Υπηρεσίες & Προϊόντα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες & Προϊόντα"

Transcript

1

2 Διαχείριση Αποβλήτων Η KAFSIS ειδικεύεται στη διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων, αρχής γενοµένης από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση, και εν συνεχεία αντιµετωπίζοντας περιβαλλοντικά και νοµοθετικά ζητήµατα παρέχοντας περιβαλλοντικές υπηρεσίες συλλογής, διαλογής, µεταφοράς αποθήκευσης και αξιοποίησης των αποβλήτων για την παραγωγή κυρίως εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Η KAFSIS παρέχει την προηγµένη τεχνογνωσία και τεχνολογία που διαθέτει για την αξιοποίηση αποβλήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Οι κατηγορίες αποβλήτων που διαχειριζόµαστε είναι ζωικά υποπροϊόντα όλων των κατηγοριών ( Κατηγορίες 1, 2 & 3 ), φυτικά υποπροϊόντα, επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα, οργανικά απόβλητα, νοσοκοµειακά απόβλητα και διαφόρων ειδών λύµατα καθώς και ποσότητες βιολογικής ιλύος. Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει η KAFSIS καλύπτει τη συλλογή, διαλογή, µεταφορά, την ανάκτηση, την ανακύκλωση και τη µετατροπή των αποβλήτων σε πολύτιµες πρώτες ύλες ή/και εναλλακτικές µορφές ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά και νοµικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, ενώ εξειδικευόµαστε στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και στην εκπόνηση ολοκληρωµένων µελετών για την ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλήτων. Είµαστε πλήρως πιστοποιηµένοι και αδειοδοτηµένοι να παρέχουµε περιβαλλοντικές λύσεις για τη συλλογή, διαλογή, µεταφορά, την ασφαλή διάθεση και τη περαιτέρω επεξεργασία όλων των αποβλήτων, στερεών και υγρών, επικίνδυνων και µη-επικίνδυνων, των νοσοκοµειακών αποβλήτων, των ζωικών υποπροϊόντων, των φυτικών υποπροϊόντων, των οργανικών αποβλήτων καθώς και των λυµάτων και ποσοτήτων ιλύος. Για να αναλογιστεί κανείς τις καταστροφικές συνέπειες των αποβλήτων, µπορεί απλά να σκεφτεί αυτό: Αν συγκεντρωνόντουσαν όλα τα απόβλητα του πλανήτη µας, θα δηµιουργούσαν µια µάζα αντίστοιχη µε τη µάζα µίας ηπείρου. Με την ορθή διαχείριση αποβλήτων όµως, όπως ακριβώς µπορεί να προσφέρει η KAFSIS χάρη στη προηγµένη γνώση και τεχνογνωσία που κατέχει, µπορούµε να εξοικονοµήσουµε ενέργεια, να προστατεύσουµε το περιβάλλον, να διασφαλίσουµε τη δηµόσια υγεία, να ελαχιστοποιήσουµε τις εκποµπές ατµοσφαρικών ρύπων, να µειώσουµε την εξόρυξη πρώτων υλών και να προστατεύσουµε πολύτιµες πηγές ζωτικής σηµασίας, διατηρώντας ή ακόµα και αυξάνοντας τους χώρους πρασίνου. Την ώρα που εκατοµµύρια συνανθρώπων µας λιµοκτονούν, η µέση οικογένεια στην Ευρώπη πετάει στα σκουπίδια το ένα τέταρτο του φαγητού που καταναλώνει ετησίως. Επιπλέον, στην Ευρώπη και πάλι, περίπου το 50% των αστικών αποβλήτων απορρίπτεται αλόγιστα σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Το αντίστοιχο ποσοστό µάλιστα ανεβαίνει στο 80% στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. Οι ΧΥΤΑ σε όλο τον κόσµο απελευθερώνουν εκατοµµύρια τόνους µεθανίου ετησίως. Αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση της παγκόσµιας ετήσιας παραγωγής στερεών αστικών αποβλήτων σε περισσότερους από ένα δισεκατοµµύριο τόνους, καταδεικνύει µε σαφήνεια την ανάγκη να ληφθούν άµεσα δραστικά µέτρα.

3 Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι τα απόβλητα είναι µια αναξιοποίητη πηγή πόρων και ενέργειας, η οποία βρίσκεται εν αφθονία στον πλανήτη µας και µπορεί να µετατραπεί µε επιτυχία σε αµέτρητα διαφορετικά ανακυκλωµένα προϊόντα. Τα ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα είναι πλούσια σε θερµική αξία και µπορούν µε κατάλληλη επεξεργασία να παράγουν ηλεκτρική ή/και θερµική ενέργεια. Μπορούν εποµένως να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιµα, αποτελώντας µια εναλλακτική πηγή ενέργειας. Επιπλέον, η θερµική επεξεργασία των υλικών αυτών παράγει ζωικά λίπη, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτική πηγή καυσίµων, µειώνοντας δραστικά την εκποµπή ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα και την ανάγκη για ακριβά και ρυπογόνα καύσιµα. ύναται επίσης να επαναχρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, λιπασµάτων, ζωοτροφών, κατασκευαστικών υλικών και άλλων χρήσιµων πρώτων υλών. Στη KAFSIS, το σύνθηµα µας είναι «Don't Waste It» και πιστεύουµε µε πάθος ότι τα απόβλητα δεν πρέπει να πηγαίνουν χαµένα. Εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τα ανεπεξέργαστα απόβλητα ως ένα διαρκώς αυξανόµενο πρόβληµα, η εταιρεία µας βλέπει αυτή την ανεκµετάλλευτη δεξαµενή ενέργειας και πρώτων υλών ως µια τεράστια ευκαιρία. Με άλλα λόγια, τα απόβλητα µπορούν να γίνουν πολύτιµες πρώτες ύλες, µέσω της µετατροπής των δυνητικά επιβλαβών απορριµµάτων σε επεξεργασµένα αγαθά που είναι διαθέσιµα προς χρήση και φιλικά προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Θεωρώντας αυτόν τον µόνο τρόπο για να αποδώσουµε κάτι πίσω στο περιβάλλον, σας καλωσορίζουµε στον κόσµο µας.

4 Εποµένως, η εταιρεία µας είτε κληθεί να δηµιουργήσει εξ αρχής ένα καινούριο σύστηµα διαχείρισης υδάτων, ή να επανασχεδιάσει ένα υπάρχον πρότερο σύστηµα, ή και να διαχειριστεί τα λύµατα που παράγονται από την κατανάλωση νερού είµαστε κατάλληλα και άρτια προετοιµασµένοι να ανταποκριθούµε στο σύνολο του έργου. Η εταιρεία µας είναι εξοπλισµένη µε την κατάλληλη τεχνογνωσία και τεχνολογία ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες για την επεξεργασία των υδάτων και τη διαχείριση των λυµάτων. Αναλαµβάνουµε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του νερού, συµπεριλαµβανοµένων της άντλησης υδάτων από φυσικές πηγές, της επεξεργασίας και διύλισης του νερού και τελικά της παροχής πόσιµου νερού µέσω δικτύων υδροδότησης, ενώ χάρη στο εξειδικευµένο νοµικό τµήµα της εταιρείας µας σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, η KAFSIS εκπληρώνει πάντα κάθε προαπαιτούµενο που θέτουν οι τοπικές αρχές διασφαλίζοντας ότι το νέο σας σύστηµα διαχείρισης υδάτων θα πληροί όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που απαιτούνται. Διαχείριση Υδάτων Το νερό είναι ένας δυσεύρετος και πολύτιµος πόρος που απαιτεί προσεκτική διαχείριση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δηµιουργίας λυµάτων. Αν αφεθεί ανεπεξέργαστο ή επεξεργαστεί ελλιπώς, το νερό µπορεί να µετατραπεί σε µια διαρκή πηγή κινδύνου µε αντίκτυπο στην υγεία και την οικονοµία. Η εταιρεία µας πιστεύει ότι το καθαρό, πόσιµο νερό είναι ένας πόρος στον οποίο πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση και εργαζόµαστε σκληρά για να παράσχουµε εκτεταµένα και ευέλικτα συστήµατα καθαρισµού των υδάτων και βιώσιµες λύσεις για τη διαχείριση των λυµάτων. Χάρη στο προσεκτικό σχεδιασµό µας, είµαστε σε θέση να παρέχουµε αποτελεσµατικές και βιώσιµες λύσεις για τη διαχείριση υδάτων και υδατολυµάτων σε όλο το φάσµα του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα όπως δήµους και βιοµηχανίες. Η διαχείριση του ύδατος απαιτεί εξειδικευµένη γνώση, προσόντα και τεχνολογία αιχµής ώστε να βαδίζει συνεχώς προς τη βελτίωση της παροχής νερού, της αποχέτευσής του και της επεξεργασίας των λυµάτων. Οι λύσεις που προτείνουµε και εφαρµόζουµε περιλαµβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία ωφελώντας τους συνεργάτες µας, την κοινωνία και το περιβάλλον. Χάρη στην εντατική έρευνα και τις δοκιµές χρόνων, η KAFSIS έχει σχεδιάσει πρωτοποριακά συστήµατα καθαρισµού υδάτων, τα οποία εφαρµόζονται εύκολα και τα οποία συνδυάζουν τόσο την εύκολη εγκατάσταση τους όσο και εξαιρετική απόδοση. Συνδυάζουµε τη βαθιά περιβαλλοντική γνώση µε την ασύγκριτη τεχνογνωσία µε σκοπό να παρέχουµε στο χώρο και στην περιοχή σας το τέλειο σύστηµα προσαρµοσµένο στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Για την αντιµετώπιση της πρότερης κατάστασης σε παλαιωµένα συστήµατα διαχείρισης υδάτων η KAFSIS έχει αναπτύξει και εφαρµόσει µια µεγάλη ποικιλία λύσεων όσον αφορά τα δίκτυα ύδρευσης ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή καθαρού νερού σε κάθε δραστηριότητα που συµµετέχει. Παρόλο που προτεραιότητα των συστηµάτων διαχείρισης υδάτων που δηµιουργούµε είναι να παρέχει σε εσάς και στην περιοχή σας καθαρό και πόσιµο νερό, εξειδικευόµαστε ταυτόχρονα και στην επεξεργασία λυµάτων. Η εταιρεία µας διαθέτει ένα λεπτοµερές σύστηµα παρακολούθησης, ώστε να αποτρέπει τη µόλυνση του περιβάλλοντος από τα λύµατα, και πρωτοποριακές εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης, επιστρέφοντας το νερό στην πηγή του µέσω της άρδευσης και της αναπλήρωσης των υπόγειων πηγών. Η αποτελεσµατική διαχείριση των υδάτων είναι κρίσιµη για τη διατήρηση ενός υγιούς υδάτινου οικοσυστήµατος, ενώ έχει και σηµαντικά ευεργετικές συνέπειες για την υγεία των µελών της κοινότητάς σας και του περιβάλλοντος της περιοχή σας.

5 Πράσινη Ενέργεια Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και οι κοινωνίες εκσυγχρονίζονται, η ενέργεια αποτελεί ολοένα και πιο κρίσιµο παράγοντα για την πρόοδο του τόπου µας. Καθώς έχουµε αρχίσει να βασιζόµαστε όλο και περισσότερο στην τεχνολογία για να ανταποκριθούµε σε καθηµερινά ζητήµατα, η ανάγκη µας για ενέργεια αυξάνεται δραµατικά. Καθώς όµως αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρο τον πλανήτη, το ίδιο συµβαίνει και µε την ανάγκη µας να αναπτύξουµε και να επενδύσουµε στις πράσινες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Με την προσοχή του κόσµου να στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως είναι η υπερθέρµανση του πλανήτη και το λιώσιµο των πάγων, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να αξιοποιηθούν νέες, µη ρυπογόνες πηγές ενέργειας, εφόσον θέλουµε πραγµατικά να προστατεύσουµε το περιβάλλον. Για αυτό ακριβώς, η πράσινη ενέργεια που παράγεται µε φυσικές, ενεργητικές µεθόδους, οι οποίες έχουν µεγάλη απόδοση µε ελάχιστους ρύπους, θα διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στο προσεχές µέλλον. Στην KAFSIS, έχουµε πλήρη επίγνωση όλων των παραπάνω στοιχείων και της υφιστάµενης κατάστασης και χάρη στο συνεχές επενδυτικό πρόγραµµα που εφαρµόζουµε για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, έχουµε βρεθεί στο προσκήνιο των εφαρµογών νέων τεχνολογιών. Συνεχίζουµε να επενδύουµε συστηµατικά στις τεχνολογίες που µας επιτρέπουν να µετατρέψουµε διάφορους τύπους αποβλήτων σε πηγές ενέργειας υψηλής απόδοσης και ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώµατος. Μετατρέποντας τα βασικά στοιχεία των αποβλήτων σας σε µη ρυπογόνες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εταιρεία µας επιβεβαιώνει διαρκώς τη δέσµευση που έχει αναλάβει για ένα πιο καθαρό και πιο πράσινο περιβάλλον. Με τη δράση µας, µετατρέπουµε τα απόβλητα σε κάτι ιδιαίτερα κρίσιµο για την κοινωνία µας και ανατροφοδοτούµε το ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Ενεργούµε µε αυτόν τον τρόπο για να ελαχιστοποιήσουµε τις αρνητικές συνέπειες των αποβλήτων στην κοινωνία και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουµε την δική µας κατανάλωση ενέργειας, µε αποτέλεσµα να παράγουµε σχεδόν όση ενέργεια καταναλώνουµε στο σύνολο των δραστηριοτήτων µας. Η εταιρεία µας όχι µόνο πιστεύει στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, αλλά και τη χρησιµοποιεί καθηµερινά στις δραστηριότητες της. Αποτεφρώνοντας εναλλακτικά καύσιµα για να λειτουργήσουµε τα µηχανήµατά µας και χρησιµοποιώντας την ενέργεια που παράγουµε από πράσινες πηγές ενέργειας για να δώσουµε ώθηση στην εταιρεία µας να προχωρήσει µπροστά, η KAFSIS ηγείται της βιοµηχανίας, δίνοντας ένα γενναίο παράδειγµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε όλες της τις δράσεις. Προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα λύσεων σχετικά µε την πράσινη ενέργεια, έχουµε δηµιουργήσει ένα δίκτυο πράσινης ενέργειας που επεκτείνεται διαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσµο, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην οικοδόµηση ενός µέλλοντος, όπου η κοινωνία θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

6 Πρώτες Ύλες Όταν αναφερόµαστε στις πρώτες ύλες, πως οι περισσότεροι φυσικοί πόροι, συµπεριλαµβανοµένων και των πρώτων υλών είναι πεπερασµένοι, µε πολλούς από αυτούς να παρουσιάζουν αποθέµατα προς εκµετάλλευση επαρκή µόνο για λίγα ακόµα χρόνια. Σε αντίθεση µε αυτό, υπάρχει σηµαντικά µεγάλη ποσότητα ανεπεξέργαστων αποβλήτων, η οποία επίσης εµπεριέχει µια τεράστια ποσότητα πρώτων υλών. Επιπλέον, τα πλούσια συστατικά των πρώτων υλών που προέρχονται από πρωτογενείς πηγές, εµπεριέχονται σε αντίστοιχα µεγάλες ποσότητες και στις πρώτες ύλες που προκύπτουν από δευτερογενείς πηγές. Οι πρώτες ύλες που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας είναι µια πολύ σπάνια και ακριβή πηγή. Για να ελαχιστοποιήσουµε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ανάγκη για εξόρυξη πρώτων υλών για ενέργεια, πρέπει να αξιοποιούµε όσο το δυνατόν περισσότερο τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Τα απόβλητα δεν πρέπει να πηγαίνουν χαµένα, αντιθέτως µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιηθούν προς όφελος την ανθρωπότητας µέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης τους, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους τρόπους οικολογικής επεξεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως Όταν σκεφτόµαστε για ανακυκλώσιµα υλικά, πολλά βασικά στοιχεία έρχονται στο νου µας, όπως το πλαστικό, το χαρτί και τα οργανικά απόβλητα. Όµως τα συγκεκριµένα προϊόντα αποτελούν ένα µεγάλο µέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης, και υπάρχουν και πολλά άλλα ανακυκλώσιµα υλικά που ανακτώνται από την KAFSIS και µετατρέπονται σε επαναχρησιµοποιούµενα υλικά. Τα προϊόντα των αποβλήτων µέσω κατάλληλης επεξεργασίας προσφέρουν µια εξαιρετική πηγή ενέργειας. Η µετατροπή τέτοιων αποβλήτων σε ενέργεια µειώνει την ανάγκη διάθεσης σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο µόλυνσης της ατµόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους. Ως αποτέλεσµα, η αλυσίδα πρώτων υλών ανανεώνεται στην ευρύτερη περιοχή όπου γίνεται και η αντίστοιχη επεξεργασία, ενώ εξασφαλίζονται περιβαλλοντικά οφέλη και προστατεύεται παράλληλα και η δηµόσια υγεία, χάρη σε µια οικονοµική και αποτελεσµατική λύση. Με αυτό το σκεπτικό, ένα σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων του οργανισµού µας είναι αφιερωµένο σε αυτή την προσπάθεια, να ανακτήσει δηλαδή, µε τη βοήθεια της τεχνολογικής υπεροχής µας και της βαθιάς τεχνογνωσίας µας, από κάθε είδος αποβλήτων τις πρώτες ύλες που είναι κρυµµένες µέσα τους. Προς αυτή την κατεύθυνση οι συνεχώς αυξανόµενες ποσότητες ανεπεξέργαστων αποβλήτων θα ανακυκλώνονται προκειµένου να εξαχθούν οι επιθυµητές ποσότητες υλικών, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια για τη διάσωση του περιβάλλοντος.

7 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Η KAFSIS, ως φορέας ολοκληρωµένων λύσεων, προσφέρει µια σφαιρική προσέγγιση για τη βιώσιµη διαχείριση των αποβλήτων. Απόλυτα ευθυγραµµισµένοι µε την «Αντίληψη και Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής» της Ε.Ε., υπό την αιγίδα του «Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και την Αειφορία», η KAFSIS επιδιώκει να παροτρύνει τους πελάτες της από τον αστικό, βιοµηχανικό, ιατρικό και δηµόσιο τοµέα να ασχοληθούν πιο ουσιαστικά µε όλες τις κατηγορίες των αποβλήτων. Ενεργούµε µε αυτή τη λογική, µε σκοπό να βοηθήσουµε τους πελάτες µας να µειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους στην αξιοποίηση πόρων από κάθε στάδιο του κύκλου ζωής, δηµιουργώντας έτσι µια αλυσίδα αποτελεσµατικότητας στη σχέση κόστους-παροχών σε όλο τον κύκλο ζωής της επιχείρησης, η οποία θα είναι προς όφελος όλων. Η KAFSIS εκπαιδεύει τους πελάτες της τον τρόπο που πρέπει να αντιλαµβάνονται τη διαχείριση αποβλήτων, ενώ προσφέρει και τεχνική συµβουλευτική υποστήριξη και µελέτες σχετικές µε τη διαχείριση αποβλήτων. Η εταιρεία µας παρέχει επίσης νοµικές συµβουλές, δίνοντας έµφαση στη νοµική ορολογία και τις συνολικές διευκρινήσεις που αφορούν τη διαχείριση, την αποθήκευση, τη µετακοµιδή, την ασφαλή απόρριψη και την περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων, καθώς διαθέτει στελεχωµένο νοµικό τµήµα απόλυτα εξειδικευµένο στο δίκαιο περιβάλλοντος. Η θεωρητική προσέγγισή µας ταυτίζεται πλήρως µε την πείρα που έχουµε αποκτήσει από την ενασχόλησή µας µε τη διαχείριση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων, επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων, νοσοκοµειακών αποβλήτων, οργανικών αποβλήτων και λυµάτων/ιλύος. Στις υπηρεσίες µας περιλαµβάνουµε και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ( logistics ), που περιλαµβάνει ενέργειες όπως η συλλογή, µεταφορά, η αποθήκευση, η τελική διάθεση και, τελικά, η παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση των αποβλήτων. Αντίληψη και Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής Η Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής ( γνωστή και ως ανάλυση του κύκλου ζωής ) είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται για να αξιολογήσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια του κύκλου της ζωής του, από τη στιγµή που «γεννιέται» µέχρι τη στιγµή που «πεθαίνει». Αυτός ο κύκλος συνίσταται στις επτά φάσεις της ζωής ενός προϊόντος: Εξόρυξη πόρου και επεξεργασία, σχεδιασµός, κατασκευή και λιανική πώληση, διανοµή, χρήση, συλλογή, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και απόρριψη. Ο στόχος της Αντίληψης και Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής είναι να αξιολογήσει το πλήρες φάσµα των περιβαλλοντικών συνεπειών που αντιστοιχούν σε προϊόντα και υπηρεσίες, µε πρόθεση να βελτιώσει τις διαδικασίες, προσφέροντας µια σταθερή βάση για ενσυνείδητες αποφάσεις, καθώς και να υποβοηθήσει και να δηµιουργήσει νέες πολιτικές που στοχεύουν σε µια καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση.

8 Ο βασικός στόχος της Αντίληψης του Κύκλου Ζωής είναι να αποφευχθεί η µετατόπιση επιβαρύνσεων. Αυτό σηµαίνει περιορισµό των αρνητικών συνεπειών σε ένα µόνο στάδιο του κύκλου ζωής, ή σε µία µόνο γεωγραφική περιοχή, ή ακόµα τον περιορισµό σε µία µόνο κατηγορία αρνητικών συνεπειών, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η αύξησή τους οπουδήποτε αλλού. Για παράδειγµα, η εξοικονόµηση ενέργειας στο στάδιο χρήσης ενός προϊόντος, εξοικονοµεί ταυτόχρονα πόρους από εκείνους που χρειάζονται για την παραγωγή του. Η Αντίληψη του Κύκλου Ζωής επιδιώκει να προσδιορίσει τις πιθανές βελτιώσεις στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προκύπτουν από το χαµηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη µειωµένη χρήση πόρων κατά µήκος όλου του κύκλου ζωής. Η αφοσίωση που επιδεικνύει η εταιρείας µας στο να ακολουθεί τις οδηγίες της Αντίληψης του Κύκλου Ζωής αποδεικνύει ότι η KAFSIS είναι µοναδική και ασυναγώνιστη σε ότι έχει να κάνει µε τις βιώσιµες περιβαλλοντικές πρακτικές. εν κάνει µόνο τη διαφορά η επανάσταση που φέρνουν στην αγορά η υψηλή τεχνολογία και οι υπηρεσίες µας, αλλά και ο στόχος µας να επιφέρουµε ριζικές αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της βιοµηχανίας, καθιερώνοντας µια νέα προσέγγιση όπου οι άνθρωποι, οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις θα παλεύουν όλοι µαζί για µια καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων που θα προστατεύσει και θα καθαρίσει το περιβάλλον.

9 Όταν µας καλείτε, το σύστηµα διαχείρισης του στόλου µας επιτρέπει να εντοπίσουµε αµέσως το πλησιέστερο στην περιοχή σας διαθέσιµο όχηµα, παρέχοντας σας την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Το σύστηµα παρακολούθησης των οχηµάτων µας επιτρέπει να σας ενηµερώσουµε για τον ακριβή χρόνο άφιξης στον προορισµό της επιλογής σας, όπου θα γίνει η φόρτωση και συλλογή των αποβλήτων και η άµεση µεταφορά τους στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις µας. Το εκτεταµένο δίκτυο κέντρων εξυπηρέτησης που διαθέτουµε σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήµατά µας, καθώς µπορούµε να µεταφέρουµε µε ταχύτητα και ασφάλεια τα ανεπεξέργαστα απόβλητά σας σε διάφορες κατευθύνσεις ώστε να επεξεργαστούν και να ανακυκλωθούν το συντοµότερο δυνατό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενηµερώνουµε διαρκώς τους πελάτες µας για τη θέση των οχηµάτων µας και τον εκτιµώµενο χρόνο άφιξης τους. Αυτό σας επιτρέπει να συνεχίζεται την κανονική σας δραστηριότητα, γνωρίζοντας ότι τα απόβλητά σας είναι τώρα στα καταλληλότερα χέρια. Συλλογή & Μεταφορά Η KAFSIS χρησιµοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία και εξοπλισµό για τη συλλογή, µεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, τη διαλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων. Ο εξοπλισµός µας και ειδικότερα ο στόλος των οχηµάτων που χρησιµοποιείται, είναι ειδικά σχεδιασµένος, κατασκευασµένος και κατοχυρωµένος από το τµήµα ερευνών και ανάπτυξης της KAFSIS, µε τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την ασφαλή συλλογή και µεταφορά όλων των υποπροϊόντων και αποβλήτων. Τα εξειδικευµένα οχήµατά µας προσαρµόζονται απολύτως στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Είµαστε σε θέση να καλύψουµε κάθε πιθανή ανάγκη τους παρούσα ή µελλοντική που αφορά την ολοκληρωµένη και ορθή διαχείριση των παραγόµενων από αυτών αποβλήτων. Εκτός από τα τελευταίας τεχνολογίας εξειδικευµένα οχήµατα που διαθέτουµε, η KAFSIS είναι περήφανη και για το τεράστιο δίκτυο µεταφορών που διαθέτει από άκρο σε άκρο στην Ελλάδας, στην Κύπρο στην Τουρκία, Βουλγαρία και το Ηνωµένο, Βασίλειο, το οποίο µας επιτρέπει να παρέχουµε στους πελάτες µας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς. Καλύπτοντας πολλές στρατηγικές τοποθεσίες, το δίκτυο που κατέχουµε µάς επιτρέπει να µειώνουµε σηµαντικά το χρόνο µεταφοράς, παρέχοντας ταχύτερες και πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες στους πελάτες µας, Διαχείριση του Στόλου Επειδή η συλλογή και µεταφορά αποβλήτων αποτελεί συστατικό και σηµαντικό κρίκο της αλυσίδας της διαχείρισης αποβλήτων, στην KAFSIS λειτουργούµε µε βάση ένα αυστηρό σύστηµα διαχείρισης του στόλου που καλύπτει όλες τις παραµέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Χάρη στο προηγµένο αυτό σύστηµα, η εταιρεία επιθεωρεί και διαχειρίζεται κάθε όχηµα ξεχωριστά, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο / επτά µέρες την εβδοµάδα. Με αυτό τον τρόπο, διατηρούµε πλήρες ιστορικό των διαδροµών που ακολουθήθηκαν από τη βάση µας στους πελάτες και πάλι πίσω στις εγκαταστάσεις µας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, µειώνοντας τα κόστη και ως εκ τούτου βελτιώνοντας την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητα της εταιρείας µας. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι η προηγµένη παρακολούθηση και η εν συνεχεία ανάλυση κάθε διαδροµής που ακολουθείται, µας βοηθάει να βελτιώσουµε την ασφάλεια των µεταφορών µας. Επιπλέον, παρακολουθώντας τα οχήµατά µας, µας δίνεται η δυνατότητα να ενηµερώνουµε διαρκώς τους πελάτες µας για την πορεία των αποβλήτων τους και να τους εγγυούµαστε ότι τα απόβλητά τους θα φτάσουν µε ασφάλεια στον προορισµό τους.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ. Μήνυμα Προέδρου

Εταιρικό Προφίλ. Μήνυμα Προέδρου Με τα είδη των αποβλήτων που παράγονται να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο η ικανότητά µας να προσαρµοζόµαστε στις εξειδικευµένες ανάγκες κάθε πελάτη προσφέροντας µεγάλη ποικιλία λύσεων είναι το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο που επηρεάζει τις κοινωνίες από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Προκλήσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Προκλήσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Φράγκος Προκοπάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Μαρία Δημητρίου Δ τάξη Τι είναι η ανακύκλωση; Τι είναι ανακύκλωση Τι είναι ανακύκλωση Ανακύκλωση; Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Στα εγκαίνια του Εργοστασίου Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κυρίες και κύριοι, Σήµερα, εδώ στην περιοχή των Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Benjamin Franklin ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. Ιστορικό Τομείς Δραστηριότητας Πιστοποιήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Benjamin Franklin ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. Ιστορικό Τομείς Δραστηριότητας Πιστοποιήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ιστορικό Τομείς Δραστηριότητας Πιστοποιήσεις 04 - Benjamin Franklin ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαχείρηση Αποβλήτων Διαχείρηση Εγκαταστάσεων Διαχείρηση Καθαριότητας 12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση»

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό 22 Μαρτίου 2011 «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Σήµερα, 22 Μαρτίου 2011, γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό, ένα θεσµό που, για 18 η χρονιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ηπολιτική µας για το περιβάλλον. 6 Μαρτίου 2009

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ηπολιτική µας για το περιβάλλον. 6 Μαρτίου 2009 Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ηπολιτική µας για το περιβάλλον 6 Μαρτίου 2009 Ησηµερινή µας συνάντηση Η στρατηγική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος Στόχοι Οµάδες Επιρροής Πλαίδιο ράσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων

Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 18-26 Νοεμβρίου 2017 Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων Με το σλόγκαν «Δώστου μια καινούρια ζωή» πραγματοποιείται φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η στην έκθεσή της με θέμα περιγράφει πώς με την πρόοδο της ανάπτυξης, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για: Κοινωνικο κεντρικούς λόγους (ικανοποίηση ανθρώπινων προσδοκιών και φιλοδοξιών).

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική & Εταιρική Ευθύνη

Περιβαλλοντική & Εταιρική Ευθύνη Ανάπτυξη & Καινοτομία Η συνεισφορά της KAFSIS στην κοινωνία δεν περιορίζεται απλά στην ασφαλή και ορθή συλλογή και µεταφορά αποβλήτων, αλλά είναι επίσης απόλυτα συνδεδεµένη µε την εκτενή τεχνογνωσία που

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας Hellenic Ornithological Society Environmental Procurement Policy Τελευταία αναθεώρηση : 22/03/2017 Επόμενη Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ισορροπία των οικοσυστηµάτων βασίζεται στην αγαστή συνεργασία των ειδών που τα απαρτίζουν. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα 14-11-2017 Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

έναν τότε, µικρό άτυπο υπερτοπικό σχεδιασµό για τη διαχείριση του, µέχρι τότε, απόλυτα άλυτου για την υπόλοιπη Κρήτη, προβλήµατος των απορριµµάτων.

έναν τότε, µικρό άτυπο υπερτοπικό σχεδιασµό για τη διαχείριση του, µέχρι τότε, απόλυτα άλυτου για την υπόλοιπη Κρήτη, προβλήµατος των απορριµµάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, Άλλη µια µέρα συλλογικής ευθύνης όλων µας ανέτειλε και σήµερα, µέσα στην καθηµερινή αγωνία µας για τα προβλήµατα του τόπου, για τα οποία έχουµε το βάρος για τα επόµενα πέντε χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;'

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' 'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' Kωνσταντίνος Συµεωνίδης, ιευθυντής Περιβάλλοντος ΚΤΕ, Α.Ε. Tσιµέντων ΤΙΤΑΝ) Οδηγία 1999/31/EK Η πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ. κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ. κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα κατ αρχάς να σας εκφράσω

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΒΑΛ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΒΑΛ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΒΑΛ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

11 ΠΑΝΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

11 ΠΑΝΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ 11 ΠΑΝΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα