Κεφάλαιο 12 Οι Λογαριασμοί Τάξεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 12 Οι Λογαριασμοί Τάξεως"

Transcript

1 Κεφάλαιο 12 Οι Λογαριασμοί Τάξεως Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της έννοιας των λογαριασμών τάξεως και εξηγείται ο τρόπος που λειτουργούν λογιστικά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ζεύγη των λογαριασμών τάξεως, τα οποία χρησιμοποιούνται στην πράξη και τα οποία είναι: «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» και «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων», «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» και «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών», «Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και «Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις», «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί» και «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί». Τέλος, διάφορα στοιχεία υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων παρακολουθούνται με ζεύγη λογαριασμών αντίστοιχα με τα παραπάνω. Προαπαιτούμενη γνώση Κατάρτιση Ισολογισμών, Ημερολογίου, Γενικού και αναλυτικού καθολικού και θεωρητικό πλαίσιο ΕΓΛΣ και ΕΛΠ Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών τάξεως Η ομάδα 10 του ΕΓΛΣ περιλαμβάνει μια ειδική κατηγορία λογαριασμών της επιχείρησης, τους λογαριασμούς τάξεως, οι οποίοι παρακολουθούν και απεικονίζουν σημαντικές πληροφορίες, γεγονότα και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Το χαρακτηριστικό των γεγονότων και στοιχείων που παρακολουθούνται είναι ότι, ενώ δεσμεύουν νομικά την επιχείρηση, δεν επιφέρουν τη δεδομένη χρονική στιγμή άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις της, αλλά αυτή η μεταβολή μπορεί να συμβεί στο μέλλον (Βούλγαρη Παπαγεωργίου, 1995). Λόγω της φύσης των λογαριασμών τάξεως, αυτοί λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, και κατά ζεύγη λογαριασμών, που σημαίνει, ότι πάντοτε όταν χρεώνεται ένας λογαριασμός τάξεως θα πιστώνεται και ένας άλλος λογαριασμός, πάντα λογαριασμός τάξεως και αντίστροφα (Κοντάκος, 2006). Αυτό έχει ως συνέπεια να έχουν πάντα ίσα χρεωστικά και πιστωτικά ποσά. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς των άλλων ομάδων γενικής (λογ. ομάδων 1-8) και αναλυτικής (λογ. ομάδας 9) Λογιστικής (Τουρνά Γερμανού, 2003). Αυτοί οι λογαριασμοί εμφανίζονται στον Ισολογισμό πάντα ξεχωριστά από τους άλλους λογαριασμούς της επιχείρησης και συγκεκριμένα κάτω από το συνολικό άθροισμα του Ενεργητικού εμφανίζονται οι λογαριασμοί τάξεως με χρεωστικά υπόλοιπα και κάτω από το συνολικό άθροισμα του Παθητικού εμφανίζονται οι λογαριασμοί τάξεως με πιστωτικά υπόλοιπα (Παπάς, 1998). Τα ποσά με τα οποία οι λογαριασμοί τάξεως χρεοπιστώνονται είναι δυνατό να απεικονίζουν πραγματική ή προϋπολογιστική αξία των στοιχείων που παρακολουθούν ή να είναι λογιστικό ισότιμο. Είναι πάντα αμιγείς λογαριασμοί και δίνουν καλύτερες πληροφορίες, όταν λειτουργούν με πραγματικές αξίες (Τουρνά Γερμανού, 2003). Οι λογαριασμοί τάξεως παρακολουθούν: 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία με το ζεύγος των λογαριασμών «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» και «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων». 2. Εγγυήσεις που λαμβάνει η επιχείρηση για εξασφάλιση των απαιτήσεών της ή εγγυήσεις που παραχωρεί η επιχείρηση για εξασφάλιση των υποχρεώσεών της με το ζεύγος των λογαριασμών «χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» και «πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών». 259

2 3. Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσης συμβάσεις κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους με το ζεύγος των λογαριασμών «Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και «Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις». 4. Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία με το ζεύγος των λογαριασμών «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί» και «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί». 5. Διάφορα στοιχεία υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων με ζεύγη λογαριασμών αντίστοιχα με τα παραπάνω. Σ αυτή την περίπτωση όμως, οι λογαριασμοί τάξεως των υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων, συναθροίζονται και εμφανίζονται στον Ισολογισμό τέλους χρήσεως, μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών τάξεως της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι λογαριασμοί τάξεως για τα υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα, αλλά ενσωματώνονται στους λογαριασμούς τάξεως της επιχείρησης κατά την εμφάνισή τους στον Ισολογισμό Λογαριασμοί τάξεως αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Οι λογαριασμοί τάξεως, οι οποίοι παρακολουθούν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία κατέχει η επιχείρηση για διάφορους λόγους, όπως για φύλαξη ή για είσπραξη ή σε παρακαταθήκη είναι ο λογαριασμός «01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία», ο οποίος χρεώνεται με την αξία των περιουσιακών στοιχείων των τρίτων, πραγματική ή προϋπολογιστική ή με λογιστικό ισότιμο, κατά τη χρονική στιγμή που παραλαμβάνονται τα ξένα στοιχεία και ο λογαριασμός «05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων», που πιστώνεται (Κοντάκος, 2006). Όταν η επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο πάψει να κατέχει τα ξένα περιουσιακά στοιχεία (επιστροφή, πώληση κ.λπ.), τότε χρεώνεται ο λογαριασμός «05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» και πιστώνεται ο λογαριασμός «01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία», οπότε και κλείνει το ζεύγος των λογαριασμών τάξεως. Η χρέωση και η πίστωση των λογαριασμών τάξεως 01 και 05 γίνεται πάντοτε με την αυτή αξία και το αυτό λογιστικό ισότιμο. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 01 και 05 αναλύονται στα παρακάτω υποχρεωτικά ζεύγη δευτεροβάθμιων λογαριασμών, τα οποία πάντα συλλειτουργούν (σύμφωνα με το ΕΓΛΣ). Λογ/σμοί Τάξεως χρεωστικοί Λογ/σμοί Τάξεως πιστωτικοί Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη Αξίες τρίτων για είσπραξη Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων Το τελευταίο ζεύγος δευτεροβάθμιων λογαριασμών είναι προαιρετικό Παράδειγμα Πώλησης εμπορευμάτων τρίτων. 1. Στις 16/3/2013 η εταιρία «Α. Ανδρέου» παρέλαβε από τον Β. Βασιλείου 1000 κιλά λάδι με τη συμφωνία να το πουλήσει για λογαριασμό του με προμήθεια 10% και κατώτερη τιμή πώλησης 900 Με την παραλαβή του λαδιού στις 16/3/2013 θα γίνει η παρακάτω εγγραφή με τη χρήση λογαριασμών τάξεως. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 16/3/13 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 01 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Εμπ/τα του Β. Βασιλείου 05 Δικαιούχοι αλλότριων Περ/σιακών στοιχείων Δικαιούχοι εμπ/των σε παρακαταθήκη Δικαιούχος εμπ/των Β.Βασιλείου 260

3 2. Στις 29/3/13 η επιχείρηση πούλησε 700 κιλά λάδι με 100 το κιλό με μετρητά. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 29/3/13 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 38 Χρηματικά διαθέσιμα Προμηθευτές Προμηθευτές λογ/σμών πωλήσεων εμπ/των για λογ/σμό του Β. Βασιλείου Πώληση 700 κιλών προς Δικαιούχοι αλλότριων περ/σιακών στοιχείων Δικαιούχοι εμπ/των σε παρακαταθήκη Δικαιούχος εμπ/των Β.Βασιλείου 01 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία Εμπορεύματα τρίτων για Παρακαταθήκη Εμπ/τα του Β. Βασιλείου Αντιλογισμός λόγω πώλησης 700 κιλών προς Στις 20/4/13 η εταιρία «Α. Ανδρέου» επέστρεψε στον Β.Βασιλείου τα υπόλοιπα κιλά (300 κιλά) και αποδίδει λογαριασμό στον Β.Βασιλείου, (παρακρατάει την προμήθειά της 10% επί των πωληθέντων. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20/4/13 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 05 Δικαιούχοι αλλότριων περ/σιακών στοιχείων Δικαιούχοι εμπ/των σε παρακαταθήκη Δικαιούχος εμπ/των Β.Βασιλείου 01 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία Εμπορεύματα τρίτων για παρακαταθήκη Εμπ/τα του Β. Βασιλείου Επιστροφή 300 κιλά λάδι 50 Προμηθευτές Προμηθευτές, λ. πωλήσεως εμπ/των για λογ/σμό του Β. Βασιλείου 38 Χρηματικά διαθέσιμα Έσοδα παρεπόμενων αςχολιών Προμήθειες - μεσιτείες Προμήθειες από πώληση για τρίτους Οριστική εκκαθάριση λογ/σμών με Β. Βασιλείου απόδ. Πληρ. 15 Το ζεύγος των λογαριασμών «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» και «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην περίπτωση, που οι επιχειρήσεις μισθώνουν εξοπλισμό με το σύστημα Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση). Παράδειγμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού. Η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» στην 1/3/2014 εγκαθιστά μηχανολογικό εξοπλισμό με το σύστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) αξίας , εκμισθώτρια εταιρία είναι η τράπεζα ΕΤΕ leasing. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 5 έτη. Η εταιρία «ΒΗΤΑ ΑΕ» κάθε τρίμηνο θα καταβάλει μίσθωμα ποσού Στο τέλος της πενταετίας θα επιστρέψει τον μηχανολογικό εξοπλισμό στην εκμισθώτρια Τράπεζα. Κατά την παραλαβή του μηχανολογικού εξοπλισμού την 1η/3/14 θα γίνει η παρακάτω εγγραφή με λογαριασμούς τάξεως. 261

4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1/3/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 01 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία Μηχ/κός εξοπ/σμός τρίτων χρηματοδοτικής μίσθωσης Μηχ/κός εξ/σμός ΕΤΕ - Leasing 05 Δικαιούχοι αλλότριων περ/σιακών στοιχείων Δικαιούχοι μηχ/κού εξ/σμού χρηματοδοτικής μίσθωσης Δικαιούχοι ΕΤΕ - Leasing Παραλαβή μηχ/κού εξ/σμού με Leasing Κάθε τρίμηνο κατά την πληρωμή του μισθώματος γίνεται η παρακάτω εγγραφή. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1/3/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 62 Παροχές τρίτων Ενοίκιο Ενοίκια μηχ/κού εξ/σμού χρηματοδοτικής μίσθωσης 38 Χρηματικά διαθέσιμα Πληρωμή μισθώματος Leasing ΕΤΕ Στο τέλος των 5 ετών με την παράδοση του μισθίου θα γίνει η εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 05 Δικαιούχοι αλλότριων περ/σιακών στοιχείων Δικαιούχοι μηχ/κού εξ/σμού χρηματοδοτικής; μίσθωσης Δικαιούχοι ΕΤΕ - Leasing 01 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία Μηχ/κός εξοπ/σμός χρηματοδοτικής μίσθωσης Μηχ/κός εξ/σμός ΕΤΕ - Leasing Παράδοση μηχ/κού εξ/σμού Leasing Λογαριασμοί τάξεως εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Οι λογαριασμοί τάξεως, οι οποίοι παρακολουθούν: α) τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούν τρίτοι στην οικονομική μονάδα, με σκοπό να εγγυηθούν την καλή εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται με αυτούς και να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης έναντι αυτών β) τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες που η επιχείρηση παραχωρεί σε πιστωτές της ως εγγύηση και εξασφάλιση των υποχρεώσεών της προς αυτούς γ) τα γραμμάτια εισπρακτέα, που η επιχείρηση έχει προεξοφλήσει ή μεταβιβάσει σε τρίτους με οπισθογράφηση και δε βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της, είναι ο λογαριασμός «02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών», ο οποίος χρεώνεται με την αξία των εγγυήσεων, των εμπράγματων ασφαλειών που λαμβάνονται ή παραχωρούνται και με την αξία των γραμματίων εισπρακτέων, τα οποία προεξοφλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους και ο λογαριασμός «06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» που πιστώνεται (Βούλγαρη Παπαγεωργίου, 1995). Όταν η επιχείρηση πάψει να κατέχει για οποιοδήποτε λόγο τις παραπάνω εγγυήσεις και εμπράγματες α- σφάλειες των τρίτων ή παραλάβει τις δικές της εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, που είχε παραχωρήσει ή όταν τα γραμμάτια προεξοφλημένα και μεταβιβασμένα εξοφληθούν ή επιστρέψουν ως ανείσπρακτα στην επιχείρηση, τότε χρεώνεται ο λογαριασμός «06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» και πιστώνεται ο λογαριασμός «02 χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών». Η χρέωση και η πίστωση των λογαριασμών τάξεως 12 και 06, γίνεται πάντα με την αυτή αξία ή με το αυτό λογιστικό ισότιμο. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 02 και 06 αναλύονται στα παρακάτω ζεύγη δευτεροβάθμιων λογαριασμών τα οποία πάντοτε συλλειτουργούν (σύμφωνα με το ΕΓΛΣ). 262

5 Α. Ζεύγη δευτεροβάθμιων λογαριασμών που παρακολουθούν εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες τρίτων που κατέχει η επιχείρηση. Λογ/σμοί Τάξεως χρεωστικοί Λογ/σμοί Τάξεως πιστωτικοί Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ξασφάλιση απαιτήσεων Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για ε Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεων κλπ Αποδέκτες γραμματίων εισπρακτέων εγγυήσεων Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης απαιτήσεων Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με προμηθευτές σης συμβάσεων Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλε Άλλες εγγυήσεις Τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση α- παιτήσεων Το τελευταίο ζεύγος δευτεροβάθμιων λογαριασμών είναι προαιρετικό Β. Ζεύγη δευτεροβάθμιων λογαριασμών που παρακολουθούν εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, που έχει παραχωρήσει η επιχείρηση σε τρίτους Λογ/σμοί Τάξεως χρεωστικοί Λογ/σμοί Τάξεως πιστωτικοί Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη Αξίες τρίτων για είσπραξη Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων Παραχωρημένα ενέχυρα για εξασφάλιση υποχρεώσεωσεων Παραχωρήσεις ενεχύρων για εξασφάλιση υποχρεώ Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για ε Παραχωρήσεις υποθηκών και προσημειώσεων για ξασφάλιση υποχρεώσεων εξασφάλιση υποχρεώσεων Γραμμάτια πληρωτέα για εξασφάλιση εκτέλεσης ό Κομιστές γραμματίων πληρωτέων για εξασφάλιση ρων συμβάσεων. καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με Πελάτες καλής εκτέλεσης συμβάσεων λογ/σμών Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση Άλλες εγγυήσεις Τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποχρεώσεων Παραχωρήσεις άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υ- Το τελευταίο ζεύγος δευτεροβάθμιων λογαριασμών είναι προαιρετικό Γ. Ζεύγη δευτεροβάθμιων λογαριασμών, μη υποχρεωτικών από το ΕΓΛΣ, που παρακολουθούν τα γραμμάτια προεξοφλημένα και μεταβιβασμένα Τα ζεύγη αυτά δεν παρακολουθούνται με λογαριασμούς της ομάδας 3 του ΕΓΛΣ, γιατί η επιχείρηση δεν είναι η νόμιμη κάτοχος. Λογ/σμοί Τάξεως χρεωστικοί Λογ/σμοί Τάξεως πιστωτικοί Προεξοφλημένα γραμμάτια εισπρακτέα Προεξοφλήσεις γραμ. εισπρακτέων Μεταβιβασμένα σε τρίτους γραμμάτια εισπρακτέα Μεταβιβάσεις σε τρίτους γραμματίων εισπρακτέων Παράδειγμα Α κατηγορίας ζεύγη λογαριασμών τάξεως. Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Α.Ε.» στις 25/5/2014 χορήγησε δάνειο στην επιχείρηση «ΒΗΤΑ ΕΠΕ», αφού αυτή έβαλε υποθήκη ακίνητό της Στις 25/5/2015 η «ΒΗΤΑ ΕΠΕ» εξοφλεί το δάνειο και πληρώνει επί πλέον για τόκους. Με την εξόφληση του δανείου διαγράφεται και η υποθήκη του ακινήτου της «ΒΗΤΑ ΕΠΕ». Κατά τη χορήγηση του δανείου και την υποθήκη του ακινήτου θα γίνουν οι εγγραφές: 263

6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 25/5/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 02 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσ. και εμπράγματων ασφαλειών Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων Ακίνητο της ΒΗΤΑ ΕΠΕ 06 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων ΒΗΤΑ ΕΠΕ παραχώρηση ενυπ/κων ακινήτων Υποθήκη ακίνητου ΒΗΤΑ ΑΕ 33 Χρεώστες διάφοροι Λοιποί χρεώστες διάφοροι ΒΗΤΑ ΕΠΕ λογ/σμός δάνεια 38 Χρηματικά διαθέσιμα Χορήγηση δανείου αποδ... Κατά την εξόφληση του δανείου και τη διαγραφή της υποθήκης θα γίνουν οι εγγραφές: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 25/5/15 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 38 Χρηματικά διαθέσιμα Χρεώστες διάφοροι Λοιποί χρεώστες διάφοροι ΒΗΤΑ ΕΠΕ λογ/σμός δάνεια 76 Έσοδα κεφαλαίων Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Πιστωτικοί τόκοι από χορήγηση δανείων Είσπραξη δανείων απόδ Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων ΒΗΤΑ ΕΠΕ παραχώρηση ανυπόθηκων ακινήτων 02 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων Ενυπόθηκο ακίνητο της ΒΗΤΑ ΕΠΕ Παράδειγμα Β κατηγορίας ζεύγη λογαριασμών τάξεως. Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Α.Ε.» στις 10/1/2012 λαμβάνει δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ον. ποσού με υποθήκη οικοπέδου της Η εξόφληση του δανείου θα γίνει τμηματικά μετά από 3 έτη. Η κάθε δόση είναι , εκ των οποίων για εξόφληση του Κεφαλαίου και για τόκους δανείου. Κατά τη λήψη του δανείου και την υποθήκευση του οικοπέδου θα γίνουν οι εγγραφές: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/1/12 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 38 Χρηματικά διαθέσιμα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Εθνική - λογ/σμός ενυπόθηκου οικοπέδου Λήψη δανείου απόδ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων Παραχωρημένη υποθήκη οικοπέδου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 06 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

7 06.11 Παραχωρήσεις υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων Εθνική Τράπεζα λογ/σμός παραχώρησης υποθήκης Εγγραφή υποθήκης οικοπέδου Κατά τη μερική εξόφληση του δανείου γίνεται η εγγραφή: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/15 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Εθνική - λογ/σμός ενυπόθηκου οικοπέδου 65 Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα Τραπεζών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 38 Χρηματικά διαθέσιμα Μερική εξόφληση ενυπόθηκων δανείων Κατά την εξόφληση της τελευταίας δόσης του δανείου και τη διαγραφή της υποθήκης του οικοπέδου θα γίνουν οι εγγραφές: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/1/2012 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Εθνική - λογ/σμός ενυπόθηκου οικοπέδου 65 Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα Τραπεζών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 38 Χρηματικά διαθέσιμα Ολική εξόφληση ενυπόθηκου δανείου 06 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Παραχωρήσεις υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων Εθνική Τράπεζα λογ/σμός παραχώρησης υποθήκης 02 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων Παραχωρημένη υποθήκη οικοπέδου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας Διαγραφή υποθήκης οικοπέδου ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/3/96 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 53 Πιστωτές διάφοροι Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε Β. Βασιλείου 31 Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 02 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγ. ασφαλειών Μεταβιβασμένα σε τρίτους γραμμάτια εισπρακτέα Β. Βασιλείου λογ/σμός μετ/νων γραμματίων 06 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Μεταβιβάσεις σε τρίτους γραμ. εισπρακτέων Μεταβιβάσεις γραμματίων στον Β. Βασιλείου Μεταβίβαση γραμματίων εισπρακτέων 265

8 Παράδειγμα Γ κατηγορίας ζεύγη λογαριασμών τάξεως. Χρηματοοικονομική Λογιστική Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Α.Ε.» στις 10/3/2011 μεταβίβασε στον πιστωτή της Β. Βασιλείου συναλλαγματική αξίας για εξόφληση οφειλής της αντίστοιχου ποσού. Στις 20/3/2011 ο πιστωτής ειδοποίησε την επιχείρηση ότι η ανωτέρω συναλλαγματική εξοφλήθηκε κανονικά κατά τη λήξη της 18/3/ Κατά τη μεταβίβαση της συναλλαγματικής θα γίνει η εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30/3/11 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 53 Πιστωτές διάφοροι Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε Β. Βασιλείου 31 Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 02 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγ. ασφαλειών Μεταβιβασμένα σε τρίτους γραμμάτια εισπρακτέα Β. Βασιλείου λογ/σμός μετ/νων γραμματίων 06 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Μεταβιβάσεις σε τρίτους γραμ. εισπρακτέων Μεταβιβάσεις γραμματίων στον Β. Βασιλείου Μεταβίβαση γραμματίων εισπρακτέων Κατά τη λήξη και κανονική εξόφληση της συναλλαγματικής με ειδοποίηση του πιστωτή Β. Βασιλείου θα γίνει εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30/3/11 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 06 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Μεταβιβάσεις σε τρίτους γραμματίων εισπρακτέων Μεταβιβάσεις γραμματίων στον Β. Βασιλείου 02 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Μεταβιβασμένα σε τρίτους γραμμάτια εισπρακτέα Β. Βασιλείου λογ/σμός μετ/νων γραμματίων Εξόφληση γραμματίων μεταβιβασμένων στη λήξη τους Λογαριασμοί τάξεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Οι λογαριασμοί τάξεως «03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και «07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» παρακολουθούν τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει η επιχείρηση, για την αποτελεσματική άσκηση των δραστηριοτήτων της, και οι όποιες συμβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Ο λογαριασμός τάξεως «03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» χρεώνεται με την πραγματική προϋπολογιστική αξία ή με λογιστικό ισότιμο του ανεκτέλεστου μέρους κάθε αμφοτεροβαρούς σύμβασης και ο λογαριασμός «07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» πιστώνεται. Όταν η επιχείρηση ολοκληρώσει ολικώς ή μερικώς αυτές τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, τότε χρεώνεται ο «07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και πιστώνεται ο «03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και με τον τρόπο αυτόν το ζευγάρι των λογαριασμών τάξεως 03 και 07 εξισώνεται και κλείνει (Κοντάκος, 2006). Η χρέωση και η πίστωση των λογαριασμών τάξεως 03 και 07, γίνεται πάντα με την ίδια αξία ή με το ίδιο λογιστικό ισότιμο. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 03 και 07 μπορούν να αναλύονται περαιτέρω στα παρακάτω μη υποχρεωτικά από ΕΓΛΣ ζεύγη δευτεροβάθμιων λογαριασμών, τα οποία πάντα συλλειτουργούν: Λογ/σμοί Τάξεως χρεωστικοί Λογ/σμοί Τάξεως πιστωτικοί Προαγορές (εμπορευμάτων, Παγίων, χρεογράφων κλπ.) Προπωλητές (Εμπορευμάτων, παγιών, χρεογράφων κλπ.) Προαγοραστές (εμπορευμάτων, Παγίων, χρεογράφων κλπ.) Προπωλήσεις (Εμπορευμάτων, παγίων, χρεογράφων κλπ.) Πελάτες, λογ/σμός παραγγελιών υπό εκτέλεση. Παραγγελίες πελατών υπό εκτέλεση 266

9 Παράδειγμα Χρηματοοικονομική Λογιστική Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Α.Ε.» στις 10/8/14 υπέγραψε σύμβαση με τη «ΒΗΤΑ ΕΠΕ», προκειμένου να κατασκευάσει για λογαριασμό της δεύτερης, δέκα (10) ιατρικά μηχανήματα και να τους παραδώσει εντός τεσσάρων μηνών. Η τιμή έκαστου ιατρικού μηχανήματος ορίστηκε στις και η «ΒΗΤΑ ΕΠΕ» έδωσε προκαταβολή , ενώ το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί με την παράδοση της παραγγελίας. Κατά τη σύναψη της σύμβασης στα βιβλία της «ΑΛΦΑ ΕΠΕ» έγιναν οι εγγραφές: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/8/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Πελάτες, λογ/σμός παραγγελιών υπό εκτέλεση ΒΗΤΑ ΕΠΕ λογ/σμός παραγγελίας μηχανημάτων 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Παραγγελίες Πελατών υπό εκτέλεση ΒΗΤΑ ΕΠΕ Παραγγελία μηχανημάτων 38 Χρηματικά διαθέσιμα Πελάτες Προκαταβολές πελατών ΒΗΤΑ ΕΠΕ Κατά την οριστική παράδοση της παραγγελίας και την εξόφληση του λογαριασμού της «ΒΗΤΑ» ΕΠΕ, στα βιβλία της «ΑΛΦΑ Α.Ε.» θα γίνουν οι παρακάτω εγγραφές: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/12/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Παραγγελίες Πελατών υπό εκτέλεση ΒΗΤΑ ΕΠΕ Παραγγελία μηχανημάτων 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Πελάτες, λογ/σμός παραγγελιών υπό εκτέλεση ΒΗΤΑ ΕΠΕ λογ/σμός παρ/λίας μηχανημάτων 38 Χρηματικά διαθέσιμα Πελάτες Προκαταβολές πελατών ΒΗΤΑ ΕΠΕ 71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών Πωλήσεις εσωτερικού Πωλήσεις μηχανημάτων κωδ Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ΦΠΑ εκροών / πωλήσεις ΦΠΑ εκροών προς εσωτερικό Οι αντίστοιχες εγγραφές στο βιβλίο της «ΒΗΤΑ ΕΠΕ» κατά τη σύναψη της σύμβασης θα είναι: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/8/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Παραγγελίες εμπορευμάτων Παραγγελίες μηχανημάτων κωδ Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Εκτέλεση παραγγελιών εμπορευμάτων ΑΛΦΑ ΑΕ 50 Προμηθευτές

10 50.05 Προκαταβολές σε προμηθευτές ΑΛΦΑ ΑΕ Χρηματικά διαθέσιμα Οι αντίστοιχες εγγραφές στο βιβλίο της «ΒΗΤΑ ΕΠΕ» κατά την παράδοση των εμπορευμάτων και εξόφληση της οφειλής στην «ΑΛΦΑ θα είναι ΑΕ»: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10/12/14 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Εκτέλεση Παραγγελιών εμπ/των ΑΛΦΑ ΑΕ 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Παραγγελίες εμπορευμάτων Παραγγελίες μηχανημάτων κωδ Εμπορεύματα Μηχανήματα κωδ Αγορές χρήσης 54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ΦΠΑ ΦΠΑ εισροών/εμπορευμάτων 38 Χρηματικά διαθέσιμα Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί και πιστωτικοί Οι λογαριασμοί τάξεως που παρακολουθούν διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, που θεωρούνται απαραίτητα από τη διοίκηση της επιχείρησης είναι ο λογαριασμός «04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί», ο οποίος χρεώνεται με την αξία ή λογιστικό ισότιμο, σχετικό με τις πληροφορίες ή τα στατιστικά στοιχεία που παρακολουθούνται και ο λογαριασμός «08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί», ο οποίος πιστώνεται. Όταν η επιχείρηση σταματήσει να ενδιαφέρεται για τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή τα στατιστικά στοιχεία, τότε χρεώνεται ο «08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί» και πιστώνεται ο «04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί» και το συγκεκριμένο ζευγάρι των λογαριασμών τάξεως εξισώνεται και κλείνει. Η χρέωση και η πίστωση των 04 και 08 λογαριασμών τάξεως γίνεται πάντα με την αυτή αξία ή με το αυτό λογιστικό ισότιμο. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 04 και 08 συνήθως παρακολουθούν τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες με τους ανάλογους δευτεροβάθμιους (μη υποχρεωτικοί από το ΕΓΛΣ), οι οποίοι πάντα συλλειτουργούν (Τουρνά Γερμανού, 2003): 1) Την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από τις εισαγωγές, από χώρες μέλη της ΕΕ 2) Την αφορολόγητη υπεραξία που προκύπτει από τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων. 3) Την αξία των ιδρυτικών τίτλων που έχει εκδώσει μια ΑΕ κατά τη σύστασή της. 4) Το ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών που μπορούν να σχηματιστούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Παράδειγμα (Παρακολούθηση Ιδρυτικών Τίτλων). ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 04 Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί Υπηρεσίες Ιδρυτών Εξαιρετικές υπηρεσίες από ιδρυτές 08 Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι 268

11 Βιβλιογραφία κεφαλαίου Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Ε. (1995). Γενική Λογιστική. Αθήνα: Eκδόσεις Σύγχρονη Eκδοτική. Κοντάκος, Α. (2006). Γενική Λογιστική σε Ευρώ. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. Παπάς, Α. (1998). Χρηματοοικονομική Λογιστική, Θεωρητικά και Πρακτικά θέματα. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου. Τουρνά Γερμανού, Ε. (2003). Γενική Λογιστική με ΕΓΛΣ (Δ έκδοση). Αθήνα: Έκδοση ιδίας. Ασκήσεις Άσκηση 1η Η επιχείρηση «Α» έλαβε δάνειο από την επιχείρηση «Β» και ως ενέχυρο κατέθεσε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου αξίας Μετά από ένα έτος η «Α» εξόφλησε την οφειλή της καταβάλλοντας και παρέλαβε τα έντοκα του Δημοσίου που της ανήκαν. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές στα βιβλία των «Α» και «Β» επιχειρήσεων. Άσκηση 2η Η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» στις 20/7/2013 προεξοφλεί συναλλαγματική αξίας στην Εθνική Τράπεζα και εισπράττει Στις 22/9/2013 η Τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι η συναλλαγματική δεν εξοφλήθηκε κατά τη λήξη της. Η επιχείρηση στις 24/9/2013 πληρώνει στην Τράπεζα για την αξία της συναλλαγματικής και έξοδα διαμαρτύρησης Ζητείται να γίνουν οι ανάλογες εγγραφές. Άσκηση 3η Η τεχνική εταιρία «ΑΚΜΗ Α.Ε.» στις 10/3/2014 αναλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης για λογαριασμό Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Προκειμένου η τεχνική εταιρεία να αναλάβει το έργο συνολικού προϋπολογισμού , της ζητείται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εγγυητική επιστολή Η εταιρία καταθέτει χρεόγραφα αξίας στην Τράπεζα Πίστεως και παίρνει την εγγυητική επιστολή ποσού και την καταθέτει στο Εκπαιδευτικό ίδρυμα. Να γίνουν οι ανάλογες εγγραφές. Άσκηση 4η Στις 10/2/2014 ο Γ. Γεωργίου παρέλαβε από τον Δ. Δημητρίου 200 μέτρα ύφασμα να το πουλήσει για λογαριασμό του, με κατώτερη τιμή το μέτρο. Στις 20/2/2014 ο Γ. Γεωργίου πώλησε 100 μέτρα προς το μέτρο με μετρητά. Να γίνουν οι ανάλογες εγγραφές. Άσκηση 5η Στις 26/2/2015 ο Γ. Γεωργίου πώλησε 50 μέτρα προς με πίστωση στον Χ. Χρήστου. Στις 28/2/2015 ο Γ. Γεωργίου επιστρέφει τα υπόλοιπα 50 μέτρα ύφασμα και τα χρήματα που είχε εισπράξει στον Δ. Δημητρίου, αφού κράτησε την προμήθειά του 10% επί της συνολικής είσπραξης από την πώληση του υφάσματος. Να γίνουν οι ανάλογες εγγραφές. 269

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #8: Λογαριασμοί Τάξεως. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #8: Λογαριασμοί Τάξεως. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #8: Λογαριασμοί Τάξεως Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να εξετάσει την ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση με χειρισμό γραμματίων: www.onlineclassroom.gr Να γίνουν οι παρακάτω ημερολογιακές εγγραφές χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου 1. 31/5/2008 Πωλήθηκαν με πίστωση 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση µε 40 εγγραφές ίδεται ο ισολογισµός έναρξης της επιχείρησης «Ε.Κ.» την 31/12/2017: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Αντικείμενο της Λογιστικής είναι η περιουσία κάθε επιχείρησης. Η περιουσία κάθε επιχείρησης είναι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης, αποτιμημένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά 1 1 Απαιτήσεις προέρχονται από: Πωλήσεις με πίστωση (ανοικτό λογαριασμό, γραμμάτια εισπρακτέα, κ.λπ.) Εταιρική εισφορά. Συναλλαγές με τρίτους. Χρεόγραφα, δηλαδή ομολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμού ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμού ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμού 1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.00 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.01 Αξίες τρίτων για είσπραξη 01.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη 01.99 Αλλα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Γραμματίων: Τα γραμμάτια διακρίνονται στους παρακάτω λογαριασμούς:. Ορισμένες φορές για λόγους απλούστευσης ονομάζεται με το όνομα του Πρωτοβάθμιου 31 Γραμμάτια εισπρακτέα. Εκεί καταχωρούνται όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΠΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ με Α.Μ. 15334 ΓΡΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΑ Η ΔIΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΑ Η ΔIΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΑ Η ΔIΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕ ΩΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΤΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #8: Λογιστική των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #8: Λογιστική των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #8: Λογιστική των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕΔΙΟ Ομάδα 3: ρηματοοικονομικά 1 Απαιτήσεις προέρχονται από: Πωλήσεις με πίστωση (ανοικτό λογαριασμό, γραμμάτια εισπρακτέα, κ.λπ.) Εταιρική εισφορά. Συναλλαγές με τρίτους. ρεόγραφα, δηλαδή ομολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής.

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1.

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1. Γνωμ. 285/2317/1997 Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τ ίτλων Δημοσίου Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου Νο 285/Γνωμ.2317/19.1.1997 Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος «Προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #4: Λογιστική Γραμματίων Εισπρακτέων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #4: Λογιστική Γραμματίων Εισπρακτέων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #4: Λογιστική Γραμματίων Εισπρακτέων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά στον 33.04

Μεταφορά στον 33.04 Άσκηση 1 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Εταίροι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Εταίρος Ανδρέου 45.000,00 33.03.01 Εταίρος Γεωργίου 45.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.06 Εταιρικό κεφάλαιο 40.06.01 Οφειλόμενο εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συνεκτιμώντας άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ισολογισμός: Είναι η οικονομική κατάσταση η οποία εμφανίζει σε ορισμένη χρονική στιγμή την επιχειρηματική ή επαγγελματική περιουσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5: Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί. από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος. έ κ τ ο 6.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ. κεφάλαιο

Οι λογαριασμοί. από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος. έ κ τ ο 6.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ. κεφάλαιο κεφάλαιο Οι λογαριασμοί έ κ τ ο από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος 6.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Οι λογαριασμοί εικονίζουν τη θέση (με το υπόλοιπο τους) και παρακολουθούν την κίνηση (τις μεταβολές)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα