3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων."

Transcript

1 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών, αποτελούν επανάσταση της διαγνωστικής μικροβιολογίας και εκτελούνται πλέον σαν εξετάσεις ρουτίνας.η Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) άνοιξε τον δρόμο σε μια νέα εποχή, επιτρέποντας την ταχεία ανίχνευση των μικροοργανισμών που προηγουμένως ήταν δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστούν με τις παραδοσιακές μικροβιολογικές μεθόδους. Εκτός από την ανίχνευση των απαιτητικών μικροοργανισμών εφαρμόζονται για την ταχεία ανίχνευση παθογόνων μικρόβιων, που έχουν μεγάλη σημασία για την δημόσια υγεία. Οι μοριακές μέθοδοι εφαρμόζονται για την ανίχνευση των γονιδίων αντιμικροβιακής αντοχής και της παροχής πληροφοριών για την υγεία, όπως το χαρακτηρισμό στελέχους με βάση τον γονότυπο.η θεραπεία της ιογενούς λοίμωξης έχει βελτιωθεί με την μοριακή ανίχνευση της αντοχής και το προσδιορισμό του ιικού φορτίου με την εφαρμογή των τεχνικών Multiplex PCR, real-time PCR και την βελτίωση της αποδοτικότητας τους μέσω της αυτοματοποίησης, με αποτέλεσμα μείωση του κόστους.ο ρόλος τους στην διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων είναι καθοριστικός, αποδεικνύεται με πολλά παραδείγματα που έχουν αλλάξει την εργαστηριακή διάγνωση και συνεπώς, τη διαχείριση των λοιμωδών νοσημάτων. Λέξεις Ευρετηρίου: Μοριακές τεχνικές, PCR, μικρόβια, λοιμώξεις. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανίχνευση του DNA των μικροοργανισμών επέφερε ριζική αλλαγή στις συμβατικές εργαστηριακές μεθόδους,που βασίζονται στην φαινοτυπική έκφραση των αντιγόνων ή στις βιοχημικές ιδιότητες. Οι μοριακές τεχνικές στοχεύουν στην ταχεία ταυτοποίηση των μικροβίων, εφαρμόζονται σήμερα, στην ρουτίνα του εργαστηρίου Kλινικής Mικροβιολογίας και βοηθούν στην διάγνωση των λοιμώξεων από απαιτητικά βακτήρια και ιούς. Τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών εκτός της ταχείας διάγνωσης είναι η υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα,αλλά πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Η PCR (Polymerase Chain Reaction-Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμερασης) είναι η βασικότερη μοριακή τεχνική. Αρχικά η PCR τεχνολογία συνδύασε την κυκλοποίηση για τον πολλαπλασιασμό του DNA, με την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή. Ωστόσο, με την εισαγωγή του αυτοματισμού στα διάφορα στάδια εκχύλισης του DNA ή RNA συνδυάζει την ενίσχυση και την ανίχνευση του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο, και έτσι η PCR γίνεται πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Οι Μικροσυστοιχίες (Microarray) είναι τεχνολογίες όπως το τσιπ DNA που θα βελτιώσει περαιτέρω την χρησιμότητα της μοριακής ανίχνευσης του DNA στην κλινική μικροβιολογία. Η ανασκόπηση αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση των κλινικών εφαρμογών των μοριακών μεθόδων για λοιμώδη νοσήματα, όπως συνοψίζονται στους Πίνακες (1) και (2). Η εφαρμογή στην ιολογία περιλαμβάνει τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιικά φάρμακα, τον ποσοτικό προσδιορισμό του ιικού φορτίου μαζί με την ανίχνευση του ιού. Στην βακτηριολογία οι μοριακές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί για τη μελέτη της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά, την ανίχνευση απαιτητικών ή βραδέως αναπτυσσομένων βακτηρίων και στην ταχεία ανίχνευση των σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων, ακόμα και μετά από χορήγηση αντιβιοτικών. Στην παρασιτολογία και μυκητολογία έχουν επίσης εφαρμοστεί οι μοριακές τεχνικές για την ταχεία διάγνωση λοίμωξης ακόμα και σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Άλλες εφαρμογές είναι η μοριακή ανίχνευση των παραγόντων βιοασφάλειας, της επιδημιολογίας και του έλεγχου λοιμώξεων. Το προ-ϊικό DNA μπορεί να ανιχνευτεί στα αρχικά στάδια της HIV λοίμωξης προτού να επιβεβαιωθεί αυτή με τον προσδιορισμό των HIV αντισωμάτων με την τεχνική Western-Blot[6]. Επίσης μπορεί να

2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ διαγνωστεί η κάθετη μετάδοση της HIV λοίμωξης στο βρέφος με την ανίχνευση του HIV-DNA [7].Με την σύγχρονη μοριακή μέθοδο Chiron Procleix ΗΙV-1/ΗCV,η οποία εφαρμόστηκε σε εθελοντές δότες βοήθησε αποτελεσματικά στην μείωση της λανθάνουσας μολυσματικής περιόδου (κλείσιμο παραθύρου). Για τον HIV-1,από τις 22 μέρες έκλεισε στις 9, ενώ για τον HCV από τις 66 μέρες στις 7 [8]. Ο προσδιορισμός του ιϊκού φορτίου χρησιμοποιείται για της θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας Β και C. Aασθενείς με HVC, που έλαβαν αγωγή τον συνδυασμό ιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη παραμένουν αρνητικοί κατά την 15 ανίχνευση του HCV RNA, ακόμη και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και παραμένουν ελεύθεροι συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που το ιϊκό RNA είναι μη ανιχνεύσιμο μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, υπάρχει πιθανότητα μακρόχρονης ορολογικής απάντησης. Η φαινοτυπική ανίχνευση του mec A γονιδίου μπορεί καταστεί δυνατή με την ανίχνευση του nuc γονοδίου με ταχεία μοριακή ανίχνευση του S. aureus και επιβεβαίωση του MRSA από θετική αιμοκαλλιέργεια. Πίνακας 1. Οι μοριακές τεχνικές στην ταυτοποίηση μικροβίων στην κλινική μικροβιολογία Cytomegalovirus Epstein-Barr virus Ιίκό φορτίο Hepatitis B Hepatitis C HIV Γονότυπος ιών Ανίχνευση βακτηριακής αντοχής Ευρείας κλίμακας PCR Γονότυπος βακτηρίων HIV Ηepatitis B Ηepatitis C Ηuman papillomavirus MRSA VRE ESBL containing Ε coli KPC - K pneumoniae M.tuberculosis Ενδοκαρδίτιδα -Μικροβιακή μηνιγγίτιδα M. tuberculosis N. meningitidis Πίνακας 2. Μοριακές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην διάγνωση των λοιμώξεων Ιολογία Βακτηριολογία Παρασιτολογία Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus Varicella zoster virus, Human herpes virus type 6, 7, 8 Respiratory viruses (such as influenza virus, Respiratory syncytial virus Parainfluenza virus, Adenovirus, Rhinovirus) SARS-CoV, Avian influenza virus HIV, Hepatitis B, Hepatitis C Human papilloma virus, Orf virus, Mulloscum contagiosum Rotavirus, Norovirus, Enteric adenoviruses Enterovirus C. trachomatis, N. gonorrhoeae, B. pertussis, M. tuberculosis, nontuberculous Mycobacteria, T. whipplei, B. henselae, genital Mycoplasmata, C. burnettii M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella spp., N. meningitidis, S. pneumoniae Plasmodium spp T. gondii Μυκητολογία P. jiroveci Aspergillus spp

3 16 ΙΟΛΟΓΙΑ Η διάγνωση των ιογενών λοιμώξεων έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια με τις κυτταροκαλλιέργειες, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν μεγάλο κόστος, και γενικά χαμηλή ευαισθησία λόγω αργής ανάπτυξης των ιών. Οι ορολογικές μέθοδοι είναι περιοριστικές, διότι στα αρχικά στάδια της λοίμωξης η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν είναι εφικτή για αρκετούς ιούς και έχουν μικρή διαγνωστική αξία. Αντίθετα η PCR έχει μεγάλη διαγνωστική αξία στις ιώσεις. Η εγκεφαλίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα (HSV) [1], είναι μια σοβαρή λοίμωξη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάγνωσή απαιτεί προηγουμένως βιοψία εγκεφάλου, λόγω της χαμηλής ευαισθησίας της καλλιέργειας του ιού στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και της οροδιάγνωσης. Η PCR επιτρέπει πλέον την ανίχνευση του HSV-DNA από ΕΝΥ με ευαισθησία[2] 95% αποφεύγοντας έτσι την βιοψία. Η ανίχνευση της ιογενούς μηνιγγίτιδας, που συνήθως προκαλείται από εντεροϊούς ή HSV 1 με την PCR έχει μεγάλη διαγνωστική αξία, σε σύγκριση με καλλιέργεια[3]. Η HSV -PCR μπορεί να είναι πολυπλεκτική (Multiplex PCR) με άλλα παθογόνα υπεύθυνα για μηνιγγίτιδα.[4] Οι μοριακές μέθοδοι έχουν βελτιώσει κατά πολύ την διάγνωση των αιματογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και ιδιαίτερα στην ενεργό ηπατίτιδα C (HCV), που μπορεί να διαγνωστεί από την παρουσία του HCV- RNA, ενώ με την ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του HCV, δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ πρόσφατης και παλαιάς λοίμωξης. Από την άποψη της μεταδοτικότητας μόνο τα άτομα με ανιχνεύσιμο HCV- RNA έχουν σημαντικό κίνδυνο μετάδοσης HCV [5] μετά από μετάγγιση αίματος, μεταμόσχευση οργάνου, τραυματισμό από βελόνη αιμοληψίας ή κάθετη μετάδοση. Η λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), συνήθως μπορεί να διαγνωστεί με ορολογικές εξετάσεις. Στα αρχικά στάδια HIV λοίμωξης, μπορεί να ανιχνευθεί το προ -ιικό DNA πριν τα ΗIV αντισώματα επιβεβαιωθούν με Western Blot.[6] Κάθετη μετάδοση της HIV λοίμωξης έχει επίσης ανιχνευθεί σε βρέφος ανιχνεύοντας HIV -DNA.[7] Σε εθελοντές δότες για τον HIV και HCV χρησιμοποιώντας Chiron Procleix HIV-1/HCV (μεταγραφική και μεσολαβητική μέθοδος) μειώνοντας έτσι την δυνητικά μολυσματική λανθάνουσα περίοδο (παράθυρο) από τις 22 και 66 ημέρες σε 9 και 7 ημέρες αντίστοιχα.[8] Ενδομήτρια λοίμωξη του εμβρύου από τον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Κυτταρομεγαλοϊό (CMV),[9] ιό της Ερυθράς, [10] και του ιού Ανεμευλογιάς (VZV)[11] μπορεί να διαγνωστεί με PCR του αμνιακού υγρού. Ο HSV 2 που προκαλεί έλκη ανιχνεύεται με PCR σε εξέταση ρουτίνας, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας έναντι της καλλιέργειας του ιού. Η μοριακή ανίχνευση των ιογενών αναπνευστικών παθογόνων από δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού, όπως ρινοφαρυγγικές αναρροφήσεις φαρυγγικά επιχρίσματα και του κατώτερου αναπνευστικού, όπως πτύελα ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) είναι οικονομικά αποδοτική, λόγω της πρόληψης της εισαγωγής σε νοσοκομείο, μειώνοντας άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις, θεραπεία με αντιβιοτικά και χορήγηση αποτελεσματικής αγωγής[12]. Μεγάλες ή συνδυαστικές δοκιμές (Μultiplex PCR) για όλους τους αναπνευστικούς ιούς μαζί με απαιτητικά βακτηρια μπορούν να διαγνώσουν τις αιτίες της πνευμονίας. Σε ασυνήθεις αιτίες ιογενών λοιμώξεων όπως στο σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) Coronavirus (SARS-CoV) και της γρίπης Α/Η5Ν1 (Γρίπη των πτηνών), ο ιός Νέας Γρίπης (Η1Ν3), το RNA του ιού μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση (RT-PCR).Κατά τη διάρκεια της επιδημίας SARS, λόγω της SARS-CoV, η εξέταση PCR των αναπνευστικών δειγμάτων για άλλους αναπνευστικούς ιούς είχε μεγάλη σημασία για να αποκλειστεί ο αριθμός των ύποπτων περιπτώσεων. Η πολυπλεκτική PCR είναι πιο χρήσιμη λόγω της ταχείας διάγνωσης (rapid screen) που παρέχει για πολλούς ιούς του αναπνευστικού συστήματος. Για την έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV, η ευαισθησία είναι 50-87% στις αρχές της νόσου.[13] Οι ορολογικές εξετάσεις για SARS-CoV είναι 100% ευαίσθητες, αλλά έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία στην αρχή της νόσου, όταν ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μεγαλύτερος[14]. Η γρίπη των πτηνών (H5N1) σε κρούσματα στη Νοτιοανατολική Ασία κατέδειξαν επίσης την ανάγκη για ταχεία διάγνωση με μοριακές μεθόδους. Για την διάγνωση της πρόσφατης νέας γρίπης (Η1Ν3) εφαρμόστηκε η Multiplex PCR, για τον αποκλεισμό άλλων ιών της γρίπης και την ταυτοποίηση του ιού. Παρομοίως γίνεται και η άμεση ανίχνευση με ανοσοφθορισμό με μονοκλωνικά αντισώματα της γρίπης τύπου A[15]. Οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες είναι συχνότερες των βακτηριακών και άλλων παθογόνων σε όλο τον κόσμο. Η διάγνωση της ιογενούς διάρροιας με την

4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ εφαρμογή PCR αποτελεί την μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση των Rotavirus και Norovirus, παλαιότερα γνωστό ως ιό Norwalk και υπεύθυνος για τις μεγάλες επιδημίες με κρούσματα τόσο στην κοινότητα και στο νοσοκομείο. Mπορεί να διαγνωστεί με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ανοσοενζυματική μέθοδο και PCR. Η PCR είναι η πιο γρήγορη και ευαίσθητη μέθοδος για τη διάγνωση της λοίμωξης από Astroviruses και την παρουσία Aδενοϊών (ορότυποι 40 και 41) ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Στην παρακολούθηση του ιϊκού φορτίου DNA ή RNA βασίζεται η θεραπευτική αντιμετώπιση αρκετών χρόνιων ιογενών λοιμώξεων. Η μέτρηση του ιϊκού φορτίου γίνεται είτε με RΤ-PCR, με ενίσχυση των σημάτων του RNA ή, την πιο πρόσφατα εφαρμοζόμενη σε πραγματικό χρόνο real time-pcr. O προσδιορισμός του ιικού φορτίου αποτελεί το βασικό εργαλείο για παρακολούθηση της επιτυχίας της αντιρετροϊκής θεραπείας και την ανίχνευση αντοχής στα αντιϊκά φάρμακα. Επίσης, έχει προγνωστική αξία στην εξέλιξη της νόσου.[16] Σύγχρονα υπερευαίσθητα τεστ όπως το Cobas Amplicor HIV-1 Monitor έχουν κυκλοφορήσει με το κατώτατο όριο ανίχνευσης ιού σε 50 copies/ml.[17] Ο έλεγχος του ιϊκού φορτίου HCV επίσης χρησιμοποιείται στην θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C και Λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), σε ασθενείς με γονότυπο HCV, που έλαβαν θεραπεία με τον συνδυασμό ιντερφερόνης-άλφα και ριμπαβιρίνης, παραμένουν αρνητικοί για HCV RNA, έξη μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και σχεδόν πάντα παραμένουν ελεύθεροι συμπτωμάτων από το ιό για μακρό χρονικό διάστημα. Αν το ιικό RNA είναι μη ανιχνεύσιμο μετά από 12 εβδομάδες της θεραπείας υπάρχει 75% πιθανότητα μακρόχρονης ιολογικής απάντησης. Η μέτρηση του HBV- DNA φορτίου αποτελεί δείκτη για την παρακολούθηση της θεραπείας (ειδικά στην λαμιβουδίνη)[18]. Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό είναι μια σοβαρή λοίμωξη σε λήπτες του μυελού των οστών, μεταμόσχευσης οργάνων και σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. [19] Με τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου με ποσοτική PCR γίνεται η παρακολούθηση της λοίμωξης CMV κατά τη διάρκεια ανοσοκαταστολής. Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι η αιτία σχεδόν όλων των καρκίνων του τραχήλου τηςμήτρας. Οι HPV γονότυπους χαρακτηρίζονται 17 σαν παράγοντες χαμηλού ή υψηλού κίνδυνου για την καρκινογένεση. Ο έλεγχος για προνεοπλασματικές αλλοιώσεις γίνεται με τη κυτταρολογική εξέταση κατά Papanicolaou (Pap-test),αλλά η ανίχνευση των υψηλού κινδύνου γονότυπων του ιού HPV (15τύποι) απαιτεί μοριακές μεθόδους. Η ανίχνευση μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση των σημάτων, όπως είναι η Digene Hybrid Capture 2, η δοκιμασία είναι η μόνη διαγνωστική in vitro δοκιμή που εγκρίθηκε από την Federal Drug Administration (FDA). Η ανίχνευση του υψηλού κινδύνου γονοτύπων μπορεί επίσης να επιτευχθεί με πολυπλεκτική (Multi-plex PCR). Η ανίχνευση αυτών των γονοτύπων μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση μιας διφορούμενης εξέτασης κατά Παπανικολάου για τις γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας [20]. Με τις μοριακές μεθόδους αυξήθηκε η διαγνωστική ικανότητα ανίχνευσης των ιογενών λοιμώξεων, ώστε σήμερα να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο της διαχείρισης των λοιμώξεων. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βακτήρια Με την διάγνωση των λοιμώξεων από απαιτητικά βακτήρια, όπως τα Mycobacterium spp., Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae και η Bordetella pertusis και την εφαρμογή των μοριακών τεχνικών προλαμβάνονται οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. H έγκαιρη μοριακή ταυτοποίηση είναι γρήγορη, πλεονεκτεί από τη συμβατική καλλιέργεια που απαιτεί αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες και η θεραπεία είναι άμεση. Οι εμπορικές δοκιμασίες είναι διαθέσιμες για Μ. tuberculosis και Mycobacterium avium complex, C.trachomatis και N. gonorrhoeae. Η εισαγωγή της μοριακής ανίχνευσης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα βακτήρια έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των ποσοστών των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λόγω της αυξημένης ευαισθησίας της μεθόδου. Αν και οι μοριακές τεχνικές για C. trachomatis και N. gonorrhoeae δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Στα δείγματα ούρων η δοκιμή έδειξε ισοδύναμη ευαισθησία και ειδικότητα με την επεμβατική για την ανίχνευση του C. trachomatis σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και για την ανίχνευση του N. gonorrhoeae στους άνδρες[21]. Επιπλέον μοριακές μέθοδοι μπορούν να εξετάσουν ταυτόχρονα πολλαπλούς παθογόνους γεννητικούς παράγοντες όπως C.

5 18 trachomatis, N. gonorrhoeae, και τα γεννητικά Mυκοπλασματα από το ίδιο επίχρισμα. Η μοριακή ανίχνευση του Μ. tuberculosis έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς επιτρέπει την επιβεβαίωση της παρουσίας οξεάντοχων βακίλλων στο μικροσκόπιο με 98% ευαισθησία στην πνευμονική φυματίωση μέσα σε 24 ώρες, ενώ η καλλιέργεια απαιτεί χρόνο άνω των 4 εβδομάδων. Η Μυκοβακτηριολογία με τη χρήση μοριακών μεθόδων μπορεί να διακρίνει μεγάλο αριθμό ειδών. Με τον γενετικό προσδιορισμό της αλληλουχίας του 16S rrna γονιδίου έχει απλοποιήσει τη διαδικασία αυτή. Για την ανίχνευση του B. Pertussis η αυξημένη ευαισθησία της PCR έχει αντικαταστήσει τον Άμεσο Ανοσοφθορισμό και την καλλιέργεια.. Άλλα αναπνευστικά παθογόνα που μπορούν γρήγορα να διαγνωστούν με μοριακες τεχνικές περιλαμβάνουν Legionella spp. Mycoplasma pneumoniae και Chlamydia pneumoniae. Μερικά βακτήρια μπορούν να ανιχνευθούν μόνο με μοριακές μεθόδους διότι η καλλιέργεια είναι είτε εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατο να εφαρμοστεί στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Η νόσος Whipple είναι μια σπάνια και θανατηφόρος λοίμωξη οφείλεται στο Tropheryma whipplei, η οποία θα μπορούσε στο παρελθόν μόνο να διαγνωστεί από τις χαρακτηριστικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις από μεταθανάτιο υλικό με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και επιπλέον εκθέτει το προσωπικό του εργαστηρίου σε σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο.η PCR τώρα επιτρέπει τη διάγνωση της ασθένειας αυτής καθώς και της ενδοκαρδίτιδας από Τ. whipplei, Bartonella henselae, πυρετός Q από Coxiella burnetii, και ουρηθρίτιδας ανδρών από Mycoplasma genitalium. [22] ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες και απαιτεί την έγκαιρη διάγνωση για τη σωστή θεραπεία με αντιβιοτικά και την έγκαιρη χημειοπροφύλαξη μετά από στενή επαφή με τον ασθενή.η PCR προσφέρει την εργαστηριακή επιβεβαίωση επί κλινικής υποψίαs. [23] Γονοτυπική τυποποίηση για οροομάδες Β και Γ στελεχών Ν. meningitidis βοηθάει στην αντιμετώπιση. Η ταχεία ανίχνευση των άλλων βακτηριακών αιτίων μηνιγγίτιδας όπως N. meningitidis με Streptococcus pneumoniae και Haemophilus influenzaeτύπου Β αντιπροσωπεύουν το 90% των περιπτώσεων της βακτηριακής μηνιγγίτιδας με την μέθοδο πολυπλεκτικής PCR.[24] ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σήμερα επιτυγχάνεται επίσης η άμεση, ταυτόχρονη ανίχνευση με real-time PCR των 25 συχνότερων Gram-θετικών μικροβίων, Gram αρνητικών μικροβίων και μυκήτων (Candida και Aspergillus) που προκαλούν βακτηριαιμία / μυκηταιμία. Η εξέταση αυτή σε συνδυασμό [25] με τον υπόλοιπο εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, καλλιέργεια αίματος, προκαλσιτονίνη, ποσοτική CRP) μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, υπό αντιβιοτική αγωγή ή χημειοπροφύλαξη. Η τεχνική αυτή (SEPTI-FAST) έχει ευαισθησία 90% (έναντι της αιμοκαλλιέργειας 56,7% ) και ειδικότητα 98,3%. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Εφαρμόζοντας την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση γονοτύπου σε ανθεκτικά βακτήρια έχουμε σαν αποτέλεσμα τον έλεγχο των λοιμώξεων, όπως methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) και vancomycin resistant Enterococcus s.pp.(vre). Το meca γονίδιο του MRSA, ευθύνεται για την αντοχή. Η ανίχνευση του meca γονιδίου μπορεί με το nuc γονίδιο να καταστεί δυνατή η ταχεία μοριακή ανίχνευση του S. aureus και επιβεβαίωση του MRSA από θετική καλλιέργεια αίματος. Αυτό είναι σημαντικό διότι παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιλογή αντιβιοτικού το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι υψηλότερα με λοίμωξη από MRSA σε σύγκριση με methicillinευαίσθητα S. aureus.[26]. Ομοίως, η ανίχνευση των VRE είναι πιο ευαίσθητη και γρήγορη με τις τεχνικές του DNA.[27] Οι εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (ESBL) της Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae οφείλεται σε πλασμιδία. Τα βακτήρια που περιέχουν ESBL μπορεί να ξαπλωθούν γρήγορα στο νοσοκομείο και να προκαλέσουν μολύνσεις τραυμάτων, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και σηψαιμία. Η ανίχνευση τους απαιτεί ειδικές εργαστηριακές δοκιμές από αντιβιόγραμμα, που δεν μπορεί να ανιχνεύσει τα στελέχη που μεταφέρουν τα γονίδια αντοχής. Τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα για την Klebsiella pneumoniae που παράγει καρβαπενε- μάσες (KPC- K. pneumoniae) αλλά και των ανθεκτικών στελεχών της Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter s.pp. Με τις μοριακές δοκιμές ανιχνεύονται τα γονίδια αντοχής, που βοηθούν στον έλεγχο των λοιμώξεων. Η πολυανθεκτική φυματίωση (ορίζεται

6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ως η αντοχή των τόσο ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως η Ανατολική Ευρώπη. ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ Λοιμώξεις από Pneumocysti jiroveci 28(ένας μύκητας που ονομαζόταν παλαιότερα Pneumocystis carinii) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονία σε ασθενείς με HIV λοίμωξη και άλλους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Η ανίχνευση περιορίζεται σε μικροσκόπηση δειγμάτων της αναπνευστικής οδού. Η PCR έχει μεγάλη ευαισθησία.άλλη μυκητολογική χρήση του 18S rrna με PCR γίνεται η ανίχνευση Aspergillus spp. Από λοίμωξη[29] σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Η διάγνωση των παρασίτων υποβοηθείται από μοριακές μεθόδους καθώς τα περισσότερα παράσιτα δεν καλλιεργούνται και ως εκ τούτου η διάγνωση βασίζεται κυρίως στις σχετικά λιγότερο ευαίσθητες μέθοδοι μικροσκοπίας ή σε ορολογικές εξετάσεις. Το Toxoplasma gondii μπορεί να ανιχνευτεί με PCR από αμνιοπαρακέντηση για την διάγνωση της εγκεφαλίτιδας από τοξόπλασμα. [30] Η μικροσκοπία παραμένει η βασικότερη μέθοδος διάγνωσης της ελονοσίας, αλλά η PCR για το Plasmodium spp. λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας του σε σύγκριση με το μικροσκόπιο, μπορεί να διαγνώσει την ελονοσία και να χορηγηθεί χημειοπροφύλαξη. ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PCR Η χρήση της PCR ευρείας εμβέλειας για τη διάγνωση των λοιμωδών νοσημάτων στοχεύει συνήθως το βακτηριακό 16S rrna γονιδίου ή γονιδίου 18S rrna των μικροβίων. Κάθε ενισχυμένο προϊόν περιέχει περισσότερα από αλληλουχίες βάσεων. Διαδοχικά συγκρίνεται με διαφορετικούς οργανισμούς στο Internet databases. [31] που περιέχουν διάφορες πλήρεις βάσεις δεδομένων όπως GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov / Genbank), το EMBL Βιβλιοθήκη δεδομένων (www.ebi.ac.uk / EMBL), και το DNA Data Bank της Ιαπωνίας (www.ddbj.nig.ac.jp) με την καθημερινή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους, με τις πιο εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων υψηλής ποιότητας όπως RIDOM (www.ridom-rdna.de/) για τις βακτηριακές rdna αλληλουχίες που χρησιμοποιούνται για μυκοβακτηριακή τυποποίηση. Ευρείας κλίμακα PCR, χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό Β. henselae και T. whipplei επίσης στην διάγνωση της 19 βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Πιο πρόσφατα μια θεαματική χρήση της PCR ευρείας εμβέλειας ήταν ο προσδιορισμός του SARS Δεδομένου ότι η ταχεία και αξιόπιστη αιτιολογική διάγνωση ενισχύει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταδοτικών ασθενειών, η μοριακή διάγνωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η έλευση της μοριακής επιδημιολογίας, επιτρέπει την παρακολούθηση των παθογόνων παραγόντων με καθορισμό του γονοτύπου των μικροβιακών στελεχών. Η ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι βιολογικοί παράγοντες πολέμου, θεωρούνται ο βακίλος του άνθρακα, ο ιός ευλογιάς (ευλογιά), Clostridium botulinum (αλλαντίαση) και Yersinia pestis (πανούκλα) δεδομένου ότι μπορεί να είναι αόρατοι και σε πολύ μικρές ποσότητες να μεταδοθούν σε πολλούς ανθρώπους με θανατηφόρα αποτελέσματα. Η Real-time PCR υπερέχει από τις συμβατικές μεθόδους ως προς την διαγνωστική ικανότητα και την ταχύτητα. Η PCR σε πραγματικό χρόνο χρειάζεται επεξεργασία των δειγμάτων μόλις 30 λεπτά. Επιπλέον, τεχνολογίες μικροσυστοιχιών (microarray) έχουν μεγάλη εφαρμογή στον συγκεκριμένο τομέα. [32] ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η PCR σε συνδυασμό με προσδιορισμό της αλληλουχίας έχει γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την διάγνωση των άγνωστων παθογόνων παραγόντων και την επιδημιολογική έρευνα των νέων και των αναδυομένων λοιμωδών ασθενειών. Οι μοριακές μέθοδοι έχουν βοηθήσει στην ταυτοποίηση πάνω από 30 ειδών βακτηρίων που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν[33]. Η μοριακή τεχνολογία έχει προχωρήσει πέρα από την απλή αναγνώριση του αιτιολογικού μικροοργανισμού για τις μολυσματικές ασθένειες. Ούτε τώρα ούτε στο εγγύς μέλλον θα είναι κομβικής σημασίας για τη μελέτη της εξέλιξης παθογόνων παραγόντων, τη διατήρηση των μολυσματικών κύκλων στη φύση, τη διερεύνηση των αιτιών και των μηχανισμών των νέων παθογόνων παραγόντων και οι μηχανισμοί της ευαισθησίας των διαφόρων ομάδων υποδοχής και την ανάπτυξη του DNA και του RNA και γονιδίων που κωδικοποιούν παθογόνους παράγοντες. Αυτό θα επιτευχθεί με νέες μοριακές μεθόδους, όπως microarray, μικροτσίπ, in situ PCR και αυτοματοποίηση. Οι προβληματισμοί που τίθενται είναι; πόσο καιρό θα πρέπει να

7 20 περιμένουμε το DNA για τη θεραπεία, και σε ποια βιολογικά υγρά ή ιστούς θα προσδιορίζεται, πώς μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ αποικισμού και ενεργού λοίμωξης ; Οι μοριακές μέθοδοι έχουν αντικαταστήσει μερικές παραδοσιακές μεθόδους στο εργαστήριο ιολογίας, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ αλλά έως ότου μπορέσουν γρήγορα και ανέξοδα να εφαρμοστούν για τον καθορισμό της αιτιολογίας και της ευαισθησίας των μικροβίων, οι συμβατικές καλλιέργειες και το αντιβιόγραμμα με παραδοσιακές μεθόδους θα εφαρμόζονται για αρκετό διάστημα. SUMMARY Molecular methods for the detection and characterisation of microbes have revolutionised diagnostic microbiology and are now part of routine specimen processing. Polymerase chain reaction (PCR) techniques have led the way into this new era by allowing rapid detection of microorganisms that were previously difficult or impossible to detect by traditional microbiological methods. In addition to detection of fastidious microbes, more rapid detection by molecular methods is now possible for pathogens of public health importance. Molecular methods have now progressed beyond identification to detect antimicrobial resistance genes and provide public health information such as strain characterisation by genotyping. Treatment of certain microorganisms has been improved by viral resistance detection and viral load testing for the monitoring of responses to antiviral therapies. With the advent of multiplex PCR, real-time PCR and improvements in efficiency through automation, the costs of molecular methods are decreasing such that the role of molecular methods will further increase. This review will focus on the clinical utility of molecular methods performed in the clinical microbiology laboratory, illustrated with the many examples of how they have changed laboratory diagnosis and therefore the management of infectious diseases. Key words : Molecular methods, PCR, microbes, infectious diseases ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Gilbert GL, James GS, Sintchenko V. Culture shock.molecular methods for diagnosis of infectious diseases.μed J Aust 1999;171: Lakeman FD, Whitley RJ. Diagnosis of herpes simplex encephalitis: application of polymerase chain reaction to cerebrospinal fluid from brain-biopsied patients and correlation with disease. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. J Infect Dis 1995;171: van Vliet KE, Glimaker M, Lebon P, et al. Multicenter evaluation of the Amplicor Enterovirus PCR test with cerebrospinal fluid from patients with aseptic meningitis. The European Union Concerted Action on Viral Meningitis and Encephalitis. J Clin Microbiol 1998;36: Read SJ, Jeffery KJM, Bangham CRM. Aseptic meningitis and encephalitis: the role of PCR in the diagnostic laboratory. J Clin Microbiol 1997;35: Dore GJ, Kaldor JM, McCaughan GW. Systematic review of role of polymerase chain reaction in defining infectiousness among people infected with hepatitis C virus. BMJ 1997;315: Dax EM. The window period and HIV tests. ASHM Journal Club 2004;13: Luzuriaga K, Sullivan JL. Pathogenesis of vertical HIV-1 infection: implications for intervention and management. Pediatr Ann 1994;23: Seed CR, Cheng A, Ismay SL, et al. Assessing the accuracy of three viral risk models in predicting the outcome of implementing HIV and HCV NAT donor screening in Australia and the implications for future HBV NAT. Transfusion 2002;42: Palasanthiran P, Jones C, Garland S. Cytomegalovirus.In: Management of Perinatal Infections. Palasanthiran P, Starr M, Jones C editors. Australasian Society for Infectious Diseases p Nourse C. Rubella. In: Management of Perinatal Infections.Palasanthiran P, Starr M, Jones C editors. Australasian Society for Infectious Diseases p Heuchan A, Isaacs D. Varicella zoster virus. In:Management of Perinatal Infections. Palasanthiran P, Starr M, Jones C editors. Australasian Society for Infectious Diseases p Henrickson KJ. Cost-effective use of rapid diagnostic techniques in the treatment and prevention of viral respiratory infections. Pediatr Ann 2005;34: Ng EK, Hui DS, Chan KC, et al. Quantitative analysis and prognostic implication of SARS coronavirus RNA in the plasma and serum of patients with severe acute respiratory syndrome. Clin Chem 2003;49: Ho PL, Chau PH, Yip PSF, et al. A prediction rule for clinical diagnosis of severe acute respiratory syndrome.eur Respir J 2005;26: World Health Organisation. Recommended laboratorytests to identify avian influenza A virus in specimens from humans. elines/labtests/en/index.html. Accessed October 17, Katzenstein TL. Molecular biological assessment methods and understanding the course of the HIV infection. APMIS 2003;114(S): Berger A, Scherzed L, Sturmer M,. Comparative

8 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ evaluation of the Cobas Amplicor HIV-1 Monitor Ultrasensitive Test, the new Cobas AmpliPrep/Cobas Amplicor HIV-1 Monitor Ultrasensitive Test and the Versant HIV RNA 3.0 assays for quantitation of HIV-1 RNA in plasma samples. J Clin Virol 2005;33: Thomson EC, Main J. Advances in hepatitis B and C.Curr Opin Infect Dis 2004;17: Long CM, Drew L, Miner R et al. Detection of cytomegalovirus in plasma and cerebrospinal fluid specimens from human immunodeficiency virus-infected patients by the AMPLICOR CMV test. J Clin Microbiol 1998;36: Brestovac B, Harnett GB, Smith DW, Multiplex PCR (MNP) assay for the detection of 15 high risk genotypes of human papillomavirus. J Clin Virol 2005;33: Cook RL, Hutchison SL, Ostergaard L,. Systematic review: noninvasive testing for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Ann Intern Med 2005;142: Fenollar F, Raoult D. Molecular genetic methods for the diagnosis of fastidious microorganisms. APMIS 2004;112: Taha, MK. Simultaneous approach for nonculture PCRbased identification and serogroup prediction of Neisseria meningitidis. J Clin Microbiol 2000;38: Tzanakaki G, Tsopanomichalou M, Kesanopoulos K, etal. Simultaneous single-tube PCR assay for the detection of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae type b and Streptococcus pneumoniae. Clin Microbiol Infect 2005;11: J. P. Casalta & F. Gouriet & V. Roux & F. Thuny &G. Habib & D. Raoult Evaluation of the LightCycler 21 SeptiFast test in the rapid etiologic diagnostic of infectious endocarditis Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2009) 28: Cockerill FR. Rapid Detection of Pathogens and Antimicrobial Resistance in Intensive Care Patients Using Nucleic Acid-Based Techniques. Scand J Clin Lab Invest 2003;63(S239): Paule SM, Trick WE, Tenover FC, et al. Comparison of PCR assay to culture for surveillance detection of vancomycin-resistant enterococci. J Clin Microbiol 2003;41: Helweg-Larsen J, Jensen JS, Dohn B, et al Detection of Pneumocystis DNA in samples from patients suspected of bacterial pneumonia-a case control study. BMC Infect Dis 2002;25: Williamson ECM, Leeming JP, Palmer HM, et al.diagnosis of invasive aspergillosis in bone marrow transplant recipients by polymerase chain reaction. Br JHaematol 2000;108: Gilbert L. Toxoplasmosis. In: Management of Perinatal Infections. Palasanthiran P, Starr M, Jones C editors.australasian Society for Infectious Diseases;2002.p Fredricks DN, Relman DA. Application of PCR to the diagnosis of infectious diseases. Clin Infect Dis 1999;29: Peruski LF, Peruski AH. Rapid diagnostic assays in the genomic biology era: detection and identification of infectious disease and biological weapon agents. Biotechniques 2003;35: Tarasevich IV, Shaginyan IA, Mediannikov OY.Problems and perspectives of molecular epidemiology of infectious diseases. Ann N Y Acad Sci 2003;990:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Μοριακής Βιολογίας στη Διάγνωση των Λοιμώξεων. Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθ. Βιοπαθολογίας- Κλινικής Μικροβιολογίας

Η Σημασία της Μοριακής Βιολογίας στη Διάγνωση των Λοιμώξεων. Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθ. Βιοπαθολογίας- Κλινικής Μικροβιολογίας Η Σημασία της Μοριακής Βιολογίας στη Διάγνωση των Λοιμώξεων Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθ. Βιοπαθολογίας- Κλινικής Μικροβιολογίας Σημασία Διάγνωσης Λοιμώξεων Στοχευμένη, έγκαιρη θεραπεία Περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ιάγνωση Γρίπης Μοριακή διάγνωση ή όχι?

Εργαστηριακή ιάγνωση Γρίπης Μοριακή διάγνωση ή όχι? Εργαστηριακή ιάγνωση Γρίπης Μοριακή διάγνωση ή όχι? Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπλ. Καθηγητής ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΗ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές μοριακής παθολογίας. Α. Αρμακόλας Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Αρχές μοριακής παθολογίας. Α. Αρμακόλας Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αρχές μοριακής παθολογίας Α. Αρμακόλας Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Μοριακή Παθολογία Ανερχόμενος κλάδος της Παθολογίας Επικεντρώνεται στην μελέτη και τη διάγνωση νοσημάτων Στον καθορισμό και την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο και Εμβολιασμοί. Καθ. Αθανάσιος Τσακρής

Εργαστήριο και Εμβολιασμοί. Καθ. Αθανάσιος Τσακρής Εργαστήριο και Εμβολιασμοί Καθ. Αθανάσιος Τσακρής Σημαντικός ο Ρόλος του Εργαστηρίου στη Δημόσια Υγεία,για Νοσήματα που Προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό Στη Διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση: Μοριακή ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Το παράδειγμα της Μηνιγγίτιδας Πλώτας Παναγιώτης Ιατρός Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Μηνιγγίτιδα: είναι η φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Νερά, Τρόφιμα, Περιβαλλοντικά δείγματα Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη 1. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο HPV; Μετάδοση Η μετάδοση του HPV μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Τι είναι ο HPV; Μετάδοση Η μετάδοση του HPV μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: Τι είναι ο HPV; Ο HPV (Human Pappiloma Virus) είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Είναι μια από τις πιο συχνές σεξουαλικώς μεταδιδόμενες μολύνσεις στον άνθρωπο. Ο HPV είναι ο πιο συχνά σεξουαλικά μεταδιδόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντρια Μικροβιολογικού

ιευθύντρια Μικροβιολογικού Η συμβολή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στη ιάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων ανοσοκατασταλμένων ασθενών Α θ η ν ά Α υ λ ά μ η ιευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. Λαϊκό Τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» DNA RNA: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA RNA: Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλος Κεντικό Δόγμα της Βιολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας Σελίδες 1 έως 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Για τους φοιτητές Β εξαμήνου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Παν/κό έτος 2011-2012 Ύλη αποτελεί η θεματολογία των μαθημάτων (αμφιθεάτρου, εργαστηρίων, φροντιστηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ M i / τεχνολογικά χρονικά εξουαλικώς t μεταδιδόμενα της Ε. Βαβουράκη* Τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι ασθένειες που μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ Α.. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold)

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) ΗΠΑΤΙΤΙ Α C Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) 1) Τι είναι λάθος σχετικά με την επιδημιολογία της HCV λοίμωξης: Α. Η μέση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4. Οροδιαγνωστική των λοιμώξεων & Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση των λοιμώξεων. Α. Βελεγράκη

Άσκηση 4. Οροδιαγνωστική των λοιμώξεων & Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση των λοιμώξεων. Α. Βελεγράκη Άσκηση 4 Οροδιαγνωστική των λοιμώξεων & Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση των λοιμώξεων Ανοσο-ορολογικές δοκιμασίες Ανιχνεύουν αντιγόνα (Ag) στον ορό, ή την ανταπόκριση του ανθρώπινου οργανισμού (αντισώματα-ab)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗ : Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. ΛΟΙΜΩΞΗ : Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του παθογόνου μικροοργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB); Eίναι μία ειδική μορφή φυματίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Am J Respir Crit Care Med 2005 Ενδονοσοκομειακή πνευμονία (HAP): ηπνευμονία που εκδηλώνεται σε >48 ώρες από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ

ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Βασιλική Γεννηματά Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚH ΕΠIΘΕΣΗ Ορισμός CDC: Σκόπιμη απελευθέρωση Iών, βακτηρίων,

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκε μία από τις σοβαρότερες ασθένειες ανεπάρκειας του ανοσοβιολογικού συστήματος Ανοσοβιολογική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

μαθητικό φροντιστήριο

μαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 Πρωτεσιλάου

Διαβάστε περισσότερα

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ Kary Mullis (Nobel Χημείας, 1993) in vitro τεχνική ( molecular photocopying ) Εφαρμογή σε όλους τους τομείς της Βιολογίας Στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιός του απλού έρπητα 1 (HSV-1) και συσχέτιση με τη Νόσο Alzheimer. Θεραπευτική προσέγγιση με τη χρήση αντι-ιϊκών φαρμάκων

Ιός του απλού έρπητα 1 (HSV-1) και συσχέτιση με τη Νόσο Alzheimer. Θεραπευτική προσέγγιση με τη χρήση αντι-ιϊκών φαρμάκων Ιός του απλού έρπητα 1 (HSV-1) και συσχέτιση με τη Νόσο Alzheimer. Θεραπευτική προσέγγιση με τη χρήση αντι-ιϊκών φαρμάκων ΔΙΟΝΥΣΊΑ ΔΕΛΛΑΠΌΡΤΑ, ΝΕΥΡΟΛΌΓΟΣ 1, ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ ΤΣΟΛΆΚΗ, ΚΑΘ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ 1,2 1 ΕΤΑΙΡΕΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23-10-11 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν κυτταρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 2009

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 2009 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 29 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa. Αρχές PCR και υβριδισμού Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.gr Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αναφορά in vitro ενζυματικής αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού Ιογενή αίτια αναπνευστικών λοιμώξεων Οικογένεια Orthomyxoviridae Influenzavirus Influenzavirus A Influenzavirus

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους...

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Υπάρχει πάντα η πιθανότητα μετάδοσης παθογόνων που είτε δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία Λοιμώξεων Βασικά στοιχεία. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Επιδημιολογία Λοιμώξεων Βασικά στοιχεία. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Επιδημιολογία Λοιμώξεων Βασικά στοιχεία Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Επιδημία είναι κάθε κατάσταση στην οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα (επίπτωση) ενός νοσήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ AIDS

Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ AIDS Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ AIDS Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Υπουργείο Υγείας Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210-52.12.000, 210-52.12.133 Fax: 210-52.12.121, 210-52.12.130 www.keelpno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ. & Α. Βελεγράκη. Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας (Κ.Α 70/4/5905, Κ.Α 70/3/6915)

Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ. & Α. Βελεγράκη. Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας (Κ.Α 70/4/5905, Κ.Α 70/3/6915) Αξιολόγηση της in vitro αποτελεσματικότητας υφασμάτων οξειδωτικού καταλύτη επί της επιβίωσης παθογόνων βακτηρίων και ευκαιριακά παθογόνων μυκήτων του νοσοκομειακού περιβάλλοντος Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΕΛ Βόλου

2 ο ΓΕΛ Βόλου 2 ο ΓΕΛ Βόλου 2016-2017 Ορισμός Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. Φάσμα εκδηλώσεων συγγενών λοιμώξεων Μακροχρόνιες συνέπειες ενδοκρινοπάθειες ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΟΜΑΔΑ Α 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων

Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων Επιλογή Μεθοδολογίας Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης Υβριδισμός στην ανίχνευση γενετικού μικροβιακού υλικού ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις αναπνευστικού

Λοιμώξεις αναπνευστικού Λοιμώξεις αναπνευστικού Ενότητα 4: Νοσήματα του αναπνευστικού Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 2Α ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΕΝΟΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Συνήθεις ένοικοι S. Viridans >50% φυσιολ. ατόµων Branhamella Corynobacteria Bacteroides

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ISBN 960-7081-87-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 1. Αντίδραση της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού στη λοίμωξη... 5 Εισαγωγή... 5 Επίδραση της λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) Επιπολής (SSI S) Εν τω βάθει (SSI D) Οργάνου/Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Ασφαλείς Εργαστηριακές Πρακτικές στη Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή Μικροβιολογικών ειγμάτων Μαθήματα Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 30/1/2008 Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις.

Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις. Εγκεφαλίτιδα Ασπασία Κατράγκου και Εµµανουήλ Ροηλίδης Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις. ιαφορική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Λουκία Ζέρβα Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η συμβολή των μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3. ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΊΓΜΑ 4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 5 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CHLAMYDIA TRACHOMATIS 6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HSV 7.

1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3. ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΊΓΜΑ 4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 5 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CHLAMYDIA TRACHOMATIS 6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HSV 7. Συμβολή των Μοριακών Τεχνικών στη Διάγνωση και Θεραπεία των Λοιμώξεων 1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3. ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΊΓΜΑ 4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 5 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CHLAMYDIA TRACHOMATIS 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ Η εργαστηριακή διερεύνηση σε ταξιδιώτη που επιστρέφει καθοδηγείται από : Τις κλινικές εκδηλώσεις (πυρετός, διάρροια,δερματίτιδες...) Την ανοσολογική

Διαβάστε περισσότερα

Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals

Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals HEPATOLOGY, VOL. 66, NO. 1, 2017 Pamela S. Belperio, Troy A. Shahoumian, Larry A. Mole, and Lisa I.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Αθηνά Αργυροπούλου Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Δομή της παρουσίασης Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ. Υπάρχουν 2 τύποι μηνιγγίτιδας. Υπάρχει η ιογενής μηνιγγίτιδα, καθώς επίσης και η βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ. Υπάρχουν 2 τύποι μηνιγγίτιδας. Υπάρχει η ιογενής μηνιγγίτιδα, καθώς επίσης και η βακτηριακή μηνιγγίτιδα. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ Η Μηνιγγίτιδα είναι μία σφοδρή μεταδοτική ασθένεια, προκαλούμενη από βακτήρια, ιούς και μύκητες, η οποία επιδρά στους ιστούς, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Η ασθένεια μεταδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

EPSTEIN BARR VIRUS (EBV)

EPSTEIN BARR VIRUS (EBV) EPSTEIN BARR VIRUS (EBV) O ΕΒV ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών και μεταδίδεται στον ανθρώπινο οργανισμό κυρίως μέσω σάλιου προκαλώντας την λοιμώδη μονοπυρήνωση. Η λοίμωξη αυτή προσβάλλει τα λευκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HIV - AIDS ΔΗΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

HIV - AIDS ΔΗΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ HIV - AIDS ΔΗΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Βασικές πληροφορίες για την HIV λοίμωξη και το AIDS Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus Ιός Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου) είναι ο ιός που προκαλεί το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit

artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Κιτ artus HI Virus-1 QS-RGQ, έκδοση 1, 4513363, 4513366 Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artushivirusrtpcrkitce.aspx

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 2 Ά Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα στην εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων

Νεότερα στην εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων Νεότερα στην εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων Η συχνότητα των μυκητιακών λοιμώξεων, ιδιαίτερα των συστηματικών, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η έγκαιρη διάγνωση να είναι κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώξεων

Μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώξεων Μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώξεων από τους anti TNF παράγοντες ρ. Γκίκας Κατσιφής Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Υπεύθυνος Ιατρικής Eκπαίδευσης και Έρευνας Η πλειοτρόπος δράση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονία. Ενότητα 6: Λοιμώξεις αναπνευστικού

Πνευμονία. Ενότητα 6: Λοιμώξεις αναπνευστικού Πνευμονία Ενότητα 6: Λοιμώξεις αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Λοίμωξης Χειρουργικού πεδίου (SSI)

Κριτήρια Λοίμωξης Χειρουργικού πεδίου (SSI) Κριτήρια Λοίμωξης Χειρουργικού πεδίου (SSI) Πνευμονίας (PN) ΡουμπελάκηΜαρία Νοσηλεύτρια PhD Καθηγήτρια εφαρμογών ΤΕΙ Ηρακλείου Λοίμωξη Χειρουργικού πεδίου- Πνευμονία SSI Λοίμωξη Χειρουργικού Πεδίου SSI-S

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Θ «Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκος, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Γ.Ν. Νταλέκος, Α. Αλεξοπούλου, Χ. Τριάντος, Ε. Χολόγκιτας, Ι. Κοσκίνας

Ι. Βλαχογιαννάκος, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Γ.Ν. Νταλέκος, Α. Αλεξοπούλου, Χ. Τριάντος, Ε. Χολόγκιτας, Ι. Κοσκίνας ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι. Βλαχογιαννάκος,

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο

Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο E M E D N L C SCIENCES BIOMEDICAL E N T E R Kέντρο Μέντελ για Βιοιατρικές Επιστήμες Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο Βασίλειος Τάνος MD PhD www.mendelcenter.org Picture taken from leaflet

Διαβάστε περισσότερα