ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ω ν Κ α τ ο ί κ ω ν ( Ά ρ θ ρ α 8 έ ω ς 1 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων ( Ά ρ θ ρ α 1 5 έ ω ς 2 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Προστασία του Περιβάλλοντος ( Ά ρ θ ρ ο 2 3 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ Κατοικίδια ( Ά ρ θ ρ ο 2 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Πρόστιμα Κανονισμός Εκτελέσεως Οικοδομικών Εργασιών & Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 9 )

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κανονισμός Καθαριότητας που ακολουθεί αποτελεί εργαλείο για έναν καθαρό και πολιτισμένο Άλιμο. Προσπάθειά μας, με την έκδοση αυτή, είναι να δώσουμε σε όσους ασχολούνται με την καθαριότητα, καθώς και σε όσους αφορά αυτή, ένα χρήσιμο οδηγό με τις υποχρεώσεις που αναλογούν στον καθέναν μας, με κοινό στόχο την καθαρή πόλη. Ο Κανονισμός Καθαριότητας απευθύνεται: Σε όλους τους Δημότες της πόλης μας. Στους εργαζόμενους στον τομέα της Καθαριότητας (οδοκαθαριστές, οδηγούς και συνοδούς απορριμματοφόρων, επιστάτες καθαριότητας). Στους εργαζόμενους στην πόλη μας, όπως και σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Άλιμο. Στους διερχόμενους, από τον Άλιμο. Ξεκινώντας από την απλή διαπίστωση ότι τα σκουπίδια δε δημιουργούνται μόνα τους, αλλά είναι δικά μας «δημιουργήματα» αποφασίσαμε να απευθύνουμε σε κάθε έναν από εσάς χωριστά και να ζητήσουμε να λάβετε γνώση των προσπαθειών του Δήμου και να κάνετε σωστά ορισμένες απλές αλλά αναγκαίες ενέργειες, για ένα μόνο σκοπό τον καθαρό Άλιμο. Γιατί η Καθαριότητα είναι ζήτημα πολιτισμού, υγείας και αισθητικής. Φυσικά, θα διαπιστώσετε, διαβάζοντας τον Κανονισμό Καθαριότητας, ότι εκτός του εντοπισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μας για καθαρή πόλη, υπάρχει κι ένα κεφάλαιο που αφορά τα πρόστιμα που το Δ.Σ. αποφάσισε να καταλογίσει σε όσους δεν έχουν «καθαρή» συμπεριφορά προς την πόλη και τους κατοίκους της. Θεωρήσαμε ορθό να πάρουμε αυτό το μέτρο ξεκινώντας από τη λογική ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος. - Τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. - Το Ν. 1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος όπως ισχύει σήμερα. - Την με αριθμό Ε1β/301/10/ (ΦΕΚ 63Β) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας, περί συλλογής αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων. - Την από (ΦΕΚ 444Β) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕΧΩΔΕ, Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/Ε.Ε. του Συμβουλίου της Το Ν. 1828/89 άρθρο 26 «Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα έσοδα των Δήμων και Κοινοτήτων». - Το Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 περί Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. - Την Αστυνομική Διάταξη 1023/2/37/96 «μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας». - Το Ν. 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». - Το Π.Δ. 23/02 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας». - Τις 203/2003 και 154/2005 σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 1. Το καθαρό περιβάλλον είναι ένα κοινωνικό αγαθό που η διασφάλισή του απαιτεί τη συνεχή συνεργασία Δήμου και πολιτών και η προστασία του προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους. 2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αποσκοπούν: στην καθαριότητα της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος στην προστασία του αστικού πρασίνου. 4

5 ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του κανονισμού Αυτή ανήκει στη Δημοτική Αρχή και ασκείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου. Οι κάτοικοι της πόλης οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να συνδράμουν τις παραπάνω Υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. Όργανο ελέγχου και επιβολής προστίμων και κυρώσεων ορίζεται: Η Δημοτική Αστυνομία ΑΡΘΡΟ 3 Απορρίμματα - Έννοια Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα, νοούνται όλες οι ουσίες και τα αντικείμενα του αστικού περιβάλλοντος, που είναι παράγωγα φυσικού κύκλου ή ανθρώπινης δραστηριότητας και από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. ΑΡΘΡΟ 4 Ταξινόμηση Απορριμμάτων Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε: α. ΑΣΤΙΚΑ, β. ΕΙΔΙΚΑ και γ. ΤΟΞΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. 1. Τα ΑΣΤΙΚΑ απορρίμματα περιλαμβάνουν: α. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη προερχόμενα από χώρους, όπου εκτελούνται ανθρώπινες δραστηριότητες (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, κλπ) β. Εξωτερικά απορρίμματα που κείνται σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, οδοί, κλπ) γ. Απορρίμματα προερχόμενα από κηπευτικές εργασίες (κλαδιά, φύλλα, κλπ) δ. Επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες, κλπ). 2. Τα ΕΙΔΙΚΑ: α. Υπόλοιπα μονάδων παραγωγής (βιομηχανικών, βιοτεχνικών, κλπ) β. Υπόλοιπα νοσοκομείων θεραπευτηρίων (εκτός από εκείνα που οδηγούνται προς καύση σε ειδικούς κλίβανους) γ. Απορρίμματα από οικοδομικές εργασίες δ. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη, μηχανήματα εγκαταλελειμμένα ή άχρηστα ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους. 5

6 3. Τα ΤΟΞΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ: Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά, κλπ), των οποίων η αποκομιδή γίνεται με ειδικές μεθόδους και μέσα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 Με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά εκτός επίσημων αργιών και ανωτέρας βίας, βάσει προγράμματος, που καταρτίζει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στον Σταθμό Μεταφόρτωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. 2. Η αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, γίνεται ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία (Γραφείο Αιτημάτων τηλ ). 3. Η αποκομιδή και μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων και των τοξικών, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3 γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη. (Εξαίρεση αποτελεί η περισυλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που γίνεται με φροντίδα από ειδική Υπηρεσία του Δήμου). 4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Ο Δήμος έχει την ευθύνη περισυλλογής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, ακάλυπτων χώρων, κλπ) και για το σκοπό αυτό καταρτίζει ειδικό πρόγραμμα. Υποχρεούται επίσης να τοποθετεί στους κοινόχρηστους χώρους εύχρηστα και καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων. 5. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 6. Αυτονόητο είναι ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος οφείλει να υπενθυμίζει στο προσωπικό της να σέβεται, όσο αυτό είναι δυνατό, τις ώρες κοινής ησυχίας των Δημοτών και να συμπεριφέρεται σε αυτούς με ευγένεια και καλή προαίρεση στις τυχόν διαμαρτυρίες τους. 7. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 παρ. 3 & 4 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 6

7 ΑΡΘΡΟ 6 Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων αποβλήτων του άρθρου 4 και όσων χαρακτηρίζονται τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα. Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες. Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων. Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων. Γεωργικά απόβλητα, προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π. Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων. Καταλύτες αυτοκινήτων. ΑΡΘΡΟ 7 Ανακύκλωση Υποχρέωση του Δήμου είναι η εφαρμογή προγραμμάτων Ανακύκλωσης και η συμμετοχή σε κάθε διαδημοτική ή άλλη πρωτοβουλία που αφορά την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη εφαρμογή προγραμμάτων Ανακύκλωσης ο Δήμος οφείλει να τοποθετεί τους ειδικούς κάδους σε επιλεγμένα σημεία, να ενημερώνει τους κατοίκους με φυλλάδια και ανακοινώσεις και γενικά να διευκολύνει και να παροτρύνει με κάθε τρόπο την συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου Αλίμου στην Ανακύκλωση (βλέπε σχετικό άρθρο 13 παράγραφος 3). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 7

8 Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα/ ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικίες) όπου κατοικούν διάφορα πρόσωπα. Υπεύθυνοι γι αυτούς είναι οι εκάστοτε ιδιοκτήτες ή μισθωτές. Για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής, και αν δεν έχει οριστεί αυτός, ο εκάστοτε μισθωτής ή ιδιοκτήτης κάθε διαμερίσματος, σε ολόκληρο ο καθένας. Επιχειρήσεις - Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι: α) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής τους. β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής. γ) Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο διαχειριστής. δ) Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. ζ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του γραφείου. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης, ο νομέας ή ο κάτωχος αυτού. Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή νομείς των ακινήτων μαζί με τους εργολάβους. Ως υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου και οι ίδιοι οι Δημόσιοι Οργανισμοί. ΑΡΘΡΟ 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 8 παρ. 1,2,3,4 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να ενημερώνονται για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. 2. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις με ευθύνη της Δ/νσης Περιβάλλοντος που είναι και η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Κριτήριο για την τοποθέτηση των κάδων αποτελεί η αρχή: 8

9 «Οι κάδοι τοποθετούνται όπου παράγεται συγκριτικά και κατ αναλογία περισσότερο απόρριμμα». 3. Παράλληλα με τους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, υπάρχουν και μπλε πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης, που αφορούν αστικά μη ογκώδη υλικά όπως πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, κουτάκια μπύρας / αναψυκτικών από αλουμίνιο, κονσέρβες, τετραπάκ σκευασίες γάλακτος, χυμών, υλικά συσκευασίας, χαρτιά, πλαστικά γενικά κι οτιδήποτε έχει το σήμα της ανακύκλωσης. 4. Η παρεμπόδιση κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ή μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά ή η κατάργηση των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευση απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή βανδαλισμού επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. 5. Η καθαριότητα των πεζοδρομίων καθώς και η συντήρησή τους, στην οποία περιλαμβάνεται και η αποψίλωση, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. 6. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν ε- πιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Σε όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Σαφώς προκύπτει, ότι για λόγους δημόσιας υγιεινής, οι κάδοι θα πρέπει να κλείνουν από το πλήρωμα μετά την αποκομιδή, υποχρέωση που ισχύει και για τους Δημότες όταν αυτοί τοποθετούν τα απορρίμματα. 7. Όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη μηχανική αποκομιδή και χρήση κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικό σάκο καλά κλεισμένο, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, να τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μια ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου και στην περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύχτα πριν τις 8 μ.μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά του στα δέντρα, τις κολόνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη του στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. 8. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο και παράλληλα διαπιστουμένης της κατ εξακολούθησης παραβάσεως, υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ. 9. Απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα αυτοκινήτων ή άλλου είδους οχημάτων μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων. Για τους παραβάτες ο Δήμος ειδοποιεί γερανό της Τροχαίας και επιβάλλει πρόστιμο. 10. Οι ιδιοκτήτες νεοαναγειρόμενων πολυκατοικιών, τεσσάρων (4) διαμερισμάτων και άνω συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό και των κατασκευαζόμενων καταστημάτων, έχουν την υποχρέωση - σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας) να κατασκευάζουν επί του πεζοδρομίου των την απαραίτητη εσοχή (πλάτους 100 x 60 cm ανά κάδο) για την τοποθέτηση των κάδων. Ο αριθμός των κάδων προσαυξάνεται κατά ένα (1) κάθε 4 επιπλέον διαμερίσματα 9

10 καταστήματα, ή το 50% αυτών. (πχ 5 διαμερίσματα-καταστήματα ένας κάδος, 6,7,8,9 δύο κάδοι κ.ο.κ.) ΑΡΘΡΟ 10 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε και οποτεδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ , ) και το Γραφείο Αιτημάτων ( ). Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό όχημα περισυλλογής και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται πρόστιμο. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία, κλπ που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση (π.χ. χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως, περιδέσεως, κλπ. και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή εφ όσον στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν άρθρο στην πρώτη παράγραφο. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο (προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση και ραντεβού). Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων γκαζόν κλπ., συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Σε περίπτωση απορρίψεως των επί του πεζοδρομίου (χύμα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. ΑΡΘΡΟ 11 Ειδικά απορρίμματα 1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος στο μέλλον θα διαθέτει την υποδομή και θα έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχ- 10

11 νική και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, θα περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος. Επιπλέον ισχύουν και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 4 οφείλει, να ενημερώνει εγγράφως τους υπευθύνους. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της απομάκρυνσης να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. 3. Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, α- νακαινίσεις οικοδομών κλπ), μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών και ιδία δαπάνη στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές. Σχετική ρύθμιση στο άρθρο 19 του παρόντος. - Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και προαπαιτείται έκδοση άδειας από το Δήμο και καταβολή του σχετικού τέλους. Σε περίπτωση μη έκδοσης της σχετικής άδειας επιβάλλεται το αναλογούν τέλος (σχετ. απόφαση Δ.Σ. περί τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων). Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτομένων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 13 Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή - Ανακύκλωση 11

12 Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και α- νάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. 1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους (μπλε κάδοι ανακύκλωσης). 2. Οφείλουν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο για να πληροφορηθούν για τον τόπο συγκέντρωσης των ηλεκτρικών συσκευών, που προορίζονται για ανακύκλωση. 3. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα περισυλλογής (μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος τηλ ). 4. Στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων» και να τοποθετούν τα καμένα λάδια και λίπη στον ειδικό πλαστικό κάδο τον οποίο έχουν προμηθευτεί. Οι βασικοί λόγοι που επιβάλλουν τη συλλογή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι: Η αποφυγή διοχέτευσής τους άμεσα ή έμμεσα στη διατροφική αλυσίδα. Η αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργούν ως υγρά απόβλητα, όταν αποβάλλονται στο αποχετευτικό δίκτυο. ΑΡΘΡΟ 14 Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται: Α. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεως εναπόθεσης, έκθεσης, διάλυσης και αγοραπωλησίας αχρήστων και εγκαταλειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων καθώς και οποιονδήποτε άλλων μεταλλικών ή μη αντικειμένων ή συσκευών οικιακής χρήσεως (θερμοσίφωνες, ψυγεία, θερμάστρες κλπ) ακόμη και σε ιδιόκτητους χώρους. Β. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που εκπέμπουν, παράγουν ή καταλείπουν προϊόντα και απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως τοξικά και επικίνδυνα από ελληνικές και κοινοτικές διατάξεις και νόμους. Γ. Οι εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή εργολάβους, όπου υπάρχουν δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Δ. Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οιασδήποτε μορφής. Ε. Η καύση απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς, έστω και ιδιόκτητους χώρους. ΣΤ. Η ρίψη και εναπόθεση οιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού, σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, στις όχθες τους, στους συλλέκτες όμβριων υδάτων κλπ. Εντός των ορίων του Δήμου και μετά από σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας οικοδομικών υλικών, αυτοκινήτων και μηχανημάτων. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 Υποχρεώσεις πεζών Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ οδών άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) από περιπατητές, θαμώνες κλπ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. ΑΡΘΡΟ 16 Υποχρεώσεις καταστημάτων Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επίσης δοχεία απορριμμάτων, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρά τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο. ΑΡΘΡΟ 17 Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 13

14 ΑΡΘΡΟ 18 Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές κλπ) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινητούμενες) οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, ή σε ειδική θέση που από το Δήμο τους έχει υποδειχθεί. Ειδικά οι πωλητές των λαϊκών αγορών οφείλουν να καθαρίζουν το χώρο του πάγκου τους και πέριξ αυτού και να τοποθετούν τα απορρίμματα σε σάκους ή σε κιβώτια που διαθέτουν. Σε περίπτωση αδιαφορίας παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. ΑΡΘΡΟ 19 Υπαίθρια προσωρινή αποθήκευση υλικών Η πλημμελής εναπόθεση, προσωρινή αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, προσωρινή αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. ΑΡΘΡΟ 20 Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) Οι κοινόχρηστοι και ακάλυπτοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν η ρύπανση προέρχεται από τρίτους. Στους παραβάτες ε- πιβάλλεται πρόστιμο. 14

15 Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και κατά τους θερινούς μήνες σε αποψίλωσή των. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έ- χει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας ή αποψιλώνοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους υπευθύνους, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 21 Αυτοκίνητα, Οχήματα, Σκάφη, Μηχανήματα κ.λ.π. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, φύλαξη και στάθμευση αυτοκινήτων, οχημάτων, τροχόσπιτων και μηχανημάτων σε αδιαμόρφωτους κοινόχρηστους χώρους, δρόμους και σε μη περιφραγμένα άκτιστα οικόπεδα. Για την παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο και, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, απομακρύνονται και επιβάλλεται πρόσθετο τέλος απομάκρυνσης και φύλαξης. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη, τροχόσπιτα και μηχανήματα γενικώς, όπως και τα μέρη τους τα οποία βρίσκονται εγκαταλειμμένα ή σταθμευμένα πάνω από μήνα, χαρακτηρίζονται Ο- χήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και ισχύουν όλες οι προθεσμίες και διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 116/2004. (καταγραφή, επικόλληση ειδικού σήματος, και τέλος απομάκρυνση και καταστροφή). ΑΡΘΡΟ 22 Μεταφορά και φύλαξη ειδών μέσων άσκησης Υπαίθριου εμπορίου Με τη βεβαίωση από τα αστυνομικά όργανα ή τα αρμόδια όργανα του Δήμου, παραβάσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου και των αποφάσεων που ρυθμίζουν αυτό, οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων και επιβάλλεται πρόστιμο. Τα ανωτέρω είδη και μέσα αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός δέκα (10) ημερών οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και μέσα κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Διοικονομίας. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 23 Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος 1. Η αυθαίρετη κοπή δένδρου που φύεται σε πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π., αντιμετωπίζεται ως καταστροφή πνεύμονα πρασίνου της πόλης και απαγορεύεται αυστηρά. Για αυθαίρετη κοπή δένδρου δασικού χαρακτήρα (πεύκου, ευκαλύπτου κ.λ.π.) επιβάλλεται πρόστιμο με ταυτόχρονη υποβολή μήνυσης. Για αυθαίρετη κοπή δένδρου μη δασικού χαρακτήρα επιβάλλεται πρόστιμο και την υποχρέωση επαναφύτευσης ομοίου. 2. Αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου δασικού χαρακτήρα (πεύκου, ευκαλύπτου κ.λ.π.) που φύεται σε πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π., λογίζεται ως αυθαίρετη κοπή και τιμωρείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 3. Η φύτευση των πεζοδρομίων, συμβάλλει στην αύξηση του πρασίνου της Πόλης αλλά πρέπει να ακολουθεί βασικούς κανόνες. Να επιτρέπει την ελεύθερη χρήση του πεζοδρομίου σε πεζούς και καροτσάκια, να είναι σε κανονικές αποστάσεις και να συνάδει με τον προγραμματισμό του τμήματος πρασίνου της Δ/νσης. Γι αυτό φύτευση επί του πεζοδρομίου χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου απαγορεύεται και τιμωρείται με πρόστιμο ανά δένδρο. 4. Σε κάθε νέα κατασκευή ή ανακατασκευή κτιρίου είναι υποχρεωτική και η κατασκευή ή ανακατασκευή του πεζοδρομίου του. Εκτός των άλλων υποχρεώσεων ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει σε συνεννόηση με το Τμήμα Πρασίνου να προβλέψει θέσεις φύτευσης ανάλογες με το μήκος της πρόσοψής του, και πάντως όχι λιγότερες από μία θέση ανά πέντε μέτρα πρόσοψης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο. 5. Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν κάθε φθορά σε πεζοδρόμια, οδοστρώματα κ.λ.π. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο, πλέον του καταλογισμού των εξόδων αποκατάστασης. 6. Το γέμισμα του κρασπεδόρειθρου με τσιμέντο για τη δημιουργία ράμπας για την είσοδο των οχημάτων σε γκαράζ απαγορεύεται αυστηρά. Είναι όμως δυνατός η βύθιση του κρασπέδου και η δημιουργία μικρής εσωτερικής ράμπας μόνο κατόπιν άδειας του Δήμου. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην αφαίρεση της 16

17 υπάρχουσας ράμπας εντός μηνός από την ειδοποίηση τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ράμπα αφαιρείται από τον Δήμο, καταλογίζεται το κόστος αποξήλωσης και επιβάλλεται πρόστιμο. 7. Ιδιωτικά γκαράζ ή θέσεις στάθμευσης, λογίζονται μόνο όσα έχουν εγκριθεί στην οικεία οικοδομική άδεια και ταυτόχρονα έχουν μετεγγραφεί ως τέτοια στο Υποθηκοφυλακείο. Είσοδοι και έξοδοι γκαράζ σε ιδιοκτησίες, λογίζονται μόνο όσες έχουν εγκριθεί με την οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας. Αυθαίρετη δημιουργία γκαράζ και εισόδου γκαράζ απαγορεύεται, και ο παραβάτης υποχρεώνεται σε άμεση αποκατάσταση εντός μηνός από την ειδοποίηση του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ράμπα αφαιρείται από τον Δήμο, καταλογίζεται το κόστος αποξήλωσης, και επιβάλλεται πρόστιμο. 8. Κατά την κατασκευή του πεζοδρομίου πέραν των υποχρεώσεων του άρθρου 9 παρ. 5 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να λαμβάνει μέριμνα για την προσβασιμότητά του σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με κινητικό πρόβλημα. (ράμπα, ελεύθερη πρόσβαση κ.λ.π.) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο. 9. Τα πεζοδρόμια πρέπει να παραμένουν ελεύθερα και προσβάσιμα στους πεζούς. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η κατάληψή τους με οτιδήποτε δυσκολεύει την ελεύθερη διέλευση πεζών (αυτοκίνητα, τρέϊλερ, βάρκες, μπαγκαζιέρες, παλέτες, εμπορεύματα κ.λ.π). Στους παραβάτες επιβάλλονται τα αντίστοιχα εκ του νόμου πρόστιμα. Ό,τι μπορεί να μεταφέρει ο Δήμος απομακρύνεται, και χρεώνονται. 10. Ρύπανση σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (κάδοι, ιστοί και φωτιστικά, παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών κ.λ.π.) επισύρει πρόστιμο. 11. Η με οποιοδήποτε τρόπο προβολή ιδεών, απόψεων, συνθημάτων κλπ. υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόμους, αποκλειόμενης της αναγραφής με σπρέι και της αφισοκόλλησης στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο. Περιορισμοί, πλην της αναγραφής με σπρέι και της αφισοκόλλησης, δεν ισχύουν για τα πολιτικά κόμματα και τις δημοτικές παρατάξεις. 12. Η διενέργεια εμπορικών διαφημίσεων υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα: Επικόλληση αφισών, και διαφημιστικών εντύπων στους κάδους απορριμμάτων και γενικά στους χώρους όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Πρόστιμο / ανά αφίσα κατά περίπτωση. Γιγαντοαφίσες διαφημιστικές σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικούς χώρους που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Πρόστιμο ανά α- φίσα. Αυθαίρετη ρήψη φέιγ-βολάν και διαφημιστικών εντύπων. Πρόστιμο κατά περίπτωση. Διαφημιστικά αυτοκόλλητα Πρόστιμο κατά περίπτωση. Διαφημιστικές πινακίδες, αναρτώμενες σε στύλους, στύλους ονοματοθεσίας, στύλους κάθετης οδικής σήμανσης, σηματοδότες, κολώνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, περιφράξεις κ.λ.π. Πρόστιμο ανά πινακίδα κατά περίπτωση. Αυθαίρετη ανάρτηση αεροπανώ, διαφημιστικών μπαλονιών και γιρλαντών από μπαλόνια κ.λ.π Πρόστιμο κατά περίπτωση. 17

18 Εγκατάλειψη υπολειμμάτων από διαφημιστικά πλαίσια, πινακίδες και γιγαντοαφίσες σε κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλεται πρόστιμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 24 Ειδικές διατάξεις που αφορούν στα κατοικίδια 1. Οι κάτοχοι σκύλων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις (λουρί κ.λ.π) και να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη λερώνουν σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους πρασίνου, παιδικών χαρών, πλατειών, πλαζ (οργανωμένων ή μη) και γενικώς σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης. Στους μη συμμορφούμενους επιβάλλεται πρόστιμο. 2. Για τα αδέσποτα ζώα λαμβάνεται ειδική μέριμνα από το γραφείο Υγείας - Πρόληψης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης του Δήμου μας, περίθαλψη, στείρωση κλπ. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Π Ρ Ο Σ Τ Ι Μ Α α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙ- ΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) 1. Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής 100,00 αυθαίρετη αφαίρεση ή μετακίνηση αυτών και φθορά προστατευτικών «Π». 2. Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων 500,00 αποθήκευσης απορριμμάτων. 3. Σακούλες έξω από τους κάδους. 20,00 4. Τοποθέτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών στους κάδους 20,00 ανακύκλωσης. 5. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, 50,00 κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη αυτών στο δρόμο και το πεζοδρόμιο. 6. Παρεμπόδιση προσέγγισης του κάδου λόγω σταθμευμένου 100,00 οχήματος. 7. Εγκατάλειψη άχρηστων αντικείμενων σε κοινόχρηστους 50,00 χώρους και οδόστρωμα. 8. Ογκώδη απορρίμματα οικιακού τύπου από καταστήματα, γραφεία, κλπ, των οποίων δεν έχει γίνει ελαχιστοποίηση του όγκου τους (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, 100,00 (σε μεγάλη κατάληψη διπλασιάζεται) κλπ). 9. Ξερά φύλλα, άνθη, δέντρα, θάμνοι, απορρίμματα κήπου 50,00 χωρίς σακούλες. 10. Τοποθέτηση υπολοίπων κοπής δέντρων ή θάμνων ή 50,00 κλαριών σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους. 11. Ανάμειξη χώματος ή κοπριάς με οικιακά απορρίμματα 100,00 και μη απομάκρυνση αυτών από τους ιδιοκτήτες τους. 12. Ειδικά βιομηχανικά απορρίμματα προερχόμενα από βιοτεχνίες, βιομηχανίες, συνεργεία και άλλες παραγωγικές μονάδες που δεν προσομοιάζουν με τα άλλα λόγω ποιότητας, ποσότητας και δυνατότητας μεταφοράς (μέταλλα, ξύλα, κόλλες, ρητίνες, χρώματα, πλαστικά κλπ.). 13. Πλημμελής εναπόθεση οικοδομικών ή άλλων υλικών κ.λ.π. σε δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέσων ανεξάρτητα από την ύ- παρξη άδειας. 14. Οικοδομικά υλικά σε άλση, πάρκα, ρέματα, παιδικές χαρές κλπ. 50,00 (σε υποτροπή διπλασιάζεται) 100,00 ( σε υποτροπή διπλασιάζεται) 200,00 σε οικόπεδα 500,00 σε πάρκα, άλση και λόφους σε ρέματα και παιδικές χαρές (το πρόστιμο διπλασιάζεται αν η ρύπανση είναι σοβαρή) 19

20 15. Απόρριψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων στους δρόμους και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους από πεζούς, περιπατητές ή από αυτοκίνητα. 16. Καταστήματα των άρθρων 16 και 17 του παρόντος Κανονισμού χωρίς δοχεία και ακάθαρτος χώρος πέριξ αυτών, ακάθαρτα απορριμματοδοχεία, κλπ. 17. Ρύπανση από λαϊκές αγορές και χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και ρύπανση κεντρικής αγοράς. Ρίψη υπολειμμάτων προϊόντων ή άδειων συσκευασιών από καταστήματα και αδειούχους μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστους χώρους. 18. Ακάθαρτες ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή όχι (μη περίφραξη ακαλύπτων, μη επαρκής ασφάλεια εισόδων, ακάθαρτοι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων, κλπ) 19. Ακάθαρτα οικόπεδα ή έλλειψη περίφραξης και αποψίλωσης. 20. Εγκατάλειψη οχήματος σε δρόμο, πάρκο, άλσος, ξένη ιδιοκτησία. Σε υποτροπή μπορεί να φτάσει το 5πλάσιο. 20,00 50,00 (σε υποτροπή διπλασιάζεται) Για μικροαπορρίματα 50,00 Για λοιπά προϊόντα και λάδια 100,00 100,00-200,00 ανάλογα την παράβαση (σε υποτροπή διπλασιασμός) 300,00 ανά οικόπεδο. Τέλος αποψίλωσης 1,00 ανά τετραγωνικό 500,00 επιβατικά, τρέίλερ 300,00 μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες 1.500, ,00 τροχόσπιτα, μεγάλα οχήματα 100, Μη μεταφορά και εγκατάλειψη ειδών, μέσων άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πάγκοι, τρέϊλερ, κλπ). 22. Αυθαίρετη κοπή δέντρου δασικού χαρακτήρα (πεύκου, 200,00 ευκαλύπτου, κλπ). 23. Αυθαίρετη κοπή δέντρου μη δασικού χαρακτήρα (ελιά, 100,00 νεραντζιά, κλπ). 24. Αυθαίρετο κλάδεμα δέντρων δασικού χαρακτήρα. 200, Αυθαίρετη φύτευση επί του πεζοδρομίου. 50,00 ανά δέντρο 26. Μη πρόβλεψη θέσης φύτευσης δέντρου σε νέα κατασκευή 100,00 επί του πεζοδρομίου. 27. Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό (οδοστρώματα, 400,00 (Κ.Ο.Κ.) πεζοδρόμια, πεζόδρομοι κλπ) κατά την εκτέλεση έργων. 28. Μη αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια από εργοτάξια κλπ. 29. Για κατασκευή κρασπεδόρειθρου με τσιμέντο για κατασκευή ράμπας γκαράζ. 30. Αυθαίρετη δημιουργία γκαράζ και εισόδου γκαράζ χωρίς την σχετική άδεια της Πολεοδομίας. 31. Για τη μη κατασκευή προσβασιμότητας στο πεζοδρόμιο σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με κινητικό πρόβλημα. Καταλογισμός φθοράς 200,00 200,00 200, Στάθμευση σε ράμπα ατόμων με ειδικά κινητικά προβλήματα. 33. Ρύπανση - βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του 100,00 150,00 (σε υποτροπή διπλασιάζεται) 20

21 Δήμου (κάδοι, παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών, κλπ). 34. Ρύπανση αγαλμάτων, μνημείων και λοιπών δημοσίων κτιρίων. 35. Ρύπανση κοινοχρήστων χώρων με φειγ βολάν, χρωστικές ουσίες, πανώ ή αεροπανώ 36. Εγκατάλειψη υπολειμμάτων από διαφημιστικά πλαίσια, πινακίδες και γιγαντοαφίσες σε κοινόχρηστους. 37. Επικόλληση ή ανάρτηση εντύπων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού και φωτεινούς σηματοδότες. 38. Επικόλληση αυτοκόλλητων σε πινακίδες ονοματοθεσίας ή κάδους απορριμμάτων. 39. Κατάληψη τμήματος οδού ή πεζοδρόμου χωρίς άδεια και κατάληψη όλου του πεζοδρομίου κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς την κατασκευή πρόσθετου για τη διέλευση πεζών. 40. Ρύποι κατοικίδιων ζώων που ρυπαίνουν δρόμους, παιδικές χαρές, προαύλια εκκλησιών, κλπ. 500,00 100,00 200, ,00 κατά περίπτωση 1.500, ,00 (Κ.Ο.Κ.) 50,00-100,00 ανά περίπτωση 400,00 (Κ.Ο.Κ) 50,00-100,00 κατά περίπτωση Σημειώσεις: 1. Τα παραπάνω πρόστιμα αναπροσαρμόζονται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Το 2009, πρώτο χρόνο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, τα ως άνω πρόστιμα θα ισχύουν μειωμένα κατά το ήμισυ (50%). 21

22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής ( νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές ) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας. ΑΡΘΡΟ 2 Σε κάθε χορήγηση υψομέτρου ή βεβαίωση, απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μνημονεύονται: - η υποχρέωση του ΑΡΘΡΟ 2 Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο εργοταξίου να υπάρχει: α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας, β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον Αριθμό της αδείας και την ημερομηνία έκδοσης της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει ο έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. ΑΡΘΡΟ 4 22

23 Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 5 Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας ανάλογα πρέπει : Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα. Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή, όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. & Δ. ποσού ανά μέτρο μήκους προσόψεως οικοπέδου, η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 6 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κλπ ) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, κλπ) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα, το ίδιο και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Για την εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε πεζοδρόμια και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους, προαπαιτείται άδεια και προκαταβάλλεται το σχετικό τέλος. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης επιβάλλεται πρόστιμο (βλ. σχετ. άρθρο 19). ΑΡΘΡΟ 7 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους, επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές αναπλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος του οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. 23

24 ΑΡΘΡΟ 8 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κλπ.). Οι παραπάνω οργανισμοί, όπως και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες για τις οποίες απαιτείται τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος δημοτικής οδού, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου πρέπει να ζητούν άδεια από το Δήμο στην οποία αναγράφεται και ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς. Με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας ορίζεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας ο Δήμος αποκαθιστά τη φθορά καταλογίζοντας την σχετική δαπάνη. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερόμενων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 9 Σε κάθε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται και το προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία πρόστιμο κατά περίπτωση πέραν των άλλων κυρώσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89). Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η Τον έλεγχο της τήρησης και της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την Καθαριότητα, την Προστασία του Αστικού Πρασίνου, του Οικοδομικού Κανονισμού και γενικότερα την ευθύνη για την αισθητική της πόλης, καθώς επίσης και της επιβολής των προστίμων έχει το Ειδικό Προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας Ο παρών Κ.Κ.Π.Π. εγκρίθηκε με την 337/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου

25 25

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΣΕΠ. ΔΕΚ 6) με την εφαρμογή μικτών κλιμακίων ελέγχων. ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Η καθαριότητα της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Άρθρο 79 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N.3463/06) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 20 Οκτωβρίου 2017.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 20 Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ " Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών της

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Από το πρακτικό της υπ αριθμ.2 ης ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1. Εισαγωγή ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, μέσω των προσφερόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα: Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα: Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 121 Απόσπασμα από το πρακτικό της 19-04-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αγίας Παρασκευής 2017 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 24η/2011.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Αποφάσεως 499/2011 Αριθ. Πρωτ. 51123/11-11-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24ης/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τομής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τομής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ο Δήμος Χερσονήσου μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, χορηγεί Άδειες Τομής σε ενδιαφερόμενους πολίτες ή εταιρείες για την εκτέλεση τομών σε οδούς αρμοδιότητάς του καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14473 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14473 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14473 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης.

Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης. Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης. Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Άγιος Στέφανος,Τ.Κ.25200. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθμ. 50/2017 απόφασή της Τροποποιεί την υπ αριθμ. 205/2015 Απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό Καθαριότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων και τα Τμήματά της (τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/20.10.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 205/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 E_mail: kathariotita@kifissia.gr Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5 ης /10-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα