ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008"

Transcript

1 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 17 Απριλίου 2008 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 19 και Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ - ΦΕΚ Β 655/ ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 623/2001) όπως ισχύει. 4. Την από εισήγηση του ΔΕΣΜΗΕ με αριθμ. πρωτ (αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) για την έγκριση του τρόπου υπολογισμού του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων παραγωγής και τη σχετική διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ. 5. Το από έγγραφο της εταιρείας «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υπ αριθμ. πρωτ. ΤΡΑ/134 (ΡΑΕ/Ι-60265/ ) με θέμα «Υποβολή μελέτης υπολογισμού συντελεστών απωλειών Συστήματος & Αίτημα για αλλαγή μεθοδολογίας κατανομής των απωλειών». 6. Το από έγγραφο της εταιρείας «Ελληνική Χαλυβουργία» υπ αριθμ. πρωτ. 281 (ΡΑΕ/Ι-44456/ ) με θέμα «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παρακολούθηση μέσου συνολικού συντελεστή ισχύος». 7. Τη δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου τροποποιήσεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ της 4η Μαρτίου 2008, και τις παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν επ αυτού και ειδικότερα: 7.1 Το από 26 Μαρτίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «ENDESA HELLAS ΑΕ» (αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ/Ι-71118/ ) με θέμα «Παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

2 7.2 Το από 26 Μαρτίου 2008 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» (αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ/Ι-71117/ ) με θέμα «Αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ -τέλη χρήσης δικτύου». 7.3 Το από 26 Μαρτίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης ΑΕ» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-69676/ ) με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση των τροποποιήσεων ΚΔΣ & ΣΗΕ». 7.4 Το από 28 Μαρτίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.ΤΕ» (αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-71016/ ) με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ». 7.5 Το από 31 Μαρτίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «NECO SA» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις τροποποιήσεις Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 7.6 Το από 9 Απριλίου 2008 έγγραφο της «ΕΛΕΤΑΕΝ» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-70277/ ) με θέμα «Παρατηρήσεις στο σχέδιο τροποποιήσεων Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Καθορισμός Ειδικών Προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας αιολικών μονάδων παραγωγής». 7.7 Το από 9 Απριλίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε.» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71018/ ) με θέμα «Δημόσια διαβούλευση προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ». 7.8 Το από 10 Απριλίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «VESTAS Α.Ε.» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Προτάσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης». 7.9 Το από 14 Απριλίου 2008 έγγραφο της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Παρατηρήσεις ΔΕΗ επί των προτεινομένων στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 8. Το από έγγραφο της εταιρείας «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υπ αριθμ. πρωτ. ΤΡΑ/156 (ΡΑΕ/Ι-70471/ ) με θέμα «Δήλωση τεχνικών ελαχίστων των Μονάδων και Συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της ΟΤΣ». σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά με τις διατάξεις που άρχονται κατά την Τρίτη και Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς 1.1 Αναφορικά με τον ορισμό της Τρίτης και της Τέταρτης Ημέρας Αναφοράς Επειδή κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, τόσο μέσω των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν εγγράφως από τους συμμετέχοντες, όσο και από την εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Ημερίδας η οποία διοργανώθηκε για το σκοπό αυτό την 28 Μαρτίου 2008, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των ειδικών παρατηρήσεων που εξέφρασαν επί συγκεκριμένων προτεινόμενων τροποποιήσεων, θα επιθυμούν να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η δοκιμαστική λειτουργία της νέας υπολογιστικής πλατφόρμας που ανέπτυξε ο Διαχειριστής του Συστήματος. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε ώστε αφενός να υπάρχει περισσότερος χρόνος για περαιτέρω δοκιμές και την προβλεπόμενη από τον ΚΔΣ&ΣΗΕ πιστοποίηση της πλατφόρμας, και αφετέρου για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικείωση των συμμετεχόντων της αγοράς στη χρήση της νέας πλατφόρμας αλλά κυρίως στην κατανόηση των μηχανισμών και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ως προς την επίλυση της αγοράς. Το αίτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης για την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας, συνηγορεί - 2 -

3 στην εκ νέου παράταση ως προς την έναρξη της επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού με τη χρήση της νέας πλατφόρμας. Επειδή, εκ της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα από τις δοκιμές της νέας πλατφόρμας, και ιδίως του τμήματος που αφορά το διαχωρισμό της αγοράς σε Βορρά και Νότο, όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς του συστήματος μεταφοράς, διαπιστώθηκε ότι ο μηχανισμός αυτός δεν δημιουργεί μη αναμενόμενα αποτελέσματα, και ενδεχομένως δεν θα επηρεάζει τον ΗΕΠ, παρά μόνο για μικρό αριθμό ωρών ανά έτος, κρίνεται σκόπιμη η επί τοις ουσίας μετατόπιση των ενεργειών που θα ελάμβαναν χώρα κατά τη Τρίτη Ημέρα Αναφοράς, με κυρίαρχη αυτή που αφορά την έναρξη χρήσης της νέας πλατφόρμας για την επίλυση του ΗΕΠ, στην Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς, διατηρώντας και τις ενέργειες που θα ελάμβαναν χώρα την ημέρα αυτή. Επειδή, για την εφαρμογή ορισμένων από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως αυτές που αφορούν την συμμετοχή των υδροηλεκτρικών μονάδων στον ΗΕΠ, απαιτείται η χρήση της νέας πλατφόρμας για την επίλυση του ΗΕΠ, η ως άνω σκοπούμενη παράταση ως προς την έναρξη της επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού με τη χρήση της νέας πλατφόρμας επιτρέπει παράλληλα περαιτέρω ανάλυση και συνέχιση των διαβουλεύσεων επί των προτεινομένων τροποποιήσεων και πέραν της Τρίτης Ημέρας Αναφοράς, ήτοι 1η Μαΐου Κρίνεται απολύτως σκόπιμο να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος επί των προτεινομένων τροποποιήσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες δεν ενσωματώνονται στην παρούσα γνωμοδότηση της ΡΑΕ, επιθυμώντας έτσι να συνεχιστεί η δημόσια διαβούλευση, ώστε να ενσωματωθούν σε επόμενες τροποποιήσεις του ΚΔΣ&ΣΗΕ, οι οποίες θα προταθούν πριν από την Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ σκοπεύει έως το τέλος Μαΐου να ξεκινήσει εκ νέου δημόσιο διάλογο επί του συνόλου των ως άνω θεμάτων. 1.2 Αναφορικά με τον καθορισμό της Οριακής Τιμής του Συστήματος σε περίπτωση Περικοπής Φορτίου Επειδή, βάσει των διατάξεων του Άρθρου 113 του ΚΔΣ&ΣΗΕ καθορίζεται ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος, σε περίπτωση μη κάλυψης του φορτίου προβαίνει σε σειρά ενεργειών που αποσκοπούν είτε στην εξασφάλιση πρόσθετης ισχύος είτε στη μείωση του φορτίου προς εξαγωγή ή για λειτουργία αντλητικών ΥΗΣ. Επειδή ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει σε Περικοπή Φορτίου μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ανωτέρω δυνατότητες διασφαλίζοντας ότι οι Περικοπές αυτές δεν γίνονται παρά μόνο για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος. Επειδή ωστόσο στην περίπτωση που γίνεται Περικοπή Φορτίου είναι εύλογο να υπάρξει ανάλογη επίπτωση στην ημερήσια αγορά και την Οριακή Τιμή του Συστήματος, η Περικοπή Φορτίου πρέπει να τιμολογείται στην ανώτατη αριθμητική τιμή που μπορεί να λάβει η Οριακή Τιμή του Συστήματος, οδηγώντας έτσι τη συνολική αγορά να εκκαθαρίζεται στη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. 1.3 Αναφορικά με τον μηχανισμό κάλυψης κόστους των μονάδων παραγωγής για Περίοδο της Ημέρας Κατανομής Επειδή έως την Πέμπτη Ημέρας Αναφοράς δεν ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και εκ του λόγου αυτού δεν είναι δυνατή η πληρωμή των Παραγωγών για μεταβολές της λειτουργίας τους κατά την Ημέρα Κατανομής κατόπιν εντολών σε τιμές, κατά τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη είτε οι Προσφορές Έγχυσης είτε το μεταβλητό τους κόστος. Συνεπώς κρίνεται αναγκαίος ένας μηχανισμός που θα ισχύει μέχρι την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, κατ αναλογία του Μηχανισμού Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, προκειμένου να καλύπτεται τουλάχιστον το λειτουργικό κόστος των μονάδων παραγωγής

4 2. Αναφορικά με το περιεχόμενο των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44, παράγραφος 1, υποπίνακας με τίτλο «Β. Παράμετροι Μεταβλητού Κόστους για θερμικές Μονάδες παραγωγής» του ΚΔΣ&ΣΗΕ, η Βηματική Συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου ορίζεται για κάθε μονάδα παραγωγής για το διάστημα μεταξύ του φορτίου με το συγχρονισμό και της μέγιστης συνεχούς ικανότητας παραγωγής. Επειδή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διαχειριστή του Συστήματος, για την περιοχή ισχύος παραγωγής μεταξύ του φορτίου με το συγχρονισμό και της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής: (α) ο ορισμός της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου καθίσταται μη εφαρμόσιμος εκ του γεγονότος ότι δεν νοείται να γίνονται μετρήσεις ειδικής κατανάλωσης (μετρήσεις βαθμού απόδοσης) στην περιοχή αυτή της ισχύος παραγωγής, και (β) ορισμένες μονάδες παραγωγής, όπως αυτές με καύσιμο λιγνίτη, όταν ευρίσκονται στην περιοχή αυτή της ισχύος παραγωγής χρησιμοποιούν μεταβαλλόμενο μείγμα καυσίμων με αποτέλεσμα η συνάρτηση διαφορικού κόστους παραγωγής να λαμβάνει αρνητικές τιμές και να καθίστανται μη εφαρμόσιμες διατάξεις του ΚΔΣ&ΣΗΕ που αναφέρονται σε υπολογισμούς βάσει του διαφορικού αυτού κόστους, όπως οι διατάξεις του Άρθρου 60 του ΚΔΣ&ΣΗΕ. Επειδή, εκ των ως άνω επισημάνσεων προκύπτει αναγκαιότητα τροποποίησης των εν λόγω διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ, προκειμένου η Βηματική Συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου να ορίζεται για κάθε μονάδα παραγωγής για το διάστημα μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της μέγιστης συνεχούς ικανότητας παραγωγής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44, παράγραφος 1, υποπίνακας με τίτλο «Γ. Παράμετροι Κόστους κατόπιν Εντολής Κατανομής» του ΚΔΣ&ΣΗΕ, για κάθε μονάδα παραγωγής καθορίζεται το «Ειδικό κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής έως το φορτίο με το συγχρονισμό». Επειδή, δεδομένων αφενός της ως άνω αναγκαιότητας ορισμού της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου για το διάστημα μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της μέγιστης συνεχούς ικανότητας παραγωγής, και αφετέρου του γεγονότος ότι δεν νοείται στην πράξη εκκίνηση μίας μονάδας χωρίς αυτή να φτάσει στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή της, διερχόμενη από το σημείο συγχρονισμού, η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ περί του υπολογισμού του μεταβλητού κόστους παραγωγής των θερμικών μονάδων, και η δήλωση των στοιχείων κόστους των μονάδων, γίνονται σαφώς ευχερέστερα εάν το Ειδικό κόστος (σε /εκκίνηση) καθορίζεται για κάθε μονάδα ως το κόστος από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή αυτής. Επειδή, η Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων είναι δυνατό να υποβάλλεται εκ νέου για κάθε Ημέρα Κατανομής, και ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται καθημερινά, ενώ ορισμένα από αυτά αποτελούν τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας, και είναι πρακτικά αδύνατο να μεταβάλλονται κάθε ημέρα κατά την κρίση του Κατόχου άδειας παραγωγής. Συνεπώς, προς χάριν της μείωσης του χρόνου και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας ελέγχου της εγκυρότητας των στοιχείων αυτών, κρίνεται σκόπιμη η μετακίνηση ορισμένων στοιχείων από τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, στην λεπτομερή αναφορά που υποβάλλει κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής στον Διαχειριστή του Συστήματος, με την εγγραφή στο Μητρώο των Κατανεμόμενων Μονάδων. 3. Αναφορικά με το περιεχόμενο προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικών μονάδων Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26 παράγραφος (2) στοιχείο (Α), οι Υδροηλεκτρικές Μονάδες υποβάλλουν μια κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ισχύει για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26 παράγραφος (2) στοιχείο (Γ), δίνεται η δυνατότητα στις - 4 -

5 Υδροηλεκτρικές Μονάδες, κατ αντιστοιχία με τις Θερμικές Μονάδες, να υποβάλλουν για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης τιμή ενέργειας χαμηλότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4). Επειδή το ανωτέρω μέτρο ασύμμετρης ρύθμισης των Προσφορών Έγχυσης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων αφενός δυσκολεύει τη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων εκ μέρους των κατόχων άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων εντός μιας Ημέρας Κατανομής και αφετέρου δεν συνδυάζεται αποτελεσματικά με τις προβλέψεις του Άρθρου 28 αναφορικά με τις Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών των κατόχων άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων και του Άρθρου 29 αναφορικά με την υποβολή Προσφορών Έγχυσης βάσει των Δηλώσεων αυτών από το Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 4. Αναφορικά με τους περιορισμούς μεταφοράς του Συστήματος Επειδή έχει διαπιστωθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος ότι λόγω τοπικών βλαβών ή συντηρήσεων του Συστήματος Μεταφοράς, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν Πρόσκαιροι Τοπικοί Περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής σειράς κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης των περιορισμών αυτών. Επειδή, οι ως άνω περιορισμοί επιδρούν άμεσα στη λειτουργία συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής, γίνονται άμεσα αντιληπτοί, και η επίδραση τους δεν μπορεί ούτε να αμφισβητηθεί ούτε να αρθεί, σε αντίθεση με άλλους περιορισμούς του Συστήματος, των οποίων η επίδραση σε μονάδα παραγωγής είναι αποτέλεσμα μελετών ευστάθειας Συστήματος (ροών φορτίου κ.λ.π)., και συνεπώς συνδυασμού παραμέτρων που δεν μπορούν εκ των προτέρων και με ασφάλεια να προβλεφθούν. Επειδή συμβάντα τα οποία επηρεάζουν το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων και τη λειτουργία του συστήματος, όπως βλάβες και προγραμματιζόμενες συντηρήσεις στοιχείων του συστήματος, τα οποία είναι εκ των προτέρων γνωστά, είναι εύλογο να λαμβάνονται υπόψη στην επίλυση του ΗΕΠ, διότι σε διαφορετική περίπτωση προκύπτουν συστηματικές Αποκλίσεις στη φόρτιση των μονάδων μεταξύ ΗΕΠ και πραγματικής λειτουργίας. 5. Αναφορικά με τη μελέτη υπολογισμού των συντελεστών απωλειών του Συστήματος Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 50 του ΚΔΣ&ΣΗΕ οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου προσδιορίζονται βάσει ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, για την εκπόνηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη και οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου που καθορίζονται κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4). Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και ισχύει από την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 157 παράγραφος (4) του ΚΔΣ&ΣΗΕ, ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τους συντελεστές απωλειών Δικτύου βάσει ειδικής μελέτης, στην οποία υπολογίζονται οι μέσες απώλειες σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του Δικτύου κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Περαιτέρω, οι εν λόγω συντελεστές χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας περιοδικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Δικτύου μεταξύ Προμηθευτών και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) του ίδιου Άρθρου. Επειδή είναι σκόπιμο οι συντελεστές προσαύξησης του φορτίου λόγω απωλειών κατά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον ΚΔΣ&ΣΗΕ να μην διαφέρουν από τους συντελεστές απωλειών που εφαρμόζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατά την περιοδική - 5 -

6 Εκκαθάριση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Δικτύου μεταξύ Προμηθευτών και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών. Επειδή παρατηρείται βάσει μελετών ότι ομάδες γεωγραφικά γειτονικών και συνδεδεμένων μεταξύ τους κόμβων έγχυσης ενέργειας στο Σύστημα δύνανται να διαφέρουν σημαντικά ως προς την αριθμητική τιμή του συντελεστού απωλειών. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο κατά την κατάρτιση της ειδικής μελέτης απωλειών κατά το Άρθρο 50 του ΚΔΣ&ΣΗΕ να υπολογίζονται διακριτά οι Συντελεστές Απωλειών για κάθε Καταχωρημένο Μετρητή Παραγωγής του Συστήματος, και κατόπιν να εξετάζεται η ομαδοποίησή τους. 6. Αναφορικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού του ετήσιου κόστους του Συστήματος Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 310 παράγραφος (1) ο Διαχειριστής του Συστήματος συντάσσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους μέχρι την 30 ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στον οποίο περιλαμβάνονται: (Α) το ετήσιο κόστος του Συστήματος το οποίο υπολογίζεται κατά το Άρθρο 308, (Β) τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του Διαχειριστή του Συστήματος από τη χρέωση χρήσης του Συστήματος για το επόμενο οικονομικό έτος, βάσει των μοναδιαίων χρεώσεων οι οποίες υπολογίζονται κατά το Άρθρο 309 και της αναμενόμενης συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Συστήματος, και (Γ) τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο Διαχειριστής του Συστήματος από τις μονάδες παραγωγής και τους πελάτες λόγω χρήσης του Συστήματος και του πραγματικού κόστους μεταφοράς κατά το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία πιστώνεται ή χρεώνεται στον προϋπολογισμό του κόστους μεταφοράς του επόμενου έτους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 309 παράγραφος (2) ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει σε εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης που αντιστοιχούν σε έκαστο Χρήστη του Συστήματος, βάσει των Δεδομένων Μετρήσεων που αφορούν στην ισχύ χρέωσης του Χρήστη, για το κάθε έτος, εντός ενός μηνός από το πέρας του σχετικού έτους. Επειδή ο προϋπολογισμός του κόστους υπό το στοιχείο (Γ) του Άρθρου 310 παράγραφος (1) προϋποθέτει την εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης που αντιστοιχούν σε έκαστο Χρήστη του Συστήματος, βάσει των Δεδομένων Μετρήσεων που αφορούν στην ισχύ χρέωσης του Χρήστη κατά το τρέχον έτος. Εκ των ως άνω γίνεται αντιληπτό ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος, λόγω του γεγονότος ότι οφείλει να εκτιμήσει την διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισπραχθέντων χρεώσεων χρήσης του τρέχοντος έτους και του αντίστοιχου προϋπολογισμένου ποσού, που είχε χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των μοναδιαίων χρεώσεων, μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου, πριν ολοκληρωθεί η ετήσια εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης (Ιανουάριο του επόμενου έτους), δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση των χρεώσεων των Χρηστών, τουλάχιστο για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, πριν από τον υπολογισμό των νέων Μοναδιαίων χρεώσεων για το νέο έτος. Συνεπώς, κατά τον προϋπολογισμό του στοιχείου (Γ) ως άνω, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τελική εκκαθάριση και του προηγούμενου έτους, πλέον της προβλεπόμενης διαφοράς μεταξύ του προϋπολογισμού και των εισπράξεων για το τρέχον έτος. 7. Αναφορικά με τον Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 7.1 Αναφορικά με την αποϋλοποίηση των ΣΔΙ και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 228, η ΣΔΙ καταρτίζεται με τη συμπλήρωση των κενών στοιχείων του ΑΔΙ, την ανεπιφύλακτη υπογραφή του ΑΔΙ από τον Εκπρόσωπο Φορτίου και την καταχώριση σχετικής εγγραφής στο Αποθετήριο ΣΔΙ

7 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 226 το ΑΔΙ έχει πλέον άυλο τύπο και δεν είναι πρακτικά δυνατή η συμπλήρωση των κενών στοιχείων του ΑΔΙ καθώς και ανεπιφύλακτη υπογραφή του ΑΔΙ από τον Εκπρόσωπο Φορτίου. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 226 το ΑΔΙ αναφέρεται σε μέρος της Καθαρής Ισχύος της μονάδας ΑΔΙ και συγκεκριμένα σε ισχύ ενός (1) MW και συνεπώς ο αριθμός των ΣΔΙ που απαιτείται να συναφθούν υπερβαίνει σήμερα τις ανά Έτος Αξιοπιστίας και άρα συνεπάγεται τη δημιουργία μεγάλου διαχειριστικού φορτίου όσον αφορά στον έλεγχο του περιεχομένου και των σχετικών κινήσεων των ΣΔΙ (εγγραφή, μεταβίβαση, διαγραφή, τροποποίηση). Επειδή, η οποιαδήποτε διαδικασία διευκόλυνσης των συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων, είναι προς όφελος της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αφενός μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος των συμμετεχόντων και αφετέρου επιτρέποντας μέσω απλουστευμένων διαδικασιών την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προβλεπόμενα στον ΚΔΣ&ΣΗΕ χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως οι ΣΔΙ Επειδή δέον είναι να διορθωθούν σφάλματα εκ παραδρομής που υφίστανται στον ΚΔΣ&ΣΗΕ και σχετίζονται με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 7.2 Αναφορικά με τον υπολογισμό της Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος των Μονάδων Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 225 παράγραφος (1), του ΚΔΣ&ΣΗΕ, το σύνολο της ισχύος των ΑΔΙ, που έχουν τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς και αφορούν την ίδια Μονάδα Παραγωγής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγεθος της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας. Σε συνδυασμό με το Άρθρο 226 παράγραφος (2) του ΚΔΣ&ΣΗΕ κατά τις διατάξεις του οποίου, το ΑΔΙ αναφέρεται σε μέρος της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας ΑΔΙ ενός (1) MW, προκύπτει ότι το σύνολο της ισχύος των ΑΔΙ, που έχουν τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς και αφορούν την ίδια Μονάδα Παραγωγής, προκύπτει από την στρογγυλοποίηση προς τα κάτω του μεγέθους της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας. Σύμφωνα με το Άρθρο 221 παράγραφος (2) του ΚΔΣ&ΣΗΕ, η Πραγματικά Διαθέσιμη Ισχύς μιας Μονάδας, όπως ισχύει για ένα Έτος Αξιοπιστίας και καταχωρείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος στον Πίνακα Διαθέσιμης Ισχύος, επιμερίζεται αναλογικά και εξίσου σε όλα τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) τα οποία έχουν ως Χρόνο Αναφοράς το υπόψη Έτος Αξιοπιστίας ή μέρος αυτού στην περίπτωση κατά την οποία το ΑΔΙ αναφέρεται στο τρέχον Έτος Αξιοπιστίας. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πραγματικά Διαθέσιμη Ισχύς μιας Μονάδας υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 41 του ΚΔΣ&ΣΗΕ, και ειδικότερα με την χρήση του Συντελεστή Απρόβλεπτης Μη Διαθεσιμότητας Ανηγμένης σε Ισοδύναμη Ζήτηση Φορτίου για τη Μονάδα, υπάρχει περίπτωση ο Συντελεστής αυτός να παίρνει μηδενική ή πολύ κοντά στο μηδέν αριθμητική τιμή, έτσι ώστε η Πραγματικά Διαθέσιμη Ισχύς της Μονάδας που αντιστοιχεί στα ΑΔΙ της Μονάδας να παίρνει τιμή μεγαλύτερης του ενός (1) MW. 7.3 Αναφορικά με τη λήξη των μεταβατικών διατάξεων σχετικά με τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος. Επειδή η ημερομηνία έναρξης της Πέμπτης Ημέρας Αναφοράς δεν συμπίπτει με την έναρξη κάποιου Έτους Αξιοπιστίας, αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα από την κατάργηση των διατάξεων που διέπουν τον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος κατά τα Άρθρα 330 έως και 333 του ΚΔΣ&ΣΗΕ ενδιαμέσως του ισχύοντος, κατά την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, Έτους Αξιοπιστίας. Επομένως, για την καλύτερη μετάβαση από τον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος στον μόνιμο μηχανισμό κατά το ΤΜΗΜΑ VII, ενδείκνυται η επέκταση της - 7 -

8 ισχύος των σχετικών άρθρων έως το πέρας του ισχύοντος, κατά τη λήξη των Μεταβατικών διατάξεων, Έτους Αξιοπιστίας. 8. Αναφορικά με τον καθορισμό ειδικών προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας αιολικών μονάδων παραγωγής Επειδή βάσει αναλυτικών μελετών οι οποίες εκπονήθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος, παρατηρείται ότι σε συνθήκες μεγάλης αιολικής διείσδυσης η εκδήλωση τυχαίων σφαλμάτων στο Σύστημα τα οποία οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (βραχυκυκλώματα κλπ.), ενδέχεται να οδηγήσει σε αποσύνδεση σημαντικού αριθμού αιολικών μονάδων παραγωγής και συνεπακόλουθα στην απώλεια σημαντικής παραγωγής η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Συστήματος, απαιτείται όπως οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας υπό χαμηλή τάση. Επειδή παρόμοιες προδιαγραφές λειτουργίας αιολικών μονάδων παραγωγής έχουν υιοθετηθεί από τους διαχειριστές συστήματος άλλων χωρών με σημαντική αιολική διείσδυση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο (Γερμανία, Δανία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ κ.ο.κ.). 9. Αναφορικά με τα όρια του συντελεστή ισχύος των Χρηστών του Συστήματος Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 276 παράγραφος (19) του ΚΔΣ&ΣΗΕ, κάθε Χρήστης που συνδέεται με το Σύστημα οφείλει να διασφαλίζει ότι για κάθε φόρτιση μεγαλύτερη του 50% της μέγιστης ισχύος τροφοδότησής του ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος που υπολογίζεται στο σημείο σύνδεσής του για κάθε ώρα παραμένει εντός του εύρους τιμών από 0,95 επαγωγικός έως 1,0. Σε περίπτωση που παρουσιάζει χωρητική φόρτιση, δηλαδή έγχυση αέργων προς το Σύστημα, ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 0,98. Επειδή πολλοί Χρήστες του Συστήματος παρουσιάζουν ζήτηση ενέργειας ιδιαίτερα ετεροχρονισμένη ως προς τη συνολική φόρτιση του Συστήματος, και ιδίως εμφανίζουν σε ημερήσια βάση μέγιστη ζήτηση κατά τη διάρκεια μικρής συνολικής φόρτισης του Συστήματος, και σημαντικά μειωμένη ζήτηση κατά τη διάρκεια της μέγιστης ζήτησης του Συστήματος. Επειδή τα οφέλη για τη λειτουργία του Συστήματος βάσει των ως άνω διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ είναι δυσανάλογα ως προς το κόστος που επιβάλλεται στους Χρήστες για την εγκατάσταση ελεγχόμενων μέσων αντιστάθμισης, καθώς οι Χρήστες οφείλουν να διαστασιολογούν τις εγκαταστάσεις αντιστάθμισης βάσει της μέγιστης φόρτισης των εγκαταστάσεών τους η οποία όμως πραγματοποιείται σε πολλές περιπτώσεις κατά τις ώρες που δεν υπάρχει αντίστοιχο όφελος από τη σημαντική μείωση της ροής αέργου ισχύος στο Σύστημα. Επειδή κατά τις ως άνω διατάξεις του ΚΔΣ&ΣΗΕ δεν τίθεται όριο για τον συντελεστή ισχύος των εγκαταστάσεων Χρηστών όταν αυτές λειτουργούν κάτω του 50% της μέγιστης ισχύος τροφοδότησής τους, η οποία όμως δύναται να συμβαίνει κατά τις ώρες μέγιστης φόρτισης του Συστήματος που έχει ιδιαίτερη σημασία η μείωση της απορρόφησης αέργου ισχύος από όλες τις τροφοδοτούμενες εγκαταστάσεις. 10. Αναφορικά με τις Συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και Έκτακτων Εξαγωγών με τους Διαχειριστές άλλων Συστημάτων Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 151 παράγραφος (1) του ΚΔΣ&ΣΗΕ, Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, Συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος με κατόχους άδειας παραγωγής χωριστά κατά Μονάδα, καθώς και για Έκτακτες Εισαγωγές Ενέργειας στο Σύστημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 15 παράγραφος 4 του Ν.2773/1999 όπως ισχύει

9 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 152 παράγραφος (2) περίπτωση (Γ) υποπερίπτωση (1) του ΚΔΣ&ΣΗΕ, Στην περίπτωση των Έκτακτων Εισαγωγών η πληρωμή αντιστοιχεί στη δαπάνη αγοράς ενέργειας που υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Επειδή κάθε διαχειριστής γειτονικού συστήματος αφενός παρέχει έκτακτη ενέργεια προς το ελληνικό σύστημα (Emergency Imports) με διαφορετική διαδικασία και αφετέρου η παροχή της δεν είναι εγγυημένη για την χρονική περίοδο που θα υπάρξει το αντίστοιχο αίτημα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί διαγωνισμός μεταξύ των γειτονικών διαχειριστών, των μοναδικών παρόχων, για την σύναψη Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος για Έκτακτες Εισαγωγές Ενέργειας με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αντίθετα απαιτείται να υπάρχουν συμφωνίες παροχής έκτακτης ενέργειας του Διαχειριστή του Συστήματος με κάθε διαχειριστή γειτονικού συστήματος και σε κάθε περίπτωση εφόσον είναι δυνατή η ενεργοποίησή της να ενεργοποιείται η πλέον συμφέρουσα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του συστήματος με το μικρότερο κόστος. Όσον αφορά τη διαφορετική διαδικασία παροχής έκτακτης ενέργειας από κάθε γειτονικό διαχειριστή, αυτό οφείλεται στο κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης αγοράς. Επειδή δεν προβλέπεται διάταξη στον ΚΔΣ&ΣΗΕ σχετικά με την παροχή έκτακτης ενέργειας από το ελληνικό σύστημα προς τα γειτονικά συστήματα. 11. Αναφορικά με τη διαχείριση των διασυνδέσεων Στο Άρθρο 311 αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει για κάθε διασύνδεση ή ομάδα διασυνδέσεων μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, τα οποία και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου με έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να τίθενται περιορισμοί στην Διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων για την διασφάλιση κατά προτεραιότητα της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Άρθρο 313 περιγράφεται η διαδικασία εκχώρησης στους ενδιαφερομένους ισχύ ικανότητας μεταφοράς σε μακροχρόνια βάση. Επειδή τα ανωτέρω θέματα διέπονται πλέον από τις αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003, ο οποίος έχει άμεση ισχύ στα κράτη μέλη. Επειδή οι λεπτομέρειες του υπολογισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών των διασυνδέσεων και οι προθεσμίες ανακοίνωσης των χαρακτηριστικών αυτών εμπεριέχονται σε κείμενα συμφωνιών και κανόνων που συνομολογεί ο Διαχειριστής του Συστήματος με κάθε ομόλογό του σε διμερή βάση (Auction Rules) και αφορούν κάθε διασύνδεση ξεχωριστά, καθορίζοντας επιπροσθέτως κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους διαχείρισης της συμφόρησης και ειδικότερα με τις διαδικασίες εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις σε συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις πραγματοποιείται πλέον και σε βραχυχρόνια (ημερήσια) βάση. 12. Αναφορικά με λοιπά θέματα Επειδή οι διατάξεις του Άρθρου 302 παράγραφος (3) ταυτίζονται ουσιαστικά με αυτές του Άρθρου 303 παράγραφος (1) του ΚΔΣ&ΣΗΕ. Επειδή δέον είναι να διορθωθούν σφάλματα εκ παραδρομής που υφίστανται στον ΚΔΣ&ΣΗΕ

10 Γνωμοδοτεί: Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τις διατάξεις των παραγράφων 1 των άρθρων 19 και 20 του ν. 2773/1999, για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) ως ακολούθως: Αναφορικά με τις διατάξεις που άρχονται κατά την Τρίτη και Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς 1. Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 320 παράγραφος (1) εδάφια (Α) έως (Β), ώστε να αντικατασταθούν ως εξής: «Α) Η 1η Μαΐου 2009 ως Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς. Β) Η 1η Ιανουαρίου 2009 ως Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς.» 2. Την τροποποίηση των διατάξεων των Άρθρων 223 παράγραφος (3), 322 παράγραφοι (5), (5α) εδάφιο (Β) και (6), και 323 παράγραφος (1) ώστε οι λέξεις «Τρίτη Ημέρα Αναφοράς» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς». 3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 321 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «έως έξι (6) μήνες» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «έως ένα (1) μήνα». 4. Τη συμπλήρωση των διατάξεων του Άρθρου 322 με νέα παράγραφο υπό στοιχείο (5β), ως εξής: «5β. Για τις Προσφορές Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων που υποβάλλονται στον ΗΕΠ για τις Ημέρες Κατανομής από την Τρίτη Ημέρα Αναφοράς και επόμενες, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 26.» 5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 322 παράγραφος (6) εδάφιο (Β), ώστε οι λέξεις «οι διατάξεις κατά το Άρθρο 26 και το Άρθρο 27.» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «οι διατάξεις κατά το Άρθρο 27.». 6. Tην τροποποίηση του Άρθρου 323 με τη διαγραφή της παραγράφου (2) και την αναρίθμηση της παραγράφου (3) σε (2). 7. Τη συμπλήρωση των διατάξεων του Άρθρου 326 με νέα παράγραφο υπό στοιχείο (3α), ως εξής: «3α. Ειδικά για τον υπολογισμό της εκ των υστέρων Οριακής Τιμής Συστήματος από την Τρίτη Ημέρα Αναφοράς ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: (Α) Η ενέργεια που εγχύθηκε από Συμβεβλημένες Μονάδες, από Έκτακτες Εισαγωγές ή από Συμβεβλημένες Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών για μία Περίοδο Κατανομής δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκ των υστέρων Οριακής Τιμή Συστήματος. (Β) Η ενέργεια που απορροφήθηκε για Έκτακτες Εξαγωγές για μία Περίοδο Κατανομής δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκ των υστέρων Οριακής Τιμή Συστήματος. (Γ) Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής δόθηκαν Εντολές Κατανομής για Περικοπές Φορτίων πλην αρδευτικών φορτίων και Φορτίων που διέπονται από σχετικούς συμβατικούς όρους προμήθειας περί

11 δυνατότητας διακοπής (Διακοπτόμενα Φορτία), η Οριακή Τιμή Συστήματος καθορίζεται ίση με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας.» 8. Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 326 παράγραφος (5) και την προσθήκη νέας παραγράφου υπό στοιχείο (5α), ως εξής: «5. Από την Τρίτη Ημέρα Αναφοράς έως την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, Κατανεμόμενη Μονάδα η οποία εγχέει Ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής δικαιούται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής. Ειδικότερα, η Ημέρα Κατανομής διαιρείται σε Περιόδους Κάλυψης Κόστους με απόφαση ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται: α. η αντίστοιχη συνολική πληρωμή της με την εκ των υστέρων εκκαθάριση, και β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της Μονάδας βάσει του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας κατά την αντίστοιχη Περίοδο Κάλυψης, προσαυξημένο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ ετησίως. Σε περίπτωση που το ως άνω (β) είναι μεγαλύτερο από το (α), η Μονάδα δικαιούται πρόσθετης αμοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Κόστους ίσης με τη διαφορά (β) (α). Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τα ανωτέρω ποσά, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, συνοδευόμενα από την απαραίτητη τεκμηρίωση. 5α. Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Κατανεμόμενων Μονάδων, οι οποίες κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, διενεργούνται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 66 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 623/2001)». 9. Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 328 παράγραφος (4), ώστε να διαγραφεί η δεύτερη περίοδος της παραγράφου, από το «Κατ εξαίρεση...» μέχρι τέλους. Αναφορικά με το περιεχόμενο των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων 10. Την τροποποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 του Άρθρου 44 ως εξής: «1. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων περιλαμβάνει τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν. Λεπτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. Τα τεχνικά στοιχεία της Δήλωσης πρέπει να τελούν σε συμφωνία με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας και να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας. Τα οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης πρέπει να είναι κοστοστρεφή, ήτοι να αντανακλούν τις δαπάνες τις οποίες πράγματι υφίσταται ο κάτοχος της άδειας παραγωγής, όπως αυτές επιμερίζονται κατά περίπτωση και υπολογίζονται σε συμφωνία με τον ορισμό κάθε οικονομικού στοιχείου της Δήλωσης κατά τον παρόντα Κώδικα. Α. Τεχνικές παράμετροι Περιγραφή Α1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας μονάδας Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για να συγχρονίσει στην περίπτωση ανάκλησης από κατάσταση Αριθμητική Τιμή Μονάδα μέτρησης ώρες

12 ολικής μη διαθεσιμότητας Α2. Τεχνικά στοιχεία μονάδας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) Μέγιστο φορτίο υπό ΑΡΠ Ελάχιστο φορτίο υπό ΑΡΠ Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης MW MW ΜW Λοιπά τεχνικά στοιχεία σχετικά με επικουρικές υπηρεσίες Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης Στατή Εφεδρεία ΝΑΙ/ΟΧΙ MW MW B. Παράμετροι Μεταβλητού Κόστους για θερμικές Μονάδες παραγωγής Περιγραφή Αριθμητική Τιμή Μονάδα Μέτρησης Κόστος καυσίμου ανά τύπο καυσίμου Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου ανά τύπο καυσίμου Καύσιμο Α Καύσιμο Β Καύσιμο Γ Καύσιμο Α Καύσιμο Β Καύσιμο Γ /μονάδα ποσοτικής μέτρησης GJ/μονάδα ποσοτικής μέτρησης Ποσοστιαία σύνθεση καυσίμων σε κάθε σημείο ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου. Επίπεδο Καθαρής Παραγωγ ής (MW) Καύσι μο Α (%) Καύσιμ ο Β (%) Καύσιμ ο Γ (%)

13 Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών για το ανθρώπινο δυναμικό λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών για το ανθρώπινο δυναμικό που έχουν πάγιο χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) Κόστος ( /MWh) Κόστος ( /MWh) Κόστος ( /MWh) Γ. Παράμετροι Κόστους κατόπιν Εντολής Κατανομής Περιγραφή Αριθμητική Τιμή Μονάδα Μέτρηση ς Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται Από ψυχρή ως το συνολικό μεταβλητό κόστος εκκίνησης της μονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, Από /εκκίνη ση

14 διακριτά για έναρξη από μη συγχρονισμένη ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής ενδιάμεση Από θερμή Κόστος καυσίμου που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας. Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας. Πρόσθετο μεταβλητό κόστος (δαπάνες που αντιστοιχούν σε πρόσθετο κόστος λειτουργίας ή συντήρησης) για την παροχή αέργου ισχύος πέραν της μέγιστης συνεχούς ικανότητας αέργου ισχύος η οποία ορίζεται στο Άρθρο 295 Τιμή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής (σε περίπτωση υπερφόρτισης για παροχή επικουρικής υπηρεσίας) /MW-h /MW-h /Mvar-h Ευρώ/ MWh 2. Το κόστος καυσίμου που αναφέρεται στις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων αντιστοιχεί σε πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για την προμήθεια του καυσίμου ανεξάρτητα από το είδος των επιμέρους κοστολογικών στοιχείων. Η προμήθεια ορίζεται ως εάν ο κάτοχος άδειας προμηθευόταν το καύσιμο από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, ο οποίος χρεώνει τιμή καυσίμου ομοιόμορφα για κάθε μονάδα της ποσότητας καυσίμου, την οποία προμηθεύει. Σε περίπτωση έλλειψης τεκμηρίωσης μέσω τιμολογίων αγοράς ή άλλων αντίστοιχων παραστατικών, το κόστος καυσίμου υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών δαπανών ή του συνολικού κόστους για την προμήθεια του καυσίμου, όπως αυτά καταγράφονται κατά τη διάρκεια ικανού χρονικού διαστήματος, προς τη συνολική ποσότητα καυσίμου την οποία προμηθεύεται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για τη Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι λεπτομέρειες υπολογισμού του μεταβλητού κόστους καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις και μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας Μονάδων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων, το οποίο εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το κόστος καυσίμου είναι δυνατόν να ελέγχεται από τη ΡΑΕ. 3. Προκειμένου να προσδιοριστεί το Μεταβλητό Κόστος των Θερμικών Μονάδων ο Διαχειριστής του Συστήματος επεξεργάζεται τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων ως ακολούθως:

15 Α) Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους καθορίζεται από τα στοιχεία του Τμήματος Β της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, όπως αυτή ισχύει, και των αντίστοιχων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας. Β) Προσδιορίζεται η ελάχιστη αριθμητική τιμή της καμπύλης Μεταβλητού Κόστους, η οποία κατά τεκμήριο αντιστοιχεί στη βέλτιστη λειτουργία της Μονάδας. Η τιμή αυτή προσδιορίζει το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας για μία Ημέρα Κατανομής.». 11. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 295 παράγραφος (5), ώστε τα παρεχόμενα στοιχεία για κάθε μονάδα παραγωγής να τροποποιηθούν ως εξής: «Αριθμός μονάδας Καταχωρημένη ισχύς σε MW Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (καθαρή), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας, σε MW Ονομαστική Μέγιστη Καθαρή Ισχύς (NCAP) σε MW, όπως ορίζεται κατά το Άρθρο 217 Μέγιστη συνεχής ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας), σε MW Βοηθητικά φορτία μονάδας σε MW Βοηθητικά φορτία μονάδας σε MVAr Ικανότητα σε υπερφόρτιση (μικτή) σε MW Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) σε MW Ελάχιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης): - Χωρητική (απορρόφηση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος. - Επαγωγική (έγχυση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος. Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου: Η ειδική κατανάλωση καυσίμου (σε GJ/MWh) για το διάστημα μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της μέγιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MW), δύο από τα οποία είναι τα άκρα του ως άνω διαστήματος. Τα εν λόγω σημεία επιλέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καμπύλη ειδικής κατανάλωσης. Στατισμός Ρυθμιστή Στροφών (R) Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων (MW άνω και κάτω ορίων ζωνών) Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου σε kv

16 Λόγος βραχυκυκλώματος Ονομαστικό ρεύμα στάτη σε Amps Διάγραμμα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαμβάνοντας θερμικά όρια και όρια διεγέρσεως Καμπύλες μαγνητίσεως ανοιχτού κυκλώματος Χαρακτηριστική βραχυκυκλώσεως Καμπύλη μηδενικού συντελεστή ισχύος Καμπύλες - V Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας μονάδας μετά από εκκίνηση Ελάχιστος χρόνος κράτησης Φορτίο κατά το συγχρονισμό σε MW Χρόνος εξισορρόπησης Χρόνος για να συγχρονίσει: - Από θερμή κατάσταση - Από ενδιάμεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση Χρόνος παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο μεταξύ του φορτίου με το συγχρονισμό και της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής: - Από θερμή κατάσταση - Από ενδιάμεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση Χρόνος κράτησης από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό Χρόνος εκτός φορτίου πριν τεθεί σε συνθήκες μακράς αναμονής: - Από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση - Από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση Ρυθμοί ανόδου και καθόδου για λειτουργία από τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τη μέγιστη συνεχή ικανότητα. Οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου καθορίζονται με καταμέτρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο Δοκιμής Ελέγχου μετά από εντολή του Διαχειριστή του Συστήματος ή αίτηση του κατόχου άδειας Παραγωγής και χρησιμοποιούνται στον ΗΕΠ: - Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός ανόδου (εφεξής «Ρυθμός Ανόδου») σε MW/min. - Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός καθόδου (εφεξής «Ρυθμός Καθόδου») σε MW/min. Σημείο πέρατος της περιόδου εκκινήσεως σε MW Δυνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει με κάθε καύσιμο Ικανότητα αλλαγής καυσίμου υπό φορτίο Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση κτλ.) Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο Άλλες σχετικές λειτουργικές χαρακτηριστικές, οι οποίες δεν προβλέπονται διαφορετικά Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης Μέγιστο και ελάχιστο φορτίο υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής

17 Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής σε MW/min Μέγιστη Τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία Λεπτομέρειες ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, όπως σύνθετος έλεγχος παραγόμενης ισχύος, έλεγχος στροβίλου, ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο. Τυχόν διαθέσιμη εφεδρεία όταν η μονάδα είναι χωρίς φορτίο.». Αναφορικά με το περιεχόμενο προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικών μονάδων 12. Την αντικατάσταση των διατάξεων του Άρθρου 26 παράγραφος 2, ως εξής: «2. Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.» Αναφορικά με τη Μελέτη υπολογισμού των συντελεστών απωλειών του Συστήματος 13. Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 50, ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «1. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως προσδιορίζονται βάσει ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και ισχύει από την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιείται εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής μόνιμου χαρακτήρα στην τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, όπως λόγω ένταξης νέας μονάδας παραγωγής ή διασυνδετικής γραμμής. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου ενημερώνονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος βάσει των συντελεστών απωλειών του Δικτύου που καθορίζονται κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4). 2. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών απωλειών, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να υπολογίζει ενιαία τιμή των συντελεστών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως για προκαθορισμένα επίπεδα φόρτισης του συστήματος. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται από παρόμοια συγκριτικά στοιχεία, που αφορούν ιδίως στην τοπολογική διάταξη και διαθεσιμότητα στοιχείων του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, τη γεωγραφική κατανομή και το μέγεθος της ζητούμενης ποσότητας ενέργειας, και τεκμηριώνεται στην ειδική μελέτη που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει τους Συντελεστές Απωλειών για κάθε έκαστο Καταχωρημένο Μετρητή Παραγωγής του Συστήματος. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών απωλειών ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται ακολούθως να ομαδοποιεί τους συντελεστές απωλειών σε ζωνική βάση καθορίζοντας τον ίδιο συντελεστή απωλειών ανά ζώνη η οποία περιλαμβάνει γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών απωλειών. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται και τεκμηριώνεται στην ειδική μελέτη που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.»

18 Αναφορικά με το ετήσιο κόστος του Συστήματος 14. Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 310 παράγραφος (1) περίπτωση (Γ), ώστε οι λέξεις «κατά το τρέχον οικονομικό έτος» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη». Αναφορικά με τον Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 15. Την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων: α) Του Άρθρου 216 στοιχείο (Γ), του Άρθρου 229 παράγραφος (2) όροι ΣΔΙ παράγραφοι (5.2), (5.3) και (5.4), του Άρθρου 330 παράγραφος (1), του Άρθρου 331 παράγραφος (3) και του Άρθρου 333 παράγραφος (3), ώστε ο όρος «Αποθετήριο» να αντικατασταθεί με τον όρο «Μητρώο». β) Του Άρθρου 218 παράγραφος (1), ώστε οι λέξεις «Πιστοποίηση Έκδοσης Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Πιστοποιητικό Έκδοσης ΑΔΙ». N γ) Του Άρθρου 223, παράγραφος (1), ώστε στον ορισμό του ( ) NewNCAP και μεταξύ των λέξεων «εμπορική λειτουργία μετά» και «την 1 η Οκτωβρίου 2005.» να προστεθούν οι λέξεις «το Έτος Αξιοπιστίας με έναρξη». δ) Του Άρθρου 226, ώστε ο τίτλος «Τύπος και Περιεχόμενο» να αντικατασταθεί με τον τίτλο «Καταχώριση ΑΔΙ». ε) Του Άρθρου 226 παράγραφος (1), ώστε οι λέξεις «Το Αποδεικτικό εμπεριέχει υπόσχεση» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Το ΑΔΙ ενσωματώνει δήλωση». στ) Του Άρθρου 226 παράγραφος (6), ώστε οι λέξεις «αποδέχεται περαιτέρω ότι είναι υποχρεωμένος» να αντικατασταθούν με τη λέξη «υποχρεούται». ζ) Του Άρθρου 227 παράγραφοι (4), (5) και (8), του Άρθρου 229 παράγραφος (2) όροι ΣΔΙ παράγραφοι (5.1), (7) και (11), του Άρθρου 232, του Άρθρου 233 παράγραφος (1) πρώτη περίοδος, του Άρθρου 244 παράγραφος (5) στοιχείο (Α) και του Άρθρου 234 παράγραφοι (5) και (6), ώστε ο όρος «Μητρώο» να αντικατασταθεί με τον όρο «Μητρώο ΑΔΙ». η) Του Άρθρου 229 παράγραφος (2) όροι ΣΔΙ παράγραφος (2.1), ώστε μεταξύ των λέξεων «Κατανεμόμενων Μονάδων» και «για την οποία» να προστεθεί η λέξη «ή». θ) Του Άρθρου 229 παράγραφος (2) όροι ΣΔΙ παράγραφος (5.1), ώστε ο όρος «ΑΔΙ» να αντικατασταθεί με τον όρο «ΑΔΙ-Αναφοράς». ι) Του Άρθρου 229 παράγραφος (2) όροι ΣΔΙ παράγραφος (5.1), ώστε να διαγραφεί η λέξη «αντίστοιχο» μεταξύ των λέξεων «ανασταλεί προσωρινά το» και «ΑΔΙ». ια) Του Άρθρου 229 παράγραφος (2) όροι ΣΔΙ παράγραφος (11), του Άρθρο 232 και του Άρθρου 233, ώστε ο όρος «Αποθετήριο» να αντικατασταθεί με τον όρο «Μητρώο ΣΔΙ». ιβ) Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 45, ώστε ο τίτλος «ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ» να αντικατασταθεί με τον τίτλο «ΜΗΤΡΩΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ». ιγ) Του Άρθρου 232, ώστε ο τίτλος «Τήρηση Μητρώου και Αποθετηρίου» να αντικατασταθεί με τον τίτλο «Τήρηση Μητρώου ΑΔΙ και Μητρώου ΣΔΙ»

19 ιδ) Του Άρθρου 232 παράγραφος (2) στοιχεία (Α) και (Ε), ώστε η λέξη «καταχώρησης» να αντικατασταθεί με τη λέξη «Καταχώρησης». ιε) Του Άρθρου 232 παράγραφος (2) στοιχείο (Β), ώστε η λέξη «αναστολής» να αντικατασταθεί με τη λέξη «Αναστολής». ιστ) Του Άρθρου 232 παράγραφος (2) στοιχείο (Γ), ώστε η λέξη «τροποποίησης» να αντικατασταθεί με τη λέξη «Τροποποίησης». ιζ) Του Άρθρου 232 παράγραφος (2) στοιχεία (Δ) και (ΣΤ), ώστε η λέξη «διαγραφής» να αντικατασταθεί με τη λέξη «Διαγραφής». ιη) Του Άρθρου 234 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «αίτηση αναστολής» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Αίτηση Αναστολής». ιθ) Του Άρθρου 234 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «αίτηση τροποποίησης» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Αίτηση Τροποποίησης». κ) Του Άρθρου 234 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «αίτηση διαγραφής» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Αίτηση Διαγραφής». κα) Του Άρθρου 234 παράγραφος (5), ώστε οι λέξεις «αίτησης καταχώρησης ΑΔΙ» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «των παραπάνω αιτήσεων». κβ) Του Άρθρου 237 παράγραφος (1), ώστε οι λέξεις «Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος» να αντικατασταθούν με τη λέξη «ΑΔΙ». κγ) Του Άρθρου 238 παράγραφος (3) στοιχείο (Β), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «του ΑΔΙ». κδ) Του Άρθρου 330 παράγραφος (1) και του Άρθρου 333 παράγραφος (8), ώστε οι λέξεις «Συμβατικά Διαθέσιμη Ισχύ» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Πραγματικά Διαθέσιμη Ισχύ». κε) Του Άρθρου 330 παράγραφος (2), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «και να καταθέσουν στο Μητρώο» και «(ΑΔΙ)». κστ)του Άρθρου 331 παράγραφος (3), ώστε η λέξη «κατάθεσης» να αντικατασταθεί με τη λέξη «καταχώρησης». κζ) Του Άρθρου 331 παράγραφος (7), ώστε οι λέξεις «Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου του εκπροσώπου αυτού κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 222» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος που φέρει κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 223». κη) Του Άρθρου 331, ώστε οι λέξεις «Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος». κθ) Του Άρθρου 333 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Συμβατικά Διαθέσιμης Ισχύος» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος». λ) Του Άρθρου 333 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «κατατεθεί από τους κατόχους άδειας παραγωγής» να αντικατασταθούν με τη λέξη «καταχωρηθεί». λα) Του Άρθρου 333 παράγραφος (3), ώστε η παραπομπή στο Άρθρο 222 να αντικατασταθεί με παραπομπή στο Άρθρο 223. λβ) Του Άρθρου 333 παράγραφος (3), ώστε η λέξη «κατάθεσης» να αντικατασταθεί με τις λέξεις «της καταχώρησης»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας i ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006 Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 4.3 5 Μαΐου 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού ελλείμματος ή πλεονάσματος του Λογαριασμού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ επί των θέσεων και προτάσεων της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Περαιτέρω, µετά την παρέλευση κάθε Ηµέρα Κ

Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Περαιτέρω, µετά την παρέλευση κάθε Ηµέρα Κ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 13 ηλώσεις ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων 1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3307/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3307/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3307/2009 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός περιόδου Οκτωβρίου 2009 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση μηνιαίων δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010 «Η θέση της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3620/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3620/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3620/2009 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός περιόδου Οκτωβρίου 2009 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση μηνιαίων δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα