Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)"

Transcript

1 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Λέκτορας (υπό διορισμό) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα συγγράμματα: 1. Καραγιώργος, Θ. (2013). «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Αλεξοπούλου - Καραγιώργος. Σελίδα 2 από 33

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Ασκήσεις Εισαγωγικές... 5 Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων... 6 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασμών του ΕΓΛΣ Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Κατά την Διάρκεια της Χρήσης ανά Ομάδα του ΕΓΛΣ Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Προσαρμογής Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 3 από 33

4 Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 4 από 33

5 Ασκήσεις Εισαγωγικές Άσκηση 1 Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων (Δεν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον Φ.Π.Α. 23% με τον εξής διακανονισμό: με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο με κατάθεση στο λογαριασμό όψεως. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 300 επιπλέον Φ.Π.Α. 23% με τον εξής διακανονισμό: 100 τοις μετρητοίς, 200 με πίστωση, 100 με επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 23% στον πελάτη. 4. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση ποσού Από το παραπάνω ποσό παρακρατούνται 300 για το Ι.Κ.Α εργαζομένου και Φ.Μ.Υ Η εργοδοτική επιβάρυνση για το Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε Καταβάλλεται η αμοιβή του λογιστή επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 6. Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης Προμηθευτής αξίας εξοφλείται 500 μετρητοίς, 200 με γραμμάτιο αποδοχής επιχείρησης και το υπόλοιπο από τον λογαριασμό όψεως. 8. Προεξοφλούνται γραμμάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Η ενδεχόμενη διαφορά αποτελεί προμήθεια της τράπεζας. 9. Γραμμάτιο αποδοχής της επιχείρησης αξίας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί από την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραμμάτιο αξίας Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου 500. Άσκηση 2 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2013 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων ,00 Αγορές εμπορευμάτων ,00 Επιστροφές Πωλήσεων 2.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 Οικόπεδα ,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.000,00 Διάφορα έξοδα 500,00 Αποσβέσεις κτιρίων 2.000,00 Κεφάλαιο 1.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιμα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης Σελίδα 5 από 33

6 1. Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων Άσκηση 3 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Βασιλειάδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Προβλέψεις για επισφ. πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Προπληρωμένα ενοίκια Προκαταβολές προμηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεματικό σε 3.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σελίδα 6 από 33

7 Άσκηση 4 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: Φόροι τέλη Οφειλόμενο κεφάλαιο Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Διαφημίσεις επόμενης χρησης Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Προκαταβολές προσωπικού Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Αμοιβή λογιστή Εργοδοτικές εισφορές Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 9.000, το τακτικό αποθεματικό σε 2.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός χωρις ομαδοποίηση των στοιχείων του. Άσκηση 5 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: Διάφορα έξοδα Επισφαλείς πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Διαφημίσεις πληρωτέες Ασφάλιστρα επόμενης χρήσης Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Ζημιά από πώληση μηχανημάτων Πωλήσεις Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Έκτακτο αποθεματικό Μετοχικό Κεφάλαιο? Φήμη και πελατεία Ασφαλιστικοί οργανισμοί Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεματικό σε 3.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός χωρίς ομαδοποίηση των στοιχείων του 5. με την υπόθεση ότι το σύνολο των εξόδων βαρύνουν την λειτουργία διοίκησης και την λειτουργία της διάθεσης με βάση τα νούμερα 1 και 4 αντίστοιχα, να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Σελίδα 7 από 33

8 Άσκηση 6 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κεσίση Α.Ε.»: Μετοχές για κερδοσκοπία Προβλέψεις για επισφ. Πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Προπληρωμένα ενοίκια Προκαταβολές προμηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο ΦΠΑ (Πιστωτικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα έπιπλα Ζημιά από πυρκαγιές Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Εργοδοτικές Εισφορές Κέρδη από πώληση επίπλων Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Δικαιούχοι εμπ/των τρίτων Εμπ/τα τρίτων για πώληση? Αποτελ. εις νέο (Ζημία προηγ χρήσης) Οφειλόμενο Κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Συμμετοχές σε ΑΕ Τακτικό Αποθεματικό Κλοπές και υπεξαιρέσεις Πιστωτές Αν υπάρχουν κέρδη, καλύπτεται η ζημιά της προηγούμενης χρήσης, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεματικό σε 3.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σελίδα 8 από 33

9 Άσκηση 7 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Έσοδα από ενοίκια Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικου Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Μηχανήματα Αγορές εμπορευμάτων Προεισπραχθέντα έσοδα Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο ΦΠΑ (Χρεωστικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα μηχανήματα Προπληρωμένα ασφάλιστρα Αποσβέσεις μηχανημάτων Γραφική ύλη (αναλωθείσα) Φορολογικά Πρόστιμα Μετοχικό Κεφάλαιο? Προκαταβεβλημ. φόρος εισοδήματος Έσοδα από πώληση μετοχών Κέρδη από πώληση αυτοκινήτου Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών? στοιχείων Οφειλόμενο Κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Συμμετοχές σε Α.Ε Πιστωτές Τακτικό Αποθεματικό Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Αποτελ. εις νέο (Ζημία προηγούμ. χρήσης) Αν υπάρχουν κέρδη, καλύπτεται η ζημία προηγούμενης χρήσης, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 4.000, το τακτικό αποθεματικό σε 2.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σελίδα 9 από 33

10 Άσκηση 8 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεμα Επιχορηγήσεις Πωλήσεων εμπορευμάτων 20 Αγορές εμπορευμάτων Προμήθειες μεσιτείες Αμοιβές προσωπικού Έσοδα συμμετοχών Έξοδα ΔΕΗ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Φόροι τέλη Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αποσβέσεις Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Πωλήσεις εμπορευμάτων Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 4 εργαζόμενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εμπορευμάτων της εταιρείας και 2 εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα έξοδα της ΔΕΗ κατά 80% αφορούν τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο την Ε+Α. Οι φόροι τέλη είναι αποκλειστικά οι φόροι για τον Δήμο και ΕΡΤ των τιμολογίων της ΔΕΗ. Οι αποσβέσεις αφορούν τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανομή των εμπορευμάτων. Το απόθεμα των εμπορευμάτων από την απογραφή είναι Να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Άσκηση 9 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεμα Επιχορηγήσεις Πωλήσεων εμπορευμάτων 20 Αγορές εμπορευμάτων Προμήθειες μεσιτείες Αμοιβές προσωπικού Έσοδα συμμετοχών Ασφάλιστρα Έσοδα χρεογράφων Διάφορα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Τόκοι χρεωστικοί Έκτακτα Κέρδη Αποσβέσεις Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Πωλήσεις υπηρεσιών Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 6 εργαζόμενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εμπορευμάτων της εταιρείας και 2 εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα ασφάλιστρα κατά 40% αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο ασφάλιστρα μεταφορών Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανομή των εμπορευμάτων. Το απόθεμα των εμπορευμάτων από την απογραφή είναι Να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Σελίδα 10 από 33

11 Άσκηση 10 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 11 Κτίρια Πωλήσεις υπηρεσιών Πελάτες Επιχορηγήσεις Πωλήσεων Χρεόγραφα Προμήθειες μεσιτείες Ταμείο Έσοδα συμμετοχών Κεφάλαιο? 76 Πιστωτικοί τόκοι Προμηθευτές Έσοδα χρεογράφων Αμοιβές προσωπικού Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 62 Ασφάλιστρα Έκτακτα Κέρδη Διάφορα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 65 Τόκοι χρεωστικοί Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 66 Αποσβέσεις Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες Με την υπόθεση ότι: Υπήρχε τελικό απόθεμα εμπορευμάτων στις 31/12/ τεμάχια με τιμή 10, αγοράστηκαν στις 10/3/ τεμάχια με τιμή 20 και στις 15/6 αγοράστηκαν με τιμή 40. Πωλήθηκαν τεμάχια με τιμή πώλησης 80. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με βάση την τιμή κτήσης με την μέθοδο FIFO ενώ η επιχείρηση ακολουθεί την μέθοδο της περιοδικής απογραφής. Υπάρχουν 6 εργαζόμενοι στην παραγωγή, 2 εργαζόμενοι ως οδηγοί για την διάθεση των εμπορευμάτων της εταιρείας και 2 εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα ασφάλιστρα κατά 60% αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο ασφάλιστρα μεταφορών. Τα διάφορα έξοδα αφορούν κατά 40% έξοδα ταξιδίων της διοίκησης και το υπόλοιπο έξοδα προβολής για την προώθηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων. Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανομή των εμπορευμάτων. Το υπόλοιπο κερδών μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. (Για λόγους διευκόλυνσης δεν χρειάζεται στην συγκεκριμένη άσκηση η συμπλήρωση του Πίνακα Διανομής ) Να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του. Σελίδα 11 από 33

12 2. Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασμών του ΕΓΛΣ Άσκηση 11 Δίνονται οι παρακάτω κωδικοί λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ): , , , , Να προσδιορισθεί ποιας ομάδας και ποιας βαθμίδας είναι οι ανωτέρω λογαριασμοί. Άσκηση 12 Να δοθούν οι κωδικοί των παρακάτω λογαριασμών κατά το ΕΓΛΣ: 1. του εκατοστού τριακοστού πέμπτου τριτοβάθμιου, του πρώτου δευτεροβάθμιου, του όγδοου πρωτοβάθμιου, της πέμπτης ομάδας. 2. του εικοστού πέμπτου τριτοβάθμιου (οι τριτοβάθμιοι λειτουργούν με το χιλιαδικό σύστημα), του ενδέκατου δευτεροβάθμιου, του δέκατου πρωτοβάθμιου, της τέταρτης ομάδας. 3. τελευταία ομάδα, πρώτος πρωτοβάθμιος, δεύτερος δευτεροβάθμιος, δέκατος τριτοβάθμιος, πρώτος τεταρτοβάθμιος από σύνολο έκτη ομάδα, έκτος πρωτοβάθμιος, 53 ος δευτεροβάθμιος, 53 ος τριτοβάθμιος. Άσκηση 13 Ζητείται ο πρωτοβάθμιος κωδικός και η ονομασία της ομάδας στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Εργοδοτικές εισφορές Ασφαλιστικοί οργανισμοί Αποσβέσεις επίπλων Αποσβεσμένα έπιπλα Έπιπλα Αμοιβή λογιστή Αμοιβές προσωπικού Πωλήσεις προϊόντων Επισκευές και συντηρήσεις Μηχανήματα Πελάτες Χρεώστες Ταμείο Επιταγές Πληρωτέες Επιταγές Εισπρακτέες Γραμμάτια Εισπρακτέα Σελίδα 12 από 33

13 Άσκηση 14 Ζητείται ο πρωτοβάθμιος κωδικός και η ονομασία της ομάδας στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: Φόροι τέλη Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά Παγίων Επισφαλείς πελάτες Μετοχικό Κεφάλαιο Φήμη και Πελατεία Αμοιβή συμβολαιογράφου Προκαταβολές προσωπικού Πωλήσεις εμπορευμάτων Έξοδα ΔΕΗ Κτίρια Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσμένα κτίρια Προβλέψεις Επιχορηγήσεις παγίων Ταμείο Τακτικό Αποθεματικό Διαφορές αναπροσαρμογής Προκαταβολές προμηθευτών Άσκηση 15 Ζητείται ο πρωτοβάθμιος κωδικός και η ονομασία της ομάδας στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης Α και Β Ύλες Μακροπρόθεσμο Δάνειο Βραχυπρόθεσμο Δάνειο Μετοχές για έλεγχο Μετοχές για κερδοσκοπία Έξοδα ΟΤΕ Έκτακτο Αποθεματικό Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι Οικόπεδα Έσοδα από ενοίκια Η/Υ Κέρδη προηγούμενων χρήσεων Ζημιές από εκποίηση επίπλων Έσοδα εισπρακτέα Προκαταβολές πελατών Ενοίκια πληρωτέα Σελίδα 13 από 33

14 3. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Κατά την Διάρκεια της Χρήσης ανά Ομάδα του ΕΓΛΣ Άσκηση 16 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα μεταβίβασης από το λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 2 Αγοράζεται κτίριο του οποίου η αξία, όπως προέρχεται από το συμβόλαιο αγοράς, ανέρχεται σε και η αξία του οικοπέδου με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. 3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% και έπιπλα επιπλέον ΦΠΑ 23% με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 300 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% το μισό με αποδοχή συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με πίστωση. 5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 300 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 600 από το λογαριασμό όψεως. Άσκηση 17 1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα μεταβίβασης με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 2 Αγοράζεται κτίριο αξίας με γραμμάτια αποδοχής επιχείρησης. Δίνονται για προσθήκες-βελτιώσεις κτιρίου μέσω του όψεως. 3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% και έπιπλα επιπλέον ΦΠΑ 23% με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη της επιχείρησης. 4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 200 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% το μισό με αποδοχή συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με πίστωση. 5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 200 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 500 από το λογαριασμό όψεως. Σελίδα 14 από 33

15 Άσκηση 18 Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Η επιχείρηση «Καραγιάννης Α.Ε.» αγόρασε την 01/01/13 ένα κτίριο συνολικής αξίας πλέον ΦΠΑ 23%. Να διενεργηθεί η εγγραφή απόσβεσης για το έτος 2013 αν το κτίριο αποσβένεται με συντελεστή 4% και η απόσβεση διενεργείται με τη σταθερή μέθοδο. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 19 Η επιχείρηση «Πλακίδης ΑΕ» αγοράζει την 01/10/13 ένα οικόπεδο αξίας με επιταγές αποδοχής επιχείρησης και την 01/11/13 ένα μηχάνημα καθαρής αγοραίας αξίας μέσω του όψεως. Η επιχείρηση εκτιμά ότι θα χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για 5 έτη. Ζητείται η διενέργεια των εγγραφών αγοράς και αποσβέσεων αν το μηχάνημα αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο και συντελεστή 10%. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 20 Η επιχείρηση «Γεωργιάδης ΑΕ.» αγοράζει την 06/07/2013 μηχάνημα καθαρής αγοραίας αξίας από το λογαριασμό όψεως. Πληρώνει έξοδα βελτίωσης 500 μετρητοίς. Ζητείται να υπολογιστούν οι αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 21 Η εταιρία «Δραγκίογλου Α.Ε.» κατά τη χρήση 2013 απέκτησε τα εξής πάγια: 1. Στις 01/01/2013 οικόπεδο αξίας Στις 01/06/2013 μηχανήματα καθαρής αγοραίας αξίας Στις 31/08/2013 κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας Ζητείται να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις που θα διενεργήσει η επιχείρηση για τα νεοαποκτηθέντα στοιχεία, αφού λάβετε υπόψη ότι α) τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 10%, β) τα κτίρια αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 4%. Άσκηση 22 Η επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα την 01/10/2010 αξίας από το λογαριασμό όψεως. (τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον Σελίδα 15 από 33

16 συντελεστή 15%). Το εν λόγω μηχάνημα πωλείται στις 25/02/11 αντί με κατάθεση στον όψεως. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 23 Η επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα την 05/08/2010 αξίας με πίστωση. (τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 10%). Το εν λόγω μηχάνημα πωλείται στις 25/04/11 αντί με πίστωση. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 24 Στο ισοζύγιο σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Κτίρια Αποσβεσμένα κτίρια Μηχανήματα Αποσβεσμένα μηχανήματα? Αυτοκίνητα Αποσβεσμένα αυτοκίνητα? Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Αποσβεσμένος Η/Υ Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις αν: 1. τα κτίρια αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 4%. 2. τα μηχανήματα αγοράστηκαν στις 10/03/10 και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 10% 3. τα αυτοκίνητα αγοράστηκαν στις 13/10/10 και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 10%. 4. τα έπιπλα αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και έχουν διάρκεια ωφέλιμης ζωής 5 χρόνια. Άσκηση 25 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1. Δίνεται προκαταβολή από προμηθευτή αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 300 με πίστωση και το υπόλοιπο από το λογαριασμό όψεως. 3. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 200 επιπλέον ΦΠΑ 23% στους προμηθευτές. 4. Δίνεται έκπτωση αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 23% από τους προμηθευτές. Σελίδα 16 από 33

17 5. Αγορά πρώτων υλών αξίας πλέον ΦΠΑ 23% με οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης 6. Αγορά με επιταγές αποδοχής επιχείρησης ανταλλακτικών παγίων περιουσιακών στοιχείων, αξίας πλέον ΦΠΑ 23%. 7. Αγορά ειδών συσκευασίας το μισό με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς, για τη συσκευασία των προϊόντων της επιχείρησης, αξίας 400, πλέον ΦΠΑ 23%. Άσκηση 26 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1 Ο πελάτης κατέβαλε ως προκαταβολή για την αγορά εμπορευμάτων 2 Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον ΦΠΑ 23%, 100 μετρητοίς και το υπόλοιπο με συναλλαγματική σε διαταγή της επιχείρησης 4 Προεξοφλούνται στην τράπεζα συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας αντί Η επιχείρηση καταβάλλει 500 στον υπάλληλο Βογιατζόγλου ως προκαταβολή έναντι του μισθού του μέσω του όψεως. 6 Αγοράζονται μετοχές της «Ατλαντίς Α.Ε.». αντί μέσω του όψεως. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 0,02% της εταιρείας. 7 Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγματικές. Άσκηση 27 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23%, 200 μετρητοίς και το υπόλοιπο μέσω του λογαριασμό όψεως. 2. Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον ΦΠΑ 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 150 με πίστωση, 92 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο με έκδοση συναλλαγματικής σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Αγοράζονται μετοχές της «Βασιλειάδης Α.Ε.». αντί από το λογαριασμό όψεως. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 11% της εταιρείας. 6. Ο πελάτης (λογιστικό γεγονός 4) καθίσταται επισφαλής. Σελίδα 17 από 33

18 Άσκηση 28 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Η επιχείρηση προεξοφλεί στην τράπεζα συναλλαγματικές πελατών της επιχείρησης αξίας αντί 950. Η διαφορά αποτελεί προμήθεια της τράπεζας. 2. Μεταβιβάζονται στον προμηθευτή Γεωργίου συναλλαγματικές του πελάτη Πέτρου Π. ονομαστικού ποσού για τακτοποίηση της οφειλής. 3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγματικές της επιχείρησης «ΖΗΤΑ».ονομαστικής αξίας Ο προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια που του είχαν μεταβιβασθεί. 5. Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της γραμμάτια ονομαστικής αξίας , αποδοχής πελάτης της, λήξης 09/09/13. Στις 09/09/13 ο πελάτης της αδυνατεί να εξοφλήσει και η επιχείρηση προβαίνει σε διαμαρτύρηση των συναλλαγματικών. 6. Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγματικές (λογιστικό γεγονός 1). Άσκηση 29 Η επιχείρηση «Παχούμης ΑΕ.» εκχωρεί στις 10/01/13 στην Ε.Τ.Ε. γραμμάτια ονομαστικής αξίας , αποδοχής του πελάτη της Γεωργιάδη, ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δάνειο Η τράπεζα παρακράτησε 800 για έξοδά της. Στις 10/06/13 η τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι ο Γεωργιάδης εξόφλησε κανονικά τα γραμμάτια των και ότι το υπόλοιπο ποσό το κατέθεσε στο λογαριασμό όψεως. Ζητείται να διενεργηθούν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 30 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Κατατίθενται ως κεφάλαιο. 2. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας , το οποίο έχει αποσβεστεί κατά Η εταιρία αναπροσαρμόζει την αξία του κτιρίου με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,3 και κεφαλαιοποιεί τη διαφορά σύμφωνα με το νόμο. Σελίδα 18 από 33

19 3. Λαμβάνεται δάνειο διάρκειας 15 ετών από την τράπεζα. 4. Εξοφλείται προμηθευτής 500, το μισό με επιταγές αποδοχής της επιχείρησης και το υπόλοιπο τοις μετρητοίς 5. Αγοράζονται έπιπλα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23%, 300 με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης και το υπόλοιπο αφήνεται ανοιχτό σε λογαριασμό υποχρέωσης. 6. Εξοφλούνται οι επιταγές μέσω του όψεως. Άσκηση 31 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας , το οποίο έχει αποσβεστεί κατά Η εταιρία αναπροσαρμόζει την αξία του κτιρίου με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,2 και κεφαλαιοποιεί τη διαφορά σύμφωνα με το νόμο. Ζητείται να υπολογίσετε την αξία αναπροσαρμογής των σχετικών λογαριασμών και να διενεργήσετε τις σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. 2. Λαμβάνεται δάνειο (βραχυπρόθεσμο) από την τράπεζα. Η τράπεζα παρακράτησε 200 ως έξοδα από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 3. Καταβάλλεται στον προμηθευτή Πέτρου προκαταβολή αξίας 400 έναντι μελλοντικής αγοράς. 4. Αγοράζονται έπιπλα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης. 5. Η επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% με αποδοχή συναλλαγματικής στην οποία προστίθεται και τόκος 100. Άσκηση 32 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 320 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 40. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή για τον επόμενο μήνα στο προσωπικό αξίας 200. Σελίδα 19 από 33

20 2. Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 3. Καταβάλλονται στο Δημόσιο ο Φ.Μ.Υ. 4. Καταβάλλονται μέσω του όψεως επιπλέον ΦΠΑ 23% στο λογιστή της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 5. Καταβάλλονται μέσω του όψεως στην Δ.Ε.Η. 300 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 80 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη. 6. Πληρώνονται για έξοδα ΟΤΕ 100 επιπλέον ΦΠΑ 23%. 7. Πληρώνονται ενοίκια αξίας Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας Αγοράζεται μηχάνημα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% με πίστωση. Πληρώνονται για προσθήκες βελτιώσεις 100. Τέλος πληρώνονται για επισκευές και συντηρήσεις του μηχανήματος Η διαφορά αναπροσαρμογής υπόκειται σε φόρο 2%. 11. Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας Υπολογίζονται οι αποσβέσεις μηχανημάτων με την υπόθεση ότι τα μηχανήματα αγοράστηκαν 11/03/13 και αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. 13. Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας 100 μέσω του όψεως. 14. Εξοφλούνται τόκοι που οφείλονται αξίας 100 μέσω του όψεως. Άσκηση 33 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 480 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 700. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή στο προσωπικό για τον επόμενο μήνα αξίας 200. Τέλος εξοφλείται προκαταβολή του προηγούμενου μήνα αξίας Οφείλονται 400 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% στο συμβολαιογράφο της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. Σελίδα 20 από 33

21 3. Καταβάλλονται με επιταγές αποδοχής επιχείρησης στην Δ.Ε.Η. 250 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 70 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη. 4. Πληρώνονται για έξοδα ΕΥΑΘ 100 επιπλέον ΦΠΑ 23% μέσω του όψεως. 5. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις μηχανημάτων με την υπόθεση ότι τα μηχανήματα αγοράστηκαν 11/08/11 και αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. 6. Υπολογίζονται προβλέψεις επισφαλών πελατών αξίας Άσκηση 34 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Στις 01/07/13 πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 πλέον Φ.Π.Α. 23%, με γραμμάτια σε διαταγή μας λήξης 30/06/14 στα οποία προστίθεται και τόκος Εισπράττεται προκαταβολή 200 από πελάτη. 3. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 100 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο αφήνεται ανοικτό σε λογαριασμό απαίτησης. 4. Εισπράττονται οι επιταγές. 5. Ο πελάτης καθίσταται επισφαλής. 6. Η επιχείρηση διαμαρτυρεί τα γραμμάτια. 7. Υπολογίζεται πρόβλεψη για τον επισφαλή πελάτη για όλο το ποσό. 8. Ο πελάτης αδυνατεί να πληρώσει και ύστερα από όλες τις διαδικασίες οι οποίες επιβεβαιώνουν την αδυναμία του να πληρώσει διαγράφεται. 4. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Προσαρμογής Άσκηση 35 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται έξοδα μεταφοράς αξίας 800 μέσω του όψεως. 2. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 600 μέσω του όψεως. 3. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια μεταφορικών μέσων αξίας Πληρώνονται έξοδα ενοικίων 900 για τον Δεκέμβριο Χ και τον Σελίδα 21 από 33

22 Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 36 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται ενοίκια αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων αξίας μέσω του όψεως. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα για τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειμμα ταμείου Παρελήφθησαν τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων αξίας χωρίς Ζητείται η διενέργεια: να έχουν παραληφθεί τα εμπορεύματα. 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 37 Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται φόροι τέλη αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια αυτοκινήτων αξίας Πληρώνονται έξοδα διαφημίσεων για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος και Δεκέμβριο Χ, και Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την Σελίδα 22 από 33

23 παραλαβή του τιμολογίου. 3. Οφείλονται ασφάλιστρα Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας που αφορούν την χρήση Χ Ζητείται η διενέργεια: θα εισπραχθούν την χρήση Χ των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρμογής Άσκηση 38 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριο Χ, και Ιανουάριο και Φεβρουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειμμα ταμείου Παρελήφθησαν τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων αξίας χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εμπορεύματα 3. Δεν έχουν πληρωθεί (οφειλές) για διαφημίσεις Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 39 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Προπληρώνονται διαφημίσεις συνολικής αξίας Προεισπράττονται έσοδα από προμήθειες αξίας Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εισπράττονται έσοδα από δίδακτρα αξίας Αγοράζονται μηχανήματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής: Σελίδα 23 από 33

24 1. Τα έσοδα από προμήθειες πραγματοποιούνται. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 2. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες (πραγματοποιούνται). 3. Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων υπολογίζονται με συντελεστή 10% (σταθερή μέθοδος απόσβεσης) 4. Οφείλονται διαφημίσεις αξίας Άσκηση 40 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Προπληρώνονται διαφημίσεις συνολικής αξίας μέσω του όψεως. 2. Προεισπράττονται έσοδα από προμήθειες αξίας Πελάτης δίνει προκαταβολή αξίας 300. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής: 1. Τα έσοδα από προμήθειες πραγματοποιούνται. 2. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες (πραγματοποιούνται). 3. Οφείλονται ασφάλιστρα Δεν έχουν εισπραχθεί έσοδα από παροχή υπηρεσιών Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων, όταν τα αυτοκίνητα έχουν κόστος κτήσης , έχουν ήδη αποσβεσθεί κατά τις προηγούμενες χρήσεις και τα αυτοκίνητα αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή 10%. Σελίδα 24 από 33

25 5. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης Άσκηση 41 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/11/2013 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Ασφάλιστρα 1.500,00 Διάφορα έξοδα 500,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Κεφάλαιο? Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 8.000,00 Έκτακτα κέρδη ,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 2. Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες (πραγματοποιήθηκαν) στις 31/12/13. Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης. 3. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης. 4. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος εις νέο. 5. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 25 από 33

26 Άσκηση 42 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/11/2013 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 7.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων ,00 Προκαταβολές πελατών 3.000,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 4.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 5.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης ,00 Κεφάλαιο? Έκτακτα έξοδα 4.000,00 Κέρδη προηγούμενων χρήσεων 6.000,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 2. Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες (πραγματοποιήθηκαν) στις 31/12/ Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευμένα. 4. Οφείλονται ενοίκια Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης. 3. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης. 4. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος εις νέο. 5. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 26 από 33

27 6. Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Άσκηση 43 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κουκουμάκας Α.Ε.». Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Έσοδα επόμενης χρήσης Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Ενοίκια επόμενης χρήσης Προκαταβολές προμηθευτών Τακτικό αποθεματικό Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση μηχανημάτων Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Eργοδοτικές εισφορές Τόκοι πιστωτικοί Παροχές Τρίτων Zημιά από πυρκαγιές Αν υπάρχουν κέρδη, γίνονται τακτικό αποθεματικό, είναι ο φόρος εισοδήματος και το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 3. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του. Άσκηση 44 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Καταβάλλονται ως κεφάλαιο Η επιχείρηση αγόρασε την 01/10/13 ένα κτίριο συνολικής αξίας πλέον ΦΠΑ 23% με επιταγές. 3. Γίνονται προσθήκες βελτιώσεις αξίας αναφορικά με το κτίριο μέσω του όψεως. 4. Αγοράζεται στις 01/11/13 μηχάνημα αξίας με οπισθογράφηση επιταγών. 5. Να διενεργηθούν οι εγγραφές των αποσβέσεων αν το κτίριο αποσβένεται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή 4%. Άσκηση 45 Η επιχείρηση «Ελευθερίου Γ. και Σία Ο.Ε.» έχει στην κατοχή της μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας , τον οποίο έχει αποσβέσει κατά το μισό. Η εταιρία αναπροσαρμόζει την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,2 και κεφαλαιοποιεί τη διαφορά, σύμφωνα με το νόμο. Ζητείται να υπολογίσετε την αξία των αναπροσαρμογών και να διενεργήσετε τις σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Σελίδα 27 από 33

28 Άσκηση 46 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 1. Η επιχείρηση μεταβιβάζει στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγματική της Γεωργιάδης ονομαστικής αξίας 1.000, Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται 23% με πίστωση. 3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη γραμμάτια ονομαστικής αξίας 1.000, Μεταβιβάζονται σε προμηθευτή συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 800 για τακτοποίηση της οφειλής. 5. O πελάτης καθίσταται επισφαλής. 6. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 320 και για Φ.Μ.Υ. 40. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή για τον επόμενο μήνα στο προσωπικό αξίας Προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια που του είχαν μεταβιβασθεί. 8. Γίνεται πρόβλεψη 300 για τον επισφαλή πελάτη. 9. Οφείλεται η αμοιβή λογιστή αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%. Παρακρατείται 20%. 10. Ο πελάτης ύστερα από όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες διαγράφεται. Άσκηση 47 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ γίνονται τα παρακάτω: 1. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας Πληρώνονται μέσω επιταγών πληρωτέων έξοδα ενοικίων για τον Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ Προπληρώνονται διαφημίσεις αξίας Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. 3. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες. Σελίδα 28 από 33

29 4. Οφείλονται ασφάλιστρα αξίας Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 5. Έσοδα που αφορούν την χρήση Χ θα εισπραχθούν την επόμενη χρονιά. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών του Δεκεμβρίου. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 48 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/11/2011 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 2.000,00 Φόροι τέλη 3.000,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 2.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 3.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Κεφάλαιο? Φορολογικά Πρόστιμα ,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης 2. Οφείλονται ενοίκια αξίας Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες 4. Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευμένα. Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης. 3. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης. 4. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος εις νέο. 5. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 29 από 33

30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Σελίδα 30 από 33

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Σελίδα 31 από 33

32 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Απαιτήσεις & Διαθέσιμα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΟΜΑΔΑ 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ 4 η ΟΜΑΔΑ 5 η 10 Εδαφικές Εκτάσεις 11 Κτίρια- Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα 12 Μηχανήματα Τεχν. Εγκατ/σεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά Μέσα 14 έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές Κτήσεως Παγίων Στοιχείων 16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 19 Πάγιο Ενεργητικό Υποκ/των ή Άλλων Κέντρων 20 Εμπορεύματα 21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 22 Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Υλικά Συσκευασίας 25 Αναλώσιμα Υλικά 26 Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων Είδη Συσκευασίας 29 Αποθέματα Υποκτ/των ή Άλλων Κέντρων 30 Πελάτες 31 Γραμμάτια Εισπρακτέα 32 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 33 Χρεώστες Διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Χρηματικά Διαθέσιμα 39 Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 42 Αποτελέσματα εις Νέο 43 Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα 49 Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεων Υποκαταστημάτων Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3 ΧΧΧΧ (-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5 ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-) ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού Προμηθευτές 51 Γραμμάτια πληρωτέα 52 Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53 Πιστωτές Διάφοροι 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής 59 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκ/των ή άλλων Κέντρων Σελίδα 32 από 33

33 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ Οργανικά Έξοδα Οργανικά Έσοδα Λογαριασμοί ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Λογαριασμοί Κατ Είδος Κατ Είδος Αποτελεσμάτων ΤΑΞΕΩΣ κατά Προορισμό) ΟΜΑΔΑ 6 η ΟΜΑΔΑ 7 η ΟΜΑΔΑ 8 η ΟΜΑΔΑ 9 η ΟΜΑΔΑ 10 η 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 62 Παροχές Τρίτων 63 Φόροι-Τέλη 64 Διάφορα Έξοδα 65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 69 Οργανικά έξοδα κατ είδος Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων & Ημιτελών 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Άχρηστου Υλικού 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών 76 Έσοδα Κεφαλαίων Ιδιοπαραγωγή Παγίων 79 Οργανικά έσοδα κατ είδος Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 80 Γενική Εκμετάλλευση 81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 82 Έξοδα & Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 83 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 84 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων 85 Αποσβέσεις Παγίων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 86 Αποτελέσματα Χρήσεως Αποτελέσματα προς διάθεση 89 Ισολογισμός 90 Διάμεσοι Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί 91 Ανακατάταξη Εξόδων Αγορών & Εσόδων 92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους 93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη) 94 Αποθέματα 95 Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος 96 Έσοδα- Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 97 Διαφορές Ενσωματώσεως & Καταλογισμού 98 Αναλυτικά αποτελέσματα 99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 02 Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 03 Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 04 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί 05 Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων 06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 09 Λογ/σμοί Τάξεως Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων Σύνολο εσόδων ομάδας 7 ΧΧΧΧ (-) 1) Σύνολο εξόδων ομάδας 6 ΧΧΧ 2) Σύνολο ομάδας 2 μείον τελική απογραφή ΧΧΧ ΧΧΧΧ Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 80 (+) ή (-) Υπόλοιπα λογαριασμών ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-) ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 86 Σελίδα 33 από 33

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16290/57/Β/87/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11383/70/Β/86/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 421 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής.

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα