβαίωση της συστηµατικής ταξινόµησης των διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών και την παραπέρα διάκρισή τους. Έγινε συλλογή γόνου από έξι είδη κεφαλοειδών (M. cephalus, M. soiuy, C. labrosus, L. aurata, L. Ramada, L. saliens). Ακολούθησε συστηµατική ταξινόµηση των ατόµων, εξαγωγή DNA, ενίσχυση του γονιδίου 5S rdna µε την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης PCR, έλεγχος των προϊόντων ενίσχυσης σε ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης, κλωνοποίηση των προϊόντων PCR και ανάλυση 7

8 πρωτοδιάταξης. Τα δύο είδη M. so-iuy και L. saliens µπορούν να διακριθούν µε µία απλή αντίδραση PCR, εφόσον παρουσιάζουν ένα µοναδικό πρότυπο στη πηκτή αγαρόζης. Τα υπόλοιπα τέσσερα είδη M. cephalus, L. ramada, L. aurata και C. labrosus παρουσιάζουν µετά τη τεχνική της ανάλυσης πρωτοδιάταξης - µοναδικούς ειδο-ειδικούς απλότυπους, µε νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις σε διαφορετικές θέσεις. Η παραπάνω µεθοδολογία µπορεί να οδηγήσει σε ακριβή διάκριση διαφορετικών ειδών γόνου. 8

9 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΟΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΕΙ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΙΜΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H οικογένεια των κεφαλοειδών περιλαµβάνει 17 γένη και περισσότερα από 60 είδη (Nelson 1994). Τα κεφαλοειδή έχουν παγκόσµια εξάπλωση καθώς µπορούν να επιβιώσουν από την τροπική έως και την εύκρατη ζώνη. Τα 7 είδη των κεφαλοειδών που απαντώνται στην Ελλάδα είναι: Mugil cephalus (Linnaeus 1758), Mugil so-iuy (Basilewsky 1855), Chelon labrosus (Risso 1826), Oedalechilus labeo (Cuvier 1829), Liza aurata (Risso 1810), Liza ramada (Risso 1826) και Liza saliens (Risso 1810). Σήµερα η εκτροφή των κεφαλοειδών γίνεται σε µεγάλη κλίµακα, κυρίως σε εκτατικής µορφής καλλιέργειες, που στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 50% της αλιευτικής παραγωγής των λιµνοθαλασσών. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και στην Ελλάδα να υπάρχει ενδιαφέρον για την εντατική εκτροφή των 9

10 κεφαλοειδών και τον εµπλουτισµό λιµνών και λιµνοθαλασσών. Η καλλιέργεια των κεφαλοειδών στηρίζεται σε άγριο γόνο. Η αναγνώριση των ειδών του γόνου που αλιεύεται είναι προβληµατική, καθώς στηρίζεται κυρίως στη διάταξη των µελανοφόρων κυττάρων στην κοιλιακή περιοχή της κεφαλής (Perlmutter et al., 1957; Zismann, 1981; Reay & Cornel 1988; Minos et al. 2002) σε συνδυασµό µε τη διάταξη των χρωµατοφόρων κατά µήκος του σώµατος (Perlmutter et al., 1957; Zismann, 1981; Cambrony 1984; Serventi et al. 1996). Οποιαδήποτε εποχή και αν αλιευθεί ο γόνος αυτός, µπορούν να συλλεχθούν δύο έως τέσσερα διαφορετικά είδη τα οποία όµως έχουν διαφορετικές ανοχές σε αλατότητα και ο ρυθµός αύξησης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ τους. Συνεπώς η ταυτότητα του είδους είναι πολύ σηµαντική πληροφορία για τους καλλιεργητές. Ο σκοπός της παρούσας δουλειάς είναι η χρήση µιας απλής γενετικής µεθοδολογίας, της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR), για την επιβεβαίωση της συστηµατικής ταξινόµησης των διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών και την παραπέρα διάκρισή τους. 10

11 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στους ανώτερους ευκαρυώτες, το γονίδιο 5S rdna αποτελείται από µία συντηρηµένη κωδικοποιούσα περιοχή 120 ζευγών βάσεων και από µία µη µεταγραφόµενη περιοχή µεταβλητού µεγέθους (NTS). H µονάδα αυτή (120 βάσεις+nts), επαναλαµβάνεται χιλιάδες φορές επάνω στο χρωµόσωµα. Το µέγεθος της NTS διαφέρει από είδος σε είδος και είναι συνήθως χαρακτηριστική για κάθε είδος (Pendas et al. 1994; Martins & Galetti 2001; Martins et al. 2002). Σε κάποια είδη εντοπίζονται περισσότερες από µία µονάδες του γονιδίου 5S rdna, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα. Συνεπώς το γονίδιο 5S rdna έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για διάκριση και γενετική ταυτοποίηση πολλών οργανισµών, µεταξύ των οποίων και πολλά είδη ψαριών (Karaiskou et al., 2003; Aranishi 2005a, b). Με την εκπόνηση του προτεινόµενου ερευνητικού έργου έγινε εφικτή η γρήγορη γενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών, µε την PCR ενίσχυση του γονιδίου 5S rdna. 11

12 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Έχουν αναπτυχθεί αρκετές γενετικές µεθοδολογίες για διάκριση διαφορετικών ειδών ψαριών. Οι τεχνικές αυτές αφορούν την ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών (Andrews 1998; Mackie et al. 1999), τον πολυµορφισµό µήκους περιοριστικών θραυσµάτων (RFLP) ενός τµήµατος του µιτοχονδριακού DNA ή την ανάλυση πρωτοδιάταξης (sequencing) ενός τµήµατος του µιτοχονδριακού DNA (Cespedes et al. 2000; Karaiskou et al. 2003). Έτσι, προηγούµενη γενετική διάκριση των διαφορετικών ειδών κεφαλοειδών έχει επιτευχθεί µε ανάλυση του µιτοχονδριακού DNA και χρήση ειδο-ειδικών εκκινητών, για την ενίσχυση της περιοχής D-loop του µιτοχονδριακού γενώµατος (Murgia et al. 2001). Λίγο αργότερα έγινε χρήση της τεχνικής του πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων (RFLP) του γονιδίου 16S rrna του µιτοχονδριακού DNA (Klossa-Kilia et al. 2002), για τη διάκριση του είδους M. cephalus από άλλα τέσσερα είδη κεφαλοειδών. Και οι δύο µελέτες αποσκοπούν στην αναγνώριση της προέλευσης των αυγών (αυγοτάραχο) από διαφορετικά είδη κεφαλοειδών, µε σκοπό τον έλεγχο της 12

13 ποιότητας µεταποιηµένων προϊόντων. Η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που χρησιµοποιεί ανάλυση του πυρηνικού γονιδίου 5S rdna, για διάκριση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Έγινε συλλογή γόνου από πέντε είδη κεφαλοειδών (M. cephalus, C. labrosus, L. aurata, L. ramada and L. saliens), στο λιµάνι των Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής. Για το νεοεισαγόµενο είδος M. so-iuy, ενήλικα άτοµα συλλέχθηκαν από το Βόρειο Αιγαίο. Η περίοδος δειγµατοληψίας ήταν Μάρτιος 2006 Οκτώβριος Ακολούθησε συστηµατική ταξινόµηση των ατόµων, µε τη χρήση εξειδικευµένων για την περιοχή της Μεσογείου κλείδων προσδιορισµού. 3. Έγινε εξαγωγή DNA σύµφωνα µε τη µεθοδολογία CTAB (Hillis et al. 1996). 4. Ακολούθησε ενίσχυση του γονιδίου 5S rdna µε την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης PCR. Για την ενίσχυση χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές που 13

14 σχεδιάστηκαν από τους Pendas et al. (1994). 5. Έγινε έλεγχος των προϊόντων ενίσχυσης σε ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης 1,5%. 6. Ακολούθησε εξαγωγή των προϊόντων PCR από την πηκτή αγαρόζης και καθαρισµός αυτών (εκτός από το είδος M. so-iuy, εφόσον το είδος αυτό έδωσε ένα µοναδικό πρότυπο στην πηκτή αγαρόζης). 7. Τα προϊόντα PCR κλωνοποιήθηκαν στο πλασµίδιο ΤΟΡΟ ΤΑ (Invitrogen) και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν για το µετασχηµατισµό κυττάρων Escherichia coli (strain DH5a, GibcoBRL) κλώνοι αναλύθηκαν µε την τεχνική της ανάλυσης πρωτοδιάταξης και τη χρήση του εκκινητή M13(-20). 9. Οι νουκλεοτιδικές ακολουθίες από τα πέντε είδη µελετήθηκαν µε τη χρήση των πακέτων Clustal X software (Thompson et al. 1997) και BioEdit software (Hall 1999). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αναλύθηκαν συνολικά 180 άτοµα 30 άτοµα από κάθε είδος µε την αλυσιδωτή αντίδραση 14

15 πολυµεράσης. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, µόνο δύο από τα έξι είδη παρουσιάζουν ειδοειδικά πρότυπα. Το είδος M. so-iuy δίνει ένα πρότυπο τριών ζωνών: µία ζώνη 280 bp και µία διπλή ζώνη 600 bp και 620 bp. Το είδος L. saliens δίνει ένα πρότυπο µίας ζώνης το µέγεθος της οποίας είναι 220 bp. Τα υπόλοιπα τέσσερα είδη M. cephalus, C. labrosus, L. aurata και L. ramada παρουσιάζουν ένα κοινό πρότυπο δύο ζωνών, 220 bp και 440 bp. εν παρατηρήθηκε ενδοειδικός πολυµορφισµός, εφόσον όλα τα άτοµα του ίδιου είδους εµφάνισαν το ίδιο πρότυπο µετά την αντίδραση PCR. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πρωτοδιάταξης µετά την κλωνοποίηση των προϊόντων PCR έδειξαν ότι το τµήµα των 220 bp (στα είδη M. cephalus, C. labrosus, L. aurata και L. ramada) αντιστοιχεί σε µία µονάδα του γονιδίου 5S rdna, ενώ το τµήµα των 440 bp αποτελείται από δύο διαδοχικά επαναλαµβανόµενες µονάδες του γονιδίου (Eικόνα 2). Επίσης η ζώνη των 220 bp στο είδος L. saliens, αντιστοιχεί σε µία µονάδα του γονιδίου 5S rdna. Παρόµοια δοµή των 5S rdna επαναλήψεων έχει αποκαλυφθεί και για άλλα είδη ψαριών όπως Solea solea (Cespedes et al. 15

16 1999), Brycon cephalus (Wasko et al. 2001) και Brycon sp. (Wasko et al. 2001). Έγινε σύγκριση των νουκλεοτιδικών ακολουθιών (για τη ζώνη των 220 bp) στα πέντε είδη κεφαλοειδών M. cephalus, C. labrosus, L. aurata, L. saliens και L. ramada. Βρέθηκαν συνολικά 43 πολυµορφικές θέσεις, από τις οποίες οι τρεις εντοπίστηκαν στην κωδικοποιούσα περιοχή και οι υπόλοιπες 40 εντοπίστηκαν στην ΝΤS. Oι ακολουθίες κατατέθηκαν στη βάση δεδοµένων GenBank µε κωδικούς πρόσβασης DQ bp ladder 100 bp ladder 16

17 440 bp 620 bp 600 bp 440 bp 280 bp 220 bp Εικ. 1. Ηλεκτροφορητικό πρότυπο του ενισχυµένου 5S rdna γονιδίου για τα έξι είδη κεφαλοειδών (δύο άτοµα από κάθε είδος). Το µέγεθος των ενισχυµένων προϊόντων ελέγχθηκε µε το µοριακό µάρτυρα 100 bp DNA ladder. 17

18 L. ramada TACGCCCGATCTCGTCCGATCTCGGAAGCTAAGCAGGGTCGGGCCTGGTTAGTACTTGGATGGGAGACCG CCTGGGAATACCAGGTGCTGTAAGCTTTTGATTTCCGTCAGTAGTAATAGGAACATTCGCATCATAATGA TGGACACAATGATGATTTCCATCATCTATTAATACTCTTTCTGTGACTACAGCAAAAGCTTACGGCCATA CCAGCCTGAACACGCCCGATCTCGTCTGATCTCGGAAGCTAAGCAGGGTCGGGCCTGGTTAGTACTTGGA TGGGAGACCGCCTGGGAATACCAGGTGCTGTAAGCTTTTGATTTTCATCACGAGTAATAGGAACATTCAC ATCATAGTGATGGACACAATGATGATTTCCATCATCTATTAATACTCTTTCTGTGACTACAGCAAAAGCT TACGGCCATACCAGCCTGAA M. cephalus TACGCCCGATCTCGTCCGATCTCGGAAGCTAAGCACGGTCGGGCCTGGTTAGTACTTGGATCGGAGACCG CCTGGGAATACTAGGTGCTGTAAGCCTTTCATTTTCATCAGGAGACATGGTAATATTTACATCATCAAAA TACATGCAATGATGATTTTGAGCACTTATATATACTGCGTTTGTGACAGTTACCATTGCTTACGGCCATA CCAGCCTGATTACGCCCGATCTCGTCCGATCTCGGAAGCTAAGCAGTGTAGGGCCTGGTTAGTATTTGGA TGGGAGACCGCCTGGGAATACCAGGTGCTGTAACCTTTTCATTCTCATCAGGAAACATGGTAACATTTAC ATCATCAAAATACATGCAATGATCATTTTGACCACTTATATATACTGCTTTAGTGACATTTGACATTGCT TACGGCCATACCAGCCTGAA Εικ. 2. Οι δύο διαδοχικά επαναλαµβανόµενες µονάδες του γονιδίου 5S rdna για τα είδη L. ramada and M. Cephalus. Η κωδικοποιούσα περιοχή δίνεται µε έντονα γράµµατα. Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση είναι υπογραµµισµένοι. 18

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Oι φυλογενετικές σχέσεις στην οικογένεια των κεφαλοειδών έχουν µελετηθεί µε τη βοήθεια µοριακών δεικτών, όπως δεδοµένα αλλοενζυµικής ανάλυσης (Papasotiropoulos et al. 2001), δεδοµένα πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων του mtdna (Papasotiropoulos et al. 2002), δεδοµένα ανάλυσης πρωτοδιάταξης του mtdna (Caldara et al. 1996; Rossi et al. 2004). Όλες οι παραπάνω µελέτες συνηγορούν σε δύο βασικά σηµεία: α) τη γενετική διαφοροποίηση του είδους M. cephalus, η οποία οδηγεί πάντα σε ξεχωριστή οµαδοποίησή του β) την κοινή οµαδοποίηση των ειδών L. ramada και L. aurata. Τα αποτελέσµατα της παρούσας δουλειάς συµφωνούν απόλυτα µε αυτά των προηγούµενων µελετών εφόσον το είδος M. cephalus παρουσιάζει 37 πολυµορφικές θέσεις από τις 43 που συνολικά βρέθηκαν, ενώ τα είδη L. ramada και L. aurata µοιράζονται µόνο µία νουκλεοτιδική αντικατάσταση σε όλο το γονίδιο. Τα δύο είδη M. so-iuy και L. saliens µπορούν να διακριθούν µε µία απλή αντίδραση PCR, εφόσον παρουσιάζουν ένα µοναδικό πρότυπο στη πηκτή αγαρόζης. Το είδος M. 19

20 cephalus φαίνεται να διαφοροποιείται περισσότερο συγκρινόµενο µε τα υπόλοιπα, και παρουσιάζει ένα µοναδικό DNA απλότυπο µετά από την τεχνική της ανάλυσης πρωτοδιάταξης. Το είδος αυτό είναι το πιο σηµαντικό για τους καλλιεργητές καθώς έχει τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, και το αυγοτάραχο το οποίο παράγεται από τα ώριµα θηλυκά έχει υψηλή τιµή στην αγορά. Κάθε ένα από τα υπόλοιπα τρία είδη L. ramada, L. aurata και C. labrosus παρουσιάζει επίσης ένα µοναδικό ειδο-ειδικό απλότυπο, µε νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις σε διαφορετικές θέσεις. Συµπερασµατικά λοιπόν, µία απλή αντίδραση PCR η οποία συνοδεύεται από την τεχνική της ανάλυσης πρωτοδιάταξης του 5S rdna γονιδίου, µπορεί να οδηγήσει σε ακριβή διάκριση των διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών που θα γεµίσουν τα εκκολαπτήρια. Επιπλέον, η µεθοδολογία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιβεβαίωση της µορφολογικής διάκρισης και παραπέρα συστηµατικής ταξινόµησης των ειδών αυτών. 20

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η παρούσα προτεινόµενη εργασία παρέχει µια γρήγορη και κυρίως αδιαµφισβήτητη µεθοδολογία (εφόσον το γενετικό υλικό των οργανισµών δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες), για την ταυτοποίηση των διαφορετικών ειδών γόνου. Οι συγκεκριµένες γενετικές τεχνικές οι οποίες θα έπονται της αρχικής αναγνώρισης και συστηµατικής ταξινόµησης των ειδών έρχονται να επιβεβαιώσουν ή τυχόν να αναιρέσουν την αρχική κατάταξη. Κάθε ένα από τα έξι είδη κεφαλοειδών χαρακτηρίζεται από διαφορετικό πρότυπο του γονιδίου 5S rdna. Έτσι εάν ένας ιχθυοκαλλιεργητής έχει τυχόν αµφιβολίες για το είδος του γόνου µε το οποίο γεµίζει τις δεξαµενές του, µπορεί να επισκεφτεί το Τµήµα µας και σε χρονικό διάστηµα δύο έως τριών ηµερών θα είναι σίγουρος για το είδος του γόνου µε το οποίο κάνει τη δουλειά του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andrews A.T., Electrophoretic methods. In: Analytical Methods of Food 21

22 Authentication. Eds: P. R. Ashurt; M. J. Dennis, London, UK. pp Aranishi F., 2005a. Rapid PCR-RFLP method for discrimination of imported and domestic mackerel. Marine Biotechnology, 7: Aranishi F., 2005b. PCR-RFLP analysis of nuclear nontranscribed spacer for mackerel species identification. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: Caldara F., Bargelloni L., Ostellari L., Penzo E., Colombo L. & T. Patarnello, Molecular phylogeny of grey mullets based on mitochondrial DNA sequence analysis: Evidence of a different rate of evolution at the intrafamily level. Molecular Phylogenetics and Evolution, 6 (3): Cambrony M., Identification et périodicité du recrutement des juvéniles de mugilidae dans les étangs littoraux du Languedoc- Rosillon. Vie Milieu, 34 (4): Cespedes A., Garcia T., Carrera E., Gonzalez I., Fernandez A., Hernandez P.E., & R. Martin, Identification of sole (Solea solea) and greenland halibut (Reinhardtius 22

23 hippoglossoides) by PCR amplification of the 5S rdna gene. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47: Cespedes A. Garcia T., Carrera E., Gonzalez L., Fernandez A., Asensio L., Hernandez P.E. & R. Martin, Genetic differentiation between sole (Solea solea) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) by PCR RFLP analysis of a 12S rrna gene fragment. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: Hall T.A., BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series, 41: Hillis D.M., Moritz C. & B.K. Mable, Molecular Systematics. Sunderland, MA: Sinauer Associates Karaiskou N., Triantafyllidis A. & C. Triantaphyllidis, Discrimination of three Trachurus species using both mitochondrial and nuclear based DNA approaches. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51:

24 Klossa Killia E., Papasotiropoulos V., Killias G. & S. Alahiotis, Authentication of Messolongi (Greece) fish roe using PCR- RFLP analysis of 16S rrna mtdna segment. Food Control, 13: Mackie I.M., Pryde S.E., Gonzales-Sotelo C., Medina I., Pérez-Martin R., Quinteiro J., Rey-Mendez M. & H. Rehbein, Challenges in the identification of species of canned fish. Food Science and Technology, 10: Martins C. &. P.M. Galetti, Organization of 5S rdna in species of the fish Leporinus: two different genomic locations are characterized by distinct nontranscribed spacers. Genome, 44: Martins C., Wasko A.P., Oliveira C., Porto- Foresti F., Parise-Maltempi P.P., Wright J.M. & F. Foresti, Dynamics of 5S rdna in the tilapia (Oreochromis niloticus) genome: repeat units, inverted sequences, pseudogenes and chromosome loci. Cytogenetic and Genome Research, 98: Minos G., Katselis G., Ondrias I. & I.J. Harrison, Use of melanophore patterns on the 24

25 ventral side of the head to identify fry of grey mullets (Teleostei : Mugilidae). Israeli Journal of Aquaculture:Bamidgeh, 54 (1): Murgia R., Tola G., Archer S.N., Vallegra S. & J. Hirano, Genetic identification of grey mullet species (mugilidae) by analysis of mitochondrial DNA sequence: application to identify the origin of processed ovary products (Bottarga). Marine Biotechnology, 21: Nelson J.S., Fishes of the World. Wiley, New York. Papasotiropoulos V., Klossa-Killia E., Killias G. & S. Alahiotis, Genetic divergence and phylogenetic relationships in grey mullets (Teleostei: Mugilidae) using allozyme data. Biochemical Genetics, 39 (5/6): Papasotiropoulos V., Klossa-Killia E., Killias G. & S. Alahiotis, Genetic divergence and phylogenetic relationships in grey mullets (Teleostei: Mugilidae) based on PCR-RFLP analysis of mtdna segments. Biochemical Genetics, 40 (3/4): Pendas A.M., Moran P., Freije J.L. & E. Garcia- Vazquez, 1994: Chromosomal mapping and 25

26 nucleotide sequence of two tandem repeats of Atlantic salmon 5S rrna. Cytogenetic and Genome Research, 67: Perlmutter A., Bograd L. & J. Pruginin, Use of the estuarine and sea fish of the family Mugilidae (grey mullets) for pond culture in Israel. Gen. Fish. Coun. Med. Proc. Tech. Pap. 4: Reay P.J. & V. Cornell, Identification of grey mullet (Teleostei: Mugilidae) juveniles from British waters. Journal of Fish Biology, 32: Rossi A.R., Ungaro A., De Innocentiis S., Crosetti D. & L. Sola, Phylogenetic analysis of Mediterranean mugilids by allozymes and 16S mtrrna genes species of investigation: are the Mediterranean Liza monophyletic? Biochemical Genetics, 42 (9-10): Serventi M., Harrison I.J., Torricelli P. & G. Gandolfi, The use of pigmentation and morphological characters to identify Italian mullet fry. Journal of Fish Biology, 49: Thompson, J.D., Gibson T.J., Plewniak F., Jeanmougin F. & D.G. Higgins, The 26

27 CLUSTAL X windows interface: Flexible strategies for multiple alignment aided by quality analysis tool. Nucleic Acids Research, 25: Wasko A.P., Martins C., Wright J.M. & P.M. Galetti, Molecular organization of 5S rdna in fishes of the genus Brycon. Genome, 44: Zismannn L., Means of identification of grey mullet fry for culture In: Aquaculture of grey mullets. Ed: O. H. Oren. Cambridge, UK. pp

Ανάλυση αυθεντικότητας προϊόντων κρέατος με μεθόδους DNA: Η περίπτωση νοθείας με κρέας αλόγου Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc PhD

Ανάλυση αυθεντικότητας προϊόντων κρέατος με μεθόδους DNA: Η περίπτωση νοθείας με κρέας αλόγου Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc PhD Ανάλυση αυθεντικότητας προϊόντων κρέατος με μεθόδους DNA: Η περίπτωση νοθείας με κρέας αλόγου Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc PhD 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της νοθείας των τροφίμων, τόσο από την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Κασιμιάδης Δημήτριος (1), Ludger Leinemann (2) (1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, Ανοικτής και εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΕλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/14 Η πτυχιακή εργασία αποτελεί µελέτη επί ενός εξειδικευµένου αντικειµένου της επιστήµης και τεχνολογίας και ωθεί τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό 1 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Βιολογία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Συστηματική & Ταυτοποίηση Ιχθύων Στόχος \ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Η τεχνική των Δελφών στη νοσηλευτική έρευνα - Μέρος 3ο: Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων Κοσμίδης Δημήτριος 1, Κουτσούκη Σωτηρία 2, Θεοφανίδης Δημήτριος 3 1. Νοσηλευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα και Περιλήψεις Εργασιών. 16-19 Οκτωβρίου 2006 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα και Περιλήψεις Εργασιών. 16-19 Οκτωβρίου 2006 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόγραµµα και Περιλήψεις Εργασιών 16-19 Οκτωβρίου 2006 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Πρόεδρος: ρ Φρειδερίκος Μπεµ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1

Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1 Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1 Θωμάς ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα