ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια σας είναι αναγκαίο, απαραίτητο εργαλείο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ολοκληρώθηκε μέσα από γόνιμο διάλογο με τους κοινωνικούς, πολιτικούς φορείς της πόλης και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η τήρησή του θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Σκοπός του είναι να σταματήσει η κάθε είδους αυθαιρεσία στα όρια του Δήμου μας και να ανατρέψει την αντίληψη του κοινωνικού παραλογισμού που επικρατεί «Τα σκουπίδια μας στον γείτονα». Ο κανονισμός είναι ένα μέρος μιας συνολικής παρέμβασης που γίνεται από την Δημοτική Αρχή. Οι άλλες δραστηριότητες είναι: Α. Η αγορά και η τοποθέτηση των 1000 κάδων που αγοράσαμε πριν λίγο καιρό. Β. Η προμήθεια τριών απορριμματοφόρων καινούργιων και δύο φορτηγών εκ των οποίων το ένα θα κουβαλάει ανοιχτά και κλειστά κοντέϊνερ. Γ. Νέο πρόγραμμα προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για το έτος 2004, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Δ. Ίδρυση και λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Η συνολική μας αυτή παρέμβαση θα βελτιώσει καθοριστικά και ουσιαστικά την καθαριότητα, το πράσινο και το περιβάλλον και με την καλή συνεργασία Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και συμπολιτών μας μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Μπορούμε 2

3 στο τέλος της τετραετίας να συγκρινόμαστε με τις καθαρότερες πόλεις της Αθήνας. Επιλέξαμε το έντυπο του κανονισμού καθαριότητας περιβάλλοντος να το εμπλουτίσουμε συμπληρώσουμε με όλες τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες της πόλης μας ώστε το βιβλίο αυτό να είναι ένα χρήσιμο καθημερινό εργαλείο, όπως προείπαμε. Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση για μια πόλη πιο καθαρή. Όλοι μας το θέλουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε. 3

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε ευνομούμενη Πολιτεία. Σε κάθε πόλη που αποτελεί το κύτταρο της πολιτείας επιτυγχάνεται με συνεχή συνεργασία Δήμου και δημοτών κατοίκων και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Όλοι οι χώροι όπως προσδιορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη Ειβ /301/64 του άρθρου 1 παρ.3 και ειδικότερα οποιοσδήποτε κλειστός και ανοιχτός χώρος, οικοδομές, αυλές, οικόπεδα, δρόμοι, πεζοδρόμια, άλση, πλατείες, τόποι συγκέντρωσης ή αναψυχής κλπ θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται καθαροί. Η καθαριότητα της πόλης στηρίζεται στη συνεργασία Δήμου και κατοίκων και αποβλέπει σε μια πιο ανθρώπινη διαβίωση. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο : - την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας - την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση) - την γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η αρμοδιότητα ανήκει στη Δημοτική Αρχή, τις Τεχνικές Υπηρεσίες την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία. 4

5 Ο Δήμος έχει την υποχρέωση με την βοήθεια και συμπαράσταση των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων. Τα εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό όργανα ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εποπτεύουν την τήρηση και πιστή εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας. ΑΡΘΡΟ 3 Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα. Αυτά σύμφωνα με την νομοθεσία και τις πρόσφατες διατάξεις της Ε.Ε. ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν : 1.1. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες 1.2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) 1.4. Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π. 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν : 2.1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, εμπορικών και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας 2.2. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες 5

6 χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά μικροβιολογικά αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους 2.3. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων 2.4. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων 2.6. Αυτοκίνητα, οχήματα, τροχόσπιτα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. Τοξικά επικίνδυνα θεωρούνται όσα απορρίμματα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 Υποχρεώσεις του Δήμου Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής : 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο ρεπό, πενθήμερη απασχόληση σε τρεις βάρδιες, βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους συνεργάτες του. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο Σταθμό μεταφόρτωσης, την χωματερή, ή όπου αλλού ορίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο Δήμος Ν. Ιωνίας είναι μέλος 2. Η αποκομιδή μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1.1., 1.2., 1.3. του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ) εντός 6

7 10 ημερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ , , fax ) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκομιδής τόσα ανά ογκώδες αντικείμενο (ή /μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων). Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα ανωτέρω με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το ειδικό τέλος αποκομιδής καθορίζεται κατ έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.Π. (Δημοτικός Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος). 3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ ,2.3.,2.5 πραγματοποιείται εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την σχετική υποδομή. Η αποκομιδή αυτή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής, και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλει το ειδικό τέλος αποκομιδής τόσα ανά τόνο (ή κυβικό μέτρο) που εκάστοτε καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τέλος καθορίζεται κατ έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.Π. 4. Η αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ (νοσοκομείων και λοιπών θεραπευτικών μονάδων) πραγματοποιείται καθημερινά εφ όσον γίνεται με τον σημερινό τρόπο, ή με κλειστό κοντέϊνερ τύπου πρέσας. 5. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις - Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος καθορίζονται από το Δήμο βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθεσίμων μέσων - Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής - Η εφαρμογή του προγράμματος διαλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών πρέπει να γίνεται στην πηγή από το Δήμο. Ο Δήμος οφείλει με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις και διαφημιστικά 7

8 μηνύματα να γνωστοποιεί κατά τακτά διαστήματα στους κατοίκους την ύπαρξη του παραπάνω προγράμματος 6. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων και τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων 7. Ο Δήμος ειδικότερα οφείλει : 7.1. Να ενημερώνει τους δημότες για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, μηχανικών σαρώθρων, τις τυχόν αλλαγές της ώρες και τις ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινοχρήστων χώρων 7.2. Να ενημερώνει για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων 7.3. Να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τον παρόντα κανονισμό όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του ΔΚΚΠ. ΑΡΘΡΟ 5 Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως : - ραδιενεργά απόβλητα - εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες - απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων - απόβλητα εκμετάλλευση λατομείων - πτώματα μεγάλων ζώων - γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες : 1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι για μεν τις κατοικίες οι δύο σύζυγοι ή τα άτομα, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής 2. «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα. 3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι : - για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα - για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής - για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό - για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προιστάμενος διοικητικού 4. Για τις βιομηχανικές εν γένει μονάδες υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο 5. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας αυτού. ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για 9

10 την γειτονιά τους. Την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι οι αρμόδιοι για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Για τους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (π.χ super market,καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής προδιαγραφών, σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς και στην αντικατάσταση των παλαιοτέρων λόγω φθορών που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση, ή στην προμήθεια κοντέϊνερ τύπου πρέσας. Μη συμμόρφωση στα παραπάνω και μετά από γραπτή ειδοποίηση - σύσταση του Δήμου, επιβάλλεται εντός 10 (δέκα) ημερών πρόστιμο και ο Δήμος αναλαμβάνει την προμήθεια των κάδων και τη δημιουργία των εσοχών για την τοποθέτησή τους, ή κοντέϊνερ τύπου πρέσας. Η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον υπόχρεο ως ανωτέρω. 2. Στην περίπτωση που σε συγκεκριμένο δρόμο δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα μηχανικής αποκομιδής οι υπεύθυνοι οφείλουν σε κατοικίες όπου διαμένουν περισσότερα των τριών ατόμων ή περισσότερες από μία οικογένειες, εντός δύο μηνών από την ψήφιση του παρόντος κανονισμού να έχουν τοποθετήσει ειδικούς ιδιόκτητους μεταλλικούς κάδους υποδοχής σάκων. Οι κάδοι οφείλουν να είναι σταθερά στερεωμένοι επί του πεζοδρομίου, σε επαφή με το μαντρότοιχο για να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία, σε θέση που να διευκολύνει την αποκομιδή από τα συνεργεία του Δήμου, και οπωσδήποτε να αντιστοιχεί ένας κάδος σε όχι περισσότερες από τέσσερις οικογένειες. Η διατήρηση των κάδων καθαρών και χωρίς υπόλοιπα απορριμμάτων είναι υποχρέωση των υπευθύνων του άρθρου 6. Για την μη τοποθέτηση μεταλλικών κάδων μετά το πέρας της δίμηνης 10

11 προθεσμίας και την μη συμμόρφωση στις σχετικές διατάξεις μετά από γραπτή προειδοποίηση έκκληση ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο και νέα διορία ενός μηνός για να συμμορφωθούν. Σε όσους και μετά την πάροδο του ενός μηνός δεν έχουν προχωρήσει στην προμήθεια ιδιόκτητου μεταλλικού κάδου επιβάλλεται πρόστιμο και συγχρόνως ο Δήμος προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση του συγκεκριμένου κάδου. Την δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση του οποίου βεβαιώνει σε βάρος των μη συμμορφωθέντων κατά τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.Π. 3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους (ιδιόκτητους ή μηχανικής αποκομιδής) Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ. 4. Εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου μπορεί να υπάρξει μόνο για λόγους πολεοδομικούς ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι, ή δρόμοι κ.λ.π.) Περί της εξαιρέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου (ή αρμόδιου Αντιδημάρχου) μετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή που δεν προβλέπεται κάδος απορριμμάτων (ούτε ιδιόκτητος ούτε μηχανικής αποκομιδής) ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου και στην περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύχτα όχι πριν τις 10 μ.μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παρ. 3 του παρόντος άρθρου ΑΡΘΡΟ 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής 11

12 επικοινωνίας - ειδοποίησης στην Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ , fax: ). Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται : 1.1. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όπως καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 1.2. Οι υπεύθυνοι να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα καταβάλλεται σχετικό τέλος. Επιπλέον θα επιβάλλεται πρόστιμο 2. Για τα καταστήματα, γραφεία κλπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο 3. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών : - Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο - Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου. - Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα ΑΡΘΡΟ 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική και 12

13 άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ του παρόντος κανονισμού περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται : Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το ειδικό τέλος αποκομιδής που καθορίζει εκάστοτε το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του. Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος. 2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2.1. του παρόντος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους υπεύθυνους. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. 3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2)οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι : για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση τους σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες Άρθρο 10 Υπόλοιπα οικοδομικών εργασιών Μπάζα που προέρχονται από μικροεπισκευές μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, άρθρο 9 Υγ. Διάτ. Ειβ /301/64 ή από τον Δήμο ύστερα από την καταβολή ειδικού τέλους που θα καθορίζεται με απόφαση του Δημ. 13

14 Συμβουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις Ν. 1080/80 και 1828/89. Τα εν λόγω απορρίμματα και μπάζα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και συσκευασμένα μέσα σε ειδικές σακούλες και να μην είναι περισσότερες από τριάντα (30) σακούλες, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται σε container, το οποίο να μην παρεμποδίζει την διέλευση των οχημάτων. Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ημερών χωρίς ο ιδιοκτήτης που κάνει τις μικροεπισκευές να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και σχετικού προστίμου - Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Για αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος. ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ του παρόντος κανονισμού. 14

15 ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την Ανακύκλωση Στον Δήμο θα λειτουργήσει πρόγραμμα διαλογής για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών. Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο διαλογής και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. 1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο Δήμος θα έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους. 2. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να το συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να το αποδίδουν στον Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 Υποχρεώσεις πεζών Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από περιπατητές, θαμώνες κλπ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο. Η τήρηση του παρόντος άρθρου εναπόκειται στην ευαισθησία του καθενός. 15

16 ΑΡΘΡΟ 14 Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωσης ποτών και εδεσμάτων οφείλουν να τοποθετούν και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περίγυρο χώρο. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο. ΑΡΘΡΟ 15 Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθ όλο το 24ωρο καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ΑΡΘΡΟ 16 Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές κλπ.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό. Να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το Δήμο. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 16

17 Απαγορεύεται στους πωλητές των λαϊκών αγορών η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημ.Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. ΑΡΘΡΟ 17 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάυλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. ΑΡΘΡΟ 18 Καθαριότητα πεζοδρομίων Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς. Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο των ρείθρων με τσιμεντοποίηση για την προσπέλαση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων. Βασικό χαρακτηριστικό των κεκλιμένων επιπέδων και των ραμπών επί των πεζοδρομίων: α) οι κλίσεις που προκύπτουν στο δάπεδο του πεζοδρομίου είναι μικρές κατά πλάτος μέχρι 10% και κατά μήκος μέχρι 20%. Σε κανένα σημείο της η ράμπα δεν είναι υψηλότερη από την στάθμη του πεζοδρομίου. 17

18 β) Η σύνδεση του κεκλιμένου επιπέδου με το υπόλοιπο δάπεδο του πεζοδρομίου γίνεται αρμονικά με την φροντίδα να μην δημιουργηθούν σκαλοπάτια. γ) Οι ράμπες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 2 σε κάθε κτίριο και το πλάτος της ράμπας είναι 3.00 μ. Κατά την χορήγηση «υψομέτρων» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα προσκομίζονται εις διπλούν τοπογραφικό και διάγραμμα κάλυψης, για να γίνεται η έγκριση της σύνδεσης του χώρου στάθμευσης με την οδό. Επίσης θα προσκομίζεται και σχέδιο λεπτομέρειας για την κατασκευή της εισόδου του γκαράζ στον κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση πολυορόφου οικοδομής θα εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα η εσοχή του κάδου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Η έντεχνη κατασκευή των πεζοδρομίων, των εσοχών και των εισόδων γκαράζ θα πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Αμέσως μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού οφείλουν όλοι να συμμορφωθούν με τα παραπάνω. Η μη συμμόρφωση θα τιμωρείται με πρόστιμο και επί πλέον θα χρεώνεται το κόστος εργασίας που θα γίνεται από τα συνεργεία του Δήμου ή από εργολάβο που θα του αναθέσει ο Δήμος την παραπάνω εργασία. ΑΡΘΡΟ 19 Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. ΑΡΘΡΟ 20 Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. 18

19 Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και επιβάλλοντας χρέωση και πρόστιμο στους οικοπεδούχους για την περίφραξη,τον καθορισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους, εφ όσον δε φροντίζουν από μόνοι τους γι αυτόν. ΑΡΘΡΟ 21 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν προσαρμόζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο. ΑΡΘΡΟ 22 Εγκαταλελειμμένα Αυτοκίνητα μηχανήματα κλπ. 1. Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80. Επίσης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζεται η διαδικασία απομάκρυνσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της υπ αριθμ. 6159/89 απόφασης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. ΑΡΘΡΟ 22 α ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΜΑ ΟΔΩΝ Για μηχανικό σάρωμα των οδών να εφαρμόζεται το παρκάρισμα μονά ζυγά ανά ημέρα αντί του μηνός. 19

20 ΑΡΘΡΟ 23 Οικοδομικές εργασίες Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιους υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 24 Απαγορεύεται ο σταυλισμός μεγάλων ή μικρών ζώων πέραν των τριών σύμφωνα και με τις υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες, και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του κυρίου του ζώου. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος των σκύλων από τις ιδιοκτησίες τους. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδικές χαρές ή άλση σκύλων με ή χωρίς το συνοδό τους. Οι συνοδοί των σκύλων οφείλουν να μαζεύουν τα κόπρανα μέσα σε σακούλες και να τα ρίχνουν στους κάδους απορριμμάτων. Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται: α) Να δηλώνουν το σκύλο τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και μεριμνά για την σήμανση και καταγραφή του σκύλου μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από την γέννησή του. β) Να μερινά για την ευζωία και την ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του. Γ) Να εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου. δ) Να μην τον εγκαταλείπει γιατί έτσι δημιουργούνται τα αδέσποτα ε) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου. Για όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Επί πλέον εφαρμόζεται ο Νόμος 3170/ που αφορά τα «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». 20

21 ΑΡΘΡΟ 25 Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων ιδιωτικών, Δημοτικών και Δημοσίων κτιρίων, δρόμων και πεζοδρομίων σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1491/84. ΑΡΘΡΟ 26 Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων δια στύλων ή κρεμαστών, χωρίς την άδεια του Δήμου και την καταβολή των αναλογούντων τελών. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται εκτός από το τέλος που τους αναλογεί και πρόστιμο για την αυθαίρετη διαφήμιση. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα είτε να χορηγεί την σχετική άδεια είτε να αφαιρεί την πινακίδα που τοποθετήθηκε χωρίς την άδειά του. ΑΡΘΡΟ 27 Απαγορεύεται: α) η σύνδεση των υδρορροών των κατοικιών με τον αγωγό αποχετεύσεως, β) η στάθμευση και η κατάληψη πεζοδρομίων από κάθε είδους οχήματα, γ) η κοπή οιουδήποτε δένδρου χωρίς την απαραίτητη άδεια του Δήμου ή του δασαρχείου. Σε περίπτωση παράνομης κοπής δένδρου επιβάλλεται πρόστιμο. Οι πλατείες, τα άλση, οι παιδικές χαρές, τα σχολεία, οι εκκλησίες είναι χώροι που απαγορεύεται η τοποθέτηση κάδων. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή πρασίνου σε πλατείες, άλση και παιδικές χαρές επιβάλλεται πρόστιμο στον παραβάτη. ΑΡΘΡΟ 28 Κάθε φορτηγό και γενικά βαρύ όχημα διερχόμενο του Δήμου Ν. Ιωνίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πρέπει να διατηρεί το φορτίο του πλήρως καλυμμένο (μουσαμάς κ.α) Απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών και πούλμαν σε όλους τους δρόμους της πόλης εκτός εκείνων που ειδικά επιτρέπεται με σήμανση. 21

22 ΑΡΘΡΟ 29 Το ΔΣ με απόφασή του προσδιορίζει το ύψος των προβλεπομένων από τον κανονισμό αυτό και επιβαλλομένων Δημοτικών τελών και προστίμων. Η αναπροσαρμογή των τελών αυτών δεν μπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο του έτους και θα είναι ανάλογη με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας είναι αρμόδιος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 καθώς και άλλων νόμων για την επιβολή των προβλεπομένων νομίμων προστίμων. ΑΡΘΡΟ 30 Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Περιφέρεια. Επιτρέπεται η συμπλήρωση, τροποποίηση, ή κατάργηση του κανονισμού αυτού. 22

23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας. ΑΡΘΡΟ 2 Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας, β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει ο έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. ΑΡΘΡΟ 4 1) Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέραν από την επιβολή προστίμων την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. 2) Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίου επιβάλλεται πρόστιμο 100% του τέλους που θα πλήρωνε αν είχε εκδώσει νόμιμη άδεια. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, ανάλογα, θα πρέπει: α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα. β) Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να 23

24 γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. γ) Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. & Δ. ποσού 25,00 ανά μ. μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Επιτροπή που απαρτίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον επόπτη της περιοχής από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 5 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένες. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια τσιμεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς του από νερά είτε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του τετραημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης. ΑΡΘΡΟ 6 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται 24

25 μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. ΑΡΘΡΟ 7 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κλπ.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παραγρ. Β του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 8 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89) εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή). ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 1. Μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων : πρόστιμο Μη τοποθέτηση κάδων ή κοντέϊνερ τύπου πρέσας από super market, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ, σύμφωνα με αυτούς που ήδη έχει εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας : πρόστιμο 300,00 3. Μη τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ή κάδων μηχανικής αποκομιδής μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας : πρόστιμο 100,00 και νέα διορία ενός μηνός για να συμμορφωθούν. Μετά την πάροδο του ενός μηνός πρόστιμο : 150,00 25

26 4. Μη τοποθέτηση σκουπιδιών μέσα στους καθορισμένους κάδους (ιδιόκτητους / μηχανικής αποκομιδής) πρόστιμο : 15 / σακούλα, άδετες 15 /σακούλα, χύμα σκουπίδια 90,00 εως 300,00 5. Μη τοποθέτηση εσωτερικών ογκωδών αντικείμενων σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων, θα θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα υποβάλλεται πρόστιμο : ,00 6. Μη ελαχιστοποίηση όγκου δια πιέσεως χαρτοκιβωτίων, ξυλοκιβωτίων κλπ πρόστιμο : 50,00 7. Φύλλα - ξερά άνθη - Υπόλοιπα καθαρισμού κήπων που τοποθετούνται ασυσκεύαστα (χύμα) στο πεζοδρόμιο πρόστιμο 50,00 έως 300,00 8. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαρία κλπ που τοποθετούνται ασυσκεύαστα (χύμα) στο πεζοδρόμιο πρόστιμο 50,00 έως 300,00 9. Βιομηχανικά & Εμπορικά κατάλοιπα (λάστιχα, μπαταρίες, μέταλλο, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κλπ) που δεν κρατούνται συσκευασμένα μέχρι την ημέρα αποκομιδής στα προαύλια των επιχειρήσεων και τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο θα θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα υποβάλλεται πρόστιμο : 300,00 600, Μπάζα που παραμένουν στο πεζοδρόμιο περισσότερο από 4 ημέρες χωρίς να ενημερωθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας πρόστιμο : 50,00 για κάθε ημέρα παραμονής 11. Επαγγελματικά αυτοκίνητα που αφήνουν αντικείμενα ή μπάζα στους δρόμους πρόστιμο από 1.000, , Απόρριψη μπαζών σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χειμάρους, ρέμματα, πάρκα, άλση, δάση εντός & εκτός σχεδίου πρόστιμο : 500, ,00 ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο : μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα 13. Απορρίμματα τοξικά επικίνδυνα (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ) μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο : 3.000, Απόρριψη μικροαντικειμένων εκτός των υπάρχοντων καλαθιών ή κάδων πρόστιμο : 20,00 26

27 15. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ.) και δεν τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων και δεν διατηρούν τον έμπροσθεν χώρο και τον περίγυρο καθαρό πρόστιμο : 100,00-300, Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία κλπ, και δεν διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς με ίδια μέσα πρόστιμο : 300, Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές κλπ.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) που δεν διατηρούν τον γύρο από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και δεν συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και δεν τα μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος πρόστιμο : 300,00 και καταλογισμός εξόδων καθαρισμού από το Δήμο. Η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της θα επιβάλλεται Δημ.Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη του πεζοδρομίου. 18. Δρόμοι, δάση, πεζοδρόμια κλπ που ρυπαίνονται από ακαθαρσίες ζώων, (σκυλιά) 100,00 ανά παραβάτη συνοδό. 19. Παραβίαση ενός εκ των όρων υποχρεώσεων του Νόμου 3170/2003 που αφορά τα «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού πρόστιμο 100 Ευρώ. Ειδικά για την ευθύνη της εγκατάλειψής του ως αδέσποτου πρόστιμο 1000 Ευρώ. 20. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από εναποθέτηση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ πρόστιμο : 500, ,00 πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία 21. Καθαρισμός οικοπέδου & περίφραξη από το Δήμο μετά από αδιαφορία του ιδιοκτήτη πρόστιμο : το μισό της δαπάνης που χρέωσε ο Δήμος για τον καθαρισμό του οικοπέδου, δηλαδή 150%. (κόστος + πρόστιμο). 22. Απορρίμματα που παράγονται από τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και δεν περισσυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της εργασίας από τους υπεύθυνους πρόστιμο : 100, Τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων δια στύλων ή κρεμαστών, χωρίς την άδεια του Δήμου : 27

28 23.1. Για αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικής απλής πινακίδας επιφάνειας πάνω από 1 τμ. πρόστιμο 50, Για αυθαίρετη τοποθέτηση φωτεινής διαφημιστικής επιγραφής, πρόστιμο 120, Για αυθαίρετη αφισοκόλληση : Μέχρι εκατό (100) αφισών, πρόστιμο 100, Μέχρι διακοσίων (200) αφισών, πρόστιμο 300, Μέχρι τριακοσίων (300) αφισών, πρόστιμο 450, Από τριακόσιες (300) και άνω πρόστιμο 750,00 Για τις παραβάσεις της περίπτωσης ο παραβάτης επέχει και ποινικές ευθύνες Για αυθαίρετη ανάρτηση κάθε διαφημιστικού αεροπανού πρόστιμο : 150, Για αυθαίρετη και αθρόα ρίψη εντύπων (φειγ-βολάν) πρόστιμο : 150, Για αυθαίρετες διαφημίσεις γραμμένες σε δημόσια κτίρια και χώρους πρόστιμο 300,00 Η απομάκρυνση των αυθαίρετων πινακίδων βάσει των οριζόμενων από το Ν. 2946/01 γίνεται από το Δήμο σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημέρα που εντοπίζεται η παράβαση. 24. Παράνομη κοπή δέντρου πρόστιμο : 500, Η κατά οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή πρασίνου ή παιδικών οργάνων σε πλατείες άλση και παιδικές χαρές πρόστιμο : 100,00-500, Για οικοδομικές εργασίες και εργασίες κοινωφελών οργανισμών που κάνουν αυθαίρετη κατάληψη του πεζοδρομίου επιβάλλεται πρόστιμο : 100% του τέλους που θα πλήρωνε αν είχε εκδώσει νόμιμη άδεια 27. Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται και δεν υπάρχει στο χώρο του εργοταξίου α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας, β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο και ότι δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις το άρθρου 8 του κανονισμού εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών & εργασιών κοινωφελών οργανισμών επιβάλλεται πρόστιμο: 500, Εγκατελειμμένα οχήματα πάσης μορφής πρόστιμό από 500,00 έως 1000, Ρύπανση πεζοδρομίου, δρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από την εναποθέτηση ή απόρριψη υγρών ρυπογώνων ουσιών (βρώμικα έλαια, λιπαρά οξέα. Γλυκερίνη, σάπωνες, 28

29 ορυκτέλαια κ.α.) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υποχρεούνται οι παραβάτες σε αποζημίωση σε αυτόν που υπέστει βλάβη από την παράβαση αυτή και επιβολή προστίμου από 300,00 έως 500, Θα επιβάλλεται ανάλογο πρόστιμο σε οτιδήποτε ρυπαίνει την πόλη. Τα πρόστιμα θα είναι έως και τετραπλάσια, αν συντελούν σε καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων 31. Σε κάθε οικοδομή που κλείνονται τα ρείθρα πρόστιμο 500 Ευρώ και αποκατάσταση σ ένα μήνα σύμφωνα με το άθρο 18. Αν δεν αποκατασταθεί από τους ιδιοκτήτες ο Δήμος αποκαθιστά και χρεώνει τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και επιβάλλει νέο πρόστιμο στο διπλάσιο ύψος (ήτοι 1000,00 Ευρώ). Καταβολή τελών για διάφορες εργασίες από το Δήμο και από δραστηριότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών 1. Καταβολή τέλους για αστικά ογκώδη αντικείμενα άρθρο 3 παρ. 1.1., 1.2., 1.3 καταβολή τέλους 5 /μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων 2. Καταβολή τέλους Ειδικών απορριμμάτων 5 /μ3 άρθρο 3 παρ. 2.1, 2.3 και Μπάζα 1,50 / σακούλα και μέχρι (τριάντα) 30 σακούλες άρθρο 3 παρ Προϊόντα και υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες που δεν μπορούν να συσκευαστούν σε σακούλες 5 /μ3 άρθρο 3 παρ Καθαρισμός & αποψίλωση οικοπέδων 300,00 /300 τμ. άρθρο 18 αυξανομένη αναλογικά με την έκταση κάθε οικοπέδου 29

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα